Luchtfoto van omgeving r.k.kerk Sint Bavo met rechts de Oude Posthuisstraat

Luchtfoto van omgeving r.k.kerk Sint Bavo met rechts van het kerkgebouw de Oude Posthuisstraat (Merk in Zicht)

 

feest

Feest in de Oude Posthuisstraat rond de 85-jarige heer De Groot die vele jaren voorzitter is van de woningbouwvereniging Oude Posthuis (Haarlems Dagblad, 10-11-1987)

 

oudeposthuisstraat

Oude Posthuisstraat, pagina uit Het Heemstede Boek, 2016 (Chris Hoefsmit, Fred Icke, Jurriaan Hoefsmit)

 

OUDE POSTHUISSTRAAT 7-23 en 6-30: huisnamen + mogelijke betekenissen

(14 van de 22 namen hebben betrekking op  – veelal vrouwelijke – voornamen).

7   Leta:  vermoedelijk naar de dochter van Ger. Scholten (schildersbedrijf)

9   Greta

11 Laura

13 Pretty Home [fantasienaam van de tegelfabrikant]

15 Frederica: naar de zuster van de heer Oomen, kloosterzuster Frederica

17 Benni: naar de zoon van de heer J. Steinhoff

19 Josina

21 Nelly

23 Otilda

6   Betty Home [fantasienaam van de tegelfabrikant]

Flessentrekkerij vanuit de Oude Posthuisstraat. Uit: Tllburgsche Courant van 1-9-1927

Flessentrekkerij vanuit de Oude Posthuisstraat. Uit: Tllburgsche Courant van 1-9-1927

8   Wilhelmina: vermoedelijk naar de naam van mw. Wilhelmina Martinot-Yvens

Oude Posthuisstraat, rechts het pand 'Wilhelmina'

Oude Posthuisstraat, rechts het pand ‘Wilhelmina’

10 Helena

12 De Hazenhof: naar de hazen op de vm. bollenvelden

14 De Posthof: fantasie op de gronden van het Oude Posthuis

16 Anna: vernoemd naar mevrouw Anna Steman-Vlaar

18 Jeannette

20 Knapenburg: naar vroegere buitenplaats aan overzijde Herenweg

22 Elsje: vermoedelijk naar mevrouw De Greeve

24 Louise

26 Bintang: betekent ster in de taal Bahasa Indonesia. Genoemd naar de werkgever van de heer Franssen, de Nederlands Indische Associatie Maatschappij ‘Bintang’  in Haarlem

28 De Merel: naar het merelnest in de heg vòòr de bouw ontdekt

De Merel, Oude Posthuisstraat 22

De Merel, Oude Posthuisstraat 28, bewoond door familie Van Buuren.

30 Sunny home [fantasienaam van de tegelfabrikant]

Oude Posthuisstraat Heemstede

Oude Posthuisstraat Heemstede

Bewoners Oude Posthuisstraat in 1932

Bewoners Oude Posthuisstraat in 1932

==========================================

In 1935 zijn in de vrije sector 15 woonhuizen gebouwd in de Oude Posthuisstraat 25-29 en 32-44 onder architectuur van Cornelis van Gelder In 1937 nog 12 woonhuizen ook onder architectuur van C.van Gelder

43 = Linguenon [2011 in het nieuws vanwege signalering van vossen in de tuin en op het kerkhof].

=================

In Nederland bestaat 1 Oude Posthuisstraat, sinds 1922 in Heemstede.

Voorts 3 x Posthuisstraat, in Goor (gem. Hof van Twente), Maasbracht en Tegelen;

Posthuislaan: Almelo en Posthuisweg 2x, in Horn (gemeente Leudal) en Donkerhoek (gem. Ooststellingwerf)

======================================================================

Chronologie

Op 21 april 1921 oprichting van R.K. Middenstands-Woningbouwvereniging ‘Het Oude Posthuis’. Eerste voorzitter: J.J.L.Arntz, en secretaris J.Steinhoff. Iedere bewoner betaalde honderd gulden als bewijs van lidmaatschap, recht gevende op bewoning.

Op 18 juni 1921 is door de heer P.G.Smit (timmerman en aannemer, die tevens bouwterreinen exploiteerde, Binnenweg 74 – tegenwoordig adres van Meltzer Kristalhuis) een bouwvergunning aangevraagd voor 22 woningen op voormalig terrein van bloembollenkweker Braam ten oosten van de Herenweg, gelegen aan geprojecteerde straat nr.76 Architect was Nic. J.Nijman, Herenweg 96. Karakteristiek zijn o.a. de groene voordeuren [tegenwoordig bruin], gebruik van glas-in-lood raampjes, rode Hollandse dakpannen en aan de voorgevel van elk huis een huisnaam op geglazuurde tegels.

30 september 1921 een nieuwe (herziene) aanvraag

7 oktober 1921 gunstige beschikking college van Burgemeester en Wethouders op basis van enkele voorwaarden door directeur openbare werken J.Schelling. Als eis werd gesteld dat de huizen tenminste 4 meter achter de grenslijnen van de aan te leggen straat zullen zijn gelegen.  Tevens verklaring van geen bezwaar door Welstandscommissie (J.T.J.Cuypers)

24 april 1922 gedenksteenplaatsing  in voorgevel van woonblok tussen de nummers 8 en 10. (1)

Onthulling gedenksteen 24 april 1922 Oude Posthuisstraat. Bij een renovatie voor 1940 is de bewuste steen verwijderd - naar gezegd wordt vanwege het r.k.karakter.

Onthulling gedenksteen 24 april 1922 Oude Posthuisstraat. Vóór de steen staat kapelaan Brinkman, vierde ,links van hem dr. Droog en helemaal rechts vooraan gemeentesecretaris Swolfs. Bij een renovatie voor 1940 is de bewuste steen verwijderd – naar gezegd wordt vanwege het r.k.karakter. Op 1 januari 1936 was het voorvoegsel ‘rooms-katholieke’ na een statutenwijziging vervallen en heette vervolgens ‘Middenstandswoningbouwvereniging Het Oude Posthuis’.

18 mei 1922 naamgeving Oude Posthuisstraat door gemeente Heemstede .

In 1923 is het bebouwde deel van de Oude Posthuisstraat beplant met lijsterbesboompjes.

1 januari 1936 kwam voorvoegsel ‘rooms-katholieke’ te vervallen en bij een renovatie is de fraaie gevelsteen verwijderd.

1936 aanleg Burgemeester van Lennepweg

Foto van de Oude Posthuisstraat uit begin jaren dertig

Foto van de Oude Posthuisstraat uit begin jaren dertig

(circa) 5 mei 1945 buurtfeest Oude Posthuisstraat/Burg. Van Lennepweg op het pleintje in verband met de Bevrijding.

1974  renovatie

1995 zijn de huizen gezandstraald en opnieuw gevoegd

1998 statutenwijziging vereniging

2007 Dakopbouw gerealiseerd (project van BBK)

25 november 2011 viering van 90-jarig jubileum.

(1) Blijkens een bij die plechtigheid gemaakte foto waren hierbij minimaal 46 personen aanwezig, lokale autoriteiten en toekomstige bewoners. De volgende personen konden worden geïdentificeerd: heer V.d. Vosse, heer Oomen, mevrouw Oomen, C.W.Breed (gemeenteraadslid), mevrouw Steinhoff,  Nic.J.Nijman (architect), J.Steinhoff (secretaris woningbouwver.), dr.E.A.M. Droog (wethouder), heer Vooges, heer Menger, kapelaan E.J.M.Brinkmann (van de H.Bavo-parochie) [precies in het midden onder de steen!], P.Smit (aannemer), mevrouw Fransen-v.d.Lam, heer Fransen, heer P.van Buuren, mevrouw Swolfs (?), gemeentesecretaris A.A.Swolfs, Beelen (wasserijdirecteur)

Een aantal namen van bewoners Oude Posthuisstraat 6-30 en 7-23

6  Arntz  Pieterse Van den Putten Mirani  Sluimers Kruiswijk Eldering  Edelman  Van Buuren

8  Martinot  Boelhouwer   Koperdraad  Oosterveen  Van Pel  Van Emmerik Tilson-van Woerkom

10 Martinot  Kramer   Fieggen    Hillen  Horselenberg

Familie Kramer. Oude Posthuisstraat

Familie Kramer. Oude Posthuisstraat 10

12 Heemskerk  Van der Heijden   Kruyt   Mesman

Heemskerk, Oude Posthuisstraat 12

Piet en Nic. Heemskerk, Oude Posthuisstraat 12

Familie Heemskerk, Oude Posthuisstraat 10 Heemstede

Familie Heemskerk, Oude Posthuisstraat 12 Heemstede

Familie Van der Heijden, Oude Posthuisstraat

Familie Van der Heijden, Oude Posthuisstraat 12

14 Van der Weiden  Versteeg  Van Excel

16 Steman  Vooges  Bosse  Van der Sloot  Van Buuringen Westland

18 Somers  Bal  Wals  Van Esch

Familie Bal, Oude Posthuisstraat

Familie Bal, Oude Posthuisstraat 18 Heemstede

20 Preijde  V.d.Vlugt  Roozen

22 De Greeve Le Fèvre  Van Bergen

24 Bosse  V.d. Griendt  Gans  Gelaudie

H.M.Bosse had een boehoudkundig bureau. In 1925 componist en kapelmeester Eug.H.Rap uit Haarlem componeerde bij gelegenheid van de FLORA-bloementenroonstelling in Groenendaal een mes die is opgedragen aan H.M.Bosse.

Th.H.M.Bosse had een boekhoudkundig bureau. In 1925 vervaardigde componist en kapelmeester Eug.H.Rap uit Haarlem een mars bij gelegenheid van de FLORA-bloementenroonstelling in Groenendaal een mars die is opgedragen aan de heer Bosse.

26 Fransen  Van Bommel  Van der Velden  Lukkien  Molenaar Kinkhouwers

28 Van Buuren [in 1935 naar nummer 6]  Brouwer  Jongeneelen

30 Menger  Felix Timmer Last Hoekstra

7 Mascini  Van Iersel  Preijde (bloemist)  Van Donge [Jaap van Donge sinds 1980 voorzitter]

9 Wed. Freriks   De Bruin  Gerhard  Braam Oomen Hildebrand-de Vries G.Harries

11 Middendorp   De Groot

13 Van Hulsen  Pielage  Serné  Genemans  Eldering  Roozen 

15 J.Oomen Van Houten  Van Wees Van Bergen

Familie Oomen, Oude Posthuisstraat 15 Heemstede

Familie Oomen, Oude Posthuisstraat 15 Heemstede

17 Steinhoff  Steenbrink, Poleanen,  Roozen V.d. Putte Jacobs

Familie Steinhoff. Oude Posthuisstraat 18 Heemstede

Familie Steinhoff. Oude Posthuisstraat 17 Heemstede

19 Smit   Van den Berg  Trompen Muller

21 Nederkoorn  Van der Weiden  Besseling  Brinkmann  Van der Weiden

23 Brinkmann  Goethart  Bredewold

N.B. Het laatste adresboek verscheen in 1993. In 2011 18 jaar later wonen nog altijd 10 van de toen 22 families op hetzelfde adres.

De familie Van Buuren sr. in hun huis aan de Oude Posthuisstraat

De familie Van Buuren sr. in hun huis aan de Oude Posthuisstraat 6

Beroepen van hoofdbewoners in de periode 1922-1930:

Handelsreizigers/vertegenwoordigers 5; kantoorbedienden 5; winkeliers/handelaren 3; kappers 2; onderwijzers 2  en verder o.a. 1x fabrieksdirecteuir, kleerbleker, machinist koopvaardij, stuurman grote vaart, technisch tekenaar, chef de bureau, ambtenaar gasfabriek, accountant, boekhouder

Oude Posthuisstraat 15-23 (foto HVHB)

Oude Posthuisstraat 15-23 (foto HVHB)

Oprichtingsjaren lokale woningbouwverenigingen

1909 Berkenrode    r.k

1918 Sint Joseph    r.k.

1919 Tuinwijk-Zuid (na 1 mei 1927 gemeente Haarlem)

1919 Heemstede’s Belang

1919 Haemstede

1921 Het Oude Posthuis   r.k.

1927 Op Eigen Wieken

1948 Heemstede

Drie middenstandsverenigingen:  1) Het Oude Posthuis, 2) Heemstede’s Belang (Bosboom Toussaintlaan en omgeving), 3) Tuinwijk-Zuid [voor ‘hogere’ middenstand’]. Berkenrode, Sint Joseph en Heemstede’s Belang fuseerden tot Binnenhof, sinds 2003 de woningcorporatie Pré Wonen. Heemstede en Haemstede tot De Woonstede (1989), nu Elan Wonen. Anno 2011 bestaan feitelijk nog twee grote corporaties die woningen in Heemstede verhuren via Woonservice (Haarlem en omgeving): Elan Wonen en Pré Wonen. Daarbuiten verhuren: Van Praag Goed Exploitatie en Projectontwikkeling b.v. ‘Op Eigen Wieken’, en de zelfstandige woningbouwvereniging ‘Het Oude Posthuis’.

—————————————————-

Eenmaal, rond 1 september 1927, kwam de Oude Posthuisstraat op landelijk niveau in het nieuws  – in vrijwel alle kranten van Groningen tot en met Limburg  en in Nederlands Oost-Indië van de Sumatra Post tot de Javabode –  vanwege het volgende voorval van oplichting ofwel “flesschentrekkerij”:

“Sedert een paar weken vertoefden in Heemstede drie personen, twee heeren en een dame, die tenslotte een woning huurden aan de Posthuisstraat 6, om deze tegen 1 September te betrekken. Zaterdag en Maandag brachten de heeren een bezoek aan een groot aantal winkeliers te Heemstede, waar ze van alles kochten: overhemden, dassen, onderbroeken maar ook stukken van grootere waarde o.a. twee gasfornuizen, schrijfbureaux, een bad met geyser, electrische lampen, dranken en likeuren enz. Een kleinigheid werd betaald en meegenomen; het overige moest worden bezorgd, waarvoor dan een visitekaartje met den naam van W.Schaar, Oude Posthuisstraat 6, villa Detty Home [bedoeld wordt Betty Home H.K.], werd afgegeven. Twee winkeliers vertrouwden de zaak niet en gingen zelf het bestelde bezorgen. Men nam het weer mee toen er geen betaling volgde, omdat mevrouw er nog niet was. Zoodra er enig wantrouwen bij de winkeliers ontstond, trokken ze naar de woning. Daar was spoedig een groote menigte belanghebbenden en belangstellenden bijeen. Kwitanties werden zonder succes aangeboden. Dan ons goed terug was de eisch en deze werd ingewilligd. Alles werd op een vrachtauto geladen en naar de winkeliers teruggebracht. De Heemsteedsche  winkeliersvereeniging plaatste een post in de straat om eventueel Heemsteedsche en Haarlemsche winkeliers te waarschuwen. Dit is echter niet lang noodig geweest, want later in den middag vertrok het gezelschap, na wat nog in huis was op een vrachtautotje te hebben geladen.”

Zomer 1923. Aankomst van de familie Le Fèvre op het adres Oude Posthuisstraat 22. In de voortuin A.J.le Fèvre; in het binnenraam mw. E.C.J.le Fèvre-Bal met Fransje en in het bovenraam: Ton, Hans en Johan le Fèvre.

Zomer 1923. Aankomst van de familie Le Fèvre op het adres Oude Posthuisstraat 22. In de voortuin A.J.le Fèvre; in het binnenraam mw. E.C.J.le Fèvre-Bal met Fransje en in het bovenraam: Ton, Hans en Johan le Fèvre.

In 1923 verhuisde de familie Le Fèvre vanuit Amsterdam naar Oude Posthuisstraat  22.De laatste 33 jaar van haar leven verbleef mevrouw E.le Fèvre-Bal in het nabijgelegen ‘Het Overbos’ Zij overleed daar op 6 augustus 1990 als oudste inwoonster van Heemstede op 105-jarige leeftijd. [Oudste inwoner was Johan F.C.Dix, befaamd siergewassenveredelaar, die in 1988 op 107-jarige leeftijd stierf.

Bronnen: album Oude Posthuisstraat, samengesteld door Frans le Fèvre; documentatiemap in ‘Heemstede-collectie’ van het Noord-Hollands Archief; 3 artikelen gepubliceerd in ‘de Heemsteder’ van 12 juli, 19 juli en 9 augustus 1995.

Hans Krol

Oude Posthuisstraat na bestrating en gereed komen van woningen in 1922

Oude Posthuisstraat na bestrating en gereed komen van woningen in 1922. Op de achtergrond het hel van bloembollenfirma Braam.

Oude Posthuisstraat in de zomer van 1922. Op de achtergrond de H.Bavokerk

Oude Posthuisstraat in de zomer van 1922. Op de achtergrond de H.Bavokerk

oude

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vele kerkklokken door de Duitse bezetters gevorderd voor hun oorlogsindustrie. Zo zijn ook de twee klokken van de H.Bavokerk verdwenen. Op 22 mei 1948 zijn zij vervangen door drie nieuwe. Deze wogen gezamenlijk ongeveer 2.700 kilo en zijn gegoten bij de Noord-Brabantse gieterij Petit & Fritsen. De klokken zijn feestelijk ingehaald met de katholieke harmonie Sint Michaël, bruidjes, gidsen, kabouters en vele anderen. De stoet ging onder andere door de Oude Posthuisstraat.

 

oudeposthuisstraat

Oude Posthuisstraat, pagina uit: Het Heemstede Boek, 2016 (Chris Hoefsmit. Fred Icke, Jurriaan Hoefsmit)

P.S. In 1937 ontwierp Cornelis van Gelder 12 huizen in de Oude Posthuisstraat (33 etc.). Twee jaar daarvoor ontwierp hij 15 woningen in dezelefde straat, de nummers 25 tot en met 44. De bouwtekeningen uit 1935 bevinden zich in het archief van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek. 

oude1.jpg

Overzicht Oude Posthuisstraat uit: ‘R.K.Middenstands Woningbouwvereeniging ‘ door Marc de Bruijn, in: HeerlijkHeden , nummer 151, winter 2012, pagina 16.

oude2

Uit: HeerlijkHeden nummer 151, winter 2012, pagina 20.

Posthuis

Oudste bewoner van de Oude Posthuisstraat mej. H.van Buuren in de bloemetjes gezet (Heemsteedse Courant, 6-7-1994)