Buitenplaatsen/landgoederen, hofsteden, boerenhofsteden en grote huizen: in afzonderlijke mappen van Heemstede-collectie NHA (1)

Algemeen  (1 doos)

Haarlemmerhout/Welgelegen (het Paviljoen) (2 dozen)

Bellevue  +

Berkenrode, incl. Westerduin, Oud-Berkenroede, Knapenburg, Klein Berkenrode

(3 dozen)

Berkenrode in 1725 door Abraham Rademaker

Bijweg, Huis te. zie: doos Bennebroek

Bloemenoord (ZIE OOK Dennenheuvel)

Boekenrode

Boekenstein

Bosbeek vh. Rustmeer (5 dozen)

Bosch en Berg

Bosch en Hout

Bosch en Hoven   +

Tekening van de nog onbestrate Herenweg met karrensporen bij de koepel van buitenplaats Bosch en Hoven. Tissen 1780 en 170 vervaardigd, vermoedelijk door Johannes Schouten, zoon van de kunstenaar H.P.Schouten.

Tekening van de nog onbestrate Herenweg met karrensporen bij de koepel van buitenplaats Bosch en Hoven. Tussen 1780 en 170 vervaardigd, vermoedelijk door Johannes Schouten, zoon van de kunstenaar H.P.Schouten (Noord-Hollands Archief)

De tuin van Bosch en Hoven aan de achterzijde naar het amfitheater [Uit: Het Zegenpralent Kennemerlant, ca. 1730]

Bosch en Hoven op een foto uit 1922 in het tijdschrift Buiten

Bosch en Hoven op een foto uit 1922 in het tijdschrift Buiten

Bosch en Vaart     +

Bronstee

(Buitenrust + Haarlem)

Carelsrust zie Meer en Dorp

Crayenest

Croesbeek/Schapenbosch

Kaart van Croesbeek uit 1814, sinds 1812 met boerderij Schapenbosch in bezit van professor mr.Johan Valckenaer (1759-1821)

Croesbeek. Uit: Lezen in het duin. 2012, pagina 91.

Croesbeek. Uit: Lezen in het duin. 2012, pagina 91, met grenspalen

Dageraadt zie doos Letterkunde Bennebroek

Dennenheuvel

Huize Dennenheuvel in Heemstede in 1930, bewoond door de familie Rhodius

Driesprong. zie doos: kunstschilders Bleeker

(Duin en Dorp zie Valkenburg)

Duin en Vaart (+ map Van der Stel)

Duinlaan (Bennebroek)

Duinwinck (Beenebroek)

Duinzigt (Bennebroek)

Eikenrode (6 dozen)

Eijndenhout  +

Ansichtkaart van Eindenhout aan de Wagenweg voor 1927 gelegen binnen de gemeente Heemstede

Ansichtkaart van Eindenhout aan de Wagenweg voor 1927 gelegen binnen de gemeente Heemstede

Engel-rust (zie Meermin)

Gliphoeve (Bleekrust) (2 dozen)

Het nieuwe Hagenduin (2006) met rechts de Gliphoeve

(’s Gravenmade zie doos Bennebroek)

Groen en Hout/Groenenhout   +

Groenendaal (2 dozen)

Groot Genoeg +

Hagenduin, zie: Hartekamp

Hartekamp  (Torenvliet)( 7 dozen)

Hertenduin  zie Hartekamp

Hoppenburg

Hout en Baan +

Hout en Duynzigt  (ZIE OOK Vredenhof)  +

Houtlust    +

Tekening van H.Keun uit circa 1757 van de Oude Houtweg (nu Koningin Wilhelminalaan). Op de achtergrond Spruitenbosch en rechts de hofstede Houtlust

Tekening van H.Keun uit circa 1757 van de Oude Houtweg (nu Koningin Wilhelminalaan). Op de achtergrond Spruitenbosch en rechts de hofstede Houtlust

Huis te Bennebroek zie Bennebroek

Huis te Bijweg (Bennebroek)

Huis te Heemstede (Oude Slot) (6 dozen)

Huis ter Spijt +

Ipenrode (incl. Voor- en Achter Koekoek)  (3 dozen)

Ipenrode aan de Herenweg

Keggenrode (Keijkenrode) zie Groesbeek N.H.

Keizerskroon/Keizerswooning (op de Glip)

Kennemerduin

Kennemeroord

Klein Berkenrode zie Berkenrode

Het Klooster

Ontwerptekening voor tuin van het Klooster door landmeter D.Klinkenberg uit 1744

Ontwerptekening voor tuin van het Klooster door landmeter D.Klinkenberg uit 1744

Knapenburg zie Berkenrode

Kroesbeek zie Croesbeek

het Lam (Westerberglaan)

Lanckhorst

Land- en Spaarnzicht

Leeuwenberg

Leeuwenhooft   +

De hofstede Leeuwenhooft door P.J.Lutgers, waaraan Jacob van Lennep toevoegde: “door den Architect J.D.Zocher aangelegd, bevindt zich aan den kant van den Haarlemmerhout en is eigendom van den Heer Walraven van Heukelom van Amsterdam”

De koets rijdt uit op Leeuwenhooft [ansichtkaart uit 1908]

Leeuwenhooft met tramlijn komende van Heemstede (1917)

Leeuwenhooft aan de Emauslaan (1917)

Vaart en tuin bij Leeuwenhooft (1917)

Leeuw en Hooft aan de Westzijde (foto uit 1917)

Het oude en ‘nieuwe’ huis van Leeuwenhooft zijn niet meer, maar een muur en het koetshuis aan de Emauslaan trotseerden de tijd.

Leyduin

Portret van Henrich Samuel van Lennep (1832-1914)

Portret van Henrick Samuel van Lennep (1832-1914)

H.S.van Lennep, Leiduin, 1912

H.S.van Lennep in de sjees die hij bij zijn 80ste verjaardag kreeg voor Leiduin, 1912

Oude prentbriefkaart van huize Leiduin

Oude prentbriefkaart van huize Leiduin

Koepeltje met waterval, Leiduin, Vogelenzang

Koepeltje met waterval, Leiduin, Vogelenzang

Lommerlust +

Lommerrijk   +

De hofstede Lommerrijk in de Hout, nabij de herbergen, omstreeks 1840 toebehorend aan mevrouw de weduwe Van de Velde uit Amsterdam (P.J.Lutgers, circa 1840)

Manpad, Huis te (1 doos + 1 doos Veldslag(en) nabij het Manpad + monument)

Manpadshoek

Mariënheuvel, zie  Meer en Berg

Meer en Berg (Meerenberg)

Meer en Bosch (Meerenbosch) (vh.Het Paradijs)  (3 dozen)

Meer en Dorp (’t Hofje, Carelsrust)

Meermin (Engelrust)

Kaart van de vm. buitenplaats Meermin (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Kaart van de vm. buitenplaats Meermin (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Meermond

Meervliet

Meerzicht

Middellaan   +

Middendorp (Bennebroek)

Middenhout +

De villa Middenhout in Haarlem

De villa Middenhout tot 1 mei 1927 in Heemstede, vervolgens  Haarlem

Muurzicht

Nollenburg/Hoppenburg/Swartsenburg zie Bennebroek

Nijenhove

Oosterhout   +

Oud Berkenroede zie Berkenrode

Oude Slot  zie: Huis te Heemstede

Overlaan zie doos Dolleman

Overmeer

Aan de Glip met links korenmolen ‘de Nachtegaal’ en rechts hofstede Overmeer. Tekening van Hendrik Tavenier uit 1782

Overthoorn, zie Bosbeek)

Paradijs zie Meer en Bosch

(Pauwenbosch , zie Groenendaal)

(Postlust  zie bij doos  Oude Posthuis)

Rozenburg

(Rusthof ofwel ’t Is Genoeg  + Haarlem)

Rustmeer, zie: Bosbeek

Schapenbosch zie Croesbeek

(Scheven, huis van zie: doos Bennebroek familie Sceven)

Soeka Brenti

Spaar en Burch, zie:  het Kooster

Sparenhout (Spaarnhout)  +

Sparenhout op een 18e eeuwse gravure van Hendrik de Leth

De tuin van Sparenhout (foto 1984)

Oude situatie van voorzijde der buitenplaats Sparenhout voor de verbouwing in 1927 als Doopsgezind rusthuis Spaar en Hout.

Sparenrust   +

Spruitenbosch   +

Vooraanzicht van de hofstede Spruitenbosch als lustplaats Van Marcus Bavelaer; door Hendrik de Leth (1730)

Swartsenburg

Thorenvliet zie Hartekamp

Uitvlugt (Dageraadt, Leenrust of Zeerust) (Bennebroek)

Uyt den Bosch (Uitenbosch)  +

De tuin van Uyt den Bosch (Uitenbosch) in ‘Het Zegenpralent Kennemerlant’ (ca. 1730

Gezicht op Uitenbosch in de Haarlemmerhout

Valkenburg

Tekening van omstreeks 1750 van Hendrik Spilman. Links herberg Het Wapen van Heemstede dan de kerk en vervolgens de school aan de Voorweg en een aantal huizen. Rechts tussen theekoepel en stenen pand de toegangspoort naar de hofstede Valkenburg

Tekening van omstreeks 1750 van Hendrik Spilman. Links herberg Het Wapen van Heemstede dan de kerk en vervolgens de school aan de Voorweg en een aantal huizen. Rechts tussen theekoepel en stenen pand de toegangspoort naar de hofstede Valkenburg

Vlietzorg   +

Scan1308

Vlietzorg en Zorgvliet aan het Zuider Buiten Spaarne. circa 1696-1700 (Amsterdams Historisch Museum)

Voor-Koekoek, zie Ipenrode

Vredenhof (ZIE OOK: Hout en Duynzigt)  +

Vredenhof, gefotografeerd door Leonard Baruch

Welgelegen (aan de Herenweg)

Westerduin zie Berkenrode

Westerhout   +

Westermeer

De tuin van Westermeer door Hendrik de Leth (1696-1743)

Plattegrond van hofstede Westermeer; door Hendrik de Leth, circa 1730 (NHA)

Plattegrond van hofstede Westermeer; door Hendrik de Leth, circa 1730 (NHA)

Eén van de tuinen van Nieuw-Westermeer - nu ter hoogte van de Algemene Befraafplaats in Heemstede - waar tuinman Rijfkogel begin 19e eeuw bloembollen te koop aanbood

Eén van de tuinen van Nieuw-Westermeer – nu ter hoogte van de Algemene Begraafplaats in Heemstede – waar tuinman Rijfkogel begin 19e eeuw bloembollen te koop aanbood.

Willgenhoorn (Villigenhoorn) zie het Klooster

[Wiltzangk Heemstede  (oude  afbeelding)  prov. Utrecht of Wassenaar ?]

Woestduin

Zomerlust  +

Zomerrijk

(Zorgvliet  + Haarlem)

Zorgvrij   +

Zuiderhout (3 mappen, incl. wijk en verpleeghuis)   +

(1) Van de cursief aangegeven buitens is tenminste nog een deel van het oorspronkelijke landgoed nog aanwezig én ook na de annexatie van 1927 nog gelegen op grondgebied van de gemeente Heemstede  zoals ijskelder bij Kennemeroord, vinkenhuisje bij Bloemenoord (vh. Meer en Berg), toegangspoort en bijgebouwen Meer en Berg e.d.

De met een  + (plus) aangegeven hofsteden zijn beschreven in ‘400 jaar Haarlemmerhout’ (Schuyt, 1984)

Zie ook: ‘Gebouwen langs het Spaarne en de Liede’ (Architext, 2001). Van de 12 buitenplaatsen aan het Zuider Buiten Spaarne ressorteerden enkel de volgende 5 onder jurisdictie van het bestuur der ambachtsheerlijkheid Heemstede: Oosterhout, Sparenhout, Zorgvrij, Bellvue en Sparenrust.

======================================================

De koepel van Uitenbosch op een Duitse ansicht uit 1904

Landerijen, buitenplaatsen, hofsteden, herbergen, huizen, wateren  en wegen Heemstede – Berkenrode – Bennebroek. Registers in het Noord-Hollands Archief (BEPERKT TOT HOFSTEDEN)

HEEMSTEDE

Jaren 1628-1630:  Register 577: folio 27 Leyduin (land); folio 50: hofstede in de Leyduinen

Jaren 1630-1634: Register 578: folio 75 Huis Te Manpad

Jaren 1634-1644: Register 579 (folio 34: Hofje van Panhuys of Carelsrust; folio 35: Huis te Manpad; (folio 36 Overthoorn); folio 39: Hofstede van Van Loon; folio 50 Voorkoekoek en Achterkoekoek; folio 52 Hofstede van Sweerts; folio 59 Meermont; folio 65: Spruytenbosch; folio 73: Het Paradijs; folio 75: Leyduin; folio 84: Groenendaal.

Jaren 1648-1650 Register 581 folio 1: Valkenburg; folio 26 De Driesprong; folio 28 ’t Lam.

Jaren 1650-1652 Register 582 folio 19 Westerhout; folio 39 Duijnwijck; folio 67 de Voorkoekoek.

Jaren 1652-1653 Register 583 folio 48 Huis te Bijweg

Jaren 1653-1657 Register 584 folio 29 Valckenburg; folio 56 Huis te Heemstede; folio 32 Westermeer; folio 36 ’t Lam; (folio 88 de Drie Corenaren).

Jaren 1657-1663  Register 585 folio 43 Nuyssenburg; folio 60 de Koekoek; folio 95 de Driesprong; folio 135 Zuiderhout.

Jaren 1663-1668 Register 586 folio 68 Huis te Manpad (folio 70 het Cleijne Huys te Manpad); folio 85 De Driesprong; folio 102 het Huis te Heemstede; folio 122 Westerhout.

Jaren 1669-1677 Register 587 folio 19 Westerhout; folio 28 Berckenrode; folio 34 Groenenhout; folio 35 Middelhout; folio 35 (149) Sparenhout; folio 39 het Lant (a.d. Berglaan); folio 52 Bronstee; folio 53 de Nollenburg; folio 54 Groenendaal; folio 58 Westermeer; folio 64b de Meermin; folio 67 de Lanckhorst; folio 84 Huis te Bijweg; folio 85 Zuyderhout; folio 86 Corencamp of de Drie Corenaren; folio 103 Leyduin; folio 116 Valkenburg; folio 130 Huis te Manpad

Jaren 1677-1681  Register 588  folio 3 Groenendaal; folio 11 (114) Bronstee; folio 12/13 Berkenrode; folio 38-41 de Westermeer; folio 55 ’t Lam; folio 61 de Meermont;

Jaren 1681-1685 Register 589 folio 20 Het Slot; folio 32 Groenendaal; folio 44 het hofje van Panhuys; folio 49/50 Boekenrode; folio 59 de Westermeer; folio 73-76 Valckenburch; folio 90 het Clooster.

Jaren 1685-1689 Register 590  folio 8 Spruytenbosch; folio 27 Rustenburch (Groenenhout); folio 69/70 Huis te Crayenest; folio 90 de Hartecamp; folio 97 de Koekoek.

Jaren 1689-1695 Register 591 Rustmeer; Overthoorn; Groenenhout; folio 88 de Driesprong; folio 101 Spruytenbosch; folio 137 Zuiderhout; folio 63 Westerhout; folio 66 de Meermin

Jaren 1695-1701  Register 592  folio 4/5 Meerenberg; folio 23 het paradijs; folio 98/99 Leyduin; folio 113 ’t Hofje van Panhuys; folio 118 de Driesprong; folio 121 Westermeer; folio 171 het Pauwenbosch (in Groenendaal); folio 175 Sparenhout.

Jaren 1701-1710  Register 593 folio 11 het Bernardieten clooster; folio 37 de Voorkoekoek [= Ipenrode]; folio 41 de Driesprong; folio 59 Eijndenhout; folio 62 de Coorenaren; folio 135 Overmeer; folio 144 de hartecamp; folio 152 Pauwenbosch; folio 152 Groenendaal.

Jaren 1710-1713 Register 594 folio 8 Hout- en Duinzicht; folio 19 Middellaan; folio 31 Westermeer; folio 99 Bronstee; folio 101 Woestduin; folio 79 ’t Slot van Heemstede; folio 87 Westerhout.

Jaren 1714-1719 Register 595 folio 7 Sparenhout; folio 28 Woestduin; folio 60 Leyduin; folio 75 Overmeer; folio 75 (84) Overthoorn; folio 95 Meermont; folio 131 Zuiderhout

Jaren 1719-1723 Register 596 folio 10 Westermeer; folio 26 L:eeuwenberg; folio 33 Huis te Croesbeek; folio 33 Huis te Manpad; folio 39 de Voorkoekoek; folio 48 Overmeer; folio 50 Sparenhout; folio 52 Bronstee; folio 79 Westermeer; folio 99 92 Berkenrode; folio 99 Oosterhout

Jaren 1723-1727 Register 597 folio 6 ’t Clooster; folio 29 Overmeer; folio 51 Valkenburg; folio 51 Duin en Dorp; folio 54 Huis te Crayenest; folio 76 Spruytenbosch; folio 86 Uyttenbosch; folio 89 Leeuwenhooft; folio 106 hofstede Heerenweg.

Jaren 1727-1731  Register 598 folio 26 Leeuwenhooft; folio 48 Uyttenbosch; folio 62 de Meermin; folio 63 Engelrust; folio 68 Leeuwenbergh; folio 86 Het Slot of Het Huys; folio 92 Leeuwenberg, folio 93 Zuyderhout; folio 109 het Huys te Manpad.

Jaren 1731-1735  Register 599  folio 15 Bosch en Vaart; folio 25 Meerenberg; folio 27 Bosbeek (vh. Rustmeer); folio 29 Meervliet; folio 52 Leeuwenberg; folio 59 Zuyderhout; folio 75 de Hartecamp; folio 96 Leeuwenhooft; folio 106 Boekenrode; folio 108 Oosterhout; folio 114 (115,119) de Meermin.

Jaren 1735-1738 Register 600 folio 17 de Groote Achterkoekoek; folio 21 Bosch en Hoven; folio 25 Bosch en Vaaert; folio 32,33 Oosterhout; folio 49 Boschbeek; folio 33 Sparenhout; folio 65 Hout en Duynzigt; folio 76 het Hofje van Panhuys; folio 99 Grijpenstein; folio 129 de Voorkoekoek (Ipenrode).

Jaren 1738-1744 601 Register 601  folio 20 Groenendaal; folio 23 Middellaan; folio 25 Westerhout; folio 31 Westermeer; folio 46 Meerenberg; folio 53 Spruytenbosch; folio 58 Bosch en Vaart; folio 57 Uyttenbosch;  folio 96 het Clooster; folio 97 (100,112) Duin en Vaert; folio 123.

Jaren 1744-1748 Register 602 folio 31 de Voorkoekoek; folio 32 het Huis te Heemstede; folio 35 Boekenrode; folio 35 Duin en Vaart; folio 53 Eindenhout; folio 99 (117,119) Zuyderhout; folio 101 Uyttenbosch; folio 132 Oosterhout.

Jaren 1748-1754 Register 603 folio 1 Valckenburg; folio 10 Duin en Dorp; folio 23 Oosterhout; folio 46 Oosterduyn (vanouds Grijpensten); folio 55 (56) Vredenhof; folio 58 Groenendaal (102) Groenendaal; folio 58 Meerenberg; folio 64 (74) Meerendorp; folio 82 Westermeer; folio 109 Middellaan.

Jaren 1755-1760  Register 604 folio 3 Groenenhout; folio 32 Houtlust (Houtrust?); folio 56 Meer en Dorp; folio 56 het Hofje van Panhuys; folio 74 Meermont; folio 104 het Huis te Crayenest; folio 151 Westermeer; folio 164 Ypenrode.

Jaren 1761-1766 Register 605 folio 37 Westermeer; folio 41 Spruytenbosch; folio 43 Uyttenbosch; folio 55 Westerduyn; folio 93 Valckenburg; folio 94 het Clooster; folio 98 Woestduin; folio 108 Bronstee.

Jaren 1767-1773 Register 606  folio 7 Westermeer; folio 12 het Huis te Manpad; folio 20 Overmeer; folio 20 Groenendaal; folio 26 Oosterhout; folio 82 Middellaan; folio 86 Boekenrode; folio 95 Zuiderhout; folio 104 Valckenburg.

Jaren 1773-1779 Register 607  folio 5 Oosterhout; folio 30 het Huis te Crayenest; folio 43 het Crayenest; folio 61 Spruytenbosch; folio 62 Westerhout; folio 81 Westermeer; folio 85 Eindenhout; folio 93 Oud Berckenroede; folio 92 Vredenhof; folio 112 de Meermin; folio 171 de Koekoek; folio 181 Bosch en Vaart.

Register 1779-1787 Register 608 folio 21 Valckenburgh; folio 52 Westerduyn; folio 60 de Meermont; folio 97 Bronstee (Oud en Nieuw), folio 101 Leeuwenhooft; folio 120 Bosbeek; folio 126 Oosterhout; folio 178 Woestduyn.

Jaren 1788-1794 Register 609  folio 7 Mariënbosch, folio 7 Boekenroode; folio 7 Duin en Vaart; folio8 Valkenburg; folio 11 Oosyterduyn; folio 14 de Hartecamp; folio 34 de Koekoek; folio 38 Vreedenhof; folio 40 Middellaan; folio 65 het Maagdenhuys; folio 67 Knaapenburg; folio 140 Bernarditen klooster, folio 145 Meermont; folio 152 Eindenhout; folio 154 Bos en Hoven; folio 155, Lommerrijk; folio 161 Oud Berkenroede.

Jaren 1794-1800 Register 610 folio 6 Eindenhout; folio 7 het Slot van Heemstede; folio 17 Overmeer; folio 34 Spruytenbos; folio 41 ’t Clooster; folio 94 Berkenrode; folio 94 Westerduin; folio 101 Vreedenhof; folio 132 Leyduin; folio 140 Leeuwenhooft; folio 144 Westermeer; folio 146 Bronstee; folio 151 het paradijs; folio 152 Groenendaal.

Jaren 1800-1802 Register 611  folio 1 het Slot te Heemstede; folio 11 Oosterhout; folio 38 Overlaan; folio 58 Eindenhout; folio 63 Spruytenbosch; folio 69 Groenendaal; folio 69 Bosbeek.

Jaren 1803-1807 Register 612 folio 4 Land en Bosch; folio 5 Oosterduyn; folio 5 Spiegelnburg; folio 7 Spaarenhout; folio 7 Oosterhout; folio 11 de Hartencamp; folio 47 Sandenhoef; folio 55 Leyduin; folio 65 Zomerlust; folio 69 het Paradijs; folio 103 Leeuwenhooft; folio 103 Bosch en Hoven; folio 114 Bosch en Vaart; folio 128 Groot Genoeg.

Kleurenkaart van Leeuwenhooft uit omstreeks 1915

Jaren 1807-1808 Register 613   —

Jaren 1808-1809 Register 614 folio 137 Kennemeroord; folio 137 Overlaan; folio 138 de Hartecamp; folio 146 Spruytenbosch; folio 147 Westerhout; folio 148 Meer en Berg; folio 149 Bosch en Hoven; folio 151 ’t Clooster, folio 153 Bosch en Vaart; folio 153 Ipenrode; folio 153 Het Huis te Manpad; folio 154 het Paradijs; folio 155 Westerduyn; folio 199 Zomerlust; folio 247 Oosterduyn.

Jaren 1808-1811 Register 615 folio 13 het Paradijs; folio 57 Witsenburg; folio 167 Meer en Bosch; folio 175 de hartecamp; folio 239 Valkenburg; folio 311 het Slot Te Heemstede

BERKENRODE

Jaren 1618-1644 Register folio 1 Iepenrode (ontstaan).

Jaren 1655-1673 Register 637  folio1 Berkenrode; folio 122 Westerduyn.

Jaren 1735-1800 Register 638 folio 1 Knapenburg; folio 12 Duyn en Vaart; folio 42 Oud Berkenroede; folio 87 Berkenrode; folio 123 Westerduyn.

(Hans Krol) 2010

Uitenbosch in 1785 getekend door Hendrik Tavenier