Tags

, , , , , , ,

Tot en met 31 januari 2013 exposeerde Fred Rosenhart uit Heemstede een selectie van zijn schilderijen in de Burgerzaal van het Raadhuis Heemstede. Daarbij ook een portret van Anton Pieck

Portret van Anton Pieck door Fred Rosenhart

Portret van Anton Pieck door Fred Rosenhart

ANTON PIECK ALS TEKENAAR VAN HEEMSTEEDSE (EN HAARLEMSE/BLOEMENDAALSE) TAFERELEN

De befaamde tekenaar en illustrator Anton Pieck (geboren in 1895 in Den Helder en tweelingbroer van tekenaar Henri Pieck) woonde het grootste deel van zijn leven, sinds 1939 aan de Prins Mauritslaan, te Overveen. Hij overleed  aldaar op 24 november 1987, 92 jaar oud. Weinig bekend is dat hij exact vier jaar tussen maart 1922 en 1926 op het adres Nicolaas Beetsplein woonachtig was. Hij verhuisde van Den Haag naar Heemstede na zijn huwelijk met Jo van Poelvoorde (1). Het was in zijn ‘arme’ tijd, dat hij voor talrijke boeken illustraties vervaardigde en op het pas opgerichte Kennemer Lyceum te Overveen een baan als tekenleraar had aanvaard. In Heemstede zijn de dochters Elsa (1924) en Anneke (1925) geboren. Hier beschikte de kunstenaar nog niet over een atelier’ maar werkte in de woonkamer.

Bewijs van aandeel van Woningbouwvereniging ‘Heemstede’s Belang’ uit 1921

In zijn Heemsteedse tijd maakte hij talrijke boekillustraties, tekende, etste, schilderde en vervaardigde houtsneden. Daarnaast werkte hij in het buitenland, bij voorkeur in Vlaanderen, Engeland en Ierland.  Pieck had regelmatig contact met die andere boekillustrator, die in de Nicolaas Beetsstraat 5 (tegenwoordig Beetslaan)  woonde, Jan Wiegman (2).  Het is voorgekomen dat laatstgenoemde zoveel opdrachten van uitgevers had, dat hij om de hoek naar Pieck stapte met het verzoek illustratiewerk over te nemen. Op 3 maart 1926 verhuisde Pieck en zijn familie naar een klein rijtjeshuis in de Emmalaan, dichtbij het Kennemer Lyceum te Overveen. 13 jaar later volgde het herenhuis in de Prins Mauritslaan waar hij tot zijn overlijden heeft gewoond.

Anton Pieck aan het werk in zijn huis te Overveen

Zoals zoveel beeldend kunstenaars in het verleden hebben de restanten van het Oude Slot Pieck geïnspireerd, maar het is opmerkelijk dat geen van zijn werken in de ‘Heemsteedse’ periode is ontstaan, namelijk of voor 1922 of na 1926, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Anton Pieck tekende meer dan 150 ex-librissen, zoals deze in 1934 voor de op 23 november 1999 in Heemstede overleden zakenman en historicus Gerlof Verwey [In 1998 is in 5 losse delen een Catalogus Anton Pieck Ex Libris verschenen, uitgegeven door de Anton Pieckclub Nederland

Schrijven van Anton Pieck aan Hans Krol, gemeentelijke openbare bibliotheek, Kerklaan 61

Kaart van Anton Pieck aan Hans Krol, bibliotheek Heemstede, 5 mei 1980

De volgende Heemsteedse taferelen zijn door Anton Pieck in beeld gebracht:

1. 1918. Poort van het Slot te Heemstede. (Geromantiseerde) ets. Laat ook deel van de Vredesbrug zien. Eigen druk.

Ets van Anton Pieck met Vredesbrug Heemstede

Houtsnede van Anton Pieck met Vredesbrug en poortje  Heemstede, 1918

 

Houtsnede van Poortje door Anton Pieck, 1918

2. 1918. Het Tecklenburgse Poortje. Houtsnede. Naar een tekenschets. In 100 exemplaren.

3. 1942. Tekening van het poortgebouw en Pons Pacis. Ondertekend met “Het Oude Slot, Heemstede, 1942”. (PD 174).

4. 1943. Het Oude Slot. Bij de maanden maart/april als vignet op de kalender 1948 gebruikt. Uitgegeven door het Hollandsche Uitgevershuis te Amsterdam.

5. Restant van de Grote Poort, ooit poortgebouw van het buitenplein Oude Slot (PD 198).

Poort naar het Oude Slot. Ets door Anton Pieck, 1942.

Poort naar het Oude Slot met in de verte de Duivenpoort. Ets door Anton Pieck, 1942. (PD-180)

Anton Pieck Oude Slot woonhuis Emile Erens, en familie september 1940

Anton Pieck Oude Slot Heemstede september 1940

pieck2

Anton Pieck: het Tecklenburgse Poort van het Oude Slot Heemstede. 1916

7. Tekening: “Bij de Boekenroodeweg Heemstede 1943” op de grens met Aerdenhout. Voorstellende: de Houtvaart, een bruggetje en een torenspits van de Bavo-kerk op de achtergrond. Tevens als prentbriefkaart verschenen (PD 232).

Bij de Boekenroodeweg, Aerdenhout richting Heemstede. 1943

8. 1944. Huis te Manpad. “Een oercombinatie van oud hout, weelderig groen, opvallend smeedwerk en karakteristieke bouw” (3).  (ABP 126/227).

Anton Pieck. Tekening van Huis te Manpad 1944

Anton Pieck. Tekening van Huis te Manpad 1944

9. Ofschoon sinds de annexatie van 1927 niet meer tot Heemstede behorend is Pieck’s tekening, zonder de 2 sfinxen maar geïnspireerd op ‘Huis met de Beelden’ ofwel ‘Eindenhout’ en een op de Herenweg rijdende postkoets zeer bekend geworden.

Postkoets op de Wagenweg/Herenweg, met een buitenplaats waarvoor Pieck zich liet inspireren door Eindenhout

10. Pen-inkttekening, tevens gebruikt als illustratie in boek, van het Oude Slot te Heemstede in volle glorie na voltooing tijdens de Adriaan Pauw-periode (APB 192/26).

Aan buitenplaats De Hartekamp is een passage gewijd in het boek van A.Pieck (tekenaar) en Fred Thomas (auteur): ‘De droom in de delta’ uit 1974 2e druk): “Het Huis te Bennebroek hebben wij zien leeghalen en van bestemming veranderen, kort daarna in dezelfde omgeving stonden wij in de Hartekamp, de kapitale buitenplaats in Heemstede, die eenzelfde lot zou delen. Weer liepen wij door de kamers en zalen, hier van de inventaris ontdaan, en keken in het rookgat der monumentale schoorstenen en dachten aan de vuren, die feestelijk hier zijnopgevlamd. In tal van goudomlijste spiegels was het of de blik nog een glimp ving van de levensatmosfeer, die in een recent verleden licht en etherisch dit huis had gevuld. De weelderige putti, die altijd nog dartelden op de dessus de porie, leken kleine blote kindertjes, wreed te vondeling gelegd in het grote, lege huis. De druivenwingerd in de kassen, de Oranjerie, de boomgaard, de berceau, de geschoren buxushagen, het rosarium, het was alles nogals op een prentje bij Hieronymus van Alphen, waar Coosje, die moest zwichten voor zijn broer in poëzie, een roosje aan zijnmoeder bood, Flipje’s drijftol niet lopen wou zonder slagen en het gehoorzame Jantje de pruimen hangen liet en door zijn liefdevolle Vader werd beloond. Al de Coosje’s, Flipje’s en Jantje’s, die ooit op de Hartekamp hadden gespeeld, waren vergeten. Maar ergens in een gazon bewaarde een kleine grafsteen we! de herinnering aan een hondje: ‘Belline, nee a Paris Janvier 1886, morte ici AOUT 1890. Fidele et dévouée a sa maitresse’ . Wie de vrouw van dat bordje is geweest, zou misschien met enige moeite nog wel uit oude papieren zijn na te gaan, maar van Belline wisten wij in elk geval, dat zij trouw was en toegewijd, zoals ook een oud huis kan zijn tot het wordt verlaten” (4).

pieck3

Pentekening Oude Slot Heemstede door Anton Pieck

Het Huis te Heemstede door Hendrik Spilman, (1721-1784), circa 1762 getekend en gegraveerd

Het Huis te Heemstede door Hendrik Spilman, (1721-1784), circa 1762 getekend en gegraveerd

Ritter

11. Illustratietekening Oude Kerk Heemstede door Anton Pieck, uit: P.H.Ritter. Een kapper en een professor (over Nicolaas Beets), 1939.

Briefje uit Overveen, gedateerd 5 mei 1980, met handschrift van Anton Pieck

Noten

Exlibris met portret van A.F.Pieck voor mw. R.de Haas-van Riemsdijk, vervaardigd door graficus Pieter Wetselaar. Kopergravure, 1986.

(1) Hierover schreef Ingrid van de Wijer in de biografie ‘Anton Pieck en zijn werkkamer’ (1992): “Pas na zijn huwelijk met Jo ging hij wat dichter bij de school wonen en verhuisde naar Heemstede.  Een rijtjeshuis alweer, zelf weinig bijzonder, op een nuchter pleintje maar in een charmante omgeving: veel groen, bossen, vijvers en dreven, landgoederen, bruggetjes – het lag allemaal binnen handbereik.”

(2) Zie ook: ‘Drie artistieke bewoners’ [Anton Pieck, Jan Wiegman en beeldhouwer/verzetsstrijder en oorlogsslachtoffer Johan Limpers], in: Hans Krol, 75 jaar woningbouwvereniging Heemstede’s Belang 1919-1994. Heemstede, 1994.

Bewijs van aandeel ‘Heemstede’s Belang’ Ant. Pieck, 24 oktober 1921

Ommezijde Bewijs aandeel Ant. Pieck. Heemstede, 24 oktober 1921.

(3) Opgenomen in het boek van Fred Thomas en Anton Pieck, ‘Droom in de Delta’ (Den Haag, 1956. Voorts in: ‘De Nederlanden door Anton Pieck; tekeningen en vertellingen’. 1981, pagina 52.  Dit  boek bevat tevens een illustratie van het Oude Slot (1942) op pagina 54.

(4) Hierover berichtte de heer Ad van Unnik, destijds directiesecretaris van de Hartekamp: “Er ligt inderdaad een grafsteentje voor een hond op het terrein, ergens achter de pergola voor de Oranjerie. Het is daar nu dicht begroeid; in de winter als de bladeren zijn gevallen is het eenvoudiger om daar te gaan zoeken”. Het baasje van de hond was mevrouw Anna Maria van Verschuer-Brants.

Grafsteen hond Belline (1884-1890) op de Hartekamp in Heemstede

Grafsteen hond Belline (1884-1890) op de Hartekamp in Heemstede

Verdere literatuur: Ron Wijk, Anton Pieck’s ‘Kijk op Haarlem’, deel XIX: Buitenplaatsen en hofsteden in en rond Haarlem, deel 4. Anton Pieck Spieghel, februari 1988 [over Het Slot van Heemstede] + deel XX, deel 5, augustus 1998 [over Huis te Manpad].

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan in 1950 van het Kennemer Lyceum tekende Pieck deze menukaart [Uit :Catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960

 

Voorzijde catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960.

Voorzijde catalogus met tekeningen van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum en de Lyceumkrant van 1920-1960.

Selectie illustraties van Haarlem en omgeving

Boerderij Van Schaik (intussen verbouwd als woonhuis) met toren van de r.k.kerk van Vogelenzang rechts achter.

 

Anton Pieck. Tekening van Vogelenzang, 1945

Anton Pieck. Tekening van Vogelenzang, 1945

 

Schaatsend met slee over de Leidsevaart in Vogelenzang. Uit: Gezelligheid kent geen tijd, 1988.

Schaatsend met slee over de Leidsevaart in Vogelenzang. Uit: Gezelligheid kent geen tijd, 1988.

 

Dorpsplein Overveen 18e eeuw met klokkentoren van begraafplaats

 

Vrouw met vismand op de rug, lopende van Zandvoort via de duinen van Overveen (Kraantje Lek) naar Haarlem. Uitgebeeld is de kromming in de Elswoutlaan.

 

A.F. Pieck was 40 jaar van 1920 tot 1960 leraar tekenen aan het Kennemer Lyceum en illustreerde menige krant en jubileumbundel, zoals deze voorzijde van een gedenkuitgave uit 1950

 

Het was destijds gebruikelijk dat eindexamen-leerlingen een boek voor de schoolbibliotheek aanbieden. Dat ging gepaard met een kaartje, getekend door Anton Pieck

Het was destijds gebruikelijk dat eindexamen-leerlingen een boek voor de schoolbibliotheek aanbieden. Dat ging gepaard met een kaartje, getekend door Anton Pieck

 

Pieck2

Illustraties van Anton Pieck voor het schoolblad van het Kennemer Lyceum in Overveen

 

Pieck3

Illustraties van Anton Pieck

 

Gezicht op de haven van Spaarndam in 1943 getekend door Anton Pieck

Gezicht op de haven van Spaarndam in 1943 getekend door Anton Pieck

 

Boerderijen aan de Haarlemmerweg, 1941

 

Spaarnwoude 1942. Uit: Fred Thomas en Anton Pieck, Droom in de Delta. 1974

 

De Stompe Toren van Spaarnwoude op een ets van Anton Pieck (Noord Hollands Archief)

De Stompe Toren van Spaarnwoude door Anton Pieck (Noord Hollands Archief)

 

De 'Sparewouwer reus', Illustratie van Anton Pieck uit Gijsbregt van Aemstel

De ‘Sparewouwer reus’, Illustratie van Anton Pieck uit Gijsbregt van Aemstel

Pieck1

Het Spaarne met de Bakenessertoren te Haarlem naar een aquarel

Anton Pieck. Het Spaarne. litho

 

‘Een onaangenaam mensch in de Haalemmeerhout’r, illustratie van Anton Pieck  uit de Camera Obscura van Hildebrand. De Haarlemmerhout met op de achtergrond buitenhuis Welgelegen, gebouwd in opdracht van bankier Henry Hope, nu Provinciehuis

 

Illustratie voor de Camera Obscura van Hildebrand met o.a. Nurks in de Haarlemmerhout. Op de rug gezien v.l.n.r.: Boerhaave, Beets en Nurks.

 

Tekening van de Doelen door Anton Pieck, 1945 (NHA)

Tekening van de Doelen door Anton Pieck, 1945 opgedragen aan Mieke Steenbergen  (NHA)

 

Gezicht op het voormalig Leproos- Pest en Dolhuis te Haarlem. Tekening door Anton Pieck, 1971 (NHA)

Gezicht op het voormalig Leproos- Pest en Dolhuis te Haarlem. Tekening door Anton Pieck, 1971 (NHA)

 

Aquareltekening van afbraak 't Nieuwelandje door Anton Pieck, 1961

Aquareltekening van afbraak ’t Nieuwelandje door Anton Pieck, 1961

 

Gezicht op de Grote Markt en het Stadhuis van Haarlem

 

Gevel van boekhandel De Vries, Jacobijnestraat 1-3 Haarlem, in 1940 getekend door Anton Pieck

Gevel van boekhandel De Vries, Jacobijnestraat 1-3 Haarlem, in 1940 getekend door Anton Pieck. In het najaar van 1939 had De Vries een tentoonstelling aan het werk van Pieck gewijd en uit waardering vervaardigde deze een tekening van het uit 1662 daterende huis ‘De Vergulde Salm’.

 

Hofje van Loo met gemeenschappelijke waterpomp

 

Anton Pieck, Haarlem Bevrijd, 9 mei 1945

 

Anton Pieck: Aan het Spaarne

Anton Pieck: Aan het Spaarne

 

Anton Pieck: Ursulastraat Haarlem, 1944

Anton Pieck: Ursulastraat Haarlem, 1944

 

Het Spaarne Haarlem; door Anton Pieck

Het Spaarne Haarlem; door Anton Pieck

 

Trekschuit en postkoets Haarlem-Amsterdam. Tekening van Anton Pieck

Trekschuit en postkoets Haarlem-Amsterdam. Tekening van Anton Pieck

 

aankondiging van de geboorte van zoon Max Pieck aan alle lyceïsten van het Kennemer toegezonden

 

Geboortekaartje van Anton Pieck voor kleinzoon Hans van Lier uit 1950 met vanuit de Haarlemmerhout het Paviljoen (Provinciehuis) zichtbaar

Geboortekaartje van Anton Pieck voor kleinzoon Hans van Lier uit 1950 met vanuit de Haarlemmerhout het Paviljoen (Provinciehuis) zichtbaar

 

pieck

Tekening-aquarel door Anton Pieck van het Klein Paviljoen nabij het Zuiderbuitenspaarne in Haarlem

 

Het Spaarne met het eind 16e eeuw door Lieven de Key ontworpen Waaggebouw

 

Geboortehuis van de Augustijn pastoor Bloemert uit Haarlem. ekening door Anton Pieck uit 1942

Geboortehuis van de Augustijn pastoor Bloemert uit Haarlem. tekening door Anton Pieck uit 1942

 

Huizen aan het Spaarne

 

Links een aquarel door Anton Pieck van de Bakenessergracht, in 2007 geveild bij Christie’s in Amsterdam voor 3.120 euro

 

De Grote Houtpoort – helaas in 1824 gesloopt – met gracht in wintertooi met een koek en zopie tent. Verderop de kalistoren en Kleine Houtpoort, alle aan de zuidkant van de stad gelegen.

 

De Amsterdamse of Spaarnwouder-poort aan de stadszijde, zoals veelvuldig afgebeeld op kerstkaarten

 

De Sint Janspoort te Haarlem in wintertooi. Illustratie uit: ‘Geertgen van Leyden tot Sint Jans’ (1951) door Jan Verheyen. Volgens Pieck-expert Hans Vogelsang heeft de Amsterdamse Poort als model gestaan voor Pieck

 

De Warmoesstraat met links (niet) boekwinkel van Vernout. Zie onder reacties aanvullende informatie door de heer K.M.C.Lasschuit uit Dieren.

 

Anton Pieck: de oude Bavo gezien vanuit de Jansstraat

 

Pieck

Tekening van de niet meer bestaande Gortestraat in Haarlem door Anton Pieck

 

Pieck3

Tekening door Anton Pieck van een hofje in de Barrevoetestraat Haarlem

 

pieck

Tekening-aquarel Anton Pieck van het Klein Paviljoen aan het Zuiderbuitenspaarne in Haarlem

 

De kloostergang (nu entree stadhuis) getekend door Anton Pieck vanuit de Bavo-toren, kort na de Bevrijding 9 mei 1945

 

De Oude Doelen; door Anton Pieck, 1945 [tegenoordig huisvesting van de stadsbibliotheek Haarlem]

 

Fantasie-stadsgezicht van Haarlem, met op de voorgrond een zwaan op een kruis, 1954. Aquarel door Anton Pieck

Fantasie-stadsgezicht van Haarlem, met op de voorgrond een zwaan op een kruis, 1954. Aquarel door Anton Pieck

 

Repro uit Pieck Spieghel, juni 1981, waarin mw. E.Bohnenn-Ostwalt uit Driehuis bericht: “Gedrukt tijdens de Drupa 1977 op een Gazelle 4 variabele rotatiepers met infra-rood droging. Reproductie van Anton Pieck, voorstellende gezicht op het 17e eeuwse hoofdkantoor van de firma Vernhout & Van Sluyters, drukkerijen B.V., Houtmarkt 7, Haarlem/Holland”.

 

Anton Pieck. Uit: Een historische wandeling door Haarlem

Anton Pieck. Uit: Een wandeling door historisch Haarlem. (Catawiki)

 

Pieck2

Tekening van boerderij in Haarlemmerliede door Anton Pieck

 

Dr.O.Dijkstra, patholoog-anatoom bij het St.Elisabeth's Gashuis in Haarlem, in 1948 getekend door Anton Pieck (Noord-Hollands Archief)

Dr.O.Dijkstra, als patholoog-anatoom werkzaam bij het St.Elisabeth’s Gasthuis te Haarlem, in 1948 getekend door Anton Pieck (Noord-Hollands Archief)

 

Tekening van Anton Pieck [die zelf overigens zelf bijna nooit ziek was, want daar hij geen tijd voor]. Afgebeeld is operateur dr.Adolf Melchior, een leerling van Pieck als tekenaar die ook schrijver was. In 1934 kreeg hij de leiding van de gynaecologische afdeling van het Diaconessenhuis en behield die functie tot zijn 60ste verjaardag (1958).

Tekening van Anton Pieck [die zelf overigens zelf bijna nooit ziek was, want daar hij geen tijd voor]. Afgebeeld is operateur dr.Adolf Melchior, een leerling van Pieck als tekenaar die ook schrijver was. In 1934 kreeg hij de leiding van de gynaecologische afdeling van het Diaconessenhuis en behield die functie tot zijn 60ste verjaardag (1958).

 

Portret van dr. A.Melchior (Haerlem Jaarboek 1962 (1963).

 

Hollandse gebakkraam. Anton Pieck Haarlem 1929

 

Vooromslag boekuitgave (catalogus) Anton Pieck, een wandeling dor historisch Haarlem. Uitgave van Anton Pieck Club Nederland. 1993 (Catawiki)

==========

Pieck

Pentekening door Anton Pieck van huize ‘De Rijp’, Bloemendaalseweg/hoek Mollaan, op 18 oktober 1926 aangeboden aan de heer ir. Adriaan Stoop vanwege diens zeventigste verjaardag.

Roland

                         Tekening van het vroegere huize Roland, Overveen, door Anton Pieck

De ruïne van Brederode in Santpoort op een pittoreske tekening van Anton Pieck uit 1950

 

Tekening van poortgebouw Elswout. In 1969 verzocht de gemeente Bloemendaal aan Pieck een markant gebouw uit de gemeente te tekenen. Gekozen is voor de binnenkant van het poortgebouw. Zijn biograaf Hans Vogelesang merkt op dat het de eerste overheidsopdracht was aan de toen 74-jarige Anton Pieck.

 

Tekening van Hervormde Kerk en koepel van Wildhoef, vervaardigd door de 84-jarige Anton Pieck in opdracht van de gemeente Bloemendaal. Evenals poorthuis Elswout in bezit van het raadhuis Bloemendaal

 

Anton Pieck signeert het door hem getekende “kunstwerkje” ‘Bloemendaal 1980’, in het bijzijn van mevrouw A.van Vuurst de Vries, bestuurslid van ‘Ons Bloemendaal’.

 

Anton Pieck: Hervormde Kerk in Bloemendaal

 

Tekening van het bruggetje in het Brederoduin, door Anton Pieck, 1952

Tekening van het bruggetje in het Brederoduin, door Anton Pieck, 1952

Koetshuis 'Duin en Daal' te Bloemendaal, in 1980 getekend door Anton Pieck

Koetshuis ‘Duin en Daal’ te Bloemendaal, in 1980 getekend door Anton Pieck

litho

                      Interieur Oude kerk Bloemendaal, in 1986  getekend door Anton Pieck

Pieck2

Een van de vier tekeningen die Anton Pieck maakte van het bijgebouw van het Kennemer Lyceum in Overveen

Pieck3

Behalve voor het blad van het Kennemer Lyceum werkte Pieck ook als illustrator me aam een verschenen Interscolaire krant van het Kennemer Lyceum, HBA-A, HBS-B, HBS voor meisjes, Stedelijk Gymnasium en de Rijkskweekschool in Haarlem

De 3 achtereenvolgende huisvestingen van het Kennemer Lyceum door Anton Pieck getekend (in: gedenkuitgave Kennemer Lyceum Bloemendaal 1920-1930)

 

Anton Pieck was ook een goed kalligraaf zoals blijkt uit deze oorkonde die Jac .P.Thijsse ontving bij diens afscheid als leraar biologie aan het Kennemer Lyceum in Overveen

 

Het lerarenkorps van het Kennemer-Lyceum in 1950: drs.E.van Meir, drs.P.J.Merckens, mej.W.L.Berkhout, drs.H.F.Bredemeyer, dr.G.J.Buitenhof, drs.W.F.L.Dierkens, mej.C.Elberg, P.A.Erades, drs.K.H.ten Haaf, drs.W.Haanstra,  mej.B.M.van der Haar, mej. C.A.W.Hofstede Crull, J.M.Huyser, mw.M.C.van der Klashorst-Verbeek, drs.M.Kroon, W.van der Laan, ir.M.A.Molenaar, drs.H.B.S.Nolthenius, H.J.Nijland Visser, A.F. PIECK, G.van de Polder, ir.J.Quaadgras, mr.L.S.Römelingh, drs. Barend Rijdes, A.H.F.Saeys, mej.drs.H.Schouten, mw.J.Tjaden van Velsen-de Geus, dr.G.J.Tiesens, B.W.Kolhorn Visser, mw.J.van Vliet-Vorstelman, drs.J.W.Wichers, drs.H.Wiebenga, P.G.Kee, J.Zeepvat, mw.A.M.van Benthem Jutting-Hoog, mw.M.L.de Bolt-de Bruin, W.Brandenburg, drs.P.P.J.van Caspel, mej.J.G.Dun, mw.ir.E.C.Einthoven-Zeeman, G.J.Pool, mej.E.Pieck, mw.S.W.van Walraven-Wackie Eysten.

 

Van 1920 tot zijn pensionering in 1960 was Anton Pieck tekenleraar op het Kennemer Lyceum

 

Anton F.Pieck (links met drs. H.ten Haaf (leraar Frans) en drs.W.Haanstra(docent Nederlands) tijdens een kamp van het Kennemer Lyceum

 

Klas 2A van het Kennemer Lyceum met boven in het midden leraar tekenen Anton Pieck en verder de leerlingen Rob Andriesse, Arie Barendrecht, Jan Beek, Gerrit Blom, Edo Bohlken, Kitty Boot, Roelant Bootsman, Johnny Bouwens, Robbie van der Broek, Elly Bruggeman, Jaap Creutzberg, Robby Dabroek, Gerard Jan Dikstaal, Dokkie Dorst, Leendert Dorst, Dins de Groot, Ben Haanappel, Hans van Haaps, Tineke Heck, Kees van der Heyde, Emma Jansen, Rita Korfage, Herbert Leupen, George Ma-Ajong, Doortje Nanninga, Ype Stelma, Eddy Tan, Ronald Tjong-Ayong en Willem Venlet

 

Opening door Anton Pieck van de mediatheek in het Kennemer Lyceum, 9-10-1982 (C de Boer, NHA)

Opening door Anton Pieck van de mediatheek in het Kennemer Lyceum, 9-10-1982 (C de Boer, NHA)

 

De mediatheek van het Kennemer in Overveen in 1995

 

Oud leerling en televisiepresentator Beau van Erven Dorens met zijn oud-conrector dr.Guido van Rijn gefotografeerd in de studiezaal van het Kennemerlyceum, 1 april 2016 (uit: 100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020, pagina 202)

 

Anon Pieck, als tekenleraar aan het Kennemerlyceum verbonden van 1920 tot 1960 kalligraafeerde de namen van abituriënten van gymnasium en HBS. Deze hangen in een aulalokaal. Hans Krol bekijkt deze op de dag van de presentatie van het jubileumboek 10 februari 2020.

 

Op het bord van 1940 staat de naam vermeld als geslaagd voor het gymnasiumdiploma de later internationaal bekend geworden in bibliotheekkringen:  Greet Wijnstroom

 

De schrijver, tevens oud-leraar Engels, conrector en archivaris van het Kennemerlyseum gaf 10 februari een uitleg bij de verschijning van het monumentale gedenkboek 100 jaar Kennemerlyceum

 

Tekenlokaal wordt mediatheek. De nestor van de oud-leraren, Anton Pieck, opent de mediatheek 9 oktober 1982. Oud-conrector, leraar Engels en archivaris Guido van Rijn schrift daarover in het fraaie jubileumboek Kennemerlyceum 100 jaar; de geschiedenis van een bijzondere school: ‘Het oude tekenlokaal van Anton Pieck werd in 1982 voor 180.000 gulden omgebouwd tot mediatheek. Het woord “bibliotheek” mocht niet meer gebruikt worden omdat er nu ook audiovisuele hulpmiddelen worden ingezet. Sinds zijn pensionering in 1960 was Anton Pieck niet meer in de school geweest, hoewel hij op enige huizen afstand van de school woonde. Op geestige wijze haalde Pieck enkele herinneringen op aan zijn tijd op het Kennemer (1920-1960), waaraan hij immers sinds de oprichting verbonden was’.

 

Illustraties stadhuis Haarlem door Anton Pieck. Uit: Het stadshuis van Haarlem; Hart van de stad. 2001

Illustraties stadhuis Haarlem door Anton Pieck. Uit: Het stadshuis van Haarlem; Hart van de stad. 2001

 

Mooiste zegel Haarlem’ (On Dietz van filatelievereniging ‘Op Hoop van Zegels, in ‘Haarlems Dagblad,’ 5 maart 2021.

In het boek ‘Het stadhuis van Haarlem’ (2000) wijdt auteur Wim Cerutti de volgende passages aan Anton Pieck: ‘Anton Pieck is van 1920 tot 1987 nauw verbonden geweest met Haarlem. We kennen van hem in totaal maar liefst vijftien tekeningen van het stadhuis, waarvan een met een oplage van 13 miljoen exemplaren. Reden genoeg om kort bij hem stil te staan. Anton Pieck, geboren in 1895 in Den Helder, bleek al heel jong een tekentalent te hebben. In 1906 verhuisde hij naar Den haag, waar hij in 1912 zijn middelbare akte tekenen haalde en tekenleraar werd. In 1920 werd hij leraar aan het Kennemer Lyceum in Overveen, waaraan hij 40 jaar verbonden zou blijven. Hij trouwde in 1922 met Jo van Poelvoorde en vestigde zich in Heemstede. In 1939 verhuisde hij naar Overveen, waar hij tot zijn dood in 1987 zou blijven wonen. Pieck ontwikkelde zich tot een productief, ambachtelijk tekenaar met een geheel eigen stijl. Hij was een romanticus, behoudend en met een voorliefde voor het verleden. Veel binding met de kunst van zijn tijd had hij niet. Hij maakte zo’n 150 ex-librissen, illustreerde ca. 350 boeken en produceerde tientallen jaren nieuwjaarskaarten en kalenders. In de jaren vijftig ontwierp hij het recreatiepark ‘De Efteling’. Pieck leidde een bescheiden, wat teruggetrokken leven, hoewel hij wel contact had met kunstenaars als Herman Heuff, Janus Miolée, Sem Hartz en Han Bijvoet en lid was van de Haarlemse kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel. Pieck hield van stadsgezichten en monumenten en heeft er honderden getekend. Ook een aantal Haarlemse monumenten is door hem vastgelegd. Alles bij elkaar geteld heeft Pieck, zoals gezegd, vijftien keer het stadhuis getekend. De toren van de Grote of St.Bavokerk was daarbij een geliefde waarnemings- en tekenplek, die hij in 1941, 1944 en 1945 samen met zijn vriend, de arts en tekenaar Melchior beklom. Verschillende van de toen gemaakte tekeningen zijn door Pieck later in diverse varianten uitgewerkt. In 1977 kreeg Pieck het verzoek een Europa-postzegel te ontwerpen, waarbij het thema monumenten was.

Op 2 mei 1978 uitgegeven Europa-zegel met afbeelding van het stadhuis Haarlem vanaf de Bavokerk ontleend aan een tekening van Anton Pieck

Op 2 mei 1978 uitgegeven Europa-zegel met afbeelding van het stadhuis Haarlem vanaf de Bavokerk ontleend aan een tekening van Anton Pieck

Hij diende vijf schetsen in: twee van de St.Bavokerk, twee van het stadhuis gezien vanaf de St.Bavokerk, twee van het stadhuis gezien vanaf de St.Bavokerk en een van de St. Lievens Munstertoren in Zierikzee. Het Haarlemse stadhuis werd uitgekozen en in 1978 in een oplage van 13 miljoen bij Joh. Enschede gedrukt. In 1986, een jaar voor zijn dood, maakte Pieck nog een tekening van een deel van de gevel van het stadhuis. Pieck is een bijzonder fenomeen, wiens werk overigens door kunsthistorici, kunstcritici en kunstenaars grotendeels wordt genegeerd. Een deel van zijn werk is misschien ook wel wat zoetig, stereotiep of geforceerd romantisch, maar hij heeft ook veel gemaakt dat de moeite waard is. Bij het grote publiek is Anton Pieck een gewaardeerde en bekende naam. En aan hoeveel kunstenaars is een speciaal museum gewijd, zoals het Pieck-museum in Hattem en hoeveel hebben een vereniging met een eigen tijdschrift zoals de Anton Pieckclub met de “Pieck Spieghel”. De postzegel is ongetwijfeld de meest verbreide afbeelding van het stadhuis die er ooit is gemaakt.’

pieck1

Anton Pieck: Oudemannenhuis Zandvoort

ILLUSTRATIES UIT: DROOM IN DE DELTA DOOR FRED THOMAS MET ILUSTRATIES VAN ANTON PIECK. Den Haag, Ad.M.C.Stok  Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1974

Bavo Haarlem 1945 Anton Pieck

St. Bavo. Haarlem 1943

 

St.Bavo Haarlem, 1943

 

Stadhuis gezien vanaf St.Bavo Haarlem 1941

 

Sint Bavo Haarlem 1942

 

Haarlem Stadhuis 1942

 

Haarlem 1944

 

Haarlem 1949

 

Sint Bavo Haarlem 1943

 

Godshuis van Augustijn Blommert Haarlem 1942

 

Keldergewelf Kruisstraat 31 Haarlem

Bavo Pieck 1942. Graven van Bilderdijk en Saenredam

 

Achterkant van de Damstraat Haarlem 1944

 

Anton Pieck: Hoofdwacht aan het Spaarne (Catawiki)

 

Anton Pieck. Graf van Pieter Saenredam in de Bavokerk Haarlem. Haarlem, 1942

 

Anton Pieck: Kruisstraat 31, ‘het Kruidenhuis’ van J.H.Daudey in 1945. Afgedrukt in een Anton Pieck Kalender.

bakenes

De Bakenessergracht, in 1955 getekend door Anton Pieck (geveild bij Christie’s) 

Achterzijde van de Bakenessergracht Haarlem; door Anton Pieck. 1944

 

Operatie in het Diaconessenhuos te Haarlem. Omslag voor het boek over operaties door A.Majocchi, 1939, aquarel door Anton Pieck.

Operatie in het Diaconessenhuis te Haarlem. Omslag voor het boek over operaties door A.Majocchi, 1939, aquarel door Anton Pieck.

 

'Pieckfijn' Uit het Haarlems Dagblad van 20 november 1986

‘Pieckfijn’ Uit het Haarlems Dagblad van 20 november 1986

 

Anton Pieck: de ruïne van Brederode in Santpoort

==================================================

In 1942 maakte Anton Pieck deze ontwerptekening voor een affiche van de in 1867 gestichte Haarlemsche Bachvereniging

In 1942 maakte Anton Pieck deze ontwerptekening voor een affiche van de in 1867 gestichte Haarlemsche Bachvereniging

 

Voorzijde 'Loopmare van de vereeniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1946-1947 met illustratie van Anton Pieck

Voorzijde ‘Loopmare van de vereeniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1946-1947’ met illustratie van Anton Pieck

Scan1595

Vooromslag van:  Loopmare van de vereniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1947-1948 met illustratie van Anton Pieck

geloof.jpg

Loopmare van de vereniging Geloof en Wetenschap Haarlem 1948-1949 met illustratie van Anton Pieck

 

Anton Pieck: ex libris mr.F.Vorstman, was voorzitter van de Vereniging ‘Geloof en wetendchap’

 

Illustratie van Anton Pieck voor het Kennemer Lyceum in Overveen

=====================================================

Anton Pieck (1 jaar), links, naast zijn tweelingbroer Henri Pieck

Anton Pieck (1 jaar), links, naast zijn tweelingbroer Henri Pieck

 

Anton Pieck met het boek 'Sprookjeswereld' in zijn huis te Overveen

Anton Pieck met het boek ‘Sprookjeswereld’ in zijn huis te Overveen

 

Anton Pieck aan het werk in zijn huisatelier te Overveen, 1985 (De Boer, NHA)

Anton Pieck aan het werk in zijn huisatelier te Overveen, 1985 (De Boer, NHA)

 

'Kop' van Anton Pieck in de Efteling, Kaatsheuvel

‘Kop’ van Anton Pieck in de Efteling, Kaatsheuvel

 

Anton Pieck in het Anton Pieck Museum te Hasselt

Anton Pieck in het Anton Pieck Museum te Hasselt

 

Geboortekaartje ontworpen door Anton Pieck

 

Geboortekaartje van Peter Hennekens

 

Ex libris door Anton Pieck (Hotel Avenarius)

Ex libris door Anton Pieck (Hotel Avenarius)

 

exlibris van Anton Pieck voor P.WagenaarHummelinck

 

exlibris van Anton Pieck voor H.M.Duys, 1927

 

Anton Pieck; ex libris voor dr. W.M.Naessens, kinderarts in de Mariastichting

 

Pieck ex libris H.E.Voorn

 

Anton Pieck: ex libris voor A.Viruly (1905-1986), piloot en auteur over luchtvaart

 

Anton Pieck: exlibris voor C.van de Griendt, 1928

 

Ex libris Anton Pieck voor Jac B.Knol

 

Ex libris vervaardigd door Anton Pieck

 

Ex libris A.J.de la Mar; door Anton Pieck

 

Ex libris Anton Pieck (boekenstalletjes nabij Parlement Den Haag)

 

Ex libris uit 1943 vervaardigd door Anton Pieck voor L.J.Heuts, geboortig uit Roermond, die verhuisde naar Haarlem

 

Exlibris ontworpen door Anton Pieck

 

Ex libris voor zoon Max Pieck  van Anton Pieck

 

Ex libris J.H.van Soest door Anton Pieck, met zicht op boekenstalletjes Oude Manhuis Poort Amsterdam

Voor veel leraren aan het Kennemerlyceum ontwierp Anton Pieck een persoonlijk ex libris. Onderstaand een selectie, afkomstig uit het jubileumboek ‘100 jaar Kennemerlyceum’. 2020.  

Ex libris van de school. Met devies ‘Communis salus singulis constat ‘wat zoveel betekent als;  het heil van het algemeen berust bij allen afzonderlijk’. Houtsnede Anton Pieck, circa 1925.

 

Devies en logo in de hal van het Kennemerlyceum (foto J.P.Teengs)

 

Ex libris van Anton Pieck voor G.van der Laan, leraar Frans van 1920 tot 1949.

 

Ex libris van Anton Pieck voor R.Kuitert (overleden in 1983) die van 1940 tot 1945 rector was van het Kennemerlyceum.

 

Anton Pieck: ex libris voor Willemien de Vletter, dochter van rector A.de Vletter, oud-rector van het Kennemer Lyceum

 

Anton Pieck: ex libris mr.F.Vorstman, was voorzitter van de Vereniging ‘Geloof en wetenschap

 

Anton Pieck: ex libris voor P.Wagenaar Hummelinck, dierenarts. + voorstudies (Catalogus Anton Pieck Ex Libris, deel V, 1998, uitgave van Anton Pieckclub)

 

Anton Pieck: ex libris voor Paul Weers. Het eerste in 1919 door Pieck vervaardigde boekmerk. In totaal maakte hij er meer dan 150

 

Anton Pieck: ex libris voor dr. Hanny van Wouden-Veldkamp, in 1932 bekroond

 

Anton Pieck: boekmerk voor Caffé R.Zélander uit 1928

 

Ex-librissen van Anton Pieck. Links voor mw.A.Gerzon-Caffé, lerares Engels van 1943-1945 en rechts voor de cellespelende dr.M.Rozelaar, leraar klassieke talen van 1937-1952.

 

Ex libris door Antoor Pieck voor E.van Meir, leraar Engels aan het Kennemerlyceum van 1926 tot 1962.

 

Anton Pieck: ex libris voor dr. M.J.Huizinga, leraar natuurkunde aan het Kennemerlyceum van1920 tot 1957.

==================================================

Diner bij restaurant Brinkmann in Haarlem van het Laurens Janszoon Coster Genootschap. V.l.n.r. Harry Prenen, Harry Mulisch, ANTON PIECK, minister mw. Gardeniers, Michel van der Plas, journalist Wim Helversteyn, Louis Ferron, cartoonist Jan Willem van Vugt, Journalist Udo H.Buys, Thomas Ro (Cees de Boer, NHA).

Diner bij restaurant Brinkmann in Haarlem van het Laurens Janszoon Coster Genootschap. Van rechts naar links:  Harry Prenen, Harry Mulisch, ANTON PIECK, minister mw. Gardeniers, Michel van der Plas, journalist Wim Helversteyn, Louis Ferron, cartoonist Jan Willem van Vugt, Journalist Udo H.Buys, Hans Rombouts, Hanny van der Horst, Rudolf Das, de heer Gardeniers, N.C.de Groot van Embden (directeur firma Enschedé)  (Cees de Boer, NHA).

 

pieck2

Anton Pieck thuis in Overveen aan het werk (Graficus, 1984)

Bronzen kop van Anton Pieck door Kees Verkade in Bloemendaal (Overveen)

Bronzen kop van Anton Pieck door Kees Verkade in Bloemendaal (Overveen)

 

Anton Pieck bij zijn bronzen kop in Overeen vervaardigd door Kees Verkade (uit boek Frans Keijsper)

Anton Pieck bij zijn bronzen kop in Overeen vervaardigd door Kees Verkade (uit boek Frans Keijsper)

 

Beeldhouwer Kees Verkade (links) en Anton Pieck met zijn bronzen evenbeeld na de onthulling, 16 juni 1983.

Beeldhouwer Kees Verkade (links) en Anton Pieck met zijn bronzen evenbeeld na de onthulling, 16 juni 1983.

 

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 18 juli 2000

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 18 juli 2000

======================================================

Pagina uit: Tom van Leersum, Een kaartje uit Haarlem; Haarlem in prentbriefkaarten 1940 tot 1960. Haarlem, 2007.

Pagina uit: Tom van Leersum, Een kaartje uit Haarlem; Haarlem in prentbriefkaarten 1940 tot 1960. Haarlem, 2007.

 

Gezicht op de Orangerie van Elswout. In 1992 getekend door Aart van Woensel, een van de leermeesters van Anton Pieck (NHA)

Gezicht op de Orangerie van Elswout. In 1992 getekend door Aart van Woensel, een van de leermeesters van Anton Pieck (NHA)

 

Tekening van Oudemannenhuis in Zandvoort; door Anton Pieck

Tekening van Oudemannenhuis in Zandvoort; door Anton Pieck

Pieck3

Exlibris vervaardigd door Pieter Wetselaar voor mw.R.de Haas-van Riemsdijk, mede-oprichter van de Anton Pieck Club Nederland

Anton Pieck boekenlegger

 

Anton Pieck boekenlegger

 

Anton Pieckhofje in Haarlem (Haarlems Dagblad, 4 april 2021)

Pieck1

(Fred Rosenhart en Anton Pieck, in: Heemsteeds Weekblad van 22 januari 2009

Pieck4

                                 Vervolg artikel Fred Rosenhart over Anton Pieck, 22 januari 2009

Hartz1

Graficus Sem Hartz over zijn vriend Anton Pieck (1994)

 

Hartz2

Vervolg van Sem Hartz over Anton Pieck (1994)

 

pieck

Tekening-aquarel van het Klein Paviljoen nabij het Spaarne in Haarlem door Anton Pieck

 

Pieck1

Anton Pieck bezig met een aquarel in zijn atelier in Overveen, gemeente Bloemendaal (uit een artikel van Jaap Kruizinga over een bezoek aan illustrator Anton Pieck, in: de Katholieke Illustratie van 1946).

 

Pieck2.jpg

Anton Pieck bestudeert het resultaat van zijn arbeid. In: Katholieke Illustratie van 1946

 

Pieck3.jpg

Anton Pieck bedient de handdrukpers en rechts met zijn dochters Else en Anneke (Katholieke IIllustratie 1946)

 

anton

Anton Pieck filatelistisch

 

Anton Pieck van Kees Verkade (uit: Beelden in Bloemendaal, 2004)

 

Het beeld van Anton Pieck door Kees Verkade in Thijsse’s Hof te Bloemendaal

 

Affiche van drukbezochte tentoonstelling in De Haarlem (Frans Hals Museum) Haarlem in de zomer van 2008

 

Uit: Godfried Bomans. Een witte Kerst. Bevat vignet van Anton Pieck. Uitgave 1991 door Jan Henry, aanwezig in Heemstede-collectie NHA 6426K

DOOR ANTON PIECK VERVAARDIGDE TEKENINGEN VAN BOEKHANDELS EN ANTIQUARIATEN

Het antiquariaat van J.Post aan de Nieuwe Spiegelstraat 59, Amsterdam

 

Het vroegere antiquariaat van Jan Post aan de Nieuwe Spiegelstraat 59 te Amsterdam, door Anton Pieck omstreeks 1940 getekend (Post is in 1944 door de Duitse bezetters gearresteerd, werd opgesloten in kamp Vught en overleefde de oorlogsperiode). [Origineel in Rijksmuseum Amsterdam]. Piet J.Buijnsters schrijft in zijn Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat 2007, pagina 196-197: (...) Overigens waren het niet alleen joodse antiquaren die door de Duitsers werden opgepakt. Een dergelijk lot trof wegens illegale activiteiten ook Jan Post, Nieuwe Spiegelstraat 59 Amsterdam en de ‘jonge’ Wouter Nijhoff die op 7 maart 1944 werd gearresteerd en tot 12 september1944 in het kamp Amersfoort en later bij Kleef opgesloten zat’.                     Over J.S.W.M.M. (Jan) Post, zie verder p. 204,238, 309, 428, 430.  Voorts: Piet J.Buijnsters Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie (2010), p. 328, 369, 468. Enige herinneringen aan Jan Post zijn te vinden in een bijdrage van antiquaar-verzamelaar John Landwehr, in: Flitsen van weleer’, gepubliceerd in een bundel ‘Waardevol oud papier’, Haarlem, 1996, p. 176-177; Antiquaar Frits Knuf, die als jongeman het vak leerde bij Jan Post schrijft daarover in de bundel Offeren aan Mercurius en Minerva’ (1995), p. 166 (waarin ook Wim Post ter sprake komt), 167, 169. Citaat: De maanden in het antiquariaat Post doorgebracht, hebben mij uit mijn enge wereld losgeweekt en mij omgevormd tot een jongeman die wist wat hij wilde worden: boekhandelaar. Over de tragische gebeurtenissen die zich in dit huis in de late bezettingsjaren afspeelden wil ik het niet hebben – misschien zal ik er ooit over schrijven’ (pagina 167). Piet Buijnsters: The antiquarian book trade in the Netherlands during the Second World War. In: Querendo, januari 2006.            Antiquaar en veilinghouder A.L.van Gendt vertelde in een gesprek met J.F.Heijbroek en F.EWKuyper (de Boekenwereld, juni 1985, p. 151) over zijn ervaringen met boekhandel Post in de Nieuwe Spiegelstraat [na 1979 een aantal jaren huisvesting van antiquariaat Hondius]: ‘(…) Ik woonde hier om de hoek op Keizergracht 612, het huis naast dat waar Menno Hertzberger zat. Daar hen ik een kamer gehuurd waar ik mijn activiteiten concentreerde. Dat begon daar wat in de gaten te lopen en onze buurman heeft toen gewaarschuwd dat dit zo echt niet langer kon en dat het op een gegeven moment wel spaak zou lopen. Ik liep daarop een beetje met mijn  ziel onder mijn arm door de Spiegelstraat – nummer 59 waar Hondius zat – daar was een antiquariaat J.Post. Ik was er al eens binnengelopen, want ik hield van oude boeken. Ik had in de loop der jaren al wat oude boeken gekocht, vooral als ze niet duur waren. Ik liep weer binnen op dezelfde ochtend dat ik gewaarschuwd was e vond er mevrouw Post die mij ze: “Mijn man is vannacht door de Duitsers gearresteerd. Ik moet voor mijn zoon zorgen en ik weet absoluut niet hoe ik zo’n boekhandel moet helpen?” Ik dacht dat is misschien een verdraaid. Toen ben ik daar gaan werken, ik had al een beetje training in de nieuwe boekhandel, en binnen twee dagen was ik verloren voorde sociologie en we wonnen voor het antiquariaat. Ik vond het enig en maakte er mijn vak van. Ik ben er een jaartje geweest en toen werd mijnheer Post uit het concentratiekamp vrijgelaten. Hij had er TBC opgelopen, maar hij begon toch weer met zijn werk. Ik ben er toen weggegaan. Intussen volontaire Frits Knuf bij Post, Nieuwe Spiegelstraat 70 (aan de overkant dus (…)’.  

(De Vrije Katheder, 25 augustus 1948)

Adv. antiquariaat Jan Post Het Parool, 2-12-1947

(Het Parool, 5 november 1948)

Uit: De Boekenwereld, juni 1986, pagina 147.

Uit het onderzoek van boekhistoricus Buijnsters blijkt dat Jan Post indirect aan de basis heeft gestaan van 3 later in hun vakgebied befaamd geworden antiquaren Frits Knuf, Dolf van Gendt en John Landwehr. Al heel jong belandde Frits Knuf in het naoorlogse wereldje van Amsterdamse bohémens en halfkunstenaars, waartoe ook diverse antiquaren en boekhandelaren behoorden. Het was een vrolijke tijd, ook al zaten ze allemaal nagenoeg blut op het café-terras naar de passerende meisjes te kijken. Frits hield lang een scherp oog voor vrouwelijk schoon. Zijn eerste kennismaking met het antiquariaat vond plaats omstreeks 1944 als hulpje in de winkel van oud-verzetstrijder Jan Post (1889-1948) in de Nieuwe Spiegelstraat. Ook Dolf van Gendt had daar, toen Post gearresteerd werd, even de dienst waar genomen. Knuf moest er een kast met porno catalogiseren. Het werd eigenlijk een soort ontgroening, waaruit het Roomse jongetje als een licht spotzieke vrijdenker tevoorschijn kwam’ (p.137-138). ‘John Landwehr in1942 samen met een schoolvriend van het gymnasium diverse malen het antiquariaat Van Stockum [ met Johan Kuipers als eigenaar-directeur]. Zij broer – die aansprak as “Broer” – deed de boekhouding’.  Lies Kerling leidde de jongens naar de zolder, waar vooral letterkundige werken uit de achttiende eeuw stonden ‘Zij werden door de eigenaar (gelukkig) weinig geacht. We voelden ons “Alice in Wonderland”. Met twee koffers vol met onder meer Bredero’s “Groot Liedboek” en Karel van Manders “Schilderboeck” voltrokken de twee spoorslags naar Amsterdam om hun waar meteen in klinkende munt om te zetten bij antiquaar Jan Post in de Nieuwe Spiegelstraat. Het begin van Landwehrs weergaloze handelscarrière  ‘Die altijd onverschilligheid voorwendde, was best tevreden dat hij op deze manier tegen contante betaling zijn winkeldochters wegwerkte’. Alleen juffrouw Kerling vroeg argwanend: “Wat doen de heren toch met al de Vondels, Van Manders, Terwens en Wagenaars?”.’  (pagina 309). 

Het meest uitgebreid is over antiquaar Jan Post door boekhistoricus professor Herman de la Fontaine Verwey (1903-1989), voormalig bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam gepubliceerd in ‘Herinneringen van een bibliothecaris 5 over Nieuwe Spiegelstraat 59 en J.Post, in: De Boekenwereld, juni 1986, nummer 5, p.146-149. Tevens opgenomen in een  bundel De verdwenen antiquaar en andere herinneringen van een bibliothecaris (Amsterdam, De Buitenkant, 993, p. 125-131. Daaruit volgen een paar citaten: Sinds 45 jaar loop ik minstens eenmaal per dag door de Nieuwe Spiegelstraat. Die straat is mij dierbaar geworden, al was het alleen maar omdat zij de oudste is in Amsterdam die de naam van een dichter draagt: de familie van Hendrick Laurensz. was eens de eigenares van de gronden. (…) Mijn belangstelling ging natuurlijk vooral uit naar de boekwinkels. De oudste was van de van huis uit doopsgezinde boekhandel van Jukkers Dekker, waarvan de norse eigenaar de schrik was van de reizigers die de voor- en najaarsaanbiedingen van de uitgevers kwam aanbieden.’ Wie aan deze izegrim iets verkocht, gold als een genie in zijn vak. Dan waren er verschillende kleinere antiquararen, zoals De Boekenbron van de Duitse emigrant Stock, die aardige catalogi maakte, en dat van W.N.Schors, die hier de grondslag legde van een bedrijf dat een grote vlucht zou nemen. (1).  Hier wil ik het hebben over het antiquariaat Post, gevestigd op nummer 59.

Exlibris van antiquaar  J.Post> De voorstelling is ontleend aan Aubrey Beardsley

Na een loopbaan bij een bankinstelling had de heer J.Post in 1937 deze zaak gesticht omdat hij veel plezier had in boeken. Hij bleek uit het goede hout gesneden en stelde aantrekkelijke catalogi samen waarin geleidelijk oude boeken, typografie en bibliografie op de voorgrond traden (…) Een half jaar later geraakte Post in de ellende. Zijn buurman, de Duitse zadelmaker, was er achter gekomen dat joodse familieleden van zijn vrouw in het woonhuis boven het antiquariaat verborgen waren,. De onderduikers  werden gearresteerd, evenals Post. Deze werd naar Vught gezonden en later tewerkgesteld in het Philips-laboratorium in die plaats. Tijdens zijn afwezigheid werd het antiquariaat gedreven door een student in de sociologie.  Dolf van Gendt, die hier de eerste stappen zette op het gebied waar hij een meester zou worden. Na de bevrijding keerde Post terug en nam zelf de leiding weer op zich. Helaas had hij in Vught een ongeneeslijke kwaal opgelopen, waar hij in 1948 aan bezwijken zou. (…)’. 

(1) Sinds 1980 is op het adres Nieuwe Spiegelstraat 32 antiquariaat/prentenhandel van Erik H. Ariëns Kappers gevestigd. Op nummer 37-1 bevindt zich antiquariaat Goltzius bv (een internet boekhandel met circa 20.000 exemplaren). Antiquariaat- boekhandel-uitgeverij  C.P.J.van der Peet, voorheen Nieuwe Spiegelstraat 33-35, tegenwoordig op nummer 32; Hondius Boeken en Prenten was gevestigd Nieuwe Spiegelstraat 59.

Overlijdensbericht Jan Post (Het Parool, 1907-1948)

 

Graf van J. S.W.N.M.Post (* 6-12-1899 – 17-7 ov.1948) op de Nieuwe Ooster begraafplaats in Amsterdam

Recente foto van pand Nieuwe Spiegelstraat 59, Amsterdam Bouwjaar 1687. Rijksmonument. (Manon Golsteyn)

Voortzetting Anton Pieck

Antiquariaat De Boekenwurm van Henk D.Pfann Junior (1911-1974) in de Oudemanhuispoort te Amsterdam. Door Anton Pieck omstreeks 1960 getekend

 

Realiteit Oudemanhuispoort, jaren 50 en Anton Pieck

 

Anton Pieck: tekening van het interieur van een antiquariaat.

 

Anton Pieck: exterieur van een winkel in oude prenten en boeken.

 

Anton Pieck die een boekenstalletje tekende

 

Anton Pieck; rechts de boekhandel van Hendrik de Vries aan de Jacobijnestraat 3 in Haarlem, 1940 Boven de etalage was vroeger een gevelplaat aangebracht met de tekst: Oude en Nieuwe Boekhandel.

===========================

Boekhandel in 3d kaart (vervaardigd door een onbekende; niet Anton Pieck).


Anton Pieck als ontwerpeer van het Sprookjesbos in de Efteling in Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand (2019), waar naast in Hattem ook een Pieck museum is gerealiseerd

Getekend zelfportret van Anton Pieck in het Efteling museum

 

Fotoportret en toelichting Anton Pieck in het Efteling Museum

 

Anton Pieck was de ontwerper van het Sprookjesbos in de Efteling, In 1980 was hij aanwezig bij de opening van het Kabouterdorp.

 

Door Anton Pieck ontworpen figuren voor het Sprookjesbos

 

Kleindochter Julie Mebis (2) uit Antwerpen met koksmuts op smikkelend van een portie ijs, slagroom en tumtummetjes in het eethuys van de Efteling, 25 april 2019

 

Julie Mebis (intussen 4 jaar) op 16 juli 2021 aandachtig kijkend naar de sprookjesboeken in het Anton Pieck Museum van de Efteling

jaraenanna

Anna Mebis (2) -met Joki -naast rechts Jara Slot (11 jaar) in de stoomcarroussel van de Efteling,  16 juli 2021. 

=============

Gedenkboek ‘100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020 door dr. Guido van Rijn; de geschiedenis van een bijzondere school’.

 

Achteromslag van het boek 100 jaar Kennemerlyceum van Guido van Rijn. Daarin zijn talrijke illustraties opgenomen van Anton Pieck die van 1920 tot 1960 aan de school verbonden was als tekenleraar. Een andere bekende naam is dr.Jacc.P.Thijsse van 1921 tot 1930 biologieleraar

 

Presentie gedenkboek Kennemerlyceum 1920 2020. op 10 februari 2020. Van links naar rechts:burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal, rector drs.P.de Zoete en auteur dr.Guido van Rijn (J.P.Teengs)

 

De schrijver, tevens oud-leraar Engels, conrector en archivaris van het Kennemerlyceum gaf 10 februari een uitleg bij de verschijning van het monumentale gedenkboek 100 jaar Kennemerlyceum 1920 2020, de geschiedenis van een bijzondere school (J.P.Teengs)

 

Anton Pieck; De Bloemendaalsche School Vereeniging, circa 1921

 

Anton Pieck: Huize Aelbrechtsberg, circa 1921

 

Anton Pieck: tekening van het bijgebouw van het Kennemer Lyceum, 1925

 

Achteromslag van het boek 100 jaar Kennemerlyceum van Guido van Rijn. Daarin zijn talrijke illustraties opgenomen van Anton Pieck die van 1920 tot 1960 aan de school verbonden was als tekenleraar. Een andere bekende naam is natuurvorser en publicist dr.Jac.P.Thijsse, van 1921 tot 1930 biologieleraar aan het Kennemer.

 

Artikel over boek 100 jaar Kennemerlyceum door Hein Flach in het Haarlems Dagblad, 5 februari 2020.

Het Spaarne met de Bakenesserrtoren te Haarlem naar een aquarel van Anton Pieck (1934)
Kaart door de Vlaamse ketterkundige Felix Timmermans (1886-1947) op bezoek bij Anton Pieck in Heemstede 23 oktober 1928 verzonden naar zijn zuster mw. M.Janssens-Timmermans in Lier, België. Met twee tekeningetjes van de dochters Lia Timmermans (1920-2002), later ook (jeugd)schrijfster geweest en Clara Timmermans (1922-2006), is behalve schrijfster en dichteres ook grafisch kunstenaar geweest. (te veilen bij Van de Wiele auctions Brugge, september 2021)
Zus en broer Marie en Felix Timmermans
Anton Pieck en Felix Timmermans waren jarenlang met elkaar bevriend. Bovenstaande foto van beiden is in de werkkamer van laatstgenoemde in 1920 gemaakt in het Belgische Lier
Ets van de werkkamer van Felix Timmermans door Anton Pieck
Anton Pieck illustreerde onder andere het bekendste boek van Felix Timmermans: Pallieter (Amsterdam, P.N.van Kampen)
Anton Pieck. Veteranen Polo Tournooi in Stoop’s Bad. Aangeboden op Catawiki december 2021
Vooromslag van Voor mensen van goede wil; vijfentwintig jaar goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam. , Amsterdam, 1973. Vierde druk januari 1977. Voorwoord door Jan Filius. Bevat 13 illustraties van Anton Pieck.
Anton Pieck: Kasteel Nederhorst in Nederhorst den Berg

ANTON PIECK MUSEUM IN HATTEM

Anton Pieckmuseum Hattem, Gelderland
Folder Anton Peck Museum Hattem
Vervolg folder Anton Pieck Museum Hattem
Journaal Anton Pieck Museum, jaargang 28, januari 2022
Pieter Aurik: Pieckverzamelaar, thuis en bij het museum (Anton Pieck Journaal, januari 2022)

Selectie foto’s interieur Anton Pieck Museum in Hattem (2022)

Schetsboek Anton Pieck
Hans Krol bij de door Anton Pieck geïllustreerde boeken in het A.P. museum Hattem
Anton Pieck Museum Hattem
Anton Pieck: begaafd graficus
Vers Feestjaar 1999 door Silve Dronten in verband met derde lustrum Anton Pieck museum in Hattem
De handpers van Anton Pieck, zoals in Overveen in gebruik geweest
Nagevouwd hoekje van Pieck’s werkkamer in Overveen
Door Anton Pieck vervaardigde etsen
Anton Pieck illustreerde enige honderden boeken, meest romans, vooral. gedurende zijn Heemsteedse periode
Nog meer door Anton Pieck geïllustreerde boeken
Enkele van de talrijke door Anton Pieck vervaardigde ex libris tentoongesteld in het museum
Harry Prenen 65 met een tentoonstelling in het gemeentehuis van Bloemendaal en als ere eregasten het echtpaar N.Andriessen-Canoy en Anton Pieck (Randstad Publicaties 28 februari 1980)

Laatste foto van door Dick Hollander Anton Pieck \zn het werk op 92-jarige leeftijd (Haarlems Dagblad, 28 november 1987)

Anton Pieck overleden (Haarlems Dagblad, 26 november 1987)