Tags

,

HISTORISCHE ACTUALITEITEN HEEMSTEDE BENNEBROEK

Archiefnieuws

*  Het archief is uitgebreid met een opmerkelijke verzameling NSB-memorabilia, na de bevrijding in beslag genomen bij o.a. een boekhandel en in het huis van de ‘foute’ politiechef. Een inventarislijst is beschikbaar.

*  Ring met aan de buitenkant de tekst gegraveerd ‘God om staal NSB 1940’, geschonken door de heer J.van de Reep. [Vervaardigd bij gelegenheid van NSB actie gehouden in januari 1940. Bij het inleveren van een gouden (huwelijks)ring ontving men een stalen ring terug. De actie was bedoeld om de kas te spekken]

*  Ontvangen is een brochure: ‘Het orgel in de St.Bavokerk te Heemstede-Berkenrode’; door Hans van der Horst, adviseur bij de restauratie.

*  In 942 verscheen ‘Die drei Jungfrauen von Heemstede’. Gepubliceerd door de Duitse letterkundige Wilhelm Schmidtbonn (1876-1952) , in: ‘Der kleine Wunderbaum; zwölf Legenden’. (Leipzig, Insel-verlag. Nummer 410). Het gaat hier om een volkslegende die zich afspeelt tijdens de Spaanse overheersing.

Begin van legende 'Die drei Jungfrauen von Heemstede''  door Wilhelm Schmidbonn

Begin van legende ‘Die drei Jungfrauen von Heemstede” door Wilhelm Schmidtbonn

Vervolg van legende  'Die drei Jungfrauen von Heemstede'

Vervolg van legende ‘Die drei Jungfrauen von Heemstede’

Slot van 'Die drei Jungfrauen von Heemstede' door Wilhelm Schmidtborn

Slot van ‘Die drei Jungfrauen von Heemstede’ door Wilhelm Schmidtborn

*  In maart opende Zorgcentrum Meerleven te Bennebroek in de grote zaal een restaurant ‘Pure Passie’. Deze ruimte is aangekleed met foto’s uit het archief van onze historische vereniging.

*  De fotoafdrukken uit het archief van de gemeente Heemstede zijn door een bedrijf in Heiloo gescand. Deze worden thans in digitale vorm op de Beeldbank geplaatst van het Noord-Hollands Archief.

*  Op 6 februari vond in het Trefpuntcafé van Bennebroek een drukbezochte bijeenkomst plaats waar drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, sprak over de ‘roots’ van Bennebroek en Bloemendaal en in hoeverre deze twee wortels gemeenschappelijk zijn. Hoewel Bennebroek historisch en ruimtelijk/geografisch met Heemstede is verbonden, koos het gemeentebestuur van Bennebroek toch voor een fusie met de gemeente Bloemendaal. De samenvoeging heeft per 1 januari 2009 haar beslag gekregen. Reden voor dit besluit was dat de gemeente Bloemendaal aan Bennebroek als vijfde kern betere garanties gaf voor de toekomst. De keuze vóór Bloemendaal is tegelijkertijd een keus geweest tégen Heemstede, vanwege het gevaar van opgeslokt te worden Zoodsma wees er op dat de bouw van de Centenbrug in 1834 niet heeft geleid tot een versmelting van het maatschappelijk leven van Vogelenzang en Bennebroek. Daarvoor waren de in het verleden gegroeide verschillen te groot. Toch zijn het de sociale banden die maken dat wederzijdse inwoners elkaar kennen. De gehouden voordracht is te vinden op de HVHB-website.

Archivaris Lieuwe Zoodsma

Archivaris Lieuwe Zoodsma

Publicaties

De heer J.W.G. van Doorn onderzocht na zijn pensionering als longarts een aantal vooral 19e eeuwse families en percelen, waarvan hij o.a. verslag deed in ons blad HeerlijkHeden. Bij zijn onderzoek naar de hofstede Oosterduin te Bloemendaal kwam hij als eigenaar in 1812 de naam Joannes Beth tegen. Die bleek tot de meest beruchte slopers van Haarlem in de eerste jaren van de 19e eeuw te behoren. Archiefonderzoek leidde onlangs  tot de volgende publicatie van zijn hand: ‘Joannes Beth; Sloper en Handelaar in sloopmaterialen.  Tevens verscheen als afzonderlijke bijlage een overzicht van ‘Veilingcedules en transportakten 1803-1819’.

*  Roland van Pareren uit het Noord-Brabantse Nuenen vervaardigde een tweetal artikelen over leven en werken van jonkheer mr. Johannes Th.M. Smits van Oyen. Die was burgemeester van Bennebroek van 1919 tot 1921. Deze biografische bijdragen zijn gepubliceerd in het blad van de Nuenense heemkundekring ‘De Drijehornick’: jaargang 17, nummer 2, augustus 2008, blz. 34-38 en nummer 3, december 2008, blz. 60-64. [Met dank aan de heer Ernst Deurloo].

*  De heer Jan Hein Beelen uit Santpoort schreef een genealogische bijdrage ‘Van Jan Die Ruchener tot To en Jo Ruijzenaars’, opgenomen in het persoonsnamenarchief -Heemstede van de bibliotheek in het N.H.Archief, locatie Kleine Houtweg.

*  De Heemsteedse kunstenares Ellen Meuwese (60) publiceerde onlangs een jubileumboek ‘Meuwese trefzeker’, omschreven als “een getekend dagboek van mijn leven”.

LINNENPERS PEEPERKORN: veel vragen over de ouderdom

Scan1585

Steendruk van Emrik & Binger, in 1877 uitgegeven door J.J.van Brederode in deel 2 van een boekenserie over de geschiedenis van Haarlem door F.Allan met een voorstelling van de lijnwaadblekerij Bleeklust van de weduwe Louis Gunst op de Glip [tegenwoordig Gliphoeve] in 1797 naar een tekening van Joseph Charles (die nog een tweede tekening van Bleeklust vervaardigde).

Bleeklust4

Nog een tekening van ‘Bleeklust’ door Joseph Charles (Noord-Hollands Archief)

Scan1575

De lijnwaad- ofwel linnenpers van vh. wasserij J. Peeperkorn & Zn., in 1995 overgebracht naar Vught als onderdeel van het wasserij- en strijkmuseum Boxtel, is in 2009 teruggekeerd

De antieke lijnwaadpers, die omstreeks 1970 door Nico (Niek) Peeperkorn aan de VOHB werd geschonken, verhuisde in 1995 als onderdeel van het Wasserijmuseum van de heer Bernard Veekemans naar Vught. Deze ruim ongeveer 3,5 hoge linnenpers,  is op kosten van de gemeente Heemstede in 2009 teruggehaald en ligt sindsdien opgeslagen op de gemeentewerf aan de Cruquiusweg. Het zou aan te bevelen zijn dit relict van de blekerijgeschiedenis een nieuwe plaats te geven aan de Blekersvaartweg, bij voorkeur nabij appartementencomplex Novo Arcadia. Wanneer dat niet mogelijk blijkt is plaatsing in een museum wenselijk, waarbij wordt opgemerkt dat in het Historisch Museum Haarlem kortgeleden al een fraaie houten Haarlemse linnenpers Van Gehrels uit Overveen  (met stadswapen Haarlem ) is opgesteld, nadat deze overbodig was geworden bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Drie linnenpersen met rechts jaartal 1591 en wapen van Haarlem; midden: 1794 1/29. De rechterpers kwam via Rookmaker bij Peeperkorn aan de Blekersvaartweg. Tekening Joseph

Voorstelling  linnengoedpakkerij gemaakt met pen en penseel in kleuren, gedateerd 1796 op het decoratieve gordijn van drie  linnenpersen van de lijnwaadblekerij weduwe Charles & Zoonen [Anthony Charles/ Hendrik Charles] in de Frankestraat te Haarlem met op linkerpers  het jaartal 1591 en het wapen van Haarlem; midden: 1794 1/29. De rechterpers het huismerk kwam naar wordt verondersteld via Charles en Rookmaker bij Peeperkorn aan de Blekersvaartweg.19 eeuwse aquarel van Joseph Charles (geb. 1780, ov. onbekend) (NHA) [De geschiedenis van Rookmaker gaat terug tot 1579 met Stijntgen, weduwe van Adriaen van Empel uit Den Bosch. Later overgenomen en voortgezet door Maria van Mehen-van Aalst. Als lijnwaadpakkerij in de Kromme Elleboogsteeg met een pakhuis in de Peperstraat per 1-1-1746 overgenomen door Henrick van Mehen. Vervolgens voortgezet onder de naam ‘firma Ovink en Rookmaker’.   In de 18e eeuw was de familie Charles eigenaar geweest, die de zaak dreven in  de Frankestraat.Na een fusie met de Eerste Haarlemsche Stoomwasserij en ten slotte na een overname door Hokatex in Santpoort na 1967 uit het Haarlemse straatbeeld verdwenen]. Wasserij Peeperkorn sloot het wasserij bedrijf in 1974.

De tekening uit 1797 heeft tot vrij zeker misinterpretaties geleid.  Aan de heer Nico Peeperkorn, oom van Co Peeperkorn, volgens wie de linnenpers afkomstig van Rookmaker, vh. Charles, kan dit niet meer gevraagd worden omdat hij in Zuid-Afrika is overleden. Een schriftelijk bewijs is niet voorhanden. Op bovenstaande afbeelding van de artistieke telg uit het blekersgeslacht Charles, genaamd Joseph, is op de eerste pers aan het bovenfront het wapen van Haarlem te zien met binnen het stadswapen het jaartal 1591. Op de middelste linnenpers staat 1794, om precies te zijn 17 1/29 74. De derde en laatste lijnwaadpers heeft geen bijzondere kentekenen. De eerste twee linnenpersen vallen af en om dan maar de derde met Charles/Rookmaker-EMS in verband te brengen is veel te hypothetisch. Voordat de linnenpers in 1971 in bruikleen aan de historische vereniging VOHB/HVHB werd overgedragen heeft deze gestaan tot sluiting in de hal van de wasserij gestaan. Wat was de mening van  deskundigen? In 2007 schreef Bernard Vekemans, oud-directeur van wasserij Rentex Lincare [welke bij een grote brand in 2000 in vlammen opging], oprichter/directeur van het Wasch & Strijkmuseum in Boxtel – tegenwoordih museum Vekemans geheten – ‘dat het jammer zou zijn wanneer het historische werktuig uit 1596 verschroot moeten worden’.  Later is sprake van 1653. Omdat de pers te hoog was om in  het Boxtelse museum te plaatsen zette de heer Vekemans deze nabij zijn wasserij in Vught in de buitenlucht, beschermd door een speciale omkasting van aluminium en glas, die helaas als gevolg van vandalisme of vervoer beschadigd is. De pers moest in Vught in 2009 wijken vanwege een reconstructie van wegen. In het tijdschrift ‘Repassie’ van december 2010 schrijft Tonnis Prins in een artikel over persen als huisgebruik en in de linnenindustrie. Daarin schrijft hij kennelijk Vekemans ten dele foutief over door te noteren dat er ‘in 1596 in Haarlem drie grote persen in gebruik zijn genomen bij de toenmalige, in de Frankenstraat gevestigde, linnen en lijnwaadperserij (…)’.  Echter, in 1596 was er 1 linnenpers en bovendien niet in de Frankestraat maar in de Kromme Elleboogsteeg. De heer W.F.van der Tonnekreek, secretaris van de Nederlandse Kring van Strijkboutenverzamelaars, die voor behoud van de linnenpers pleitte meende dat de pers de enige antieke fabriekspers is die in ons land behouden bleef, wat niet helemaal klopt, gelet op de prachtig geconserveerde houtenlinnenpers uit 1618 met wapen van Haarlem, pronkstuk van het Historisch Museum Haarlem.

 

lijnwaad1

Aquarel uit begin 19e eeuw van interieur van damast- en lijnwaadmagazijn van Hendrik  Charles in de Frankestraat Haarlem door Joseph Charles  (NHA)

Rookmaker

Trchts het vroegere bedrijfspand in de Frankestraat van fijnwasserij en linnenpakkerij D.W.Rookmaker & Zn. met een later aangebrachte gevelsteen in herinnering aan de functie van het pand

Scan1577

Door de heer Bernard Vekemans uit Boxtel tijdelijk in Vught geplaatste 3 meter hoge eikenhouten/ijzeren linnenpers van vermoedelijk Duitse makelij in een kast van plexiglas afkomstig van voormalige wasserij Peeperkorn in Heemstede, die afkomstig zou zijn van wasserij Rookmaker in de Frankestraat te Haarlem. (foto Co Peeperkorn). In het tijdschrift ‘Repassie’ is in de nummers van december 2010 en april 2011 aandacht besteed aan de geschiedenis van linnenpersen

linnen

Eikenhouten linnenpers voor huishoudelijk bedrijf uit omstreeks 1650, aanwezig in de collectie van het Frans Hals Museum Haarlem

linnen1

Notenhouten linnenpers uit circa 1675-1700 in het Frans Hals Museum Haarlem

etiket

                                                Etiket wasserij vh J.Peeperkorn & Zn. Heemstede

 

Scan1587

Linnenkamer van wasserij Peeperkorn in 1917

Scan1586

Interieurfoto van linnenkamer wasserij Peeperkorn Heemstede in 1917

interieur1

Interieur van wasserij Peeperkorn in 1920 (NHA)

strijkzaal

De strijkzaal van wasserij Peeperkorn in vol bedrijf, 1926 (NHA

BLEKERSFAMILIE PEEPERKORN ALS (GEMEENTE)BESTUURDERS

Peeperkorn2Knipsel H.Peeperkorn uit tijdschrift de Prins van 1908

In 1827 is door Jan Peeperkorn voor 11.000 gulden een blekerij aan de Blekersvaart overgenomen van Hub van Eyk. Zijn zoon Hendrik Peeperkorm Jz. (1830-1908) heeft als directeur de wasserij tot bloei gebracht maar zich ook als bestuurder verdienstelijk gemaakt. In 1870 is de wasserij voor energie op stoom overgegaan. Op 31 december 1891 is de toenmalige ‘Stoomwasscherij van J.Peeperkorn & Zn. – intussen de grootste van Heemstede – voortgezet door H.J.M.Peeperkorn. In 1895 liet eerstgenoemde het imposante woonhuis bouwen naast de fabriek aan de Blekersvaartweg 43 bouwen als evenbeeld van een dergelijk huis aan de Amsterdamse Keizersgracht.

Peeperkorn3

Links het woonhuis en rechts de fabriek van J.Peeperkorn & Zn.met (bewaard gebleven) tegeltableau op een oude foto.

Hendrik Peeperkorm was één van de vijf heren die deel uitmaakten van de eerste Heemsteedse woningbouwvereniging ‘Berkenrode’ (1907) waaraan de Vijherenstraat herinnert. Hij was sinds 1861 gemeenteraadslid, de laatste 30 jaar tot 1903 bovendien wethouder voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij. Ook als kerkmeester is hij actief geweest. Altijd keurig in het pak met bolhoed behoorde hij tot de plaatselijke notabelen en kwam hij altijd oprecht en rondborstig voor zijn mening uit. Naast burgemeester Van Lennep was hij het die de bouw van een nieuw raadhuis in 1906 heeft gepromoot nadat ‘Overlaan’ niet meer paste binnen de voorziene groei van Heemstede. Hem werd gevraagd de eerste steen te leggen, maar hij let dat over aan burgemeester D.E.van Lennep. Wèl komt zijn naam ook voor op een marmeren plaat in de hal die aan de eerstesteenlegging herinnert.  Hij was de tweede eigenaar van de Mentz Hoeve in de Haarlemmermeer (Cruquius). Op 30 april 1908 overleed hij op 77-jarige leeftijd en op 4 mei daaropvolgend is Henricus Peeperkorn Jz. onder grote belangstelling begraven op het r.k.kerkhof Berkenrode. Bij raadsbesluit van 9 februari 1910 is ter herinnering de straat naar hem vernoemd die de Binnenweg met het Res Novaplein verbindt. De weg loopt langs het terrein waarop vroeger de wasserij van de familie Peeperkorn was gevestigd en waar de naamgever ook heeft gewoond.

Scan1590

Fotoportret van Hendrik Peeperkorn (1830-1908). In familiebezit bevindt zich een geschilderd olieportret.

ddd_110555691_mpeg21_p008_image

Overlijdensadvertentie Hendrik Peeperkorn Jzn. (uit De Telegraaf, 2 mei 1908)

Beknopte levensloop van H.J.M.Peeperkorn (13.6.1864 – 12.7-1923)

installatie

Bij de installatie van burgemeester jonkheer J.P.W.van Doorn in 1916. Vooraan links staande is wethouder P.H.M.Peeperkorn (Katholieke Illustratie, 1916)

Pee1

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede in 1914 bijeen in Groenendaal bij gelegenheid van de opening van de autobuslijn Groenendaal – Heemstede – Haarlem, samen met het bestuur van de autobusdienst.  Zittend van links naar Rechts: wethouder J.H.M.van Houten, burgemeester jhr.mr.D.H.van Lennep, president-commissaris dr.E.A.Droog en rechts wethouder H.J.M.Peeperkorn. Staande van links naar rechts: H.Kimman (directeur), W.C.van Meeuwen, mr.J.Lohman, A.A.Swolfs (tevens gemeentesecretaris), en jhr. P.N.Quarles van Ufford, commissarissen.

Scan1593

Uit: Gids voor industriële monumenten in Zuid-Kennemerland, 1996

Opvolger als fabriekdirecteur per 1 januari 1892 was H.J.M.Peeperkorn. In 1916 is het wasserijbedrijf omgezet in de N.V.Stoom,- wasch- en stijkinrichting v/h J.Peeperkorn & Zn. In 1920 blijkt het de grootste blekerij van Heemstede te zijn, werkend met stoom en elektriciteit en met 54 personeelsleden, te weten 10 mannen en 44 vrouwen.De heer Hendrik Peeperkorn overleed vrij jong op 59-jarige leeftijd na lagere tijd ziek te zijn geweest. Naast zijn werkzaamheden voor de wasserij was ook hij actief op bestuurlijk terrein.In 1912 trad hij toe in de gemeenteraad van Heemstede, waarvan ook al zijn vader en grootvader deel van hadden uitgemaakt, tevens als wethouder.Al in de eerstvolgende vergadering van 16 maart 1912 werd hij tot wethouder gekozen. Indien aanwezig ging veel energie van hem uit en kwam hij tot voortreffelijke denkbeelden. In 1920 moet hij echter vanwege zijn verslechterende gezondheid als wethouder en raadslid ontslag nemen, bij welke gelegenheid burgemeester van Doorn zijn verdiensten voor Heemstede heeft geschetst. Ook op ander gebied maakte de heer Peeperkorn zich verdienstelijk als lid en secretaris van het kerkbestuur en bestuurslid van woningbouwvereniging Berkenrode. Ook als secretaris van het R.K.Schoolbestuur en van 1914-1920 als voorzitter van de Werkloosheidscommissie. Voorts was hij jarenlang voorzitter van de Bond van Wasindustriëlen, welke functie hij vervulde totdat de oprichting der R.K. vereeniging van Waschindustrieelen hem als goed katholiek noopte de neutrale bond vaarwel te zeggen. ‘Hoe groot zijn verdiensten voor die organisatie waren blijkt wel uit het feit dat de Bond in de wandeling wel eens genoemd werd “de Bond van Peeperkorn”. In den omgang was de heer Peeperkorn een joviaal man.’ 

Scan1589

‘Een foto uit 1905 met de kinderen van het echtpaar Cornelis Peeperkorn en Cornelia Peeperkorn-Huijg in zondagse kleren. De Peeperkorns behoren tot een oud Heemsteeds geslacht, waarvan Jan Peeperkorn in 1827 eigenaar werd van de wasserij, in 1784 door  H. van Eyk gesticht. Na Jan kwam Hendrik aan het bewind, opnieuw een Hendrik, vervolgens Bertus opgevolgd door zijn zonen Piet en Co, verder Niek ofwel Nico (die naar Zuid-Afrika verhuisde)  totdat opheffing van de wasserij in 1974 volgde. Het hier afgebeelde gezin van Cornelis Peeperkorn telde twaalf kinderen. Op deze foto staan er tien, twee moesten nog geboren worden. Voorste rij: Leo, Annie, Truus en Jan. Achterste rij: Bert, Piet, Hendrik, Aly, Co en Rie. De hierop afgebeeld staande Jan Peeperkorn werkte in de oorlog als pater Jezuïet in een hospitaal in de door Duitsers bezette Russische stad Minsk, waar hij waarschijnlijk is omgekomen.’ (Arie Kramer, uit: Kent u ze nog…de Heemstedenaren). 

PeeZich op de Blekersvaartweg met midden-rechts het hoge woonhuis vh. van Peeperkorn met rechts daarvan het wasserijbedrijf (Noord-Hollands Archief)

peeperkorn1-toledoHet mede dankzij de historische vereniging bewaard gebleven tegelplateau aan de Blekersvaartweg , vervaardigd door plateelbakkerij Rozenburg in ‘s-Gravenhage, een herinnering aan de vroegere stoomwasserij Peeperkorn (foto Ellen Toledo

Historische foto’s  wasserijbedrijf Peeperkorn (met dank aan Co Pepperkorn en Marloes van Buuren)

peeperkorn3.png

Paspoort van Hendrik van Peeperkorn, naar wie straatnaam in Heemstede is vernoemd

Peeperkorn4.png

Achter het wasserijbedrijf van Peeperkorn circa 1900 met spoelsloot

peeperkorn5.png

Interieur wasmachines firma Peeperkorn aan de Blekersvaartweg in Heemstede

Peeperkorn6.png

De waszakken bij aanlomst, wasserij Peeperkon Heemstede

Peeperkorn6a.png

Machinekamer wasserij Peeperkorn Heemstede

peeperkorn7

In de vouwkamer van wasserij Peeperkorn

Peeperkorn9.png

In de stijk- en vouwhal van wasserij Peeperkorn met allemaal vrouwen en 1 man als bedrijfsleider, mei 1926

Peeperkorn11.png

 

Peeperkorn8.png

Eerste steen legging door Nicolaas A.M.Peeperkorn, oud 2 jaar, 8 mei 1912

peeperkorn10

Eerste steen legging door Hub. J.M.Peeperkorn, oud 7 jaar, 15 mei 1897

peeperkorn13

Eerste steenlegging van twee extra panden  bij wasserij Peeperkorn door Co Peeperkorn, vooraan derde van rechts

 

reclame

Advertentie van wasserij Peeperkorn

doos.jpg

Wasdoos van de firma Peeperkorn Heemstede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peeperkorn12

In 1938 besloot Petrus H.M.(Piet) Peeperkorn dat het bedrijfspersoneel een witte jas kreeg. Het kantoorpersoneel behield zijn eigen kleding.

 

Peeperkorn14.png

Van links naar rechts Simon de Graaf, Jan Timmerman en Henk van de Pols, bij de vrachtwagens van wasserij Peeperkorn

peeperkorn15

Achterzijde Peeperkorn met zicht op richting Kerklaan Heemstede

Peeperkorn17.png

Foto uit circa 1970 door Coby  Riemersma genomen vanuit zorgcentrum het Overbosch aan de Burgemeester van Lennepwep,  met zich op wasserij Peeperkorn

==============================================================

* Op 15 januari 2009 overleed op 96-jarige leeftijd dichteres en prozaschrijfster Sonja Prins. Zij was een dochter van auteur en bohémien Apie Prins en kleindochter van de Heemsteedse huisarts dr. Klaas Prins. Haar levensbeschrijving en die van haar voorouders welke in 2010 is voorzien bij de Bredase uitgeverij ‘Papieren Tijger’ heeft ze niet meer mogen beleven.

*  Kort na de Tweede Wereldoorlog startten Ewald Holzhaus sr. en diens echtgenote Clara de huishoudwinkel ‘Ecla’. Deze naam ontstond uit een samenvoeging van “Eerst Capituleren Later Afrekenen”. In 1949 namen de ouders van huidig eigenaar Ben Roosen de winkel over. Vanwege pensionering sluit deze typisch Heemsteedse zaak op het adres Binnenweg127 in mei voorgoed de deuren.

Ecla, Binnenweg 127, in 1956

Ecla, Binnenweg 127, in 1956

*  Het Wilhelminaplein en het aansluitende gedeelte van de Camplaan vormden met Voor- en Achterweg lange tijd het oude dorpscentrum van Heemstede. Met het vertrek van de familie Aelen in 1988 als uitbater van  het monumentale ‘Het Wapen van Heemstede’ ging het achteruit met dit roemrijke etablissement, ooit begonnen als schoutenhuis in de Gouden Eeuw.  Op 18 juni 2007 is Wilhelminaplein 4/6 na een uitgesproken faillissement voor 1 miljoen euro in Amsterdam geveild en momenteel staat het pand voor een aanzienlijk hoger bedrag te koop. Mede als gevolg van het vertrek van de ondernemende J.C.M.van Schagen als motor van de winkeliersvereniging kwam het plein in een neerwaartse spiraal terecht. Onder architectuur van Cees Dam liet hij een fraai museumpje achter op de hoek van de Achterweg met allerlei herinneringen aan stalhouderij ‘Van Schagen van1890’. In 1995 kopte ‘de Heemsteder’: “Wilhelminaplein wordt bruisend hart van Heemstede” en eindigend met de vraag: “Wordt het Wilhelminaplein de ‘Place Pigalle’ van Heemstede?” Sindsdien is daar weinig van terecht van gekomen, ondanks de vestiging van Kunsthandel ‘AmstelArt’ door kunstondernemer GertJan Keizer en zijn echtgenote in het historische pand van wijlen Sientje van Noort. De PvdA afdeling Heemstede presenteerde in februari 2009 onder het motto ‘Tijd voor actie’ het ‘Witboek Wilhelminaplein Heemstede’ aan gemeenteraad en college van de gemeente Heemstede.  Een snelle aanpak is gewenst maar bij de top-7 van voorstellen worden in het witboek onvoldoende oplossingen geboden. Met een nieuwe kop [Haarlems Dagblad, 11 februari 2009] “Een plein als Place du Tertre” red je het vooralsnog niet (met 1 galerie en 1 kunstenaar die hier al gevestigd zijn) bij het streven naar een levendige cultuurfunctie die de grenzen van Heemstede overstijgt.

* TNT Postkantoren heeft besloten de nagelnieuwe en geautomatiseerde postshop aan de Binnenweg binnenkort te sluiten. Als herinneringen aan het verleden van het Nederlandse postbedrijf resteren drie postkantoren in deze gemeente uit respectievelijk 1889, 1921/1922 en 1959 die een andere functie kregen en van welke de voormalige kantoren aan de Raadhuisstraat een status ontvingen als gemeentelijk monument.

 Ode aan Heemstede in woord en beeld

De auteur Geerten Meijsing creëert een lofzang in proza over de gemeente Heemstede. Deze wordt in facsimile van zijn karakteristieke handschrift gedrukt op de linkerzijde van een half blad 350 gramsArches. Daarnaast een houtsnede over een aquarel van Wilem Snitker naar aanleiding van het stratenplan van Heemstede De kostprijs bedraagt bij voorintekening 35 euro per stuk. Deze eenmalige uitgave bestaat uit 150 genummerde en gesigneerde exemplaren. Aan te vragen bij Galerie De Bleeker, Blekersvaarweg 18, 2101 CB Heemstede. Telefoon 023 5285980. E-mail adres:  snitker@debleeker.nl

Hans Krol (Heemstede)