Tags

,

Bibliotheek Haarlem en omstreken, locatie Heemstede

Ongeveer gelijktijdig met de aanleg van de Heemsteedse Dreef is de zogeheten Dreefschool gebouwd naar een ontwerp van de Haarlemse architect Cornelis van Gelder. Hij was op dat moment als technisch tekenaar en opzichter bij Openbare Werken in dienst van de gemeente Heemstede en heeft als architect B.N.A. tussen 1920 en 1953 talrijke panden ontworpen in Haarlem en Heemstede. Van Gelder overleed op 20 december 1987 vrijwel anoniem op 87-jarige leeftijd. Door een toeval belandden in dat jaar de ontwerptekeningen van Heemsteedse woonhuizen bij de bibliotheek/historische vereniging, en die van Haarlem bij Antiquariaat A.G.van der Steur.

Naar de mening van Cornelis van Gelder “eischte deze omgeving [= de Dreef] een enigszins monumentale bouw” . Het schoolgebouw werd uitgevoerd door de plaatselijke firma Gebroeders Van den Putten, die met een bedrag ad 91.970 gulden als laagste van 28 aannemers had ingeschreven. Deze aannemer bouwde naar eigen zeggen “alles met de beste materialen” . De opening van deze derde openbare school in Heemstede, na de Voorweg- en Bronsteeschool, had plaats op 25 augustus 1930

Een ansichtkaart van de Dreefschool kort na de oplevering in 1930

Foto van de Dreefschool uit circa 1930

Uitzicht vanaf de toren der Dreefschool uit 1930

Het gebouw is op een T-vormig grondplan gebouwd en vertoont vormelementen van de Amsterdamse School. De hoofdmassa en nokrichting liggen evenwijdig aan de lineaire Dreef. Haaks daarop staat een langgerekte bouwmassa, bestaande uit twee lagen, alsmede een kleine kelder en grote zolder.  Het samengestelde zadeldak is bedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen.

Op 11 januari 1976 had een felle brand plaats en werden de toen 203 leerlingen tijdelijk elders ondergebracht. Omdat het aantal scholieren in de daarop volgende jaren zienderogen afnam tot uiteindelijk 24 viel op 13 juli 1984 het doek voor de Dreefschool en kreeg het pand na  verbouwing een nieuwe bestemming als huisvesting van de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek.

de bekende klok van het Dreefgebouw, nu Plein1

Veel lokalen zijn toen uitgebroken ter verkrijging van grote open ruimten. In de voormalige gymnastiekzaal aan de Dreefzijde is de open boekenruimte gehuisvest; de toneelzaal op de verdieping werd als multifunctionele ruimte ingericht. Aan de zuidzijde met een halfronde erker is de lees- en computerzaal gevestigd. Op de torenachtige opbouw met daarop aan vlaggenstok is aan vier zijden een (verlicht) uurwerk aangebracht.

Glas-in-lood raam in het trappenhuis aan de noordzijde, vervaardigd door de firma Bogtman

Een nieuwe entree, de blauwe kleur van het (oorspronkelijke)houtwerk en vooral de transformatoraanbouw aan de kant van het Julianaplein verstoren enigszins het beeld.

Het pand, passende in de ten dele Amsterdamse stijl van de Heemsteedse Dreef geniet bescherming als gemeentelijk monument

Op het oude schoolplein staan twee markante kastanjebomen. Bij de hoofdingang aan het Julianaplein is een natuurstenen sculptuur aangebracht van de Heemsteedse beeldhouwer H.A. van den Eijnde (1869-1939). Voorstellende een lezend kind dat met de hand een bal op de schouder houdt en met de andere een boek draagt, daarmee spel en educatie verbeeldende. Aan zijn voeten zitten een uil, wijsheid symboliserend, en een eekhoorn als symbool van dartelheid – met het gemeentewapen van Heemstede. Het trappenhuis bevat enkele decoratieve glas-in-loodramen. Het openbare gebouw vormt vanwege zijn architectonische vormgeving een stedenbouwkundig accent langs de Heemsteedse Dreef.

Brand in de Dreefschool (Haarlems Dagblad, 12 januari 1976). In 1978 ma renovatie heropend; in 1984 sluiting van de school vanwege tergloop van het aantal leerlingen

dreefschool1

10 januari 1976 brak brand uit in de Deefschool, vermodelijk aangestoken door een pyromaan, waarna herstel en renovatie zijn gerealiseerd.

Dreefschool2

Bij de heropening zijn decoraties van de emailleur Nella Damsma uit Heemstede met lokale  taferelen gerealiseerd

Dreefschool3

Eindelijk erkenning voor emaillekunstenares Nella Damsma (85) Haarlems Dagblad, 30 december 2016

Dreefsxchool4

Vervolg artikel over emailleur Nella Damsma (H.D., 30 december 2016)

Dreefschool5

Nella Damsma (85) Haarlems Dagblad, 30-12-2016)

dreefschool6

Slot artikel van Annemieke Windt over emaillekunstenares Nella Damsma (Haarlems Dagblad, 30 december 2016)

'Spelend leren' door H.A.van den Eijnde (1930). Voor ingang van bibliotheek (voormalige Dreefschool)

‘Spelend leren’ door H.A.van den Eijnde (1930). Voor ingang van bibliotheek (voormalige Dreefschool)

Op 13 juli 1984 sloot de in 1930 geopende Dreefschool die in goede tijden 200 leerlingen telde

De naam Dreefschool wordt van de gevel verwijderd

Verbouwing van Dreefschool Heemstede naar openbare bibliotheek in 1985

Als nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede geopend in 1986

bibliotheek Heemstede (Theo Out)

Uit tijdschrift Lourens, circa 2000

Dreefschool0klok

De klok van de Dreefschool Heemstede

In het Julianaplantsoen is het gerestaureerde beeld “bokspringende jongens” van  beeldhouwer Kees Verkade geplaatst: 

 

Renovatie Dreefgebouw 2016-2018

Verbouwing van school-via bibliotheekgebouw naar multifunctioneel gebouw op sociaal-cultureel en welzijnsgebied + digitaal politiebureau, ingaande 2017

3d-foto renovatie door KPN architecten Heemstede

Hamerslag van wethouder mw. Christa Kuiper als officiële start van de renovatie naar een nieuw ontmoetingscentrum, 8 mei 2017 (foto Charles Duijff, Heemstede. nieuws nl.)

Verbouwing bibliotheek, situatie 14 december 2017  (foto’s Marloes van Buuren)

 

Verbouwing bibliotheek, situatie 14 april 2018   (foto’s marloes van Buuren)

Een jury besloot in al haar wijsheid uit liefst 415 namen, waaronder 5 met dezelfde naam, te kiezen voor PLEIN1 (niet te verwarren met het oude kerk- ofwel dorpsplein, het huidige Wilhelminaplein, het oudste plein van Heemstede) en het (Raadhuis)plein.(Heemsteeds Nieuwsblad, 30-5-2018)

Interieur bibliotheek Heemstede

Interieuropname bibliotheek Heemstede

Vernieuwde leestafel bibliotheek Heemstede

Uit: Jaarverslag Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2018

Burgemeester Astrid Nienhuis en zoons schrijven zich in als lid van de bibliotheek Heemstede. Rechts directeur Roxane van Acker van Bibliotheek Zuid-Kennemerland (Heemsteedse Courant, 27-2-2018, Ellen Toledo)

Blije gezichten bij heropening vernieuwde bibliotheek Plein1, Julianaplein. Links directeur-bestuurder Roxane van den Acker en rechts vestigingsmanager Martha ter Heijden (Ellen Toledo in Heemsteedse Courant, 4 september 2018)

Op vakantie naar de bieb Haarlem en Heemstede

Bijeenkomst Verhalentafel in bibliotheek Heemstede onder leiding van Sybil van Dam (de Heemsteder, 28 maart 2019)

biebheemstede1.jpg

Na coronacrisis bibliotheken Zuid-Kennemerland vanaf 18 mei stapsgewijs open (Haarlems Dagblad, 9 mei 2020)

biebheemstede2.jpg

Vervolg openstelling bibliotheken (Haarlems Dagblad, 9 mei 2020)

Gaan we nog wat spannend doen in juni? de Bibliotheek Haarlem en omstreken