Tags

THE DUTCH DICKENSIAN ONLINE

Vanaf 4 februari 2012 is het tijdschrift The Dutch Dickensian te raadplegen in de online krantenviewer van het Noord-Hollands Archief via www.noord-hollandsarchief.nl/kranten

The Dutch Dickensian is het officiële tijdschrift van ‘The Haarlem Branch of the Dickens Fellowship’. Godfried Bomans, die een groot deel van zijn leven in Haarlem woonde, was in 1956 één van de oprichters van deze enige Nederlandse afdeling (‘Branch’) van The Dickens Fellowship. De oprichting geschiedde in herberg Kraantje Lek in Overveen. In 1959 verscheen The Dutch Dickensian Daily News, in 1961 opgevolgd door het nog altijd bestaande tijdschrift The Dutch Dickensian. Een overzicht van verschenen artikelen is te vinden op de website van The Dickens Fellowship Haarlem Branch.

Godfried Bomans uitgedost als Charles Dickens

In de krantenviewer van het N.H.-Archief zijn de tijdschriften van de jaren 1959 en 1961-2010 te raadplegen en bovendien op woord doorzoekbaar. De Fellowship betaalde de digitalisering en het Noord-Hollands Archief stelde de krantenviewer ter beschikking. Ook de rest van het archief van The Dickens Fellowship Haarlem Branch is in beheer bij het archief, maar nog niet geïnventariseerd.

Bomansdickens

                                          Tekening van ‘The Bomans Fellowship’ (Ruth Cobb?)

Godfried Bomans als Dickens uitgedost installeert Rotterdams burgemeester P.J.Oud in 1959 tot erelid van de Pickwickclub. (Tekening van Frans Lammers, in: Katholieke Illustratie, nummer 10, 1959, blz. 295)

Bomans5

Godfried Bomans uitgedost als Charles Dickens op een bijeenkomst van de Dickens Fellowship Haarlem Branch, gefotografeerd. De vrouw naast hem is Nel Wiener, de moeder van auteur Lodewijk H.Wiener

Bom18

Anonieme tekening van Godfried Bomans naast mw. Nel Wiener in Dickensiaanse kledij

Frank Hellemans schreef naar aanleiding van de 200ste geboortedag van Charles Dickens: “Wat was de invloed van deze rasverteller op de Nederlandse literatuur? Al deze figuren léven, zij zijn bedacht door een vernuftig brein, neen zij zijn gecreeërd door een schepper in drie dimensies, zo dat men er omheen kan lopen en ze van alle kanten kan bekijken. Godfried Bomans was een Dickensiaan in hart en nieren. Hij vertaalde Pickwick Papers (1836), het officiële debuut van Charles Dickens dat op sublieme wijze het wereldje van de Engelse clubs te kijk zette en imiteerde de meester in her echt – als Bomans optrad durfde hij zich als Dickenslookalike voor te doen – maar ook in geschrifte. Zeker Bomans’ Pieter Bas is zwaar debet aan Dickens.”

Haarlem herdenkt 200ste geboortedag van Charles Dickens

Charles Dickens boekmerk, opgenomen in The Dutch Dickensian, december 1963, bladzijde 138, door redacteur Nico Andriessen aangetroffen op bladzijde 18 ban het boek: Heraldiek ebn Ex-Libris van C.Pama (N.V.Uitgeversmij. A.Rutgers, Naarden, 1943).

Dinsdag 7 februari 2012 is het 200 jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren. Dat is wererldwijd herdacht, uiteraard vooral in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. De Nederlandse afdeling van The Dickens Fellowship komt bijeen in sociëteit ‘Trou moet Blycken’ in de Grote Houtstraat te Haarlem. Bij die gelegenheid wordt de publicatie ‘Dickens in de Lage Landen’ gepresenteerd. Een bundel artikelen geschreven door bewonderaars van Dickens. Mevrouw Pietsie Bomans-Verscheure ontving het eerste exemplaar mede omdat haar echtgenoot Godfried Bomans in 1956 de Nederlandse afdeling oprichtte. Joop van Kessel beschrijft de historie van de ‘Haarlem Branch’ . Het boek ‘Dickens in de Lage Landen – Hoe hij wordt gelezen en geprezen’ is voor 19.50 Euro in de boekhandel verkrijgbaar.

Godfried Bomans in zijn rol als Charles Dickens. Uit: katholieke Illustratie, 1952

Godfried Bomans in zijn rol als Charles Dickens. Uit: Katholieke Illustratie, 1952

Briefhoofd van The Dickens Fellowship: Haarlem Branch met 32 namen  (en in ons land 80 leden).

Briefhoofd van The Dickens Fellowship: Haarlem Branch met 32 namen (en in ons land 80 leden).

 

Godfried Bomans ontvangt de Engelse Dickensian-gasten die in een rijtuig arriveren

Dickens2

Vooromslag van ‘The Duch Dickensian’volume III, nummer 7 (cecember 1963).

Van The Dutch Dickensian’ , geredigeerd door Nico Andriessen, zijn in archiefdoos 22 van Heemstede-collectie in het Noord-Hollands Archief aanwezig: 1961, nummer 1; 1962, nummers 2, 3 en 4: 1963: nrs. 5,6,7, 8 [9 ontbreekt; wèl ledenlijst], 10; 1965: nrs. 11/12 en 13.  In nummer 1  van Godfried Bomans (G.B.): ‘Short history of the Haarlem Branch’; nummer 4 van G.B. ‘Klanken uit het jubeljaar’; nummer 8 G.B. ‘Dancing nor Marching ‘le congrès danse mais ne marche pas’; nummer 10  van G.B.een bericht met o.a. de mededeling dat hij alle exemplaren ‘The Dickensian’ bezit vanaf 1905.

Godfried Bomans bezat 'naar eigen zeggen' over een wandelstok afkomstig van Charles Dickens die hem in Londen door de Dickens Fellowship zou zijn overhandigd.

Godfried Bomans bezat ‘naar eigen zeggen’ over een wandelstok afkomstig van Charles Dickens die hem in Londen door de Dickens Fellowship zou zijn overhandigd.

Dickens1

Godfried Bomans ontvangt in 1959 de Engelse Dickensian-gasten die in een rijtuig arriveren

Dickens4

Foto van Godfried Bomans en John Greaves in Volendamse kledij, uit: The Dickensian, no. 329, september  1959

Dickens5

Pentekening van Marius Beek voor ‘The Dutch Dickensian, nummer 11/12 van september 1965. Afgebeeld zijn van links naar rechts: Marius Beek, Godfried Bomans (met opgestoken wijsvinger), J.C.Beek, Frank van Oorschot. Vooraan zittend: Nico Andriessen en helemaal rechts Ernst Sachs

                                              Herdenkingsvignet van een eeuw geleden 

Dickens3

Exlibris in een boek uit de Dickens-boekerij van Godfried Bomans, welke zich tegenwoordig bevindt in de Brabant-bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg

Dickens4

Godfried in kledij van Dickens installeert burgemeester P.J.Oud van Rotterdam tot erelid van de Pickwickclub. Illustratie van Frans Lammers in Katholieke Illustratie, 1959, nummer 10, blz. 295.

Bomans2

Godfried Bomans spelen in de musical OIlver., naar het boek Oliver Twist van Charles Dickens

 

Dickens1

Postcard of Charles Dickens’ birthplace, Porthmouth, Hampshie {Charles Dickens was born in this modest house in Portsmouth in 1812. It is now preserved as a museum in the style and period when Dickens’ parents first set up home here].

Charles Dickens in zijn werkkamer

Charles Dickens’ werkkamer/privébiblothek in Gadshill, Higham (Kent)

Dickens

 

Boekendeur in Dickens Gad’s Hill huis in Higham, Rochester, Kent

Vooraanzicht van het Dickens Huis, 48 Doughty Street in Londen, Engeland

Ansichtkaart van de bibliotheek in het Dickens Huis, Londen

Drawing room (library), Dickens House, London (1963)

In de Dickens House Library, Londen

Charles Dickens aan zijn bureau, 1861

David Copperfield van Charles Dickens voor het toneel bewerkt

David Copperfield als toneelstuk in het Bridewell Theatre te Londen.

Dickensian

Vooromslag van het Brise blad ‘The Dickensian’ . Van dit blad zijn in de volgende nummers aanwezig in archiefdoos 22 van Heemstede-collectie in het Noord-Hollands Archief (locatie Kleine Houtweg) 327 (1959), 328 (1959), 329 (1959), 330 (1960), 332 (1960), 333 (1961), 334 (1961), 338 (1963), 339 (1968), 342 (1964), 343 (1964), 344 (1964), 345 (1965), 346 (1965), 347 (1965), 346 (1965), 347 (1965), 348 (1966), 349 (1966), 350 (1960), 351 (1967), 353 (1967), 354 (1968), 369 (1973), 375 (1975).

Haarlem

Bericht over  activiteiten van de Haarlem Branch, uit: The Dickensian, nummer 329, September 1959, pagina 188.

Dickens10

Vooromslag van ‘Een kerstvertelling van Charles Dickens door Godfried Bomans vertaald en bewerkt en met illustraties van H.M.Brock

Dickensbieb1

Vooromslag van catalogus Dickenscollectie van Bomans in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg

======================================================

Dickens1

Een Dickens room met Dickens bibliotheek bevindt zich in de openbare bibliotheek van Haren (Gr.)

Dickensbieb2

Vooromslag van boek gewijd aan de Dickens collectie in de Groningese bibliotheek van Haren