Tags

,

“Het eerste wat opvalt is de ‘gulheid’ waarmee hij zijn hobby beoefent” Kees Thomassen over de Avalon Pers

Jan Keijser (foto Ron Fasary)
Jan Keijser (foto Ron Fasary)

                            1974-2014/2022  BIBLIOFIELE AVALON PERS

Jan Keijser (*1940 Amersfoort) bij zijn Avalon Pers (Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. 10, 1992)
Jan Keijser (*1940 Amersfoort) bij zijn Avalon Pers (Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. 10, 1992)

OVERZICHT VAN UITGAVEN VAN DE A V A L ON    P E R S  in de afd. Speciale collecties Heemstede (m.i.v. 2003 in Archiefdienst voor Kennemerland Haarlem, Noord-Hollands Archief) Merendeels xxclusief uitgaven voor Genootschap ‘Het Beschreven Blad’

Algemeen

In 1974 opgericht door drs. Jan Keijser en sinds eind jaren tachtig van de 20ste eeuw florerend in een voormalige boerderij in Woubrugge. De drukker-uitgever is o.a. secretaris van de Stichting Drukwerk in de Marge en is wellicht de meest ijverige typograaf in het Groene Hart van Nededeland. Hij is gehuwd met een jonge vrouw, Kitty, gezegend met 2 dochters: Roos(je) en Madelief.

Drukkersmerk Avalon Pers
Drukkersmerk Avalon Pers
Jan Vermeulen ontwierp dit drukkersmerk van de Avalon Pers
Jan Vermeulen ontwierp dit drukkersmerk van de Avalon Pers
Ex libris Jan Keyser (Hans Klokke)
Scan1554

                          Jan Keijser in zijn archief-bibliotheek (foto Jan Dekker, november 1994)

Literatuur:

– Thomassen, Kees. Uit de kast; Tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1995. Zie hoofdstuk: Een pers, p. 35-39.

– De Avalon Pers: 20 jaar drukken & uitgeven. Inleiding door Gerard Post van der Molen. Amsterdam, Minotaurus, 1995.  (Ontbrekend)

BMU =  Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994 (Den Haag, K.B., 1996)

CHRONOLOGISCHE  CATALOGUS

1982

ir. J.B.van Loghem b.i. In memoriam de Schoonheidscommisie van Haarlemmerliede c.a. bezorgd en met een nawoord door W.de Graaf. Nummer 58 van 100 exemplaren. BMU 1345. Met los een aankondiging.

Loghem

1984

Harry G.M.Prick. Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde. Nummer 44 van 150 genummerde exemplaren. BMU 4328.

1985

J.Leupen. Mon autre monde. Poèmes imagineés et images poétisées – Beeldende woorden en verwoorde beelden. Geïllustreerd. Verschenen in een oplage van 320 exemplaren. Niet in BMU.

Vooromslag van H.Prenen. Een Amoureuze Geschiedenis in de Haarlemse Binnenstad. Colofon: Het gedicht van Harry Prenen verscheen eerder in Caland Kenmerk jaargang 4, nummer 4, november 1985. Het werd voor de reek Indrukwekkend van Het Beschreven Blad door Jan Keijser in september 2010 gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall.

 1988

Gerrit Achterberg. Het Huis. In opdracht van galerie de Bleeker in Heemstede. Bevat een prent van Willem Snitker. Nummer 7 van 111 exemplaren. BMU 50.

Gerrit Achterberg.  III. Verlucht met 3 kartondrukken van Willem Snitker. Nummer 26 van 100 exemplaren. Gesigneerd door Snitker. BMU 35.

Jan Hanlo. The morning. Oplage 53 exemplaren. BMU 2218.

Sallustius prijst de levenskracht. Samengesteld door F.Mayer [met illustraties verschenen ter gelegenheid van het nieuwe jaar 1989 op verzoek van F.Mayer, gezet uit de Romulus en door de Avalon Pers gedrukt in 160 exemplaren].

Titelblad van ‘Sallustius’ [Deze uitgave werd ter gelegenheid van het nieuwe jaar 1989 samengesteld door F.Mayer, gezet uit de Romulus en door de Avalon Pers gedrukt in 160 exemplaren].

N.E.M.Pareau. Aan de ganzen. Gedicht geschreven in 1941. Jan Keijser zette het uit de Romanée en drukte het ter gelegenheid van het Jaardiner 2004 van genootschap Het Beschreven Blad.

1989

Kurt Schwitters. Der Herr von Doppelmoppel – Meneer van Dito Hubbel. vert. W.de Graaf [een uit 1927 stammend gedicht met vertaling gezet uit de Romanée en in december 1989 gedrukt in een oplage van 125 exemplaren voor vrienden en relaties van de Avalon Pers te Woubrugge.

Kurt Schwitters. Gewoon fantastisch; vijf grillige verhalen. Vertaald door W.de Graaf.

E.B.Mayer-Swart. Het rijk der Britten. [ter gelegenheid van de jaarwisseling 1989-990 gezet uit de Garamond en in 90 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge op verzoek van Marijke en Henri Mayer].

1990

Cees van der Straat. Zee zonder land.  [gezet uit de Lutetia en in april 1990 gedrukt op Simili Japon en Saunders in een oplage van 125 exemplaren door Avalon Pers Woubrugge].

Julian Deahl. Brill Leiden.

W.F.K.J.F.Frackers. Starend over stormend water sta ik stil. [Deze bundel werd door de minister van Justitie, mr.dr.E.M.H.Hirsch Ballin aangeboden aan de Inspecteur-Generaal W.F.K.J.F.Frackers, bij gelegenheid van diens afscheid als Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie op 21 november 1990 in de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage].

H.Prenen. Camera Obsura 1839-1989.  Gedicht verschenen bij gelegenheid van 150 jaar ‘Camera Obscura’ door  Hildebrand (ps. Van Nicolaas Beets) in opdracht van gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede. BMU 4321

1991

Walter Benjamin. Boeken en hoeren. [Deze 13 thesen over boeken en hoeren van de Duitse kunsttheoreticus en socioloog Walter Benjamin (1892-1940) werden ontleend aan zijn bundel ‘Einbahnstrasse, die in 1928 bij Verlag Ernst Rowolt te Berlijn verscheen. De hier gepresenteerde vertaling van W.de Graaf werd gezet uit de Gill en in maart 1991 gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge in een oplage van 49 exemplaren].

Karl Kraus. Bitterzout; aforismen. Vertaald door W.de Graaf.

Enkele eetgewoonten van de heer Alberdingk Thijm. [De tekst is ontleend aan Lodewijk van Deyssel, Telephoonbriefjes en andere curiosa. Gedrukt voor de leden van Het Beschreven Blad, jaaruitgave 1991.

1992

Bert Schierbeek. Het hoofd van de maker. Heemstede, galerie de Bleeker. Houtsneden van Jan Sierhuis.  Oplage 150 exemplaren.

Schierbeek

           Colofon van: ‘Het hoofd van de maker’ door Bert Schierbeek en Jan Sierhuis, 1992

John Keats. Four seasons fill the measure of the year. Vouwblad hommage aan A.A.M.Stols.

Portretten van Keats (door John Buckland Wright) en Stols (door B.Schmüll). BMU 2807.

Chris van Geel. Haast april [gedrukt ter gelegenheid van het Spiegelprogramma van 21 maart 1992 met als thema van de Boekenweek door de Avalon Pers].

Joop Waasdorp. De aparte kunst van Apie Prins.  Herinneringen van de schrijver aan Apie Prins, bezorgd en met een nawoord voorzien door W.de Graaf. Gedrukt in de Gill en in een oplage van 80 exemplaren gedrukt.

Vooromslag van Joop Waasdorp, de aparte kunst van Apie Prins
uit inleiding Joop Waasdorp

1993

Tekst over de Zaanstreek, eerder gepubliceerd in Het Volk van 4 oktober 1903 in de rubriek Van en voor kinderen. Gezet in de Bembo door Jan Keijser [voor Erik Schots nummer van Beschreven Bladen, september 2003].

Pierre H & Simone Dubois. Tweeklank [door Pierre H. en Simone Dubois geschreven op verzoek van Joep Jaspers en Nop Maas als nieuwjaarsgroet bij gelegenheid van de jaarwisseling 1993-1994. De tekst werd gezet uit de Romanée in een oplage van 00 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers].

Bert Schierbeek. Vlek. [een uitgave van galerie de Bleeker te Heemstede, verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘voor Bert Schierbeek’ (75 jaar) 1993. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren (en 25 h.c.). De tekst is gezet uit de Gill en gedrukt door de Avalon Pers].

Hommage aan A.A.M.Stols. Bevat vers van John Keats: Four seasons fill the measure of the year. Avalon Pers te Woubrugge en Flip Mayer, 1993

Stols

                                         Vooromslag van ‘Hommage aan A.A.M.Stols, 1993

Mayer

Schrijven van Flip Mayer aan Hans Krol, gedateerd 19 april 1999

Pierre de Ronsard: Sonnets pour Hélène VI; Sonnet voor Hélène (vertaling Ernst van Altena); Of his Lady’s Old Age (vertaling Andrew Lang). Verschenen als nieuwjaarswens voor 1994.

1994

J.A.M.Biesheuvel. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers.

Korte verzen van Edwards FitzGerald, Geert Bremer, Dick Jorritsma, Lucas Metsier, Theo van Raalte en Johan van Schagen [uitgave van familie Keyser als nieuwjaarswens voor 1995].

Wim Vogel. Bevrijdingsdag. (Voordracht in de Rotary Club Haarlem op 18 februari 1994). Oplage 300 exemplaren. BMU 5471

De mens moet het leven overwinnen. Brieven van Marcellus Emants aan Jkvr.E.C.V.E.M. van Nispen tot Sevenaer. Bezorgd door en met nawoord van  Nop Maas. Nummer 9. BMU 1645.

vooromslag wensuitgave Mayer met tekening en citaat Charles Nypels

He was a man, take him for all  I shall not look upon his like again. Charles Nypels  1895-1952. Bezorgd door en verschenen in opdracht van (Els en) Flip Mayer als nieuwjaarswens 1995.

achteromslag wensuitgave Mayer met een portret van Joachim du Bellay

‘Ma Bibliothèque’ door Auguste Vettard (1831-1894)

Gedrukt voor het bibliotheek-nummer van Het Beschreven Blad door Jan Keyser

1995

Paul Verlaine 1844-1896 Woubrugge, Avalon Pers, 1995. Voor Els en Flip Mayer gedrukt met tekeningen en etsen  van .A.Cazals, Jan Toorop, Jan Veth en Ph.Zilcken

Verlaine

H.van Sijn J.Azn. Letterlied  [Deze Koppermaandaguitgave van de Stichting Drukwerk in de Marge werd op de valreep van 1995 verzorgd door de Avalon Pers te Woubrugge en de Uitvreter te Zoeterwoude. Het gedicht is ontleend aan ‘De Tampon’, negende jaargang, nummer 11 (okt.1929) en werd gezet uit respectievelijk de Orchidea (met de Glass), de Annonce, de Discus, de Estro, de Aigrette, de Scriba en de Ornate (met de Helvetica). Titel en colophon werden gezet uit de Markant en de Egmont. De oplage bestaat uit circa 55 ongenummerde exemplaren].

Gerrit Achterberg. Ultra Montes. Bevat tekening van Willem Snitker. Gedrukt ter gelegenheid van voordracht over het werk van de dichter Achterberg door Jan Schnerr, januari 1996. Nummer 26 van 75 exemplaren.

Evert Rinsema. Uit: ‘Wat ik dacht’ (1947). Nieuwjaarswensen 1996 van Roosje, Madelief, Kitty & Jan Keijser.

Jacob Israël de Haan. Haarlem. Gedrukt voor Het Beschreven Blad door Jan Keijser. 1995. [Beschreven Bladen, maart 1995].

Wegwijsaffiche voor ‘De Trots van Haarlem’[ bijlage bij Beschreven Bladen, juni 1995]

Vouwblad als eerbetoon aan overleden S.L.Hartz (1912-1995) door Flip Mayer en Jan Keijser. Bijlage Beschreven Bladen, november 1995.

Vooromslag vouwblad.

Aan Anna Roemer Visscher, gedicht van P.C. Hooft en een hertaling door Hans Heestermans. In 1995 gedrukt door Jan Keyser voor Het Beschreven Blad. Bevat een tekening van Liesbeth van Dorsser Keus. [Beschreven Bladen, februari 1995].

Omslag van ‘Charles Nypels (1895-1952) + vers ‘L’déal’ van Joachim du Bellay (1525-1560) + ‘Le beau Voyage‘ en vertaling + gedicht van G.de Nerval. van de Avalon Pers gedrukt voor Els en Flip Mayer als wensboekje voor 1995. Op de voorzijde cartoontekening Charles Nypels en achterzijde portretgravure Joachim de Bellay

1996

L.van Deyssel. De meest Hollandse stad = Haarlem]; samengesteld en ingeleid door Harry G.M.Prick. Woubrugge, Avalon Pers,  1996. Verschenen op verzoek van Joep Jaspers en Nop Maas.

Vooromslag L. van Deyssel. De meest Hollandsche stad [causerie over Haarlem]. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M.Prick. Woubrugge, Avalon Pers, 1996.

Gerrit Achterberg. Ultra Montes.

Ultra montes is gedrukt ter gelegenheid van de voordracht over het werk van de dichter Gerrit Achterberg door Jan Schnerr voor de leden van de Rotary Club Haarlem-Oost in 1996. De uitvoering en tekening zijn van Willem Snitker. De tekst is gezet uit de Romanée en in een oplage van 75 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge. Nummer 37/75

1997

Vooromslag van een bijdrage gewijd aan het tweehonderdste geboortejaar van de componist Franz Schubert. Door Jan Keyser,  gedrukt voor de leden van Het Beschreven Blad in opdracht van Flip Mayer

Een nieuwjaarswens van A.J.de Bull (1823-1888), redacteur en uitgever van de ‘Amsterdamsche Courant’. Nieuwjaarswens Avalon Pers.

Brief van H.Nicolson, Diaries & Letters 1939-1945. Fontana, 1970. Met illustratie door Avalon Pers voor leden van Het Beschreven Blad.

1998

Elisabeth Leijnse. De biograaf en zijn duiveltjes. Deze op 31 oktober 1997 uitgesproken tekst  verscheen in druk op 12 december 1998 bij gelegenheid van de uitreiking der Frans Erensprijs in Maastricht aan Harry G.M.Prick.  Oplage: 100 exemplaren.

Fragmenten uit: Nescio, Natuurdagboek, 13 december 1953 en Hans Warren: Geheim dagboek 13 december 1953 [persoonlijke wensen voor 1998; gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall door de Avalon Pers te Woubrugge].

vooromslag uitgave Mallarmé

Stephan Mallarmé 1842-1898 door F.M. [=Flip Mayer]. Wensen voor 1998, gedrukt door Avalon Pers, Woubrugge].

nog een illustratie uit Mallarmé-uitgave

1999

Jan Elburg. Slotverklaring.  Uitgave van galerie de Bleeker in Heemstede. Bevat tekening van Willem Snitker. Nummer 12 van 150 exemplaren.

Hommage aan Flip Mayer, voor de leden van Het Beschreven Blad door Jan Keijser gezet uit de Romulus en gedrukt op Zerkall. (bijlage bij Beschreven Bladen, jaargang 9, nummer 4, mei 1999)

Mayer

                         Vooromslag van Hommage aan Flip Mayer; door Jan Keijser

2000

Avalon Pers. Uit toelichting bij Ronald Rijkse. 100 jaar Private Presses. 2000. Vriendenmapje Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Godfried Bomans. Een paar niet in het Verzameld Werk opgenomen bijdragen uit Het Venster. Bijdrage aan het project Indrukwekkend  van genootschap Het Beschreven Blad. Met los een briefje van de uitgever-drukker. Zijn dochter Roos Keijser schreef een doctoraalscriptie over het Algemeen Litterair Maandblad ‘Het Venster’(1931-1936). Het prozastuk schreef Bomans onder schuilnaam B.Majorick, de 2 opgenomen gedichten onder pseudoniem Rob Delsing.

Slot van bibliofiele uitgave ‘Godfried Bomans’

Adriaan Morriën. HAARLEM. Gedicht voor Bert Sliggers gezet uit de Arrighi op Zerkall gedrukt door Jan Keijser (bijlage bij Beschreven Bladen, jaargang 10, nummer 8, november 2000).

Gedichten ‘Hulshorst’ van Gerrit Achterberg (1936) en ‘Adlestrop‘ door Edward Thomas (1920) gedrukt met een toelichting van Jan Keijser voor de leden van genootschap Het Beschreven Blad.

wensen voor 2000

2001

Hommage aan Hans. Ter opluistering van de zeventigste verjaardag van Hans Rombouts is het gedicht van Abrham Cowley: ‘Books should not business, entertain the light…’ (1618-1667) gezet uit de Romanée en gedrukt op papier uit de kelder van Sem Hartz door Jan Keijser in vriendschap en bewondering (bijlage in: Beschreven Bladen, jaargang 11, nummer 6, augustus 2001).

2002

Gerrit Achterberg. Een overgeschoten vers. Gezet uit de Perpetua en gedrukt op Hollands normaal 3 van Ubbens door de Avalon Perd te Woubrugge (Beschreven Bladen, jaargang 12, nummer 2).

2003

G.J.Resink, Jaarwisseling (gedicht). Wenskaart voor 2003

Binnenomslag Beschreven Bladen, jaargang 13, 2003, nummer 2

G.J.Resink. Jaarwisseling (gedicht)

Bijeenkomst van genootschapsleden Het Beschreven Blad in Haarlem (2003). Van links naar rechts: Cees van Steijnen, Flip Mayer, JAN KEIJSER, Jutta Swakowski, Jeffrey Bosch, Joep Jaspers, van achteren Hans Krol (foto Jan Dekker)

2004

Edward Thomas. The New Year. (vers) op wenskaart voor 2004

Ruud Douma: Jubilate Damiate. In: Spaarne gedichten, op verzoek van Zingende Zaag, gedrukt ter gelegenheid van de Nacht van de Poëzie, zaterdag 14 februari 2004 in de Toneelschuur te Haarlem. In: Beschreven Bladen, jaargang 14, nummer 2, gedrukt door Avalon Pers i.s.m. De Uitvreter (letter Spectrum).

Hafid Bouazza. Fragmebt uit Paravion (Amsterdam, 2003).  Verschenen ter gelegenheid van de Bakenesser Avond op 19 januari 2004.

2005

Valdimir Nabokov, citaat uit Verzamelde verhalen1 (Welbehagen), op wenskaart voor 2005

Drie houtsneden van J.Franken Pzn. van de blokken gedrukt door Jan Keijser voor jaargang 15, aflevering 2, van de Beschreven Bladen. Jaaruitgve van genootschap Het Beschreven Blad 2005.

Herdruk van kaart van het centrum der Heerlijkheid Heemstede in 1627 door landmeter Balthasar Floris van Berckerode. Nieuwjaarskaart in opdracht van Hans Krol uit Heemstede.

2006

Kees van Kooten. Terug naar Glutonia. (met los plaatje van Joost Swarte). Door bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad 11 december 2005 bij de presentatie van Mooi Marginaal 11. Door Dick Jalink en Jan Keijser gedrukt bij de Avalon Pers uit de Boulevard en de Bembo in een oplage van 200 exemplaar.

Los plaatje door Joost Swarte bij ‘Terug naar Glutonia’ door Kees van Kooten

William Blake (1757-1827): The Lily, vers op verzoek van Joep Jaspers en Nop Maas gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge.

L.H.Wiener. Moederziel (verhaal geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Pop als burgemeester van Haarlem. Gedrukt door de Avalon Pers i.s.m. de Kalamos Pers en Lojen Deur Pers.

Simon Vestdijk: Zeer Geachte Heer Van het Reve. Zeven brieven van Simon Vestdijk. Inleiding van Kees Fens, aantekeningen van Nop Maas.

Fernweh. Avalon Pers voor jaaruitgave Het Beschreven Blad.

Een brief van J.van Krimpen (Haarlem 30 September 1935) aan Flip Mayer.  Door jan Keijser gedrukt voor het Bubb-nummer van Het Beschreven Blad. 2006

Wensen voor 2006 (tekst uit C.O.Jellema. Verzameld Werk)

Kees van Kooten. Gerard Reve. tekst die eerder verscheen in HUMO van 10 mei 2005. Gedrukt door Avalon Pers voor Nop Maas en Joep Jaspers in een oplage van 300 exemplaren

2007

Gedicht Nieuwjaargroet ontleend aan J.van Oosterwijk Bruijn, De Boertige Zangster (1833). Deventer, z.j.

C.O.Jellema. Wat bleef van de ontroering. Avalon Pers. Uit: Mooi Marginaal 2006-2007. Haarlem, 008, pagina 31

2008

Woord en Beeld. In september 2008 uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad. Bevat drukwerk van Jan Keijser, Avalonpers, op de bladzijden 1-8 en 49-56.

Colofon WOORD EN BEELD, jubileumuitgave 25 jarig bestaan van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad, 2008.
Vervolg colofon Woord en Beeld 2008

2010

illustratie: Het wilde westen volgens Jan Keijser (voor leden van genootschap Het beschreven Blad

2011

Thomas Graftdijk. Laatste gedichten. Met een nawoord van Geerten Meijsing. Woubrugge, Avalon Pers 2011.

Bram de Ridder, Het land waar ik wil wonen. Deze tekst verscheen eerder in De Volkskrant van 12 oktober 2010 en werd voor de jaaruitgave van Het Beschreven Blad gedrukt door Jan Keijser.

2012

Augusta Peaux (1859-1944) : Oude Jaar Uit: Gedichten (1918)

2013

Een brief van Godfried Bomans aan Els Mayer [uit 6 februari 1962 en heeft betrekking op een stuk van Els Mayer, gepubliceerd in ‘The Dickensian’, over Wemminck, een advocatenklerk uit ‘Great Expectations’ van Charles Dickens

Vooromslag. De volledige tekst van de brief mis gepubliceerd op blog librariana: The Dutch Dicklensian, de 200ste geboortedag van de Engelse schrijver Charles Dickens
Portretgravure door Will Landman van Thomas Grafdijk
Portretgravure door Will Landman van dichter Thomas Grafdijk (1942-1992)
Colofon van Thomas Graftdijk. Laatste gedichten. 2011.

Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade. Woubrugge, Avalon Pers [2 maart 2013 verschenen bij gelegenheid van de onthulling van een plaquette op de locatie van het geboortehuis van de schrijver aan de Bierkade 2a. De tekst is gedrukt uit de Spectrum in een oplage van 130 exemplaren].

‘Menschen getroffen’ van Godfried Benn uit de bundel “Aprèslude”(1955) werd door C.O.Jellema vertaald op 9 februari 1961 en verschijnt hier voor de eerste keer in druk. De tekst is gezet uit de Emergo.
(wens van Jan & Kitty Keijser voor 2013)

2014

C.O.Jellema. Telefoon (vers, met toelichting door Gerben Wynia. wenskaart voor 2014

2015

Jan Hanlo. Trumpet, written by Jan Hanlo on the 14th of June 1968, with an English translation by Martin van der Waals, is set in Romanée and printed on Zerkall by the Avalon Press. The edition of fifty copies is published on the occasion of the first professional arrangement (‘gig’) of Louis Armstrong in 115.

N.B. Op 18 november 1990 verscheen als bibliofiele uitgave: JAN KEIJSER 50′ voor de Keijser van de Margedrukkers gedrukt door de Mercator Pers bij gelegenheid van zijn 50-ste verjaardag op 18 november 1990.

uit: Nieuwjaarswens 2016

2016

Shakespeare: Speech Thomas More from Sir Thomas More, Act II, Scene IV. [nieuwjaarswens 2017]

Shakespeare

2017

A.Alberts. Kerstmis op een eiland. Woubrugge, Avalon Pers [nieuwjaarswens 2018].

2018

Citaten van Therèse Cornips, op het standbeeld van Wibaut en van Ilja Leonard Pfeijffer – als nieuwjaarswens 2019 van Kitty en Jan Keijser

2020

A verse from ‘Typographia’ Avalon Pers
Foto van Jan Keiser door Alexandra Verburg. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 1995.
Foto van Jan Keijser door Alexandra Verburg. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 1995.
31 december 2020; BREXIT Wat een droevige vertoning…. (Avalon Pers – tevens wensen van Kitty &Jan Keijser voor een gelukkig 2021)
Samuel Johnson said: ‘Patriotism is the last refuge of the scoudrel’ Hierboven: Lees Harold Nicolson, Diaries & Letters 1939-45 (Avalon Pers, Woubrugge)

2021 Elias Canetti. Het prachtige verhaal. Woubrugge, Avalon Pers, 2021

Gelukwens van Kitty  & Jan Keijser voor 2022

Zonder jaar

Vooromslag van EEN BRIEF van J.van Krimpen aan Flip Mayer (Haarlem, 30 september 1935). Toelichting: Flip Mayer volgde in de jaren 1935-1936 een grafische opleiding aan de Londense Central School of Arts and Crafts. Dit was voor zijn vader Henri Mayer, de legendarische boekhandelaar bij Nijhoff in Den Haag, in overleg met o.m. zijn vriend Van Krimpen geregeld. In tegenstelling tot het beeld dat van hem bestaat komt Van Krimpen in deze brief naar voren als een hartelijke en behulpzame man. De tekst is gezet uit de Van Dijck en dor Jan Keijser gedrukt voor het Bubb Kuyper nummer van Het Beschreven Blad.
Vooromslag van Jacqueline van der Waals. Drie (zee)gedichten.: ‘Het lichten der zee’, ‘Komende schepen’, en ‘Windgeruisch’. Ter gelegenheid van de Jaaruitgave van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad gezet uit de smalle Bembo door Jan Keijser.
Jan Keiser. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. 1995.
Jan Keijser. Uit: Pastei & hoerenjong; 30 drukkers in de marge. 1995.
Silhouet en profil van Jan Keyser, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar.
Silhouet en profil van Jan Keijser, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar.
Bijeenkomst van genootschap Het Beschreven Blad op 25 november 2000 in Groot Hartenlust Bloemendaal. Vooraan van links naar rechts: Wim Cerutti, Wim Vogel, Bubb Kuyper en JAN KEIJSER
Uit bibliofiele druk: Camera Obscura 1839-1989 met jeugdportret van Nicolaas Beets (Avalon Pers)
Uit bibliofiele druk: Camera Obscura 1839-1989 met jeugdportret van Nicolaas Beets (Avalon Pers)
Camera Obscura 1839-1989 door Harry Prenen, gedrukt op de Avalon Pers in 1989 op verzoek van de openbare bibliotheek Heemstede
Camera Obscura 1839-1989 door H. Prenen, gedrukt op de Avalon Pers in 1989 op verzoek van de openbare bibliotheek Heemstede
Scan van het originele handschrift: Camera Obscura 1839-1989 door Harry Prenen.
Scan van het originele handschrift: Camera Obscura 1839-1989 door Harry Prenen.
Vervolg gedicht van Harry Prenen
Vervolg gedicht van Harry Prenen
Bijeenkomst van 'Het Beschreven Blad' in de Hartenlust, Bloemendaal (2000). Vooraan rechts zittend Jan Keyser
Bijeenkomst van ‘Het Beschreven Blad’ in de Hartenlust, Bloemendaal (2000). Vooraan rechts zittend Jan Keyser. In het midden v.l.n.r. Marian Andriessen, Flip Mayer,  Cees van Steijnen, Pauline van Wensveen. Achteraan staand v.l.n.r. Nop Maas, Willem Kramer, Erik Schots, Jan Dekker, Hans Krol, Sak van den Boom, Jeffrey Bosch, Bert Sliggers, Dick Jalink, Joke Linders, Hans Rombouts, Jan Schnerr
Flip Mayer als spreker in de Hartenlust, Bloemendaal (2000).
Flip Mayer als spreker in de Hartenlust, Bloemendaal (2000).
Flip Mayer voor zijn huisbibliotheek in 1994 (na zijn overlijden geveild bij Bubb Kuyper)
De bestuurders van de Stichting Drukwerk in de Marge bijeen. V.l.n.r.: Kees Thomassen, Jan Keijser en Huib van Krimpen (foto Ron Fasary, 1995)
Jan Keijser aan het werk bij de letterbak. Professor P.J.Buijnsters schetst hem hem in zijn boek over de geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie als de:  ‘primus inter pares onder de Margedrukkers’
Keijser

Jan Keijser tijdens open dag van de Stichting Lettergieten op 8 mei 2010 (Boekenpost, nummer 109, september/oktober 2010, p. 19-21).

Uit: Boekenpost, september/oktober 2010
Jan Keijser in zijn archief-bibliotheek (foto Jan Dekker, 1994)
Handschrift van Jan Keijser
Handschrift van Jan Keijser
Vooromslag van Bibliografie van marginale uitgaven 1981 tot 1994, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, bevat een groot aantal nummers van de Avalon Pers
Jan Keijser maakte op zijn Avalon pers verscheidene omslagen voor ‘Beschreven Bladen, het orgaan van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad. Bovenstaand als voorbeeld vooromslag van jaargang 21, nummer 2, april 2011.
Vooromslag van uitgave Het Beschreven Blad, jaargang 29, augustus 2019 (Avalon pers)
Achteromslag HBB, jrg.29, augustus 2019
Toelichting bij omslag door Jan Keijser met een verwijzing naar Willem Snitker (1938-2015)
‘Als methystengloed in najaarsdromen… van Hans Warren, in 2016 in boekdruk verschenen bij de Avalon Pers, is van de bekroonde uitgaven van ‘Mooi Marginaal 2012 2017’, december 2018 tentoongesteld bij Bijzondere Collecties van de UvA
Nog een voorbeeld van een vooromslag door jan Keijser, behorende bij Beschreven Bladen, jaargang 22, nummer 4, 2012. Op de voorzijde een niet eerder gepubliceerd jeugdgedicht van J.C.Bloem, gedateerd Amersfoort, Vrijdag 25-4-1908. Gezet uit de Garamont en gedrukt op Fabriano.
Dinsdag 29 mei wordt bij Bubb Kuyper de private press verzameling van wijlen Kees Thomassen geveild. Daarbij ook circa 420 uitgaven van de Avalon Pers in Woubrugge. Afgeslagen voor 3.250 euro.
foto bij nummer 1566 Avalon Pers (uit veilingcatalogus Bubb Kuyper)
Toepasselijke nieuwjaarswens van Elias Canetti door Jan Keyser voor 2020
Elias Canetti Het prachtigste verhaal. Woubrugge, Avalon Pers 2021. Bevat verhaal uit 1) Elias Canetti, Het ogenspel, 1985 en 2) Johann Peter Hebel, Schatkästlein des rheinichen Hausfreundes. Stuttgart, 1981. [Wensbericht van Kitty & jan Keijser voor een gelukkig 2022]

Zonder jaar: Pim Fortuyn over Harry Prenen. Gezet uit de Emergo en gedrukt door de Avalon Pers

Voorzijde: Pim Fortuyn over Harry Prenen
Tekening Pieter Bas door Harrie Prenen
Tekst uit ‘Babyboomers’ uitgegeven in 1998 – van oud-mendelier Pim Fortuyn.
Vooromslag van H.Prenen. Een Amoureuze Geschiedenis in de Haarlemse Binnenstad. Colofon: Het gedicht van Harry Prenen verscheen eerder in Caland Kenmerk jaargang 4, nummer 4, november 1985. Het werd voor de reek Indrukwekkend van Het Beschreven Blad door Jan Keijser in september 2010 gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall.

=====================================================

Nieuwe uitgave Mercator Pers ‘De hoorn  des overvloeds’. zes fragmenten van Ankreon. mei 2020
Mercator4
Nieuwe uitgave Mercator Pers mei 2020
Mercator6

Informatie over de Mercator Pers, tegenwoordige Mercator Press geheten  van Willem Kramer, 24 augustus 1986 (1)

Mercator7

Vervolg informatie over Mercator Pers/Press van drs. Willem Kramer, 24 augustus 1986

MERCATOR PERS VAN WILLEM KRAMER (SANTPOORT)

‘Professional handbinders having worked for Mercator Press include Davis Simaleavich, formerly in Amsterdam and Erik Schots, at Krommenie’ (Frances Wakeman Books, Nottingham, UK)

Overzicht van bibliofiele uitgaven in de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief (Bibliografie Marginale Uitgaven KB, 1996: BMU met nummer)

Kramer

Willem Kramer bij zijn Mercatorpers (foto Alexandra Verburg, uit: Pastei & Hoerenjong; 30 drukkers in de marge. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek 1995)

Boekenlegger Adriaan Pauw, bibliotheek Heemstede (Mercator Pers, 1985)
Boekenlegger Adriaan Pauw, bibliotheek Heemstede (Mercator Pers, 1985)

-Aeschylos Agamemnon. Verzen 922-930 en 944-957 op  20 augustus 2001 gedrukt door Mercator voor de meesterdrukker van de Augustijn Pers. (bijlage in: Beschreven Bladen, jaargang 11, nummer 6, augustus 2001).

-Alkman. De smulpaap. Mercator Pers, 1991 [lijst Beschreven Blad]

-Anna Achmatova 1889-1966. [colofon: in juni 1989 werd voor de honderdste geboortedag van Anna Achmatova in haar huis, thans museum in Petersburg, een herdenkingsdrukwerkje aangeboden voor 25 kopeken, dat in mei 2004 nog voorradig was. In januari 2005 werden er door Mercator enkele bladzijden bijgevoegd voor de jaaruitgave van HBB.]

-Alles met mate. Zie: Arkhiloshos.

-Allo erotikon. Een van de Anakreonta gedichten in de trant van Anakreon, werd in juli 003 gedrukt voor de leden van HBB en vooral voor Erik Schots. Mercator Press, 1983.

-Archilochos. Enkele fragmenten met een Nederlandse vertaling. 1983

Archilochos

                                      Vooromslag van Archilochos, Mercatorpers, 1983

-Archimedes. The Cattle Problem. In English verse by S.J.P.Hillion & H.W.Lenstra Jr. Mercator, 1999. [Colophon; The Greek text of the Catlle Problem was taken from Archimedes Opera Omnia, editio altera (ed. J.H.Heiberg). It was hand-set in Augustyn Grieksch No.1, with the translation in Augustyn Romyn No.2, both eighteenth-century-types designed and cut by Fleiscman. The remaining text was hand-set in Luteatia and Antigone, both types by Van Krimpen. This edition is limited to 150 copies numbered 1 -XXV and 26-150 printed on Lana Royal paper 300g with a cover of Fabriano Roma 130g. The wood-engraving is by Peter Lazarov.] (Groot formaat-uitgave, nummer 133).

-Arkhilokhos fragment 129 met een vertaling van de uitgever. Mercator, 1991. Aangeboden aan dr.D.F.W.van Lennep bij gelegenheid van zijn 91ste verjaardag op 5-12-1991 [In juni 1983 verscheen als voorproefje: fragmenten van Archilochos; zie ook: Jan Keijser].

-Berg, Arie van den. Grasmaand. Mercator, 1995. Met een illustratie van Jörg Remé + 2 losse illustraties in kaartvorm

Twee tekeningen van Jörg Remé

-Berg, Arie van den. Orenblik. Mercator, 1999. Nummer 11 van 80 exemplaren. Met illustratie van Jörg Remé.

-Berg, Arie van den Zo [gedicht]. Mercator, 1988. Gedrukt in 100 exemplaren. Met 2 illustraties van Jörg Remé.

-Berg, Arie van den. Orenblik [gedicht]. Mercator, 1999. Bevat illustratie van J.Remé.

Vooromslag ANNA ACHMATOVA (1889-1966). Mercator Pers. Voor Jaar uitgave HBB 2005
Arie van den Berg. Tweespring. Mercator Press, 2007. Uit: Mooi Marginaal 2006-2007. Haarlem, 2008, pagina 81

-Beste Frans, [vers ‘Nuit Rhéname], met illustratie van Jörg Remé

-Byron Don Juan Canto 2,4 1985 [Best wishes for 1985].

-Catullus XIII en Catullus xiii. Mercator Press. 1988  onder de titel ‘TREK’ voor genootschap Het Beschreven Blad.

-Catullus Wind. 2007. (met illustratie).

-Cultuur. Deze ijle klacht van Mercator werd in maart 2011 met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt op Lana Royal in 50 exemplaren waarvan 33 voor HBB

-Dowson, Ernest. I have been faithfull to thee. CYNARA in my fashion. Mercatorpers, oktober 1991.

-Flaccus, Lex Rex; Olim Artifex. Mercatorpers, 1993 [BMU 1793].

-Gerhard, Ida. Tuin van Epicurus. Mercator, 1985. Gedrukt in 75 exemplaren voor de eindexamenklas van het Gymnasium Felisenum (Vellsen). Met linosnede van Lex ter Braak.

Gerhardt1

                                  Vooromslag van Ida Gerhardt. Tuin van Epicurus. Mercator, 1985

In de serre van de Augustijn Pers van Hans Rombouts in Driehuis , 8-9-1985. Willem Kramer (Mercator Pers) en Hans Krol

-Graves, Robert: Two poems; with a Dutch translation by Willem Kramer. 1982.

-Griekse wens met illustratie, 1996.2 losse vellen.

-Johnson, Ben. Some poems. Mercator Press, 1981.

-Jan Keijser 50. Fragment 129 van Archilochos met vertaling gedrukt door de Mercator Pers bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van Jan Keijser op 18 november 1990.

-Schoolherinneringen. Mercator. 1995[Drie gedichten in juli 1995 gezet uit de Bembo en in 90 exemplaren gedrukt; daarvan zijn 60 bestemd voor het project t.g.v. het 20-jarig bestaan van DRUKWERK IN DE MARGE als bijdrage van MERCATOR.

-Hanlo, Jan. ’s Morgens. Mercator, 1996. Gedrukt in 20 exemplaren voor Hans Krol

-In Memoriam Saul van Messel. Deze nog niet eerder gepubliceerde priapee van Saul van Messel [ps. van Jaap Meijer] werd in mei 1997 met de hand gezet uit de Lutetia en in 50 exemplaren gedrukt . Mercatorpers, 1997.

-Sem Hartz, zie Messel, Saul van.

-Hester Knibbe. Tekenzolder De Waag. In: Spaarne-gedichten, gedrukt door Mercator Pers. In: Beschreven Bladen, jaargang 14, nummer 2, 2004

-Willem Kramer. Schoolherinneringen. Mercator Press, 2006. Bevat twee illustraties van Lex ter Braak.

-Lennep,D.F.W.van, zie: Arkhilokhos.

-Lennep, Jacob van. Weeklacht….Geleerde Man. Mercatorpers, 1986. Illustratie W.Snitker. 2 edities [BMU 3311-3312]. Ten dele verschenen met gedrukt op stofomslag een litho van herberg de Geleerde man door P.J. Lutgers, circa 1844.

Mercator2

                       Omslag Weeklacht…van Jacob van Lennep, naar Lutgers-litho (Mercatorpers)

uitnodiging

Uitnodiging voor presentatie van Weeklacht door mr.Jacob van Lennep in De Geleerde Man, Bennebroek, 1 september 1986

-Leopold, J.H. De som van uw bestaan. Mercator Pers, 1985.[Leopold vertaalt Sophokles met een linosnede van Lex ter Braak.Gebonden uitgave].

aankondiging

                      Aankondiging van Mercator pers-uitgave: DE SOM VAN HET BESTAAN, 1985

-Letters. Bijdrage van Mercator Press aan de jaaruitgave 2012 van Het Beschreven Blad ‘Letters’, gepresenteerd op 10 maart 2012 in Slow Food in Haarlem.

Guillaume Apollinaire. Nuit Rhénane, In november 997 gezet uit de Bembo en met een illustratie van Jörg Remé in 30 exemplaren gedrukt voor HBB door Mercator.

-Lex Rex. Olim artifex [Epigrammen vertaald door de classici van het gymnasium felisenum voor LEX REX olim artifex bij zijn vertrek als rector werden met de hand gezet uit de Lutetia en in juli 1993 in 60 exemplaren gedrukt door de Mercatorpers.

-Martialis. 19 epigrammen met een vertaling en een inleiding van de uitgever en 1 illustratie van Lex ter Braak. 1994.

-Martialis. Vitam Beatiorem. Mercator, 1995. Met illustratie van Lex ter Braak. Nummer 16 van 90 exemplaren. (Bevat selectie epigrammen, zie ook Vitam Beatiorem) [BMU 3578]

-Marvell. The Character of Holland, 1996. Met 1 illustratie door Jörg Remé

-Marvell, A. The character of Holland. In 90 exemplaren gedrukt door Mercatorpers, 1996. Illustratie door Jörg Remé.

-Menukaart van het verlovingsfeest / SC Harrel / Tafeldiner van Sjoerd & Corinna op 6 maart 1998 op de Gerard Dou. Mercator, 1998.

– Messel, Saul van [ps. van J.Meijer] Ad Sem Hartz. Gedrukt door Mercatorpers in Santpoort , 1987 (geschreven t.g.v. 75ste verjaardag van S.L.Hartz op 28 juni 1987 in opdracht van gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede). [BMU 3672]

Mercator3

Omslag van Ad Sem Hartz door Saul van Messel, uitgegeven door de Mercator Pers 1987

-Messel, Saul van. Ballade van de non. Mercatorpers, 1987. Nummer 26 met handtekening van Saul van Messel.

-Messel, Saul van. Een priapee. Gebed. Met de hand gezet uit de Lutetia en in 150 exemplaren voor de Bakenesser Avond op 30 april 1988 gedrukt door Mercator, 1988 [met losse kaart].

-Messel, Saul van. Heemstede en omstreken. Santpoort, Mercatorpers, 1986 [BMU 3681]

Mercator1

Vers uit: Heemstede en omstreken’ door Saul van Messel  (Mercatorpers, 1986)

opdracht

Persoonlijke opdracht voor Hans Krol van Saul van Messel in de bundel ‘Heemstede en omstreken’, Mercatorpers, 1987.

In Epicuros’ garden we are protected [Epicuris’Basic Doctrine XXVIII. Mercator Press, 1986 Calligraphic designs by Helen Franken.

-In memoriam Jaap Meijer, mei 1997. Priapee ‘na het concert’

priapee1

               Voorzijde kaart met priapee ‘Na het concert’ van Saul van Messel

priapee2

Achterzijde kaart; In Memoriam Jaap Meijer, 1997 Mercator

-Liber Amicorum voor de laatste werker van het eerste uur John Mulder. 1949 Gymnasium Felisenum 1985. [28 juni 1985 bij zijn afscheid aangeboden. Bevat prozateksten en gedichten van Loes, Teun van Os van den Abelen, W.J.vn Benten, Menno Wigman en Arie Nederlof nummer 45].

-Saul van Messel. Linea erecta; nagelaten priapeeën en priapeia. Mercatot Pers, 1987. Met 1 illustratie.

-Messel, Saul van. Na het concert; een nog niet eerder gepubliceerde priapee. Mercator, 1987.

-Messel, Saul van. Poëtische pas op de plaats. Mercatorpers, 1987 [BMU 3690]. [Deze bundel werd met de hand gezet uit de Lectura en in X en 75 genummerde en gesigneerde exemplaren, waarvan 1-X gebonden door Binderij Phoenix, gedrukt ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Saul van Messel op 18 november 1987 en aangeboden door de MERCATORPERS].

-Messel, Saul van. Toverstaf. Mercator pers, 1987. Met 2 illustraties van Lex ter Braak [BMU 3693].

Mercator2

                        Vooromslag van ‘Toverstaf, nieuwe priapeeën’; door Saul van Messel

toverstaf.jpg

                        (Informatie over ‘Toverstaf; nieuwe priapeeën van Saul van Messel, 1987)

-Messel, Saul van. Vijf voor twaalf 1987. Mercator, 1987.

-Messel, Saul van.  Een priapee [Met de hand gezet uit de Lutetia en in 150 exemplaren voor de Bakenesser Avond op 30 november 1998 gedrukt door MERCATOR.

-Zie ook: In Memoriam Saul van Messel.

-Mimnermos; een fragment, voor de fancy fair van Gymnasium Felisenum op 18 maart 1989 uitgegeven  door de Mercatorpers met een illustratie van Lex ter Braak.

-Moorman, George, Tuin aan het Spaarne, gedrukt door Mercator Pers, in: Spaarne-gedichten, Beschreven Bladen, jaargang 14, nummer 2

-Muset, Colin. frans vers ‘Quant je tens refroidier’ en Nederlandse vertaling. In: Nieuwjaarswens voor 2005.

-Ole Billy S., Sonnet 102 [door Willem Kramer gedrukt als bijdrage voor de jaaruitgave van Het Beschreven Blad, maart 2010].

-Ovidius, zie Remé, Jörg.

-Plas, Michel van der (ps. van B.G.F.Brinkel). De Geleerde Man. Mercator pers, 1986. Lino van Willem Snitker (BMU 4245].

Mercator1

Acrostichon De Geleerde Man; door Michel van der Plas.

-Prins, Apie. Biggenvangen in Heemstede anno 1900. Mercatorpers, 1983. (Uitg. in opdracht van bibliotheek Heemstede en Vereniging Oud Heemstede Bennebroek [BMU 4331]

biggenjacht

           Opgenomen illustratie van ‘biggenjacht (door vrouwen)  te Heemstede’ uit circa 1900.

-Propertius Boek 1, Carmen 2  Arenportae, 1984. [Colophon: ‘Evenals de andere gedichten uit het eerste boek verzamelde verzen van Propertius is carmen 2 gewijd aan zijn liefde Cynthia, eigenlijk het enige onderwerp dat de dichter werkelijk kon inspireren. In deze uitgave wordt de Latijnse tekst gevolgd door een vrij letterlijke vertaling die geen andere pretentie heeft dan in het Latijn te verduidelijken. De banale versie is van de hand van Erica Prins, Peter Stevenhagen en vooral Rieuwert van Bodegraven. De linosnede maakte Lex ter Braak speciaal voor deze uitgave. De tekst werd uit de hand gezet uit de magere Gill en in 100 exemplaren gedrukt door de MERCATOR PERS, nummer 56].

-Raadsel (met foto) [Willem Kramer, voor jaaruitgave HBB, februari 2002].

-Remé, Jörg. Janus; etsen van.. Mercator, 1995. 5 etsen met teksten van Ovidius. Nummer 9 van 30 exemplaren in cassette.

-Schoolherinneringen. 3 gedichten. Mercatorpers, 1995.

MARVELL The character of Holland. Mercator, 1996 met illustratie van J.Remée

-Schoolherinneringen. 24 gedichten/teksten door Willem Kramer bij zijn afscheid als leraar aan het gymnasium Feliseum. Met een illustratie van Lex ter Braak. 2006.

-Shakespeare. Sonnet XXX [gedrukt ter gelegenheid van het feit dat Harry Wich zeventig weerd in februari 1997 met de hand gezet uit de BEMBO en gedrukt door Mercator Pers].

-Shakespeare, W. Sorrows End. XXX. Mercator, 1988. Met 3 etsen van Jörg Remé. Nummer 14 van 16 exemplaren. Met een vertaling van W.van Elden.

-Slauerhoff, J.J. Japansche danseres. Mercator, 1999.(gekozen door Jan Schnerr ter gelegenheid van de zevende Litteraire Salon van het Kennemer Gasthuis en zijn afscheid als directeur op 25 maart 1999. Bevat houtgravure van Peter Lazarov.

-Tom meets Jane. (vers met 2 ills.) Colofon: de tekst werd met de hand gezet uit de Membo en in februari 2006 gedrukt voor de jaaruitgave van HBB.

-Trek; bevat gedicht van Catullus XIII in Latijnse versie en vertaling. 2004 (voor Beschreven Blad)

-Van Alpha tot Omega. Mercator Pers, 1983 [Griekse teksten voor beginnende Graecisten, gemaakkt voor de klas 2b van het Gymnasium Felisenum].

-Vitam Beatiorem. Mercator pers, 1996. Een epigram van Martialis gedrukt voor Carolien Kramer (Zie ook Martialis).

Mercator Pers. Cultuur Een ijle klacht [Willem Kramer]. In 2011 met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt op Lana Royal in 50 exemplaren. Nr.43/50

-Vliegen[uit bundel DROMEN van Mercator] Voor jaaruitgave HBB, 2016

wenskaart

                                                                              wenskaart 1989

-Wigman, Menno. Two poems. Mercator, 1985. Linocut by Lex ter Braak. [Genummerd en gesigneerd door Menno EWigman].

-Wigman, Menno., Rust niet. (geschreven bij de invoering van de euro, gezet uit de Lutetia, met een uitgeprinte penning van Alexander de Grote, gedrukt in 60 exemplaren.

-Wigman,Menno. Residu, [Werd uit de hand gezet uit de Garamont en in december 2002 in 40 exemplaren gedrukt voor genootschap Het Beschreven Blad in de serie indrukwekkend].

Residu; door Menno Wigman

-Woord en Beeld. In september 2008 uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad. Bevat bijdragen van Willem Kramer, Mercatorpers, op p. 17-24.

-Xenophanes. Fragmenten, Mercator Pers, 1984 [BMU 5920]. Bevat linosnede van Lex ter Braak.

-Zomertijd. [Tijd & een belevenis is in maart 2015 verschenen als bijdrage van Willem Kramer aan de jaaruitgave van Het Beschreven Blad].

Vooromslag Zomertijd (Mercator pers HBB-uitgave 2015
Snitker7

Linosnede ‘De Geleerde Man’ door Willem Snitker. Zie: Lennep, Jacob van en Plas, Michel van der.

Mercator3
             Handschrift van drs. Willem Kramer (eigenaar van de Mercator Pers) uit Santpoort
Mercator5

(Mercator Pers, Santpoort)

Mercator1

 Enkele van door de Mercator Pers in opdracht van de bibliotheek Heemstede vervaardigde boekenleggers (o.a. Godfried Bomans, 1971, Nicolaas Beets  en Jacob van Lennep, 1986.

Beets

Boekenlegger Beetsiana voor gemeentelijke openbare bibliotheek in 1986 gedrukt op de Mercator Pers in Santpoort

adriaanpauw

Bladwijzer Adriaan Adriaan Pauw voor bibliotheek Heemstede door Mercator Pers, 1985

Boekenlegger: uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling van bladwijzers van Willem Kramer op vrijdag 24-10-1980 om 17.30 uur in de Bibliotheek Santpoort Crocusplein 1
Bekroonde uitgave van Mercator Press: Arie van den Berg. Tweesprong, 2007 (Mooi Marginaal 2006-2007, pagina 80).
Vervolg (Mooi Marginaal 2006-2007, pagina 81).
drukkerijSantpoort

Interieur Mercatorpressdrukkerij

Kramer

Willem Kramer aan het werk op zijn Mercator pers (uit: Drukkers in de marge, 1985)

Willem Kramer, rechtsonder, opeen bijeenkomst van genootschap Het Beschreven Blad op Hartenlust in Bloemendaal bij Sak van den Boom. Staande zien we Bert Sliggers die een Democrietisch vers voordraagt.
Willem Kramer in zijn bibliotheek, 1994 (foto Jan Dekker)
Wens Mercator Pers 2002
wens Mercator Pers 2002
Vooromslag van ‘Vergeten’, een gedichtje van Wyband van de Vin. Gedrukt op de Mercatorpers eind 2018 met de beste wensen voor 2019
Goede wensen van de familie Kramer uit Santpoort voor 1996
Silhouet van Willem Kramer, getekend door Pieter Wetselaar (uit En Profil, een uitgave van Het Beschreven Blad, 1995)
Vooromslag van gedicht Zee als bijdrage van Willem Kramer aan de jaaruitgave 2013 van HBB
Titelblad Vliegen uit de bundel Dromen van Mercator, bijdrage van Willem Kramer aan de jaaruitgave 2016 van HBB.
Titelblad Not Chaoz. Een vers van William Wordsworth. Mercator Pers, 2017

ZIE VERDER: ‘Zelf boekjes maken’ de fascinatie van Willem Kramer. In: Boekenpost nummer 108, juli/augustus 2010, p. 22-23.

NIEUWE UITGAVE VAN MERCATOR PRESS (2018)

Rijmprent van het gedicht ‘Onbegonnen werk‘ met de vaak geciteerde beginregels uit de bundel ‘De droefenis van copyrettes’ van Menno Wigman (1966-2018) is een blijk van herinnering aan de geliefde leraar en conrector van het Gymnasium Felisenum in Velsen, Edo Velema (1949-2015). Hij onderhield een goede band met de jong overleden dichter. De tekst werd met de hand gezet uit de Garamond, de favoriete  letter van de dichter, en is in mei 2018 gedrukt in XV exemplaren op Velin de Lana 250 gram door Mercator Press. Prijs 50 euro; ingelijst 60x70cm. 100 euro.
Gedichtenprijs 2001: Zwart als kaviaar: Berrt Bakker, Amsteram 2002. Vers MISVERSTAND van Menno Wigman

DROMEN, met de hand gezet uit de Lutetia. Najaar 2018 verschenen. Met 8 illustraties van Dick Berendes,  24p.  27,5 x 16 cm.  I-X  60 euro; 1-40 20 euro. Te bestellen door het bedrag + 2,95 euro verzendkosten over te maken op bankrekening NL45INGB0002966537 van W.H.Kramer, Santpoort. email adres:  whkramer@quicknet.nl

Bibliofiele uitgave ‘Dromen’ van de Mercator Press, Santpoort.
Uit: Dromen. Mercator 2018
Uit: Dromen. Mercator, 2018
Uit: Dromen. Mercator 2018 met illustraties van Dick Berendes.
De houten letters van Mercator Press; door Willem Kramer (Beschreven Bladen, jaargang 22, nummer 8, 2013.
Illustratie bij de houten letters
Slot van De houten letters van Mercator Press. 2013.
Bij de tentoonstelling ‘Nederlandse literatuurtentoonstelling in de marge, in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage in 1985 was de Mercatorpress met drie publicaties vertegenwoordigd:
  1. J.H.Leopold. De som van het bestaan Ill. Lex ter Braak. Mercator Press, 1985. 75 exx. Afzonderlijke uitgave van het onvoltooide gedicht ‘O jammerlijke menschengeslachten’ volgens de tekst van Verzamelde Verzen (1935). Het gedicht is een vertaling van een koorlied uit Sophocles ‘O idipous Tyranos'(vss. 1186-1192). De Griekse tekst is hier naast de vertaling van Leopold afgedrukt. Catalogus door  T.van Deel, nummer 59
  2.  Gerrit Komrij, Praag. Rotterdam, Bébert, 1983. Oplage 85exx. Afzonderlijke uitgave van een column van Gerrit Komrij uit NRC/Handelsblad. Catalogus nummer 139.
  3. Een doos die eenmaal open nooit meer dicht gaat. Samengesteld door Wiel Kusters. Banholt, De Blauwe Scheen, 1985. Doos met 54 plano’s, waaronder 1 van Mercator Pers,  van recente gedichten van 11 dichters. Oplage 90 exx. Catalogus nummer 197.

Mercator-uitgaven in het Noord-Hollands Archief (via Heemstede-collectie)

Catalogus Mercator press
Vervolg catalogus Saul van Messel in NHA
mercatorpress

Filiaal van Mercator Press in Jabeke, België

==================

Hester Smit, bibliotheektechnisch medewerkster van  de universiteitsbibliotheek Utrecht gefotografeerd bij een degelpers (Foto Maartje ter Horst in NRC van 11 december 2019)