Presidentiële bibliotheken in de Verenigde Staten.  Deel 1

See also:  Why do presidents get their own libraries? by Ella Morton.

http://www.atlasobscura.com/articles/presidential-libraries-why

Seal of the Presidential Libraries

Seal of the Presidential Libraries

Presentation commemorative postage stamp PRESIDENTIAL LIBRARIES, 2005, in the Clinton Presidential Library and Museum, Little Rock. From left to right: Skip Ruherford, chairman of the Clinton Presidential Foundation, Allen Weinstein, archivist of the United States, Alan C.Kessler, vice-chair of the Board of Governers and President W.J.Clinton 


Situering van de Presidentiële Bibliotheken in de Verenigde Staten

Scan1364

Vooromslag boek door William G.Clotworthy, Homes and Libraries of the Presidents. 2003 (second edition)

Sinds Herbert Hoover, de 30ste president van de Verenigde Staten (van 1929 tot 1932) bestaat in de USA van elke volgende president een eigen bibliotheek, tevens archief en museum. Intussen zijn dat er 12 en de dertiende gewijd aan George W.Bush is in oprichting. Vòòr Hoover zijn de meeste presidentiële documenten aanwezig in de ‘Manuscript Department’ van de Library of Congress in Washington. Of anders – indien niet vernietigd – aanwezig in andere bibliotheken, archiefinstellingen, collecties van historische verenigingen dan wel in particulier bezit. De presidentiële bibliotheken staan onder beheer van de National Archives and Records Administration. In 2004 is Clinton Presidential Center in Little Rock opengesteld en om een indruk te geven van de enorme nog groeiende collectie: deze omvat 87 miljoen pagina’s documenten, 77.000 voorwerpen, ongeveer 2 miljoen foto’s, meer dan 50.000 publicaties en zo’n 20.000 videobanden. De instellingen zijn veelal gelegen in de geboortestaat van de president. Met George W.Bush zal – na de instelling ter ere van zijn vader George H.W.Bush, en die voor Lyndon Baines Johnson  – een derde presidentiële bibliotheek worden opgericht in de staat Texas. Dat de miljoenen dollar kostende libraries niet slechts depots zijn moge blijken uit het feit dat binnen 2 jaar na opening de Nixon presidential library & museum al zijn twee miljoenste bezoeker telde. Daar staat tegenover dat er in de Hoover Library and Museum dagen zijn met vrijwel geen bezoekers. In 1975 nog 100.000 bezoekers is dat aantal na 35 jaar afgenomen met meer dan de helft. Zelf heb ik tot op heden enkel de indrukwekkende John F.Kennedy library in Boston bezocht. Tezamen bezitten de 12 ‘libraries’ meer dan 400 miljoen pagina’s tekst, ongeveer 10 miljoen foto’s, circa 5.000 kilometer filmband, bijna 100.000 uur audiovisueel materiaal, een half miljoen boeken en een vergelijkbaar aantal museale voorwerpen. Alle instellingen beschikken over een winkel waar memorabilia worden verkocht. Onderstaand een of meer afbeeldingen veelal in de vorm van een gescande ansichtkaarten van alle 12 (binnen afzienbare tijd 13) ‘libraries’.

1. Herbert Clark Hoover (1874-1964), 31e  president van 1929-1933. Opgericht in 1952 in West Brach, Iowa, wordt in 2012 het halve eeuwfeest gevierd met o.a. 5 verschillende tentoonstellingen onder met motto “Creating the Legacy”.

Herbert Hoover Presidential Library in West Branch, Iowa.

De zogeheten ‘walnoten bibliotheek’, refererend aan de boekenkasten, met de persoonlijke boekerij van president Hoover

——————————————————————————————————————–2. Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e president van 1933-1945

Library in Home of Franklin D.Roosevelt.Painting by Ruth Perkina Safford.

Library in Home of Franklin D.Roosevelt. Painting by Ruth Perkina Safford.


De familie van Franklin Delano president Roosevelt thuis bijeen (Katholieke Illustratie, 23-7-1985)

Postcard of the Home of Franklin D.Roosevelt. National Historic Site, Hyde Park, New York. This Home, grave and 33 acres of land were designated as a National Historic Site January 1944, and opened to the public April 12, 1946.

Postcard of the Home of Franklin D.Roosevelt. National Historic Site, Hyde Park, New York. This Home, grave and 33 acres of land were designated as a National Historic Site January 1944, and opened to the public April 12, 1946.

Nog tijdens zijn presidentschap maakte F.D.Roosevelt plannen voor zijn eigen bibliotheek. Omdat zijn voorouders uit Nederland (Zeeland) kwamen is het pand door hem persoonlijk met hulp van twee architecten in Hollands-koloniale stijl gebouwd.

Franklin Delano Roosevelt Memorial Library, Hyde Park, New York

De woonkamer met bibliotheek waar Roosevelt bij voorkeur vertoefde om te lezen dan wel vrienden te ontvangen.

Interieurfoto. De totale boekencollectie omvat circa 55.000 publicaties, inclusief 21.000 uit de privébibliotheek van Roosevelt

De leeszaal van de Roosevelt Presidential Library voor wetenschappelijk onderzoek op een foto uit 1972

Beweerd wordt dat voor wetenschappelijk onderzoek de Franklin Delano Roosevelt library het meest gebruikt wordt van de 12 presidentiële instellingen

Entree

Entree Franklin Delano Roosevelt Library (foto Volcmar Hellendoorn)

Franklin Delano Roosevelt Library and Museum (foto Jan Teengs)

Franklin Delano Roosevelt Library and Museum (foto Volcmar Hellendoorn)

Eerstedagsenveloppe met herdenkingspostzegel door de Amerikaanse Posterijen op 4 augustus 2005 uitgegeven bij gelegenheid van 50 jaar ‘Presidential Libraries’.

Vooromslag van fotoboekje gewijd aan de Herbert Hoover Library

Vooromslag van fotoboekje gewijd aan de Herbert Hoover Library

—————————————————————————————

3. Harry S.Truman (1884-1972), 33e president van 1945-1953

De Truman Library, prachtig in het groen gelegen in Independence, Missouri, is in 1957 geopend. Door een criticus die het gebouw te bescheiden van omvang vond ooit vergeleken met “een middelgroot postkantoor in een kleine stad.”

“Independence and the Opening of the West”. Muurschildering door Thomas Hart Benton (1961)

Postage stamp USA issued 8 May 1971. Picture based on a mural by Thomas Hart Benton in the Truman Presidential Library in Independence, Missouri

Postage stamp USA issued 8 May 1971. Picture based on a mural by Thomas Hart Benton in the Truman Presidential Library in Independence, Missouri

Kantoor en bibliotheek van president Harry S.Truman in het Amerikaans kwartier van Cecilienhof, Potsdam, juli 1945

Kantoor en bibliotheek van president Harry S.Truman in het Amerikaans kwartier van Cecilienhof, Potsdam, juli 1945

4. Dwight D.Eisenhower (1890-1961), 34e president van 1953 tot 1961 Eisenhower Center is gevestigd in Abilene, Kansas

Generaal Eisenhower, zijn kleinzoon Dwight David, zijn schoondochter, wier echtgenoot majoor John Eisenhower in Korea is, met haar jongste kind, Susan Elaine, thans bijna 11 maandenoud; het oudste dochtertje Barbara Ann en mevrouw Mamie Eisenhower in hun privébibliotheek gefotografeerd (Katholieke Illustratie, 21-11-1952)

Het geheel in vogelvlucht. Vooraan het ouderlijk huis waar de latere generaal en president Eisenhower opgroeide. Links het in 1954 geopende museum en rechts de op 1 mei 1962 opengestelde bibliotheek.

Toegang naar de bibliotheek met veel faciliteiten voor onderzoekers. Het gebouw is vervaardigd van kalksteen uit de omgeving, terwijl in het interieur veel marmer uit Frankrijk en Italië is verwerkt.

De persoonlijke bibliotheek van Eisenhower. Het bureau werd door hem gebruikt toen hij voorzitter was van de Columbia Universiteit en de stoel is afkomstig uit het Witte Huis uit de periode dat Eisenhower gedurende acht jaar fungeerde als ‘Chief Executive of the U.S.’

Postage stamp: Presiential libraries; The Dwight D.Eisenhower Presidential Libary & Museum

Postage stamp: Presidential libraries; The Dwight D.Eisenhower Presidential Libary & Museum

Presidential Libraries: Commemorative Stamp 2005

Presidential Libraries: Commemorative Stamp 2005

5. John Fitzgerard Kennedy (1917-1963), 35e president van 1961-1963 Kennedy Museum and Library ligt op een landtong aan de haven van Boston, Massacgusetts. Miljoenen Amerikanen hebben een donatie gegeven om het imposante gebouw te realiseren.

Quote ten aanzien van bibliotheken door John Fitzgerald Kennedy

Quote ten aanzien van bibliotheken door John Fitzgerald Kennedy

Brochure John F.Kennedy Library Exhibit. Circa 1965

Folder van John F.Kennedy Library and Museum

6. Lyndon Baines Johnson (1908-1973), 36e president van 1963-1969 Gesitueerd op de campus van de Universiteit van Texas in Austin.

De Lyndon Baines Johnson Library en rechts daarvan de Sid Richardson Hall met huisvesting van een aantal universitaire instellingen.

Het archief in dozen telt 4 verdiepingen en bevat ruim 44 miljoen pagina’s documenten

7. Richard Milhous Nixon (1913-1994), 37e president van 1969-1974 Gelegen in Yorba Linda, Californië. Het Amerikaanse Congres stelde wettelijk vast dat al de Watergate-documenten niet naar Nixon’s library mogen verhuizen, maar in Washington moeten blijven.

De Presidential Richard Nixon Library and Museum in Yorba Linda, Californië

De Presidential Richard Nixon Library and Museum in Yorba Linda, Californië

Het geboortehuis van Nixon, naast de Presidential Library

Het geboortehuis van Nixon, naast de Presidential Library

8. Gerard Rudolph Ford (1913-2006), 38e president van 1974-1977 De Gerard R.Ford Library bevindt zich op de noordelijke campus van de Universiteit van Michigan in Ann Arbor.

Ford Presidential Library and Museum

Ford Presidential Library and Museum

Het nagebouwde kantoor van Gerald R.Ford. Het bureau en de stoelen zijn door Ford gebruikt toen hij minderheidsleider was in het Huis van Afgevaardigden.

9. James Earl (Jimmy) Carter, (geb. 1924), 39e president van 1977-1981 De Carter Library bevindt zich in Atlanta, Georgia

Carter Presidential Center

Uit folder van The Carter Presidential Center, Library and Museum

10. Ronald Wilson Reagan (1911-2004), 40e president van 1981-1989

Ronald Reagen Library, landelijk gelegen in Simi Valley, Californië. De populaire filmster en president ligt hier ook begraven.

Magneet Ronald Reagan Presidential Library

Magneet Ronald Reagan Presidential Library

Pasje van de Ronald Reagan Presidential Library & Museum met de handtekening van Nancy Reagan (geveild begin 2019)

V.l.n.r. de presidenten G.H.W.Bush, Reagan, Carter, Ford en Nixon bij de opening van de Ronald Reagan Ptresidential Library in Abilene, 1991.

V.l.n.r. de presidenten G.H.W.Bush, Reagan, Carter, Ford en Nixon bij de opening van de Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, 1991.

11. George Herbert Walker Bush, (geb. 1924), 41e president van 1989-1993 

Vooraanzicht van de George Bush Library in College Station, Texas

Exterior of George W.Buss Presidential Center

Exterior of George W.Bush Presidential Library and Museum

bush10

12. William Jefferson (Bill) Clinton, geb. 1946, 42e president van 1993-2001

De William J. Clinton Presidential Library and Museum in Little Rock, Arkansas, met een enorm archief, waarin replica’s van de Ovale Kamer en Kabinet Kamer uit het Witte Huis.

Clinton Presidential Central vanaf het noorden bij nacht. foto Timothy Hursley, 2004

Foto door Timothy Hursley genomen vanaf de Arkansas Rivier

Interieurfoto Clinton Presidential Library, Little Rock, Arkansas

Interieurfoto van Clinton Presidential Library

Presentatie van postzgel 'Presidential Libraries' in de Clinton Library, Little Rock, 2005. V.l.n.r. Skip Rutherford (chairman USPS), dr. Allen Weinstein (archivist of the USA), Alan C.Kessler (vice-chairman Board of Governers USPS), oud-president William J.Clinton

Presentatie van postzegel ‘Presidential Libraries’ in de Clinton Library, Little Rock, 2005. V.l.n.r. Skip Rutherford (chairman USPS), dr. Allen Weinstein (archivist of the USA), Alan C.Kessler (vice-chairman Board of Governers USPS), oud-president William J.Clinton

Clinton

Wat las Clinton? Uit: Haarlems Dagblad, 27 augustus 1999.

b====================================================

13. Voor de toekomstige Obama Presidential Library (na 2016) waren Honolulu (Hawaii University) en Chicago (University of Chicago) in de race. Het wordt Chicago

Obama2

Obama wijs op het ontwerp voor zijn Presidential Library in Chicago

Obama1

Het laatste (?) ontwerp voor de Obama Presidential Library in Chicago South, te realiseren in samenwerking met de Universiteit van Chicago, waarvoor de kosten zijn  geraamd op een half miljard dollar

Obama als student aan de Chicago Universiteit

Zie ook: Presidential libraries 2 https://ilibrariana.wordpress.com/2012/03/21/presidential-libraries-usa-2/

Literatuur (o.a.) William G.Clothworthy. Homes and Libraries of the Presidents. Blacksburg, 1994, Second edition 2003. 343 p. www.encyclopedia.thefreedictionary.com/presidential+library In Residential Libraries deel 2 komen circa 15 bibliotheken van presidenten vòòr Herbert Hoover en van de White House Library in Washington aan de orde. Zie ook site van Larry Nix:   www.libraryhistorybuff.org  Hans Krol Post Scriptum Betreffende de komende George W.Bush Library zijn intussen talrijke parodieën en cartoons in omloop. Hieronder volgen er enkele:

The George W.Bush Presidential Library

Caeroon George W.Bush Presidential Library

Cartoon George W.Bush Presidential Library

[George W.Bush was aanwezig op een basisschool in Sarasota, Florida, waar het kinderboek ‘The pet goat’ werd gelezen en besproken toen op 11 september 2001 twee vliegtuigen in het World Trade Center vlogen]

14. George W. Busch Presidential Library and Museum, Southern Methodist University in Dallas, Kansis, geopend in 2013

Vooraanzicht van de George W. Busch Presidential Libary and Museum, in Dallas
President Barack Obama joins former Presidents George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush and Jimmy Carter on stage during the dedication Thursday, April 25, 2013, of the George W. Bush Presidential Library and Museum in Dallas. Photo by Paul Morse
Mrs. Laura Bush Welch, geboren in 1946, was van 1973 tot 1977 na een studie bibliotheekwetenschappen als bibliothecaresse werkzaam aan de Universiteit van Texas in Austin.

===

Speciale enveloppe The White House Conference on Library and Information Sciences November 15 to November 19 1979 National Commission on Libraries and INformation Science