Tags

 

librarian

‘Librarian’ by the Bulgharian Zhivko Mutachiev, exlibris 2013, opus 36

ex.jpg

Folder van internationaal ex-lbriscentum in Sint-Niklaas

Titelblad van en in de Verenigde Staten verschenen albumboek ‘Bookplates for libraries’, door Edward Hampton Shickell. Roger Beacham Publisher

Enkele exlibris uit het boek ‘Bookplates for libraries’: 1) Santa Cruz Public Library, 2) Richmond High School Library, 3) Medford Public Library, 4) Marion College Library, 5) Lincoln High School Library.

Ex libris voor bibliothecaris Henk Duijzer, vervaardigd door de Haarlemse kunstenaar Michael Lasoff, hem aangeboden bij zijn pensionering in 2003:

Exlibris van Henk Duijzer voor zijnCollectie Robinson en Robinsonaden, in 2003 vervaardigd door de in de in Chicago geboren en in Haarlem woonachtige kunstenaar Michael Lasoff * 1941 (ontvangen van Lambert Hermkens)

Vooromslag van een robinson crusoe boek opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw, afkomstig uit bibliotheek Leerschool, Schreveliusstraat 220 Haarlem

Een verrassend afscheidscadeau. Henk Duijzer [in Leden schrijven over hun ex-libris in Jaarboek Nederlands Genootschap van Bibliofielen Bibliofilie]. Nota Bene: Henk Duijzer heeft zelf ook enkele ex libris ontworpen. Hij beheerde de bewaarcollectie van de stadsbibliotheek (intussen overgegan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Zijn specialteiten waren het oude boek en het kinderboek Hij verzorgde o.a. de bibliografie in het boekwerk van bibliothecaris C.van Dijk, Alexandre A.M.Stols 1900-1973; een documentatie’. Zutphen, de Walburg Pers, 1992

Informatie over M.Lasoff

Een door Henk Duijzer ontworpen ex libris

EX LIBRIS VAN INSTITUTIONELE BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN  (deel 2) A. EUROPA

exlibris1

                                             Exlibris met privébibliotheek van Jan en Myra Rhebergen (1939-1989)

 

exlibris3

Exlibris: in de bibliotheek; door Arpad Müller, 1981. [voor Isolde Findeisen, bibliotecaresse in Bonn, Mitglied Pitckheimer-Gesellschaft))

Groot1

Door knipkunstenares Ans de Groot ontworpen exlibris voor Hans Krol in 1988 op verzoek van mevrouw Catharina de Jong-Valintgoed uit Heemstede

begeleidend schrijven van mw.Catharina de Jong-Valintgoed, december 1988

Zeer goede herinneringen als bibliothecaris bewaar ik aan het echtpaar De Jong-Valintgoed, jarenlange bezoekers van de bibliotheek. Bij mijn afscheid in 2003 ontving ik zeer origineel enkele eendjes van keramiek (naar het wapen van Heemstede)

Scriverius

Exlibris Petrus Scriverius

 

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek in de Bloemstraat te Amsterdam ontvangen exlibris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Uit de bibliotheek verwijderd ex libris Koninklijke Bibliotheek [en Utrechtse openbare bibliotheek].

1 NEDERLAND [met dank aan Sjoerd Koopman (Den Haag) en Lambert Hermkens (Haarlem)] 1.1. Openbare bibliotheken

Ex libris r.k. openbare leeszaal en bibliotheek St. Augustinus, Obrechtstraat 56 in Amsterdam

opening filiaal r.k.openbare leeszaal en bibliotheek in de Obrechtstraat 36, Amsterdam (De Tijd, 19-2-1930)

ex libris r.k. openbare leeszaal en boekerij St.Catharina, Eindhoven

R.K. openbare leeszaal en boekerij St. Catharina, Eindhoven

R.K. openbare leeszaal en boekerij St. Catharina, Eindhoven

Centrale openbare bibliotheek Leiden

Centrale openbare bibliotheek Leiden

ex

Exlibris bibliotheek Vinkeveen

Weesp

Openbare leeszaal en bibliotheek Weststellingwerf

Openbare leeszaal en bibliotheek Weststellingwerf

Exlibris Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Heerenveen

Lou Strik. Opus 357. Circa 1982. Op achterzijde is geschreven: ‘voor openbare bibliotheek Heerhugowaard’

1.2. Commerciële leesbibliotheken, nutsbibliotheken, leesgezelschappen, leeskabinetten en leesmusea

stadion

Exkibris voormalige Stadion leesbibliotheek, destijds gevestigd op de boek Stadionweg/Herculesstraat in Amsterdam

Leesmuseum Amsterdam

Leesmuseum Amsterdam

Ex libris van het Rotterdamsch Leeskabinet dat werd aangebracht in de boeken die in 1870 verworven werden uit de nalatenschap van Mr.A.Bagaers

Ex libris van het Rotterdamsch Leeskabinet dat werd aangebracht in de boeken die in 1870 verworven werden uit de nalatenschap van Mr.A.Bogaers

Rotterdamsch Leeskabinet met afbeelding van Erasmus. In 1959 vervaardigd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan door Pam G.Rueter

Rotterdamsch Leeskabinet met afbeelding van Erasmus. In 1959 vervaardigd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan door Pam G.Rueter

Idem exlibris Rotterdamsch Leeskabinet met portret van Erasmus

Idem exlibris Rotterdamsch Leeskabinet met portret van Erasmus

Kaart/affiche 'In het leeskabinet, Rotterdam n.a.v. Erasmusjaar 1936

Kaart/affiche ‘In het leeskabinet, Rotterdam n.a.v. Erasmusjaar 1936

Exlibris Haag Damesmuseum, in 1934 ontworpen door Hein van Essen

Exlibris Haag Damesmuseum, in 1934 ontworpen door Hein van Essen

scannen0044

Leesgezelschap bibliotheek Rijnstraat 157, Amsterdam

Leesgezelschap bibliotheek Rijnstraat 157, Amsterdam

Nederlandsche Leescentrale, Amsterdam (stempel)

Nederlandsche Leescentrale, Amsterdam (stempel)

Ex libris van leesbibliotheek ‘Spectrum’, Zandberglaan 46 in Breda

Erasmus Leesbibliotheek, IJmuiden (stempel)

Erasmus Leesbibliotheek, IJmuiden (stempel)

Leesbibliotheek R. & D. Jonckbloedt, Binnenweg, Heemstede

Leesbibliotheek R. & D. Jonckbloedt, Binnenweg, Heemstede

Exlibris Ontspanningsbibliotheek [plaats onbekend]

Exlibris Ontspanningsbibliotheek [plaats onbekend]

Affiche van exlibris tentoonstelling in openbare bibliotheek Oost-Souburg (Vlissingen) in 1979 uit collectie J.J.Rhebergen

Affiche van exlibris tentoonstelling in openbare bibliotheek Oost-Souburg (Vlissingen) in 1979 uit collectie G.J.Rhebergen

1.3. Opleidingsinstituten en schoolbibliotheken

Sancta Maria, Haarlem

Sancta Maria, Haarlem [vervaardigd door Akke Sins uit Breda (1962)]

St. Henricus uli, Heemstede

St. Henricus ulo, Heemstede

In de schoolbibliotheek van de voormalige Henricus ulo, Herenweg 99, Heemstede

In de schoolbibliotheek van de voormalige Henricus ulo, Herenweg 99, Heemstede (Schoolbank)

Exlibris Gymnasium Alkmaar; ontworpen door Fré Cohen

Exlibris Gymnasium Alkmaar; ontworpen door Fré Cohen

Boekerij katholieke Leergangen Tilburg

Boekerij Rooms Katholieke Leergangen Tilburg

ex3

Exlibris Openbare Handelsschool Amsterdam

ex libris wetenschappelijke bibliotheek Eindhoven

ex6

Exlibris rooms-katholieke Schoolvereniging Cruquius tegenover Bavo in Haarlem

Eigendomsstempel bibliotheek R.K.Leergangen, Tilburg

Eigendomsstempel bibliotheek R.K.Leergangen, Tilburg

Ex libris R.K.Leergangen Tilburg; ontworpen door F. Mandos, 1939

Ex libris R.K.Leergangen Tilburg; ontworpen door Frans Mandos, 1939 [Uit: Boekmerken uit Brabant, 1978.  65p.  Samengest. door drs.G.G.A.M.Keukens, bibliothecaris].

Tooneelschool (?)

Tooneelschool (Amsterdam?)

Bibliotheek Hogere Technische School Zwolle, ontworpen door M.Pot-van Regteren Altena

Bibliotheek Hogere Technische School Zwolle, ontworpen door M.Pot-van Regteren Altena

Ex libris R.K.Technische School Deurne

Ex libris R.K.Technische School Deurne

ex libris Christelijke H.B.S. Den Haag

Exlibris Tweede Ambachtsschool Rotterdam nar een ontwerp van Th.P.Haanebrink

Exlibris Tweede Ambachtsschool Rotterdam nar een ontwerp van Th.P.Haane-brink

ex1

Exlibris Christelijke Scholengemeenschap Emmen 5 mei 1945 – 5 mei 1970

St. Nicolaas Instituut Oss

St. Nicolaas Instituut Oss

St. Nicolaas Instituut Oss (Geestelijke lezing)

St. Nicolaas Instituut Oss (Geestelijke lezing)

Montessorischool Bilthoven. Ontworpen door J. Franken Pzn, 1933

Montessorischool Bilthoven. Ontworpen door J. Franken Pzn, 1933

Exlibris St.Joannes Berchmansschool, Eindhoven (?)

Exlibris St.Joannes Berchmansschool, Eindhoven (?)

ex4

exlibris van bibliotheek gem. HBS voor meisjes Utrecht

 

Ex libris Murmellius gymnasium Alkmaar

Ex libris Murmellius gymnasium Alkmaar

 

Ex libris MHBS Haarlem

Lerarenbibliotheek Nebo - Nijmegen (stempel)

Lerarenbibliotheek Nebo – Nijmegen (stempel)

St. Alphonsus-seminarie 'Nebo', leraren-bibliotheek, Nijmegen

St. Alphonsus-seminarie ‘Nebo’, leraren-bibliotheek, Nijmegen

Exlibris Hervormde Kweekschool (plaats onbekend)

Exlibris Hervormde Kweekschool, Amsterdam

Boekerij van de Vereeniging Hou en Trouw (van de Openbare Handelsscholen etc.), Amsterdam

Boekerij van de Vereeniging Hou en Trouw (van de Openbare Handelsscholen etc.), Amsterdam

Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei1940 ging de bibliotheek van de Academie voor Beeldende Kunsten verloren. M.C.E.Meischke tekende voor schenkingen dit exlibris [Uit: De bibliotheek en het exlibris', 1990]

Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei1940 ging de bibliotheek van de Academie voor Beeldende Kunsten verloren. M.C.E.Meischke tekende voor schenkingen dit exlibris [Uit: De bibliotheek en het exlibris’, 1990]

Ex libris van de Christelijke H.B.S., Den Haag

Ex libris van de Christelijke H.B.S., Den Haag

Ex libris Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag

Ex libris Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag

Boek 'Van kookschool tot hogeschool', Laan van Meerdervoort Den Haag

Boek ‘Van kookschool tot hogeschool’, Laan van Meerdervoort Den Haag

 

 

Scan1508

Exlibris Rijnlands Lyceum Wassenaar [door  A.Wanders *1912-  )

Scan1514

Exlibris School voor Maatschappelijk Werk, in ?

Scan1502

exlibris gymnasium Utrecht

 

Ex libris van Hervormde Kweekschool

Ex libris 2e O.H.S. bibliotheek = Openbare Handelsschool Amsterdam

Ex libris van Amsterdamsche Grafische School

Ex libris van Carpentier Alting Stichting H.B.S. in Batavia (Ned. Oost Indië)

1.4. Wetenschappelijke bibliotheken

Vignet an de Amsterdamse boekhandelaar Lodewijck Spillebout (werkzaam 1650-1659) met een voortselling van de librije in de Nieuwe Kerk

Vignet van de Amsterdamse boekhandelaar Lodewijck Spillebout (werkzaam 1650-1659) met een voortselling van de librije in de Nieuwe Kerk

=====================================================x ex ibris van particuliere collecties die via schenking, legaat of aankoop zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek (K.B.) zijn te vinden op de site van de K.B. Hieronder enkele eigendomskenmerken van particulieren of instellingen, die zijn geïntegreerd binnen de collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Uit: Catalogus catalogorum, 1982 [Speciale catalogi, Nieuwe Serie, no. 14, verschenen bij gelegenheid van zijn afscheid als hoofd  catalogisering en opgedragen aan drs. J.R.Defraipont].

Ex libris P.A.Pijnappel, in 1936 aan de UB Amsterdam ten geschenke gegeven door de zuster van P.A.Pijnappel (1875-1935), die een voorman van de S.D.A.P. is geweest

Ex libris P.A.Pijnappel, in 1936 aan de UB Amsterdam ten geschenke gegeven door de zuster van P.A.Pijnappel (1875-1935), die een voorman van de S.D.A.P. is geweest

Exlibris prof.mr.dr. Leo Polak (1880-1941), hoogleraar wijsbegeerte, in 1949 in buikleen gegeven door de Leo Polak-Stichting

Exlibris prof.mr.dr. Leo Polak (1880-1941), hoogleraar wijsbegeerte, in 1949 in bruikleen gegeven door de Leo Polak-Stichting

exlibris Luther-collectie Isaac Meulman (1807-1868), die verzaelde op het gebied van de geschiedenis der kerkhervorming. na zijn dood aangekocht door de Lutherse Gemeente te Amsterdam en opgenomen in de U.B. Meulmans rijke pamflettenverzameling ging naar de UB-Gent

Exlibris Luther-collectie Isaac Meulman (1807-1868), die verzamelde op het gebied van de geschiedenis der kerkhervorming. na zijn dood aangekocht door de Lutherse Gemeente te Amsterdam en opgenomen in de U.B. Meulmans rijke pamflettenverzameling ging naar de UB-Gent

Exlibris J.R.A.Schouten. Collectie 670 boeken over fotografie, in 1922 aangekocht door de UB.

Exlibris J.R.A.Schouten. Collectie 670 boeken over fotografie, in 1922 aangekocht door de UB.

Exlibris Thomas (eigenlijk Theodor max) Chotzen (1901-1945) Boekerij op het gebied van de Keltologie

Exlibris Thomas (eigenlijk Theodor Max) Chotzen (1901-1945) Boekerij op het gebied van de Keltologie

Exlibris van de Bibliotheca Danica en van de overige Deense en IJslandse werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

Exlibris van de Bibliotheca Danica en van de overige Deense en IJslandse werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

Exlibris Bibliotheca Suecica, verworven door de UB sinds 1948. Scandinavische collectie die ook de in 1931 verworven 'Bibliotheca Norvegica' bevat.

Exlibris Bibliotheca Suecica, verworven door de UB sinds 1948. Scandinavische collectie die ook de in 1931 verworven ‘Bibliotheca Norvegica’ bevat.

===========================================================================

Bibliotheekeigendomstempel, gebruikt op boeken van de Academiebibliotheek Franeker vanaf 1648

Eigendomsstempel, gebruikt op boeken van de Academiebibliotheek Franeker vanaf 1648 [Uit: Franeker Folianten; Frieslands Universiteitsbibliotheek 1585-1713]

Kunsthistorisch Instituut Universiteit van Amsterdam

Kunsthistorisch Instituut Universiteit van Amsterdam

Exlibris Juridisch Instituut Universiteit van Amsterdam; schenking mr.drs. M.L.Hendrikse

Exlibris Juridisch Instituut Universiteit van Amsterdam; schenking mr.drs. M.L.Hendrikse

Allard Pierson Stichting, afdeling Moderne Literatuurwetenschap

Allard Pierson Stichting, afdeling Moderne Literatuurwetenschap. Allard Pierson (1864-1925) groeide op in het geloop van het Reveil en studeerde theologie in Utrecht In 1877 is hij iaan de universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar in de moderne taal- en letterkunde, esthetica en kunstgeschiedenis. Hij schreef veel en let bij zijn overlijden een oeuvre na van zestienduizend gedrukte pagina’s.

Bibliotheca Philosophia Hermetica, Amsterdam

Bibliotheca Philosophia Hermetica, Amsterdam

Stichting Vrienden van de bibliotheek der R.K. Universiteit te Nijmegen

Stichting Vrienden van de bibliotheek der R.K. Universiteit te Nijmegen. Houtgravure door Mia Pot-van Regteren Altena.

Stempel exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Stempel exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Exlibris universiteitsbibliotheek Nijmegen

Exlibris universiteitsbibliotheek Nijmegen door Pam Rueter

Exlibrus Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Ontwerper: Pam Rueter

Exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Ontwerper: Pam Rueter

Exlibris wetenschappelijke bibliotheek Eindhoven

Exlibris wetenschappelijke bibliotheek Augustijner Instituut Eindhoven

Bovenstaand  exibris is gebaseerd op het wapen van Eindhoven: de leeuw van de hertog van Brabant en de drie hoorns van de heer van Cranendonk, een zijtak van de adellijke familie Van Horne. In het exlibris staat linksonder het brandend hart van Augustinus met een rij boeken. De boeken verbeelden niet alleen de collectie van de bibliotheek maar ook de geleerdheid en het enorme oeuvre van Augustinus. Aan de rechterkant staat een Ionische zuil die de Griekse filosofie voorstelt en links zijn de rokende schoorstenen weergegeven. waarmee vooral Philips en de toeleveringsbedrijven worden bedoeld. Het rad verwijst naar Sinte Catherine, de heilige Catherine van Alexandrië. Zij is de patrones van de universiteiten, bibliotheken, ziekenhuizen en daarmee ook van scholieren, leraren, theologen, filosofen, rectoren, advcocaten, notarissen en andere academici. Catherine is tevens de beschermvrouwe van de boekdrukkers.

Koninklijke Bibliotheek verzameling ex-libris J.F.Verster, 1920 Ontw. E.A.van Beresteyn [Bruikleen Museum van het Boek]

Koninklijke Bibliotheek verzameling ex-libris J.F.Verster, 1920 Ontworpen door E.A.van Beresteyn [In 1930 verscheen een ‘Catalogus der boeken behoorende bij de verzameling ex-libris van J.F.Verster. ‘s-Gravenhage, K.B.

Exlibris Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Exlibris Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag; door Elizabeth Reitsma-Valença, 1939

Ex libris uit collectie Louis Koopman (1887-1968) via legaat in de Kon. Bibliotheek opgenomen

Ex libris uit collectie Louis Koopman (1887-1968) via legaat in de Kon. Bibliotheek opgenomen

Ex libris dr. M.Niemeijer (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Ex libris dr. M.Niemeijer (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Ex libris schaakcollectie dr.A.van der Linde (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Ex libris schaakcollectie dr.A.van der Linde (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden

Exlibris bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht. Vervaardigd n.a.v. prijsvraag in 1911 uitgeschreven door foto-tijdschrift Lux. Gekozen is voor een ontwerp van het fotografisch atelier van de universiteit met een kijk door de verschillende zalen en voor de omranding reproductie van een miniatuur uit een middeleeuws handschrift

Exlibris bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht. Vervaardigd n.a.v. prijsvraag in 1911 uitgeschreven door foto-tijdschrift Lux. Gekozen is voor een ontwerp van het fotografisch atelier van de universiteit met een kijk door de verschillende zalen en voor de omranding reproductie van een miniatuur uit een middeleeuws handschrift

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Ex libris gemaakt in opdracht van de toenmalige bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de boekerij van mr.J.J.C.Enschedé

Ex libris gemaakt in opdracht van de toenmalige bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de boekerij van mr.J.J.C.Enschede

Exlibris van Korea Corner in UB-Groningen, deels gefinancierd door de Koreaanse ambassade, om Azië (Korea) onder studenten te promoten.

Exlibris van Korea Corner in UB-Groningen, deels gefinancierd door de Koreaanse ambassade, om Azië (Korea) onder studenten te promoten.

Ex libris voor bibliotheek van Rijksuniversiteit Groningen; ontwerp van Peter Lazarov.

Ex libris (houtsnede) voor bibliotheek van Rijksuniversiteit Groningen; ontwerp van Peter Lazarov.

Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Cees Andriessen

Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Cees Andriessen

Exlibris Technische Universiteit Eindhoven. Ontwerp Cees andriessen:

Exlibris Technische Universiteit Eindhoven. Ontwerp Cees Andriessen: “…de collectie vooral technisch en beta-wetenschappelijk van aard is koos ik de primaire kleuren en elementaire vormen en tekens die een ruimte aftasten en sporen voor een toekomst overlaten…”

Technische Universiteit Eindhoven; bibl. wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen. Ontworpen door Paul Verhees. Ingeplakt in: A.J.Vervoorn, De bibliotheek en het exlibris. Eindhoven, Bibliotheek T.U.E., 1990

Technische Universiteit Eindhoven; bibl. wijsbegeerte en maatschappijweten- schappen. Ontworpen door Paul Verhees. Ingeplakt in: A.J.Vervoorn, De bibliotheek en het exlibris. Eindhoven, Bibliotheek T.U.E., 1990

ex3

Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Hans Verhees. Nummer 145 van 600 stuks

 

Bibliotheek van het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, Den Haag

Bibliotheek van het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, Den Haag

 

Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden

Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden

Ex libris mr. H.Bos bibliotheek in Vrije Universiteit Amsterdam

Ex libris mr. H.Bos bibliotheek in Vrije Universiteit Amsterdam

Zie ook afzonderlijk;  Ex libris van de Vrije Universiteit Amsterdam 1.5.

Klooster-seminarie- en kerkelijke bibliotheken

Ex libris van klooster Mariënhage (Augustijnen) in Eindhoven

Ex libris van klooster Mariënhage (Augustijnen) in Eindhoven

Bibliotheek C.S.S.R., Rotterdam

Bibliotheek C.s.s..R. van paters Redemptoristen,  Rotterdam

Bibliotheek Redemptoristen Amsterdam

Bibliotheek Redemptoristen Amsterdam

Bibliotheek Redemptoristenklooster Amsterdam

Bibliotheek Cssr Redemptoristen Nijmegen

Exlibris boekerij Redemptoristen. Plaats onbekend

Exlibris boekerij Redemptoristen. Plaats onbekend

Bibliotheca Hageveldensis; kleinseminarie Hageveld, Heemstede

Bibliotheca Hageveldensis; kleinseminarie Hageveld, Heemstede

Grootseminarie Warmond, boeken geschonken door mgr. Taskin

Grootseminarie Warmond, boeken geschonken door mgr. H.J.M.Taskin

Grootseminarie Warmond; boeken geschonken door mgr. V.d. Ploeg

Grootseminarie Warmond; boeken geschonken door mgr. P. van der  Ploeg

Exlibris Steyl

Exlibris bibliotheek van paters S.V.D. in Steyl

Exlibris stempel bibliotheek priesters van het Heilig Hart, Nijmegen

Exlibris stempel bibliotheek priesters van het Heilig Hart, Nijmegen

Ex libris Carmelbibliotheek, Waspik N.Br.

Stempel bibliotheek Broeders Saint Louis, Oudenbosch

Stempel bibliotheek Broeders Saint Louis, Oudenbosch

Exlibris boekerij Missiehuis Kaatsheuvel

Exlibris boekerij Missiehuis Kaatsheuvel

Ex libris Domus Tilburgensis

Ex libris Domus Tilburgensis

Scan1511

Exlibris fraterhuis van de Zoete Moeder in Den Bosch

 

Ex libris (stempel) van convent Karmelieten in Geleen

Ex libris (stempel) van convent Karmelieten in Geleen

Ex libris Fraterhuis Reusel

Ex libris Fraterhuis Reusel

Ex libris Scholasticaat F.S.C., Baarle Nassau

Ex libris Scholasticaat F.S.C., Baarle Nassau

Ex libris Fraterhuis Eindhoven

Ex libris Fraterhuis Eindhoven

Bibliotheek Mariëndael(stempel)

Bibliotheek Mariëndael in Grave
(stempel) + etiket Dom. Prob. S.J. Prov. Neerl.

Stempel Bibliotheek Albertinum (paters Dominicanen) in Nijmegen

Stempel Bibliotheek Albertinum (paters Dominicanen) in Nijmegen

Ex libris bibliotheek der Zusters Ursulinen van Bergen

Ex libris bibliotheek der Zusters Ursulinen van Bergen

Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam

Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam

exlibris bibliotheek Doopsgezinde Gemeente bij het Lam en den Toren, Amsterdam

exlibris bibliotheek Doopsgezinde Gemeente bij het Lam en den Toren, Amsterdam

Ex libris Fraterhuis Tilburg

Ex libris Moederhuis Fraters Tilburg (collectie Ronald Peeters)

Bibliotheca Congregationis Fratrus Tilburg

Bibliotheca Congregationis Fratrum Tilburgi

Exlibris moederhuis fraters Tilburg (collectie Ronald Peeters)

Exlibris moederhuis fraters Tilburg

Ex libris ontspanningslectuur Fraters Tilburg

Ex libris ontspanningslectuur Moederhuis Fraters Tilburg

Ex libris Fraterhuis Sint Denis, Tilburg

Ex libris Fraterhuis Sint Denis, Tilburg

exlibris2

Exlibris Fraterhuis v.h. H.Hart Jezus, Heuvel, Tilburg

Ex libris Moederhuis Fraters van Tilburg

Ex libris Moederhuis Fraters van Tilburg

 

 

Exlibris van dr.H.van Aarsen, bibliothecaris van het Bisschoppelijk Museum Haarlem. In 1927 overleden liet hij zijn privéboekerij na aan deze instelling, nu in het Catharijne Convent Utrecht

Exlibris van dr.H.van Aarsen, bibliothecaris van het Bisschoppelijk Museum Haarlem. In 1927 overleden liet hij zijn privéboekerij na aan deze instelling, nu in het Catharijne Convent Utrecht

Ex libris Sint Benedictis abdij van de Cisterciënsers in Achel, ten dele in Nederland (gem. Valkenswaard) en ten dele in België gelegen (Hamont-Achel)

Ex libris Sint Benedictus abdij van de Cisterciënsers in Achel, ten dele in Nederland (gem. Valkenswaard) en ten dele in België gelegen (Hamont-Achel)

Bibliotheca Carmelitana Wegberg (Duitsland)

Bibliotheca Carmelitana Wegberg (Duitsland)

Scan1512

exlibris bibliotheek van de Jezuïeten de Krijtberg, Amsterdam

 

ex2

exlibris missiehuis  M S C

 

1.6.  Speciale bibliotheken van gemeenten, ministeries, musea, kastelen bedrijven, banken, antiquariaten, kazernes/militaire tehuizen, (muziek)instellingen, volksuniversiteiten, archieven, vormingscenta, ziekenhuizen, verzorgingscentra, archieven, (bibliofiele) verenigingen e.d.

Ontwerp ex libris kunstenaarsgenootschap Haarlem Kunst Zij Ons Doel door Mathé van der Weiden

Ex libris De Kring Haarlem

Ex libris bibliotheek ‘Harmonia’ afdeling Haarlem. Met symbool der vereniging van spiritualisten

Ex libris van de Stichting Nederland Ter Zee.

Ex libris filmmattschappij Polygoon ontworpen door Huib de Ru

ex1

Exlibris streekarchivariaat Mierlo – Someren (E.  van Emstede, 1963)

 

Exlibris Gemeente-archief van Amsterdam. Ontwerp van K.P.C.de Bazel.

Exlibris Gemeente-archief van Amsterdam. Ontwerp van K.P.C.de Bazel.

Exlibris van uitgeverij Wereldbibliotheek

Exlibris van uitgeverij Wereldbibliotheek

Ex libris uitg. Wereldbibliottheek Vereeniging. Houtgravure Nico Bulder

Ex libris uitg. Wereldbibliotheek Vereeniging. Houtgravure Nico Bulder

Ex kibris Nederlandse Kunstkring

3 ex librissen van personeelsbibliotheek drukkerij ‘Volharding’, De Ruyterstraat 25 Nijmegen

Nico Bulder Stichting (beheert werk van kunstenaar N.Bulder (1898-1964) in Sappemeer

Nico Bulder Stichting (beheert werk van kunstenaar N.Bulder (1898-1964) in Sappemeer

Exlibriskring der Wereldbibliotheek Vereniging

Exlibriskring der Wereldbibliotheek Vereniging

Bibliotheek van Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek

Bibliotheek van Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, IJmuiden

Exlibris Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN)

Exlibris Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN)

Exlibris van W.H.E.Baron Van der Borch van Verwolde, van kasteel Verwolde in Laren, Gelderland

Exlibris van W.H.E.Baron Van der Borch van Verwolde, van kasteel Verwolde in Laren, Gelderland; ontw. door J.Buckland Wrigt en A.A.M.Stols

Exlibris van de Vereeniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdam

Exlibris van de Vereeniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdam

Exlibris Armenraad Amsterdam; ontworpen doot Elias Smalhout

Exlibris Armenraad Amsterdam; ontworpen door Elias Smalhout

Zwolle

Exlibris Bibliotheek Technische School Zwolle

Ex libris van de boekerij van Federatie der Werkgeversorganisatiein in het boekdrukkersbedrijf

Ex libris van de boekerij van Federatie der Werkgeversorganisatie in het Boekdrukkersbedrijf

ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege; centraal bureau Nieuwe Gracht 90 Utrecht

Exlibris FNV Druk en Papier, afdeling Oss, 1918-1993:Scan1510

ex libris Druk en papier, afdeling Oss 1918 – 1993

Ex libris Prudentia Provocans. Pieter Pauw Ziekenhuis Wageningen. Ontworpen door Ben van Londen, circa 1970.

Alliance Francaise

Ex libris van de Nederlandsche Christelijke Grafische Vond (NCGB)

Ex libris van Presse- und Kultur Abteilung der Kgl. Niederl. Botschaft

Ex libris bibliotheek Verzekering Maatschappijen. Tiel-Utrecht, 1937.

Ex libris bibliotheek Verzekering Maatschappijen. Tiel-Utrecht, 1937.

Ex libris van de Utrechtsche Hypotheekbank

Typografische Bibliotheek Amsterdam, vh Tetterode

Typografische Bibliotheek Amsterdam, vh Tetterode

Bibliotheek en archief der gemeente Maastricht [vervaardigd door A.A.M.Stols (1900-1973)]

Bibliotheek en archief der gemeente Maastricht [vervaardigd door A.A.M.Stols (1900-1973)]

Bibliotheek der stad Utrecht

Bibliotheek der stad Utrecht

Bibliotheek der stad Dordrecht

Bibliotheek der stad Dordrecht

Ex libris bibliotheek stad Dordrecht

Ex libris bibliotheek van de gemeente Leiden

Ex libris bibliotheek van de gemeente Leiden

Oid ex libris van boekerij van de gemeente Rotterdam

Oud ex libris van boekerij van de gemeente Rotterdam

Stempel exlibris bibliotheek gemeentewapen met stadswapen

Stempel exlibris bibliotheek gemeentewapen met stadswapen

Ex libris Stadhuisbibliotheek Amsterdam

Ex libris Stadhuisbibliotheek Amsterdam

 

 

 

Exlibris raadhuis Amsterdam Scan1513

Iden exlibris Stadhuisbibliotheek gemeente Amsterdam

Idem exlibris Stadhuisbibliotheek gemeente Amsterdam

Exlibris Gemeentebestuur van Amsterdam, afd. Onderwijs. Ontwerp van K.P.C.de Bazel

Exlibris Gemeentebestuur van Amsterdam, afd. Onderwijs. Ontwerp van K.P.C.de Bazel

Eigendomsstempel bibliotheek Ministerie van Economische Zaken (E.V.D.), Den Haag

Eigendomsstempel bibliotheek Ministerie van Economische Zaken (E.V.D.), Den Haag

Eigendomsstempel bibliotheek van de provincie Utrecht

Eigendomsstempel bibliotheek van de provincie Utrecht

Eigendomsstempel Broeders van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding, Heemstede

Eigendomsstempel Broeders van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding, Heemstede

Exlibris en reglement van bibliotheek der Nederlandse Reisvereeniging (NRV)

Exlibris en reglement van bibliotheek der Nederlandse Reisvereeniging (NRV)

Nederlandsche Exlibris Kring; ontworpen door W.J.Rozendaal 1936

Nederlandsche Exlibris Kring; ontworpen door W.J.Rozendaal 1936

Ex libris boeken boekhandel Gebr. Gerzon, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)

Ex libris boeken boekhandel Gebr. Gerzon, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)

ex5

Exlibris Nederlandse Rijnvaart Maatschappij (NRM)

ex2

Exlibris Nederlands Instituut voor Volksvoeding

ex4

Exlibris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997 Een bijschrift invoeren

Ex libris van r.k. sanatorium ‘Caesarea’ in Ugchelen (Gelderland)

Ex libris Homeopatisch Zieken huis (Utrecht of Den Haag?) door T.Vaarties, 1949

ex7

Ex libris Raadgevend Kantoor voor Organisatie en voor Efficiency Amsterdam, ontworpen door Pam Rueter

Ex libris ‘Sport en Studiefonds’ van uitgeversmaatschappij C. Misset, Doetinchem

Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending

Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending (BcCIZ), Amsterdam

Ex libris van Algemeen Ziekenhuis Baarn

Idem exlibris BvCIZ, Amsterdam

Idem exlibris BvCIZ, Amsterdam

Ex libris Douwe Egberts, Utrecht

Ex libris Douwe Egberts, Utrecht

Ex libris van het Nederlands Steendruk Museum in Valkenswaard (N.Br.)

Exlibris Kon. Ned. Alpen-Vereniging en Ned. Ski Vereniging

Exlibris Kon. Ned. Alpen-Vereniging (KNAV) en Ned. Ski Vereniging (NSV)

De boekerij van de KNAV en NSV bevindt zich sinds 1958 in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

De boekerij van de KNAV en NSV bevindt zich sinds 1958 in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag

exlibris handbibliotheek antiquariaat 'In de Roozetak', Amsterdam

Exlibris handbibliotheek antiquariaat ‘In de Roozetak’, Ubbergen

Handbibliotheek van antiquariaat Emmering, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)

Handbibliotheek van antiquariaat Emmering, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)

Ex libris H.D.Pfann Jr., antiquariaat/prentenhandel Amsterdam; ontworpen door Herman Misset, 1937

Ex libris H.D.Pfann Jr., antiquariaat/prentenhandel ‘de Boekenwurm’ Amsterdam; ontworpen door Herman Misset, 1937

De Walburg Pers, Zutphen

De Walburg Pers, Zutphen Ontwerp Pam G.Rueter

Exlibris Amsterdamsche Courant, ontworpen door Theo Neuhuys

Exlibris Amsterdamsche Courant, ontworpen door Theo Neuhuys

ex

Exlibris door Sjoerd H.de Roos voor de Boekerij van de Federatie der Werkgevers Organisatien in het Boekdrukkersbedrijf

 

Exlibris directie dagblad Het Volk en n.v. Ontwikkeling; ontworpen door Fré Cohen (coll. Jaap van Velzen; Joods Historisch Museum)

Exlibris directie dagblad Het Volk en n.v. Ontwikkeling; ontworpen door Fré Cohen (coll. Jaap van Velzen; Joods Historisch Museum)

Ex libris meubelmakerij Rieveld, Utrecht; ontworpen door Gerrit Thomas, 1920

Ex libris meubelmakerij Rieveld, Utrecht; ontworpen door Gerrit Thomas, 1920

Muziekbibliotheek Chr. Oratoriumvereniging Amsterdam

Muziekbibliotheek Chr. Oratoriumvereniging Amsterdam

Bibliotheek Nederlands Mettray, Eefde

Bibliotheek Nederlands Mettray, Eefde [in Regionaal Archief Zutphen], vervaardigd door Mia van Oostveen (1899-1979)

Technisch Leesmuseum Amsterdam / bibliotheek der Industieele Club (stempels)

Technisch Leesmuseum Amsterdam / bibliotheek der Industieele Club (stempels)

Exlibris bibliotheek 'Harmonia', afdeling Haarlem

Exlibris bibliotheek ‘Harmonia’, afdeling Haarlem

Centrale Bibliotheek van het Departement van Verkeer en Waterstaat, Den Haag

Centrale Bibliotheek van het Departement van Verkeer en Waterstaat, Den Haag

Ex libris Boeken voor de Vloot, Koninklijke Marine

Ex libris Boeken voor de Vloot, Koninklijke Marine

Exlibris van Vereniging Officieren

Exlibris van bibliotheek-documentatie der Vereniging Officieren van de Koninklijke Marechaussee, Den Haag

Ex libris secretariaat Vrijmetselarij, Den Haag

Ex libris secretariaat Vrijmetselarij, Den Haag

Ex libris van de vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk in Nijmegen. Vervaardigd door W.Boetmer 1945 (Volgens sommige bronnen gemaakt door Rein Snapper (1907-1988). Komt niet voor in zijn werklijst van 76 exlibris).

Ex libris van de vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk in Nijmegen. Vervaardigd door W.Boetmer 1945 (Volgens sommige bronnen gemaakt door Rein Snapper (1907-1988). Komt niet voor in zijn werklijst van 76 exlibris).

Exlibris KNCK = Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Exlibris KNCK = Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Exlibris Lettergieterij Amsterdam (Tetterode)

Exlibris Lettergieterij Amsterdam (Tetterode)

Gezelschap voor boekenvrienden Non Pareil, Amsterdam

Gezelschap voor boekenvrienden Non Pareil, Amsterdam

Ex libris Samuel Jessurun de Mesquiita (1868-1944) uit 1898. [Stedelijk Museum Amsterdam]

Ex libris Samuel Jessurun de Mesquiita (1868-1944) uit 1898. [Stedelijk Museum Amsterdam]

Exlibris Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam. Circa 1935

Exlibris Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam. Circa 1935

Scheepvaart Museum, Amsterdam (?)

Scheepvaart Museum, Amsterdam (?)

Exlibris Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek; ontworpendoor M.P.Bolten

Exlibris Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek; ontworpen door M.P.Bolten

Ex libris boekerij vn de Stichting Het Nederlandsch Belastingmuseum

Ex libris Museum voor Lan en Volkenkunde Rotterdam

Ex libris Museum voor Land en Volkenkunde Rotterdam

Exlibris Galerie Van Reekum, Apeldoorn

Exlibris Galerie Van Reekum, Apeldoorn

Ex libris Troelstra-oord, Beekbergen. Circa 1930 ontworpen door A.A.v.d.Walle

Ex libris Troelstra-oord, Beekbergen. Circa 1930 ontworpen door A.A.v.d.Walle

 Ex libris 'Colligo Fortunam Gemmarum' Ontworpen door Thijs Mauve (1915-1996), houtgravure. Motto: klassieke oudheid

Ex libris ‘Colligo Fortunam Gemmarum’ Ontworpen door Thijs Mauve (1915-1996), houtgravure. Motto: klassieke oudheid

Ex libris R.K. Jongensweeshuis Tilburg; door Harrie Corvers (coll. Ronald Peeters)

Ex libris R.K. Jongensweeshuis Tilburg; door Harrie Corvers (coll. Ronald Peeters)

Ex libris Zonnehuis (zorgorganisatie) Bilthoven, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)

Ex libris Zonnehuis (zorgorganisatie) Bilthoven, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)

Ex libris van het Valentinum, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)

Ex libris van het Valentinum, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)

Ex libris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997

Ex libris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997

Ex libris Bibliothecae Lekeninstituut Nihil Carius Christo

Ex libris Bibliothecae Lekeninstituut Nihil Carius Christo

Ex libris Bond van Sociaal Deocratische Vrouwen Clubs. Omstreeks 1925 ontworpen door j.van Hell

Ex libris Bond van Sociaal Deocratische Vrouwen Clubs. Omstreeks 1925 ontworpen door j.van Hell

Exlibris Van Reekum Galerij Apeldoorn

Exlibris Van Reekum Galerij Apeldoorn

Ex libris het Meenthuis, Blaricum (coll. Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum)

Ex libris het Meenthuis, Blaricum (coll. Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum)

Ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht

Ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht

Exlibris Vereeniging Effectenhandel

Exlibris Vereeniging Effectenhandel

Ex libris Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel

Ex libris Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel

Ex libris bibliotheek Vereniging Officieren van de Koninklijke Marechaussee

Bibliotheek van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, Den Haag

Bibliotheek van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, Den Haag

Ex libris boekerij Rijksdienst voor het Nationale Plan, Den Haag

Ex libris boekerij Rijksdienst voor het Nationale Plan, Den Haag

Ex libris Nederlandse Kunstkring, Den Haag

Ex libris Nederlandse Kunstkring, Den Haag

Ex libris Limburgsche Kunstkring Maastricht, ontworpen door H.Sevigne (1905-1989)

Ex libris Limburgsche Kunstkring Maastricht, ontworpen door H.Sevigne (1905-1989)

Ex libris bibliotheek Dordrechts Museum; ontworpen in 1942 door Bert Bouman (1921-1979)

Ex libris bibliotheek Dordrechts Museum; ontworpen in 1942 door Bert Bouman (1921-1979)

Ex libris van boekerij Vereniging Oud Dordrecht; vervaardigd door Bert Bouman in 1942

Ex libris van boekerij Vereniging Oud Dordrecht; vervaardigd door Bert Bouman in 1942

Ex libris R.K. Nederlandsche Landarbeidersbond Sint Deusdedit, Haarlem

Ex libris R.K. Nederlandsche Landarbeidersbond Sint Deusdedit, Haarlem

ORBI ex ORBE. Internationaal Persmuseum Den Haag. W.N. van der Hout

Ex libris de Soesterkring, een ontmoetingsplaats in Soest

Ex libris de Soesterkring, een ontmoetingsplaats in Soest

Scan1504

Exlibris Algemeen Rijksarchief Depot

Scan1506

 

Exlibris Atlas van Stolk, Rotterdam

Ex libris IVIO 1936 1961 Stichting voor Onderwijs en Volkontwikkeling

 

Onbekende plaats:

Bibliotheek van Gulf Oil (Nederland) n.v.

Bibliotheek van Gulf Oil (Nederland) n.v.

Exlibris

Stichting voor Onderwijs en Volksontwikkeling. 1961

Stichting voor Onderwijs en Volksontwikkeling. 1961

Ex libris Nieuwe of Literaire Sociëteit ‘s-Gravenhage. [voor de wederopbouw der bibliotheek..] Ontwerp Menno van Meeteren Brouwer (1882-1974)

Informatie over Menno Simon Jacobus (Menno) van Meeteren Brouwer

Scan1507

Exlibris Studieclub N.V.v.d. Kamp’s Goederenhandel

ex libris bibliotheek van het Nederlands Studenten Sanatorium

 

Exlibris Stichting Dr.Schaepmanfonds:Scan1503

Exlibris R.A.O. = Recreatie en Algemene Ontwikkeling:Scan1505

 

Huize OL Vrouw van Bijstand / Broeders van OLV Vrouw van Lourdes

Huize OL Vrouw van Bijstand / Broeders van OLV Vrouw van Lourdes

 

1.7 Koninklijke exlibris   Literatuur: Jos van Waterschoot. Koninklijke exlibris. In: Exlibriswereld, voorjaar 2002, nummer 1, blz. 209-217

Exlibris is gebruik geweest van de koningen Willem I, Willem II en Willem III

Exlibris is gebruik geweest van de koningen Willem I, Willem II en Willem III

Exlibris prins Willem, zoon van koning Willem III

Exlibris prins Willem, zoon van koning Willem III

Bibliotheek Koninklijk Huis; exlibrisstempels gebruikt door koningin Wilhelmina, prins Hendrik en koningin Juliana [Exlibriswereld, nr. 1, voorjaar 2002]

Bibliotheek Koninklijk Huis; exlibrisstempels gebruikt door koningin Wilhelmina, prins Hendrik en koningin Juliana [Exlibriswereld, nr. 1, voorjaar 2002]

Exlibris koningin Emma, vervaardigd door De Ranitz (1900)

Exlibris koningin Emma, vervaardigd door De Ranitz (1900)

Exlibris Beatrix en Claus; door P.G.Rueter, 1968

Exlibris Beatrix en Claus; door P.G.Rueter, 1968

1.8 Voormalig Nederlands-Indië

Ex libris openbare leeszaal en bibliotheek Soerabaja

Ex libris openbare leeszaal en bibliotheek Soerabaja

[Onbekend: Bibliotheek St. Maartensdijk 1485-1985]

St. Maartensdijk

St. Maartensdijk

Exlibris uit collectie Perkamentus

Exlibris iot de verzameling van Perkamentus

Exlibris uit de verzameling van Perkamentus

Ex libris met portret van Charles Dickens en handtekening van Godfried Bomans, in een boek uit 1956 afkomstig van Bomans en tegenwoordig in de Brabant-collectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg

Ex libris met portret van Charles Dickens en handtekening van Godfried Bomans, in een boek uit 1956 afkomstig van Bomans en tegenwoordig in de Brabant-collectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg

2. België

bruggeexlibris

Exlibris ‘Biekorf’, centrale bibliotheek Brugge

exlibris4

Exlibris Bestendig Dotatiefonds 1905 van Museum Plantijn en Stedelijke Bibliotheek  Antwerpen

 

 

boekerij

Exlibris van  Boekerij van het weldadigheidsbureel Antwerpen; door E.Pellens

 

Exlibris Bibliotheek Unicum Brugge, (G.Schelpe, 1945)

Exlibris Bibliotheek Unicum, Brugge, (G.Schelpe, 1945)

Ex libris Abbatiae Silvae Domini Isaac

Ex libris Abbatiae Silvae Domini Isaac – Discrete

Ex libris van bibliotheek gemeente Beveren

Ex libris van bibliotheek gemeente Beveren-Waas

Exlibris St.Hendrikscollege Deinze

Exlibris St.Hendrikscollege Deinze

Deinse

Bibliotheek van klooster Redemptoristen in Brussel

Bibliotheek van klooster Redemptoristen in Brussel

Universitaire Faculteit Notre Dame de la Paix, Namen, afd. Literatuur

Universitaire Faculteit Notre Dame de la Paix, Namen, afd. Literatuur

Ex libris prindes Josephine Charlotte van België

Ex libris prinses Josephine Charlotte van België

Exlibris Kortrijk

Exlibris Stadsboekerij Kortrijk; verz. pastoor Leopold Slosse

Ex libris van Leeskring, centrale openbare bibliotheek Kortrijk

Ex libris van Leeskring, centrale openbare bibliotheek Kortrijk

19e eeuws eigendomskernmerk van Stadsbiblotheek Antwerpen, iclufief Latijns equivalent [naar voorstel van bibliothecaris F.H.Mertens (1796-1867)]

19e eeuws eigendomskenmerk van Stadsbiblotheek Antwerpen, alsmede van Latijns equivalent [naar voorstel van bibliothecaris F.H.Mertens (1796-1867)]

Ex libris Stadsbibliotheek Antwerpen, getekend door W.O.J.Nieuwenkamp

Ex libris Stadsbibliotheek Antwerpen, getekend door W.O.J.Nieuwenkamp

Antwerpsche Exlibriskring

Antwerpsche Exlibriskring

Exlibris van Antwerpsche Exlibriskring

Exlibris van Antwerpsche Exlibriskring

Exlibris

Exlibris van kasteelbibliotheek van Savenel, Néthen

Bibliothèque S.J. Louvain

Bibliothèque S.J. Louvain

Exlibris Fraters Houthalen, vervaardigd door H.Korvers, 1945

Exlibris Fraters in Houthalen, vervaardigd door H.Korvers, 1945

Bibliotheek Franciscanen Vaalbeek

Bibliotheek Franciscanen Vaalbeek

Scan1515

Exlibris Stadsboekerij Kortrijk: verzameling pastoor Leopold Slosse (ontwerp André Vlaanderen, 1943)

Exlibris museum Plantijn, Antwerpen

Exlibris museum Plantijn en Stedelijke Bibliotheek, Antwerpen

 

 

Exlibris collectie Reynardiana van wijlen Wil Gielen uit Hulst in Consciencebibliotheek Antwerpen

Exlibris collectie Reynardiana van wijlen Wil Gielen uit Hulst in Consciencebibliotheek Antwerpen

Nog een exlibris van wijlen Wim Gielen (1935-2000), wiens Reynard- collectie zich nu in de Conscience-erfgoedbiblotheek van Antwerpen bevindt

Nog een exlibris van Wim Gielen (1935-2010), wiens Reynard- collectie zich nu in de Conscience-erfgoedbiblotheek in Antwerpen bevindt

Ex libris Katholieke bibliotheek van Krijgsgevangenen in Luik

Ex libris Katholieke bibliotheek van Krijgsgevangenenkamp in Luik (Delcampe)

Exlibris kloosterbibliotheek in Val-Dieu

Exlibris kloosterbibliotheek in Val-Dieu (Delcampe)

Eigendomsstempel Karmelietenklooster in Merkelbeek

Eigendomsstempel Karmelietenklooster in Merkelbeek

Exlibris abdijbibliotheek Cisterciënsers in Mehren

Exlibris abdijbibliotheek Cisterciënsers in Mehren (Delcampe)

Idem abdij Mehren

Idem abdij Mehren (Delcampe)

Huize St. Joannes Berchmans, Zonhoven (initiaal F.G.]

Huize St. Joannes Berchmans, Zonhoven (initialen F.G.]

Exlibris van antiquariaat Hubert Thijs (1900-1976); door Rik Keuterinks, 1940 [P.J.Buijnsters: geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België]

Exlibris van antiquariaat Hubert Thijs (1900-1976); door Rik Keuterinks, 1940 [P.J.Buijnsters: geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België]

Exlibris van Karel van Hulthem (1764-1832). Met zijn enorme collectie boeken en handschriften legde hij de basis voor de Koninklijke Bibliotheek Albertinum in Brussel. Gravure door E. de Ghendt uit 1806

Exlibris van Karel van Hulthem (1764-1832). Voorstellende een vrouw verzonken in haar lectuur. Met zijn enorme collectie boeken en handschriften legde hij de basis voor de Koninklijke Bibliotheek Albertinum in Brussel.Hij begon zijn loopbaan als bibliothecaris van de stadsbibliotheek van Gent (In Baudeloo, stads- en universiteitsbibliotheek) en vervolgens van de Brusselse stadsbibliotheek. Gravure door E. de Ghendt uit Sint Niklaas, naar B.Duvivier, met citaat van Cicero.1806

Bbliotheek Gent; geschenk door Virginie Loveling, 1924

Bbliotheek Gent; geschenk door Virginie Loveling, 1924

Ex libris Vlaamd Documentatiecentrum voor de Strip, Bibliotheek Turnhout [geopend op 27 februari 2013]

Ex libris Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip, Bibliotheek Turnhout [geopend op 27 februari 2013]

============================================================================

Hans Krol op zoek bij antiquariaat Ex libris Lux in Parijs (2012)

Hans Krol op zoek bij antiquariaat Ex libris Lux in Parijs (2012)

ex libris bibliothèque municipale Colmar

W.H.Smith's & Sons Lending Library London

W.H.Smith’s & Son’s Subscription Library London, Great-Britain

Bibliotheek van het Brits Museum, in 1753 opgericht en in 1759 geopend met de bibliotheekcollectie van wetenschapper Hans Sloane.

Bibliotheek van het Brits Museum, in 1753 opgericht en in 1759 geopend met de bibliotheekcollectie van wetenschapper Hans Sloane.

Exlibris van Guildhall Library, London

Exlibris van Guildhall Library, London

Ex libris Universiteit Liverpool

Ex libris Universiteit Liverpool

Exlibris van Johann Wilhelm Ludwig Gleims, gegraveerd door Johann David Schleuen d.A. (Das Gleimhaus Literaturmuseu und Forschungsstätte)

Exlibris van Johann Wilhelm Ludwig Gleims, gegraveerd door Johann David Schleuen d.A. (Das Gleimhaus Literaturmuseum und Forschungsstätte; Halberstadt)

Ex libris voor Amadei Lulin; door etser Bernard Picard (1673-1733), 1722 (Teylers Museum Haarlem)

Ex libris voor Amadei Lulin; door etser Bernard Picard (1673-1733), 1722 (Teylers Museum Haarlem)

Exlibris Stiftsbibliothek Admont

Exlibris Stiftsbibliothek Admont

senckendorf

Bibliotheca Senckendorfiana, Frankfurt a.M.

Halle.jpg

Exlibris Franckesche Stiftungen Halle, Duitsland (Sachsen-Anhalt)

 

Uffenbach1

Exlibris Zacharias Konrad von Uffenbach, Frankfurt, door Johan Ulrich Kraus, 1721

Uffenbach2

Exlibris Bibliotheca Uffenbachiana, Frankfurt, 1729

 

 

Exlibris van Oswin Volkomer voor Hermann Wiese; afbeelding van interieur Anna Amalia Bibliotheek in Weimar.

Exlibris van Oswin Volkomer voor Hermann Wiese; afbeelding van interieur Anna Amalia Bibliotheek in Weimar.

 

Ansichtkaart uit 2004 met exlibris voor het Rotterdamsch Leeskabinet, 1959, ontworpen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ontwerp Pam G.Rueter (1906-1998).

Ansichtkaart uit 2004 met exlibris voor het Rotterdamsch Leeskabinet, 1959, ontworpen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ontwerp Pam G.Rueter (1906-1998).

Ansichtkarte mit Abbildung von Ludwig Hohlwein für Karl Rau. Lithografie um 1910. In: Deutsche Bibliothek (Leipzig, Frankfurt am main. Berlin)

Ansichtskarte mit Abbildung von Ludwig Hohlwein für Karl Rau. Lithografie um 1910. In: Deutsche Bibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main. Berlin)

 

Exlibris Strahov-bibliotheek in Praag, Tsjechië

Biblioteka Jagielonska, Krakau, Polen

Biblioteka Jagielonska, Krakau, Polen

twee ex librissen ontworpen bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de openbare bibliotheek Wrocklaw, Polen

Exlibris Universiteitsbibliotheek Vilnius, Litouwen 1970

Ex libris Yale University library, New Haven

Ex libris Yale University library, New Haven

Ex libris Bibliotheca Artium Sancti Stanislai

Ex libris Bibliotheca Artium Sancti Stanislai

Ex libris Rüdt von Collenberg'sche Schlossbibliothek (Schloss Bödigheim) in Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Ex libris Rüdt von Collenberg’sche Schlossbibliothek (Schloss Bödigheim) in Badische Landesbibliothek Karlsruhe

exlibris universiteitsbibliotheek Copernicus in Torun, Polen

exlibris universiteitsbibliotheek Copernicus in Torun, Polen

exexex

Exlibris van het kasteel van Brunegg in Zwitserland

Exlibris van het kasteel van Brunegg in Zwitserland

bib

Exlibris van het Museo de Arte in Barcelona, Spanje

Biblioteca / Museo Balaguer, Spanje

 

e exlibris uitgegeven door de openbare bibliotheek van Namyslow (Namslau) in Polen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1988.

2 exlibris uitgegeven door de openbare bibliotheek van Namyslow (Namslau) in Polen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1988.

Ex libris van de stadsbibliotheek in Brasov, Roemenië. De afbeelding is gewijd aan Diaconul Coresi, een Roemeens typograaf, in 1583 te Brasov overleden

Ex libris van de stadsbibliotheek in Brasov, Roemenië. De afbeelding is gewijd aan Diaconul Coresi, een Roemeens typograaf, in 1583 te Brasov overleden

ex1

Exlibris instituut Palatele Brancovenesti in Bukarest, Roemenië

 

Exlibris met Hebreeuwse en Hongaarse tekst. Vertaling uit Aramees; 'Als men 1000 jaar wordt zal hij jouw kracht niet in rekening kunnen brengen.' Ex libris van bibliotheek van de geloofsgemeenschap der Israëlieten in Pecs, Hongarije. [szám = nummer; niet ingevuld omdat het om een ongebruikt exemplaar gaat].

Exlibris met Hebreeuwse en Hongaarse tekst. Vertaling uit Aramees; ‘Als men 1000 jaar wordt zal hij jouw kracht niet in rekening kunnen brengen.’ Ex libris van bibliotheek van de geloofsgemeenschap der Israëlieten in Pecs, Hongarije. [szám = nummer; niet ingevuld omdat het om een ongebruikt exemplaar gaat].

ex1

Exlibris Biblioteca Nacional Argntina Buenos Aires

ex

Ex libris van Amerikaanse bibliotheken. Uit The Spiral Press, Brussels-The Hague, 1968

 

exlibris from the library of Hart House in the University of Toronto, Canada

===================================================

Adreskaartje van boekhandel Scheltema en Holkema, circa 1890; door P.J.Arendzen

Adreskaartje van boekhandel Scheltema en Holkema, circa 1890; door P.J.Arendzen

Boekenleesmachine. Gravure uit 'Le Divers et Artifiose Machine. Parijs, 1588. Gegraveerd oor Leonard Gaultier (1561-1641)

Boekenleesmachine. Gravure uit ‘Le Divers et Artifiose Machine. Parijs, 1588. Gegraveerd door Leonard Gaultier (1561-1641)

Larry T.Nix: a Major Addition of my Bookplate Collection

Larry T.Nix: a Major Addition of my Bookplate Collection

See: http://libraryhistorybuff.blogspot.nl/

Exlibris 'IBRARY FOR ETERNITY', ets van J.Jordanov voor Peter van Wijhe, 1999.

Exlibris ‘IBRARY FOR ETERNITY’, ets van J.Jordanov voor Peter van Wijhe, 1999.

Exlibris van een boekencafé

Exlibris van een boekencafé

UiUiScan0024

Uit: Gedenkboek van het 5-jarig bestaan van den Kunstkring ‘Heemstede (1932)

ex1

100 Jahre Exlibris-Sammlung in der Staatsbibliothek zu Berlin. uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (1)

ex2

Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (2)

ex3

Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (3)

ex4

Uit: BibliotheksMagazin  3/2016 (4)

ex5

Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (5)

====================================================

blad2

Twee  exlibrissen op bladwijzers van 1) J.Rijsterborgh (Libris uitgave) uit Haarlem en 2) van  bladwijzersverzamelaar Henk de Hoog uit Zoetermeer

exlibris op boekenlegger van de Limited Editions Club in New York (uitgave Libris)

 

 

 EXLIBRIS DEEL 1 zie: https://wordpress.com/post/30357239/4573/