Tags

, , ,

Tot en met 31 januari 2013 exposeerde Fred Rosenhart uit Heemstede een selectie van zijn schilderijen in de Burgerzaal van het Raadhuis Heemstede. Daarbij ook een portret van Anton Pieck

Portret van Anton Pieck door Fred Rosenhart

Portret van Anton Pieck door Fred Rosenhart

ANTON PIECK ALS TEKENAAR VAN HEEMSTEEDSE (EN HAARLEMSE/BLOEMENDAALSE) TAFERELEN

De befaamde tekenaar en illustrator Anton Pieck (geboren in 1895 in Den Helder en tweelingbroer van tekenaar Henri Pieck) woonde het grootste deel van zijn leven, sinds 1939 aan de Prins Mauritslaan, te Overveen. Hij overleed  aldaar op 24 november 1987, 92 jaar oud. Weing bekend is dat hij exact vier jaar tussen maart 1922 en 1926 op het adres Nicolaas Beetsplein woonachtig was. Hij verhuisde van Den Haag naar Heemstede na zijn huwelijk met Jo van Poelvoorde (1). Het was in zijn ‘arme’ tijd, dat hij voor talrijke boeken illustraties vervaardigde en op het pas opgerichte Kennemer Lyceum te Overveen een baan als tekenleraar had aanvaard. In Heemstede zijn de dochters Elsa (1924) en Anneke (1925) geboren. Hier beschikte de kunstenaar nog niet over een atelier’ maar werkte in de woonkamer.

Bewijs van aandeel van Woningbouwvereniging ‘Heemstede’s Belang’ uit 1921

In zijn Heemsteedse tijd maakte hij talrijke boekillustraties, tekende, etste, schilderde en vervaardigde houtsneden. Daarnaast werkte hij in het buitenland, bij voorkeur in Vlaanderen, Engeland en Ierland.  Pieck had regelmatig contact met die andere boekillustrator, die in de Nicolaas Beetsstraat woonde, Jan Wiegman (2).  Het is voorgekomen dat laatstgenoemde zoveel opdrachten van uitgevers had, dat hij om de hoek naar Pieck stapte met het verzoek illustratiewerk over te nemen. Op 3 maart 1926 verhuisde Pieck en zijn familie naar een klein rijtjeshuis in de Emmalaan, dichtbij het Kennemer Lyceum te Overveen. 13 jaar later volgde het herenhuis in de Prins Mauritslaan waar hij tot zijn overlijden heeft gewoond.

Anton Pieck aan het werk in zijn huis te Overveen

Zoals zoveel beeldend kunstenaars in het verleden hebben de restanten van het Oude Slot Pieck geïnspireerd, maar het is opmerkelijk dat geen van zijn werken in de ‘Heemsteedse’ periode is ontstaan, namelijk of voor 1922 of na 1926, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Anton Pieck tekende meer dan 150 ex-librissen, zoals deze in 1934 voor de op 23 november 1999 in Heemstede overleden zakenman en historicus Gerlof Verwey [In 1998 is in 5 losse delen een Catalogus Anton Pieck Ex Libris verschenen, uitgegeven door de Anton Pieckclub Nederland

De volgende Heemsteedse taferelen zijn door Anton Pieck in beeld gebracht:

1. 1918. Poort van het Slot te Heemstede. (Geromantiseerde) ets. Laat ook deel van de Vredesbrug zien. Eigen druk.

Ets van Anton Pieck met Vredesbrug Heemstede

Houtsnede van Anton Pieck met Vredesbrug en poortje  Heemstede, 1918

Houtsnede van Poortje door Anton Pieck, 1918

2. 1918. Het Tecklenburgse Poortje. Houtsnede. Naar een tekenschets. In 100 exemplaren.

3. 1942. Tekening van het poortgebouw en Pons Pacis. Ondertekend met “Het Oude Slot, Heemstede, 1942”. (PD 174).

4. 1943. Het Oude Slot. Bij de maanden maart/april als vignet op de kalender 1948 gebruikt. Uitgegeven door het Hollandsche Uitgevershuis te Amsterdam.

5. Restant van de Grote Poort, ooit poortgebouw van het buitenplein Oude Slot (PD 198).

Poort naar het Oude Slot. Ets door Anton Pieck, 1942.

Poort naar het Oude Slot met in de verte de Duivenpoort. Ets door Anton Pieck, 1942. (PD-180)

pieck2

Anton Pieck: het Tecklenburgse Poort van het Oude Slot Heemstede. 1916

 

7. Tekening: “Bij de Boekenroodeweg Heemstede 1943” op de grens met Aerdenhout. Voorstellende: de Houtvaart, een bruggetje en een torenspits van de Bavo-kerk op de achtergrond. Tevens als prentbriefkaart verschenen (PD 232).

Bij de Boekenroodeweg, Aerdenhout richting Heemstede. 1943

8. 1944. Huis te Manpad. “Een oercombinatie van oud hout, weelderig groen, opvallend smeedwerk en karakteristieke bouw” (3).  (ABP 126/227).

Anton Pieck. Tekening van Huis te Manpad 1944

Anton Pieck. Tekening van Huis te Manpad 1944

9. Ofschoon sinds de annexatie van 1927 niet meer tot Heemstede behorend is Pieck’s tekening, zonder de 2 sfinxen maar geïnspireerd op ‘Huis met de Beelden’ ofwel ‘Eindenhout’ en een op de Herenweg rijdende postkoets zeer bekend geworden.

Postkoets op de Wagenweg/Herenweg, met een buitenplaats waarvoor Pieck zich liet inspireren door Eindenhout

10. Pen-inkttekening, tevens gebruikt als illustratie in boek, van het Oude Slot te Heemstede in volle glorie na voltooing tijdens de Adriaan Pauw-periode (APB 192/26).

Aan buitenplaats De Hartekamp is een passage gewijd in het boek van A.Pieck (tekenaar) en Fred Thomas (auteur): ‘De droom in de delta’ uit 1974 2e druk): “Het Huis te Bennebroek hebben wij zien leeghalen en van bestemming veranderen, kort daarna in dezelfde omgeving stonden wij in de Hartekamp, de kapitale buitenplaats in Heemstede, die eenzelfde lot zou delen. Weer liepen wij door de kamers en zalen, hier van de inventaris ontdaan, en keken in het rookgat der monumentale schoorstenen en dachten aan de vuren, die feestelijk hier zijnopgevlamd. In tal van goudomlijste spiegels was het of de blik nog een glimp ving van de levensatmosfeer, die in een recent verleden licht en etherisch dit huis had gevuld. De weelderige putti, die altijd nog dartelden op de dessus de porie, leken kleine blote kindertjes, wreed te vondeling gelegd in het grote, lege huis. De druivenwingerd in de kassen, de Oranjerie, de boomgaard, de berceau, de geschoren buxushagen, het rosarium, het was alles nogals op een prentje bij Hieronymus van Alphen, waar Coosje, die moest zwichten voor zijn broer in poëzie, een roosje aan zijnmoeder bood, Flipje’s drijftol niet lopen wou zonder slagen en het gehoorzame Jantje de pruimen hangen liet en door zijn liefdevolle Vader werd beloond. Al de Coosje’s, Flipje’s en Jantje’s, die ooit op de Hartekamp hadden gespeeld, waren vergeten. Maar ergens in een gazon bewaarde een kleine grafsteen we! de herinnering aan een hondje: ‘Belline, nee a Paris Janvier 1886, morte ici AOUT 1890. Fidele et dévouée a sa maitresse’ . Wie de vrouw van dat bordje is geweest, zou misschien met enige moeite nog wel uit oude papieren zijn na te gaan, maar van Belline wisten wij in elk geval, dat zij trouw was en toegewijd, zoals ook een oud huis kan zijn tot het wordt verlaten” (4).

pieck3

Pentekening Oude Slot Heemstede door Anton Pieck

Het Huis te Heemstede door Hendrik Spilman, (1721-1784), circa 1762 getekend en gegraveerd

Het Huis te Heemstede door Hendrik Spilman, (1721-1784), circa 1762 getekend en gegraveerd

Ritter

11. Illustratietekening Oude Kerk Heemstede door Anton Pieck, uit: P.H.Ritter. Een kapper en een professor (over Nicolaas Beets), 1939.

Briefje uit Overveen, gedateerd 5 mei 1980, met handschrift van Anton Pieck

Noten

Exlibris met portret van A.F.Pieck voor mw. R.de Haas-van Riemsdijk, vervaardigd door graficus Pieter Wetselaar. Kopergravure, 1986.

(1) Hierover schreef Ingrid van de Wijer in de biografie ‘Anton Pieck en zijn werkkamer’ (1992): “Pas na zijn huwelijk met Jo ging hij wat dichter bij de school wonen en verhuisde naar Heemstede.  Een rijtjeshuis alweer, zelf weinig bijzonder, op een nuchter pleintje maar in een charmante omgeving: veel groen, bossen, vijvers en dreven, landgoederen, bruggetjes – het lag allemaal binnen handbereik.”

(2) Zie ook: ‘Drie artistieke bewoners’ [Anton Pieck, Jan Wiegman en beeldhouwer/verzetsstrijder en oorlogsslachtoffer Johan Limpers], in: Hans Krol, 75 jaar woningbouwvereniging Heemstede’s Belang 1919-1994. Heemstede, 1994.

(3) Opgenomen in het boek van Fred Thomas en Anton Pieck, ‘Droom in de Delta’ (Den Haag, 1956. Voorts in: ‘De Nederlanden door Anton Pieck; tekeningen en vertellingen’. 1981, pagina 52.  Dit  boek bevat tevens een illustratie van het Oude Slot (1942) op pagina 54.

(4) Hierover berichtte de heer Ad van Unnik, destijds directiesecretaris van de Hartekamp: “Er ligt inderdaad een grafsteentje voor een hond op het terrein, ergens achter de pergola voor de Oranjerie. Het is daar nu dicht begroeid; in de winter als de bladeren zijn gevallen is het eenvoudiger om daar te gaan zoeken”. Het baasje van de hond was mevrouw Anna Maria van Verschuer-Brants.

Grafsteen hond Belline (1884-1890) op de Hartekamp in Heemstede

Grafsteen hond Belline (1884-1890) op de Hartekamp in Heemstede

Verdere literatuur: Ron Wijk, Anton Pieck’s ‘Kijk op Haarlem’, deel XIX: Buitenplaatsen en hofsteden in en rond Haarlem, deel 4. Anton Pieck Spieghel, februari 1988 [over Het Slot van Heemstede] + deel XX, deel 5, augustus 1998 [over Huis te Manpad].

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan in 1950 van het Kennemer Lyceum tekende Pieck deze menukaart [Uit :Catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960

Voorzijde catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960.

Voorzijde catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960.

Selectie illustraties van Haarlem en omgeving

Boerderij Van Schaik (intussen verbouwd als woonhuis) met toren van de r.k.kerk van Vogelenzang rechts achter.

Anton Pieck. Tekening van Vogelenzang, 1945

Anton Pieck. Tekening van Vogelenzang, 1945

Schaatsend met slee over de Leidsevaart in Vogelenzang. Uit: Gezelligheid kent geen tijd, 1988.

Schaatsend met slee over de Leidsevaart in Vogelenzang. Uit: Gezelligheid kent geen tijd, 1988.

Dorpsplein Overveen 18e eeuw met klokkentoren van begraafplaats

Vrouw met vismand op de rug, lopende van Zandvoort via de duinen van Overveen (Kraantje Lek) naar Haarlem. Uitgebeeld is de kromming in de Elswoutlaan.

A.F. Pieck was 40 jaar van 1920 tot 1960 leraar tekenen aan het Kennemer Lyceum en illustreerde menige krant en jubileumbundel, zoals deze voorzijde van een gedenkuitgave uit 1950

Het was destijds gebruikelijk dat eindexamen-leerlingen een boek voor de schoolbibliotheek aanbieden. Dat ging gepaard met een kaartje, getekend door Anton Pieck

Het was destijds gebruikelijk dat eindexamen-leerlingen een boek voor de schoolbibliotheek aanbieden. Dat ging gepaard met een kaartje, getekend door Anton Pieck

Pieck2

Illustraties van Anton Pieck voor het schoolblad van het Kennemer Lyceum in Overveen

Pieck3

Illustraties van Anton Pieck

 

 

Gezicht op de haven van Spaarndam in 1943 getekend door Anton Pieck

Gezicht op de haven van Spaarndam in 1943 getekend door Anton Pieck

Boerderijen aan de Haarlemmerweg, 1941

Spaarnwoude 1942. Uit: Fred Thomas en Anton Pieck, Droom in de Delta. 1974

De Stompe Toren van Spaarnwoude op een ets van Anton Pieck (Noord Hollands Archief)

De Stompe Toren van Spaarnwoude door Anton Pieck (Noord Hollands Archief)

De 'Sparewouwer reus', Illustratie van Anton Pieck uit Gijsbregt van Aemstel

De ‘Sparewouwer reus’, Illustratie van Anton Pieck uit Gijsbregt van Aemstel

Pieck1

Het Spaarne met de Bakenessertoren te Haarlem naar een aquare

Anton Pieck. Het Spaarne. litho

 

 

‘Een onaangenaam mensch in de Haalemmeerhout’r, illustratie van Anton Pieck  uit de Camera Obscura van Hildebrand. De Haarlemmerhout met op de achtergrond buitenhuis Welgelegen, gebouwd in opdracht van bankier Henry Hope, nu Provinciehuis

Illustratie voor de Camera Obscura van Hildebrand met o.a. Nurks in de Haarlemmerhout. Op de rug gezien v.l.n.r.: Boerhaave, Beets en Nurks.

Tekening van de Doelen door Anton Pieck, 1945 (NHA)

Tekening van de Doelen door Anton Pieck, 1945 (NHA)

Gezicht op het voormalig Leproos- Pest en Dolhuis te Haarlem. Tekening door Anton Pieck, 1971 (NHA)

Gezicht op het voormalig Leproos- Pest en Dolhuis te Haarlem. Tekening door Anton Pieck, 1971 (NHA)

Aquareltekening van afbraak 't Nieuwelandje door Anton Pieck, 1961

Aquareltekening van afbraak ’t Nieuwelandje door Anton Pieck, 1961

Gezicht op de Grote Markt en het Stadhuis van Haarlem

Gevel van boekhandel De Vries, Jacobijnestraat 1-3 Haarlem, in 1940 getekend door Anton Pieck

Gevel van boekhandel De Vries, Jacobijnestraat 1-3 Haarlem, in 1940 getekend door Anton Pieck. In het najaar van 1939 had De Vries een tentoonstelling aan het werk van Pieck gewijd en uit waardering vervaardigde deze een tekening van het uit 1662 daterende huis ‘De Vergulde Salm’.

Hofje van Loo met gemeenschappelijke waterpomp

Anton Pieck, Haarlem Bevrijd, 9 mei 1945

Anton Pieck: Aan het Spaarne

Anton Pieck: Aan het Spaarne

Anton Pieck: Ursulastraat Haarlem, 1944

Anton Pieck: Ursulastraat Haarlem, 1944

Het Spaarne Haarlem; door Anton Pieck

Het Spaarne Haarlem; door Anton Pieck

Trekschuit en postkoets Haarlem-Amsterdam. Tekening van Anton Pieck

Trekschuit en postkoets Haarlem-Amsterdam. Tekening van Anton Pieck

aankondiging van de geboorte van zoon Max Pieck aan alle lyceïsten van het Kennemer toegezonden

Geboortekaartje van Anton Pieck voor kleinzoon Hans van Lier uit 1950 met vanuit de Haarlemmerhout het Paviljoen (Provinciehuis) zichtbaar

Geboortekaartje van Anton Pieck voor kleinzoon Hans van Lier uit 1950 met vanuit de Haarlemmerhout het Paviljoen (Provinciehuis) zichtbaar

pieck

Tekening-aquarel door Anton Pieck van het Klein Paviljoen nabij het Zuiderbuitenspaarne in Haarlem

 

Het Spaarne met het eind 16e eeuw door Lieven de Key ontworpen Waaggebouw

Geboortehuis van de Augustijn pastoor Bloemert uit Haarlem. ekening door Anton Pieck uit 1942

Geboortehuis van de Augustijn pastoor Bloemert uit Haarlem. tekening door Anton Pieck uit 1942

Huizen aan het Spaarne

Links een aquarel door Anton Pieck van de Bakenessergracht, in 2007 geveild bij Christie’s in Amsterdam voor 3.120 euro

De Grote Houtpoort – helaas in 1824 gesloopt – met gracht in wintertooi met een koek en zopie tent. Verderop de kalistoren en Kleine Houtpoort, alle aan de zuidkant van de stad gelegen.

De Amsterdamse of Spaarnwouder-poort aan de stadszijde, zoals veelvuldig afgebeeld op kerstkaarten

De Sint Janspoort te Haarlem in wintertooi. Illustratie uit: ‘Geertgen van Leyden tot Sint Jans’ (1951) door Jan Verheyen. Volgens Pieck-expert Hans Vogelsang heeft de Amsterdamse Poort als model gestaan voor Pieck

De Warmoesstraat met links (niet) boekwinkel van Vernout. Zie onder reacties aanvullende informatie door de heer K.M.C.Lasschuit uit Dieren.

Anton Pieck: de oude Bavo gezien vanuit de Jansstraat

Pieck

Tekening van de niet meer bestaande Gortestraat in Haarlem door Anton Pieck

 

 

Pieck3

Tekening door Anton Pieck van een hofje in de Barrevoetestraat Haarlem

 

pieck

Tekening-aquarel Anton Pieck van het Klein Paviljoen aan het Zuiderbuitenspaarne in Haarlem

 

De kloostergang (nu entree stadhuis) getekend door Anton Pieck vanuit de Bavo-toren, kort na de Bevrijding 9 mei 1945

De Oude Doelen; door Anton Pieck, 1945 [tegenoordig huisvesting van de stadsbibliotheek Haarlem]

Fantasie-stadsgezicht van Haarlem, met op de voorgrond een zwaan op een kruis, 1954. Aquarel door Anton Pieck

Fantasie-stadsgezicht van Haarlem, met op de voorgrond een zwaan op een kruis, 1954. Aquarel door Anton Pieck

Repro uit Pieck Spieghel, juni 1981, waarin mw. E.Bohnenn-Ostwalt uit Driehuis bericht: “Gedrukt tijdens de Drupa 1977 op een Gazelle 4 variabele rotatiepers met infra-rood droging. Reproductie van Anton Pieck, voorstellende gezicht op het 17e eeuwse hoofdkantoor van de firma Vernhout & Van Sluyters, drukkerijen B.V., Houtmarkt 7, Haarlem/Holland”.

Anton Pieck. Uit: Een historische wandeling door Haarlem

Anton Pieck. Uit: Een wandeling door historisch Haarlem. (Catawiki)

Pieck2

Tekening van boerderij in Haarlemmerliede door Anton Pieck

 

Dr.O.Dijkstra, patholoog-anatoom bij het St.Elisabeth's Gashuis in Haarlem, in 1948 getekend door Anton Pieck (Noord-Hollands Archief)

Dr.O.Dijkstra, als patholoog-anatoom werkzaam bij het St.Elisabeth’s Gasthuis te Haarlem, in 1948 getekend door Anton Pieck (Noord-Hollands Archief)

Tekening van Anton Pieck [die zelf overigens zelf bijna nooit ziek was, want daar hij geen tijd voor]. Afgebeeld is operateur dr.Adolf Melchior, een leerling van Pieck als tekenaar die ook schrijver was. In 1934 kreeg hij de leiding van de gynaecologische afdeling van het Diaconessenhuis en behield die functie tot zijn 60ste verjaardag (1958).

Tekening van Anton Pieck [die zelf overigens zelf bijna nooit ziek was, want daar hij geen tijd voor]. Afgebeeld is operateur dr.Adolf Melchior, een leerling van Pieck als tekenaar die ook schrijver was. In 1934 kreeg hij de leiding van de gynaecologische afdeling van het Diaconessenhuis en behield die functie tot zijn 60ste verjaardag (1958).

Portret van dr. A.Melchior (Haerlem Jaarboek 1962 (1963).

Hollandse gebakkraam. Anton Pieck Haarlem 1929

Vooromslag boekuitgave (catalogus) Anton Pieck, een wandeling dor historisch Haarlem. Uitgave van Anton Pieck Club Nederland. 1993 (Catawiki)

==========

Pieck

Pentekening door Anton Pieck van huize ‘De Rijp’, Bloemendaalseweg/hoek Mollaan, op 18 oktober 1926 aangeboden aan de heer ir. Adriaan Stoop vanwege diens zeventigste verjaardag.

Roland

                         Tekening van het vroegere huize Roland, Overveen, door Anton Pieck

De ruïne van Brederode in Santpoort op een pittoreske tekening van Anton Pieck uit 1950

Tekening van poortgebouw Elswout. In 1969 verzocht de gemeente Bloemendaal aan Pieck een markant gebouw uit de gemeente te tekenen. Gekozen is voor de binnenkant van het poortgebouw. Zijn biograaf Hans Vogelesang merkt op dat het de eerste overheidsopdracht was aan de toen 74-jarige Anton Pieck.

Tekening van Hervormde Kerk en koepel van Wildhoef, vervaardigd door de 84-jarige Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal. Evenals poorthuis Elswout in bezit van het raadhuis Bloemendaal

Anton Pieck signeert het door hem getekende “kunstwerkje” ‘Bloemendaal 1980’, in het bijzijn van mevrouw A.van Vuurst de Vries, bestuurslid van ‘Ons Bloemendaal’.

Anton Pieck: Hervormde Kerk in Bloemendaal

Tekening van het bruggetje in het Brederoduin, door Anton Pieck, 1952

Tekening van het bruggetje in het Brederoduin, door Anton Pieck, 1952

Anton Pieck signeert de door hem vervaardigde ets 'Bloemendaal 1980' om het bijzijn van mevrouw A.van Vuurst de Vries, bestuurslid van de Stichting Ons Bloemendaal.

Anton Pieck signeert de door hem vervaardigde ets ‘Bloemendaal 1980’ om het bijzijn van mevrouw A.van Vuurst de Vries, bestuurslid van de Stichting Ons Bloemendaal.

Koetshuis 'Duin en Daal' te Bloemendaal, in 1980 getekend door Anton Pieck

Koetshuis ‘Duin en Daal’ te Bloemendaal, in 1980 getekend door Anton Pieck

litho

                      Interieur Oude kerk Bloemendaal, in 1986  getekend door Anton Pieck

Pieck2

Een van de vier tekeningen die Anton Pieck maakte van het bijgebouw van het Kennemer Lyceum in Overveen

Pieck3

Behalve voor het blad van het Kennemer Lyceum werkte Pieck ook als illustrator me aam een verschenen Interscolaire krant van het Kennemer Lyceum, HBA-A, HBS-B, HBS voor meisjes, Stedelijk Gymnasium en de Rijkskweekschool in Haarlem

De 3 achtereenvolgende huisvestingen van het Kennemer Lyceum door Anton Pieck getekend (in: gedenkuitgave Kennemer Lyceum Bloemendaal 1920-1930)

Anton Pieck was ook een goed kalligraaf zoals blijkt uit deze oorkonde die Jac .P.Thijsse ontving bij diens afscheid als leraar biologie aan het Kennemer Lyceum in Overveen

Het lerarenkorps van het Kennemer-Lyceum in 1950: drs.E.van Meir, drs.P.J.Merckens, mej.W.L.Berkhout, drs.H.F.Bredemeyer, dr.G.J.Buitenhof, drs.W.F.L.Dierkens, mej.C.Elberg, P.A.Erades, drs.K.H.ten Haaf, drs.W.Haanstra,  mej.B.M.van der Haar, mej. C.A.W.Hofstede Crull, J.M.Huyser, mw.M.C.van der Klashorst-Verbeek, drs.M.Kroon, W.van der Laan, ir.M.A.Molenaar, drs.H.B.S.Nolthenius, H.J.Nijland Visser, A.F. PIECK, G.van de Polder, ir.J.Quaadgras, mr.L.S.Römelingh, drs. Barend Rijdes, A.H.F.Saeys, mej.drs.H.Schouten, mw.J.Tjaden van Velsen-de Geus, dr.G.J.Tiesens, B.W.Kolhorn Visser, mw.J.van Vliet-Vorstelman, drs.J.W.Wichers, drs.H.Wiebenga, P.G.Kee, J.Zeepvat, mw.A.M.van Benthem Jutting-Hoog, mw.M.L.de Bolt-de Bruin, W.Brandenburg, drs.P.P.J.van Caspel, mej.J.G.Dun, mw.ir.E.C.Einthoven-Zeeman, G.J.Pool, mej.E.Pieck, mw.S.W.van Walraven-Wackie Eysten.

Van 1920 tot zijn pensionering in 1960 was Anton Pieck tekenleraar op het Kennemer Lyceum

Anton F.Pieck (links met drs. H.ten Haaf (leraar Frans) en drs.W.Haanstra(docent Nederlands) tijdens een kamp van het Kennemer Lyceum

Klas 2A van het Kennemer Lyceum met boven in het midden leraar tekenen Anton Pieck en verder de leerlingen Rob Andriesse, Arie Barendrecht, Jan Beek, Gerrit Blom, Edo Bohlken, Kitty Boot, Roelant Bootsman, Johnny Bouwens, Robbie van der Broek, Elly Bruggeman, Jaap Creutzberg, Robby Dabroek, Gerard Jan Dikstaal, Dokkie Dorst, Leendert Dorst, Dins de Groot, Ben Haanappel, Hans van Haaps, Tineke Heck, Kees van der Heyde, Emma Jansen, Rita Korfage, Herbert Leupen, George Ma-Ajong, Doortje Nanninga, Ype Stelma, Eddy Tan, Ronald Tjong-Ayong en Willem Venlet

Opening door Anton Pieck van de mediatheek in het Kennemer Lyceum, 9-10-1982 (C de Boer, NHA)

Opening door Anton Pieck van de mediatheek in het Kennemer Lyceum, 9-10-1982 (C de Boer, NHA)

De mediatheek van het Kennemer in Overveen in 1995

 

Oud leerling en televisiepresentator Beau van Erven Dorens met zijn oud-conrector dr.Guido van Rijn gefotogarfeerd in de studiezaal van het Kennemerlyceum, 1 april 2016 (uit: 100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020, pagina 202)

Anon Pieck, als tekenleraar aan het Kennemerlyceum verbonden van 1920 tot 1960 kalligraafeerde de namen van abituriënten van gymnasium en HBS. Deze hangen in een aulalokaal. Hans Krol bekijkt deze op de dag van de presentatie van het jubileumboek 10 februari 2020.

Op het bord van 1940 staat de naam vermeld als geslaagd voor het gymnasiumdiploma de later internationaal bekend geworden in bibliotheekkringen:  Greet Wijnstroom

De schrijver, tevens oud-leraar Engels, conrector en archivaris van het Kennemerlyseum gaf 10 februari een uitleg bij de verschijning van het monumentale gedenkboek 100 jaar Kennemerlyceum

 

Tekenlokaal wordt mediatheek. De nestor van de oud-leraren, Anton Pieck, opent de mediatheek 9 oktober 1982. Oud-conrector, leraar Engels en archivaris Guido van Rijn schrift daarover in het fraaie jubileumboek Kennemerlyceum 100 jaar; de geschiedenis van een bijzondere school: ‘Het oude tekenlokaal van Anton Pieck werd in 1982 voor 180.000 gulden omgebouwd tot mediatheek. Het woord “bibliotheek” mocht niet meer gebruikt worden omdat er nu ook audiovisuele hulpmiddelen worden ingezet. Sinds zijn pensionering in 1960 was Anton Pieck niet meer in de school geweest, hoewel hij op enige huizen afstand van de school woonde. Op geestige wijze haalde Pieck enkele herinneringen op aan zijn tijd op het Kennemer (1920-1960), waaraan hij immers sinds de oprichting verbonden was’.

Illustraties stadhuis Haarlem door Anton Pieck. Uit: Het stadshuis van Haarlem; Hart van de stad. 2001

Illustraties stadhuis Haarlem door Anton Pieck. Uit: Het stadshuis van Haarlem; Hart van de stad. 2001

In het boek ‘Het stadhuis van Haarlem’ (2000) wijdt auteur Wim Cerutti de volgende passages aan Anton Pieck: ‘Anton Pieck is van 1920 tot 1987 nauw verbonden geweest met Haarlem. We kennen van hem in totaal maar liefst vijftien tekeningen van het stadhuis, waarvan een met een oplage van 13 miljoen exemplaren. Reden genoeg om kort bij hem stil te staan. Anton Pieck, geboren in 1895 in Den Helder, bleek al heel jong een tekentalent te hebben. In 1906 verhuisde hij naar Den haag, waar hij in 1912 zijn middelbare akte tekenen haalde en tekenleraar werd. In 1920 werd hij leraar aan het Kennemer Lyceum in Overveen, waaraan hij 40 jaar verbonden zou blijven. Hij trouwde in 1922 met Jo van Poelvoorde en vestigde zich in Heemstede. In 1939 verhuisde hij naar Overveen, waar hij tot zijn dood in 1987 zou blijven wonen. Pieck ontwikkelde zich tot een productief, ambachtelijk tekenaar met een geheel eigen stijl. Hij was een romanticus, behoudend en met een voorliefde voor het verleden. Veel binding met de kunst van zijn tijd had hij niet. Hij maakte zo’n 150 ex-librissen, illustreerde ca. 350 boeken en produceerde tientallen jaren nieuwjaarskaarten en kalenders. In de jaren vijftig ontwierp hij het recreatiepark ‘De Efteling’. Pieck leidde een bescheiden, wat teruggetrokken leven, hoewel hij wel contact had met kunstenaars als Herman Heuff, Janus Miolée, Sem Hartz en Han Bijvoet en lid was van de Haarlemse kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel. Pieck hield van stadsgezichten en monumenten en heeft er honderden getekend. Ook een aantal Haarlemse monumenten is door hem vastgelegd. Alles bij elkaar geteld heeft Pieck, zoals gezegd, vijftien keer het stadhuis getekend. De toren van de Grote of St.Bavokerk was daarbij een geliefde waarnemings- en tekenplek, die hij in 1941, 1944 en 1945 samen met zijn vriend, de arts en tekenaar Melchior beklom. Verschillende van de toen gemaakte tekeningen zijn door Pieck later in diverse varianten uitgewerkt. In 1977 kreeg Pieck het verzoek een Europa-postzegel te ontwerpen, waarbij het thema monumenten was.

Op 2 mei 1978 uitgegeven Europa-zegel met afbeelding van het stadhuis Haarlem vanaf de Bavokerk ontleend aan een tekening van Anton Pieck

Op 2 mei 1978 uitgegeven Europa-zegel met afbeelding van het stadhuis Haarlem vanaf de Bavokerk ontleend aan een tekening van Anton Pieck

Hij diende vijf schetsen in: twee van de St.Bavokerk, twee van het stadhuis gezien vanaf de St.Bavokerk, twee van het stadhuis gezien vanaf de St.Bavokerk en een van de St. Lievens Munstertoren in Zierikzee. Het Haarlemse stadhuis werd uitgekozen en in 1978 in een oplage van 13 miljoen bij Joh. Enschede gedrukt. In 1986, een jaar voor zijn dood, maakte Pieck nog een tekening van een deel van de gevel van het stadhuis. Pieck is een bijzonder fenomeen, wiens werk overigens door kunsthistorici, kunstcritici en kunstenaars grotendeels wordt genegeerd. Een deel van zijn werk is misschien ook wel wat zoetig, stereotiep of geforceerd romantisch, maar hij heeft ook veel gemaakt dat de moeite waard is. Bij het grote publiek is Anton Pieck een gewaardeerde en bekende naam. En aan hoeveel kunstenaars is een speciaal museum gewijd, zoals het Pieck-museum in Hattem en hoeveel hebben een vereniging met een eigen tijdschrift zoals de Anton Pieckclub met de “Pieck Spieghel”. De postzegel is ongetwijfeld de meest verbreide afbeelding van het stadhuis die er ooit is gemaakt.’

 

pieck1

Anton Pieck: Oudemannenhuis Zandvoort

 

ILLUSTRATIES UIT: DROOM IN DE DELTA DOOR FRED THOMAS MET ILUSTRATIES VAN ANTON PIECK. Den Haag, Ad.M.C.Stok  Zuid-Hollandsche Uitgevers matschappij, 1974

St. Bavo. Haarlem 1943

St.Bavo Haarlem, 1943

Stadhuis gezien vanaf St.Bavo Haarlem 1941

Sint Bavo Haarlem 1942

Haarlem Stadhuis 1942

Haarlem 1944

Haarlem 1949

Sint Bavo Haarlem 1943

Godshuis van Augustijn Blommert Haarlem 1942

Keldergewelf Kruisstraat 31 Haarlem

Achterkant van de Damstraat Haarlem 1944

Anton Pieck: Hoofdwacht aan het Spaarne (Catawiki)

Anton Pieck. Graf van Pieter Saenredam in de Bavokerk Haarlem. Haarlem, 1942

Anton Pieck: Kruisstraat 31, ‘het Kruidenhuis’ van J.H.Daudey in 1945. Afgedrukt in een Anton Pieck Kalender.

Operatie in het Diaconessenhuos te Haarlem. Omslag voor het boek over operaties door A.Majocchi, 1939, aquarel door Anton Pieck.

Operatie in het Diaconessenhuis te Haarlem. Omslag voor het boek over operaties door A.Majocchi, 1939, aquarel door Anton Pieck.

'Pieckfijn' Uit het Haarlems Dagblad van 20 november 1986

‘Pieckfijn’ Uit het Haarlems Dagblad van 20 november 1986

Anton Pieck: de ruïne van Brederode in Santpoort

==================================================

In 1942 maakte Anton Pieck deze ontwerptekening voor een affiche van de in 1867 gestichte Haarlemsche Bachvereniging

In 1942 maakte Anton Pieck deze ontwerptekening voor een affiche van de in 1867 gestichte Haarlemsche Bachvereniging

Voorzijde 'Loopmare van de vereeniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1946-1947 met illustratie van Anton Pieck

Voorzijde ‘Loopmare van de vereeniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1946-1947’ met illustratie van Anton Pieck

Scan1595

Vooromslag van:  Loopmare van de vereniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1947-1948 met illustratie van Anton Pieck

geloof.jpg

Loopmare van de vereniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1948-1949 met illustratie van Anton Pieck

 

Illustratie van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum in Overveen

=====================================================

 

Anton Pieck (1 jaar), links, naast zijn tweelingbroer Henri Pieck

Anton Pieck (1 jaar), links, naast zijn tweelingbroer Henri Pieck

Anton Pieck met het boek 'Sprookjeswereld' in zijn huis te Overveen

Anton Pieck met het boek ‘Sprookjeswereld’ in zijn huis te Overveen

Anton Pieck aan het werk in zijn huisatelier te Overveen, 1985 (De Boer, NHA)

Anton Pieck aan het werk in zijn huisatelier te Overveen, 1985 (De Boer, NHA)

'Kop' van Anton Pieck in de Efteling, Kaatsheuvel

‘Kop’ van Anton Pieck in de Efteling, Kaatsheuvel

Anton Pieck in het Anton Pieck Museum te Hasselt

Anton Pieck in het Anton Pieck Museum te Hasselt

Geboortekaartje ontworpen door Anton Pieck

Geboortekaartje van Peter Hennekens

Ex libris door Anton Pieck (Hotel Avenarius)

Ex libris door Anton Pieck (Hotel Avenarius)

exlibris van Anton Pieck voor P.WagenaarHummelinck

exlibris van Anton Pieck voor H.M.Duys, 1927

Anton Pieck: exlibris voor C.van de Griendt, 1928

Ex libris Anton Pieck voor Jac B.Knol

Ex libris vervaardigd door Anton Pieck

Ex libris A.J.de la Mar; door Anton Pieck

Ex libris Anton Pieck (boekenstalletjes nabij Parlement Den Haag)

Exlibris ontworpen door Anton Pieck

Ex libris voor zoon Max Pieck  van Anton Pieck

Ex libris J.H.van Soest door Anton Pieck, met zicht op boekenstalletjes Oude Manhuis Poort Amsterdam

Voor veel leraren aan het Kennemerlyceum ontwierp Anton Pieck een persoonlijk ex libris. Onderstaand een selectie, afkomstig uit het jubileumboek ‘100 jaar Kennemerlyceum’. 2020.  

Ex libris van de school. Met devies ‘Communis salus singulis constat ‘wat zoveel betekent als;  het heil van het algemeen berust bij allen afzonderlijk’. Houtsnede Anton Pieck, circa 1925.

Devies en logo in de hal van het Kennemerlyceum (foto J.P.Teengs)

Ex libris van Anton Pieck voor G.van der Laan, leraar Frans van 1920 tot 1949.

Ex libris van Anton Pieck voor R.Kuitert (overleden in 1983) die van 1940 tot 1945 rector was van het Kennemerlyceum.

Ex-librissen van Anton Pieck. Links voor mw.A.Gerzon-Caffé, lerares Engels van 1943-1945 en rechts voor de cellespelende dr.M.Rozelaar, leraar klassieke talen van 1937-1952.

Ex libris door Antoor Pieck voor E.van Meir, leraar Engels aan het Kennemerlyceum van 1926 tot 1962.

Anton Pieck: ex libris voor dr. M.J.Huizinga, leraar natuurkunde aan het Kennemerlyceum van1920 tot 1957.

==================================================

Diner bij restaurant Brinkmann in Haarlem van het Laurens Janszoon Coster Genootschap. V.l.n.r. Harry Prenen, Harry Mulisch, ANTON PIECK, minister mw. Gardeniers, Michel van der Plas, journalist Wim Helversteyn, Louis Ferron, cartoonist Jan Willem van Vugt, Journalist Udo H.Buys, Thomas Ro (Cees de Boer, NHA).

Diner bij restaurant Brinkmann in Haarlem van het Laurens Janszoon Coster Genootschap. Van rechts naar links:  Harry Prenen, Harry Mulisch, ANTON PIECK, minister mw. Gardeniers, Michel van der Plas, journalist Wim Helversteyn, Louis Ferron, cartoonist Jan Willem van Vugt, Journalist Udo H.Buys, Hans Rombouts, Hanny van der Horst, Rudolf Das, de heer Gardeniers, N.C.de Groot van Embden (directeur firma Enschedé)  (Cees de Boer, NHA).

 

pieck2

Anton Pieck thuis in Overveen aan het werk (Graficus, 1984)

 

Pieck1

Anton Pieck, tekenend bij Kunst Zij Ons Doel, circa 1922

 

Bronzen kop van Anton Pieck door Kees Verkade in Bloemendaal (Overveen)

Bronzen kop van Anton Pieck door Kees Verkade in Bloemendaal (Overveen)

Anton Pieck bij zijn bronzen kop in Overeen vervaardigd door Kees Verkade (uit boek Frans Keijsper)

Anton Pieck bij zijn bronzen kop in Overeen vervaardigd door Kees Verkade (uit boek Frans Keijsper)

Beeldhouwer Kees Verkade (links) en Anton Pieck met zijn bronzen evenbeeld na de onthulling, 16 juni 1983.

Beeldhouwer Kees Verkade (links) en Anton Pieck met zijn bronzen evenbeeld na de onthulling, 16 juni 1983.

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 18 juli 2000

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 18 juli 2000

======================================================

Pagina uit: Tom van Leersum, Een kaartje uit Haarlem; Haarlem in prentbriefkaarten 1940 tot 1960. Haarlem, 2007.

Pagina uit: Tom van Leersum, Een kaartje uit Haarlem; Haarlem in prentbriefkaarten 1940 tot 1960. Haarlem, 2007.

Gezicht op de Orangerie van Elswout. In 1992 getekend door Aart van Woensel, een van de leermeesters van Anton Pieck (NHA)

Gezicht op de Orangerie van Elswout. In 1992 getekend door Aart van Woensel, een van de leermeesters van Anton Pieck (NHA)

Tekening van Oudemannenhuis in Zandvoort; door Anton Pieck

Tekening van Oudemannenhuis in Zandvoort; door Anton Pieck

 

Pieck3

Exlibris vervaardigd door Pieter Wetselaar voor mw.R.de Haas-van Riemsdijk, mede-oprichter van de Anton Pieck Club Nederland

Anton Pieck boekenlegger

Anon Pieck boekenlegger

Pieck1

(Fred Rosenhart en Anton Pieck, in: Heemsteeds Weekblad van 22 januari 2009

Pieck4

                                 Vervolg artikel Fred Rosenhart over Anton Pieck, 22 januari 2009

Hartz1

Graficus Sem Hartz over zijn vriend Anton Pieck (1994)

Hartz2

Vervolg van Sem Hartz over Anton Pieck (1994)

pieck

Tekening-aquarel van het Klein Paviljoen nabij het Spaarne in Haarlem door Anton Pieck

Pieck1

Anton Pieck bezig met een aquarel in zijn atelier in Overveen, gemeente Bloemendaal (uit een artikel van Jaap Kruizinga over een bezoek aan illustrator Anton Pieck, in: de Katholieke Illustratie van 1946).

Pieck2.jpg

Anton Pieck bestudeert het resultaat van zijn arbeid. In: Katholieke Illustratie van 1946

Pieck3.jpg

Anton Pieck bedient de handdrukpers en rechts met zijn dochters Else en Anneke (Katholieke IIllustratie 1946)

anton

Anton Pieck filatelistisch

Anton Pieck van Kees Verkade (uit: Beelden in Bloemendaal, 2004)

Het beeld van Anton Pieck door Kees Verkade in Thijsse’s Hof te Bloemendaal

Affiche van drukbezochte tentoonstelling in De Haarlem (Frans Hals Museum) Haarlem in de zomer van 2008

Uit: Godfried Bomans. Een witte Kerst. Bevat vignet van Anton Pieck. Uitgave 1991 door Jan Henry, aanwezig in Heemstede-collectie NHA 6426K

DOOR ANTON PIECK VERVAARDIGDE TEKENINGEN VAN BOEKHANDELS EN ANTIQUARIATEN

Het vroegere antiquariaat van Jan Post aan de Nieuwe Spiegelstraat 59 te Amsterdam, door Anton Pieck omstreeks 1940 getekend (Post is in 1944 door de Duitse bezetters gearresteerd, werd opgesloten in kamp Amersfoort, later bij Kleef, en overleefde de oorlogsperiode).

Antiquariaat De Boekenwurm van Henk D.Pfann Junior (1911-1974) in de Oudemanhuispoort te Amsterdam. Door Anton Pieck omstreeks 1960 getekend

Realiteit Oudemanhuispoort, jaren 50 en Anton Pieck

Anton Pieck: tekening van het interieur van een antiquariaat.

Anton Pieck: exterieur van een winkel in oude prenten en boeken.

Anton Pieck die een boekenstalletje tekende

Anton Pieck; rechts de boekhandel van Hendrik de Vries aan de Jacobijnestraat 3 in Haarlem, 1940 Boven de etalage was vroeger een gevelplaat aangebracht met de tekst: Oude en Nieuwe Boekhandel.

===========================

Boekhandel in 3d kaart (vervaardigd door een onbekende; niet Anton Pieck).


Efteling Museum in Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand (2019)

Getekend zelfportret van Anton Pieck in het Efteling museum

Fotoportret en toelichting Anton Pieck in het Efteling Museum

Anton Pieck was de ontwerper van het Sprookjesbos in de Efteling, In 1980 was hij aanwezig bij de opening van het Kabouterdorp.

Door Anton Pieck ontworpen figuren voor het Sprookjesbos

Kleindochter Julie Mebis (2) uit Antwerpen met koksmuts op smikkelend van een portie ijs, slagroom en tumtummetjes in het eethuys van de Efteling, 25 april 2019

=============

Gedenkboek ‘100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020 door dr. Guido van Rijn; de geschiedenis van een bijzondere school’.

 

Achteromslag van het boek 100 jaar Kennemerlyceum van Guido van Rijn. Daarin zijn talrijke illustraties opgenomen van Anton Pieck die van 1920 tot 1960 aan de school verbonden was als tekenleraar. Een andere bekende naam is dr.Jacc.P.Thijsse van 1921 tot 1930 biologieleraar

Presentie gedenkboek Kennemerlyceum 1920 2020. op 10 februari 2020. Van links naar rechts:burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal, rector drs.P.de Zoete en auteur dr.Guido van Rijn (J.P.Teengs)

De schrijver, tevens oud-leraar Engels, conrector en archivaris van het Kennemerlyceum gaf 10 februari een uitleg bij de verschijning van het monumentale gedenkboek 100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020, de geschiedenis van een bijzondere school (J.P.Teengs)

Anton Pieck; De Bloemendaalsche School Vereeniging, circa 1921

Anton Pieck: Huize Aelbrechtsberg, circa 1921

Anton Pieck: tekening van het bijgebouw van het Kennemer Lyceum, 1925

Achteromslag van het boek 100 jaar Kennemerlyceum van Guido van Rijn. Daarin zijn talrijke illustraties opgenomen van Anton Pieck die van 1920 tot 1960 aan de school verbonden was als tekenleraar. Een andere bekende naam is natuurvorser en publicist dr.Jac.P.Thijsse, van 1921 tot 1930 biologieleraar aan het Kennemer.

Artikel over boek 100 jaar Kennemerlyceum door Hein Flach in het Haarlems Dagblad, 5 februari 2020.