Two honorouble past mayors of Royal Leamington Spa: Chris and Val Davis together with librarian Hans Krol on June 23rd. 2012 in Henley Street before the entrance of the public library in Shakespeare’s Stratford-upon-Avon. Founded in 1903 thanks to a generous gift of the American philantropist Andrew Carnegie. A keeping collection of Shakespeareana is housed in the Shakespeare Cente Library in Stratford.

HERINNERINGEN AAN TWEE JUMELAGESTEDEN + annex Stratford Shakespeare libaries

De Heemstede Lane in Royal Leamington Spa, Warwickshire

In 2011 was het 25 jaar geleden dat Heemstede en Royal Leamington Spa als officiële partnergemeenten werden erkend, op 26 april 1986  in een charter ondertekend door de burgemeesters van beide gemeenten, jonkheer mr. O.R.van den Bosch namens Heemstede en mrs. Val Davis namens Leamington. Tevens was het toen 10 jaar geleden dat een stedenband met Bad Pyrmont in Duitsland werd aangegaan.

Royal Leamington Spa

Het in 1814 gebouwde badhuis met geneeskrachtig water [Pump Rooms] in Leamington Spa herdenkt in 2014 het 200-jarig bestaan. Sinds 1999 zijn hierin gevestigd de VVV, Art Gallery & Museum, en de openbare bibliotheek

Het in 1814 gebouwde badhuis met geneeskrachtig water [Pump Rooms] in Leamington Spa herdenkt in 2014 het 200-jarig bestaan. Sinds 1999 zijn hierin gevestigd de VVV, Art Gallery & Museum, en de openbare bibliotheek

De eerste plaatsgenoot die deze plaats in Midden-Engeland bezocht is voor zover bekend de schrijver Jacob van Lennep, een Amsterdammer die in zijn jeugd de zomermaanden vaak in het ouderlijk Huis te Manpad logeerde en verder tussen 1832 en 1845 Woestduin als woonverblijf huurde. In de maanden mei en juni 1834 maakte hij een reis naar Engeland en hield daarvan een dagboek bij. Toen maakte hij ook een uitstapje naar Leamington dat hem zeer goed beviel. De gemeente maakte in die periode een snelle ontwikkeling als kuuroord door dankzij de aanwezigheid van minerale, zwavel-, staal- en zoutbronnen en vooral nadat in 1814 de ‘Royal Pump Rooms and Bath’ was geopend nabij het riviertje Leam. Prinses Victoria maakte in 1830 gebruik van de geneeskrachtige bronnen en verleende in 1838 het predikaat ‘Royal’, zodat Leamington sindsdien voluit Royal Leamington Spa wordt genoemd. Een ooit meer dan 9 eeuwen oude Midland Eik markeert symbolisch het midden van Engeland.

Het stadhuis van Royal Leamington Spa met het standbeeld van koningin Victoria, die aan Leamington Spa het voorvoegsel 'Royal' verleende

Het stadhuis van Royal Leamington Spa met het standbeeld van koningin Victoria, die aan Leamington Spa het voorvoegsel ‘Royal’ verleende

Vriendschapsbanden 1947-1953

In 1949 vond een sportuitwisseling met Royal Leamington Spa plaats waarbij zo’n 90 jeugdige sporters uit Heemstede in Engeland aantraden. Hier begroet burgemeester G.Purcell zijn Nederlandse collega jhr. van Doorn. Verder zien we o.a. de heer B.Borst (voorzitter van het Nederlandse comité), ambtenaar sportzaken C.A.Schipper en achter Purcell: wethouder Bakhuizen van den Brink. Tussen beide burgemeesters staat hockeyster Tiny Verdonschot.

Na de Tweede Wereldoorlog was er duidelijk behoefte aan uitwisselingen met de bevolking in andere landen op basis van vriendschapsbanden. De in zijn tijd bekende AVRO-radiocorrespondent Albert Milhado stimuleerde het aangaan van ‘twinning’ tussen Britse en Nederlandse gemeenten. Met dit doel is in 1947 de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) in het leven geroepen. In dat jaar toog “een eerbiedwaardig gezelschap van oude heren” uit Heemstede richting Royal Leamington Spa. Een 22tal brandweerlieden bezocht Heemstede, nadat Heemsteedse collega’s het jaar daarvoor naar Leamington waren gereisd. Over en weer werden bezoeken afgelegd, met de nadruk op sportuitwisselingen. In 1949 reisden bijna 90 plaatselijke sportlieden op de boot naar Harwich onder supervisie van burgemeester Van Doorn, in de pers omschreven als “luidruchtige jongeren”.  De Heemsteedse sporters van H.P.C., de Heemsteedse Reddings Brigade en GSV sloegen een goed figuur, maar de hockeysters van Alliance werden door de Leamingtonians  “grondig afgemaakt” en ook bij het cricket kwam Heemstede er niet aan te pas. Aan de uitwisselingen kwam in 1953 na de grote waternoodsramp een voorlopig einde toen Heemstede ter ondersteuning de gemeente Puttershoek adopteerde.

In 1949 waren sporters van o.a. de Heemsteese Zwem- en Poloclub (HPC) Gymmastiek- en Sporvereniging Heemstede (GSV) en Alliance aanwezig. Hier de hockeyers – op het sportterrein van de fabriek Lockheed – die het tegen de Engelse dames moesten afleggen.

Hernieuwde banden vanaf 1975

In 1975/1976 zijn de banden met Royal Leamington Spa hernieuwd. Hier een foto van het bezoek in 1979 met links initiatiefnemer Peter Barton en rechts van hem mw. Saskia Noorman-den Uyl, mevrouw Reeringh, wethouder mr.H.Reeringh, voorzitter Loek de Vré en gemeentesecretaris mr. W.H.van den Hoek.

Sinds 1975 zijn op initiatief van Leamington, in het bijzonder van de latere mayor Peter Barton, de contacten hersteld, toen een kleine delegatie uit Leamington onder wie Norman Parker en Ian Simmons een bezoek bracht aan Heemstede als voorbereiding voor een hernieuwde uitwisseling. In april 1976 vond een eerste bezoek van de Engelse delegatie plaats aan Heemstede onder leiding van mayor W.F.Fowler. Nog in hetzelfde jaar vond eind oktober een geslaagd tegenbezoek plaats in aanwezigheid van burgemeester Quarles van Ufford, een anglofiel in hart en nieren, die alsof de duivel ermee speelde als enige van de groep zeer grondig door de Nederlandse douane op Schiphol werd gecontroleerd. Tijdens ons bezoek was een excursie ingelast aan het befaamde middeleeuwse kasteel Warwick en werd de Heemsteedse groep persoonlijk ontvangen door toenmalig eigenaar, tevens lid van het Britse Hogerhuis, graaf Brooke. Ik zal niet licht vergeten de ‘kapitale fout’ die ik toen maakte door hem met mr. in plaats van sir aan te spreken. De Lord zelf gaf geen krimp maar mijn gastheer mr. Ian Simmons heeft me tijdens zijn leven aan deze misstap nog menigmaal herinnerd.

High tea in Warwick castle library as guests of Lord Brooke in 1976. Left: Hans Krol and to the right treasurer of LIFS Ian Simmons

Both delegations of Heemstede and Royal Leamington Spa before the Royal Spa Centre. Second left chairman HKIV Loek de Vré and fourth left Peter Barton, chairmon of LIFS

Both delegations of Heemstede and Royal Leamington Spa before the Royal Spa Centre. Second left chairman HKIV Loek de Vré and fourth left Peter Barton, chairmon of LIFS

In the Spa Centre with two laughing mayors: Tom Williams of Leamington Spa to the left and Quarles of Ufford of Heemstede to the right. Staying left: Herman Bardeloos

Mayor Tom Williams from Royal Leamington after having received an old lithography of the estate ‘Hartekamp ‘ from Heemstede mayor Herman Quarles van Ufford

De burgemeestersparen van Heemstede (rechts) en Royal Leamington Spa op bezoek in kasteel Warwick bij (rechts) Lord David Robin Francis Guy Greville, 8th Earl of Warwick, 8th Earl Brooke (1934-1996)

In Jephson Garden, the pride of Royal Leamington Spa with the ‘Glory of Heemstede’ , an international Heemstede product by Cor Geerlings

In the Heemstede public library, Aopril 1976. Left mr. W.F.Fowler, mayour of Leamington, in the middle directir Hans Krol and to the right mayor W.H.DQuarles van Ufford.

In the Heemstede public library, April 1976. Left mr. W.F.Fowler, mayour of Leamington, in the middle library director Hans Krol and to the right mayor W.H.D.Quarles van Ufford.

Hans Krol showing a picture of the so calles 'old Castle' in the public library of Heemstede. To the right. mayor Fowler of Royal Leamington Spa.

Hans Krol showing a picture of the so called ‘Old Castle’ in the public library of Heemstede. To the right. mayor Fowler of Royal Leamington Spa (April 1976)

Het bezoek van een delegatie uit Royal Leamington Spa aan Heemstede in 1977 met beide burgemeesters Quarles van Uffford en Fowler rechts van hem.

In 1977 brachten 30 bewoners uit Leamington Spa een bezoek aan Heemstede en bij die gelegenheid is in de bibliotheek een expositie bezocht. Uiteindelijk is in 1986 besloten tot een officiële jumelage van beide gemeenten, waarbij de H.K.I.V. namens de gemeente als uitvoerende organisatie optreedt, zoals de Leamington International Friendschip Society (LIFS) dat doet aan de andere zijde van de Noordzee.

Plaatsing van een vredesrik voor het raadhuis in Heemstede door burgemeester Val Davis van Toyal Leamington Spa en burgemeester van den Bosch uit Heemstede. Links helpt gemeenteraadslid Martin van der Hulst een handje mee.

Plaatsing van een vredeseik op 26 april 1986 voor het raadhuis in Heemstede door burgemeester Val Davis van Royal Leamington Spa en burgemeester van den Bosch uit Heemstede. Links helpt gemeenteraadslid Martin van der Hulst mee.

Burgemeester van den Bosch met zijn collega op bezoek uit Royal Leamington Spa. Daarachter Peter Barton, die vanuit Engeland aan de basis stond van de herhaalde jumelage

De brug nabij het Molentje van Groenendaal over de Van Merlenvaart heet sinds 1993 Royal Leamington Spa bridge. (foto V.C.Klep)

Onthulling van de Leamington Spa bridge naar Groenendaalop 25 juni 1993 door burgemeester Van den Bosch van Heemstede en councillor mrs. S.F.Boad, deputy-mayor of Royal Leamington pa.

Onthulling van de Leamington Spa bridge naar Groenendaal op 25 juni 1993 door burgemeester Van den Bosch van Heemstede en councillor mrs. S.F.Boad, deputy-mayor of Royal Leamington Spa. Links mw. Van den Bosch en nr. Boad.

Een succesvolle dahlia ‘Glorie van Heemstede’ (1947/1985)

Dahlia ‘Glory of Heemstede’

In 1947 kweekte de heer Cor Geerlings met bedrijf en showtuin aan de Kadijk een gele waterleliedahlia, die hij de naam ‘Glory of Heemstede’ gaf. Deze bloem werd een groot succes en wordt nog altijd commercieel geteeld en verhandeld. Van Geerlings is ook de variëteit ‘Pearl of Heemstede’. Sinds 1985 bloeien de dahlia’s onder de naam ‘Glory of Heemstede’ in de Jephsontuin.

Op 17 oktober 1981 droeg toenmalig burgemeester van Leamington Spa Norman Parker een Engelse telefooncel via een ferme handdruk aan burgemeester jhr. mr.O.R. van den Bosch symbolisch over aan Heemstede. Tussen hen in staat oud-wethouder Cees Sprangers en links daarvan de voorzitter van de Leamington International Friendship Society Peter Barton.

Artikel uit de Heemsteedse Courant van 14 februari 1980 over vriendschapsbanden voor het leven tussen inwoners van Heemstede en Royal Leamington Spa.

Uitwisselingen HBC met Royal Leamington Spa

(Uit: 25 jaar Tennisvereniging HBC Heemstede, 2010, p. 92)

(Uit: 25 jaar Tennisvereniging HBC Heemstede 2010, pagina 93)

Vriendschapsbanden met wederom een kuuroord: Bad Pyrmont

Verbroedering tijdens ‘Goldener Sonntag’ 1999 in Bad Pyrmont

Omstreeks 1995 van de vorige eeuw nam onderwijzer Horstmar Kirchner van de ‘Herderschule’ in Bad Pyrmont contact op voor een uitwisseling met de Voorwegschool. Na wederzijdse bezoeken van aanvankelijk kleine delegaties leidde een en ander tot een officiële stedenband in 2001. Over (historische) ’Ontmoetingen met Bad Pyrmont’ publiceerde ik een uitvoerige bijdrage in nummer 102 van Heerlijkheden (1999), blad van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek. Tot de talrijke Nederlandse bezoekers van de Duitse kuurplaats behoorde in 1711 o.a. Cornelis Hop, destijds eigenaar van de buitenplaats ‘Westerduin’. Midden in het fraaie kuurpark van Pyrmont ligt een open tempeltje dat is gebouwd in herinnering aan Anna Maria Boreel, die zonder enig voorteken volkomen onverwacht overleed in de middag van 16 juli 1781, vermoedelijk omdat zij na het heilzame water te hebben gedronken ongewassen aardbeien zou hebben genuttigd. De in het vorstendom Waldeck-Pyrmont geboren tuinarchitect Johann Georg Michael (1738-1800) die tussen 1783 en1786 in Bad Pyrmont werkzaam was, zou circa 1794 betrokken zijn geweest bij de tuin in Engelse landschapsstijl en het  ontwerp van een ijskelder met rotonde op de heuvel voor het landgoed Oud-Berkenroede.

Memorabilia in drie instellingen

 A.  Noord-Hollands Archief Haarlem

Te raadplegen in de locatie Jansstraat is in 1999 het (gemeentelijk) Archief van de H.K.I.V. Geordend, (1946) 1975-1995, met een omvang van 0.75 meter. [Zie: NHA nieuws, nummer 10 april 2009]

 B.  Bibliotheekzolder Heemstede

Verzameld zijn een honderdtal boeken en brochures met betrekking tot Leamington en Warwickshire. Voorts alle exemplaren van het blad Caneton, o.a. een speciaal nummer gewijd aan het overlijden Coby Riemersma in 1984, die vooral op muzikaal gebied de banden met Leamington klank en kleur gaf, en het jubileumnummer 1986-2006: Heemstede en Leamington Spa straks – nu – toen. Ten slotte knipsels, fotoborden met taferelen uit Leamington e.d. De volgende twee ingelijste gravures: 1) Gekleurde gravure met onderschrift ‘Leamington’. Op de achterzijde op briefpapier van ‘The Mayor’s Parlor Royal Leamington Spa'[Nr. 0143] met de volgende tekst: “Presented to the town of Heemstede by the Mayor of Royal Leamington Spa on the occasion of the Civic Visit of September 1990. The antique print circa 1850 illustrates the northern end of the Parade during the early Victorian period. Over the next century the Parade was to become the shopping centre of the Midlands. Elegant residential property disappeared as shops and stores developed throughout the length of the Parade.” ; 2) 19e eeuwsegravure met onderschrift ‘Das fürstliche Badehaus Pyrmont’ [Nr. 776] met op achterzijde de volgende tekst: “Die EUROPA-UNION – Kreisverband Bad Pyrmont – bedankt sich sehr für den herzlichen Empfang am 06.09.06 in unserer Partnerstadt Heemstede, die mit unserer Stadt in gutem europäischen Geist und durch viele persönliche Begegnungen freundschaftlich verbunden ist. Heemstede, den 06. September 2006. Mit Grüssen aus Bad Pyrmont und im Namen der Reisegruppe Malte Möller.”

C.  Raadhuis Heemstede

Een inventaris van het roerend cultureel erfgoed van de gemeente omvat ten aanzien van Leamington de nummers 143, 150, 151, 155, 161, 162/168, 172 en 542 en met betrekking tot Bad Pyrmont 769 en 776. Voornamelijk gravures, wedgwood en glasobjecten met inscripties welke tijdens bezoeken aan Heemstede zijn geschonken. Diverse objecten zijn tegenwoordig tentoongesteld in het halletje tussen het oude raadhuis en de aanbouw, inclusief een collage van Bad Pyrmont.

Helaas ging ook materiaal verloren. Een prachtig boekwerk over Leamington met de handtekeningen van bijna alle bestuurders uit die gemeente kreeg een plaats in de leeszaal, maar ging vanwege diefstal verloren. De roodkleurige Engelse telefooncel op het Raadhuisplein is in 1981 in dankbaarheid aanvaard met de intentie “tot in lengte van dagen aan de banden van vriendschap te herinneren” . Helaas sneuvelde deze cel op het Raadhuisplein als gevolg van vandalisme.

De Britse telefooncel op het Raadhuisplein voor de destructie; een restant wordt bewaard in het raadhuis.

Om het bezoek aan vanuit Heemstede aan Leamington blijvend te gedenken is in 1948 een zeer fraaie Engelse penning geslagen met een diameter van 25mm. Aan de voorzijde in het binnen de randtekst ‘Gemeentebestuur van Heemstede’ een afbeelding van het raadhuis te zien.

Op de achterzijde is een inscriptie aangebracht: ‘Leamington/Heemstede/1948’. In het raadhuis van Leamington bevindt zich voorts een mooi Delftsblauw bord in de burgemeesterskamer. Mevrouw Bep van de Moolen-Van Verseveld, 30 september 2010 op 92-jarige leeftijd overleden, leidde gedurende een halve eeuw een bekende dansstudio in Heemstede en verzorgde in de jaren ‘70/’80 uitwisselingen met Chris Clark, dansleraar in Leamington Spa. Vanwege haar verdiensten op dit gebied ontving zij uit handen van burgemeester T.W.Birch de International Friendship Trophy uitgereikt.  Onderlinge uitwisselingen hebben in enkele gevallen tot liefdesrelaties geleid, zoals de Leamington Courier in 1980 de verloving meldde van de toen 22-jarige Richard Henn uit Leamington en 20-jarige Linda Jonkman uit Heemstede.

Eén straatnaam, een zitbank en twee bruggen

Royal Leamington Spa onderhoudt een officiële stedenband met Sceaux, Frankrijk (sinds 1973), Brühl, Duitsland, (1973) en Heemstede (1987). Gelegen aan een openbaar gazon, ongeveer 5 minuten van het centrum, is de Heemstede Lane een vernoeming van de Nederlandse gemeente. Bij ons is de brug is de brug naar Groenendaal (Molenlaan/Groenendaalkade/Herfstlaan naar Burgemeester van Rappardlaan en Vrijheidsdreef) in 1993 gewijzigd in “Royal Leamington Spa Brug op 25 juni 1993 onthuld door jhr. Mr.O.R.van den Bosch Burgemeester van Heemstede en Councillor Mrs. S.E.Board Deputy Mayor of Royal Leamington Spa”. Aldus de inscriptie op een aangebrachte plaquette. In Jephson Garden staat ook een ‘Heemsteedse’ zitbank met inscriptie.

De gemeenteraad van Bad Pyrmont vernoemde in 2010 een brug naar Heemstede. Op 7 juni vond de onthulling van de ‘Heemsteder Brücke’ plaats door de burgemeester van Bad Pyrmont, mevrouw Elke Christina Röder, en de burgemeester van Heemstede, mevrouw Marianne Heeremans. Met het oog op het komende bezoek van Leamingtonians en Pyrmonters aan Heemstede in het voorjaar van 2011 mag worden verwacht dat de vriendschapsbanden tussen deze drie gemeenten een nieuwe impuls zullen ontvangen.

Hans Krol

Hans Krol (rechts) in een onderonsje met burgemeester Klaus-Henning Demuth van Bad Pyrmont

—————————————————————————————–

REVISITING ROYAL LEAMINGTON SPA IN 2012

From 21 till 24th of June 2012 a delegation of Heemstede visited Royal Leamington Spa organized by the Leamington International Friendship Society (LIFS). Special guests were Frans Trouwen, chairman of ‘Heemsteedse Zwem- en PoloClub’ HPC Heemstede and HPC coach Theo van Dam + son Michael. There was also an excursion included to historic Ludlow

In de jaren zeventig van de vorige eeuw bezocht ik als secretaris van de HKIV drie keer Leamington Spa en werden bezoeken gebracht aan o.a. Kenilworh, Charlecote Park, Coventry, Warwick, Coventry en natuurljk Stratford-on en upon- Avon. Ook nog 1 x privé met de familie waarbij we logeerden bij de familie Simmons in ‘Rosemount’. De laatste keer was intussen ruim 30 jaar geleden. Het monumentale stadshart van Royal Leamington Spa blijkt anno 2012 niet of nauwelijks veranderd. De Pumps Room is geen heilbad meer en met behoud van het exterieur heeft het binnenste een nieuwe (culturele) bestemming gekregen. De vorige keer waren beide instellingen van openbare bibliotheek en museum/kunstgalerij bog in een gebouw aan Avenue Road gehuisvest.  Het raadhuis is van binnen en buiten hetzelfde gebleven, nieuw is de portrettengalerij van alle burgemeesters en dat zijn er met de jaarlijkse wisseling intussen heel wat.  Buiten het stadscentrum is veel gebouwd. Opvallend is de enorme tempel van de Sikhs. Automotive Products, vroeger de grootste firma van RLS met meer dan 1.000 werknemers, bestaat niet meer. Van de bekenden is intussen het merendeel overleden: Fowler, Robbins, de onvergetelijke Alan Pedley, Ian Simmons [die zelf 4 x bij ons in Heemstede logeerde] en sinds 6 juli 2010 Sydney Robinson. Enige andere personen zijn ziekelijk en/of dementerend. Opmerkelijk is het grote aantal echtscheidingen. Dat laatste geldt bepaald niet voor Val en Chris Davis, die binnenkort hun gouden huwelijk hopen te vieren.

Welcome in Royal Leaminton Spa in the Town Hall of Leamington. From left to right Michael van Dam, mrs. De Bruijn-Huymans, Theo van Dam (as a coach on behalf of swimming and polo club HPC) and mrs. Astrid Vreeburg, secretary of the Dutch committee.

At the Civic Dinner in the Warwick School founded about 914 and being the 3rd oldest school of Great Britain. Left sitting Pastor Bill James. Next Val Davis, Chris Davis and Yvonne Krol. Standing behind Yan de Graaff who visited Leamington many times.

Chairman of H.K.I.V Rinus Dinkelberg speaking

At the civic dinner in Warwick School. From left to right: her husband and mayor of RLA Councillor Yvonne Moore,  Ingrid Kuiper and partner + alderman in Heemstede Jur Botter MPA

Ad Vreeburg thanking all Leamingtonians for the delightful reception. Right alderman Jur Botter and second right chairman John Mather of LIFS and further we see Rinus Dinkelberg, chairman of the Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV). Right of him Mea and Nico Klay. Standing: Frans Trouwen of HPC. Sitting left organizer Peter Cantlay next to Anneke Tros and Ans Dinkelberg.

Bezoek van Heemstedenaren aan Royal Leamington Spa 21-24 juni 2012. Afscheidsfoto bij het stadhuis [met dank aan Frans van Bockel]

Bezoek Bad Pyrmont:   http://ilibariana.wordpress.com/2012/06/04/brucken-schlagen-geslaagde-tentoonstelling-in-bad-pyrmont/

Zie ook: http://www.hpcheemstede.nl/

ANNEX: Speech on the occasion of the 25th anniversary of the twinning between Royal Leamington Spa and Heemstede, June 22, 2012 in Warwick School

Madam Mayor, Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure today participating at the civic dinner. And it is an honour to represent the town board of Heemstede. Madam Mayor, Mrs Moore, first I like to thank  you for the invitation and  warm welcome in your beautiful city. Of course also on behalf of my wife, Ingrid Kuiper. Although we have only just arrived, it already feels familiar. A feeling that many residents of Heemstede also describe when they talk to me about their visits and adventures in Royal Leamington Spa. Therefore, it is no coincidence that our municipalities are twinned.

Also a word of thanks to Mr. John Mather, President of the Leamington International Twinning Society and members of his organization for organizing the interesting and nice program.  I regret very much that I was not able to attend the program of the first day. A day that was dominated by excursions and visits. I hope to hear about your experiences  over dinner or in the coming days.

Madam Mayor, Ladies and Gentlemen, For me it has been quite some time since I was a representative on behalf of a governmental organisation. Immediately after graduating in European Studies I started at the Department of International Relations of the Dutch Ministry of Education and Sciences. At that time I was responsible for building relations between the Netherlands and the countries of Central and Eastern Europe. That was in 1990, immediately after the demolition of the Berlin Wall.

Besides the governmental relations that were developed also a good number of non-governmental or NGO relationships were established. Relationships in education, sports,  culture and between local communities. And I have experienced first-hand how important it is having twinning’s to start and to maintain. Actually, in my eyes it is even more important than the links established at government level.

I understood that the direct relationship between Royal Leamington Spa and Heemstede dates back around 1947. 25 years ago the ties were formalized. That is the reason for the festivities that took  place in Heemstede last year and now here in your town. The relationship between our municipalities is subject to change. So I understood from various informers. Not at least from our well known and famous Secretary of our Municipality, Willem van den Berg who has been in office for over 17 years. On many occasions it was hilarious according to Willem. Anyone who participated in the last 25 years, look back with great pleasure.  I also understood that the municipalities had more involvement in the past. I heart the visits were more frequent and larger delegations participated. But ladies and gentlemen, in recent years, a lot has changed. Also twinning’s between municipalities in a world that becomes smaller and smaller. Not everybody will agree that these changes go in the right direction.

Anyway. In the Netherlands we increasingly speak of a government, also at a local level,  that focusses and deals with priority tasks. A government at a distance.  More initiative is left to the citizens. A government at a distance only  performing the essential functions. I believe it is more or less similar to the situation in the United Kingdom. I think this philosophy of government, especially if the economic crisis continues, will only increase. On the opposite, particularly in times of crisis it is important also to keep diversity and variety. That we must ensure openness to ideas and learn from each other’s. In that sense, it provides unique opportunities for citizens to fully exploit these aspects. That is why I am very pleased with the tremendous efforts of both associations. Impressed of their members who for so long cherish and maintain our ties.

Mrs. Moore, ladies and gentlemen. The mayor of Heemstede, is unfortunately not present today. Tomorrow Heemstede celebrates veterans day. Always an very important event in our community. But she urged me to send you her regards and greetings. I also have to pass best regards, I already mentioned him, of Willem van den Berg.

Let me conclude my speech. Again many thanks for the invitation and the possibility to get acquainted with Royal Leamington Spa. My wife and I look forward getting to know your municipality. Finally, I would like to propose a toast. A toast to the inhabitants of our two beautiful communities and our two associations who make exchanges like this possible. That friendship for a long time may continue. Ladies and gentlemen, On the friendship!

Jur Botter

Gemeentewapen van Royal Leamington Spa met wapenspreuk: Sola Bona Quae Honesta ofwel Eerlijkheid Boven Alles.

Leamington is a wel laid out town with many delightful features. This view from the banks of the River Leam in Jephson Gardens includes several of them. The Victoria Bridge, named after Queen Victoria was constructed in 1840 to the designs of J.G.Jackson. On the left of the bridge is Victoria Terrace, a fine row of Regency houses designed by William Thomas in 1837. The Royal Pump Rooms and Baths were opened in 1814. At the front of this building are The Assembly Rooms, which are still open to the public. This seasional view was specially painted by Clive Pryke. A self-thaught artist, whose style is influenced by Victorian watercolourists such as Turner and Constable, Clive Pryke was born in Presbury, Cheshire in 1948. More than twenty paintings of famous British buildings have been reproduced as Christmas cards in this polular series. This card was sent in 1979 with best wishes for the new year from Leamington Library

Terraces of fine houses and shops on the lower Parade and Euston Place in about 1850. The Royal Pump Rooms with its tenced garden can be seen in the background

Terraces of fine houses and shops on the lower Parade and Euston Place in about 1850. The Royal Pump Rooms with its tenced garden can be seen in the background

The Town Hall of Royal Leamington Spa, Warwickshire, designed by architect J.A.Cundall and opened in 1880 with before the statue of Queen Victoria

– Hans Krol voor het stadhuis van Leamington Spa tussen het standbeeld van koningin Victoria en de obelisk uit 1880 opgericht ter ere van wethouder Henry Bright aan wie de stad veel te danken heeft.

Folder van de Royal Pump Rooms

The Royal Pump Rooms of Leamington , now housing a tourist information centre, traditional café, museum and public library

Waar tot 1997 zich het door William de Normanville ontworpen zwembad bevond in de 'Royal Pump Rooms' (foto rechts) is na een verbouwing sinds 1999 de openbare bibliotheek gehuisvest (foto links)

Waar tot 1997 zich het door William de Normanville ontworpen zwembad bevond in de ‘Royal Pump Rooms’ (foto rechts) is na een verbouwing sinds 1999 de openbare bibliotheek gehuisvest (foto links)

Interieur van de openbare bibliotheek Leamington Spa in het voormalige badhuis

The Parade of Royal Leamington Spa built in typical Regency Style

Het Jephson tempeltje, gebouwd in 1849 in herinnering aan de destijds befaamde arts dr. Henry Jephson, naar wie drie jaar voordien het park, Jephson Gardens, was genoemd.

Een van de vele monumenten in de Jephson tuinen

Vooraanzicht van hoofdgebouw Warwick School

Het middeleeuwse kasteel van Warwick wordt tegenwoordig geëxploiteerd door de firma Madame Tussauds London. Op deze interieurfoto van de bibliotheek zien we de wassenbeelden van links naar rechts: 1) De Graaf van Warwick, 2) Winston Churchill, 3) De Hertog van Devonshire, 4) Lord Brooke (de laatste particuliere eigenaar).

Twee ansichtkaarten van de Charlecote Park Library, deel uitmakend van een 16e eeuws landhuis tussen Leamington en Stratford, in beheer van The National Trust

====================================================

Annex: STRATFORD-UPON-AVON (SHAKESPEARE) LIBRARIES

Exterieur van de openbare bibliotheek in Henley Street, Stratford

De bibliotheek in Shakespeare’s geboortehuis

Een Tuck’s Postcard van de Grammar School with library in Stratford in Church Street, waarvan het gebouw oorspronkelijk dateert uit de 13 eeuw

Het oorspronkelijke Shakespeare Memorial/Library in Stratford

Interieur van toenmalige Shakespeare-bibliotheek

Het nieuwe Shakespeare centrum met archief en bibliotheek In Shakespeare’s geboorteplaats. In 1962 ontworpen door Laurence Williams

Van de 1623 0ngeveer 750 gedrukte exemplaren van de Shakespeare First Folio, 36 toneelstukken bevattende, resteren nog 228 exemplaren. Een dergelijk boek heeft tegenwoordig een kapitale waarde. In oktober 2001 is een First Folio geveild bij Christie’s in New York voor 6.166.000 dollar; een wereldrecord voor een 17e eeuws boek.

De Amerikaanse Cait Fannin studeerde voor haar doctoraalscriptie MA in Shakespeare Archive and Library te Stratford. Hier met een exemplaar van de Jonson Folio. De eerste foliant met de werken van Ben Jonson uit 1616 waarin toneelstukken zijn opgenomen.

Het gegraveerde portret van Shakespeare als frontispiece van diens ‘Comedies Histories & Tragedies’ uit 1623.

De grootste instelling met werken van en over Shakespeare is de Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. (nabij de Library of Congress) met alleen al liefst 82 First Folios!

Ansichtkaart met interieurfoto van de Shakespeare Memorial Library in Birmingham.

Hans Krol in de naar de negende verdieping overgebrachte Shakespeare library in juni 2014

Hans Krol in de naar de negende verdieping overgebrachte Shakespeare library in juni 2014

In Birmingham wordt momenteel de qua oppervlak grootste openbare bibliotheek van Europa gebouwd, die in 2013 gereed moet komen. Het ontwerp is van Mecanoo architecten in Delft. Op deze artist’s impression van het architectenbureau een afbeelding van de Rotunda. [Op dit moment is de in 2007 geopende centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) met 28.000 vierkante meter de grootste van Europa en beschikt Amsterdam ook over het grootste Stadarchief].

=======================================================

From: Gemini, Leamington International Friendship Society Magazine. Summer 2012

From: Gemini, Leamington International Friendship Society Magazine. Summer 2012

=============================================================

miscellanea  ROYAL LEAMINGTON SPA, WARWICK en BAD PYRMONT

leam1

Stereokaarten Royal Leamington Spa (1): interior St. Mary Chrurch, Wills Road Bridge and Pump Room. Wills Road Bridge

leam2

Stereokaarten Royal Leamington Spa (2): The River Walk, Town Hall, Pumproom Gardens,

leam3.jpg

Stereokaarten Warwick: East Gage, Warwick Castle 

Bad3

                                           Noodgeld van Kreis Pyrmont en Bad Pyrmont

Bad1

                                                           Zegel Amtsgericht Waldeck Pyrmont

Bad2

                                             Penning Bad Pyrmont: Brunnenstrasse 1978

Bad4

                       Keerzijde penning Bad Pyrmont 12978, Hauptallee um 1850

affiche Royal Leamington Spa 1947 (NHA)

Een ploeg spelers uit Royal Leamington Spa speelde op het RCH-terrein in 1948 een vriendschappelijke wedstrijd tegen een ploeg uit Heemstede (Noord-Hollands Archief)