Tags

, , , , , ,

OP VRIJDAG 25 JUNI 2021 promoveerde Harry Broshuis aan de Radboud universiteit in Nijmegen op een proefschrift, getiteld: ‘GODFRIED BOMANS EN HET KATHOLOLICISME. EEN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK NAAR BOMANS ALS REPRESENTANT VAN HET KATHOLIEK SCHRIJVERSTYPE.

Harry Broshuis (83) thuis aan het werk (Groenlosegids)
Vooromslag boek Godfried Bomans door Harry Broshuis. Utrecht, Eburon, verschijnt 25 juni 2021. Ruim 300 p. ISBN 978463013468 29.90 euro

Achteromslag van boek Godfried Bomans en het katholicisme
Vooromslag van een register op Harry Broshuis: ‘Godfried Bomans en het katholicisme’, samengesteld door Frank van der Voordt

GODFRIED BOMANS 250 x GEFOTOGRAFEERD (1)

‘Na te hebben bericht dat hij Mies Bouwman de meest fotogenieke vrouw van het westelijk halfrond vindt, schrijft Bomans: ‘Ik daarentegen ben onfotografeerbaar. Als ik op een foto lach zie ik eruit als een ziek nijlpaard. Lach ik niet, dan vertoon ik de gelaatsuitdrukking van iemand, die aan de groeve staat van zijn beste vriend. Ik moet gewoon niet gefotografeerd worden. Maar collegialiteit brengt me er telkens weer toe om in de meest potsierlijke houdingen te poseren’. (Godfried Bomans , in:  De Volkskrant  van 5 oktober 1963, column “Bij  Carmiggelt thuis’. 

Promotiekaart van het Godfried Bomans Genootschap, 2020; vereniging ter herinnering aan de veelzijdige schrijver, begenadigd spreker en markante (media)persoonlijkheid Godfried Bomans (1913-1971) ‘De foto op de kaart toont Godfried op een “zeepkist”. Hij sprak op zaterdag 27 mei 1967 als eerste spreker in de Sprekershoek in Haarlem op het Vlooienveld van de Haarlemmerhout. Hoewel Godfried nog even tevoren heftig van nee schudde toen hem werd gevraagd te spreken, sprak hij uiteindelijk de toehoorders toch toe over de spellingskwestie. De fotograaf was Eric Koch van ANEFO. Het citaat op de kaart komt uit het interview “Schrijven is schrappen” in Elsevier van 13 oktober 1962. Het werd ook opgenomen in “Op de keper beschouwd”, Werken V: 666: “Humor is ernst, doorgetrokken naar het absurde. Een geestige mededeling is in wezen altijd serieus. Het kristallisatiepunt ligt evenwel anders. En omdat ze lachen, denken de mensen: dat was iets vrolijks. Maar ze lachten omdat ze dat punt waar ze moesten huilen al lang gepasseerd zijn.”.’ [met dank aan Frank van der Voordt]. http://www.godfriedbomans.nl/

2 maart 1913 was het honderd jaar geleden zijn dat Godfried Bomans [voluit: Godfried Jan Arnold Bomans] werd geboren op het adres Bierkade 2a in Den Haag. Het huis bestaat niet meer – G.B. gaf er zelf de voorkeur aan geboren te zijn in Haarlem, waarheen de familie ongeveer een half jaar na zijn geboorte te zijn verhuisd naar het adres Parklaan 12. Intussen meer dan 40 jaar geleden overleden [22 december 1971] is de belangstelling nog altijd redelijk groot. Het Godfried Bomans Genootschap floreert, regelmatig klinkt zijn stem nog bij herhalingen op radio en televisie en worden bijdragen van zijn literaire werk herdrukt. Marloes Clemens schreef een scriptie voor haar studie Nederlands over de sprookjes van Godfried Bomans en in 2013 zijn diverse nieuwe publicaties voorzien. Harry Broshuis bereidt voor de Nijmeegse Alma Mater een dissertatie voor over de religieuze opvattingen van Bomans. Van ‘Bomans in Beeld’ zal een vervolgdeel met tekeningen/cartoons verschijnen. Neerlandicus Jac Aarts geeft in zijn boekenserie over Godfried Bomans een vijfde deel uit met bijdragen van hemzelf en andere personen, al of niet eerder gepubliceerd in de digitale Bomans Krant (1). Zoals bekend werkt dr.Gé Vaartjes aan een biografie over de schrijver-entertainer (2).

Bierkade 2a, geboortehuis van Godfried Bomans (in 1981 kort voor de afbraak genomen)

 

Portret van Godfried Bomans

In de loop van zo’n 40 jaar verzamelde ik in de Heemsteedse bibliotheek materiaal van en over Godfried Bomans. Daaronder ook een paarhonderd foto’s, die ten dele verworven zijn via een Bomansiaan van het eerste uur en excellent kenner van het werk: Frank van der Voordt uit Capelle aan de IJssel. Voorts werden ongeveer 30 afdrukken van foto’s verworven via de heer J.A. Bomans (jongere broer van Godfried), in leven hoofd van het Spaarnestad-fotoarchief te Haarlem. Het naderende honderdste geboortejaar is aanleiding ruim 100 foto’s op het internet te plaatsen. Geleidelijk zullen aanvullingen volgen evenals de begeleidende teksten worden aangepast. Globaal is een onderscheid gemaakt in de volgende 8 categorieën: 1) Voorgeslacht, 2) Jeugd/school-/studententijd, 3) Haarlem en omgeving (Bloemendaal),  4) Sociëteit Teisterbant, 5) Portretten, 6) Radio en Televisiewerk, 7) Activiteiten, als schrijver en entertainer: lezingen, openingen etcetera, 8) Ten slotte; postume herinneringen. Het originele fotomateriaal bevindt zich tegenwoordig in de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18, Haarlem (1)

Een voorlopig overzicht van de inhoud: SPROOKJES 1. In alles uitzonderlijk 1 en 2 (door Jeroen Aartsen), 3 en 4 Dubbele adressering 1: Conclusies en 2: Suggesties (door Marloes Clemens. 5 Recensie (door Jac Aarts), 6. Een spookjesverteller op de wip (door Maurice de Valk). BIBLIOFIEL: 7 Erik in het Frans (door Aral Dijksman), 8 De Snufferd, 9 Voorpublicatie (Van der Plas), 10 Ned. Laureaat, 11 Artsenprijsvraag (door Frank van der Voordt). 12 Bibliofilia. BIOGRAFIE 13. Jonge Godfried (door Harry Broshuis), 14 Zuster Borromée Bomans 100 jaar (door Hans Krol). INTERMEZZO 15. Het millenniumprobleem (door Mari van de Ven), 16 To(o)neelspelen in Kopstukken (door Jac Aarts en Michel Pellaers), 17 Poeslief (door Andries van den Berg. GELD 18. Schrijversacties in de jaren zestig (door Martijn de Vries), 19. Een notenkraakster (door Frank van der Voordt, 20. ‘Bomans zette zichzelf in de markt’ (door Madelon van den Hurk). WAARDE 21. Kritiek op Top 100 (door Jeroen Aartsen). 22 Kees Fens (door Frank van der Voordt. 23/24 Literatuur als flora (door Jac Aarts) en De wondertuin der kunsten (door Martijn de Vries. 25 REDACTIONEEL 25. Huilen samen met de krekels (red.) TOEGIFT 26. Ze leefden niet lang en gelukkig (door Marloes Clemens). (2)  Tijdens zijn leven zijn talrijke artikelen over leven en werk van Bomans verschenen en postuum minstens tien monografieën en/of bundels met herinneringen gewijd aan Godfried Bomans, o.a.: – Herinneringen aan Godfried Bomans; onder redactie van Michel van der Plas. Amsterdam enz., Elsevier enz, 1972 (1ste druk). – Jan Bomans: Godfried achteraf bekeken. Bussum, Centri-Press, 1978. – Ed Popelier: Godfried Bomans. Nijmegen, Gottmer, 1981. – Jeroen Brouwers: De spoken van Godfried Bomans. Amsterdam, De Arbeiderspers etc., 1982. – Michel van der Plas: Buurmans gras. Herinneringen aan Böll, Bomans en Van Duinkerken. – Michel van der Plas: Godfried, het leven van de jonge Godfried 1913-1945. Met redactionele bijdragen van Ted van Turnhout. Bussum, Villa, 1982. – Michel van der Plas: Buurmans gras; herinneringen aan Böll, Bomans en Van Duinkerken. De Prom, 1986. – Antoon Erftemeijer: Godfried Bomans, schrijver tussen kunstenaars. Haarlem, Frans Hals Museum/De Hallen, 2010.

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 13 november 2012.

VOORGESLACHT

Grootvader Jan Michiel Bomans (1850-1909), een rusteloos en ondernemend man die o.a. in 1883 het Haarlemsch Dagblad oprichtte

 

Vader mr. J.B.Bomans (1885-1941), advocaat en politicus

 

Voorpagina van de Katholieke Illustratie , 28 juni 1919

 

Van 1916 tot 1929 was mr.Bomans lid van de Tweede Kamer voor de R.K.Staatspartij; van 1917 tot 1923 wethouder van financiën in haarlem en van 1923 tot zijn overlijden lid van Gedeputeerde Staten en op het laatst ook waarnemend commissaris van de Koningin in Noord-Holland

 

Vader J.B.Bomans en zijn echtgenote Oswalda Reynart op huwelijksreis in het Duitse Boppard aan de Rijn, 15 juli 1908.

 

Vader J.B.Bomans, bijgenaamd ‘de man met de witte das’

 

Mr.J.B. bomans 'met witte das' bij een collegevergadering als wethouder van de gemeente Haarlem, tweede van links gezeteld.

Mr.J.B. Bomans ‘met witte das’ bij een collegevergadering als wethouder van de gemeente Haarlem, tweede van links gezeteld.

 

De lijkkist met J.B.Bomans wordt uit de Bavokerk gedragen om in de koets te worden geplaatst op weg naar de begraafplaats Sint Barbara in Haarlem (KDC-Nijmegen)

 

De koets op weg via de Herenweg naar het kerkhof in Haarlem (KDC-Nijmegen)

 

Bij de uitvaart van mr. J.B.Bomans 21 maart 1941 waren alle luiken van het huis Berkenrode gesloten. Hier passeert de stoet komende van de H.Bavokerk in Heemstede huize Berkenrode op weg naar het Sint Barbara-kerkhof in Haarlem-Noord.

Bij de uitvaart van mr. J.B.Bomans 23 maart 1941 waren alle luiken van het huis Berkenrode gesloten. Hier passeert de stoet komende van de H.Bavokerk in Heemstede huize Berkenrode op weg naar het Sint Barbara-kerkhof in Haarlem-Noord.

JEUGD, SCHOOL- EN STUDENTENTIJD

Het gezin Bomans in 1918. Van links naar rechts: Herman Jan Olaf (1912 geboren en in 1921 overleden), Arnold Jan (1916 geboren, de latere pater Joannes Baptista), vader Johannes Bernardus Bomans, moeder Arnoldina Josephina Oswalda Reynart; Jan Arnold (geboren in 1915), Rex (Reginald) (geboren in 1914), Godfried Jan Arnold (geboren 1913) en Wally (Oswalda) (1909 geboren), de latere zuster Borromée.

 

15 juli 1920 toen de familie in het pand Parklaan 12 in Haarlem woonde. Van links naar rechts: dienstmeisje Annie van Dalen, moeder Bomans-Reynart (36 jaar), Wally, de later ingetreden zuster (10 jaar), Bertha Schneider uit München (die tijdelijk in het gezin was opgenomen om aan te sterken), Herman (8 jaar), Godfried (7 jaar), Rex (6 jaar) Jan (5 jaar) en Arnold, de later ingetreden pater (4 jaar)

 

Moeder Bomans met zoon Jan in de hand en Godfried op de tafel gezeten. Rechts staat de jong verleden Herman.  Circa 1916

Overlijdensbericht Herman Bomans (de Maasbode, 7 mei 1921)

Godfried Bomans als peuter

Godfried Bomans als peuter

 

v.l.n.r. Wally, Herman (ov. 1921), Arnold, Rex, Jan en Godfried Bomans

v.l.n.r. Wally, Herman (ov. 1921), Arnold, Rex, Jan en Godfried Bomans

 

De kinderen Bomans in de jaren twintig. Links zittend Godfried met daarachter zuster Wally. Aan zijn voeten zittend Arnold. Midden staand broer Rex en daarnaast broer Jan.

De kinderen Bomans in de jaren twintig gefotografeerd. Van links naar rechts: Wally, Rex, Godfried, Arnold en Jan

 

bomans2

Kersen eten met de broers Bomans. Van links maar rechts: Jaap Hendrix (een vriendje, later ingetreden als Benedictijn), Rex, Jan, Arnold en Godfried

 

bomans3

Een spel onder de jongens Bomans. ‘Ook gij Brutus’ en Godfried doorboort broer Jan met een paraplu

 

bomans4

Een vroege grap van Godfried die als ‘Madame Godfried’ verkleed de familie beetneemt, welke in de erker van het ouderlijk huis ‘Boshof’ thee zit te drinken

 

Vader en moeder Bomans in de tuin van Berkenrode, 1933 met de zonen Jan Arnold en Godfried (KDC-Nijmegen)

 

Eén van de zonen van mr.J.B.Bomans voor het huis Berkenrode  (KDC-Nijmegen)

 

Het echtpaar Bomans met dochter Wally op vakantie in Stockholm, 1922 (KDC-Nijmegen)

 

bomans2

De weldadigheidsvoorstelling in de stadsschouwburg in Haarlem. Godfried staande vierde van links. Ook zijn broers de Jan, Arnold en Rex komen op de foto voor

 

Kersen eten met de broertjes Bomans. Van links naar rechts: jaap Hendrix (een vriendje, later ingetreden als Benedictijn), Rex, Jan, Arnold en Godfried Bomans

Kersen eten met de broertjes Bomans. Van links naar rechts: jaap Hendrix (een vriendje, later ingetreden als Benedictijn), Rex, Jan, Arnold en Godfried Bomans

 

Vader Bomans was de troste bezitter van een oude Chandler, voordien in eigendom van revueartiste Josephine Baker. Op deze foto zien we van links naar rechts: Wally, Godfried, Arnold, vader (achter het stuur), moeder, Rex en Jan. Korte tijd na deze foto is de auto in Haarlem aangereden nabij de Houtbrug. Beide auto’s waren niet meer berijdbaar en moesten naar garage Kimman gesleept worden, maar de inzittenden kwamen er met lichte verwondingen van af op één zoon na “met diepe sneden in het gelaat. De twee andere kinderen die eenige tanden hebben verloren, zijn weer naar school toe” meldde de krant.

 

Godfried staande tweede van links bij een familiefeest in huize Bomans. Pietsie geheel links. Als derde en vierde links mw. Bomans-Reynart en mr.J.B.Bomans. Vooraan rechts, broer Arnold, de pater.

 

In de tuin van het huis aan de Parklaan 12 in Haarlem met vader en moeder op de achtergrond en de kinderen (Godfried met bril tweede van links) rond een kinderwagen

auto

Bericht autobotsing mr.Bomans, uit: Nieuwsblad van het Noorden, 19-1-1925

 

Vanaf 1920 tot 1926 zat Godfried op de lagere school van de R.K.Schoolvereniging aan de Cruquiusstraat in Haarlem. Ook genaamd ‘de school van Roodnat’ en later ‘de school van Reith’ [staat midden links]. Godfried staat op de bovenste rij tweede van links. De lievelingsjuf van Godfried was juffrouw Smit (voluit: Aletta Geertruida Maria Smit) 

 

In 1978 verscheen een jubileumboek van de R.K.Schoolvereniging te Haarlem 1903- 1978 onder redactie van Ted van Turnhout. Daarin is o.a. een vroeger artikel van Godfried Bomans (leerling van 1919-1926) opgenomen, getiteld: ‘Herinneringen aan de School van Roodnat en Reith'[de twee achtereenvolgende hoofden van deze niet meer bestaande lagere school]. 

 

Nog een klassefoto van Godfried op de lagere school aan de Cruquiusstraat 2 in Haarlem

Nog een klassefoto van Godfried op de lagere school aan de Cruquiusstraat 2 in Haarlem

 

Godfried Bomans kwam naar de R.K.Schoolvereniging terug in 1967 om uit zijn ‘Pim, Frits en Ida’ voor te lezen.

 

Jubileumfoto uit 1978 met Godfried Bomans op de voorgrond onder de rechtse gymladder. Derde en vierde van rechts zien we Harry Prenen en Jan Bomans

 

Godfried Bomans (links boven) bij een kinderpartijtje in Kraantje Lek rond de Holle Boom

Godfried Bomans (links boven) bij een kinderpartijtje in Kraantje Lek rond de Holle Boom. Broer Jan schreef naar aanleiding van deze foto in zijn ‘Godfried achteraf bekeken’: “Hij stak er toen al bovenuit”.

 

Godfried Bomans bezocht zijn lagere school in Haarlem in 1969 en las toen voor uit zijn schoolboekjes ‘Pim, Frits en Ida’

 

Godfried Bomans als gymnasiast en woonachtig op Berkenrode

Godfried Bomans als gymnasiast en woonachtig op Berkenrode

Vlaar

Godfried Bomans, vooraan links, naast pater Vlaar, rector van het Triniteitslyceym in Haarlem

Godfried2

Een foto uit Godfried Bomans’ gymnasiumtijd: op de fiets met de 2 zoontjes van dokter Koot

 

De 20-jarige Godfried Bomans in 1933 als 'soldaat', namelijk vrijwilliger ofwel 'vooroefenaar' bij de Vrijwillige Landstorm

De 20-jarige Godfried Bomans in 1933 als ‘soldaat’, namelijk vrijwilliger ofwel ‘vooroefenaar’ bij de Vrijwillige Landstorm

 

Godfried Bomans en Harry Prenen, sinds het ‘Triniteits’ vrienden voor het leven.

 

Als student kwam Godfried Bomans tussen 1934 en 1937 een aantal malen bij mw.Lizzy Breman-Schouten, die getrouwd met de kunstenaar Co Breman in de villa Sonnewyck woonde. Mw. Breman was een bekeerlinge en had een neiging naar mystiek. Op bovenstaande foto staat Godfried met rechts van hem dochter Elsebee (ook Daske genoemd) en haar moeder mw. Breman-Schouten (foto circa 1935)

 

Godfried in de tuin van Berkenrode met zijn ouders en een onbekende bezoeker (KDC-Nijmegen)

 

Godfried Bomans (midden) als president van het Academie-bestuur, Triniteitslyceum

Godfried Bomans (midden) als president van het Academie-bestuur, Triniteitslyceum in 1932

 

Bestuur van A.L.A. = Arti – Litteris- Amicitiae; overkoepelend orgaan van de r.k. schoolverenigingen in een lokaal van het Triniteitslyceum. Zittend van links naar rechts: D.Smit, pater Ph.Esser [van 1927 tot 1931 tevens aalmoezenier van de door leerlingen van het Triniteitslyceum, zoals Charles van Rooy (de latere KVP-politicus), E.Hoogeveen en E.Schürmann], Godfried Bomans, H.van Boekel, W.Nas. Staand v.l.n.r.: S.Stevens, J.Castelein, J.Stallinga en W.ten Berge (informatie Frank van der Voordt).

=========

Vooromslag van en brochure door Fred Berendse: ‘Wekker & Wierook; Godfried Bomans in Nijmegen’ een uitgave van het Godfried Bomans Genootschap uit 2016.

 

Diner corpsdispuut 'de Gong' in Nijmegen, 193-. Tafelpraeses Jo Cals, de latere minister-president (zit aan tafel vierde van links). Godfried Bomans leunt staande tegen de deurpost

Diner corpsdispuut ‘de Gong’ in Nijmegen, 1930, rond de voor zijn doctoraal examen rechten geslaagde Wim van Dijk, zittend tweede van links. Daarachter staande Godfried Bomans.  Tafelpraeses Jo Cals (de latere minister-president) zit aan tafel derde van links.

 

Godfried Bomans in 1952 even terug bij zijn vroegere dispuut de Gong te Nijmegen (Katholiek Documentatie Centrum)

Godfried Bomans in 1952 even terug bij zijn vroegere dispuut de Gong te Nijmegen (Katholiek Documentatie Centrum)

Het huis in de pater Brugmanstraat in Nijmegen waar de student Godfried Bomans op zijn kamer op de eerste verdieping het boek Erik of het klein insectenboek schreef

 

Ook in een villa aan de Twaalf Apostelenstraat in Nijmegen schreef Godfried Bomans een deel van Erik of het klein insektenboek

 

bomans3

Kandidaat Godfried Bomans en praeses Jo Cals in het Academiegebouw na doctoraal examen van Vic Beermann. Staande v.l.n.r. Godfried Bomans, Jo Cals, Theo van Gruneold, Ben Bakker, Jan Woltring, Loekie Verscheure (broer van Pietsie Verscheure), Rudie Indemans, Koos Broekman. Zittend v.l.n.r.: Wim Peters, Vic Beermann, Louis Verwer. Uit: Wekker & Wierook; Godfried Bomans in Nijmegen, door Fred Berendse. Godfried Bomans Genootschap, 2016, pagina 41.

 

Godfried Bomans en zijn levenslange vriend Harry Prenen in een verkleedscene tijdens hun studententijd.

 

De vrienden Harry Prenen, Godfried Bomans en Jan Mul in ‘s-Hertogenbosch, juli 1942

 

Godfried Bomans als medewerker van het Amsterdams studentenblad Propria Cures

 

Godfried Bomans, staande midden-voor, in een studentenvoetbalelftal te Amsterdam (1938)

Godfried Bomans, staande midden-voor, in een studentenvoetbalelftal te Nijmegen, in 1940. Onder aan de foto staat geschreven: ‘In Nijmegen loopen meisjes rond die alleen reeds een verblijf in deze stad rechtvaardigen.’

 

Winter 1941-1942. Enorme sneeuwpop voor de Sociëteit van de Nijmeegse studenten. Godfried Bomans staat hier voor de sneeuwpop naast de trap met een een pak sneeuw tegen zich aan geklemd.

 

Tijdens een reünie van het lyceum Sanctissimae Trinitatis in 1946 kreeg Godfried Bomans (intussen landelijk bekend als auteur van Erik) een ereplaats naast rector Vlaar.

 

bomans1

Familiefoto: de broers Godfried en Rex bij de 50e verjaardag van Jan Bomans in Heemstede

 

Godfried Bomans in gesprek met zijn broer Arnold, pater Johannes Baptiste op de binnenplaats van het Trappistenklooster in Zundert voor het televisieprogramma Bomans in triplo (1969)

 

Godfried Bomans met zijn zuster Wally lopende op het kerkhof van de paters Trappisten in Zundert

(Uit: Herinneringen aan Godfried Bomans. 1972.

Bomans

Godfried Bomans en zijn op 14 april 1944 getrouwde echtgenote Gertrude Maria (Pietsie) Verscheure  in 1949 gefotografeerd door Maria Austria (MAI/stadsarchief Amsterdam). De weduwe is intussen de 100 jaar gepasseerd.

Godfried Bomans en echtgenote tijdens een langdurig verblijf in Rome, 1954-1955.

HAARLEM EN OMGEVING (HEEMSTEDE/BLOEMENDAAL)

Godfried Bomans en Haarlem (uit: Dwalen door Haarlem, 2007, pagina 96)

 

Het intussen afgebroken huis Boshof in Haarlem waar Godfried Bomans een deel van zijn jeugd doorbracht

Het intussen afgebroken huis Boshof in Haarlem waar Godfried Bomans een deel van zijn jeugd doorbracht

 

Godfried Bomans en zijn vriend, de journalist Herman van Run met devan de sloop geredde naamsteen ‘Boshof’, na 1961 overgebracht naar Bloemendaal

 

Godfried voor het grote huis Berkenrode in Heemstede dat 23 kamers bevatte.

Godfried voor het grote huis Berkenrode in Heemstede dat 23 kamers bevatte.

 

Godfried Bomans aait koe op Berkenrode

 

Tuinderswoning, weiland en koe op Berkenrode

 

Bericht over wijding tot priester van Jan Arnold Bomans uit de Haarlemsche Courant van 10 augustus 1943.

Bericht over opdragen eerste Heilige Mis door neomist Jan Arnold Bomans (=pater Jan-Baptist)uit de Haarlemsche Courant van 10 augustus 1943.

 

Ruim twee jaar eerder, 20 maart 1941 was vader J.B.Bomans plotseling overleden. De begrafenisstoet ging van de Sint Bavokerk in de Heren via het huis Berkenrode naar het r.k.kerkhof Sint Barbara in Haarlem-Noord. Van Berkenrode waren alle luiken gesloten.

 

Kerkhof Sint Barbara in Haarlem. Grafnummer 29 betreft J.B.Bomans. Hij deelt het graf met zijn zoontje Herman Olf die op 9-jarige leeftijd is overleden en met zijn echtgenote Arnolda Reynart, die in 1956 is bijgezet. Zoon Godfried Bomans vervaardigde tekst op zijn zerk:

Kerkhof Sint Barbara in Haarlem. Grafnummer 29 betreft J.B.Bomans. Hij deelt het graf met zijn zoontje Herman Olaf die op 9-jarige leeftijd is overleden en met zijn echtgenote Arnolda Reynart, die in december 1955 is bijgezet. Zoon Godfried Bomans vervaardigde de tekst op zijn zerk: “Voor velen heeft hij gesproken, mogen zij nu spreken voor hem.”

 

Neomist Arnold Bomans (pater Johannes-Baptist van de orde der Trappisten in Zundert) komt per open koets aan bij de St. Bavokerk (1941). Broer Godfried en moeder Bomans-Reynart wachtten hem op; zuster Borromée kreeg geen toestemming daarbij te zijn. Op de achtergrond de Henricus-ulo, daarnaast het Verenigingsgebouw aan de Herenweg.

 

Godfried Bomans met rechts van hem vriend Harry Prenen filosoferend over Immanuel Kant in de Haarlemmerhout ‘Kritik der Reinen Vernunft’. Samen vormden zij de Rijnlandsche Academie, die voorkwam dat de Bakenenesser- gracht in Haarlem werd gedempt.

 

Godfried Bomans, staande tweede van links, bij een familiefeest in huize Berkenrode. Pietsie Bomans-Verscheure zit helemaal links; derde van links mw. Bomans-Reynard en daarnaast haar man mr.J.B.Bomans

 

Bomans en Prenen. Uit: Houten Haarlemmers van A tot Z. Haarlem, 1995, door Eva Bomans & Anja Francissen

Bomans en Prenen. Uit: Houten Haarlemmers van A tot Z. Haarlem, 1995, door Eva Bomans & Anja Francissen

a3c4b474-91e7-8d0b-d103-6d2b4bb70e54

Slot van een ingezonden schrijven van bestuur Rijnlandse Academie, uit het Haarlem’s Dagblad van 8 juni 1937

Zonnelaan1

Godfried Bomans en Zonnelaan 17, uit: Tuinwijk-Zuid in Haarlem, juni 1989

 

Zonnelaan2.jpg

Vervolg van: Godfried Bomans en Zonnelaan 17, uit: Tuinwijk-Zuid in Haarlem, juni 1989.

 

Een thuis schrijvende Bomans (foto Maria Austria). Linksboven (niet te zien) hing een portret van zijn vader

 

Godfried Bomans in een voor hem karakteristieke schrijfhouding , circa 1950 (Kippa)

Godfried Bomans aan het werk in zijn huis aan de Zonnelaan

Godfried Bomans voor de kopie van een schilderij door Mattheus Ignatius van Bree (1816/1817), voorstellende een episode uit het beleg en ontzet van Leiden .in 1574. Het originele werk hangt in museum De Lakenhal te Leiden.

 

Godfried Bomans bij zijn romeinse scooter voor zijn huis aan de Zonnelaan. In Alexander de Bruin, de scooter van Bomans en andere schrijversportretten. Jaarboek Haerlem. Haarlem, 2018, pagina 167

 

In 1943 is Godfried Bomans vanuit Nijmegen verhuisd naar een huurhuis aan de Zonnelaan 17 in Haarlem. Hier poseert hij voor zijn intussen welgevulde boekenkast

In 1943 is Godfried Bomans vanuit Nijmegen verhuisd naar een huurhuis aan de Zonnelaan 17 in Haarlem. Hier poseert hij voor zijn intussen welgevulde boekenkast

 

Deze foto is op 2 maart 1946 genomen toen Godfried Bomans 32 jaar was. Hij schreef hieronder:

Deze foto is op 2 maart 1946 genomen toen Godfried Bomans 32 jaar was. Hij schreef hieronder: “Voor Dr.K.J.L. Alberdingk Thijm, den vereerden vriend van Godfried en Pietsie Bomans.

 

Bomans10

Godfried Bomans in 1943 aan het kaarten met 2 opgenomen onderduikers in zijn huis aan de Zonnelaan in Haarlem. Links de musicus Hans Lichtenstein (in 1933 uit Duitsland uitgeweken en  dirigent geweest van de Haagse Frits Hirsch Operette en rechts Jan ter Gouw, een pottenbakker van beroep. Postuum is aan Bomans de Yad Vashem onderscheiding toegekend.

 

Bomans11

Bevrijdingsfeest op de Grote Markt in Haarlem, 9 mei 1945. Godfried Bomans staat omcirkeld rechts van het bord HALT!

In zijn dagboek, verhaal van de laatste oorlogsjaren, noteerde Godfried Bomans op Zaterdag 5 mei 1945: ‘VRIJ! Vanochtend met Hans [Lichtenstein] de stad in. Overal vlaggen, Veel menschen, doch meerendeels rapalje. Op de Groote  Markt werden de Duitsche verkeers- en verbodsborden afgerukt en vertrapt. Er werd met voetzoekers gewerkt, waardoor er door patrouilleerende Duitsche soldaten en menschen in de Groote Houtstraat werden neergeschoten. Een vreemd contrast: overal vlaggen en zingende menschen, en daartusschen de verbitterd kijkende en tot de tanden gewapende Duitsche weermacht. Des middags werden er meisjes die met Duitschers ‘geloopen’ hadden kaal geschoren (op het bordes van het stadhuis), en vervolgens rondgedragen. De feestelijkheden onderscheiden zich niet door fijnzinnigheid. Het ontbreken van een “middelpunt” is wel zeer merkbaar. Ook doet zich het gemis aan “nationale liederen” pijnlijk gevoelen. Kortom, het is een bende. Reinalda (als onze toekomstige burgemeester gedoodverfd) die zich uitsprak voor een meer waardige herdenking in de Groote Bavo. ’s Avonds: het kan wel zijn dat wij vrij zijn, maar deze toestand vergt toch veel van onze verbeeldingskracht: overal gewapende Duitschers met het geweer in aanslag en verwoed rondkijkend. De meer nadenkenden halen peinzend hun vlaggen in, met het oog op de windsterkte’.  

Uit dagboek Bomans 5 mei 1945 (Literatuurmuseum Den Haag)

Bo1

Viering van een verjaardagsfeest van Godfried Bomans op 2 maart 1946 in zijn huis aan de Zonnelaan Van links naar rechts: Claartje Schade, dr.P.H.Schröder, Jan Bomans, met naast hem mw.Kees Bangert, Netty Andriessen (echtgenote van Mari), Kees Verwey, Godfried Bomans, zittend naast hem Liesbeth Erens (dochter van Emile Erens), mw. Hans de Kat en Mari Andriessen, journalist van Elseviers Weekblad H.A.Lunshof, Harry Prenen, Otto B.de Kat, Miep Schröder (schrijfster en echtgenote van dr.P.H.Schröder), Pietsie Bomans, vooraan zittend vam links naar Rechts: mevrouw Boerma, mw. Bangert en mw.Lunshof-Brants

 

Abbing

 

Een bijeenkomst in het huis van Kees Verwey aan het Spaarne. Boven van links naar rechts: O.B.de Kat, A.Roland Holst, C.Kelk, mevrouw Brantjes-Erens, Godfried Bomans, F.Abbing, mej.J.Tillbusscher, Kees Verwey, Mari Andriessen. Onder: Cornelis Veth, Emile Erens, H.F.Boot, K.J.L.Alberdingk Thijm ((Lodewijk van Deyssel), mevrouw Mulder, hospita van de heer Thijm.

Op 14 april 1944 huwde Godfried Bomans in het stadhuis van Nijmegen met Gertrud Maria Verscheure te Nijmegen. Het kerkelijk huwelijk had in 1945 plaats., Op deze foto poseert het echtpaar, intussen ruim 10 jaar getrouwd, augustus 1955, in de Haarlemmerhout

boom

Bomans aan de Zonnelaan thuis in gedachten voor de boekenkast (foto Ben Meerendonk)

Godfried Bomans was erevoorzitter van de door Cees Alders opgerichte jeugdsociëteit Martinique in Haarlem. Men kwam bijeen in de voormalige schuilkerk van Jan Kraakman (H.D., 6 maart 2021)

Godfried Bomans bij de heropening van het Benelux trefpint in hotel Royal aan het Stationsplein Haarlem (NUA-De Boer)

Godfried Bomans: ‘Mijn populariteit is een misverstand’ (Bomans in gesprek met de Libelle ter gelegenheid van de Boekenweek 1962; Libelle, 1962, nummer 13.

 

Vervolg van: ‘Mijn populariteit is een misverstand’ (Libelle, 1962, nummer 13)

 

Godfried Bomans nadenkende in de tuin van zijn huis te Bloemendaal waar hij de laatste 11 jaar van zijn leven woonde

 

Godfried2

Godfried Bomans aan zijn bureau in Haarlem

 

Staande op een zeepkist sprak Godfried Bomans in 1967 het publiek toe in de sprekershoek op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout. Op de achtergrond het Provinciehuis

 

Veel belangstelling ook van jongeren voor Godfried Bomans op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout (foto De Boer/NHA)

Veel belangstelling ook van jongeren voor Godfried Bomans op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout (foto De Boer/NHA)

godfried3

Godfried Bomans thuis aan het schaken (Eva, april 1956)

 

Godfried Bomans, de schaker en denker

 

Opening van een jeugd schaaktoernooi in Haarlem. Rechts van Godfried Bomans doet wethouder P.W. Voskuilen op advies van Bomans de eerste zet.

 

Lodewijk van Deyssel in gedachten verzonken tijdens een schaakpartij tegen plaatsgenoot Godfried Bomans

Lodewijk van Deyssel in gedachten verzonken tijdens een schaakpartij met plaatsgenoot Godfried Bomans

Bomans als deelnemer aan het Hoogovens-schaaktoernooi in 1960 (NHA-De Boer)

Bakker (‘Boterletterkundige”) S.Riemersma uit Frankeker daagde  met letterkundige Bomans uit voor een schaakduel  (Friese Koerier, 27-11-1958)

 

Godfried Bomans contra bakker Riemersma (Leeuwarder Courant, 9 maart 1959)

 

Godfried Bomans tegen Sake Riemersma in Frankeker  (Guido ’t Sas)

 

Sake Riemersma in zijn schaakpartij tegen Godfried Bomans (Guido ’t Sas)

 

Godfried Bomans in duel met bakker “boterletterkundige” Riemersma uit Frankeker (Guido ’t Sas)Bo2

Godfried Bomans achterop de motorfiets van zijn vriend, de kunstschilder Otto B. de Kat (1955)

Cor Witsche (Pipo de Clown), Godfried Bomans en televisiepresentatrice Ageeth Scherphuis als jury voor een rijmwedstrijd uitgeschreven door de Haarlemse firma met een adressenbestand Vierhand in 1967 (Haarlems Dagblad)

 

Bomans met poes op de schouder speelt schaak tegen zichzelf.

Bomans met poes op de schouder speelt schaak tegen zichzelf (foto Maria Austria)

Januari 1966 tijdens een aflevering van Mies en scène met van links naar rechts Godfried Bomans, Harry Mulisch, Simon Carmiggelt en Mies Bouwman (foto Pieter Boersma)

Euwe

Een schaakpartij van Godfried Bomans met ir. Max Euwe, oud-wereldkampioen schaken 1935-1936 door de Rus Aleksandr. Aljechin te verslaan.  Schaakjournalist mr. E.Spanjaard schreef ten aanzien van Bomans: ‘Zijn spelstijl vertoonde niet de verbeten agressie van de verwoede schaker’. 

 

De enige gymnastiek die Godfried Bomans beoefende was hersengymnastiek. Weliswaar voetbalde hij als scholier, maar zijn grote hobby was schaken. Schaakjournalist Herman Hofhuizen rekende hem tot de 1000 beste schakers van Nederland. Hier is Bomans als eregast op bezoek bij het Hoogovenschaaktoernooi in Wijk aan Zee en tijdens de pauze bezig aan een partijtje biljarten met de Deense internationale grootmeester Bent Larsen (1935-2010).

bomansfilmcontract

Een etentje in restaurant  ’s Heerenhek aan het Houtplein na het tekenen van een filmcontract 30 maart 1963 met Herman van der Horst, Godfried Bomans en van de rug gezien Harmen Ilmers en Hans Kaart (NHA-Cees de Boer) 

Bomans als pianist (en componist) thuis aan de vleugel

 

Nog een foto van de kunstmarkt op het Doelenplein Haarlem, in 1964 geopend door Godfried Bomans Godfried Bomans bij blaasbalg van kunst- en siersmederij A.H.Vermeulen (NHA)

 

Foto uit eind jaren veertig met Godfried Bomans bij een tentoonstelling voor de Vishal in Haarlem

Bomans5

Godfried Bomans als Dickens verkleed tijdens een bijeenkomst van de Dickens Fellowship Haarlem Branch, hier gefotografeerd met Nel Wiener, de moeder van schrijver Lodewijk H.Wiener

‘It was real comfort’ Herinneringen van Lodewijk Wiener, in: Haarlem Dickensian Gazette, oktober 1991, pagina 5.

 

opening

Godfried Bomans bij de tweede Haarlemse Kunstmarkt in de Stadsdoelen, 11 juni 1965  met mevrouw Dresselhuys, een specialiste in het emailleren

 

Godfried Bomans met pijp èn sigaar in Eindhoven gefotografeerd door Guido T’sas (Godfried, jaargang 39, nummer 1, 2017, pagina 38)

 

Bomans opende met een bloemenkrans van de bloemenmeisjes in juni i1966 de jaarlijkse kunstmarkt in Haarlem

 

Een kleinkind van Nicolaas Beets bij de opening van de Hildebrand- tentoonstelling in Haarlem. (1952). In het midden Willem Went en Godfried Bomans

 

comite

Het comité tot Oprichting van het Hildebrand-monument te Haarlem bijeen in 1956 met onder meer Adriaan Roland Holst, burgemeester P.Cremers, Godfried Bomans (als president) en tweede van rechts Mari Andriessen

 

Godfried Bomans met zijn Haarlemse vriend, de kunstsschilder Kees Verwey en op tafel een boek van Lodewijk van Deyssel

Godfried Bomans met zijn Haarlemse vriend, de kunstsschilder Kees Verwey en op tafel een boek van Lodewijk van Deyssel

Godfried Bomans in de kerlder vab Brinkmann onder het portret van Lodewijk van Deyssel in debat in de kelder van restaurant Brinkmann met o.a. rechts Anton van Duinkerken (NHA-De Boer, 21 april 1951)

 

Godfried Bomans op hobbelpaard met Mari Andriessen. Pinksteren 1948 [Uit 'De Hout en het autootje, 2001]

Godfried Bomans op hobbelpaard met Mari Andriessen. Pinksteren 1948 Met dr. Piet Schröder vormden zij het Hildebrandgenootschap, waarvan men enkel lid kon worden wanneer men de Camera Obscura uit het hoofd kende. [Uit ‘De Hout en het autootje, 2001]

 

Godfried Bomans en kunstredacteur Ton Neelissen bij het autotje in de Haarlemmerhout in 1951 (foto Siem Hoeve)

Godfried Bomans en kunstredacteur Ton Neelissen bij het autootje in de Haarlemmerhout in 1951 (foto Siem Hoeve)

 

Bomans' banden; een uitgave van het Godfried Bomans Genootschap

Bomans’ banden (met Haarlem en omgeving), door Fred Berendse; een uitgave van het Godfried Bomans Genootschap (Catawiki)

 

gude4

De foto van Godfried Bomans in het autototje in de Haarlemmerhout siert ook de veilingcatalogus: Godfried Bomans aan Maria (Gude), 19 maart 1997

 

Bij de '14 Juillet'-viering in 1951 is Anton van Duinkerken enkel voor die dag benoemd tot 'Maire de la commune libre de Teisterbant' en is de Nijmeegse letterkundige en hoogleraar verwelkomd door Godfried Bomans

Bij de ’14 Juillet’-viering in 1951 is Anton van Duinkerken enkel voor die dag benoemd tot ‘Maire de la commune libre de Teisterbant’ en is de Nijmeegse letterkundige en hoogleraar verwelkomd door Godfried Bomans

 

Godfried Bomans en Mari Andriessen gefotografeerd bij het autootje in 1948 [Uit: De Hout en het autootje, 2001]

Godfried Bomans en Mari Andriessen op 2 augustus 1955 door de Houtfotograaf vereeuwigd bij het autootje. [Uit: De Hout en het autootje, 2001]

 

Godfried Bomans en Max Euwe spelen schaak met levende stukken op het Doelenplein, 1970, nu Stadsbibliotheek

Godfried Bomans en Max Euwe (rechts) spelen schaak met levende stukken op het Doelenplein, 29 augustus 1970, nu Stadsbibliotheek. Links organisator Paul Scheelings. Toen een loper vanwege een vermoedelijk epileptische aanval omviel, zou Bomans Bomans volgens een toehoorder opgemerkt hebben : ‘typisch het voorbeeld van wat bij zijn tegenstander voor fair play doorging’.   

Nog een foto van het schaaktoernooi en Bomans op het Doelenplein met levende stukken 29 augustus 1970

 

Bomans op de kunstmarkt aan het Doelenplein bij smid A. Verhoeven (NHA)

 

Nog een foto van Bomans bij de blaasbalg van kunst- en siersmederij van A.H. Vermeulen (NHA)

 

bomanseuwe

Godfried Bomans nadenkende over een zet, 29 augustus 1970  (Paul Scheelings)

bomansbloemenmeisjes

Godfried Bomans temidden van de Haarlemse Bloemenmeisjes voor de stadsdoelen van de schutterij  op het Doelenplein (tegenwoordig stadsbibliotheek)

Godfried Bomans en Harry Mulisch. leden van 'de koffieclub' genieten van een kopje koffie in restaurant Lion d'Or in 1956 (NHA)

Godfried Bomans en Harry Mulisch. Leden van ‘de koffieclub’ genieten van een kopje koffie in restaurant Lion d’Or in 1956 (NHA)

Godfried Bomans deelt in Haarlem grammofoonplaatjes uit aan o.a. ziekenhuis verpleegkundigen op 27 augustus 1970 (NHA De Boer)

Bomans lezend e in ziekbed, 1951 (foto Ben van Meerendonk, IISG)

Bomans lezende in ziekbed, 1951 (foto Ben van Meerendonk, IISG)

 

Godfried Bomans en enige andere personen in kledij uit de tijd van de Camera Obscura in de Haarlemmerhout, 19 juli 1952

Godfried Bomans en enige andere personen in kledij uit de tijd van de Camera Obscura in de Haarlemmerhout, 19 juli 1952

 

Het Litterarisch Dispuut Gezelschap B.E.E.T.S. uit Leiden hield op 17 november 1955 een bijeenkomst op de Grote markt in Haarlem in aanwezigheid van Godfried Bomans. Vooraan leggen burgemeester Cremers (rechts) en de heer W.E.Haak, voorzitter van het Leidse dispuut een erekrans (NHA)

Het Litterarisch Dispuut Gezelschap B.E.E.T.S. uit Amsterdam hield op 17 november 1955 een bijeenkomst op de Grote Markt in aanwezigheid van Godfried Bomans. Vooraan leggen burgemeester P.O.F.M.Cremers (rechts) en de heer W.E.Haak, voorzitter van het in 1879 opgerichte dispuut, een erekrans bij een geboetseerd kopje van Nicolaas Beets. Ter ondersteuning van Bronner werd door het dispuut een petitie aangeboden aan oud-lid, nu burgemeester  Cremers. Godfried Bomans hield een toespraakje waarin hij zei verheugd te zijn over deze spontane actie. Zijn grootvader en vader hadden al in het Hildebrand-comité gezeten (!) maar nog had hij weinig hoop dat het beeld ooit in Haarlem zou worden geplaatst. Toch zag hij dankzij deze actie een kleine lichtstraal en uitte de veronderstelling dat de aanwezige studenten als grijsaards de onthulling van het echte monument zullen meemaken.  (foto C.de Boer NHA-Haarlem)

 

Godfried Bomans tijdens een bijeenkomst in de schouwburg in 1963

Godfried Bomans tijdens een bijeenkomst in de schouwburg in 1963

 

Al in 1914 was Jan Bronner bezig met zijn eerste ontwerpen voor een Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout

Al in 1914 was Jan Bronner bezig met zijn eerste ontwerpen voor een Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout

 

Beeldhouwer Jan Bronner hakkend aan Hildebrand

Beeldhouwer Jan Bronner hakkend aan Hildebrand

 

Bij de herdenking van de 50ste sterfdag van Nicolaas Beets in 1953 deelde Godfried Bomans aan de 10.000ste bezoeker van een Beets-tentoonstelling een exemplaar uit van de Camera Obscura. Op de achtergrond een ontwerp-beeld van Bronner.

Bij de herdenking van de 50ste sterfdag van Nicolaas Beets in 1953 deelde Godfried Bomans aan de 10.000ste bezoeker van een Beets-tentoonstelling een exemplaar uit van de Camera Obscura. Op de achtergrond een ontwerp-beeld van Bronner. {Boek aanwezig in Bomans-collectie van Heemstede-archief NHA)

 

Bij het halve eeuwfeest van het Hildebrand-comité is een herdenkingsbord vervaardigd met de namen van de bestuursleden in 1963 (foto Rob Mostert)

Bij het halve eeuwfeest van het Hildebrand-comité is een herdenkingsbord vervaardigd met de namen van de bestuursleden in 1963: Mari Andriessen, mr.A.Beets, Godfried Bomans, G.D.Gratama, mr.J.H.J.Hoog, A.D.Huijsman en Jan D.Voskuil (foto Rob Mostert)

 

Leden van het Hildebrandcomité tijdens de gemeentraadsvergadering van 18 mei 1960. Van links naar rechts: A.D.Huisman (lid), J.H.J.Hoog (voorzitter) en J.D.Voskuil (secretaris). Lid G.Bomans was verhinderd. (foto C.de Boer; NHA) Zie ook: Nop Maas. Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout. Haarlem, Vereniging Haerlem, 2002. Voorts  verscheen ter gelegenheid van de feestelijke onthulling van het nieuwe Hildebrandmonument – met replica’s – op 13 september 2004 de boekuitgave: ‘Hildebrandmonument Haarlemmerhout.

 

Ontwikkeling nieuwe beelden . Hildebrand gipsafgietsel. (Uit: Hildebrandmonument Haarlemmerhout, 2014, pagina 78).

 

Godfried Bomans met zijn echtgenote het middelpunt op het Hildebrandfeest 19 juli 1952 in Dreefzicht. Het feest stond onder auspiciën van Teisterbant en was bedoeld als een crowdfunding actie om geld bijeen te brengen voor het Hildebrand-monument van Jan Bronner.

 

Het Hildebrand-monument van Jan Bronner in de Haarlemmerhout in 1968 (foto W.J.van Borselen)

Het Hildebrand-monument van Jan Bronner in de Haarlemmerhout in 1968 (foto W.J.van Borselen) Met de beelden van Hildebrand, Teun de Jager, Van der Hoogen, Grootmoeder Kegge, Buikje, Keesje (het diakenhuismannetje), Suzette Noiret, Robertus Nurks en Stastok.

 

Godfried Bomans proost in de Haarlemmerhout op het Hildebrand-monument, een jarenlange creatie van professor Bronner

 

2 juni 1967: van links naar rechts mr. J.Hoog, wethouder J.Voskuilen en Godfried Bomans, drie notabele leden van het Hildebrand-comité, leggen 2 juni 1967 bloemen voor hhet dan 'vijfjarige' Hildebrand-monument in de Hout.

2 juni 1967: van links naar rechts mr. J.Hoog, J.Voskuil en Godfried Bomans, drie notabele leden van het Hildebrand-comité, leggen 2 juni 1967 bloemen voor het dan ‘vijfjarige’ Hildebrand-monument in de Hout.

 

Het Hildebrand-monument van (zonder de fonteinbak) na verhuizing vanuit Haarlem naar Heino (foto Frans Westerik)

Het Hildebrand-monument van (zonder de fonteinbak) na verhuizing vanuit Haarlem naar de tuin van kasteel Nijenhuis in Heino, Overijssel. (foto Frans Westerik)

 

Op 14 september 2014, op de 200ste geboortedag van Nicolaas Beets, is voor de derde maal onder grote belangstelling na een restauratie het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout onthuld

Op 14 september 2014, op de 200ste geboortedag van Nicolaas Beets, is voor de derde maal onder grote belangstelling na een restauratie het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout onthuld

 

Het dispuut B.E.E.T.S. was 14 september 2014 aanwezig bij de onthulling van het monument in de Haarlemmerhout, hier poserend voor het beeld van Hildebrand

Het dispuut B.E.E.T.S. was 14 september 2014 aanwezig bij de onthulling van het monument in de Haarlemmerhout, hier poserend voor het beeld van Hildebrand

 

De Haarlemse toneelgroep J.J.Cremer bracht 13 september 2014 bij gelegenheid van Nicolaas Beets 200ste geboortedag bij zijn geboortehuis in de Koningstraat een postuum eerbetoon

De Haarlemse toneelgroep J.J.Cremer bracht 13 september 2014 bij gelegenheid van Nicolaas Beets 200ste geboortedag bij zijn geboortehuis in de Koningstraat een postuum eerbetoon (foto Esther Windhorst)

bomansmul1

Bomans met componist Jan Mul achter de piano, 23-7-1964) (De Boer/NHA)

Godfried Bomans tot ereburgemeester benoemd van de Haarlemse Kunstbeurs

 

hillcottage

Voordat de villa van Bomans werd omgedoopt tot ‘Boshof’ was de naam ‘Hill Cottage’. Op bovenstaande foto uit de Margriet van 1961 wordt Jan Versteegh, voorzitter van de Godfried Bomans Kring, overhoord [ een examentje in “Pinkelman” door de meester. Na voldoende goede antwoorden werd hij binnen gelaten.

 

kring

Begin jaren 60 van de vorige eeuw stonden de mensen in de rij om als kandidaat-lid te worden toegelaten bij de Godfried Bomans Kring. Na opheffing omstreeks 1966 is 1 juni 1972 door Bert Koekebakker (1948-1984) het nog altijd florerende Godfried Bomans Genootschap opgericht. Bij de oprichting in 1972 aanvankelijk Godfried Bomans Society geheten]

 

Godfried Bomans als spreker bij de opening van de jaarlijkse kunstmarkt voor het gehandicapte kind bij het Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof in Haarlem in 1966

 

Op 10 juni 1966 opende Godfried Bomans de kunstmarkt in Haarlem, waarvan de opbrengst ten goede kwam van gehandicapte kinderen. Bomans werd bij die gelegenheid benoemd tot ereburgemeester van de kunstmarkt. Op deze foto met ‘ambtsketen’, een kunstenaar en twee Haarlemse bloemenmeisjes

 

Godfried Bomans was een groot liefhebbers van aaibare poezen. ‘Het zijn zwijgzame, trotse, superbe dieren, ongenaakbaar van topt tot staart vervuld van een suprème minachting van wat wij, mensen, menen, denken en doen’ (Oude en Nieuwe Buitelingen).

 

Cor Witschge (Pipo de Clown), Godfried Bomans en tv-omroepster Ageeth Scherphuis als jury voor een rijmwedstrijd in 1967 was uitgeschreven. Er kwamen 20.000 rijmen binnen en 50.000 kleurplaten. De Haarlemse firma met adressenbestanden was in 1952 opgericht door Jan J.H.de Wit

 

Godfried Bomans met poes in de tuin.

Scan1576

Godfried Bomans vertelt een sprookje aan twee kinderen. Henno Zelis uit Aerdenhout, tegenwoordig werkzaam bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, vertelde me in mei 2019 de volgende anekdote. Als kind zat hij op de lagere school in Aerdenhout in de klas met Arnold Bomans, de zoon van Jan Bomans, die in huize Elba aan de Herenweg woonde. Bij een verjaardag van Arnold is door zijn ouders een partijtje thuis georganiseerd. Henno was daarbij aanwezig. Plots kwam op gegeven moment een grote man binnen die een verhaaltje kwam vertellen, een sprookje. Onwetend wie dat was realiseerde hij zich pas jaren later dat die man Godfried Bomans, de oom van Arnold, was geweest.

Uit: Villa’s blijven, hun namen niet. Haarlems Dagblad, 3 maart 2017. Het pand Parkweg 10 is in 1887-1888 gebouwd onder architectuur van J.Scholtens (Provinciale Waterstaat). Aan de rand van de tuin staat een neoclassicistisce klokkentoren afkomstig van het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg. In de voortuin sinds 2000 een sculptuur van Pa Pinkelman en Tante Pollewop.

Parkweg.jpg

Het huis Parkweg 10 dat de familie Bomans na 1960 betrok. Luchtfoto volgens afspraak gemaakt waarbij Godfried Bomans beneden rechts (nauwelijks zichtbaar) met een vlag staat te zwaaien (uit Ons Bloemendaal, 26e jaargang, winter 2002, pagina 28

Villa 'Boshof' , Parkweg 10 in Bloemendaal waar de familie Bomans vanaf 1961 woonde.

Villa ‘Boshof’ , Parkweg 10 in Bloemendaal waar de familie Bomans vanaf 1960 woonde. Links naast de voordeur was de werkkamer van Godfried Bomans. (foto J.P.Teengs).

Godfried Bomans achter zijn huis aan de Parkweg (Archief GBG) in Bloemendaal

 

Duin achter het huis van Bomans in Bloemendaal

 

Bomans achter zijn huis met zicht op het bos (NHA- De Boer)

Bomans

Godfried Bomans in zijn Bloemendaalse tuinprieel

Godfried Bomans hakt hout voor het door hemzelf gebouw prieeltje

Scan1490

In de tuin van Parkweg 10 Bloemendaal is door de familie Schipper een sculptuur van Pa Pinkelman en Rante Pollewop geplaatst in herinnering aan de creatieve vader Godfried Bomans (Haarlems Dagblad, 29 mei 2000)

Boshof

Een tekening van villa ‘Boshof’ aan de Parkweg door kunstenaar J.F.Geusebroek uit 1971 in Bloemendaal

 

De villa Parkweg 10 van de andere zijde. Hier woonde mr.F.M.J.Hagemeijer, die als advocaat en procureur van 1913 tot 1918 in Haarlem was geassocieerd met mr.J.B.Bomans. Zoon Godfried noemde de heer Hagemeijer 'oom Frans' en diens vrouw 'tante Alida'. Mr.F.M.J.Hagemeijer bewoonde villa 'Cottage Hill', Parkweg 10 in Bloemendaal totdat Godfried Bomans het pand in 1961 overnam en de naam later wijzigde in 'Boshof'. (foto J.Teengs)

De villa Parkweg 10 van de andere zijde. Hier woonde mr.F.M.J.Hagemeijer, die als advocaat en procureur van 1913 tot 1918 in Haarlem was geassocieerd met mr.J.B.Bomans. Zoon Godfried noemde de heer Hagemeijer ‘oom Frans’ en diens vrouw ‘tante Alida’. Mr.F.M.J.Hagemeijer bewoonde villa ‘Cottage Hill’, Parkweg 10 in Bloemendaal totdat Godfried Bomans het pand in 1961 overnam en de naam later wijzigde in ‘Boshof’. (foto J.Teengs)

 

godfried4

Godfried Bomans bij zijn tuinhek in Bloemendaal  (Eva, 8 februari 1963)

Voor informatie over BOSHOF zie https://ilibrariana.wordpress.com/2012/07/03/twee-vrienden-over-godfried-bomans-en-harry-prenen-door-herman-van-run/

Godfried Bomans thuis en zijn truc met de zwarte poesjes

 

Godfried Bomans vierde 2 maart 1963 thuis in Bloemendaal zijn vijftigste verjaardag De schrijver bewondert een Abraham van een bakker uit Purmerend.

 

Bomans met pijp filosoferend voor de boekenkast

 

Godfried in 1963 bij een familiedineetje ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag met links van hem Arnold en Rex ter rechterzijde.

Godfried in 1963 bij een familie-etentje ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag met links van hem Arnold en Rex ter rechterzijde.

 

Bij de holle boom in Bloemendaal-Overveen nabij Kraantje Lek. Godfried Bomans en collega-schrijver Adriaan Morriën poseren voor fotograaf Philip Mechanicus

 

Godfried Bomans in zijn woonplaats Bloemendaal in het raadhuis spreekt met mr.F.Kranenburg, Commissaris der Koningin in Noord-Holland en diens echtgenote

Godfried Bomans in zijn woonplaats Bloemendaal in het raadhuis spreekt met mr.F.Kranenburg, Commissaris der Koningin in Noord-Holland en diens echtgenote

 

Deze foto zou in de omgeving van Haarlem zijn gemaakt maar alle naspeuringen ten spijt kon tot op heden de locatie niet achterhaald worden. Op de achterzijde staat: uitkijktoren en als stempeldatum 28 oktober 1961

 

Godfried Bomans bij een bezoek aan der derde klas van het Haarlemse Mendel-college. Links de leraar Nederlands F.X.Koot. Uitgezonden in AVRO-televisieserie 'Uit de school geklapt', 25 februari 1964

Godfried Bomans bij een bezoek aan der derde klas van het Haarlemse Mendel-college. Links de leraar Nederlands F.X.Koot. Uitgezonden in AVRO-televisieserie ‘Uit de school geklapt’, 25 februari 1964

 

Bij de opening van een expositie met werk van Harry Prenen (zittend met pijp). Staande tweede van links Jan Mul. Helemaal rechts Godfried Bomans (www.janmul.nl)

Bij de opening van een expositie met werk van Harry Prenen (zittend met pijp). Staande tweede van links Jan Mul. Helemaal rechts Godfried Bomans (www.janmul.nl)

 

Godfried Bomans in Bloemendaal, circa 1966

Godfried Bomans in Bloemendaal, circa 1966

 

Godfried Bomans mediterend in het duin

Godfried Bomans mediterend in het duin

 

Godfried Bomans omringd door boeken en papieren

Godfried Bomans omringd door boeken en papieren

Bomans

Bomans met glas (foto W.L.J.Cosenheim)

Dr.D.H.Peereboom Voller, burgemeester van Bloemendaal. speldt bij Godfried Bomans op 29 april 1968 de versierselen op, behorende bij de ridderschapsorde van Oranje Nassau.

 

Nog een foto van het opspelden der koninklijke onderscheiding. In het midden kijkt een tevreden echtgenote van Godfried toe.

 

Trots poseerde Godfried Bomans toen hij op 29 april 1968 namens de Koningin door de burgemeester van Bloemendaal de versierselen kreeg opgespeld behorende bij het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.

Niet van honden, maar Bomans was wèl een groot liefhebber van poezen

 

Lichtenstein3

Bomans poserend voor de boekenkast in de Zonnelaan

 

Foto uit 1965: Godfried Bomans schrijvend in zijn werkvertrek, sinds 1961 woonachtig op Boshof aan de Parkweg in Bloemendaal

 

Poserend en werkend bij kunstenares Aleid Slingerland thuis in Aerdenhout (1965)

 

Godfried Bomans nadenkend in de tuin van Boshof, Bloemendaal, 1967

 

Godfried Bomans met sigaret in de mond en dochtertje Eva op schoot achter de piano in Bloemendaal

 

verdiept.jpg

Godfried Bomans verdiept in een boek

 

Godfried Bomans in zijn woonplaats Bloemendaal gefotografeerd

Godfried Bomans in zijn woonplaats Bloemendaal gefotografeerd

 

Godfried Bomans in 1969 in zijn huis gefotografeerd door Louis van Paridon

 

Godfried Bomans. Uit: Hollandse helden in de jaren 60; het kleurenarchief van Louis van Paridon. Onder redactie van Rianne van Dijck, met medewerking van o.a. Robert Ammerlaan. Uitgave van Johan Enschedé Amsterdam, 2019.

 

Godfried Bomans, Eva en de heer Slingerland in het prieel van Godfried’s tuin (1965)

 

Godfried Bomans bij een reuzenplant in de tuin

Godfried Bomans bij een reuzenplant (berenklauw) in de tuin. Broer Jan dacht dat die een grotere had in zijn Heemsteedse tuin.

 

Godfried Bomans in de tuin (foto Nico van der Stam)

Godfried Bomans in de tuin (foto Nico van der Stam)

 

Godfried Bomans met winters uitzicht vanuit zijn huis filosoferend voor het raam.

Godfried Bomans mediterend met winters uitzicht vanuit zijn huis filosoferend voor het raam. Lode Crarybeckx, toenmalig burgemeester van Antwerpen, merkte terecht op: ‘Iets dolends had hij’.  

 

Godfried Bomans bij opening speeltuin de Linnaeushof in Bennebroek, 15 mei 1963 (foto Joop van Bilsen)

Godfried Bomans bij opening speeltuin de Linnaeushof in Bennebroek, 15 mei 1963 (foto Joop van Bilsen)

 

Bomans op zijn favoriete speelwerktuig in de Linnaeushof (foto Joop van Bilsen)

Bomans op zijn favoriete speelwerktuig in de Linnaeushof (foto Joop van Bilsen)

 

Godfried Bomans in de Linnaeushof, 15 mei 1963 (foto Joop van Bilsen)

Godfried Bomans in de Linnaeushof, 15 mei 1963 (foto Joop van Bilsen)

 

Fotokaart van het Godfried Bomans Genootschap met citaat en foto van Bomans in 1963 in de Linnaeushof te Bennebroek

 

Godfried Bomans in 1963 op weg naar de opening van een indianendorp in de Linnaeushof te Bennebroek

Godfried Bomans in 1963 op weg naar de opening van een indianendorp in de Linnaeushof te Bennebroek

Terry Roozen vertelde in de boekuitgave ‘Mooi dorp; Bennebroekse verhalen’ (2014): ‘Er kwam een indianendorp bij in mei 1963. De speeltuin had een heel grote glijbaan en schommels. Er kwam ook ook een waterbrug. Die mocht ik met mijn broers uitproberen. De ouders kwamen gezellig met de kinderen mee. In het indianendorp hadden we ook pony’s. Die waren van onszelf. We hadden er acht. De kinderen konden dan ook pony rijden. Bij de opening werd Godfried Bomans aan de totempaal vastgebonden’

Godfried Bomans opent een indianendorp in speeltuin Linnaeushof te Bennebroek (foto G.van der Werff)

Godfried Bomans opende een indianendorp in speeltuin Linnaeushof te Bennebroek en werd prompt vastgebonden. (foto G.van der Werff)

 

Opening van een waterfietswedstrijd in de Linnaeushof Bennebroek (1964)

Opening van een waterfietswedstrijd in de Linnaeushof Bennebroek (1964)

 

Godfried Bomans bij opening van speeltuin de Linnaeushof in Bennebroek, 1967

Godfried Bomans bij opening van speeltuin de Linnaeushof in Bennebroek, 1967

 

Godfried Bomans een boek raadplegende uit zijn boekenkast in Bloemendaal, 1963 (foto Inez van 't Hoff)

Godfried Bomans een boek raadplegende uit zijn boekenkast in Bloemendaal, 1963 (foto Inez van ’t Hoff)

 

De villa van Bomans aan de Parkweg in Bloemendaal (foto De Nijs)

De villa van Bomans aan de Parkweg in Bloemendaal (foto De Nijs)

Voor mislukte ballonvaart met Mini Boesman in Zandvoort (1951) en opening speeltuin Linnaeushof in Bennebroek (1963), zie: deel 2.

Godfried Bomans 3 november 1948 in gesprek met links radiopriester pater Piet Wesseling (1916-1978; was later pastoor in Spijkenisse) en rechts redacteur/scenarioschrijver Anthony Sips

SOCIETEIT TEISTERBANT

Oprichtingsvergadering van sociëteit Teisterbant, 16 augustus 1949 in de Bilderdijkzaal van café-restaurant Brinkmann te Haarlem. V.l.n.r. staand achter Dolf Planteydt, portier Spoor, Miep Schröder-van Gogh, David Koning, Piet Leffelaar (uit Laren). Vooraan zittend: LODI ALI COHEN, Jan Brants, Godfried Bomans, Otto B.de Kat.

Oprichtingsvergadering van sociëteit Teisterbant, 16 augustus 1949 in de Bilderdijkzaal van café-restaurant Brinkmann te Haarlem. V.l.n.r. staand achter Dolf Planteydt, portier Spoor, Miep Schröder-van Gogh, David Koning, Piet Leffelaar (uit Laren). Vooraan zittend: Lodi Ali Cohen, Jan Brants, Godfried Bomans, Otto B.de Kat.

 

bomans10

De Teisterbantse ‘Mannschaft’in 1951. Bovenste rij o.a. Godfried Bomans, Jules Chapon, Poppe Damave. Onderste rij: Jacques Moolenijzer, W.L. (Boebi) Brugsma, David Koning en Frans Funke

 

GodfriedBomans en Teiterbant, Grote Markt 13 Brinkman. Uit: Haarlem moet je zien: 103 Schrijvershuizen. Door Sak van den Boom, 2019, p. 78-79.

Bo3

Tijdens een Teisterbant-avond in 1956 met van links naar rechts: Erna Postma (vrouw van Anton Heyboer), Anton Heyboer, Godfried Bomans, de schrijfster Harriët Laurey en haar man, journalist  Ton Neelissen.  Monique de Knegt schreef in en artikel ‘Anton Heyboers eigen wereld’ (Haarlems Dagblad, 2-7-1994): Toen Heyboer uit de oorlog kwam, leefde hij een tijdlang van de vuilnisbelt in Heemstede. Daar vond hij complete diners. “Ik woonde in een afbraakbuurt in Haarlem. Zonderrelatie of vrienden. De mensen meden me. Toen ben ik begonnen met krassen. Ik kon het niet. maar dat interesseerde mij niet. Kort daarna ben ok beland in het krankzinnigengesticht in Santpoort. Godfried Bomans heeft me eruit gehaald. Ik ontmoette hem op verlof in Haarlem. Was op zoek naar een kamer. Hij zei dat het nooit zou lukken een kamer te vinden als ze hoorden waar ik vandaan kwam”. Van Bomans mocht hij een kamer bewonen boven de sociëteit ‘Teisterbant waarvan de schrijver voorzitter was.’

(Godfried Bomans. Uit biografie Jan van Borssum Buisman, door Willem Veenhoven. 2002, pagina 32)

 

Godfried Bomans bij een diner van Teisterbant in de kelder van Brinkmann, Haarlem

 

Godfried Bomans (links) en Harry Mulisch op bezoek in juli 1956 bij twee andere leden van Teisterbant, Ank en Dolf Plantheydt, destijds woonachtig in huize Eindenhout

 

Anton Heyboer en Godfried Bomans; door Aad van der Mijn. Voorzijde van Hollands Diep, jaargang 1, nummer 4, december 1975

 

Godfried Bomans als begenadigd tafelredenaar bij het 10-jarig bestaan van sociëteit Teisterbant in 1960

 

Harry Prenen ontvangt uit handen van Godfried Bomans de prijs in een welprekendheidswedstrijd bij sociëteit Teisterbant, januari 1951.

 

Zaterdag 19 juli 1952 organiseerde Teisterbant een gecostumeerd bal in Dreefzicht, de vroegere buitensociëteit van de rederijkerskamer ‘Trou moet Blijcken’. Een aantal gasten verkleedde zich bij Bomans thuis in de Zonnelaan alvorens zich on de kleding uit de tijd van de Camera Obscura naar het etablissement te begeven. Op de foto v.l.n.r. Pietsie en Godfried Bomans, Jacques Moolenijzer, Piet Leffelaar en Jules Chapon.

 

Zangeres Erna Spoorenberg, geaccompagneerd door Jacques Moolenzijzer en Godfried Bomans, op weg naar de Vleeshal

 

Maart 1953: viering van de 40ste verjaardag van Godfried Bomans in Teisterbant. Van links naar rechts: componist Wouter Paap. midden schrijfster Miep Schröder-van Gogh en rechts de jubilaris Godfried Bomans, versierd met carnavalsmedaille en andere onderscheidingen.

 

De Vlaamse schrijver Marnix Gijsen in 1960 als eregast van Teisterbant  met links Godfried Bomans en rechts van hem Pietsie Bomans

 

22 november 1968: erevoorzitter Godfried Bomans reikt de 80jarige dichter Adriaan Roland Holst via een oorkonde het erelidmaatschap over van de Haarlemse kunstenaarssociëteit Teisterbant

 

19 april 1950: Godfried Bomans en zijn echtgenote Pietsie met andere genodigden in de Vleeshal bij het door Teisterbant georganiseerde concert ‘Mozart con variazioni’

 

14 juli 1951. Anton van Duinkerken is door Godfried Bomans als praeses van Teisterbant benoemd tot ‘Maire de la commune libre de Teisterbant’ . Tussen hen in Guusje en Jan Brants. Rechts van Bomans: Dolf Planteydt en helemaal rechts mogelijk Dirk Hessels (?) (foto ontvangen van Frank van der Voordt, erelid van het Godfried Bomans Genootschap,  NHA Haarlem)

 

teis1

Bij de viering van het eerste lustrum van Teisterbant, 5 februari 1955, vond na opvoering van de ‘Roversymfonie’ een bal plaats. De toenmalige president der sociëteit G.B. (kenbaar aan het onderscheidingsteken dat hij volgens een in onbruik geraakte etiquette op zijn vest draagt) wordt bedreigd door een gewoon lid, welk incident zich voordeed na het bal.

 

teis2

De werkers van het eerste uur (tot 1965) van sociëteit Teisterbant

 

teis5

Rond bier en wijn gezelligheid en soms een uitspattinkje in de kelder van Brinkmann

 

Teis3.jpg

President Bomans met de kunstschilder Otto B. de Kat (secretaris) en staande portier Spoor

Scan1664

Een diner van Teisterbant in de keldersociëteit van restaurant Brinkmann omstreeks 1960. Links  van de tafel zittend v.l.n.r.: Godfried Bomans, Hans de Kat-van Zijl, Anton van Duinkerken, Guusje Brants, Harry Prenen. Daarachter v.l.n.t.: Annie Paap, twee onbekende dames, Piet Schröder, Nettie Andriessen,-Koot, Miep Schröder, Wouter Paap, twee onbekenden, Jan Mul. Rechts van de tafel, op de voorgrond v.l.n.r.: Emmy van Lokhorst (voorover gebogen), Pietsie Bomans, Jan Brants (gedeeltelijk zichtbaar), Mari Andriessen (met vlinderdas). Boven Brants staat Lodi Ali Cohen en rechts van hem Adriaan Roland Holst. Uiterst rechts: Liesbeth Erens.

teis4

Godfried Bomans in gesprek met Marnix Gijsen die  ter ere van zijn 60ste verjaardag bij Teisterbant een diner kreeg aangeboden. Links de dichteres Hans van Zijl en rechts mevrouw Bomans-Verscheure

Scan1666

Uitsnede van foto hierboven. In het midden mr. Lodi Ali Cohen, met rechts van hem dichter Adriaan Roland Holst. Uiterst rechts Liesbeth Erens van ’t Oude Slot Heemstede. Op de voorgrond v.l.n.r.: de schrijfster Emmy van Lokhorst, notaris Jan Brants uit Heemstede (gedeeltelijk zichtbaar) en beeldhouwer Mari Andriessen. Diner, circa 1960 Teisterbant.

teis6

‘Les Frères Jacques’ op bezoek bij Teisterbant. Bomans achter de kunstschilder Jules Chapon, ieder in gesprek met een frère; rechts Teisterbant’s baarkeeper als frère vermomd.

Scan1665

Een dichtersmaal in sociëteit Teisterbant, 8 januari 1957. Bovenste rij van links naar Rechts: mr.Hellema, Barend Rijdes, mr. Roozen, Govaert van den Bergh, Pieter Leffelaar. Middelste rij v.l.n.r.: Piet Schröder, mevrouw Leffelaar, Tjebbo Franken, mevrouw Breure, mevrouw Brants, Hans de Kat-van Zijl, onbekende, mw.Pietsie Bomans-Verscheure, Jan Brants, mevrouw Franken, Len Breure. Onderste rij v.l.n.r.: Otto B. de Kat, Harriët Laurey, Godfried Bomans, Miep Schröder, onbekende, Ton Neelissen, mevrouw Hellema en Lodi Ali Cohen. 

Marnix Gijsen te gast bij Teisterbant in Haarlem. op 12-11-1959. Van links naar Rechts: mw. Hans De Kat-van Zijl (secr.), Godfried Bomans, Marnix Gijsen, mw. Pietsie Bomans, Jan Brants (AMVC – Letterenhuis Antwerpen)

Drie presidenten van Teisterbant aan boord van het stoomschip Teisterbant genieten van hun oorlam. Van links naar Rechts: Godfried Bomans, Jacques Moolenijzer en Joop Landré

 

Enkele ereleden en leden van verdiensten van sociëteit Teisterbant. V.l.n.r.: Ali Lodi Cohen, Jacques Moolenijzer, mr. Joop Landré, Jules Chapon, Godfried Bomans, Frans Funke, mr. W.H.Hellema, Dolf Planteydt en Tjebbo Franken

 

Teisterbant-memorabilium geveild bij Bubb Kuyper In Haarlem

Teisterbant-memorabilium geveild bij Bubb Kuyper In Haarlem

================================

Bloemendaalse foto’s door Gideonse, 1965-1970

bomans4

Godfried Bomans aan het werk

 

bomans3

Godfried Bomans lezend in zijn bibliotheek

 

Bomans2.jpg

Bomans staande lezend voor de boekenkast

 

bomans7

Godfried tijdens een schaaksessie

 

bomans1

In de tuin van zijn huis in Bloemendaal

 

bomans5

Bomans in de tuin

 

Vooraanzicht van villa ‘Boshof’ waar Godfried Bomans de laatste tien jaar van zijn leven woonde (foto J.P.Teengs, 12-9-2021). Helemaal rechts het later geplaatste antieke koepeltje afkomstig van ‘Meer en Berg’, voormalig provinciaal (psychiatrisch) ziekenhuis  in Santpoort

 

In de tuin van Boshof (J.P.Teengs, 12-9-2021)

 

Nog een foto van de Boshof-tuin aan de Parkweg in Bloemendaal (J.P.Teengs, 12-9-2021)

=====================================

Verlofpas en pasfoto voor tocht van Godfried Bomans als steward met stoomschip Volendam van de Holland-Amerika Lijn

PORTRETTEN

Student Godfried Bomans

Student Godfried Bomans

 

Portret van Godried Bomans uit 1949

 

bomans35

Godfried Bomans op 35-jarige leeftijd

 

bomans6

Verlofpas voor ‘steward” Godfried Bomans uit  1949. In dat jaar hield hij lezingen voor Amerikaanse studenten op het stoomschip Volendam.

 

Portret Godfried Bomans (origineel in bezit van Frank van der Voort)

 

Portret van Godfried als jongeheer

Portret van Godfried als jongeheer

 

Foto van Godfried Bomans in de tijd dat hij Pa Pinkelman schreef, gepubliceerd in de Katholieke Illustratie 1956

 

bomans1.JPG

Godfried Bomans was een fervent schaker (Literatuurmuseum)

 

Godfried rookte sigaretten maar was ook een fervent pijproker

 

Godfried Bomans met poes. Staatsiefoto door Max Koot (Den Haag – Parijs)

 

Anoniem en ongedateerd portret van Godfried Bomans

 

Portret Godfried Bomans, door Victor Mathieu Koch (1900-1967) uit Roermond

 

Godfried Bomans door de griep geveld in 1951. “Ook in bed was Bomans een heer met een keurige pyama” merkte fotograaf Ben van Meerendonk op (foto IISG)

 

bomans3

Godfried Bomans gefotografeerd door Victor Meeussen (UB-Leiden)

 

Portret van Godfried Bomans, vervaardigd voor Duitstalige uitgever van zijn werk in het Zwitserse Zürich

 

Godfried Bomans voor zijn boekenkast met veel Dickensiana, na zijn overlijden overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek in Tilburg

 

Nogmaals Godfried Bomans voor zijn boekenkast, nu met zijn geliefde poes op de linkerschouder en voor het schaakbord geposeerd

 

Uitgever Elsevier gaf deze promotiekaart uit met op de achterzijde 20 titels van Bomans’ boeken verkrijgbaar bij elke boekhandel.

 

Godfried Bomans met zijn favoriete kat

Godfried Bomans met zijn favoriete kat (foto Hans Katan, 1961).

Bomansfoto

Bomans in volle glorie in zijn tuin. Foto gebruikt als reclamekaart voor tentoonstelling Bomans in de Hallen Haarlem van 19 juni tot en met 5 september 2010

 

Godfried Bomans in zijn studeerkamer, 1965, met pen in de rechter- en sigaret in de linkerhand

 

Godfried Bomans gefotografeerd door Louis van Paridon

 

Bomans20

Godfried Bomans zonder bril, 1957 (Kippa)

 

Godfried Bomans geportretteerd door Louis van Paridon, nu in een ander colbert en met een wijnglas in de ene en zijn pijp in de andere hand

 

Foto van Godfried Bomans, vervaardigd voor Holland Herard.Op de achterzijde heeft hij geschreven: “Please return to Bloemendaal. Godfried Bomans”.

 

Een triomfantelijke Godfried Bomans gefotografeerd na een grap

Een triomfantelijke Godfried Bomans gefotografeerd na een grap

 

Godfried Bomans nadenkend bij een schaakpartij

 

Buitengewoon trots was Bomans om een keer tegen wereldkampioen Max Euwe remise te spelen

Buitengewoon trots was Bomans om een keer tegen wereldkampioen Max Euwe remise te spelen

 

Godfried Bomans schakend bij het Hoogovens schaaktoernooi, foto voor een artikel over Godfried Bomans: “Ik hoop dat (toernooidirecteur) Veldheer terugkeert.”

 

Godfried Bomans met sigaret in de mond, gefotografeerd door Tido Gideonse, Uitdam

 

Godfried Bomans voor een favoriet schilderij in zijn bezit - althans een kopie - voorstellende een episode uit het beleg van Leiden in 1574 vervaardigd door Van Bree.

Godfried Bomans voor een favoriet schilderij in zijn bezit – althans een kopie – voorstellende een episode uit het ontzet van Leiden in 1574 vervaardigd in 1817 door M.I.van Bree.

Schilderij van de zelfopoffering van burgemeester Pieter van der Werff op een schilderij uit 1817 van Mattheus Ignatius van Bree

De afbeelding die bij Bomans thuis boven de bank hing van Leidens ontzet (Fred Berendse)

RADIO- EN TELEVISIEWERK

Bomans1

Opnames NCRV-televisieprogramma ‘Gevraagd’ in luchtvaartmuseum Soesterberg waarbij sollicitanten voor straaljagerpiloot door een jury werden ondervraagd. door een jury, onder wie links achter de tafel Godfried Bomans. 2 mei 1970 (foto beeldbank Ministerie van Defensie)

 

Godfried Bomans in Sinterklaas vermomming bij de presentatie van de jaarlijkse kinderpostzegels

 

Godfried Bomans tussen Antony Sips en pater Piet Wesseling voor de microfoon bij een KRO-radiouitzending in 1948

Godfried Bomans tussen Antony Sips en pater Piet Wesseling voor de microfoon bij een KRO-radiouitzending in 1948

 

Het Grand Gala du Disque op 13 oktober 1963 in het Kurhaus te Scheveningen. Godfried Bomans reikte op zijn eigen onnavolgbare wijze de Edisons uit, hier aan Corry Brokken die er wat verlegen bij stond. Peter Schilperoord, leider van de Dutch Swing College Band, nam de Edison eerst aan, maar gaf deze later terug aan Bomans, omdat hij meende dat hij niet de Edison voor de afdeling ‘instrumentaal ‘ maar de onderscheiding in de  categorie ‘jazz’ had verdiend.

 

televisie2

Godfried Bomans en Corrie Brokken

 

Godfried Bomans met Marlene Dietrich

Godfried Bomans met Marlene Dietrich (12 oktober 1963)

 

Godfried Bomans spreekt Marlene Dietrich toe tijdens het Grand Gala du Disque, 12 oktober 1963 [met legendarische opmerking: “had mijn vrouw maar één zo’n been”]

 

Godfried Bomans spreekt Marlene Dietrich toe die bij de lachsalvo in de zaal geen idee heeft wat haar overkomt.

Godfried Bomans:  ‘Marlene Dietrich kan eigenlijk niet meer zingen, zij drijft voort op haar renommee. Als het ‘kunnen’is uitgevallen, blijft alleen de entourage rond die stem over. Het is dus begrijpelijk dat zij, nu het vroegere portret door de tijd is uitgewist, dat zij nu nog zo fanatiek vecht voor het behoud van die lijst. Vandaar die overtrokken zorg voor een eigen kapster, een eigen grimeur, dirigent en costumière, kortom de ‘verschijning’.  Als je dit allemaal als louter kapsones beschouwt, begrijp je niet goed de tragiek van iemand, die weigert zijn leeftijd te aanvaarden. Wie doof is voor de klok van die tijd, moet wel doen wat zij doet, er is geen andere keus. Er zit toch iets groots in dit hopeloze gevecht, ik kan er niet de spot mee drijven. [Dat men mij voor dit klusje kon vragen; 19 oktober 1963. Ik ben moeilijk te interviewen. Godfried Bomans Genootschap, 2011, 28].

Bomans21

Godfried Bomans na uitreiking van een Edison aan cabaretier Wim Sonneveld, 1963

 

Godfried Bomans feliciteert Wim Sonneveld met zijn gewonnen Edison

 

Godfried Bomans spreekt Francoise Hardy toe

 

Bij de Edisonuitreiking aan de Franse zangeres Françoise Hardy, die van Bomans’ grappen niet veel begreep maar in navolging van de zaal bleef lachen

 

Godfried Bomans zei in een interview met De Telegraaf over het Grand Gala du Disque niet te begrijpen dat men juist hem voor het uitreiken van de Edisons had gevraagd “Zo’n fout maakt Duys het volgend jaar natuurlijk niet weer…’. (De Telegraaf 19 oktober 1963)

 

Godfried Bomans krijgt straf van Sinterklaas naar aanleiding van zijn optreden tijdens het Grand Gala du Disque in 1963 (fotomontage)

Godfried Bomans krijgt straf van Sinterklaas naar aanleiding van zijn optreden tijdens het Grand Gala du Disque in 1963 (fotomontage)

 

Bomans2

Godfried Bomans acterend in de musical Oliver naar de roman Oliver Twist van Charles Dickens, zijn grote 19e eeuws voorbeeld als schrijver naast Andersen en in ons land Nicolaas Beets

 

In 1962, is een single-grammofoonplaatje uitgekomen van Sonneveld en Bomans aan de piano, een muzikale zotternij, waarbij bijna iedereen het er over eens was dat Bomans leuker was dan Sonneveld.

 

Godfried Bomans voor de televisiecamera (Nederlands Audiovisueel Archief)

 

Godfried1

Godfried Bomans met de actrice Nelly Frijda in het decor van de Nederlandse versie van de musical Oliver! (foto Inez van ’t Hoff, 1963)

 

In 1968 had Godfried Bomans bij gelegenheid van de Olympische Spelen van Mexico een televisiegesprek met hardloopster Fanny Blankers-Koen

 

Godfried Bomans wordt ondervraagd door Mies Bouwman, die ook herinneringen ophaalt aan de oorlogstijd toen de familie tijdelijk was gehuisvest in het grote pand Berkenrode van de familie Bomans

 

Mies Bouwman ondervraagt drie letterheren: Godfried Bomans, Harry Mulisch en Simon Carmiggelt Mies-en-scène 1966

 

Schiphol, 31 oktober 1968. Een NCRV-televisieploeg die met Godfried Bomans een reis van 50.000 kilometer heeft gemaakt, is vermoeid maar tevreden in ons land teruggekeerd. Op de foto: Th. Wip (cameraman), B.Noordam (regisseur) en Godfried Bomans (presentator), alledrie met Mexicaanse souvenirs

 

Godfried Bomans met televisiemaker Jan Van Hillo van de NCRV, augustus 1969, tijdens opnamen in Israël van tv-programma: ‘Waar is Christus werkelijk geweest?’

 

Televisieprogramma ‘Hou je aan je woord!” Van links naar rechts: Godfried Bomans, Hella Haasse, Karel Jonckheere (voorzitter), Victor E. van Vriesland en Harry Mulisch

 

Nog een afbeelding van het televisiepanel ‘Hou je aan het woord’ met v.l.n.r.: Godfried Bomans, Hella Haasse, karel Jonckheere, Victor van Vriesland en Harry Mulisch. Laatstgenoemde zei ooit: “Vergeleken met Bomans waren wij nergens.”

 

Godfried Bomans heeft zich in een fauteuil van een televisiestudio gezeteld om zijn verhaal te vertellen

 

Godfried Bomans voor de camera in een nagebouwde huiskamer

 

Godfried Bomans in gesprek voor de radio

 

‘Bomans in triplo’ Van links naar rechts pater Johannes Baptista (Arnold), Godfried Bomans en zuster Borromée (Wally)

 

Met broer Arnold, de pater Trappist, in Bomans in triplo

 

Godfried Bomans als verteller van Engelse avonturen in kastelen

 

Godfried Bomans als interviewer

gezin

                                                         Het gezin Bomans in Bloemendaal

Godfried Bomans op 23 augustus 1968 met een onbekende Vlaming (niet Jan van Rompaey zoals aanvankelijk i verondersteld)

 

Godfried Bomans in gesprek met Antwerpenaar Willem Elsschot voor welke schrijver hij grote bewondering koesterde

 

Godfried Bomans interviewt pater Van Kilsdonk (1917-2008) in 1971 (foto KIPPA)

 

Godfried Bomans met zuster Wally in Ryckholt

Godfried Bomans met zuster Wally in Rijckholt (1969)

 

Godfried Bomans met broer Arnold, pater Jan Baptist in Zundert (1969)

Godfried Bomans met broer Arnold, pater Jan Baptist in Zundert (1969)

 

Godfried met zuster en broer +links de heer J.H.M.Stevens van Auberge den Arend en rechts Jan van Hillo van de NCRV

 

Jan Wolkers en Godfried Bomans op Rottumerplaat (10-17 juli 1971)

 

“Vraag nog een wat”, vroeg Godfried Bomans op matte toon aan Willem Ruis

 

Godfried Bomans op weg naar Rottumerplaat (Uit: De Groene Amsterdammer, 27 oktober 1999)

 

Bomans eenzaam op Rottumerplaat

 

Godfried Bomans en Jan Wolkers klinken na afloop van hun avontuur op Rottumerplaat

Godfried Bomans en Jan Wolkers klinken na afloop van hun avontuur op Rottumerplaat

 

Bomans in zijn tentje op Rottumerplaat, 1971 (foto Ernst Nieuwenhuis)

Bomans in zijn tentje op Rottumerplaat, 1971 (foto Ernst Nieuwenhuis)

 

Godfried Bomans bij ‘The shrine of the Book’ in Jerusalem, waar een groot deel van de Dode Zee-rollen worden bewaard. Van 1969-1971 zijn televisie-uitzendingen van Bomans in het buitenland te zien geweest.

 

Godfried Bomans op Rottumerplaat

Godfried Bomans op Rottumerplaat

 

bomans1.jpg

Godfried Bomans leest vooruit het Sprookjesboek voor een promotiefoto.

 

Godfried Bomans op zijn doodsbed; door Aleid Slingerland. Als zodanig ook getekend door Han Bijvoet (illustratie uit: Jac Aarts. Drukke tijden. Bomanstudies deel 2, 2009, pagina 24.

 

In 2010 verscheen 'Bomans in Beeld', heruitgave in 2011, met 40 portrettekeningen en cartoons van Godfried Bomans. Hiervan zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. De publicatie kan, inclusief verzendkosten voor 15 euro worden besteld via het adres: jlpmkrol@hotmail.com

In 2010 verscheen ‘Bomans in Beeld’, heruitgave in 2011, met 40 portrettekeningen en cartoons van Godfried Bomans. Hiervan zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. De publicatie kan, inclusief verzendkosten voor 15 euro worden besteld via het adres: jlpmkrol@hotmail.com

 

bomansinbeelddeel2

In 2016 verscheen een tweede deel van ‘Bomans in Beeld’

ZIE OOK: Godfried Bomans https://ilibrariana.wordpress.com/2012/11/12/godfried-bomans-1913-1971-gefotografeerd-2/

 

Boot

Vers van Godfried Bomans op de kunstschilder H.F.Boot (Historisch Museum Haarlem, foto F.van der Voordt)

 

horeca etablissement BIJ BOMANS, Binnenweg 1B Heemstede (Hik Heemstede in kaart, nummer 3, juni 2018).

Vervolg: Godfried Bomans gefotografeerd. Deel 2