Tags

, ,

IN MEMORIAM C.J.J. SPRANGERS

Cees Sprangers (29 november 1980)

Cees Sprangers (29 november 1980)

Op donderdag 24 december 1998 overleed in zorgcentrum Kennemerduin op 80-jarige leeftijd de heer Cees Sprangers (geboren  16-2-1919). Een markant Heemstedenaar, die zich voor de plaatselijke bevolking verdienstelijk heeft gemaakt. In zijn werkzaam leven was hij o.a. bij een platenmaatschappij werkzaam als tekstschrijver en in het reclamewezen. Als lid van het uitvoerend comité Boekenweek op Curaçao, waar hij tot 1964 werkzaam was, begeleidde Cees Sprangers in 1962 de uitgenodigde auteur Godfried Bomans. Met laatstgenoemde had men heel wat te stellen. Herinneringen aan Bomans haalde hij op tijdens de opening van een Godfried Bomans tentoonstelling 6 april 1977 in de bibliotheek. Simon Carmiggelt sprak van een schitterende toespraak, welke korte tijd later is gepubliceerd in het boek ‘Godfried achteraf bekeken’.

Uitnodiging opening tentoonstelling gewijd aan Godfried Bomans in bibliotheek Heemstede, 1977

Uitnodiging opening tentoonstelling gewijd aan Godfried Bomans in bibliotheek Heemstede, 1977

In 1974 was Cees Sprangers (PvdA) zonder enige politieke ervaring in de gemeenteraad gekozen en voor de fractie Progressief Heemstede als wethouder belast met de portefeuille cultuur en maatschappelijke zorg. Op cultureel gebied kwam in die periode veel tot stand, zoals verhuizing van de bibliotheek naar een nieuw pand aan de Kerklaan (1976) en oprichting van cultureel centrum ’t Oude Slot, op 14 januari 1978 door hem geopend. Naast zijn wethouderschap bekleedde hij in totaal 17 bestuursfuncties in lokaal en gewestelijk verband.

Opening van cultureel centrum 't Oude Slot op 14 januari 1978 door wethouder C.Sprangers

Opening van cultureel centrum ’t Oude Slot op 14 januari 1978 door wethouder C.Sprangers

Het  gemeentebestuur van Heemstede  van 1974- 1978. Foto op31 augustus genomen voor de nieuwe raad aantrad. Derde rij v.l.n.r.M.B.M.J.van Vlijmen, (werd later parlementslid), C.R.Kirschbaum, J.W.Lugard, C..J.Spramgers, G.J.Willemse (wethouder) mr.H.J.F.Reeringh (wethouder), T.Klos. Tweede rij: drs.S.Baar (wethouder), mr.CM.van Emmerik, mw.A.Bernelot Moens-Honing, nw.mrM.Bierman-Beukema toe Water , mburgemeester jhr.mr/W.H.D.Quarles van Ufford, mw.mr.A/J.Snoep-Mook, H.Hofland. Voorste rij: gemeentesecretaris drs. W.H.van den Hoek, ir.R.J.drs.A.H.M.van Amerongen, ing.M.J.M.van der Hulst en T.W.Kaptein. van der Wal, mr.M.J.E.M.Jager (later burgemeester van Wagenuingen en commissaris van de Koningin n Flevoland), K.de Jong, mr.H.C.J.L.Borghouts (later commissaris van de Koning in Noord-Holland), drs.P.P.Kettenis, Bij de nieuw geïnstalleerde raad in 1979 traden af R.J.van der Wal, C.Sprangers, C.Kirschbaum, mw.A.Bernelot Moens-Honing, J.Kettenis en J.Lugard

Ondanks deze ‘wapenfeiten’ was het een onaangename verrassing dat zijn naam in 1978 niet meer voorkwam op een verkiesbare plaats van de gecombineerde kandidatenlijst van Progressief Heemstede. De argumentatie was dat hij met name te kort was geschoten in de realisering van een geïntegreerd welzijnsbeleid, waaraan overigens op dat moment door een werkgroep hard werd gewerkt. Spontaan is toen uit de bevolking een comité gevormd, bestaande uit Coby Riemersma, Lies Visser en Hans Krol, voor een bijzonder afscheidsfeest op 4 september 1978 in de Burgerzaal. Dit eerbetoon werd georganiseerd omdat hij, zoals een persbericht meldde: “altijd klaar heeft gestaan voor de burgers en veel voor de gemeente over heeft gehad.” Bij die gelegenheid is hij toegezongen door een groep uit Royal Leamington Spa evenals muzikaal gehuldigd door het pianoduo Coby Riemersma en Miep van Luin.

Het college van B. en W. in 1978. Van links naar rechts burgemeester W.H.D.Quarles van Ufford en wethoudersH.J.F.Reeringh, C.J.J.Sprangers, P.M.van Drooge en G.J.Willemse

Het college van B. en W. in 1978. Van links naar rechts burgemeester W.H.D.Quarles van Ufford en wethouders H.J.F.Reeringh, C.J.J.Sprangers, P.M.van Drooge en G.J.Willemse

Vier dagen eerder had hij van de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester jonkheer W. Quarles van Ufford, afscheid genomen. Die loofde zijn volstrekte integriteit en sprak onder meer de volgende woorden: “U doet het met volledige toewijding. Uw grootste verdienste en wat ik schetste was eigenlijk al niet onbelangrijk, zeker niet als portefeuilledrager culturele zaken, was de menselijke noot, met alle oog voor menselijke nood op andere wijze geschreven, in uw portefeuille sociale zaken, zo duidelijk aan de dag tredend in het college en niet minder in kontakten met de mensen zelf. U torste zwaar aan die portefeuille en terecht, aan de beslissing in het college. Polarisatie, het opzoeken van tegenstellingen, laat staan het aanscherpen daarvan, was u vreemd, maar men vergiste zich in u niet. (…)” Na een politieke loopbaan van slecht één raadsperiode heeft de heer Sprangers zich nog met toewijding voor het welzijn van Heemstede ingezet. Dat deed hij als ambtenaar Nationale Feestdagen en tevens van de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV), van welke organisatie hij het erelidmaatschap ontving.

17-101981 droeg mayor Norman Parker van Royal Leamington Spa een Britse telefooncel over aan Heemstede middels een handdruk met burgemeester Van den Bosch. In het idden staat Cees Sprangers en links van hem Peter Barton, toenmalig voorzitter van de Leamington International Friendschip Society

In 1981 droeg mayor Norman Parker van Royal Leamington Spa een Britse telefooncel over aan Heemstede middels een handdruk met burgemeester Van den Bosch. In het midden staat Cees Sprangers en links van hem Peter Barton, toenmalig voorzitter van de Leamington International Friendschip Society

Wethouder C.Sprangers introduceerde in 1976 een nieuw KARTO-uitleensysteem in de bibliotheek aan de Kerklaan 61. Achter hem staat medewerkster Marjo Lammers

Brongersma15

Mr.dr.E.Brongersma (rechts) overhandigt het eerste exemplaar van ‘Godfried achteraf bekeken’ door Jan Arnold Bomans, aan wethouder Cees Sprangers in de bibliotheek van Heemstede, 13 juli 1978.

Cees Sprangers was een minzaam man met een groot hart voor mensen, aan wie velen die hem hebben gekend goede herinneringen bewaren. Met een aflatende gezondheid volgde hij in de laatste jaren op afstand het wel en wee van zijn gemeente. Hij is op maandag 28 december 1998 in familiekring begraven op de R.K.begraafplaats Berkenrode. Zijn op maatschappelijk terrein actieve echtgenote Ton Sprangers-Verpoort volgde hem op 6 april 2003.

Hans Krol

Overlijdensberichten C.Sprangers uit het Haarlems Dagblad

Overlijdensberichten C.Sprangers uit het Haarlems Dagblad

Graf Cees Sprangers (1919-1998) en van Ron Sprangers-Verpoort (1915-2003) op de r.k.begraafplaats Berkenrode, Bavoparochie Heemstede

Sprangers.jpg

Pr-team van Bovema. Achterste rij v.l.n.r.: Pete Felieman, Joop Visser, CEES SPRANGERS, Theo Roos. Middelste rij: Martin Kleinzan, Frank Jansen, Klaas A.Posthuma, Roel R.Kruize. Vooraan: miss Hilary Arris en Frans v. Ryswyk.

 

BIJLAGE: toespraak ‘Godfried op Curaçao’ bij opening Godfried Bomans tentoonstelling 6 april 1977

Uit: Godfried achteraf bekeken (1)

Uit: Godfried achteraf bekeken (1)

Vervolg (2)

Vervolg (2)

Wethouder C. Sprangers als spreker bij opening Bomans-tentoonstelling op 6 april 1977 in bibliotheek Heemstede. Voorste rij v.l.n.r.: Herman Hofhuizen, onbekende, mw.Lies Hofhuizen, Michel van der Plas, mw. Quarles van Ufford-Hanselaar, burgemeester jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford

Wethouder C. Sprangers als spreker bij opening Bomans-tentoonstelling op 6 april 1977 in bibliotheek Heemstede. Voorste rij v.l.n.r.: Herman Hofhuizen, mw. Cella van der Plas, mw.Lies Hofhuizen, Michel van der Plas, mw. Quarles van Ufford-Hanselaar, burgemeester jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford

Vervolg (3)

Vervolg (3)

Omslag Godfried, maart 2006. Op de foto wordt Godfried Bomans tijdens de Boekenweek 1963 op Curacao begroet door Pa Pinkelman en Tante Pollewop.

Godfried Bomans met de schrijver Boeli van Leeuwen op Curaçao

Vervolg (4). Op foto: tante Pollewop met links Cees Sprangers en rechts Godfried Bomans

Vervolg (4). Op foto: tante Pollewop met links Cees Sprangers en rechts Godfried Bomans

Vervolg (5)

Vervolg (5)

Vervolg (6)

Vervolg (6)

Vervolg en slot

Vervolg en slot

Cees Sprangers (rechts) in gesprek met A.J.Schneiders, leraar Nederlands op het Triniteits van Godfried Bomans

Cees Sprangers (rechts) in gesprek met A.J.Schneiders, leraar Nederlands op het Triniteitslyceum in Haarlem van Godfried Bomans (1980)

Bijlage: toespraak van wethouder C.Sprangers, gehouden bij opening van tentoonstelling van fotoclub ‘Oog en Blik’ in cultureel centrum ’t  Oude Slot te Heemstede, februari 1978

sprangers1

(Toespraak C. Sprangers, uit: OogenBlik, nummer 131, 1978)

Sprangers2.jpg

Vervolg toespraak C.Sprangers, 1978)

Sprangers3.jpg

Vervolg toespraak Cees Sprangers, 1978)

sprangers4

Slot toespraak Cees Sprangers in ’t Oude Slot Heemstede, 1978)

===================================================================

IN MEMORIAM A.J. (ARIE) KRAMER (1817-1998)

Kramer1

In memoriam journalist A.J. (Arie) Kramer; door Hans Krol. Uit: Weekblad Heemstede, 3 december 1998

Kramer3

Bericht over Arie Kramer een halve eeuw in de journalistiek, uit: de Heemsteedse Koerier van 5 oktober 1988

Kramer4

Artikel over Arie Kramer die na 54 jaar stopte als journalist (Haarlems Dagblad, 25 januari 1992)

arie

De zesde klas van de Sint Jozefschool in Heemstede, 1930, met Broeder Alexis. Geheel links van voren naar Achteren; ARIE KRAMER, Wil Ruyzenaars, Wim Sondorp, Wim Jonkman, Dirk van den Berg; daarachter: Roelof Loerakker, Jaap Juffermans, Henk Nunnink, Theo de Reus, Theo Jansen.  (N.H.A.)

Arie Kramer kort voor de loop van de Belvedède in 1965 voor de laatste maal de trap bestijgend (NHA)

 

Kramer1

Arie Kramer in gesprek met een mevrouw tijdens opening van toonzaal weverij De Ploeg in het Oude Slot Heemstede, 28 maart 1989 (foto Textielmuseum Tilburg)

Kramer4

Arie Kramer (meest rechts) in gesprek met Cees Sprangers tijdens een bijeenkomst in de Heemsteedse bibliotheek in 1976, links met wit jasje kunstenaar Willem Snitker; in het midden (met bril op) loopt loco-secretaris mr. Aart Buiter.

Kramer2

Overlijdensbericht Adrianus Johannes (Arie) Kramer, 26 november 1998

Graf van Adrianus Johannes (Arie) Kramer 1917-1998 en echtgenote Elisabeth Margaretha Kramer-de Jong (1921-2012)  op de rooms-katholieke begraafplaats Berkenrode, Herenweg Heemstede

Kramer1

Bidprentje dat na het overlijden van Arie Kramer is verspreid