Archiefschenking van enkele NSB-materialen HVHB

Deze zijn verstopt geweest op bovenverdieping, Bronsteeweg 9:

1)  zwarte blouse met NSB-embleem op rechtermouw

2)  3 foto-ansichtkaarten van  a) Adolf Hitler [Die historische Reichstagsitzung vom 1.9.39], b) Anton Mussert, c) Reichstaghalter Dr. Seiss-Inquart.

3) Officiële NSB-draagspeld

4) Enveloppe Feldpost gericht aan: Lien Degens, Hemstede [sic!], Holland, Postkantoor. Afzender: Ogefr. (1) Domachovski.  Blijkens SS-stempel: “Geöffnet” en na lezing dichtgeplakt.

-3A) 2 ten dele gelijkluidende brieven, gedateerd 17-8-1944 aan resp. “Liebe Tante Lien”  en “Liebe kleine Lieny” [= een kind]. Ondertekend met: Helmut. O.a. antwoord op een schrijven van 27.7. Gesproken wordt ook van een brief van “Mutti”. Verder van de vermissing van Werner en van de mooie dagen met Lien in Hillegom doorgebracht. Hij hoopt dat de tijd zal aanbreken dat hij weer in Holland kan doorbrengen en noemt als zijn compagnon Heinz Nollenwenk. De brief aan Lien eindigt met:  “Es grüsst dich Helmut. Sieg Heil Helmut!”

[=Helmut Domachowski] Plaats van herkomst (legering) is door de Duitse censuur keurig weggeknipt.

(1) Obergefreiter was een militaire rang binnen de Duitse Weermacht.

5) 8 portretfoto’s gezamenlijk ingelijst en daaromheen geschreven: “Alles voor het vaderland”. Bevat de volgende gedrukte tekst op de achterzijde geplakt: “In zijn oproep tot mobilisatie van de N.S.B. in ons blad van 8 Augustus gewaagde de Leider van het fiere devies: Alles voor het Vaderland. Wanneer één familie dit fiere advies in practijk heeft gebracht, dan is het de familie Kemp, Raadhuisstraat 236 te Alphen aan den Rijn. Hierboven in het midden zien wij Vader en Moeder, kameraard Kemp is vaandrig bij de W.A., kameraadske Kemp een harde werkster van de N.S.V.O. [= Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie. H.K.]. Boven de drie zoons, die momenteel alle drie aan het Oostfront staan!  De middelste, Jan Kemp, is reeds in September 1940 naar de Standarte Westland vertrokken. Links zien we Piet Kemp, die oorspronkelijk voor de Waffen SS werd afgekeurd, maar zich bij iedere gelegenheid opnieuw liet keuren, tot hij bij de vierde keuring geluk had… Rechts tenslotte Arie Kemp, die ondanks zijn zeventien jaren geen grooter geluk kende, dan eveneens bij de Waffen SS dienst te nemen. Links onder zien we kameraad Fred. Derks, getrouwd met Nel Kemp, die haar man eveneens voor de Waffen SS afstond. Rechts tenslotte Janny Kemp, die sinds Mei haar plaats in den Vrijwilligen Arbeidsdienst heeft ingenomen en onlangs werd aangezocht voor kernleidster. Inderdaad, kameraden en kameraadskes Kemp: Alles voor het Vaderland!” [Uit: Volk en Vaderland?, zonder datum]

Tevens is op de achterzijde de volgende gedrukte overlijdensadvertentie geplakt: “Heden ontving de familie Kemp bericht van het sneuvelen op 1 Jan. 1942 van hun Zoon  Arie Kemp in den leeftijd van ruim 17 jaar. Hij gaf zijn jonge leven in den strijd tegen het Bolsjewisme. Namens Kring 60 en De Kringleider. Alphen a.d.Rijn  30 Lentemaand 1942.”

Toelichting:

A.G. Kemp [= vader Kemp] heeft zich met 41 andere boekhandelaren, inclusief 1 uit Heemstede (Raadhuisstraat 10), in ons land aangesloten bij de NSB. Zie: bijlage 1 van Deel 4: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie door Adriaan Venema. 1992. [Zie o.a. ‘Drie NSB’ers aangehouden te Bodegraven – Verdacht van medeplichtigheid in spionage. Na verhoor in vrijheid gesteld’, in: Nieuwe Tilburgsche Courant, 24-04-1940 + Leeuwarder Nieuwsblad; ‘Vijf minuten vòòr en over twaalf’, in: Het Vaderland, 25-4-1940].

Moeder Kemp = T.Kemp-Korver. Zij was in 1941 en 1942 wijkhoofd Winterhulp wijk 16 Alphen aan den Rijn.

Kemp’s Boekhandel was vanaf juni 1928 gevestigd op het adres Raadhuisstraat 236 in Alphen a.d.Rijn, aanvankelijk als Kemp’s Kunst- en Boekhandel aangeduid. Het overlijden van Arie Kemp werd ook gemeld in o.a.: Dagblad van Noord-Brabant, 7-4-1942.

Via Genlias e.d. gevonden genealogische gegevens over A.G.Kemp en zijn familie: Arie Gijsbert Kemp (geboren op 6 december 1891 in Rietveld, Z.H.), overleden in..?) was een zoon van Pieter Kemp (1865-1941) en Janny Nap (1861-1923). Hij trouwde op 26 februari 1915 te Vinkenveen en Waverveen met Trijntje Korver (1889-1948). Arie G. Kemp trad in Duitse krijgsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog en verloor hierdoor het Nederlanderschap. Na de oorlog kreeg hij zijn Nederlandse nationaliteit terug. Kinderen uit hun huwelijk:

– Piet J. Kemp

– Nel J.M.Kemp (1918-2005)

– Jan P.Kemp, (1 januari 1942 gesneuveld aan het Oostfront, vermoedelijk in het Russische Maloarchangelsk?)

– Arie Gijsbert Kemp (1924 geboren; in Duitse dienst omgekomen 1 januari 1942 in Maloarchangelsk)  (1)

– Janny A.Kemp.

Na zijn dood is de volgende rouwadvertentie opgesteld: “Heden bereikte ons de ontroerende tijding dat op 1 Jan. 1942 bezweek in den strijd voor Christendom en beschaving onze jongste Zoon en Broeder SS-man

ARIE GIJSBERT KEMP

Geb, 2 maart 1924

Hij viel voor zijn Volk, Leider en Führer

Zijn graf bevindt zich op het “Ehrenfriedhof” te Maloarchangelsk

 A.G.Kemp, Komp. W.A.

T.Kemp-Korver

Piet J.Kemp, SS-soldat

Nel J.M.Kemp-Derks

B.Fred.W.Derks, (2) SS-Schütze  (3)

Jan P.Kemp, SS-Sturmmann  (3)

Janny A.Kemp

Cees Jan de Jeu (4)

Alphen aan den Rijn

30 Maart ‘42” 

ddd_011128902_mpeg21_p008_image

Uit: Het Nationale Dagblad, 4 april 1942 

(1) Een plaatsje ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Orjol. In W.O.II werd de gemeente op 11 november 1941 door de Duitse Wehrmacht bezet. In deze omgeving hadden hevige gevechten plaats. Op 23 februari 1943 heroverd door troepen van het Brjansker Front van het Rode Leger.

(2)  Echtgenoot van Nel J.M.Kemp

(3)  SS-Schütze betrof de rang van soldaat; SS Sturmmann: soldaat eerste klas.

(4)  Echtgenoot van Janny A.Kemp

NSB-parafernalia

NSB-parafernalia

Affiche van Winterhulp, bloemencollecte 20-21 maart 1942

Affiche van Winterhulp, bloemencollecte 20-21 maart 1942

Scan1638

Metalen NSB-klompje met opschrift ‘Holland 1944-1945’

Scan1566

Fotokaart (Hoffmann München) van Adolf Hitler die Anton Mussert ontvangt.