Tags

librarian
‘Librarian’ by the Bulgharian Zhivko Mutachiev, exlibris 2013, opus 36
Titelblad van een boek uit 1650 Vervolg op Platina van ’t LEVEN DER ROOMSCHE PAUSEN…. Amsterdam, Lodewyck Spillebour, 1640 met gedrukte voorstelling van de Amsteldamsche Bibliotheeck als drukkersmerk
Exlibris door Pam Rueter (1963) voor boekenverzamelaar Hans P. Eenens uit Kerkrade. Hij was o.a.secretaris van de Stichting De Roos en vervaardigde catalogus 1991-2000 met een beknopte aanvulling 1945-1990.
Vier exlibris van Joost Swarte voor leden van bibliofiel- en grafisch genootschap Het Beschreven Blad
Serendipity; reizend antiquariaat De Bilt (ontvangen van Frits van der Veldt, 2022)
Gravure met leeswens van uitgeverij Wereldbibliotheek 1938
ex.jpg
Folder van internationaal ex-lbriscentum in Sint-Niklaas
Titelblad van en in de Verenigde Staten verschenen albumboek ‘Bookplates for libraries’, door Edward Hampton Shickell. Roger Beacham Publisher
Enkele exlibris uit het boek ‘Bookplates for libraries’: 1) Santa Cruz Public Library, 2) Richmond High School Library, 3) Medford Public Library, 4) Marion College Library, 5) Lincoln High School Library.

Ex libris voor bibliothecaris Henk Duijzer, vervaardigd door de Haarlemse kunstenaar Michael Lasoff, hem aangeboden bij zijn pensionering in 2003:

Exlibris van Henk Duijzer voor zijnCollectie Robinson en Robinsonaden, in 2003 vervaardigd door de in de in Chicago geboren en in Haarlem woonachtige kunstenaar Michael Lasoff * 1941 (ontvangen van Lambert Hermkens)
Vooromslag van een robinson crusoe boek opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw, afkomstig uit bibliotheek Leerschool, Schreveliusstraat 220 Haarlem
Een verrassend afscheidscadeau. Henk Duijzer [in Leden schrijven over hun ex-libris in Jaarboek Nederlands Genootschap van Bibliofielen Bibliofilie]. Nota Bene: Henk Duijzer heeft zelf ook enkele ex libris ontworpen. Hij beheerde de bewaarcollectie van de stadsbibliotheek (intussen overgegan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Zijn specialteiten waren het oude boek en het kinderboek Hij verzorgde o.a. de bibliografie in het boekwerk van bibliothecaris C.van Dijk, Alexandre A.M.Stols 1900-1973; een documentatie’. Zutphen, de Walburg Pers, 1992
Informatie over M.Lasoff
Een door Henk Duijzer ontworpen ex libris

EX LIBRIS VAN INSTITUTIONELE BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN  (deel 2) A. EUROPA

exlibris1

                                             Exlibris met privébibliotheek van Jan en Myra Rhebergen (1939-1989)

exlibris3

Exlibris: in de bibliotheek; door Arpad Müller, 1981. [voor Isolde Findeisen, bibliotecaresse in Bonn, Mitglied Pitckheimer-Gesellschaft))

Groot1

Door knipkunstenares Ans de Groot ontworpen exlibris voor Hans Krol in 1988 op verzoek van mevrouw Catharina de Jong-Valintgoed uit Heemstede

begeleidend schrijven van mw.Catharina de Jong-Valintgoed, december 1988
Zeer goede herinneringen als bibliothecaris bewaar ik aan het echtpaar De Jong-Valintgoed, jarenlange bezoekers van de bibliotheek. Bij mijn afscheid in 2003 ontving ik zeer origineel enkele eendjes van keramiek (naar het wapen van Heemstede)
Scriverius
Exlibris Petrus Scriverius
Tijdens een bezoek aan de bibliotheek in de Bloemstraat te Amsterdam ontvangen exlibris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica
Uit de bibliotheek verwijderd ex libris Koninklijke Bibliotheek [en Utrechtse openbare bibliotheek].

1 NEDERLAND [met dank aan Sjoerd Koopman (Den Haag) en Lambert Hermkens (Haarlem)] 1.1. Openbare bibliotheken

Ex libris r.k. openbare leeszaal en bibliotheek St. Augustinus, Obrechtstraat 56 in Amsterdam
opening filiaal r.k.openbare leeszaal en bibliotheek in de Obrechtstraat 36, Amsterdam (De Tijd, 19-2-1930)
ex libris r.k. openbare leeszaal en boekerij St.Catharina, Eindhoven
R.K. openbare leeszaal en boekerij St. Catharina, Eindhoven
R.K. openbare leeszaal en boekerij St. Catharina, Eindhoven
Lou Strik (1921-2001) Opus 357. Op keerzijde: voor openbare bibliotheek Heerhugowaard. Circa 1982.
Centrale openbare bibliotheek Leiden
Centrale openbare bibliotheek Leiden
ex
Exlibris bibliotheek Vinkeveen
Weesp
Openbare leeszaal en bibliotheek Weststellingwerf
Openbare leeszaal en bibliotheek Weststellingwerf
Exlibris Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Heerenveen

1.2. Commerciële leesbibliotheken, nutsbibliotheken, leesgezelschappen, leeskabinetten en leesmusea

stadion
Exkibris voormalige Stadion leesbibliotheek, destijds gevestigd op de boek Stadionweg/Herculesstraat in Amsterdam
Leesmuseum Amsterdam
Leesmuseum Amsterdam
Ex libris van het Rotterdamsch Leeskabinet dat werd aangebracht in de boeken die in 1870 verworven werden uit de nalatenschap van Mr.A.Bagaers
Ex libris van het Rotterdamsch Leeskabinet dat werd aangebracht in de boeken die in 1870 verworven werden uit de nalatenschap van Mr.A.Bogaers
Rotterdamsch Leeskabinet met afbeelding van Erasmus. In 1959 vervaardigd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan door Pam G.Rueter
Rotterdamsch Leeskabinet met afbeelding van Erasmus. In 1959 vervaardigd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan door Pam G.Rueter
Idem exlibris Rotterdamsch Leeskabinet met portret van Erasmus
Idem exlibris Rotterdamsch Leeskabinet met portret van Erasmus
Kaart/affiche 'In het leeskabinet, Rotterdam n.a.v. Erasmusjaar 1936
Kaart/affiche ‘In het leeskabinet, Rotterdam n.a.v. Erasmusjaar 1936
Exlibris Haag Damesmuseum, in 1934 ontworpen door Hein van Essen
Exlibris Haag Damesmuseum, in 1934 ontworpen door Hein van Essen
scannen0044
Leesgezelschap bibliotheek Rijnstraat 157, Amsterdam
Leesgezelschap bibliotheek Rijnstraat 157, Amsterdam
Nederlandsche Leescentrale, Amsterdam (stempel)
Nederlandsche Leescentrale, Amsterdam (stempel)
Ex libris van leesbibliotheek ‘Spectrum’, Zandberglaan 46 in Breda
Erasmus Leesbibliotheek, IJmuiden (stempel)
Erasmus Leesbibliotheek, IJmuiden (stempel)
Leesbibliotheek R. & D. Jonckbloedt, Binnenweg, Heemstede
Leesbibliotheek R. & D. Jonckbloedt, Binnenweg, Heemstede
Exlibris Ontspanningsbibliotheek [plaats onbekend]
Exlibris Ontspanningsbibliotheek [plaats onbekend]
Affiche van exlibris tentoonstelling in openbare bibliotheek Oost-Souburg (Vlissingen) in 1979 uit collectie J.J.Rhebergen
Affiche van exlibris tentoonstelling in openbare bibliotheek Oost-Souburg (Vlissingen) in 1979 uit collectie G.J.Rhebergen

1.3. Opleidingsinstituten en schoolbibliotheken

Sancta Maria, Haarlem
Sancta Maria, Haarlem [vervaardigd door Akke Sins uit Breda (1962)]
St. Henricus uli, Heemstede
St. Henricus ulo, Heemstede
In de schoolbibliotheek van de voormalige Henricus ulo, Herenweg 99, Heemstede
In de schoolbibliotheek van de voormalige Henricus ulo, Herenweg 99, Heemstede (Schoolbank)
Exlibris Gymnasium Alkmaar; ontworpen door Fré Cohen
Exlibris Gymnasium Alkmaar; ontworpen door Fré Cohen
Boekerij katholieke Leergangen Tilburg
Boekerij Rooms Katholieke Leergangen Tilburg
ex3
Exlibris Openbare Handelsschool Amsterdam
ex libris wetenschappelijke bibliotheek Eindhoven
ex6
Exlibris rooms-katholieke Schoolvereniging Cruquius tegenover Bavo in Haarlem
Eigendomsstempel bibliotheek R.K.Leergangen, Tilburg
Eigendomsstempel bibliotheek R.K.Leergangen, Tilburg
Ex libris R.K.Leergangen Tilburg; ontworpen door F. Mandos, 1939
Ex libris R.K.Leergangen Tilburg; ontworpen door Frans Mandos, 1939 [Uit: Boekmerken uit Brabant, 1978.  65p.  Samengest. door drs.G.G.A.M.Keukens, bibliothecaris].
Tooneelschool (?)
Tooneelschool (Amsterdam?)
Bibliotheek Hogere Technische School Zwolle, ontworpen door M.Pot-van Regteren Altena
Bibliotheek Hogere Technische School Zwolle, ontworpen door M.Pot-van Regteren Altena
Ex libris R.K.Technische School Deurne
Ex libris R.K.Technische School Deurne
ex libris Christelijke H.B.S. Den Haag
Exlibris Tweede Ambachtsschool Rotterdam nar een ontwerp van Th.P.Haanebrink
Exlibris Tweede Ambachtsschool Rotterdam nar een ontwerp van Th.P.Haane-brink
ex1
Exlibris Christelijke Scholengemeenschap Emmen 5 mei 1945 – 5 mei 1970
St. Nicolaas Instituut Oss
St. Nicolaas Instituut Oss
St. Nicolaas Instituut Oss (Geestelijke lezing)
St. Nicolaas Instituut Oss (Geestelijke lezing)
Montessorischool Bilthoven. Ontworpen door J. Franken Pzn, 1933
Montessorischool Bilthoven. Ontworpen door J. Franken Pzn, 1933
Exlibris St.Joannes Berchmansschool, Eindhoven (?)
Exlibris St.Joannes Berchmansschool, Eindhoven (?)
ex4
exlibris van bibliotheek gem. HBS voor meisjes Utrecht
Ex libris Murmellius gymnasium Alkmaar
Ex libris Murmellius gymnasium Alkmaar
Ex libris MHBS Haarlem
Lerarenbibliotheek Nebo - Nijmegen (stempel)
Lerarenbibliotheek Nebo – Nijmegen (stempel)
St. Alphonsus-seminarie 'Nebo', leraren-bibliotheek, Nijmegen
St. Alphonsus-seminarie ‘Nebo’, leraren-bibliotheek, Nijmegen
Exlibris Hervormde Kweekschool (plaats onbekend)
Exlibris Hervormde Kweekschool, Amsterdam
Boekerij van de Vereeniging Hou en Trouw (van de Openbare Handelsscholen etc.), Amsterdam
Boekerij van de Vereeniging Hou en Trouw (van de Openbare Handelsscholen etc.), Amsterdam
Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei1940 ging de bibliotheek van de Academie voor Beeldende Kunsten verloren. M.C.E.Meischke tekende voor schenkingen dit exlibris [Uit: De bibliotheek en het exlibris', 1990]
Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei1940 ging de bibliotheek van de Academie voor Beeldende Kunsten verloren. M.C.E.Meischke tekende voor schenkingen dit exlibris [Uit: De bibliotheek en het exlibris’, 1990]
Ex libris van de Christelijke H.B.S., Den Haag
Ex libris van de Christelijke H.B.S., Den Haag
Ex libris Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag
Ex libris Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag
Boek 'Van kookschool tot hogeschool', Laan van Meerdervoort Den Haag
Boek ‘Van kookschool tot hogeschool’, Laan van Meerdervoort Den Haag
Scan1508

Exlibris Rijnlands Lyceum Wassenaar [door  A.Wanders *1912-  )

Scan1514

Exlibris School voor Maatschappelijk Werk, in ?

Scan1502
exlibris gymnasium Utrecht
Ex libris van Hervormde Kweekschool
Ex libris 2e O.H.S. bibliotheek = Openbare Handelsschool Amsterdam
Ex libris van Amsterdamsche Grafische School
Ex libris van Carpentier Alting Stichting H.B.S. in Batavia (Ned. Oost Indië)

1.4. Wetenschappelijke bibliotheken

Vignet an de Amsterdamse boekhandelaar Lodewijck Spillebout (werkzaam 1650-1659) met een voortselling van de librije in de Nieuwe Kerk
Vignet van de Amsterdamse boekhandelaar Lodewijck Spillebout (werkzaam 1650-1659) met een voorstelling van de librije in de Nieuwe Kerk

=====================================================

Ex libris Koninklijke Bibliotheek (naar E.A.van Beresteyn, 1929)

 ex ibris van particuliere collecties die via schenking, legaat of aankoop zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek (K.B.) zijn te vinden op de site van de K.B. Hieronder enkele eigendomskenmerken van particulieren of instellingen, die zijn geïntegreerd binnen de collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Uit: Catalogus catalogorum, 1982 [Speciale catalogi, Nieuwe Serie, no. 14, verschenen bij gelegenheid van zijn afscheid als hoofd  catalogisering en opgedragen aan drs. J.R.Defraipont].

Ex libris P.A.Pijnappel, in 1936 aan de UB Amsterdam ten geschenke gegeven door de zuster van P.A.Pijnappel (1875-1935), die een voorman van de S.D.A.P. is geweest
Ex libris P.A.Pijnappel, in 1936 aan de UB Amsterdam ten geschenke gegeven door de zuster van P.A.Pijnappel (1875-1935), die een voorman van de S.D.A.P. is geweest
Exlibris prof.mr.dr. Leo Polak (1880-1941), hoogleraar wijsbegeerte, in 1949 in buikleen gegeven door de Leo Polak-Stichting
Exlibris prof.mr.dr. Leo Polak (1880-1941), hoogleraar wijsbegeerte, in 1949 in bruikleen gegeven door de Leo Polak-Stichting
exlibris Luther-collectie Isaac Meulman (1807-1868), die verzaelde op het gebied van de geschiedenis der kerkhervorming. na zijn dood aangekocht door de Lutherse Gemeente te Amsterdam en opgenomen in de U.B. Meulmans rijke pamflettenverzameling ging naar de UB-Gent
Exlibris Luther-collectie Isaac Meulman (1807-1868), die verzamelde op het gebied van de geschiedenis der kerkhervorming. na zijn dood aangekocht door de Lutherse Gemeente te Amsterdam en opgenomen in de U.B. Meulmans rijke pamflettenverzameling ging naar de UB-Gent
Exlibris J.R.A.Schouten. Collectie 670 boeken over fotografie, in 1922 aangekocht door de UB.
Exlibris J.R.A.Schouten. Collectie 670 boeken over fotografie, in 1922 aangekocht door de UB.
Exlibris Thomas (eigenlijk Theodor max) Chotzen (1901-1945) Boekerij op het gebied van de Keltologie
Exlibris Thomas (eigenlijk Theodor Max) Chotzen (1901-1945) Boekerij op het gebied van de Keltologie
Exlibris van de Bibliotheca Danica en van de overige Deense en IJslandse werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
Exlibris van de Bibliotheca Danica en van de overige Deense en IJslandse werken aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
Exlibris Bibliotheca Suecica, verworven door de UB sinds 1948. Scandinavische collectie die ook de in 1931 verworven 'Bibliotheca Norvegica' bevat.
Exlibris Bibliotheca Suecica, verworven door de UB sinds 1948. Scandinavische collectie die ook de in 1931 verworven ‘Bibliotheca Norvegica’ bevat.

===========================================================================

Bibliotheekeigendomstempel, gebruikt op boeken van de Academiebibliotheek Franeker vanaf 1648
Eigendomsstempel, gebruikt op boeken van de Academiebibliotheek Franeker vanaf 1648 [Uit: Franeker Folianten; Frieslands Universiteitsbibliotheek 1585-1713]
Kunsthistorisch Instituut Universiteit van Amsterdam
Kunsthistorisch Instituut Universiteit van Amsterdam
Ex libris Ex Bibliotheca Willetiana; ontworpen door Johannes Evert van Leeuwen (1855-1931)
Drie ex librissen ontworpen door Pam Rueter voor: 1) mr.N.Beets, Jan Six en Kunsthistorisch Instituut Universiteit Amsterdam
Exlibris Juridisch Instituut Universiteit van Amsterdam; schenking mr.drs. M.L.Hendrikse
Exlibris Juridisch Instituut Universiteit van Amsterdam; schenking mr.drs. M.L.Hendrikse
Allard Pierson Stichting, afdeling Moderne Literatuurwetenschap
Allard Pierson Stichting, afdeling Moderne Literatuurwetenschap. Allard Pierson (1864-1925) groeide op in het geloop van het Reveil en studeerde theologie in Utrecht In 1877 is hij iaan de universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar in de moderne taal- en letterkunde, esthetica en kunstgeschiedenis. Hij schreef veel en let bij zijn overlijden een oeuvre na van zestienduizend gedrukte pagina’s.
Bibliotheca Philosophia Hermetica, Amsterdam
Bibliotheca Philosophia Hermetica, Amsterdam
Stichting Vrienden van de bibliotheek der R.K. Universiteit te Nijmegen
Stichting Vrienden van de bibliotheek der R.K. Universiteit te Nijmegen. Houtgravure door Mia Pot-van Regteren Altena.
Stempel exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Stempel exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Exlibris universiteitsbibliotheek Nijmegen
Exlibris universiteitsbibliotheek Nijmegen door Pam Rueter
Exlibrus Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Ontwerper: Pam Rueter
Exlibris Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Ontwerper: Pam Rueter
Exlibris wetenschappelijke bibliotheek Eindhoven
Exlibris wetenschappelijke bibliotheek Augustijner Instituut Eindhoven

Bovenstaand  exibris is gebaseerd op het wapen van Eindhoven: de leeuw van de hertog van Brabant en de drie hoorns van de heer van Cranendonk, een zijtak van de adellijke familie Van Horne. In het exlibris staat linksonder het brandend hart van Augustinus met een rij boeken. De boeken verbeelden niet alleen de collectie van de bibliotheek maar ook de geleerdheid en het enorme oeuvre van Augustinus. Aan de rechterkant staat een Ionische zuil die de Griekse filosofie voorstelt en links zijn de rokende schoorstenen weergegeven. waarmee vooral Philips en de toeleveringsbedrijven worden bedoeld. Het rad verwijst naar Sinte Catherine, de heilige Catherine van Alexandrië. Zij is de patrones van de universiteiten, bibliotheken, ziekenhuizen en daarmee ook van scholieren, leraren, theologen, filosofen, rectoren, advcocaten, notarissen en andere academici. Catherine is tevens de beschermvrouwe van de boekdrukkers.

Koninklijke Bibliotheek verzameling ex-libris J.F.Verster, 1920 Ontw. E.A.van Beresteyn [Bruikleen Museum van het Boek]
Koninklijke Bibliotheek verzameling ex-libris J.F.Verster, 1920 Ontworpen door E.A.van Beresteyn [In 1930 verscheen een ‘Catalogus der boeken behoorende bij de verzameling ex-libris van J.F.Verster. ‘s-Gravenhage, K.B.
Exlibris Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Exlibris Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag; door Elizabeth Reitsma-Valença, 1939
Ex libris uit collectie Louis Koopman (1887-1968) via legaat in de Kon. Bibliotheek opgenomen
Ex libris uit collectie Louis Koopman (1887-1968) via legaat in de Kon. Bibliotheek opgenomen
Ex libris dr. M.Niemeijer (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Ex libris dr. M.Niemeijer (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Ex libris schaakcollectie dr.A.van der Linde (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Ex libris schaakcollectie dr.A.van der Linde (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden
Leidenub
Illustratie frontispice in de Catalogus Librorum Universiteitsbibliotheek Leiden. 1716 een ideaalbeeld van een bibliotheek voorstellende als bron van kennis.
Exlibris bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht. Vervaardigd n.a.v. prijsvraag in 1911 uitgeschreven door foto-tijdschrift Lux. Gekozen is voor een ontwerp van het fotografisch atelier van de universiteit met een kijk door de verschillende zalen en voor de omranding reproductie van een miniatuur uit een middeleeuws handschrift
Exlibris bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht. Vervaardigd n.a.v. prijsvraag in 1911 uitgeschreven door foto-tijdschrift Lux. Gekozen is voor een ontwerp van het fotografisch atelier van de universiteit met een kijk door de verschillende zalen en voor de omranding reproductie van een miniatuur uit een middeleeuws handschrift
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
Ex libris gemaakt in opdracht van de toenmalige bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de boekerij van mr.J.J.C.Enschedé
Ex libris gemaakt in opdracht van de toenmalige bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de boekerij van mr.J.J.C.Enschede
Exlibris van Korea Corner in UB-Groningen, deels gefinancierd door de Koreaanse ambassade, om Azië (Korea) onder studenten te promoten.
Exlibris van Korea Corner in UB-Groningen, deels gefinancierd door de Koreaanse ambassade, om Azië (Korea) onder studenten te promoten.
Ex libris voor bibliotheek van Rijksuniversiteit Groningen; ontwerp van Peter Lazarov.
Ex libris (houtsnede) voor bibliotheek van Rijksuniversiteit Groningen; ontwerp van Peter Lazarov.
Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Cees Andriessen
Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Cees Andriessen
Exlibris Technische Universiteit Eindhoven. Ontwerp Cees andriessen:
Exlibris Technische Universiteit Eindhoven. Ontwerp Cees Andriessen: “…de collectie vooral technisch en beta-wetenschappelijk van aard is koos ik de primaire kleuren en elementaire vormen en tekens die een ruimte aftasten en sporen voor een toekomst overlaten…”
Technische Universiteit Eindhoven; bibl. wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen. Ontworpen door Paul Verhees. Ingeplakt in: A.J.Vervoorn, De bibliotheek en het exlibris. Eindhoven, Bibliotheek T.U.E., 1990
Technische Universiteit Eindhoven; bibl. wijsbegeerte en maatschappijweten- schappen. Ontworpen door Paul Verhees. Ingeplakt in: A.J.Vervoorn, De bibliotheek en het exlibris. Eindhoven, Bibliotheek T.U.E., 1990
ex3
Exlibris Technische Universiteit Eindhoven; door Hans Verhees. Nummer 145 van 600 stuks
Bibliotheek van het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, Den Haag
Bibliotheek van het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Documentatie, Den Haag
Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden
Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden
Ex libris mr. H.Bos bibliotheek in Vrije Universiteit Amsterdam
Ex libris mr. H.Bos bibliotheek in Vrije Universiteit Amsterdam
Bibliotheek Staringgebouw, Universiteit Wageningen

Zie ook afzonderlijk;  Ex libris van de Vrije Universiteit Amsterdam 1.5.

Klooster-seminarie- en kerkelijke bibliotheken

Ex libris van klooster Mariënhage (Augustijnen) in Eindhoven
Ex libris van klooster Mariënhage (Augustijnen) in Eindhoven
Bibliotheek C.S.S.R., Rotterdam
Bibliotheek C.s.s..R. van paters Redemptoristen,  Rotterdam
Bibliotheek Redemptoristen Amsterdam
Bibliotheek Redemptoristen Amsterdam
Bibliotheek Redemptoristenklooster Amsterdam
Bibliotheek Cssr Redemptoristen Nijmegen
Exlibris boekerij Redemptoristen. Plaats onbekend
Exlibris boekerij Redemptoristen. Plaats onbekend
Bibliotheca Hageveldensis; kleinseminarie Hageveld, Heemstede
Bibliotheca Hageveldensis; kleinseminarie Hageveld, Heemstede
Grootseminarie Warmond, boeken geschonken door mgr. Taskin
Grootseminarie Warmond, boeken geschonken door mgr. H.J.M.Taskin
Grootseminarie Warmond; boeken geschonken door mgr. V.d. Ploeg
Grootseminarie Warmond; boeken geschonken door mgr. P. van der  Ploeg
Exlibris Steyl
Exlibris bibliotheek van paters S.V.D. in Steyl
Exlibris stempel bibliotheek priesters van het Heilig Hart, Nijmegen
Exlibris stempel bibliotheek priesters van het Heilig Hart, Nijmegen
Ex libris Carmelbibliotheek, Waspik N.Br.
Linnen vooromslag van Jacques Benoit Ex Corde. Gedichten. Leiden, A.W.Sijthoff Bibliotheekexemplaar Zustercongregatie
Stempel bibliotheek Congregatie van de Arne Zusters van het Goddelijk Kind. Lauriergracht 41 Amsterdam
Stempel bibliotheek Broeders Saint Louis, Oudenbosch
Stempel bibliotheek Broeders Saint Louis, Oudenbosch
Exlibris boekerij Missiehuis Kaatsheuvel
Exlibris boekerij Missiehuis Kaatsheuvel
Ex libris Domus Tilburgensis
Ex libris Domus Tilburgensis
Scan1511
Exlibris fraterhuis van de Zoete Moeder in Den Bosch
Ex libris (stempel) van convent Karmelieten in Geleen
Ex libris (stempel) van convent Karmelieten in Geleen
Ex libris Fraterhuis Reusel
Ex libris Fraterhuis Reusel
Ex libris Scholasticaat F.S.C., Baarle Nassau
Ex libris Scholasticaat F.S.C., Baarle Nassau
Ex libris Fraterhuis Eindhoven
Ex libris Fraterhuis Eindhoven
Bibliotheek Mariëndael(stempel)
Bibliotheek Mariëndael in Grave
(stempel) + etiket Dom. Prob. S.J. Prov. Neerl.
Stempel Bibliotheek Albertinum (paters Dominicanen) in Nijmegen
Stempel Bibliotheek Albertinum (paters Dominicanen) in Nijmegen
Ex libris bibliotheek der Zusters Ursulinen van Bergen
Ex libris bibliotheek der Zusters Ursulinen van Bergen
Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
Bibliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
exlibris bibliotheek Doopsgezinde Gemeente bij het Lam en den Toren, Amsterdam
exlibris bibliotheek Doopsgezinde Gemeente bij het Lam en den Toren, Amsterdam
Ex libris Fraterhuis Tilburg
Ex libris Moederhuis Fraters Tilburg (collectie Ronald Peeters)
Bibliotheca Congregationis Fratrus Tilburg
Bibliotheca Congregationis Fratrum Tilburgi
Exlibris moederhuis fraters Tilburg (collectie Ronald Peeters)
Exlibris moederhuis fraters Tilburg
Ex libris ontspanningslectuur Fraters Tilburg
Ex libris ontspanningslectuur Moederhuis Fraters Tilburg
Ex libris Fraterhuis Sint Denis, Tilburg
Ex libris Fraterhuis Sint Denis, Tilburg
exlibris2

Exlibris Fraterhuis v.h. H.Hart Jezus, Heuvel, Tilburg

Ex libris Moederhuis Fraters van Tilburg
Ex libris Moederhuis Fraters van Tilburg
Ex libris Bibliotheca Congregationis Fratrum Tilburgi
Exlibris van dr.H.van Aarsen, bibliothecaris van het Bisschoppelijk Museum Haarlem. In 1927 overleden liet hij zijn privéboekerij na aan deze instelling, nu in het Catharijne Convent Utrecht
Exlibris van dr.H.van Aarsen, bibliothecaris van het Bisschoppelijk Museum Haarlem. In 1927 overleden liet hij zijn privéboekerij na aan deze instelling, nu in het Catharijne Convent Utrecht
Ex libris Sint Benedictis abdij van de Cisterciënsers in Achel, ten dele in Nederland (gem. Valkenswaard) en ten dele in België gelegen (Hamont-Achel)
Ex libris Sint Benedictus abdij van de Cisterciënsers in Achel, ten dele in Nederland (gem. Valkenswaard) en ten dele in België gelegen (Hamont-Achel)
Bibliotheek der Jezuïeten Krijtberg, Amsterdam
Bibliotheca Carmelitana Wegberg (Duitsland)
Bibliotheca Carmelitana Wegberg (Duitsland)
Scan1512
exlibris bibliotheek van de Jezuïeten de Krijtberg, Amsterdam
ex2
exlibris missiehuis  M S C

1.6.  Speciale bibliotheken van gemeenten, ministeries, musea, kastelen bedrijven, banken, antiquariaten, kazernes/militaire tehuizen, (muziek)instellingen, volksuniversiteiten, archieven, vormingscenta, ziekenhuizen, verzorgingscentra, archieven, (bibliofiele) verenigingen e.d.

Ontwerp ex libris kunstenaarsgenootschap Haarlem Kunst Zij Ons Doel door Mathé van der Weiden
Naast 2 ex librissen voor zichzelf ontwierp de Haarlemse sierkunstenaar Mathé van der Weiden ook een boekmerk voor Leo Roozen en Hans Claessen. (Johannes van der Weiden: Mathé van der Weiden, sierkunstenaar 1890-1963. Uitg. Waanders, 2021
Ex librissen ontworpen door Mathé van der Weiden voor Leo Roozen en Hans Claessen Lambert Hermkens wijdde hier een artikel aan in het tijdschrift  Exlibriswereld, 2009, nummer 4.
Ex libris De Kring Haarlem
Ex libris bibliotheek ‘Harmonia’ afdeling Haarlem. Met symbool der vereniging van spiritualisten
Ex libris van de Stichting Nederland Ter Zee.
Ex libris filmmaatschappij Polygoon ontworpen door Huib de Ru
ex1
Exlibris streekarchivariaat Mierlo – Someren (E.  van Emstede, 1963)
Exlibris Gemeente-archief van Amsterdam. Ontwerp van K.P.C.de Bazel.
Exlibris Gemeente-archief van Amsterdam. Ontwerp van K.P.C.de Bazel.
Exlibris van uitgeverij Wereldbibliotheek
Exlibris van uitgeverij Wereldbibliotheek
Ex libris uitg. Wereldbibliottheek Vereeniging. Houtgravure Nico Bulder
Ex libris uitg. Wereldbibliotheek Vereeniging. Houtgravure Nico Bulder
Ex kibris Nederlandse Kunstkring
3 ex librissen van personeelsbibliotheek drukkerij ‘Volharding’, De Ruyterstraat 25 Nijmegen
Nico Bulder Stichting (beheert werk van kunstenaar N.Bulder (1898-1964) in Sappemeer
Nico Bulder Stichting (beheert werk van kunstenaar N.Bulder (1898-1964) in Sappemeer
Exlibriskring der Wereldbibliotheek Vereniging
Exlibriskring der Wereldbibliotheek Vereniging
Bibliotheek van Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek
Bibliotheek van Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, IJmuiden
Exlibris Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN)
Exlibris Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN)
Exlibris van W.H.E.Baron Van der Borch van Verwolde, van kasteel Verwolde in Laren, Gelderland
Exlibris van W.H.E.Baron Van der Borch van Verwolde, van kasteel Verwolde in Laren, Gelderland; ontw. door J.Buckland Wrigt en A.A.M.Stols
Exlibris van de Vereeniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdam
Exlibris van de Vereeniging tot Verspreiding van Bloemen, Vruchten en Lectuur in de Ziekenhuizen te Amsterdam
Exlibris Armenraad Amsterdam; ontworpen doot Elias Smalhout
Exlibris Armenraad Amsterdam; ontworpen door Elias Smalhout
Zwolle
Exlibris Bibliotheek Technische School Zwolle
Ex libris van de boekerij van Federatie der Werkgeversorganisatiein in het boekdrukkersbedrijf
Ex libris van de boekerij van Federatie der Werkgeversorganisatie in het Boekdrukkersbedrijf
ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege; centraal bureau Nieuwe Gracht 90 Utrecht

Exlibris FNV Druk en Papier, afdeling Oss, 1918-1993:Scan1510

ex libris Druk en papier, afdeling Oss 1918 – 1993

Ex libris Prudentia Provocans. Pieter Pauw Ziekenhuis Wageningen. Ontworpen door Ben van Londen, circa 1970.
Alliance Francaise
Ex libris van Troelstra-oord in Beekbergen, Gld. 
Ex libris van de Nederlandsche Christelijke Grafische Vond (NCGB)
Ex libris van Presse- und Kultur Abteilung der Kgl. Niederl. Botschaft
Jan Batterman. Ex libris voor de gemeente bibliotheek Oostzaan, 1987
Ex libris bibliotheek Verzekering Maatschappijen. Tiel-Utrecht, 1937.
Ex libris bibliotheek Verzekering Maatschappijen. Tiel-Utrecht, 1937.
Ex libris van de Utrechtsche Hypotheekbank
Typografische Bibliotheek Amsterdam, vh Tetterode
Typografische Bibliotheek Amsterdam, vh Tetterode
Bibliotheek en archief der gemeente Maastricht [vervaardigd door A.A.M.Stols (1900-1973)]
Bibliotheek en archief der gemeente Maastricht [vervaardigd door A.A.M.Stols (1900-1973)]
Bibliotheek der stad Utrecht
Bibliotheek der stad Utrecht
Bibliotheek der stad Dordrecht
Bibliotheek der stad Dordrecht
Ex libris bibliotheek stad Dordrecht
Ex libris bibliotheek van de gemeente Leiden
Ex libris bibliotheek van de gemeente Leiden
Oid ex libris van boekerij van de gemeente Rotterdam
Oud ex libris van boekerij van de gemeente Rotterdam
Stempel exlibris bibliotheek gemeentewapen met stadswapen
Stempel exlibris bibliotheek gemeentewapen met stadswapen
Ex libris Stadhuisbibliotheek Amsterdam
Ex libris Stadhuisbibliotheek Amsterdam

Exlibris raadhuis Amsterdam Scan1513

Iden exlibris Stadhuisbibliotheek gemeente Amsterdam
Idem exlibris Stadhuisbibliotheek gemeente Amsterdam
Exlibris Gemeentebestuur van Amsterdam, afd. Onderwijs. Ontwerp van K.P.C.de Bazel
Exlibris Gemeentebestuur van Amsterdam, afd. Onderwijs. Ontwerp van K.P.C.de Bazel
Eigendomsstempel bibliotheek Ministerie van Economische Zaken (E.V.D.), Den Haag
Eigendomsstempel bibliotheek Ministerie van Economische Zaken (E.V.D.), Den Haag
Eigendomsstempel bibliotheek van de provincie Utrecht
Eigendomsstempel bibliotheek van de provincie Utrecht
Eigendomsstempel Broeders van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding, Heemstede
Eigendomsstempel Broeders van Meer en Bosch, instituut voor epilepsiebestrijding, Heemstede
Exlibris en reglement van bibliotheek der Nederlandse Reisvereeniging (NRV)
Exlibris en reglement van bibliotheek der Nederlandse Reisvereeniging (NRV)
Nederlandsche Exlibris Kring; ontworpen door W.J.Rozendaal 1936
Nederlandsche Exlibris Kring; ontworpen door W.J.Rozendaal 1936
Ex libris boeken boekhandel Gebr. Gerzon, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)
Ex libris boeken boekhandel Gebr. Gerzon, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)
ex5
Exlibris Nederlandse Rijnvaart Maatschappij (NRM)
ex2
Exlibris Nederlands Instituut voor Volksvoeding
ex4
Exlibris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997 Een bijschrift invoeren
Ex libris van r.k. sanatorium ‘Caesarea’ in Ugchelen (Gelderland)
Ex libris Homeopatisch Zieken huis (Utrecht of Den Haag?) door T.Vaarties, 1949
ex7
Ex libris Raadgevend Kantoor voor Organisatie en voor Efficiency Amsterdam, ontworpen door Pam Rueter
Ex libris ‘Sport en Studiefonds’ van uitgeversmaatschappij C. Misset, Doetinchem
Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending
Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending (BcCIZ), Amsterdam
Ex libris van Algemeen Ziekenhuis Baarn
Idem exlibris BvCIZ, Amsterdam
Idem exlibris BvCIZ, Amsterdam
Ex libris Douwe Egberts, Utrecht
Ex libris Douwe Egberts, Utrecht
Ex libris van het Nederlands Steendruk Museum in Valkenswaard (N.Br.)
Exlibris Kon. Ned. Alpen-Vereniging en Ned. Ski Vereniging
Exlibris Kon. Ned. Alpen-Vereniging (KNAV) en Ned. Ski Vereniging (NSV)
De boekerij van de KNAV en NSV bevindt zich sinds 1958 in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
De boekerij van de KNAV en NSV bevindt zich sinds 1958 in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
exlibris handbibliotheek antiquariaat 'In de Roozetak', Amsterdam
Exlibris handbibliotheek antiquariaat ‘In de Roozetak’, Ubbergen
Handbibliotheek van antiquariaat Emmering, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)
Handbibliotheek van antiquariaat Emmering, Amsterdam (coll. Jaap van Velzen)
Ex libris H.D.Pfann Jr., antiquariaat/prentenhandel Amsterdam; ontworpen door Herman Misset, 1937
Ex libris H.D.Pfann Jr., antiquariaat/prentenhandel ‘de Boekenwurm’ Amsterdam; ontworpen door Herman Misset, 1937
De Walburg Pers, Zutphen
De Walburg Pers, Zutphen Ontwerp Pam G.Rueter
Exlibris Amsterdamsche Courant, ontworpen door Theo Neuhuys
Exlibris Amsterdamsche Courant, ontworpen door Theo Neuhuys
ex
Exlibris door Sjoerd H.de Roos voor de Boekerij van de Federatie der Werkgevers Organisatien in het Boekdrukkersbedrijf
Exlibris directie dagblad Het Volk en n.v. Ontwikkeling; ontworpen door Fré Cohen (coll. Jaap van Velzen; Joods Historisch Museum)
Exlibris directie dagblad Het Volk en n.v. Ontwikkeling; ontworpen door Fré Cohen (coll. Jaap van Velzen; Joods Historisch Museum)
Ex libris meubelmakerij Rieveld, Utrecht; ontworpen door Gerrit Thomas, 1920
Ex libris meubelmakerij Rieveld, Utrecht; ontworpen door Gerrit Thomas, 1920
Muziekbibliotheek Chr. Oratoriumvereniging Amsterdam
Muziekbibliotheek Chr. Oratoriumvereniging Amsterdam
Bibliotheek Nederlands Mettray, Eefde
Bibliotheek Nederlands Mettray, Eefde [in Regionaal Archief Zutphen], vervaardigd door Mia van Oostveen (1899-1979)
Technisch Leesmuseum Amsterdam / bibliotheek der Industieele Club (stempels)
Technisch Leesmuseum Amsterdam / bibliotheek der Industieele Club (stempels)
Exlibris bibliotheek 'Harmonia', afdeling Haarlem
Exlibris bibliotheek ‘Harmonia’, afdeling Haarlem
Centrale Bibliotheek van het Departement van Verkeer en Waterstaat, Den Haag
Centrale Bibliotheek van het Departement van Verkeer en Waterstaat, Den Haag
Ex libris Boeken voor de Vloot, Koninklijke Marine
Ex libris Boeken voor de Vloot, Koninklijke Marine
Exlibris van Vereniging Officieren
Exlibris van bibliotheek-documentatie der Vereniging Officieren van de Koninklijke Marechaussee, Den Haag
Ex libris secretariaat Vrijmetselarij, Den Haag
Ex libris secretariaat Vrijmetselarij, Den Haag
Ex libris van de vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk in Nijmegen. Vervaardigd door W.Boetmer 1945 (Volgens sommige bronnen gemaakt door Rein Snapper (1907-1988). Komt niet voor in zijn werklijst van 76 exlibris).
Ex libris van de vrijmetselaarsloge Sint Lodewijk in Nijmegen. Vervaardigd door W.Boetmer 1945 (Volgens sommige bronnen gemaakt door Rein Snapper (1907-1988). Komt niet voor in zijn werklijst van 76 exlibris).
Exlibris KNCK = Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Exlibris KNCK = Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Exlibris Lettergieterij Amsterdam (Tetterode)
Exlibris Lettergieterij Amsterdam (Tetterode)
Gezelschap voor boekenvrienden Non Pareil, Amsterdam
Gezelschap voor boekenvrienden Non Pareil, Amsterdam
Ex libris Samuel Jessurun de Mesquiita (1868-1944) uit 1898. [Stedelijk Museum Amsterdam]
Ex libris Samuel Jessurun de Mesquiita (1868-1944) uit 1898. [Stedelijk Museum Amsterdam]
Exlibris Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam. Circa 1935
Exlibris Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam. Circa 1935
Scheepvaart Museum, Amsterdam (?)
Scheepvaart Museum, Amsterdam (?)
Exlibris Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek; ontworpendoor M.P.Bolten
Exlibris Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek; ontworpen door M.P.Bolten
Ex libris boekerij vn de Stichting Het Nederlandsch Belastingmuseum
Ex libris Museum voor Lan en Volkenkunde Rotterdam
Ex libris Museum voor Land en Volkenkunde Rotterdam
Exlibris Galerie Van Reekum, Apeldoorn
Exlibris Galerie Van Reekum, Apeldoorn
Ex libris Troelstra-oord, Beekbergen. Circa 1930 ontworpen door A.A.v.d.Walle
Ex libris Troelstra-oord, Beekbergen. Circa 1930 ontworpen door A.A.v.d.Walle
 Ex libris 'Colligo Fortunam Gemmarum' Ontworpen door Thijs Mauve (1915-1996), houtgravure. Motto: klassieke oudheid
Ex libris ‘Colligo Fortunam Gemmarum’ Ontworpen door Thijs Mauve (1915-1996), houtgravure. Motto: klassieke oudheid
Ex libris R.K. Jongensweeshuis Tilburg; door Harrie Corvers (coll. Ronald Peeters)
Ex libris R.K. Jongensweeshuis Tilburg; door Harrie Corvers (coll. Ronald Peeters)
Ex libris Zonnehuis (zorgorganisatie) Bilthoven, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)
Ex libris Zonnehuis (zorgorganisatie) Bilthoven, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)
Ex libris van het Valentinum, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)
Ex libris van het Valentinum, ontworpen door P.J.Hamers (1909-1991)
Ex libris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997
Ex libris Boekenclub Apeldoorn 1972 1997
Ex libris Bibliothecae Lekeninstituut Nihil Carius Christo
Ex libris Bibliothecae Lekeninstituut Nihil Carius Christo
Ex libris Bond van Sociaal Deocratische Vrouwen Clubs. Omstreeks 1925 ontworpen door j.van Hell
Ex libris Bond van Sociaal Deocratische Vrouwen Clubs. Omstreeks 1925 ontworpen door j.van Hell
Exlibris Van Reekum Galerij Apeldoorn
Exlibris Van Reekum Galerij Apeldoorn
Ex libris het Meenthuis, Blaricum (coll. Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum)
Ex libris het Meenthuis, Blaricum (coll. Jaap van Velzen, Joods Historisch Museum)
Ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht
Ex libris Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht
Exlibris Vereeniging Effectenhandel
Exlibris Vereeniging Effectenhandel
Ex libris Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel
Ex libris Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel
Ex libris bibliotheek Vereniging Officieren van de Koninklijke Marechaussee
Bibliotheek van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, Den Haag
Bibliotheek van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening, Den Haag
Ex libris boekerij Rijksdienst voor het Nationale Plan, Den Haag
Ex libris boekerij Rijksdienst voor het Nationale Plan, Den Haag
Ex libris Nederlandse Kunstkring, Den Haag
Ex libris Nederlandse Kunstkring, Den Haag
Ex libris Limburgsche Kunstkring Maastricht, ontworpen door H.Sevigne (1905-1989)
Ex libris Limburgsche Kunstkring Maastricht, ontworpen door H.Sevigne (1905-1989)
Ex libris bibliotheek Dordrechts Museum; ontworpen in 1942 door Bert Bouman (1921-1979)
Ex libris bibliotheek Dordrechts Museum; ontworpen in 1942 door Bert Bouman (1921-1979)
Ex libris van boekerij Vereniging Oud Dordrecht; vervaardigd door Bert Bouman in 1942
Ex libris van boekerij Vereniging Oud Dordrecht; vervaardigd door Bert Bouman in 1942
Ex libris R.K. Nederlandsche Landarbeidersbond Sint Deusdedit, Haarlem
Ex libris R.K. Nederlandsche Landarbeidersbond Sint Deusdedit, Haarlem
ORBI ex ORBE. Internationaal Persmuseum Den Haag. W.N. van der Hout
Ex libris de Soesterkring, een ontmoetingsplaats in Soest
Ex libris de Soesterkring, een ontmoetingsplaats in Soest
Scan1504

Exlibris Algemeen Rijksarchief Depot

Scan1506

Exlibris Atlas van Stolk, Rotterdam

Ex libris IVIO 1936 1961 Stichting voor Onderwijs en Volkontwikkeling

Onbekende plaats:

Bibliotheek van Gulf Oil (Nederland) n.v.
Bibliotheek van Gulf Oil (Nederland) n.v.

Exlibris

Stichting voor Onderwijs en Volksontwikkeling. 1961
Stichting voor Onderwijs en Volksontwikkeling. 1961
Ex libris Nieuwe of Literaire Sociëteit ‘s-Gravenhage. [voor de wederopbouw der bibliotheek..] Ontwerp Menno van Meeteren Brouwer (1882-1974)
Informatie over Menno Simon Jacobus (Menno) van Meeteren Brouwer
Scan1507

Exlibris Studieclub N.V.v.d. Kamp’s Goederenhandel

ex libris bibliotheek van het Nederlands Studenten Sanatorium

Exlibris Stichting Dr.Schaepmanfonds:Scan1503

Scan1505

Exlibris R.A.O. = Recreatie en Algemene Ontwikkeling:

Huize OL Vrouw van Bijstand / Broeders van OLV Vrouw van Lourdes
Huize OL Vrouw van Bijstand / Broeders van OLV Vrouw van Lourdes

1.7 Koninklijke exlibris   Literatuur: Jos van Waterschoot. Koninklijke exlibris. In: Exlibriswereld, voorjaar 2002, nummer 1, blz. 209-217

Exlibris is gebruik geweest van de koningen Willem I, Willem II en Willem III
Exlibris is gebruik geweest van de koningen Willem I, Willem II en Willem III
Exlibris prins Willem, zoon van koning Willem III
Exlibris prins Willem, zoon van koning Willem III
Bibliotheek Koninklijk Huis; exlibrisstempels gebruikt door koningin Wilhelmina, prins Hendrik en koningin Juliana [Exlibriswereld, nr. 1, voorjaar 2002]
Bibliotheek Koninklijk Huis; exlibrisstempels gebruikt door koningin Wilhelmina, prins Hendrik en koningin Juliana [Exlibriswereld, nr. 1, voorjaar 2002]
Exlibris koningin Emma, vervaardigd door De Ranitz (1900)
Exlibris koningin Emma, vervaardigd door De Ranitz (1900)
Exlibris Beatrix en Claus; door P.G.Rueter, 1968
Exlibris Beatrix en Claus; door P.G.Rueter, 1968

1.8 Voormalig Nederlands-Indië

Ex libris openbare leeszaal en bibliotheek Soerabaja
Ex libris openbare leeszaal en bibliotheek Soerabaja

[Onbekend: Bibliotheek St. Maartensdijk 1485-1985]

St. Maartensdijk
St. Maartensdijk

Exlibris uit collectie Perkamentus

Exlibris iot de verzameling van Perkamentus
Exlibris uit de verzameling van Perkamentus
Ex libris met portret van Charles Dickens en handtekening van Godfried Bomans, in een boek uit 1956 afkomstig van Bomans en tegenwoordig in de Brabant-collectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg
Ex libris met portret van Charles Dickens en handtekening van Godfried Bomans, in een boek uit 1956 afkomstig van Bomans en tegenwoordig in de Brabant-collectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg

2. België

Museum Plantin-Moretus. Franciscus Aguilionus S.J. Francisci Aguiuilionii e Societas Opticorum libri sex philoophis juxta ac mathematicis nutiles. 1613. Antwerpen, Wed, & Zonen Joannes Moretus.
bruggeexlibris
Exlibris ‘Biekorf’, centrale bibliotheek Brugge
exlibris4

Exlibris Bestendig Dotatiefonds 1905 van Museum Plantijn en Stedelijke Bibliotheek  Antwerpen

boekerij

Exlibris van  Boekerij van het weldadigheidsbureel Antwerpen; door E.Pellens

Exlibris Bibliotheek Unicum Brugge, (G.Schelpe, 1945)
Exlibris Bibliotheek Unicum, Brugge, (G.Schelpe, 1945)
Ex libris Abbatiae Silvae Domini Isaac
Ex libris Abbatiae Silvae Domini Isaac – Discrete
Ex libris van bibliotheek gemeente Beveren
Ex libris van bibliotheek gemeente Beveren-Waas
Exlibris St.Hendrikscollege Deinze
Exlibris St.Hendrikscollege Deinze
Deinse
Bibliotheek van klooster Redemptoristen in Brussel
Bibliotheek van klooster Redemptoristen in Brussel
Universitaire Faculteit Notre Dame de la Paix, Namen, afd. Literatuur
Universitaire Faculteit Notre Dame de la Paix, Namen, afd. Literatuur
Ex libris prindes Josephine Charlotte van België
Ex libris prinses Josephine Charlotte van België
Exlibris Kortrijk
Exlibris Stadsboekerij Kortrijk; verz. pastoor Leopold Slosse
Ex libris van Leeskring, centrale openbare bibliotheek Kortrijk
Ex libris van Leeskring, centrale openbare bibliotheek Kortrijk
19e eeuws eigendomskernmerk van Stadsbiblotheek Antwerpen, iclufief Latijns equivalent [naar voorstel van bibliothecaris F.H.Mertens (1796-1867)]
19e eeuws eigendomskenmerk van Stadsbiblotheek Antwerpen, alsmede van Latijns equivalent [naar voorstel van bibliothecaris F.H.Mertens (1796-1867)]
Ex libris Stadsbibliotheek Antwerpen, getekend door W.O.J.Nieuwenkamp
Ex libris Stadsbibliotheek Antwerpen, getekend door W.O.J.Nieuwenkamp
Antwerpsche Exlibriskring
Antwerpsche Exlibriskring
Exlibris van Antwerpsche Exlibriskring
Exlibris van Antwerpsche Exlibriskring
Exlibris
Exlibris van kasteelbibliotheek van Savenel, Néthen
Bibliothèque S.J. Louvain
Bibliothèque S.J. Louvain
Exlibris Fraters Houthalen, vervaardigd door H.Korvers, 1945
Exlibris Fraters in Houthalen, vervaardigd door H.Korvers, 1945
Bibliotheek Franciscanen Vaalbeek
Bibliotheek Franciscanen Vaalbeek
Scan1515

Exlibris Stadsboekerij Kortrijk: verzameling pastoor Leopold Slosse (ontwerp André Vlaanderen, 1943)

Exlibris museum Plantijn, Antwerpen
Exlibris museum Plantijn en Stedelijke Bibliotheek, Antwerpen
Exlibris collectie Reynardiana van wijlen Wil Gielen uit Hulst in Consciencebibliotheek Antwerpen
Exlibris collectie Reynardiana van wijlen Wil Gielen uit Hulst in Consciencebibliotheek Antwerpen
Nog een exlibris van wijlen Wim Gielen (1935-2000), wiens Reynard- collectie zich nu in de Conscience-erfgoedbiblotheek van Antwerpen bevindt
Nog een exlibris van Wim Gielen (1935-2010), wiens Reynard- collectie zich nu in de Conscience-erfgoedbiblotheek in Antwerpen bevindt
Ex libris Katholieke bibliotheek van Krijgsgevangenen in Luik
Ex libris Katholieke bibliotheek van Krijgsgevangenenkamp in Luik (Delcampe)
Exlibris kloosterbibliotheek in Val-Dieu
Exlibris kloosterbibliotheek in Val-Dieu (Delcampe)
Eigendomsstempel Karmelietenklooster in Merkelbeek
Eigendomsstempel Karmelietenklooster in Merkelbeek
Exlibris abdijbibliotheek Cisterciënsers in Mehren
Exlibris abdijbibliotheek Cisterciënsers in Mehren (Delcampe)
Idem abdij Mehren
Idem abdij Mehren (Delcampe)
Huize St. Joannes Berchmans, Zonhoven (initiaal F.G.]
Huize St. Joannes Berchmans, Zonhoven (initialen F.G.]
Exlibris van antiquariaat Hubert Thijs (1900-1976); door Rik Keuterinks, 1940 [P.J.Buijnsters: geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België]
Exlibris van antiquariaat Hubert Thijs (1900-1976); door Rik Keuterinks, 1940 [P.J.Buijnsters: geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België]
Exlibris van Karel van Hulthem (1764-1832). Met zijn enorme collectie boeken en handschriften legde hij de basis voor de Koninklijke Bibliotheek Albertinum in Brussel. Gravure door E. de Ghendt uit 1806
Exlibris van Karel van Hulthem (1764-1832). Voorstellende een vrouw verzonken in haar lectuur. Met zijn enorme collectie boeken en handschriften legde hij de basis voor de Koninklijke Bibliotheek Albertinum in Brussel.Hij begon zijn loopbaan als bibliothecaris van de stadsbibliotheek van Gent (In Baudeloo, stads- en universiteitsbibliotheek) en vervolgens van de Brusselse stadsbibliotheek. Gravure door E. de Ghendt uit Sint Niklaas, naar B.Duvivier, met citaat van Cicero.1806
Bbliotheek Gent; geschenk door Virginie Loveling, 1924
Bbliotheek Gent; geschenk door Virginie Loveling, 1924
Ex libris Vlaamd Documentatiecentrum voor de Strip, Bibliotheek Turnhout [geopend op 27 februari 2013]
Ex libris Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip, Bibliotheek Turnhout [geopend op 27 februari 2013]

============================================================================

Hans Krol op zoek bij antiquariaat Ex libris Lux in Parijs (2012)
Hans Krol op zoek bij antiquariaat Ex libris Lux in Parijs (2012)
ex libris bibliothèque municipale Colmar
Ex libris door Cassegrain, 1990 voor FondsBibliothéque Nationale de France
W.H.Smith's & Sons Lending Library London
W.H.Smith’s & Son’s Subscription Library London, Great-Britain
Bibliotheek van het Brits Museum, in 1753 opgericht en in 1759 geopend met de bibliotheekcollectie van wetenschapper Hans Sloane.
Bibliotheek van het Brits Museum, in 1753 opgericht en in 1759 geopend met de bibliotheekcollectie van wetenschapper Hans Sloane.
Exlibris van Guildhall Library, London
Exlibris van Guildhall Library, London
Ansichtkaart van ontvangst Koningin Juliana en Prins Bernhard in de Guildhall Library, Londen, UK op 22 november 1950
Achterzijde ansichtkaart
Ex libris Universiteit Liverpool
Ex libris Universiteit Liverpool
Exlibris van Johann Wilhelm Ludwig Gleims, gegraveerd door Johann David Schleuen d.A. (Das Gleimhaus Literaturmuseu und Forschungsstätte)
Exlibris van Johann Wilhelm Ludwig Gleims, gegraveerd door Johann David Schleuen d.A. (Das Gleimhaus Literaturmuseum und Forschungsstätte; Halberstadt)
Ex libris voor Amadei Lulin; door etser Bernard Picard (1673-1733), 1722 (Teylers Museum Haarlem)
Ex libris voor Amadei Lulin; door etser Bernard Picard (1673-1733), 1722 (Teylers Museum Haarlem)
Exlibris Stiftsbibliothek Admont
Exlibris Stiftsbibliothek Admont
senckendorf
Bibliotheca Senckendorfiana, Frankfurt a.M.
Halle.jpg
Exlibris Franckesche Stiftungen Halle, Duitsland (Sachsen-Anhalt)
Uffenbach1

Exlibris Zacharias Konrad von Uffenbach, Frankfurt, door Johan Ulrich Kraus, 1721

Uffenbach2

Exlibris Bibliotheca Uffenbachiana, Frankfurt, 1729

Exlibris van Oswin Volkomer voor Hermann Wiese; afbeelding van interieur Anna Amalia Bibliotheek in Weimar.
Exlibris van Oswin Volkomer voor Hermann Wiese; afbeelding van interieur Anna Amalia Bibliotheek in Weimar.
Ansichtkaart uit 2004 met exlibris voor het Rotterdamsch Leeskabinet, 1959, ontworpen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ontwerp Pam G.Rueter (1906-1998).
Ansichtkaart uit 2004 met exlibris voor het Rotterdamsch Leeskabinet, 1959, ontworpen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ontwerp Pam G.Rueter (1906-1998).
Ansichtkarte mit Abbildung von Ludwig Hohlwein für Karl Rau. Lithografie um 1910. In: Deutsche Bibliothek (Leipzig, Frankfurt am main. Berlin)
Ansichtskarte mit Abbildung von Ludwig Hohlwein für Karl Rau. Lithografie um 1910. In: Deutsche Bibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main. Berlin)
Exlibris Strahov-bibliotheek in Praag, Tsjechië
Biblioteka Jagielonska, Krakau, Polen
Biblioteka Jagielonska, Krakau, Polen
twee ex librissen ontworpen bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de openbare bibliotheek Wrocklaw, Polen
Exlibris Universiteitsbibliotheek Vilnius, Litouwen 1970
Ex libris Yale University library, New Haven
Ex libris Yale University library, New Haven
Ex libris Bibliotheca Artium Sancti Stanislai
Ex libris Bibliotheca Artium Sancti Stanislai
Ex libris Rüdt von Collenberg'sche Schlossbibliothek (Schloss Bödigheim) in Badische Landesbibliothek Karlsruhe
Ex libris Rüdt von Collenberg’sche Schlossbibliothek (Schloss Bödigheim) in Badische Landesbibliothek Karlsruhe
exlibris universiteitsbibliotheek Copernicus in Torun, Polen
exlibris universiteitsbibliotheek Copernicus in Torun, Polen
ex
ex
ex
Exlibris van het kasteel van Brunegg in Zwitserland
Exlibris van het kasteel van Brunegg in Zwitserland
bib
Exlibris van het Museo de Arte in Barcelona, Spanje
Biblioteca / Museo Balaguer, Spanje
e exlibris uitgegeven door de openbare bibliotheek van Namyslow (Namslau) in Polen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1988.
2 exlibris uitgegeven door de openbare bibliotheek van Namyslow (Namslau) in Polen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1988.
Ex libris van de stadsbibliotheek in Brasov, Roemenië. De afbeelding is gewijd aan Diaconul Coresi, een Roemeens typograaf, in 1583 te Brasov overleden
Ex libris van de stadsbibliotheek in Brasov, Roemenië. De afbeelding is gewijd aan Diaconul Coresi, een Roemeens typograaf, in 1583 te Brasov overleden
ex1
Exlibris instituut Palatele Brancovenesti in Bukarest, Roemenië
Exlibris met Hebreeuwse en Hongaarse tekst. Vertaling uit Aramees; 'Als men 1000 jaar wordt zal hij jouw kracht niet in rekening kunnen brengen.' Ex libris van bibliotheek van de geloofsgemeenschap der Israëlieten in Pecs, Hongarije. [szám = nummer; niet ingevuld omdat het om een ongebruikt exemplaar gaat].
Exlibris met Hebreeuwse en Hongaarse tekst. Vertaling uit Aramees; ‘Als men 1000 jaar wordt zal hij jouw kracht niet in rekening kunnen brengen.’ Ex libris van bibliotheek van de geloofsgemeenschap der Israëlieten in Pecs, Hongarije. [szám = nummer; niet ingevuld omdat het om een ongebruikt exemplaar gaat].
ex1
Exlibris Biblioteca Nacional Argntina Buenos Aires
ex

Ex libris van Amerikaanse bibliotheken. Uit The Spiral Press, Brussels-The Hague, 1968

exlibris from the library of Hart House in the University of Toronto, Canada

===================================================

Adreskaartje van boekhandel Scheltema en Holkema, circa 1890; door P.J.Arendzen
Adreskaartje van boekhandel Scheltema en Holkema, circa 1890; door P.J.Arendzen
Boekenleesmachine. Gravure uit 'Le Divers et Artifiose Machine. Parijs, 1588. Gegraveerd oor Leonard Gaultier (1561-1641)
Boekenleesmachine. Gravure uit ‘Le Divers et Artifiose Machine. Parijs, 1588. Gegraveerd door Leonard Gaultier (1561-1641)
Larry T.Nix: a Major Addition of my Bookplate Collection
Larry T.Nix: a Major Addition of my Bookplate Collection

See: http://libraryhistorybuff.blogspot.nl/

Exlibris 'IBRARY FOR ETERNITY', ets van J.Jordanov voor Peter van Wijhe, 1999.
Exlibris ‘IBRARY FOR ETERNITY’, ets van J.Jordanov voor Peter van Wijhe, 1999.
Exlibris van een boekencafé
Exlibris van een boekencafé

UiUiScan0024

Uit: Gedenkboek van het 5-jarig bestaan van den Kunstkring ‘Heemstede (1932)

ex1
100 Jahre Exlibris-Sammlung in der Staatsbibliothek zu Berlin. uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (1)
ex2
Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (2)
ex3
Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (3)
ex4
Uit: BibliotheksMagazin  3/2016 (4)
ex5
Uit: BibliotheksMagazin 3/2016 (5)

====================================================

blad2
Twee  exlibrissen op bladwijzers van 1) J.Rijsterborgh (Libris uitgave) uit Haarlem en 2) van  bladwijzersverzamelaar Henk de Hoog uit Zoetermeer
ex7
Ex libris door Battermann voor E.Tersy op een boekenlegger van LIBRIS
exlibris op boekenlegger van de Limited Editions Club in New York (uitgave Libris)
Exlibris van de Biblioteca Nacional Mariano Moreno In Buenos Aires, Argentina

Enkele allegorische voorstellingen

ex1

Jacobus van der Schley (1717-1779) Allegorische voorstelling: Wetenschap overwint Tijd (Museum Boymans  van Beuningen) 

ex2

Gerrit Rademaker. De rariteitenkamer van de Amsterdamse koopman en verzamelaar  Levinus Vincent  (1658-1727)  Ontwerp voor het frontispice ‘Wondertooneel der nature’ circa 1706 

ex3

Jan van Vianen naar Romeyn de Hooghe, naar een tekening van Gerrit Rademaker. De rariteitenkamer van Levinus Vincent. 1706 ets.   

ex4

Jacob de Later, naar Gerrit Rademaker. Titelprent van Boekzaal der geleerde wereld voor de maanden, 1705 ets.  (KB Den Haag) 

EXLIBRIS DEEL 1 zie: https://wordpress.com/post/30357239/4573/