Tags

, , , , , , , , , ,

In 2021 bij SOTA-Heemstede verschenen boekwerk over Constantinopel en de Turks-Nederlandse familie Testa

Boekpresentatie ’Tussen Constantinopel en Holland’. De Ambassadeur van Turkije, Saban Disli, midden, ontvangt het eerste exemplaar van de twee schrijvers Mehmet Tütüncü en Hans Krol in aanwezigheid van links van hem Noepy Beckers-Testa (dochter van Patrick Testa) en rechts van ambassadeur Disli mw. Suzanna Testa, André Testa en Patrick Testa

THE LIBRARY OF ÜRGÜP  +  MUSTAFA GÜZELGÖZ  (1921-2005)  REVISITED

Van 10 tot 25 september 2001 maakten mijn vrouw en ik een rondreis door ‘Klassiek’ Turkije. Van Schiphol naar Antalya in een vliegtuig van de maatschappij Transavia en vervolgens gedurende twee weken meer dan 4.000 kilometer in en luxe bus van Kras Reizen een tour door zuid-, midden en west-Turkije, een land ruim 21 maal groter dan Nederland. Het was een tocht langs culturele hoogtepunten van de beschavingen der Grieken, Romeinen, Seldsjoeken en Ottomanen. Voor mij was het de dertiende keer dat ik de Levant bezocht. Eind jaren zestig voor de eerste keer toen ik studeerde aan de Frederik Muller Academie in Amsterdam en twee maal een ‘grand tour’ maakte langs bibliotheken in Oost-Europa en het Nabije Oosten: Turkije, Libanon, Syrië, Israël, Jordanië, Irak en Egypte.

Mustafa Güzolgöz (links) en Hans Krol voor het gebouw van de openbare bibliotheek in Ürgüp

Mustafa Güzolgöz (links) en Hans Krol voor het gebouw van de openbare bibliotheek in Ürgüp in 1970

DE EZELSBIBLIOTHEEK

Juist benoemd als bibliothecaris in Tilburg heb ik in de zomer van 1970 Ürgüp bezocht, een plaatsje van toen 6.500 en nu ongeveer 13.000 inwoners in Cappadocië, bekend vanwege de rotsformaties en (destijds) een mobiele bibliotheekvoorziening op het platteland met muildieren en boekenkisten, de zogeheten ‘ezels-bibliotheek’. De initiator hiervan was Mustafa Güzelgöz (geboren in 1921), wiens achternaam letterlijk ‘mooi oog’ betekent: güzel = mooi en göz = oog. Het eerste contact met hem dateert van 1968. Ik schreef toen in een rondschrijven aan hem en enige tientallen andere collegae in de wereld om een bijdrage voor een bundel uit te geven, ter gelegenheid van het diamanten jubileum van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, waarbij hij zich beperkte tot een foto met groet. Algemeen secretaris, ofwel directeur, was toen mevrouw mr.Margreet Wijnstroom, voormalig hockeyinternational die zich na haar pensionering is gaan toeleggen op het schrijven van bloedstollende bibliotheekthrillers die haar het epitheton van de ‘Agatha Christie van het Kennemerland’ bezorgde.

Mustafa Güzelgöz en de door hem opgezette dienst om het platteland van Capadocië van boeken te voorzien

Mustafa Güzelgöz en de door hem opgezette dienst om het platteland van Cappadocië van boeken te voorzien

Hoofdgebouw bibliotheek, 'bilio-vrachtauto en drie ezels met boekenkisten in Ürgüp (1968)

Hoofdgebouw bibliotheek, biblio-vrachtauto en drie ezels met boekenkisten in Ürgüp (1968)

Boekenuitleen in een bergdorp in Capadocië (foto 6 april 1968)

Boekenuitleen in een bergdorp in Capadocië (foto 6 april 1968)

Ezel met boekenkist in een van de dorpen rond Nevsehir

Ezel met boekenkist in één van de dorpen rond Nevsehir

Voor een andere publicatie schreef de Turks bibliothecaris in dat jaar: “There is a central library in my town that lends 10.000 books to the inhabitants. Besides our building we have a so-called “travelling-library”. With donkeys, horses and mules we take books from the town to neighbouring villages. We move the books with the help of animals since 1957 and still use this system. Twice a month we visit forty villages. We can go to only twelve villages by car which have small libraries themselves. We go on tour each week and each time we lend about 1500 volumes. Sometimes we show films for the villagers too. I should like to see your work in Amsterdam and I am very interested in your libraries”.

De mobiele bibliotheekvoorziening in de omgeving van Ugüp in 1948. Eén van de boekenkisten nam ik mee naar Nederland.

De mobiele bibliotheekvoorziening in de omgeving van Ugüp in 1948. Eén van de boekenkisten nam ik mee naar Nederland.

Geboren in 1921 is hij op 23-jarige leeftijd in dienst gekomen van een Turkse luchtvaartmaatschappij om een bibliotheek/documentatieafdeling op te zetten. Hij heeft geen specifieke opleiding genoten, maar het vak in de praktijk geleerd. Op een Turkse site ‘Newsletter of University and Research Librarians’ Association’ lezen we dat  naast een gedegen opleiding een aanstaand bibliothecaris de eigenschap moet hebben zich in te zetten om informatie bij de mensen te brengen. Mustafa Güzelgöz wordt genoemd als een uitzonderlijk iemand die met zelfstudie en organisatietalent in zijn streek heeft bijgedragen met zijn reizende bibliotheek de mensen aan het lezen te brengen teneinde daarmee hun levensstandaard te verhogen.

Vooromslag van een 1991 uitgegeven boek over bibliothecaris Mustafa Güzelgöz

Vooromslag van een 1991 uitgegeven boek over bibliothecaris Mustafa Güzelgöz

Familiefoto Güzelgöz met opdracht in de verschenen monografie uit 1991

Familiefoto Güzelgöz met persoonlijke opdracht in de verschenen monografie uit 1991

mustafa

Geschilderd portret van Mustafa Güzelgöz

sultan11

Vanuit Ürgüp naar Nederland verzonden sultan-kaarten van Fruchtermann 

Het pionierswerk van de bibliothecaris die voor een relatief kleine plaats een collectie bijeenbracht van liefst 67.000 boeken is in 1963 door een organisatie in de V.S. bekroond met de ‘Lane Bryant International Volunteer Award’. Hij was zijn tijd ver vooruit door de Turkse Rabobank in te schakelen voor sponsoring van de bibliotheek. De reizende bibliotheek werd uitgevoerd met 3 paarden en 7 pakezels en in de dorpen organiseerde Mustafa filmvoorstellingen.Van de Amerikaanse overheid ontving hij een bestelauto. Afgezien van de bijzondere omgeving alle reden voor mij om Ürgüp destijds in 1970 in mijn reisprogramma op te nemen. De ontvangst was buitengewoon gastvrij. Mijn bezoek was voorpaginanieuws in de regionale pers. Met zijn chauffeur (tevens vertaler) werd ik voor beleefdheidsbezoeken naar autoriteiten in de nabijgelegen stadjes Nevsehir en Nigde gebracht. Bepakt en gezakt ben ik met allerlei souvenirs naar Nederland teruggekeerd, o.a. één van de beschilderde boekenkisten die in 1970 werden opgeruimd omdat toen die plattelandsservice enkel nog gemotoriseerd plaatsvond.

Eén van de uit Ügüp meegenomen souvenirs

Uit Ürgüp meegebracht houten model van de ezelbibliotheek

In 1967 schonk de regering van de Verenigde Staten een bestelauto ter vervanging van de ezels als mobiel boekenvervoer

Links Mustafa Güzelgöz met naast hem Hans Krol in 1969 voor het gebouw van de openbare bibliotheek in Ürgüp

Aan mijn Turkse collega bood ik een souvenirkleedje uit Amsterdam aan. Wie schetst mijn verwondering later in Turkse en zelfs buitenlandse publicaties te lezen dat hij in 1969 door in Amsterdam was uitverkozen met de prijs van dé bibliothecaris van het jaar (zie o.a.: ‘The Spectacular Miracles of the Past in Asia Minor Göreme, Cappadocia – Istanbul, Keskin Color, 1986). Op de Internet-site www.a-class.nl/cappadocie.html kan men voorts het volgende lezen:

“’s Avonds kan men (in Ürgüp) uitstekend genieten van folkloristische dansen en Turkse gastvrijheid. Uit het verleden vindt u hier nog een herberg, badhuis, fontein, moskee en bibliotheek. Men kan hier zijn boeken via de bibliotheek per ezel laten bezorgen en daarvoor is zelfs de heer Mustafa Güzelgöz onderscheiden door Kennedy en in Amsterdam tot de bibliothecaris van het jaar 1969 gekozen”.

Toekenning van een Amerikaanse waardering voor Mustafa Güzelgöz in 1963

Toekenning van een Amerikaanse waardering voor Mustafa Güzelgöz in 1963

Uit het boek Mustafa Güzelgöz ve Esekli Kütüphane.

Uit het boek:  Mustafa Güzelgöz ve Esekli Kütüphane (1991)

In 1966 bracht mevrouw M.J.Taselaar-Callenbach (destijds werkzaam bij Bureau Boek en Jeugd in Den Haag) met haar echtgenoort R.E.Taselaar, een bezoek aan de bibliotheek van Mustafa Güzelgöz  in Ürgüp samen met haar man. Zij schreef haar ervaringen in het vakblad de Openbare Bibliotheek, X, p.20. onder de titel: ‘Turkse gastvrijheid en de openbare bibliotheek van Ürgüp’. ZIE BIJLAGE

Intussen is men al meer dan 30 jaar geleden gestopt met het bibliovervoer met behulp van lastdieren. Wat lees ik niettemin in mijn meegenomen reisgids Expert (2e herziene druk 1999) onder Ürgüp: “Een speciale curiositeit van dit gebied is de rijdende bibliotheek, die wordt vervoerd op de rug van een ezel en boeken naar leesgrage leners in de afgelegen delen van het stadje brengt”.    

In de winter van 1973 maakten Yvonne en ik een reis naar Istanbul. Ondanks de sneeuw in het binnenland reisden we in een touringcar, gevuld met Turken die tevens kippen en ander kleinvee vervoerden naar Cappadocië, een afstand van ongeveer 750 kilometer. We kwamen midden in de nacht aan en hebben eerst in een hotelletje een paar uur rust genomen. De begroeting de volgende ochtend met Mustafa en zijn familie was, zoals intussen gewend, allerhartelijkst. Intussen had hij korte tijd een hoge overheidsfunctie in de regio, initieerde een plaatselijk oudheidkundig museum en was hij firmant van een wijnfabriek, in het bijzonder de contacten met wijnboeren in de regio onderhoudend.  De wijn uit deze streek is van een voortreffelijke kwaliteit. Behalve de nodige flessen die we moesten meenemen hebben we toen naast oude manuscripten met miniaturen ook een fraaie antieke samowar meegenomen die sindsdien de voorkamer van ons huis siert. Afgesproken werd dat Mustafa een keer naar Nederland zou komen, maar dat is er nooit van gekomen. De correspondentie met hem verwaterde. De toeristische plaats Ürgüp stond anno 2001 gelukkig op het rondreisprogramma. Door erosie is in die omgeving na vulkanische uitbarstingen te beginnen in het laat-Mioceen (omstreeks 10 – 7 miljoen jaar geleden) een tufsteenlandschap ontstond met allerlei merkwaardige formaties. Uit de 4e tot 13e eeuw treffen we in de zachte steen uitgehouwen kerken en huizen aan. De muurschilderingen zijn vervaardigd door christenen, die verjaagd door de arabieren, in deze streek een vluchtoord vonden en zelfs ondergrondse steden van 7 verdiepingen bouwden. De moslems gaan er prat op dat in tegenstelling tot het Westen waar een beeldenstorm plaatsvond, de kunstzinnige en religieuze fresco’s uit respect en tolerantie nimmer zijn verwoest.

In het huis-museum van Mustafa in Urgüp

Foto’s in het bibliotheekmuseum Ürgüp

Hans Krol en Mustafa Güzelgöz in 2001

In het bibliotheekmuseum

Tentoonstelling ezelsbibliotheek

Hans Krol en Mustafa Güzelgöz voor de naar Mustafa vernoemde straat

Prentbriefkaart van bibliotheekvoorziening in Zelve, Nevsehir, Capadocië

Prentbriefkaart van bibliotheekvoorziening met enzel in Zelve, Nevsehir, Capadocië

In de vaste veronderstelling dat Güzelgöz (geboren in 1921) overleden zou zijn – de gemiddelde leeftijd in Turkije is 63 jaar – checkte ik kort voor ons vertrek zijn naam op het Internet en vond o.a. dankzij de beste zoekmachine ‘google’ enkele treffers, waaronder twee van zijn zonen, die respectievelijk een tapijtenbazaar en antiekwinkel in Ürgüp beheren. Onder ‘Le Bazaar d’Orient’ vonden we een foto van de vroegere bibliothecaris in driedelig kostuum poserend voor een met twee boekenkisten bepakte ezel en ondermeer de volgende tekst:

Güzelgöz family was well known in this region before the beginning of the touristical and commercial activities. Mustafa Güzelgöz, the father of the actual “Le Bazaar d’Orient” ‘s owner received the price of the best librarian of the year delivered by J.F.Kennedy in 1963. He transported books in all the villages of the district with donkeys and mules. After he obtained the creation of real libraries by the government of Ankara, he incited the villagers to come by installing sewing machines there and organising the first film projections. His children chose the professions of tourism (museum direction, antiquities or carpet shop, tourism information an school…) and worked for the development of their region they wanted to be appreciated all over the world”.

Mustafa Güzelgoz in zijn bibliotheekmuseum

Met de schenking van een bestelauo vauit de Verenigde Staten kwam in de jaren 60 een einde aan de ezelbibkiotheek in Capadocië

Twee dagen voor ons vertrek ‘mailde’ ik naar de zonen in Ürgüp, nog altijd denkend dat hun vader niet meer onder de levenden zou zijn. Groot was dan ook de verrassing nog dezelfde dag dankzij het  prachtige medium dat Internet heet te vernemen dat Mustafa nog in goede gezondheid verkeerde zich erop verheugde ons na bijna 28 jaar weer te ontmoeten. Indien nodig zou hij voor een hotel kunnen zorgen en tegelijkertijd, gastvrij als altijd, nodigde hij en passant de hele groep uit voor een diner. Aangekomen in Turkije werden we al spoedig geconfronteerd met de ramp van de Twin Towers, maar het leven gaat gewoon door. In Turkije zijn ze met naar schatting 30.000 doden als gevolg van het Koerdenvraagstuk gewend aan terrorisme. De Turkse gids, die vanwege een verblijf van 6 jaar in Nederland vloeiend onze taal sprak, wist de volgende ochtend te melden dat minstens 70.000 mensen de ramp niet hadden overleefd. Dat leek me een Turkse overdrijving, waartegen ik – achteraf terecht – protesteerde. Na Konya, bekend van Mevlana en de swingende derwishen, kwamen we de derde dag in Ürgüp aan, in een hotel op slechts 200 meter van het huisadres!

Onderweg richting Cappadocië stopten we in Sultanhani om daar de befaamde Karavanserai te bezichtigen. Een groot gebouw midden in een vlakte met een open binnenplaats. Hier stopten reizigers en handelaren op de zijderoute om uit te rusten en zich te verfrissen. Op de vraag van een mevrouw uit Kerkrade aan onze (Turkse) reisleider of de kamelen vroeger buiten of binnen werden gestald was zijn resolute antwoord: aan de buitenzijde. Later vertelde ze dat ze hier een jaar eerder ook was geweest en dat de reisleider van OAD het tegenovergestelde, namelijk binnen onder het afdak van een binnenterrein, vertelde…. De straat waar Mustafa woont is als een eerbetoon van de gemeente naar hem vernoemd, de Mustafa Güzelgöz Caddesi.

Direct hebben we hem en zijn familie opgezocht. Het bleek dat er twee biografieën over hem zijn verschenen, een bundel samengesteld door dr.Hasan S.Keseroglu van de Universiteit in Istanbul, en een biografische schets in romanvorm. Verder verscheen hij diverse malen op televisie  en is een filmportret vervaardigd, van naar zeggen 6 uur, maar dat lijkt me rijkelijk lang. Ik stelde vast dat in het eerstgenoemde boek ‘Mustafa Güzelgöz ve Eçekli Kütüphane’ meer dan 10 van de 184 bladzijden aan mijn bezoeken van eertijds zijn gewijd. Inclusief een verhaal in het Nederlands uit de Heemsteedse Courant van 1973,  weliswaar nu met nogal wat drukfouten, over mijn bemoeienissen met de oprichting van een bibliotheekmuseum en daarvoor Ürgüp bezocht om herinneringen aan de mobiele voorziening met muildieren mee te nemen. In voornoemde publicatie ‘Mustafa Güzelgöz en de ezels-bibliotheek’ word ik de ene keer opgevoerd als directeur van de openbare bibliotheek Amsterdam en bij een andere illustratie van Tilburg. Voor Turkse begrippen maakt dat weinig verschil. Ik herinner mij nog levendig uit een gesprek met de directeur van de stadsbibliotheek in Istanbul dat ik in 1970 als afdelingshoofd ruim honderd gulden per maand meer verdiende dan hij als hoofdverantwoordelijke voor de lectuurvoorziening in een miljoenenstad (en dat hij graag zou willen ruilen). De in zijn geboorteland beroemde auteur Fakir Baykurt, schrijver van o.a. gedichten, kinderverhalen en meer dan 70 romans, schreef een trilogie over Ürgüp en omgeving, mede vanuit de literatuur. Vooral de ontwikkelingen op het platteland van Anatolië hadden zijn belangstelling. In het derde deel figureert Mustafa als hoofdpersoon in een verhaal gewijd aan de zogeheten ‘ezelsbibliotheek’. Daarin is sprake van jaloezie en politieke verwikkelingen, die ertoe hebben geleid dat Mustafa al in 1972 is gestopt met bibliotheekwerk. Baykurt overleed 11 oktober 1999 op 70-jarige leeftijd in Duitsland waar hij de laatste 20 jaar van zijn leven woonde. Op de locatie Havikskorst 1 in Leiden is een bekend  gedicht ‘Gelincikler ‘ levensgroot op een huis aangebracht met de illustratie van enkele klaprozen.

Het Turkse muurgedicht van Baykart in Leiden

Na ons huwelijk in Heerlen ging de huwelijksreis december 1973 naar Ürgüp in Turkijke

Na ons huwelijk in Heerlen ging de huwelijksreis december 1973 naar Ürgüp in Turkije

Hans Krol met familie Güzelgöz voor de Bazaar d’Orient, waar ooit Maria Callas langs kwam toen filmopnamen werden gemaakt in Cappadocië. Zij zocht enkele Ottomaanse antiquiteiten uit en vertrok zonder af te rekenen

In 2001 terug in Ürgüp. Links Mustafa Güzelgöz. Naast hem Yvonne Tvonne Krol-Ramakers, Hans Krol en verder enige familieleden van de Turkse bibliothecaris en wijnfabrikant. vooraan rechts zoon Murat, eigenaar van de Bazaar d’Orient in het centrum van Ürgüp.

Terug in Ürgüp met diner in de Bazaar Oriëntale, 2001

Hans Krol in 2001 terug in de openbare bibliotheek van Ürgüp

Interieurfoto openbare bibliotheek Ürgüp

Mustafa Güzelgöz’ vrouw bleek ongeveer een half jaar geleden overleden en hijzelf woont nu met de familie van een van zijn 7 kinderen op de bovenverdieping van zijn huis dat een klein museum is. Zoon Murat vertelde dat enkele jaren gelegen de Nederlander Jos Brink in hun winkel televisieopnamen had gemaakt, waarbij ze op het lokale folkloristische muziek- instrument de ‘saz’ speelden. Helaas hebben we die uitzending gemist. De volgende dag vond ’s avonds met de familie het diner plaats in één van de winkels. Duidelijk werd dat de plaats die vanwege de toeristische dienstverlening voor een groot deel afhankelijk is van het bezoek van Amerikanen, die sinds 11 september massaal wegblijven, waarmee de Turkse economie wederom een gevoelige klap moet incasseren. Een maand later zou blijken dat ook veel Europeanen Turkije mijden. Dat in Turkije in verhouding weinig gelezen wordt was mij al dankzij eerdere bezoeken bekend. De bibliotheek van Ürgüp is met een enorme collectie nog altijd een voorbeeld voor andere plattelandsbibliotheken  Het aantal bezoekers zou echter slechts gemiddeld 30 per dag bedragen, want social talk met het drinken van Turkse the of koffie is een heel wat populairder tijdverdrijf.

Het onvermijdelijke afscheid was roerend en Mustafa hield het niet droog. De kans is groot dat de derde ontmoeting tevens de laatste maal was dat we elkaar in het ondermaanse ontmoet hebben. Dat Güzelgöz in zijn vaderland niet helemaal is vergeten moge blijken via de twee gepubliceerde boeken maar ook uit een column in de “Hürriyet”, de Turkse Telegraaf,  van 4 februari 2001 waarin wordt gerefereerd aan onjuiste overheids- bemoeienissen die tot het einde van de unieke ‘ezels- bibliotheek’ zou hebben geleid. Elders lees ik in een artikel over de distributie van boeken in Turkije dat Mustafa de eer geniet als eerste in de wereld een voorziening van boeken op pakezels organiseerde, doch dat 1.400 jaar eerder de profeet Mohammed op een vergelijkbare wijze boeken vervoerde en distribueerde.

Bericht over bezoek van Hans Krol aan de bibliotheek in het weekblad van Ürgüp, 1970

Bericht over bezoek van Hans Krol aan de bibliotheek in het weekblad van Ürgüp, 4 juli 1970

straat10

straatnaamgeving in Ürgüp. Links Mustafa Güzelgöz

Vooraanzicht van openbare bibliotheek in Urgüp

Vooraanzicht van openbare bibliotheek in Urgüp

Mustafa Güzelgöz is op 8 februari 2005 overleden aan hartfalen in het provinciaal staatsziekenhuis van Nevsehir. Hij is Begraven in Ürgüp, Capadocia, in de winter van 2005 is conform zijn laatste wens op de zerk een stenen boek geplaatst met naam en levensjaren 1921-2005.

2017: onthulling van een standbeeld in brons door Niyaziv Dedeoglu gewijd aan “donkey librarian”  Mustafa Güzelgöz in Kartal ((een district  in de provincie Istanbul) tot stand gekomen op initiatief van dr. Altinok Öz. 

bericht1

Bericht onthulling standbeeld Mustafa Güzelgöz in Kartal, in ‘Tegraphane Sanat’, 2 mei 2017

Sculptuur dat op initiatief van dr. Altinck Öz tot stand kwam en is vervaardigd door de beeldhouwer Niyasi Dedeoglu . Geplaatst in de Turkse stad Kartal, in de provincie Istanboel. Bedoeld als blijvende herinnering aan de Turkse leesbevorderaar bij uitstek Mustafa Güzelgöz en zijn ezelbibliotheek.

bericht2

Vervolg van bericht onthulling sculptuur in brons van beeldhouwer Niyazi Dedeolglu in Kartal – tot stand gekomen op onititief van dr. Altinok Öz  (Telegrafhane Sanat, 2 mei 2017) 

Kort voor de onthulling van een sculptuur in herinnering aan Mustafa Güzelgöz

Sculptuur in Ürgüp in herinnering aan Mustafa Güzelgöz en zijn vroegere mobiele ezelbibliotheek

Nog een scylptuur, vervaardigd door Yilmaz Özdemir

Standbeeld bij de Maltepe Universiteit in district Istanbul geplaatst in herinnering aan Mustafa Güzelgöz, die de mobiele bibliotheekvoorziening in Capadocië introduceerde.

Standbeeld bij de Maltepe Universiteit in district Istanbul geplaatst in herinnering aan Mustafa Güzelgöz, die de mobiele bibliotheekvoorziening in Capadocië introduceerde. [Gezici kütüphane servisi = plattelands bibliotheek voorziening]

standbeeld2

nog een foto van standbeeld bibliothecaris Mustafa Güzelgöz bij de universiteitsbibliotheek Maltepe in Istanbul

In 2007 verscheen een Turks boek gewijd aan Mustafa Güzelgöz

De in Turkije geboren en in Duitsland gestorven letterkundige Fakir Baykurt (1929-1999) publiceerde een boek over de ezelsbibliotheek van Mustafa Güzelgöz in Cappadocië

Promotiekaart en bladwijzer van Turkse auteur Fakir Baykurt

Twee boeken gewijd aan de ezelbibliotheek en Mustafa Güzelgóztwee2

In Turkije zijn verscheidene kinderboeken gepubliceerd waarin de ezelsbibliotheek van Mustaf Güzelgüz een rol speelt, o.a. van Aydin Ileri

Mustafa’s zoon Murat Güzelgöz met Turkse muziek  op de saz  spelend in zijn Oriëntaalse bazaar

MUSTAFA GÜZELGÖZ (1921-2000 in WIKIPEDIA

Vervolg Mustafa Güzelgöz (Wikipedia)

Lerares  Sidika Avar (1901-1976) die veel voor het onderwijs aan kinderen in Turkije deed

=====

Vooromslag van ‘bundel ‘Bu Vatan Bizimdir’ [=Dit is ons vaderland’ met patrottische verzen door Aksarayh Asik Molla Mehmet ARCA

Titelblad. Met door de auteur als gift geschonken aan de bibliotheek 28-6-1970 en vervolgens aan mij

Twee ontvangen Turkse kinderboeken met stempel van de openbare bibliotheek in Istanbul

Stempel van Halk Kitacilik (= volks- ofwel openbare bibliotheek Istanbul)

Nog twee in ontvangen kinderboeken

Vooromslag van een boekje met verhalen van de in Turkije populaire islam-geestelijke uit de middeleeuwen die van circa 1208 tot circa 284 leefde. Hij staat in de hele islamitische wereld bekend om de verhalen en anekdoten rond zijn persoon.

Gekalligrafeerde Turks-arabische koran in druk

Nota Bene: een aantal uit Turkije meegebrachte gekalligrafeerde handschriften met miniaturen is geplaatst op mijn librariana-blog: ‘De Ottomaanse sultans en kaliefen in beeld ‘

MARI IN MESOPOTAMIË

Restanten van schrijversschool in het paleis van de vorst van Mari, een in de Oudheid belangrijke stad aan de Eufraat. Bij banken staan ovale bakken, waarin het klei voor de tabletten werd bewaard. daarachter bevond zich het paleisarchief.

TROJE

Na Ankara waar o.a. het fascinerende Hettietenmuseum werd bezocht reden we naar Istanbul, onderweg Izmit passerend dat door een aardbeving werd getroffen. Nog duidelijk zichtbaar door de noodkampementen, waar nochtans al opmerkelijk veel herbouwd is. De oude stad Constantinopel is dankzij haar natuurlijke ligging één van de mooiste steden in de wereld met de Bosporus, het hippodroom, Aya Sofia, de Blauwe Moskee, het Topkapi-paleismuseum, het serail ofwel harem, de grote bazaar etcetera.  Toch is dankzij de vooruitgang veel van de oriëntaalse mysterieuze schoonheid verdwenen. Twee kolossale hangbruggen verbinden Europa met Azië. De houten brug over de Gouden Hoorn in het centrum bleek enkele jaren gelegen te zijn afgebrand en vervangen door een sfeerloze stenen brug. Waterverkopers, schoenenpoetsers, straatschrijvers en pakkendragers zijn grotendeels uit het stadsbeeld verdwenen. Zo zijn meer voorbeelden te geven. Daar staat dan weer tegenover dat bijvoorbeeld de historische gebouwen ’s avonds zijn verlicht en de stad in hygiënisch opzicht een schonere indruk maakt. Uiteraard stond ook Troje op het programma, bekend dankzij de Ilias van Homerus en de Duitse amateur-archeoloog Heinrich Schliemann die in 1873 in een heuvel bij Hissarlik aan de Turkse westkust na jaren van graven meende Troje te hebben gevonden. Van de overblijfselen is niet veel meer te zien dan een hoop stenen uit verschillende tijdperken. Op zoek naar een schat ging veel verloren. Men heeft als attractie een houten paard van wel 15 meter hoog opgebouwd van waaruit toeristen een foto kunnen maken. In 1967 bracht Godfried Bomans tijdens een wereldreis een bezoek en schreef daarover een column, getiteld ‘Het geheim van Troje’ en gepubliceerd in het boek: ’Van hetzelfde’. Hij haalt daarin de uitspraak van een Fransman aan “Tant de bruit pour une omelette”, wat zoveel betekent als zoveel drukte – vanwege de  weinigzeggende ruïnes – om niets. Het bewijs voor Schliemann dat hij het legendarische Troje had gevonden was een goudschat, welke volgens hem niets anders dan de schat van Priamus kon zijn, de laatste koning van het Homerus bezongen Troje.

Reconstructie van Troje VI (1700-1250 voor Christus) met het koninklijk paleis in de Acropolis. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in the Western civilization. I, 2004, p. 66.

Reconstructie van Troje VI (1700-1250 voor Christus) met het koninklijk paleis in de Acropolis. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in the Western civilization. I, 2004, p. 66.

De Russen hebben de kunstvoorwerpen in 1945 vanuit het Pergamon-museum in Berlijn naar de Sowjet-Unie meegenomen, waar zich deze tegenwoordig nog bevinden. Intussen staat wel vast dat het goud helemaal niet van Priamus kan zijn. De val van Troje moet in de geschiedenis worden geprojecteerd rond 1350 voor Christus, terwijl de voorwerpen die Schliemann liet opgraven minstens duizend jaar ouder zijn. ‘Goud uit het bronzen tijdperk van Noordwest Turkije’ past feitelijk beter dan de ‘Gouden Schat van koning Priamus’. “Tant de bruit pour une omelette”. Als het aan de directrice van het Poesjkin Museum ligt blijft deze oorlogsbuit overigens in Moskou. In 1999 verklaarde ze tenminste: “Wij hebben Duitsland bijna alles teruggegeven. De Sixtijnse Madonna van Rafaël ging weer naar Dresden. We hebben het Pergamon-altaar,  nog zo’n beroemd klassiek kunstwereld, naar Berlijn gestuurd. En we hebben daarvoor niets in ruil ontvangen”.

PERGAMON

Wat resteert van de eens zo enorme Pergamonbibliotheek

Na Troje volgde een bezoek aan Pergamon waar gelukkig wat meer restanten te zien zijn, al moet je voor het reusachtige Zeus-altaar naar Duitsland. In de tweede eeuw voor Christus maakte de Griekse stad een enorme groei door, welke zicht voortzette na de Romeinse overheersing van 113 v. Chr. Hier werd door de koningen van Pergamon, de Attaliden, een bibliotheek van grote omvang gebouwd, nabij de Athena-tempel, met genoeg ruimte voor een miljoen rollen.

Eumenes II, koning van Pergamon uit de dynastie der Attaliden, was promotor van de bibliotheek

Eumenes II, koning van Pergamon uit de dynastie der Attaliden, was promotor van de bibliotheek

Na Alexandrië de grootste van de Hellenistische wereld met op het hoogtepunt in de Romeinse periode wellicht 200.000 boeken die volgens het verhaal door keizer Antonius in 43 voor Christus aan Cleopatra zijn geschonken. Keizer Augustus heeft een deel teruggegeven en de bibliotheek bleef nog lange tijd bestaan, totdat Arabische veroveraars manuscripten overbrachten naar Bursa en later Samarkand in Centraal-Azië waar nog in de 17e eeuw overblijfselen zouden zijn waar- genomen. Volgens Plinius zou Egypte de uitvoer van papyrus hebben stopgezet, waarna men als substituut om teksten op te schrijven overging op perkament, in het latijns Pergamene. Vaststaat dat het schrijven op dierenhuid zodanig is verbeterd dat het perkament met recht zijn naam ontleent aan de stad waar dat gebeurde. Van het bibliotheekgebouw is niet veel meer over dan de omtrekken met stukken van zuilen van de 70 meter lange colonnade, een wandelplaats voor studerenden.

Plattegrond van klassie Pergamum (Pergamon). Uit: K.P.Staikos, Thev history of the library in Western civilization. 1, 2004.

Plattegrond van klassiek Pergamum (Pergamon). Uit: K.S.Staikos, The history of the library in Western civilization. 1, 2004, p. 285.

Uit: K.P.Staikos, I, 2004, p.288

Uit: K.S.Staikos, I, 2004, p.288

(uit: Alberto Manguel. De bibliotheek bij nacht. 2007, pagina 146)

Reconstructietekening van een gesloten boekenkast in de Pergamum-bibliotheek. Tekening door W.Hoepfner. Uit: K.S.Staikos, I, 2004, p.289.

Reconstructietekening van een gesloten boekenkast in de Pergamum-bibliotheek. Tekening door W.Hoepfner. Uit: K.S.Staikos, I, 2004, p.289.

Pergamon: resten van de bibliotheek. Foto Dora Minaidi. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in Western civilization, I, 2004, p. 251.

Pergamon: resten van de bibliotheek. Foto Dora Minaidi. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in Western civilization, I, 2004, p. 251.

Pergamon.jpg

Reconstructietekening van de Acropolis in Pergamon

Fundamenten van de Eumenes II-bibliotheek in Pergamon

reconstructie van het Propylon naar het Heiligdom van Pallas Athene en toegang naar de Pergamon-bibliotheek in het Pergamonmuseum te Berlijn

Reconstructietekening van de Noordhal van de bibliotheek met ingebouwde nissen in Pergamon (uit: Wolfram Hoepfner. Antike Bibliotheken. Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2002).

Friesbalk van Propylon met guirlandes, adelaars, runderkop en uil als een verwijzing naar de bibliotheek (tekening door R.Bohn)

Rechts een met marmerbrokstukken samengestelde kast om boeken te bewaren en opgegraven beeld an een godin zonder hoofd in de grote bibliotheek van Pergamon (Pergamonmuseum Berlijn)

Vanwege een boycot vanuit Egypte van papyrus is naar wordt aangenomen in Pergamon het perkament uitgevonden, vervaardigd uit de huiden van runderen. Bovenstaand een perkamentenvel van de codex Vergilius in de Vaticaanse bibliotheek uit de vijfde eeuw

reconstructietekening van een opbergkast door W.Hoepfner zoals in gebruik geweest in de bibliotheek van Pergamon met dubbele houten afsluitdeuren

The Pergamum Library

Hans Krol in Pergamon bij voormalig gymnasium en bibliotheek, 2001

Hans Krol bij wat resteert van de antieke Atalus-bibliotheek van Pergamon

Voorbeelden van papyrusrollen in het Egyptisch Museum van Cairo

CELSUS-BIBLIOTHEEK IN EFESE

De Celsusbibliotheek in Efese voor de restauratie

Celsus-bibliotheek in Efese

Binnen de voormalige bibliotheek van Celsus in Efese

Binnen de voormalige bibliotheek van Celsus in Efese

Bibliotheek Efese, Turkije

Het absolute hoogtepunt voor iedere bezoeker is Efese en men kan zich nauwelijks voorstellen dat in deze klassieke stad nog slechts zo’n 20% is blootgelegd. Van de Artemis-tempel, ooit één van de zeven klassieke wereldwonderen resteert niet veel meer dan een enkele zuilen. (Een aantal pilaren is verwerkt bij de bouw van de Byzantijnse Aya Sofia basiliek in Istanbul). Het zijn Oostenrijkse archeologen die sinds 1970 bij de opgravingen betrokken zijn. Toen we Efese in 1976 bezochten waren van de Celsus-bibliotheek enkel de fundamenten te zien. Tegenwoordig staan twee van de drie verdiepingen overeind. De bibliotheek werd tussen 110 en 123 na Christus opgericht ter nagedachtenis van de stadhouder der Romeinse provincie Asia Julius Celsus Ptolemaeus, die hier ook begraven werd, want de sarcofaag bleef bewaard.  Dat gebeurde in opdracht van zijn zoon Julius Aquila. De prachtige 17 meter hoge voorgevel bestond oorspronkelijk uit drie verdiepingen. In de vier nissen van de benedenetage staan vier vrouwenbeelden, die de wijsheid, deugdzaamheid, vriendschap en kennis symboliseren. Ook in de nissen van de bovenetages hebben vroeger sculpturen gestaan. Omdat de wetgeving een aantal jaren geleden nog niet was aangepast zijn die meegenomen en nu te zien in het Museum van Schone Kunsten te Wenen. In de rechthoekige nissen van de achterwand werden de naar schatting 12.000 papyrus en perkamenten boekrollen van elk 6 tot 9 meter lengte opgeborgen. In het jaar 260  brak brand uit maar bleef de gevel gespaard. Vermoedelijk tengevolge van een aardbeving is het gebouw al in de 3e eeuw  in het jaar 262 verwoest, ofschoon er ook een bron is die bericht dat het gebouw bij een inval van Goten in brand is gestoken. De voorgevel zou bij een andere aardbeving in de tiende of elfde eeuw zijn ingestort. Opgravingen en herstel hebben in de jaren tussen 1970 en 1978 plaatsgehad dankzij Oostenrijkse archeologen. Tegenover de bibliotheek bevond zich het liefdeshuis, een met mozaïeken rijk versierd huis. De daarnaast gelegen latrines verkeren nog in een uitstekende staat.

Voorgevel van de Celsusbibliotheek in Efese. Reconstructieschets door Wilhelm Wiberg, Wien

Voorgevel van de Celsusbibliotheek in Efese. Reconstructieschets door Wilhelm Wiberg, Wien

Reconstructierekening naar G.Niemann van de Ceslus-bibliotheek in Efese

Beide publieke instellingen – bibliotheek en bordeel – werden bijna uitsluitend door mannen uit de hogere klasse bezocht. In het huis van een rijke Efesiër is het beroemde beeldje van Priapus met een gigantische fallus gevonden. De replica hiervan vindt men tegenwoordig op nachtkastjes van toeristen all over the world. De apostelen Johannes en Paulus hebben volgens overlevering in Efeze gewoond en  sommige geleerden men dat  Moeder Maria daar in het huis van Johannes is gestorven. In 1892 ontdekten de Lazaristen M.Young en M.Paulus in de bergen rond de vroegere stad het huisje van Maria, dat nu een bedevaartsplaats is. De Mariakerk ligt aan de noordkant. In het jaar 431 is in de basiliek het derde Concilie van Efese gehouden, waar o.a. is aangenomen dat Maria haar zoon reeds als God ter wereld bracht. Dit jaar is een team van Oostenrijkse oudheidkundigen begonnen met de restauratie van een aantal fresco’s in de zogenaamde Paulusgrot. Ze dateren uit de zesde eeuw en zijn de oudste afbeeldingen van de apostel, die op zijn bekeringsreizen twee jaar lang een verblijf vond in Efese. Goed bewaard ofwel gerestaureerd zijn ook het stadion, odeon, theater, Trajanus-fontein , badhuis, thermen en enkele tempels. Na Efese bezochten we het natuurwonder Pamukkale, de antieke dodenstad Hierapolis en Myra, waar de vrijgevige Sint Nicolaas in de vierde eeuw als bisschop werkte.

Beeldhouwwerk in de Celsus bibliotheek

Beeldhouwwerk van de deugd in de Celsus bibliotheek

Beeld van de Wijsheid van Celsus, een van de vier beelden aan de voorgevel van de bibliotheek

Beeld van  Tiberius Julius Celsus Ptolemaenus (circa 45 – voor 120 na Chr.), afkomstig uit Efese en dat zich in het archeologisch museum in Istanbul bevindt

In Efese deel van gevonden steen met op inscriptie vermelding van bibliotheek

Scan1559

Ansichtkaart van Celsus bibliotheek in Efese, Turkije

Plattegrond bibliotheek van Celsus in Efese

efese

Pentekening bibliotheek Efese door Susanna Berman Omaç

Hans Krol bij een derde bezoek aan de bibliotheek van Efese in 2001

Het was tijdens ons bezoek zeer warm in Turkije en de laatste dag kreeg iemand mogelijk als gevolg van de hitte nog een hartinfarct en moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen en bleef ook zijn broer achter. Zodat we, begonnen met 44 personen, waaronder nogal wat Brabanders, met twee man minder moe maar voldaan (na slechts 6 van de 200 Griekse en Romeinse theaters uit klassiek Turkije te hebben gezien) vanuit Antalya de terugreis naar Amsterdam Airport hebben aanvaard.

Restanten van de bibliotheek van Titus Flavius Tantainos bij de Agora in Athene

‘The library was built by Titus Flavius Pantainos . It really was  library complex, which included the library and attached stoas running along the front and side of the building. These stoas contained small shops and a cult room dedicated to the emperor at the rime Pantainos built the library. There is no known reference to the library in any of the surviving Greek texts. The strangely-shaped building is known to several things. One, the library’s rules were found in situ. Two, the lintel with the library’s dedication was found in the Herculanian Wall from the agora and the library itself. The Herculian Wall rests on part of the library, the portico facing the agora. It is from the inscription on the door lintel that we know what we know about Pantainos. The building, the porticos and the books were given to the city of Athens in the name of the emperor Tranjan and Athena; the gift from Flavius Pantainos, his son Flavius and his daughter Flavia Secundille’. 

In Athene zijn bij de Agora overblijfselen gevonden van de circa 100 jaar na Christus aan de stad geschonken bibliotheek door Titus Flavius Pantainos. De bovenstaande steen in het Agora-museum vermeldt: ‘Geen boek mag worden meegenomen, want wij hebben een eed gezworen. Geopend van het eerste tot het zesde uur’.

Bijlage: ‘Turkse gastvrijheid en de openbare bibliotheek in Ürgüp’, door M.J.Taselaar-Callenbach, in: De Openbare bibliotheek, jaargang 11, februari 1968, p.65-67

bezoek bibliotheek Ürgüp door mw. M.J.Taselaar-Callenbach

vervolg bezoek bibliotheek Ürgüp

Slot artikel in De Openbare bibliotheek, februari 1968.

foto’s bibliotheek Ürgüp en Mustafa Güzelgöz

bibliotheekservice Cappadocië met ezels en boekenkisten. Sinds 1963 met een jeep.

openbare bibliotheek Nevsehir, Turkije

bibliotheekservice rond Ürgüp op het Turkse platteland voor 1963

Naast biblothecaris was Mustafa Güzelgöz ook ondernemer, o.a. mede-directeur van een wijnfabriek in Nevsehir

Hans Krol (25-10-2001/ 2019)

NYSA in WESTELIJK KLEIN-AZIE (nu Turkije) met ruïne van de bibliotheek uit de Hellenistische periode, gebouwd omstreeks 130 na Christus.

Ruïne van de bibliotheek in Nysa vanuit het Westen (Antike Bibliotheken, pagina 74)

De bibliotheekruïne in Nysa vanuit het Zuidoosten (Antieke Bibliotheken, pagina 75)

De bibliotheek van Nysa op een reconstructietekening

De ruïnebibliotheek in Nysa na gedeeltelijk herstel

RHODOS

Rhodos: bibliotheekzaal in het gymnasium met boeken-nissen (uit: Antike Bibliotheken, pagina 72)

 SIDE

Romeinse bibliotheek in Side, Turkijje

ruïne van de klassieke bibliotheek in het Turkse Side

Zicht op de bibliotheek van Side in Turkije

bibliotheek Side met beeld

Sagalassos

De klassieke bibliotheek in het Turkse Sagalassos, het huidige Aglasun in centraal-Turkije, ten noorden van Antalya, is pas sinds  1922 bekend dankzij de opgravingen van een groep onder leiding van de Leuvense archeoloog professor M.Waelkens

reconstructie van de klassieke bibliotheek in Sagalassos, rond 120 na Christus gesticht door een plaatselijke aristocraat, Titus Flavius Severianus NEON, ter nagedachtenis van zijn vader. De bibliotheek ging als gevolg van een aardbeving verloren.

mozaïeken in de Neon-bibliotheek

de bibliotheekzaal na opgravingen en herstel van Sagalassos, gewijd aan Neon.

reconstructietekening van de Neonbibliotheek in Sagalassos

de Neonbibliotheek in Sagalassos na de opgravingen. Uit: Willy Clarysse & Katelijn Vandorpe, Boeken en bibliotheken in de Oudheid. Leuven, 2004

========

GRIEKSE/ROMEINSE BIBLIOTHEKEN

opgegraven inscriptie uit circa 100 voor Christus door de Athener T.Flavius Pantainos/Pantanaeus geschonken bibliotheek nabij de Agora met inscriptie waarop de openingstijden zijn aangeduid ‘vanaf het eerste tot het zesde uur’ en ‘dat het verboden is boeken uit de bibliotheek mee te nemen’.

Model van bibliotheek van Pantaneus in Athene (uit: ‘Bibliotheken en geleerden in de Oudheid, 1984)

Engelse gravure van de bibliotheek van Hadrianus in Athene

Restant van de Romeinse bibliotheek van Hadrianus in Athene

Reconstructie van 1 van de 2 bibliotheken (van keizer Trajanus) op het Forum Romanum in Rome

gravure naar een bas-reliëf waarop men ziet hoe de schriftrollen waren opgeborgen in bibliotheken in het oude Rome, voor de ingebruikname van codices. De rollen bevatten etiketten – vergelijkbaar als bij boeken op de rug – om de inhoud van het geschrift aan te geven.

In 1974 gaven de Italiaanse Posterijen een postzegel uit gewijd aan de geleerde Romeinse schrijver Marcus Terentius VARRO (116-27 v.Chr.) meteen papyrusrol in zijn  rechterhand Volgens velen de meest wijze polyhistor van zijn tijd. Door keizer Caesar werd hij aangesteld als rijksbibliothecaris in 47 of 46 voor Christus. Na de dood van Caesar raakte Varro in ongenade bij Marcus Antonius. Hij zou honderden boeken geschreven hebben, welke op wat fragmenten na allemaal verloren gingen. Ook zijn standaardwerk ‘De Bibliotecis’. In de bibliotheek die later door Asinius Pollio (76 v.Chr – 7 na Chr.) in Rome is gesticht in de Tempel der Vrijheid (Atrium Libertatis) op de Aventijn heuvel werd hij als enige schrijver met een standbeeld vereerd (ging evenals die bibliotheek verloren) 

In het tijdschrift HERMENEUS, 71e jaargang, nummer 5, december 1999, verscheen een uitvoerig artikel door Hetty van Rooijen-Dijkman: MARCO TERENTIUS VARRO, een groot geleerde met gevoel voor de praktijk, p. 301-313

Modern beeld van Marcus Terentius Varro met codex in Rieti (Lazio)

Basement van sculptuur voorstellende Marcus Terentius Varro  door Alessandro Antonelli en aanwezig in de geboorteplaats van Varro in Rieti (Lazio)

reconstructie van een Romeinse bibliotheek

Overblijfstelen van de badenbibliotheek van Trajanus in Rome (Lonel Casson)

Overblijfselen van de badenbibliotheek van Carcalla in Rome (Lionel Casson)

Reconstructie van een (privé-)bibliotheek in Herculaneum, waarvan restanten van verbrande manuscriptrollen zijn opgegraven (tegenwoordig aanwezig in de Nationale Bibliotheek in Napels)

OVER DE VILLA DEI PAPIRI IN HERCULANEUM, zie:  LIBRARIANA DEEL 8.

restanten van de Hadrianus villa in Tivoli, het buitenverblijf van keizer Hadrianus.  In blauw  de plaats van de hofbibliotheek

Gravure van restanten paleisbibliotheek Caesar in Pompeji

Restanten van de Romeinse bibliotheek in Noord-Afrikaanse provincie (Algerije)

 

In de bibliotheek van Timgad opgegraven steen met inscriptie

Reconstructietekening van de bibliotheek in Timgad

Reconstructie van de bibliotheek van Hadrianus in het Museo della Civita Romana

Fresco’s met voorstelling van schrijvende personen opgegraven in Pompei

Pompei: in een villa gevonden schildering met schrijfritueel. onder een uitsnede

fantasiekaart: in de bibliotheek van Hadrianus villa in Tivoli (Collection l’hértiage européen Rome)

Fantasiekaart la vie Romaine 22. l’officine d’un éditeur