Tags

, , , , , ,

WERELDJAMBOREE 1937 IN VOGELENZANG De heer C. Groot uit Haarlem schonk ruim vijftien jaar geleden zijn documentatie- materiaal betreffende scoutinggroep ‘De Tweede Haarlem’ en van de vijfde Wereldjamboree (van 31 juli tot 9 augustus 1937 in Vogelenzang gehouden) aan de bewaarcollectie van de Heemsteedse bibliotheek [nu in het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg, Haarlem]. Hij groeide op in de Jan van Goyenstraat te Heemstede, waar zijn grootvader, Cornelis Groot Pzn., zich begin jaren 20 van de vorige eeuw vestigde op huisnummer 20 [waar zich nu Hildering Parfumerie en Beautysalon bevindt].

De familie Groot omstreeks 1920 op een foto van hoffotograaf J.Chrispyn uit Alkmaar

Na zijn huwelijk woonde Cornelis (Kees) Groot meer dan een halve eeuw in Haarlem-Noord. Zijn vader, Pieter Groot, was o.a. leraar wiskunde aan de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam. Als zodanig publiceerde hij met P.Bossen enkele zeevaartkundige schooluitgaven. Op 5 december 1938 overleed hij ten gevolge van een ongeval onder de tram in de Haarlemmerhout en is 9 december begraven op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. De jonge Cornelis (Kees Groot was van 1934 tot 1948 padvinder, achtereenvolgens welp, verkenner en voortrekker van ‘Die Tweede Haarlem’(D.T.H.), opgericht in 1933, één van in totaal 13 Haarlemse groepen. Het groepshoofdhuis bevond zich op het adres Schouwtjeslaan 23. Ook in de omgeving hield men kampen zoals in Groenendaal (Heemstede) en De Rijp (Bloemendaal). Zomerkampen hadden soms ook plaats in gemeenten als Wassenaar, Maarn/Maarsbergen, Lunteren en Ommen. Ontvangen werden van de Wereldjamboree 1937, o.a. twee kampboekjes, foto’s, artikelen in kranten en tijdschriften, zoals maandblad ‘De Verkenner’, het kampdagblad ‘Jamboree  Post’ en een speciale uitgave ‘1937 in Beeld’. [Bij genoemde schenking hoorden ook door een jonge Cees Groot verspreide illegale bladen in de Heemsteedse Schilderswijk. In totaal 16 verschillende titels, veelal verschenen en gedistribueerd in Zuid-Kennemerland en Amsterdam, welke zijn gevoegd bij de collectie: Tweede Wereldoorlog].

Naamkaartje dat Kees Groot ontving van een Armeense verkenner, afkomstig uit Cairo, Egypte

 

stanislaus

Naast de nog bestaande scoutinggroep Paschalis Baylon was de r.k. verkennersgroep ‘De Duintrappers’ ofwel Sint Stanislaus, opgericht in 1934,  in het verleden een bekende padvinderijgroep in Heemstede. Bovenstaande foto van de Duintrappers is overigens in 1945 na de Bevrijding gemaakt. We zien daarop van links naar rechts; Frank Stuijt (vaandrig), Ewald Holzhaus (van de toenmalige huishoudwinkel ECLA aan de Binnenweg), Tom Mooren (van de vroegere schoenmakerij), Hans Laimböck (van de handschoenenfabriek in Berkenrode, destijds woonachtig in ‘Klein Berkenrode’), Walter Blom (die in de Van Slingelandtlaan woonde en van het bloembollenbedrijf Blom in Hillegom), Kees Peeperkorn (van de Herenweg), Frans Harm die aan de Zandvoorter Allee woonde), Piet Verzijlbergen (van de fietsenzaak aan de Binnenweg). Enkel laatstgenoemde was nog niet geïnstalleerd en daarom zonder insignes, hoed en stok). Zie artikeltje in het blad Oud-Heemstede-Bennebroek, nummer 5, februari 1995.: ‘De Duintrappers (Stanislaus Groep) door mr. (Frans )Th.J.Harm, p. 196-197.

 

Vooromslag van ‘Het Kompas’, maandbld van de St.Stanislaus-groep Heemstede, derde jaargang, oktober 1940. Oubaas (voortrekker) was Van Houten en aalmoezenier G.ten Have. De redactie bestond uit: P.van Soest, Julianalaan 10, K.Kramer, Kerklaan 115 en B.Peeperkorn, Blekersvaartweg 39 Heemstede.

 

Jamboree. Uit: De parel van Kennemerland Bloemendaal van A tot Z, door H.Pieterson, 2008.

Jamboree. Uit: De parel van Kennemerland Bloemendaal van A tot Z, door H.Pieterson, 2008.

Van het vertrek van de r.k. Heemsteedse verkennersgroep St. Stanislaus naar de jamboree is een filmpje gemaakt dat op het internet is te vinden. Ook door deelnemer Wouter Kuyck, lid van ‘Die Tweede Haarlem’ zijn filmbeelden gemaakt van de vijfde wereldjamboree, welke worden geconserveerd in het Smalfilmmuseum onder de titel: ‘In negentien drie zeven’.

St.Stanislaus-verkennersgroep organiseert weldadigheidsfeestavond voor vervolgden van geloof of ras (Eerste Heemsteedsce Courant, 16-12-1938)

 

Het resultaat (Haarlem’s Dagb;ad, 26-1-1939)

 

Vervolg (Haarlem’s Dagblad, 26-1-1939)

 

Vooromslag van Kampgids Wereld-Jamboree 1937 Bloemendaal-Vogelenzang; uitgegeven door het hoofdkwartier van de 5e wereld jamboree

 

linnen band Jamboree logboek 1937

 

Het logboek van Kees Groot, in 1937 woonachtig in de Jan van Goyenstraat te Heemstede, is aanwezig in de bibliotheekcollectie van het Noord-Hollands Archief, nummer 584.

Onderstaand een aantal afbeeldingen, cartoons, knipsels e.d. afkomstig uit genoemde verzameling en bedoeld als aanvulling op een aparte bijdrage: ‘1937: een practical joke van Jan en Godfried Bomans tijdens de wereldjamboree in Vogelenzang.’

jamboree

Lord Baden Powell

 

De scouting beweging is in 1907 opgericht door Lord Baden Powell (1857-1941). Meestal om de vier jaar wordt een jamboree gehouden met scouts uit de gehele wereld, een indiaans woord voor ‘grote feestelijke bijeenkomst’. In Nederland hebben twee wereldjamborees plaatsgehad, in 1937 te Vogelenzang en 1995 in Dronten. De Chief Scout hier op een postzegel van de Afrikaanse staat Burundi.

 

Enveloppe met een complete postzegelserie van wereldjamboree in 1937 uitgegeven door de PTT + twee stempels en twe vignetten

 

In 1937 in Nederlands-Indië uitgegeven postzegel

In 1937 in Nederlands-Indië uitgegeven postzegel

 

wereld

Beide postzgels 1937 Nederlands Indië (Catawiki)

 

Eerste-dag-enveloppe Nederlands Oost-Indië , Wereldjamboree 1937

 

Prins Emanuel van Liechtenstein en Lord Baden Powell op Jamboree 1937. Met postzegels in 1953 uitgegeven bij gelegenheid van 14e Wereldjamboree in Vaduz.

 

suiker

Suikerzakjes/wikkels wereldjamboree 1937 (Catawiki)

 

De eerste wereldjamboree door Chief-Scout Lord Baden Powell uitgeroepen in 1920 had plaats in Londen/Richmond en de tweede van 1924 in Kopenhagen

 

Legitimatiekaart van C (Kees) Groot van De Nederlandsche Padvinders voor 1937 en geldig tot 1 maart 1938

 

Voorzijde van De Verkenner van december 1936

 

Stencil van’verkennersclub ‘Die Tweede Haarlem’, in juli 1937 verschenen voorafgaande aan de jamboree in Vogelenzang

 

Vervolg: stencil Wereld-jamboree 1937, Die Tweede Haarlem

Vervolg: stencil Wereld-jamboree 1937, Die Tweede Haarlem

 

Vervolg mededelingen Die Tweede Haarlem door P.Klant, i.v.m. wereldjamboree Vogelenzang

Vervolg mededelingen Die Tweede Haarlem door P.Klant, i.v.m. wereldjamboree Vogelenzang

 

Slot 'Die Tweede Haarlem'Wereldjamboree 1937; programma van 28 juli tot vertrek 15 augustus

Slot ‘Die Tweede Haarlem’Wereldjamboree 1937; programma van 28 juli tot vertrek 15 augustus

 

Voorafgaand aan de wereldjamboree is op allerlei wijze geld ingezameld, o.a. via een grote loterij

 

DE elektrische tram met bordje 'Jamboree'. Omdat de tram niet in Vogelenzang kwam moest men in Bennebroek uitstappen en nog ongeveer een half uur lopen. Vanaf het spoorwegstation Vogelenzang bedroeg de afstand daarentegen minder dan een kwartier.

DE elektrische tram met bordje ‘Jamboree’. Omdat de tram niet in Vogelenzang kwam moest men in Bennebroek uitstappen en nog ongeveer een half uur lopen. Vanaf het spoorwegstation Vogelenzang bedroeg de afstand daarentegen minder dan een kwartier.

 

Toegang via Bekslaan van de vijfde wereld-jamboree der padvinders, gehouden op de landgoederen 't Huis te Vogelenzang en Woestduin van 31 juli - 9 augustus 1937.

Toegang via Bekslaan van de vijfde wereld-jamboree der padvinders, gehouden op de landgoederen ’t Huis te Vogelenzang en Woestduin van 31 juli – 9 augustus 1937.

 

jamboree

Schilderij in 1987 vervaardigd door de Vogelenzangse zondagschilder Co Groskamp aan de hand van een foto uit 1937. Zijn padvindersgroep St.Augustinus mam destijds niet deel aan de jamboree. Uit frustratie heeft hij een halve eeuw later de padvinders het sjaaltje van zijn groep voorzoen Het doek hangt in seniorencomplex De Voghelsanck aan de Teylingerweg. (informatie mw. Ina Mostert-Stam)

‘In 1935 begonnen de besprekingen met het hoofdbestuur van de Nederlandse Padvinders over de in 1937 te houden Wereldjamboree. Het landgoed Vogelenzang was een der terreinen die hiervoor geschikt werden geacht. Uiteindelijk viel de beslissing op dit landgoed en konden de eerste voorbereidingen beginnen. In de zomermaanden van 1936 kwamen voortrekkers bijeen om het gebied in kaart te brengen, te bebakenen met afrasteringen en andere voorbereidende maatregelen te treffen. In 1937 werd er voor deze voortrekkers een vast kamp ingericht bij het Panneland. De grote bijeenkomst van padvinders uit de gehele wereld zou worden gehouden van 1 tot 9 augustus 1937. Het jaar 1937 stond geheel in het teken van de Jamboree en op het landgoed werd hard gewerkt. Eind juli  kwamen de eerste gasten per trein in Vogelenzang aan en na enkele dagen was het gehele landgoed een grote zee van witte tenten. Het deelnemersaantal bedroeg 28.000. De wereldleider van deze beweging, Lord Baden Powell, was ook aanwezig en verrichtte tezamen met H.M.de Koningin Wilhelmina de openingsplechtigheid. De dagen van de Wereldjamboree waren een manifestatie van wereldbroederschap, en het buitengewoon mooie zomerweer droeg ertoe bij dat deze dagen een succes werden.’ (L.van Emmerik, in Ons Bloemendaal, 18e jaargang, nummer 2, zomer 1994, pagina 10).

Het Huis te Vogelenzang omstreeks 1930. Sinds 1807 bewoond door de familie Barnaart.

Het Huis te Vogelenzang omstreeks 1930. Sinds 1807 bewoond door de familie Barnaart.

 

Perron Vogelenzang-Bennebroek in 1937

Perron Vogelenzang-Bennebroek in 1937

 

Verkenners op weg naar Vogelenzang. Illustratie uit De Telegraaf van 30 juli 1937

 

Verkenning van het Jamboreeterrein

 

Kaartje waarop door de groeps- en verkennersleider van ‘de Tweede Groep Haarlem’ P. Klant aan Kees Groot toestemming is verleend op 6 augustus tussen ’s middags 3 en 6 uur het terrein van de jamboree in Vogelenzang te verlaten

 

De Nederlandse Spoorwegen stelden ten behoeve van de Wereldjamboree een rijtuig ter beschikking dat in 1936/1937 als propagandakantoor op het Staatsspoor in Den Haag was geplaatst.

 

Affiche van de wereldjamboree 1937

 

Propagandablad voor scouts om de wereldjamboree te bezoeken

 

vog1

Verkenners op weg naar Vogelenzang (K.I., 1937)

 

vog2.jpg

Het duinlandschap rondom Vogelenzang (Katholieke Illustratie, 1937)

 

vog3.jpg

Koningin Wilhelmina opende 21 juli 1937 de vierjaarlijkse jamboree te Vogelenzang

 

Flyer met informatie over activiteiten van 31 juli tot en met 9 augustus 1937

 

Badge van de wereldjamboree 1937

 

De 84-jarige chief Lord Baden Powell houdt zich lenig

 

Welkomstgroet van de hoofdverkenner, de 73-jarige vice-admiraal J.J. Rambonnet, die in 1938 zou worden opgevolgd door prins Bernhard als leider van de Nederlandse scouts. (De Telegraaf, 30 juni 1937)

 

Reclameplaat voor de wereldjamboree 1937

 

Verkenners hangen affiches op van de wereld jamboree 1937

 

Nog een reclameprent van de jamboree 1937

 

Gedicht van Clinge Doorenbos, gewijd aan de Jamboree

Ook door P.Gazus, schuilnaam van journalist Robert Peereboom,  (in Haarlems Dagblad) en anderen zijn gedichten vervaardigd. Meest bekend is het volkse jamboree-lied geworden, waarvan het eerste couplet luidde: “In ngen-tien-drie-zeven / dan zal je wat beleven / dan komt de jamboree in Nederland / Dan staat uit alle landen / van alle ras en standen / de jeugd van blank en bruin hier hand in hand / Dan zingen scouts uit Labrador, Japan en Alkmaar / op ’t Nederlandse grondgebied heel vrolijk met elkaar: / Jamboree, jamboree / J-A-M-B-O-R-E-E jamboree, ree, ree, / Jamboree, jamboree, wij zijn de jongens van B.P.’. [= Baden Powell].

Begintekst van een opgenomen film over het vertrek van de St. Stanislausgroep vanuit Heemstede naar Vogelenzang

 

Met de blauwe tram vanaf station Haarlem naar Bennebroek. Van daaruit moest men nog een eind lopen naar het jamboree-terrein in Vogelenzang.

Met de blauwe tram vanuit Haarlem naar Bennebroek. Van daaruit moest men nog een eind lopen naar het jamboree-terrein in Vogelenzang.

 

Aankomst bij station Vogelenzang-Bennebroek in 1937

Aankomst bij station Vogelenzang-Bennebroek in 1937

 

Toegang naar de Wereldjamboree in Vogelenzang

 

De Wereldjamboree van 1937

 

Het terrrein van de wereldjamboree rond Huis te Vogelenzang en Teijlingerbosch [Scoutpedia.nl]

 

Luchtfoto van het kampterrein wereldjamboree 1937

 

Jamboree Vogelenzang gezien vanuit een KLM-vliegtuig

Jamboree Vogelenzang gezien vanuit een KLM-vliegtuig

 

Plattegrond van jamboreeterreinen (1)

 

Vervolg van plattegrondterreinen jamboree (2)

 

Waar de jamboree komt in Vogelenzang (1)

 

Waar de jamboree komt in Vogelenzang (vervolg)

 

Op de prachtige terreinen van Huis te Vogelenzang, sinds 1807 in eigendom van de familie Barnaart, had de vijfde wereldjamboree in 1937 plaats

 

Teijlingerbosch waar het hoofdwartier was gehuisvest. Rechts is het monument zichtbaar dat aan de 5e wereldjamboree herinnert

 

Lord Robert Baden Powell, chief scout, in Vogelenzang, 1937

Lord Robert Baden Powell, chief scout, in Vogelenzang, 1937

 

Baden Powell (links) en lord Summers (rechts) aanschouwen een demonstratie van Schotyse scouts met Jack Stewart (in het midden), producer van de 5e wereldjamboree in 1937 te Vogelenzang,

Baden Powell (links) en lord Summers (rechts) aanschouwen een demonstratie van Schotyse scouts met Jack Stewart (in het midden), producer van de 5e wereldjamboree in 1937 te Vogelenzang,

 

Lord Baden Powell tijdens zijn bezoek aan de Britse zeeverkenners in 1937 te Vogelenzang.

Lord Baden Powell tijdens zijn bezoek aan de Britse zeeverkenners in 1937 te Vogelenzang.

 

2 foto’s van ‘negentien-drie-zeve in Vogelenzang, Prinses Juliana zong mee.

 

De verzamelplaats voor verdwaalden: welpen die de weg naar hun kamp niet meer konden vinden moesten zich hier melden

 

Deel van ‘Tenderfoot Test Card’ in gebruik bij de Britse scouts

 

Baden Powell salueert passerende padvinders. Naast hem op de eretribune staat koningin Wilhelmina

 

Vast ochtendritueel: het uitkloppen van dekens voor de tenten (foto Jan Stevens)

 

Ochtendappèl van een groep padvinders

 

Duizenden verkenners bijeen rond het kampvuur

 

Het contingent Poolse padvinders met vlaggen tijdens de Heilige Mis op zondag (foto Wiel van der Randen)

 

Binnentrekkende Australische scouts

Binnentrekkende Australische scouts

 

vog6

Koningin Wilhelmina en prins Bernhard brachten 4 augustus 1937 een bezoek bij welke gelegenheid verscheidene geschenken aan hen zijn aangeboden zoal door het contingent scouts uit Ned.Indië een koperen rooktafel. V.l.n.r.: jhr.mr.C.Dedel, secretaris van de prins, Z.Exc. staatsraad Rambonnet, prins Bernhard, koningin Wilhelmina en Lord Baden Powell (K.I. 1937)

 

vog7

Bisschop monseigneur J.P.Huibers van het Bisdom Haarlem reikt aan de Mexicaanse scouts de H.Communie uit  (K.I., 1937)

 

Deelnemers uit Ned. Oost-Indië voor hun eigen kampplaats

 

Kaarten van padvinders uit Nederlands Oost-Indie

Kaarten van padvinders uit Nederlands Oost-Indië

 

De scouts uit Polen hadden een eigen 'velddrukkerij' bij zich. Kenner van padvinderij en jamborees bij uitstek is de heer Jan van der Steen. Aan de Wereld jamboree van 1937 op ansichtkaarten wijdde hij 2 artikelen in: VDP Bulletin, april 2010, p.28-32 en VDP Bulletin juli 2010, p. 17-21

De scouts uit Polen hadden een eigen ‘velddrukkerij’ bij zich. Kenner van padvinderij en jamborees bij uitstek is de heer Jan van der Steen. Aan de Wereld jamboree van 1937 op ansichtkaarten wijdde hij 2 artikelen in: VDP Bulletin, april 2010, p.28-32 en VDP Bulletin juli 2010, p. 17-21

 

Fotocollage 1937 van Triniteitslyceum Haarlem, uit: Gedenkboek 1922-1947

Fotocollage 1937 van Triniteitslyceum Haarlem, uit: Gedenkboek 1922-1947

 

Padvinders uit China aan de maaltijd

 

Padvinders die de wereldjamboree bijwoonden bezochten in het Rembrandttheater Haarlem de première van de Britse film ‘The Gang Show'(1937) waarin scouts een rol speelden (Eye Filmmuseum)

 

Een Jamaicaanse scout die handtekeningen ruilt en verzamelt

 

Padvinder Jan Bomans, verkleed als ‘prins van Djibouti’, niet in Vogelenzang maar in de Haarlemmerhout vereeuwigd.

 

Een rush op de bank van Mees & Zn. op het jamboreeterrein

 

Officieel bezoek van prins Bernhard op 6 augustus 1937 te Vogelenzang

 

Prins Otto van Habsburg bezoek het Jamboreekamp, 3 augustus 1937

Prins Otto van Habsburg bezoek het Jamboreekamp, 3 augustus 1937

 

Lord Baden Powell op bezoek bij de zeeverkenners op de Kagerpassen

 

In 1937 brachten de Zweedse padvinders, inclusief prins Gustaaf Adolf, een bezoek aan de Hollandswese Zweedse Zaad Maatschappij Hilleshög aan de Leidsevaartweg in Heemstede, na 1924 gebouwd voor de BULB, het gebouw voor de Bloembollencultuur.

In 1937 brachten de Zweedse padvinders, inclusief prins Gustaaf Adolf, een bezoek aan de Hollandse en Zweedse Zaad Maatschappij Hilleshög aan de Leidsevaartweg in Heemstede, na 1924 gebouwd voor de BULB, het gebouw voor de Bloembollencultuur.

Zo’n 53 landen uit alle werelddelen waren in Vogelenzang vertegenwoordigd, maar Duitse en Italiaanse padvinders waren niet te vinden, op een enkele uitzondering na.  In nazi-Duitsland was de padvinderij in 1936 verboden en de Hitler-Jugend was niet welkom. Op het eigen postkantoor werden in 10 dagen 563.000 poststukken verzonden en kwamen 320.000 brieven en kaarten binnen. Men beschikte verder over een internationale telefooncentrale, een theater, restaurant en een veldziekenhuis met 75 bedden. Tien dagen lang was Vogelenzang het drukste dorp ter wereld, want behalve 27.000 tot 28.000 scouts had men ook nog enige honderdduizenden bezoekers te verwerken die het grootschalige evenement bezochten.

Demonstraties van Fransen, Australiërs en Amerikaanse ‘indianen’ op de jamboree-terreinen van Vogelenzang

 

Souvenirs van de jamboree (Kath. Illustratie, 1937)

 

Hoog bezoek op de jamboree (Katholiele Illusteratie, 1937)

 

Vrouwelijke scouts (die overigens ver in de minderheid waren) uit Hongarije tijdens de wereldjamboree 1937 (foto Wiel van der Randen)

 

Roemeense padvinders aan het volksdansen tijdens de wereldjamboree van 1937

Roemeense padvinders aan het volksdansen tijdens de wereldjamboree van 1937

 

Belgische scouts voeren het openluchtspel ‘Reinaert de Vos’ op (foto Wiel van der Randen)

 

Het opscheppen van de maaltijd in de foeragetent (foto Jan Stevens)

 

Prins Bernhard en prinses Juliana op de grond zittend bij het kampvuur 1 augustus 1937. Achter prins Bernhard zit Lord Baden Powell met hoed op in een stoel (foto J.v.d.Noske)

 

Nog een foto van prinses Julianna en prins Bernhard bij het slotkampvuur van de wereldjamboree in Vogelenzang, 1937

Nog een foto van prinses Julianna en prins Bernhard bij het slotkampvuur van de wereldjamboree in Vogelenzang, 1937

 

Buitenlandse verkenners verkennen de Haarlemse meisjes op de Grote Markt in Haarlem. Tekening van Frans Lammers, gepubliceerd in de Telegraaf van 9 augustus 1937

 

Chief-scout Lord Baden Powell en koningin Wilhelmina nemen het defilé af op 6 augustus 1937

 

Prins Gustaaf Adolf van Zweden passeert hier koningin Wilhelmina tijdens het defilé.

 

Lord Baden Powell tussen de zeeverkenners in 1937

 

Lord Baden Powell begroet een aantal gehandicapte padvindsters in Vogelenzang

 

Wereldwijd populair als scout was kroonprins Gustaaf Adolf die in Vogelenzang aanwezig was. Hier op de foto met zijn echtgenote prinses Sibylla van Zweden en hun dochtertje. Als padvinder onder de padvinders hielp de prins mee zijn eigen tent op te zetten, hetgeen als bijzonder werd gezien voor een koninklijke hoogheid.

 

Naast wereldlijke leiders zijn ook verscheidene geestelijke leidsmannen aanwezig geweest. Op deze foto uit de Katholieke Illustratie wordt aartsbisschop mgr. dr. J. de Jong in vol ornaat geestdriftig begroet door katholieke verkenners

 

Cartoontekening van Sytze Henstra waarop hij verkenners van allerlei nationaliteiten verbeeldde

 

9 augustus 1937 was de laatste jamboreedag. Enkele dagen later was het terrein veranderd in een kale, platgetrapte vlakte. Op deze krantenfoto zijn ze bezig hun bezittingen bijeen te vergaren en in te pakken.

 

Afscheid….

 

De Chief neemt afscheid: “God bless you all”, tekening van Louis Raemaekers in de Telegraaf van 11 augustus 1937

 

Drukte bij het vertrek vanaf station Vogelenzang-Bennebroek (Katholieke Illustratie, 19-8-1937)

 

De speciale Jamboree-Post in enkele cijfers

 

In 1937 verschenen zangbundel met liederen, verschenen bij gelegenheid van de wereldjamboree 1937 in Vogelenzang

In 1937 verschenen zangbundel met liederen, verschenen bij gelegenheid van de wereldjamboree 1937 in Vogelenzang

 

Wikkel van Wereldjamboree Vogelenzang 1937

Wikkel van Wereldjamboree Vogelenzang 1937

 

Na afloop bleef ongeveer de helft van de ruim 28.000 scout voor een of eer dagen in Nederland. Meest in trek waren Amsterdam, Volenda en Marken. Ook gewild was de pier in Scheveningen, op het moment dat deze foto gemaakt werd voller dan ooit daarvoor of daarna

 

Door de Jamboree groeide de interesse voor het verkennen ook buiten de Beweging. Oberzicht van de Markt

 

Prins Bernhard bezocht twee keer de jamboree en werd door Lord Baden Powell gevraagd in de toekomst de leiding te nemen van de Nederlandse scouts. In 1938 kwam hij in functie als opvolger van vice-admiraal J.J.Rambonnet. In padvindersuniform installeerde hij de Nationale Padvindersraad en werd zelf voorzitter, met titel van Koninklijk Commissaris

 

Scène uit een door Haarlemmer Wouter G.Kuyck gemaakte film van de wereldjamboree 1937

 

Verscholen monument ter herdenking van de Wereldjamboree van 1937  in Vogelenzang nabij Teylingerbosch

 

Een wereld te Vogelenzang. Uit Wereldkroniek, 1937, blz. 1178

 

Een wereld te Vogelenzang. Uit Wereldkroniek 1937, blz. 1179

 

Een wereld te Vogelenzang. Uit Wereldkroniek, 1937, blz. 1180

 

Er was een Wereldjamboree… Uit: Wereldkroniek 1937, blz. 1222

 

Er was een Wereldjamboree… Uit: Wereldkroniek 1937, blz. 1223

 

Slotkampvuur Wereld Jamboree in Vogelenzang 1937 (Uit: 40 jaar Verkennen in Nederland)

========================================================

Legitimatiekaart van welp Cornelis (Cees) Groot uit 1935

Legitimatiekaart van welp Cornelis (Kees) Groot uit 1935, lid van de Tweede Haarlemsche-padvindersgroep

 

Foto van een kamp in de duinen van Zandvoort

Foto van een kamp in de duinen van Zandvoort

 

Padvinderskamp in Ommen met Kees de Groot (1936)

Padvinderskamp in Ommen met Kees Groot (1936)

 

Fotokaart van padvinderskamp Ommen uit 1936

Fotokaart van padvinderskamp Ommen uit 1936

 

In 1937 vervaardigd wandbord in herinnering aan de wereldjamboree 1937

In 1937 vervaardigd wandbord in herinnering aan de wereldjamboree 1937

 

In 1937 verschenen zangbundel ter gelegenheid van de wereldjamboree

In 1937 verschenen zangbundel ter gelegenheid van de wereldjamboree

 

In 1937 uitgegeven fotoboek met herinneringen aan de wereldjamboree 1937

In 1937 uitgegeven fotoboek met herinneringen aan de wereldjamboree 1937

 

Uit: Kennemer Kroniek, 6e jrg., nummer 23, oktober 2002

Uit: Kennemer Kroniek, 6e jrg., nummer 23, oktober 2002

 

Vervolg uit Kennemer Kroniek, 6e jrg., nr. 23, oktober 2002

Vervolg uit Kennemer Kroniek, 6e jrg., nr. 23, oktober 2002

 

Librarian scout badge

Librarian scout badge

APPENDIX: SELECTIE UIT JAMBOREE LOGBOEK 1937 (afkomstig van M.J.van Buren, Verspronckweg 13, Haarlem)

Vooromslag van Jamboree logboek 1937

Vooromslag van Jamboree logboek 1937

 

Links Chief Scout Lord Baden Powell met hoofdverkenner J.J.Rambonnet betreden het terrein in Vogelenzang.

Links Chief Scout Lord Baden Powell met hoofdverkenner J.J.Rambonnet betreden het terrein in Vogelenzang.

 

Opwekking van Lord Baden Powell, augustus 1937

Opwekking van Lord Baden Powell, augustus 1937

 

Aankomst van een trein met scout-deelnemers op station Vogelenzang

Aankomst van een trein met scout-deelnemers op station Vogelenzang

 

Huis te Vogelenzang. Uit: Jamboree Logboek 1937

Huis te Vogelenzang. Uit: Jamboree Logboek 1937

 

Recente foto van Huis te Vogelenzang

Recente foto van Huis te Vogelenzang

 

Teylingerbosch. Uit: Jamboree Logboek 1937

Teylingerbosch. Uit: Jamboree Logboek 1937

 

Recente afbeelding van Teylingerbosch in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal

Recente afbeelding van Teylingerbosch in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal

 

Jonkheer .P.Baenaart van Juis te Vogelenzang en generaal H.Behrens, waarnemend hoofdcommissaris, plaatsvervangend leider.

Jonkheer .P.Barnaart van Huis te Vogelenzang en generaal H.Behrens, waarnemend hoofdcommissaris, plaatsvervangend leider.

 

De Jamboree-brochure in China

De Jamboree-brochure in China

 

Bezoek van H.M.Koningin Wilhelmina aan de Wereldjamboree; lonks Lord Baden Powell en rechts hoofdverkenner Rambonnet. (Katholieke Illustratie, 1937)

 

DE Chief Scout en rechts Camp Chief J.Wilson op een van hun kamptochten

De Chief Scout en rechts Camp Chief J.Wilson op een van hun kamptochten

 

Een publiek kampvuur in Vogelenzang

Een publiek kampvuur in Vogelenzang

 

Waterkamp in Bennebroek

Waterkamp in Bennebroek

 

Drukte op de markt van de jamboree, 1937

Drukte op de markt van de jamboree, 1937

 

De perstribune op de wereldjamboree Vogelenzang 1937 met journalisten en fotografen uit de gehele wereld

De perstribune op de wereldjamboree Vogelenzang 1937 met journalisten en fotografen uit de gehele wereld

 

Tijdens de Wereldjamboree in Vogelenzang waren theologen van overal aanwezig die wijdingsdiensten verzorgden

 

Jonkheer mr.C.C.J.van Reenen, burgemeester van Baarn, inspecteert , in houding staande verkenners,  begeleid door de Garde-commandant

 

Jamboree Vogelenzang (Tekening door P.Klaasse)

Jamboree Vogelenzang (Tekening door P.Klaasse)

 

Spel van de Australische sans. Aboriginals jaren op wilde dieren.

Spel van de Australische sans. Aboriginals jaren op wilde dieren.

 

Aks indianen uitgedoste Amerikaanse scouts, 1937

Als indianen uitgedoste Amerikaanse scouts, 1937

 

Enkele statistieken van de wereldjamboree 1937 in Vogelenzang

Enkele statistieken van de wereldjamboree 1937 in Vogelenzang

 

Afscheid wereldjamboree 1937 (Katholieke Illustratie 1937)

 

Vervolg afscheid jamboree 1937 in Vogelenzang (Katholieke Illustratie, 1937)

 

(Uit: Verleden tijd, Nederland in de jaren dertig. 1992)

 

(Uit: Nederland in de jaren dertig, 1992)

wereld

Vooromslag van fotoboekje ‘De Wereld Jamboree van 1937 door J.H.van der Steen, 1987

vier fotobladen uit het boek ’75 jaar scouting in Nederland’ door J.H.van der Steen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1985

uit: 75 jaar scouting in Nederland

 

uit: 75 jaar scouting in Nederland

 

uit: 75 jaar scouting in Nederland

 

uit: 75 jaar scouting in Nederland (samengesteld door J.H.van der Steen)

 

Vooromslag van brochure: Herinneringen aan de Jamboree in 125 foto’s. (Ned. Jeugdbibliotheek No. 73A)

 

Verbroedering. Uit: Herinneringen aan de Jamboree in 125 foto’s. Helmond, 1937

 

Een wandeling door de kampen. Het altaar voor de Katholieke Verkenners en twee fraaie totempalen bij het restaurant. Uit: Herinneringen aan de Jamboree in 125 foto’s. 1937.

HET DRAMATISCH EINDE VAN DE DUITSE PADVINDER BERNHARD WESTERMAYER

jamboree

Van links naar rechts : onbekende, Bernhard Westermayer, kapelaan J.F.Franse, groepsleider (oubaas) Wim van Houten en hopman Post

In 1937 tijdens de Wereldjamboree ontmoette groepsleider Wim van Houten van de Heemsteedse Stanislausgroep  de Duitse padvinder Bernhard Westermayer, die hij hem logeerde. In 1943 deserteerde de Duitser als soldaat en via bemiddeling van Van Houten en een priester in Hoofddorp kon hij bij een boer in de Haarlemmermeer onderduiken. Twee weken voor de Bevrijding wist de SS Bernhard Mayer op te sporen waarna hij ter plekke is gefusilleerd.

In de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief bevinden zich enkele exemplaren van ‘Het Kompas; maandblad van de St.Stanislaus-groep Heemstede, 1940. De redactie bestond uit P.van Soest, Julianalaan 10, Kees Kramer, Kerklaan 155 en B.Peeperkorn, Blekersvaartweg 39 Heemstede. Aalmoezenier was kapelaan G.ten Have. 12 oktober was Oubaas Wim van Houten jarig.

Enkele statistieken uit Logboek Jamboree 1937

vogelenzang

Het Triniteitslycem in Haarlem organiseerde in 1937 een expositie gewijd aan de Wereldjamboree. (illustratie uit Gedenkboek 1922-1947).

 

(Uit: Ons Bloemendaal, nummer 2, jaargang 36, zomer 2012, p.38)

 

Het leven van Baden Powell; door Bep Waldkötter, leerlinge van Middelbare Meijesschool te Haarlem 1946-947

 

Vervolg van: ‘Het leven van Baden Powell; door Bep Waldkötter, klasse IVa van de Middelbare Meisjesschool te Haarlem 1946-1947, p.92-93.

 

In 1938 bracht Prins Bernhard in zijn functie van voorzitter van de Raad der Vereniging van de Nederlandse padvinders een bezoek aan het Nationaal Hoofdkwartier

 

Padvinders uit Indonesië boden H.M.Koningin Wilhelmina een prachtige prauw aan ter gelegenheid van haar 50-jarig regeringsjubileum

Herinneringsbord van aardewerk Wereldjamboree Vogelenzang 9 augustus 1937

=============================

Nota Bene; het archief van de Heemsteedse scoutinggroep DE HEEMSTEEDSE TREKKERS, ontvangen van mw. Lies Visser (oud-akela) is via de Heemteedse bibliotheek overgedragen aan het Noord-Hollands Archief.

Een archiefje van p.a. DE TWEEDE HAARLEM, als scoutinggroep in Haarlem opgericht in 1947 is via KEES GROOT, die in zijn jeugd in de Jan van Goyenstraat woonde en later naar Haarlem-Noord (Schoten) verhuisde, bevindt zich in de Heemstede collectie van het Noord-Hollands Archief, dozen 379 (1) en 379 (2)  Onderstaand een tweetal illustraties.

Groepsfoto 1914 – 1935 Die Tweede Haarlem
Uit album van verkennersgroep Die Tweede Haarlem, opgericht 10 mei 1947. Leden; André Péverelli, Lex Haak, Jan Luitingh, Piet Boeree, Rob Kropholler, Ko Sparnaaij, Arnold Luitingh en Fred Smit.