HISTORISCHE ACTUALITEITEN HEEMSTEDE EN BENNEBROEK

Gemeenteraadslid mevrouw Adriana van Kreuningen verhuisde vanwege haar huwelijk naar het Noord-Brabantse Bernheze. In een afscheidsinterview met ‘de Heemsteder’ zei de VVD-politica over de VOHB bijzonder te spreken te zijn. “Dat is een fantastische vereniging die goed nadenkt en meewerkt aan het behoud van het karakteristieke in de gemeente.”

Adriana Oskam-van Kreuningen

ADDENDUM SEPTEMBER 2012: begin deze maand kwam het droeve bericht dat Adriana Oskam-van Kreuningen op 4 september 2012 aan een ongeneeslijke ziekte is overleden. Zij is is op 25 juli 1948 geboren in Abkoude, was van 1998-2005 gemeenteraadslid voor de VVD in Heemstede en verhuisde in laatstgenoemd jaar naar Bernheze (Heeswijk-Dinther). Bij haar afscheid van Heemstede en de gemeenteraad ontving zij naast lovende woorden een tekening van burgemeester T. van der Stroom-van Ewijk en een gouden roos van kunstenaar Henk Koelemeijer. Haar grote passie was zingen en als ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft zij ook honderden huwelijken gesloten. Onderstaand een bericht uit het Haarlems Dagblad van 30 december 1999:

Het archief werd verrijkt door de heer P.O.de Visser met een brede en ingelijste foto uit 1937 waarop alle leerlingen en docenten van de Dreefschool voor het gebouw zijn afgebeeld. Anja Kroon heeft de beschikbare dia’s geordend.

Van de heer R.F. van Dijk van onze zustervereniging “Oud-Gorcum” ontvingen we nummer 1 van jaargang met daarin een artikel over de op 26 juni 1809 te Heemstede geboren onderwijzer en samensteller van o.a. een spreekwoordenboek P.H.Harrebomée.

Peter Heere en Arnold Vernooij boekstaafden in meer dan 1.100 bladzijden De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, waar 373 personen na de Bevrijding zijn herbegraven, waaronder uit Heemstede met name D. Koomen, C.J. van Lent, Johan Limpers, W.A. de Tello en M. Vaumont.

De journalist Dick Verkijk publiceerde bij uitgeverij Aspekt het boekje “Harry Mulisch ‘fel anti-nazi’ vanaf wanneer?” Voornamelijk gebaseerd op de getuigenis van twee getuigen uit respectievelijk Heemstede en Haarlem, die hem in een blauw uniformpje hebben zien lopen, wordt verondersteld dat de jonge Harry Mulisch enige tijd lid was van de nationale Jeugdstorm (NJS), jeugdbeweging van de NSB. Mulisch zelf ontkent dit ten stelligste en meent dat verwarring met zijn padvindersuniform is ontstaan. Zoals bekend woonde de heer K.V.K. Mulisch met de in 1927 geboren zoon Harry en huishoudster Frieda Falk op het adres Spaarnzichtlaan 23. Van april 1938 tot 6 oktober 1941 toen men verhuisde naar een pand aan de Anna van Burenlaan in Haarlem-Zuid. Eigen archiefonderzoek leert dat vader Mulisch (die werkzaam was bij de “Duitse roofbank” Lippmann Rosenthal en Co – Liro) en zoon Harry op geen enkele NSB-lijst (waarop ook jeugdleden staan) staan vermeld. In het kringhuis aan het Raadhuisplein is de in 1927 geboren Harry Mulisch nimmer gesignaleerd. Dr. J. van der Elst, rector van het Eerste Christelijk Lyceum (waar hij van 1940 tot 1944 op school zat) noemde zijn leerling weliswaar onbetrouwbaar en in hoge mate egocentrisch, maar voegde daar in 1946 aan toe: ‘gaf geen reden tot politieke klachten in de bezettingstijd.’ Vrijwel dagelijks maakte de in zijn buurt eigenzinnig en excentriek overkomende Harry een rondje met lievelingshond Schloempie langs o.a. de Oosterlaan en Schouwbroekerstraat. Géén van de ongeveer tien personen uit die omgeving, welke ik in de loop van de jaren over Mulisch sprak, heeft de jongeman ooit in het gewraakte lichtblauwe pakje gezien. Zij voegden daar veelal aan toe: wanneer dat wèl het geval was geweest zou dat beslist zijn opgevallen.

Dit jaar bestaat het Brabants Schoenenhuis 75 jaar. Deze zaak begon in1930 in een piepklein winkeltje op de Binnenweg 1A, nabij de IJzeren Brug. Verhuisde daarna naar een groter pand aan de Binnenweg 122, waar men nog altijd in de winkelgalerij is gevestigd. In 1983 nam de heer T. Verzaal de schoenenwinkel over van H.Driessen, wiens ouders met het Brabants Schoenenhuis waren begonnen.

Advertentie van het Noord-Brabantsch Schoenenheuis van 1930 tot 1937 gevestigd op het adres Binnenweg 1b nabij de IJzeren brug.

Advertentie van het Noord-Brabantsch Schoenenheuis van 1930 tot 1937 gevestigd op het adres Binnenweg 1b nabij de IJzeren brug.

Advertentie van Brabants Schoenenhuis uit 1932

Advertentie van Brabantsch Schoenenhuis uit 1937, sinds dat jaar gevestigd op het huidig adres Binnenweg 122

Links de heer Henk Driessen en rechts zijn opvolger als eigenaar van het Brabants Schoenenhuis Teun Verzaal

Links de heer Henk Driessen en rechts zijn opvolger als eigenaar van het Brabants Schoenenhuis Teun Verzaal

Het enthousiaste team van Brabants Schoenenhuis, dat in 2014 wordt voortgezet onder leiding van de heer Dungelmann

Het enthousiaste team van Brabants Schoenenhuis, dat in 2014 zal worden voortgezet onder leiding van de heer Dungelmann

Vijftien jaar langer bestaat de firma G. Rekoert, in 1916 als loodgieterbedrijfje in een schuur in Haarlem en sinds 1922 gevestigd op de Zandvoortselaan nummer 10. Bij gelegenheid van zijn jubileum verscheen een kalender 2006 met foto’s en tekst: “1916 – 2006  90 jaar Rekoert.”

Het in 1922 gebouwde pand aan de Zandvoortselaan in Heemstede, vestiging van Rekoert

Op het adres Mesdaglaan 1a bouwde de architect M.J. Meuleman een huis (aan de Bronsteevaart tegenover het Spaarne Ziekenhuis). Deze karakteristieke villa, waarover in de literatuur enige malen is geschreven als “een lust voor het oog”, werd de laatste decennia door de meer dan 90 jaar geworden bouwmeester – bekend als ontwerper van landhuizen en restaurateur van Huys te Dever – niet goed onderhouden. Helaas ontbreekt het huis op enige monumentenlijst. Aan de nieuwe eigenaar is een bouwvergunning verleend tot uitbreiding van woonhuis en vervanging van de gevelkozijnen. Daarbij zijn o.a. de houten kozijnen helaas vervangen door kunststof, hetgeen in monumentenkringen vrijwel gelijk staat aan vloeken in de kerk.

Verbouwing van door architect Meuleman ontworpen villa aan de Mesdaglaan in  Heemstede

Verbouwing van door architect Meuleman ontworpen villa aan de Mesdaglaan in Heemstede (foto Cees Peper)

JOSEF LISSNER HONORARY LECTURE 2014

Op vrijdag 4 april 1997 heeft prof.dr.Albert de Roos uit Heemstede zijn rede ‘Vorm en funktie in de radiologie’ uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, om werkzaam te zijn op het vakgebied van de radiologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Albert de Roos

Albert de Roos

roos

Vooromslag van de rede door professor dr. A. de Roos uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, om werkzaam te zijn op het vakgebied van de radiologie aan de Rijksuniversiteit Leiden op vrijdag 4 april 1997

 

Professor De Roos, geboren op 1 december 1953 in Ermelo, is gespecaliseerd in de vasculaire MRI. Internationaal erkend als een van de eerste onderzoekers die succesvol scantechnieken toepast bij het bestuderen van de vitaliteit van de hartspier. Met zijn medewerkers past hij NRI- en CT-technieken toe om risicoinschatting te verkrijgen van patiënten met hart- en vaatziekten. In 2008 nam het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als eerste ziekenhuis in Nederland een 320-kanaals CT-scanner in gebruik, o.a. van belang voor nieuwe informatie over cardiovasculaire ziekten. In 2009 was dr. De Roos winnaar van de NVVG-MSD Vasculaire Geneeskundeprijs voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre. Aan die bekroning is naast een oorkonde een geldbedrag van 30.000 euro verbonden. Dr. Albert de Roos is (co-)auteur van meer dan 450 artikelen en redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Radiology’. 

Higgins

Vooromslag van MRI and CT door Charles B.Higgins en Albert de Roos

 

In 2014 hield hij de Josef Lissner (1)Honorary Lecture voor de ‘European Society of Radiology’ (ESR), onder de titel: ‘Research in cardiac imaging: how I do it’. 

The outlook for research in cardiac imaging was the theme of the Josef Lissner Honorary Lecture for ECR in Vienna, Austria. given by professor Albert de Roos.

The outlook for research in cardiac imaging was the theme of the Josef Lissner Honorary Lecture for ESC in Vienna, Austria. given by professor Albert de Roos.

(1) Josef Anton Lissner (1923-2006) was een Duitse radioloog met wereldfaam.