VLAAMSE LITERATOREN DIE WERKZAAM ZIJN GEWEEST ALS BIBLIOTHECARIS, BIBLIOTHEEK-INSPECTEUR OF ARCHIVARIS

PROSPER ARENTS (1889-1984)

Was bibliothecaris bij de stadsbibliotheek Antwerpen. Schreef naturalistische verhalen, door het Lectuur Repertorium 1936 als “amoreel en onbruikbaar” beschreven. Stelde diverse bibliografieën samen over o.a. Max Gijsen, Willem Gijssels, Lode Baekelmans en Peter Paul Rubens.

Prosper Arents (1889-1984)

JORIS BAERS  (1888-1975)

Priester, schrijver van toneelstukken en bibliograaf. Hij was diocesaan bibliotheek-opziener. Verder o.a. hoofdredacteur van de Katholieke ‘Boekengids’ en van het ‘Lectuur-repertorium’.

Joris Baers

Baers

Joris Baers als directeur van het Algemeen Secretariaat voor Katholiek Boekerijen

LODE BAEKELMANS (1879-1960)

Stadsbibliotheek Antwerpen met standbeeld van Hendrik Conscience

Hugo Claus poserend bij het beeld van Hendrik Conscience in 1966

Hugo Claus poserend bij het beeld van Hendrik Conscience in 1966

Lode Baekelmans omstreeks 1946 ten tijde van de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

Letterkundige. Begon als klerk in de volksbibliotheek in de Blindenstraat te Antwerpen , klom op tot bibliothecaris en in 1933 hoofdbibliothecaris (als opvolger van E.de Bom) van de Antwerpse Stadsbibliotheken (tot 1944). Tevens bestuurder van het Museum van de Vlaamse Letterkunde.

Baekelmans

Ondertekening door Lode Baekelmans als voorzitter van de Vlaamsche Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren op lidmaatschapskaart van de heer Filiaert, bibliothecaris van het Davidsfonds in Nieuwpoort

Baekelmans

L.Baekelmans (1879-1965) aan zijn bureau met het legendarische plaatje: ‘MAAK HET KORT”.(AMVC)

Baekelmans1

Lode Baekelmans en het personeel van de Stadsbibliotheek Antwerpen . Zittend: L.Vrijdt-de Bled, L.Baekelmans, M.Quintin-Pols. Staand: A.Demul, P.Cuyt, A.Arents, M.L.Vroom, E.Cabus, M.van Eerdewegh, A.M.Pols, G.Slootmaekers, F.Goris, E.Vos, E.van Hemel, A.Distler, F.Hollanders, P.Symons

JAN VAN BEERS (1821-1888)

Dichter. Van 1844 tot 1849 hulpbibliothecaris in de Stadsbibliotheek van Antwerpen [Hij trouwde in 1850 met Hendrika Mertens, dochter van de hoofdbibliothecaris, Frans-Hendrik Mertens (1796-1867)].

Jan van Beers

Jan van Beers (foto 1887)

Jan van Beers (foto 1887)

De dichter Jan van Beers en zijn verloofde (dochter van bibliothecaris Mertens) [foto AMVC van schilderij door Jan Bertou (1850)]

De dichter Jan van Beers en zijn verloofde (dochter van bibliothecaris F.H.Mertens) [foto AMVC van schilderij door Jan Bertou (1850)]

LUT DE BLOCK (geb. 1955)

In 1952 geboren te Hamme. Dichters. Publiceerde o.a. in 1989 dichtbundel ‘Bouwval’. Voorts essays over Nederlandstalige poëzie. Bibliotheekassistente Centrale Bibliotheek Gent.

Lut de Block lezende aan de keukentafel. Foto David Samyn.

EUGENE [EUGEEN] DE BOCK  (1889-1981)

Schrijver van essays en uitgever van ‘De Sikkel’. Trad op 1 januari 1912 als klerk in dienst van de stadsbibliotheek onder directie van Emmanuel de Bom. In december 1918 ontslagen.

Eugeen de Bock

Eugeen de Bock behoorde als uitgever van de Sikkel tot de pioniers en oprichters van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen. Op bovenstaande foto zien we van links naar Rechts: Eugeen de Bock, K.Goossens, Leo J.Kryn, P.Landsvreugt en Maurits de Meyer.

Eugeen de Bock behoorde als uitgever van de Sikkel tot de pioniers en oprichters van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen. Op bovenstaande foto zien we van links naar Rechts: Eugeen de Bock, K.Goossens, Leo J.Kryn, P.Landsvreugt en Maurits de Meyer.

EMMANUEL DE BOM  (1868-1953)

Emmanuael de Bom, stadsbibliothecaris. Uitgave van SB-Antwerpen, 2003.

Emmanuel de Bom, stadsbibliothecaris. Uitgave van SB-Antwerpen, 2003.

Emmanuel de Bom

Bom.jpg

C.Scharten op bezoek bij E.de Bom (Stadsbibliotheek Antwerpen)

Emmanuel de Bom: Letterkundige. Begon in 1886 als ambtenaar bij de stad Antwerpen, werd bibliotheekmedewerker en groeide door tot hoofdbibliothecaris. In 1918 om zijn flamingantische ideeën ontslagen, maar in 1926 in eer en functie hersteld. Tot 1933 hoofdbibliothecaris, opgevolgd door Lode Baekelmans.

Bom.jpg

Emmanuel de Bom aan het werk in de stadsbibliotheek van Antwerpen

Literatuur over Vondel te Antwerpen; door Emmanuel de Boam, hoofdbibliothecaris Stedelijke Bibliotheek Antwerpen, tweede jaargang april-juli 1029, nr.2-3

LOUIS PAUL BOON (1912-1979)

Letterkundige. Begon in 1945 met zijn zuster Jeanneke om wat bij te verdienen een kleine commerciële uitleenbibliotheek. Meer succes had hij met zijn novelle Boontje’s Uitleenleenbibliotheek, in 1949 voor het eerst verschenen met 17 drukken tot 1990. [Al in het eerste halfjaar van 1947 als feuilleton gepubliceerd in negen afleveringen].

Veel activiteiten in 2012 in Vlaanderen bij gelegenheid van het honderste geboortejaar van Louis Paul Boon

Louis Paul Boon verzamelde een enorme feminatheek.

Activiteiten georganiseerd door de Buren, Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat in Brussel

In de Koninklijke Bibliotheek Albertinum te Brussel zijn alle opbergkastjes voor bezoekers voorzien van een afbeelding van Belgische letterkundigen, o.a. van Louis Paul Boon

In de Koninklijke Bibliotheek Albertinum te Brussel zijn alle opbergkastjes voor bezoekers voorzien van een portrettekening van Belgische letterkundigen, o.a. van Louis Paul Boon, op bovenstaande foto tweede van links.

JAAK BOONEN  (1875-1944)

Wijsgeer en letterkundige. Van 1901-1907 hulpbibliothecaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel.

Jack Boonen

Jaak Boonen

FRANS JOZEF PETER VAN DEN BRANDEN  (1837-1922)

Schrijver. Was vanaf 1865 adjunct-archivaris der stad Antwerpen.

F.J.P.van den Branden

F.J.P.van den Branden

HERMAN BRUSSELMANS (geb. 1957)

Was van 1981-1986 bibliothecaris in de zogeheten ontspanningsbibliotheek van het Ministerie van Arbeid/Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen in Brussel. In zijn roman ‘De man die werk vond’ (1985) is de hoofdpersoon bibliothecaris Louis Tinner, een man die droomt van mooie vrouwen, depressief is en alcoholist.Voorzijde van in 1998 door Prometheus in Amsterdam uitgegeven boek ‘De man die werk vond’ van Herman Brusselmans

Cartoon Brusselmans: Een boek van Herman Brusselmans in de bibliotheek

Cartoon Brusselmans: Een boek van Herman Brusselmans in de bibliotheek

Vlaamse.jpg

Viering van 60 jaar Herman Brusselmans in de bibliotheek van Harelbeke, 2017

Het 75ste boek van Herman Brusselmans was: ‘Hij schreef te weinig boeken’, een roman uitgegeven door Prometheus

“Lang leve de bibliotheek!’ door Herman Brusselmans, een bibliofiele uitgave in 60 exemplaren van de openbare bibliotheek Harelbeke

Colofon van ‘Lang leve de bibliotheek!, 2017

Herman Brusselmans (links) en Jan van Herreweghe in 2017 in Harelbeke in conclaaf

In 2007 verscheen als uitgave van de dr.PJ.Cools Stichting in Tilburg een brochure met teksten van Herman Brusselmans, getiteld: ‘Boekverkoper voor alle seizoenen; Louis Tinner Literaire held van Herman Brusselmans.’ Gerealiseerd bij gelegenheid van de tiende manifestatie Boeken rond het paleis 2007. Bovenstaand het Woord vooraf.

Vervolg van Woord vooraf bij de uitgave ‘Boekverkoper voor alle seizoenen’, gewijd aan Herman Brusselmans als de schepper van Louis Tinner, bibliothecaris en boekverkoper. 2007.

Boekverkoper voor alle seizoenen. Louis Tinner literaire held van Herman Brusselmans. Stichting Dr.P.J.Cools msc Tilburg, 2007

GUIDO CLOET (geb. 1953)

Dichter. Beheerder van het ‘Tabularium'(Oude drukken en Archief) van de Leuvense Universiteitsbibliotheek [informatie Marcus de Schepper].

Guido Cloet

Guido Cloet

JOS DAELMAN (geb. 1937)

Dichter, die in zijn jeugdjaren onder pseudoniem Walter Zome publiceerde. Gegradueerde in de bibliotheconomie en wetenschappelijke en technsche informatie werkte hij tot zijn pensionering in 1997 als informatiedeskundige [informatie Ludo Simons]

Jos Daelman

Jos Daelman

SERVAES D. DAEMS  (1838-1970)

Dichter en prozaschrijver. Was leraar en bibliothecaris van de Premonstratenzer (Norbertijner) abdij van Tongerlo.

Pater Servaes Daems

Pater Servaes D. Daems

JOHAN DAISNE (1912-1978)

Romanschrijver. Van 1945 hoofdbibliothecaris, vervolgens directeur van de Stadsbibliotheek Gent tot 1977. Zijn roman ‘De traan der traagheid”gaat over een bibliothecaris die een treinongeluk meemaakt.

Daisne

Johan Daisne in de Gentse stadsbibliotheek, waar hij 32 jaar werkzaam was als hoofdbibliothecaris ofwel directeur. Tussen 1945 en zijn pensionering in 1977 groeide het boekenbezit van 9.000 naar 100.000 exemplaren. Zelf zei hij: ‘Ik leek wel in de wieg gelegd voor dit ambt. In het jaar van mijn geboorte was vader de eerste bibliothecaris van een kleine bibliotheek voor het onderwijzend personeel. (…) op de lagere school was is klassebiblothecaris, waardoor ik kennis heb gemaakt met Dickens en honderden kinderboeken waarop ik steeds verliefd ben gebleven. Op het athenaeum was ik bibliothecaris van de leraar Frans en makte aldus kennis met groten als Balzac. Op de universiteit hielp ik de bibliothecaris op het seminarie voor sociologie, en als adjunct-directeur van de Landsbond voor het Bouwbedrijf was een van mijn taken die van bibliothecaris.

Gent3

De laatste vijf opeenvolgende hoofdbibliothecarissen van de Gentse stadsbibliotheek: v.l.n.r.: Frans Heymans (1979-2003), Luc Bauwens (2003-2011), Johan Daisne (op een  foto, was voorganger van Heymans, van 1945-1977) en de huidige directeur Krist Biebauw, sinds 2011

PRUDENS VAN DUYSE (1804-1859)

Letterkundige. Vanaf 1838 stadsarchivaris van Gent.

Standbeeld van Prudens van Duyse in Dendermonde

De Bibliomaen, een gedicht van Prudens van Duyse (1804-1859), stadsarchivaris van Gent. Herdruk door de bibliofiele Carbolineum Pers (Perkamentus)

De Bibliomaen, een gedicht van Prudens van Duyse (1804-1859), stadsarchivaris van Gent. Herdruk door de bibliofiele Carbolineum Pers (Perkamentus)

Vooromslag van uitgave: Bilderdijks regterhand, een vers van Prudens van Duyse

Prudens van Duyse (1854): ‘Op een pleisterafgietsel van Bilderdijks regterhand’. Recente uitgave van http://www.schrijversbeelden, nl (Ontvangen van Pieter IJsenbrant uit Tilburg)

Portret van Prudens van Duyse. Foto door J.Dupont, Antwerpen, circa 1844. In: De Boekenwereld, 26, nummer 2, 2020, is op de pagina’s 68-71door Johan Vanhecke een artikel gepubliceerd: ‘Dear Prudens; brieven van en aan Prudens van Duyse’. De bijdrage bevat een hoofdstuk: Van Duyse als archivist.

FRITZ FRANCKEN pseudoniem van FREDERIK EDWARD CLIJMANS (1893-1969)

Dichter en prozaschrijver. Was van 1919 tot 1934 bediende in de Stedelijke Volksbibliotheek van Antwerpen.

Fritz Francken

Fritz Francken

FRANS GITTENS (1842-1911)

Toneelschrijver. Van 1903-1911 hoofdbibliothecaris van Stadsbibliotheek Antwerpen.

Gittens1

Bibliothecaris F.Gittens en zijn personeel. V.l.n.r.: M.Rudelsheim, F.Goris, G.Buschmann, P.Blondeau, F.Buyens (Stadsbibliotheek Antwerpen)

Frans Gittens

Gittens.jpg

F.Gittens (1842-1911), bibliothecaris, in zijn werkkamer (AMVC)

Exlibris Frans Gittens

Exlibris Frans Gittens

MAURICE GILLIAMS (1900-1982)

Letterkundige. Van 1955 tot 1960 wetenschappelijk bibliothecaris bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Maurice Gilliams ontvangt op 25 oktober 1975 een huldeboek uit handen van Minister van Cultuur Rika de Backer-van Ocken (rechts).

Maurice Gilliams, zelfportret 1942. (foto AMVC-Letterhuis, Antwerpen, Michiel Wuyts)

Maurice Gilliams, zelfportret 1942. (foto AMVC-Letterhuis, Antwerpen, Michiel Wuyts)

Een in 2003 door de Belgische Posterijen geëmiteerde postzegel gewijd aan Maurice Gilliams

Een in 2003 door de Belgische Posterijen geëmitteerde postzegel gewijd aan Maurice Gilliams

Daisne3

Briefje van Maurice Gilliams  over het terugbrengen van een geleend boek aan Johan Daisne (ps. van Herman Thiery)

Schrijver Wim Hazeu bij het standbeeld van Maurice Gilliams in de Lange Gasthuisstraat te Antwerpen (foto Thera Coppens)

CHRISTINE D’HAEN (1903-2009)

Dichteres en prozaschrijfster. In 1970 is zij (tot 1982) aangestelds voor de wetenschappelijke archivering en inventarisering van de publicaties van Guido Gezelle, in bezit van de stad Brugge. Tegenwoordig aanwezig in de Openbare Bibliotheek De Biekorf te Brugge [informatie Ludo Simons].

Christine d'Haen

Christine d’Haen

CONSTANT JACOB HANSEN (1833-1910) was het kind van een Deense zeekapitein en een Zeeuwse moeder. In 1835 verhuisde de familie naar Antwerpen. In 1859 werd hij adjunct-archivaris, na 2 jaar verliet hij het archief. In 1866 werd hij benoemd tot onder bibliothecaris en in 1873 promoveerde hij tot hoofdbibliothecaris en volgde hij Pieter Génard op. Vanaf 1851 publiceerde hij gedichten in diverse tijdschriften, vertaalde verzen uit het Deens, Duits en Zweeds en schreef ook essays, taalkundige opstellen en proza.

Hansen

Dr.C.J.Hansen, reliëf in erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen

JAN VAN HERREWEGHE (*1958)

Jan

Jan van Herreweghe, uit: Er zijn nooit te veel boeken, er zijn alleen te veel menen; lotgevallen van een bibliofiel (2011)

Bibliothecaris van Harelbeke. Schrijft voornamelijk over literatuur en bibliofilie

bib7.jpg

Standaardwerk over Harelbeke in de literatuur; door Jan van Herreweghe

bib3

Verhaal ‘Mijn leven als wielergod’ door Jan van Herreweghe  1993

bib8

Titelblad van ‘Mijn leven als wielergod’

bib4

Ik ben een zot in ’t diepst van mijn gedachten’ Sonnetten door Jan van Herreweghe, 1996

EMANUEL HIEL  (1834-1899)

Dichter. Vanaf 1869 bibliothecaris van het Koninklijk Nijverheidsmuseum in Brussel.

Beeld van Emanuel Hiel in Schaarbeek

Beeldje van de dichter Emanuel Hiel door Jef van Hamme (1902) [foto AMVC]

Beeldje van de dichter Emanuel Hiel door Jef van Hamme (1902) [foto AMVC]

ALBERT VAN HOOGENBEMT  (1900-1964)

Dichter en schrijver. Vanaf 1 juli 1948 (tot 1968) werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs in de functie van hoofdinspecteur voor openbare bibliotheken en volksopleiding.

KAREL JONCKHEERE  (1906-1993)

Letterkundige. In 1946 tot 1953  rijksinspecteur van de openbare bibliotheken voor West-Vlaanderen.

HUBERT LAMPO   (1920-2008)

In 1948 aangesteld als rijksinspecteur en sinds 1965 hoofdinspecteur der openbare bibliotheken in Vlaanderen. [In een brief van 14 september 1989 vanuit zijn woonplaats Grobbendonk schreef hij mij o.a. “Als inspecteur van het Vlaamse bibliotheekwezen ken ik de enorm stimulerende invloed van de openbare bibliotheken.” ]. In zijn autobiografie, in 1975 gepubliceerd in de Profielreeks van uitgeverij Manteau schreef hij: “In 1948 kwam ik in de inspectie van de Dienst voor Openbare Bibliotheken bij het Ministerie van Onderwijs. Dit betekende geen sinecure, doch dank zij de mogelijkheid het werk vrij te regelen hoefde ik er de kunstjournalistiek niet volledig aan te geven, terwijl ik ook voor het schrijven van mijn boeken de nodige armslag bleef bewaren. In 1963 werd ik hoofdinspecteur der openbare bibliotheken en in 1965 nam ik  afscheid van de journalistiek. (…) Op dit ogenblik nemen de bibliotheken mij weliswaar druk in beslag, doch ik word er niet op hinderlijke wijze door geremd op het stuk van mijn literair werd, temeer daar het een zinvolle, niet op routine of administratieve haarkloverijen berustende taak betreft, welke bovendien een bestendig contact met mensen oplevert.” 

Hubert Lampo

Lampo

Autobiografie. Uit: Hubert Lampo. Manteau. Profielreeks, 1975

Vooromslag van ‘De komst van Joachim Stiller ‘ door Hubert Lampo.de sleutel tot zijn magisch realisme. In 1963 bekroond met de Belgische 3-jaarlijkse staatsprijs. Hoofdstuk 9 handelt over een bezoek aan de leeszaal in de stadsbibliotheek aan het Hendrik Conscienceplein te Antwerpen.

Lampo

De wellicht bekendste roman van Hubert Lampo: ‘De komst van Joachtim Stiller’ is ook verfilmd.

MARCEL G.J.MINNAERT  (1893-1970)

Vlaams activist en astrofysicus, Was na 1924 bibliothecaris van de Dietse Bond.

ALICE NAHON (1896-1933)

Alice Nahon

Dichteres. Vanaf 1927 hoofdbibliothecaresse in Mechelen. Zij moest vanwege gezondheidsproblemen in eind 1929 ontslag aanvragen, in 1930 verleend. De vochtige en kille ruimten van de bibliotheek in de Minderbroedersgang deden haar geen goed en ze was dan ook vaak ziek. Bijna acht jaar van haar leven bracht ze door in sanatoria, vooral in dat van Tessenderlo. In  een brief aan Fernand Berckelaers schreef ze in 1931: ‘Ik heb nu ook te Mechelen mijn ontslag genomen. Ik heb geen lust meer om mij verder  te begraven un een provincienest in een vochtig en ziltig gebouw. De goede burgers van mijne omgeving kunnen dit maar niet begrijpen. “een zóó goede positie en met pensioen op mijn 65e jaar! (…)’ Op 19 jarige leeftijd had Nahon een verkeerde diagnose gekregen, dat ze aan tuberculose zou lijden, terwijl haar ziekte een chronische bronchitis betrof Op 34 jarige leeftijd is zij overleden. In 1930 moest Lode Baekelmans op een vraag van een Nederlandse collega berichten dat in Vlaanderen in de officiële bibliotheken – de rooms-katholieke bibliotheken buiten beschouwing – slechts 1 vrouwelijke bibliothecaresse werkzaam was: Alice Nahon.

Overlijden Alice Nahon (Het Volk, 23-5-1933)

MICHA NAMENTWIRTH (*1934), was verbonden aan university librariesvan Harvard en Berkeley, USA en van 1973 tot 1998 hoofdbibliothecaris van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 1998 schrijver van romans.

Micha2.jpg

Portret van Micha Namentwirth. Uit: Ludo Simons: Te boek! Micha Namentwirth een Nederlander in Vlaanderen. . Uitgeverij Pelckmans, 2014

Micha1

Vooromslag van Verzameld Proza 1; door Micha Namentlich

FLORIS PRIMS (1882-1954)

Priester, schrijver en historicus. Was stadsarchivaris van Antwerpen van 1925 tot 1948. In 1904 werd hij medewerker van het tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’.  Kanunnik Prims  publiceerde een ‘Geschiedenis van Antwerpen’ in 29 delen.

Kanunnik dr. Floris Prins (ansichtkaart A.S.K.B.)

Kanunnik dr. Floris Prims (ansichtkaart A.S.K.B.)

Geschilderd portret van Floris Prims

Geschilderd portret van Floris Prims (Catawiki)

Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief)

Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief): Frans Lennaerts, Edward Marshall, Frederik Verachter, Pieter Génard, Franciscus van den Branden, Lodewijk Bisschops, Jan Dénuce, Floris Prims, Frans Blockmans,  Jan van Roey, Jozef van den Nieuwenhuizen en als eerste vrouw; Inge Schoups.

Voorzijde van bidprentje Pieter Génard (1830-1899), historicus, die van 1863 tot 1894 stadsarchivaris van Antwerpen was

Bidprentje van Pieter Marius, Nikolaas Jan Génard, overleden in 1899 en begraven te Deurne.

WILLEM PUTMAN  (1900-1954)

Schrijver, voornamelijk van toneelstukken. Hij was van 1926 tot 1944 inspecteur voor openbare bibliotheken in West-Vlaanderen.

Willem Putman

Willem Putman

[SERGE REDING (1941-1975) geen literator maar winnaar van Olympisch zilver]

Penning met beeltenis van Serge Redding (1941-1975) Bekend Belgisch gewichtheffer in de gewichtsklasse boven 140 kg.  In 1964 begon hij als employé in de Koninklijke Bibliotheeek te Brussel,. In dat jaar werd hij tiende bij de Olympische Spelen in Tokio. Vier jaar later won hij een zilveren medaille bij de Olympische Spelen in Mexico-Stad

WARD RUYSLINCK (1929-2014), pseudoniem van Raymond de Belser

Ruyslinck

Ward Ruyslinck (1929-2014)

Blokker.jpg

Ward Ruyslinck, staande tweede van links op bezoek bij Boekhandel Blokker in Heemstede, 30 september 1978.

Vlaams romanschrijver. Zijn vader was bibliothecaris van een oliemaatschappij. In 1953 is Ruyslinck benoemd als adjunct-bibliothecaris in het Prentenkabinet van Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.

MAURITS SABBE (1973-1938)

Vlaams schrijver van romans, proza, esays etc. Vanaf 1917 conservator bij Museum Plantin Moretus in Antwerpen en bestudeerde het archief van de instelling.

Borstbeeld uit 19150 van Maurits Sabbe in Brugge door Octaaf Rotsaert (foto Albert Hagen)

FELIX VAN DE SANDE (ps.Pandoer)

Geboren in Mechelen 1824, overleden in 1890. Was bibliothecaris in de Koninklijke Bibliotheek en de Brusselse Balie. Voorts onderwijzer, toneelregisseur en schrijver vooral voor toneel, o.a. onder schuilnaam ‘Pandoer’.

Borstbeeld van Felix van de Sande (1824-1890) in Brussel

Borstbeeld van Felix van de Sande (1824-1890) in Brussel

Handschrift van Felix van de Sande met diverse teksten door de grondlegger van de Vlaamse toneelkunst, 1873.

Handschrift van Felix van de Sande met diverse teksten door de grondlegger van de Vlaamse toneelkunst, 1873.

GER SCHMOOK  (1898-1985)

Literatuurcriticus. Van 1945 tot 1963 van de Stedelijke Bibliotheek van Antwerpen.

Uitreiking van een eredoctoraat Universiteit van Amsterdam op 24 juni 1968 aan bibliothecaris Ger Schmook

Schmook

G.Schmook in 1948 voor het bibliotheekgebouw (AMVC)

WARD SCHOUTEDEN  (1894-1957)

Toneelschrijver. Was bibliotheekinspecteur in Belgisch Limburg.]

THEODOOR SEVENS (1848-1927)

Dichter (circa 20 bundels) en schrijver van kinderliedjes. Was behalve hoofdonderwijzer vanaf 1820ook werkzaam als archivaris van Kortrijk. In 1958 is de openbare bibliotheek van Kinrooy vernoemd naar dorpsgenoot Theodoor Sevens.

Portret van Pieter Theodoor Sevens

Bidprentje Theodoor Sevens

LUDO SIMONS (geb. 1939)

Simons

Links Ludo Simons en rechts Pieter Jan Verstraete (Vlaams hitoricus, biograaf en stadsbibliothecaris Kortrijk) , in 2014 gefotografeerd in de Nottebohmzaal van de Antwerpse Stadsbibliotheek, Conscience erfgoedbibliotheek. (foto Karl Drabbe)

Belgisch hoogkeraar, bibliothecaris, taalkundige, publicist. Was o.a. conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurleven, directeur van de stadsbibliotheek Antwerpen en hoofdbibliothecaris van de UFSIA.  Publiceerde over Vlaamse Taal en Literatuur en talrijke bibliotheekpiblicaties.

ANTON THIRY  zie onder Nederland

ALFONS LODEWIJK DE VLAMINCK  (1831-1905)

Schrijver. Leidde van 1864 tot 1875 het stadsarchief van Dendermonde.

GERARD WALSCHAP  (1898-1989)

Letterkundige. In 1940 benoemd tot inspecteur van de openbare bibliotheken tot zijn pensionering in 1963.

Gerard Walschap

EMIEL WILLEKENS (1922-2009)

Dichter. Was o.a. opvolger van Ger Schmook en van 1963 tot 1980 directeur van de Stedelijke Bibliotheek Antwerpen. In deze erfgoedbibliotheek is een ruimte naar hem vernoemd.

Emiel Willekens

JAN FRANS WILLEMS  (1793-1846)

Willems

Portret van Jan Frans Willems

Activist, dichter, literair-historicus, filoloog, essayist,  schrijver, ‘Vader van de Vlaamse Beweging’ . Was van 1815-1821 hulparchivaris Stadsarchief Antwerpen.

Hans Krol (Heemstede)

Vooromslag van stripboek 'De Archivaris' door Francois Schuiten en Benoit Peeters (uitg. Casterman, 1987).

Vooromslag van stripboek ‘De Archivaris’ door Francois Schuiten en Benoit Peeters (uitg. Casterman, 1987).

N.B. Zie ook o.a. voor foto’s blog: hetvergetenboek

Gabriel Naudé (1600-1653), bibliothecaris van de Franse kardinaal en staatsman Mazarine