CORNELIS VAN GELDER (1900-1987), ARCHITECT (HAARLEM/HEEMSTEDE)

Visitekaartje van Cornelis van Gelder als bouwkundig tekenaar

Cornelis van Gelder is op 27 maart 1900 in Haarlem geboren en in dezelfde stad overleed hij 21 december 1987 op 87-jarige leeftijd. Na de lagere school en de herhalingsschool bezocht hij de Burger Avondschool. Vervolgens een cursus Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht in Amsterdam tot en met 1928 en kreeg hij lessen aan het Teekeninstituut Piersma in de hoofdstad. In 1927 behaalde hij met P.J.Verhoef uit Rotterdam de akte N III, examen Nijverheidsonderwijs. Sinds dat jaar was Van Gelder als architect gevestigd op het Haarlemse adres Van Zompelstraat 5. Van 1928 tot 1933 ook in (tijdelijke) dienst als technisch tekenaar [feitelijk ook architect] bij de gemeente Heemstede, afdeling openbare werken, voor een jaarsalaris van ƒ 1.680,- . Hoofd van deze dienst was J. Schelling en L. v.d. Hoonaard, opzichter Bouwtoezicht. Van Gelder was overigens al in 1927 als opzichter betrokken bij de bouw van de Bronsteeschool onder architectuur van H.Korringa.

De vm. Bronsteeschool, ontworpen door H.Korringa (foto Frans Rosenhart)

De vm. Bronsteeschool, ontworpen door H.Korringa (foto Frans Rosenhart)

In 1930 ontwierp C. van Gelder de openbare lagere school op de hoek Heemsteedse Dreef/Julianaplein. In eclectische stijl met Amsterdamse School-stijlelementen en aan de Dreefzijde een torenachtig risalerend volume met aan drie zijden klokken een stedenbouwkundig accent vormende.

De Dreefschool kort na de gereedkoming in 1930

De Dreefschool kort na de gereedkoming in 1930

De Dreefschool vanaf het Julianaplein. 1975

De Dreefschool vanaf het Julianaplein. 1975

Sinds 1986 is de vm. Dreefschool bibliotheekgebouw. Foto uit 1988.

Sinds 1986 is de vm. Dreefschool bibliotheekgebouw. Foto uit 1988.

Tevens was hij betrokken bij de bouw van het RCH-restaurant/clubhuis, Sportparklaan 16. Beide gebouwen zijn tegenwoordig als gemeentelijk monument aangemerkt.

Nieuwe kantine/restaurant van de Heemsteedse Sportparken, 1932

Nieuwe kantine/restaurant van de Heemsteedse Sportparken, 1932

Oude foto van de Leidsevaartweg in Haarlem. In het rechter bovenhuis woonde en werkte Cornelis van Gelder. Volgens een zoon hoorde het bovenhuis over de hele breedte bij het huis en zat zijn vader daar te tekenen (soms met 2 andere tekenaars).

In later jaren was Cornelis van Gelder werkzaam als leraar aan de Middelbaar Technische Scholen in Amsterdam en Haarlem. Bij gebrek aan bouwactiviteiten gaf hij gedurende de oorlogsperiode als architect BNA en leraar MNO bouwkundige lessen op zijn adres Leidsevaartweg 308 rood. In 1941 verscheen van zijn hand de publicatie ‘Vervangingsbouwmaterialen en nieuw werkmethoden’ , 144 pagina’s over bouwmateriaal/baksteenbouw, een uitgave van A.H. Kalis te Schiebroek. C.L.Hansen schreef daarover in nieuwsblad Het Vaderland van 9 augustus 1941: “De Haarlemsche architect Van Gelder, leeraar aan de M.T.S., heeft in dit boekje een vrij complete lijst gegeven van materialen, welke ter vervanging van de gangbare bouwmaterialen kunnen dienen. Geheel bij zal een dergelijke catalogus nooit zijn, aangezien er vrijwel elken dag nieuwe vervangingsmaterialen op de markt verschijnen. Ook nieuwe toepassingen van bekende materialen of aangepaste werkmethoden kan men er in vinden, want vervanging beteekent in de bouwnijverheid niet alleen vervanging van materiaal, maar verandering van constructie, besparing van ruimte (en dus materiaal) enz. Van deze vervangingsmaterialen worden gebruiksvoorschriften, qualiteit, prijzen, gewicht, afmeting enz. gegeven, hetgeen het boekje een practische handleiding doet zijn, waartoe medewerkt de opneming van de officieele mededeelingen en voorschriften, zoodat men alles in klein bestek bijeen heeft.”

Bericht over een publicatie van C.van Gelder. Uit: Het Baderland van 9 augustus 1941

Bericht over een publicatie van C.van Gelder over vervangingsbouwmateralen.  Uit: Het Vaderland van 9 augustus 1941.

Cornelis van Gelder op latere leeftijd

In de Spaarnestad was hij voor de Tweede Wereldoorlog aangesloten bij de Haarlemsche Architecten Vereeniging ‘Lieven de Key’ (1). Hij heeft meegedaan aan  verscheidene voor architecten uitgeschreven prijsvragen en was betrokken bij talrijke verbouwingen. De laatste levensjaren woonde Van Gelder in het tehuis ‘Vitae Vesper’. Hij overleed 20 december 1987 en de crematie te Driehuis-Westerveld had plaats op 23 december.

Overlijdensbericht uit het Haarlems Dagblad van 22 december 1987.

In 1999 zijn via antiquariaat de Friedesche Molen in Amsterdam een aantal ontwerptekeningen van deze architect verworven, voornamelijk van woonhuizen (villa’s, herenhuizen en middenstandswoningen), maar ook enkele winkels en scholen. Alle Haarlemse ontwerpen [o.a. verbouw Grote Houtstraat 75 (1940), Oude Gracht 82a, Lange Margarethastraat etcetera] zijn toen overgenomen door antiquariaat A.G. van der Steur. Deze zijn intussen overgegaan naar uitgeverij 010. (1). Mogelijk is nog een deel van het Van Gelder-archief overgegaan naar architect Dondorp.

(1) Dat tekeningenarchief bevat vele tientallen mappen met uitgevoerde projecten en ontwerpen voor prijsvragen, o.a. uit Haarlem: – 1923: Van Zompelstraat 3/5 (verbouwing zolder tot damesslaapkamer), 1926: Twijnderslaan 33 in opdracht van B.Priesman (loodgietersbedrijf), 1916: Nassaulaan 4-6 in opdracht van Kamer van Koophandel.

De ontwerpmappen van Heemstede omvatten de periode 1920-1953 en hebben betrekking op de volgende panden:

1920 Huizen aan de Wagenweg Heemstede (sinds 1927 gemeente Haarlem)

1920 Huizenrij Havenstraat

1929 dubbel-woonhuis Zandvoorter Allee

1929 plannen lagere school (Dreefschool)

1930 Plan ‘Valkenburg’  + J.H. Felix (Renkum)

1930 Bouw van 4 woonhuizen Blekersvaartweg

1930 Bouw van 3 woonhuizen Molenlaan + verbouwing perceel Molenlaan 3 (Molenlaan 4 = ambtswoning burgemeester Heemstede)

Molenlaan

Molenlaan 4, ontworpen door Cornelis van Gelder

1931 Schets voor 9 woonhuizen Wipperplein

1931 Plan voor bouw landhuizen aan Valkenburgerplein / Zomerlaan en Torenlaan

1931 Plan voor bouw 9 woonhuizen Rembrandtlaan + verbouwing percelen Joh. Vermeerstraat 26 en hoekhuis M.Hobbemastraat/Rembrandtlaan

1933 Plan voor bouw woonhuizen aan Meerweg en Meer en Boschlaan

1933 Verbouwing pand Binnenweg 177

1933 Verbouwing pand Raadhuisstraat 67 [voor firma J.Zwarter]

Links het winkelpand uit 1933 voor J.Zwarter Comestibeles. [Rechts bakkerij van Coöperatieve Verbruiksvereeniging De Samenwerking]

Het vm. pand van (Leo) Zwarter, nu huisvesting biedend aan Makelaars Peter Grajer

1934 Plan voor bouw 8 woonhuizen aan de Heemsteedse Dreef, hoek Wipperplein en Drieherenlaan

1934 Plan voor bouw dubbele woonhuizen aan Glipperweg/Sportparklaan

1934/1936 Dubbel woonhuis Heemsteedse Dreef 148-150

1935 15 woonhuizen Oude Posthuisstraat 25-29 en 32-44

1936 Glipperweg 130

1936 5 woonhuizen aan de Burgemeester van Lennepweg

1936 Burgemeester van Lennepweg/Oude Posthuisstraat

1936 Woonhuis Burgemeester van Lennepweg 40

1937 12 woonhuizen Oude Posthuisstraat

1938 4 woningen, winkel en werkplaats Glipperweg en Prinsenlaan

1938 1 woonhuis Burgemeester van Lennepweg

1939 Binnenweg 159 [verbouw]

1940 Binnenweg 151 [zowel 151 als 159 zijn door aannemerij Verwey en Van Heerden]

1941 Raadhuisstraat 29 en 31a

1942 Kanaalweg 9

1949 Huizen Scheldestraat en Vechtstraat

1950 4 woonhuizen Beethovenlaan (voor Tops)

1950 Dubbel woonhuis Beethovenlaan (voor Van Egmont)

1953 Plan voor kleuterschool (bij openbare school)

Voorts tekeningen van vier woonhuizen aan de Herenweg en 11 woonhuizen aan de Havenstraat en van het Stoop’s Bad en het Kennemer Lyceum, beide gelegen in Overveen, gemeente Bloemendaal.

In particulier bezit: dossiermap Groenendaalkade 4 (1930).

In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam bevinden zich van Cornelis van Gelder drie projecten uit zijn beginperiode: a) prijsvraaginzending Watertoren Wassenaar (maart 1927) (2), b) Prijsvraaginzending bebouwing terrein Reinkenstraat, ’s-Gravenhage (15 oktober 1927), c) verbouwing perceel Gierstraat 83 te Haarlem (mei 1928). Zie ook Nota Bene.

Mw. Chris Gohres maakte onderstaande chronologische lijst van in Haarlem en elders door Cornelis van Gelder ontworpen panden, waarvan de ontwerpmappen aanwezig zijn bij Hans Oldewarris b.v., antiquarian bookseller, in Rotterdam:

1923  Dorpsherberg, Amsterdamse school?

1923 Haarlem: Van Zompelstraat 5, interieur schetsen voor een dameskamer

1923 Haarlem: Bakkerstraat 2a (bij Rusterburgerlaan): uibouw serre

1926 Haarlem: Twijndersstraat 33, verbouwing winkelpand, gals-in-lood ramen met art deco elemenenten. Compleet met schetsen van letters en opschriften

1927  Bloemendaal: Teding van Berkhoutlaan 3 woonhuizen + 2 serres

1928 Haarlem: Lorentzkade/Ampèrelaan  werkplaats + 3 bovenwoningen

1928 Haarlem: Van Oosten de Bruynstraat, 6 woonhuizen, aanvrager Blom de Vries

1928 Haarlem: Noordertuindorplaan, vrijstaand huis: 2 ‘enkele’woonhuizen

1928 Haarlem: Twijnderslaan 10 (bij Kleine Houtwerf) woonhuizen

1928 Oosterbeek: huize Denekamp

1929 Haarlem: Zaanenlaan/hoek Iepenstraat 7 woonhuizen

Nota Bene. C.van Gelder ontwierp in 1929 de panden Zaanenlaan 23 tot en met 37. Een blok van 8 gezinswoningen, gebouwd in opdracht van Ph.Romeijn.

1929 Ermelo: plan voor landhuis

1929/1947 Haarlem: Van Egmondstraat, Volksbadhuis Haarlem, Witte Kruis, is nu woonhuis

1930 Haarlem: Van Egmondstraat, rij huizen

Huizen in Van Egmondstraat ontworpen door C. van Gelder

Huizen in Van Egmondstraat ontworpen door C. van Gelder

1931 Vierhouten: landhuis opdrachtgever G.J.Droste, Haarlem

1933 Haarlem: Oostvest 34

1933 Heiloo: landhuis?

1933 Putten: woning Driesscheweg (nu: Drieseweg) II

1933 Haarlem: Orionweg 33 (Platanenwijk)

1933 Haarlem: Friesche Varkensmarkt, langs het Spaarne, bij Hooimarkt

okt. 1933 Haarlem: Zaanenstraat, onder- en bovenwoningen

okt. 1933? Haarlem: Crayenesterlaan 32-33 dubbel pand

1933/1934 Ermelo, landhuisje Drieescheweg, nu Drieseweg

1934 Haarlem: Amsterdamsestraat 60, aanvrager C.de Graaf, verbouwingen

1934 Haarlem: Pijlslaan 55, winkelhuis met bovenwoning

1934 Haarlem: Gedempte Schalkburgergracht 4, boven- en onderhuizen

1934 Haarlem: grote Houtstraat 153, verbouwing

1935 Haarlem: Lange Margarethastraat 13, HJMV-gebouw

Gebouw Haarlemse Jongemannenvereniging Haarlem, lange margarethastraat 13 (1935)

Gebouw Haarlemse Jongemannenvereniging Haarlem, Lange Margarethastraat 13 (1935)

1935 Haarlem: Nassauplein 4-6

1935 Haarlem, Westergracht, 7 woonhuizen

1935 Beemster: boerderij, Oostdijk 2, nu Zuidoostbeemster ‘Veldheim’.

1936 Haarlem: Westergracht (8 huizen?)

1937 Haarlem: Croesenstraat (Ramplaankwartier), woonhuizen

1937 Haarlemmerliede-Spaarnwoude: 8 woonhuizen

1937 Haarlem: nabij Kleine Houtweg, 40 woonhuizen (ronde deurtjes)

1937 Haarlem; Lange Herenvest 100 (bij Amsterdamse Poort) zie ook 1941

1938 Haarlem; Rijksstraatweg, Vergierdeweg; 3 winkels & 4 bovenwoningen

1938 Haarlem: Pijlslaan (6 woningen?)

1938 Aerdenhout, gem. Bloemendaal, Asterlaan, blok van 4 herenhuizen

1938 Bloemendaal: de Waal Malefijtlaan (bij Houtvaartkade)

1938 Haarlem: Boogstraat: 6 woonhuizen (bij Pijlslaan)

1938 Bloemendaal: Oosterduinweg/Aerdenhout: Spiegelenburghlaan

1938 Haarlem: Pleiadenstraat 44 (Planetenwijk): 6 woonhuizen

1938?  Haarlem: Spaarndammerweg

1938? Putten: Driesscheweg (Drieseweg)

1938 Doetinchem: prijsvraag raadhuis

1939 Haarlem: Kijkduinstraat (bij Lorentzkade): onder- en bovenwoning

1939 Haarlem: Vrouwehekstraat (Transvaalbuurt) 6 + 2 woonhuizen

1939 Haarlem: Wethouder Roodenburgstraat: 14 woonhuizen

1939/1940 Beverwijk: 9 woningen aan de Alkmaarscheweg en Munnikenweg

1939/1947 Haarlem: 35 woningen Lorentzkade, hoek Ampèreaan

1940 Haarlem: nabij Schalkwijkerweg, arbeiderswoningbouw

1941 Haarlem: de Raaks prijsvraag Lieven de Keij

1941 Haarlemmermeer: Bennebroekerdijk, dubbel woonhuis

1941 Haarlem: Lange Heerenvest 100 (bij Amsterdamse Poort): werkplaats + bovenwoning (zie ook 1937)

juli 1941 Haarlem: Schalkwijkeweg 58, dubbele woning

1943 Sassenheim: 6 woonhuizen Willem Warnaarlaan

1946 Haarlemmerliede-Spaarnwoude: grasdrogerij/schuur

1948 Haarlem: Zijlweg 81, verbouwing

1949 Haarlem: Nassaulaan 9, verbouwing

1950 Stephsonstraat

1950 Velsen: Engelmundusstraat: woonhuis + werkplaats

1951 Emmeleroord: prijsvraag Poldertoren, Noordoostpolder ‘Amsterdamse-school tekeningen’

1952 Haarlem: Lorentzkade III

1953 Voorburg: woningbouw

1953 Den Haag: Kalverenmarkt

1953 Den Haag: woningbouw

1953 Bussum: diverse bouwplannen

1953 Bussum: Laarderweg

1954 Rijswijk: J. Israëlsplein/laan

1954 Apeldoorn: 2e Wormenseweg, reparatie werkplaats

1954 Den Haag: Willem Lodewijklaan (nabij Scheveningse bosjes): dubbel woonhuis (met Ab Struik)

1954 Rijswijk: woningbouw/kleuterschool

1956 Lisse: 1e Poellaan: bollenschuur of atelier?

1956 Bentveld: Parnassialaan 3, plan voor landhuisje

1958 Haarlem: Jan Tademaweg, loods

1958 Hummelo en Keppel; Emmaus, Drempt?

1958 Haarlem: Joh. Enschedéfabriek

1964 Haarlem: Westerhoutpark 29, uitbreiding

N.B.  – Volkerenbondpaleis prijsvraag Genève 1938

– Prijsvraag Raadhuisstraat Amsterdam

– Arnhem: electriciteitshuisje

– Haarlem: Gierstraat 83, zonder datum. Expressionistische schets met bestek

– Nader onderzoek: Beb prijsvraag Den Haag 1927: fraaie schets ronde hoek bij de Bijenkorf adm Reinkenstraat (in de buurt van Koningin Emmakade)

– Prijsvraag Baarn/Zeist. voorm. Peking Bosch woonhuizen. Motto: ‘Red Leg’ met ansichtkaarten.

– Landverhuizer  hotel + tuin.

Noten

Visitekaartje van architect Cornelis van Gelder

(1) Andere bouwkundigen hierbij aangesloten waren K.J.Aanstoot, C.G.van Beaumont, C. Brakel en G.Brakel, J.C.Brand, A.Bijvoet, A.V.Hartogh, K.Jonkheid, H.Klein Schiphorst, Fred. Kramer, Chr. Lebeau, Mulder en Van Asdonk, P.H.van Niftrik, Nic. Nijman, W.J.Peereboom, J.Poot, G.Stap, J.van Bleyswijk Sombeek, H. van Tienhoven, Huib Tuninga, Jacq. Van Velsen, A.J.J.Verspoor en A.J.V.Voorvelt.

(2) Voor de bouw was een open prijsvraag uitgeschreven . Uit de 184 inzendingen werd door een vakkundige jury gekozen voor het ontwerp van J.P.L.Hendriks vanwege zijn aansluiting bij de Delftse School en invloed van de destijds in zwang zijnde Scandinavische architectuur.

Hans Krol

Met dank aan mw. Chris Gohres, die momenteel onderzoek verricht naar het werk van Cornelis van Gelder.

Veling serie bouwtekeningen van Cornelis van Gelder 1959 woningprijsvraag Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 

Gelder.jpg

Veiling architectuurtekeningen Cornelis van Gelder via Catawiki 2015

Een van 7 bouwtkekeningen betreffende ontwerp van een nieuwe woonwijk door Cornelis van Gelder; woningprijsvraag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en taal (EGK, 1959

Een van 7 bouwtkekeningen betreffende ontwerp van een nieuwe woonwijk door Cornelis van Gelder; woningprijsvraag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en taal (EGK, 1959

Uitsnede bouwtekening

Uitsnede bouwtekening

Plattegrond bouwtekening nieuwe wijk EGKS door Cornelis van Gelder

Plattegrond bouwtekening 2e verdieping (zolder) nieuwe wijk EGKS door Cornelis van Gelder

Nota Bene Veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem onder nummer 762 de ‘Haarlemse’ ontwerpen van Cornelis van Gelder

Ui

Uit: Auction Sale of Books, prints and manuscripts to be auctioned 26-29 November 2013.

Tekening Cornelis van Gelder: verbouwing perceel Twijnderslaan 33, Haarlem (juni 1926).

Tekening Cornelis van Gelder: verbouwing perceel Twijnderslaan 33, Haarlem (juni 1926). Uit veilingcatalogus Bubb Kuyper

Nota Bene. NAI-BONAS in Rotterdam meldt nog: ‘De archivalia, die na zijn overlijden in bezit komen van NAi, bevatten een paneel met betrekking tot zijn prijsvraaginzending uit 1927 voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat in Den Haag en een paneel uit 1928 betreffende de verbouwing van het perceel  aan de Gierstraat 83 te Haarlem. Het grootste deel van de archivalia heeft betrekking op de prijsvraaginzending uit 1927 van C.van Gelder voor een watertoren in Wassenaar met het motto ‘Tomot’. Voor de bouw van deze watertoren werd in 1927 een open prijsvraag uitgeschreven. De jury, bestaande uit professor H.Evers, D.F.Slothouwer en rijksbouwmeester G.C.Bremer, vertegenwoordigde de architectuuropvattingen van de Delftse School. Het ontwerpen van een watertoren blijkt een uitdaging voor vele, vaak vooraanstaande architecten. Uit de 184 inzendingen wordt uiteindelijk het ontwerp van J.P.L.Hendriks gekozen vanwege zijn aansluiting bij de Delftse School en de duidelijke invloed van de Scandinavische architectuur, destijds zeer in zwang. Het oeuvre van C.van Gelder is niet (volledig) geïnventariseerd. Gerelateerde publicaties: Verzameling archivalia Van Gelder 1927-1928. Auteur Erwin Sijtsma, 1999.’

Uit: Het Vaderland van 9 augustus 1941

Uit: Het Vaderland van 9 augustus 1941

Opening van gemeentelijk sportpark Heemstede in augustus 1932. Staande vierde van rechts is Cornelis van Gelder

Opening van het gemeentelijk sportpark Heemstede in 1932. Voorste rij van links naar rechts: de eerste twee namen zijn onbekend, J. Kammeijer (sportredacteur Haarlems Dagblad), burgemeester Van Doorn, R.C.H.voorzitter H. Scheen, directeur openbare werken: J.Schelling en helemaal rechts S.Hazevoet, ere-voorzitter R.C.H. Staand: A. van Lennep (bestuurslid Stichting Sportparken)p, J. Neeskens, L.Staal (journalist), C.Kemper (hoofdinspecteur van politie), A. de Haan (bestuurslid K.N.V.B.), onbekend, W.A.de Tello (handelsreiziger en sportverslaggever, gemeenteraadslid), A.J.J.Verspoor  (architect, gemeenteraadslid), A.van der Aar (Bestuurslid Haarlemse Voetbal Bond), P. van der Horst (terreinknecht), C.A.Schipper (ambtenaar sportzaken), A. Overmeer (journalist), onbekend, Dik Beets (leraar en sportpromotor), onbekend, A. van Wingerde (gemeenteambtenaar, later gemeentesecretaris), Jac. De Geus (R.C.H.bestuurder), de ambtenaren van openbare werken C. van Gelder en A.Mooldijk, J. Luiten (o.a. bestuurslid Stichting Sportparken) en ten slotte: jonkheer A van de Pol (wethouder en voorzitter van de Stichting Sportparken).

ANNEX: BOUW VAN DE DREEFSCHOOL

De school in aanbouw in 1930. Gebouwd door de firma Gebroeders van den Putten, alles “met de beste materialen”, naar en ontwerp van C. van Gelder, werkzaam bij Openbare Werken. Naar zijn mening “eischte deze omgeving een enigszins monumentale bouw.”

Ongeveer gelijktijdig met de aanleg van de Heemsteedse Dreef is de zogeheten Dreefschool gebouwd naar een ontwerp van architect C. van Gelder. De Haarlemse architect was op dat moment werkzaam als technisch opzichter bij openbare werken van de gemeente Heemstede. Naar de mening van Cornelis van Gelder ‘eischte deze omgeving [= de Dreef] een enigszons monumentale bouw. De schoolewerd gebouwd door de Gebroeders van den Putten die  met een bedrag ad 91.970 gulden als laagste van 28 aannemers had ingeschreven. De opening van de derde openbare school in Heemstede, na de Voorweg- en Bronsteeschool, had plaats op 15 augustus 1930. Het gebouw is op een T-vormig grondplan gebouwd en vertoont vormelementen van de Amsterdamse School. De hoofdmassa en nokrichting liggen evenwijdig aan de lineaire Dreef. Haaks daarop staat een langgerekte bouwmassa, bestaande uit twee lagen, alsmede een kleine kelder en grote zolder. Het samengestelde zadeldak is bedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Op 11 januari 1976 had een felle brand plaats en werden de toen 203 leerlingen tijdelijk elders ondergebracht. Omdat het aantal scholieren in de daarop volgende jaren zienderogen afnam tot eindelijk 24, viel op 13 juli 1984 het doek voor de Dreefschool en kreeg het pand na verbouwing een nieuwe bestemming als huisvesting van de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek. Veel lokalen zijn toen uitgebroken ter verkrijging van grote open ruimten. In de voormalige gymnastiekzaal aan de Dreefzijde is de open boekenruimte gehuisvest; de toneelzaal op de verdieping werd als multifunctionele ruimte ingericht. Aan de zuidzijde met een halfronde erker is toen de lees- en computerruimte gevestigd. Op de torenachtige opbouw met daarop een vlaggenstok is aan vier zijden een (verlicht) uurwerk aangebracht. Een nieuwe entree, de blauwe kleur van het (oorspronkelijke) houtwerk en vooral de transformatoraanbouw aan de kant van het Julianaplein verstoren het beeld. Op het schoolplein staan twee markante kastanjebomen. Bij de hoofdingang aan het Julianaplein is een natuurstenen sculptuur aangebracht van de Heemsteedse beeldhouwer H.A.van den Eijnde (1869-1939). Het stelt een lezend kind voor, dat met de hand een bal op de schouder houdt en met de andere een boek draagt, daarmee spel en educatie verbeeldende. Aan zijn voeten zitten een uil, wijsheid symboliserend, en een eekhoorn als symbool van dartelheid – met het gemeentewapen van Heemstede. Het trappenhuis bevat enkele decoratieve glas-in-loodramen. Het openbare gebouw vormt vanwege zijn architectonische vormgeving een stedenbouwkundig accent langs de Heemsteedse Dreef. Het gebouw heeft de status van gemeentelijk monument. In het Julianaplantsoen is het beeld ‘Bokspringende jongens’ van de beeldhouwer Kees Verkade geplaatst.

De Dreefschool, gebouwd door Cornelis van Gelder, sinds 1986 bibliotheekgebouw

Ontwerp van C.van Gelder voor bungalow in Bentveld (1948)

Clubgebouw RCH Heemstede (foto Cees Peper)