RIJKSMONUMENTEN IN HEEMSTEDE

1.         Achterweg 5                 –  landhuis “Meer en Bosch”, 18e eeuw

2.         Achterweg 11               –  villa, in 1868 gebouwd als pastorie, inclusief gietijzeren hek

Beets9

Voormalige pastorie (1868-1951) Achterweg 11 Heemstede (foto J.P.Teengs 2017)

 

3.         Bronsteeweg 1             –  villa (een uit Canada afkomstig bouwpakket) uit 1921

4.         Burgemeester van Rappardlaan  – molen van Groenendaal

5.         Camplaan 18                   – Pinksterkerk

6.         Casper Fagellaan 8/10  –  ensemble van twee 18e eeuwse dienstwoningen van het voormalige Bosch en Hoven

7.         Cruquiusweg 15            –  voormalig klein seminarie Hageveld (hoofdgebouw)

Voorgevel Hageveld

Voorgevel Hageveld

8.         Cruquiusweg 15            –  stenen brug Hageveld

9.         Herenweg                      –  Dennenheuvel,  18e eeuws park

10.         Glipperdreef 199    –  dienstgebouwen, koepel, ruïne, toegangshek, tuinmuren “Meer en Berg”

De ruïne (voormalig fonteinhuis) van Meer en Berg (foto V.C.Klep)

11.         Glipper dreef 205           –  complex Marienheuvel / Meer en Berg / Meerzicht

12.       Glipperdreef 209           –  landhuis “Bosbeek”, 18e eeuw

13.                                          – park- en tuinaanleg

14.                                          – toegangshek

15,                                           – vijver

16.                                            – natuurstenen piëdestals

17.                                             – tuinhuisje

18.                                              – marmeren (Italiaanse) badkuip met satermaskers

19.                                               – Haarlems tolhek

20.                                               – hek met burchttorens aan de Sparrenlaan

21.                                                – moestuinmuur Groenendaal

22.       Glipperpad 1                –  witgepleisterd pand met zadeldak

23.       Glipperweg 9                –  landhuis “De Gliphoeve”, 18e eeuw

24.                                            – park- en tuinaanleg

25.       Glipperweg 69              –  incomplete korenmolen “De Nachtegaal”, 18e eeuw

26.       Glipperweg 70              –  pand met topgevel, houten deuromlijsting (18e eeuw). In 2019 zijn de panden Glipperweg 64-70 gesloopt ten gunste van een nieuwbouwproject

27.       Glipperweg 72              –  pand met witgepleisterde topgevel (17e eeuw).

Voor Glipperweg 72 is vanwege bouwvalligheidin 2019  een sloopvergunning aangevraagd

28.        Glipperweg 96              – korenmolen (1760 bouw; onttakeld van wieken sinds 1936)

29.       Groenendaal 3              –  koetshuis, 18e eeuw

30.       Groenendaal 4              –  lage dienstwoning, gepleisterde lijstgevel

31.       Herenweg 4                  – Eikenrode: tuin, park en plantsoen

32.       Herenweg 5                  –  landhuis “De Hartekamp”

Voorzijde de Hartekamp

Voorzijde de Hartekamp

33.                                          – tuinhuis (oorspr. 18e eeuws)

34.                                           –  2 hekken met lantaarns en kronen

35.       Herenweg 8                    – Dennenheuvel: tuin, park en plantsoen

36.       Herenweg 7/9               –  complex buitenplaats “Huis te Manpad”

37.                                           –  hoofdhuis, 17e eeuw

38.                                            – hoofdinrijhek

39.                                             – muren van de moestuin (slangemuur)

40.                                           –  parkaanleg

41.                                           –  bakstenen boogbrug

42.                                           –  ijskelder

43.                                           –  koetshuis met dienstwoning

44.                                           – zandstenen beelden Van Logteren

45.                                            – zandstenen vaas

46.       Herenweg 8                  –  park Eikenrode

47.       Herenweg tegenover 9  –  smeedijzeren hek aan de overkant van het Manpad.

48.       Herenweg 11                –  tuinmanswoning met berging

49.       Herenweg 19                – vm. bollenschuur

50.       Herenweg 20                –  portierswoning, 19e eeuw

51.       Herenweg 19/21            –  voormalige bollenschuur (1909-1930)

52.         Herenweg 63/65            –  hoofdgebouw Ipenrode, 18e eeuw

53.                                              –  ingangshek

54.                                              –  damhek

55.                                              –  parkaanleg

56.                                              –  koetshuis/stalgebouw

57.                                              –  tuinmanswoning (1908)

58.       Herenweg 69                     –  dienstwoning

59        Herenweg 88                –  orgel van de RK kerk van de H. Bavo uit 1833

60.       Herenweg 117               –  enkele dienstwoning ,19e eeuw

61.       Herenweg 119               –  dubbele dienstwoningen met een poortje, 19e eeuw

62.       Herenweg 121/123/125  –  ensemble van 2 dubbele dienstwoningen, verbonden door een poortje

63.       Herenweg 127               –  koepel (18e eeuw)

64.       Herenweg 129               –  tuinderswoning, 19e eeuw

65.       Herenweg 131/133          –  voormalig koetshuis met stal

66.                                           – paardengraf Coco

67        Herenweg 133               –  complex buitenplaats “Berkenrode”; in de vijver funderingen van het laat-middeleeuwse huis “Berkenrode”

68.                                           –  hoofdhuis “Berkenrode”, 18e eeuw

69.                                           –  historische parkaanleg met kanalen

70.                                           –  voormalig badhuisje [beeldjes zijn verdwenen]

71.                                           –  toegangshek en pijlers

72.                                           –  ensemble van moestuin, tuinmuur en kas, 18e eeuw

73.                                           –  beeldengroep (18e eeuw) voorstellend Leda en de zwaan en twee allegorische kindergroepen

74.                                           –  boogbrug (18e eeuw) met pijlers en siervazen

75.                                            – koepel ten zuiden van het toegangshek

76.       Herenweg 138               –  Kennemeroord, hek met hardstenen pijlers en gesmeed hek

Monumentaal toegangshek van Kennemeroord (foto V.C.Klep)

77.                                           –  gemetselde koepelvormige ijskelder.

78.       Herenweg 142               –  “Welgelegen”, pand uit de 18e eeuw

79.       Herenweg 145               –  landhuis “Oud Berkenrode”, rechthoekig statig landhuis  18e eeuw

80        Kadijk 34                      –  bollenschuur (1907-1908, gebouwd in opdracht van Jos M.J.Braam

81.       Koediefslaan 69           –  “Dorstige kuil”, vanouds herberg (18e eeuw)

82.       Koediefslaan 97             –  woning, 18e eeuw

83.       Koediefslaan 97             – (Kennemeroord)  ijskelder

84.       Koediefslaan 121          –  koepeltje  wit gepleisterd (18e eeuw)

85.       Koediefslaan 121           –  pand met lijstgevel (18e eeuw)

86.       Leidsevaartweg 1          –  gebouw voor bloembollencultuur ‘BULB’

87.                                            – Leyduin, tuin- en parkaanleg

88.      ir. Lelylaan                      – het Oude Slot, duivenpoort, vredesbrug, toegangspoortje, keermuren, Teckenburgse poortje, piëdestal Venus

Het Oude Slot, keermuren en de Pons Pacis

Het Oude Slot, keermuren en de Pons Pacis

89.       Manpadslaan 1             –  tuinmuur

90.                                           –  orangerie met dienstwoningen

91.                                           –  zijinrijhek

92.                                           –  voormalige menagerie

93.                                            –  zandstenen beelden van Bacchus en Ariadne

94.                                           –  zandstenen vaas

95.                                           –  houten brug

96.                                           –  bakstenen muren van moestuin

97.                                           –  gedenknaald (1817)

98.       Manpadslaan 5            –  “De kapel”, 18e eeuwse woning

Vooraanzicht de Kapel (foto V.C.Klep)

99.       Raadhuisplein 1            –  Raadhuis (1906)

100.       Raadhuisplein 9            – “Overlaan”, 19e eeuw

101.       Wilhelminaplein 4          –  lijstgevel met terzijde stal (18e eeuw) Vm. ‘Wapen van Heemstede’

102.       Wilhelminaplein             –  Ned.Herv.Kerk (1652), waarin de graftombe van Adriaan Pauw

Beets3

De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein en ‘Het wapen van Heemstede'(foto J.P.Teengs 2017)

 

103.        Wilhelminaplein (kerk)   –  Van Bolderorgel

104.       Willem v.d.Veldekade 2    –  Atelierwoning H.A. van den Eijnde (1921)