Tags

Ingekleurde steendruk van hofstede 'Bosch en Vaart' door P.J.Lutgers (1837-1844)

Ingekleurde steendruk van hofstede ‘Bosch en Vaart’ door P.J.Lutgers (1837-1844)

Theekoepel van 'De Rijp'. Foto Harm Botman, Ons Bloemendaal, 1984

Theekoepel van ‘De Rijp’. Foto Harm Botman, Ons Bloemendaal, 1984

NAAMLIJST VAN NOORD-HOLLANDSCHE BUITENPLAATSEN EN DERZELVER   EIGENAREN 1836 [gepubliceerd in De Navorscher, jrg. 55,1905, p.339-340] Zuid-Kennemerland BENNEBROEK

– Bosch en Berg             J.van Lith

Advertentie verhuur van Bosch en Berg door J.van Lith uit het Algemeen Dagblad van 23 maart 1847

Advertentie verhuur van Bosch en Berg door J.van Lith uit het Algemeen Dagblad van 23 maart 1847

– Duinlust                      T.L.de Suermondt de Bas

–  Huis te Bennebroek      A.D.Willink

Het Huis te Bennebroek, getekend door P.J.Lutgers omstreeks 1840

Het Huis te Bennebroek, getekend door P.J.Lutgers omstreeks 1840

– Middendorp                 W.H.Gerlings

De hofstede Middendorp, gelegen nabij de Hervormde Kerk (Uit L.van Ollefen, gegraveerd door Anna C.Brouwer, 1796)

De hofstede Middendorp, gelegen nabij de Hervormde Kerk (Uit L.van Ollefen, gegraveerd door Anna C.Brouwer, 1796)

– Duinzigt                       idem W.H.Gerlings – Duinlaan                      Pieter Calkoen

Duinlaan door P.J.Lutgers, circa 1842

Duinlaan door P.J.Lutgers, circa 1842

De gefortuneerde koopman Pieter Calkoen (1784-1863) overleed op zijn buitenplaats Duinlaan in Bennebroek

De gefortuneerde koopman Pieter Calkoen (1784-1863) overleed op zijn buitenplaats Duinlaan in Bennebroek

– Huis te Bijweg             De wed. Valckenaer

De voormalige koepel van Huis te Bijweg nabij de Leidsevaart in de tijd van Johan Valckenaer, 25vb januari 1821 in Bennebroek overleden.

De voormalige koepel van Huis te Bijweg nabij de Leidsevaart in de tijd van Johan Valckenaer, 25 januari 1821 in Bennebroek overleden.

BERKENRODE – Knapenburg                J.J.Meder

De hofstede Knapenburg aan de Herenweg in Heemstede/ Berkenrode. (P,J,Lutgers, 1837-1844)

De hofstede Knapenburg aan de Herenweg in Heemstede/ Berkenrode. (P.J.Lutgers, circa 1840)

– Berkenrode                 J.P.van Wickevoort Crommelin

Het in 1573 ten dele verwoeste kasteel Berkenrode op een ets van Pieter Saenredam uit 1628.

Het in 1573 ten dele verwoeste kasteel Berkenrode op een ets van Pieter Saenredam uit 1628.

Naschildering door A.A.v.d.Berg naar een tekening van het kasteel Berkenrode door P.Saenredam uit 1628

Naschildering door A.A.v.d.Berg naar een tekening van het kasteel Berkenrode door P.Saenredam uit 1628

De ruïne van het huis Berkenrode, gegraveerd door J.Schijnvoet naar een oude tekening van S.Roghman. 1711

De ruïne van het huis Berkenrode, gegraveerd door J.Schijnvoet naar een oude tekening van R.Roghman, 1711)

Het herstelde kasteel Berkenrode, in 1647 getekend door Roeland Roghman

Het herstelde kasteel Berkenrode, in 1647 getekend door Roeland Roghman

Mogelijk slechts ten dele uitgevoerde geometrische tuinaanleg, omstreeks 1712 vervaardigd door S.Stopendaal. Vooraan de Herenweg, helemaal boven de Leidsevaart.

Mogelijk slechts ten dele uitgevoerde geometrische tuinaanleg, omstreeks 1712 vervaardigd door S.Stopendaal. Vooraan de Herenweg, helemaal boven de Leidsevaart.

Portret van mr. Jan Trip (1664-1732), hier 51 jaar. Met rechtsonder afbeelding van huize Berkenrode. Anonieme gravure vermoedelijk vervaardigd door Pieter van Gunst

Portret van mr. Jan Trip (1664-1732), hier 51 jaar. Met rechtsonder afbeelding van huize Berkenrode. Anonieme gravure vermoedelijk vervaardigd door Pieter van Gunst

Voorzijde van kasteel Berkenrode na de brand van 4-5 mei 1747. Schilderij van Jan ten Compe (Rijksmuseum)

Voorzijde van kasteel Berkenrode na de brand van 4-5 mei 1747. Schilderij van Jan ten Compe (Rijksmuseum)

Voorzijde van het kasteel Berkenrode na de brand in de nacht van 4 op 5 mei 1747. Schilderij door Jan ten Compe in het Rijksmuseum

Voorzijde van het kasteel Berkenrode na de brand in de nacht van 4 op 5 mei 1747. Oorzaak was de feestilluminatie ter gelegenheid van de benoeming van prins Willem IV tot erfstadhouder. Na de brand is het huis snel herbouwd. Schilderij door Jan ten Compe in het Rijksmuseum

Huize Berkenrode na de brand. Tekening door Hendrik Spilman (1721-1784).

Huize Berkenrode na de brand. Tekening door Hendrik Spilman (1721-1784).

't Huis Berkenrode buiten Haarlem. Gravure Hendrik Spilman, 1752

’t Huis Berkenrode buiten Haarlem. Gravure Hendrik Spilman, 1752

'Het Tol-hek aan de Leidse Vaart' Links het huis Berkenrode. Gravure Gravure door H.Spilman, 1763

‘Het Tol-hek aan de Leidse Vaart’ Links het huis Berkenrode. Gravure Gravure door H.Spilman, 1763

Toegang en oprijlaan van Berkenrode. Tekening in O.I.inkt uit circa 1780 van een prinselijk bezoek, vermoedelijk door Vincent Janszoon van der Vinne

Nog een tekening van de ingang van Berkenrode, getekend door Jan Vincentszoon van der Vinne in 1780

Nog een tekening van de ingang van Berkenrode, getekend door Jan Vincentszoon van der Vinne in 1780

Huize Berkenrode vanuit de overplaats (P.J.Lutgers, circa 1840)

Huize Berkenrode (Westerduin) vanuit de overplaats (P.J.Lutgers, circa 1840)

Berkenrode; door Chris Schut, 1990

Berkenrode; door Chris Schut, 1990

– Oud Berkenrode          J.Hodshon Dedel

De koepel van Oud Berkenro(e)de en links herberg de Dorstige Kuil op een tekening van Aart Schouman uit circa 1750

De koepel van Oud Berkenro(e)de en links herberg de Dorstige Kuil op een tekening van Aart Schouman uit circa 1750

Tekening van Oud Berkenrode aan de Herenweg door Cornelis Pronk (1706-1759) (RKD)

Tekening van Oud Berkenrode aan de Herenweg door Cornelis Pronk (1706-1759) (RKD)

'Aan de Heerenweg by Oud-Berkenrode na de Dorstige Kuil' gravure naar Hendrik Spilman (1762)

‘Aan de Heerenweg by Oud-Berkenrode na de Dorstige Kuil’ gravure naar Hendrik Spilman (1762)

Ontwerp van ijskelder met paviljoen op Oud-Berkenrode door J.G.Michael, 1794. Aanzicht en plattegrond vloer. Het is niet zeker dat het ontwerp werd uitgevoerd

Ontwerp van ijskelder met paviljoen op Oud-Berkenrode door J.G.Michael, 1794. Aanzicht en plattegrond vloer. Het is niet zeker dat het ontwerp werd uitgevoerd. Gekleurde tekening Noord-Hollands Archief Haarlem

‘Op deze tekeningen ziet men boven de kelder, die aan de achterzijde van een toegangspoort met één compartiment was voorzien, een paviljoen met perystile in een streng klassieke vorm ontworpen. De muur van de put is met een spouw uitgevoerd, terwijl boven de koepel een grote iolerende ruimte aangehouden werd. Kennelijk waren de kelder met portaal in steen en het paviljoen in hout gedacht. De aanduiding op de tekening ‘Coupel van vooren oover ’t Water te Sien’ doelde vermoedelijk op de scheidingsvaart tussen Groot- en Oud-Berkenrode. Indien deze kelder met paviljoen ooit is uitgevoerd, is hij geheel verdwenen (thans een woonwijk op deze plaats)’. A.W.Reinink en J.G.Vermeulen. IJskelders; koeltechnieken van weleer. Nieuwkoop, Heuff, 1981, p. 208. Gelet op de steendruk van H.Numan uit 1797 mag worden aangenomen dat uitvoering van dit project wèl heeft plaatsgevonden.

Dwarsdoorsnede ijskelder en paviljoen Oud-Berkenrode door architect J.G.Michael, 1794

Dwarsdoorsnede ijskelder en paviljoen Oud-Berkenrode door architect J.G.Michael, 1794. Doorsnede en plattegrond-constructietekening van het paviljoen. De tweeslachtigheid van het bouwsel komt in de doorsnede goed tot uitdrukking: Boven de (thee)koepel als verblijf van genoegen en vormt de peristyle een soort aangezicht, een optische accessoire, in het park; terwijl daaronder zich het areaal van de arbeid bevindt: de tuinman kan de ijskelder alleen via de ‘cloaak’ (van onder en van achter) betreden. Het is bijna een  antropomorf bouwsel, waarin het klassenonderscheid op het landgoed treffend is ondergebracht. Gekleurde tekening. Noord-Hollands Archief Haarlem.

Litho van ijskelder op Oud-Berkenroede door Numan, 1797 (Chart Room)

Litho van ijskelder op Oud-Berkenroede door Numan, 1797 (Chart Room)

Ontwerptekening tuin Oud Berkenrode door Zocher, 1797 (Charter Room)

Ontwerptekening tuin Oud Berkenrode door Zocher, 1797 (Charter Room)

Bosbedrijfskaart Oud Berkenrode Heemstede 1797-1806 (Chart Room)

Bosbedrijfskaart Oud Berkenrode Heemstede 1797-1806 (Chart Room)

Detail Oud Berkenrode (Chart Room)

Detail bosplan Oud Berkenrode (Chart Room)

Oud Berkenroede. Litho door P.J. Lutgers, circa 1840

Oud Berkenroede. Litho door P.J. Lutgers, circa 1840

BLOEMENDAAL –  Huis te Vogelenzang      W.P.Barnaart

Vogelenzang

Voorzijde van boek ‘Huis te Vogelenzang’, 2016 door Martin Bunnik

Vogel3

Achteromslag van boek ‘Huis te Vogelenzang’  door Martin Bunnik, 2016 

 

Aankondiging van in 2016 te verschijnen boek over Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart door Martin Bunnik

Aankondiging van in 2016 te verschijnen boek over Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart door Martin Bunni

Situering van het Huis te Vogelenzang. Detail van een 18e eeuwse kaart. DE oudste vermelding in een charter dateert van 4 mei 1297. Daarin is sprake van een lijftocht voor de vrouw van graaf Jan 1 met een rente van 8000 Tournoijsen, per jaar uit de grafelijke huizen in Den Haag en Vogelenzang alsmede uit alle grafelijke goederen en rechten in Noordholland, Kennemerland en Waterland.( J.G.Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. II (1972), nummer 961).

Situering van het Huis te Vogelenzang. Detail van een 18e eeuwse kaart. DE oudste vermelding in een charter dateert van 4 mei 1297. Daarin is sprake van een lijftocht voor de vrouw van graaf Jan 1, Elisabeth van Ruddlan, dochter van de Engelse koning,  met een rente van 8000 Tournoijsen, per jaar uit de grafelijke huizen in Den Haag en Vogelenzang alsmede uit alle grafelijke goederen en rechten in Noordholland, Kennemerland en Waterland.( J.G.Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. II (1972), nummer 961).

Huis te Vogelenzang. Tekening door H.Pola uit 1718.

Huis te Vogelenzang. Tekening door H.Pola uit 1718.

Nieuwe Huis te Vogelenzang in Atlas Schoemaker. 1726

Nieuwe Huis te Vogelenzang in Atlas Schoemaker. 1726

Ruïne van het Huis te Vogelesang buyten Haarlem, 1600. Uit: Atlas Schoemaker, 1710-1735 (Koninklijke Bibliotheek)

Ruïne van het Huis te Vogelesang buyten Haarlem, 1600. Uit: Atlas Schoemaker, 1710-1735 (Koninklijke Bibliotheek)

Huis te Vogelenzang van de zijkant gezien ten tijde van eigenaar Jan van Marcelis (1731-1791) Tekening door Jacobus Stellingwerf, 1726 (Bibliotheek Rotterdam)

Huis te Vogelenzang van de zijkant gezien ten tijde van eigenaar Jan van Marcelis (1731-1791) Tekening door Jacobus Stellingwerf, 1726 (Bibliotheek Rotterdam)

Huys te Vogelenzang en Teylingenbosch. Detail uit een kaart van landmeter Daniël Engelman, 1794 (coll. Huize Vogelenzamg)

Huys te Vogelenzang en Teylingenbosch. Detail uit een kaart van landmeter Daniël Engelman, 1794 (coll. Huize Vogelenzamg)

Tussen Hillegom, De Zilk en Vogrlenzang moest de trekvaart dwars door de strandwal (Leyduin) worden gegraven. Nabij Bennebroek zijn de buitenplaatsen de Hartekamp en Croesbeek ingetekend (Hoogheemraadschap van Rijnland, A0081 A) Uit: Blauwe adel van de Bollenstreek; 350 jaar Haarlemmertrekvaart - Leidsevaart 1657-2007. 2007

Tussen Hillegom, De Zilk en Vogelenzang moest de trekvaart dwars door de strandwal (Leyduin) worden gegraven. Nabij Bennebroek zijn de buitenplaatsen de Hartekamp en Croesbeek ingetekend (Hoogheemraadschap van Rijnland, A0081 A) Uit: Blauwe adel van de Bollenstreek; 350 jaar Haarlemmertrekvaart – Leidsevaart 1657-2007. 2007

Situatietekening van 't Huys te Vogelesang, o.a. naar Floris Balthasar van Berckenrode en het Caertboeck (vervaardigd door Publieke Werken Bloemendaal).

Situatietekening van ’t Huys te Vogelesang, o.a. naar Floris Balthasar van Berckenrode en het Caertboeck (vervaardigd door Publieke Werken Bloemendaal).

Westgevel van Huis te Vogelenzang met tuin in landschappelijke aanleg. Aquarel door Geevers van Endegeest uit 1823 (N.H.A.)

Westgevel van Huis te Vogelenzang met tuin in landschappelijke aanleg. Aquarel door Geevers van Endegeest uit 1823 (N.H.A.)

Landschap te Vogelenzang. Schilderij uit 1834 van Gerrit Jan Michaëlis (1775-1857) in Teylers Museum

Landschap te Vogelenzang. Schilderij uit 1834 van Gerrit Jan Michaëlis (1775-1857) in Teylers Museum. Op het doek is het huis Vogelenzang niet afgebeeld, maar de voorstelling toont overeenkomsten met de parkachtige aanleg van het nog bestaande landgoed. )

Litho van Huis te Vogelenzang door P.J.Lutgers, circa 1842

Litho van Huis te Vogelenzang door P.J.Lutgers, circa 1842

'Gezigt in de Vogelezang' Steendruk P.J.Lutgers, circa 1842

‘Gezigt in de Vogelezang’ Steendruk P.J.Lutgers, circa 1842

Huis te Vogelenzang; schilderij door G.C.Jongh Visscher

Huis te Vogelenzang; schilderij door G.C.Jongh Visscher

Huis te Vogelenzang; tekening door Chris Schut (uit: A.M.Hulkenburg,Gezichten in Zuid-Kennemerland, 1990)

Huis te Vogelenzang; tekening door Chris Schut (uit: A.M.Hulkenburg,Gezichten in Zuid-Kennemerland, 1990)

scannen0021

Huis te Vogelenzang, 1999

Huis te Vogelenzang, 1999

Links: Laantje bij Vogelenzang en rechtse foto: beeldengroep in het park van Huize Vogelenzang, circa 1920

Scan1344

Teijlingerbosch; door Chris Schut, 1990

Teijlingerbosch; door Chris Schut, 1990

– Kroesbeek                    De wed. Valckenaer – Woestduin                    J.C.Roëll. Ed. van den Burg

De hofstede Woestduin, aangelegd door Van Hove en omstreeks 1844 toebehorend aan Van der Burch (P.J.Lutgers)

De hofstede Woestduin, aangelegd door Van Hove en omstreeks 1844 toebehorend aan Van der Burch (P.J.Lutgers)

Het toegangshek van landgoed Woestduin. Uit: De gedichten van de Schoolmeester, uitgegeven door mr.J.van Lennep, 1860.

Het toegangshek van landgoed Woestduin. Uit: De gedichten van de Schoolmeester, uitgegeven door mr.J.van Lennep, 1860.

Personeel van Woestduin in 1885

Personeel van Woestduin in 1885

– Leiduin                         A.L.van Lennep

Loon

In 1717 kochten drie ongehuwde kinderen van Willem van loon: Nicolaas, Emerentia en Cornelia, de buitenplaats Leiduin van Johan Romswincken (‘Leven op Leyduin, uitgave van Landschap Noord-Holland).Een bijschrift invoeren

Leiduin

Dochter van eigenaar Van Loon in de bokkenwagen

'Leiduin', tekening in O.I.inkt door E.van Drielst uit omstreeks 1790

‘Leiduin’, tekening in O.I.inkt door E.van Drielst uit omstreeks 1790

Gezicht in de hofstede Leiduin aan de Leidse Trekvaart, toebehorende aan mr.H.A.van Lennep uit Amsterdam (P.J.Lutgers, circa 1840)

Gezicht in de hofstede Leiduin aan de Leidse Trekvaart, toebehorende aan mr.H.A.van Lennep uit Amsterdam (P.J.Lutgers, circa 1840)

 

 

Het oude huis van Leiduin op een oude ansichtkaart. Het huis is omstreeks 1920 afgebroken ten gunste van een nieuw pand ontworpen door Andries de Maaker

Het oude huis van Leiduin op een oude ansichtkaart. Het huis is omstreeks 1920 afgebroken ten gunste van een nieuw pand ontworpen door Andries de Maaker

Leiduin1

Koepelje met waterval op Leiduin nabij Vogelenzang

Twee generaties Van Lennep op de veranda van het grote huis Leyduin. Staand midden Gerard Louis van Lennep, voor hem Anna Sophia van Lennpe-Lreye bij de kinderwagen. Rechts leunend tegen de zuil Henrick Samuel van Lennep, zittend links van hem zijn echtgenote Anna Cecilia van Lennep-van Eeghen. Om hen heen de 9 kinderen van het echtpaar Van Lennep-Kreye. Foto uit 1895

Twee generaties Van Lennep op de veranda van het grote huis Leyduin. Staand midden Gerard Louis van Lennep, voor hem Anna Sophia van Lennep-Kreye bij de kinderwagen. Rechts leunend tegen de zuil Henrick Samuel van Lennep, zittend links van hem zijn echtgenote Anna Cecilia van Lennep-van Eeghen. Om hen heen de 9 kinderen en het echtpaar Van Lennep-Kreye. Foto uit 1895.

Henrick S. van Lennep voor het huis Leiduin in 1914. Hij was de laatste Van Lennep die Leiduin bewoonde en overleed in 1914

Henrick S. van Lennep voor het huis Leiduin in 1914. Hij was de laatste Van Lennep die Leiduin bewoonde en overleed in 1914

Leiduin2

                                           Portret van Henrick S. van Lennep op latere leeftijd

juffershuis

Het oudste pand op Leuduin dateert uit de 18e eeuw, heet Juffers- of Tweelinghuis en werd als zomerverblijf benut. Het is onlangs gerestaureerd door het Noord-Hollands Landschap

Six

Portret van dce knappe en vermogende Lucretia Johanna Six-van Winter; door A.J.Dubois Drahonet 1825. In 1813 kocht zij een gedeelte van Leyduin. Geert Mak wijdde een hoofdstuk aan haar in zijn boek: De levens van Jan Six; een familiegeschiedenis. 2016. (Collectie Six Amsterdam)

Jonkheer M.A.van Lennep, destijds woonachtig in de Johannes Verhulstlaan te Heemstede en vervolgens in de Burghave aan de Provinciënlaan in Heemstede schreef me op 5 december 1994: ‘Conform toezegging hierbij twee briefkaarten van Leiduin. Het huis stond vroeger vóór de stallen en de koetsierswoning op het grasveld naast de beuk, rechts van het theekoepeltje. Na de dood van de oude heer Henrick S.van Lennep in 1914 is het leeg blijven staan tot begin 19120, toen het hele terrein door zijn erven – de kinderen van zijn broer Gerard Louis – verkocht werd aan de heer Dorhout Mees, die het oude huis liet afbreken en meer zuidelijk het nieuwe huis Leiduin liet bouwen als een replica van het door de familie van Dedem bewoonde huis in Aerdenhout, Boekenrodeweg 6’. 

De Belvedère van Leiduin, een zeshoekig gebouwtje, is eind 18e eeuw gebouwd op een kunstmatige heuvel

De Belvedère van Leiduin, een zeshoekig gebouwtje, is eind 18e eeuw gebouwd op een kunstmatige heuvel

De gerestaureerde Belvedère van Leyduin (29-9-2014)

De gerestaureerde Belvedère van Leyduin (29-9-2014)

Bord met uitleg Bevedère Leyduin

Bord met uitleg Bevedère Leyduin

Het voor de familie Dorhout Mees in 1921 ontworpen huis voor het nieuwe Leyduin in het zuiddeel van het landgoed te Vogelenzang (Bloemendaal)

Het voor de familie Dorhout Mees in 1921 ontworpen huis voor het nieuwe Leyduin in het zuiddeel van het landgoed te Vogelenzang (Bloemendaal)

Ansichtkaart van het oude Leyduin-huis

Ansichtkaart van het oude Leyduin-huis

Huize Leyduin op een foto van Articapress uit 1961

Huize Leyduin op een foto van Articapress uit 1961

Bruggetje op landgoed Leyduin

Bruggetje op landgoed Leyduin

Vleugelnootboom Leyduin (foto Freek Baars, 1989, voor Sichting Ons Bloemendaal).

Vleugelnootboom Leyduin (foto Freek Baars, 1989, voor Sichting Ons Bloemendaal).

Leiduin; door Chris Schut 1990

Leiduin; door Chris Schut 1990

Plattegrond Leyduin

Plattegrond Leyduin

Vinkenduin; tekening door Chris Schut, 1990

Vinkenduin; tekening door Chris Schut, 1990

Situering van landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin (Landschap Noord-Holland)

Situering van landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin (Landschap Noord-Holland)

Leiduin

Kaart Leiduin (provincie Noord-Holland)

– Oosterduin                   J.Hodshon Dedel

Oosterduin op een ingekleurde prent van Hendrik Numan uit 1794

Oosterduin op een ingekleurde prent van Hendrik Numan uit 1797

De hofstede Oosterduin. Aquarel door Herman Numan uit 1797

De hofstede Oosterduin. Aquarel door Herman Numan uit 1797

– Elswout                        De Erven Borski

Elswout was in de 16e eeuw een hofstede, en is in 1654 aanzienlijk uitgebreid. G.A.Berckheijden vervaardigde een schilderij dat zich in het Frans Hals Museum bevindt.

Elswout was in de 16e eeuw een hofstede, en is in 1654 aanzienlijk uitgebreid. G.A.Berckheijden vervaardigde een schilderij dat zich in het Frans Hals Museum bevindt.

De lustplaats Elswout bij Overveen. Gravure uit 1746 Uit: De Tegenwoordige Staat, Het Verheerlijkt Nederland en de Vaderlandsche Gezichten.

De lustplaats Elswout bij Overveen. Gravure uit 1746 Uit: De Tegenwoordige Staat, Het Verheerlijkt Nederland en de Vaderlandsche Gezichten.

Elswout door H.Numan, circa 1795

Elswout door H.Numan, circa 1795

Landschappelijk gezicht in Elswout door Hendrik Schwegman (1761-1816) uit Haaelem, (die een neef was van de hovenier van Elswout), 1796. Prent naat een tekening van Egbert van Drielst uit datzelfde jaar, waarbij Jacob Cats de figuren tekende.

Landschappelijk gezicht in Elswout door Hendrik Schwegman (1761-1816) uit Haaelem, (die een neef was van de hovenier van Elswout), 1796. Prent naat een tekening van Egbert van Drielst uit datzelfde jaar, waarbij Jacob Cats de figuren tekende.

De hofstede Elswout van mevrouw de weduwe Borski (litho P,J,Lutgers, 1837-1844)

De hofstede Elswout van mevrouw de weduwe Borski (litho P.J.Lutgers, 1837-1844)

Voorpoort van de hofstede Elswout. Tekening van J.H.van West. Uitgaaf van J.J.van Brederode (lith. Emrik en Binger)

Voorpoort van de hofstede Elswout. Tekening van J.H.van West. Uitgaaf van J.J.van Brederode (lith. Emrik en Binger)

Binnenzijde van het poortgebouw Elswout, in 1979 getekend door Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal

Binnenzijde van het poortgebouw Elswout, in 1979 getekend door Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal

Elswout; door Chris Schut 1990

Elswout; door Chris Schut 1990

Tuinhuisje Elswout (Harm Botman; Ons Bloemendaal, 1984)

Tuinhuisje Elswout (Harm Botman; Ons Bloemendaal, 1984)

Nog een tuinhuisje op landgoed Elswout. Foto van Harm Botman, Ons Bloemendaal, 1984.

Nog een tuinhuisje op landgoed Elswout. Foto van Harm Botman, Ons Bloemendaal, 1984.

 

elswout2

Plattegrond van het landgoed Elswout in Overveen (Bloemendaal)

Elswout

Kaart oranjerie Elswout (provincie Noord-Holland)

Wim Post publiceerde in Ons Bloemendaal, nummer 4, jaargang 38, winter 2014, een arikel over een tot dan toe onbekend gezin op Elswout op een schilderij in het Rijknuseum Twenthe te Enschede.

De personen op het schilderij [door Wim Post]: ‘Maar wie heeft De Lelie nu afgebeeld? Het ligt voor de hand hij de eigenaars van het landgoed heeft geschilderd. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat…

– Mariënbosch                 D.M.de Neufville

Tekening van Mariënbosch door Hendrik Spilman uit 1735 Noord-Hollands Archief)

Tekening van Mariënbosch door Hendrik Spilman uit 1735 Noord-Hollands Archief)

– Boekenrode                  J.A.van Lennep (kinderen)

De buitenplaats Boekenrode in 1795 geaquarelleerd door H.Numan

De buitenplaats Boekenrode in 1795 geaquarelleerd door H.Numan

Het weidse uitzicht rond Boekenrode in 1795, door Hendrik Numan.

Het weidse uitzicht rond Boekenrode in 1795, door Hendrik Numan.

De hofstede Boekenrode in den Aerdenhout op de grens van Heemstede. In 1844 toebehorend aan het nageslacht van de heer P.van Lennep (P.J.Lutgers)

De hofstede Boekenrode in den Aerdenhout op de grens van Heemstede. In 1844 toebehorend aan het nageslacht van de heer P.van Lennep (P.J.Lutgers)

Boekenrode lag in Aerdenhout (Bloemendaal) op de grens van Heemstede

Boekenrode/Alverna. Tekening door Chris Schut 1990

Boekenrode/Alverna. Tekening door Chris Schut 1990

Theekoepel Boekenrode.Foto Harm Botman, Ons Bloemendaal.

Theekoepel Boekenrode.Foto Harm Botman, Ons Bloemendaal. 1984.

In 1987 verscheen een fotoalbum gewijd aan Alverna/Nieuw Boekenrode

Duinvliet                     De Erven Borski

De hofstede Duinvliet van mw. de weduwe Borski (P.J.Lutgers)

De hofstede Duinvliet van mw. de weduwe Borski (P.J.Lutgers)

Elswoutshoek               —

Hofstede Elswouthoek Overveen. Aquarel toegeschreven aan H.Tavenier (Provinciale atlas Noord-Holland)

Hofstede Elswouthoek Overveen. Aquarel toegeschreven aan H.Tavenier (Provinciale atlas Noord-Holland)

De hofstede Elswouthoek, bewoond door de heer J.van der Vliet (P.J.Lutgers, circa 1840)

De hofstede Elswouthoek, bewoond door de heer J.van der Vliet (P.J.Lutgers, circa 1840)

Schoonoord                 J.Hodshon Vaart en Duin              Wed. Hooft geb. Warin

De hofstede Vaart en Duin te Overveen van de weduwe Borski, betrokken door haar zoon W.Borski te Amsterdam (P.J.Lutgers)

De hofstede Vaart en Duin te Overveen van de weduwe Borski, betrokken door haar zoon W.Borski te Amsterdam (P.J.Lutgers)

Duinzigt                       idem Bellevue                      Erven van Dam Welgelegen                  Machielse Bijduin                        C.H.Dull huisvr van Hebert De Nachtegaal             C.J.van der Vliet Willemsoord                 W.H.Warnsinck Bz. Het Anker                     De wed. Gogel Bloemenheuvel             P.R.Plateau de Beck F.Taunay

Buitenverblijft Bloemenheuvel gesticht door jonkheer O.W.Berg van Dussen, afgebouw door J.D.Zocher, bewoond door de weduwe Planteau (Lutgers, circa 1840)

Buitenverblijft Bloemenheuvel gesticht door jonkheer O.W.Berg van Dussen, afgebouw door J.D.Zocher, bewoond door de weduwe Planteau (Lutgers, circa 1840)

Bloemenheuvel, tussen Overveen en Bloemnendaal op een lithoprent uit 1863

Bloemenheuvel, tussen Overveen en Bloemnendaal op een lithoprent uit 1863

de Rijp                         W.H.Backer

Hofstede de Rijp nabij Sparrenheuvel gelegen en ook eigendom van W.H.Backer (P.J.Lutgers)

Hofstede de Rijp nabij Sparrenheuvel gelegen en ook eigendom van W.H.Backer (P.J.Lutgers)

Sparrenheuvel              (idem) W.H.Back

Sparrenheuvel

De hofstede Sparrenheuvel nabij Overveen, aangelegd door J.D.Zocher, toebehorend aan jonkheer W.H.Backer

Deel van litho 'koffieprent' uit 1863 met 'Gezigt te Bloemendaal, een uur afstands van Haarlem'met rechts het huis Sparrenheuvel

Deel van litho ‘koffieprent’ uit 1863 met ‘Gezigt te Bloemendaal, een uur afstands van Haarlem’ met rechts het huis Sparrenheuvel

Sparrenheuvel, Bloemendaal. Zondagsblad, 1909

Sparrenheuvel, Bloemendaal. Zondagsblad, 1909

Hartenlust                   C.J.van der Vliet

De hofstede Hartenlust in Bloemendaal. Gravure van Hendrik de Leth, 1762

De hofstede Hartenlust in Bloemendaal. Gravure van Hendrik de Leth, 1762

De hofstede hartenlust aan de straatweg tussen Overveen en Bloemendaal. Aangelegd door J.D.Zocher en omstreeks 1840 toebehorende aan Vrouwe J.A.van Vollenhoven Douairière Baron Mr. J.van Styrum

De hofstede Hartenlust aan de straatweg tussen Overveen en Bloemendaal. Aangelegd door J.D.Zocher en omstreeks 1840 toebehorende aan Vrouwe J.A.van Vollenhoven Douairière Baron Mr. J.van Styrum

Het park van Hartelust, getekend door P.J.Lutgers

Het park van Hartenlust, getekend door P.J.Lutgers (steendruk)

Duin en Daal               B.C.de Lange

Duin en Daal; ets door F.A.Milztz. Uit: Adriaan Loosjes' Hollands Arkadia, 1804

Duin en Daal; ets door F.A.Milatz. Uit: Adriaan Loosjes’ Hollands Arkadia, 1804

– Gewezen huis Bloemendaal  J.P.Teding van Berkhout – Wildhoef                              Wed. J.Willink geb. Kops

De koepel van Woldhoed in Bloemendaal. Daarachter de Hervormde Kerk. Tekening van J.E.Grave uit omstreeks 1792

De koepel van Woldhoed in Bloemendaal. Daarachter de Hervormde Kerk. Tekening van J.E.Grave uit omstreeks 1792

De hofstede Wildhoef, opnieuw aangelegd door architect J.D.Zocher. Omstreeks 1840 in eigendom van mr. J.P.A.van Wickevoort Crommelin

De hofstede Wildhoef, opnieuw aangelegd door architect J.D.Zocher. Omstreeks 1840 in eigendom van mr. J.P.A.van Wickevoort Crommelin (steendruk P.J.Lutgers)

Omgeving van hofstede Wildhoef (P.J.Lutgers)

Omgeving van hofstede Wildhoef (P.J.Lutgers)

Rechts de koepel van Wildhoef, in 1979 getekend door Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal

Rechts de koepel van Wildhoef, in 1979 getekend door Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal

– Aelbertsberg                         J.P.Teding van Berkhout

Het huis Aelbertsberg. Omstreeks 1840 toebehorend aan jhr. J.P.Teding van Berkhout, die het verfraaide (P.J.Lutgers)

Het huis Aelbertsberg. Omstreeks 1840 toebehorend aan jhr. J.P.Teding van Berkhout, die het verfraaide (P.J.Lutgers)

– Meer en Berg                       P.J. van Hoorn – Bloemendaals Begin             J.P.Taunay

HAARLEM – Plantlust                       M.van Marum Meerlust H.Veldmaat – – Buitenrust                         Mevr. De wed. Koene Klein

Ontwerp van architect P.E.Duyvené uit 1789/1790 voor Jan Anabias Willink van een nieuw Buitenrust

Ontwerp van architect P.E.Duyvené uit 1789/1790 voor Jan Anabias Willink van een nieuw Buitenrust

– Paviljoen                            W.M.van der Aa Cz. – Bellevue                                   M.Hoofman

paviljoen

Het Paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout op een litho van drukkerij Vernhout & Sluyters Haarlem naar een tekening van Auke A.Tadema

De koepel van Bellevue aan de Kleine Houtweg. Al in 1682 stond hier een gebouwtje. Maria Hoofman liet hier in 1801 aan de Van Heythuijzenweg een koepel bijbouwen naar een ontwerp van Abraham van der Hart. Na haar overlijden in 1846 veranderde de koepel verscheidene malen van eigenaar. Hier woonde na terugkeer uit Duitsland  de letterkundige Leo Tepe (1842-1928), die voornamelijk in de Duitse taal schreef onder schuilnaam van zijn geboortepaats Leo van Heemstede. Onderzoek naar de koepel van Bellevue deed kunsthistorica Fanda van der Steenstraten.

In 1801 ontving de Amsterdamse architect Abraham van der Hart van Maria Hoofman de opdracht een koepel voor haar buitenplaats aan het Spaarnne te bouwen. Hiervoor moest het buitentje Overlaan gesloopt worden. Bovenstaande tekening van Zoutendijk toont het resultaat. De koepel staat nu even ten noorden van de Heythuizenweg.

In 1801 ontving de Amsterdamse architect Abraham van der Hart van Maria Hoofman de opdracht een koepel voor haar buitenplaats aan het Spaarnne te bouwen. Hiervoor moest het buitentje Overlaan gesloopt worden. Bovenstaande tekening van Zoutendijk toont het resultaat. De koepel staat nu even ten noorden van de Heythuizenweg.

Informatie over koepel Bellevue uit C.A.van Swigchem: 'Abraham van der Hart 1747-1820' Utrecht, 1965, pagina 234.

Informatie over koepel Bellevue uit C.A.van Swigchem: ‘Abraham van der Hart 1747-1820’ Utrecht, 1965, pagina 234.

– Welgelegen                              Domein

Paviljoen Welgelegen, zuidzijde, 1791. H.P.Schouten, 1791.

Paviljoen Welgelegen, zuidzijde, 1791. H.P.Schouten (1747-1822)

Rechterdeel van een prent door Benjamin Comté en Chr. à Mechel te Basel, 1792

Rechterdeel huis Welgelegen van een prent door Benjamin Comté en Chr. à Mechel te Basel, 1792

Linkerdeel van prent door August Comté: het huis Welgelegen van Henry Hope, 1792.

Linkerdeel van prent door August Comté: het huis Welgelegen van Henry Hope, 1792.

't Paviljoen, aquatint door H.W.Hoogkamer, 1820 (Buffa)

’t Paviljoen, aquatint door H.W.Hoogkamer, 1820 (Buffa)

Kopergravure en kleurpenseel van Welgelegen/'t Paviljoen uit 1825

Kopergravure en kleurpenseel van Welgelegen/’t Paviljoen uit 1825

Luchtfoto met toegangswegen vanuit het zuiden (Heemstede) naar Haarlem. Links de Wagenweg, recht de Dreef. In het midden rechts het Paviljoen, tegenwoordig Provinciehuis van Noord-Holland

Luchtfoto met toegangswegen vanuit het zuiden (Heemstede) naar Haarlem. Links de Wagenweg, recht de Dreef. In het midden rechts het Paviljoen, tegenwoordig Provinciehuis van Noord-Holland

– Land en Bosch                          M. van Houten – Oostenhout                              idem – (naamloos)                              J.Carp – Zwanenburg                            L.Kleermaker – Schoonzigt                                Heemskerk – Stad en Vaart                            Wilson – Mijn Genoegen                        G.Feije (Kwekerij en bloemisterij J.B.Zocher)

HEEMSTEDE (vanaf Bosch en Hoven/Leeuwenhooft – op de grens – sinds annexatie 1927 Haarlem) – De Hartekamp                        Erven  Brants

Hofstede de Hartekamp, in 1773 getekend door Hendrik Tavenier (Noord-Hollands Archief)

Hofstede de Hartekamp, in 1773 getekend door Hendrik Tavenier (Noord-Hollands Archief)

Anonieme tekening uit omstreeks 1800 van de Oranjerie van de Hartekamp en de Linnaeus geplante tulpenboom (NHA)

Anonieme tekening uit omstreeks 1800 van de Oranjerie van de Hartekamp en de Linnaeus geplante tulpenboom (NHA)

Tekening uit 1795 van de Herenweg langs de Hartekamp richting de Geleerde Man in Bennebroek (Noord-Hollands Archief)

Tekening uit 1795 van de Herenweg langs de Hartekamp richting de Geleerde Man in Bennebroek (Noord-Hollands Archief)

de Hartekamp in Heemstede nabij Bennebroek (P.J.Lutgers, circa 1840)

de Hartekamp in Heemstede nabij Bennebroek (P.J.Lutgers, circa 1840)

'Le Hartenkamp' Heliogravure van Maxime Lalanne, 1877-1881. , opgenomen in 'La Hollande à vol d'Oiseau' van H.Havard

‘Le Hartenkamp’ Heliogravure van Maxime Lalanne, 1877-1881. , opgenomen in ‘La Hollande à vol d’Oiseau’ van H.Havard

De Hartekamp door Chris Schut, 1990

De Hartekamp door Chris Schut, 1990

Hartekamp1

                       De Hartekamp op een pentekening van Piet Wiegman, circa 1980

 

– Gliphoeve                               P.J.Nicols

Recente foto van de Gliphoeve

Recente foto van de Gliphoeve

– Mannepad                              D.J.van Lennep

Emblematische voorstelling van Huis te Manpad door Job van Meek'ren. Uit: Liber Amicorum Jacob Heiblocq, 1650

Emblematische voorstelling van Huis te Manpad door Job van Meek’ren. Uit: Liber Amicorum Jacob Heiblocq, 1650

17e eeuwse tekening van Huis te Manpad door A.van de Velde

17e eeuwse tekening van Huis te Manpad door A.van de Velde

Tekening door A.Rademaker van Huis te Manpad met ophaalbrug uit 1723

Tekening door A.Rademaker van Huis te Manpad met ophaalbrug uit 1723

Tekeninh Huis te Manpad in Atlas Schoenmaker 1710-1735 (Koninklijke Bibliotheek)

Tekening Huis te Manpad in Atlas Schoemaker 1710-1735 (Koninklijke Bibliotheek)

Huize te Manpad op een tekening uit 1760 van Pieter van Loo (1735-1782) (Uiversiteitsbibliotheek Leiden)

Huize te Manpad op een tekening uit 1760 van Pieter van Loo (1735-1782) (Uiversiteitsbibliotheek Leiden)

Achterzijde van Huis te Manpad vanuit de Leidsevaart op een tekening van Hendrik Keun uit 1773

Achterzijde van Huis te Manpad vanuit de Leidsevaart op een tekening van Hendrik Keun uit 1773

Huis te Manpad van de familie Van Lennep (P.J.Lutgers)

Huis te Manpad van de familie Van Lennep (P.J.Lutgers)

Ingekeurde litho van 'Gezigt over de vyver in 't Manpad' (P.J.Lutgers, circa 1842)

Ingekeurde litho van ‘Gezigt over de vyver in ’t Manpad’ (P.J.Lutgers, circa 1842)

Manpadsbrug over de Leidsevaart (Steendruk P.J.Lutgers)

Manpadsbrug over de Leidsevaart (Steendruk P.J.Lutgers)

Huis te Manpad. Tekening door Jan Wiegman uit 1939 (NHA)

Huis te Manpad. Tekening door Jan Wiegman uit 1939 (NHA)

Huis te Manpad. Tekening door Chris Schut 1990

Huis te Manpad. Tekening door Chris Schut 1990

– Meerenberg                            A.J.van Lennep

'Gezigt by de Hofstede Meer-en-Berg', gravure door Hendrik Spilman, 1763

‘Gezigt by de Hofstede Meer-en-Berg’, gravure door Hendrik Spilman, 1763

18e eeuwse tekening van hofstede 'Meer en Berg' door H.Schouten (N.H.Archief, haarlem)

18e eeuwse tekening van hofstede ‘Meer en Berg’ door Hermanus Petrus Schouten (N.H.Archief, Haarlem)

'Meer en Berg nabij Heemstede' Steendruk door P.J.Lutgers, 1842

‘Meer en Berg nabij Heemstede’ Steendruk door P.J.Lutgers, 1842

Meerzicht; vroeger deel uitmakend van Meer en Berg

De Oranjerie van Meer en Berg in 1954 voor de afbraak. In het verleden beschouwd als één van de fraaiste van ons land (foto G.Th.Delamarre)

De Oranjerie van Meer en Berg in 1954 voor de afbraak. In het verleden beschouwd als één van de fraaiste van ons land (foto G.Th.Delamarre)

Meer en Berg, door Chris Schut, 1990

Meer en Berg, door Chris Schut, 1990

– Groenendaal en Boschbeek      H.P.Hope

Bosbeek, in eigendom van de familie Hope (P.Lutgers)

Bosbeek, in eigendom van de familie Hope (P.Lutgers)

Bosbeek; getekend door Chris Schut 1990

Bosbeek; getekend door Chris Schut 1990

– Meerenbosch                          E.van Weede van Dykveld

Steendruk van Meer en Bosch circa 1842 door P.J.Lutgers

Steendruk van Meer en Bosch circa 1842 door P.J.Lutgers

meer

kaart van Meer en Bosch Heemstede

Meer en Bosch. Tekening van Chris Schut 1990

Meer en Bosch. Tekening van Chris Schut 1990

Gewezen Slot Heemstede        M.A.Beels

Het kasteel van Heemstede in 1607 naar een schets van D.Vinkeboons

Het kasteel van Heemstede in 1607 naar een schets van D.Vinkeboons

Het Huis te Heemstede omstreeks 1610

Het Huis te Heemstede omstreeks 1610 voor de grote renovatie na 1620

Het slot van Heemstede, achterzijde en rechtervleugel, in 1645 geschilderd door N.van Berghem

Het slot van Heemstede, achterzijde en rechtervleugel, in 1645 geschilderd door N.van Berghem

Voorzijde van het slot van Heemstede met de Pons Pacis en linkervleugel. Door N.van Berghem, circa 1646.

Voorzijde van het slot van Heemstede met de Pons Pacis en linkervleugel. Door N.van Berghem, circa 1646.

Beleefdheidsbezoek van Henriette Maria aan Adriaan Pauw op het Oude Slot, dat overigens in 1642 plaatsvond (Enkjuizer Almanak, 1811)

Beleefdheidsbezoek van Henriette Maria aan Adriaan Pauw op het Oude Slot, dat overigens in 1642 plaatsvond (Enkjuizer Almanak, 1811)

Visite op het voorterrein van het Huis te Heemstede door de Engelse koningin-moeder Maria Henrietta aan Adriaan Pauw op 19 mei1642

Visite op het voorterrein van het Huis te Heemstede door de Engelse koningin Maria Henrietta, haar schoonzoon prins Willem II en een groot gevolg aan Adriaan Pauw op 19 mei 1642. Anonieme ets door Pieter Nolpe of Claes Janszoon Visscher. Met zekerheid naar een originele tekening van Jans Martszen de Jonge.

Het Oude Slot te Heemstede. Tekening van Abraham de Haan uit 1727 (RKD)

Het Oude Slot te Heemstede. Tekening van Abraham de Haan uit 1727 (RKD)

Tekening van H.de Winter uit omstreeks 1750 van het oude slot nog in volle glorie. In 1810 is het kasteel zelf gesloopt in tegenstelling tot de bijgebouwen

Tekening van H.de Winter uit omstreeks 1750 van het oude slot nog in volle glorie. In 1810 is het kasteel zelf gesloopt in tegenstelling tot de bijgebouwen

Het Huis te Heemstede; door G.Berckheyde

Het Huis te Heemstede; door G.Berckheyde, 1677

Huis te Heemstede, circa 1727-1729. Tekening door Antonia Houbraken (1686-1736). (coll. Bodel Nijenhuis-UB Leiden).

Huis te Heemstede, circa 1727-1729. Tekening door Antonia Houbraken (1686-1736). (coll. Bodel Nijenhuis-UB Leiden).

't Huys te Heemstede. Tekening uit circa 1732 door Gijsbert Boomkamp (Gemeentearchief Alkmaar). Rechts de 'vuurboot' ofwel vuurtoren bij de monding van het Spaarne komende vanaf het Haarlemmermeer. Links daarvan de Oude Kerk en links het kasteel.

’t Huys te Heemstede. Tekening uit circa 1732 door Gijsbert Boomkamp (Gemeentearchief Alkmaar). Rechts de ‘vuurboot’ ofwel vuurtoren bij de monding van het Spaarne komende vanaf het Haarlemmermeer. Links daarvan de Oude Kerk en links het kasteel.

Het Huis te Heemstede, geschilderd door Johannes Janson in 1766 (Rijksmuseum)

Het Huis te Heemstede, geschilderd door Johannes Janson in 1766. Links het poortgebouw vanwaar een rijtuig vertrekt (Rijksmuseum) ‘Het is een helder, zonnig en evenwichtig geschilderd buitentafereel (doek 69×88,5 centimeter), dat ons ook weer op suggestieve vrije wil verzekeren, hoe onverstoorbaar vriendelijk het klimaat van ons land in die tijden was. Het is ditmaal een laag zonlicht, dat lange schaduwen werpt naast het gebouw en de bomen in de laan, waarvan de details naar de smaak van die tijd met een angstvallige precisie maar zeker niet zonder gevoel voor de samenhang zijn weergegeven.’

Het Slot te Heemstede omstreeks 1800. Tekening van Wybrand Hendriks (Noord-Hollands Archief)

Het Slot te Heemstede omstreeks 1800. Tekening van Wybrand Hendriks (Noord-Hollands Archief)

Het slot van Heemstede getekend door F.A.Milatz in 1809

Het slot van Heemstede getekend door F.A.Milatz in 1809

Slot Heemstede. Uit Atlas Schoemaker (1810-1835) (Kon. Oudh. Genootschap)

Slot Heemstede. Uit Atlas Schoemaker (1810-1835) (Kon. Oudh. Genootschap)

Slot Heemstede. Uit: Atlas Schoemaker, 1810-1835 (Kon. Oudh. Genootschap)

Slot Heemstede. Uit: Atlas Schoemaker, 1810-1835 (Kon. Oudh. Genootschap)

Slot Heemstede. Uit: Atlas Schoemaker (Kon. Oudheidk. Genootschap)

Slot Heemstede. Uit: Atlas Schoemaker (Kon. Oudheidk. Genootschap)

Gekeurde tekening van het Huis te Heemstede met voorplein, moestuin, plantage en naaste omgeving. tot en met de kerk op het huidige Wilhelminaplein en de Voorweg, Achterweg en Camplaan. Linksboven de vuurbaak aan het Haarlemermeer.

Gekleurde tekening van het Huis te Heemstede met voorplein, moestuin, plantage en naaste omgeving tot en met de kerk op het huidige Wilhelminaplein en de Voorweg, Achterweg en Camplaan. Linksboven de vuurbaak aan het Haarlemmermeer.

Gerrit Lamberts (1776-1850): Poort te Heemstede (aquarel uit 1813 (Rijksmuseum Amsterdam)

Gerrit Lamberts (1776-1850): Poort te Heemstede (aquarel uit 1813 (Rijksmuseum Amsterdam)

Poort van het slot Heemstede, getekend door Gerrit Lamberts in 1813 (Rijksmuseum)

Poort van het slot Heemstede, getekend door Gerrit Lamberts in 1813 (Rijksmuseum)

Poortgebouw van het Huis te Heemstede. Gewassen pentekening van J.Pannebakker, 1817

Poortgebouw van het Huis te Heemstede. Gewassen pentekening van Jan Pannebakker, 1817

Ruïne van het slot te Heemstede. Gewassen pentekening van J.Pannebakker, gedateerd 18-6-1817

Ruïne van het slot te Heemstede. Gewassen pentekening van J.Pannebakker (geb. 1760 -?), gedateerd 18-6-1817

Tekening van Poort naar het Slot te Heemstede; door Hendrik Gerrit ten Cate, 1834 (Rijksmuseum Amsterdam)

Tekening van Poort naar het Slot te Heemstede; door Hendrik Gerrit ten Cate, 1834 (Rijksmuseum Amsterdam)

Het Huis te Heemstede. Houtgravure uit 'Penning-magazijn voor de jeugd', 2e jrg. 1838

Het Huis te Heemstede. Houtgravure uit ‘Penning-magazijn voor de jeugd’, 2e jrg. 1838

De Pons Pacis ofwel Vredesbrug van het Oude Slot te Heemstede. Schilderij van P.J.C.Gabriël uit 853 (RKD - Gemeentemuseum Den Haag)

De Pons Pacis ofwel Vredesbrug van het Oude Slot te Heemstede. Schilderij van P.J.C.Gabriël uit 1853 (RKD – Gemeentemuseum Den Haag)

Kasteelruïne Heemstede, naar een aquarel van W.Verschuur, 1861 (NH-Archief).

Kasteelruïne Heemstede, naar een aquarel van W.Verschuur, 1861 (NH-Archief).

Het slot van Heemstede; door J.P.de Koning, 1865 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Het slot van Heemstede; door J.P.de Koning, 1865 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

'Overblijfselen van het kasteel te Heemstede' 1878. Litho van P.A.Schipperus

‘Overblijfselen van het kasteel te Heemstede’ 1878. Litho van P.A.Schipperus

Vester6

                      De Vredesbrug van het Huis te Heemstede door Willem Vester (1821-1895)

 Slot1

De ruïne van het kasteel te Heemstede (Vredesbrug) naar een tekening van Frits Grabijn (1681-1919, die omstreeks 1900 in Haarlem woonde)  Uitgave in De Hollandsche Illustratie door Maatschappij voor Photographie & Zincographie, procédé mr.E.J.Asser

Het Huis te Heemstede getekend door Anton Pieck

Het Huis te Heemstede getekend door Anton Pieck

De Vredesbrug van het Oude Slot. Ets van Anton Pieck, 1918

De Vredesbrug van het Oude Slot. Ets van Anton Pieck, 1918

Het Oude Slot. Tekening door Chris Schut 1990

Het Oude Slot. Tekening door Chris Schut 1990

Het Huis te Heemstede is talrijke malen afgebeeld op schilderijen, tekeningen, gravures etc. Zelfs na de sloop zoals in 2014 in Suske en Wiske album nummer 325, getiteld 'De zwarte tulp'.

Het Huis te Heemstede is talrijke malen afgebeeld op schilderijen, tekeningen, gravures etc. Zelfs na de sloop zoals in 2014 in Suske en Wiske album nummer 326, getiteld ‘De zwarte tulp’.

Nog een afbeelding uit het 2014 verschenen album 'De zwarte tulp' uit de Suske en Wiske albums van Willy Vandersteen.

Nog een afbeelding uit het 2014 verschenen album ‘De zwarte tulp’ uit de Suske en Wiske albums van Willy Vandersteen, getekend door Luc Morjaeu

– Het Klooster                           J.S. Schaap

Door landmeter Dirk Klinkenberg in 1744 vervaardigde kaart voor geometrische parkaan leg van 't Klooster

18e eeuwse kaart met geometrische parkaanleg van ’t Klooster door Dirk van Klinkenberg

Uitsnede kaart van Dirk Klinkenberg uit 1747 ,et hoofdgebouw van 't Klooster (uit boek F.R. Hazenberg)

Uitsnede kaart van Dirk Klinkenberg uit 1747 ,et hoofdgebouw van ’t Klooster (uit boek F.R. Hazenberg)

Hofstede 't Clooster; gekleurde prenttekening uit 1794 van H.Numan

Voorzijde van hofstede ’t Clooster; gekleurde prenttekening uit 1794 van H.Numan

Achterzijde van hofstede het Klooster op een prent van Hermanus Numan uit 1794

Achterzijde van hofstede het Klooster op een prent van Hermanus Numan uit 1794

Hofstede 't Clooster op een steendruk van P.Lutgers (1837-1844)

Hofstede ’t Clooster op een steendruk van P.Lutgers (1837-1844)

Advertentie afbraak herenhuis 't Klooster uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 juli 1854.

Advertentie afbraak herenhuis ’t Klooster uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 juli 1854.

– Overlaan                                P.Groos [zoon van dokter Jacob Groos] – Ipenrode                                De wed. J. van de Poll [geb. Anna Catharina Valckenier]

De Herenweg met inrijhek en( gesloopte) koepel van hofstede Ipenrode, Heemstede. Pentekening door Cornelis van Noorde (1731-1795) (Noord-Hollands Archief)

De Herenweg met inrijhek en( gesloopte) koepel van hofstede Ipenrode, Heemstede. Pentekening door Cornelis van Noorde (1731-1795) (Noord-Hollands Archief)

De hofstede Ipenrode aan de Herenweg in Heemstede

De hofstede Ipenrode aan de Herenweg in Heemstede

Heemstede Huize Ipenrode, achterzijde. Zondagsblad, 19 juli 1909

Huize Ipenrode, achterzijde. Heemstede. Zondagsblad, 19 juli 1909

                            – Ipenrode

Ipenrode in Heemstede; door Chris Schut, 1990 [Uit: Gezichten in Zuid-Kennemerland. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1991]

Ipenrode in Heemstede; door Chris Schut, 1990 [Uit: Gezichten in Zuid-Kennemerland. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1991]

– Kennemeroord                       L. Bisschofsheim

Kennemeroord. P.J.Lutgers, circa 1842

Kennemeroord. P.J.Lutgers, circa 1842

– Bronstee                              D.Splitgerber

De hofstede Bronstee onder Heemstede (P.J.Lutgers, 1837-1844)

De hofstede Bronstee onder Heemstede (P.J.Lutgers, 1837-1844)

– Land en Spaarnzigt                de Erven van G.G.van der Ulft (Nulft)

Land- en Spaarnzicht aan de Binnenweg on Heemstede omstreeks 1900. Gesloopt om in 1908 plaats te maken voor een villa gebouwd in opdracht van mw. P.van den Berg-Preijde

Land- en Spaarnzicht aan de Binnenweg on Heemstede omstreeks 1900. Gesloopt om in 1908 plaats te maken voor een villa gebouwd in opdracht van mw. P.van den Berg-Preijde

– Bosch en Hoven                    G.V.Willink /W.Willink   [Gelegen tussen Herenweg, Crayenestersingel, Adriaan Pauwlaan, Caspar Fagelaan, Johan de Wittlaan. Wat resteert zijn de Zocher-vijver en Oranjerie aan de Caspar Fagellaan. Het herenhuis is in 1933 toen het al enige tijd leeg stond afgebrand. De koepel die oorspronkelijk aan de Herenweg stond is in 1937 overgebracht naar Aerdenhout: Bentveldseweg/hoek Zwarteweg].

Bosch en Hoven1

Bosch en Hoven. Tekening door Cornelis Pronk (1691-1759), NHA

 

Bosch en Hoven. Pentekening door Cornelis Pronk (1691-1759), circa 1730

Bosch en Hoven. Pentekening door Cornelis Pronk (1691-1759), circa 1730

 

 

18e eeuwse tuinplattegrond van Bosch en Hoven in het Noord-Hollands Archief

18e eeuwse tuinplattegrond van Bosch en Hoven in het Noord-Hollands Archief

Bosch en Hoven, de lusthof van Jacob Alewijn Ghijsen; gravure van Hemdrik de Leth, circa 1730

Bosch en Hoven, de lusthof van Jacob Alewijn Ghijsen; gravure van Hendrik de Leth, circa 1730. Links de beelden van Androcles en de leeuw en Hercules met Hydra; rechts Hercules verslaat Cacus

 

 

 

 

Gezicht vanuit het huis Bosch en Hoven naar het amfitheater

Gezicht vanuit het huis Bosch en Hoven naar het amfitheater

De ‘salon’, een poortachtig gebouwtje (theekoepel), op het terrein van Bosch en Hoven, gegraveerd door Hendrik de Leth in ‘Het Zegenpralent Kennemerlant’ . Ongeveer op deze plaats is in 1927/1928 de kapel Nieuw Vredenhof gebouwd (en dus niet op het grondgebied van het buiten Vredenhof, zoals in sommige publicaties ten onrechte vermeld).

Hercules1

Tekening van Bosch en Hoven met rechts de sculptuur van Hercules verslaat Cacus Androcles en de leeuw, circa 1715. Het beeld is vervaardigd door Jan Pieter van Bauscheidt (1669-1728), dateert uit begin 18e eeuw en is in 1925 aan het Rijksmuseum geschonken.

Hercules

Het beeld van Hercules (Heracles) afkomstig van het buiten Bosch en Hoven, bevindt zich sinds 1925 in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam

bos2.jpg

Kopergravure entree  en koepel Bosch en Hoven aan de Herenweg Heemstede door Hendrik Spilman

 

'Gezigt aan de Heerenweg van de hofstede Bosch en Hoven van vooren' Kopergravure door Hendrik Spilman, 1763

‘Gezigt aan de Heerenweg van de hofstede Bosch en Hoven van vooren’ Kopergravure door Hendrik Spilman, 1763

De Wagenweg/Herenweg ter hoogte van de buitenplaats Bosch en Hoven met theekoepel langs de weg. Omstreeks 1790 getekend door Hendrik Schouten

De Wagenweg/Herenweg ter hoogte van de buitenplaats Bosch en Hoven met theekoepel langs de weg. Tussen 1780 en 1790 getekend door Johannes Schouten (1716-1792), vader van de kunstenaar H.P.Schouten (1747-1822).

Bosch1

Entree en koepel van Bosch en Hoven aan de Heerenweg ofwel Wagenweg in Heemstede. Gewassen inkttekening toegeschreven aan Tako Hajo Jelgersma (1702-1795) verkoopcatalogus Th. Laurentius)

 

Bosch en Hoven, in eigendom van Jb Willink. Steendruk van P.J.Lutgers

Bosch en Hoven, in eigendom van Jb Willink uit Amsterdam. Steendruk van P.J.Lutgers

Boschenhoventheekoepelzwarteweg

Theekoepel van Bosch en Hoven

Theekoepel van Bosch en Hoven na verhuizing naar Zwarteweg 4 in aerdenhout (foto A.J.van der Wal)

Theekoepel van Bosch en Hoven na verhuizing naar Zwarteweg 4 in Aerdenhout (foto A.J.van der Wal)

Het herenhuis van de buitenplaats Bosch in Hoven met daarvoor de vijver nog in volle glorie op een foto uit 1917

Bosch

Kaart van Bosch en Hoven circa 1930

bos1

Kaart met plattegrond van landgoed Bosch en Hoven uit 1921 (NHA)

 

Het huis van Bosch en Hoven in 1922

Koepel van Bosch en Hoven op en foto uit 1922 [verhuisde naar Aerdenhout vlakbij Bentveld]

– Leeuw en Hooft                        Walraven van Heukelom

Leeuw

Crayenest: zicht op de hofstede Leeuw en Hooft. Aquarel door Hendrik Spilman, 1763 (NHA)

 

Het muzikale gezin van David de Leeuw en Cornelia Hooft, eigenaren van Leeuw en Hooft. Geschiklderd door Abraham van den Tempel, 1671. Bezit Rijksmuseum. Zie: Stichting familiearchief De Clercq.

Het muzikale gezin van David de Leeuw en Cornelia Hooft, eigenaren van Leeuw en Hooft. Geschilderd door Abraham van den Tempel, 1671. Bezit Rijksmuseum. Links boven David Leeuw (1631/1632-1703) op een terras met zich op tuin, Leeuw en Hooft. Daaronder zijn echtgenote Cornelia Hooft en op schoot hun dochter Suzanna met een fluit. Naast haar Cornelia met een liedboek en Weyntje spelend op de clavecimbel. Rechts Pieter Leeuw spelend op een viola da gamba en Maria met een liedboek in de hand.

'De Hofstede Leeuw-en-Hooft aan het Krayenest. Gravure van Hendrik Spilman, 1762

‘De Hofstede Leeuw-en-Hooft aan het Krayenest. Op de hoek rechts de herberg Rosendael voorheen Emaus geheten. Gravure van Hendrik Spilman, 1762

Achter Leeuw en Hooft nabij 't Blauw Bruggetje. Tekening uit 1776 van Hendrik Tavenier (RKD Den Haag)

Achter Leeuw en Hooft nabij ’t Blauw Bruggetje. Tekening uit 1776 van Hendrik Tavenier (RKD Den Haag)

Litho van hofstede Leeuw en Hooft door P.J.Lutgers, circa 1842

Litho van hofstede Leeuw en Hooft door P.J.Lutgers, circa 1842

Leeuw en Hooft op een schilderij van P.J.C. Gabriel uit 1851

Leeuw en Hooft aan de Crayenestervaart in Heemstede begin 1920

Leeuw en Hooft aan de Crayenestervaart in Heemstede begin 1920

Leeuw en Hooft op een prentbriefkaart uit omstreeks 1910

Leeuw en Hooft op een prentbriefkaart uit omstreeks 1910

Gezicht op Leeuw en Hooft vanuit de Binnenweg/Bronsteeweg op een foto uit begin 1900

Gezicht op Leeuw en Hooft vanuit de Binnenweg/Bronsteeweg op een foto uit begin 1900

 Leeuw en Hooft met uitrijdende koets op een 29 mei 1908 door P.H.Zweers vanuit Heemstede verzonden kaart aan de familie Schild in Nieuwe Niedorp

Leeuw en Hooft met uitrijdende koets op een 29 mei 1908 door P.H.Zweers vanuit Heemstede verzonden kaart aan de familie Schild in Nieuwe Niedorp

De villa Leeuw en Hooft op een ansichtkaart uit circa 1930

De villa Leeuw en Hooft op een ansichtkaart uit circa 1930

– Zuiderhout                             M.A.Beels

Kopergravure van H.Spilman uit circa 1763 met links Zuiderhout en rechts Leeuwenhooft

De Gasthuislaan met links Zuiderhout, getekend door W.Horstink in 1789 (NHA)

De Gasthuislaan met links Zuiderhout, getekend door W.Horstink in 1789 (NHA)

De hofstede van Zuiderhout van jhr. M.A.Beels (P.J.Lutgers, 1ca. 1840)

De hofstede van Zuiderhout van jhr. M.A.Beels (P.J.Lutgers, ca. 1840)

Ansichtkaart van het grote huis van Zuiderhout omstreeks 1920

Ansichtkaart van het grote huis van Zuiderhout omstreeks 1920

Villa Zuiderhout, Zuiderhoutlaan Haarlem, eigenaar P.H.Kaars Sijpersteijn (uit: woninggids C.Kwak, 1930)

Villa Zuiderhout, Zuiderhoutlaan Haarlem, eigenaar P.H.Kaars Sijpersteijn (uit: woninggids C.Kwak, 1930)

– Uitenbosch                             P.van Eeghen

De moestuin van Uitenbosch, door Hendrik de Leth (1727). Op de plaats van Uit den Bosch stond oorspronkelijk de herberg ‘Bethlehem’ later ”t Vossie’ geheten. Benjamin Dutry van Haeften die van 1711 tot 1722 eigenaar was veranderde de naam in ‘Uyttenbosch’.

Buitenplaats Uit den Bosch in 1727 door Hendrik de Leth getekend. Tot 1711 was op deze plaats herberg het Vosje gevestigd.

Buitenplaats Uit den Bosch in 1727 door Hendrik de Leth getekend. Tot 1711 was op deze plaats herberg het Vosje gevestigd.

Bloemparterre bij Uitenbosch, het huis van Brouerius van Nidek; door Hendrik de Leth, 1727 (NHA)

Bloemparterre bij Uitenbosch, het huis van Brouerius van Nidek; door Hendrik de Leth, 1727 (NHA)

Plattegrond van Uit den Bosch; kopergravure door Hendrik de Leth, circa 1730

Plattegrond van Uit den Bosch; kopergravure door Hendrik de Leth, circa 1730

Gezicht op het park van Uit den Bosch. Gravure door Hendrik de Leth, ca. 1730

Gezicht op het park van Uit den Bosch. Gravure door Hendrik de Leth, ca. 1730

'Gezigt in den Hout by Uit den Bosch, 'gravure door Hendrik Spilman, 1762

‘Gezigt in den Hout by Uit den Bosch, ‘gravure door Hendrik Spilman, 1762

schouwburg4spilmanvannoorde

Uit den Bosch; door Spilman en Van Noorde, 1761-1763.

Uitenbosch in 1783 vanuit de Spanjaardslaan getekend door Hendrik Tavenier

Jan en Willem van Eeghen aan het tekenen bij Uit den Bosch. Tekening vermoedelijk van A.C.van Eeghen-Huidekoper uit omstreeks 1835.

Jan en Willem van Eeghen aan het tekenen bij Uit den Bosch. Tekening vermoedelijk van A.C.van Eeghen-Huidekoper uit omstreeks 1835.

De hofstede Uit den Bosch, toebehorend aan P.van Eeghen te Amsterdam (P.J.Lutgers, circa 1840)

De hofstede Uit den Bosch, toebehorend aan P.van Eeghen te Amsterdam (P.J.Lutgers, circa 1840)

Ingekleurde litho van 'Gezigt achter de hofstede Uit den Bosch' (P.J.Lutgers, circa 1842)

Ingekleurde litho van ‘Gezigt achter de hofstede Uit den Bosch’ (P.J.Lutgers, circa 1842)

Prentbriefkaart van koepel Ut den Bosch uit omstreeks 1910

Prentbriefkaart van koepel Uyt den Bosch uit 1904, uitgegeven dr Dr.Trenkler Co.

Het oude Uit den Bosch ten tijde van A.L.Dyserinck. In 1914 is na sloop een nieuw pand tot stand gekomen dankzij A.H.Baron van Hardenbroek van Ammerstol

Het oude Uit den Bosch ten tijde van Taack Trakanen. Op 18 mei 1860 had Abraham Lodewijk Dyserinck (1812-1886), o.a. gemeenteraadslid in Haarlem, het buitengoed Uit den Bosch gekocht voor ƒ 5.212,-.  In 1914 is na sloop een nieuw pand tot stand gekomen dankzij A.H.Baron van Hardenbroek van Ammerstol

Een familietafereel even na 1900 in de tuin van Uit den Bosch, waarbij ook de tuinman en dienstbode van de partij waren (foto N.H.Archief)

Foto van een familietafereel uit 1902 in de tuin van Uit den Bosch, waarbij ook de tuinman en dienstbode van de partij waren (foto N.H.Archief)

Uitenbosch/Uijt den Bosch aan de Spanjaardslaan, omstreeks 1920 gefotografeerd door Leonard Baruch

Uitenbosch in Haarlem, voor 1927 in Heemstede gelegen

Uitenbosch in Haarlem, voor 1927 in Heemstede gelegen

Villa van A.H.Baron Van Hardenbroek van Ammerstol, Spanjaardslaan Haarlem, in 1930 te koop aangeboden in Woninggids 1930 van Heemstede's Woningbureau Corn's L.Kwak

Villa van A.H.Baron Van Hardenbroek van Ammerstol, Spanjaardslaan Haarlem, in 1930 te koop aangeboden in Woninggids 1930 van Heemstede’s Woningbureau Corn’s L.Kwak

– Vredenhof                              J. de Jong

Vredemhof

Vredenhof omstreeks 1840 bewoond door Vas Visser, op een litho van P.J.Lutgers

Vredenhof aan de Wagenweg (1999)

Tekening Vredenhof (Noord-Hollands Archief)

Tekening Vredenhof (Noord-Hollands Archief)

Vredenhof (2006)

Vredenhof (2006)

– Eindenhout                            A.W. Baron van Brienen

Het oude Eindenhout, getekend in Oost Indische inkt door H.Schouten, circa 1780 (N.H.Archief)

Het oude Eindenhout, getekend in Oost Indische inkt door H.Schouten, circa 1780 (N.H.Archief)

Nog een tekening van het eerste Eindenhout, getekend door Hendrik Spilman omstreeks 1780 (Noord-Hollands Archief)

Nog een tekening van het eerste Eindenhout, getekend door Hendrik Spilman omstreeks 1780 (Noord-Hollands Archief)

Tekening van Eindenhout uit 1896 door F.Milatz toen de beelden voor het bouwwerk nog ontbraken en vier jaar later zijn geplaatst

Tekening van Eindenhout uit 1896 door F.Milatz toen de beelden voor het bouwwerk nog ontbraken en vier jaar later zijn geplaatst (NHA)

Prent van Eindenhout 'Maison de campagne prez de Harlem) door de Belg P.J.Goetghebuer uit circa 1810.

Prent van Eindenhout ‘Maison de campagne prez de Harlem’ door de Belg P.J.Goetghebuer uit circa 1810.

De hofstede Eindenhout, toebehorende aan de heer A.W.Baron van Brienen van de Groote Lindt, lid der Eerste kamer van de Staten Generaal (P.J.Lutgers)

De hofstede Eindenhout, toebehorende aan de heer A.W.Baron van Brienen van de Groote Lindt, lid der Eerste kamer van de Staten Generaal (P.J.Lutgers)

Eindenhout; door Chris Schut 1990

Eindenhout; door Chris Schut 1990

– Bosch en Vaart                      A.D.Willink

De hofstede Bosch en Vaart, de lustplaats van David Leeuw van Lennep. Kopergravure door Hendrik de Leth, 1730.

De hofstede Bosch en Vaart, de lustplaats van David Leeuw van Lennep. Kopergravure door Hendrik de Leth, 1730.

Aquarel van Hendrik Spilman uit 1759 met een uitzicht baar het westen vanuit de buitenplaats Bosch en Vaart

Aquarel van Hendrik Spilman uit 1759 met een uitzicht baar het westen vanuit de buitenplaats Bosch en Vaart

Bosch en Vaart 'aan de Heereweg na de stadt te zien' Tekening van Hendrik Spilman, zuidoostzijde en Wagenweg ziende naar het Noorden, circa 1760

Bosch en Vaart ‘aan de Heereweg na de stadt te zien’ Tekening van Hendrik Spilman, zuidoostzijde en Wagenweg ziende naar het Noorden, circa 1760 (N.H.Archief)

'Gezigt aan de Heerenweg by de hofstede Bosch en Vaart'. Gravure Hendrik Spilman, 1762

‘Gezigt aan de Heerenweg by de hofstede Bosch en Vaart’. Gravure Hendrik Spilman, 1762

Swertner1

Buyte Haarlem aan de Wageweg met zich op hofstede Bosch en Vaart. Johannes Swertner, 1763.

'De hofstede Bosch en Vaart aan de Heerenweg te Heemstede ' Aquarel uit 1764 van Cornelis van Noorde (1731-1795)

‘De hofstede Bosch en Vaart aan de Heerenweg te Heemstede ‘ Aquarel uit 1764 van Cornelis van Noorde (1731-1795)

Bos en Vaart aan de Wagenweg/Herenweg onder Heemstede. Tekening door Claes Janszoon Visscher, 1607 (Noord-Hollands Archief)

Bos en Vaart aan de Wagenweg/Herenweg onder Heemstede. Tekening door Claes Janszoon Visscher, 1607 (Noord-Hollands Archief)

De hofstede Bosch en Vaart door P.J.Lutgers, circa 1840

De hofstede Bosch en Vaart door P.J.Lutgers, circa 1840, in eigendom van A.D.Willink van Bennebroek

– Spruitenbosch                       idem

De hofstede Spruitenbosch, lustplaats van de heer Marcus Bavelaar. Gegraveerd door Hendrik de Leth, 1730

De hofstede Spruitenbosch, lustplaats van de heer Marcus Bavelaar. Gegraveerd door Hendrik de Leth, 1730

'Gezigt in den Haarlemmerhout na de buitenplaats genaamt Spruitenbosch' Gravure door Hendrik Spilman, 1763

‘Gezigt in den Haarlemmerhout na de buitenplaats genaamt Spruitenbosch’ Gravure door Hendrik Spilman, 1763

Tekening van Hendrik Keun uit 1767 met helemaal rechts de buitenplaats Houtlust en op de achtergrond Spruitenbosch

Tekening van Hendrik Keun uit 1767 met helemaal rechts de buitenplaats Houtlust en op de achtergrond Spruitenbosch. We zien de Oude Houtweg (tegenwoordig Koningin Wilhelminalaan) waar enkele buitenverblijven lagen.

Nog een tekening van H.Keun uit 1767 in de Haarlemmerhout, vooral op zondag geliefd als wandelgebied (NHA)

Nog een tekening van H.Keun (1738-1787)  uit 1767 in de Haarlemmerhout, vooral op zondag geliefd als wandelgebied (NHA)

Wijbrant Hendriks: den Hout, bij de Kleine Houtweg in de sneeuw, 1794 (N.H.Archief)

Wijbrant Hendriks: den Hout, bij de Kleine Houtweg in de sneeuw, 1794 (N.H.Archief)

– Westerhout                            G.Visser

Neufville.jpg

Schilderij van Nikolaes Verkolje, voorstellende Jan Isaac de Neufville (1706-1772), eigenaar van Westerhout en daar vanaf 1764 permanent woonde en in 1772 is overleden, met zijn echtgenote Anna de Neufville en hun zoontje Jan Isaac (1741-1747) en dochtertje Anna Maria de Neufville (1742-1782)

Westerhout2

De hofstede Westerhout door P.J.Lutgers, circa 1842

Westerhout1

Prentbriefkaart van Westerhout aan de Wagenweg. Het was een betrekkelijk kleine buitenplaats aan de Wagenweg, ten zuiden van de Meesterlottenlaan. Naast het grote huis lagen de bijgebouwen zoals koetshuis. Omstreeks 1900 werd de buitenplaats als bouwterrein verkocht. Het merendeel van de daarop gebouwde huizen was al voltooid toen het oude huis kort na 1920 werd afgebroken.

 

 

Westerhout

Westerhout op een ansichtkaart uit circa 1910

Voor uitvoerige informatie over de historie van WESTERHOUT, zie: Arne C. Jansen, Westerhout en de Wagenweg in Heemstede

http://bernard-mandeville.nl/_files/116%20Westerhout%20aan%20de%20Wagenweg.pdf

– Sparenhout                            M.J. de Neufville c.s.

Sparenhout met tuinaanleg in vogelvlucht. Tekening uit circa 1700 (NHA)

Sparenhout in classicistische stijl  met geometrische tuinaanleg in vogelvlucht. Tekening uit circa 1700 (NHA)

'Gezigt aan het zuyder buyte Spaaren na de Hofsteede Spaarenhout' tekening van Cornelis van Noorde, circa 1824 (NHA)

‘Gezigt aan het zuyder buyte Spaaren na de Hofsteede Spaarenhout’ tekening van Cornelis van Noorde, 1760 (NHA)

Ingekleurde gravure van Sparenhout door Hendrik de Leth uit circa 1830

Ingekleurde gravure van Sparenhout, lustplaats van weduwe David Mattheus  de Neufville door Hendrik de Leth uit circa 1830

Gezicht op de achterzijde van Sparenhout aan het Spaarne met links de weg naar Schalkwijk. Gravure door Hendrik de Leth, circa 1730.

Gezicht op de achterzijde van Sparenhout aan het Spaarne met links de weg naar Schalkwijk. Gravure door Hendrik de Leth, circa 1730.

Aquarel van het Spaarne en Sparenhout door Isaac de Moucheron, 1741.

Aquarel van het Spaarne en Sparenhout door Isaac de Moucheron, 1741.

De hofstede Spaar en Hout. Litho P.J.Lutgers, 1842

De hofstede Spaar en Hout. Litho P.J.Lutgers, 1842

Het Zuider Buiten Spaarne, de zogeheten 'Gouden Bocht' met de buitenplaatsen Lustenburg, Rustenburg en Sparenhout, getekend door F.A.Milatz in 1805

Het Zuider Buiten Spaarne, de zogeheten ‘Gouden Bocht’ met de buitenplaatsen Lustenburg, Rustenburg en Sparenhout met zijn koepeltje, getekend door F.A.Milatz in 1805. In de roeiboot zien er vader, moeder en dochter Wurfbain, die in de zomer de buitenplaats Zorgvrij huurden, tot zij het in 1812 kochten.

Sparenhout; door Chris Schut 1990

Sparenhout; door Chris Schut 1990

– Oosterhout                             M. Broen

'Gesigt van 't Spaarne naar Haarlem genoome van de stijger van dhr. Francois Lestevenon genaamt Oosterhout in 't jaar 1750 door J.ten Compe', aldus de tekst op de achterzijde van het schilderij, in eigendom van Museum Van Gelder, Antwerpen. Aan de linkeroever zijn koepels of gebouwen zichtbaar van de buitenplaatsen Oosterhout, Spaar en Hout, Zorgvrij, Ruhe Orth, Vliedzorg, Buitenrust en Klein Rustenburg (foto RKD, Den Haag).

‘Gesigt van ’t Spaarne naar Haarlem genoome van de stijger van dhr. Francois Lestevenon genaamt Oosterhout in ’t jaar 1750 door J.ten Compe’, aldus de tekst op de achterzijde van het schilderij, in eigendom van Museum Van Gelder, Antwerpen. Aan de linkeroever zijn koepels of gebouwen zichtbaar van de buitenplaatsen Oosterhout, Spaar en Hout, Zorgvrij, Ruhe Orth, Vliedzorg, Buitenrust en Klein Rustenburg (foto RKD, Den Haag).

 

Onderstaand: Vlietzorg en Zorgvliet aan het Zuider Buiten Spaarne. Anoniem, circa 1696-1700 (Amsterdams Historisch Museum)Scan1308

Huis Oosterhout, in 1945 getekend door G.C.Jongh Visscher

Huis Oosterhout, in 1945 getekend door G.C.Jongh Visscher

ZANDVOORT – Groot Bentveld                      C.F.Dull huisvr. Van Hebert Annex:  Adriaan Loosjes: Lijst der hofsteden en buitenverblijven in de omstreken van Haarlem en meestal voorkomende in Hollands Arkadia en op de kaart bij dezelve behorende met de namen der bewoners of eigenaars 1804 en 1805    Samenvatting Heemstede, Berkenrode, Bennebroek en het deel van Haarlem-Zuid tot 1 mei 1927 deel uitmakend van de gemeente Heemstede: – het Huis te Bennebroek:  Gerrit Nutges – Oud-Berkenrode: Cornelia Catharina Hodshon – Berkenrode: J.P.van Wickevoort Crommelin – Boekenrode: J.van Eys – Bosch en Hoven: Willem Wilmink – Bosch en Vaart:  Jan Willink – Bosbeek en Groenendaal: Adriaan Elias Hope – Bronstee: Frederik Lodewyk Braunsberg – Huis te Bijweg: Herman Gerlings – Duinlaan: Archibald Hope – Duin en Vaart; Abraham Feitama – Eindenhout: Jacob Temminck – Hartekamp: Johan Christian Meyer – ’t Slot van Heemstede: Johanna Maria Dutry douairiere De Drevon – Ipenrode: Jan van de Poll – Kennemeroord: Herman Rahusen – ’t Klooster (aan het Zuiderspaarne): Weduwe Cornelis Gerardus de Wyckerslooth van Grevenmachern – Knapenburg: Cornelis Hartsen – Leeuwenhoofd: weduwe Pieter Kops Gz. – Leyduin; Joh. Sebastiaan van Naamen – ’t Huis te Manpad: Cornelis van Lennep – Meerenberg (bij Heemstede): Jakob Abraham van Lennep – Middellaan: Adam Adriaan Bardon – Middendorp: Weduwe Abraham Vermande – Oosterhout: Marcus Broen Marcellus zoon – Spaarenhout: D.M.van Gelder de Neufville – Spruitenbosch; J. van Heukelom [Jan Willink] – Uittenbosch: Daniel Hooft  moet zijn: Jan Bronkhorst – Vredenhof: Hermanus Verwit Asschenberg – Westerhout: Jan Jakob Brants de Neufville – Westermeer: Jean Jacob de Jean Jacob Faesch

Toegang naar de hofstede Westermeer met rechts de theekoepel Tekening van Hendrik de Leth. (N.H.Archief)

Toegang naar de hofstede Westermeer met rechts de theekoepel Tekening van Hendrik de Leth. (N.H.Archief)

Formele ofwel geometrische tuinaanleg van Westermeer [gelegen op de plaats van de Algemene Begraafplaats Heemstede] (N.H.Archief)

Formele ofwel geometrische tuinaanleg van Westermeer [gelegen op de plaats van de Algemene Begraafplaats Heemstede] (N.H.Archief)

Park met vijver, borstbeelden en vazen van Westermeer, getekend door Hendrik de Leth (1703-1786)

Park met vijver, borstbeelden en vazen van Westermeer, getekend door Hendrik de Leth (1703-1786)

Gezicht op het park van Westermeer met in het midden een groot beeld (N.H.Archief)

Gezicht op het park van Westermeer met in het midden een groot beeld (N.H.Archief)

De tuin van Westermeer met een vergezicht op het Haarlemmermeer. Tekening van H.de Leth (N.H.Archief)

De tuin van Westermeer met een vergezicht op het Haarlemmermeer. Tekening van H.de Leth (N.H.Archief)

Titelprent door J.Wandelaar in: 'Westermeer. Lusthof van den heere Jacob Fruyt, bij Heemsteê, buyten Haarlem door Willem van der Hoeven, 1721 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Titelprent door Jan Wandelaar in: ‘Westermeer. Lusthof van den heere Jacob Fruyt, bij Heemsteê, buyten Haarlem’ door Willem van der Hoeven, 1721 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Wijnglas met versierd deksel. Met opschrift 't Grpeyen en Bloeyen van Westermeer en gravure van koepel. Circa 1725-1750 Rijksmuseum Amsterdam, 1796, legaat van A.J.Enschedé, Haarlem

Wijnglas met versierd deksel. Met opschrift: ‘ ’t Groeyen en Bloeyen van Westermeer’ en gravure van koepel. Circa 1725-1750 Rijksmuseum Amsterdam, 1796, legaat van A.J.Enschedé, Haarlem

– Woestduin;                   Van der Burg – Zomerlust:                   Zacharias Kemper – Zuiderhout:                  Pieter Vermeulen  

Huis te Crayenest door Cornelis Pronk (1691-1759) (Teylers Museum)

Huis te Crayenest (Leeuw en Hooft) door Cornelis Pronk (1691-1759) (Teylers Museum)

Krayenest2

Huis te Krayenest aan de Binnenweg door Cornelis Pronk ,circa 1730, Heemstede, atlas Noord-Hollands Archief

 

SELECTIE AFBEELDINGEN VAN HISTORISCHE BUITENPLAATSEN IN ZUID-KENNEMERLAND VALKENBURG

Kaart van het dorp Heemstede door Floriszoon van Berckenrode uit 1627 met de kerk en daarboven de hofstede Valckenburg

Kaart van het dorp Heemstede door Balthasar Floriszoon van Berckenrode uit 1627 met de kerk en daarboven de hofstede VALKENBURG (Noord-Hollands Archief)

18e eeuwse tekening (door Tavenier?) van het Dorpsplein/Kerkplein (sinds 1898 Wilheminaplein) met de Hervormde Kerk en links de toegangspoort naar hofstede Valkenburg

18e eeuwse tekening (door Tavenier?) van het Dorpsplein/Kerkplein (sinds 1898 Wilheminaplein) met de Hervormde Kerk en links de toegangspoort naar hofstede Valkenburg

'Heemstede, koomende van Haerlem te zien' Tekening van Hendrik Spilman uit omstreeks 1750. Links de herberg/schoutenhuis 'Het Wapen van Heemstede', dan de Hervormde Kerk, de Voorweg en rechts koetshuis/toengangspoort en theekoepel van de buitenplaats Meer en Berg.

‘Heemstede, koomende van Haerlem te zien’ Tekening van Hendrik Spilman uit omstreeks 1750. Links de herberg/schoutenhuis ‘Het Wapen van Heemstede’, dan de Hervormde Kerk, de dorpsschool,  huizen aan de Voorweg en rechts koetshuis/toegangspoort en daarachter de theekoepel van de buitenplaats Valkenburg 

Kerkplein Heemstede door Paulus van Liender (1746-1797). Rechts koepel, toegangspoort en koetshuis van de hofstede Valkenburg (RKD)

Kerkplein Heemstede door Paulus van Liender (1731-1797). Rechts koepel, toegangspoort en koetshuis van de hofstede Valkenburg in Heemstede (RKD)

OVERMEER

'Aan de Glip tussen Heemstede en Bennebroek' . Links molen de nachtegaal en rechts hofstede Overmeer. Tekening van H.Tavenier uit 1782 (Noord-Hollands Archief)

‘Aan de Glip tussen Heemstede en Bennebroek’ . Links molen de nachtegaal en rechts hofstede Overmeer. Tekening van H.Tavenier uit 1782 (Noord-Hollands Archief)

DRIESPRONG

Huize Driesprong bij Groenendaal. Tekening van H.Tavenier uit 1775 (Noord-Hollands Archief)

Huize Driesprong bij Groenendaal. Tekening van H.Tavenier uit 1775 (Noord-Hollands Archief)

‘Hout Rust’ ofwel ‘Houtlust’ en ‘Groen en Hout’

De hofstede Hout Rust behoort aan jhr. mr.D.W.A.Tets van Goudriaan, voorzitter der Arrondissementsrechtbank en de hofstede Groen en Hout van de heer A.F.Insinger, wethouder der stad Amsterdam (P.J.Lutgers)

De hofstede Hout Rust behoort aan jhr. mr.D.W.A.Tets van Goudriaan, voorzitter der Arrondissementsrechtbank en de hofstede Groen en Hout van de heer A.F.Insinger, wethouder der stad Amsterdam (P.J.Lutgers)

Houtrust ofwel Houtlust moet gedurende de eerste helft van de 18de eeuw in gebruik zijn genomen, immers in 1738 is sprake van een ‘gewesene herberg’. De oudste bekende vermelding van een herberg op deze plaats dateert uit 1698: ‘het Oude Verbrande Huis’. Meermalen heeft een verbouwing of herbouw plaatsgehad. Hedentendage bevindt zich op deze plaats een in 1910 door J.B.van Loghem ontworpen herenhuis met de naam Houtrust.

Situering van o.a. Houtlust, Groenenhout en Lommerrijk (tekening door Paul Marselje, 1984)

Situering van o.a. Houtlust, Groenenhout en Lommerrijk (tekening door Paul Marselje, 1984)

Groen en Hout ofwel Groenhout was een buitenplaats in de Haarlemmerhout. Tussen de Dreef en Wagenweg en van noord naar zuid gesitueerd tussen de Meesterlottenlaan en (latere) Wilhelminalaan, tot 1927 gelegen op grondgebied van Heemstede. Groenenhout lag tussen de buitens Houtlust, meer westwaarts en Lommerrijk, meer oostwaarts. Het 17e eeuwse buiten was vrijwel doorlopend in handen van Amsterdammers. In 1844 werd het eigendom van de Amsterdamse wethouder A.F.Insinger. In de 20ste eeuw onderging het een beperkte uitbreiding. Voor het laatst in 1950 toen het is ingericht als woonruimte voor verpleegsters van het Diaconessenhuis.

De villa Groen en Hout heeft gediend als rusthuis voor gepensioneerde diaconessen

De villa Groen en Hout heeft gediend als rusthuis voor gepensioneerde diaconessen

In het boek ‘J.B.van Loghem 1881-1940’schrijft Wim de Wagt o.a.: ‘(…) H.H.van Waveren bemachtigt de bouwgrond  voor het nieuw te bouwen ‘Houtrust’ naar een ontwerp van J.B.van Loghen – pas nadat deze op een veiling gehouden op de maandag 18 juli 1910 in Hotel Roozen aan de Dreef in de Haaelemmerhout, door de weduwe W.B.F.A.Bakker-Backer is opgekocht, samen met het daarnaast gelegen perceel van de buitenplaats Groen en Hout. Vervolgens koopt Van Waveren van haar het perceel Houtlust, inclusief het koetshuis van Groen en Hout dat zich aan de Meesterlottelaan bevindt achterin de toekomstige tuin van Houtrust. Koopprijs: 20.000 gulden. Overigens overkwam het zeventiende-eeuwse herenhuis van Groen en Hout niet hetzelfde lot als het oude huis van Houtlust: het bleef gespaard en is tegenwoordig nog altijd te vinden aan de Wilhelminalaan, ofschoon in verbouwde staat (…)’. Buitenzorg

Gewassen pentekening van de tuinzijde van buitenplaats Buitenzorg aan het Zuider Spaarne, na 1810 gesloopt (NHA)

Gewassen pentekening van de tuinzijde van buitenplaats Buitenzorg aan het Zuider Spaarne, na 1810 gesloopt (NHA)

Lommerrijk

Hofstede Lommerrijk, P.J.Lutgers, circa 1842

Hofstede Lommerrijk, P.J.Lutgers, circa 1842

Meervliet

De hofstede Meervliet ten zuiden van Velsen. Aangelegd door mr. Lucas Trip, burgemeester van Amsterdam en omstreeks 1840 in eigendom van mr.W.F.Mogge Muilman die het huis vergrootte. (P.J.Lutgers)

De hofstede Meervliet ten zuiden van Velsen. Aangelegd door mr. Lucas Trip, burgemeester van Amsterdam en omstreeks 1840 in eigendom van mr.W.F.Mogge Muilman die het huis vergrootte. (P.J.Lutgers)

Duinlust

De hofstede Duinlust, in 1840 in eigendom van Jacobus Enschedé, gelegen in de gemeente Velsen (P.J.Lutgers)

De hofstede Duinlust, in 1840 in eigendom van Jacobus Enschedé, gelegen in de gemeente Velsen (P.J.Lutgers)

Lindenheuvel

Buitenverblijf van D.Borski te Bloemendaal, genaamd Lindenheuvel (P.J.Lutgers)

Buitenverblijf van D.Borski te Bloemendaal, genaamd Lindenheuvel (P.J.Lutgers)

Belvedere en Bijduin

De hofstede Belvedere en Bijduin in Overveen, behorend aan A.Pluijm te Amsterdam (P.J.Lutgers)

De hofstede Belvedere en Bijduin in Overveen, behorend aan A.Pluijm te Amsterdam (P.J.Lutgers)

De Beek

Hofstede de Beek van de heer F.Taunay, gewijzigd door J.D.Zocher en in versvorm bezongen door de dichter J.Messchert van Vollenhoven

Hofstede de Beek van de heer F.Taunay, gewijzigd door J.D.Zocher en in versvorm bezongen door J.Messchert van Vollenhoven in ‘Gedichten’, pagina 68.

  Duin en Daal

De hofstede Duin en Daal in Bloemendaal, aangelegd door J.D.Zocher nabij de destijds druk bezochte herberg Zomerzorg. In eigendom van mr.B.C.de Lange, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (P.J.Lutgers)

De hofstede Duin en Daal in Bloemendaal, aangelegd door J.D.Zocher nabij de destijds druk bezochte herberg Zomerzorg. In eigendom van mr.B.C.de Lange, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (P.J.Lutgers)

Gezicht van Duin en Daal richting Haarlem met aan de einder de Oude Sint Bavo (P.J.Lutgers, 1837-1840)

Gezicht van Duin en Daal richting Haarlem met aan de einder de Oude Sint Bavo (P.J.Lutgers, 1837-1840)

MIDDELHOUT

De Kleine Houtweg in 1656 geschilderd door Claes Molenaar. Rechts de toegang tot Middelhout, in 1702 bij Sparenhout getrokken.

De Kleine Houtweg in 1656 geschilderd door Claes Molenaar. Rechts de toegang tot Middelhout, in 1702 bij Sparenhout getrokken.

HOUT EN BAAN

'Gezigt aan de Dreef van den Hout', tekening van Hendrik Spilman met links 'Welgelegen', dat moest wijken voor het tegenwoordige provinciehuis Paviljoen Welgelegen (Noord-Hollands Archief)

‘Gezigt aan de Dreef van den Hout’, tekening van Hendrik Spilman (die hiervan ook een gravure maakte) met links de buitenplaats ‘Hout en Baan’ die moest wijken voor het tegenwoordige provinciehuis Paviljoen Welgelegen (Noord-Hollands Archief)

SPAARNOOG

De buitenplaats Spaarnoog aan het Zuider Buiten Spaarne bij de Kamperlaan, begin 19e eeuw eigenaar van predikant Hermanus manger. Tekening van H.P.Schouten uit 1808 (Noord-Hollands Archief)

De buitenplaats Spaarnoog aan het Zuider Buiten Spaarne bij de Kamperlaan, begin 19e eeuw in eigendom van de afgebeelde predikant Hermanus Manger. Tekening van H.P.Schouten uit 1808 (Noord-Hollands Achief)

BUITENRUST

De hofstede Buitenrust aan het Zuider Buiten Spaarne (P.J.Lutgers, 1842)

De hofstede Buitenrust aan het Zuider Buiten Spaarne (P.J.Lutgers, 1842)

HOUTLUST EN SPRUITENBOSCH

Tekening van H.Keun uit 1767 met een gezicht op de haarlemmerhout, de Oude Houtweg, tegenwoordig Koningin Wilhelminalaan. Rechts de hofstede Houtlust en aan het eind van de weg: Spruitenbosch (NHA)

Tekening van Hendrik Keun uit 1767 met een gezicht op de Haarlemmerhout, de Oude Houtweg, tegenwoordig Koningin Wilhelminalaan. Rechts de hofstede Houtlust en aan het eind van de weg: Spruitenbosch (NHA)

WESTERDUIN

Westerduin, detail op grote kaart van Berkenrode door J.Leupenius uit omstreeks 1683 (Noord-Hollands Archief)

Westerduin, detail op grote kaart van Berkenrode door J.Leupenius uit omstreeks 1683 (Noord-Hollands Archief)

Weterduin. Een lezende heer op een tekening van Simon Fokke uit 1762 (Stadsarchief Haarlem)

Weterduin. Een lezende heer op een tekening van Simon Fokke uit 1762 (Stadsarchief Haarlem)

LANDRUST

Het kleine buitenverblijf 'Lanrust' aan de Kleverlaan in Bloemendaal. Schilderij van Melis Lameer (1848-1901) uit 1859. Het huis was het laatst in eigendom van bloembollenhandelaar C.H.Kramer en is begin 1954 gesloopt.

Het kleine buitenverblijf ‘Landrust’ aan de Korte Kleverlaan in Bloemendaal. Schilderij uit 1859 van Johannes Lameer (1811-1878). Het huis was het laatst in eigendom van bloembollenhandelaar C.H.Kramer en is begin 1954 gesloopt.

BUITENPLAATSEN AAN HET SPAARNE

Het Zuider buiten Spaarne in noordelijke richting op een tekening van Laurens van der Vinne uit 1676 met achtereenvolgens de volgende buitenverblijven: 1) Bellevue, 2) Sparenrust-Zuid, 3) Sparenrust-Noord, 4) 't Is Genoeg, 5) Lustrust, 6) Spaarnzicht-Zuid, 7) Spaarnzicht-Noord, 8) Vlietvliet, 9) Zorgvliet, 10) Buitenzorg, 11) Spaarnelust, 12) Buitenrust, 13) Garenrust, 14) Rustenburg.

Het Zuider buiten Spaarne in noordelijke richting op een tekening van Laurens van der Vinne uit 1676 met achtereenvolgens de volgende buitenverblijven: 1) Bellevue, 2) Sparenrust-Zuid, 3) Sparenrust-Noord, 4) ’t Is Genoeg, 5) Lustrust, 6) Spaarnzicht-Zuid, 7) Spaarnzicht-Noord, 8) Vlietzorg, 9) Zorgvliet, 10) Buitenzorg, 11) Spaarnelust, 12) Buitenrust, 13) Garenrust, 14) Rustenburg.

Vlietzorg

Vlietzorg aan het Spaarne door A.L.Koster (1859-1937)

Vlietzorg aan het Spaarne door A.L.Koster (1859-1937)

Vlietzorg en Zorgvliet

Anoniem schilderij van de hofstedes Vlietzorg en Zorgvliet aan het Zuider Buiten Spaarne uit circa 1700 (Amsterdams Historisch Museum)

Anoniem schilderij van de hofstedes Vlietzorg en Zorgvliet aan het Zuider Buiten Spaarne uit circa 1700 (Amsterdams Historisch Museum)

Lustenburg, Rustenburg en Zorgvrij

Tekening uit circa 1805 van F.A.Milatz met Spaarneprofiel. Helemaal rechts is ten dele Lusenburg zichtbaar, dan de uitstekende koepelkamer Rustenburg en daarnaast het buiten Zorgvrij, later - in 1821 - door Johannes Samuel Wurfbain aangekocht, die met zijn familie vooraan in een roeiboot is afgebeeld (N.H.A.)

Tekening uit circa 1805 van F.A.Milatz met Spaarneprofiel. Helemaal rechts is ten dele Lusenburg zichtbaar, dan de uitstekende koepelkamer Rustenburg en daarcahter het buiten Zorgvrij, later – in 1821 – door Johannes Samuel Wurfbain aangekocht, die met zijn familie vooraan in een roeiboot is afgebeeld (N.H.A.)

MUURZICHT

Bericht over sloop van huize 'Muurzicht' uit het Haarlems Dagblad van 26 september 1938

Bericht over sloop van huize ‘Muurzicht’ uit het Haarlems Dagblad van 26 september 1938

WEG- EN LANDZICHT  

Foto van 'Weg- en Landzicht' vanuit de Koediefslaan omstreeks 1980.

Foto van ‘Weg- en Landzicht’ vanuit de Koediefslaan omstreeks 1980.

‘Weg- en Landzicht’ ligt tegen Welgelegen aan, op de hoek van de Herenweg en Koediefslaan. Het zijn twee aparte percelen, compleet gescheiden, zoals ook aan het pleisterwerk aan de buitenkant duidelijk is te zien. De historie gaat terug naar 1698 toen de uit Leidschendam afkomstige timmerman Huibert van Meurs op erfpachtgrond van het Elisabeths of Grote gasthuis te Haarlem zijn huis bouwde. Over de latere eigenaren schreef J.W.G.van Doorn onder de titel ‘Welgelegen en Weg- en Landzicht’ een artikel in Heerlijkheden, nummer 127, 2006, p. 18-20.

DE WILDVANCK (Heemstede?)

Gravure van 'de Wilvanck' Heemstede (?) (get. S.F.Cust, 1835)

Gravure van ‘de Wildvanck’ Heemstede (?) (get. S.F.Gust, 1835)

 

zegenpralent

Titelgravure van Het Zegepralent Kennemerlant; door Hendrik dce Leth uit 1730 met in de cartouches de kastelen Cronenburg, Out Haerlem, oosterwijk, Velsen, Brederode, Albrechtsberg, Kleef en Berkenrode

Berk

Afzonderlijk kasteel Berkenrode, uit Het Zegenpralent Kennemerland, Hendrik de Leth, 1730

Kaart van de Haarlemmerhout, door Daniel Engelman, 1794 gegraveerd door Jan van Schagen met ligging van o.a. Zuiderhout, Westerhout, Oosterhout en Spaar en Hout

LIGGING VAN OUDBUITENPLAATSEN IN BLOEMENDAAL

Bloemendaal1

Historische landgoederen in Bloemendaal, Ons Bloemendaal. 33e jaargang, nummer 2, zomer 2009

Bloemendaal2

Legenda van landgoederen (buitenplaatsen en villaparken) in Bloemendaal

B;loemendaal3

Sitering van historische buitenplaatsen in Bloemendaal overeenkomstig de kaart van Daniel Engelman uit 1794

land

Overzicht van landgoederen in de gemeente Bloemendaal. Uit Haarlems Dagblad van 18 oktober 2016. Gespecifieerd, in Bloemendaal 3, Overveen 7, Aerdenhout 4, Vogelenzang 4  en Bennebroek 1, namelijk Reyigersbosch.

 

Buitens in de Bollenstreek, uitgegeven in 2012 bevat beschrijvingen van buiten in Heemstede: Huis te Heemstede, Meer en Berg, Huis te Berkenrode. Tevens Huis te Bennebroek en buitens in Hillegon, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout, Warmond, Oegstgeest en Leiden

DE ZOCHERS

zocher

Artikel over Zocher uit NRC Handelsblad 7 juli 1984.

Leeuw