Tags

, ,

GODFRIED BOMANS IN BEELD Deel 1 (2010), deel 2 (2016)

In 2010 verscheen in 80 exemplaren de uitgave ‘Bomans in Beeld’ met 40 portret tekeningen, cartoons en karikaturen van Godfried Bomans Vanwege de vraag verscheen in 2011 een herdruk waarvan nog enkele exemplaren beschikbaar zijn. Deze publicatie kost inclusief verzendkosten voor 15 euro Anno 2018 na 2 herdrukken niet meer verkrijgbaar

Hieronder de tekst van de inleiding

Van 19 juni tot en met 5 september 2010 vond in De Hallen te Haarlem een succesvolle zomerexpositie plaats gewijd aan Godfried Bomans. Tegelijkertijd stelde conservator Antoon Erftemeijer een monografie samen: ‘Godfried Bomans; schrijver tussen kunstenaars’. In die publicatie zijn ook 8 karikaturen in relatie tot de schrijver en mediapersoonlijkheid Bomans opgenomen. Godfried Bomans (1913-1971) is tijdens zijn leven talrijke malen geportretteerd, vooral getekend. Een geschilderd portret van Kees Verwey uit 1953 is eigendom van het Nederlands Letterkundig Museum. Van deze Haarlemse kunstschilder dateert ook uit 1947 een aquarel. De kunstenares Aleid Slingerland  [J.A.L. Slingerland-Jansen], geboren in 1919, vervaardigde in totaal 18 schilderijen en tekeningen van ‘de fluwelen duivel’ (1). Eén olieverfdoek van haar hand hangt in de leeszaal van de openbare bibliotheek Heemstede, in welke instelling tevens een replica bij het informatiecentrum is te vinden van een bronzen beeld door Wim Jonker: portret van een lezende Godfried Bomans. Bij De Slegte hangt een wandreliëf met de beeldenaar van Bomans in de Haarlemse boekwinkel. De koninklijke firma Van Kempen & Begeer te Voorschoten sloeg na zijn overlijden een bronzen penning met op de voorzijde zijn beeltenis en in randschrift de tekst: Godfried Jan Arnold Bomans 1913-1971. Voorts op de keerzijde: twee pennen en een aforisme van Bomans: Lezen zonder herkennen is vruchteloos. Opmerkelijk is dat van Bomans’ sterfbed twee portretten bestaan: één van Han Bijvoet en één van genoemde Aleid Slingerland. Voor deze beperkte uitgave van 80 exemplaren zijn 40 afbeeldingen uit een totaal van ongeveer 100 geselecteerd. Als begin is één karikatuur gekozen van zijn vader, de politicus mr. J.B.Bomans, zelf bij herhaling ‘vereeuwigd’ door politieke tekenaars als L. Jordaan en  G.van Raemdonck. Zoon Godfried schreef in zijn ‘Herinneringen aan mijn vader’ (2): ‘De lijsttrekker van de Katholieke Staatspartij, mr. J.B.Bomans, die in 1917 tot kamerlid van deze fractie gekozen werd, was zo verstandig om zijn toekomstige karikaturisten tegemoet te komen door in een onderdeel van zijn kledij een kleine afwijking aan te brengen. Dit was een witte das. Van zijn vele andere zonderlinge eigenschappen, waaronder die dat hij mijn vader was, sprong deze toch allereerst in het oog. Hij werd dan ook genoemd: De man met de witte das.’

Afgezien van een tiental anonieme tekeningen hebben tevens de volgende personen, in deze uitgave niet opgenomen, Godfried Bomans afgebeeld: Han Bijvoet, Jan Bauwens, Lily van Cleeff  (3), Piet Donkersloot, Pim Geerinck, Gysbers, Gottfried Helnwein (4), Anthony Mertens, P.W.M. van den Molengraft (5), Robert Nix, Waldemar Post, Pauline Ruygrok, Walter Verschaeren en Cornelis Veth. Van de 80 exemplaren van deze publicatie zijn 33 stuks bestemd voor leden van het Haarlems bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad. De afdrukken bevinden zich in de collectie-Bomans van het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Bij de voorbereiding is medewerking verleend door enkele Bomanskenners bij uitstek, zoals  Jac Aarts. Veel dank gaat ten slotte uit naar Frank van der Voordt en Jan Henry, die een aanzienlijk aantal tekeningen digitaal aanleverden.

Heemstede, september 2010                                                                              Hans Krol

(1) Een eretitel door Adriaan Roland Holst aan Godfried Bomans gegeven.

(2) In: Godfried Bomans. De man met de witte das; spelen in de zandbak van de Nederlandse politiek. Amsterdam enz., Elsevier, 1971.

(3)  Geschilderd groepsportret in bezit van het Frans Hals Museum met behalve Bomans, Harry Mulisch, Harry Prenen, Barend Rijdes, Ton Neelissen en Harriet Laurey.

(4) Een parodie op Edward Hopper’s ‘Lonely Nighthawks’ met 6 personen aan de bar onder wie Godfried Bomans en Jacques Brel.

(5) Een olieverf met Godfried Bomans aan de piano en rondom hem Jan Mul, Wouter Paap en Harry Prenen. Een olieverf in eigendom van de Bibliotheek Haarlem e.o.

Vooromslag: 1.  Aleid Slingerland: Godfried Bomans. Olieverf op linnen. In: Bibliotheek Haarlem e.o., vestiging Heemstede.

Achterzijde: 2. Boven: Godfried Bomans geschilderd naar het leven in 1965 door Aleid Slingerland. Olieverf op linnen. In de achtergrond ‘De Vijvervrouw’ uit het gelijknamige sprookje van Bomans. Tot deze uitbeelding geïnspireerd door de illustratie van dit sprookje door Alison Korthals Altes in de eerste uitgave van het Godfried Bomans Spookjesboek, een uitgave van Agon Elsevier, 1965.

3. Onder: Godfried Bomans als Charles Dickens. Pastel van Narda Koenen uit 1952. Particuliere collectie.

Index

 4.  Mr. J.B. Bomans (RK). Uit: De Tweede Kamer in Woord en Beeld. Door J.H.Speenhoff.  1918.

Mr.J.B.Bomans (RK). Uit: De Tweede Kamer in Woord en Beeld. Door H.J.Speenhoff. 1918

5. Pluvier (ps. van Maria/Miriam Güde) Student op kamers. In: Elseviers Weekblad, 29 september 1956.

Plúvier (ps. van Maria/Miriam Güde): 'Student op kamers', in: Elseviers Weekblad van 29 september 1956. Met het oog op de veiling van een correspondentie bij Van Gendt onthulde journalist/biograaf dr. Hans Renders de jarenlange relatie van G.B. met de illustratrice.

Plúvier (ps. van Miriam Gude; door Godfried aangeduid met Maria): ‘Student op kamers’, in: Elseviers Weekblad van 29 september 1956. Met het oog op de veiling in 1997 van een correspondentie bij Van Gendt Book Auctions onthulde journalist/biograaf dr. Hans Renders de jarenlange relatie van G.B. van 1947-1969 met de illustratrice. Zie bijlage

6. Rien Poortvliet, bij ‘De Droom’ door GB, in: Het Parelsnoer, 1964.

7. Portret door Cees Bantzinger.

8. Tekenaar onleesbaar, bij serie ‘Babbels van Bomans, onuitgegeven’. Uit: Knack, 27 april 1977.

9. Tekenaar ZAK [= Jacques Moeraert, geb. 1949). Uit: Knack, 18 mei 1977.

Karikatuurtekening door ZAK [= Jacques Moeraert * 1949]. Uit: Knack, 18 mei 1977

10. Godfried door Eppo Doeve uit: Elseviers Magazine van 18 maart 1972.

11. Godfried Bomans met kroontjespen en boog, door Rien Poortvliet. Uit: ‘Jagersland’ (1964) van Wil Huygen (tekening bij het voorwoord, pagina 5).

12. Bomans met sigaret door Will Berg. Voor de aforismenbundel ‘Humor is overwonnen droefheid’ (1993). [Ook gebruikt op theateraffiche voor het toneelstuk ‘Bomans Andermans’ (1994).

13.  Prentje van Karel Thole, in ‘Wonderlijke nachten’ (1949), bij het hoofdstuk ‘Tiende nacht’.

14. Tekening van de Haarlemse kunstenaar Poppe Damave.

Tekening portret Godfried Bomans door de Haarlemse kunstenaar Poppe Damave

15. Portret door Trudie (Trui) Cornelissen uit 2005.

16. Tekening door Jaap Nieuwenhuis uit het weekblad ‘Margriet’ van 29 januari 1972. [In 1978 gebruikt voor het omslag van  ‘Godfried achteraf bekeken’ door Jan Bomans].

17.  Frans Lammers, bij ‘Hoebe of het epos van een verzekeringsagent’, door GB. In: Katholieke Illustratie, 24 maart 1956. [De andere persoon is Anton van Duinkerken].

Frans Lammers, in Katholieke Illustratie van 24 maart 1975. Godfried Bomans bekijkt een insect met een vergrootglas. Anton van Duinkerken met sigaar in de rechterhand kijkt toe.

Frans Lammers, in Katholieke Illustratie van 24 maart 1975. Godfried Bomans bekijkt een insect met een vergrootglas. Anton van Duinkerken met sigaar in de rechterhand kijkt toe.

18.  Willy Lohman. Godfried Bomans vs. Computer.In: Computerkrant, jrg. 3, nr. 23, 1 december 1982.

19.  Ongesigneerde tekening uit NRC-Handelsblad. Blijkt te zijn van Dick Wiarda

20.  Eppo Doeve. Voor rubriek  ‘Man over vrouwen’, gepubliceerd in Elegance, 1978.

Eppo Doeve. Voor rubriek ‘Man over vrouwen’: Godfried Bomans, gepubliceerd in Elegance. 1978

21.  Rens Riesma. Godfried Bomans en Henk van Stipriaan. Voor ‘Met Stip op Stap’. [Stip is sportverslaggever Henk van Stipriaan]. In: Toeristenkampioen, 5 mei 1979.

22.  Godfried Bomans (links) en Lodewijk van Deyssel tijdens avondwandeling op de Heemsteedse Dreef. Illustratie uit: boekhandel Coebergh-catalogus, Haarlem, 1947.

Godfried Bomans (links) en Lodewijk van Deyssel lopen op de Heemsteedse Dreef. Illustratie uit Coebergh-catalogus uit 1947.

Godfried Bomans (links) en Lodewijk van Deyssel lopen op de Heemsteedse Dreef in Heemstede richting Haarlem. Illustratie uit Coebergh-catalogus uit 1947.

23.  Rijnlandse Pastorale door Harry Prenen, bij ‘Het een en ander over Godfried Bomans’ door H.L.Prenen, in: De Linie van 19 november 1948.

Rijnlandse Pastorale door Harry Prenen bij ‘Het een en ander over Godfried Bomans’ (De Linie, 19 november 1948)

24.  Eric Ezendam. Bomans als Dickens. Als illustratie bij een verhaal van Godfried Bomans: ‘In het hart van Engeland’.  Uit: Avenue, oktober 1970, blz. 91.[Ook in Eva, 4-10 maart, 1972].

25.  Pentekening van Marius Beek voor ‘The Dutch Dickensian’, nummer 11/12 van september 1965.  Met van links naar rechts: Marius Beek, Godfried Bomans (met opgestoken vinger), J.C.Beek, Frank van Oorschot, vooraan zittend: Nico Andriessen en helemaal rechts Ernst Sachs.

26.  Frans Lammers.  Dickens (Godfried Bomans) installeert burgemeester P.J. Oud [van 1938-1941 en 1945-1952 burgemeester van Rotterdam] tot erelid van de Pickwickclub. In: Katholieke Illustratie, nummer 10, 1959, blz. 295.

Frans Lammers. Dickens (Godfried Bomans) installeert burgemeester P.J.Oud [van 1938-1941 en 1945-1952] burgemeester van Rotterdam] tot erelid van de Pickwickclub. In: Katholieke Illustratie, nummer 10, 1959, bladzijde 295.

27.  Jan Willem van Vugt, bij de Viering van vijftien jaar niets, literaire genootschappen in Nederland. Haarlems Dagblad, 24 maart 1984. Rechts met stropdas stelt Herman van Run voor.

Jan Willem van Vugt: Een lauwerkrans voor Godfried Bomans, bij de viering van vijftien jaar niets, literaire genootschappen in Nederland. (Haarlems Dagblad, 29 maart 1984). Rechts met stropdas stelt Herman van Run voor

28. Carol Voges.  Godfried Bomans, bezig aan de levensbeschrijving van de Haarlemse “wondermidvoor” Arie Rekelbast. (Bij artikelenreeks in de Volkskrant, april 1949).

29. Carol Voges.  Drie plaatjes, links en rechts met Godfried Bomans als karikatuur. Uit stripboek: De avonturen van Pa Pinkelman. Elsevier, 1952.

30.  Karikatuur van Mensje van Keulen uit Propria Cures, 26 februari 1972. Harry Mulisch met daarboven een portretje van Bomans.

Karikatuur door Mensje van Keulen uit Propria Cures, 26 februari 1972. Harry Mulisch met daarboven een portretje van Godfried Bomans [Citaat van Mulisch n.a.v. rasdioprogramma ‘Hoú je aan je woord’: ‘Vergeleken met Bomans waren wij nergens’]

31.  Illustratie van Peter van Straaten in het boek van Annemarie Oster: ‘Brieven naar boven’, 1992. [Hierin ook een brief naar GB].

32  Portret door Ralf Henry uit 1989.

Portret Godfried Bomans door een jonge en talentvolle Ralf Henry (dé zoon van) uit 1989

33.  Pierre (ps.)  Provoaffiche uit de jaren zestig [Uit collectie Rode Jeugdpamfletten en -affiches van Ton Meurs].

Pierre (ps.). Provoaffiche uit de jaren zestig van de vorige eeuw. [Uit collectie Rode Jeugdpamfletten en -affiches van Ton Meurs].

34.  Hanco Kolk en Peter de Wit: cartoon S1ingle. Uit: Het Parool, 15 augustus 2001.

Hanco Kolk en Peter de Wit: cartoon Single. Uit: Het Parool, 15 augustus 2001.

35.  Haarlem Promotie, door Gerrit van Dijk. Uit: Haarlems Dagblad, 4 februari 1989.

36. Eppo Doeve. Karikatuur van Bomans, in combinatie met een Kwatrijn van Katrijn (= Kees Stip), gepubliceerd in Elseviers Magazine van 7 mei 1966.

37.  Eric J. Coolen, met tekst van Joost Mulder. 2005.

38.  Sterfbedportret door Aleid Slingerland.

Sterfbedportret door Aleid Slingerland

39.  G. Dekker.  Graf van Godfried Bomans op R.K.Adelbert begraafplaats in Bloemendaal, 2 december 1972. [Oorspronkelijk verschenen in dagblad ‘De Telegraaf’].

40.  Peter van Straaten: Uit Vrij Nederland: de Republiek der Letteren. Datum onbekend.

Peter van Straaten. Uit: Vrij Nederland, de Republiek der Letteren. Datum onbekend. [Met het oog op de herdenkingsfestiviteiten eind 2021 zijn de eerste voorbereidingen gestart]

 

Achterzijde van 'Bomans in Beeld/ . Boven: Godfried Bomans in 1965 naar het leven geschilderd door Aleid Slingerland. Olieverf op linnen. In de achtergrond: 'De Vijvervrouw' uit het gelijknamig sprookje van Bomans. Tot deze afbeelding geïnspireerd door de illustratie van dit sprookje door Alison Korthals Altes in de eerste uitgave van het Godfried Bomans Sprookjesboek. Onder: Godfried Bomans als Charles Dickens. Pastel van Narda Koenen uit 1952. Particuliere collectie.

Achterzijde van ‘Bomans in Beeld’ . Boven: Godfried Bomans in 1965 naar het leven geschilderd door Aleid Slingerland. Olieverf op linnen. In de achtergrond: ‘De Vijvervrouw’ uit het gelijknamig sprookje van Bomans. Tot deze afbeelding geïnspireerd door de illustratie van dit sprookje door Alison Korthals Altes in de eerste uitgave van het Godfried Bomans Sprookjesboek. Onder: Godfried Bomans als Charles Dickens. Pastel van Narda Koenen uit 1952. Particuliere collectie.

 

Promotiekaart Wim Jonker Sculptures met links het bronzen beeld van Godfried Bomans

 

Cees Bantzinger schetste dit portret van Bomans tijdens een diner op de menukaart (Elsevier; ter herinnering 1913-1971. 2013.

Cees Bantzinger schetste dit portret van Bomans tijdens een diner op de menukaart (Elsevier; ter herinnering 1913-1971. 2013.

 

Hans Krol bij een presentatie over Bomans in Beeld voor leden van het Godfried Bomans Genootschap in Haarlem (2011)

Hans Krol bij een presentatie over Bomans in Beeld voor leden van het Godfried Bomans Genootschap in Haarlem (2011)

 

32 - Hans Krol in bibliotheek Heemstede (foto Hans Bartels - 18 juli 2011 - 2.jpg

Hans Krol bij portret van Godfried Bomans door Aleid Slingerland, in bibliotheek Heemstede

===============

MARIA CATHARINA GUDE geboren in 1925 te Zaandam, stond geregistreerd als tekenares, en woonde op het adres Ereprijsvraag 46 in de wijk Kogerveld, Zaanstad. Zij publiceerde illustratries onder pseudoniem PLUVIER  in opdracht van diverse uitgeverijen in jeugdboeken alsmede in enkele publicaties van Godfried Bomans. M.C.Gude, weduwe van Jan Wille sinds 17 juni 1997, is 12 februari 2021 overleden in Krommenie. In 1997 kwam zij via publicaties van dr.Hans Renders in de tijdschriften Vrij  Nederland en Humo  landelijk en in Vlaanderen in het nieuws toen bij Van Gendt een groot deel van de correspondentie aan haar van Godfried Bomans uit de periode 1947 tot 1969 bij Van Gendt Auctions in Amsterdam werd geveild.

Veiling van Bomansiana uit het bezit van Maria Gudde bij Van Gendt Auctions in Amsterdam

Veiling van Bomansiana uit het bezit van Maria Gude bij Van Gendt Auctions in Amsterdam

 

gude2

Het Parool, 12 februari 1997

 

(Hans Renders in NRC Handelsblad over de verhouding van Bomans met Maria Güde, 25-5-1993)

 

Voorzijde van catalogus Godfried Bomans, brieven aan Maria. Van Gendt Book Auctions, 1997.

Voorzijde van catalogus Van Gendt Book Auctions. In totaal zijn 19 maart 1997 : 718 items geveild van Maria Güde in relatie tot Godfried Bomans en diens werk. Deze Bomans-veiling bracht in totaal ruim 28.000 gulden op, waarvan de Güde-collectie 15.400 gulden. Van de brieven van Godfried Bomans bleven de kavels 706 (35 stuks, gedateerd vanaf 1947 tot circa 1965) en 707 (36 handgeschreven brieven van tussen 1957 tot 1957) onverkocht

 

November 1958 bezocht Godfried Bomans Japan op uitnodiging van de KLM vanwege een intercontinentale vlucht over de Noordpool en werd door 2 geisha’s begroet

 

Geveilde Japan first-day cover 1958

 

Jeugdfoto van Miriam Gude (geboren in 1925)

Jeugdfoto van Miriam Gude (geboren in 1925)

 

gude2

Uit catalogus Godfried Bomans aan Maria Gude (1)

 

gude3

Uit catalogus Godfried Bomans aan Maria Gude  (2)

 

gude

Uit catalogus Godfried Bomans: brieven aan Maria Gude (3)

 

Illustratie met  velingmeester Tijenk bij een artikel van Kees Hendrikse, in: Boekenpost, mei-juni 1997, p.36-27 ‘Intimiteiten op de veilingtafel: Claus en Bomans bij Van Gendt Book Auctions’.

gude1

Bericht uit het Haarlems Dagblad over opbrengst veiling brieven en mijn commentaar aan redacteur Siebenga dat de opbrengst niet ƒ 28.000,- maar ƒ15.400,-  bedroeg. Homme Siebenga belde me op om te zeggen dat enkele niet afgeslagen items na afloop alsnog waren verkocht en bij het bedrag het opgeld was meegeteld

 

Willem Kuipers: Liefdesbrieven aan Maria Güde geveild (de Volkskrant, 21 maart 1997)

 

Vervolg bericht in De Volkskrant 21 maart 1997

 

Paul Arnoldussen: Interesse voor brieven Bomans valt flink tegen (Het Parool, 19 maart 1997)

 

gude3

Bomans in ansichtkaarten (uit: Bomans Krant van 15 januari 1992)

 

gude4

Kaart uit Hongkong van Godfried Bomans aan Maria Güde, 1968

 

Gude5.jpg

Ansichtkaart van Godfried Bomans verzonden vanuit Hawaii, aan Maria Güde , 1968

antillen2

                                          Kaart verzonden door Godfried Bomans vanuit de Nederlandse Antillen in 1963

antillen1

Kaart uit 1970 van de Qumran opgravingen in Israël van Bomans aan Maria Gude 

Kaart van Bomans aan mej. M.G.Gude

Recensie van ‘Op het vinkentouw’ door Godfried Bomans (De Volkskrant, 3-11-1957)

Vooromslag van Godfried Bomans: Op het vinkentouw. Ills. Pluvier

Aankondiging tweede druk van ‘Op het vinkentouw’ (De Volkskrant, 24-12-1952). Het jaar daarop verschenen al een derde en een vierde druk van deze titel

Illustratie uit 'Op het vinkentouw'

Illustratie uit ‘Op het vinkentouw’

 

Portretten onder wie van Godfried Bomans

Portretten onder wie van Godfried Bomans (uit bezit Gude)

 

Woon- en werkkamer door M.Gude

Woon- en werkkamer Bomans  door M.Gude

 

Illustratie van M.Gude uit catalogus: Godfried Bomans; brieven aan Maria. 1997.

Illustratie van M.Gude met de afbeelding van een tevreden en welvoorziene Godfried Bomans, uit catalogus: Godfried Bomans; brieven aan Maria. 1997.

Brieven van Bomans een geliefde. ‘Wij waren één ziel (Hans Renders in HUMO, 27 augustus 1996 – tevens gepubliceerd in Vrij Nederland)

Brieven van Bomans aan Maria Gude

 

Vervolg van artikel in HUMO

 

Vervolg van artikel dr.Hans Renders

 

Slot van artikel Hans Renders in HUMO, 27 augustus 1996. Tevens verschenen in Vrij Nederland van 24 augustus 1996

 

Illustratie door Pluvier bij een artikel van Godfried Bomans: 'Het Nationaal Schandaal ' uit Elseviers Weekblad

Illustratie door Pluvier bij een artikel van Godfried Bomans: ‘Het Nationaal Schandaal ‘ uit Elseviers Weekblad, 27 oktober 1956.

 

Ill. van Pluvier bij 'Het Nationaal Schandaal' in Elseviers Weekblad

Ill. van Pluvier bij ‘Het Nationaal Schandaal‘ door Godfried Bomans in Elseviers Weekblad 27 oktober 1956.

 

Sprookjes

Sprookjes Kalenderboek 1962 door Antoon Coolen met illustraties van Pluvier (Catawiki)

 

In 1959 is ‘Alles draait om moeder’ in vertaling van een Duits boek door Hans Nicklisch, in de Lantaarnreeks deel 60, geïllusteerd onder de naam Maria Gude. [De in 1955  door Bomans van Nicklisch vertaalde roman, onder de  titel ‘Vader, het beste paard van stal,  was geïllustreerd door Marga Karlson]. Onder pseudoniem Pluvier illustreerde  Gude in de jaren zestig nog verscheidene boeken, zoals Mindy’s moeilijkheden (Het Spectrum, 1963), Cor Bruijn, Het grote geheim (Van Goor, 1964, Cor Bruijn, Ik wil overschoenen! (Van Goor, 1965), diverse bij Malmberg en De Spaarnestad uitgegeven boekjes e.d.

 

Illustratie uit Kalenderboek Sprookjes 1962

Illustratie uit Kalenderboek Sprookjes 1962 (Catawiki)

 

Kalenderboek Kalender 1963 Godfried Bomans met illustraties van Pluvier

Kalenderboek Sprookjes
1963 Godfried Bomans met illustraties van Pluvier (Catawiki)

 

Illustratie uit kalender Sprookjesboek 1963 door Pluvier

Illustratie uit kalender Sprookjesboek 1963 door Pluvier (Catawiki). Uitg. De Jong & Co. Amsterdam

 

Illustratie Pluvier uit kalenderboek Sprrojes van Godfried Bomans (Catawiki)

Illustratie Pluvier uit kalenderboek Sprookjes van Godfried Bomans (Catawiki) De Vogelheks

illustratie

                              Illustratie Pluvier bij Bomans’ sprookje ‘De drie raadsels’

illustratie4

Illustratie door Pluvier bij Bomans’ sprookje ‘Het kleine rijk.

Illustratie door Pluvier bij de Echoput, sprookje van Bomans

Illustratie Pluvier bij sprookje De waaiman van Godfried Bomans

Pluvier: illustratie bij sprookje Het Speelgoed van Bomans

Uit: Antoon Erftemeijer. Godfried Bomans. Haarlem, 2010, pagina 84

In het Literatuurmuseum aanwezige brieven van Maria Gude kunnen met speciale toestemming worden geraadpleegd

Pluvier illustreerde bij uitgeverij Het Spectrum (Prisma Juniores) vooral veel jeugdpockets van welke ik noem: Paul-Jacques Bonzon, Een geheimzinnige ontmoeting (1964),  Ans Muiderman: Trudy op “De Kleine Wielen (1967), J.R.Williams, De blanke indiaan, Jeanne Williams. Dromen zijn niet te koop.

Paul-Jacques Bonzon  Een geheimzinnige ontmoeting. Het Spectrum (Prisma Juniores), 1064. Ikks. Pluvier (M.C.Gude)

In 1949 werkte zij mede aan de K.A.B.zakagenda en In 1952 verscheen onder mede naam van Maria Gude: De toverlantaarn , grappige plaatjes, sterke verhalen voor groot en klein. Utrecht, De Lanteern, 1952.

K.A.B.Zakagenda. In: Herstel, jrg. 26, nr.48, 17-11-1949.

Pluvier6

Cornelis Bruijn. Ik wil overschoenen. Uitgeverij Van Goor. Ills. door Maria C.Gude

                                                 (Nieuwe Tilburgsche Courant, 12-6-1961)

Pluvier7

(Nieuwe Tilburgche Courant, 9 juli 1963) 

Bij uitgeverij Van Goor en Zonen illustreerde Pluvier van Cor Bruijn: Het grote geheim: een lente-avontuur met Hipstok (1964) en Ik wil overschoenen: een zomeravontuur met Hipstok (1965). Bij Malmberg illustreerde zij voorde basisschool door M.Clarenbeek-van Klaveren: Jan en Joppie en een rare verjaardag: een leuk verhaal om te lezen of voor te lezen voorkinderen van zes en acht jaar. 1966, tevens herdruk. Voordien in 1961 en nogmaals in 1962 uitgegeven door N.V.Drukkerij De Spaarnestad. Voorts: P.M.van Ede en P,Groeneveld  Honing kleine kroniek van een bewogen eeuw. Uitg. Heijnis, 1967

Toon Kortooms. Mijn kinderen eten turf. Reprint Wester. Ills. Maria C.Gude

 

Overlijdensbericht van Maria Catharina Gude Zaandam geb. 3-11-1925 / Krommenie 12-2-2021 (de Castricummer)

=====================

BOMANS IN BEELD DEEL 2

In mei 2016 verscheen een tweede deel van Bomans in Beeld met 40 (andere) portrettekeningen en voornamelijk cartoons van Godfried Bomans, o.a. vervaardigd door Harry Prenen, Dik Bruynestein, Aleid Slingerland, Kees Verwey, Cees Bantzinger e.a.  Deze uitgave in eigen beheer kan worden besteld voor 7 euro (indien opgehaald in Heemstede) of voor 10 euro inclusief verzendkosten, aan te vragen via:  jlpmkrol@hotmail.com

GODFRIED BOMANS, SCHRIJVER

GODFRIED BOMANS, SCHRIJVER; door Jan van de Laar

bomansinbeelddeel2

Vooromslag van ‘Bomans in Beeld’ deel 2 (2016): Godfried Bomans en Harry Prenen, getekend door Marius Beek

Inleiding

Bom16

Tekening onder pseudoniem Pierre[= illustratrice Pauline Ruygrok] ontleend aan een gestencild blaadje papier dat in de jaren zestig van de vorige eeuw bij demonstraties werd verspreid

bomansfijnheer

Tekening als ontwerp voor platenhoes door Jan Fijnheer uit Heemstede die als ontwerper bij Bovema werkzaam was

Ex libris van Harry Prenen en van een onbekende

ex

Uit een door Bomans uitgeleend boek, 15 september 1941

Sigarenbandjes met portret Godfried Bomans

 

Appie Happie is de weg kwijt. Door Dik Bruynestein in het Haarlems Dagblad van 16 maart 1988

 

‘Een schrijver te Haarlem’ gaat er met de kas van een ballonnenvereniging vandoor door; door Carol Voges: ‘Pa Pinkelman in de politiek’.

 

Karikatuurtekening Godfried Bomans door Waldemar Post

 

Portrettekening Godfried Bomans door Romt

 

Godfried Bomans in conclaaf met Charles Dickens; door Harry Prenen

 

…Broederzegen voor Godfried Bomans… in de parochiekerk van de Allerheiligste Drieëenheid in Bloemendaal, 24 december 1971, door G.Dekkers

 

Poortje bij woningcomplex Zonnelaan, waar Bomans woonde van 1943 tot 1916, door Anton Heyboer

Bomansduivenvoorde

Godfried Bomans (links) en gezelschap voor kasteel Duivenvoorde in Voorschoten; door Eppo Doeve (verschenen in De Volkskrant)

C.Bantzinger: Bomans cartoon Elsevier, 1957

 

Cartoon Luc Metz: Godfried Bomans (de Groene Amsterdammer, 1963)

 

anoniem

Anonieme cartoon uit 1962: Sint Pieter: Bomans uit Haarlem, de gemankeerde heilige

Bpomansgerritvandijk

                                                                   Godfried Bomans door Gerrit van Dijk

Bomansdoeve

Eppo Doeve: illustratie bij artikelen Denkend aan Vlaanderen’, Elseviers Weekblad, 28 oktober 1967

cartoon

Godfried Bomans vs. Computer, getekend door Willie Lohman, Uit: Computerkrant.3e jaargang nummer 23 – 1 december 1982

======

Geschilderd portret van Godfried Bomans door Kees Verwey, 1948, aanwezig in het Literatuurmuseum Den Haag

 

Houten reliëf met portret Godfried Bomans; door E.Blankers, 1971. Was tentoongesteld bij boekhandel de Slegte in de Grote Houtstraat te Haarlem. Op 21 oktober 2014 als kavel 213 geveild bij Zwiggelaar Auctions voor 80 euro

 

Illustratie van Alison Korthals Altes (Jac Bomans. De tweede verdieping. Bomansstudies 5, 2013, pagina 27 bij een artikel door Jeroen Aartsen)

 

‘Godfried en zijn dochter Eva…’, illustratie door Alison Korthals Altes. Uit: Jac Aarts, De tweede verdieping, Bomansstudies 5, pagina 23 bij een artikel door Jeroen Aartsen

 

Postzegels met portret Godfried Bomans door Aleid Slingerland 1971 -2011

 

In 2013 door de ed. Posterijen geëmitteerd postzegelvel met de portretten van 5 populaire letterkundigen: Louis Couperus, Adriaan Roland Holst, Godfried Bomans, Simon Carmiggelt en Gerrit Kouwenaar

 

Godfried Bomans; door beeldhouwer Wim Jonker

 

Het voorziene borstbeeld van Godfried Bomans door beeldhouwer Frank Letterie kwam in 2018 niet verder kwam dan een uniek schaalmodel (foto Antoon Erftemeijer)

 

Beeldhouwster Ellen Wolff uit Heemstede werkend aan ontwerp buste Godfried Bomans mèr brik (Inger Loopstra, 2015)

 

In de zomer van 1967 plantte Godfried Bomans met pater Wesseling een boom in Spijkenisse

 

Waar is de boom gebleven die Godfried Bomans  plantte in Spijkenisse? (Mind Tears Productions, archief 2013)

 

boom

Godfried Bomans Uit: Het kant noch wal boek (Ampzing Genootschap, 2005)

 

Peter van Straaten: Godfried Bomans in gesprek (uit ‘Brieven naar boven; een bundel met brieven naarboven’, gericht aan haar bekende overledenen door Annemie Oster, o.a. aan Godfried Bomans

 

Ralf Henry Art: Godfried Bomans, 2018

==========

Godfried Bomans. Het geheim van de roestige spijker. Met tekeningen door Rein van Looy (De Stripmaker des vaderlands; naar Capriolen)

 

Godfried Bomans in het jeugdtijdschrift PEP van 16/22 oktober 1971 (met dank aan Bomansiaan Frank van der Voordt)

 

Godfried Bomans (Pep, 1971)

 

Vervolg Bomans in Pep

 

Slot van Bomans in PEP, oktober 1971 (Samenstelling Henk Alberts; tekst: Jan van Gelderen).

=====

G.B. door Reinhart Croon: illustrations & comics

 

Fragment uit kortstrip van Reinhart Croon: de man met de zwarte das naar het gelijknamige stukje van Godfried Bomans over zijn vader.

 

Omslag van ‘Haarlem moet je zien; schrijvershuizen’, getekend en beschreven door Sak van den Boom. Preview 2019 voor leden van bibliofiel en grafisch genotschap Het Beschreven Blad. In oktober verschijnt een uitvoerige handeluitgave

 

Godfried Bomans en de Zonnelaan. Overige huizen en portretjes betreffen in de Voor eden van bibliofiel en grafisch genootschap verschenen preview : Renate Dorrestein (Baan), Willem Bilderdijk (Bakenessergracht), Conrad Busken Huet (Begijnhof), Jan Jacob Slauerhoff (Donker Spaarne), Bert Sliggers (Grote Houtstraat), Nicolaas Beets (Koningstraat). Frédérk Bastet (Koorstraat), Midas Dekkers (Smedestraat), Harry Mulisch (Westerhoutstraat), L.H.Wiener (Zwanenburgplantsoen), Pieter Merkman (Zijhuizen)

HET HOFJE VAN BOMANS. (Haarlemse Hofjeskrant, nummer 37, voorjaar 2019

Het Hofje van Bomans; door Willem Brand en met een illustratie van Alex van Koten; voorpagina Hofjeskrant nummer 37, 2019

 

Strip Capriolen van Godfried; door Alex van Koten

 

Het Hofje van Pa Pinkelman en Tante Pollewop; door Willem Brand en een illustratie van Alex van Kooten

 

Uit de Volkskrant van 2 januari 1952. De onsterfelijke Pa Pinkelman; door Godfried Bomans en Carol Voges

HOUTSNEDE DOOR JOS DE L’ORME MET AFBEELDING VAN BURGEMEESTER WIENEN VOOR EEN BOEKENKAST MET O.A.BOMANS

Burgemeester Wien op houtsnede van graficus Jos de l’Orme (Haarlems Dagblad, 27 mei 2019)

 

De houtsnede van Jos de l’Orme met o.a. BOMANS in de boekenkast achter burgemeester Jos Wienen van Haarlem (Haarlems Dagblad, 27 mei 2009)

 

Muurschildering Godfried Bomans in de Gierstraat Haarlem (Jaarboek Haerlem 2018. 2019, pajina190

Beeldend Haarlem SCHRIJVERS. Hildebrandmonument / Lezende Godfried Bomans / harry Mulisch (HRLM, 73. 2021)
Vervolg uit HRLM 73, 2021. Tekst: Yorick Coolen, illustraties Eric J.Coolen.
Cartoon door Paul van der Steen in een brochure met tekst van Louis Ferron De Haarlemse Onderwereld (Korenmaat 2017) met karikaturen van o.a. Wim Vogel, Anton Pieck, Lodewijk van Deyssel, Louis Ferron en Godfried Bomans.
Omslag DE BOMANSIANEN; 50 jaar Godfried Bomans Genootschap[; door Fred Berendse. 2022.