Tags

, , , ,

In Memoriam Wim Verspoor (91) 23 februari 2010 overleden, 1 maart uitvaartplechtigheid in Driehuis

We nemen vandaag afscheid van Wim Verspoor, die ik persoonlijk zo’n 15 jaar heb meegemaakt binnen de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek (de VOHB), tegenwoordig Historische Vereniging Heemstede Bennebroek geheten.

VOHB

Het bestuur van de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek (VOHB/HVHB) in 1979. Staand van links naar rechts: Hans Krol, Piet Kapsenberg, Gerard Schuitemaker (voorzitter), Theo Dekker. Zittend v.l.n.r. Irene van Thiel-Stroman, Wim Verspoor (secretaris) en Harm Hamming

Hij was een zoon van A.J.J. (Dolf) Verspoor, architect, gemeentebestuurder (gemeenteraadslid van 1945 tot 1958 voor de PvdA), en voorzitter van o.a. H.P.C.

Graf van o.a. A.J.J.Verspoor op de Algemene Begraafplaats in Heemstede

Vanaf 1926 in Heemstede woonachtig heeft die zijn sporen nagelaten, o.a. dankzij het ontwerp van het Gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan en als propagandist van het (school)zwemmen, o.a. als voorzitter van H.P.C. In Haarlem bouwde hij o.a. het Sportfondsenbad.

Wim was de jongere broer van Dolf Verspoor, die als letterkundige en vertaler een heel andere richting is opgegaan en in 1994 kwam te overlijden. Dolf Verspoor had een groot talent voor talen en één van de brieven vanuit Parijs naar zijn broer Wim in Heemstede geschreven wordt op het internet geciteerd.

Dolf Verspoor (1917-1994) [foto Arno Lingerak]

Dolf Verspoor (1917-1994) [foto Arno Lingerak]

Geboren in Den Haag en daarna in Haarlem  kwam Wim, met Voorweg 7 als woonhuis, in de 2e klas op de nabijgelegen Voorwegschool terecht, toen nog ‘klompenschool’ bijgenaamd. Omdat Heemstede in die tijd groeide kwam er in de 5e klas een splitsing en kwam Wim met een groot aantal klasgenoten in 1929 in de 6e klas op ‘Djokjakarta’ [een vervallen villa van de Nederlandse resident in Djokjakarta – vandaar die naam] aan De Kerklaan terecht, voorloper van de Dreefschool. Later zou hij die tijd een vrijbuiterbestaan noemen. De scholier Wim Verspoor staat twee maal in het fotoboek ‘Heemstede in Beeld van 1900 tot nu’ en gelet op de namen is hij als één van de laatsten nu verscheiden. Daarna volgde het Kennemer Lyceum en de MTS-Haarlem, afdeling werktuigbouwkunde en electrotecjniek,  maar zonder die opleidingen af te maken, kwam hij in 1939 bij Hazemeyer Signaalapparaten in Hengelo terecht.

De barre oorlogsjaren volgden, en evenals zijn vader zou hij in het verzet gaan, de een in Heemstede, de ander in Hengelo. Juni 1945 kwam Wim terug in Heemstede om daar te trouwen en zich blijvend te vestigen.

Ondertrouw en in april 1946 huwelijk met Dini van de Brake (Haarlem's Dagblad, 2-3-1946)

Ondertrouw en in april 1946 huwelijk met Dini van de Brake (Haarlem’s Dagblad, 2-3-1946)

Na de bevrijding werd hij als administrateur van het bewaringskamp Koudenhorn in Haarlem aangenomen. Via nog een baan in Amsterdam vond hij zijn bestemming bij MILITEX. Een in 1948 opgerichte fabriek voor onderhouds- en schoonmaakmiddelen, van ex-militairen, – vandaar de naam – ook uit Nederlands-Indië en tevens invaliden, om hen weer op te nemen in de burgermaatschappij. Tot 1968 directeur in het bedrijf dat toen aan de Blekersvaartweg 10 was gevestigd, in een voormalige wasserij. Na sloop is daar nu een appartementencomplex gevestigd ‘Camericx’ geheten. Militex bestaat anno 2010 echter nog altijd in IJmuiden en vervaardigt reinigingsmateriaal voor de groothandel.

Benoeming van Wim Verspoor als bestuurslid van Volksonderwijs, afdeling Heemstede (H.D., 23 april 1959).

Benoeming van Wim Verspoor als bestuurslid van Volksonderwijs, afdeling Heemstede (H.D., 23 april 1959).

In 1994 bij een bezoek aan de ridderhofdstad Gunterstein in Breukelen. Van links naar rechts Hans Krol, jhr. W.H.D.Quarles van Ufford, Wim Verspoor en Cees Peper

Wim kon na zijn pensionering wat meer zijn eigen tijd indelen en ging zich met politiek bezighouden door zich bij D66 aan te sluiten. Ik herinner me dat hij het prachtig vond dat een jonge vrouw die later in de politiek zou gaan bij hem om raad vroeg hoe zij dat moest aanpakken. Dat advies heeft haar achteraf kennelijk geholpen. Maar uiteindelijk vond hij de politiek toch te zwevend en op aanraden van Ben van Tongeren (destijds D66 raadslid en VOHB-voorzitter) schakelde hij over op de VOHB. ‘Wagnerkade65’ werd een bekend secretariaatsadres. [In Heemstede spreken we van de Wagnerkade en elders zegt men Waagnerkade] In 1975 had hij al tijdens een ledenvergadering een vurig pleidooi gehouden meer aan ledenwerving te doen, was lid van de kascommissie. Het jaar daarop kwam plotseling een vacature vrij als secretaris en die functie heeft hij 15 jaar tot 1991 met verve vervuld. Tevens nog een aantal jaren redacteur van de nieuwsbrief.

Het VOHB-bestuur neemt afscheid van Wim Verspoor. Staand v.l.n.r.: Cor van gasteren, Cees Peper, Kees de Raadt, Wim Verspoor, Hans Krol, Jn Olthaar, Gerard Schuitemaker. Zittend v.l.n.r.: Henny Nierhoff-Bax, Diny Verspoor, Lenie 't Hooft-van der Linden

Het VOHB-bestuur neemt afscheid van Wim Verspoor. Staand v.l.n.r.: Cor van Gasteren, Cees Peper, Kees de Raadt, Wim Verspoor, Hans Krol, Jan Olthaar, Gerard Schuitemaker. Zittend v.l.n.r.: Henny Nierhoff-Bax, Diny Verspoor, Lenie ’t Hooft-van der Linden

Met andere lotgenoten streed hij tegen horizonvervuiling en onnodige afbraak. De bouw van de Heemsteedse wolkenkrabber Kennemerhaghe nabij het station was zeer tegen zijn zin. Wat dat betreft was hij zoon van zijn vader die bij zijn 70ste verjaardag in1957 in de Heemsteedse Courant fulmineerde tegen de bouw van het ene flatgebouw na het andere, Dat was in strijd was met het uitbreidingsplan van Jos Cuypers, die een tuinstadkarakter had voorgestaan met 2/3/4 woningen onder één kap en een tuintje aan de voor- en achterzijde. Hoogbouw vonden vader èn zoon allesbehalve een vooruitgang. Gelukkig is ook veel positiefs bereikt, zoals behoud van o.a. de Dorstige kuil, de Appelkamer, Meerzicht, Ipenrode en de voormalige politiepost aan de Glipperweg.

In de jaren 1981-1985 zat hij in de redactiecommissie van een te schrijven boek over Heemstede 1940-1945 en toen Dick Laan in 1993 overleed zorgde hij ervoor dat een deel van het archief van buurman en kinderboekenschrijver Dick Laan naar de Bibliotheek ging, nu in het Noord-Hollands Archief.

Binnen het VOHB-bestuur was hij, zoals Gerard Schuitemaker opmerkte, een vredestichter, die verschillende opvattingen bij elkaar bracht. Hij kon aardig mopperen, maar zou nooit over anderen kwaadspreken.

Bij zijn afscheid in 1991 zou hij een ets van de ‘Belvedere’ aangeboden en werd ook zijn echtgenote Dinie (die 40 jaar als schoonheidsspecialiste werkte) in de hulde betrokken. Bij die gelegenheid ontving hij terecht het erelidmaatschap van de VOHB.  Een van de bestuursleden maakte het volgende afscheidsvers:

scannen0018

Vier jaar na zijn vertrek, in 1995, gaf hij nog een interview en deed hij als een soort laatste wens de uitspraak; “Ik zou graag zien dat de gemeenteraden van Heemstede en Bennebroek zich wat minder lieten leiden door projectontwikkelaars. Gemeentelijk karakterbehoud dus” Weer 15 jaar later zijn dat nog altijd actuele woorden.

Hij ruste in vrede. De goede herinneringen aan zijn persoon blijven.

Hans Krol

Rouwbericht Wim Verspoor

Rouwbericht Wim Verspoor

Twee klassefoto’s met Wim Verspoor op de Voorwegschool en Dreefschool

Een foto van de vijfde klas (1928) van de Voorwegschool met meester De Bie en o.a. de volgende veelal ijverige leerlingen: Han Bakker, Chris Vijzelaar, WIM VERSPOOR, Piet van Veen, Jilles Schelling, Lizzy Sara Maij, Aagje Eveleens, vier kinderen Davelaar, Willy Verstraten, Rietje Bakker, Frans Kolk, Herman Kolk en Wim van Breda. Uit de Haarlemmermeer kwamen o.a. Kees Peetoom, Wim van Groningen en Henk den Belder; de laatste twee waren ondergronds actief tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.

Een foto van de vijfde klas (1928) van de Voorwegschool met meester De Bie en o.a. de volgende veelal ijverige leerlingen: Han Bakker, Chris Vijzelaar, WIM VERSPOOR, Piet van Veen, Jilles Schelling, Lizzy Sara Maij, Aagje Eveleens, vier kinderen Davelaar, Willy Verstraten, Rietje Bakker, Frans Kolk, Herman Kolk en Wim van Breda. Uit de Haarlemmermeer kwamen o.a. Kees Peetoom, Wim van Groningen en Henk den Belder; de laatste twee waren ondergronds actief tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.

Toto van de zesde klas 'Dreefschool, najaar 1929, genomen in de tuin van het pand 'Djokjakarta' aan de Kerklaan. Bovenste rij v.l.n.r. G.S.Hackenberg, Lizzie Sara Maij (de latere schrijfster), onbekend, Coba Zieren, Corry Molenaar, onbekend, meester D.Kikkert, Carla van de Sluis, Corry Stefels, onbekend, Sjaantje Kolk, onbekend, Jopie Eggers, Catotje Verburg. Niddelste rij: Henk den Belder, Jaap Fontein, Piet van Veen, Jaap v.d.Laag, Evert Slijper, Jan Hellings, Han Bakker, Wim van Breda, Simon Hellings, Tonny Dallemagne. Voorste rij: George Simons, Jan Uvenhoven, Rob Tonus, V.d.Pols, Jilles Schelling, Louis (Oela genoemd) Hartz, WIM VERSPOOR, George Leih, Henk Leloux.

Foto van de zesde klas ‘Dreefschool, najaar 1929, genomen in de tuin van het pand ‘Djokjakarta’ aan de Kerklaan. Bovenste rij v.l.n.r. G.S.Hackenberg, Lizzie Sara Maij (de latere schrijfster), onbekend, Coba Zieren, Corry Molenaar, onbekend, meester D.Kikkert, Carla van de Sluis, Corry Stefels, onbekend, Sjaantje Kolk, onbekend, Jopie Eggers, Catotje Verburg. Middelste rij: Henk den Belder, Jaap Fontein, Piet van Veen, Jaap v.d.Laag, Evert Slijper, Jan Hellings, Han Bakker, Wim van Breda, Simon Hellings, Tonny Dallemagne. Voorste rij: George Simons, Jan Uvenhoven, Rob Tonus, V.d.Pols, Jilles Schelling, Louis (Oela genoemd) Hartz, WIM VERSPOOR, George Leih, Henk Leloux.

Bijlage: Militex, een opmerkelijke industrie

Voor veel ex-militairen was het in de jaren na de Tweede Wereldoorlog niet makkelijk om werk te vinden. Alhoewel het Gewestelijk Arbeidsbureau er alles aan deed om gedemobiliseerden aan het werk te helpen. De 29-jarige W.M.J.Rijpkema uit de Mesdaglaan en A.Knoop uit de Lorentzlaan, twee oud-militairen, begonnen daarom in juli 1948 een fabriek en groothandel in chemische en farmaceutische producten in een garage in Heemstede. De producten waren zeep, was, anti-septol, vloerolie, poetsmiddelen, schuurpoeder, droge en aangemaakte verfstoffen en sproeimiddelen voor de landbouw. Op 6 december van dat jaar passeerde de akte van de nieuwe vennootschap notaris M.W.Treurniet en kreeg de naam ‘Militex’. In januari 1949 waren in de fabriek, het kantoor en de magazijnen zeven ex-militairen werkzaam en elf in de buitendienst. Het ging bij dit bedrijf niet direct om de vervaardiging van producten, maar meer om het sociale kader, waarbinnen oud-militairen, oud-illegale werkers en oorlogsslachtoffers aan het werk werden gezet. Men streefde er op de eerste plaats naar om onder leiding van enkele chemici de financiële nadelen van de achterliggende jaren te compenseren. Men ging overigens zo voortvarend te werk, dat de oprichters grote moeite hadden om het overzicht te bewaren. Door de toeloop werd er in het voorjaar van 1949 op verscheidene plaatsen gewerkt. In 1950 is de agentuur en groothandel in chemische producten van de Heemsteedse firma Willx aan Militex toegevoegd en kon men het voorspoedig lopende bedrijf overbrengen naar een vroegere wasserij van de familie Breed aan de Blekersvaartweg nr. 10. De verwachting was toen dat dat het daar zijn vleugels verder kon uitslaan en uiteindelijk werk kon verschaffen aan zo’n honderd oud-militairen, waaronder een aantal invaliden. Dit laatste aantal is niet gehaald. Meer dan enkele tientallen zijn het er nooit geworden. De heer Wim Verspoor was in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw directeur van dit bedrijf. Vanaf omstreeks 1986 concentreerde men zich op de toelevering aan de groothandel en het schoonmaakbedrijf. Tegenwoordig is het nog altijd bestaande bedrijf in IJmuiden gevestigd, Ampèrestraat 3/A, en produceert men vooral industriële reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, vloer-, sanitair- en glasreinigers en dergelijke.

Vooraan de vm. wasserij Breed aan de Blekersvaartweg

Vooraan de vm. wasserij Breed aan de Blekersvaartweg

Artikel over Militex uit: Nieuwsblad van het Noorden, 20-1-1949.

Artikel over Militex uit: Nieuwsblad van het Noorden, 20-1-1949.

Militex begon in 1949 in de voormalige atelierwoning van Van den Eijnde, maar verhuisde al spoedig naar de Blekersvaartweg

Militex, Blekersvaartweg 6-10 vestigde zich in de voormalige wasserij en woonhuis van de familie Breed (NHA)

De Blekersvaartweg met links het pand van Militex. Rechts de Esdoornkade (NHA)

Bijgaande kaart van Militex, verzonden op 30 november 1950, vond ik op 9 juni 2012 tijdens de megacarta verzamelbeurs in Houten

Militex N.V. Lorentzlaan 6 Heemstede

Oproep voor  een  buitengewone algemene vergadering Militex door A.Knoppien, secretaris van de Raad van Toezicht (Nieuwe Haarlemsche Courant, 28-8-1951) 

Oud-militairen gaan aan de slag bij Militex (Nieuwsblad van het Noorden, 20-1-1949)

Militex

Artikel over Militex uit het Haarlems Dagblad van 22 april 1986

Artikel over Militex aan de Blekersvaartweg. Uit: Haarlems Dagblad van 11 augustus 1988.

Artikel over Militex aan de Blekersvaartweg. Uit: Haarlems Dagblad van 11 augustus 1988.

Artikel Militex Heemstede uit het Haarlems Dagblad van 11 augustus 1988

Uit artikel  Militex Heemstede uit het Haarlems Dagblad van 11 augustus 1988. Door het bebouwen van het Blekersvaartgebied was Militex steeds meer tussen woningen komen te liggen.

Militex b.v. is tegenwoordig gevestigd op het adres Ampèrestraat 3A te IJmuiden, gemeente Velsen en actief in de vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen (foto Google)

Militex b.v. is tegenwoordig gevestigd op het adres Ampèrestraat 3A te IJmuiden, gemeente Velsen en actief in de vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen (foto Google)

Het militex-bedrijf in IJmuiden

MILITEX, na WOII in Heemstede begonnen, met chemisch-technische produkten voortgezet in IJMUIDEN bestond in 2018 70 jaar

————————————————————————————————-

W.Verspoor verbleef een groot deel van de oorlogsperiode in Hengelo. In 1942 moest hij zijn fiets afstaan ten behoeve van de Duitse Weermacht.

W.Verspoor verbleef een groot deel van de oorlogsperiode in Hengelo. In 1942 moest hij zijn fiets afstaan ten behoeve van de Duitse Weermacht.

Na de Bevrijding was Wim Verspoor enige tijd werkzaam als administrateur in interneringskamp 'Koudenhorn' Haarlem waar collaborateurs tijdelijk gevangen zaten. Om vanuit Heemstede zijn werk te bereiken werd hem een fiets ter beschikking gesteld.

Na de Bevrijding was Wim Verspoor enige tijd werkzaam als administrateur in interneringskamp ‘Koudenhorn’ Haarlem waar collaborateurs tijdelijk gevangen zaten. Om vanuit Heemstede zijn werk te bereiken werd hem een fiets ter beschikking gesteld.

Vergunning aan W.Verspoor van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Apeldoorn om zich op 21 juni 1945 naar doe gemeente te begeven.

Vergunning aan W.Verspoor van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Apeldoorn om zich op 21 juni 1945 naar doe gemeente te begeven.

Bij het afscheid van Hans Krol in 2003 in het raadhuis V.l.n.r. mevrouw Hetty Soullié, mevrouw DINI VERSPOOR- VAN DE BRAKE, WIM VERSPOOR en Teun Jongh Visscher

======================================================

A.J.J. VERSPOOR (1887-1967), ARCHITECT , ZWEMPROMOTOR EN GEMEENTEBESTUURDER

A.J.J.Verspoor gekozen tot secretaris van de Vrijzinnig Democratische Bond, afdeling Heemstede  (Haarlem’s Dagblad, 17-4-1940)

Het Gezondheidshuis van de architecten Verspoor en Muylaert aan de Lieven de Keylaan in Heemstede

Het Gezondheidshuis van de architecten Verspoor en Muylaert aan de Lieven de Keylaan in Heemstede

De vader van Wim Verspoor was A.J.Verspoor, architet van beroep en gemeenteraadslid voor de PvdA van 1945 tot 1958. Op deze foto van de oficiële opening van het nieuwe Gezondheidshuis in Heemstede op 15 juli 1933 zit hij als architect van het gebouw helemaal rechts.

De vader van Wim Verspoor was A.J.J.Verspoor, architect van beroep en gemeenteraadslid voor de PvdA van 1945 tot 1958. Op deze foto van de officiële opening van het nieuwe Gezondheidshuis in Heemstede op 15 juli 1933 zit hij als architect van het gebouw vooraan helemaal rechts.

Adolf Jacobus Johannes Verspoor is geboren op 22 februari 1887 in Gorinchem. Hij was in de jaren 1902-1903 werkzaam als leerling-tekenaar Bij B.Schelling te Delft. In 1907 was hij werkzaam als opzichter-tekenaar bij P.Kleiweg-Dyserinck te Haarlem.  In de daarop volgende jaren werkte Verspoor in Tilburg. eerst als bouwkundig tekenaar bij F.C.de Beer en Jos. Donders, respectievelijk 1908-1910 en 1910-1913. Vervolgens als opzichter-tekenaar bij de Genie (1910-1912). Vanaf 1913 was Verspoor opzichter-tekenaar bij Gemeentewerken te Leiden (1913-1940) en Den Haag (1914-1919). Verspoor was als architect geassocieerd met M.J.Muylaert, speciaal voor utiliteitswerken. Zij waren werkzaam in de crisisperiode en zijn in de oorlogsjaren gestopt. Naast ontwerp van huizen, o.a. in IJmuiden en in Heemstede aan de Koediefslaan, bestond hun werk voornamelijk uit verbouwingen van winkels en bedrijfjes. Hij ontwierp o.a. het Gezondheidshuis in Heemstede en het (intussen afgebroken) Sportfondsenbad in Haarlem. Ten slotte vestigde hij zich als zelfstandig architect vanuit zijn huisadres aan de Voorweg in Heemstede. In 1957 ontwierp hij met collega-architect D.Dondorp het pand Willem de Zwijgerlaan 64 in Haarlem-Zuid. Van 13 november 1945 tot 6 september 1949 en van 31 augustus 1950 tot 2 september 1958 was hij voor de P.v.d.A. gemeenteraadslid in Heemstede. Voorts fungeerde hij een aantal jaren als voorzitter van de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (H.P.C.), bestuurslid van de Heemsteedse Sportparken en official voor het verkrijgen van een zwemdiploma. Voor zijn verdiensten op bestuurlijk en sportief gebied ontving de heer Verspoor in 1957 de zilveren legpenning van de gemeente Heemstede.  A.J.J.Verspoor is op 16 oktober 1967 in Bronneger (Drenthe) overleden en begraven op de Algemene Begraafplaats in Heemstrede op 20 oktober 1967 (locatie C-029E).

Het omstreeks 1905 gebouwde huis aan de Voorweg 7 waar de familie Verspoor woonde (foto Puur makelaars)

Het omstreeks 1905 gebouwde huis aan de Voorweg 7 waar de familie Verspoor woonde (foto Puur makelaars)

Verspoor20

A.Verspoor in de tuin

IJMUIDEN-OOST

Han Fuchs schreef in de IJmuider Courant van 21 mei 1992 over de architecten  Verspoor en Muylaert. Van het plan van ingenieur H.F.de Jong uit 1922 om van Velsen een kleine metropool te maken kwam weinig terecht. ‘(…) Alleen IJmuiden-Oost en een deel van Nieuw-IJmuiden worden uitgevoerd zoals De Jong dat wil. Twee woningbouwcomplexen van de Heemsteedse architect A.J.Verspoor geven een impressie van het uitbreidingsplan. In 1929 ontwerpt Verspoor samen met architect Muylaert een blokje fraaie middenstandswoningen aan de Meeuwenlaan. Dit is het soort woningen dat De Jong in IJmuiden-Oost heeft gepland: grote huizen in een rustige en ruim opgezette wijk. Ook de villa’s in het gebied achter de Stationsweg, tussen Velserbeek en de spoorlijn, horen bij dit deel van het uitbreidingsplan. In de rest van IJmuiden is voor zo’n ruime opzet geen plaats. Daar verrijzen arbeiderswoningen die lijken op de huizen die Verspoor in 1928 ontwerpt op de hoek van de Meeuwenlaan en de Cederstraat, De woningen vormen een compact, gesloten bouwblok. De huizen liggen rondom een binnenterrein dat kan worden betreden via smalle toegangspoorten. Verspoor bouwt in de naaste omgeving nog een aantal identieke complexen. Ook in Nieuw-IJmuiden zijn vergelijkbare gesloten bouwblokken nog altijd te vinden. Verspoors ontwerp is een onderdeel van De Ratels, een klein plan waar ook de arbeiderswoningen in de buurt bij horen. Het vormt de grens tussen het villaterrein in IJmuiden-Oost en de arbeiderswoningen in Nieuw-IJmuiden. De gevel van Verspoors ontwerp verraadt de hand van een architect die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de moderne architectuur. Net als de omringende bebouwing en het middenstandscomplex van Verspoor gaat het om esthetisch aantrekkelijke architectuur met een eigentijds karakter. Een aanwijzing dat De Jong zorg besteedt aan de stedenbouwkundige schoonheid van het uitbreidingsplan: ‘De reclame die een stad kan maken, mag niet onderschat worden.’ (…)’.   

Uit de IJmuider Courant van 21 mei 1992. Correctie onderschrift: de op de foto getoonde woningen zijn niet de middenstandswoningen van Verspoor maar diens arbeiderswoningen.

Uit de IJmuider Courant van 21 mei 1992. Correctie onderschrift: de op de foto getoonde woningen zijn niet de middenstandswoningen van Verspoor maar diens arbeiderswoningen in de Meeuwenlaan van IJmuiden.

Winkel/woonhuis Zandvoortselaan 141, Heemstede (rechts naast Salt), in 1957 ontworpen door architect A.J.J. Verspoor

Door A.J.J. Verspoor ontworpen huizen in de Clivialaan en Zandvoorterallee Heemstede

Sportfondsenbad, vh. Frederiksplan 14 Haarlem. Ontwerp van J.B.van Loghem, A.J.Verspoor en M.J.Muylaert, 1934-1935 ‘Het Sportfondsenbad was bij de oplevering een van de modernste zwembaden in Nederland. Indeling, technische outillage, architectuur en materiaalgebruik werden gedicteerd door vooruitstrevende opvattingen over zwemmen en lichamelijke ontspanning in een hygiënische omgeving, waarbij zonlicht en buitenlucht een essentiële rol vervulden. Architectuurhistorisch vormt het overdekte bad dank zij de functionele constructie en materiaaltoepassing, de rechtlijnige compositie en de ruime toepassing van glas een tamelijk zuiver voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. voorzieningen als wisselkleedcellen, een golveninstallatie en een zonneterras dat door glazen schuifwanden met de zwemzaal in verbinding was te brengen onderstrepen het geavanceerde karakter van het zwembad. De constructie bestaat uit een gewapend beton- en staalskelet dat is opgevuld met baksteen glasstroken. De machineruimtes zijn onder het terras aan de zuidzijde ondergebracht. De glazen schuifwanden werden omstreeks de Tweede Wereldoorlog vervangen door een dichte muur. In de jaren zestig is het plafond verlaagd, wat ten koste ging van de toetreding van daglicht. In 1992 maakte het zwembad een verwaarloosde indruk en heeft uiteindelijk sloop plaatsgehad.’

Aanwezig in de Heemstede-bibliotheekcollectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg, is de uitgave van architectuurhistoricus  Wim de Wagt: doctoraalscriptie kunstgeschiedenis en archeologie Vrije Universiteit Amsterdam 306-1987. Sportfondsenbad Haarlem: geschiedenis, architectuur en outillage in cultuurhistorisch perspectief. Tweede versie. 105p. 

Sportfondsenbad Haarlem op een foto uit 1937

Verspoor

Sportfondsenbad, Frederikspark 34 Haarlem, 1973

Luchtfoto van het Sportfondsenbad in Haarlem

Foto van het Sportfondsenbad Haarlem

Foto van het Sportfondsenbad Haarlem

Het bestuur van de gemeentelijke sportparken Heemstede na de opening in 1932. Zittend v.l.n.r. gemeenteambtenaar port C.A.Schipper, burgemeester J.P.W.van Doorn en bestuurder-wethouder hhr. A.van de Poll. Staand: J.Th.Neeskens, A.van Lennep, A.J.J.Verspoor, D.Beets, W.A.de Tello, A.van Wingerde en J.Luiten.

Het bestuur van de gemeentelijke sportparken Heemstede na de opening in 1932. Zittend v.l.n.r. gemeenteambtenaar sport C.A.Schipper, burgemeester J.P.W.van Doorn en wethouder jhr. A.van de Poll. Staand: J.Th.Neeskens, A.van Lennep, A.J.J.Verspoor, D.Beets, W.A.de Tello, A.van Wingerde en J.Luiten.

Verspoor1

Een sportieve A.J.J.Verspoor zeilend op de Westeinderplas, eind zomer 1939

drietal

Bestuur van HPC in 1936: A.J.J.Verspoor (voorzitter), A.J.B.van Huissteden (secretaris) en H.W.Bakker (penningmeester)

Verspoor12

Doto genomen bij de opening van het gemeentelijk sportpark Heemstede op 21 augustus 1932. Eerste rij v.l.n.r. onbekend, onbekend, J.Kammeijer (joutnalist), burgemeester Van Doorn, RCH-voorzitter H.Scheen, J.Schelling (directeur Openbare Werken), en S.Hazevoet (ere-voorzitter RCH). Staand: A.van Lennep, J.Neeskens, L.Staal (journalist), C.Kemper (hoofdinspecteur van politie), A.de Haan (bestuurslid KNVB), onbekend, W.de Tello, A.J.J.VERSPOOR, A,van der Aar (bestuurslid H.V.B.), terreinknecht P.van der Horst, C.A.Schipper (ambtenaar sportzaken gemeente), A.Overmeer (journalist), onbekend, D.Beets (sportbestuurder), P.Koster (journalist), A.van Wingerde (gemeentesecretaris), RCH-bestuurder Jac. de Geus, architect Cornelis van Gelder, gemeenteambtenaren A.Mooldijk en  J.Luiten , jonkheer A.van de Poll (wethouder).

Benoeming van A.J.J.Verspoor tot voorzitter van HPC tijfens jaarvergadering (Opr. Haarlemsche Courant, 13-3-1941).

Benoeming van A.J.J.Verspoor tot secretaris van HPC tijdens jaarvergadering (Opr. Haarlemsche Courant, 13-3-1941).Voordien was hij voorzitter

A.J.J.Verspoor was lange tijd voorzitter van de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (HPC) , propagandist van de zwemsport en van schoolzwemwestrijden. Op deze foto uit 1938 zien we hem met het eerste polo dames-zevenelftal in 1938 Op de achterste rij v.l.n.r. Caro Kan, A.J.J.Verspoor, Frieda Kan en Els Kloot. Frieda kan trouwde met een zoon van Verspoor en emigreerde naar Canada, evenlas haar zus Frieda. Vooraan: Minca Steenhuysen, Rietje Bakker, Mies van der Zouwe en Polly Schalken.

A.J.J.Verspoor was lange tijd voorzitter van de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (HPC) , propagandist van de zwemsport en van schoolzwemwestrijden. Op deze foto uit 1938 zien we hem met het eerste polo dames-zevenelftal in 1938 Op de achterste rij v.l.n.r. Caro Kan, A.J.J.Verspoor, Frieda Kan en Els Kloot. Frieda Kan trouwde met een zoon van Verspoor en emigreerde naar Canada, evenals haar zus Frieda. Vooraan: Minca Steenhuysen, Rietje Bakker, Mies van der Zouwe en Polly Schalken.

Van 1943 tot 1945 maakte de heer A.Verspoor deel uit van de Raad voor Illegaliteit in Heemstede.

Van 1943 tot 1945 maakte de heer A.Verspoor deel uit van de Raad van Illegaliteit in Heemstede.

Verspoor19541958

Het gemeentebestuur van Heemstede in de raadsperiode van 1954-1958. Bovenste rij van links naar rechts: Th.Verhoeven, A.Hopstaken, mr.J.Zeelenberg, mr.dr.J.van Bruggen, M.Scheer, mw.H.v.d.Meulen-Houwer, N.van der Linden, M.Weijers, W.Reijnders, A.J.J.VERSPOOR, K.Dijkstra, mw.J.van Nispen-van Wely, W.van Hees en ir.J.Kooijmans. Vooraan: mr.O.van Wijk, P.Zegwaard, E.J.van Lent, burgemeester Van Rappard, T.Schelling (gemeentesecretaris, O.Brink en A.van Houten.

Verspoorrraad

De gemeenteraad van Heemstede bijeen in 1957, met A.Hopstaken P.Zegwaart, N.J.van der Linden, Th.Verhoeven, mw.J.Nispen-van Wely, mr.J.Zeelenberg, M.D.Scheer, O.Brink. K.Dijkstra, M.Weijers, ir.J.Kooijmans, A.J.J.VERSPOOR, mr.dr.A.J.van Bruggen, W.van Hees, mw.H.van der Meulen-Houwer, W.Reijnders, mr.O.van Wijk, E.J.van Lent, burgemeester van Rappard, secretaris T.M.Schelling, A.van Houten, J.L.Veen

Overlijden van A.J.J.Verspoor. Uit: De Telegraaf van 18-10-1976

Overlijden van A.J.J.Verspoor. Uit: De Telegraaf van 18-10-1976

BIJLAGE: van Adolf Jacobus Johannes Verspoor (1887-1967; werkzme periode 1902-1967) aanwezige ontwerpen in het Nederlands Architecuur Instituut (NAI) – tegenwoordig: het Nieuwe Intituut geheten – te Rotterdam (0,25 meter):

-Woonhuis voor mej.mr. Boekman, Crayenesterlaan te Haarlem

-Woonhuis “Margreta”voor dhr.C.Kroon, Houtrakpolder nabij Halfweg, 1950

-Bollenloods voor de firma Gebroeders Nelis, Herenweg te Heemstede

-Woonhuis Herenweg te Heemstede

-Manege Herenweg te Heemstede

-Woningbouw voor de firma Gebroeders Van der Pol, Lanckhorstlaan 5-11 Heemstede / Crayenesersingel te Heemstede

-Winkel voor “Teeuwen Kolen en Olie N.V.”Raadhuisstraat 23, brochure

voormalig pand Teeuwen aan de Raadhuisstraat Heemstede, gebouwd onder architectuur A.J.J.Verspoor

-Woonhuis Spaarnzichtlaan/Landzichtlaan te Heemstede, circa 1922

-Woonhuis voor A.Mul, Spaarnzichtlaan 35 te Heemstede

-Woningbouw voor de Bouwkas, Richard Strauszlaan Heemstede

-Eigen woonhuis met bureau, Valkenburgerlaan 2 te Heemstede

-Dubbel woonhuis, Valkenburgerlaan 4-6 te Heemstede

-Limonadefabriek voor dhr. Oscar Brink, Zandvoortselaan Heemstede

-Zomerhuisje voor de famiie Heuff uit Heemstede  in Renesse, Zeeland

-Restauratie van een villa, Kostverlorenkade te Zandvoort.

Gezamenlijk ontworpen door A.J.J.Verspoor en M(artin) J(acques) Muylaert:

-Winkel Verdonkenoord te Alkmaar, 1936

-ontwerp voor kindertehuis “De Lichthoeve”, Garderen, 1938

Bouw van kindertehuis ‘De Lichthoeve’ in Garderen, 1938  (Muylaert/Verspoor). Tegenwoordig staat hier hotel ‘Groot Heidebergh”.

-Winkelhuis met bovenwoning, Barrevoetestraat  23 te  Haarlem, 1934

Barrevoetestraat 23. Ontwerp Verspoor en Muylaert. Uit: Het winkelgezicht van Haarlem. Schuyt & Co., 1994. Tegenwoordig in gebruik als coffeeshop ‘Easy going’.

-Woningen, Godfried van Bouillonstraat te Haarlem

Huizen in de Godfried van Bouillonstraat Haarlem

-Sportfondsenbad, Frederikspark  Haarlem

-Verbouwing winkel J.van den Berg, Zijlstraat te Haarlem

-Reisbureau voor de heer Oswald, Haarlem

-Bakkerij voor G.van der Heijden, Camplaan/Heemsteedse Dreef te Heemstede

-Gezondheidshuis, Lieven de Keylaan  Heemstede

-Woningbouw voor b.v. “Eigen Woning’, Abr. Kuyperstraat Heemstede

-Villa  J.Waldkötter Raadhuisplein 23 Heemtede

-Melkinrichting Wipperplein Heemstede

=====================================================

Brief van Dolf Verspoor aan zijn broer Wim Verspoor, gedateerd 22 december 1939

Brief van Dolf Verspoor aan zijn broer Wim Verspoor, gedateerd 22 december 1939

DOLF VERSPOOR (1917-1994), LITERATOR EN VERTALER

Uitreiking van de Martinus Nijhoffprijs in Den Haag door professot mr.G.J.Wiardi (links) aan Dolf Verspoor, 25 januari 1958.

Uitreiking van de Martinus Nijhoffprijs in Den Haag door professor mr.G.J.Wiardi (links) aan Dolf Verspoor, 25 januari 1958.

Levensbericht uit Cioran.eu:  ‘Een auteur die het Frans tot zijn tweede moedertaal had gemaakt. Want na beëindiging van de middelbare school was hij naar Parijs getogen om Chinees te studeren, maar die taal kon in hem geen wortel schieten. In de Franse hoofdstad verkeerde hij in een milieu van meest buitenlandse bohémiens, onder wie ook de Nederlander Jef Last – van wie hij voor zijn vertrek een groot Chinees woordenboek had gekregen. Onder de literatoren die hij er ontmoette waren André Malraux en de toen nog onbekende Emile Cloran; het werk van de eerste zou hij ten slotte de rug toekeren, dat van de ander zou hij ten slotte omhelzen. Vanuit Nederland liet hij boeken van Multatuli, Van Schendel, Du Perron en Vestdijk komen, terwijl hij zich tegelijkertijd verdiepte in de poëzie van Rilke en Stefan George. Om den brode gaf hij af en toe les. ‘In Parijs ben ik privaatleraar en help fabrieksdirecteuren, schrijvers en kleine meisjes aan een mondje duits of italiaans’, schreef hij aan zijn broer Wim te Heemstede. Nadat hij zijn eerste vrouw had leren kennen, kwam er wat verbetering in zijn materiële situatie. De Parijse jaren laten een onbekommerde jongeman zien met een zeer groot talent voor talen, brede belangstelling voor literatuur en oog voor de verhoudingen op het schaakbord van de wereldpolitiek. In een brief uit 1938 verwijt hij Engeland uit kapitalistische overwegingen Mussolini en Hitler te gedogen als waakhonden tegen de gewraakte socialistische bewegingen in Rusland (sinds 1917) en Spanje (sinds 1936). Voor bijna alle schrijvers stond fascisme gelijk met de hel en het communisme met hoop. ‘In de meest katholieke Duitser kun je altijd zonder veel moeite een heiden ontdekken en de meest verstokte Franse atheïst is nog veel kritischer’, noteerde hij in 1940. Hoe verwoestend het stalinisme was, bleek uit een redevoering van André Gide die Verspoor onder ogen kreeg. Bij terugkeer uit Moskou, waar hij officieel te gast was geweest op de staatsbegrafenis van Maxim Gorki, laakte Gide de platvloerse kanten van de Sovjetliteratuur. Anders dacht de Chileense communist Pablo Neruda, die Stalin nog in de jaren zestig bewierookte en die Dolf gezien zijn vertalingen in de jaren zeventig, evenzeer volgde als Gide.’

Visitekaartje van Dolf Verspoor als journalist voor Agence France-Presse. Terug in Nederland werkte hij een aantal jaren voor de Wereldomroep

Visitekaartje van Dolf Verspoor als journalist voor Agence France-Presse. Terug in Nederland werkte hij een aantal jaren voor de Wereldomroep

Uit: De Nieuwe Gids, Brussel, van 12-13 mei 1962 bij artikel over vertaling van 'Saudades'van de Portugees Camoëns

Uit: De Nieuwe Gids, Brussel, van 12-13 mei 1962 bij artikel over vertaling van ‘Saudades’ van de Portugees Camoëns

Bericht over het ontvangen van de Nijhoff-vertaalprijs uit de Telegraaf van 27 januari 1958

Bericht over het ontvangen van de Martinus Nijhoff-vertaalprijs uit de Telegraaf van 27 januari 1958

Vertaling van vers door Francisco de Quevedo uit De Volkskrant van 20 september 1991

Vertaling van vers door Francisco de Quevedo uit De Volkskrant van 20 september 1991

Uit programma toneelgroep Theater van het stuk 'Unurleske '(Ubo Roi) van Alfred Jarry, vertaald door Dolf Verspoor

Uit programma toneelgroep Theater van het stuk ‘Ubuleske ‘(Ubo Roi) van Alfred Jarry, vertaald door Dolf Verspoor

Handschrift Dolf Verspoor

Handschrift Dolf Verspoor

Brief van Dolf Verspoor aan zijn broer Wim Verspoor in Heemstede [BW = Beste Wim].

Brief van Dolf Verspoor aan zijn broer Wim Verspoor in Heemstede [BW = Beste Wim].

Nieuwjaarswens aan Dolf Verspoor

Nieuwjaarswens aan Dolf Verspoor

Vooromslag van: ‘De maanden onzer jaren van Folgore da S an Gimignano’ door Dolf Verspoor. ‘s-Gravenhage, L.J.C.Boucher, 1960. (NHA, Heemstede-collectie 6156K)

Foto van een fietsende Dolf Verspoor door Michael Ferron uit NRC van 8 augustus 1992

Foto van een fietsende Dolf Verspoor door Michael Ferron uit NRC van 8 augustus 1992

Voorzijde: Lied van Harlekijn van Frederico Garcia Lorca, vertaald door Dolf Verspoor

Voorzijde: Lied van Harlekijn van Frederico Garcia Lorca, vertaald door Dolf Verspoor

Spaanse tekst van Garcia Lorca

Spaanse tekst van Garcia Lorca

Vertaling door Dolf Verspoor

Vertaling door Dolf Verspoor

Colofon bij 'Lied van harlekijn'

Colofon bij ‘Lied van harlekijn’

In Memoriam Dolf Verspoor 20 maart 1917 - 3 december 1994, uitgereikt bij begrafening op 'Zorgvlied', 8 december 1994

In Memoriam Dolf Verspoor 20 maart 1917 – 3 december 1994, uitgereikt bij begrafenis op ‘Zorgvlied’, 8 december 1994