Tags

,

IN MEMORIAM PIET HART ALIAS MR.PICO (1932-2003)

Als Mr. Pico aan het werk

Heemstede – Op 28 mei 2003 overleed na een ziekte toch nog onverwacht in zijn slaap de heer Piet Hart. Als amateur-goochelaar was zijn artiestennaam Mr.Pico, een samentrekking uit het Frans van Piet Hart = PIerre Coeur). Geboren in Haarlem heeft hij het grootste deel van zijn leven in Heemstede gewoond. In zijn beroepsleven was Piet Hart jongerenwerker bij het Hervormd Jeugdhuis “Centrum 111”, later gefuseerd met het ”Oude Posthuis” tot CASCA. Omdat hij tijdig inzag dat je moeilijk je volledige loopbaan jeugdwerker kunt blijven schakelde hij  het tweede deel van zijn werkzame leven over op een nieuwe baan als landelijk adviseur voor het bejaarden- en gehandicaptenwerk bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Eenmaal in de VUT heeft hij als mr.Pico nog ruim tien jaar zijn grote passie kunnen beoefenen: het goochelen. Het begon ooit als kind met een goocheldoos van Sinterklaas. Op zijn 18e leerde hij het vak – volgens hemzelf het op één na oudste van de wereld –  van een oudoom. Piet Hart werd lid van de Noord Hollandse Bond van Goochelaars te Haarlem. Gedurende bijna een kwarteeuw was hij tevens voorzitter van deze bond. Zijn grote voorbeeld was Fred Kaps, door hemzelf beschouwd als de grootste tafelgoochelaar aller tijden.

Mr.Pico specialiseerde zich in het optreden voor kinderen, trad op bij feesten en partijen, en was in bejaardenhuizen en verpleeginstellingen een gewilde gast. Zijn duizendste voorstelling gaf hij in 1987 toepasselijk in Heemsteeds cultureel centrum ’t Oude Slot.

Mr. Pico was een graag geziene gast bij kinderen zoawel als senioren. (De Heemsteder, 16 oktober 1997)

Mr. Pico was een graag geziene gast bij kinderen zoawel als senioren. (De Heemsteder, 16 oktober 1997)

Over zijn grote liefde, naast èn na echtgenote, 3 kinderen en 2 kleinkinderen, zei hij ooit “Goochelen is een kwestie van blazen en tot drie tellen, en dan gaat ’t vanzelf. Het gaat eigenlijk niet om de truc, maar of het publiek zich vermaakt. Je probeert het publiek altijd een stap voor te zijn”.

Simpele conclusies waarbij hij zijn toekijkers met verbazing deed toekijken. Veel van zijn trucs ontwierp hij zelf in de als atelier en museum van goochelattributen ingerichte zolderetage van zijn woning. Ook haalde hij veel uit de vakliteratuur en werden trucs geruild met collega’s.

Hij hield er van kinderen bij zijn acts te betrekken. De intussen internationaal doorgebroken illusionist Hans Klok begon als negenjarige bij zijn club in Haarlem.

Piet Hart was ook secretaris en voorzitter van de landelijke koepel van 24 goochelverenigingen: de Nederlandse Magische Unie. Als internationaal jurylid reisde hij vaak naar Duitsland. In 1984 won hijzelf de prijs voor de beste buitenlandse deelnemer met een optreden in de “Haarlemzaal” tijdens de Duitse kampioenschappen goochelen in het Stadt-Theater van Osnabrück.

Met beroepsgoochelaar Hans Kazan organiseerde Piet Hart in 1997 een expositie van goochelmateriaal en video-opnamen in het museum van oude ambachten en speelgoed in Terschuur, gemeente Barneveld. Eén van zijn laatste activiteiten was een jubileumtentoonstelling van optische illusies in de Heemsteedse bibliotheek. De opening daarvan vond op 11 november 2000 plaats door zijn vriend en tweevoudig wereldkampioen goochelen Richard Ross. Laatstgenoemde was initiatiefnemer van het ‘Magic Art Center’ in Bennebroek.Dat was vanaf de oprichting in 1984 diens plotse overlijden op 21 mei 2001 hèt internationale ontmoetingscentrum voor goochelaars.

Overlijdensadvertentie in Haarlems Dagblad 30 mei

Overlijdensadvertentie in Haarlems Dagblad 30 mei 2003

Overeenkomstig zijn wens is Piet Hart in familiekring begraven op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Uit de hoge hoed en via zijn toverstok en spreuk “Sim Sala Bim” van amateur-goochelaar mr.Pico komen geen konijnen meer.“Het is goed geweest..”. De herinnering blijft aan een aimabel mens voor wie de magische kunst de meest edele vorm van amusement betekende.

Hans Krol (Heemstede)

Bij gelegenheid van zijn duizendse voorstelling verscheen bijgaand artikel in de Heemsteedse Koerier van 4 maart 1987

Hart

Piet Hart in de Heemsteder van 17 december 1993.

Uit: de Heemsteder van 15 november 2011

Uit: de Heemsteder van 15 november 2011. V.l.n.r. Piet Hart, Hans Krol en Richard Ross

 

Ross

Richard Ross met handtekening

Richard Ross, pseudoniem van Richard Rozeboom (overleden in 2001) richtte met zijn broer Tadek  in Bennebroek, in een voormalige bollenschuur, Meerweg 1A, het ‘Magic Art Center’ op, na zijn overlijden voortgezet door zijn Franse weduwe Veronique Ross

Enkele stoffelijke herinneringen gewijd aan een wereldkampioen goochelen (1970 en 1973) Richard Ross (1946-2001)

 

Pico

In memoriam Piet Hart, mr. Pico, uit de Heemsteedse Courant van 4 juni 2003

Graf van Pieter Adriaan Ige (Piet)  Hart “Mr.Pico” 1932-2003 op de algemene begraafplaats Heemstede