'Bibliothèque Idéale' door Jean-François Rauzier, 2006

‘Bibliothèque Idéale’ door Jean-François Rauzier, 2006

Tije van der Voort (3) uit Heemstede bezocht 20 augustus 2015 voor de eerste maal de Koninklijke Bibliotheek en het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

Tije van der Voort (3) uit Heemstede bezocht 20 augustus 2015 voor de eerste maal de Koninklijke Bibliotheek en het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

enkhuisenlibrije

De Librije van Enkhuizen: Bibliotheca Enchusana

enkhuizen1

Flyer van de librije van Enkhuizen

Vlieland

 

Faixada da Biblioteca Publica de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Faixada da Biblioteca Publica de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Met circa 25.000 boeken van jeugdboekenschrijver dr.Seuss is deze enoenme opwekking om te lezen geplaatst voor het hoofdgebouw van de New York Public Library

Met circa 25.000 boeken van jeugdboekenschrijver dr.Seuss is deze enorme opwekking om te lezen geplaatst voor het hoofdgebouw van de New York Public Library

Grote Hal van de Library of Congress in Washington D.C. De grootste bibliotheek ter wereld met alleen meer dan 24 miljoen boeken en talrijke andere collecties, ongeveer 3.100 personeelsleden en een jaarbudget van meer dan 600 miljoen dollar.

Grote Hal van de Library of Congress in Washington D.C. De grootste bibliotheek ter wereld met alleen meer dan 24 miljoen boeken en talrijke andere collecties, ongeveer 3.100 personeelsleden en een jaarbudget van meer dan 600 miljoen dollar.

                                  OPENBARE BIBLIOTHEEK TILBURG

De Roomsch-Hatholieke Openbare Leeszaal 'Sinr Dionysius' in Tilburg isop 3 maart 1913 geopend en begon op de bovenetage van boekhandel W.Bergmans op de hoek Markt-Langestraat

De Roomsch-Katholieke Openbare Leeszaal ‘Sint Dionysius’ in Tilburg is op 3 maart 1913 geopend en begon op de bovenetage van boekhandel W.Bergmans op de hoek Heuvelstraat en Langestraat

De eerste leeszaal van de r.k.bibliotheek Tilburg op de bovenverdieping van Bergmans

De eerste leeszaal van de r.k.bibliotheek Tilburg op de bovenverdieping van Bergmans

Opening van de leeszaal in de Willem-II straat 23 te Tilburg op 30 maart 1922. De genodigden, bestaande uit pastoors, burgemeester en wethouders en bestuurders van de bibliotheek poseren in de meeszaal. In het glas-en-loodraam een portret van dr.J.Weijers (1822-1917), mede-oprichter en eerste voorzitter van de r.k. openbare leeszaal in 1913.

Opening van de leeszaal in de Willem-II straat 23 te Tilburg op 30 maart 1922. De genodigden, bestaande uit pastoors, burgemeester en wethouders en bestuurders van de bibliotheek poseren in de meeszaal. In het glas-en-loodraam een portret van dr.J.Weijers (1822-1917), mede-oprichter en eerste voorzitter van de r.k. openbare leeszaal in 1913.  Ed  Schilders maakte mij er op attent dat op bovenstaande foto tweede van links zittend de schrijver Frederik van Eeden is.

Interieur van de in 1913 opgerichte r.k. openbare leeszaal op de bovenverdieping van boekhandel Bergmans aan de Langestraat 67 Tilburg

Interieur van de in 1913 opgerichte r.k. openbare leeszaal op de bovenverdieping van boekhandel Bergmans aan de Langestraat in Tilburg. Op de achtergrond houdt censor dr.M.J.Verhoeven toezicht, in 1922 opgevolgd door dr.P.C.de Brouwer die censor was tot 1939.

Hierna volgde huisvesting van r.k.openbare leeszaal en bibliotheek Tilburg aan de WILLEM II-straat tot 1972

Huisvesting van r.k.openbare leeszaal en bibliotheek Tilburg aan de WILLEM II-straat 23 van 1922 tot 1972. Hier werkte ik als hoofd van de informatieafdeling  van 1970 tot 1972 onder directrice mej. Jos Meuwese.

1938: bij het 25 jarig hubileum van de r.k. openbare bibliotheel Tilburg. V.l.n.r.: drs.l.Michels, H.Mannaerts, professor Cobbenhagen en ir.J.Merxc.

1938: bij het 25 jarig hubileum van de r.k. openbare bibliotheel Tilburg. V.l.n.r.: drs.l.Michels, H.Mannaerts, professor Cobbenhagen en ir.J.Merxc.

Van 1972 tot 1992 was de openbare bibliotheek Tilburg gehuisvest in een kantoorgebouw aan het Koningsplein

Van 1972 tot 1992 was de openbare bibliotheek Tilburg gehuisvest in een appartementengebouw aan het Koningsplein

Vm. gebouw Koningsplein met op benedenverdiepingen de bibliotheek

Vm. gebouw Koningsplein met op benedenverdiepingen de bibliotheek

Entree bibliotheek Tilburg na 1972

Entree bibliotheek Tilburg 1972-1992

Leeszaal van de openbare bibliotheek Tilburg aan het Koningsplein na verhuizing vanuit de Willem II-straat

Leeszaal van de openbare bibliotheek Tilburg aan het Koningsplein na verhuizing vanuit de Willem II-straat

In 1992 verhuisde de hoofdvestiging van openbare bibliotheek Midden-Brabant naar een nieuw pand aan het Koningsplein

In 1992 verhuisde de hoofdvestiging van openbare bibliotheek Midden-Brabant naar een nieuw pand aan het Koningsplein

In het digilab op de eerste etage van de Bibliotheek Tilburg Centraal kan men vrij experimenteren met nieuwe media. In de bibliotheek is - in openbare bibliotheken van de Verenigde Staten al gemeengoed - een 3D-printer geinstalleerd, in samenwerking met Fablab 013, Maediamarkt en Itrack.

In het digilab op de eerste etage van de Bibliotheek Tilburg Centraal kan men vrij experimenteren met nieuwe media. In de bibliotheek is – in openbare bibliotheken van de Verenigde Staten al gemeengoed – een 3D-printer geinstalleerd, in samenwerking met Fablab 013, Maediamarkt en Itrack.

Ansichtkaart van Bibliotheek Midden-Beabant, hoofdvestiging Tilburg

Ansichtkaart van Bibliotheek Midden-Brabant, hoofdvestiging Tilburg

DE Kennismakerij in de Spoorzone van Tilburg. De bibliotheek Nieuwe Stijl is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, 2014 Beel papier en weinig boeken.

DE Kennismakerij in de Spoorzone van Tilburg. De bibliotheek Nieuwe Stijl is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, 2014 Beel papier en weinig boeken.

De Kennismakerij te Tilburg in bedrijf: onderwijscafé 27-1-2015

De Kennismakerij te Tilburg in bedrijf: onderwijscafé 27-1-2015

De voormalige locomotiefhal achter het station van Turk waar de centrale bibliotheek Midden-Brabant in de Spoorzone van Tilburg is gepland in 2018

De voormalige locomotiefhal achter het station van Tilburg waar de centrale bibliotheek Midden-Brabant in de Spoorzone van Tilburg is gepland voor 2018

Tilburg overweegt een Bibliotheek van de Toekomst als 'Werkplaats van Kennis' te bouwen ten noorden van het Centraal Station. In de zogeheten 'ocomotiefhal', achter het station is 6.500 vierkante meter voor de bibliotheek beschikbaar (persbericht gemeente Tilburg, 31 mei 2013). Impressie van de stadshal met bibliotheek.

Tilburg overweegt een Bibliotheek van de Toekomst als ‘Werkplaats van Kennis’ te bouwen ten noorden van het Centraal Station. In de zogeheten ‘locomotiefhal’, achter het station is 6.500 vierkante meter voor de bibliotheek beschikbaar (persbericht gemeente Tilburg, 31 mei 2013). Impressie van de stadshal met bibliotheek. [Fontys heeft zich intussen teruggetrokken uit het project].

Ontwerp bibliotheek nieuwe stijl Tilburg, door Ector Hoogstad Architects

Ontwerp bibliotheek nieuwe stijl Tilburg, door Ector Hoogstad Architects

===============================================

2015-05-27 17:14:03 OTTAWA - Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens hun bezoek aan de bibliotheek van het Canadese Parlement. Het koningspaar brengt een driedaags staatsbezoek aan Canada. ANP ROYAL IMAGES ROBIN VAN LONKHUIJSEN

2015-05-27 17:14:03 OTTAWA – Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens hun bezoek aan de bibliotheek van het Canadese Parlement. Het koningspaar brengt een driedaags staatsbezoek aan Canada. ANP ROYAL IMAGES ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Interior of the old Chetham library in Manchester

Interior of the old Chetham library in Manchester

Voorgevel Biblioteca Nacional, sinds jaren 30 gevestigd in een Art Deco gebouw in de hoofdstad Bogota.

Voorgevel Biblioteca Nacional, sinds jaren 30 gevestigd in een Art Deco gebouw in de hoofdstad Bogota.

Midden: openbare bibliotheek Rotterdam

Midden: openbare bibliotheek Rotterdam

Reclamebord voor een Amerikaanse bibliotheek

Reclamebord voor een Amerikaanse bibliotheek

Imaginaire bibliotheek door Jean-François Rauzier

Imaginaire bibliotheek door Jean-François Rauzier

Hyperfoto van leeszaal door Rauzier

Hyperfoto van leeszaal door Rauzier

Nog een illustratie van Rauzier. Zie ook: www.boekendingen.nl

Nog een illustratie van Rauzier. Zie ook: http://www.boekendingen.nl

Man in bibliotheek. Ets door Simon Fokke, 1751

Man in bibliotheek. Ets door Simon Fokke, 1751

Jakop Slegt: Universiteit en Bibliotheek, 1971. Als prent verschenen bij het boek van bibliothecaris dr. J.Stellingwerff: Inleiding tot de Universiteit

Jakop Slegt: Universiteit en Bibliotheek, 1971. Als prent verschenen bij het boek van bibliothecaris dr. J.Stellingwerff: Inleiding tot de Universiteit

BIBLIOTHEKEN OP PRENTBRIEFKAARTEN ETC.

Het relaas van een verzameling Met het verzamelen van foto’s en prentbriefkaarten met afbeeldingen van bibliotheken, zowel gebouwen als interieurs ben ik bijna 50 jaar geleden begonnen. Het resultaat is nu: ongeveer 10.000 afbeeldingen op echte foto’s of uit kranten en tijdschriften, folders etc., 250 dia’s, een kleine 300 gravures en zo’n 25.000 prentbriefkaarten evenals ruim 300 mapjes met bibliotheekansichtkaarten. Deze bijdrage handelt enkel over ansichten in relatie tot bibliotheken, leeszalen en archieven.

Centre Céramique: stadsbibhliotheek, stadsarchief, tentoonstellingsruimte in Maastricht

Centre Céramique: stadsbibliotheek, stadsarchief, tentoonstellingsruimte in Maastricht

 Introductie van de ansichtkaart omstreeks 1870

In de pioniersjaren van de fotografie van omstreeks 1839 tot 1860 zijn nog geen ansichtkaarten verschenen. Zonder enige twijfel waren het Fransen die de fotografie als eersten ontwikkelden en toepasten. Zoals bij meer belangwekkende uitvindingen, de boekdrukkunst voorop, wordt door Engeland en Duitsland getwist om de eeuwige roem van de eerste prentbriefkaart. Die eer lijkt nochtans toe te komen aan een Oostenrijker. De voorgeschiedenis van de ansicht begint in Engeland. In 1840 vatte Sir Rowland Hill in Engeland het idee op de verzender te laten betalen voor de verzending van brieven. Ongeveer tegelijkertijd met de postzegel is de geïllustreerde en voorgefrankeerde briefomslag in omloop gebracht. Een aanzet voor de latere prentbriefkaart. In juni 1870 heeft de Duitser Heinrich Stephan, organisator van de wereldpost, het gebruik van briefkaarten in Duitsland ingevoerd. Nog in hetzelfde jaar kwam A.Schwarz, steendrukker te Assmannshausen, op het idee de kaarten te versieren met opgeplakte ‘Ansichten’ van fraaie plekjes aan de Rijn. Een jaar eerder, in 1869, heeft de Oostenrijker Emanuel Herrmann een geïllustreerde Correspondenzkarte uitgegeven. Die wordt tegenwoordig vrij algemeen als de eerste prentbriefkaart beschouwd. Na introductie van de briefkaart in ons land in 1872 verscheen pas in 1880 een kaart met een illustratie aan de achterzijde (aldus genoemd door filatelisten; kaartenverzamelaars ofwel cartofielen spreken van de voorzijde). Ook in de Verenigde Staten verschenen begin jaren tachtig van de 19e eeuw de eerste postcards.  Sinds 1892 toen in Nederland de particuliere uitgifte van ansichten werd vrijgegeven zijn vele honderdduizenden, verschillende kaarten verschenen. In allerlei drukvormen, aanvankelijk lichtdruk en omstreeks 1900 was de lithokaart in trek. De kleurenkaarten van vòòr 1906 werden nog met de hand ingekleurd. De firma S & W.N.van Nooten in Schoonhoven, een 19e eeuwse uitgever van kinderboeken, drukte in 1902-1903 niet minder dan 447 verschillende kaarten op de lichtdrukpers met afbeeldingen van plaatsen in de Alblasser-, Krimpener- en Lopikerwaard. In die tijd deed de fotokaart haar intrede: een privé-opname in enkelvoudige of kleine oplage van hooguit 10 stuks. Ook wel naar de gebruikte techniek aangeduid met Bromografia-kaarten, vernoemd naar de gelijknamige uitgeverij in Amsterdam. Er kwamen regionaal of landelijk werkende uitgevers van prentbriefkaarten, van welke in Kennemerland vooral uitgeverij Nauta te Velsen naam gemaakt heeft. In het algemeen worden kaarten van tussen circa 1900 en 1960 als “oud” en van de laatste vier decennia als “nieuw” beschouwd. Kaarten van vòòr 1900 kunnen als de “incunabelen” onder de kaarten worden gerekend, die prijzen van honderden euro per stuk kunnen opbrengen.

Universiteitsbibliotheek Leuven, België

Universiteitsbibliotheek Leuven, België

Sinds meer dan een halve eeuw zijn de topografische kaarten van stads- en dorpsgezichten, veelal met Groeten uit erg gewild bij verzamelaars: plaatsen, provincies, landen. Bovendien zijn deze te vinden in de topografische atlassen van archiefinstellingen  Allengs komen (oude) fantasiekaarten, die puur kijkgenot opleveren meer en meer in de publieke belangstelling. Binnen de plaatsgezichten zijn molens, kerken, scholen, monumenten, bollenvelden, hotels, raadhuizen, kastelen en landhuizen verzamelobjecten. Naast talrijke andere voorkomende onderwerpen kunnen worden genoemd: klederdrachten, militairia, padvinderij, schepen, vliegtuigen, trams, treinen, beroemde personen, filmsterren en Royalty.

18 eeuwse bibliotheek in het College van Altdorf, Duitsland

18 eeuwse bibliotheek in het College van Altdorf, Duitsland

Prentbriefkaarten worden gevonden op ruilbeurzen, waar overigens voornamelijk handelaren hun ‘handelswaar’ aanbieden, waarbij de vraagprijzen van eenzelfde kaart behoorlijk uiteen kunnen lopen. De Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten (V.D.P.) stelt zich ten doel het bijeenbrengen en publiceren van gegevens betreffende prentbriefkaarten teneinde een betere kijk te krijgen op de geschiedenis en ontwikkeling van de kaart. In dat verband is informatie van belang over uitgevers, fotografen, drukkers, illustrators e.d. Door uitgeverij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel zijn de laatste halve eeuw, inclusief van tien andere landen, 5,500 boekjes uitgegeven, daaronder van vrijwel alle gemeenten Nederland, soms in meerdere uitgaven (bijvoorbeeld drie van Heemstede). Het vorig jaar is men gestart met een nieuwe reeks ‘Focus op…’, waarin naast ansichten voornamelijk (meer recente) foto’s worden opgenomen.

Cassiodorus (circa 480-5), stichter van het klooster en de bibliotheek van Vivarium in Calabrië. Blad uit de Codex Amiatinus, daterend uit de 8ste eeuw in de Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence.

Cassiodorus (circa 485-circa 583), Romeins staatsman en schrijver was in 539 stichter van het klooster met bibliotheek van Vivarium in Calabrië (overigens tijdens de Lombardische invasies vernietigd). In 546 schreef hij dat Totila, koning van de Ostrogoten in 546 Rome plunderde en alle bibliotheken, die intussen allang over hun hoogtepunt heen waren, verwoestte. Blad uit de Codex Amiatinus, daterend uit de 8ste eeuw in de Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence. Sommige geleerden veronderstellen echter dat op deze miniatuur niet Cassiodorus maar Ezra is afgebeeld die de bijbel in de Latijnse taal  overzet. Het bovenschrift dat hierop duidt is later toegevoegd. De Codex Amiatinus is tussen 689 en 716 vervaardigd in het scriptorium van de noordengelse kloosters van Wearmout en Jarrow.

Librariana met de Verenigde Staten als uitgangspunt

Public Library Seattle, naar een ontwerp van Rem Koolhaas

Public Library Seattle, naar een ontwerp van Rem Koolhaas

Onder het begrip librariana worden voorwerpen en documenten verstaan, verband houdend met bibliotheken en/of bibliothecarissen: buttons, badges, bladwijzers, ex-librissen, lepeltjes, souvenirs, penningen, kalenders, boekentassen, bibliothecarissen in cartoons, films en literatuur etcetera. Een verzameling apart is bibliotheken en archieven filatelistisch verbeeld. Recent verscheen in het Duits een catalogus met meer dan 5.000 postzegels van bibliotheken en hun schatten (miniaturen, incunabelen etc.) op postzegels. Zelf publiceerde ik ook over het onderwerp in motiefbladen ‘Papier en Druk’ en ik bereid met een Amerikaanse collega uit Madison een Engelstalige publicatie over dit onderwerp voor. Gedurende de eerste helft van de vorige eeuw zijn in de Verenigde Staten duizenden prentbriefkaarten van bibliotheken op de markt gekomen, vooral van openbare bibliotheken. Die instellingen behoorden tot de prominente gebouwen van een stad of dorp en waren – meer dan in Europa – een bron van plaatselijke trots. Buiten de USA zijn in dat opzicht wellicht enkel Canada en Engeland enigszins vergelijkbaar. Een enorme verzameling van prentbriefkaarten met afbeeldingen van bibliotheek is bijeenvergaard door Norman D.Stevens uit Storrs (Connecticut) die vanaf 1977 niet minder dan ongeveer 25.000 kaarten vergaarde en deze in het Canadian Centre for Architecture in Montreal (Canada) heeft ondergebracht.

Cartoon of Norman Stevens,retired University librarian in Storrs, Ct., and director of the Molesworth Institute

Een gigantisch aantal wanneer men in ogenschouw neemt dat de Verenigde Staten volgens de American Library Association (ALA) 122.265 bibliotheken telt, waarvan – inclusief filialen – 16.180 openbare bibliotheekgebouwen. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat sommige bibliotheken in een eeuw tijd meerdere keren zijn verhuisd en van bepaalde bibliotheekgebouwen soms talrijke verschillende ansichten in omloop zijn. Meest afgebeeld is zonder enige twijfel het hoofdgebouw (Jefferson building) van de Library of Congress in Washington, gevolgd door de centrale New York Public Library. Zelf beschik ik bijvoorbeeld over respectievelijk 52 en 68 verschillende ansichtkaarten van die instellingen. Voornoemde Stevens, die directeur was van de Universiteitsbibliotheek in Storrs (Connecticut), is tevens de auteur van een boek over het verzamelen van librariana (zie literatuuropgave). Ondanks al zijn bemoeiingen lukte het hem of een ander tot op heden niet in de VS een library museum op te richten. Zijn ansichtkaartencollectie is naar een Canadees architectuurinstituut [Canadian Centre for Architecture, Montreal].Van Norman Stevens ontving ik begin jaren tachtig een honderdtal doubletten van Amerikaanse bibliotheken, waaronder veel typische Carnegie-bibliotheekgebouwen.

Grote leeszaal in Library of Congress, Washington

Grote leeszaal in Library of Congress, Washington

Carnegie-bibliotheken De staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie (1839-1919), van wie men in 1903 had uitgerekend dat hij een dollar per seconde verdiende, doneerde in totaal 56.162.622 dollar voor de constructie van 2.509 bibliotheken in Engelstalige landen: Canada, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland, Ierland, Engeland, Schotland. Daarvan ging ruim 40 miljoen dollar naar de oprichting van 1.679 openbare bibliotheek- gebouwen in de USA. Naast de stad Pittsburg als hoofdvestiging van de Carnegie Steel Company is vooral ook Schotland bedacht, waar de grootindustrieel als zoon van een arme wever was geboren om in 1848 naar de Verenigde Staten te emigreren. Carnegie was tevens de financiële weldoener van het Vredespaleis in Den Haag. De eerste bibliotheek die profiteerde van Carnegie’s goedgeefsheid was Dunfermline in Schotland na een bezoek aan die plaats in 1881. Enkele jaren later volgde Pittsburg en vervolgens in snel tempo andere gemeenten in de staat Pennsylvania. In 1893 volgde het plaatsje Fairfield in Iowa met 3.400 inwoners. Carnegie doneerde 40.000 dollar na de vraag van een senator van Iowa die de filantroop hierom vroeg tijdens een treinreis. De vrije bibliotheek is gebouwd in de populaire Richardson Romanesque stijl. Een afbeelding van die Jefferson County Library is in mijn bezit. Sinds 1996 beschikt de openbare bibliotheek van Fairfield over een nieuwe huisvesting en heeft het Carnegie-gebouw een nieuwe – educatieve – bestemming. De laatste jaren worden steeds meer Carnegie-biblliotheekgebouwen met afbeelding van prentbriefkaart op het Internet gezet. In de staat Texas onder het motto “Romancing the legend that is Texas” Als een herinnering aan het verloren architecturale erfgoed heeft men de afgebroken Carnegie bibliotheken afgebeeld:  www.texasescapes.com. Prentbriefkaarten van o.a. San Antonio en Fort Worth bevinden zich in mijn collectie. Van de Verenigde Staten bezit ik zo’n  3.000 kaarten. Steden met 20 of meer bibliotheekansichten zijn behalve Washington en New York: de openbare bibliotheken van Boston (148), Chicago (42), Cleveland (30) en Detroit (35); de Harvard UB in Cambridge (31) en Yale UB in New Haven (32).

Typisch voorbeeld van een Carnegie public library, in dit geval van Yorkville, Toronto (Canada)

Typisch voorbeeld van een Carnegie public library, in dit geval van Yorkville, Toronto (Canada)

In 1998 is door een Amerikaanse uitgeverij een bundeltje met prentbriefkaarten uitgegeven: For the Love of Libraries (zie literatuuropgave). De uitgave, waarvan de kaarten los kunnen worden verzonden, telt 32 foto’s, waarvan 21 bibliotheken in de USA, 2 uit Engeland, Frankrijk en Israël, en 1 uit Kroatië, Hongarije, Japan en Italië 1 alsmede 1 bibliobus. In de Verenigde Staten zijn naar schatting 20 tot 30 verzamelaars van dit motief actief, uiteraard voornamelijk bibliothecarissen en liefhebbers van architectuur. Bijna een halve eeuw geleden was Elizabeth Hayward een fanatiek verzamelaarster. E.Day publiceerde in 1976 een artikel over zijn collectie van toen 138 exemplaren (zie lit.opgave). Larry T.Nix, bibliothecaris in Madison, beschikt over ruim 800 ansichten, waarvan 300 van bibliotheken in de staat Wisconsin. Interessant zijn 12 kaarten van door de overkoepelende bibliotheekorganisatie ALA (American Library Association) ad hoc opgerichte kampbibliotheekjes voor Amerikaanse soldaten tijdens de eerste Wereldoorlog. Het archief van de American Library Association, in de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign, bezit enige duizenden afbeeldingen, voortbordurend op een door F.W.Faxon (1866-1936) nagelaten prentbriefkaartencollectie.  Dan Lester is in 2000 begonnen zijn collectie library postcards op het Internet te plaatsen met de volgende gegevens: staat/stad/naam bibliotheek/type kaart (lichtdruk, rotogravure e.d)/jaar van uitgave (voor zover bekend) enaantal. Tot op dit moment is dat enkel gerealiseerd voor de staten Alabama, Alaska, Arizona, Arkanzas, Colorado, Georgia, Hawaii en Idaho.

Public Library Vancouver, Canada

Public Library Vancouver, Canada

Presidentiële bibliotheken

Eisenhower Presidential Library, Abilene

In de Verenigde Staten krijgt iedere politieke leider van het land sinds de 30ste president Herbert Hoover (1929-1932) zijn eigen Library, tevens museum en archief. Over het algemeen is sprake van multi-miljoenen dollar projecten die vrijwel uitsluitend met sponsorgelden gefinancierd worden. Op dit moment wordt door de William J.Clinton Presidential Foundation hard gewerkt het benodigde geld bijeen te brengen voor een Clinton Presidential Center and Library tot een bedrag van 125 tot 250 miljoen dollar. Na het aftreden van Clinton ontstond een rel toen bleek dat hij op de laatste dag als president op 20 januari 2001 aan 141 mensen gratie had verleend. Daaronder de naar Zwitserland uitgeweken zakenman Marc Rich, die door de Amerikaanse justitie gezocht werd op beschuldiging van ontduiking van de belastingen ter waarde van 48 miljoen dollar. Diens ex-echtgenote Denise zou o.a. een donatie van 450.000 dollar hebben gedaan voor de te bouwen Clinton Bibliotheek. Clinton reageerde gebeten dat deze donatie absoluut geen voorwaarde was voor gratiëring. Voorlopig is de bibliotheek gevestigd in een bestaand en gerenoveerd gebouw in het centrum van Little Rock, Arkansas. Naar een ontwerp van Polshek Partnership LLP zal aan de zuidoever van de Arkansas Rivier in Little Rock een eigentijds gebouw verrijzen. Om een idee te geven van de enorme omvang, thans al aanwezig: 76,8 miljoen pagina’s papier, 75.000 museale voorwerpen, 1 miljoen 850 duizend foto’s en 50.000 boeken en brochures. Zelf bezit ik op dit moment prentbriefkaarten van de volgende presidentiële bibliotheken: Gerald R.Ford (Ann Arbor,Michigan) 3x, Lyndon Baines Johnson (Austin,Texas) 3x, Herbert Hoover(West Branch,Iowa) 1x, Franklin D.Roosevelt (Hyde Park,New York) 2x, Eisenhower (Abilene,Kansas) 1x, Ronald Reagan (Simi Valley,California) 3x, Harry S.Truman (Independence,Montana) 4x. Kaarten van de Carter, Kennedy, Nixon en Bush bibliotheken in respectievelijk Atlanta (Georgia), Boston (Massachusetts), College Park (Madison) en College Station (Texas) ontbreken nog. Dat deze kostbare instellingen niet slechts depots zijn, bezocht door schaarse onderzoekers, moge blijken uit het feit dat de Nixon Library na de openstelling op 20 juli 1990 binnen twee jaar zijn 2 miljoenste bezoeker verwelkomde. Die ging naar huis met een tas vol Nixon-souvenirs uit de museumwinkel, variërend van boeken tot T-shirts. Alle presidentiële bibliotheken ressorteren bestuurlijk onder de National Archives and Records Administration.

The Clinton Presidential Library and museum in Little Rock

Nederland

Interieur van librije in de Grote Kerk ofwel Westerkerk in Enkhuizen. Tekening van J.P.C.Grolman (1841-1927)

Interieur van librije in de Grote Kerk ofwel Westerkerk in Enkhuizen. Tekening van J.P.C.Grolman (1841-1927)

Van ons eigen land bezit ik anno bijna 1.700  prentbriefkaarten, geklasseerd in de volgende tien rubrieken: 1.  Openbare bibliotheken 2.  Universiteitsbibliotheken 3.  Wetenschappelijke bibliotheken 4.  Klooster- en seminariebibliotheken

Prins Willem Alexander op bezoek in de rococo-bibliotheek van Rolduc, gemeente Kerkrade

Prins Willem Alexander op bezoek in de rococo-bibliotheek van Rolduc, gemeente Kerkrade

5.  Kastelen, paleizen, buitenplaatsen, musea 6.  Lees- en winkelbibliotheken 7.  Vormingscentra, volksuniversiteiten, retraitehuizen, militaire tehuizen e.d. 8.  Bejaarden- en vakantiehuizen 9.  Diversen 10.Archieven. Ten aanzien van kastelen, verzorgingshuizen, vormingscentra en dergelijke betreft het interieurs van leeszalen en huisbibliotheken. Van de openbare bibliotheken zijn 90 gemeenten vertegenwoordigd. Daaronder een herdruk van de kaart van de eerste in 1892 in ons land opgerichte openbare bibliotheek in het lokaal  ‘Concordia’ te Utrecht, ofschoon deze nog eigenlijk meer weg had van een volksleeszaal. De vaste bezoekers waren voornamelijk ontslagen gevangenen en jongens van de ambachtsschool die daar hun boterhammen opaten. De neutraliteit bij de keuze der boeken en kosteloze toegang (afwijkend van de oude volksbibliotheken) zijn volgens bibliotheekbestuurder jonkheer mr.E.A.van Beresteyn de voornaamste redenen geweest Utrecht als eerste (moderne) openbare bibliotheek te accepteren. In 1899 volgde Dordrecht, welk gebouw in de Wijnstraat uitsluitend als bibliotheek werd ingericht. Zowel van het gebouw zijn omstreeks 1910 verschillende prentbriefkaarten vervaardigd, als van het interieur met drie zalen, inclusief een afzonderlijke leeszaal en studiezaal. De boeken zijn tot het plafond opgeslagen en (oudere) heren van stand (en een enkele dame met hoed) zitten aan leestafels in lektuur verdiept. Enkele jaren geleden zijn deze kaarten heruitgegeven. Zeldzaam zijn ansichten van het vooroorlogse parkbibliotheekje (Vondelpark) en kinderleeszaal in het Nutsgebouw aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal212 in Amsterdam. Veelvuldig op een prentbriefkaart verschenen is het filiaal van de openbare bibliotheek in Tuindorp Oostzaan met karakteristiek rieten dak. In 1923 als tweede filiaal in de hoofdstad geopend, maar hedentendage niet meer als zodanig in gebruik. Van de moderne bibliotheekgebouwen is de Centrale Bibliotheek in Rotterdam het meest afgebeeld. Bij gelegenheid van het 20-jarige jubileum van de Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst te Leidschendam verscheen in 1990 een fotoboekje ‘Bibliotheken en leeszalen in beeld’. Bedoelde publicatie bevat 72 foto’s en ansichtkaarten van bibliotheekgebouwen en –interieurs in 40 Nederlandse gemeenten van Amersfoort tot Zwolle. De openbare bibliotheken van ’s-Gravenhage en Utrecht zijn elk met 6 plaatjes afgebeeld, gevolgd door Apeldoorn en Rotterdam met ieder 4. Van Haarlem is een ansicht opgenomen van de Grote Markt met de uitgeverij-boekhandel-leesinrichting van J.J.van Brederode, waar men behalve boeken ook tijdschriften kon lenen. Op 29 januari 1794 is door boekhandelaar Adriaan Loosjes Pzn. Het voorstel gedaan voor “de Oprichting van een openbare leesbibliotheec voor den Gemeenen Man, op koste van het Haarlems Dept, ten gebruike van alle zodanige Medeburgers en ingezetenen, die de werken, door dit Departement daartoe geschikt geoordeeld, gratis zouden verkiezen te lezen”. De eerste nutsbibliotheek was zo’n succes dat in het najaar filialen in de zes wijken van de stad kwamen. De Haarlemse nutsbibliotheek heeft nog tot 1966 bestaan. In de bloeitijd  telde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1843 ruim 200 nutsbibliotheken en op het hoogtepunt omstreeks 1890 zelfs 340 van dergelijke instellingen, verspreid over het gehele land met uitzondering van de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg. Fotokaarten van deze instellingen zijn moeilijk te vinden. Afbeeldingen op ansichtkaarten van leesmusea (voor de gegoede burgerij in grotere steden) komen ook weinig voor. Zeer talrijk zijn echter kaarten van bijvoorbeeld de (laatmiddeleeuwse) Librije bij de St.Walburgiskerk in Zutphen.

Interieur van laatmiddeleeuwse Librarije te Zutphen

Interieur van laatmiddeleeuwse Librije te Zutphen

Voorstelling van een legende van A.C.W.Staring uit 'Jaromir te Zutphen'(1832). Het gaat over het verhaal van de duivel die een argeloze monnik een loer tracht te draaien. De satan zou hen als hond overvallen hebben, toe de monnik zijn gelofte om er te vasten verbrak.

Voorstelling van een legende van A.C.W.Staring uit ‘Jaromir te Zutphen'(1832). Het gaat over het verhaal van de duivel die een argeloze monnik een loer tracht te draaien. De satan zou hen als hond overvallen hebben, toe de monnik zijn gelofte om er te vasten verbrak.

Afdrukken in een tegel van 'duivelspoten' die echter van hondenpoten zouden zijn

Afdrukken in een tegel van ‘duivelspoten’ die echter van hondenpoten zouden zijn

Als bijzonder in de verzameling noem ik nog de leeszaal van de Marxistische Arbeidersschool in Amsterdam, de bibliotheek van het interneringskamp in Zeist (van Belgen tijdens de eerste Wereldoorlog) en de huisbibliotheek der Oranje’s op paleis Soestdijk. Interessant zijn ook kaarten van de bibliotheekjes op het voormalige passagiersschip ‘Willem Ruys’ en stoomschip ‘R.van Hasselt’.

Foto van bibliotheek in gijzelaarskamp Sint Michielsgestel, 1942 (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Foto van bibliotheek in gijzelaarskamp Sint Michielsgestel, 1942 (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Nieuw is een fotokaart van de muziekbibliotheek in Hilversum, waar de orkestprogramma’s werden samengesteld, met Josef Holzer, Benedict Silbermann en Hugo de Groot. In Nederland zijn nog drie verzamelaars van dit motief zijn. Van hen is drs. Sjoerd Koopman het meest bekend, die tot voor kort bij het secretariaat van IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) werkte in het Koninklijke Bibliotheekcomplex, en met wie ik sinds jaren regelmatige ruilcontacten onderhoud.

Openbare bibliotheek in Neede, gehuisvest in een historische boerderij 'De Meijer'

Openbare bibliotheek in Neede, gehuisvest in een historische boerderij ‘De Meijer’

Vooraanzicht centrale openbare bibliotheek Amsterdam (oba), met 28.000 vierkante meter na Birmingham de grootste openbare bibliotheek van Europa

Vooraanzicht centrale openbare bibliotheek Amsterdam (oba), met 28.000 vierkante meter na Birmingham de grootste openbare bibliotheek van Europa (foto Gkmiya)

Interieurfoto van openbare bibliotheek Amsterdam, OBA. (foto Jorge Royan)

Interieurfoto van openbare bibliotheek Amsterdam, OBA. (foto Jorge Royan)

Behalve ansichten van bibliotheken verzamel ik ook archiefinstellingen. Daarvan bestaan in verhouding maar weinig kaarten, ook al omdat archieven vaak enkel onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een gemeentehuis of rijksinstelling. Van Nederland noem ik in mijn collectie: het Rijksarchief Noord-Brabant in Den Bosch, muurschilderingen in het Rijksarchief Drenthe te Assen, Gemeentearchief Amsterdam, Gemeentearchief Haarlem, Rijksarchief Zeeland in Middelburg, Kanselarij en Rijks-Archieven te Leeuwarden, en de kamer van rijksarchivaris C.J.Gonnet in de Vleeshal (Haarlem).

Bibliotheek sociëteit de Witte in 's-Gravenhage

Bibliotheek sociëteit de Witte in ‘s-Gravenhage

België België is momenteel met meer dan 600 kaarten vertegenwoordigd. Meerdere afbeeldingen zijn voorhanden van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, zowel het voormalige als het nieuwe gebouw; de twee bibliotheken van museum Plantin-Moretus, en de Stadsbibliotheek Antwerpen. Verder van de Universiteitsbibliotheek in Leuven, waarvan het huidige gebouw met financiële steun uit Amerika tot stand kwam, evenals van de tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog verwoeste gebouwen, waarbij talrijke manuscripten en kostbare boeken verloren gingen. Voorts zijn abdijbibliotheken van Benedictijnen, Norbertijnen en Cisterciënzers in ruime mate beschikbaar, in onder andere: Averbode, Postel, Achel, Tongerloo, Maredsous, Val-Dieu, Grimbergen, Dendermonde, Westmalle, Chevetogne, Forges-Chimay, Roux, en Rochefort. Bijzonder is een kaart van het interieur van het Institut International de Bibliographie in Brussel. De grondlegger van de moderne documentatie Paul Otlet richtte in samenwerking met Henri La Fontaine dit instituut rond 1900 op met als doel alle boeken, artikelen en zelfs beeldmateriaal uit alle landen van de wereld op één punt te bibliograferen. Toen deze prentbriefkaart werd omstreeks 1910 beschikte men over 11 miljoen fiches, gecatalogiseerd op auteur en ingedeeld over de Universele Decimale Classificatie. Al spoedig was een conflict ontstaan met de (wetenschappelijke) bibliotheekwereld. Ofschoon Otlet met zijn theorie over ‘documentaire informatie’ zijn tijd vooruit was moest men vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 dit toen nog onmogelijke project stoppen. Een fractie van de 15 miljoen fiches van het Mundaneum in grote catalogusbakken bijeengebracht zijn in de Henegouwse stad Mons (Bergen) bewaard gebleven.

Dominicaner kloosterbibliotheek in België

Dominicaner kloosterbibliotheek in België

Europa

In een Duitse bibliotheek

Voormalige bibliotheek in Cincinnati, USA

Van landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn elk ongeveer 1.000  prentbriefkaarten verzameld. Uit Duitsland een aantal kaarten van bibliotheken in Berlijn, Wolfenbüttel, Leipzig en Weimar. Van Groot-Brittannië de universiteiten in Cambridge en Oxford, de British (Museum) Library in Londen en talrijke boekerijen in landhuizen (manors) en kastelen. Collega Owen Massey heeft zijn (kleine maar groeiende) collectie library postcards op het Internet geplaatst: 30 uit Engeland, 1 uit Wales, 1 uit Noord-Ierland, 2 uit Australië, 1 uit Canada, 1 uit Ierland en 2 uit de USA.Van Frankrijk 28 exemplaren van de (oude) Bibliothèque Nationale in Parijs en veel paleis- en kasteelbibliotheken in Blois, Chantilly, Versailles, Fontainebleau, Compiègne etcetera. Van staten als Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Zweden werden tot op heden gemiddeld 500 exemplaren bijeengebracht. Opmerkelijk zijn de qua bouw moderne bibliotheekgebouwen in Finland en Denemarken. Van Rusland is het bijzondere hoofdgebouw (Pashkov Huis) van de Lenin Nationale Bibliotheek ruimschoots vertegenwoordigd. Aan kaarten uit dat onmetelijke land met zovele (openbare) bibliotheken is moeizaam te komen. De meeste prentbriefkaarten uit dat land ontving ik in de jaren zeventig van professor Firsov, docent aan de bibliotheekopleiding aan de Universiteit in St.Petersburg, voorheen Leningrad geheten.

Leeszaal van Nationale Bibliotheek Ierland in Dublin

Leeszaal van Nationale Bibliotheek Ierland in Dublin

In Nationale bibliotheken wordt het literair erfgoed van een land bewaard, reden voor vaak prestigieuze gebouwen, zoals de Library of Congress in Washington, de Leninbibliotheek te Moskou en tamelijk recent zijn de kostbare gebouwen in Londen (British Library) en Parijs (Bibliothèque Nationale Mitterand). Van 1986 tot 1993 is het enorme gebouw van de Nationale Bibliotheek van Estland in Tallinn tot stand gekomen.

Verwoesting van de openbare bibliotheek van Sevastopol, Ukraïne, 8 september 1855 op een schilderij van W.Simpson, later ook gelithografeerd door E.Walker

Verwoesting van de openbare bibliotheek van Sevastopol, Ukraïne, 8 september 1855 op een schilderij van W.Simpson, later ook gelithografeerd door E.Walker

De als gevolg van Duitse bombardementen grotendeels verwoeste Holland House Library in Londen

De als gevolg van Duitse bombardementen ten dele verwoeste Holland House Library in Londen

Pronkzaalbibliotheken Een verzameling apart vormen de interieurs van prachtige barok- ofwel pronkzaalbibliotheken in Midden-Europa: Duitsland (vooral Beieren), Oostenrijk, Zwitserland, Zuid Tirol (Italië), Tsjechië en Hongarije. Merendeels stammend uit de 18e eeuw en verbonden aan kloosters met als hoogtepunten: Wenen (Österreichische Nationalbibliothek), Sankt Gallen en Einsiedeln (Zwitserland), Strahov en Klementinum (Praag), Pannonhalma en Eger (Hongarije), Melk, Admont, Kremsmünster, St.Florian, Seitenstetten etc. (Oostenrijk) en Metten, Waldsassen, Ottobeuren, Amorbach, Fürstenzell (Duitsland). In laatstgenoemd land zijn verder de bibliotheken in Weimar, Wolfenbüttel en Sanssouci (Potsdam) vanwege bouw en inrichting de moeite van het bezoeken waard. Fraaie pronkzalen bevinden zich ook in Spanje (Salamanca , El Escorial nabij Madrid) en Portugal (Mafra en Coimbra) en in Italïe (o.a. Vaticaan, Bibllioteca Marciana in Venetië en klooster Neustift bij Brixen). Ondanks het feit dat tijdens de secularisatieperiode begin 19e eeuw verscheidene abdijbibliotheken zijn opgeheven – in Zuid-Duitsland werden verscheidene collecties overgebracht naar de Hofbibliothek tegenwoordig Bayerische Staatsbibliothek te München – resteren nog enige tientallen van dergelijke bibliotheken, die tegenwoordig als museum zijn opengesteld maar ook voor onderzoek openbaar. De meeste zijn beschreven en met illustraties verlucht in boekvorm. Zie: literatuuropgave pronkzaalbibliotheken. Van een aantal beschik ik ook over afzonderlijke brochures of artikelen uit periodieken. In ons land is de unieke rococobibliotheek in Rolduc gelukkig behouden gebleven.

Stiftsbibliothek Schlägl, Aigen i.M., Oostenrijk

Stiftsbibliothek Schlägl, Aigen i.M., Oostenrijk

Van 54 bibliobussen in Europa en V.S. zijn prentbriefkaarten in mijn verzameling, ook één van een dergelijke mobiele voorziening in New Delhi. Tevens is gestart met het bijeenbrengen van portretten op ansichtkaarten van bibliothecarissen, vrijwel uitsluitend bekende kunstenaars, geleerden, schrijvers of staatslieden die aan het begin van hun loopbaan of als erebaantje in een bibliotheek werkzaam waren: Lessing, Strindberg, Diderot, Boerhaave, Benjamin Franklin, Mao tse Tung e.v.a. Semi-pornografisch is de kaart van een naakte (model)bibliothecaresse met onderschrift “Read my lips”.

Bibliobus in Valencia, Spanje

Bibliobus in Valencia, Spanje

Bibliotheek van de Romein Celsus in Efese, Turkije

Bibliotheek van de Romein Celsus in Efese, Turkije

 Overige werelddelen

Kaarten van bibliotheekgebouwen buiten Europa zijn moeilijk verkrijgbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten (zie boven) en Canada. Afgezien van een flink aantal ansichten van de ten dele herstelde antieke Celsus-bibliotheek in Efese (Turkije) zijn tot op heden voornamelijk openbare bibliotheken uit Zuid-Afrika bijeengebracht, o.a. in Johannesburg, Kimberley, Kaapstad en Port Elizabeth. Ten slotte Nationale Bibliotheken in Midden- en Zuid-Amerika, zoals van Mexico, Guatemala, Peru, Venezuela en Argentinië. Van laatstgenoemde instelling in Buenos Aires was de (blinde) schrijver Jorge Luis Borges, een ver familielid van Maxima Zorreguieta, een aantal jaren directeur. De Universiteitsbibliotheek van Mexico-stad uit 1950 geldt als één van de toeristische trekpleisters, omdat deze helemaal met mozaïeken is bekleed. Op het door de beeldend kunstenaar én architect Juan O’Gorman ontworpen gebouw zien we symbolische voorstellingen van de Mexicaanse cultuurgeschiedenis vanaf de Pre-Columbiaanse tijd. Van de bibliotheek bestaan talloze foto’s en prentbriefkaarten. Uit 1646 dateert de Palafoxiana (pronkzaal)bibliotheek in Puebla, die ook op een postzegel is afgebeeld. Van Australië is vooral de laatste jaren veel bijeengebracht. Een recente aanwinst betreft een kaart van de bibliotheek en het museum van Nieuw Caledonië in Nouméa (Oceanië), ook al op postzegels voorkomend. Opmerkelijk is dat de onderdirecteur van de Nationale Bibliotheek van Jamaica in Kingston naar aanleiding van een verzoek om een ansichtkaart, welke niet bleek te bestaan, liet weten ernstig te overwegen deze in2002 inproductie te zullen nemen. De directeur der Joodse Nationale en Universiteitsbibliotheek berichtte mij zich diep te schamen dat geen ansichtkaarten van zijn instelling voorhanden zijn.

Bezoek van de keizer aan een bibliotheek. Gravure uit de eerste helft van de 18e eeuw.

Bezoek van de keizer aan een bibliotheek. Gravure uit de eerste helft van de 18e eeuw.

Schatten uit bibliotheken / boeken en/of lezers op ansichten Zij het (nog) niet fanatiek worden ook prentbriefkaarten van miniaturen, manuscripten, antieke boeken e.d. uit bibliotheken verzameld. Tot op heden circa 2.000. Eenzelfde aantal ansichten is aanwezig van efemera zoals Gutenberg, beelden van beroemde personen met een boek in de hand, boekhandels, boekenstalletjes in Parijs, boekverbrandingen, boekententoonstellingen, schilderijen met lezers of boeken: ‘de Boekenworm’ van Spitzweg en ‘de Bibliothecaris’ van Arcimboldo etc.   Een novum: afbeeldingen van Renaissance libraries op kalenders en wenskaarten  Eind 2000 is een Zweedse firma gestart met het uitgeven van de mooiste of meest bijzondere bibliotheken (in de gehele wereld) op maandkalenders. Op de kalender van 2001 staan fraaie kleurenafbeeldingen van 12 bibliotheekinstellingen in Europa, die te vinden zijn in Edinburgh, Cambridge, Oxford (alle U.K.), Dublin (Ierland), Coimbra (Portugal), Salamanca (Spanje), Helsinki (Finland), St.Petersburg (Rusland), Waldsassen (Duitsland), St. allen (Zwitserland), Venetië (Italië) en de Vaticaanse bibliotheek. Voor de kalender van 2002 is gekozen voor bibliotheekinstellingen in Freising (Duitsland), Zutphen (Nederland), Parijs (Frankrijk), Wellington (Nieuw Zeeland), Stockholm (Zweden), Oxford en Londen (Engeland), Baltimore en Washington (USA), Wenen (Oostenrijk), Ottawa (Canada) en Praag (Tsjechië). Sinds een aantal verschijnen ook wenskaarten met afbeeldingen van bibliotheken.

 Hoe kwam de verzameling tot stand?

Ten slotte nog enige informatie over hoe deze verzameling, die zich nog altijd uitbreidt, tot stand kwam. Door (buitenlandse) reizen (waarbij ik zo mogelijk de openbare bibliotheek ter plaatse bezoek), schenkingen van collega’s en ruilingen. Van leden van het Beschreven Blad ontving ik in de loop der tijd bibliotheekkaarten van Karin Ottenhoff, Willem Kramer, Wim Cerutti, Jan Dekker en Marianne Andriessen-Canoy. Van laatstgenoemde ontving ik in 1974 een kaart van de bibliotheek in het slot van Gué-Péan (Monthou-sur-Cher niet ver van Blois). Zij schreef me: “Hier waren wij op bezoek. Toen dacht ik dat het wel aardig zou zijn voor Uw collectie, al is het geen openbare bibliotheek. Nog steeds ben ik niet bij de openbare bibliotheek te Blois geweest, die heeft een zeer goede naam. Ook was Chopin in het kasteel van Gué-Péan en heeft hij aldaar gespeeld. Ook was er een heel klein museum van de Résistance met een brief van De Gaulle”. Ook oproepen leveren incidenteel wat op. Op het Internet (Ricardo; Verzamel.net; Marktplaats.nl, Qoop.nl)nog weinig. Een oproep in het Algemeen Dagblad had 6 kaarten tot gevolg en een advertentie in ‘Boekenpost’ eenmaal 15 exemplaren van voornamelijk pronkzaalbibliotheken, ontvangen van een dochter van de vroegere gemeentearchivaris in Helmond (wier vader ik in mijn Brabantse tijd nog heb ontmoet). De laatste twee jaar heb ik ook een en ander gekocht op beurzen en vooral veel gekocht van een prentbriefkaartenhandel in Almere. Het vorig jaar zond ik een rondschrijven aan 127 Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse bibliotheken. De response was met 98 positieve zendingen boven verwachting. Een vergelijkbare ‘bedelbrief’ aan 110 Amerikaanse bibliotheek- instellingen leverde daarentegen nauwelijks 30 reacties op. Zoals lang niet alle gekochte boeken daadwerkelijk worden gelezen, zijn ook veel prentbriefkaarten nimmer verzonden,hooguit eenkwart is beschreven, soms met interessante informatie van de gebruiker en vanwege het poststempel van belang om de datum te kunnen traceren. Op een kaart van de Johnson Public Library in Hackensack, New Jersey, schreef de afzender: “This is the library in the town I worked in this summer. It is a very nice town as is the library”. Een probleem apart zijn bibliotheekgebouwen die niet als zodanig op de ansichtkaart staan aangeduid. Overgewaaid uit de Verenigde Staten zijn voor de Tweede Wereldoorlog ansichten ook gebruikt als reclamemiddel van firma’s. Hiervan geef ik één voorbeeld. Op een prentbriefkaart met op de voorzijde een afbeelding van de Mitchell Public Library in Hillsdale, Michigan, staat op de achterkant afgedrukt: “Vraag bij uwen winkelier de Zuivere Lofodinsche Levertraan van Hiddo Haan, Groningen, Steentilstraat 35, — N.Ebbingestraat 40. Voor geneeskundig gebruik aanbevolen door verschillende der meest geachte H.H.Doctoren. Bovendien onder voortdurende Controle van Prof. Dr.van Hamel, Roos en Harmens. Overal verkrijgbaar”. 

St.Lambertuskerk met pastorie en parochiebibibliotheek in Haelen, Limburg, circa 1930

St.Lambertuskerk met pastorie en parochiebibibliotheek in Haelen, Limburg, circa 1930

 Literatuur

Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), sinds 2007 met 28.000 vierkante meter de grootste openbare bibliotheek van Europa

Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), sinds 2007 met 28.000 vierkante meter de grootste openbare bibliotheek van Europa, in 2013 overtroffen door Birmingham met 35.000 vierkante meter.

A. Prentbriefkaarten algemeen – Dokkum, J.D.C.van. Een stukje geschiedenis van de prentbriefkaart. 1914. Heruitgave. Groningen, 1988. – Ruyters, Han en Arnoud Voet. De Nederlandse prentbriefkaart; selectie van de mooiste Nederlandse kaarten gerangschikt naar hun onderwerp. Capelle aan den IJssel, 1996. – Ruyters, Han. De prentbriefkaart en haar ontstaan. In: Boekenpost, nummer 50, 2000. B.  Librariana – Day,A. Bibliothecal Deltiology, in: Library Review 32, 1976-1977, pp.318-322. – For the Love of Libraries; a book of postcards. Photographs and anecdotes by Diane Asséo Griliches. San Francisco, Pomegranate, 1998. – Gittig, Heinz. Bibliotheken und ihre Kostbarkeiten auf Briefmarken. Katalog.Berlin, 2001. – Obbens, Carla. Bibliotheken en leeszalen in beeld. Zaltbommel, 1990. – Stevens,NormanD. ADutchMuseumacts as: keeper of the Library Past. In:WilsonLibrary Bulletin, June 1977, pp.841-843. – Stevens, Norman D. A Guide to Collecting Librariana.Metuchen,N.J.&London, 198. (Hoofdstukken: Library Postcards en Library Postcards and the Study of Library History, pp.62-73).

De cellist Vedran Smailovic speelt een requiem in de in 1992 verwoeste Nationale Bibliotheek van Bosnië in Serajevo

De cellist Vedran Smailovic speelt een requiem in de in 1992 verwoeste Nationale Bibliotheek van Bosnië in Serajevo

 C. Bibliotheekgeschiedenis

– Bobinsky, George S. Carnegie Libraries; their History and Impact on American Public Library Development.Chicago, 1969.

– Johnson, E.D. History of Libraries in the Western World. Metuchen, 1970. – Mummendey, R. Von Büchern und Bibliotheken.Darmstadt, 1976. – Schneiders, P. Lezen voor iedereen; geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland. Den Haag, 1990. – Schneiders, P. Papieren geheugen; boek en schrift in de Westerse wereld. Weesp, 1985. – Battles, matthew, Die Welt der Bücher; eine Geschichte der Bibliothek, Düsseldorf, 2003. D.  Pronkzaalbibliotheken – Baur-Heinhold, Margaretha. Schöne alte Bibliotheken; Ein Buch von Zauber ihrer Räume. München, 1972. Bevat geïllustreerde beschrijven van ruim 80 bibliotheken in 12 Europese landen. Onder Nederland enkel Universität (sic!) in Den Haag = voormalige Koninklijke Bibliotheek aan het Lange Voorhout. – Goldner, Johannes tekst) en Wilfried Bahnmüller (foto’s). Bayerische Klosterbibliotheken. Naast een ontwikkeling van abdijboekerijen in het algemeen komen 23 (ten dele voormalige) kloosters afzonderlijk aan de orde. – Hobson, Anthony. Great libraries. London, 1970. Rijk geïllustreerde beschrijving van 33 bibliotheken (o.a. Admont, Sankt Gallen, El Escorial), waarvan6 inde Verenigde Staten (Harvard, Yale, Pierpont Morgan Library in New York, Henry E.Huntington Library, in San Marino (California) en University Library van Austin (Texas), rijk aan literaire autografen. – Löschburg, Winfried. Alte Bibliotheken in Europa. Herrsching, 1974. Met een inleiding en beschrijving van ongeveer 50 bibliotheken, waaronder de kerkelijke bibliotheek in Zutphen. – Seidel, Stefanie. Bibliotheken; Die Schönsten Räume/ Die wertvollsten Sammlungen Deutschland, Österreich, Schweiz. München, 1995.(Das Reiselexikon). Bevat een beschrijving van 77 bibliotheken in Duitsland, 32 in Oostenrijk, 1 in Italië en18 in Zwitserland. Hans Krol SELECTIE VAN GRAVURES, ANSICHTKAARTEN EN FOTO’S VAN BIBLIOTHEKEN 1. HEEMSTEDE

Adriaan Pauw (1585-1653) in zijn 'Bibliotheca Heemstediana' Gegraveerd door Cornelis Visscher naar een verloren geraakt schilderij van Gerard van Honthorst

Adriaan Pauw (1585-1653) in zijn ‘Bibliotheca Heemstediana’ Gegraveerd door Cornelis Visscher naar een verloren geraakt schilderij van Gerard van Honthorst

Openbare leeszaal Heemstede, 'De Meerlhorst', Van Merlenlaan 2: 1948-1976

Openbare leeszaal Heemstede, ‘De Meerlhorst’, Van Merlenlaan 2: 1948-1976

Gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede, Kerklaan 61: 1976-1986

Gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede, Kerklaan 61: 1976-1986

Openbare Bibliotheek Heemstede in vm. Dreefschool gehuisvest sinds 1986

Openbare Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, in voormalige Dreefschool gehuisvest sinds 1986

Vroegere bibliotheek van Instituut voor Epilepsiebestrijding Meer en Bosch, Heemstede

Vroegere ontspanningsbibliotheek van het instituut voor epilepsiebestrijding Meer en Bosch in 1932, die volgens gedenkboek ‘Licht en Schaduw’ ‘dikwijls als een medicijnkast doorzocht en benut wordt’.

Lees- en studiezaal van de kwekelingen-evangelisten broeders op Meer en Bosch te Heemstede in 1917

Lees- en studiezaal van de kwekelingen-evangelisten broeders op Meer en Bosch te Heemstede in 1917

Vm. winkel- ofwel leesbibliotheek Van Eijk aan de Binnenweg Heemstede

Vm. winkel- ofwel leesbibliotheek Van Eijk aan de Binnenweg Heemstede

Voormalig seminarie Hageveld in Heemstede, in het rechterbouwwerk was de bibliotheek gevestigd

Voormalig seminarie Hageveld in Heemstede met rechts de bibliotheekvleugel

Ansichtkaart met priester en studenten in de seminariebibliotheek van Hageveld

Ansichtkaart met priester en studenten in de seminariebibliotheek van Hageveld

Een priester aan de studie in de bibliotheek van kleinseminarie Hageveld. Aangevangen in 1817 was de collectie aanzienlijk, vooral te danken aan de nalatenschappen van leraren en priesters van het bisdom. In 1979 is de bibliotheek ontmanteld.

Een priester aan de studie in de bibliotheek van kleinseminarie Hageveld. Aangevangen in 1817 was de collectie aanzienlijk, vooral te danken aan de nalatenschappen van leraren en priesters van het bisdom. In 1979 is de bibliotheek ontmanteld.

Prentbriefkaart van interieur bibliotheek kleinseminarie Hageveld, Heemstede

Prentbriefkaart van interieur bibliotheek kleinseminarie Hageveld, Heemstede

In de bibliotheek van Hageveld, circa 1928

In de bibliotheek van Hageveld

Bibliotheek van seminarie Hageveld omstreeks 1930

Bibliotheek van seminarie Hageveld omstreeks 1930

Moderne mediatheek college Hageveld Heemstede

Moderne mediatheek college Hageveld Heemstede

Nog een foto van de madiatheek Hageveld, gelegen op de eerste etage van het koepelgebouw (= voormalige kapel van het kleinseminarie)

Nog een foto van de madiatheek Hageveld, gelegen op de eerste etage van het koepelgebouw (= voormalige kapel van het kleinseminarie)

===================================================================== 2. OUDHEID

Opgraving van kleitablettenbibliotheek in Ebla, Syrië

Opgraving van kleitablettenbibliotheek in Ebla, Syrië

Stenen restanten van de Hadrianus-bibliotheek in Athene, in 132 na Christus door de Romeinse keizer gesticht.

Stenen restanten van de Hadrianus-bibliotheek in Athene, in 132 na Christus door de Romeinse keizer gesticht.

De laat-hellenistische bibliotheek in Nysa, Turkije. De resten van de van de bibliotheek werden in 1992 en 1993 opgegraven. Oprichter van de bibliotheek was T.Flavius Severianus Neon.

De laat-hellenistische bibliotheek in Nysa, Turkije. De resten van de van de bibliotheek werden in 1992 en 1993 opgegraven. Oprichter van de bibliotheek was T.Flavius Severianus Neon.

Klassieke bibliotheek van Side, Turkije

Ruïnes van klassieke bibliotheek van Side, Turkije

Restanten van Romeinse bibliotheek Rogatinus in Noord-Afrika, Timgad (Algerije)

Restanten van Romeinse bibliotheek Rogatinus in Noord-Afrika, Timgad (Algerije)

Steen met inscriptie voor de bibliotheek van Timgad

Steen met inscriptie voor de bibliotheek van Timgad

Romeinse ruïnes van de bibliotheek in Timgad

Romeinse ruïnes van de bibliotheek in Timgad

Reconstructie bibliotheek van Timgad

Reconstructie bibliotheek van Timgad

De in 235 na Chr. opgerichte en gerestaureerde Celsusbibliotheek in Efese, Klein Azië (Turkije)

De in 235 na Chr. opgerichte en gerestaureerde Celsusbibliotheek in Efese, Klein Azië (Turkije)

Hans Krol in 2001 bij de schamele restanten van de antieke bibliotheek in Pergamon (Turkije)

Hans Krol in 2001 bij de schamele restanten van de antieke bibliotheek in Pergamon (Turkije)

Vm. bibliotheek van Augustus in het Forum Romanum, in de ruïne van de oude kerk van de H.Maria

Vm. bibliotheek van Augustus in het Forum Romanum, in de ruïne van de oude kerk van de H.Maria

Bibliotheek van de thermen van Trajanus, circa 104 na Christus. De nissen bevinden zich op twee niveaus. Langs de wanden hebben destijds planken met boeken gezeten.

Bibliotheek van de thermen van Trajanus, circa 104 na Christus. De nissen bevinden zich op twee niveaus. Langs de wanden hebben destijds planken met boeken gezeten.

Ten dele uitgegraven villa van de payri in Herculaneum. Was eigendom van Caesar's schoonvader Lucius Calpurnius Piso Ceasonius. Hier zijn 1.00 papyrusrollen ontdekt, tegenwoordig in de Nationale Bibliotheek Te Napels.

Ten dele uitgegraven villa van de payri in Herculaneum. Was eigendom van Caesar’s schoonvader Lucius Calpurnius Piso Ceasonius. Hier zijn 1.800 papyrusrollen ontdekt, tegenwoordig in de Nationale Bibliotheek Te Napels. (Science Photo Library)

ANKOR WAT, CAMBODJA:

Plattegrond Angkor Vat tempelcomplex (Cambodja) met ligging van 2 voormalige manuscriptenbibliothekem

Plattegrond Angkor Wat tempelcomplex (Cambodja) met ligging van 2 voormalige manuscriptenbibliotheken

de B-bibliotheek in Angkor Vat, Cambodja

de B-bibliotheek in Angkor Wat, Cambodja [op de plattegrond beneden]

De S-bibliotheek in Ankor Vat, Cambodja

De S-bibliotheek in Ankor Wat, Cambodja [op de plattegrond bovenaan]

Uit: Ancient Angkor book guides, 2013. Met dank aan Huub Dries angkor_librarytag ================================== 3. NOORD-AMERIKA   CANADA=======================

De nieuwe openbare bibliotheek van Edmonton

De nieuwe openbare bibliotheek van Edmonton

Exterior Library of Parliament, Ottawa, Canada

Exterior Library of Parliament, Ottawa, Canada

Reading Room Library of Parliament, Ottawa, Canada

Reading Room Library of Parliament, Ottawa, Canada

Bibliotheek van Montreal

Bibliotheek van Montreal

Interieur van de grote bibliotheek van Montreal

Interieur van de grote bibliotheek van Montreal

Toronto Reference Library, Canada

Toronto Reference Library, Canada

Interieur van Toronto Reference Library

Interieur van Toronto Reference Library

Central Library Halifax, Canada

Central Library Halifax, Canada

Bibliobus in Montreal, Canada (2005)

Bibliobus in Montreal, Canada (2005)

Combinatie sinds 2006 van de Nationale Bibliotheek en het Nationaal Archief van Québec, Canada

Combinatie sinds 2006 van de Nationale Bibliotheek en het Nationaal Archief van Québec, Canada

Leeszaal van Nationale Bibliotheek/Nationaal Archief van Quebec

Leeszaal van Nationale Bibliotheek/Nationaal Archief van Quebec

Carnegie library of Homestead, Munhall, Pennsylvania. Circa 1900

Carnegie library of Homestead, Munhall, Pennsylvania. Circa 1900

Carnegoe public library, Children's room, Pittsburgh, Pennsylvania. Foto uit begin 20ste eeuw

Carnegie public library, Children’s room, Pittsburgh, Pennsylvania. Foto uit begin 20ste eeuw

Providence Public Library, circa 1900

Providence Public Library, circa 1900

New York State Library, Albany. Circa 1900

New York State Library, Albany. Circa 1900

University Library Ann Arbor, Michigan. 1883

University Library Ann Arbor, Michigan. 1883

University of Pennsylvania Library, Philadelphia. Circa 1900

University of Pennsylvania Library, Philadelphia. Circa 1900

Park Ridge libarry

 

 

Park Ridge Library, USA

Boston Athenaeum Library

Boston Athenaeum Library

Amsterdam Free Library, Amsterdam, New York

Amsterdam Free Library, Amsterdam, New York

Vooraanzicht 'Jefferson-building' Library of Congress. Washington D.C.

Vooraanzicht ‘Jefferson-building’ Library of Congress. Washington D.C.

Hal van de Library of Congress, Jefferson Building,Washington, D.C.

Hal van de Library of Congress, Jefferson Building,Washington, D.C.

Library of Congress: main reading room. Washington, D.C.

Library of Congress: main reading room. Washington, D.C.

Seattle Public Library, gebouwd onder architectuur van Rem Koolhaas (OMA), 2009

Seattle Public Library, gebouwd onder architectuur van Rem Koolhaas (OMA), 2009

Vancouver Public Library, Canada

Vancouver Public Library, Canada

Destroyed Mark Twain Branch Library, Detroit, Michigan (foto Robert Dawson, 2011)

Destroyed Mark Twain Branch Library, Detroit, Michigan (foto Robert Dawson, 2011)

Kansas Public Library, USA

Kansas Public Library, USA

Geisel Library, California, USA

Geisel Library, California, USA

Interieur Pierpont Morgan Library, New York

Interieur Pierpont Morgan Library, New York

Huntington Library, California, USA

Huntington Library, California, USA

George Peabody library, Baltimore, USA

George Peabody library, Baltimore, USA

 Liberal Memorial Library, Kansas, USA

Liberal Memorial Library, Kansas, USA

Clifton N.Brakensiek Community Library in Bellflower, California

Clifton N.Brakensiek Community Library in Bellflower, California

In park van de stad Bellglower, Californië, staat nbij een bibliotheek een bronzen kunstwerk dat 2 boeken verbeeld onder het motto van Cicero: 'If you have a garden and a library, you have everything you need'.

In park van de stad Bellglower, Californië, staat nbij een bibliotheek een bronzen kunstwerk dat 2 boeken verbeeld onder het motto van Cicero: ‘If you have a garden and a library, you have everything you need’. In het park staan zitjes waar men rustig een boek kan lezen.

Ketchikan Centennial Building with Public Library, Alaska, USA

Ketchikan Centennial Building with Public Library, Alaska, USA

De Florida Polytechnic University opende in 2014 haar deuren als twaalfde universiteit in de staat Florida. De ontwerper van de campus de Spanjaard Santiago Calatrava ontwierp ook de hightech bibliotheek die helemaal digitaal is en geen fysieke boeken in druk zijn te vinden. De studenten hebben wel toegang tot fysieke boeken via een uitleenprogramma tussen bibliotheken. Zodra een boek twee maal is gelezen door studenten wordt het alsnog aangeschaft. Zo worden er volgens bibliotheekdirecteur Kathryn Miller enkel boeken gekocht die ook echt gebruikt worden.

De Florida Polytechnic University opende in 2014 haar deuren als twaalfde universiteit in de staat Florida. De ontwerper van de campus de Spanjaard Santiago Calatrava ontwierp ook de hightech bibliotheek die helemaal digitaal is en geen fysieke boeken in druk zijn te vinden. De studenten hebben wel toegang tot fysieke boeken via een uitleenprogramma tussen bibliotheken. Zodra een boek twee maal is gelezen door studenten wordt het alsnog aangeschaft. Zo worden er volgens bibliotheekdirecteur Kathryn Miller enkel boeken gekocht die ook echt gebruikt worden.

University of Massachusetts, Library of Amherst

University of Massachusetts, Library of Amherst

Hoofdbibliotheek van Kent Staats Universiteit, Ohio op een kaart uit 176. Op de achterzijde met tekst:

Hoofdbibliotheek van Kent Staats Universiteit, Ohio op een kaart uit 1976. Op de achterzijde met tekst:’The center of an 8-campus libary network with more than 1.3 million volumes and extensive collections of other research materials. The 12-floor building has study seating for 3500 users and shelf space for nearly 2 million volumes.’

Hoofdbibliotheek Cleveland Public Library - Louis Stokes Wing. On the other side is published: 'When seen it at night the crystalline shape of the Louis Stokes Wing represents the symbol of the Library, the lamp of knowledge. It's a library that kooks to the 21st century'.'

Hoofdbibliotheek Cleveland Public Library – Louis Stokes Wing. On the other side is published: ‘When seen it at night the crystalline shape of the Louis Stokes Wing represents the symbol of the Library, the lamp of knowledge. It’s a library that looks to the 21st century’.’

Geisel library, University of California, San Diego

Geisel library, University of California, San Diego

Queens Borough Public Library, Flushing, New York

Queens Borough Public Library, Flushing, New York

New York Public Library, bookmobile circa 1930

New York Public Library, bookmobile circa 1930

Boston Atheneaum Library, Boston, Massachusetts, USA

Boston Atheneaum Library, Boston, Massachusetts, USA

Bookmobile San Francisco (Gerard Koskovich)

Bookmobile San Francisco (Gerard Koskovich)

Greenburgh public library, New York, Westchester County)

Greenburgh public library, New York, Westchester County)

Philadelphia Free Public Library

Philadelphia Free Public Library

Pavonia Branch Library (Jersey City Public Library System). Pavonia is vernoemd naar Michiel Pauw (1590-1640), bewindvoerder van de VOC en broer van Adriaen Pauw, heer van Heemstede

Pavonia Branch Library (Jersey City Public Library System). Pavonia is vernoemd naar Michiel Pauw (1590-1640), bewindvoerder van de VOC en broer van Adriaen Pauw, heer van Heemstede

Palo Alto, Californië Stanford University Library

Palo Alto, Californië Stanford University Library

Stanford University Library (Geen Library)

Stanford University Library (Geen Library)

Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, Ct., USA

Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, Ct., USA

Widener Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Widener Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Widener Library, Harvard University, Cambrigde, Massachusetts (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Widener Library, Harvard University, Cambrigde, Massachusetts (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Vergane glorie van een gesloten school met bibliotheek in autostad Detroit (Chantel Jallais-Perrissol)

Vergane glorie van een gesloten school met bibliotheek in autostad Detroit (Chantel Jallais-Perrissol)

Hearst Museum/Castle, the library, San Simeon, Californië (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Hearst Museum/Castle, the library, San Simeon, Californië (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Peabody Library of John Hopkins University, Baltimore

Peabody Library of John Hopkins University, Baltimore

Boston Public Library

Boston Public Library

Leeszaal Boston Public Library

Leeszaal Boston Public Library

A.K.Smiley public library, Redlands, California

A.K.Smiley public library, Redlands, California

Regenstein Library, University of Chicago

Regenstein Library, University of Chicago

Bibliotheek van miljonair en bibliofiel William L.Clements (1864-1931) in Ann Arbor

Bibliotheek van miljonair en bibliofiel William L.Clements (1864-1931) in Ann Arbor

Central Library in Burke, Virginia

Central Library in Burke, Virginia

Bronx Travelling Library, New York, circa 1930

Bronx Travelling Library, New York, circa 1930

De USA telt circa 36.000 bibliotheken, waarvan bijna 17.000 openbare. Lange tijd de kleinste openbare bibliotheek in de V.S. was Hartland Four Corners, Vermont'. (foto Robert Dawson, 1994)

De USA telt circa 36.000 bibliotheken, waarvan bijna 17.000 openbare. Lange tijd de kleinste openbare bibliotheek in de V.S. was Hartland Four Corners, Vermont’. (foto Robert Dawson, 1994)

Afbeelding van Titular County Library, Allensworth, California, 1995. Oorspronkelijk gebouwd door ex-slaven (Robert Dawson, 1995)

Afbeelding van Titular County Library, Allensworth, California, 1995. Oorspronkelijk gebouwd door ex-slaven (Robert Dawson, 1995)

De eerste Carnegie bibliotheek: Braddock Carnegie Library, Pennsylvania (Robert Dawson, 2011)

De eerste Carnegie bibliotheek: Braddock Carnegie Library, Pennsylvania (Robert Dawson, 2011)

The Library Company of Philadelphia founded by Benjamin Franklin in 1731, America's first lending library

The Library Company of Philadelphia founded by Benjamin Franklin in 1731, America’s first lending library

Benjamin Franklin opening the first subscription library in Philadelphia

Benjamin Franklin opening the first subscription library in Philadelphia

The Free Public Library of Philadelphia

The Free Public Library of Philadelphia

Library Death Valley Natural Park, California 9foto Robert Dawson).

Library Death Valley Natural Park, California (photo Robert Dawson). “This remote lbrary in a trailer is the only library for hundreds of miles”.

Opgeheven 'Mark Twain'-filiaal van de openbare bibliotheek in het failliete Detroit

Opgeheven ‘Mark Twain’-filiaal van de openbare bibliotheek in het failliete Detroit

Los Angeles Public Library

Los Angeles Public Library

Interieur Los Angeles Public Library

Interieur Los Angeles Public Library

San Francisco Public Library

San Francisco Public Library

Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, Connecticut

Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, Connecticut

Mansueto Library, University of Chicago

Mansueto Library, University of Chicago

Interieur van Mansueto Bibliotheek, Universiteit van Chicago

Interieur van Mansueto Bibliotheek, Universiteit van Chicago

Santa Clara University Library, California. The The Automated Retrieval System (ARS) gives access to more than 1 million books.

Santa Clara University Library, California. The The Automated Retrieval System (ARS) gives access to more than 1 million books.

New Madison Public Library, 2013

New Madison Public Library, 2013

Interior of Iowa State Capiral Law Library, Des Moines

Interior of Iowa State Capiral Law Library, Des Moines

Nieuwe 'Arabian' public library in Scottsdale, Arizona, naar een ontwerp van Richärd + Bauer

Nieuwe ‘Arabian’ public library in Scottsdale, Arizona, naar een ontwerp van Richärd + Bauer

Voorgevel van Mertz bibliotheek met fontein Botanische tuin in New York

Voorgevel van Mertz bibliotheek met fontein Botanische tuin in New York

Boston Public Library

Boston Public Library (1901)

Interior of the Boston Public Library with paintings of Puvis de Chavannes

Interior of the Boston Public Library with paintings of Puvis de Chavannes

Exterior of the first library with only digital books and information near San Antonio in Bexan County, Texas, USA

Bibliotech: exterior of the first library with only digital books and information near San Antonio in Bexan County, Texas, USA

Interieur van Toronto Reference Library, Canada

Interieur van Toronto Reference Library, Canada

Entrance to the Lilian H.Smith branch library in Toronto (photo Greg Stacey)

Entrance to the Lilian H.Smith branch library in Toronto (photo Greg Stacey)

Foto van een oude 'bookmobile', tussen 1933 en 1936 in gebruik op Prince Edward Island bij de Carnegie Public Librsry

Foto van een oude ‘bookmobile’, tussen 1933 en 1936 in gebruik op Prince Edward Island bij de Carnegie Public Library

De eerste 'bibliobus' in Chilliwack, Brits Colombia, Canada, in gebruik bij de Carnegie Fraser Valley Regional Library van 1930 tot 1934

De eerste ‘bibliobus’ in Chilliwack, Brits Colombia, Canada, in gebruik bij de Carnegie Fraser Valley Regional Library van 1930 tot 1934

Newberry Library Chicago

Newberry Library Chicago

Astor library, voorloper van de New York Public Library

Astor library, voorloper van de New York Public Library

Vooraanzicht hoofdgebouw van de New York Public Library, 43nd. Avenue

Vooraanzicht hoofdgebouw van de New York Public Library, 43nd. Avenue

Oproep voor boekdonaties aan de New York Public Library in 1918

Oproep voor boekdonaties aan de New York Public Library in 1918

Hoofdleeszaal van de New York Public Library

Hoofdleeszaal van de New York Public Library

Hans Krol in de New York Public Library, 2005

Hans Krol in de New York Public Library, 2005

Detroit Public Library: entrance to the Rare Book Room

Detroit Public Library: entrance to the Rare Book Room

Entrance to former Alcatraz prinson library, San Francisco. Al Capone worked there as a volunteer librarian (photo Angelique Krol)

Entrance to former Alcatraz prinson library, San Francisco. Al Capone worked there as a volunteer librarian (photo Angelique Krol)

Voormalige Alcatraz gevangenisbibliotheek, San Francisco, USA (foto Angelique Krol)

Voormalige Alcatraz gevangenisbibliotheek, San Francisco, USA (foto Angelique Krol)

Vm. Alcatraz gevangenisbibliotheek in San Francisco (foto Angelique Krol)

Vm. Alcatraz gevangenisbibliotheek in San Francisco (foto Angelique Krol)

Cincinnati and Hamilton County Library. Oude hoofdbibliotheek uit 1874 met 200.000 boeken

Cincinnati and Hamilton County Library. Oude hoofdbibliotheek uit 1874 met 200.000 boeken

Hennepin County Library, Minneapolis (Alex Noriega)

Hennepin County Library, Minneapolis (Alex Noriega)

Hal in universiteitsbibliotheek van Houston, Texas. Kunstwerk van Sanborn, 2004

Hal in universiteitsbibliotheek van Houston, Texas. Kunstwerk van Sanborn, 2004

Woestijnbibliotheek 'Loma Colorado' bij Albuquerque, Nieuw Mexico

Woestijnbibliotheek ‘Loma Colorado’ bij Albuquerque, Nieuw Mexico

Interior of the first bookless public library in the world, established in San Antonio, Texas, USA

Interior of the first bookless public library in the world, established in San Antonio, Texas, USA

New Innovation, Science and Technology Building of the Florira Polytechnic University , including a 'bookless university library'.

New Innovation, Science and Technology Building of the Florira Polytechnic University , including a ‘bookless university library’.

Mrs.Kathryn Miller, director library of the Florida Polytechnic University, including a library on the second floor, 11.000 square metres, without physical books.

Mrs.Kathryn Miller, director library of the Florida Polytechnic University, including a library on the second floor, 11.000 square metres, without physical books.

4. EUROPA (exclusief  Nederland, zie 10.) 4.1. België

Openbare bibliotheek van Gent, België

Openbare bibliotheek van Gent, België

Ontwerp voor nieuwe stadsbibliotheek in Gent

Ontwerp voor nieuwe stadsbibliotheek in Gent

Contouren van de nieuwe stadsbibliotheek in Gent aan de Krook, 2015, die de grootste en modernste van België wordt

Contouren van de nieuwe stadsbibliotheek in Gent aan de Krook, 2015, die de grootste en modernste van België wordt

Bibliothèque Solvay, Brussel

Bibliothèque Solvay, Brussel

Interieur Bibliothèque Solvay, Brussel

Interieur Bibliothèque Solvay, Brussel (I,proables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Stedelijke openbare bibliotheek Kortrijk

Stedelijke openbare bibliotheek Kortrijk

Ansichtkaart van Provinciale Bibliotheek Hasselt

Ansichtkaart van Provinciale Bibliotheek Hasselt

Bibliotheek op landgoed Altembrouck in Voeren, België

Bibliotheek op landgoed Altembrouck in Voeren, België

Voorgevel bibliotheek Hoogstraten

Voorgevel bibliotheek Hoogstraten

Kasteelbibliotheek van Beloeil, België

Kasteelbibliotheek van Beloeil, België

De grote bibliotheek in museum Plantijn-Moretus, Antwerpen

De grote bibliotheek in museum Plantijn-Moretus, Antwerpen

Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel, België

Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel, België

Hans Krol bij zijn tiende bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel, 4 september 2015.

Hans Krol bij zijn tiende bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel, 4 september 2015.

Vooraanzicht Stadsbibliotheek/Erfgoedbibliotheek Antwerpen. Het standbeeld stelt Hendrik Conscience voor

Vooraanzicht Stadsbibliotheek/Erfgoedbibliotheek Antwerpen. Het standbeeld stelt Hendrik Conscience voor

Nottebohmzaal in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, België

Nottebohmzaal in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen, België

Afbeelding uit 1837 bam de oude bibliotheek van de abdij Ter Duinen in Brugge. De huidige bibliotheek bevindt zich nog altijd op dezelfde plaats

Afbeelding uit 1837 van de oude bibliotheek van de abdij Ter Duinen in Brugge. De huidige bibliotheek bevindt zich nog altijd op dezelfde plaats

Interieur van openbare bibliotheek in Genk

Interieur van openbare bibliotheek in Genk

Deel van de 18e eeuwse abdijbibliotheek in Bornem, waarvan het oude bezit momenteel wordt gerestaureerd

Deel van de 18e eeuwse abdijbibliotheek in Bornem, waarvan het oude bezit momenteel wordt gerestaureerd

Bibliotheek in het Pand, Gent: bibliotheek van de Dominicanen (Bibliotheca Dominicana)

Bibliotheek in het Pand, Gent: bibliotheek van de Dominicanen (Bibliotheca Dominicana)

Interieurfoto van stadsbibliotheek Leuven

Interieurfoto van stadsbibliotheek Leuven

De universiteitsbibliotheek van Leuven voor de brand van 25/26 augustus 2014

De universiteitsbibliotheek van Leuven voor de brand van 25/26 augustus 2014

De universiteitsbibliotheek van Leuven na brand in 1914

De universiteitsbibliotheek van Leuven na brand in 1914

Vlaams Verdriet. Uit VARA Gids 15, 2014

Vlaams Verdriet. Uit VARA Gids 15, 2014

Peter Vandermeersch schreef bij bovenstaande afbeelding in een artikel over de Eerste Wereldoorlog: ‘De vernieling die het meest tot de verbeelding zou spreken was die van de universiteitsbibliotheek in Leuven, gevestigd in een Lakenhal, een grote gotische hal uit 1317, met zalen vol prachtig schrijnwerk, waar onder meer achthonderd wiegendrukken (boeken gedrukt vóór 1501), talloze middeleeuwse manuscripten, een unieke perkamenten uitgaaf van Vesalius ‘De humanibus corporis fabrica’ en nog pakweg 250.000 boeken werden bewaard. In een vlaag van schrik, boosheid en waanzin werd deze universiteitsbibliotheek met brandpastilles in lichterlaaie gezet. Het vuur verteerde in een mum van tijd een van de mooiste en meest waardevolle bibliotheken van West-Europa. “Door de verlaten straten vlogen half verbrande bladzijden tot in de weilanden buiten de stad.”, aldus historicus Sophie De Schaepdrijver in haar boek over het koninkrijk België  tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de nieuwe universiteitsbibliotheek van Leuven wederom door Duitse bezetters vernietigd. Na WOII is met Marshall steun het huidige bibliotheekgebouw tot stand gekomen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de nieuwe universiteitsbibliotheek van Leuven wederom door Duitse bezetters vernietigd. Na WOII is met Marshall steun het huidige bibliotheekgebouw tot stand gekomen.

De grote leeszaal van de tegenwoordige universiteitsbibliotheek Leuven.

De grote leeszaal van de tegenwoordige universiteitsbibliotheek Leuven.

Interieur universiteitsbibliotheek Leuven (foto Geert van den Wijngaert)

Interieur universiteitsbibliotheek Leuven (foto Geert van den Wijngaert)

Hans Krol voor de universiteitsbibliotheek van Leuven, 11-8-2015

Hans Krol voor de universiteitsbibliotheek van Leuven, 11-8-2015

Campusbibliotheek Arenberg ub Leuven, ten dele in vm. Coelestinenklooster en nieuwbouw gevestigd.

Campusbibliotheek Arenberg ub Leuven, ten dele in vm. Celestinenklooster en nieuwbouw gevestigd.

Hans Krol voor Arenberg campusbibliotheek in Leuven, 12-8-2015

Hans Krol voor Arenberg campusbibliotheek in Leuven, 12-8-2015

2015-08-13 12.20.31

Openbare Bibliotheek Kris Lambert in Oostende

Openbare Bibliotheek Kris Lambert in Oostende

Openbare bibliotheek van Maldegem

Openbare bibliotheek van Maldegem

Historische abdijbibliotheek Heverlee

Historische abdijbibliotheek  van Park, Heverlee, Leuven

Voormalige volksbibliotheek van Mechelen

Voormalige volksbibliotheek van Mechelen

Hans Krol voor huidige stedelijke bibliotheek van Mechelen, 12-11-2015

Hans Krol voor huidige stedelijke bibliotheek van Mechelen, 12-11-2015

Bouw nieuwe stadsbibliotheek in september van start. Uit: Gazet van Amsterdam, 7 augustus 2015

Bouw nieuwe stadsbibliotheek in september van start. Uit: Gazet van Amsterdam, 7 augustus 2015

Luchtfoto van voormalig Predikherenklooster in Mechelen

Luchtfoto van voormalig Predikherenklooster in Mechelen

Artist's impression van interieur toekomstige stadsbibliotheek in Mechelen, Begië

Artist’s impression van interieur toekomstige stadsbibliotheek in Mechelen, Begië

Hans Krol voor de centrale openbare bibliotheek Permeke in Antwerpen

Hans Krol voor de centrale openbare bibliotheek Permeke in Antwerpen

4.2. Frankrijk

18e eeuwse prent van Vergennes' bibliotheek in het paleis van Versailles

18e eeuwse prent van Vergennes’ bibliotheek in het paleis van Versailles

Interieur Bibliothèquye St. Geneviëve, Parijs, Frankrijk

Interieur Bibliothèque St. Geneviève, Parijs, Frankrijk

Bibliotheek van het stadhuis in Parijs

Bibliotheek van het stadhuis in Parijs

Open bibliotheek in een stadspark te Grenoble (Beatrice Roux)

Open bibliotheek in een stadspark te Grenoble (Beatrice Roux)

Archives Départementales et Bibliothèque Publique Beauvais

Archives Départementales et Bibliothèque Publique Beauvais

Musée Nissim de Camondo, la bibliothèques, Paris

Musée Nissim de Camondo, la bibliothèques, Paris

Stadhuis (links) en openbare bibliotheek (rechts) in Cholet

Stadhuis (links) en openbare bibliotheek (rechts) in Cholet

Saint Milhiel. Bibliothèque Bénédictine du XVIIIe siècle

Saint Milhiel. Bibliothèque Bénédictine du XVIIIe siècle

Bibliothèque de Versailles, 18e eeuw.

Bibliothèque de Versailles, 18e eeuw.

Médiathèque du District du Véron, Avoine

Médiathèque du District du Véron, Avoine

Universiteitsbibliotheek Dijon

Universiteitsbibliotheek Dijon

Bibliothèque de l'Arsenal, salle de travail, Paris (1982)

Bibliothèque de l’Arsenal, salle de travail, Paris (1982)

De ruim 750m banden omvattende bibliotheek van de humanist Beatus Rhenanus in de humanistische bibliotheek van Sélestat (Schlettstadt), Frankrijk

De ruim 750 banden omvattende bibliotheek van de humanist Beatus Rhenanus in de humanistische bibliotheek van Sélestat (Schlettstadt), Frankrijk

Médiathèque van Reims nabij de kathedraal (Mam Goz)

Médiathèque van Reims nabij de kathedraal (Mam Goz)

Bibliotheek in het kasteel Vaux le Vicomte in Maincy, Frankrijk

Bibliotheek in het kasteel Vaux le Vicomte in Maincy, Frankrijk

Strandbibliotheek in Mauguio-Camon/Frontignan, Frankrijhk

Strandbibliotheek in Mauguio-Camon/Frontignan, Frankrijk

Interieur van bibliotheek in Ajaccio, Corsica, gesticht in 1868

Interieur van bibliotheek in Ajaccio, Corsica, gesticht in 1868

Interieur van Bibliothèque Francophone Multimedia, Limoges

Interieur van Bibliothèque Francophone Multimedia, Limoges

Bibliothèque de Grenoble, gravure 1888

Bibliothèque de Grenoble, gravure 1888

Bibliothèque de Louis XVI, Versailles

Bibliothèque de Louis XVI, Versailles

De mediatheek van Roanne, gebouwd door Jean-Louis Godivier

De mediatheek van Roanne, gebouwd door Jean-Louis Godivier

Studiezaal stadsbibliotheek in Chalons-sur-Saone

Studiezaal stadsbibliotheek in Chalons-sur-Saone

Hans Krol voor de Stadsbibliotheek van Grenoble met in 2006 een tentoonstelling gewijd aan de schrijver Stendhal

Hans Krol voor de Stadsbibliotheek van Grenoble met in 2006 een tentoonstelling gewijd aan de schrijver Stendhal

Médiathèque van Le Thillot, Frankrijk

Médiathèque van Le Thillot, Frankrijk

Stadsbibliotheek van Bordeaux

Stadsbibliotheek van Bordeaux

Hoofdbibliotheek van Toulouse

Hoofdbibliotheek van Toulouse

Bibliothèque Beaumont sur Oise

Bibliothèque Beaumont sur Oise

Hans Krol voor de vm. universiteitsbibliotheek van Lille

Hans Krol voor de vm. universiteitsbibliotheek van Lille

Médiathèque Marquerite Yourcenar, Parijs, dep. XV

Médiathèque Marquerite Yourcenar, Parijs, dep. XV

Oenbare Bibliotheek Nice, Frankrijk

Oenbare Bibliotheek Nice, Frankrijk

Bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne

Bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne

Bibliothèque Inguimbertine in Carpentras, waar schrijver George Bataille in 1949 conservator werd (Ipomée)

Bibliothèque Inguimbertine in Carpentras, waar schrijver George Bataille in 1949 conservator werd (Ipomée)

Interieur van openbare bibliotheek Arles

Interieur van openbare bibliotheek Arles

Bibliothèque Carnegie, Reims

Bibliothèque Carnegie, Reims

Hans Krol voor de openbare bibliotheek van Arromanches in Normandië

Hans Krol voor de openbare bibliotheek van Arromanches in Normandië

Médiathèque Marguerite Duras, Paris, France

Médiathèque Marguerite Duras, Paris, France

Openbare bibliotheek/mediatheek van Roubaix

Openbare bibliotheek/mediatheek van Roubaix

Hans Krol voor de Méditahèque Jean-Lévy in Lille, Rue Delesalle

Hans Krol voor de Méditahèque Jean-Lévy in Lille, Rue Delesalle

Archives départementales + Bibliothèque Publique Beauvais

Archives départementales + Bibliothèque Publique Beauvais

Leeszaal van de Richelieu-Louvois bibliotheek, deel uitmakend van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in het centrum van Parijs

Leeszaal van de Richelieu-Louvois bibliotheek, deel uitmakend van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in het centrum van Parijs

Médiathèque de Nîmes, Frankrijk

Médiathèque de Nîmes, Frankrijk

Bibliothèque Nationale, Salle Labrouste, Rue Eichelieu, Parijs. Ets/aquatint door Erik Desmazières (geb.1948), 2007.

Bibliothèque Nationale, Salle Labrouste, Rue Eichelieu, Parijs. Ets/aquatint door Erik Desmazières (geb.1948), 2007.

Kasteelbibliotheek Chantill;y

Kasteelbibliotheek Chantilly

16e eeuwse kerkelijke bibliotheek in Noyon

16e eeuwse kerkelijke bibliotheek in Noyon

Bibliotheek in het vroegere paleis van de pausen in Avignon (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Bibliotheek in het vroegere paleis van de pausen in Avignon (Improbables Libraries, Improbables Bibliothèques)

Leeszaal van de Sorbonne Universiteitsbibliotheek in parijs

Leeszaal van de Sorbonne Universiteitsbibliotheek in Parijs

Bibliothèque Mazarine, Parijs

Bibliothèque Mazarine, Parijs

Kasteelbibliotheek Chantilly

Kasteelbibliotheek Chantilly

Hans Krol voor het hoofdgebouw van het Nationaal Archief van Frankrijk in Parijs

Hans Krol voor het hoofdgebouw van het Nationaal Archief van Frankrijk in Parijs

EXIT. De prachtige kasteelbibliotheek Dampierre met vele unica en rariora, opgebouwd door de graven De Luynes, is in 2013 bij Sotheby's geveild.

EXIT. De prachtige kasteelbibliotheek Dampierre met vele unica en rariora, opgebouwd door de graven De Luynes, is in 2013 bij Sotheby’s geveild.

Médiathèque in historisch plaatsje Wissembourg in de Elzas, Frankrijk

Médiathèque in historisch plaatsje Wissembourg in de Elzas, Frankrijk

Interieur van mediatheek Wissembourg in een voormalige kloosterruimte

Interieur van mediatheek Wissembourg in een voormalige kloosterruimte

4.3. Duitsland

Het linker gebouw de Lesehalle (openbare bibliotheek) van Jena, Duitsland

Het linkse gebouw de Lesehalle (openbare bibliotheek) van Jena, Duitsland

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Duitsland

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Duitsland

Nog een afbeelding van het interieur der Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel

Nog een afbeelding van het interieur der Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel

Filologische faculteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit van Berlijn

Filologische faculteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit van Berlijn

Herzogin Anna-Amalia Bibliothek in Weimar, Duitsland

Herzogin Anna-Amalia Bibliothek in Weimar, Duitsland

Foto van de begin september 2004 ontstane brand in de op de werelderfgoedlijst staande Anna Amalia Bibliotheek in Wimar.

Foto van de begin september 2004 ontstane brand in de op de werelderfgoedlijst staande Anna Amalia Bibliotheek in Weimar.

Barokoncert in de barokke bibliotheek van Neuburg a.d.Donau

Barokconcert in de barokke bibliotheek van Neuburg a.d.Donau, Duitsland

Bibliotheksaal Sankt Emmeran, Regensburg, Bayern

Bibliotheksaal Sankt Emmeran, Regensburg, Bayern

Ansichtskarte von Kupferstich aus 1838 der frühere Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Ansichtskarte von Kupferstich aus 1838 der frühere Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Deutsche National Bibliothek, Frankfurt am Main (foto Stephan Jockel)

Deutsche National Bibliothek, Frankfurt am Main (foto Stephan Jockel)

Hal van de Deutsche National Bibliothek, Frankfurt am Main. Sculptuur van Georg Baselitz. (foto Stephan Jockel)

Hal van de Deutsche National Bibliothek, Frankfurt am Main. Sculptuur van Georg Baselitz. (foto Stephan Jockel)

Hans Krol voor de Deutsche National Bibliothek in Frankfurt am Main in 2013

Hans Krol voor de Deutsche National Bibliothek in Frankfurt am Main in 2013

Nieuwe bibliotheek naast station van Luckenwalde

Nieuwe bibliotheek naast station van Luckenwalde

Openluchtbibliotheek in een district in Magdeburg die dag en nacht open is waarbij leners zich niet hoeven te registreren.

Openluchtbibliotheek in een district in Magdeburg die dag en nacht open is waarbij leners zich niet hoeven te registreren.

Hans Krol voor de stadsbibliotheek van Dresden, 2008

Hans Krol voor de stadsbibliotheek van Dresden, 2008

August Hermann Francke Bibliothek, Halle, Duitsland

August Hermann Francke Bibliothek, Halle, Duitsland

Hans Krol voor de 'Kulissenbibliothek' der Franckesche Stiftung in Halle/Saale

Hans Krol voor de ‘Kulissenbibliothek’ der Franckesche Stiftung in Halle/Saale

Eine Lutherbibibel in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen, Halle

Eine Lutherbibel in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen, Halle

Universitäts- und Landesbibliotheek Halle

Universitäts- und Landesbibliotheek Halle

Neue 'Bücherkubus' van de Landes- und Universitätsbibliothek in Halle, waar in 2015 800.000 boeken op het gebied van de geesteswetenschappen, afkomstig uit 7 instituutsbibliotheken worden opgeslagen.

Neue ‘Bücherkubus’ van de Landes- und Universitätsbibliothek in Halle, waar in 2015 800.000 boeken op het gebied van de geesteswetenschappen, afkomstig uit 7 instituutsbibliotheken worden opgeslagen.

Lesesaal in Hauptbahnhof Halle a.d. Saale

Lesesaal in Hauptbahnhof Halle a.d. Saale

Folder Lesesaal Station Halle

Folder Lesesaal Station Halle

Bibliotheca Buloviana Academiae in Göttingen. Handgekleurde gravure door Georg Balthasar Pronst, circa 1750

Bibliotheca Buloviana Academiae in Göttingen. Handgekleurde gravure door Georg Balthasar Pronst, circa 1750

Neubau Universitätsbibliothek Göttingen

Neubau Universitätsbibliothek Göttingen

Universitätsbibliothek Kiel

Universitätsbibliothek Kiel

Universitätsbibliothek Kiel

Universitätsbibliothek Kiel

Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, Görlitz, Duitsland

Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, Görlitz, Duitsland

Gravure van de in 1737 gestichte universiteit van Göttingen, die in 1812 al 200.000 boeken omvatte.

Gravure van de in 1737 gestichte universiteit van Göttingen, die in 1812 al 200.000 boeken omvatte.

Leeszaal in het Reichsgebäude Berlijn

Leeszaal in het Reichsgebäude Berlijn

Hans Krol voor de Zentralbibliothek van Hamburg

Hans Krol voor de Zentralbibliothek van Hamburg

Bibliotheek in Haus Feinhals, Keulen

Bibliotheek in Haus Feinhals, Keulen

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) in Kiel

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) in Kiel

Oud en nieuw: raadhuis en daarachter de stadsbibliotheek van Ulm

Oud en nieuw: raadhuis en daarachter de stadsbibliotheek van Ulm

Stadsbibliotheek van Ulm

Stadsbibliotheek van Ulm

Steendruk van universiteitsbibliotheek Halle

Steendruk van universiteitsbibliotheek Halle

Stadtbibliothek Hamm

Stadtbibliothek Hamm

Stadtbücherei Wenigerode

Stadtbücherei Wenigerode

Stadtbibliothek Paderborn

Stadtbibliothek Paderborn

Stadsbibliotheek van Neuburg aan de Donau

Stadsbibliotheek van Neuburg aan de Donau

Nieuwe stadsbibliotheek in Stuttgart

Nieuwe stadsbibliotheek in Stuttgart

Interieur stadsbibliotheek Stuttgart

Interieur stadsbibliotheek Stuttgart

Folkwang Bibliothek, Universität der Kunste, Essen

Folkwang Bibliothek, Universität der Kunste, Essen

Predikantenbibliotheek in Isny

Predikantenbibliotheek in Isny

Stadtbücherei Münter. Links de ingang. Ontworpen door architectenbureau Bolles-Wilson + Partners 1987-1993

Stadtbücherei Münter. Links de ingang. Ontworpen door architectenbureau Bolles-Wilson + Partners 1987-1993

Stadtbücherei Münster

Stadtbücherei Münster

Universitäts- und Landesbibliothek Münster met als - omstreden - kunstwerk het opschrift 'GEHORCHE KEINEM'' van de kunstenaar Babak Saed (foto Heiner Witte)

Universitäts- und Landesbibliothek Münster met als – omstreden – kunstwerk het opschrift ‘GEHORCHE KEINEM” van de kunstenaar Babak Saed (foto Heiner Witte)

Alexander von Humboldt in zijn werkkamer-bibliotheek in de Oranienburgerstrasse te Berlijn. Aquarel door Eduard Hildebrandt (1856) in bezit van The Royal Geographical Society, London

Alexander von Humboldt in zijn werkkamer-bibliotheek in de Oranienburgerstrasse te Berlijn. Aquarel door Eduard Hildebrandt (1856) in bezit van The Royal Geographical Society, London

Diözesanbibliothek Münster

Diözesanbibliothek Münster

Interieur bibliotheek in het 'Haus der Niederlande' (Zentrum für Niederlande-Studien) in Münster

Interieur bibliotheek in het ‘Haus der Niederlande’ (Zentrum für Niederlande-Studien) in Münster

Hans Krol voor de op 20 september 2014 te openen bibliotheek van het Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster

Hans Krol voor de op 20 september 2014 te openen bibliotheek van het Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster

Universiteitsbibliotheek Frankfurt am Main

Universiteitsbibliotheek Frankfurt am Main

Hans Krol voor de entree van de Stadtbibliothek Essen (22 september 2013)

Hans Krol voor de entree van de Stadtbibliothek Essen (22 september 2013)

Nieuwe bibliotheek in Koblenz, in Forum Confluentes

Nieuwe bibliotheek in Koblenz, in Forum Confluentes

Pronkzaal kloosterbibliotheek van zusters Cisterciënzers in Waldsassen, Duitsland

Pronkzaal kloosterbibliotheek van zusters Cisterciënzers in Waldsassen, Duitsland

Technische Universiteitsbibliotheek in Cottbus, Duitsland

Technische Universiteitsbibliotheek in Cottbus, Duitsland

Stadtbibliothek Dortmund (geopend in 1999)

Stadtbibliothek Dortmund (geopend in 1999)

Stadtbibliothek Lübeck

Stadtbibliothek Lübeck

Stadsbibliotheek van Frankfurt. Gravure uit circa 1670

Stadsbibliotheek van Frankfurt. Gravure uit circa 1670

Hans Krol voor het Bert Brecht Haus met stadsbibliotheek in Oberhausen

Hans Krol voor het Bert Brecht Huis met stadsbibliotheek en volkshogeschool in Oberhausen (28 september 2013)

Nieuwe leeszaal van de Duitse Staatsbibliotheek, Unter den Linden (foto SBB-PK/J.Müller)

Nieuwe leeszaal van de Duitse Staatsbibliotheek, Unter den Linden (foto SBB-PK/J.Müller)

Sculptuur 'Noch Fragen?' van Olaf Metzel in de nieuwe leeszaal van de Duitse Staatsbibliotheek (foto SBB-PK/Carola Seyfert)

Sculptuur ‘Noch Fragen?’ van Olaf Metzel in de nieuwe leeszaal van de Duitse Staatsbibliotheek (foto SBB-PK/Carola Seyfert)

Humboldt Universiteit, Jacob und Wilhelm Bibliothek (Wikipedia)

Humboldt Universiteit, Jacob und Wilhelm Bibliothek (Wikipedia)

Hans Krol voor de in 2012 vernieuwde stadsbibliotheek in Leipzig, maart 2015

Hans Krol voor de in 2012 vernieuwde stadsbibliotheek in Leipzig, maart 2015

Hans Krol voor de Deutsche Bücherei (Nationalbibliothek) Leipzig, 14 maart 2015

Hans Krol voor de Deutsche Bücherei (Nationalbibliothek) Leipzig, 14 maart 2015

Interieur hal Deutsche Bücherei (Nationalbibliothek), Leipzig

Interieur hal Deutsche Bücherei (Nationalbibliothek), Leipzig

Nieuw(aan)bouw Deutsche Bücherei met schrift en drukmuseum, Leipzig, 2015

Nieuw(aan)bouw Deutsche Bücherei met schrift en drukmuseum, Leipzig, 2015

Voorgevel van Bayerische Staatsbibliothek, München

Voorgevel van Bayerische Staatsbibliothek, München

4 standbeelden voor de hoofdingang van de Bayersche Staatsbibliothek. V.l.n.r.: geschiedschrijver Thucydides, dichter Homeus, wijsgeer Aeistoteles en arts Hippocrates.

4 standbeelden voor de hoofdingang van de Bayersche Staatsbibliothek. V.l.n.r.: geschiedschrijver Thucydides, dichter Homeus, wijsgeer Aeistoteles en arts Hippocrates.

De Bayerische Staatsbibliothek te München in vogelvlucht

De Bayerische Staatsbibliothek te München in vogelvlucht

De noordgalerie van het trappenhuis richting vorstenzaal in de Bayerische Staatsbibliothek, München.

De noordgalerie van het trappenhuis richting vorstenzaal in de Bayerische Staatsbibliothek, München.

Stadtbibliothek Bad Neuenahr

Stadtbibliothek Bad Neuenahr

Hans Krol voor Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, 2015

Hans Krol voor Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, 2015

Bücherei in het plaatsje Bad Hauenstein in de Pfaltz

Bücherei in het plaatsje Bad Hauenstein in de Pfaltz

Hoofdgebouw van universiteitsbibliotheek Heidelberg uit 1903

Hoofdgebouw van universiteitsbibliotheek Heidelberg uit 1903

Historische leeszaal van de universiteitsbibliotheek Heidelberg in 1905

Historische leeszaal van de universiteitsbibliotheek Heidelberg in 1905

Entree van de universiteitsbibliotheek Heidelberg

Entree van de universiteitsbibliotheek Heidelberg

Uitbreiding nieuwbouw ub Heidelberg, 2015, met 1.000 'Lernabseitsplätze'.

Uitbreiding nieuwbouw ub Heidelberg, 2015, met 1.000 ‘Lernabseitsplätze’.

Nadat de 'Bibliotheca Palatina (met 3.700 manuscripten en circa 13.000 antieke boeken) in 1623 naar de Vaticaanse bibliotheek is overgebracht is de codex Manasse (Grosse Heilberger Liederhandschrift) uit de eerste helft van de14e eeuw één van de hoogtepunten in het bezit van de ub-Heidelberg. Het handgeschreven boek met fraaie miniaturen o.a. ook van de dichter Walther von der Vogelweide, is tentoongesteld in een vitrine.

Nadat de ‘Bibliotheca Palatina (met 3.700 manuscripten en circa 13.000 antieke boeken) in 1623 naar de Vaticaanse bibliotheek is overgebracht is de codex Manesse (Grosse Heilberger Liederhandschrift) uit de eerste helft van de14e eeuw één van de hoogtepunten in het bezit van de ub-Heidelberg. Het handgeschreven boek met fraaie miniaturen opengeslagen op het blad met portret van de dichter Walther von der Vogelweide, is tentoongesteld in een vitrine.

Miniatuur met voorstelling van de Duitse minnezanger en dichter Walther von der Vogelweide (1170-1230) uit Codex Manesse, universiteitsbibliotheek Heidelberg

Miniatuur met voorstelling van de Duitse minnezanger en dichter Walther von der Vogelweide (1170-1230) uit Codex Manesse, universiteitsbibliotheek Heidelberg

Bibliotheek gewijd aan Sint Hildegard van Bingen in Rüdesheim aan de Rijn.

Bibliotheek gewijd aan Sint Hildegard van Bingen in Rüdesheim aan de Rijn.

Hans Krol voor de stadsbibliotheek van Speyer in de Pfaltz

Hans Krol voor de stadsbibliotheek van Speyer in de Pfaltz (2015)

4. Groot-Brittannië

Hall's Circulating Library at Margate, 1783

Hall’s Circulating Library at Margate, 1783

The Queen's Library, Frogmore, Windsor Casle

The Queen’s Library, Frogmore, Windsor Castle

The Library, Windsor Castle, 1838

The Library, Windsor Castle, 1838

The King's Library, London

The King’s Library, London

The King's Library, Buckingham House

The King’s Library, Buckingham House

Dwarsdoorsnede van bibliotheek in Syon House, Londen, circa 1760-1769

Dwarsdoorsnede van bibliotheek in Syon House, Londen, circa 1760-1769

Library House of Lords, London

Library House of Lords, London

Library at Newstead, circa 1850

Library at Newstead, circa 1850

Lambeth Palace Libary, London

Lambeth Palace Libary, London op een gravure uit 1886 (The Graphic, 31 juli 1886)

De grote hal van de Lambeth Palace Library, Londen, in tegenwoordige staat

De grote hal van de Lambeth Palace Library, Londen, in tegenwoordige staat

Strawberry Hill Library (John Carter Delt, 1784)

Strawberry Hill Library (John Carter Delt, 1784)

in 1997 is de beroemde leeszaal in het British Museum verlaten vanwege verhuizing naar nieuwbouw in Londen-Pancrsas (NRC, 23-10-1987)

in 1997 is de beroemde leeszaal in het British Museum verlaten vanwege verhuizing naar nieuwbouw in Londen-Pancras (NRC, 23-10-1987)

Hans Krol voor de entree van de British Library, Londen

Hans Krol voor de entree van de British Library, Londen

British Library Londen

British Library Londen

British Library, London

British Library, London

Exterieur van Canada Water Library, Southwark, London (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Exterieur van Canada Water Library, Southwark, London (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Interieur van National Art Library, London

Interieur van National Art Library, London

Mitchell Library in Glasgow

Mitchell Library in Glasgow

New Cardiff Central Public Library

New Cardiff Central Public Library

Interior Cardiff Central Library

Interior Cardiff Central Library

John Rylands Library, Manchester

John Rylands Library, Manchester

Durham Cathedral Library, England

Durham Cathedral Library, England

Chained library in Hereford, Herfordshire

Chained library in Hereford, Herfordshire

De kettingbibliotheek van Grantham

De kettingbibliotheek van Grantham

Chetham

De bibliotheek in het klooster van Buckfast, Devon

De bibliotheek in het klooster van Buckfast, Devon

Het nieuwe gebouw van de Hereford Chained Library

Het nieuwe gebouw van de Hereford Chained Library

Hans Krol voor de Chester Public Library

Hans Krol voor de Chester Public Library

Royal College of Physicians Library, Edunburgh

Royal College of Physicians Library, Edinburgh

Aberdeen University Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Aberdeen University Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

New Aberdeen University Library

New Aberdeen University Library

Trinity College Library in Cambridge, gebouwd door architect Wren, 1676-1695

Trinity College Library in Cambridge, gebouwd door architect Wren, 1676-1695

St.Johns College Library in Cambridge

St.Johns College Library in Cambridge

Bodleian University Library, Oxford: Duke Humfrey's library, looking west. Restoren in 1963

Bodleian University Library, Oxford: Duke Humfrey’s library (15th century), looking west. Restored in 1963.

Oxford Union Library

Oxford Union Library

Radcliffe Camera, University library Oxford

Radcliffe Camera, University library Oxford

Oxford Union Library

Oxford Union Library

Schoolbibliotheek Bedales, Petersfield, Hampshire, Engeland

Schoolbibliotheek Bedales, Petersfield, Hampshire, Engeland

Queen's College Library in Oxford

Queen’s College Library in Oxford

Interieur van de Codrington Library in All Souls College, Oxford.

Interieur van de Codrington Library in All Souls College, Oxford met in het midden een standbeeld van William Blackstone

Openbare bibliotheek van Worchester, Engeland

Openbare bibliotheek van Worchester, Engeland

Lincoln Cathedral Library. Designed by sir Christopher Wren 1674. East door.

Lincoln Cathedral Library. Designed by sir Christopher Wren 1674. East door.

Cambridge University Library

Cambridge University Library

Trinity College Library in Cambridge, ontworpen door architect Wren tussen 1676 en 1695

Trinity College Library in Cambridge, ontworpen door architect Wren tussen 1676 en 1695

St.John's College Old Library, Cambridge

St.John’s College Old Library, Cambridge

Highclere Castle Library

Highclere Castle Library

Mellerstain House Library, ontworpen door architect Adam (1728-1792)

Mellerstain House Library, ontworpen door architect Adam (1728-1792)

Hans Krol bij de entree van een van de kleinste openbare bibliotheken in Engeland, in Broadway 'Gateway to the Cotwolds'.

Hans Krol bij de entree van een van de kleinste openbare bibliotheken in Engeland, in Broadway ‘Gateway to the Cotwolds’.

Entree van de London Library aan St. James's Square in Londen. On 1841 opgericht door de historicus Thomas Carlyle en met vroegere leden als Charles Dickens en T.S,Eliot. Tegenwoordig met meer dan 1 miljoen boeken en tijdschriftjaargangen in ruim 50 talen.

Entree van de London Library aan St. James’s Square in Londen. In 1841 opgericht door historicus Thomas Carlyle en met vroegere leden als Charles Dickens en T.S.Eliot. Tegenwoordig met meer dan 1 miljoen boeken en tijdschriftjaargangen in ruim 50 talen.

Citaat van reisboekenschrijver Bill Bryson, geboren in 1953 in Des Moines, USA, tegenwoordig woonachtig in Londen: 'Het liefst zit ik in de London Library, een prachtige oude bieb. Ik hou ervan met de enorme boeken vol ingebonden oude kranten aan de leestafel te zitten. Bij het bladeren ontdek je van alles'. Uit een interview door Evelien van Veen in Volkskrant Magazine, 5 juli 2014, nr. 699.

Citaat van reisboekenschrijver Bill Bryson, geboren in 1953 in Des Moines, USA, tegenwoordig woonachtig in Londen: ‘Het liefst zit ik in de London Library, een prachtige oude bieb. Ik hou ervan met de enorme boeken vol ingebonden oude kranten aan de leestafel te zitten. Bij het bladeren ontdek je van alles’. Uit een interview door Evelien van Veen in Volkskrant Magazine, 5 juli 2014, nr. 699.

Bournemouth Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Bournemouth Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Mackintosh Library, Glasgow School of Art, Glasgow

Mackintosh Library, Glasgow School of Art, Glasgow

Burnham library, Buckinghamshire, Engeland

Burnham library, Buckinghamshire, Engeland

Verwoesting Holland House Library als gevolg van Duits bombardement in 1940

Verwoesting Holland House Library als gevolg van Duits bombardement in 1940

Welcome Library in London (Pato Szulman)

Welcome Library in London (Pato Szulman)

The Beaney free library, establshed in 1858 together with museum and archives called : House of Knowledge, in Canterbury, Kent.

The Beaney free library, establshed in 1858 together with museum and archives called House of Art and Knowledge, Canterbury, Kent

Cartoon uit 1895 'Chaos in de bibliotheek van Canterbury' nadat 'free access' ofwel open uitlening was ingevoerd

Cartoon uit 1895 ‘Chaos in de bibliotheek van Canterbury’ nadat ‘free access’ ofwel open uitlening was ingevoerd

Tekening van de oude bibliotheek in Canterbury die eind 1898 is gesloten en beschikte over 1.500 naslagwerken en circa 3.000 boeken voor de uitleen.

Tekening van de oude bibliotheek in Canterbury die eind 1898 is gesloten en beschikte over 1.500 naslagwerken en circa 3.000 boeken voor de uitleen.

Foto van de bibliotheek in de jaren 60. Na 1967 en 1971 kreeg de openbare bibliotheek van Canterbury meer ruimte.

Foto van de bibliotheek in de jaren 60. Na 1967 en 1971 kreeg de openbare bibliotheek van Canterbury meer ruimte.

Beaney Institute with public library, Canterbury, Kent

Beaney Institute with public library, Canterbury, Kent

Hans Krol in Canterbury public library, Kent, 4 juni 2015

Hans Krol in Canterbury public library, Kent, 4 juni 2015

Exterieur van Canterbury Cathedral Library

Exterieur van Canterbury Cathedral Library

Interieur van Canterbury Cathedral Library, Kent

Interieur van Canterbury Cathedral Library, Kent

Rochester public library, Kent

Rochester public library, Kent

Chatham public library in community hub Kent, 2 juni 2015

Chatham public library in community hub Kent, 2 juni 2015

The Dutch are coming! Relive the Dutch raid of 1667 by admiral Michiel de Ruiter on the river Medway in Chatham, 6-7 June 2015

The Dutch are coming! Relive the Dutch raid of 1667 by admiral Michiel de Ruiter on the river Medway in Chatham, 6-7 June 2015

Front of the Kent County Public Library in Gillingham, Kent, June 2nd. 2015

Hans Krol in Front of the Kent County Public Library in Gillingham, Kent, June 2nd. 2015

Ideastore = openbare bibliotheek Waterloo, Londen

Ideastore = openbare bibliotheek Waterloo, Londen

Interieur Ideastore (library) Whatney Market, East London

Interieur Ideastore (library) Whatney Market, East London

Reference Library London

Reference Library London

Lord Baden-Powell House Library, London

Lord Baden-Powell House Library, London

Library in former destroyer warship Cavallier D 73 in Chatham museum

Library in former destroyer warship Cavallier D 73 in Chatham museum, 2015

Brighton Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

Brighton Library (Ken Worpole: Contemporary Library Architecture)

De nieuwe openbare bibliotheek van Birmingham, ontworpen door Mecanoo Architecten uit Delft

De nieuwe openbare bibliotheek van Birmingham, ontworpen door Mecanoo Architecten uit Delft

Interieurfoto van de in 2013 geopende bibliotheek van Birmingham

Interieurfoto van de in 2013 geopende bibliotheek van Birmingham

Hans Krol in Caernarfon, Llyfrgel library, Wales

Hans Krol in Caernarfon, Llyfrgel library, Wales

National Library of Wales in Abeythwyth

National Library of Wales in Aberythwyth

Interieur National Library of Wales, Aberythwyth

Interieur National Library of Wales, Aberythwyth

De John Rylands Library in Manchester

De John Rylands Library in Manchester

John Rylands Library, Manchester

John Rylands Library, Manchester

Wandelende bibliotheek in London, circa 1920

Wandelende bibliotheek in London, circa 1920

National Library of Scotland, Edinburgh

National Library of Scotland, Edinburgh

4.5. IERLAND

Interieur Royal Irish Library, Dublin, Ierland

Interieur Royal Irish Library, Dublin, Ierland

De Mussenden tempel, gelegen aan de kust van Noord-Ierland. In 1785 naar het model van de tempel van Vestia in Italië gebouwd als bibliotheekn voor en door Frederick Augustus Hervey, vierde graaf van Bristol, die tevens bisschop van het graafschap Derry was.

De Mussenden tempel, gelegen aan de kust van Noord-Ierland. In 1785 naar het model van de tempel van Vestia in Italië gebouwd als bibliotheek voor en door Frederick Augustus Hervey, vierde graaf van Bristol, die tevens bisschop van het graafschap Derry was.

Tekening van Armagh Public Library uit 1853, in 1771 gesticht door aartsbisschop Robinson in Armagh, Ierland

Tekening van Armagh Public Library uit 1853, in 1771 gesticht door aartsbisschop Robinson in Armagh, Ierland

Carnegie City Public Library, Kilkanny, Ireland

Carnegie City Public Library, Kilkanny, Ireland

Carnegie Library Dublin, Ierland

Carnegie Library Dublin, Ierland

Kaart uit begin 1900 van de Nationale Bibliotheek van Ierland in Dublin

Kaart uit begin 1900 van de Nationale Bibliotheek van Ierland in Dublin

Reading Room of the National Library of Ireland, circa 1900

Reading Room of the National Library of Ireland, circa 1900

National Library of Ireland, Dublin

National Library of Ireland, Dublin

Entree naar de National Library, Dublin

Entree naar de National Library, Dublin

Koepelleeszaal Nationale Bibliotheek van Ierland in Dublin

Koepelleeszaal Nationale Bibliotheek van Ierland in Dublin

Interieurfoto van lees zaal in de nationale Bibliotheek van Ierland

Interieurfoto van leeszaal in de Nationale Bibliotheek van Ierland

Hans Krol in de Nationale Bibliotheek van Ierland, 8 augustus 2013

Hans Krol in de Nationale Bibliotheek van Ierland, 8 augustus 2013

TRINITY COLLEGE LIBRARY, DUBLIN  omvat 7 bibliotheken. Tussen 1712 en 1732  is de Old Library gebouwd. Het grijze gebouw rechts van de campanile. staat als een stenen schrijn om de 65 meter lange Long Hall. een gelambriseerde bibliotheek in 2 verdiepingen, met meer dan 200.000 in varkensleer gebonden boeken en met marmeren portretbustes van letterkundigen en wijsgeren aan de kop van de kasten. In vitrines zijn kostbaarheden waaronder het Book of Kells, het Book of Durrow en het Book of Armagh uit Ierse kloosterbibliotheken afkomstig, tentoongesteld. In 1702 gesticht is het derde eeuwfeest van de bibliotheek in 2012 herdacht. In ‘Star Wars Episode II’  fungeert de bibliotheek als het Galactische archief. Trinity2

Buitenaanzicht van Trinity College Library in Dublin

Buitenaanzicht van Trinity College Library in Dublin

Trinity College Library, Dublin

Trinity College Library, Dublin

Interieur Trinity College Library

Interieur Trinity College Library

Hans Krol in Trinity College Library Dublin (2013)

Hans Krol in Trinity College Library Dublin (2013)

Trinity College Library

Trinity College Library

Trinity College Library Dublin

Trinity College Library Dublin

Trinity College Library, Dublin

Trinity College Library met marmeren portretten van grootheden uit de klassieke literatuur/wijsbegeerte en Engelstalige literatoren en geleerden, Dublin

Pagina uit Book of Kells, omstreeks 800 geschreven en geïllustreerd door Keltische monniken

Pagina uit Book of Kells, omstreeks 800 geschreven en geïllustreerd door Keltische monniken

Brian Boru harp, de oudste nog bestaande Ierse harp uit de 14e eeuw en permanent tentoongesteld in de Trinity College Library

Brian Boru harp, de oudste nog bestaande Ierse harp uit de 14e eeuw en permanent tentoongesteld in de Trinity College Library

Trinity College Library op een aquarel uit de 18e eeuw.

Trinity College Library op een aquarel uit de 18e eeuw.

Laat 18e eeuwse gravure van de Long Room van de Old Library (Trinity College Dublin)

Laat 18e eeuwse gravure van de Long Room van de Old Library (Trinity College Dublin)

Ansichtkaart van Trinity College Library uit circa 1920

Ansichtkaart van Trinity College Library uit circa 1920

Bezoek van koningin Elizabeth, mei 2011, aan de Trinity College Library

Bezoek van koningin Elizabeth, mei 2011, aan de Trinity College Library (Irishtimes)

Een muurschildering van de Trinity College Library op een huis in het plaatsje Ustrón, Polen (Greg Sheaf)

Een muurschildering van de Trinity College Library op een huis in het plaatsje Ustrón, Polen (Greg Sheaf)

======================================================================== 4.6  Noord-Ierland  LINEN HALL LIBRARY, BELFAST

Entree Linen Hall Library, Belfast, Noord-Ierland

Entrance Linen Hall Library, Belfast, Noord-Ierland

Exlibris of Belfast Library and Society for Promoting Knowledge (Linen Hall)

Exlibris of Belfast Library and Society for Promoting Knowledge (Linen Hall)

Promotiekaart van Linen Hall Library, 17 Donegall Square North, Belfast

Promotiekaart van Linen Hall Library, 17 Donegall Square North, Belfast

Linen Hall Library. View of the doorway by Kieran Doyle O'Brien, 1985. The Belfast Library and Society for Promoting Knowledge, founded in 1788 and later also known als the Linen Hall Library, has been established in the building since 1896

Linen Hall Library. View of the doorway by Kieran Doyle O’Brien, 1985. The Belfast Library and Society for Promoting Knowledge, founded in 1788 and later also known als the Linen Hall Library, has been established in the building since 1896

Informatiepaneel Linen Hall Library, Belfast

Informatiepaneel Linen Hall Library, Belfast

Voorgevel Linen Hall Library, Belfast (2013)

Voorgevel Linen Hall Library, Belfast (9 augustus 2013)

========================================================================

Belfast Central Library, Northern Ireland. Prentbriefkaart uit 1988 toen de bibliotheek een eeuw bestond.

Belfast Central Library, Northern Ireland. Prentbriefkaart uit 1988 toen de bibliotheek een eeuw bestond.

Queen's University, Main Library, Belfast, Northern Ireland

Queen’s University, Main Library, Belfast, Northern Ireland

Mayo Institute of Technology, Galway, Ireland

Mayo Institute of Technology, Galway, Ireland

=======================================================================

MARSH’S Library in Dublin, built in 1701 by Archbishop Narcissus march is the first public library in Ireland. It is a magnificent example of a seventeenth century scholar’s library. The three elegant wired ‘cages’, where readers were locked with rare books remain unchanged since they were built more than 300 years ago.

Kaart uit omstreeks 1990 met interieur van Marsh's Library in Dublin

Kaart uit omstreeks 1990 met interieur van Marsh’s Library in Dublin

Informatiepaneel Marsh's Library, Dublin

Informatiepaneel Marsh’s Library, Dublin

Hans Krol bij de entree naar Marsh's Library in Dublin (augustus 2013)

Hans Krol bij de entree naar Marsh’s Library in Dublin (augustus 2013)

Interieur Marsh's Library Dublin

Interieur Marsh’s Library Dublin

Marsh's Library Dublin

Marsh’s Library Dublin (foto augustus 2013)

Interieur Marsh's Library Dublin

Interieur Marsh’s Library Dublin (foto augustus 2013)

Marsh's Library op een ansichtkaart

Marsh’s Library op een ansichtkaart

============================================================ 4.7.  Portugal

Universiteitsbibliotheek van Coimbra, Portugal

Universiteitsbibliotheek van Coimbra, Portugal

Kloosterbibliotheek van Mafra, Portugal

Kloosterbibliotheek van Mafra, Portugal

Biblioteca Palacio Nacional de Ajuda, Lissabon

Biblioteca Palacio Nacional de Ajuda, Lissabon

Biblioteca Nacional Portugal, Lisboa

Biblioteca Nacional Portugal, Lisboa

Biblioteca di Evora, Portugal

Biblioteca di Evora, Portugal

Interieur openbare bibliotheek van Evora

Interieur openbare bibliotheek van Evora

4.8. Spanje

Monniken in de koninklijke bibliotheek van Spanje in het Escorial. Gouache uit de 18e eeuw

Monniken in de koninklijke bibliotheek van Spanje in het Escorial. Gouache uit de 18e eeuw

Biblioteca Nacional, Madrid, Spanje

Biblioteca Nacional, Madrid, Spanje

Valladolid: biblioteca

Valladolid: biblioteca

Leeszaal van bibliotheek Castilla-La Mancha in Toledo, Spanje

Leeszaal van bibliotheek Castilla-La Mancha in Toledo, Spanje

Openbare Bibliotheek van Salamanca, gehuisvest in het historische Huis van de Schelpen

Openbare Bibliotheek van Salamanca, gehuisvest in het historische Huis van de Schelpen

Bibliotheek van het vroegere klooster/paleis Escorial niet ver van Madrd

Bibliotheek van het vroegere klooster/paleis Escorial niet ver van Madrid

Biblioteca Escorial

Biblioteca Escorial

Universiteitsbibliotheek Salamanca

Universiteitsbibliotheek Salamanca

Boekenkast met zeldzame boeken in Universiteitsbibliotheek Salamanca

Boekenkast met zeldzame boeken in Universiteitsbibliotheek Salamanca

Museo dell Castell de Perelada, bibliotheek

Museo dell Castell de Perelada, bibliotheek

Spaanse privébibliotheek

Spaanse privébibliotheek

Kloosterbibliotheek Yuso, San Millan de la Cogolla, Spanje

Kloosterbibliotheek Yuso, San Millan de la Cogolla, Spanje

Garrison Library in Gibraltar, opgericht in 1793

Garrison Library in Gibraltar, opgericht in 1793

Interieur Garrison Library Gibraltar

Interieur Garrison Library Gibraltar

De Spaanse schrijfster Nuria Amat in haar privébibliotheek

De Spaanse schrijfster Nuria Amat in haar privébibliotheek

4.9. Italië

De Biblioteca Nazionale Marciana in Venetië. Gewijd aan de de evangelist Marcus, patroon van de stad. Gebouwd door architect Jacopo Sansovino (1486-1570). Eén van de fraaiste Renaissance-gebouwen. Ontstaan uit de door de geleerde en kerkvorst Basilius Bessarion (1403-1472) rijke collectie Griekse manuscripten die hij aan de stad schonk. Rijk aan handschriften en incunabelen. Bezit vermoedelijk de enig overgeleverde papyrusrol afkomstig uit de Hellenistische bibliotheek het Mouseion van Alexandrië. De nieuwe bibliotheek van Alexandrië ontving hiervan een facsimile.

De Biblioteca Nazionale Marciana in Venetië. Gewijd aan de de evangelist Marcus, patroon van de stad. Gebouwd door architect Jacopo Sansovino (1486-1570). Eén van de fraaiste Renaissance-gebouwen. Ontstaan uit de door de geleerde en kerkvorst Basilius Bessarion (1403-1472) rijke collectie Griekse manuscripten die hij aan de stad schonk. Rijk aan handschriften en incunabelen. Bezit vermoedelijk de enig overgeleverde papyrusrol afkomstig uit de Hellenistische bibliotheek het Mouseion van Alexandrië. De nieuwe bibliotheek van Alexandrië ontving hiervan een facsimile.

Biblioteca Marciana, Venetië, Italië

Biblioteca Marciana aan het plein, de Piazetta in Venetië

Interieurfoto van Biblioteca Marciana in Venetië met een antieke wereld- en hemelbol.

Interieurfoto van Biblioteca Marciana in Venetië met een antieke wereld- en hemelbol.

Leeszaal Biblioteca Marciana, Venetië

Leeszaal Biblioteca Marciana, Venetië

Biblioteca Marucelliana, Florence

Biblioteca Marucelliana, Florence

Biblioteca Malatestiana in Cesena

Biblioteca Malatestiana in Cesena

Linker deel van bibliotheek in de Villa Medicea di Castello, Florence

Linker deel van bibliotheek in de Villa Medicea di Castello, Florence

Rechterzijde van de bibliotheek in Villa Medicea di Castello, Florence

Rechterzijde van de bibliotheek in Villa Medicea di Castello, Florence

Biblioteca Riccardiana, Florence

Biblioteca Riccardiana, Florence

Uffizi bibliotheek in Florence (Tali Amitari-Talib)

Uffizi bibliotheek in Florence (Tali Amitari-Talib)

Biblioteca Moreniana, Florence

Biblioteca Riccardiana e Moreniana, Florence

Biblioteca Ambrosiana, Milano

Biblioteca Ambrosiana, Milano

Interieur Biblioteca Casanatense, Roma

Interieur Biblioteca Casanatense, Roma

Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italië

Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italië

Biblioteca Malatestiana, Cesena

Biblioteca Malatestiana, Cesena

Interieur Biblioteca Giralomini, Napels

Interieur Biblioteca Giralomini, Napels

Biblioteca Laurenziana, Florence

Biblioteca Laurenziana, Florence

Biblioteca Piccolomini bij de Dom van Siena, Italië

Biblioteca Piccolomini bij de Dom van Siena, Italië

Biblioteca dei Girolomini, Napels

Biblioteca dei Girolomini, Napels

Lezing in de Biblioteca Valicelliana, Rome

Lezing in de Biblioteca Valicelliana, Rome

Hans Krol voor de openbare bibliotheek van Padova (Padua), 2007

Hans Krol voor de openbare bibliotheek van Padova (Padua), 2007

La Biblioteca della Biennale, Venezia

La Biblioteca della Biennale, Venezia

Openbare bibliotheek van Ravanusa, Italië

Openbare bibliotheek van Ravanusa, Italië

Hans Krol ontving in de openbare bibliotheek van Montecatini een fraai geïllustreerd boekwerk: 'Montecatini Spa and Garden City'. Skyra, 2002.

Hans Krol ontving in de openbare bibliotheek van Montecatini in 2004 een fraai geïllustreerd boekwerk: ‘Montecatini Spa and Garden City’. Skyra, 2002.

Voorgevel van Biblioteca Fardelliana, Trapani, Italia

Voorgevel van Biblioteca Fardelliana, Trapani, Italia

Studiezaal van Biblioteca Fardelliana.Trapani

Studiezaal van Biblioteca Fardelliana.Trapani

Biblioteca Classense in Ravenna

Biblioteca Classense in Ravenna

De Biblioteca Civica Gambalunga in Rimini, gebouwd in 1756 door Bernardino Brunelli. Op de voorgrond de uit Amsterdam geïmportreerde wereldbol van Blaeu.

De Biblioteca Civica Gambalunga in Rimini, gebouwd in 1756 door Bernardino Brunelli. Op de voorgrond de uit Amsterdam geïmporteerde wereldbol van Blaeu.

De San Giorgio Openbare Bibliotheek in Pistoia, geopend in 2007, is een van de modernste en grootste openbare bibliotheken van Toscane

De San Giorgio Openbare Bibliotheek in Pistoia, geopend in 2007, is een van de modernste en grootste openbare bibliotheken van Toscane

bieb2.jpg

 

Bibliotheek gebouwd onder paus Sixtus V in het Vaticaans Museum

Bibliotheek gebouwd onder paus Sixtus V door Domenico Fontana in het Vaticaan

18e eeuwse gravure van de Vaticaanse bibliotheek

18e eeuwse gravure van de Vaticaanse bibliotheek

Voorgevel Vaticaanse bibliotheek in Rome

Voorgevel Vaticaanse bibliotheek in Rome

Openbare bibliotheek van Fermo, Italië

Openbare bibliotheek van Fermo, Italië

Interieur van Biblioteca Centrale Regione Siciliane, Italië

Interieur van Biblioteca Centrale Regione Siciliane, Italië

Vaticaanse bibliotheek Rome

Vaticaanse bibliotheek Rome

Hans Krol voor de entree van de Biblioteca Angelica in Rome, 2007

Hans Krol voor de entree van de Biblioteca Angelica in Rome, 2007

Biblioteca Angelica in Rome

Biblioteca Angelica in Rome

Openbare bibliotheek van Perugia, Italië

Openbare bibliotheek van Perugia, Italië

MABIC bibliotheek in Maronello, ontworpen door Andrea Maffei Architecten, Italië

MABIC bibliotheek in Maronello, ontworpen door Andrea Maffei Architecten, Italië

Biblioteca Comunale, Imola, Italië

Biblioteca Comunale, Imola, Italië

Bibliotheca Collegio S.Framcisco dei PP Barnabiti, Lodo

Bibliotheca Collegio S.Francisco dei PP Barnabiti, Lodo, Italië

Biblioteca Communale in Milazzo (Sicilië)

Biblioteca Communale in Milazzo (Sicilië)

Seminariebibliotheek in Bressanone (Brixen, Zuid-Tirol)

Seminariebibliotheek in Bressanone (Brixen, Zuid-Tirol)

De Uffizi bibliotheek in Florence, Italië

De Uffizi bibliotheek in Florence, Italië

Bibliotheek en Archief van Propaganda Fide in Rome, Vaticaanstad

Bibliotheek en Archief van Propaganda Fide in Rome, Vaticaanstad (Katholieke Illustratie, 1922)

Biblioteca Palatina in Parma, gesticht in 1761

Biblioteca Palatina in Parma, gesticht in 1761

Bibliotheca Palatina Parma

Bibliotheca Palatina Parma

Bij de presentatie van een boek door prinses Teresa de Bourbon de Parme 'Les Bourbon Parme, Une Famile Engagée, september 2014 in de Biblioteca Palatina te Parma. Op de eerste rij v.l.n.r. Tjalling te Cate, prinses Margarita, prinses Victoria en prins Jaime. Achter hen prinses Carolina en haar echtgenoot Albert Brenninkmeijer (PPE, Weekend, 8 oktober 2014)

Bij de presentatie van een boek door prinses Teresa de Bourbon de Parme ‘Les Bourbon Parme, Une Famile Engagée, september 2014 in de Biblioteca Palatina te Parma. Op de eerste rij v.l.n.r. Tjalling te Cate, prinses Margarita, prinses Victoria en prins Jaime. Achter hen prinses Carolina en haar echtgenoot Albert Brenninkmeijer (PPE, Weekend, 8 oktober 2014)

Gravure van opening 'sala Manzoniana' op 14 mei 1886 in de Biblioteca di Brera, Milaan.

Gravure van opening ‘sala Manzoniana’ op 14 mei 1886 in de Biblioteca di Brera, Milaan.

4.10. Malta

Voorgevel van de nationale Bibliotheek. Ansichtkaart met 19e eeuwse aquarel door de Deense kunstenaar Karl Friedrich de Brocktorff (1775-1850)

Voorgevel van de Nationale Bibliotheek. van Malta. Ansichtkaart met afbeelding van 19e eeuwse aquarel door de Deense kunstenaar Karl Friedrich de Brocktorff (1775-1850)

Trappenhuis leidend naar de leeszaal van de Nationale Bibliotheek in Valetta, Malta

Trappenhuis leidende naar de leeszaal van de Nationale Bibliotheek in Valletta, Malta

Ansichtkaart van leeszaal in de Nationale Bibliotheek Malta

Ansichtkaart van leeszaal in de Nationale Bibliotheek Malta

Malta National Library, Valletta

Malta National Library, Valletta

4.11 Oostenrijk

Jan Luyken. 'De Keyserlyke Bibliotheek en Rariteyt Kamer' (Wenen) . Uit: Edward Brown, Naukeurige en Gedenkwaardige Reysen (...)' 1682/1696.

Jan Luyken. ‘De Keyserlyke Bibliotheek en Rariteyt Kamer’ (Wenen) . Uit: Edward Brown, Naukeurige en Gedenkwaardige Reysen (…)’ 1682/1696.

Wenen, hoofdbibliotheek (met metro die onder het gebouw rijdt)

Wenen, hoofdbibliotheek (met metro die onder het gebouw rijdt)

Interieur bibliotheek van Voralberg in Bregenz, Oostenrijk, gevestigd in een voormalig klooster (Freya Skati)

Interieur bibliotheek van Voralberg in Bregenz, Oostenrijk, gevestigd in een voormalig klooster (Freya Skati)

Pronkzaal van de Nationale Bibliotheek van Oostenrijk in Wenen

Pronkzaal van de Nationale Bibliotheek van Oostenrijk in Wenen

Landesbibliothek Vorarlberg in Bregenz (in het voormalige Gallusklooster)

Landesbibliothek Vorarlberg in Bregenz (in het voormalige Gallusklooster)

Kloosterbibliotheek Admont

Kloosterbibliotheek Admont

Kloosterbibliotheek Sankt Florian, Oostenrijk

Kloosterbibliotheek Sankt Florian, Oostenrijk

Leeszaal van universiteitsbibliotheek Graz

Leeszaal van universiteitsbibliotheek Graz

Interieur Parlementsbibliotheek in Wenen, Oostenrijk

Interieur Parlementsbibliotheek in Wenen, Oostenrijk

'Einblick in das restaurierte Herrenappartement im Gartenpalais Liechtenstein, Bibliothek von Joseph Hardtmuth, 1790-1792, in das Gartenpalais transferiert 1914, Wien.

‘Einblick in das restaurierte Herrenappartement im Gartenpalais Liechtenstein, Bibliothek von Joseph Hardtmuth, 1790-1792, in das Gartenpalais transferiert 1914, Wien.

4.12 Zwitserland

Stadsbibliotheek Zürich. Gravure uit 1719

Stadsbibliotheek Zürich. Gravure uit 1719

Burgerbibliotheek in Bern. De bibliotheekcommissie beraadt zich over de aanschaf van nieuwe boeken. Schilderij van Johannes Dünz uit 1896/1897

Burgerbibliotheek in Bern. De bibliotheekcommissie beraadt zich over de aanschaf van nieuwe boeken. Schilderij van Johannes Dünz uit 1896/1897

Kloosterbibliotheek van Sankt Gallen

Kloosterbibliotheek van Sankt Gallen, Zwitserland

Zentralbibliothek Zuerich

Zentralbibliothek Zuerich

Museum- en Bibliotheekgebouw in Winterthur

Museum- en Bibliotheekgebouw in Winterthur

Bibliothek der Juristischen Fakultät der Universität Zürich

Bibliothek der Juristischen Fakultät der Universität Zürich

Montricher Literatuurcentrum en Bibliotheek, Zwitserland

Montricher Literatuurcentrum en Bibliotheek, Zwitserland

4.13 Scandinavië

DENEMARKEN

D nieuwe openbare bibliotheek van Aarhus, 20 juni 2015 geopend. Aaehus telt 310.000 inwoners en 18 bibliotheekfilialen. De bouwkosten bedroegen 280 miljoen dollar. Het vloeroppervlak is 30.000 vierkante meter en daarmee heeft Aarhus na Birmingham de grootste openbare bibliotheek van Europa. Met corca 3.000 vierkante meter zonnepanelen op het dak is het gebouw - het grootste project ooit van de gemeente Aarhus - vrijwel energieneutraal

D nieuwe openbare bibliotheek van Aarhus, 20 juni 2015 geopend. Aaehus telt 310.000 inwoners en 18 bibliotheekfilialen. De bouwkosten bedroegen 280 miljoen dollar. Het vloeroppervlak is 30.000 vierkante meter en daarmee heeft Aarhus na Birmingham de grootste openbare bibliotheek van Europa. Met corca 3.000 vierkante meter zonnepanelen op het dak is het gebouw – het grootste project ooit van de gemeente Aarhus – vrijwel energieneutraal

Het gebouw van de bibliotheek Aarhus, gelegen aan het water, bij avond gefotografeerd.

Het gebouw van de bibliotheek Aarhus, gelegen aan het water, bij avond gefotografeerd.

De grote, drukbezochte leeszaal van de nieuwe bibliotheek in Aarhus, Denemarken

De grote, drukbezochte leeszaal van de nieuwe bibliotheek in Aarhus, Denemarken

Former public library in Aarhus

Former public library in Aarhus

First town library of Aarhus

First town library of Aarhus

'Flying Libraries' (2000) in Hoofdbibliotheek van Kopenhagen, Denemarken

Project ‘Flying Libraries’ (2000) in Hoofdbibliotheek van Kopenhagen, Denemarken

Exterieur Universiteitsbibliotheek Kopenhagen, tussen 1855 en 1861 gebouwd onder architectuur van J.D.Herholdt

Exterieur Universiteitsbibliotheek Kopenhagen, tussen 1855 en 1861 gebouwd onder architectuur van J.D.Herholdt

Universiteitsbibliotheek Kopenhagen

Universiteitsbibliotheek Kopenhagen

Koninklijke Bibliotheek van Denemarken [bijgenaamd 'de zwarte diamant'] in Kopenhagen

Koninklijke Bibliotheek van Denemarken [bijgenaamd ‘de zwarte diamant’] in Kopenhagen

Interior picture of the National Library [ called 'Black Diamond'] in Copenhagen, Denmark

Interior picture of the National Library [ called ‘Black Diamond’] in Copenhagen, Denmark

Gentofte bibliotheek, Hellerup, Denemarken

Gentofte bibliotheek, Hellerup, Denemarken

Kolding bibliotheek, Denemarken

Kolding bibliotheek, Denemarken

Interieur van Kolding bibliotheek, geopend in 2006 (Lars Skaaning)

Interieur van Kolding bibliotheek, geopend in 2006 (Lars Skaaning)

Interior University Library Copenhagen

Interior University Library Copenhagen

Bibliotheek Fluglsang in Toreby, Denemarken

Bibliotheek Fluglsang in Toreby, Denemarken

NOORWEGEN

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van Noorwegen in Oslo

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van Noorwegen in Oslo

Universiteitsbibliotheek Oslo

Universiteitsbibliotheek Oslo

Openbare bibliotheek van Tromso (Noorwegen) bij avond

Openbare bibliotheek van Tromso (Noorwegen) bij avond

Kasteelbibliotheek Rosendal, Noorwegen

Kasteelbibliotheek Rosendal, Noorwegen

Bibliotheek in Hammerfest, meest noordelijke stad in Noorwegen

Bibliotheek in Hammerfest, meest noordelijke stad in Noorwegen, gebouwd in 2000.

Interieur van openbare bibliotheek Hammerfest, Noorwegen

Interieur van openbare bibliotheek Hammerfest, Noorwegen

Hans Krol bij de fraaie openbare bibliotheek van Tromso in Noorwegen

Hans Krol bij de fraaie openbare bibliotheek van Tromso in Noorwegen

Openbare bibliotheek Bergen, Noorwegen

Openbare bibliotheek Bergen, Noorwegen

Openbare bibliotheek Drammen, Noorwegen

Openbare bibliotheek Drammen, Noorwegen

Plaquette gewijd aan Carl Deichman (circa 1705-1780), wiens boekencollectie de basis vormde voor de openbare bibliotheek van Oslo

Plaquette gewijd aan Carl Deichman (circa 1705-1780), wiens boekencollectie de basis vormde voor de openbare bibliotheek van Oslo

Vooraanzicht van Deichmanske Bibliotek = Nationale Bibliotheek van Noorwegen in Oslo

Vooraanzicht van Deichmanske Bibliotek = Nationale Bibliotheek van Noorwegen in Oslo

Hans Krol op weg naar de Deichmanske bibliotheek

Hans Krol op weg naar de Deichmanske bibliotheek

Interieur van Deichmanske Bibliotheek Oslo

Interieur van Deichmanske Bibliotheek Oslo

Illustratie van ontwerp-plan nieuwe centrale openbare bibliotheek van Oslo na 2016

Illustratie van ontwerp-plan nieuwe centrale openbare bibliotheek van Oslo na 2016

ZWEDEN

Grote drukte voor de universiteitsbibliotheek van Uppsala

Grote drukte voor de universiteitsbibliotheek van Uppsala

Stadsbibliotheek Malmö

Stadsbibliotheek Malmö

Interieur van stadsbibliotheek Malmö, Zweden

Interieur van stadsbibliotheek Malmö, Zweden

Tensta bibliotheek, Spanga, Zweden. In 200 gebouwd naar een ontwerp van Gosta Uddén.

Tensta bibliotheek, Spanga, Zweden. In 200 gebouwd naar een ontwerp van Gosta Uddén.

Exterieur stadsbibliotheek Stockholm, in 1928 ontworpen door Gunnar Asplund

Exterieur stadsbibliotheek Stockholm, in 1928 ontworpen door Gunnar Asplund

Interieur openbare bibliotheek Stockholm

Interieur openbare bibliotheek Stockholm

FINLAND

Helsinki City Library, Finland

Helsinki City Library, Finland

Helsinki University Library, ontworpen door Attinen Oiva Architects

Helsinki University Library, ontworpen door Attinen Oiva Architects

Viipuri openbare bibliotheek, ontworpen door Alvar Aalto

Viipuri openbare bibliotheek, ontworpen door Alvar Aalto

Meilahti Campus Library Terkko, Helsinki University Library, Finland

Meilahti Campus Library Terkko, Helsinki University Library, Finland

Openbare bibliotheek van Tampere, Finland

Openbare bibliotheek van Tampere, Finland

Hans Krol voor de openbare bibliotheek ['kirjasto'] in Rovaniema, Finland

Hans Krol voor de openbare bibliotheek [‘kirjasto’] in Rovaniema, Finland, 2007

Seinäjoki openbare bibliotheek , Finland. In de jaren 60 ontworpen door Alvar Aalto en in 2012 vernieuwd naar een ontwerp van JKMM

Seinäjoki openbare bibliotheek , Finland. In de jaren 60 ontworpen door Alvar Aalto en in 2012 vernieuwd naar een ontwerp van JKMM

Voorgevel van nationale Bibliotheek van Finland in Helsinki

Voorgevel van nationale Bibliotheek van Finland in Helsinki

Interieur van Nationale en Universiteitsbibliotheek Helsinki, Finland

Interieur van Nationale en Universiteitsbibliotheek Helsinki, Finland

Interieur Universiteitsbibliotheek Helsinki

Interieur Universiteitsbibliotheek Helsinki

Nog een interieurfoto van de Nationale Bibliotheek van Finland in Helsinki

Nog een interieurfoto van de Nationale Bibliotheek van Finland in Helsinki

Barentsburg-bibliotheek, Spitsbergen

Barentsburg-bibliotheek, Spitsbergen

4.14 Oost-Europa

Hans Krol en Victor Nachbahr met de adjunct-directrice voor de stadsbibliotheek van Praag in 1969

Hans Krol en Victor Nachbahr met de adjunct-directrice voor de stadsbibliotheek van Praag in 1969

Hoofdgebouw van de openbare bibliotheek in Praag, Tsjechië

Hoofdgebouw van de openbare bibliotheek in Praag, Tsjechië

Theologische zaal in Strahov-klooster, Praag

Theologische zaal in Strahov-klooster, Praag

Filosofische zaal in Strahov, Praag, Tsjechië

Filosofische zaal in Strahov, Praag, Tsjechië

Kloosterbibliotheek Jasna Gòra in Czestochowa, Tsjechië

Kloosterbibliotheek Jasna Gòra in Czestochowa, Tsjechië

Interieur van nationale Bibliotheek Klementinum in Praag, gesticht in 1781

Interieur van nationale Bibliotheek Klementinum in Praag, gesticht in 1781

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van Polen in Warschau, 2008

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van Polen in Warschau, 2008

Kasteel- en museumbibliotheek Lancut in Polen

Kasteel- en museumbibliotheek Lancut in Polen

Raczynski bibliotheek in Poznan, Polen

Raczynski bibliotheek in Poznan, Polen

Oude bibliotheek van het klooster Paulinianum in Jazne Górze, Polen

Oude bibliotheek van het klooster Paulinianum in Jazne Górze, Polen

Jagiellonen-universiteitsbibliotheek Krakau

Jagiellonen-universiteitsbibliotheek Krakau

Nationale Bibliotheek Kyrillus en Methodius in Sofia, Bulgarije

Nationale Bibliotheek Kyrillus en Methodius in Sofia, Bulgarije

Openbare bibliotheek Ruse, Bulgarije

Openbare bibliotheek Ruse, Bulgarije

Lljubljana, Nationale en Universiteitsbibliotheek van Slowenië

Lljubljana, Nationale en Universiteitsbibliotheek van Slowenië

The National Library of Croatia before the Balcan war

The National Library of Croatia before the Balcan war

De nationale Bibliotheek van Bosnië in Sarajevo nog in volle glorie

De Nationale Bibliotheek van Bosnië in Sarajevo nog in volle glorie

Voornalig stadhuis van Sarajevo, gebouwd in 1892-1894. Sinds 1918 huisvesting van de Nationale Bibkliotheek van Bosnië en Herzegovina, verwoest 25-26 augustus 1992

Voornalig stadhuis van Sarajevo, gebouwd in 1892-1894. Sinds 1918 huisvesting van de Nationale Bibliotheek van Bosnie en Herzegowina, verwoest op 25-26 augustus 1992.

The National Library in Sarajevo after the destruction

The National Library in Sarajevo after the destruction in 1992

Cellist speelt een droevige sonate in de verwoeste bibliotheek van Serajevo

Cellist speelt een droevige sonate in de verwoeste bibliotheek van Serajevo

Plaquette op de te herbouwen Nationale Bibliotheek van Serajevo, in de nacht van 25 op 26 augustus verwoest door 'Servische criminelen'.

Plaquette op de te herbouwen Nationale Bibliotheek van Serajevo, in de nacht van 25 op 26 augustus 1992 verwoest door ‘Servische criminelen’.

Bibliotheekgebouw St.Kliment Ohridski in Bitola, Macedonië

Bibliotheekgebouw St.Kliment Ohridski in Bitola, Macedonië

Boven de oude boekenzaal in het gebouw van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen in Budapest en onder: de leeszaal van de Oosterse afdeling van de Hongaarse Academie.

Boven de oude boekenzaal in het gebouw van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen in Budapest en onder: de leeszaal van de Oosterse afdeling van de Hongaarse Academie.

Exterieur Universiteitsbibliotheek Budapest, tussen 1873 en 1875 gebouwd naar plannen van Antal Szakalnitzky

Exterieur Universiteitsbibliotheek Budapest, tussen 1873 en 1875 gebouwd naar plannen van Antal Szakalnitzky

Leeszaal van de Universiteitsbibliotheek Budapest, Hongarije

Leeszaal van de Universiteitsbibliotheek Budapest, Hongarije

Voormalig Wenckheim-paleis, tegenwoordig Ervin Sazabó-bibliotheek, Budapest. Tussen 1886 en 1891 gebouwd naar een ontwerp van Arthur Meinig.

Voormalig Wenckheim-paleis, tegenwoordig Ervin Szabó-bibliotheek, Budapest. Tussen 1886 en 1891 gebouwd naar een ontwerp van Arthur Meinig.

Interieurfoto centrale openbare bibliotheek Ervin Szabo in Budapest

Interieurfoto centrale openbare bibliotheek Ervin Szabo in Budapest

Interieur van bibliotheek 'Reguly Antal' in Zirc, Hongarije

Interieur van bibliotheek ‘Reguly Antal’ in Zirc, Hongarije

Trappenhuis Ervin Szabó stadsbibliotheek Budapest

Trappenhuis Ervin Szabó stadsbibliotheek Budapest

Interieur stadsbibliotheek Budapest, Hongarije

Interieur stadsbibliotheek Budapest, Hongarije

Bibliotheek in Eger, Hongarije. Rechts daarvan de synagoge

Bibliotheek in Eger, Hongarije. Rechts daarvan de synagoge

Interieurfoto bibliotheek Eger

Interieurfoto bibliotheek Eger

Nationale Bibliotheek 'St.Kliment Ohridski' in Skopje, Macedonia

Nationale Bibliotheek ‘St.Kliment Ohridski’ in Skopje, Macedonia

Nationale Bibliotheek van Roemenië, Bukarest

Nationale Bibliotheek van Roemenië, Bukarest

Openbare Bibliotheek Barja Mara, Toemenië

Openbare Bibliotheek Baia Mare, Roemenië

Streekbibliotheek van Brasov in Roemenië. Voor het gebouw een standbeeld van George Baritiu (1812-1893), historicus, journalist en geleerde.

Streekbibliotheek van Brasov in Roemenië. Voor het gebouw een standbeeld van George Baritiu (1812-1893), historicus, journalist en geleerde.

Bibliotheekinterieur van kasteel Peles, Roemenië

Bibliotheekinterieur van kasteel Peles, Roemenië

National Library of Moldova, Chisinau

National Library of Moldova, Chisinau

Leeszaal van de wetenschappelijke bibliotheek van de universiteit in Tartu, Estland

Leeszaal van de wetenschappelijke bibliotheek van de universiteit in Tartu, Estland (1974)

Depot van Universiteitsbibliotheek Tartu, Estland (1974)

Depot van Universiteitsbibliotheek Tartu, Estland (1974)

Hans Krol voor de entree van de universiteitsbibliotheek Vilnius in 2005

Hans Krol voor de entree van de universiteitsbibliotheek Vilnius in 2005

Universiteitsbibliotheek Vilnius, Litouwen

Universiteitsbibliotheek Vilnius, Litouwen

Nationale Bibliotheek van Litouwen in Vilnius

Nationale Bibliotheek van Litouwen in Vilnius

Nieuwbouw van de Tatarstan Nationele Bibliotheek in Kazan

Nieuwbouw van de Tatarstan Nationele Bibliotheek in Kazan

Nationale Bibliotheek van Belarus/Wit Rusland in Minsk

Nationale Bibliotheek van Belarus/Wit Rusland in Minsk

Nationale Bibliotheek Minsk in de avond

Nationale Bibliotheek Minsk in de avond

Vooraanzicht Matenadaran: bibliotheek/nationaal instituut van (ruim 17.500) manuscripten in Yerevan, Armenië

Vooraanzicht Matenadaran: bibliotheek/nationaal instituut van (ruim 17.500) manuscripten in Yerevan, Armenië

Interieurfoto van Matenadaran in Yerevan, Armenië

Interieurfoto van Matenadaran in Yerevan, Armenië

Wallenrodt bibliotheek in Kalingrad

Wallenrodt bibliotheek in Kalingrad

Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature, Moscow

Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature, Moscow

Sjoerd Koopman in de Russische Staatsbibliotheek Moskou, april 2006

Sjoerd Koopman in de Russische Staatsbibliotheek Moskou, april 2006

Lenin National Library (Pankow paleis), Moscow

Lenin National Library (Pankow paleis), Moscow

Uitbreiding nieuwbouw Nationale Bibliotheek van Rusland, Moskou

Uitbreiding nieuwbouw Nationale Bibliotheek van Rusland, Moskou

Voorgevel nationale Bibliotheek van Tajistikan , vernoemd naar de dichter Hakim Ferdowski, in Dushanbe.

Voorgevel Nationale Bibliotheek van Tajistikan , vernoemd naar de dichter Hakim Ferdowski, in Dushanbe.

Stadsbibliotheek in Irkutsk, Rusland, Siberië

Stadsbibliotheek in Irkutsk, Rusland, Siberië

Chernyshevsky Universiteitsbibliotheek. Saratov, Rusland

Chernyshevsky Universiteitsbibliotheek. Saratov, Rusland

De Voltaire-bibliotheek in de Nationale Bibliotheek van Rusland in Sint Petersburg. Het beeld van Voltaire werd geschonken door Paul Getty Jr.

De Voltaire-bibliotheek in de Nationale Bibliotheek van Rusland in Sint Petersburg. Het beeld van Voltaire werd geschonken door Paul Getty Jr.

Nationale Bibliotheek, bijzondere collecties, Sint Petersburg

Nationale Bibliotheek, bijzondere collecties, Sint Petersburg

De centrale bobliotheek van Stawropol, Krim, Ukraine/Russia

De centrale bibliotheek van Stawropol in de Krim, Ukraine/Russia

Nog een afbeelding van de regionale bibliotheek in Stawropol, Krim, Ukraine/Russia, gebouwd onder architectuur van M.Ju. Lermontov

Nog een afbeelding van de regionale bibliotheek in Stawropol, Krim, Ukraine/Russia, gebouwd onder architectuur van M.Ju. Lermontov

4.13 Griekenland

Korais library, Greece

Korais library, Greece

Greece National Library, Athens

Greece National Library, Athens

De bibliotheek van Groot Meteora is een van de rijkste kloosters met manuscripten en documenten van Griekenland

De bibliotheek van Groot Meteora is een van de rijkste kloosters met manuscripten en documenten van Griekenland

Patmos. Bibliotheek van St. Johnnes

Patmos. Bibliotheek van St. Johnnes

Monnik toont en kostbaar boek in een kloosterbiblotheek op Athos

Monnik toont en kostbaar boek in een kloosterbiblotheek op Athos

5. AFRIKA

Nationale Bibliotheek van Algerije in Algiers

Nationale Bibliotheek van Algerije in Algiers

Hans Krol voor de entree van National Libary/National Archives van Egypte in Cairo (2008)

Hans Krol voor de entree van National Libary/National Archives van Egypte in Cairo (2008)

Biblioteca Alexandrina, Alexandrië, Egypte

Biblioteca Alexandrina, Alexandrië, Egypte

Hans Krol tijdens bezoek in 2008 aan de Bibliotheca Aleandrina in Egypte

Hans Krol tijdens bezoek in 2008 aan de Bibliotheca Aleandrina in Egypte

Interieur Biblioteca Alexandrina, Egypte

Interieur Biblioteca Alexandrina, Egypte

Kloosterbibliotheek St. Catharina in de Sinaï, Egypte

Kloosterbibliotheek St. Catharina in de Sinaï, Egypte

Interieur bibliotheek Catharina klooster in Sinaï, Egypte

Interieur bibliotheek Catharina klooster in Sinaï, Egypte

De voormalige Nationale Bibliotheek van Egypte ten tijde van de kongen Fouad en Faroek

De voormalige Nationale Bibliotheek van Egypte ten tijde van de kongen Fouad en Faroek

Middelste gebouw is Nationale Bibliotheek en Nationaal Archief van Egypte aan de Corniche en Nijl in Cairo

Middelste gebouw is Nationale Bibliotheek en Nationaal Archief van Egypte aan de Corniche en Nijl in Cairo

Dar-el-Kutub ofwel de nationale Bibliotheek van Egypte in Cairo

Dar-el-Kutub ofwel de Nationale Bibliotheek van Egypte in Cairo

Eén van de grootste korans, afkomstig van de Baharagemeenchap uit noordelijk India (1331) in de Nationale Bibliotheek van Egypte

Eén van de grootste korans, afkomstig van de Baharagemeenchap uit noordelijk India (1331) in de Nationale Bibliotheek van Egypte

Bibliotheek van Marrakech, Marokko

Bibliotheek van Marrakech, Marokko

Marokko

De bibliotheek van de al-Qarawijin moskee in Fez, Marokko, de oudste van de stad.

Verspreiding van boeken met kamelen op het platteland in Kenya

Verspreiding van boeken met kamelen op het platteland in Kenya

 Chinguetti, Mauretania

Chinguetti, Mauretania

Woestijnbibliotheek in Chinquetti, Mauretania

Woestijnbibliotheek in Chinquetti, Mauretania

Woestijnbibliotheek Aline Pantallier in Chinguetti, Mauretania

Woestijnbibliothewek Ahel Hamoni in Chinquetti, Mauretania

Timbuktu private library, Mali

Timbuktu private library, Mali

Manuscriptenbibliotheek in Timboektoe, Mali

Manuscriptenbibliotheek in Timboektoe, Mali

De Cinguetti bibliotheek in Mauretanië bevat heilige boeken van de Egyptische dichter Abd Allah Sahl uit het jaar 1087

De Cinguetti bibliotheek in Mauretanië bevat heilige boeken van de Egyptische dichter Abd Allah Sahl uit het jaar 1087

Bibliothecaris sluit schoolbibliotheek in Gambia foto (Will Roestenburg)

Bibliothecaris sluit schoolbibliotheek in Gambia foto (Will Roestenburg)

Balme Library, University of Ghana, Accra

Balme Library, University of Ghana, Accra

Wagon als bibliotheek ingericht in Senegal (Dorothee Kiforova)

Wagon als bibliotheek ingericht in Senegal (Dorothee Kiforova)

Links de openbare bibliotheek van Bulawayo, Zimbabwe

Links de openbare bibliotheek van Bulawayo, Zimbabwe

De openbare bibliotheek van Johannesburg in Zuid-Afrika

De openbare bibliotheek van Johannesburg in Zuid-Afrika

Msunduzi Municipal Library in Pietermaritzburg, South Africa

Msunduzi Municipal Library in Pietermaritzburg, South Africa

Public Library in Port Elizabeth, Zuid-Afrika

Public Library in Port Elizabeth, Zuid-Afrika

De Hogsback bibliotheek in de Oostelijke Kaapprovincie, Zuid-Afrika

De Hogsback bibliotheek in de Oostelijke Kaapprovincie, Zuid-Afrika, is geopend op woensdag en zaterdag.

Centrale bibliotheek van Universiteit Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal

Centrale bibliotheek van Universiteit Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal

De bibliotheek van Bamanya, Congo [Uitgelezen boeken, jrg.7, nr.3, februari 1999]

De bibliotheek van Bamanya, Congo [Uitgelezen boeken, jrg.7, nr.3, februari 1999]

Leeszaal van de bibliotheek in Bamanya, Congo

Leeszaal van de bibliotheek in Bamanya, Congo

Een door missionarissen gestichte bibliotheek in Kameroen

Een door missionarissen gestichte bibliotheek in Kameroen

6. MIDDEN AMERIKA/CARAIBISCH GEBIED

Angelique Krol voor de openbare bibliotheek van Willemstad in Curaçao

Angelique Krol voor de openbare bibliotheek van Willemstad in Curaçao

Mobiele bibliotheek in Haïti (Laure Mousset)

Mobiele bibliotheek in Haïti (Laure Mousset)

Openbare bibliotheek van Sint Eustatius

Openbare bibliotheek van Sint Eustatius (foto Michel Bakker)

Universiteitsbibliotheek van Mexico-stad met mozaïeken van Juan O'Gorman

Universiteitsbibliotheek van Mexico-stad met mozaïeken van Juan O’Gorman

De Centrale Universiteitsbibliotheek van Mexico-stad met mozaïeken van Juan O'Gorman

De Centrale Universiteitsbibliotheek van Mexico-stad bij avond

Exterieur Biblioteca Vasconcelos, openbare bibliotheek in Mexico-stad

Exterieur Biblioteca Vasconcelos, openbare bibliotheek in Mexico-stad

Biblioteca Vasconcelos, Mexico-Ciudad (gevestigd in voormalig centraal station)

Biblioteca Vasconcelos, Mexico-Ciudad

Biblioteca Vasconcelos (voormalig centraal station) in Mexico-stad

Biblioteca Vasconcelos (voormalig centraal station) in Mexico-stad

Boekenmagazijn Biblioteca Vasconcelos, Mexico-Ciudad

Boekenmagazijn Biblioteca Vasconcelos, Mexico-Ciudad

Een ambulante schoolbibliotheekwagen in Mexico (Marianna Ferrara)

Een ambulante schoolbibliotheekwagen in Mexico (Marianna Ferrara)

De kloosterbibliotheek Francisco de Burgoa in Oaxaca, Mexico

De kloosterbibliotheek Francisco de Burgoa in Oaxaca, Mexico

Nieuw bibliotheekgebouw 'Juan Jose Arreola' in Guadelajara, Mexico

Nieuw bibliotheekgebouw ‘Juan Jose Arreola’ in Guadelajara, Mexico

Openbare bibliotheek en tuin dr. Alt, Guadelajara, Mexico

Openbare bibliotheek en tuin dr. Alt, Guadelajara, Mexico

Kloosterbibliotheek Palafoxiana, Puebla, Mexico

Kloosterbibliotheek Palafoxiana, Puebla, Mexico

Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Mexico

Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Mexico

Public Library Hamilton, Bermuda

Public Library Hamilton, Bermuda

Nassau Public Library, Bahamas

Nassau Public Library, Bahamas

Bibliothèque de Schoelcher, Fort de France, martinique

Bibliothèque de Schoelcher, Fort de France, Martinique

Nationale Bibliotheek van Trinidad en Tobago, Port of Spain (Sjoerd Koopman, 2003)

Nationale Bibliotheek van Trinidad en Tobago, Port of Spain (Sjoerd Koopman, 2003)

Biblioteca Nacional José Marti, Havana, Cuba

Biblioteca Nacional José Marti, Havana, Cuba

Bibliotheek in de plaats Trinidad, Cuba (Veronique Gandan)

Bibliotheek in de plaats Trinidad, Cuba (Veronique Gandan)

Voorbeeld van Biblioteca Independientes, onafhankelijke bibliotheken, in Cuba

Voorbeeld van Biblioteca Independientes, onafhankelijke bibliotheken, in Cuba

Openbare Bibliotheek in Izamel, Mexico

Openbare Bibliotheek in Izamel, Mexico

7. ZUID-AMERIKA

Biblioteca Nacional Argentina in Buenos Aires

Biblioteca Nacional Argentina in Buenos Aires

Koninklijk Portugees Literair Kabinet, Rio de Janeiro

Koninklijk Portugees Literair Kabinet, Rio de Janeiro

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, Brazilië

Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, Brazilië

Faixada da Biblioteca Publica de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Faixada da Biblioteca Publica de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Luiz de Bessa openbare bibliotheek in Belo Horizonte, Brazilië

Luiz de Bessa openbare bibliotheek in Belo Horizonte, Brazilië

Fietsbibliotheek in Brazilië (Ana Inave)

Fietsbibliotheek in Brazilië (Ana Inave)

Biblioteca Publica in Maringá, Estado do Panamá, Brasil

Biblioteca Publica in Maringá, Estado do Panamá, Brasil

Nieuwe Biblioteca Nacional, in hoofdstad Brasilia

Nieuwe Biblioteca Nacional, in hoofdstad Brasilia

Interieur Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Brazilië

Interieur Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Brazilië

Biblioteca Publica Central Mario de Andrade, Sao Paulo, Brasil

Biblioteca Publica Central Mario de Andrade, Sao Paulo, Brasil

Centrale openbare biblioheek Sao Paulo

Centrale openbare biblioheek Sao Paulo

De openbare bibliotheek van Sao Paulo, Brazilië

De openbare bibliotheek van Sao Paulo, Brazilië

Openbare bibliotheek in Pelotas, Brazilië

Openbare bibliotheek in Pelotas, Brazilië

Kloosterbibliotheek San Francisco, Lima, Peru

Kloosterbibliotheek San Francisco, Lima, Peru

Villanueva openbare bibliotheek, Colombia

Villanueva openbare bibliotheek, Colombia

Biblioteca Virgilia Barco. Bogota, Colombia (Carolina Poveda)

Biblioteca Virgilia Barco. Bogota, Colombia (Carolina Poveda)

Interieur van de bibliotheek van het Nationaal Congres van Argentinië in Buenos Aires (Pao Radeljak)

Interieur van de bibliotheek van het Nationaal Congres van Argentinië in Buenos Aires (Pao Radeljak)

Oude ansichtkaart van Nationale Bibliotheek Chili

Oude ansichtkaart van Nationale Bibliotheek Chili

Nieuwe foto van voorgevel Nationale Bibliotheek in Santiago de Chili, in 2013 200 jaar geleden opgericht

Nieuwe foto van voorgevel Nationale Bibliotheek in Santiago de Chili, in 2013 200 jaar geleden opgericht

Biblioteca Publica Severin, Santiago, Chili

Biblioteca Publica Severin, Santiago, Chili

8. AZIE

Ottomaanse bibliotheek van grootvizier Raquib Pasha in Istanbul. Gravure uit 1847

Ottomaanse bibliotheek van grootvizier Raquib Pasha in Istanbul. Gravure uit 1847

Exterieur van de Beyazit (stads)bibliotheek Istanbul

Exterieur van de Beyazit (stads)bibliotheek Istanbul

Interieurfoto van Beyazit-bibliotheek Istanbul

Interieurfoto van Beyazit-bibliotheek Istanbul

De bibliotheek Beyazit in Istanbul, gesticht onder sultan Abdulhamit II

De bibliotheek Beyazit in Istanbul, gesticht onder sultan Abdulhamit II

Leeszaal van de Beyazit bibliotheek, Istanbul, Turkije

Leeszaal van de Beyazit bibliotheek, Istanbul, Turkije

Leesgierige Turken voor de stadsbibliotheek nabij de grote Bazaar van Istanbul

Leesgierige Turken voor de stadsbibliotheek nabij de grote Bazaar van Istanbul

Hans Krol voor de Köprülü-manuscriptenbibliotheek in Istanbul, 2005

Hans Krol voor de Köprülü-manuscriptenbibliotheek in Istanbul, 2005

Köprülü-bibliotheek, gesticht onder sultan Mahmut (Mehmed) II, circa 1660

Köprülü-bibliotheek, gesticht onder sultan Mahmut (Mehmed) II, circa 1660

Voormalige stadsbibliotheek van Istanbul, tegenwoordig kalligrafie-museum

Voormalige stadsbibliotheek van Istanbul, tegenwoordig kalligrafie-museum

Gebouw van sultan Ahmed III bibliotheek in het Topkapi-paleis, Istanbul

Gebouw van sultan Ahmed III bibliotheek in het Topkapi-paleis, Istanbul

Interieur van bibliotheek Ahmed 1, Istanbul

Interieur van bibliotheek Ahmed 111, Istanbul

Atatürk bibliotheek in Istanbul (Taksim), de enige bibliotheek in Turkije die dag en nacht, ook in het weekend geopend is voor het publiek en druk bezocht wordt. Gestart in 1973 met ciraca 75.000 boeken bedraagt het bestand intussen meer dan een half miljoen publicaties.

Atatürk bibliotheek in Istanbul (Taksim), de enige bibliotheek in Turkije die dag en nacht, ook in het weekend geopend is voor het publiek en druk bezocht wordt. Gestart in 1973 met circa 75.000 boeken bedraagt het bestand intussen meer dan een half miljoen publicaties.

Mustfa Güzelgöz (links), directeur van de openbare bibliotheek in Urgüp, Capadocië, met naast hem Hans Krol in 1970 voor het gebouw van de bibliotheek.

Mustfa Güzelgöz (links), directeur van de openbare bibliotheek in Urgüp, Capadocië, met naast hem Hans Krol in 1970 voor het gebouw van de bibliotheek.

Nieuwe bibliotheek Artvin Coruh Universiteit, Turkije. 6.600 vierkante meter, 4 verdiepingen in de vorm van boeken, te openen in 2014

Nieuwe bibliotheek Artvin Coruh Universiteit, Turkije. 6.600 vierkante meter, 4 verdiepingen in de vorm van boeken.

Koning Saud Universiteitsbibliotheek in Riyadh, Saudi-Arabië

Koning Saud Universiteitsbibliotheek in Riyadh, Saudi-Arabië

Exterieur King Fahd National Library in Ryadh, Saudi Arabië, ontworpen door Gerber Aechitekten (Duitsland).

Exterieur King Fahd National Library in Ryadh, Saudi Arabië, ontworpen door Gerber Architekten (Duitsland).

King Fahd Narional Library, Ryadh, bij avond.

King Fahd Narional Library, Ryadh, bij avond.

Leeszaal in Koning Fahd Nationale Bibliotheek, Ryadh

Leeszaal in Koning Fahd Nationale Bibliotheek, Ryadh

Vooraanzicht van Al-Assad Nationale Bibliotheek in Damascus, Syrië

Vooraanzicht van Al-Assad Nationale Bibliotheek in Damascus, Syrië

Hans Krol in een hotelbibliotheek bij boekenkast met Duitstalige boeken bij de Dode Zee, Jordanië 2008

Hans Krol in een hotelbibliotheek bij boekenkast met Duitstalige boeken bij de Dode Zee, Jordanië 2008

Hans Krol in openbare bibliotheek te Amman, Jordanië, 2008

Hans Krol in openbare bibliotheek te Amman, Jordanië, 2008

National Library of India in Calcutta

National Library of India in Calcutta

Anna Centenary Library, Chennai, India

Anna Centenary Library, Chennai, India

Connemara public library (foto R.Ragu)

Connemara public library (foto R.Ragu)

Public Library of Delhi, in 1951-1953 gesticht met hulp van UNESCO

Public Library of Delhi, in 1951-1953 gesticht met hulp van UNESCO

St. Xavier's High School Library, Bombay, India

St. Xavier’s High School Library, Bombay, India

Madras, interieur van Islamitische bibliotheek

Madras, interieur van Islamitische bibliotheek

David Sassoon Library and reading room in Mumbai, India

David Sassoon Library and reading room in Mumbai, India

Bakkerij en bibliotheek bij elkaar in een wijk van Ahmedabad, India (Elahe Amani)

Bakkerij en bibliotheek bij elkaar in een wijk van Ahmedabad, India (Elahe Amani/ fotp Masoud Saki)

Gaikwar library, India

Gaikwar library, India

National Library of Bhutan

National Library of Bhutan

National Library of Pakistan in Islamabad, geopend in 1993.

National Library of Pakistan in Islamabad, geopend in 1993.

Quaid-e-Aram library, Lahore, Pakistan

Quaid-e-Aram library, Lahore, Pakistan

Bibliotheek van Boeddhistische geschriften bij de tempel van Vat-Tientaway, nabij Bangkok, Thailand

Bibliotheek van Boeddhistische geschriften bij de tempel van Vat-Tientaway, nabij Bangkok, Thailand

Library train in Thailand, rijdend tussen Bangkok en Ayttthaya (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

Library train in Thailand, rijdend tussen Bangkok en Ayttthaya (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

Boekenglijbaan in Churgcheongbuk-do in Zuid-Korea

Boekenglijbaan in Churgcheongbuk-do in Zuid-Korea

Mobiele kameelbibliotheek in deGobiwoestijn, Mongolië

Mobiele kameelbibliotheek in deGobiwoestijn, Mongolië

Public library of Doha, Qatar

Public library of Doha, Qatar

National Library of Iran, Teheran

National Library of Iran, Teheran

Voorgevel van de nieuwe Nationale Bibliotheek van Iran in Teheran

Voorgevel van de nieuwe Nationale Bibliotheek van Iran in Teheran

Building of the National Archives of Iran, Teheran

Building of the National Archives of Iran, Teheran

Iran University of Medical Sciences Library, Teheran

Iran University of Medical Sciences Library, Teheran

University of Teheran, Central Library and Documentation Centre

University of Teheran, Central Library and Documentation Centre

Exterior and interor views of the Parliament's Library (Building No.2, Iranology Section, Baharestan, Tehran, Iran

Exterior and interior views of the Parliament’s Library (Building No.2, Iranology Section, Baharestan, Tehran, Iran)

Public library in Kabul, Afghanistan

Public library in Kabul, Afghanistan

Openbare bibliotheek in Luangprabang, Laos (Bénédicte Stall Audebeau)

Openbare bibliotheek in Luangprabang, Laos (Bénédicte Stall Audebeau)

Tripitaka Koreana uit 1251, Haeinsa, Zuid-Korea. Een van de oudste intact gebleven bibliotheken bestaan de uit houten drukblokken van boeddhistische geschriften.

Tripitaka Koreana uit 1251, Haeinsa, Zuid-Korea. Een van de oudste intact gebleven bibliotheken bestaan de uit houten drukblokken van boeddhistische geschriften.

Tempelbibliotheek in Zuid-Korea

Tempelbibliotheek in Zuid-Korea

Stadsbibliotheek Namsan, Zuid-Korea

Stadsbibliotheek Namsan, Zuid-Korea

Voorgevel van Brunei Nationale Bibliotheek met muurschildering

Voorgevel van Brunei Nationale Bibliotheek met muurschildering

Eén van de 2 bibliotheekboten op de Mekong-rivier in Laos. Deze boekenboot speciaal voor kinderen.

Eén van de 2 bibliotheekboten op de Mekong-rivier in Laos. Deze boekenboot speciaal voor kinderen.

Reizende bibliotheek per kameel in de Gobi-woestijn, Buiten-Mongolië (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

Reizende bibliotheek per kameel in de Gobi-woestijn, Buiten-Mongolië (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van China in Beijing

Hans Krol voor de Nationale Bibliotheek van China in Beijing

Vooraanzicht Nationale Bibliotheek van China in Beijing

Vooraanzicht Nationale Bibliotheek van China in Beijing

de Nationale Bibliotheek van China in Beijing, versoreid over 3 gebouwen, met meer dan 25 miljoen media en een vloeroppervlak van ongeveer 170.000 vierkante meter de grootste bibliotheek van Azië

Panorama van de Nationale Bibliotheek van China in Beijing, verspreid over 3 gebouwen, met meer dan 25 miljoen media en een vloeroppervlak van ongeveer 170.000 vierkante meter de grootste bibliotheek van Azië

De 'bibliografische' zaal van de Nationale Bibliotheek in Beijing is in enkele jaren veranderd in een computerzaal.

De ‘bibliografische’ zaal van de Nationale Bibliotheek in Beijing is in enkele jaren veranderd in een computerzaal. De bibliotheek wordt dagelijks door ongeveer 8.000 personen, voornamelijk studenten, bezocht.

Interieur van nieuwe Nationale Bibliotheek van China in Beijing

Interieur van nieuwe Nationale Bibliotheek van China in Beijing

Publicist Thierry Baudet schreef een artikel over zijn recente bezoek aan de Nationale Bibliotheek van China in Beijing, in het nieuwe maandblad ‘Juist’ van Elsevier, augustus 2013, jaargang 1, nummer 1, blz. 78-80.

Openbare bibliotheek van Shanghai, China

Openbare bibliotheek van Shanghai, China

Guangzhou library telt 12 verdiepingen, bezit circa 4 miljoen boeken waarvan 3,5 miljoen in open uitleen en is met 98.000 vierkante meter vloeroppervlak een van de grootste in de wereld

Guangzhou library telt 12 verdiepingen, bezit circa 4 miljoen boeken waarvan 3,5 miljoen in open uitleen en is met 98.000 vierkante meter vloeroppervlak een van de grootste in de wereld

Interieur van de Guangzhou bibliotheek in China

Interieur van de Guangzhou bibliotheek in China

De openbare bibliotheek van Guangzhou telt gemiddeld ruim 10.000 bezoekers met soms een een uitschieter van 40.000 personen

De openbare bibliotheek van Guangzhou telt gemiddeld ruim 10.000 bezoekers met soms een een uitschieter van 40.000 personen

De nieuwe bibliotheek van Ordos, Binnen Mongolië, China

De nieuwe bibliotheek van Ordos, Binnen Mongolië, China

Nog een foto van de bibliotheek in Ordos, China

Nog een foto van de bibliotheek in Ordos, China

De Hangzhou openbare bibliotheek is ruim 43.000 vierkante meter groot, telt 2.200 zitplaatsen en bevat ruimte voor 2 miljoen boeken.

De Hangzhou openbare bibliotheek is ruim 43.000 vierkante meter groot, telt 2.200 zitplaatsen en bevat ruimte voor 2 miljoen boeken.

Bibliotheek van Zhenshou, China

Bibliotheek van Zhenshou, China

Xiamen University Library, China

Xiamen University Library, China

Interior Zhangzhou Campus Libary, Xiamen, China

Interior Zhangzhou Campus Library, Xiamen, China

Library of Tibet Autonomous Region, Lhasa, China

Library of Tibet Autonomous Region, Lhasa, China

Openbare bibliotheek in Chinese stijl in Macao, China

Openbare bibliotheek in Chinese stijl in Macao, China

Senaatsbibliotheek Macau, China

Senaatsbibliotheek Macau, China

Chongqing library, China (photo Perkins Eastman)

Chongqing library, China (photo Perkins Eastman)

Interior Chongqing library, China (photo Perkins Eastman)

Interior Chongqing library, China (photo Perkins Eastman)

Sichuan Provinciale Bibliotheek, China

Sichuan Provinciale Bibliotheek, China

National Library of Taiwan, Taipei

National Library of Taiwan, Taipei

Interieur National Library of Taiwan, Taipei City

Interieur National Library of Taiwan, Taipei City

Nieuwe bibliotheek in Kaoshuing, Taiwan

Nieuwe bibliotheek in Kaoshuing, Taiwan

Bibliotheek van faculteit medicijnen, Keinyung Universiteit, Daegu, Zuid-Korea

Bibliotheek van faculteit medicijnen, Keinyung Universiteit, Daegu, Zuid-Korea

Moderne Nam June Paik videobibliotheek in Yong-In, Zuid-Korea.

Moderne Nam June Paik videobibliotheek in Yong-In, Zuid-Korea.

National Library of Singapore, built in 2005

National Library of Singapore, built in 2005

Exterior Singapore National Library

Exterior Singapore National Library

Entrance Singapore National Library

Entrance Singapore National Library

Interior Singapore National Library

Interior Singapore National Library

Bishan Public Library, Singapore

Bishan Public Library, Singapore

Van hout gefabriceerde Li Yuan bibliotheek, China

Van hout gefabriceerde Li Yuan bibliotheek, China

Nationale Bibliotheek van Maleisië

Nationale Bibliotheek van Maleisië in Kuala Lumpur

Postzegel met afbeelding van National Library Malaysia

Postzegel met afbeelding van National Library Malaysia

De mediatheek van Sendai, gezien vanuit het zuidwesten

De mediatheek van Sendai in Japan gezien vanuit het zuidwesten

Hans Krol voor de Hibiya Bibliotheek in Tokio, onder deel van de Nationale Diet (Parlements) Bibliotheek

Hans Krol voor de Hibiya Bibliotheek in Tokio, onder deel van de Nationale Diet (Parlements) Bibliotheek (3 oktober 2013)

'Geluiddichte leesruimten' in het centrale atrium van se Seikei universiteitsbliotheek, Japan.

‘Geluiddichte leesruimten’ in het centrale atrium van se Seikei universiteitsbliotheek, Japan.

Japanse bibliotheek gesticht ter ere van een schrijver

Japanse bibliotheek gesticht ter ere van een schrijver

Interieur Akita Universiteitsbibliotheek, Japan

Interieur Akita Universiteitsbibliotheek, Japan

Groep kinderen voor de volksbibliotheek van Dobo, Aroe eilanden, Molukken, Indonesië, in 1929

Groep kinderen voor de volksbibliotheek van Dobo, Aroe eilanden, Molukken, Indonesië, in 1929

Sarawak Staatsbibliotheek, Kuching, Maleisisch Borneo

Sarawak Staatsbibliotheek, Kuching, Maleisisch Borneo

Nationale Bibliotheek van Bhutan (Dany Baillet)

Nationale Bibliotheek van Bhutan (Dany Baillet)

New National Libraty of Qatar in Doha, designed by Rem Koolhaas

New National Library of Qatar in Doha, designed by Rem Koolhaas

Interior Narional Library of Qatar in Doha.

Interior Narional Library of Qatar in Doha.

Nelson Hays Library, Bangkok, Thailand

Nelson Hays Library, Bangkok, Thailand

David Ben Gurion en Konrad Adenauer in de bibliotheek van Ben Gurion in Kibboets S.de Boker, 1966

David Ben Gurion en Konrad Adenauer in de bibliotheek van Ben Gurion in Kibboets S.de Boker, 1966

Inwijding van de Heinz en Ruth Galinksi-bibliotheek in de Denmark-High-School te Jerusalem door de Duitser Christian Lange (2014). Heinz Gaslinski (1912-1992) wasa voorzitter van de Joodse gemeente in Berlijn en was meer dan enig ander promotor van Joods leven na de Shoah

Inwijding van de Heinz en Ruth Galinksi-bibliotheek in de Denmark-High-School te Jerusalem door de Duitser Christian Lange (2014). Heinz Gaslinski (1912-1992) wasa voorzitter van de Joodse gemeente in Berlijn en was meer dan enig ander promotor van Joods leven na de Shoah

De Levinsky Tuin Bibliotheek nabij het Centraal Station van Tel Aviv is in 2009 opgericht en oorsptonkelijk gebouwd als openbre schguilplaats tegen bommen. (Alex Johnson, Buitengewone bibliotheken)

De Levinsky Tuin Bibliotheek nabij het Centraal Station van Tel Aviv is in 2009 opgericht en oorsptonkelijk gebouwd als openbre schguilplaats tegen bommen. (Alex Johnson, Buitengewone bibliotheken)

Tel Aviv Garden Library bij vobd. Op de rekken van twee glaezn boekenkasten staan cireca 3.500 boeken in 16 talen.

Tel Aviv Garden Library bij vobd. Op de rekken van twee glaezn boekenkasten staan circa 3.500 boeken in 16 talen.

De Tuin Bibliotheek van Tel Aviv orgniseert naschoolse kinderactiviteiten en evenementen. De bibliotheek wordt beschouwd als een oase van rust in het drukke stadsleven.

De Tuin Bibliotheek van Tel Aviv orgniseert naschoolse kinderactiviteiten en evenementen. De bibliotheek wordt beschouwd als een oase van rust in het drukke stadsleven. (Alex Johnson)

Nationale Bibliotheek van Israel in Jerusalem

Nationale Bibliotheek van Israel in Jerusalem

Reading Room The Hebrew University Library, Jerusalem, Israel

Reading Room The Hebrew University Library, Jerusalem, Israel

9. AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND/OCEANIE

Nationale Bibliotheek van Australië in Canberra

Nationale Bibliotheek van Australië in Canberra

Vooraanzicht State Library of Victoria, Melbourne

Vooraanzicht State Library of Victoria, Melbourne

Interieur van State Library of Victoria, Melbourne

Interieur van State Library of Victoria, Melbourne

Mitchell Reading Room in State Library of New South Wales, Sydney

Mitchell Reading Room in State Library of New South Wales, Sydney

Mitchell Library, Sydney, Australia

Mitchell Library, Sydney, Australia

St.Kilda public library Melbourne (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

St.Kilda public library Melbourne (Improbables Libraries Improbables Bibliothèques)

Openbare Bibliotheek Wellington, Nieuw Zeeland

Openbare Bibliotheek Wellington, Nieuw Zeeland

Public Library Wellington, New Zealand

Public Library Wellington, New Zealand

National Library of Cook Islands

National Library of Cook Islands

Bernheim library, Noumea, Nieuw Caledonië (Chesher)

Bernheim library, Noumea, Nieuw Caledonië (Chesher)

============================================================= 10.  Selectie van enkele Nederlandse bibliotheken in verleden en heden:

Tsaar Peter de Grote op bezoek bij verzamelaar Jacob de Wilde in Amsterdam, 13 december 1697. Prent van 'Museum Wildianum' door Maria de Wilde met links de tsaar en rechts Jacob de Wilde

Tsaar Peter de Grote op bezoek bij verzamelaar Jacob de Wilde in Amsterdam, 13 december 1697. Prent van ‘Museum Wildianum’ door Maria de Wilde met links de tsaar en rechts Jacob de Wilde

Het nieuwe logo van de openbare bibliotheken, hier in Zaltbommel

Het nieuwe logo van de openbare bibliotheken, hier in Zaltbommel

Tegenwoordig gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

Tegenwoordig gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

Gebouwen sinds 1982 van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

Gebouwen sinds 1982 van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KB)

Meer dan 110.000 strekkende meter boeken in de magazijnen van de Koninklijke Bibliotheek (KB)

Meer dan 110.000 strekkende meter boeken in de magazijnen van de Koninklijke Bibliotheek (KB)

In dot oorspronkelijk door Daniel Marot tussen 1734 en 1736 ontworpen gebouw aan de Lange Voorhout 34 in Den Haag was van 1821 tot 1982 de Koninklijke Bibliotheek gevestigd.

In dit oorspronkelijk door Daniel Marot tussen 1734 en 1736 ontworpen gebouw aan de Lange Voorhout 34 in Den Haag was van 1821 tot 1982 de Koninklijke Bibliotheek gevestigd.

Oude prentbriefkaart met voorgevel van de voormalige Koninklijke Bibliotheek

Oude prentbriefkaart met voorgevel van de voormalige Koninklijke Bibliotheek

Sculptuur vervaardigd door Lous van Meurs van het pand Lange Voorhout 34 en in 1982 aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken

Sculptuur vervaardigd door Lous van Meurs van het pand Lange Voorhout 34 en in 1982 aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken

Foto van de 1908 gebouwde leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Foto van de 1908 gebouwde leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (KB)

Vm. magazijn van de Koninklijke Bibliotheek in de Kazernestraat Den Haag

Vm. magazijn van de Koninklijke Bibliotheek in de Kazernestraat Den Haag

Centrale Catalogus in gebouw Lange Voorhout van de KB.

Centrale Catalogus in gebouw Lange Voorhout van de KB.

Interieurfoto van de Koninklijke Bibliotheek, van 1821 tot 1981 gehuisvest in een patriciërspand aan de Lange Voorhout

Interieurfoto van de Koninklijke Bibliotheek, van 1821 tot 1981 gehuisvest in een patriciërspand aan de Lange Voorhout

Dr.P.C.Molhuysen als directeur van de Koninklijke Bibliotheek aan zijn bureau. (Panorama, 10 october 1935)

Dr.P.C.Molhuysen als directeur van de Koninklijke Bibliotheek aan zijn bureau. (Panorama, 10 october 1935)

Aavraagbriefje voor boek uit de Koninklijke Bibliotheek, in 1944 Nationale Bibliotheek geheten

Aavraagbriefje voor boek uit de Koninklijke Bibliotheek, in 1944 Nationale Bibliotheek geheten

 

 

GREVE.jpgH.E.Greve: directeur van openbare bibliotheek ‘s-Gravenhage en bibliotheekpionier

Dr. Henri E.Greve promoveerde in 1906 op de dissertatie 'Openbare Leesmusea en volksbibliotheken. Hij werd directeur van de openbare bibliotheek 's-Gravenhage en was bovendien van 1908 tot 1951 secretaris van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken (C.V.)

Dr. Henri E.Greve promoveerde in 1906 op de dissertatie ‘Openbare Leesmusea en volksbibliotheken. Hij werd directeur van de openbare bibliotheek ‘s-Gravenhage en was bovendien van 1908 tot 1951 secretaris van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken (C.V.)

Briefkaart van dr.H.E,Greve, directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek aan P. Loose (antiquaar), Papestraat 3, gedateerd 2 oktober 1944

Briefkaart van dr.H.E,Greve, directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek aan P. Loose (antiquaar), Papestraat 3, gedateerd 2 oktober 1944

Mr. Margreet Wijnstroom (geboren in 1922) werkte bij de openbare bibliotheken van Haarlem en Amsterdam en was van 1958 tot 1970 secretaris-penningmeester van de Centrale Verenging, Voorts van 1958 tot 1987 secretaris-generaal van de International Federation of Library Associations (IFLA). In haar jeugdjaren speelde zij in het Nederlands hockeyteam en na haar pensionering publiceerde zij een aantal thrillers, zoals in 1996 'Bloedig perkament.

Mr. Margreet Wijnstroom (geboren in 1922) werkte bij de openbare bibliotheken van Haarlem en Amsterdam en was van 1958 tot 1970 secretaris-penningmeester van de Centrale Verenging, Voorts van 1958 tot 1987 secretaris-generaal van de International Federation of Library Associations (IFLA). In haar jeugdjaren speelde zij in het Nederlands hockeyteam en na haar pensionering publiceerde zij een aantal thrillers, zoals in 1996 ‘Bloedig perkament.

Librije van de Walburgiskerk in Zutphen

Librije van de Walburgiskerk in Zutphen

16e eeuwse librije in de Walburgiskerk te Zutphen

16e eeuwse librije in de Walburgiskerk te Zutphen

De leeszaal van het Leesmuseum Amsterdam op een foto uit 1917

De leeszaal van het Leesmuseum Amsterdam op een foto uit 1917

De eerste directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek Amsterdam van 1919 tot 1928 dr.T.P.Sevensma achter zijn bureau aan de Keizersgracht.In 1928 aanvaardde hij een baan als bibliothecaris van de Volkenbond in Genève.

De eerste directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek Amsterdam van 1919 tot 1928 dr.T.P.Sevensma achter zijn bureau aan de Keizersgracht.In 1928 aanvaardde hij een baan als bibliothecaris van de Volkenbond in Genève.

'Dame' Annie C.Gebhard, geboren in 1883, werd in 1909 bibliothecaresse van de Amsterdamse Nutsbibliotheek en in 1912 nam zij het initiatief tot oprichting van de eerste openbare bibliotheek voor kinderen, waar later o.a. Annie M.G.Schmidt werkte. Mej. Gebhard was van van 1928 tot 1948 directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek Amsterdam. In 1968 bezocht ik haar thuis en ontving toen o.a. een albumpje met knipsels en foto's van boeken en bibliotheken. Deze foto dateert uit 1948. Eén jaar later verscheen het boek 'Uit de leeszaalwereld; opstellen aangeboden aan mejuffrouw Annie C.Gebhard ter gelegenheid van haar aftreden als directrice van de openbare leeszaal en bibliotheek te Amsterdam. Met bijdragen van E.de Clercq, G.A.van Riemsdijk, E.M.Damen, H.J.Kluit, P.E.Berkhout, A.van der Feen, J.R.le Cosquino de Bussy en J.van Breemen.

‘Dame’ Annie C.Gebhard, geboren in 1883, werd in 1909 bibliothecaresse van de Amsterdamse Nutsbibliotheek en in 1912 nam zij het initiatief tot oprichting van de eerste openbare bibliotheek voor kinderen, waar later o.a. Annie M.G.Schmidt werkte. Mej. Gebhard was van van 1928 tot 1948 directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek Amsterdam. In 1968 bezocht ik haar thuis en ontving toen o.a. een albumpje met knipsels en foto’s van boeken en bibliotheken. Deze foto dateert uit 1948. Eén jaar later verscheen het boek ‘Uit de leeszaalwereld; opstellen aangeboden aan mejuffrouw Annie C.Gebhard ter gelegenheid van haar aftreden als directrice van de openbare leeszaal en bibliotheek te Amsterdam. Met bijdragen van E.de Clercq, G.A.van Riemsdijk, E.M.Damen, H.J.Kluit, P.E.Berkhout, A.van der Feen, J.R.le Cosquino de Bussy en J.van Breemen.

De eerste moderne openbare (volks)leeszaal van Nederland in 1892 opgericht, in gebouw Concordia te Utrecht. Hier vond nog een uitleen plaats. Ter herdenking verscheen in 1992 een postzegel

De eerste moderne openbare (volks)leeszaal van Nederland in 1892 opgericht, in gebouw Concordia te Utrecht. Hier vond nog een uitleen plaats. Ter herdenking verscheen in 1992 een postzegel

Ook na een verbouwing in 1898 was de leeszaal in Utrecht vaak te klein voor de vele belangstellenden

Ook na een verbouwing in 1898 was de leeszaal in Utrecht vaak te klein voor de vele belangstellenden

Leeszaal openbare bibliotheek Utrecht na verhuizing in 1912 naar de Voetiusstraat

Leeszaal openbare bibliotheek Utrecht na verhuizing in 1912 naar de Voetiusstraat

Openbare leeszaal Dordrecht

Openbare leeszaal Dordrecht

Boven: de hoofdruimte van de Openbare Bibliotheek in Dordrecht, omstreeks 1910, toen men over ongeveer 14.000 banden en 1.800 jeugdboeken beschikte. Achter het tafeltje een bibliothecaresse (met knotje), een assistente poseert voor fotograaf H.J.Tollens C.Hz. op een boekentrapje.

Leeszaal van de in 1899 opgerichte openbare leeszaal en bibliotheek in Dordrecht

Leeszaal van de in 1899 opgerichte openbare leeszaal en bibliotheek in Dordrecht

De eerste openbare leeszaal mèt uitleen had in 1899 plaats. Op deze ansichtkaart de bibliotheek (gebouw met witte gevel) in de Wijnstraat. Directrice was bibliotheekpionier Nel Snouck Hurgronje

De eerste openbare leeszaal mèt uitleen had in 1899 plaats. Op deze ansichtkaart de bibliotheek (gebouw met witte gevel) in de Wijnstraat. Directrice was bibliotheekpionier Nel Snouck Hurgronje

Mej. Nel Snouck Hurgronje (1875-1959) werd na een stage in de Bücher- uns Lesehalle in Düsseldorf de eersdte betaalde bibliothecaresse van een openbare bibliotheek in Nederland. Zij bleef directrice in Dordrecht tot haar pensioen in 1940

Mej. Nel Snouck Hurgronje (1875-1959) werd na een stage in de Bücher- uns Lesehalle in Düsseldorf de eersdte betaalde bibliothecaresse van een openbare bibliotheek in Nederland. Zij bleef directrice in Dordrecht tot haar pensioen in 1940

Groepsportret van het personeel openbare bibliotheek Dordecht in 1924. Enige man was bode en binder J.van Vliet. Vooraan directrice me. Nel Snouck Hurgronje en twee jongens die in de binderij meehielpen.

Groepsportret van het personeel openbare bibliotheek Dordecht in 1924. Enige man was bode en binder J.van Vliet. Vooraan directrice me. Nel Snouck Hurgronje en twee jongens die in de binderij meehielpen.

De Eerste Katholieke Openbare Leeszaal [in Rotterdam]. Uit: Nieuwe Haarlemsche Courant, 4 maart 1911

De Eerste Katholieke Openbare Leeszaal [in Rotterdam]. Uit: Nieuwe Haarlemsche Courant, 4 maart 1911

Vervolg van: De eerste Katholieke Openbare Leeszaal

Vervolg van: De eerste Katholieke Openbare Leeszaal

Leeszaal van het in 1892 geopende Volkshuis 'Ons Huis' in Amsterdam; door Antoon Molkenboer

Leeszaal van het in 1892 geopende Volkshuis ‘Ons Huis’ in Amsterdam; door Antoon Molkenboer

Tekening van Antoon Molkenboer: bibliotheek van volkshuis 'Ons Huis' in de Rozenstraat te Amsterdam als illustratie opgenomen in het blad 'De Huisvriend', 1892

Tekening van Antoon Molkenboer: bibliotheek van volkshuis ‘Ons Huis’ in de Rozenstraat te Amsterdam als illustratie opgenomen in het blad ‘De Huisvriend’, 1892

Gebouw van Artis-bibliotheek door W.Hekking jr., gelithografeerd door Emrik en Binger

Gebouw van Artis-bibliotheek door W.Hekking jr., gelithografeerd door Emrik en Binger

Voorgevel openbare bibliotheek Emmen

Voorgevel openbare bibliotheek Emmen

Nieuwe bibliotheek Helmond

Nieuwe bibliotheek Helmond

Openbare bibliotheek Hilversum

Openbare bibliotheek Hilversum

Oude ansichtkaart van de muziekbibliotheek in Hilversum met als gebruikers Josef Holzer, Benedicht Silbermann en Hugo de Groot

Oude ansichtkaart van de muziekbibliotheek in Hilversum met als gebruikers Josef Holzer, Benedicht Silbermann en Hugo de Groot

Het voltallige personeel van de openbare bibliotheek Dordrecht op de steigers van de nieuwe bibliotheek in een historisch pand, Groenmarkt 153

Het voltallige personeel van de openbare bibliotheek Dordrecht in 1986 op de steigers van de nieuwe bibliotheek in een historisch pand, Groenmarkt 153

Jeugdbibliotheek Gorredijk

Gorredijk

Wittem

Trouwen in vm. kloosterbibliotheek Wittem L.

 

 

Opening van een nieuw bibliotheekfiliaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de Hallen op 5 april 2014.

Opening van een nieuw bibliotheekfiliaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de Hallen op 5 april 2014.

DOK library Delft

DOK library Delft

DOK library concept Delft

DOK library concept Delft

Afbeelding van het Leesmuseum in Arnhem (met witte gevel) omstreeks 1850

Afbeelding van het Leesmuseum in Arnhem (met witte gevel) omstreeks 1850

Nieuwe bibliotheek Arnhem

Nieuwe bibliotheek Arnhem

Interieurfoto van bibliotheek Arnhem

Interieurfoto van bibliotheek Arnhem

SP-wethouder Gerrie Elfrink laat zich gaan in de kinderafdeling van de nieuwe bibliotheek in Rozet, een nieuw cultuurhuis dat een doorslaand succes is. (Uit: Elsevier, 14 juni 2014)

SP-wethouder Gerrie Elfrink laat zich gaan in de kinderafdeling van de nieuwe bibliotheek in Rozet, een nieuw cultuurhuis dat een doorslaand succes is. (Uit: Elsevier, 14 juni 2014)

Boekenbus bibliotheek Arnhem

Boekenbus bibliotheek Arnhem

Jeugdboekenbus van bibliotheek Arnhem

Jeugdboekenbus van bibliotheek Arnhem

SP-wethouder Gerrie Elfrink laat zich gaan in de jeugdafdeling van de nieuwe bibliotheek Rozet (foto van Flip Franssen in Elsevier van 14 juni 2014)

SP-wethouder Gerrie Elfrink laat zich gaan in de jeugdafdeling van de nieuwe bibliotheek Rozet (foto van Flip Franssen in Elsevier van 14 juni 2014)

Eerste openbare bibliotheekgebouw van Doetinchem op een ansichtkaart uit 1927

Eerste openbare bibliotheekgebouw van Doetinchem op een ansichtkaart uit 1927

Interieur courantenzaal van vm. leeszaal en bibliotheek Doentichem

Interieur courantenzaal van vm. leeszaal en bibliotheek Doetinchem

Openbare bibliotheek Doetinchem in 1980

Openbare bibliotheek Doetinchem in 1980

Gebouw van nieuwe openbare bibliotheek Doetinchem (foto Bibliotheekblad)

Gebouw van nieuwe openbare bibliotheek Doetinchem (foto Bibliotheekblad)

Interieurfoto openbare bibliotheek Doetinchem

Interieurfoto openbare bibliotheek Doetinchem

Interieur bibliotheek Doetinchem (foto Bibliotheekblad)

Interieur bibliotheek Doetinchem (foto Bibliotheekblad)

Interieur van jeugdbibliotheek in Weert

Interieur van jeugdbibliotheek in Weert

Openbare bibliotheek Smilde, Drenthe

Openbare bibliotheek Smilde, Drenthe

Openbare bibliotheek Krommenie

Openbare bibliotheek Krommenie

Interieur Artis Bibliotheek Amsterdam

Interieur Artis Bibliotheek Amsterdam

Leeszaal van de Marxistische Arbeidersscgool in Den Haag

Leeszaal van de Marxistische Arbeidersschool in Den Haag

Boven: de leeszaal van de Marxistische Arbeidersschool aan de Prinsengracht 479 in ‘s-Gravenhage omstreeks 1930. Het motto was een uitspraak van Karl Marx: “De bevrijding der arbeidersklasse moet het werk van de arbeiders zijn”. De leeszaal was zeven dagen per week iedere middag geopend.

Op 17 mei 1940 is bij een Duits bombardement de Provinciale Bibliotheek van Middelburg verwoest

Op 17 mei 1940 is bij een Duits bombardement de Provinciale Bibliotheek van Middelburg verwoest

Boven: de tijdens W.O.II door bombardementen verwoeste provinciale bibliotheek (opgericht in 1859)  te Middelburg.

De tegenwoordige Zeeuwse bibliotheek in Middelburg

De tegenwoordige Zeeuwse bibliotheek in Middelburg

Openbare bibliotheek Geertruidenberg

Openbare bibliotheek Geertruidenberg

Openbare Bibliotheek Kampen

Openbare Bibliotheek Kampen

Bibliotheek van interneringskamp Zeist tijdens 1e Wereldoorlog

Bibliotheek van interneringskamp Zeist tijdens 1e Wereldoorlog

Boven: de bibliotheek van het Belgisch Interneringskamp bij Zeist. Na de beschieting van Antwerpen op 7 oktober 1914 werd Nederland overstroomd door honderdduizenden vluchtelingen, onder wie ook ongeveer 40.000 voor het merendeel Belgische militairen. Er zijn toen interneringkampen met barakken en tenten ingericht in Oldebroek, Harderwijk, Zeist, Assen, Gaasterland, Kampen, Leeuwarden, Loosduinen, Nunspeet, Urk, Vlissingen, Wierinckschans bij Bodegraven en Zwolle. De kampen in Harderwijk en Zeist waren het omvangrijkst. Verder waren Engelse en Duitse soldaten in ons land geïnterneerd.

Leeskamer en bibliotheek van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden in Amsterdam, 1892 (Beeldbank Amsterdam)

Leeskamer en bibliotheek van de Vereeniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden in Amsterdam, 1892 (Beeldbank Amsterdam)

Openbare bibliotheek Borger (Drenthe)

Openbare bibliotheek Borger (Drenthe)

Bij het 25-jarig bestaan van de kinderleeszaal in Den Haag in 1938 werd deze foto gemaakt

Bij het 25-jarig bestaan van de kinderleeszaal in Den Haag in 1938 werd deze foto gemaakt

Openbare Bibliotheek Den Haag (met stadhuisgebouw en gemeentearchief)

Openbare Bibliotheek Den Haag (met stadhuisgebouw en gemeentearchief)

Studeerkamer/bibliotheek in Betje Wolff Museum, Midden Beemster

Studeerkamer/bibliotheek in Betje Wolff Museum, Midden Beemster

Openbare bibliotheek in Broek en Waterland, Noord-Holland

Openbare bibliotheek in Broek en Waterland, Noord-Holland

Bibliotheekruimte in hotel Ambassade, Amsterdam

Bibliotheekruimte in hotel Ambassade, Amsterdam

Blik op de Beursbrug in Rotterdam met linksachter het vm. Leeskabinet. Steendruk door H.W.Last uit 1850

Blik op de Beursbrug in Rotterdam met linksachter het vm. Leeskabinet. Steendruk door H.W.Last uit 1850

Ansichtkaart van openbare leeszaal Winschoten uit 1939

Ansichtkaart van openbare leeszaal Winschoten uit 1939

Leeszaal van het Rotterdamsch Leeskabinet op een tekening van P.A.Schipperus uit 1884

Leeszaal van het Rotterdamsch Leeskabinet op een tekening van P.A.Schipperus uit 1884

Openbare bibliotheek Schiedam (ontwerp van Hans Ruijsenaars architecten)

Openbare bibliotheek Schiedam (ontwerp van Hans Ruijsenaars architecten)

Gravure van de bibliotheek der hogeschool in Franker. Uit bibliotheekcatalogus van 1713.

Gravure van de bibliotheek der hogeschool in Franker. Uit bibliotheekcatalogus van 1713.

De bibliotheek van de Leidse Universiteit in 1610 naar een gravure van J.C.Woudanus

De bibliotheek van de Leidse Universiteit in 1610 naar een gravure van J.C.Woudanus

De universiteitsbibliotheek van Leiden, door Willem Swanenburg naar J.C.Woudanus, in: Stedeboeck der Nederlanden. Amserdam, Willem Blaeu, 1649. Collectie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Zie ook: 'Magan Commoditas; geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000. (2001).

De universiteitsbibliotheek van Leiden, door Willem Swanenburg naar J.C.Woudanus, in: Stedeboeck der Nederlanden. Amsterdam, Willem Blaeu, 1649. Collectie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Zie ook: ‘Magna Commoditas; geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000. (2001).

Interieur van universiteitsbibliotheek Leiden begin 18e eeuw. Gravure uit: 'Les délices de Leide, une des villes célèbres de l'Europe'. Leiden, 1712.

Interieur van universiteitsbibliotheek Leiden begin 18e eeuw. Gravure uit: ‘Les délices de Leide, une des villes célèbres de l’Europe’. Leiden, 1712.

De Bibliotheca Thijsiana omstreeks 1788. Tekening door Jacob Timmermans. Uit: 'Stad van boeken; handschrift en druk in Leiden 1260-2000'. 2008.

De Bibliotheca Thijsiana omstreeks 1788. Tekening door Jacob Timmermans. Uit: ‘Stad van boeken; handschrift en druk in Leiden 1260-2000’. 2008.

Exterieur Bibliotheca Thijsiana, Rapenburg 25, Leiden

Exterieur Bibliotheca Thijsiana, Rapenburg 25, Leiden

Interieurfoto van Bibliotheca Thysiana in Leiden (foto Candida Hofer)

Interieurfoto van Bibliotheca Thysiana in Leiden (foto Candida Hofer)

Bibliotheek van faculteit der rechtsgeleerdheid in Leiden

Bibliotheek van faculteit der rechtsgeleerdheid in Leiden

L.Schenk. Kopergravure uit 1736, voorstellende 'Gesigt van het Frater Huys en Bibliotheek' in Delft

L.Schenk. Kopergravure uit 1736, voorstellende ‘Gesigt van het Frater Huys en Bibliotheek’ in Delft  (rechtergebouw was stadsbibliotheek). Gravure van Leonardus Schenk naar Abraham Rademaker

Voorzijde kaart van personeel n gebouw openbare leeszaal en bibliotheek in Loenen aan de Vecht bij gelegenheid van de opening op 20 september 1980.

Voorzijde kaart van personeel en gebouw openbare leeszaal en bibliotheek in Loenen aan de Vecht bij gelegenheid van de opening op 20 september 1980.

Het bericht dat inwoners van Loenen, Vreeland, Loenersloot en Nieuwesluis ontvingen naar aanleiding van de opening

Het bericht dat inwoners van Loenen, Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis ontvingen naar aanleiding van de opening

Een boekenkist wordt ingepakt bij de Centrale Vereniging voor Reizende bibliotheken, van 1920 tot 1936 gevestigd in een historisch pand in Broek in Waterland

Een boekenkist wordt ingepakt bij de Centrale Vereniging voor Reizende bibliotheken, van 1920 tot 1936 gevestigd in een historisch pand in Broek in Waterland

Universiteitsbibliotheek Leiden

Universiteitsbibliotheek Leiden

Interieurfoto van vernieuwde UB Leiden

Interieurfoto van vernieuwde UB Leiden

Damesleesmuseum, Nassauplein Den Haag

Damesleesmuseum, Nassauplein Den Haag

Lees- en courantenzaal met daarachter de boekerij van de in 1908 opgerichte openbare bibliotheek Alkmaar

Lees- en courantenzaal met daarachter de boekerij van de in 1908 opgerichte openbare bibliotheek Alkmaar

De nieuwe openbare bibliotheek van Alkmaar in avondgloed

De nieuwe openbare bibliotheek van Alkmaar bij avond.

Bibliotheek Alkmaar op kwartetspel Alkmaar

Bibliotheek Alkmaar op kwartetspel Alkmaar

Openbare leeszaal en bibliotheek, Rosmolensteeg, Zutphen, 1914

Openbare leeszaal en bibliotheek, Rosmolensteeg, Zutphen, 1914

Opening van het eerste gebouw van Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Markt in Veenendaal op 1 oktober 1927

Opening van het eerste gebouw van Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Markt in Veenendaal op 1 oktober 1927

Openbare bibliotheek in vm. Broerenkerk Zutphen (2008)

Openbare bibliotheek in vm. Broerenkerk Zutphen (2008)

Links de in 1913 gestarte r.k. St.Augustinus leeszaal en ewchts de huigige bibliotheek een eeuw later, gevestigd aan de Watermolenwal in Helmond

Links de in 1913 gestichte r.k. St.Augustinus leeszaal en rechts de huidige bibliotheek een eeuw later, gevestigd aan de Watermolenwal in Helmond

Leesmuseum Apeldoorn, circa 1920

Leesmuseum Apeldoorn, circa 1925

CODA (Cultuur Onder Een Dak) Apeldoorn: Archief - Bibliotheek - Museum

CODA (Cultuur Onder Een Dak) Apeldoorn: Archief – Bibliotheek – Museum

CODA Apeldoorn (archief, bibliotheek en museum)

CODA Apeldoorn (archief, bibliotheek en museum)

Burgemeester J,J.F.Krol, burgemeester van Gilze en Rijen, opent de nieuwe openbare bibliotheek aan de Hoofdstraat 65 te Rijen.

Burgemeester J,J.F.Krol, burgemeester van Gilze en Rijen, opent de nieuwe openbare bibliotheek aan de Hoofdstraat 65 te Rijen.

Bibliotheek Lelystad, Flevoland

Bibliotheek Lelystad, Flevoland

Stationsbibliotheek Haarlem (Raymond Snijders)

Stationsbibliotheek Haarlem (Raymond Snijders)

Interieur stationsbibliotheek Haarlem (Raymond Snijders)

Interieur stationsbibliotheek Haarlem (Raymond Snijders)

Interieur bibliotheek Lelystad

Interieur bibliotheek Lelystad

Midden: openbare bibliotheek Rotterdam

Midden: openbare bibliotheek Rotterdam

Boven; foto uit 1910 van de bibliotheek van Bronbeek (tehuis voor oud-militairen die intussen ook als expositieruimte dienst was gaan doen. Onder dec oorspronkelijke inrichting van de bibliotheek

Boven; foto uit 1910 van de bibliotheek van Bronbeek (tehuis voor oud-militairen die intussen ook als expositieruimte dienst was gaan doen. Onder de oorspronkelijke inrichting van de bibliotheek.

Jeugdbibliotheek Veendam, 1918

Jeugdbibliotheek Veendam, 1918

Studiezaal bibliotheek Veendam, circa 1920

Studiezaal bibliotheek Veendam, circa 1920

Studiezaal van openbare bibliotheek Schiedam in 1920

Studiezaal van openbare bibliotheek Schiedam in 1920

Interieur van openbare bibliotheek Drachten (Smallingerland) omstreeks 1930

Interieur van openbare bibliotheek Drachten (Smallingerland) omstreeks 1930

Openbare christelijke bibliotheek en leeszaal Hilversum op een ansichtkaart uit 1957

Openbare christelijke bibliotheek en leeszaal Hilversum op een ansichtkaart uit 1957

Practische les in de openbare leeszaal te Sittard onder leiding van pater Jurgens, directeur der (r.k.) openbare leeszaal te Eindhoven (Katholieke Illustratie, 1922)

Practische les in de openbare leeszaal te Sittard onder leiding van pater Jurgens, directeur der (r.k.) openbare leeszaal te Eindhoven (Katholieke Illustratie, 1922)

Stadsbibliotheek aan het Doelenplein in Haarlem

Stadsbibliotheek aan het Doelenplein in Haarlem

Entree van stationsbibliotheek in Haarlem

Entree van stationsbibliotheek in Haarlem

Interieur van stationsbibliotheek Haarlem

Interieur van stationsbibliotheek Haarlem

DOK in Delft wordt gerekend tot één van de meest innovatieve openbare bibliotheken ter wereld

DOK in Delft wordt gerekend tot één van de meest innovatieve openbare bibliotheken ter wereld

Bibliotheek van Technische Universiteit Delft

Bibliotheek van Technische Universiteit Delft

Interieur Universiteitsbibliotheek Delft (ontwerp Mecanoo)

Interieur Universiteitsbibliotheek Delft, ontwerp van bureau  Mecanoo (James W.P.Campbell/Will Pryce)

Interieur bibliotheek Technische Universiteit Delft

Interieur bibliotheek Technische Universiteit Delft

Centrale openbare bibliotheek Rotterdam, in 1983 tot stand gekomen onder architectuur van V.d.Broek en Bakema

Centrale openbare bibliotheek Rotterdam, in 1983 tot stand gekomen onder architectuur van V.d.Broek en Bakema

Interieur van Centrale Bibliotheek Rotterdam

Interieur van Centrale Bibliotheek Rotterdam

Openbare Bibliotheek Hengelo in Overijssel

Openbare Bibliotheek Hengelo in Overijssel

Kaart met bibliotheek uit kwartetspel Hengelo

Kaart met bibliotheek uit kwartetspel Hengelo

Openbare bibliotheek Heerhugowaard

Openbare bibliotheek Heerhugowaard

Openbare bibliotheek Alkmaar

Openbare bibliotheek Alkmaar

De tussen 2005 en 2009 gebouwde openbare bibliotheek van Almere, Ontworpen dooor Neyer en Van Schooten Architecten, Amsterdam, Barry van Waveren.

De tussen 2005 en 2009 gebouwde openbare bibliotheek van Almere. Ontworpen door Meyer en Van Schooten Architecten, Amsterdam, Barry van Waveren.

Interieurfoto bibliotheek Almere (Relinde Kristel)

Interieurfoto bibliotheek Almere (Relinde Kristel)

Sculptuur van een opengeslagen boek voor de entree van de openbare bibliotheek Meppel, Drenthe

Sculptuur van een opengeslagen boek voor de entree van de openbare bibliotheek Meppel, Drenthe

In de zomer van 1917 opende de Nuts-leeszaal in Amsterdam een parkbibliotheekje voor jongen en meisjes in het Vondelpark.

In de zomer van 1917 opende de Nuts-leeszaal in Amsterdam een parkbibliotheekje voor jongen en meisjes in het Vondelpark.

Tijdelijke strandbibliotheek van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in IJburg.

Tijdelijke strandbibliotheek van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in IJburg.

Bibliotheekfiliaal in Cinétol, Tolstraat 160, Amsterdam - gebouwd als theosofische tempel

Bibliotheekfiliaal in Cinétol, Tolstraat 160, Amsterdam – gebouwd als theosofische tempel

Nieuw bibliotheekfiliaal in de Hallen, ingang Tollensstraat, in Amsterdam

Nieuw bibliotheekfiliaal in de Hallen, ingang Tollensstraat, in Amsterdam

In Hengelo een van de eerste naar Engels voorbeeld in ons land gebouwde panden bestemd als openbare bibliotheek. (foto 1930)

In Hengelo een van de eerste naar Engels voorbeeld in ons land gebouwde panden bestemd als openbare bibliotheek. (foto 1930)

Krantenzaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek Rotterdam omstreeks 1935

Krantenzaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek Rotterdam omstreeks 1935

Vm. bibliotheek van r.k. jongensschool Bleyerheide, Kerkrade

Vm. bibliotheek van r.k. jongensschool Bleijerheide, Kerkrade

Vm. Capucijner kloosterbibliotheek in 's- Hertogenbosch

Vm. Capucijner kloosterbibliotheek in ‘s- Hertogenbosch

Vm. bibliotheek van het Apostolisch College in Cadier en Keer, Maastricht

Vm. bibliotheek van het Apostolisch College in Cadier en Keer, Maastricht

Bibliotheek van kleinseminarie Hageveld in Voorhout. Ansichtkaart uit circa 1915.

Bibliotheek van kleinseminarie Hageveld in Voorhout. Ansichtkaart uit circa 1915.

Grootseminarie Warmond; bibliotheek: 1e afdeling

Grootseminarie Warmond; bibliotheek: 1e afdeling

Grootseminarie Warmond; tweede afdeling van de bibliotheek

Grootseminarie Warmond; tweede afdeling van de bibliotheek

Stads- en Athenaeumbibliotheek Deventer

Stads- en Athenaeumbibliotheek Deventer

Bibliotheek van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding Heemstede, omstreeks 1930

Bibliotheek van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding Heemstede, omstreeks 1930

Ansichtkaart openbare bibliotheek Zeist, circa 1925

Ansichtkaart openbare bibliotheek Zeist, circa 1925

Interieur openbare bibliotheek in de wijk Floriande, Hoofddorp, ontworpen door Aad Vos/Aequo Architecten

Interieur openbare bibliotheek in de wijk Floriande, Hoofddorp, ontworpen door Aad Vos/Aequo Architecten

Universiteitsbibliotheek Maastricht in de Grote Looiersstraat, Maastricht

Universiteitsbibliotheek Maastricht in de Grote Looiersstraat, Maastricht

Op Hemelvaartsdag 1969 gemaakte foto in de bibliotheek van het Rijksmuseum ter viering van het 25-jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij, waarvoor alle schrijvers van de uitgeverij waren uitgenodigd. Er zien o.a. Simon Vestdijk, Theun de Vries, Victor van Vriesland en Harry Mulisch. Prominente auteurs die wegens ziekte, verblijf in het buitenland of onenigheid afwezig waren : Willem Frederik Hermans, Gerard Kornelis van het Reve en Jan Cremer.

Op Hemelvaartsdag 1969 gemaakte foto in de bibliotheek van het Rijksmuseum ter viering van het 25-jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij, waarvoor alle schrijvers van de uitgeverij waren uitgenodigd. Er zien o.a. Simon Vestdijk, Theun de Vries, Victor van Vriesland en Harry Mulisch. Prominente auteurs die wegens ziekte, verblijf in het buitenland of onenigheid afwezig waren : Willem Frederik Hermans, Gerard Kornelis van het Reve en Jan Cremer.

Ingelijste ets van bibliotheek Roden (Drenthe) door Warner Hemstede. Nummer 55 van 60.

Ingelijste ets van bibliotheek Roden (Drenthe) door Warner Hemstede. Nummer 55 van 60.

Hans Krol voor muurvers aangebracht op het binnenterrein bij de Universiteitsbibliotheek Maastricht

Hans Krol voor muurvers van Wiel Kusters aangebracht op het binnenterrein van de universiteitsbibliotheek Maastricht (2014).

Bibliotheekruimte van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Bibliotheekruimte van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Nog een ansichtkaart van bibliotheek der Doopsgezinde Gemeente, Haarlem

Nog een ansichtkaart van bibliotheek der Doopsgezinde Gemeente, Haarlem

Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2004, omtworpen door Wiel Arets (James W.P.Campbell/Will Pryce)

Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2004, ontworpen door Wiel Arets (James W.P.Campbell/Will Pryce)

Vm. kloosterbibliotheek der paters Redemptoristen in Wittem, Zuid-Limburg

Vm. kloosterbibliotheek der paters Redemptoristen in Wittem, Zuid-Limburg. Zie ook www.boekendingen.nl : de kloosterbibliotheek van Wittem

 

Bariton-operazzanger John Bröcheler optredend in de bibliotheek Wittem

bas-bariton operazanger John Bröcheler (geb. Vaals, 1945)  optredend in de bibliotheekruimte van Wittem

Openbare bibliotheek en museum van Veenendaal

Openbare bibliotheek en museum van Veenendaal

De bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam

De bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam

Leeszaal van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Den Haag

Leeszaal van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Den Haag

Openbare Bibliotheek Almere

Openbare Bibliotheek Almere

Kwartetkaart bibliotheek Centre Ceramique, Maastricht

Kwartetkaart bibliotheek Centre Ceramique, Maastricht

De centrale openbare bibliotheek van Den Haag op een ansichtkaart uit China

De centrale openbare bibliotheek van Den Haag op een ansichtkaart uit China

Stadsarchief en Librije in Gouda

Stadsarchief, Museum en Librije in Gouda

Paneel uit stadsbibliotheek (librije) Gouda, gesticht in 1594 (Museum Gouda)

Paneel uit stadsbibliotheek (librije) Gouda, gesticht in 1594 (Museum Gouda)

Linkerdeel van paneel Librije Gouda

Linkerdeel van paneel Librije Gouda