Tags

, , , , ,

De Engelse schrijver Charles Dickens (*  7-2-1812 in Portmouth, overleed 9-6-1870  in Higham/Kent). 

THE DUTCH DICKENSIAN ONLINE

Vanaf 4 februari 2012 is het tijdschrift The Dutch Dickensian te raadplegen in de online krantenviewer van het Noord-Hollands Archief via www.noord-hollandsarchief.nl/kranten

Godfried Bomans op een schoolfeestje bij Kraantje Lek linksboven in de Holle Boom
De uitspanning ‘Kraantje Lek’ in Overveen, gemeente Bloemendaal, bestaat al meer dan 4,5 eeuw

The Dutch Dickensian is het officiële tijdschrift van ‘The Haarlem Branch of the Dickens Fellowship’. Godfried Bomans, die een groot deel van zijn leven in Haarlem woonde, was in 1956 één van de oprichters van deze enige Nederlandse afdeling (‘Branch’) van The Dickens Fellowship. De oprichting geschiedde in herberg Kraantje Lek in Overveen. In 1959 verscheen The Dutch Dickensian Daily News, in 1961 opgevolgd door het nog altijd bestaande tijdschrift The Dutch Dickensian. Een overzicht van verschenen artikelen is te vinden op de website van The Dickens Fellowship Haarlem Branch.

Godfried Bomans uitgedost als Charles Dickens

In de krantenviewer van het N.H.-Archief zijn de tijdschriften van de jaren 1959 en 1961-2010 te raadplegen en bovendien op woord doorzoekbaar. De Fellowship betaalde de digitalisering en het Noord-Hollands Archief stelde de krantenviewer ter beschikking. Ook de rest van het archief van The Dickens Fellowship Haarlem Branch is in beheer bij het archief, maar nog niet geïnventariseerd.

Bomansdickens

                                          Tekening van ‘The Bomans Fellowship’ (Ruth Cobb?)

Godfried Bomans als Dickens uitgedost installeert Rotterdams burgemeester P.J.Oud in 1959 tot erelid van de Pickwickclub. (Tekening van Frans Lammers, in: Katholieke Illustratie, nummer 10, 1959, blz. 295)
Bomans5

Godfried Bomans uitgedost als Charles Dickens op een bijeenkomst van de Dickens Fellowship Haarlem Branch, gefotografeerd. De vrouw naast hem is Nel Wiener, de moeder van auteur Lodewijk H.Wiener

Bom18

Anonieme tekening van Godfried Bomans naast mw. Nel Wiener in Dickensiaanse kledij Aanvulling: de tekening blijkt volgens Cees van Steijnen van Astrid Hammond te zijn.

Frank Hellemans schreef naar aanleiding van de 200ste geboortedag van Charles Dickens: “Wat was de invloed van deze rasverteller op de Nederlandse literatuur? Al deze figuren léven, zij zijn bedacht door een vernuftig brein, neen zij zijn gecreeërd door een schepper in drie dimensies, zo dat men er omheen kan lopen en ze van alle kanten kan bekijken. Godfried Bomans was een Dickensiaan in hart en nieren. Hij vertaalde Pickwick Papers (1836), het officiële debuut van Charles Dickens dat op sublieme wijze het wereldje van de Engelse clubs te kijk zette en imiteerde de meester in her echt – als Bomans optrad durfde hij zich als Dickenslookalike voor te doen – maar ook in geschrifte. Zeker Bomans’ Pieter Bas is zwaar debet aan Dickens.”

Godfried Bomans naar binnen schrijdend in theater Bellevue Amsterdam op 16 mei 1952, verbeeldende Charles Dickens

Haarlem herdenkt 200ste geboortedag van Charles Dickens

Charles Dickens boekmerk, opgenomen in The Dutch Dickensian, december 1963, bladzijde 138, door redacteur Nico Andriessen aangetroffen op bladzijde 18 van het boek: Heraldiek en Ex-Libris van C.Pama (N.V.Uitgeversmij. A.Rutgers, Naarden, 1943).

Dinsdag 7 februari 2012 is het 200 jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren. Dat is wererldwijd herdacht, uiteraard vooral in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland. De Nederlandse afdeling van The Dickens Fellowship komt bijeen in sociëteit ‘Trou moet Blycken’ in de Grote Houtstraat te Haarlem. Bij die gelegenheid wordt de publicatie ‘Dickens in de Lage Landen’ gepresenteerd. Een bundel artikelen geschreven door bewonderaars van Dickens. Mevrouw Pietsie Bomans-Verscheure ontving het eerste exemplaar mede omdat haar echtgenoot Godfried Bomans in 1956 de Nederlandse afdeling oprichtte. Joop van Kessel beschrijft de historie van de ‘Haarlem Branch’ . Het boek ‘Dickens in de Lage Landen – Hoe hij wordt gelezen en geprezen’ is voor 19.50 Euro in de boekhandel verkrijgbaar.

Godfried Bomans in zijn rol als Charles Dickens. Uit: katholieke Illustratie, 1952
Godfried Bomans in zijn rol als Charles Dickens. Uit: Katholieke Illustratie, 1952
Briefhoofd van The Dickens Fellowship: Haarlem Branch met 32 namen (en in ons land 80 leden).
Briefhoofd van The Dickens Fellowship: Haarlem Branch met 32 namen (en in ons land 80 leden).

Godfried Bomans ontvangt de Engelse Dickensian-gasten die in een rijtuig arriveren

Dickens2

Vooromslag van ‘The Duch Dickensian’volume III, nummer 7 (cecember 1963).

Van The Dutch Dickensian’ , geredigeerd door Nico Andriessen, zijn in archiefdoos 22 van Heemstede-collectie in het Noord-Hollands Archief aanwezig: 1961, nummer 1; 1962, nummers 2, 3 en 4: 1963: nrs. 5,6,7, 8 [9 ontbreekt; wèl ledenlijst], 10; 1965: nrs. 11/12 en 13.  In nummer 1  van Godfried Bomans (G.B.): ‘Short history of the Haarlem Branch’; nummer 4 van G.B. ‘Klanken uit het jubeljaar’; nummer 8 G.B. ‘Dancing nor Marching ‘le congrès danse mais ne marche pas’; nummer 10  van G.B.een bericht met o.a. de mededeling dat hij alle exemplaren ‘The Dickensian’ bezit vanaf 1905.

Godfried Bomans bezat 'naar eigen zeggen' over een wandelstok afkomstig van Charles Dickens die hem in Londen door de Dickens Fellowship zou zijn overhandigd.
Godfried Bomans bezat ‘naar eigen zeggen’ over een wandelstok afkomstig van Charles Dickens die hem in Londen door de Dickens Fellowship zou zijn overhandigd.
Dickens1

Godfried Bomans ontvangt in 1959 de Engelse Dickensian-gasten die in een rijtuig arriveren

Dickens4

Foto van Godfried Bomans en John Greaves in Volendamse kledij, uit: The Dickensian, no. 329, september  1959

Dickens5

Pentekening van Marius Beek voor ‘The Dutch Dickensian, nummer 11/12 van september 1965. Afgebeeld zijn van links naar rechts: Marius Beek, Godfried Bomans (met opgestoken wijsvinger), J.C.Beek, Frank van Oorschot. Vooraan zittend: Nico Andriessen en helemaal rechts Ernst Sachs

                                              Herdenkingsvignet van een eeuw geleden 

Dickens3

Exlibris in een boek uit de Dickens-boekerij van Godfried Bomans, welke zich tegenwoordig bevindt in de Brabant-bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg

Dickens4

Godfried in kledij van Dickens installeert burgemeester P.J.Oud van Rotterdam tot erelid van de Pickwickclub. Illustratie van Frans Lammers in Katholieke Illustratie, 1959, nummer 10, blz. 295.

Bomans2
Godfried Bomans spelend in de musical Oliver, naar het boek Oliver Twist van Charles Dickens
Dickens1

Postcard of Charles Dickens’ birthplace, Porthmouth, Hampshie {Charles Dickens was born in this modest house in Portsmouth in 1812. It is now preserved as a museum in the style and period when Dickens’ parents first set up home here].

Charles Dickens in zijn werkkamer
Charles Dickens’ werkkamer/privébiblothek in Gadshill, Higham (Kent)
Dickens

Boekendeur in Dickens Gad’s Hill huis in Higham, Rochester, Kent

Vooraanzicht van het Dickens Huis, 48 Doughty Street in Londen, Engeland
Ansichtkaart van de bibliotheek in het Dickens Huis, Londen
Drawing room (library), Dickens House, London (1963)
In de Dickens House Library, Londen
Charles Dickens aan zijn bureau, 1861
David Copperfield van Charles Dickens voor het toneel bewerkt
David Copperfield als toneelstuk in het Bridewell Theatre te Londen.
Dickensian

Vooromslag van het Brise blad ‘The Dickensian’ . Van dit blad zijn in de volgende nummers aanwezig in archiefdoos 22 van Heemstede-collectie in het Noord-Hollands Archief (locatie Kleine Houtweg) 327 (1959), 328 (1959), 329 (1959), 330 (1960), 332 (1960), 333 (1961), 334 (1961), 338 (1963), 339 (1968), 342 (1964), 343 (1964), 344 (1964), 345 (1965), 346 (1965), 347 (1965), 346 (1965), 347 (1965), 348 (1966), 349 (1966), 350 (1960), 351 (1967), 353 (1967), 354 (1968), 369 (1973), 375 (1975).

Haarlem

Bericht over  activiteiten van de Haarlem Branch, uit: The Dickensian, nummer 329, September 1959, pagina 188.

Dickens10
Vooromslag van ‘Een kerstvertelling van Charles Dickens door Godfried Bomans vertaald en bewerkt en met illustraties van H.M.Brock
Godfried Bomans aan het werk met op een kastdeur de bul aangebracht waarin hij door de Pickwick Club is benoemd tor “doctor Honoris Causa ‘Geprezen zij deez’ naam”
Dickensbieb1
Vooromslag van catalogus Dickenscollectie van Bomans in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg

======================================================

Dickens1
Een Dickens room met Dickens bibliotheek bevindt zich in de openbare bibliotheek van Haren (Gr.)
Dickensbieb2
Vooromslag van boek gewijd aan de Dickens collectie in de Groningese bibliotheek van Haren

GODFRIED BOMANS, DE HAARLEM BRANCH VAN DE DICKENS FELLOWSHIP EN THE DUTCH DICKENSION; DOOR CEES VAN STEIJNEN (Beschreven Bladen, ,jaargang 12, nummer 6, september 2002, p. 295-309.

Dickens Fellowship (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Slot van: Godfried Bomans, de Haarlem Branch van de Dickens Fellowship en The Dutch Dickensian; door drs. Cees van Steijnen
Dutch Dickensians in de Leaking Tap; een vrolijk gezelschap; door Jan Kabel (Ons Bloemendaal, nummer 2, jaargang 38, zomer 2014, p.15-17)
The Dickens Bookmark
Vervolg van Dutch Dickensians…
Slot Dutch Dickensians… (Ons Bloemendaal, zomer 2014)
(De Volkskrant, 13 juli 2020)

Bij  gelegenheid van dienst 150ste sterfjaar (1812- 8 juni 1870) publiceerde Hans Bouman  een artikel in De Volkskrant van 13 juli 2020, getiteld “De Engelse meester”.  De laatste passages gewijd aan The Dickens Fellowship Haarlem Branch worden  onderstaand geciteerd:

(De Volkskrant, 13 juli 2020)
Illustratie door Jan Hamstra, bij het artikel ‘De Engelse meester’, in De Volkskrant van 13 juli 2020.

(…) Bij het Nederlandse Dickensgenootschap – of preciezer The Dickens Fellowship Haarlem Branch – leeft de herinnering aan de schrijver op een iets andere wijze voort. Het genootschap geeft tweemaal per jaar het tijdschrift “The Dickenian” uit. met dikwijls doorwrochte artikelen over de schrijver en zijn werk, en veel leden van het genootschap zijn doorkneed in het werk van de meester. De Haarlemse Branch, die ongeveer 85 leden, is één van de ongeveer zestig Dickens Fellowships wereldwijd; waarvan de meeste in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere Engelstalige landen zijn gevestigd. Maar ook: Frankrijk, Italië, Noorwegen, Denemarken en zelfs Japan kennen een afdeling. Hoewel Sjef de Jong het genootschap een beetje “te chic” vond om lid te willen worden. ligt de nadruk er evengoed meer op het beleven van de dickensiaanse sfeer en het verkeren onder gelijkgestemden dan op academische geleerdheid. Jan Lokin, emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, was jarenlang voorzitter ban het Nederlandse genootschap en twee jaar president van de International Fellowship. Zijn Dickenslezingen werden op cd uitgebracht door Home Academy. Hij legt uit dat het genootschap viermaal per jaar bijeenkomst. “Dan worden er lezingen gehouden over een dickensiaans onderwerp, en wordt er gedronken en gedineerd. En uiteraard een toost uitgebracht op de “immortal memory of Charles Dickens”. De sfeer is informeel, in een stijl die Dickens zou hebben geapprecieerd. We voeren geen uitputtende, zwaar literaire dicussies. Zoals de meeste leden van het genootschap herleest Lokin de werken van Dickens nog regelmatig, recentelijk “Martin Chuzzlewit”, waarin hij de ultrahypocriete Peckshiff het sterkste personage vindt: tegelijkertijd verschrikkelijk en geweldig. “Dickens heeft personages geschapen die zo krachtig zijn dat ze een archetypische status hebben gekregen. In het Verenigd Koninkrijk wordt een vrouw die door haar geliefde is verlaten al nel een “Miss Havisham” genoemd en begrijpt iedereen literaire knipogen als “I want some more”of “Bah, humbug!’ Toen Groot-Brtittannië op een gegeven moment in financiële problemen dreigde te raken omdat er veel meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam, had “The Times” een kop van één woord: “Micawberism” (1). Ook veel Nederlandse Dickens liefhebbers begrijpen die verwijzing. In Engeland iedereen”.’

(1) Defenition Micawberism: ‘The improvement state in habitually optimistic point of view of a Micawber [= one who lives poor but lives in optimistic expectation of better fortune’ (Merriam Webster)

Op 14 en 15 december 2019 had voor de 9ste keer het Dickens-festijn in Deventer plaats, bezocht door zo’n 125.000 personen . In 2020 staat deze manifestatie (voorlopig) op 19 en 20 december geprogrammeerd

In het boek ‘Herinneringen aan Godfried Bomans’ (Asterdam, Elsevier, 1972 is een bijdrage opgenomen ban John Greaves, Honorary Secretary of the Dickens Fellowship en van Cedric Charles Dickens, Past President of the Fellowship and great grandson of the novelist Charles Dickens.

Godfried Bomans en John Greaves in Volendam
John Greaves and Cedric Dickens about Godfried Bomans
Vervolg Graves en Cedrick Dickens
Slot bijdrage van John Greaves en Cedric Dickens over the Dickens Fellowshop en Godfried Bomans