Eigenaren van Westerduin (Berkenrode) 1636-1797

Oorspronkelijk deel uitmakend van het bezit van de ridders uit het geslacht Van Berkenrode is de hofstede Westerduin sinds 1797 na de afbraak van het kasteel Berkenrode genoemd. Oorspronkelijk ongeveer 3 morgen groot, was Westerduin aan de Westzijde van de Herenweg gelegen, ten noorden van het vroegere Knapenburg (gesticht in 1655) en ten zuiden van de buitenplaats Oud Berkenroede (daterend van vòòr 1533).

1637  Cornelis Bol, telg uit een bekend Haarlems geslacht, laat op een duinrug een buitenplaatsje bouwen

1656  Na zijn overlijden voor ƒ  8.000,- getransporteerd aan de Haarlemse magistraat Gerard Colterman. In de verkoopakte is sprake van “een hofstede ofte woninge, huysmanswoning, wagenhuis en boomgaert.”  Vervolgens zijn het vermogende Amsterdammers die de buitenplaats in hun bezit hebben.

1663  Hans Aux Brebis betaalde ƒ 9.500,-.

Westerduin, detail op een grote kaart van Berkenrode uit omstreeks 1683 door de Amsterdamse kaartgraveur en landmeter Johannes Leupenius 

1679 Westerduin gaat voor ƒ 12.000,- over naar Joan Francis Massis, die de volle koopsom als hypotheek opneemt. Zijn dochter Maria Theresa Massis en schoonzoon Arnoldus van Dijk ontvingen in

1700 nog slechts ƒ 5.500,- voor de nog naamloze hofstede, die intussen o.a. een stalling en koetshuis voor 15 paarden omvatte en een koepel annex biljartkamer. Koper was koopman  Thomas Boddens (1668-1708). Een jaar na zijn overlijden is het buiten door zijn vrouw, intussen hertrouwd met schepen Willem van Harn  in

1709 verkocht voor bijna het dubbele bedrag van ƒ 10.250,- aan Cornelis de Hulter.

1712 voor hetzelfde bedrag doorverkocht aan twee stadgenoten, de broers Willem en Hendrik van Uchelen. Door hen is de naam ‘Westerduin’ bedacht voor het brede landhuis. Na het overlijden van eerstgenoemde hebben de erfgenamen hun deel verkocht voor ƒ 3.500,-. En na de dood van Hendrik ging de erfenis naar twee neven Pieter van Uchelen en Willem Hendrick Kerckerink, gehuwd met Petronella van Uchelen.

Kaart van huis Berkenrode en omgeving. Westerdduin lag aan de Herenweg nabij het begin van de toegangsweg naar het huis Berkenrode.

1728 Erfgenamen verkopen Westerduin aan de magistraat Cornelis Hop (1658-1762), diplomaat en bewindhebber van de W.I.C en V.O.C. Deze gaf veel aandacht aan zijn buitenplaats en liet in 1742 een luidklok op het dak plaatsen met inscriptie ‘AMSTELODAMIAN, ANNO 1742 ME FECIT CIPRIANUS CRANS JANSZ.’, die na afbraak van het huis in 1797 op de nieuwbouw is herplaatst en in 1986 werd gerestaureerd.

Cornelis Hop (1685-1762). Gravure door Jacob Houbraken uit 1758 (foto RKD-Den Haag)

Cornelis Hop (1685-1762). Gravure door Jacob Houbraken uit 1758 (foto RKD-Den Haag)

Hop

               Cornelis Hop (links) met zijn zoon en (tweede) echtgenote; door Philip van Dijk (RKD)

Luidklok van Westerduin/Berkenrode. Uit: Nieuwsbrief VOHB, nummer 48, 1986

Luidklok van Westerduin/Berkenrode. Uit: Nieuwsbrief VOHB, nummer 48, 1986

Vervolg luidklok/Berkenrode. Uit: Nieuwsbrief VOHB, nr.48, 1986.

Vervolg luidklok/Berkenrode. Uit: Nieuwsbrief VOHB, nr.48, 1986.

De gerestaureerde luidklok op het dak van Berkenrode

De gerestaureerde luidklok op het dak van Berkenrode

Mr. Cornelis Hop. Gravure door J.Houbraken

Mr. Cornelis Hop. Gravure door J.Houbraken

Na zijn overlijden is in 1762 zoon Jacob Hop als enige erfgenaam eigenaar geworden van Westerduin. Hij was getrouwd met Geertruid Lestevenon en had de hofstede Bronstee in bezit. Bovendien had hij in 1743 Duin en Vaart gekocht en beschikte een prestigieus pand aan de Keizersgracht met een waarde van ƒ 100.000,-.

Op de buitenplaats Westerduin. Tekening van Simon Fokke, 1762 (Stadsarchief Amsterdam)

Op de buitenplaats Westerduin. Tekening van Simon Fokke, 1762 (Stadsarchief Amsterdam)

Een lezende heer op Westerduin. Tekening maart 1762 van Simon Fokke (Stadsarchief Amsterdam)

Een lezende heer, mogelijk Cornelis Hop,  op Westerduin. Tekening maart 1762 van Simon Fokke (Stadsarchief Amsterdam)

1762 Jacob Hop transporteert Westerduin met 3 percelen aan de overkant voor  21.796 gulden aan Mattheus Lestevenon.

Mattheus Lestevenon (1633-1693). Schilderij van Constantijn Netscher uit 1693

Mattheus Lestevenon (1715-1797).  (foto RKD-Den Haag)

Lestevenon1

Sabel, pallas, kling met wapen van Mattheus Lestevenon (1715-1797) met schede (Nationaal Militair Museum)

Omdat laatstgenoemde al over Berkenrode beschikte werd Westerduin vervolgens verhuurd. In 1774 bijv. aan Joost van Eijk. Na het overlijden van Mattheus is Westerduin overgegaan aan zijn zoon Willem Anne Lestevenon, evenals zijn vader een bekwaam diplomaat, Heer van Hazerswoude en schepen en raad in de vroedschap van Amsterdam. Wegens sodomie raakte hij in Frankrijk verwikkeld in een zedenschandaal, reden voor hem om zich voorgoed in Frankrijk te vestigen.

'De kamer der geweesen burger sociëteit in de Goude Leeuw, verbeeld 19-1-1795 door Wybarnd Hendriks toen men bij de Omwenteling gewapend naar Markt trok. O.a. I.W.van Sijpesteyn, B.Tersier, J.J.Cambier, I.C.Sterk, J.Broese, L.Kulendaal, Joh. Enscghedé, G.Kops, W.A.Lestevenon en J.W.Druivestein

‘De kamer der geweesen burger sociëteit in de Goude Leeuw, verbeeld 19-1-1795 door Wybrand Hendriks toen men bij de Omwenteling gewapend naar Markt trok. O.a. I.W.van Sijpesteyn, B.Tersier, J.J.Cambier, I.C.Sterk, J.Broese, L.Kulendaal, Joh. Enschedé, G.Kops, W.A.Lestevenon en J.W.Druivestein. (N.H.Archief)

Silhouet van J.P.van Wickevoort Crommelin uit 1795

Silhouet van J.P.van Wickevoort Crommelin uit 1795

1797 gingen Westerduin, Berkenrode en de overplaats voor ƒ 65.671,-  over naar de uit Haarlem afkomstige mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, gehuwd met Catharina van Lennep. Deze hield van snelle beslissingen. Hij liet Berkenrode slopen, evenals Westerduin waarvoor grotendeels nieuwbouw voor in de plaats kwam. Het huidige witgepleisterde huis Berkenrode aan de Herenweg waar de familie Van Wickevoort Crommelin zich vestigde dateert van 1797. Het is echter zeker dat er delen van het pand een stuk ouder zijn en nog deel hebben uitgemaakt van het oude Westerduin, dat op dezelfde locatie lag, maar een stuk kleiner was. Zo zijn er zeventiende-eeuwse tegels gevonden en een lager gelegen oude stenen vloer.

mr. Jan Pieter van Wickevoort (1763-1837) en zijn echtgenote Catharina van Lennep (1766-1847) op pastels circa 1795/1796 vervaardigd door portretschilder Charles Howard Hodges (1764-1837)

Voor meer uitvoerige informatie over Westerduin en Berkenrode wordt verwezen naar het boek: Berkenrode: Heerlijkheid, Landgoed en Huis; door Hans Krol en Ted van Turnhout. Heemstede, Nordex, 2002.

Uit: Atlas Andries Schoemaker (K.B.-Den Haag) [Deze atlas bevat werk van Andries Schoemaker, Gerrit Schoemaker, Coenelis Pronk en Abraham de Haen].

Uit: Atlas Andries Schoemaker (K.B.-Den Haag) [Deze atlas bevat werk van Andries Schoemaker, Gerrit Schoemaker, Coenelis Pronk en Abraham de Haen].

Berkenrode. Uit: Atlas Schoemnaker, circa 1720 (KB-Den Haag)

Berkenrode. Uit: Atlas Schoemaker (KB-Den Haag)

Uit: Atlas Schoemaker, circa 1720-1730. (KB-Den Haag)

Uit: Atlas Schoemaker, circa 1720-1730. (KB-Den Haag)

Uit: Atlas Andries Schoemaker (KB-Den Haag)

Uit: Atlas Andries Schoemaker (KB-Den Haag)

Abraham Rademaker: Berkenrode. Albumblad voor kastelenalbums van Everard de Burlett, circa 175

Monumentale poort naar Berkenrode op een ansichtkaart uit circa 1920. Met een smeedijzeren hek en door vazen bekroonde pijlers aan de Herenweg 127, Heemstede

Monumentale poort naar Berkenrode op een ansichtkaart uit circa 1920. Met een smeedijzeren hek en door vazen bekroonde pijlers aan de Herenweg 127, Heemstede

In 2002 verschenen boek over Berkenrode; en Westerduin; door Hans Krol en Ted van Turnhout

In 2002 verschenen boek over Berkenrode; en Westerduin; door Hans Krol en Ted van Turnhout

Schouwstuk van een landschap in de voormalige zuidelijke zitkamer van Berkenrode. Anoniem. Vierde kwart 18de eeuw

Allegorische schildering in zwart van de Vrede, andere voorstellingen op Berkenrode zijn allegorieën op caritas, Venus en Amor, vrolijkheid, Putto met pauwenwagen. Vervaardigd omstreeks 1800

H.Numan. Prent van Op Berkenrode, over de grote Kom, naar de Rotonde te zien, 1797

Berk

Westerduin, nu Berkenrode geheten, van boven gezien

 

Appartementencomplex genaamd Westerduin tegenover de H.Bavokerk op de rand van de Geleerdenwijk, gebouwd op de plaats van de gesloopte Henricus-ulo

Appartementencomplex genaamd Westerduin tegenover de H.Bavokerk op de rand van de Geleerdenwijk, gebouwd op de plaats van de gesloopte Henricus-ulo

Appartementencomplex Westerduin aan de Eykmanlaan, hoek Herenweg Heemstede

Appartementencomplex Westerduin aan de Eykmanlaan, hoek Herenweg Heemstede

Exif_JPEG_PICTURE

Exif_JPEG_PICTURE

Berkenrode vanuit een drone gefotografeerd door Harm Botman

BERKENRODE ZIE OOK: https://landhuisberkenrode.wordpress.com/landhuis-berkenrode/kenmerken/