“BEWAARCOLLECTIE HEEMSTEDE” IN N.H.A., LOCATIE KLEINE HOUTWEG, IN HAARLEM TE RAADPLEGEN Min of meer regelmatig wordt gevraagd naar boeken of andere documenten uit de historische collectie die vanaf ongeveer 1972 werd bijeengebracht. Het gaat daarbij om circa 5.000 boeken met nadruk op de volgende gebieden: topografie, genealogie, literatuur en bibliofilie. Dit alles voor zover betrekking hebbend op Heemstede en de regio Zuid-Kennemerland. In het verleden verschenen afzonderlijke catalogi gewijd aan staatsman/ambachtsheer Adriaan Pauw en het Oude Slot, Godfried Bomans, Nicolaas, Beets, Jacob van Lennep, kinderboekenillustrator Jan Wiegman en van de ondergrondse pers in Heemstede 1940-1945. Deze verzameling is eind maart 2004 vanuit het pand van de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede verhuisd naar het Noord-Hollands Archief (NHA), locatie Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Dat geschiedde na een onderzoek op welke wijze het voortbestaan van dit cultureel waardevolle bezit het beste gewaarborgd zou kunnen worden. Daarbij is advies ingewonnen bij de provinciale archiefinspectie. De opslagomstandigheden op de zolderruimte van de bibliotheek voldeden geenszins aan de eisen die de archiefwet van 1995 stelt aan archiefbewaarplaatsen. Het oude Heerlijkheidsarchief, dat zich voorheen in de kelder van het Raadhuis bevond, is eveneens naar Haarlem overgebracht. Ook dat materiaal blijft eigendom van de gemeente Heemstede. Daartoe een bruikleenovereenkomst ondertekend door de burgemeesters van beide gemeenten. Geleidelijk worden alle boeken etc. uit de speciale bewaarcollectie geïnventariseerd en gecatalogiseerd. De bibliotheekcatalogus van het Noord-Hollands Archief kan men via de site van het N.H.Archief op het internet raadplegen. Voor vragen kunt u ook terecht bij de bibliothecaris, mw. Hannah Goedbloed, telefoon 023 5113332. Tevens is de heer Hans Krol voor raadpleging en informatie veelal op dinsdagochtend bij het NHA aanwezig, locatie Kleine Houtweg 18 of bereikbaar via de site librariana  e-mail:  jlpmkrol@hotmail.com

Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg Haarlem (foto Jos Fielmich)Gebouw aan de voorzijde is intussen in gebruik genomen door cursuscentrum  HART (kunst, kennis & cultuur)

Het archief en historische prenten-/fotocollectie van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) dat  aanwezig was in het gebouw van de Heemsteedse Bibliotheek is intussen verhuisd naar het nieuwe home van de historische vereniging, het Pomphuis naast de Watertoren., Nijverheidsweg 5 Heemstede. Voor informatie kan men zich richten tot de archiefcommissie, mw. Anja Kroon:    archief@hvhb.nl

De vernieuwde archiefruimte van het N.H.Archief aan de achterzijde van de Kleine Houtweg (foto Paul Maessen)

De vernieuwde archiefruimte met in het midden de hoofdingang van het N.H.Archief aan de achterzijde van de Kleine Houtweg (foto Paul Maessen)

INVENTARISLIJST ARCHIEFDOZEN ‘HEEMSTEDE-COLLECTIE’ IN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, DEPOTRUIMTE BIBLIOTHEEK LOCATIE KLEINE HOUTWEG

Godfried Bomans 1. Godfried Bomans algemeen] 2. Idem 3. Idem 4. Idem 5. Idem 6. Godfried Bomans: foto’s [+ cd-rom Bomans-krant] 7. Godfried Bomans: foto’s, portretten, cartoons 8. Godfried Bomans: handschriften en typoscripten 9. Uit boekenbezit van Godfried Bomans 10.Godfried Bomans boeken etc. 11. Idem 12. doos Godfried Bomans van Nico en Marianne Andriessen 13.Familie Bomans [vader, broers en zuster) 14. Idem 15. J.A.Bomans, Wally Bomans, Bomans en Berkenrode, Zonnelaan Haarlem 15a Godfried Bomans: Haarlem, Heemstede, Berkenrode, Bloemendaal 16.Godfried Bomans: monumenten, scholen, Godfried Bomans toneelgezelschap, toneelproducties, composities, Bomans variaties door Hero Wouters 17.Collectie mw. De Ruijg-Zobel (vertaalster van G.B. in het Duits) 18.Idem 19.Godfried Bomans Genootschap (adressen etc.) 20. Idem 21. Godfried Bomans: Dickens Fellowship, Sprookjes, Erik of het klein insectenboek, Pieter Bas, Bomans en de vrouwen; Bomans en bibliotheken 22. PP orgaan, Dickensian, Dutch Dickension ZIE OOK 32.23. Tijdschrift Godfried (G.B.G.) 24. Tolle Lege, De Dijk 25. Over Verzamelde werken, veilingen, vers Spleen, lezing Zonneveld over Bomans, Maria Gude 26. Van en over Godfried Bomans 27. Godfried Bomans tentoonstelling in bibliotheek Heemstede en andere Bomans-exposities 28. Bomansiana catalogus 29.Columns Godfried Bomans (inclusief Parlevink) in De Volkskrant 30.Pa Pinkelman en tante Pollewop 31.Godfried Bomans: diversen, tentoonstelling in Haarlem 2010, Bomans in relatie tot Haarlem, Heemstede en Bloemendaal [zie ook nummer 15a] 32.Recensies, artikelen, interviews, incl. Sprookjes [zie ook nummer 21], Bomans en Dickens. 33.Tijdschriften etc. over Godfried Bomans 34. Godfried Bomans 1991-2001 35.Bomans bibliografisch 36.Bomans radio en televisie (artikelen, vraaggesprekken e.d.) 37.Bijdragen van Godfried Bomans 38. Secondaire literatuur Godfried Bomans 39.Sociëteit Teisterbant 40.Recensies + map n.a.v. overlijden 41.Miscellanea Godfried Bomans a. doos met speciale Sinterklaasbril/ boekje aforismen tijdens uitvaart geïll. Door Eppo Doeve b. Sitas Italiaanse, Spaanse en Duitse cursus c. Eba. Godfried Bomans d. en e. mappen knipsels uit dames- en familiebladen, radio- en televisiebladen, o.a. K.I., Story etc. (ontvangen van F. van der Voordt/J.Henry)

Oude Slot / Adriaan Pauw 42.Oorsprong Heemstede + Informacie 1494 en 1514 43.Geslacht Holy/Van Heemstede; landbezit in Middeleeuwen 44. Idem geslacht van Heemstede 45. Le Fèvre, van Heemstede, graaf Floris V 46.Oude Slot + (nieuwe) beeldentuin; tulpenbed 17e eeuw 47.Oude Slot + Ruishout/Rijsenhout; opgravingen zie ook 49 en 351 48.Oude Slot 49.Oude Slot, beeldentuin Adriaan Pauw, sater 50. zie ook 46 en 351. Adriaan Pauw diversen 51.Adriaan Pauw’s bibliotheek; Bronkhorst; Pauw en M.Tromp 52.Adriaan Pauw Junior en mysticus Tersteegen/Herrnhutters 53.Adriaan Pauw: documentatie boek 1985 54.Idem 55.Vrede van Münster; dichtkunst 56.Vrede van Münster (pamfletten) 57.Genealogie, heraldiek, inventarislijsten, citaten, schilderij Terborgh, ambachtsheerlijkheden, Hoeufft, Drevon/Dutry. Grafkelder Pauw zie 563 58.Werkstukken Barger MAVO Adriaan Pauw 59.VOC-handel; raadpensionaris; Pauw van Wieldrecht, Adriaan Pauw Jaar. Oude Slot zie ook 351.

Biografisch 60.Personen  A – Bils 61.Bl- C 62.D 63.E-F-G 64.H 65.I-J-Kon 66.Koni – 67.L 68.M 69.N-O 70.P-Q 71.R

72A aparte mappen Bosscha, Floortje Dessing, Gaasterland, Geerlings, Rob Hoeke,  Hoeufft, Ton van ’t Hof, Irene Moors, Muriloff, Van Muiswinkel, Prins (exclusief Apie en Sonja Prins), Samsom, Van Schie, Gaston Starreveld, Teengs, Tielenius Kruythoff, Verspoor, Visser, Van Wijk, De Wilde;

72B Bak, Bakker, Henk Bank, Van den Berg, Willem van den Berg, Van den Hoek, Van der Hulst, De Jong, Jongbloed, Vic Klep, Arie Kramer, Nederkoorn, Van den Putten, Van Vlissingen, Van Waveren;

72C Baar, Cuypers, Heemskerk, Albert Heijn, Jonckbloedt, Piet Kapsenberg, Kreuger, Adriana van Kreuningen, Kruijer, Landré, Dick Maas, MacLeod/Mata Hari, Peper, Rekoert, Robert, Reeringh, Van Schagen Cees Sprangers, Van Staveren, Jaap Verschoor, De Vlieger.

72D Bussemaker, Van Lent, Van Leuven,  Arie Olivier, Simon Paagman, Rhodius, Rosenmöller, Alphonse Steger, Hans van der Togt.

72E Bussemaker, Krol, Bubb Kuyper, Levelt, Martin, Reeringh, Rhodius

72F Edward van der Zwaag

73.S-Steg. 74.Stei-T 75.T-U-V 76.W-X-Y-Z 77. Biografisch:  dr.C. Colenbrander, Albert van Dalsum, Van Dorp/Adrichem, dr.E.A.M.Droog, Ingrid Haringa, Boudewijn de Groot, Maus Gatsonides [+ automobielfabrieken Heemstede]

78. Dick Couvée, Barry Hughes, Elles Berger, Johan Neeskens, Brenda Schultz 79. Van Assema, Beels van Heemstede, Co Brandes, Harry Borghouts 80.Michel Jager, Rick de Leeuw, familie Milatz, (Maarten) Divendal, Krol, Kuyper 81.S.Noorman-den Uyl, Ida Sabelis, Ruud Vreeman, Van Vlijmen, o.a. Jan (projectontwikkelaar), Thijs (Parlementslid) en Joos van Vlijmen (edelsmid), Zwarter, 82.Kors Busbroek, André Mettes, Jan Duizer (gemeenteambtenaren), familie De Raaf [museum ‘de Sphinx’] , Frans Muriloff, H.J.Verkouw, mw. Cohen-Koster en Job Cohen

83. Naamlijsten algemeen, burgemeesters, gemeentesecretaris; Aparte mappen van Arend Floriszoon 1356-1376; Floriszoon Kibbe 1420; Boudijn 1435-1450; Willem van den Bosch/van Amstel 1450-1457; Adriaan van der Voort 1478, 1486-1488; Jan Reeland 1747-1755; M.S.F.de Moraaz Imans 1850-1853; M.S.P.Pabst 1853-1856; W.H.Gerlings 1811-1837 84. Burgemeesters Cornelis van Lennep 1856-1873; jhr. Mr.D.E.van Lennep 1891-1916; jhr. J.P.W.van Doorn 1916-1942, 1945-1949 [J.H.van Riesen 1942-1925 apart W.O.II en burgemeesters Dolleman in afzonderlijke doos] 85. Burgemeesters mr.A.G.A.ridder van Rappard 1950-1970; jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford 1971-1978; mw. T.van der Stroom-van Ewijk 2001-2007; mw. M.Heeremans 2007- 86. Van den Bosch (burgemeester jhr.O.R.van den Bosch 1979-1993 en voorgeslacht, o.a. gouverneur graaf Johannes van den Bosch) 87. Idem 88. Trip, Laman Trip (o.a. burgemeester jkvr. N.H.van den Broek-Laman Trip 1993-2001) 89. Idem 90. Sini Regtdoorzee-Greup Roldanus; schrijfster 91.Lambert van den Bosch, letterkundige en historicus 92.Coby Riemersma en Miep van Luyn 93.Harry Prenen 94.Coornhert 95.Ted van Turnhout 96.Andriessen: Hendrik Andriessen, Mari Andriessen en Jurriaan Andriessen (jr.) 97.Hendrik Andriessen 98.Leo Tepe van Heemstede, letterkundige .98a Emile Erens

Buitenplaatsen 99.Buitenplaatsen A.F. Aparte mappen: Bellevue, Bloemenoord (zie ook Dennenheuvel), Boekenrode, Boekenstein, Bosch en Berg, Bosch en Hout, Bronstee [zie modelboerderij Bronstee bij economie], Buitenrust, Crayenest, Croesbeek (Schapenbosch), Dennenheuvel, [Duin en Dorp, zie Valkenburg], Duin en Vaart + gouverneur Kaapkolonie W.A.van der Stel, Eindenhout [Engelrust zie Meermin] 100. G-S. Aparte mappen: Groen en Hout, Hertenduin, Hout en Baan, Hout en Duynzigt, Houtrust, Keizerskroon/Keizerswoning, het Lam, Lanckhorst, Land en Spaarnzigt [zie ook Vredenhof],Leeuwenberg, Leeuwenhooft, Lommerrijk, Manpadshoek, Meer en Dorp, Meermin/Engelrust, Meermond, Meervliet [zie ook Bosbeek), Middellaan, Middendorp, Middenhout, Muurzicht, Nijenhove, Oosterduin, Oosterhout, Overmeer, Rozenburg, Rusthof, Soeka Brenti, Sparenhout, Sparenrust, Spruitenbosch. 101. T-Z. Aparte mappen: Uit den Bosch, Valkenburg, Vlietzorg, Vredenhof [zie ook: Hout en Duinzigt], Westerhout, Westermeer, Wildvanck, Zomerlust, Zomerzorg, Zorgvrij, Zuiderhout (3 mappen, inclusie het bestemmingsplan, de wijk en het verpleeghuis). 102.Buitenplaatsen algemeen 103. Huis te Manpad 104. Slag aan het Manpad (1304 en 1573), Witte van Haemstede 105. Bleeklust/Bleekrust/Gliphoeve + bewoners (Sterneberg, Snellen van Vollenhoven, N.G.Pierson etc.) 106. H.J. Koenen (Gliphoeve) 107. Leyduin, Woestduin, Vinkenduin 108. Ipenrode 109  Ipenrode 110. Ipenrode 111. Bosch en Vaart , Bosch en Hoven 112. Haarlemmerhout, paviljoen Welgelegen 113. Haarlemmerhout (letterkunde) 114. Eikenrode 115. Eikenrode 116. Eikenrode 117. Eikenrode(incl. coll. T.Jongh Visscher) 118. Eikenrode, architect J.A.G.van der Steur 119. Meer en Bosch (het Paradijs) 120. Meer en Bosch, epilepsie 121. Meer en Bosch, tijdschrift ‘Expres’ 122. Bosbeek, architect Andries de Maaker 123 J.B. van Merlen en familie 124. Bosbeek, familie Gutmann, kunstcollectie, collecties Koenigs, Guépin 125. Bosbeek, Hope, Geelvinck (incl. kaping ‘de Geelvinck’; zie op weblog ilibrariana) 125a Meer en Berg / Mariënheuvel – Teding van Berkhout / Deutz van Lennep 126. Groenendaal (ook autobusdienst Groenendaal) 127. Groenendaal (a) en (b) 128. Berkenrode, Knapenburg, bewoners: Van Eeghen, Laimböck 129. Berkenrode (archieflijst), Gunterstein, Trip, Poulle, Tiellens, Lestevenon 130. Berkenrode en bewoners: Kroon/Croon, Van Wickevoort Crommelin, ‘Cromme lijntje van Crommelin’, Klein Berkenrode, Westerduin 131. Berkenrode, Christiaan van Pol 132. (Oud )Berkenroede  illustraties 133. de Hartekamp + bewoners: Hinlopen, Clifford, Van Verschuer Brants etc. 134. de Hartekamp 135. de Hartekamp 136. de Hartekamp 137. Overplaats de Hartekamp, Hagenduin, theekoepel, Linnaeus 137a Linnaeus 138. de Hartekamp: Cath. Von Pannwitz, kunstcollectie, Ursula van Chichester

Religie/kerken 139. Rooms-katholiek. Priesters (alf.) Aparte mappen: Van Ilpendam, Jan, Diederik en Simon van Heemstede, Engelbertus van Heemstede, mgr. Th. Zwartkruis 140 R.K. (kerkbladen), St.Bavo, O.L.V.Hemelvaartkerk, rooms katholiek Heemstede zie ook 565 141. Protestants, Pinksterkerk, orgels, Kleine Vermaning/Doopsgezinde Kerk  142. Predikanten (alfabetisch)

Sport 143. Sportcomplex, zwemmen, HPC, Heemsteedse Reddingsbrigade 144. Voetbal, RCH, roeien Het Spaarne, MACH, huldiging kampioenen, sport algemeen, paardensport, hengelvereniging De Morgenstond 145. Gymnastiek, hockey, overige sporten, deelnemers aan Olympische Spelen uit Heemstede 146. Tennis, schaken 147. Sportcomplex, zwembad Groenendaal 148. HBC (voetbal) 149. Wielrennen; Gerrit van Wees

Volkskunde 150. Folklore, volksvermaken, carnaval, kermis, biggenvangen, viering Koninginnedag 151. Bijnamen van Heemstedenaren

Beeldende kunst 152. Kunstenaars Noord-Holland 153. Kunstenaars Heemstede alf.  A-L 154.  Idem M-Z. 155. Glas-in-lood ramen; glasgravures 156. Lucien Manceau,  G. von Brücken Fock 157. Herman Kruyder 158. H.A. van den Eijnde 159. Herman Heuff (1), Dirk Harting (1), Herman Wolbers (1), Willem Vester (1), Gesine Vester (1) [zie ook weblog ilibrariana], A.Steenbergen, Pieter Bouman, C.F.Franck,, J.J. van der Werff, M.M. van Sijpesteijn [zie ook weblog ilibrariana] 160. Kunst algemeen, in raadhuis Heemstede, wandtapijt Rhodius, Pro-6, Kees Verkade, W.C. Brouwer, Kees Okx, Rob Clous, Adam Colton, Anneke v.d. Heijden, Hildebrandhuis, Galerieën (o.a. Amstel Art, exclusief de Bleeker) 161. Gerrit Bleker en zoon Dirk Bleker [zie ook weblog ilbrariana] 162. (1) en (2) Judith Leyster en Jan Miense Molenaer  [zie ook weblog ilibrariana] 163. Theofile de Bock, Wim Jonker 164. Cees van Citters, Annemiek Couzy, Theo van Reijn, Mary Dijkstra, René P.Tonneyk, Mander (= Cor Mandersloot), Ellen Wolff 165. Willem Snitker, atelier de Bleeker, Michael Snitker 166. ‘Haerlempjes’ (Ruysdael etc.), 17e eeuwse voetbrug/kwakel in de kunst verbeeld 167. Adriaan van Ostade, Jan van Goyen, Jan Lagoor (’t Klooster/Meermond), Catharina Questiers 168. Apie Prins, Sonja Prins [zie ook weblog ilibrariana] 169. Romein de Hooghe 170. Anton Pieck 171. Jan Wiegman 172. A.L. Koster, Louis Hartz, Sem Hartz, Ad van Koningshoven

Bennebroek 173. Bennebroek (Nathusius), Frank van ree, J.H.Gunning, Richard Ross, A.S.Talma 174. Personen (alfabetisch) 175. Viering 350 jaar zelfstandigheid; drogisterij Tempelman [zie ook HVHB-collectie] 176. Sacré Coeur/ Luciaklooster, Oude Kerk, monumenten 177. Historie, Nollenburg, veilingcatalogus Bosch en Duinzicht 178. Huis te Bennebroek, Jan Scheven, familie Pauw, Willink 179. Instelling ‘Vogelenzang’, scholen, Linnaeushof, kerken, orgel, culturele kring, creatief centrum, exposities in raadhuis, muziek 180. (Oude) Geleerde Man 181. Idem 182. Idem 183. Huis te Bijweg, Johan Valckenaer, Theodorus van Kooten 184. Bennebroek historie diversen, ANWB

Bloemendaal 185. Bloemendaal: letterkunde, films, horeca, openluchttheater, sport, scholen, kerk/religie, kunst/cultuur, raadhuis, straten etc., blekerijen 186. Aerdenhout 187. Kareol 188. Uitgeverij Gottmer, radio Bloemendaal, huize Bethanië 189. Overveen, Elswout, Duinlust, Belvédère, Smidt van Gelder, Oosterduin, Middenduin, Kraantje Lek, Stoop’s bad, ’t Kopje, Paideia 190. Vogelenzang, Frans Roozen/Joh. Van Grieken, spoorstation, Huis te Vogelenzang, Wereldjamboree zie ook scouting 379 (1) en (2). 1937 193. Bloemendaal Personen (alf.)  A – K 194. Bloemendaal Personen L – R 195. Bloemendaal Personen S – Z 196. Buitenplaatsen, monumenten, architectuur 197. Bloemendaal algemeen

Omliggende gemeenten 198. Haarlemmermeer 199. Haarlemmermeer 200. Haarlemmermeer 201. Haarlemmermeer 202. Haarlemmermeer: personen, knipsels/foto’s, Vijfhuizen, Badhoevedorp, Lisserbroek 203. Schiphol 204. Schiphol 205. Santpoort, ruïne van Brederode, inrichting Meer en Berg 206. Zandvoort, Bentveld 207. Zandvoort, casino 208. Zandvoort, circuit 209. Zandvoort Personen

Heemstede: onderwerpen 210. ‘Heemstede’ als plaatsnaam en familienaam, boerderij ‘Heemstede’, ‘Heemstede en de rest van de wereld’ (Merlet), Heemstede in films/televisie/toneel 211. Heraldisch wapen van Heemstede (Holy), vlag, koninklijke bezoekers aan gemeente, Tina Turner, Maria Callas (zie ook doos: Bovema), Parlementsleden woonachtig in Heemstede; erepenningen 212. Milieuvervuiling en bodemverontreiniging, EHBO, actie ‘Zuid Kennemerland Natuurlijk’ (1988), gemeentereiniging Heemstede, grootgrondbezitters Heemstede 1804 213. Grenspalen, oranjerieën [ zie ook Meer en Berg], ijskelders [zie ook o.a. Kennemeroord], zonnewijzers, lokale omroep de Branding, kabeltelevisie, talkshow ‘de Spiegel’, IKV/Vrede, solidariteitswinkel, asielzoekers, ‘honderdjarigen’. 214. Heemstede circa 1880-1910; de galg; archeologie; grond en bodem; Schouwbroekerpolder; het Spaarne. 215. Asbest-Nefabas, Haven(straat) en (Heemsteeds)/ Kanaal(weg)/Kwakel/Havendreef; d’Orville; Abraham Booth; Paardenmarkt; ‘Hantvesten van Kennemerlant’; Minervatheater 216. Leidsevaart; bruggen; VVV; woonwagens; bollenschuren; De Meerlhorst 217. Tolpoort; eendenkooien; vinkenvangen; pluimgraaf/zwanendrift; ‘de Kapel’ aan de Manpadslaan; rechtspraak; Grote Raad van Mechelen; grondbedrijf gemeente en rentmeester 218. Documentatie prenten 219. Plaatsbeschrijvingen; wandel- en fietstochten Heemstede en regio; diversen/varia 220. Gidsen van Heemstede 221. Adresboeken Heemstede 1927-1939 222. Adresboeken Heemstede 1980- 223 Gidsen van Heemstede 224. Uitgeverij de Toorts 225. Bibliografie; inventarissen archieven 226. Heemsteedse Courant, kranten Heemstede; Heemsteedse brieven door Peregrinus (1923); ‘Heemstede van binnenuit ’1990-1991 [door Toeschouwer = Maarten Divendal én Harry Borghouts]; de Ceder/bomen; boomplantdag; spoorweghalte/station Heemstede Aerdenhout; watertoren; fabrieksschoorstenen; Badhuis; gebouw openbare werken aan Wipperplein, Haarlemmermeerkaart Heemstede 1591 227. Water; Hoogheemraadschap Rijnland; grondwateroverlast. 228. Gemeentewaterleidingen Leiduin 229. Molens, windturbine 230. Hulp aan Putten (1947); Puttershoek (1953); Bovema/EMI – Huize Interlaken. 231. Franse Tijd; bezoeken van keizer Napoleon, tsaar Alexander I; tsaar Peter de Grote; sjah Nasreddin van Perzië 232. Heemstede door buitenlanders bezien [zie ook d’Orville] 233. VOCschip Heemstede, Hempstead (New York), Heemstede in Zuid-Afrika 234. Cruquius, stoom, stoommachine Groenendaal; fort te Heemstede (Cruquius); Stelling van Amsterdam. 235. Politie; Burgerwacht; PTT-postkantoor 236. Verkeer en vervoer; trein; tram; verkeersproblemen 237. Verkeer; bussluis, verkeersregeling Johan Wagenaarlaan; verkeersstructuurplannen

Letterkunde 238. Letterkundigen Heemstede alf. (ook journalisten en taalkundigen) [o.a. Hella Haasse, Harrebomée, Wim Snitker, Dolf Verspoor] 239. Heemstede in de letterkunde 240. Heemstede letterkunde: hofdichten; regio; tevens Adriaan Pauw 241. Letterkunde Heemstede 242. Bennebroek: poëzie en literatuur

Herbergen 243. Horeca Heemstede. [excl. o.a de Geleerde Man en de Dorstige Kuil] 243a Aparte mappen van Het Dubbelt Anker; Haringbuys; bierhuis het Zeegat; Wapen van Heemstede; de Eerste Aanleg; ’t Schou(w)tje; Molenwerf; Van Ree; Emaus; ’t Hoekje/’t Vosje; Dronkemanshuisje; Heerenlogement. Ook map 20e eeuw. [zie ook onder economie: Chinees-Indische en Italiaanse restaurants] 244. herberg de Konijnenberg 245. ’t Bokje; Cornelis Troost 246. Democriet (literair genootschap Haarlem) 247. — 248. kwestie: Vondel/J.van Vlakvelt – Padbrué/Lefevre

Van Lennep/Beets 249. David Jacob van Lennep; Samuel van Lennep + huize de Echo aan de Van Merlenlaan; diverse telgen Van Lennep (Leiduin/Welgelegen]; 2 bibliofielen: De Geleerde Man (Jacob van Lennep) en (Michel van der Plas doos Mercator Pers) 250. Jacob van Lennep 251. Genealogie van Lennep (ringband) 252. Nicolaas Beets/Jacob van Lennep 253. Nicolaas Beets; Camera Obscura 254. 150 Jaar Camera Obscura; Hildebrand Stichting; Hildebrand monument 255. Beets genealogie; manuscript Beetsenhuis; Camera Obscura

Michel van der Plas 256. Michel van der Plas 257. Michel van der Plas; manuscript van ‘Mijnheer Gezelle’ 258. Michel van der Plas 259. Michel van der Plas 260. Michel van der Plas 261. Michel van der Plas.

Blekerijen/Blekersvaartweg 262. Blekersvaart; bezwaarschriften bebouwing tussen Burg. Van Lennepweg 1982-1985; Beelen; Van der Horst; Rhee 263. Blekerijen; Blekersvaart; algemeen (4x); Visser, Pieter van Hulle 264. Blekerijen 265. Van der Weiden; Peeperkorn; Van Houten; Rookmaker, linnenpers

Bloembollenteelt 266. Bollenschuren, Bloembollenteelt; de Bulb [zie ook Monumenten] 267. Flora’s; bloembollenteelt 268. Flora’s; bloembollenteelt 269. Tuinaanleg; parken 270. Tuinaanleg; natuur; kwekerij Van Tubergen 271. Jan Dix

Economie/middenstand 272. Dienstverlening; kantoren; kappers; computerfirma’s; apothekers; Chinese/Indische en Italiaanse restaurants; groothandels; benzinestations 273. Makelaars/assurantiën; banken; winkels 274. Winkels Raadhuisstraat en Binnenweg; apart ECLA 275. Industrie; aannemers/bouwbedrijven; autogarages; James/Albert Heijn 276. Uitzendbureaus (Dactylo); reisbureaus; markten/koopavond; winkeliersverenigingen; modelboerderij de Bronstee

Onderwijs 277. Voorwegschool 278. Middelbaar/voortgezet onderwijs; Luzac; Nova-college; Erasmus; Bestuursacademie N.H. op Hageveld; Ped. Academie de la Salle (zie ook 565); Schooladviesdienst 279. Prot. en Kath. Basisscholen; openbaar onderwijs; Crayenesterschool; Jacobaschool; scholen Geleerdenwijk; Valkenburger school; Bosch en Hovenschool 280. Gidsen; bijzonder onderwijs: Beatrixschool/ Nicolaas Beetsschool; kleuterscholen; MAVO/HAVO: Henricus, Bronstee ook Wiesman, Gerrit Barger 281. de Evenaar; de Ark; Icarus

Woningbouw/straten/wijken 282. Bouwkunde; Smit woningbureau; Hendrik Brouwer; woningbouwverenigingen; ‘Op Eigen Wieken’; Heemstede’s Belang [zie ook 286] 283. Kerklaan; Berkenlaan/Eikenlaan/Esdoornlaan; Valkenburgerplein/Wipperplein; Spaarneborch; Rondom de Oude Kerk (Achterweg, Voorweg, Wilhelminaplein); Res Novaplein [woningbouwvereniging ‘Berkenrode’]; Lanckhorstlaan/Zandvoortselaan; Herenweg; Crayenest; Centrumplan/Provinciënwijk. 284. Merlenhoven,  ‘Laantje van Alverna’, Rozenburg; Heemsteedse Dreef; de Glip; Prinseneiland 285. Indische wijk; Bomenwijk; Vogelpark; Slottuin; OOK: Herinneringen van Michel Martin; Geleerdenwijk; Oude Posthuisstraat; Rivierenwijk/Groenenhoven/Filterterrein; Meerweg 286. Woningbouw; Heemstede’s Belang [zie ook 282]; architecten De Bruin en Jonkheit 287. Straten, wegen, vaarten (algemeen); Componistenwijk; Schilderswijk; Binnenwegpassage (incl. naamgeving); Meer en Boslaan; + serie Wegwijzer door Jan Bomans; archief Overmeer,  288 Brandweer

Gemeente, cultuur, welzijn e.d. 289. Uitbreidingsplan 1912; gemeenteverslagen 1910-1935; H.C.Verdel: gemeente Heemstede, een milieu-geografische scriptie (1975). 290. (Overige) verenigingen; damclub; ijsvereniging; scouting/zeeverkenners; toneelverenigingen 291. Maatschappelijk werk; ouderenwerk; UVV; gezinswerk; peuterspeelwerk; fotoclub Het Ogenblik; Vrouwencafé; Pauwehof 292. Oude Posthuis/Casca/’t Honk/Princenhof/Centrum III 293. Gemeenterapporten, MARAP (managementrapporten) 294. Kunst en Cultuur; muziekschool; rapport Sociale en Culturele voorzieningen in Heemstede (1974) + rapport ‘Laten we Wel wezen (1973 door P.A.I.Hart en J.J.Rijnsburger) + rapport Welzijnsaccommodaties in Heemstede (1988). 295. Sociaal-cultureel werk, recreatie 296. Muziek; Heemsteeds kamerorkest; fanfare Excelsior; harmonie Sint Michaël 297. Wees- en armhuis; bejaardenzorg; gezondheidszorg; abortuskliniek Bloemenhove; Nieuw Unicum 298. Reorganisatie gemeentelijk rapport (1986) 299. Plancommissie Specifiek Welzijn (1981) 300. Rapporten en nota’s gemeente, MARAP; bijstelling beleidsplanning; meerjarenbegroting 301, 302 en 303.  Rapporten en nota’s gemeente: groenvoorziening; sociale zaken; ouderenbeleid; muziekonderwijs; voorlichting; afvalstoffen/milieu; reconstructie straten; wonen; gemeentelijk technisch bedrijf; emancipatie; vredesbeleid; gezondheidszorg; economische activiteiten; rampen

Buitenplaatsen / zorg 304. Kennemeroord, Zorgbalans 305. Kennemerduin, Parkzicht (Haarlem); Nieuw Westerduin; Zorgbalans 2; (Nieuw) Unicum 306. Oude Posthuis; Postlust 307. Sint Bavogesticht; het Overbos 308  Het Overbos 2 309. Bejaardeninstellingen 310. Kruiswerk; wijkverpleging; kopieën van beschrijvingen door zuster J. König 1902/1903 + foto’s.

Monumenten 311. Monumenten 312. de Dorstige Kuil; Appelkamer; boerderij Van Schie.

Amateurdichtkunst 313. Dimensie (Leiden): jan Biezen, Lucette Oostenbroek, Johan Brouwer [ook 314]. 314. Literaire Instuif, Groep ’92, Agnès Snitker, Passe Partout (Jos Zegwaart-Rooijers), Bart Jonker. Johan Brouwer 315. Verborgen dichters in Heemstede 1983-1985 316. Idem 1986-1987 317. Idem 1988 318. Idem 1989 319. Idem 1990 320. Idem 1990-1991 321. Idem 1992-1993 322. Idem 1994-1995 323. Idem 1996 324. Idem 1997 325. Idem 1999-2000 326. Idem 2001 327. Idem Bundels 328. Bundels + Kennemerdichters Elswout 329. Lift/Schrijven] 330. Dichtersgroep Concept/Ton Luiting 331, 332, 333, 334  Dichtbundels van amateurdichters Noord-Holland 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341.  documentatie Noord-Holland Haarlem 342, 343, 344, 345, 346.  doc. Haarlem

Heemstede 348. Affiches/aankondigingen 349. Affiches, brochures 350. Affiches, brochures, folders 351. Kunst, welzijn, Oude Slot 352. Welzijn, cultuur, verenigingen 353. Gemeenteraadsverkiezingen 1982 – , gemeentenota’s 1982 – , Gem. Technische Bedrijf, Sociaal jaarverslag] 354. Gemeenterapporten, sociaal-cultureel werk 355. Idem + recreatie 356. Gemeenterapporten, uitbreiding raadhuis 357.  Politieke partijen 1994-1998, G.T.B., brochure gas- duinwater- en electriciteitsverordening; kopie gedenkschrift gasfabriek Heemstede 1900-1934 358. Dorpspomp, rond 1900 en plaatsing pleintje Raadhuisstraat 359. Amateurtoneel

Personen 360. Julien Wolbers (en andere familieleden) [zie ook map H.G.Wolbers] 361. Lizzy Sara May 362. Van Vollenhoven 363. Mary Pos 364. geslacht Marcelis 365. geslacht De Neufville 366. Jaap Meijer/Saul van Messel [zie ook ilibrariana] 367.  Herman Divendal; Actie voor God 368, 369 en 370.  Harry Mulisch 371  familie Dolleman,  Wolbers, Pieter Vergers   372  idem 373 kopie van manuscript Dolleman over geschiedenis van Heemstede 374 en 375 Dick Laan: o.a. 3 albums 376 Helene Pastoors, Siegfried E.van Praag, Bertus Aafjes  377.(1) en 377 (2) [*] Boeken met opdrachten van Schrijvers 378 Siegfried E.van Praag, Bertus Aafjes 379. Scouting [coll. Kees Groot] 380  Idem + ‘De Tweede Haarlemsche’ [coll. Kees Groot 381. Handschriften/typoscripten letterkundigen uit de regio  Bevat: Barend Rijdes, Toon Kortooms, Victor E.van Vriesland, Bert Bakker, Ina Boudier Bakker, J.A.M.Biesheuvel, Simon Carmiggelt, Frans Erens, Abraham van Collem, Max Dendermonde, Anna van Gogh-Kaulbach, Johan Fabricius, De Genestet, Maarten ’t Hart, A.van Hoogstraten-Schoch, Olaf J.de Landell, Emmy van Lokhorst, Josepha Mendels, Wouter Paap, M.Scharten-Antink, dr.P.H.Schröder, Jan Siebelink, Hélène Swarth, Marie Verhoeven-Schmitz, Simon Vinkenoog, Jacqueline van der Waals, Ward Ruyslinck, Marnix Gijsen, Marnix Gijsen (J.A.Baron Goris), Jef Geeraerts, Gerard Walschap en Hugo Raes. 382. ‘Denkend aan Haarlem’, samengesteld door Ted van Turnhout (1995): originelen van ingezonden teksten Bevat: F.L.Bastet, Gerrit van Dijk, Renate Dorrestein, Bies van Eede, Frank Herzen, Kester Freriks, Wim Hornman, Jan Kal, Hans Keller, Henk van Kerkwijk, Harriet Laurey, Ed Leeflang, Geerten Meijsing, Jan Mulder, Harry Mulisch, Marie-Sophie Nathusius, Joost Niemöller, Nelleke Noordervliet, Lennart Nijgh, Annemarie Oster, Wim Povel, Thomas Ross, Simone Schell, Bert Sliggers, Willem Snitker, Joost Swarte, The Tjong Khing, Fiel van der Veen, Rita Verschuur, Wim Vogel en L.H.Wiener.  384. Publicaties van Nop Maas  385. Oude publicaties Haarlem (o.a. leer- en leesboekjes Anslijn en Prinsen) 386 (1) en (2)  Oude publicaties Haarlem (uit collectie A. van Os)

*[377] (1) Harry Mulisch, de aanslag 1982 handtekening; Harry Mulisch, Hoogste tijd eerste druk 1985; D.ter Steege Met één been in de kerk. Nijkerk, Callenbach, bevat portrettekeningen van M.C.van Schaik?; Doeschka Meijsing, Robinson, 1979;Ted van Turnhout, Een snuifje Haarlemmerhout; 1980; A.van Collem; Remco Campert, Zachtjes neerkomen; 1989; handschrift Toon Kortooms: “Spreekuur dokter!”.

*377 (2) Jacob Israël de Haan, Wezen en taak de rechtskundige significa; 196l kaart dr.P.H.Schröder uit Stockholm aan mw. Anna  van Gogh-Kaulbach; Marie Sophie Nathusius, De partner,’1970; Gerard Wijdeveld, Zomerwolk; 1944; Anna Enquist, Het geheim, 1977; L.H.Wiener, Verzamelde verhalen, 1980. Heemstede, 16-3-1991

=========

(biografisch/genealogisch):

387-395 in 1 doos  Kees Fens, Vera de Backker (ill. Kinderboeken) /388  Besnard /389  Bierens de Haan / 390 Bilderdijk / 391 Blankevoort en Gerhardt / 392 mgr. Bomers / 393  Van Bourgondien / 394 Edward Brongersma / 395 Cd. Busken Huet /396-405 in 1 doos  H.G.Cannegieter /397  Charivarius /398  Abraham van Collem /399  L.J.Coster /400 Poppe Damave /401  Renate Dorrestein /402  G.L.Durlacher / 403 Frederik van Eeden /404  Noud van den Eerenbeemt /405  Jan Elburg /406-412 in 1 doos  Johan Fabricius /407  Louis Ferron /408  Tjebbo Franken /409  Mannus Francken /410  Gelens (omgekomen vlieger en schrijver); 411 de Génestet / 412 Eduard Gerdes / 413-421 in 1 doos Bernard Gewin (predikant en schrijver) /414  Henri de Greeve / 415 A.van Gogh-Kaulbach /416  Van Haaster (Ruygrok) /417  Jan de Hartog /418  Jan Pieter Heije /419 Herman Heijermans /420 Jan Hendrikse (‘Lotgevallen van een oud-Hollandschen zeeman’) / 421 Frank Herzen /422-429 in 1 doos  ds. H.J.Heynes / 423 Hirdes  (Heemsteedse familie) /424  Hoeufft / 425 Rie van Ipenburg (= zuster Sophia) /426  J.Israël de de Haan /427  Jacques de Kadt /428  Jan Kal / 429 Emily Knappert / 430-437 in 1 doos Toon Kortooms /431   Anthony Kok / 432 Jan van Krimpen 433 H.A.M.M.Kuyper (leraar Triniteitslyceum) / 434 Harriët Laurey 435 A.Lens (‘Achter het prikkeldraad’), Pieter Langendijk /436  Leuven zie biografisch doos 67  /437  E. Laurillard (predikant-schrijver) /438-444 in 1 doos  Jacobus van Looy /439  K.J.J.Lotsy /440  sergeant Meijer (J.F.A.Boer) / 441 dr. A.Melchior /442 Doeschka en Geerten Meijsing 443 Josepha Mendels /444  P.H. van Moerkerken /445-454 in 1 doos   Maurits Mok / 446 Pim Mulier /447 Helene Nolthenius / 448 firma Oud (wijnhandel) /449  Frans Piët / 450 Betty van der Plaats (kinderboekenschrijfster) / 451 S.E.van Praag /452  mgr. Punt / 453 Barend Rijdes /454 H.Roland Holst (1)  455-462 in 1 doos  Henriëtte Roland Holst (2) / 456 Jhr. M.Salvador / 457 Schabbing (Schabbink)  /458  J.W.M.Schorer /459  Alet Schouten (kinderboekenschrijfster) / 461 P.H.Schröder / J.B. Schuil / 462 J.H.F.M.Sterck / 463- 474 in 1 doos (Pa) van der Steur / 464 Teyler van der Hulst / 465 familie Thöne / 466 Willem van Toorn / 467 Diet Verschoor / 468 Johannes van Vloten /469  Vo(o)rderha(a)ke (Heemstede) / 470 V.E.van Vriesland /471  Jacqueline van der Waals / 472 Woelinga (Haarlem) /473  L.H.Wiener / 474 Marie C.van Zeggelen. 475-476 Ischa Meijer (1 doos) 477-478-479/480 1 doos  Lennaert Nijgh (3 mappen) Lodewijk van Deyssel 481-482 (1 doos)  J.J.Slauerhoff 482 Albert Verwey 483-492 1 doos  Joh. C. Kieviet 488-489-490-491-492 Arthur van Schendel

Beeldende kunstenaars 499-507 1 doos  Aart van Dobbenburg 500 Dirk Verrijk 501 Saenredam 502 Karel van Mander 503 Geertgen tot Sint Jans 504 Maarten van Heemskerk 505 Goltzius / Berckheyde 506 Frans Hals 507 Diverse kunstenaars 508-509 1 doos  Frans Post, Haarlemse kunstenaars uit Openbaar Kunstbezit, Frans Post (Brazilië)  Natuurvorsers 509 J.P.Thijsse 510-512 1 doos  Jan P.Strijbos 510a Kees Hana Haarlem: 511 Kennemerlyceum 512 Pedagogische Academie 513-518 1 doos   Sancta Maria 514  Schoter Lyceum 515 Stedelijk Gymnasium, 516  Koorschool St.Bavo 517 Eerste Christelijk Lyceum 518 diverse scholen 519-523 1 doos  Koninklijke H.F.C. 520 Haarlems Dagblad 531 Kalenders 522 Hofjes Haarlem 523 Hl. Bavo (Haarlem, Heemstede, Gent etc.) 524-528 1 doos  De Haarlems Scheen (Bert Sliggers; kunstenaars 1700-1825) 525Het Rode Dorp; een Haarlemse kunstenaarskolonie 526 Frans Hals Museum 527 Firma Joh. Enschedé en Zn.

528 Kastelen Heemstede in de provincie Utrecht 529-532 1 doos  Dever (Lisse) 530 Culturele Raad Noord-Holland (bibliofiele uitgaven/Mercator) 531 Spaarnwoude 532 Heemstede 2015  (beleidsplanning) 533-534 1 doos  Heemstede gemeenteraad 1980-1990. 534 NZH 8 mappen met knipsels e.d. uit collectie, Van Os, Haarlem circa 1850-1950 535-542 1 doos  – Mariaverering, Catholica, Stille tocht 536 – Straten, wijken, grachten 537 – Gelegenheidsverzen 538 – Stadhuis; Grote Markt; Bavokerk 539- Haarlem 700 jaar stad (1945) 540 – Van Os en Van der Pigge/gapers 541 – Kerstmisgilde, Ossenweiders, Kloosters e.d. 542 – Diversen, o.a. molens, kermis, gevelstenen, Begijnhof, Waalse kerk, Trou moet Blijcken, monumenten etc.

HAGEVELD/PORTA COELI   542a  Hageveld, o.a. Reglementen, Arnold Meijer 543    Hageveld: knipsels 544    Hageveld 545    Hageveld: liquidatie seminariebibliotheek 546    Hageveld: boek E.Schelstraete, Antiquitatis Ecclesiae. 1678 [boeken over en uit Bibliotheca Hageveldensis nog in Heemstede] 547    Hageveld: algemeen, o.a. scriptie Kees Veelenturf   549    Het Klooster Porta Coeli: publicaties 550    Het Klooster archiefmateriaal 551    Het Klooster + hofstede 552    Archiefinventarissen het Klooster [o.a. van Noord-Brabants Archief en kopieën Suerink] 553    Idem 554    Monumenten 555    Monumenten Heemstede/Bennebroek MIP 555a idem    Monumenten, 556 Plaatsbeschrijvingen, architecten  557    Monumenten, karakterbehoud 558 Monumenten Heemstede , 559    Raadhuis Heemstede,    Kennnedy-beeld 560    Van Lockhorst, heren van Heemstede

561    Begraafplaats: lijsten 562    Begraafplaats: boeken 563    Begraafplaats: afzonderlijke graven, grafkelder Pauw Oude Kerk 564    Begraafplaats: persoonsinformatie en foto’s door Marcel Bulte 565    R.K.:  Zouaven, Sint Bavo-kerk, Broederhuis J.B.de la Salle, Broeder Paulus, St. Antoniusgesticht, Kweekschool De La Salle zie ook 140 566    Diaconessenhuis, Maria Stichting, Spaarne Ziekenhuis

Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 567   Artikelen oorlog Heemstede, Bennebroek, Hannie Schaft 568   Scholen, politie, brandweer, hongerwinter, winterhulp, Binnenlandse Strijdkrachten, Raad v.d. Illegaliteit, politieman Van Duin, Bogaard (Haarlemmermeer) 569 Velser affaire, Pieter Menten (1899-1987),oorlogsmonumenten  570  Diversen, wachtlopen, 570 Merlet- artikelen,  verzetsstrijders/oorlogsslachtoffers (Meer en Bosch zie ook 586), omgekomen militairen 1940, Meer en Bosch, Kerklaan (V-1), mobilisatie en scholen zie ook 609  (2) 571 NSB en NSNAP (o.a. Kruyt, Faber, A.J.Backer, Luiten) zie ook 577) 572 NSB en collaboratie 573 en 574  Bloemendaal, Gezina van der Molen, Kareol 574  Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort 575 Bronsteebuurt/J.Vermeerstraat/Schilderswijk/Oppenheimer,Marga Minco en Anne Frank 576 Idem 577 Vervolg N.S.B., o.a. dossier burgemeester Van Riesen Plakboeken Haarlems Dagblad. 578 Plakboeken en kronieken 579 Kranten, tijdschriften 580 Illegale bellettrie 581 Idem 582 Illegale uitgaven (non-fictie) 583 Werkgroep 1940-1945, tentoonstelling 1995, Jupp Henneböhl 584 Publicaties, oorlogsgravenstichting 585 Oorlogsdagboek van mevrouw E.Overdijk-Harm, Van der Gugten 586 Buitenplaatsen, instituut Meer en Bosch (zie ook 570), Van Staal (Expogé), luchtbescherming, Kiebert, vordering huizen, Duitse dienstmeisjes, 587 en 588: Verzetsgroepen, oorlogsslachtoffers, Broeder Jozef Klingen (ECH/3), Van Amerongen, ir. H.van Tongeren, Marinus Vaumont, Keurtroep Heemstede (NIOD), kamp Rees 589 Bevrijding, Volksherstel, Stam-, distributie- identiteitskaarten, Bachlaan-radiogroep, persoonlijke herinneringen/dagboeken, documentatiemateriaal Helleman, V-1 Kerklaan 590 Verzetsstrijders, Griese, Jan Oom, Lopes de Leao, O.Moltzer, Piet Lokman, W.A.de Tello, Van Waas, D. Koomen, F.S.C.Dulk 591 Illegale pers, ‘Vliegende Hollander’, Jehova-getuigen. Voorts enkele geluidsbanden (Het woord als wapen, herinneringen M.van Ravenstein, Het spoor terug, deel 2) 592 Anne Frank leerproject scholieren 593 Lijsten Politieke Opsporingsdienst (P.O.D.) 594 Idem 595 en 596 Knipselboeken 597 Collectie J.W.Wolters (onderduikers, H’Dreef 13) 597a Dagboeken van Heemstedenaren W.O.II. ; mobilisatietijd N.J.Braadbaart. 609 en 610  Joods monument/Jodenvervolging Heemstede – invoegdozen

P.M. Persoonsnamenarchief NSB-collaborateurs samengesteld door politieman B.Silvis

598 en 599 Leamington en Bad Pyrmont; 600 Leamington 601 en 602 Bad Pyrmont 603, 604, 605 en 606 Leamington 607 en 608  Orgels Nederland 614 Godfried Bomans boekomslagen 615 Godfried Bomans affiches 616  zes legpuzzels Pa Pinkelman en Tante Pollewop.  Affiches/platen Leamington naar ATLAS  613 collectie WOII van M.Buschman

617 Pieter Wetselaar

635-640 Didi Sanders (musicologe en zangeres)

641-640  A.A.Tadema en Bob Tadema Sporry (illustrator en schrijfster)

650-651-652 Jan Wiegman, 653-654-655 Bibliotheek Heemstede/Haarlem; 656 Kees Verwey, 657 Middenstandsrijm; 658-659-660 Royal Leamington Spa en Bad Pyrmont; 661 Michel van der Plas. Manuscript Godfried Bomans; 662-663-664-665 Ted van Turnhout; 666 drs. J.H.Bückman (Bloemendaal), 667-668-669-670-671 Vrede van Munster/Westfalen; 672 Joost Swarte; 773 Ivan Smirnoff; 674-675 luchtvaartpioniers KLM + Anceaux en Sandberg; 676 (Merlet (personeelsblad gemeente Heemstede); 677-678-679 annexatie; 679 S.L. (Sem) Hartz; 680 bibliofiel; 683-684-685 Godfried Bomans; 685 Spaarne Gasthuis.

AANVULLING ARCHIEFDOZEN:

Aanvulling bewaarcollectie Heemstede NHA, locatie Kleine Houtweg

Vervolg aanvulling

Vervolg aanvulling

Vervolg aanvulling archiefdozen Heemstede-collectie NHA


Heemstede2
=================================================================================

Aanwezig gebleven bij archief Historische Vereniging Heemstede Bennebroek – mappen H.G. Wolbers (kunstschilder) /Molkenboer / Vester / Heuff/  Harting  –

Boekencollectie Heemstede

Boekencollectie Heemstede; stellingen 26-27 N.H.Archief

Collectie Heemstede

Collectie Heemstede; stellingen 28-29 N.H.Archief

Collectie Heemstede

Collectie Heemstede; stellingen 30-31 N.H.Archief

Collectie Heemstede

Collectie Heemstede; stelling 25 N.H.Archief

BIJLAGE 1: SCHENKING MEVROUW G.BOMANS-VERSCHEURE

Pagina 1

Pagina 1

Vervolgpagina 2

Vervolgpagina 2

Vervolgpagina 3

Vervolgpagina 3

Vervolgpagina 4

Vervolgpagina 4

Vervolgpagina 5

Vervolgpagina 5

bom1

Bibliofiele/marginale uitgaven van en over Godfried Bomans

bom2

vervolg  + F. Rond Pa Pinkelman en Tante Pollewop / G. Bomans in Uebersetzung

bom3

Boeken afkomstig uit het bezit van Godfried Bomans met persoonlijke aantekeningen in Bomanscollectie Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg

Aanvulling: bibliofilie Godfried Bomans

Kaart van het Godfried Bomans Genootschap, 2013

-Godfried Bomans. Een paar niet in het Verzameld Werk opgenomen bijdragen uit ‘Het Venster. Als bijdrage verschenen aan het project ‘Indrukwekkend’ van Het Beschreven Blad, in februari 2000 door Jan Kejjser gezet uit de Emergo en gedrukt op Arches. [Toelichting van Jan Keijser: ‘Mijn jongste dochter, Roosje, schreef en doctoraalscriptie over het Algemeen Literair Maandblad ‘Het Venster'(1931-1936). Eén van de medewerkers aan dit blad was Godfried Bomans. Op twee gedichten en een polemisch stuk na werden al zijn bijdragen opgenomen in zijn Verzameld Werk. Het prozastuk verscheen in “Het Venster’, jaargang 2, nummer 6, onder het pseudoniem B.Majorick en de twee gedichten werden in jaargang 3, nummer 5 onder het pseudoniem Rob Delsing gepubliceerd].

Godfried Bomans. Een verdwenen facet van Haarlem. Haarlem, Carlina Pers, 1976. NHA, Heemstedecollectie  6676K

Godfried Bomans. De rijke bramenplukker. Uitg. Klaas en Mieke Woudt. 1992/1993  6677K

Godfried Bomans. De ontdekking,, een Sinterklaasverhaal 5 decenber 1986.” Herdruk in opdracht van Bill Clifford;, nummer 3  6679K.

-‘s-Gravenhage het hart van Holland. Hier stond het geboortehuis van Godfried Bomans; schrijver 1913-1971 Godfried Bomans Genootschap, 2013. Nummer 40

-Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade. Avalon Pers, 2013. (oplage 130  exemplaren).

-Godfried Bomans. De rijke bramenplukker. Heijnis & Schipper Drukkerij, Zaandijk. 2014. Wensenboekje voor 2015.

-Godfried Bomans. Een witte Kerst. {Voor het eerst gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 24 december 19870} Oplage in 15 exemplaren door Jan Henry 1991. nummer 5 [in Heemstede collectie NHA 6426K].

Godfried Bomans. De waarheid omtrent Sinterklaas. 31p. Gedrukt op de Aldo Pers van Niels Klinkenberg (Apeldoorn/Deventer, 1985.

Godfried Bomans. Een paar niet in het Verzameld Werk opgenomen bijdragen uit Het Venster. Avalon Pers. Als bijdrage aan het project Indrukwekkend. 2000 

Kaart van het Godfried Bomans Genootschap, 2010

achterzijde kaart van het Godfried Bomans Genootschap

-Het rode boekje van Saval. Met teksten van Godfried Bomans (‘De Brandmeester’) + Th.H.Eitjes, R.N.Th.Kieft, H.Zelders e.a. Amsterdam, Van Lindonk, 1970 (Heemstede-collectie NHA, 6421K)

-Godfried Bomans. De waarheid van Sinterklaas, Apeldoorn, Aldo Pers (Niels Klinkenberg). Nummer 37 (Hemstede-collectie NHA 6422K)

-Godfried Bomans. Open brief aan het Venster, Uitgave D’Onderduiker te Reimerswaal, 1989 , Nummer 81 (Heemstede-collectie NHA 6423K)

-Godfried Bomans, Een witte kerst (verhaal). Uitgave Jan Henry, Voorhout, december 1990. Eerder gepubliceerd in Algemeen Dagblad van 24-12-1970 (Heemstede-collectie NHA 6426K)

Vooromslag catalogus Bomansiana in de gemeentelijke openbare bibliotheeek Heemstede. 1981 [in 2003 verhuisd nar bibliotheek Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg]

“Bomansiana” bij bibliotheek Heemstede. Uit: Haarlems Dagblad, 19 december 1981

Als vervolg op de 7 delen WERKEN VAN GODFRIED BOMANS zijn nog 6 supplementen (in 5 losse uitgaven)  uitgegeven door het Godfried Bomans Genootschap. Onderstaande inhoudsopgaves daarvan.

Supplement 1 & 2 op Werken Godfried Bomans. 1998

Supplement 3 op deel 3 van Werken Godfried Bomans. 1997

Supplement op deel 4. Godfried Bomans Genootschap 1997

Supplement op deel 5. GBG, 1998

Supplement op deel 6 radio – geluidsband – televisie. 1999

Alfabetische lijst van artikelen/berichten in het tijdschrift GODFRIED van het Godfried Bomans Genootschap 

register1

register2

register3

register4

register5

register7

REGISTERS OP “ONDER HET STOF” tijdschrift GODFRIED van het Godfried Bomans Genootschap, door JAC Aarts (1998)  A. Auteurs en illustrators

register8

register9

Vervolg  A.Auteurs en illustrators  en B. Secondair over Godfried Bomans

register10

register11

C. Register op genoemde plaatsen in tijdschrift GODFRIED

register12

Bibliofiele uitgave van Korenmaat [Hof van Jan, Nop Maas]: gedicht foor Joost [= publicist Evert Werkman] Op de societyt Teisterbant , een lofdicht uit 1950 op Godfried Bomans. 2022 Uitgedeeld 27 maart 2022  aan de leden van bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad

Vooromslag van “Op de societeyt Teisterbant.

Vers door Joost [= peudoniem van Evert Werkman]

Colofon. 

typoscripten

Typoscripten van Godfried Bomans aanwezig in Bomans-Heemstede collectie in het Noord-Hollands Archief

Godfried Bomans-collectie; door Alice Doek (Bibliotheek & Samenleving, jaargang 21, juni 1993, p.201-211)

Vervolg: Godfried Bomans-collectie (B&S, juni 1993, p.210-211)

‘Heemsteedse zolder herbergt literaire schatten’ (Haarlems Dagblad, 27 juni 2000)

Bijlage 2: Door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) in bruikleen gegeven schilderijen aan Historisch Museum Haarlem (2004): 1. Jacob Pieter van den Berg (1871-1942). Voorstelling van Pons Pacis 2. Mary Dijkstra. Wilhelminaplein met Oude Kerk. Olieverf 1995. 3. C.Gerstel. Het oude slot in de middeleeuwen. Nageschilderd. 4. Gerrit Cornelis Jongh Visscher (1895-1980). Voormalig huisje van Holdorp (gesloopt in 1971; thans flat Rozenburg) aan de Asterkade. 1943. 5. Gerrit Cornelis Jongh Visscher (1895-1980). De ‘Kapel’ aan de Manpadslaan. later aan beide zijden aangebouwd. Houten brug is in de oorlog afgebroken in 1943 of 1944 6. Gerrit Cornelis Jongh Visscher (1895-1980). Tjalken aan de oostoever van de Leidsche Vaart nabij Zandvoortselaan en café van Jansen. Deze voerden bouwmateraal aan voor de bouw van de Westwall (Organisation Todt). Circa 1942/1943. 7. Cor Mandersloot (‘Mander’). Schilderij van het Oude Slot. 8. M.van Ravenstein. ‘Burgemeester van Lennepweg’ Aquarel. 9. H.Reith. Brug bij ’t Oude Slot. Aquarel. 10. Sie Ing Hoat. Raadhuis Heemstede. Aquarel. 11.H.J.Stroeke. Prinsenlaan. Tekening 12. T.Tibbe jr. Schilderijtje (in slechte staat) van voormalig huisje Konijnenberg bij een duin. 13. Herman van Tongeren. Meerzicht. Olieverf 14. Gezina Vester (1857-1939) Weiland ’t Klooster. Olieverf 15. Gezina Vester (1857-1939) Hofstede Meermond bij ’t Klooster te Heemstede. Olieverf. 16. Hermanus Gerardus Wolbers (1856-1926) De monnikenvaart bij ’t Klooster Heemstede. 1875. Olieverf. 17. A.Zuiderwijk. Blekersvaart. 1937. 18. F.H.van Emmerik. Prent Molen De Glip 19. Louis Hartz (1869-1935) Portret van de Heemsteedse kunstschilder A.L.Koster. Olieverf. 20. Louis Hartz. Boerderij in Spaarnwoude. Olieverf 21. Louis Hartz . Gezicht op Spaarndam. Olieverf. Voorts van Wille, Vester: weiland met koeien bij ’t Klooster, Heemstede

Bijlage 3: Artikel uit Kennemer Kroniek, nummer 30, juli 2004:

Kennemer Ktoniek (1)

Kennemer Kroniek (1)

Kennemer Kroniek (2)

Kennemer Kroniek (2)

De vroegere 'theologenkast' met boeken van Heemsteedse predikanten,

De vroegere ‘theologenkast’ met boeken van Heemsteedse predikanten,

Kennemer Kroniek (3 en slot)

Kennemer Kroniek (3 en slot)

 =================================================================

hans1.jpg

Heemsteedse Kunstkring eert inspanningen; Prijs voor verzamelende bibliothecaris Hans Krol. Uit: Haarlems Dagblad  van 19 september 2000

hans2.jpg

(Haarlems Dagblad van  19 september 2000)

Op de Zwarte Markt in Beverwijk kocht ik als curiosum voor het archief van de historische vereniging Heemstede Bennebroek bijgaand schilderij met portret van Nicolaas Beets. De verkoper had geen idee wie de ‘opa’, zoals hij zei, voorstelde.

Schilderstuk Nicolaas Beets in Heemsteeds bezit (De Koerier, 31 oktober 1984)

Heemsteedse Koerier, 19-11-1984

Enkele schenkingen ontvangen via de bibliotheek Heemstede (merendeels verhuisd naar bibliotheek-documentatie in het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg Haarlem: – de grootse aantallen in é♪0 keer ontvangen coekerijen betroffen die van twee ingenieurs, de ene wegens verhuizing naar een verzorgingshuis, de andere na zijn overlijden met respectievelijk 2.400 en 1.550 banden; – de veramelingen van en over de schrijver Godfried Bomans zijn ruimhartig aangevuld door mevrouw G.Bomans-Verscheure en mevrouw de Ruijg-Zobel (vertaalster van Bomans in de Duitse taal); – materiaal betreffende kinderboekenillustrator en tekenaar Jan Wiegman via dochter Georgette Wiegman uit Bennebriek; vbeken van het publicerende en tekenende reizigersechtpaar Auke Tadema en Bob Tadema Sporry; – van de jeugdboekenschrijver Dick Laan via diens echtgenote Tine Laan-de Vries dankzij bemiddeling van de heer Wim Verspoor; – Op het landgoed ‘Ipenrode’ en op latere leeftijd in het appartementencomplex de Burghave woonde de heer B.Enschedé, telg uit het gelijknamig Haarlemse drukkersgeslacht. Aan de bibliotheek schonk hij een aantal bibliofielen, waaronder van Albert Verwey ‘Het eigen rijk'(De Zilverdistel, 1912) en ‘Les inscriptions de la bibliothèque de Montgne’, verzorgd door H.de la Fontaine Verwey en met gravures van S.L.Hartz (Balkema, 1945); – via Joep en Ida Sabelis een collectie boeken afkomstig uit de nalatenschap van edelsmid en bibliothecaris Jan Ketner; – In de Burghave woonde in de herfst van zijn leven de publicist over Nederlandse geschiedenis Gerlof Verwey; -Bij het opruimen van een deel van diens boekenbezit na het overlijden van zijn echtgenote ontving de bibliotheek een aantal interessante boeken, ten dele afkomstig van zijn vader, soms opdrachtexemplaren van o.a. de letterkundigen Jacob Israël de Haan, P.N.van Eyck en Johannes van Vloten; bladmuziek e.d. uit de nalatenschap van zangeres en musicologe Didi Sanders; – via de heer H.P. Siegers zijn boeken, o.a. losse nummer van het tijdschrift ‘Wendingen’ en delen uitgegeven door de Linschoten-Vereniging’.  etc. ontvangen afkomstig van wijlen drs. J.H.W.Bückmann die onder meer 25 jaar KPM-manager in Ned.Oost-Indië was en na terugkeer in Nederland vanaf 1958 gemeenteraadslid en van 1966 tot 1966 wethouder on Bloemendaal.

krolzolder

Hans Krol voor het laatst op de zolder(bewaar) bibliotheek in Heemstede

krolcomputer

Hans Krol achter de computer in 2003

Speciale Collecties: Openbare Bibliotheek Heemstede (deel 1), in: Boekenpost, nummer 12, juli/augustus 1994, p.4-5

deel 1 (1)

deel 1 (2)

deel 1 (3)

deel 1 (slot)

Speciale collecties Openbare Bibliotheek Heemstede deel 2, In: Boekenpost, nummer 13, september-oktober 1995, p. 32-33.

deel 2 (1)

deel 2 (6)

deel 2 (7)

deel 2 (8)

=====================================================

Het HVHB-archief, voorheen aanwezig op de zolder van de openbare bibliotheek, verhuist eind 2017  naar de voormalige monteurswoning nabij de watertoren aan de Nijverheidsweg in Heemstede

archief1

Toekomstig HVHB-onderkomen: bericht uit de Heemsteedse Courant van 15 februari 2017J.

Drs. Ernst.van der Kleij schrijft over het monument uit 1910 naast de watertoren in ”Provinciale monumenten Noord-Holland; concept-register Heemstede’  1987: ‘Het voormalig pompgebouw sluit tegen drie zijden van de toren aan en is opgetrokken uit baksteen, bedekt met een laag grijze spuitpleister; de plint in een donkerder tint dan de rest van het gebouwtje. Het pand is gebouwd op vrijwel rechthoekige plattegrond en bestaat uit een bouwlaag onder zadeldak met overstek boven de zijgevel. Het dak is bedekt met asfaltpapier. De voorgevel (zuidwest) wordt door lisenen in drie traveeën verdeeld. De middelste travee bevat een dubbele deur met drieruits bovenlicht. Ter weerszijden van deze deur: en smal venster met boven- en onderraam. Door middel van lijsten is in de geveltop een geleiding in de vorm van een fronton aangebracht, met twee kleine, ronde vensters in het midden. De zijgevels zijn vrijwel identiek en worden door lisenen onderverdeeld in twee traveeën – lk met een venster met drieruits bovenlicht – en een naar voren springend gedeelte bij de aansluiting met de toren. Dit gedeelte bevatte oorspronkelijk alleen klein raam; in 1963 is een deur toegevoegd. In hetzelfde jaar heeft men het interieur gewijzigd en in de zijgevel het onderraam vn het noordoostelijk venster door metselwerk vervangen. Alle oorspronkelijke deur- en vensteropeningen hebben een licht gebogen bovendorpel’.

pompgebouw.jpg

Watertoren en voormalig pompgebouwtje [sinds 2018 huisvesting van HVHB] Heemstede