http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7174284.html

(Huwelijk Ursula von Pannwitz met John Pelham, graaf van Chichester, Polygoon Nieuws 28 maart 1944)

NIEUW BOEK OVER KEIZER WILHELM II

Deze maand verscheen een beeldbiografie getiteld ‘De laatste Duitse keizer woonde in Nederland; hoe een Duitse dynastie zijn einde vond in ons land’. Schrijver is de heer P.J.Bussen, die eerder een fotoboekje over Wilhelm II publiceerde bij Slingenberg Boekproducties en publiceerde over o.a. de Zouaven en het vroegere badhuis in Heemstede. Voorts stelde hij met voorlichter Cees Raateland in 1999 het boek samen: ‘Een eeuw Heemstede verrassend veranderd’. Hij werkte een aantal jaren op het raadhuis van Heemstede en tegenwoordig bij de gemeente Heiloo. De schrijver verzamelt al meer dan dertig jaar oude prentbriefkaarten en documentatie over de sinds 1918 in ballingschap levende keizer Wilhelm. Een selectie hiervan aangevuld met begeleidende teksten is thans in boekvorm verschenen. Chronologisch geordend vanaf zijn geboorte in 1859 tot zijn overlijden in 1941, Eén van zijn voorvaderen uit het geslacht Hohenzollern met stamslot bij Hechtingen was Frederik II van Pruisen (1712-1786), bijgenaamd de Grote, die een mecenas was van kunsten en wetenschappen en o.a. het lustslot ‘Sanssouci’ in Potsdam liet bouwen. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog reisde Wilhelm met een groot gevolg van 40 lakeien en 60 goederenwagons met meubels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen, uniformen, souvenirs, boeken en curiositeiten naar Nederland en vestigde hij zich in kasteel Amerongen waar op 28 november van dat jaar de officiële akte van abdicatie is ondertekend, waarmee hij voor de toekomst van alle rechten op de troon afstand deed. Zijn definitieve residentie werd huize Doorn welk landgoed in 1919 werd aangekocht van baronesse van Heemstra, overgrootmoeder van de in Brussel geboren actrice Audrey Hepburn. Na zijn overlijden is de ex-keizer precies één jaar nadien bijgezet in het mausoleum op het landgoed. Huize Doorn is tegenwoordig een museum

Vooromslag van boek P.J.Bussen over de laatste Duitse keizer Wilhelm II

Vooromslag van boek P.J.Bussen over de laatste Duitse keizer Wilhelm II

Het nieuwe boek van Pierre Bussen telt 120 bladzijden, telt meer dan 200 illustraties op glanzend papier en is in harde kaft verschenen. Het is gerealiseerd met medewerking van uitgeverij Pirola en verkrijgbaar in de museumwinkels van kasteel Amerongen en Huis Doorn. Verder bij de auteur, Tulpencroflaan 31, 1851 XM Heiloo, e-mail: bussen@quicknet.nl De prijs bedraagt inclusief verzendkosten 18,25 euro

Achteromslag van boek over Wilhelm II

Achteromslag van boek over Wilhelm II

Het 'Stadtschloss' ofwel Koninklijk/Keizerlijk paleis in Berlijn omstreeks 1920. Tijdens WO II ernstig beschadigd en in DDR-tijd (1950) afgebroken

Het ‘Stadtschloss’ ofwel Koninklijk/Keizerlijk paleis in Berlijn ten tijde van Wilhelm II. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog beschadigd en in DDR-tijd (1950) afgebroken

In 2013 is een aanvang gemaakt met een nauuwkeurige herbouw van het 'Stadtschloss' op het museumeiland in Berlijn, waarvoor 5 jaar en een half miljard Euro is uitgetrokken

In 2013 is een aanvang gemaakt met een nauwkeurige herbouw van het ‘Stadtschloss’ op het museumeiland in Berlijn, waarvoor 5 jaar en een half miljard Euro is uitgetrokken. In het slot zullen de Niet-Europesche collecties van de Staatliche Museen worden ondergebracht. Voorts de boekencollecties van de Humboldt Universiteit en van de Berlijnse Stadsbibliotheek.

De Hartekamp in 1773 getekend door Hendrik Tavenier (atlas van het Noord-Hollands Archief)

De Hartekamp in 1773 getekend door Hendrik Tavenier (atlas van het Noord-Hollands Archief)

Tekening uit 1795 van de Herenweg ter hoogte van de Hartekamp in de richting van de Geleerde Man. (N.H.A.)

Tekening uit 1795 van de Herenweg ter hoogte van de Hartekamp in de richting van de Geleerde Man. (N.H.A.)

Wilhelm II en de Hartekamp

Portret van keizer Wilhelm II in vol ornaat

Portret van keizer Wilhelm II in vol ornaat

De ex-keizer in ballingschap was vanaf 1914 een persoonlijke vriend van mevrouw Catalina von Pannwitz-Roth, die in 1920 weduwe geworden het jaar daarop de Hartekamp aankocht, dat een trefpunt werd van aristocratie en kunstliefhebbers. Dankzij een erfenis van haar vader die fortuin had gemaakt in Argentinië in de vleesindustrie werd in 1929 haar vermogen volgens biografe Annejet van der Zijl geschat “op het astronomische bedrag van tussen de zestig en zeventig miljoen goudmark’. Daarbij een miljoenenbezit aan landerijen in Argentinië, en verder een schat aan schilderijen van enkel grote meesters en antiquiteiten (1). Prins Hendrik was een trouwe gast op de Hartekamp, overigens altijd zonder Wilhelmina. Van voormalige personeelsleden vernam ik in het verleden dat de Mecklenburgse prins gul was met fooien maar ook een notoire billenknijper.

De Duitse oceaanvliegers werden ontvangen door mevrouw Von Pannwitz en haar dochter. Van links naar rechts: Fitzmaurice, Kohl, mw. C. von Pannwitz, dochter Ursula en Von Hühnefeld

De Duitse oceaanvliegers werden ontvangen door mevrouw Von Pannwitz en haar dochter. Van links naar rechts: Fitzmaurice, Kohl, mw. C. von Pannwitz, dochter Ursula en Von Hühnefeld

Een tuinfeest in juni 1926 ten behoeve van het steuncomité voor Intellectueel Centraal Europa. Z.K.H. prions Hendrik (met hoge hoed) begroet de deelnemende personen.

Een tuinfeest in juni 1926 ten behoeve van het steuncomité voor Intellectueel Centraal Europa. Z.K.H. prins Hendrik (met hoge hoed) begroet de deelnemende personen.

Prinses Armgard was een vriendin van Catalina von Pannwitz. Vanaf 1934 zouden ook haar zonen Aschwin maar vooral Bernhard regelmatig op het buitengoed vertoeven. Voor prins Bernard was mw. Von Pannwitz (die in tegenstelling tot haar overleden echtgenoot niet van adel was zoals vaak gedacht) ‘Tante Käthe’. Enkele maanden nadat de prins bij de toen 17jarige dochter Ursula een huwelijksaanzoek had gedaan, hetgeen zonder meer was afgewezen, verloofde Bernard zich met prinses Juliana.

De keizer wandelend in Groenendaal met o.a. Catalina von Pannwitz-Roth (fotocollectie Huis Doorn)

De keizer wandelend in Groenendaal met o.a. Catalina von Pannwitz-Roth (fotocollectie Huis Doorn)

De aankomst van ex-keizer Wilhelm II op de Flora in Heemstede, april 1935, waarbij hij een corsage kreeg opgespeld (foto Stevens, collectie Huis Doorn)

De aankomst van ex-keizer Wilhelm II op de Flora- bloemententoonstelling in Heemstede, april 1935, waarbij hij van een bloemenmeisje in klederdracht een corsage kreeg opgespeld (foto Stevens, collectie Huis Doorn)

De ex-keizer en zijn gevolg bij de lelievijver van Groenendaal

De ex-keizer en zijn gevolg bij de lelievijver van Groenendaal (fotocollectie Huis Doorn)

Keizer Wilhelm noemde Catalina von Pannwitz liefkozend ‘Panni’, Talrijke bezoeken werden aan Doorn afgelegd en tot 1939 heeft Wilhelm met zijn echtgenote prinses Hermine van Pruisen in totaal 103 maal de Hartekamp bezocht. Iedere 25e keer werd gevierd met een ereboog van groen op het bordes evenals een galadiner in de Spiegelzaal. Soms werden gemeenschappelijk uitstapjes gemaakt zoals naar de bollenvelden of de kwekerij van A.C.van der Schoot uit Hillegom. De keizer was namelijk een groot liefhebber van planten en bloemen, in het bijzonder van rododendrons en diepblauwe delphina’s. Eén van de logeerkamers op de Hartekamp was speciaal gereserveerd voor de ex-keizer en diens echtgenote. In het pand waren 5 badkamers, maar enkel in die voor de Duitse keizer waren gouden kranen aangebracht. Het laatste bezoek had plaats in 1939. Op 27 maart 1940 trouwde de enige dochter Ursula met de Engelse graaf John Pelham van Chichester in het raadhuis van Heemstede, gevolgd door de Hervormde Kerk in Bennebroek, waarna het jonge paar een receptie hield op de Hartekamp. Bij die gelegenheid waren ook prins Bernhard en prinses Juliana onder de talrijke aanwezigen. De graaf verongelukte bij een auto-ongeval in 1944 en uit het huwelijk is in 1942 een dochter, Lady Georgiana Jocelyn Pelham en postuum voor de vader in 1944 één zoon geboren, John Nicholas Pelham, de 9e graaf van Chichester.

Galadiner ter ere van de keizer op de Hartekamp

Galadiner ter ere van de keizer op de Hartekamp. Links van de ex-keizer zit mw. Catalina von Pannwitz-Roth en daarnaast achtereenvolgens een schoondochter en twee van de vijf kinderen van Hermine uit haar eerste huwelijk, te weten Henriëtte (1918-1972), die is getrouwd geweest met een kleinzoon van Wilhelm, Ferdinand (1913-1973) en Hermine Caroline ‘Carmo’ (1910-1992). Helemaal links zit prinses Hermine (1887-1947), de tweede echtgenote van Wilhelm II. Vervolgens Ursula von Pannwitz. Achter mevrouw von Pannwitz staat Marius van Houten (1879-1953), majoor bij de marechaussee. De persoon links achter is Freiherr Alexander von Senarclens-Grancy, Kapitän Flügeladjudant. De kamenierster met witte schort heette Elisa Grieschat en was afkomstig uit Polen. Naast haar rechts in livrei staat een Nederlandse butler in tijdelijke dienst Bram de Wit en vervolgens de Duitser Büter. Deze foto is gemaakt in de zogeheten Spiegelzaal, die fungeerde als eetkamer. In deze ruimte in de rechtervleugel waren in plaats van gordijnen spiegels in de panelen tussen de ramen verborgen, die ‘s avonds voor de ramen werden geschoven. Deze spiegels – niet zichtbaar op de foto – gaven dichtgeschoven een fraai effect (alsof de kamer een zo groot was) en zijn behouden gebleven.  De 30 livreien met nikkelen knopen en familiewapen waarover in de Hartekamp werd beschikt zijn bij een inboedelveiling na 1953 verkocht bij veilinghuis ‘De Zon’ in Amsterdam.

Mevrouw Von Pannwitz beschikte ook over een eigen jacht ‘Olympia’ dat in de Ringvaart lag afgemeerd en had naast 8 Duitse ook een wisselend aantal Nederlandse personeelsleden in dienst, waaronder een motorjachtdrijver. 19 juni 1930 had een motorbootongeluk plaats op de Kagerplassen, waarbij in een gezelschap van 15 personen, georganiseerd door mevrouw Von Pannwitz, ook de voormalige keizer en keizerin aanwezig waren. Bij het dorpje Rijnsaterswoude had op 1 van de 2 boten een ontploffing plaats en vatte de boot vlam. Het bleef bij lichte verwondingen, de meeste deelnemers konden uit de boot in het water springen en via de tweede boot de wal bereiken. Zowel de Nederlandse als Duitse pers maakten melding van het ongeval en men schreef o.a.: Mevrouw Von Pannwitz is de tweede vrouw van de overleden advocaat, dr. Walther von Pannwitz, die in zijn eerste huwelijk getrouwd was met de dochter van de uitgever van de Maagdenburger Courant, Hedwig Faber. Mevrouw Von Pannwitz, die in Rostock (Duitsland) geboren is, ging in haar prille jeugd naar Argentinië, waar de familie in de staat Buenos Aires een der grootste farms bezit. Zij heeft voorts een fraaie villa in het Grunewald bij Berlijn, die ingericht is als een museum. Vooral haar verzameling oud porselein vertegenwoordigt een grote waarde. In de zomer houdt mevrouw von Pannwitz zich meestal op in de omgeving van Haarlem op haar bezitting Hartekamp. Zij verkeert veel in vroegere Duitse hofkringen. Haar 19-jarige dochter Ursula werd reeds talloze malen beschouwd als de toekomstige verloofde van een van de zoons van de ex-kroonprins. Zowel prins Wilhelm als prins Louis Ferdinand worden genoemd als mededingers naar de hand van de schatrijke Duits-Argentijnse. Men zal zich hebben afgevraagd hoe het nu eigenlijk staat met de bewegingsvrijheid van de ex-keizer. Inderdaad zijn de heer van Doorn in zijn bewegingen enkele beperkingen opgelegd, doch men merkt hiervan naar buiten slechts weinig. Bij reizen binnen de grenzen van Nederland wordt tevoren de toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangevraagd, welke echter steeds wordt toegestaan. Een telefonische aanvraag is hiervoor reeds voldoende. De reizen vinden steeds plaats in gezelschap van enige speciale met dit doel belaste rechercheurs.”

Wilhelm II bezocht in 1935 de internationale bloemententoonstelling Flora in Groenendaal, Heemstede

Wilhelm II bezocht in 1935 de internationale bloemententoonstelling Flora in Groenendaal, Heemstede

Uit: De Prins, 1935. Links de heer Van der Schoot en achter hem n de keizer mw. Catalina von Pannwitz-Roth

Uit tijdschrift: de Katholieke Illustratie, 1935. Links de heer Van der Schoot en achter hem en de ex-keizer mw. Catalina von Pannwitz-Roth

Wilhelm werd op de Flora in Groenendaal rondgeleid door bloembollenkweker A.C.van der Schoot Jr.

Wilhelm werd op de Flora in Groenendaal rondgeleid door bloembollenkweker A.C.van der Schoot Jr. (fotocollectie Huis Doorn)

Wilhelm II op het tentoonstellingsterrein van de Flora 1935 met links de heer A.C,van der Schoot en achter hen mw. Catalina von Pannwitz

Wilhelm II op het tentoonstellingsterrein van de Flora 1935 met links de heer A.C,van der Schoot en achter hen mw. Catalina von Pannwitz (fotocollectie Huis Doorn)

Wilhelm en gevolg passeren een van de paviljoens op de Flora 1935 (fotocollectie huis Doorn)

Wilhelm en gevolg passeren een van de paviljoens op de Flora 1935 (fotocollectie huis Doorn)

De keizer en zijn gevolg nemen afscheid op Groenendaal. Rechts van de keizer (met hoed) staat de heer A.C.van der Schoot.

Wilhelm en zijn gevolg nemen afscheid op Groenendaal. Rechts van de keizer (met hoed) staat de heer A.C.van der Schoot (collectie Huis Doorn)

In zijn gepubliceerde memoires ‘Der Kaiser in Holland’ (1924-1941), waarvan zowel een Duitse als Nederlandse editie verschenen schrift vleugeladjudant Sigurd von Ilsemann enige malen over de wederzijdse bezoeken. Op 5 januari 1934 noteerde deze het volgende anekdotische verhaal: Mevrouw von Pannwitz , die verscheidene weken met haar dochter in Argentinië is geweest, bracht gisteren de avond met de majesteiten door en ontbeet vanmorgen vroeg met hen, voor Zijne Majesteit naar het bos ging. Bij deze gelegenheid zei zij misprijzend, dat Hitler had toegestaan dat in verband met de Olympische Spelen het stadion voor meer dan negentien miljoen mark verbouwd werd. Deze kritiek was voor Hermine voldoende aanleiding om tegenover de goede Panni een vreselijke scène te maken en haar met de scherpste verwijten te overladen. Panni was zo in haar wiek geschoten, dat zij mij na haar thuiskomst in Hartekamp opbelde waarbij zij haar verontwaardiging niet onder stoelen of banken stak. Hermine had haar in bijzijn van haar dochter en de beide prinsessen als een viswijf toegesnauwd en haar de meest ongelooflijke dingen naar het hoofd geslingerd. De keizer maakte zich zo kwaad over de uitlatingen dat hij wel een hartaanval had kunnen krijgen”

Wilhelm II op bezoek bij de kewekerij van A.C.can der Schoot jr. in Hillegom. Achter de bloembollenkweker, de ex-leizer, Catalina von Pannwitz, prinses Hermine en majoor M.C. van Houten. (foto Huis Doorn).

Wilhelm II in 1937 op bezoek bij de kwekerij van A.C.van der Schoot jr. in Hillegom. Achter de bloembollenkweker, de ex-keizer, Catalina von Pannwitz, prinses Hermine en majoor M.C. van Houten. (foto Huis Doorn)

(1) Toen Catalina von Pannwitz-Roth is in 1876 werd geboren bezat haar vader Friedrich Roth (1850-1906) ongeveer 30.000 hectare grond in Argentinië. Februari 1909 is de Estancia San Frederico, circa 7.000 hectare in Pergamino, provincie Buenos Aires verkocht. Catalina von Pannwitz overleed op 20 mei 1959 in Long Crumples. Zij is bij haar man begraven in een monumentaal Jugendstil-graf op het Stahnsdorfer Friedhof in Berlijn.

Hans Krol

Het paleis Grunewald in de winter van 1919, residentie van de familie Von Pannwitz bij Berlijn, tegenwoordig een luxe hotel.

Het paleis Grunewald in de winter van 1919, residentie van de familie Von Pannwitz bij Berlijn, tegenwoordig een luxe hotel.

De hal van Palais Pannwitz [nu Schlosshotel Grunewald] in de jaren 1910-1920

De hal van Palais Pannwitz [nu Schlosshotel Grunewald] in de jaren 1910-1920> Het grote huis kwam tot stand dankzij een ontwerp van Walther von Pannwitz.

De hal van Grunewald in tegenwoordige staat

De hal van Grunewald in tegenwoordige staat

Het huidige slothotel Grunewald bij Berlijn

Het huidige slothotel Grunewald bij Berlijn, dat 43 kamers telt

Catalina Roth en echtgenoot dr. Walther von Pannwitz, getrouwd in 1908

Catalina Roth en echtgenoot dr. Walther von Pannwitz, getrouwd in 1908. Walther von Pannwitz, uit een oud adellijk geslacht, was een prominent advocaat (o.a. van de keizer) en kunstverzamelaar. Hij overleed 8 november 1920 in Buenos Aires.

Een jonge Ursula von Pannwitz in Berlijn

Een jonge Ursula von Pannwitz in Berlijn. Op later leeftijd zei ze in een Berlijnse krant als klein kind geen goede herinneringen te bewaren aan de bezoeken van de keizer in Grunewald. Na een handje te hebben gegeven moest ze naar haar kamer en de keizer nam ook nooit chocolade voor haar mee.

Portretfoto van op de Hartekamp gemaakte foto van mw. Catalina [Käthe] von Pannwitz

Portretfoto van op de Hartekamp gemaakte foto van mw. Catalina [Käthe] von Pannwitz. De befaamde landschapsarchitect Leonard Springer schreef over haar in 1935 in tijdschrift ‘het Landhuis': “De Hartekamp met z’n rijk historisch verleden wordt door de Wed. C.von Pannwitz op de meest voortreffelijke wijze onderhouden.”

Literatuur:

Dora Heinze. Das Schlosshotel im Grunewald. Geschichte eines Adelspalais. Berlin, Be Bra Verlag, 1997.

Annejet van der Zijl. Bernhard een verborgen geschiedenis. Amsterdam, Querido, 2010.

ILLUSTRATIES:

Interieurfoto van de Gouden salon op de Hartekamp

Interieurfoto van de voorsalon ofwel ‘Gouden salon’ op de Hartekamp

Voorsalon met inkijk in de hal van de Hartekamp, Heemstede

Voorsalon met inkijk in de hal van de Hartekamp, Heemstede

De achtersalon van de Hartekamp omstreeks 1935 met een cassetenplafond dat afkomstig was van een paleisje in Florence.

De achtersalon van de Hartekamp omstreeks 1935 met een cassetenplafond dat afkomstig was van een paleisje in Florence.

Ansichtkaart van achtersalon van de Hartekamp, Heemstede

Ansichtkaart van achtersalon van de Hartekamp, Heemstede

De porseleincollectie in het uitstek van de Hartekamp

De porseleincollectie in het uitstek van de Hartekamp

Bibliotheek in de Hartekamp, Heemstede

Bibliotheek in de Hartekamp, Heemstede

Aankomst van de keizer in zijn Mercedes en met gevolg op de Hartekamp in 1935

Aankomst van de keizer in zijn Mercedes en met gevolg op de Hartekamp in 1935

Verwelkoming van de keizer op de Hartekamp door mevrouw Von Pannwitz en dochter Ursula

Verwelkoming van de keizer op de Hartekamp door mevrouw Von Pannwitz en dochter Ursula

Mevrouw Von Pannwitz begroet de keizer op de Hartekamp

Mevrouw Von Pannwitz begroet de keizer op de Hartekamp

Mevrouw Von Pannwitz (op de rug gezien) en Wilhelm II aan de voorzijde van de Hartekamp. Rechts kijkt haar secretaris toe.

Mevrouw Von Pannwitz (op de rug gezien) en Wilhelm II aan de voorzijde van de Hartekamp. Rechts kijkt haar secretaris toe.

Ex-keizer Wilhelm met vrienden en familie op de Hartekamp. Links van hem mevrouw Von Pannwitz en rechts zijn echtgenote prinses Hermine van Pruisen

Ex-keizer Wilhelm met vrienden en familie op de Hartekamp. Links van hem mevrouw Von Pannwitz en rechts zijn echtgenote prinses Hermine van Pruisen

Van de ex-keizer is bekend dat hij 103 maal de Hartekamp bezocht. Iedere 25ste keer werd groots gevierd met een ereboog en diner. Links zit mw. Von Pannwitz tegenover Wilhelm en diens echtgenote.

Van de ex-keizer is bekend dat hij 103 maal de Hartekamp bezocht. Iedere 25ste keer werd groots gevierd met een ereboog en diner. Links zit mw. Von Pannwitz tegenover Wilhelm en diens echtgenote.

Een herinnering met foto van de Hartekamp aan het 50ste bezoek van de keizer aan de Hartekamp op 30 december 1931 (foto collectie Huis Doorn)

Een herinnering met foto van de Hartekamp aan het 50ste bezoek van de keizer aan de Hartekamp op 30 december 1931 (foto collectie Huis Doorn)

Ex-keizer Wilhelm Ii op landgoed de Hartekamp. V.l.n.r. mw. Von Pannwitz. Wilhelm II, baron van der Heydt en prinses Hermine (foto Elsevier, 2 augustus 1935)

Ex-keizer Wilhelm II op landgoed de Hartekamp. V.l.n.r. mw. Von Pannwitz. Wilhelm II, baron van der Heydt en prinses Hermine (foto Elsevier, 2 augustus 1935)

Catalina von Pannwitz en Wilhelm II voor de Hartekamp (fotocollectie P.J.Bussen)

Catalina von Pannwitz en Wilhelm II voor de Hartekamp (fotocollectie P.J.Bussen)

De ex-keizer op theevisite bij mw. Catalina von Pannwitz en haar dochter Ursula

De ex-keizer op theevisite bij mw. Catalina von Pannwitz en haar dochter Ursula (fotocollectie P.J.Bussen)

De ereboog voor de Hartekamp ter ere van het 75ste bezoek van Wilhelm II

De ereboog voor de Hartekamp ter ere van het 75ste bezoek van Wilhelm II

Foto genomen bij het 75ste bezoek van de Duitse keizer aan de Hartekamp (collectie Huis Doorn)

Foto genomen bij het 75ste bezoek van de Duitse keizer aan de Hartekamp In het midden mw. Von Pannwitz die een bos bloemen heeft ontvangen en helemaal rechts dochter Ursula. Op de trap met bontjas staat prinses Hermine. (foto A,Peperkamp, collectie Huis Doorn)

Een ereboog bij gelegenheid van het 100ste bezoek van de keizer aan de Hartekamp

Een ereboog bij gelegenheid van het 100ste bezoek van de keizer aan de Hartekamp op 7 juni 1939

Uit: De Tijd van 8 juni 1939

Uit: De Tijd van 8 juni 1939

=======================================================================

In 1952 staat de Hartekamp te koop en zijn de kunstschatten uit het huis gehaald, geveild ten ten dele ook naar dochter Ursula in Engeland. De Broeders Penitenten uit Boekel kochten het landgoed op 26 april 1952 voor ruim 3 ton.

In 1952 staat de Hartekamp te koop en zijn de kunstschatten uit het huis gehaald, geveild ten ten dele ook naar dochter Ursula in Engeland. De Broeders Penitenten uit Boekel kochten het landgoed op 26 april 1952 voor ruim 3 ton.

Aankoop in 1952  van de Hartekamp geschiedde door de Broeders Penitent van Boekel, de zestiende verkooptransactie sinds 1662. Op de Hartekamp is vervolgens een inrichting voor zwakzinnige jongens gevestigd.

Aankoop in 1952 van de Hartekamp geschiedde door de Broeders Penitent van Boekel, de zestiende verkooptransactie sinds 1662. Op de Hartekamp is vervolgens een inrichting voor zwakzinnige jongens gevestigd.

Voorzijde veilingprospectus de Hartekamp, februari 1952

Voorzijde veilingprospectus de Hartekamp, februari 1952

Beknopte beschrijving van roemrijke historie van de Hartekamp in veilingprospectus 1952. Het landgoed werd aangekocht door de Broeders Penitenten uit het Brabantse Boekel.

Beknopte beschrijving van roemrijke historie van de Hartekamp in veilingprospectus 1952. Het landgoed werd voor een schamele 300.000 gulden aangekocht door de Broeders Penitenten uit het Brabantse Boekel.

Achterzijde van prospectus met achtergevel van de Hartekamp

Achterzijde van prospectus met achtergevel van de Hartekamp

De Hartekamp getekend door Chris Schut, 1990

De Hartekamp getekend door Chris Schut, 1990

Deel folder van Huis Doorn, tegenwoordig museum

Deel folder van Huis Doorn, tegenwoordig museum

Voorzijde van folder fototentoonstelling gewijd aan keizer Wilhelm II in Huis Marseille (2002)

Voorzijde van folder fototentoonstelling gewijd aan keizer Wilhelm II in Huis Marseille (2002)

Ursula von Pannwitz met haar Duitse herder bij een prieel op de Hartekamp

Ursula von Pannwitz met haar Duitse herder bij een prieel op de Hartekamp

Een jonge Ursula von Pannwitz peddelend op de vijver van de Hartekamp [uit ansichtkaartenserie: De Hartekamp; die Kunstsammlung von Pannwitz]

Ursula von Pannwitz peddelend op de vijver van de Hartekamp [uit ansichtkaartenserie: De Hartekamp; die Kunstsammlung von Pannwitz]

Ursula von Pannwitz bij de bosvijver op de Hartekamp

Ursula von Pannwitz bij de bosvijver op de Hartekamp met haar lievelingshond Wastel

Een huwelijk dat geen doorgang vond. Bericht uit o.a. Maas- en Scheldebode, 13-3-1929

Een huwelijk dat geen doorgang vond. Bericht uit o.a. Maas- en Scheldebode, 13-3-1929

Het huwelijk van Ursula von Pannwitz met John Pelham, graaf van Chichester die werkzaam was bij de Britse ambassade, in maart 1940. De foro werd genomen na de kerkelijke bevestiging in Bennebroek

Het huwelijk van Ursula von Pannwitz met John Buxton Pelham, graaf van Chichester die werkzaam was als persattaché  bij de Britse legatie, op 27 maart 1940. Een dag eerder had het burgerlijk huwelijk in het raadhuis van Heemstede plaatsgehad. De foto werd genomen na de inzegening in de Hervormde kerk van Bennebroek. Bij haar huwelijk ontving Ursula de titel ‘gravin van Chichester’. Zijn verhuisde aanvankelijk naar ‘Little Dunford Manor’ in Salisbury, Wiltshire. Na haar tweede huwelijk 8 mei 1957 werd haar naam Henderson. Eerder is Ursula in 1929 verloofd geweest met prins Wilhelm die als kroonpretendent van de Duitse keizerlijke familie werd beschouwd.

Artikel uit Panorama Stad Amsterdam van 4-4-1939

Artikel uit Panorama Stad Amsterdam.

Uit: Haarlem's Dagblad van 27 maart 1940

Uit: Haarlem’s Dagblad van 27 maart 1940

Gravin Ursula Chister-von Pannwitz tijdens de presentatie van een boek over de Hartekamp in 1982, geflankeerd door links burgemeester Van den Bosch (Heemstede) en rechts burgemeester De Wit (Bennebroek)

Ursula von Pannwitz tijdens de presentatie van een boek over de Hartekamp in 1982, geflankeerd door links burgemeester Van den Bosch (Heemstede) en rechts burgemeester De Wit (Bennebroek). Na het overlijden van haar man in 1944 is Ursula von Pannwitz in 1957 hertrouwd met Ralph Gunning Henderson en van hem gescheiden in 1971. Zij is in 1989 overleden.

Het graf van John Buxtom Pelham, 8e graaf van Chichester in Stanmer. Hioj was gehuwd met Ursula von Pannwitz en overleed op 31-jarige leeftijd in 1944 bij een auto-ongeluk. Op dat moment in dienst van de 'Scots Guards' in de rang van kapitein.

Het graf van John Buxtom Pelham, 8e graaf van Chichester in Stanmer. Hij was gehuwd met Ursula von Pannwitz en overleed op 31-jarige leeftijd in 1944 bij een auto-ongeluk. Op dat moment was hij in dienst van de ‘Scots Guards’ in de rang van kapitein.

Tot 1987 woonde Ursula von Pannwitz in Reddish House Manor, in de plaatst Broad Chalke, Wiltshire. Zij verhuisde toen naar Bishopstone waar zij in 1989 is overleden.

Tot 1987 woonde Ursula (Henderson) von Pannwitz in Reddish House Manor, in de plaats Broad Chalke, Wiltshire. Zij verhuisde toen naar Bishopstone waar zij in 1989 is overleden.

John Pelham, 9e graaf van Chichester, zoon van Ursula Chichester-von Pannwitz

John Nicholas Pelham, 9e graaf van Chichester, zoon van Ursula Pelham-von Pannwitz, geboren 14 april 1944. Woonachtig in Salisbury, Wiltshire

Little Durnford Manor House in Wiltshire is eind 17e eeuw gebouwd en residentie van de 9e graaf van Chichester

Little Durnford Manor House in Wiltshire is eind 17e eeuw gebouwd en residentie van de 9e graaf van Chichester

Georgiana Jocelyn Pelham, geboren 7 juni 1942 en enige dochter van Ursula Pelham-von Pannwitz. Zij woont in Argentinië als erfgename van haar (groot)moeder waar de estancia Catalina nog herinnert aan Catalina von Pannwitz. In 2007 deed zij een verzoek tot restitutie bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 5 kunstwerken in het bezit van het rijk en in 1940 door Goering vanuit de Hartekamp aangekocht. Dit verzoek is door de restitutiecommissie (terecht) afgewezen, mede omdat haar grootmoeder na WOII zowel mondeling als schriftelijk heeft verklaard voldoende te zijn schadeloos gesteld voor de verkochte werken.

Georgiana Jocelyn Pelham, geboren 7 juni 1942 en enige dochter van Ursula Pelham-von Pannwitz. Zij woont in Argentinië als erfgename van haar (groot)moeder waar de estancia Catalina nog herinnert aan Catalina von Pannwitz. In 2007 deed zij een verzoek tot restitutie bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 6 schilderijen in bezit van resp. het Instituut Collectie Nederland (Rijswijk), het Bonnefantenmuseum in Maastricht en Mauritshuis te Den Haag  en in 1940 door Hermann Göring vanuit de Hartekamp aangekocht. Dit verzoek is door de restitutiecommissie (terecht) afgewezen, mede omdat haar grootmoeder na WOII zowel mondeling als schriftelijk heeft verklaard voldoende te zijn schadeloos gesteld voor de verkochte werken. Zij had hiervoor via handelsbank De Bary 390.000 gulden ontvangen, een voor die tijd als hoog beschouwd bedrag. Bovendien bleek later dat het doek  ‘Man met baard en tulband’ niet van Rembrandt is, maar van een navolger.

Een jeugdige Lady Eliza Pelham, kleindochter van Ursula von Pannwitz, met een vriendin n vriend (2001)

Een jeugdige Lady Eliza Pelham, kleindochter van Ursula von Pannwitz, temidden van een vriendin en vriend (2001)

lady Eliza Pelham (27), kleindochter van Ursula Chichester tijdens haar in Engeland opzienbarende huwelijk in Wiltshire met doctor Douglas de Jager

Lady Eliza Pelham is als enige kind van John Nicholas Pelham in 1983 geboren. Kleindochter van Ursula von Pannwitz. Haar huwelijk op 25 juni 2011 in de kathedraal van Salisbury  met doctor Douglas de Jager, afkomstig uit Zuid-Afrika, baarde in Engeland veel opzien. (foto Dominic O’Neill)

Catalina Roth, achterkleindochter van Catalina von Pannwitz-Roth trouwde in 2011 (foto los Tiempes)

Catalina Roth, achterkleindochter van Catalina von Pannwitz-Roth trouwde in 2011 (foto los Tiempos)

Bijlage 1 schrijven van Ursula von Pannwitz

Brief van Ursula Chicester-von Pannwitz, gravin van Chichester de dato 25-3-1982

Brief van Ursula Chicester-von Pannwitz, gravin van Chichester de dato 25-3-1982

Vervolg brief Ursula Chichester

Vervolg brief Ursula Chichester-von Pannwitz

Bijlage 2: schrijven van John Pelham, the earl of Chicester

Brief van the Earl of Chichester Lord John Pelham vanuit Salisbury (Wiltshire), 14 oktober 1994.

Brief van the Earl of Chichester Lord John Pelham vanuit Salisbury (Wiltshire), 14 oktober 1994.

De Hartekamp op een tekening van Hendrik Tavenier uit 1173. Was o.a. in bezit van familie Van Lennep en kwam in 2005 via kunsthandel E.J.Wisselingh & Co in bezit van de atlas van het Noord-Hollands Archief

De Hartekamp op een tekening van Hendrik Tavenier uit 1173. Was o.a. in bezit van familie Van Lennep en kwam in 2005 via kunsthandel E.J.Wisselingh & Co in bezit van de atlas van het Noord-Hollands Archief

P.S. Over verblijf van keizer Wilhelm II in Nederland, zie ook volgende scriptie op het internet:

http://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19478/JdeRooij_MA-scriptie_Geschiedenis_Keizer-in-de-knel_29062012.pdf?sequence=1

About these ads