Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HEEMSTEDE IN DE LETTERKUNDE

ANNA ENQUIST, ‘HET GEHEIM’ EN DE HARTEKAMP, ALIAS DE REEHOF EN  ANDERE (TEN DELE) IN HEEMSTEDE, BENNEBROEK EN BERKENRODE GESITUEERDE ROMANS, NOVELLEN EN JEUGDBOEKEN

Na een dichtbundel in 1991 publiceerde Anna Enquist (1) drie jaar later haar eerste roman ‘Het meesterwerk’ , waarvan o.a. ook een Duitse, Franse en Zweedse vertaling uitkwam. In 1997 volgde bij De Arbeiderspers een tweede roman ‘Het Geheim’, waarin heden en verleden elkaar gaandeweg benaderen. Hoofdpersoon is een pianiste, in het boek Wanda Wiericke geheten, die worstelt met een familiegeheim en leeft voor haar muziek. In dit boek speelt het instituut voor verstandelijk gehandicapten ‘de Hartekamp’ – onder de naam ‘de Reehof’ – een rol in de delen 2 en 3 vanaf bladzijde 125 en in de volgende hoofdstukken tot pagina 179. Namelijk wanneer de hoofdpersoon haar zwakzinnige broer gaat opzoeken, terwijl bovendien blijkt dat haar ex-echtgenoot in deze inrichting heeft gewerkt. In de roman worden ook de Broeders Penitenten opgevoerd [die zoals bekend medio 1952 komende uit Boekel en Udenhout de verpleging op zich namen van aanvankelijk zwakzinnige jongens. De paviljoens hebben in het boek van Enquist namen als ‘Otter’, ‘Eekhoorn’, ‘Egel’ en ‘Mol’, in werkelijkheid bomennamen als ‘Plataan’, ‘Ceder’, ‘Wilg’, ‘Vlier’ en ‘Iep’. Navraag bij toenmalig directiesecretaris Ad van Unnik leerde dat Anna Enquist destijds in het kader van haar studie psychologie een stage heeft gevolgd in de Hartekamp. Een citaat: ‘..) Wanda gaat aan een formica tafel zitten tegenover de man die haar naar binnen noodde. Hij draagt een eigenaardig kostuum, een habijt. De portier is een zwakzinnige, denkt Wanda even, voor het haar doordringt dat hij een geestelijk is. De man ziet jaar kijken en zegt: “Broeders penitenten. Wij hebben jarenlang de bewoners verzorgd. Nu zijn er dokters en jonge mensen die ervoor geleerd hebben. Van os zijn er nog maar een paar over. En oud, oud (…)’.  

Een summier overzicht van andere (ten dele) in Heemstede gesitueerde romans, novellen en jeugdboeken (2)

Bernlef, J. (schuilnaam van Hendrik Jan Marsman). Eclips. 2e druk. 1993 (Zweedse vertaling verscheen in 1995. Hoofdpersoon Kees Zomer woont in Heemstede op het gefingeerde adres Langevaartlaan 12.

Biesheuvel, Maarten. De steen der wijzen. 19083. In het verhaal ‘Gezapig leven’ komt station Heemstede-Aerdenhout ter sprake.

Busken Huet, Cd. Lidewyde. 1868. Herdruk 1981. Vermeld wordt de (afgebroken )buitenplaats Soekabrenti te Heemstede.

Debrot, Cola. Mijn zuster de negerin. 1935. Over zijn vriendin die bij de familie Bomans op Berkenrode logeert.

Duyns, Ch. Dante’s portret. 1994. Hoofdpersoon Victor Klein is woonachtig in Heemstede.

Ede, Bies van. Gebakken rat met beukeblad. 1994. Vermelding van Heemstede en ‘een klooster bij het Spaarne'[= Bernardietenklooster] (3).

Vooromslag van jeugdroman 'Het Oude Slot' door J.Faber, geïllustreerd door Luc Lutz.

Vooromslag van jeugdroman ‘Het Oude Slot’ door J.Faber, geïllustreerd door Luc Lutz.

Faber, J. Het Oude Slot. Circa 1948. Met illustraties van Jan Lutz. Jongensboek over een in de nabijheid van het Oude Slot begravenschat. Deel 1 (met o.a. Adriaan Pauw) speelt zich af tussen circa 1650 en 1948; deel 2 eindigt met de Bevrijding door de Canadezen.

Het Nederhuis van het Oude Slot in een illustratie van Jan Lutz

faber1.jpg

Illustratie door Jan Lutz  van Vredesbrug uit boek J.Faber: Het Oude Slot

Faber2.jpg

De laatste pagina  uit J.Faber: Het Oude Slot

 

 

 

Gerdes, Eduard. Heemskerk’s val. 1869, zie: vierde hoofdstuk: Een jachtpartij te Heemstede.

Ginjoolen, F. Werkende handen; roman over de eerste kolonisten van de Haarlemmermeer. 1956. In deze roman wordt ook over Heemstede verhaald.

 

Ziekzoekers

Anne-Gine Goemans debuteerde als romanschrijster in 1971 met het boek ‘Ziekzoekers’, in 2008 bekroond met de literaire Anton Wachterprijs. In de bloembollenstreek  vond zij haar inspiratie.

Citaat uit het boek waarin de instelling voor zwakzinnigenzorg de Hartekamp ter sprake komt: ‘De mooie dag dreigde te mislukken toen ze de oprit van de Hartekamp naderde. Op het gebouw hing een spandoek “HARTEKAMP BEZET” stond erop. Bij de parkeerplaats werd hun auto tegengehouden door twee jongens in wijde broeken en wapperende kimono’s. Vera draaide het raam open. “Hoezo bezet?” Aan haar stem konden Roelof en Maud horen dat ze de twee hippies met hun lange haren lastig zou gaan maken. weer kruiste Roelof zijn vingers. “Je mag er niet in”, zeiden ze. “Niemand mag erin”. Vera zette de motor af en stapte uit. Gegeneerd zag Roelof hoe de mannen zijn moeder in haar gele jurk van top tot teen bekeken. Hoewel Vera al in de veertig was, zag ze er goed uit.’ “Soms is een bezetting nodig om het recht op vrijheid te verwerven”, zei een van de mannen. Zijn stem klonk nasaal. Vera zette de zonnebril af en sloeg het portier dicht. “Wij strijden voor een democratische instelling”, zei de medewerker met het langste haar. Zelfvoldaan leunde zij tegen de auto”.  

 

Greup-Roldanus, Sini. Catalijne van Ingelmunster; een meisjesleven in het begin der zeventiende eeuw. 1938. Deel 1 van trilogie. Bevat tegenover titelblad foto naar tekening van Joseph Charles ‘De lynwaatbleekerij op de Glip van de weduwe Louis Gunst’. Dit meisjesleven is getekend tegen de achtergrond van het leven op  het platteland in de Hollandse duinstreek onder de Vlaamse lijnwaadblekers.

Titelblad van 'Catalijne van Ingelmunster' door Sini Greup-Roldanus

Titelblad van ‘Catalijne van Ingelmunster’ door Sini Greup-Roldanus

Greup-Roldanus, Sini. Jacquemijne van de Weyden; een meisjesleven in 1672. 1946. Deel 2 uit serie.

Greup-Roldanus, Sini. Sandra Tjallinga; in het eeuwfeest 1700. 1949. Deel 3. De lijnwaadblekerij ‘Bleeklust’ (= de latere Gliphoeve) is in bovenstaande boeken onder Bennebroek naar de kant van Heemstede gesitueerd.

boekband

Noekband van ‘Rondom het oude schuurtje’door M.de Groot-Kuylman

Groot-Kuilman, M.de (Maria Margaretha de Groot-Kuijlman). Rondom het oude schuurtje. ‘s-Gravenhage, z.j. Circa 1905. Vertellingen met betrekking tot onder andere de Hervormde Kerk Heemstede en omgeving.

"Het oude schuurtje en Odin, de trouwe hond", illustratie uit: Romdom het oude schuurtje door M.de Groot-Kuylman.

“Het oude schuurtje en Odin, de trouwe hond”, illustratie uit: Romdom het oude schuurtje door M.de Groot-Kuylman.

Groot-Kuilman, M.de. Het troepje van de pastorie. ‘s-Gravenhage, z.j. Over o.a. Hervormde Kerk en omgeving. [De schrijfster was echtgenote van predikant Johannes Kuijlman].

Haasse, Hella. In: ‘Zelfportret als legkaart'(2003) beschrijft zij haar verblijf als zesjarig meisje bij de grootouders De Vries in de Jeroen Boschlaan te Heemstede.

Lennep, Jacob van. Elizabeth Musch; een tafereel uit de 17e eeuw. 1850. In de slothoofdstukken speelt Adriaan Pauw (1622-1697), Heer van Bennebroek, een rol als raadsheer in het Hof van Holland (4).

Lennep, Jacob van. De lotgevallen van Ferdinand Huyck. 1840. Ofschoon gesitueerd in de provincie Utrecht is ‘Ferdinand Huyck’ ten dele geïnspireerd op het landgoed Groenendaal. Volgens de overlevering heeft de in 1970 afgebroken theekoepe! model gestaan voor de in deze roman beschreven koepel waar Huyck en Henriëtte Blaeck elkaar ontmoetten.

Loosjes, A.Pzn. Hollands Arkadia; of wandelingen in de omstreken van Haarlem. 1804. Bevat in verteltrant tussen personen tevens wandelingen (langs de buitenplaatsen) door Heemstede.

Looy, J.van. Jaap. 1923. Vermelding van ‘het huis met de witte beelden'[= Eindenhout]  tegenover de Spanjaardslaan (tot l mei 1927 gemeente Heemstede).

Looy, J.van. Jakob. 1930. (Autobiografische schetsen): Bevat beschrijving van een voettocht naar Heemstee, de ‘Koediefslaan’, ‘het klimop-kerkje’ van Heemstee, de Glip, het Slot van Heemstee, de Herenweg en de Zandvoortsche Laan.

May, Lizzy Sara. Vader en dochter. 1977. (Ook in het Duits verschenen: ‘Vater und Tochter’). De ‘Heemsteedse’ periode van de schrijfster op jonge leeftijd wordt gelijkgesteld met ‘het buitenleven’ op de pagina’s 90-113. Uitvoerig wordt het grote huis aan de Meerweg beschreven waarnaar de familie in 1927 verhuisde (5), 3,5 jaar later naar een huis op het adres Rhododendronplein 4, totdat de familie in 1937 naar Haarlem verhuisde.

May6vaderendochter

Op de voorzijde van het autobiografische boek ‘Vader en dochter’ zijn vader Abrham Maij en dochter Lizzie Sara op een foto wandelend in Groenendaal te zien.

Moerkerken,P.H.van. De Bevrijders. 1915. Ironische roman over de bevrijding van de Fransen in 1813. Voor de buitenplaats ‘Wyckervelt’ heeft naar algemeen wordt aangenomen ‘Bosch en Vaart’ model gestaan. Bewerkt is een correspondentie ‘Aan de Maire van Heemstede’ (in het Noord-Hollands Archief) betreffende passage keizer Napoleon Bonaparte, reizende vanuit Haarlem via de Herenweg richting Hillegom.

P.H.van Moerkken en zijn woonhuis Iordensstraat 45 Haarlem. Uit: Sak van den Boom, Haarlem moet je zien, 103 Schrijvershuizen. 2019, p. 96-97.

Mulisch, Harry. De Aanslag. 1982. Vermelding van o.a. het politiebureau in Heemstede.

Mulisch, Harry. De sprong der paarden en de zoete zee. 4e druk 1979. Tevens opgenomen in ‘De versierde mens’ (1957). “Een verhaal als ‘De Sprong der paarden en de zoete zee’ is aan dit huis verbonden”, aldus Harry Mulisch in ‘Mijn Getijdenboek’ (1975). Met zijn vader en huishoudster Frieda woonde de jonge Mulisch van 1938 tot 1941 op het adres Spaarnzichtlaan 23.

Multatuli (ps. van E.Douwes Dekker). De geschiedenis van Woutertje Pieterse. (Opgenomen in de Ideeën evenals afzonderlijk uitgegeven). Aan het slot in de hoofdstukken 37/38 betrekken de Kopper-lith’s het buiten ‘Groenenhuize’ in de Hout (6).

Nijgh, Lennaert. Haarlem bestaat niet. 1995. Bevat verhaal: ‘Mannen op pad’ over de legendarische slag bij het Manpad in 1304.

Nijgh, Lennaert. Tobia of de ontdekking van het masturbariaat. 1971. Herdruk 1991. Geeft een schets en toneelstukje in 5 aktes van Heemstedenaren.

Oltmans, J.F. Gaston van Foix. Overdruk uit ‘De Gids’, 1841. Een historische novelle betreffende het Huis te Heemstede en gelijknamige Heren in de Middeleeuwen.

Illustratie van het Huis te Heemstede bij 'Gaston van Foix' door J.F.Oltmans

Illustratie van het Huis te Heemstede bij ‘Gaston van Foix’ door J.F.Oltmans

Gaston de Foix

Miniatuur uit de kronieken van Jean Froissart die in Orthez wordt ontvangen door graaf Gaston de Foix

Peper, Cees. Een wandeling langs de buitenplaatsen van Heemstede in de voorzomer van het jaar 1847. Heemstede, VOHB, 1975. Naar het voorbeeld van de Haarlemse gids J.Craandijk, maar dan retrospectief.

Pointl, Frans. De aanraking. 1990. Bevat verhaal ‘Het schoolreisje’ naar het Groenendaalse bos. ‘Onder vreemd dak’ handelt over familiehuis te Heemstede.

Pointl, Frans. De kip die over de soep vloog. Bevat o.a. autobiografische verhalen over zijn Heemsteedse jeugd (7).

Vooromslag van Frans Pointl: De kip die over de soep vloog

Achteromslag van de verhalenbundel van Frans Pointl: De kip die over de soep vloog.

[Bij zijn 80ste verjaardag gaf Frans Pointl een interview, door Marjolijn de Cocq gepubliceerd in het Haarlems Dagblad van 31 augustus 2013. In het Dr. Sarphatihuis te Amsterdam schrijft hij nog gedichten. “Recht  uit het hart. Dat over mijn moeder vind ik zelf het mooiste. Aan een gedicht moet je ook schaven hoor.”  Uit ‘Nacht 1:

“moeder, vannacht bij ons ouder Heemsteedse huisje

moeder, verdwenen de klimop

moeder, zoals een vrome jood de klaagmuur

moeder, dezelfde hand

moeder, bedekte mijn gezicht

moeder, ik huilde.” ]

Potgieter,E.J. Onder weg in den regen. 2e herziene druk 1979. Novelle-achtig opstel met vermelding van Manpad.

Reuling, Josine. Paulientjes reis naar dierenland. 1946. Jeugdboek dat zich in Heemstede afspeelt.

Rode, J.B.van (pseudoniem van mr.J.B.Bomans). Jan Herbert Mac Donald. Amsterdam, 1933-1934. Vijf delen in drie banden; delen VI-VIII na heftige kritiek uit politieke kring in manuscript gebleven (8). Autobiografische sleutelromans zich voor een groot deel afspelend in de omgeving van Haarlem en Heemstede. Het huis Berkenrode (residentie van de familie Bomans sinds mei 1932) wordt in de romans naar de historisch juiste naam ‘het nieuwe Westerduin’ genoemd.

[Zoon Godfried Bomans zal in zijn proza direct of indirect meermaals naar de jaren op Berkenrode verwijzen, aan welk aristocratische huis hij zeer verknocht was. Geïnspireerd door het landgoed schreef hij hier zijn eerste sprookjes en grote delen van ‘Pieter Bas’. De inleiding op de eerste drukken van ‘Erik of het klein insectenboek'(1941) ondertekende hij vanuit ‘Berkenrode’. De AVRO-televisie gaf opdracht voor het maken van de televisie documentaire ‘Bomans en Berkenrode, uitgezonden op 5 april 1982].

Vooromslag van 'De vier wezen' door Alet Schouten met tekeningen van Lydia Postma

Vooromslag van ‘De vier wezen’ door Alet Schouten met tekeningen van Lydia Postma

Schendel, Arthur van. Een Hollands drama. Ie druk 1935. Vermelding van o.a. Heemstede en de Heemsteedse Dreef. De buitenplaats ‘Oosterhout’ wordt in deze (Haarlemse) roman anoniem beschreven als “het laatste huis aan den Houtweg”.

Schouten, Alet. De vier wezen. 1981. Met tekeningen van Lidia Postma. Geïnspireerd op de VOHB-uitgave van G.van Duinen, Het wees en armhuis te Heemstede 1796 -1861 (1952) en van F.J.E.van Lennep, Honderd jaar Hartekamp (1956) met een verhaal over schaking  van de beeldschone Mathilde Agathe Barones van Verschuer door de Oostenrijkse graaf Maximilian zu Spaur und Flavon. In het boek van de tijdens haar leven in Heemstede woonachtige jeugd schrijfster is Dennenkamp fantasienaam voor de Hartekamp.

Stork, Jan. Op Berkenrode. Z.j. [1905]. Met op voorplat een afbeelding van ‘Oud-Berkenroede’.

Historische jeugdroman van 457 pagina’s die zich afspeelt in de 19e eeuw in “eene groote villa (=Berken rode/Oud Berken roede) in het dorp A., aan den straatweg van Haarlem naar Den Haag”. De tegenwoordig zeldzame publicatie verscheen in twee edities, één voor ƒ 3.90 (in twee delen), de ander, gebonden in 1 band, voor ƒ 4.50.

titelblad van ‘Op Berkenrode’ door Jan Stork

Tomesen, Luciënne. Het nest. Brugge, iotgeverij Maria Magdalena, 1999. De Haarlemse Luciënne Tomesen (1965) publiceerde haar debuutroman ‘Het nest’. Grote inspiratiebron vormde Hageveld in Heemstede, in de periode dat sprake was van een rusthuis voor religieuzen. Tomesen verbleef sinds 1996 voor korte of langere perioden in kloosters. Ook haar katholieke jeugd in limburg loopt als een rode draad door het verhaal.

Vooromslag van 'Het nest' door Luciënne Tomesen

Vooromslag van ‘Het nest’ door Luciënne Tomesen

Turnhout, Ted van. Een snuifje Haarlemmerhout. 1980. Bevat: ‘Homo protestator’, een verhaal over het Bea-huis (Bloemenhove-kliniek) te Heemstede, p. 81-93.

Veegens, D.J. Haarlemsche vertellingen uit den ouden tijd. 1850. Bevat 4 romantisch-historische verhalen, o.a. ‘De Tempelieren te Haarlem’ in de Hout en ‘Het ontzet van Haarlem’ in 1426, bladzijden 91-132 over o.a. de Hoekse edelman jonker Jan van Heemstede en zijn beschermvrouwe hertogin Jacoba van Beieren.

Westerloo, Gerard van. Roosje. 1994. Op zoek naar het verleden van zijn moeder Roosje die o.a. in een weeshuis verbleef beschrijft de auteur het bezoek aan de nonnen van de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid in Huize Bosbeek. Citaat: Sinds de Hemelse Vader, het zal begin jaren zeventig geweest zijn, besloten heeft om Zijn Roepingen niet langer in het Nederlands uit te zenden, hebben de Arme Zusters van het Goddelijk Kind hun zorg voor het verwaarloosde meisje gestaakt. Ooit beheerden zij dertig huizen als ‘De Voorzienigheid’: een regiment hebben ze gevormd. Het handjevol overgebleven Arme Zusters heeft zich in 1991, veelal hoogbejaard, teruggetrokken op huize Bosbeek in Heemstede. De jongsten (van tegen de zestig) besturen er een modern verpleeghuis en een bejaardenoord waarin de ousten (tot tegen de honderd) verzorgd worden. Ze hebben nog steeds een Moeder Overste (zuster Ingrid), maar die wordt, zeggen haar medezusters, alleen nog met Eerwaarde Moeder aangesproken als ze haar willen plagen. Bij de zusters beb ik niets, helemaal niets van Roosje Vonk kunnen terugvinden. Van geen enkel kind dat ooit aan hun zorgen werd toevertrouwd is op papier iets bewaard gebleven. De zusters van nu voeren er excuses voor aan. Ze hebben het ene na het andere huis moeten sluiten. Ze hebben alles naar hun oorspronkelijke Moederhuis in Amsterdam moeten overbrengen. Dat hebben ze ook moeten sluiten. Onderweg zijn er heel wat dozen met ‘troep’ aan de oudpapierman meegegeven. Heel lang heb ik de zusters niet willen geloven. Ik dacht: dat zeggen ze maar. Ze willen niet dat een vreemdeling in hun archief snuffelt. Uiteindelijk heeft zuster Ansfrida mij de sleutel gegeven van de kelder waarin wat wèl bewaard werd staat opgeslagen. Alles heb ik overhoop gehaald. Van geen kind heb ik iets gevonden. Ik vind wel grootboeken en kasboeken en een ‘Korte geschiedenis van het Gesticht’: een logboek, dat de belangrijkste gebeurtenissen in ‘De Voorzieningheid’ per jaar heeft bijgehouden. Ik lees het met toenemende verbazing. Zelfs in het logboek komt geen kind, geen meisje voor. (…) Ik denk nu dat er niets verloren gegaan is. Ik denk dat er nooit iets geweest is. Roosje Vonk werd grootgebracht door vrouwen die de weesmeisjes niet als individu zagen, maar als een verzameling hulpbehoevenden, door God op hun weg geplaatst om er hun eeuwige zaligheid aan te verdienen.”

Vooromslag van 'Roosje' door Gerard van Westerloo. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996.

Vooromslag van ‘Roosje’ door Gerard van Westerloo. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996.

Pagina betreffende ‘Bosbeek’ uit ROOSJE van Gerard van Westerloo

Roos

Groep weesmeisjes voor het gebouw van de zusters van de Voorzienigheid in Noordwijkerhout circa 1916. Tweede rij van boven, in het midden Roosje Vos

Wiel, Rein van der. Gezicht op Haarlem. Verhalen. 1987. Vermelding van o.a. Station Heemstede-Aerdenhout, Heerenweg, Garage van Lent in Haarlem (i.p. v. Heemstede!).

Wijnstroom, Margreet. Was international hockeyster, bibliothecaresse, o.a. na WOII korte tijd in Haarlem en na het secretariaat (directeurschap) van de toenmalige overkoepelende organisatie ‘Centrale Vereniging voor openbare bibliotheken (CV),algemeen secretaris van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Na haar pensionering schreef zij een vijftal redelijk succesvolle misdaadromans.

In 1996 verscheen bij Gottmer van Margreet Wijnstroom de thriller ‘Bloedig perkament; paniek in Oxford en Kennemerland, zich ten dele afspelend in de Bodleian Library en in Zuid-Kennemerland.

Achterflap van het boek ‘Bloedig perkament

Citaat: ‘(…) de moeder, die op de Heemsteedse Dreef woonde, zou in Vogelenzang zijn geëindigd – de psychiatrische inrichting dan, niet het dorp. Maar de Kennemerlandse lucht, vooral die in Bloemenstede, is bezwangerd van halve waarheden. “Dus wat de hele waarheid is…”. Bloemenstede? vroeg Marga even afgeleid. “Ja de bloemrijke naam voor wat een monster-in-wording: de samenvoeging van Bloemendaal en Heemstede. Zelfs Zandvoort misschien”. “Zit dat er dan in?” Ja, duizend inspraakprocedures en vele lichtjaren later,’, smaalde Ali’ 

Opdracht van de auteur voor Hans Krol, 26 maart 1996

Zeeuw, JGzn.P.de.  Berend de spion. 1962. Geïllustreerd door Nienke van Oosten. Zie voor de legendarische slag aan het Manpad: Leve Witte van Haemstede, p. 89-95. (9).

Zeggelen, M.C.van. De vrede van Maerland. 1923. Met twaalf platen naar tekeningen van de auteur. Maerland is een fictieve buitenplaats gelegen te Heemstede (waarvoor Ipenrode model stond; de koepel voor die van de – intussen geruïneerde – theekoepel op de overplaats van de Hartekamp) zich afspelende in de tijd van predikant D.Hupkens (eerste helft van de 19e eeuw).

Titelblad van ‘De zoon des huizes’ met een aantekening dat het boek aanwezig in de collectie Heemstede van het Noord-Hollands Archief is gebruikt door J.Klinkvis die tijdens De Tweede Wereldoorlog gedwongen in nazi-Duitsland was te werk gesteld.

Zeggelen, M.C. De Zoon des Huizes. 1924. De meeste boeken van Marie van Zeggelen (187001947), romans zowel als jeugdboeken spelen zich af in Ned.Oost-Indië en Kennemerland.  ‘De Plaetse aan de Vecht’ op buitenplaatsen langs de Utrechtse rivier en “Een liefden in Kennemerland’ is een historische roman die zich afspeelt op het buiten Beeckestein in Velsen.  In de zoon des huizes komt o.a. ‘het statige en verrassende Groenendaal’ voor.

Illustratie uit ‘De Zoon des Huizes. Citaat: ‘Waarschijnlijk de kamenier van mevrouw van Rodenberghe, die Elientje oppaste als zij op het buiten van haar grootouders in Heemstede logeerde.’

Noten

(1) Anna Enquist, geboren in 1945, is de schrijversnaam van Christa Widlund-Broer, gehuwd met een Zweedse echtgenoot. Zij werkt halftijds voor het Psycho-analytisch Instituut te Amsterdam en was o.a. als bestuurslid verbonden bij Psychiatrisch Centrum ‘Vogelenzang’ in Bennebroek. [De Geestgronden].

(2) Buiten beschouwing blijven literatuur in relatie tot de Haarlemmerhout (tot 1927 gemeente Heemstede), gedichten op Heemstede, toneelstukken, brievenboeken, los gepubliceerde verhalen, (auto)biografieën, zoals van Apie Prins en vele anderen, memoires van Albert Heijn, Leesha Rose etc., herinneringen van F.J.E.van Lennep aan o.a. de Hartekamp en Berkenrode. Evenmin zijn in boekvorm uitgegeven herinneringen aan instellingen in bovenstaand  overzicht opgenomen, zoals Meer en Bosch en Hageveld (‘Onder dak zonder dak; flarden van een jeugd’ door Michel van der Plas; ‘Koffers op Hageveld’ door Leo de Ridder e.d.).

(3) Zie het ‘Memoriaelbouck’ van Willem Janszoon Verwer, in druk uitgegeven in 1973. Citaat pagina 5: “Item op den selfden dach (= 27 juni 1572) is het clooster van die Barrendyten (= het Bernardietenklooster te Heemstede) gebrocken ende geplondert buijten Haerlem”.

(4) Deze Elizabeth Musch was een stiefdochter van jonkheer Diederik Pauw (1618-1688), neef van Adriaan Pauw, Heer van Heemstede. De verwikkelingen met haar echtgenoot, de beruchte en tragische ritmeester De Buat zijn beschreven in de gelijknamige historische roman ‘Elizabeth Musch’.

(5) Ofschoon nergens expliciet genoemd komt Heemstede ook voor in autobiografische verhalen beschreven in de bundel ‘Oom Soes heeft gehuild’ (1962) en ‘Oom Bennetje raaskalt: een jeugd tussen twee wereldoorlogen’ (1985).

(6) “In de werkelijkheid vergezelde de jonge Dekker, door zijn vader wegens te geringe ijver van de Latijnse school genomen en loopjongen geworden bij de firma Van de Velde, zijn bazen in 1835 naar het buitenhuis Zomerrijk van de Van de Veldes in Heemstede”. Willem van Toorn, in: Querido’s letterkundige reisgids van Nederland, p.389-390.

(7) Frans Pointl is in 1936 te Amsterdam geboren. Zijn vroegste jeugd bracht hij door in een huis aan de Esdoomlaan tot hij in 1942 met zijn (joodse) moeder gedwongen werd naar Amsterdam te verhuizen.

(8) Voor een beschrijving van de globale inhoud en achtergronden zie: Michel van der Plas: Godfried; het leven van de jonge Bomans 1913-1945. 1982 (hoofdstuk V: Vader Bomans schrijft een boek, p. 100-113).

(9) Er bestaan meer historische (jeugd)romans waarin de Witte van Haemstede een rol speelt, o.a. van D.Louwerse: Graaf Floris V en zijn edelen (hoofdstuk V).

Voorlopig supplement

Mevrouw Van Wonderen uit Heemstede liet weten dat de schrijver Frans Pointl feitelijk zijn vroegste jeugd doorbracht in een huis aan de dr. P. Cuyperslaan. Zijn in Oostenrijk geboren vader, van beroep bedrijfsleider bij Multifilm, verhuisde in 1933 van een huis in de Esdoornlaan naar het adres dr. P. Cuyperslaan 21a (in welk jaar zoon Frans te Amsterdam het licht aanschouwde).

– Corrie ten Boom, In het huis van mijn vader; de jaren vóór ‘De Schuilplaats’. Hoornaar, 1976. Vertaald uit het Amerikaans. Met voorwoord van Carole C. Carlson. In deel 1 een passage over haar overgrootvader die tijdens de Franse Tijd als tuinman werkte op de buitenplaats Bronstee

– Havank (ps. van H.F. van der Kallen), Het geheim van de zevende sleutel. De in Leeuwarden geboren (1904) en overleden (1964) auteur H.F. van der Kallen woonde met zijn echtgenote na terugkeer uit Engeland van 7 oktober 1947 tot 21 september 1950 op het adres Franz Schubertlaan 60 bij de familie F van Elk. In de detectiveromans ‘Het geheim van de zevende sleutel’ komt ene Miep Hazelaar voor uit de Sparenzamerstraat. In de biografie ‘Havank; schets van leven en werk’ (Groningen, 1997) schrijft J.P.M. Passage: “In de familie van Miep Hazelaar, een tamelijk vrijgevochten dochter van een burgergezin uit het westen van Nederland, gaan herinneringen schuil aan Hans’ en Cynthia’s tijd in Heemstede. De beschrijving van de Sparenzamerstraat, haar bevolking en gewoontes laat daarover weinigtwijfel bestaan”.

– Kester Freriks, Ogenzwart. Amsterdam, 1997. Autobiografische roman welke zich grotendeels afspeelt in Haarlem, Amsterdam, Sassenheim en Heemstede. Onder andere over zijn huis aan de Crayenestersingel (van waaruit de hoofdpersoon zijn echtgenote en dochter van zeven verliet om zijn intrek te nemen in een Haarlemse bouwval, stapelverliefd op Nina, een kunsthandelares van vijftig-plus. Een citaat: “Ik weet dat elk onderdak tijdelijk is. Huizen laten me volstrekt koud, de Heemsteedse villa was me onverschillig, dit krocht kan ik moeiteloos verruilen voor een ander” (pagina 186).

– Joyce en Co (= schuilnaam van G.J.M. Meijsing), Michael van Mander. Amsterdam, 1979. Roman – tweede deel van de Erwin-trilogie – die zich in Haarlem afspeelt met vermeldingen van o.a. het Heemsteedse kanaal en de haven, het politiebureau en de landgoederen Iepenrode (koetshuis), landgoed Groenendaal en Bronstee.

– Ischa Meijer, Een jongetje dat alles goed zou maken. Amsterdam, 1996. Posthuum verschenen met een nawoord van Connie Palmen.  Alle stukjes over zijn ouders destijds woonachtig in de Herman Heijermanslaan.

– Mirjam Meijer, Mijn broer Ischa. Amsterdam, 1996. Hoofdstuk ‘Thuiskomst’ over het ouderlijk huis te Heemstede.

– Baronesse Orczy, De lachende kavalier: de geschiedenis van den voorvader van de Roode Pimpernel. Amsterdam, 1915. Vertaling van: The laughing cavalier. Speelt zich af in Haarlem, hoofdstuk XV: ‘De halte te Bennebroek’. Op Nieuwjaarsdag 1624 zei Nicolaas Beresteyn tot sir Percy Blake (= de lachende kavalier): “Wat de weg aangaat, moet u Haarlem verlaten door de Heilige Kruispoort en regelrecht naar Bennebroek rijden. Daar vindt ge mij bij het huis, dat staat op het kruispunt waar een wegwijzer de weg naar Leiden aangeeft. De herbergier is een vriend van mij en herhaalde fooien hebben hem het zwijgen opgelegd. Hij heet “Praff” en hij zal zorgen dat het mijn zuster en haar duena aan niets ontbreekt”.

– Oven, Ro van (meisjesnaam van mw. R. J. Baarsel-van Oven), Judith Leyster. Meppel, z.j. Geill. door Jaap Veenendaal.  Historische roman die eindigt met het huwelijk van de schilderes vanuit het huis der familie Molenaar in Heemstede. “Ze trouwden in alle stilte, de eerste Juni anno 1636. In Heemstede, uit het huis van juffer Molenaar. Ze had haar toestemming gegeven. Zonder pracht en praal werd het huwelijk voltrokken, slechts enkele vrienden waren aanwezig, schilders, als het bruidspaar. Ze trouwden, zonder festijn, zonder bruidskroon, zonder bruidsjonkers. Ze beloofden elkaar bijstand als man en vrouw. Ze beloofden elkaar trouw. En de Muzen. Voor heel hun leven”.

Zelfportret van Judith Leyster uit omstreeks 1635 [National Gallery of Art, Washington]

– Pater, Walter Horation, Imaginary portraits: Sebastian van Storck. London/New York, 1887. (2e druk 1890). Marianne Peereboom, die in 1993 een heruitgave verzorgde, meent dat de Britse essayist en romanschrijver Pater (1839- 1894) met het huis van de familie Van Storck ‘within a mile of the city of Haarlem’ het Slot van Heemstede en met burgemeester Van Storck een figuur als de regent Pauw bedoeld heeft (1).

– Römer, Bart. Het geheim van Ruysbroeck. 2008. Historische jeugdroman van schrijver die leerling op Hageveld was en waarin de heerlijkheid Heemstede in de tijd van Agatha van Hartighsveld op p. 120vv. een rol speelt.

– Tongeren, Ben van, Geheime missie in 1847. Cruquius, Bouwpers, 1996. Fantasie gekoppeld aan werkelijkheid. Met hoofdstukken: ‘Dorp Heemstede & het wees-en armhuis; Berkenrode en het ijzeren fort; Een koninklijke brief op “Het Manpad'” etc.

Ton.jpg

                    Vooromslag boel ‘Geheime missie in 1847’ door Ben van Tongeren

wapenheemstede

‘Met uitzicht op de Hertenbaan nuttigden de Rotterdamse toeristen in de Haarlemmerhout hun late ontbijt voor herberg ‘Het Wapen van Amsterdam’ (J.G.Michaelis, Teylers Museum; uit boek: “Geheine missie in 1847′”, pagina 147.

Niet geheel behorend tot deze categorie maar interessant genoeg in dit verband te vermelden is een boekje van de Duitse schrijver Wilhelm Schmidtbonn, getiteld: ‘Die drei Jung-frauen von Heemsteede’. Gepubliceerd in de reeks ‘Insel-Bücherei’, nummer 410: ‘Der kleine Wunderbaum’ uit 1931, vermoedelijk oorspronkelijk verschenen in 1913. Dit fantasierijke verhaal over de dochter van een Spaanse edelman die twee vriendinnen uit Duitsland te gast had speelt zich af tijdens de Spaanse overheersing van Holland. W. Schmidtbonn (eigenlijk Schmidt), geboren in 1872 en overleden in 1952 is in Duitsland vooral bekend geworden als schrijver van sprookjes, sagen en legenden.

(1) Zie. M. Peereboom. De burgerman en de estheet; Potgieter en Pater over Nederland in de zeventiende eeuw. In:  Literatuur 93-4, blz. 192-199.

Hans Krol

Titelprent door J.Wandelaar in: 'Westermeer. Lusthof van den heere Jacob Fruyt, bij Heemsteê, buyten Haarlem door Willem van der Hoeven, 1721 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Hofdicht van Willem van der Hoeven met titelprent door Jan Wandelaar: ‘Westermeer. Lusthof van den heere Jacob Fruyt, bij Heemsteê, buyten Haarlem’, uitgegeven in 1721 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Uit Donald Duck Junior 2013

Uit Donald Duck Junior 2013

suske1

Suske en Wiske album 326  ‘De zwarte tulp’ van Willy Vandersteen speelt zich af in Haarlem en omgeving in de periode van de tulpengekte rond 1637

suske2

‘De zwarte tulp’ speelt zich ook af rond Adriaan Pauw en Heemstede. Bovenstaand een illustratie Van Luc Morjeau met het slot en van Baerle als bloembollenkweker

=========================

Vooromslag van de bundel ‘Op schrijversvoeten door Heemstede, samengesteld door Hans Krol, in 1995 verschenen in een oplage van 100 exemplaren, waarvan 33 voor de leden van het bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ uit Haarlem

VERZEN GEWIJD AAN HEEMSTEDE [met uitzondering van hofdichten, bruilofsverzen e.d. in relatie tot de buitenplaatsen]

Constantijn Huygens, Uytwandeling, 1669, in de editie van Worp, met de regels betreffende Bennebroek, Heemstede en Bloemendaal

Uit: Den Schepper verheerlykt in de schepzelen, of Verhandeling van alle geschapene dingen; door Jan van Westerhoven Junior, 1771.

Heemstede. Uit Stad en Dorpsneschrijver van Kennemerland door L.van Ollefen. 1796.

 

Titelblad van literair werk door Cornelis de Koning. 1814

Gedicht: ‘Heemstede’ door Cornelis de Koning L.D.Z., gepubliceerd in; ‘Geschied en Letterkundige Mengelingen. Haarlem, François Bohn, 1814

Heemstee (1)

Heemstede (2)

Heemstee, door Cornelis de Koning (3 en slot)

Nicolaas Beets: Het boertje van Heemstede (de Glip). Heemstede, 1841

Vervolg van ‘Het boertje van Heemstede’+ prentbriefkaart met een jonge Beets naar een tekening van L.Springer

Ode aan dokter Jacob Langelaan (1815-1887), bij zdiens jubileum als 40 jaar huis- en gemeentearts in Heemstede. Door Nicolaas Beeets, opgenomen in Gedichten, deel 4 (1905)

Aforisme van Nic. Beets. Een van de tegeltabeaus op de voorgevels van huizen aan de Bosboom Toussaintlaan, Nicolaas Beetslaan en Nicolaas Beetsplein

Vers: Een Kindergave uit Heemsteê [in 1889 geschreven bij gelegenheid van De Groote poppen vergadering t Utrecht (1889); door Fredericus Hendrikus van Leent (1830-1913)

Bijpassende illustratie van Joseph Ludovic Scheidel

‘Hier rust in ’t kleine ledikant

Een zieke pop, met knieverband,

En ieder die haar hooren wil,

Staat diep geroerd en luist’rend stil:

 

“Eens was ik ’t speelgoed van een kind,

Aanminnig schoon en teêr bemind;

Zij smakte ’s Levensvreugd en zoet

Zoo als een dankbaar kind dat doet.

 

“Zij joeg de bonte vlinders na,

En sloeg de lieve bloemen gâ-

Ja ’t scheen of elke nieuwe dag

Haar schooner weer ontluiken zag.

 

“Helaas die voorspoed nam een keer!

Nu speelt ze in hof en gaard niet meer:

Sinds twee paar jaren lijdt het wicht

aan een gebroken kniegewricht.

 

“En toch-bij al haar bittre smart,

Streelt nog de hoop het kinderhart,

“Dat eens de Vader van ’t Heelal,

Haar weer genezing schenken zal”.

 

En met een traan in ’t vochtig oog,

Rijst ook in ons de beê omhoog:

Ö Goede Heer! verhoor het kind,

Dat in haar smart nog ’t Weldoen mint.’

Limerick van Ko Doncker, uit: Op de Hoogte, 1911, p. 690.

Groenendaal; uit Feestgids bij de opening van het openbare wandelpark in 1913

‘Haarlem en Heemstede’ door J.Luyken, in: Versjes op de Haarlemmerhout, 1917

NAAR HEEMSTEDE

Op naar Heemstêe, stadgenoten

Langenoten trekt er heen,

Vreemdelingen gaat er kijken,

’t is waarlijk ongemeen.

Zulke bloemen, planten, struiken,

Zooveel kleur en harmonie

’t Is een wonderlijke uiting

Van een Kennemer genie.

Wat een bazen van een bollen,

Wat een tulpenparadijs.

’t Is zooals de Perzen zegden

“Tulpen maken menschen wijs!

Slechts wanneer we speculeeren

Met dien zeer gewilden bol…

Worden we, als met de “markjes”

Wel een wining brandkast-dol.

Bloemen zijn als kostbaarheden

Zonder waarde soms aan geld.

Met een bloemje in het knoopsgat

Voelt eem bedelaar zich held.

Haarlemmeurs en Haarlemmeuzes

Heemstêe geeft een bloemenfeesr

Met of zonder annexatie

Ieder moet er zijn geweest’

J.H.Speenhoff in Opregte Haarlemsche Courant, 28 maart 1925, geschreven bij gelegenheid van de twee internationale Flora tentoonstelling in Groenendaal

bontje

Jan Bontje (Spijkenisse): HEEMSTEDE (uit: Dicht in de buurt Noord-Holland. 11e Gedichtendag 28 januari 2010.

 

Anoniem gedicht op Heemstede

Dat kleine stukje Heemstede; door Paula Wey-van Pel (Aalsmeer, 1967)

Saul van Messel, pseudoniem van dr. Jaap Meijer (1912-1993), publiceerde verscheidene gedichten het Heemstede als thema, o.a. in de bibliofiele bundel ‘Heemstede en omstreken van de Mercator Pers. Onder de titel: ‘Heemstede en omstreken-plattegrond fabuleerde hij:

alles wat ik in de verte zoek

en dichtbij onmiddellijk boek

wordt eerst dan accoord bevonden

als het nimmer wordt gevonden.’ 

 

Onderstaand twee verzen in zijn  handschrift.

Heemstede/wandeling, door Saul van Messel

Station Heemstede-Aerdenhout; door Saul van Messel.

Het vers ‘tation heemstede-aerdenhout’ door Saul van Messel in druk, met de hand gezet uit de Cancelleresca (Bastarda), Mercatorpers 1986.

Saul van Messel ‘heemstede en omstreken plattegrond. In: ‘heemstede en omstreken’. Mercatorpers, 1986

Op de valreep; door Nico de Groot (Heemsteeds Weekblad, 28 december 1983)

Gedicht door CDA-Tweede Kamerlid Thijs van Vlijmen uit 1983

====

Gedicht GROENENDAAL door Michel van der Plas, pseudoniem van Ben Brinkel, 1987 – in handschrift en druk

Groenendaal; door Michel van der Plas in manuscript

Groenendaal door Michel van der Plas in druk

=======

Res Novaplein; door mw. E.M.de Wagt-Clay (Haarlems Dagblad, 1 juli 1988)

P1020267.JPG

Graf van Els de Wagt-Clay (1929-2007) op de algemene begraafplaats Heemstede

In Heemstede zag ik twee woedende pauwen

de veren tegen elkaar opsteken

En in hun nutteloze pracht gilden zij

en beten zij naar elkaar’

(J.Bernlef, pseudoniem van Jan Hendrik Marsman (1937-2012)

========

FORENSENDORP HEEMSTEDE; door Nancy West:

Forendorp; door Nancy West, 2005

Groenendaal; door Marisca van der Eem (uit: 21e dichtersmiddag, Verborgen dichters iin Heemstede, 2005)

=====

HEEMSTEDE

‘Grijs van bejaarden

en gezapigheid

nat van Spaarne, Blekersvaart

Oh Heemstede

vies van auto’s, socialisme

stijf van stijl aan stand gepaard

Heemstede oh Heemstede

een raadhuis met een wit gezwel

een bos met nog wat bomen

de binnenweg waar ik niet buiten kan

zo rijk is slechts mijn

Heemstede oh Heemstede

wat dorp, wat stad

te lelijk soms om aan te zien

te mooi om waar te zijn

zo lomp en dan, opeens zo broos

Heemstede, mijn Heemstede

gelukkig dat ik jou ooit koos’.

Heemstede, Peter Straus

Groenendaal; door Ingrid van Brummelen, 2005

==========

HEEMSTEDE [Heemstede – De Glip] door F.L.Bastet en een zeefdruk van Willem Snitker. Een uitgave van ‘Noord-Holland in proza, poëzie en prenten, Stichting Culturele Raad Noord-Holland, 1991.

F.L.Bastet

F.L.Bastet (vervolg)

Zeefdruk van Willem Snitker

Colofon van ‘Heemstede’ door F.L.Bastet en Willem Snitker. Bibliofiele uitgave van de Culturele Raad Noord-Holland, 1991.

Heemstede, vreedzaam dorp…? door Martin van den Heuvel, de Heemsteder, 3-9-2000)

Heemstede; door Rien Berendsen. Uit: Verborgen dichters in Heemstede, gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede, 2004

‘M’n vader woonde toen in Heemstede; tekst en muziek van Paul Marselje. Voor het eerst opgevoerd in het restaurant van landgoed Groenendaal bij de 75ste verjaardag van mevrouw van Rappard-Mundt.

=========

Edward van de Vendel, mede-oprichter en eerste directeur van de Icarussschool in Heemstede

flyer Edward van den Vendel (www.eenhoorn.be)

flyer boeken Edward van den Vendel

 

Edward van de Vendel. In: Vol van Boeken nummer 6 LIBRIS (boekhandel Donner Amsterdam) Ík lees in lijstjes’ door Karen Kroonstuiver; beeld: Roland J.Reinders

Vervolg artikel over Edward van de Vendel

Vervolg artikel Edward van de Vendel

 

Slot artikel over Edward van de Vendel (Vol van Boeken, nr.6, LIBRIS)

Edward van de Vendel, geboren op 1 augustus 1964 te Leerdam, groeide op in Beesd en ging op school in Culemborg. Na de Pedagogische Academie te hebben voltooid gaf hij les als onderijzer in Wijchen, Heemstede, Bloemendaal en Zuidlaren. In Heemstede richtte hij met enkele ouders de Icarus school op waar hij als directeur werkte. In 1996 publiceerde Van de Vendel zijn eerste kinderboek. Talrijke prentenboeken en jeugdboeken volgden, waarvoor hij intussen een aantal keren is bekroond. In zijn Heemsteedse tijd publiceerde hij twee dichtbundels met verzen van leerlingen, een in samenwerking met Fokke de Haan van basisschool De Evenaar.

In 2019 is aan schrijver Edward van de Vendel de Anna Blaman Literatuurprijs toegekend

 

 

Een ooievaar aan de bloempotten; door Tim Begemann, Stéphanie Koops, Jorien Lamers, Sabien Adelaar, Jurriaan d’Engelbronner, Reinout de Bier, Beatrice Jolly. Een uitgave van Poeziecarus. Voorwoord door Edward van de Vendel, Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus, Kerklaan 90-92 Heemstede, 19 juni 1993.

Een gouden griffel haal je bij je burgemeester; door kinderen van Bassischool De Evenaar [o.l.v. Fokke de Haan] en Basisschool Icarus [o.l.v. Edward van de Vendel] Heemstede], 1994, met poëziebijdragen van Wouter van Dijk , Manon Damen, Jordi Kastermans, Mattijs van de Weijer, Elba Hunfeld, Django Veeninga, Veerle Arts, Serge van der Linden, Timo Bernardus, Beatrice Jolly, Ivna van der Tak, Paul Dirksen, Jef Nieuwendijk, Ellis van der Tak, Karen van de Weijer, Emile Buziau, Adelijne Bos, Vere van Koppen, Lauren Smink, Tijmen Tjaden, Colin Gort, Wouter Rodenberg, Thomas Zoutendijk, Daphne Mollema, Marjolijn van Dijk , Sandra Bierman, Thomas Hosman, Doortje van der Heide, Tsyho Kortekaas, Yvo Buziau, Willemijn Rodenberg, Angelique van Wijngaarden, Daniel Hendrikse, Katie Claus, Jelle Treep, Juraj Trouw, Marijke Vennik, Merlijn van Stevenick, Jessica de Vlieger, Niels van der Schoot, Carolien Tazelaar, Saloomeh Sahami, Myrthe de Jong, Bente van de Nes, Simone Keesmaat, Freek Schink, Nadia Christofi, Matthijs Steensma, Chanthal Kokkelkoren, Michelle Pars, Tamara Krouwels, Eveline Reukers, Biblinne van Andel. Marvin Rot, Tobias Zwijnenburg, Thanee Jimmink, Ellis van Etten, Kaspar Kulmann, Jim Stoop, Shiva Canne-Meyer

Vooromslag van dichtbundel ‘De sikkentweeling’. [hee kijk ja daar ja is mijn vriend schoen dan trek ik de sokkentweeling aan en ga hiep hiep – Mattijs van de Weijer] Icarus, 1995. Inleiding door Edward van de Vendel, directeur Basisschool Icarus. Met verzen van Martijn van de Weijer, Cyril Huzemeijer, Lillianne Janszen, Marijn Kleinbruinink, Daniel Tsuff, IJke Botman, Maarten Westerbos, Jaram van Ake, Bas Bputelier, Emile Buziau, Heleen de Weijer, Merijn Vos. Yuri van Giffen, Veerle Arts, Maarten van den Berg, Melchert Visser, Erik Kooning, Isua Botman, Joep Levert, Jesse Amink, Vere van Koppen, Diederik d’Engelbronner, Nicole Kindt, Margot Don, Juliët Mülbauer, Stijn Westerbos, Don Jelsma. Illustraties van Michèle Baudet, Harm Botman, Machiel Botman, Jelgersma, Sabine Heri en Otto Schilling.  De uitgave kwam tot stand onder begeleiding van de kunstcommissie van de Icarus school: Pier Tjepkema, Edward van de Vendel, Mich~ele Baudet, Harm Botman en Machiel Botman.

inleiding door Edward van de Vendel

vervolg inleiding bij dichtbundel van de Icarusschool door Edward van de Vendel, 1995 Bevat bijdragen van Mattijs van de Weijer (groep 6), Cyril Huizemeier (groep 5),Lilianne Janszen (groep 3), Marijn Kleinbruinink (groep 6), Daniël Tsuff (groep 4), IJke Botman (groep 3), Maarten Westerbos (groep 8), Jaram van Ake (groep 6), Bas Boutellier (groep 4), Emile Buziau (groep 6), Heleen van de Weijer (groep 3), Merijn Vos (groep 5), Yuri van Giffen (groep 4), Veerle Arts (groep 6), Maarten van den Berg (groep 8), Melchert Visser (groep 3), Erik Kooning (groep 6),Isua Botman (groep 4), Joep Levert (groep 8), Jesse Smink (groep3), Vere van Koppen (groep 6), Diederik d’Engelbronner (groep 3), Nicole Kindt (grep 3), Margot Don (groep 6), Juliët Mulbauer (groep 4)

vers ‘Ik en jij’ van Jarma van Ake met een illustratie van Michèle Baudet

colofon dichtbundel de Sokkentweeling, Icarusschool Heemstede, 1995

Edward van de Vendel even terug in Heemstede (Nieuwsblad Heemstede, 4 september 1996)

Meinoud Grimbert (Burt) Rost van Tonningen is 1 november 1941 in Den Haag geboren en op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heemstede overleden. Hij was de zoon van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen en de ‘Zwarte Weduwe’ Florrie Rost van Tonninge-Heubel. Evenals zijn broers nam hij afstand van het gedachtengoed van zijn ouders. In een rede op 4 mei 2011 pleitte hij voor barmhartigheid voor nazaten van voormalige nazi’s. Hij was organisatieadviseur, van beroep, ook van buitenlandse concerns en ondenemers. Grimbert Riost van Tonniingen publiceerde diverse non-fictie publicaties. Voorts twee romans: Het juiste moment (2013) en eerder in 2007 ‘De roofridders’, uitgegeven bij Prometheus, waarvan bovenstaand het vooromslag.

Begin van recensie HOLYTrientje roman door Anne-Gine Goemans, door Linda Gottmer (Haarlems Dagblad, 6 september 2019)

Voorzijde van Holy Trientje; roman door Anne-Gine Goemans. Uitgeverij Ambo Anthos, 2019

Holy Trientje, de nieuwe romans van Anne-Gine Goemans (48), 2019, beschrift een 86-jarige non uit Heemstede met een activistische missie: het plegen van een overval op een depot met atoombommen.

Wiep Fenna de Jong. Het nonnetje, een verborgen liefde. Uitgeverij Elikser. 17.95 euro. Maud, docent aardrijkskunde, is getrouwd met Marco, piloot. Ze hebben drie kinderen, Roos, Lucas en Stijn. Het gelukkige gezin bewoont een prachtig verbouwd jaren dertig huis in Heemstede. Buiten een moeizame relatie met haar moeder loopt Maud’s leven op rolletjes. Via haar beste vriendin Carla komt Maud weer in contact met haar vriendje. Dat leidt tot allerlei verwikkelingen.

D.Santosh. Op de keien. Uitgeverij Aspekt.2008. 17.95 euro. Op de keien is een meeslepende roman van D.Santosh. In deze beschouwelijke fictie wordt het leven geschilderd van een ondernemer uit Heemstede, die zonder identiteit of geldmiddelen een dag in Rotterdam moet zien door te komen. Op filmische wijze schetst de auteur de bijzondere gebeurtenissen op die dag…

Renee Kelder. Part time junkie. Mijn (geheime) verslaving aan GHB. Uitgeverij Boekerij, 2018. 12.99 euro. Renee Kelder was jarenlang verslaafd aan GHB, een drug die nog steeds aan populariteit wint. Herziene editie: met antwoorden op veelgestelde vragen van jongeren en ouders achter in het boek. Renee groeit op in eden liefdevol, hoogopgeleid gezin. Ze kijken naar de VPRO, rijden een Volvo en wonen in een keurige buurt in Heemstede. Een gezin waarvan je niet verwacht dat de jongste dochter vanaf haar negentiende zwaar verslaafd raakt aan GHB. Zes jaar lang leidde Kelder een owaarschijnlijk dubbelleven, dat wordt beschreven. Met dit boek sluit Renee Kelder haar dubbelleven en haar drugsverleden definitief af.

In Stadsglossy HRLM nummer 35, augustus-september 2914 is op de pagina’s 56 en 57 het verhaal ‘Ik ben Renee’ [Kelder (20)] beschreven door Marloes Derks met foto’s van Rob Evertsen.

Vervolg van ‘Ik ben Renee’ plus een reactie van Martien Brander, raadslid PvdA Haarlem, in HRLM, 39, 2015

Mw.Anneke van Dok (*1947), o.a. oud-burgemeester van Diemen, Velsen en Vlissingen publiceerde een thrillerroman die zich afspeelt in Heemstede, Haarlem, Velsen en Vlissingen: ‘Het recht van de sterkste; over blauw bloed, macht, machtsmisbruik en oud zeer’ Uitgeverij Aspekt, 2015.

Verschijning van autobiografische verhalenbundel ‘Alle tijd’, geschreven door Emmy Grooff uit Heemstede. Gescheiden van Frank Sonnemans, die managementfunctries vervulde bij Unilever in het buitenland en in 2018 afscheid nam als CFO bij de beleggingsfirma Kendrion.  (Haarlems Dagblad, 24 september 2-19, Linda Gottmer)

Winnend vers ‘Binnenweg’ door Rogier Cornelisse bij zomerpoëziewedstrijd bij Boekhandel Blokker Heemstede (de Heemsteder, 11 september 2019)

In 2016 publiceerde Max Verbeek, gepensioneerd docent Nederlands op College Hageveld het boek: ‘Het geheim van Hageveld en andere verhalen.‘ Een uitgave van Boekscout in Soest

 

In 2019 publiceerde Max Verbeek, een nieuw boek boek ‘De roerige lente van 1966′. ‘Het handelt over drie studenten, twee jongens en een meisje meisjes  die de roerige dagen rond het huwelijk van kroonprinses Beatrix en Claus van Amsberg beleven ‘Marnix heeft zich nog niet helemaal losgemaakt van zijn rooms-katholieke opvoeding. Hij beweegt zich tussen twee werelden: het rooms-katholieke jongensinternaat in Haarlem, waar hij een paar lessen geeft, en zijn woonplaats’. In een toelichting op de romans schrijft de auteur Max Verbeek; dat het gaat o.a. “over College Hageveld in Heemstede in de internaatsperiode, het seksueel misbruik van enkele inwonende docenten en begeleiders’.  

Vooromslag van de debuutroman van Hein van der Hoeven: ‘Jongen met rood vest’. Een uitgave van In de Knipscheer, 2018. ‘Het verhaal speelt zich rond 2005. Bob en Heleen Prager zijn een Haarlems echtpaar van in de zestig. Zij krijgen bezoek van de advocaat Marc Bronstein, die vemoedt dat het meesterwerk “Jongen met rood vest” van Frans Hals, in 1946 door het Rijksmuseum verworven, roofkunst is'(…). De figuur van Bob Prager is gebaseerd op de ontwerper Sem Hartz, die Tuinwijklaan 2 woonde. De roman  speelt zich voornamelijk af in Haarlem-Zuid, maar ook in Bentveld en Heemstede ,waar de auteur enkele jaren woonde, zoals de Jan van Goyenstraat, de winkelstraat met voorheen boekhandel van Ostade van de familie Schol.

Boekhandel Schol aan het Van Ostadeplein nabij de Jan van Goyenstraat in Heemstede in 1998. Anno 2020 staat het pand leeg en is het te huur (NHA).