Tags

, , ,

DE ‘DUIN-CLUB’ (1929-1933) EN GODFRIED BOMANS ALS BESCHERMHEER (+ OPRICHTER BEN KORSTEN)

Het is algemeen bekend dat Godfried Bomans zijn leven lang een man was van clubjes, genootschappen en sociëteiten. De eerste club waar hij als scholier bij betrokken was is de ‘Duin-club’, die ongeveer vier jaar heeft bestaan van 1929 tot 1933 en waarvan hij tot beschermheer is benoemd. In de biografie ‘Godfried’ van Michel van der Plas is slechts zeer kort aandacht besteed  aan ‘De Duinclub’ (1). In 1932 en 1933 verscheen een eigen orgaan in stencil, getiteld ‘Groenwit’. In mei 1933 kwam het laatste nummer uit, dat een beknopte historie bevat. Daaruit blijkt dat dat de Duinclub eind 1929 is opgericht met als doel fietstochten te organiseren. In het eerste jaar enkel door Haarlem en omgeving, zoals de Blinkert in de gemeente Bloemendaal. Daarna zijn de afstanden steeds groter geworden, maar bleef men wel binnen eigen land. In het tweede jaar was er een jaartocht vanuit Hilversum naar Uddel  (tot Hilversum met de trein) en vervolgens 5 dagen kamperen. Ook het derde jaar ging de groep naar Uddel  (8 dagen) en in 1933 ten slotte reed men een tocht van Haarlem via Sneek, Assen, Hoogeveen en Ede terug naar de basis Berkenrode in Heemstede. De eerste vijf leden waren:

Ben Korsten (oprichter en penningmeester)

Jan Bomans (voorzitter)

Chris Bekkers (secretaris)

Jan Hendrix (vicevoorzitter)

Arnold Bomans (kok).

scannen0063

Leerlingen van het Triniteitslyceum in Overveen en 3 telden uit één familie: Bomans. Een vierde, Godfried, zou volgen als beschermheer. De eigenlijke oprichter was Ben Korsten (1916-1969), de latere journalist en voorlichter, die als spindoctor de ideeënman achter verscheidene rooms-katholieke politici was, zoals De Jong, Schmelzer, Veldkamp e.a. Ben Korsten zat in de klas met Godfried Bomans. Hij zou ten slotte aan drank en drugs ten onder gaan en eenzaam overlijden in de Ursulakliniek te Wassenaar op 27 augustus 1969. Hij is begraven op de r.k.begraafplaats Berkenrode in Heemstede en bij de uitvaart gaf van de politici enkel  mr.Harm van Riel acte de présence. In 1983 vervaardigde Hans Hylkema een verfilming van zijn turbulente leven onder de titel ‘de Mannetjesmaker’. Met Gerard Thoolen in de hoofdrol. Op 12 februari 2002 is door de VPRO een televisiedocumentaire aan hem gewijd in de serie ‘Andere Tijden’. Ben Korsten woonde het grootste deel van zijn leven in Heemstede en ligt daar ook begraven.  Al na enige maanden ontstond een conflict tussen de oprichter Ben Korsten en de overige leden van de Duinclub. De jonge Korsten heeft zich toen omstreeks 15 oktober 1929 teruggetrokken en in zijn plaats kwam Stan Gall.

In het tweede jaar kwam Carl van Winning erbij als plaatsvervanger-penningmeester van voornoemde Stan Gall. Na Gall is Charles Haase benoemd als penningmeester. Er zijn ridderordes, examens, spookgewaden  en een reglement ingevoerd, die men na 2 jaar weer afschafte. Twee leden onder wie kok Arnold Bomans waren oorzaak van een bosbrand op de Veluwe, waarbij 70 vierkante meter in vlammen opging alvorens de brandweer het sein brand meester kon geven. Eind van het jaar werd Chris Bekkers als lid geroyeerd.

In het derde jaar is Charles Haase als nieuw lid gedoopt. Godfried Bomans werd benoemd tot beschermheer. Van hem kwam het idee rector pater N.Th.Vlaar van het Triniteitslyceum tot erevoorzitter te benoemen. De oorkonde is afgebeeld in het Gedenkboek Triniteitslyceum 1922-1947. In 1932 zijn de Bomansen, respectievelijk beschermheer, voorzitter en kok naar Berkenrode verhuisd. Hiermede kreeg de Duinclub een waardiger hoofdkwartier. Op 3 maart 1932 richtte de Duinclub het verenigingsorgaan ‘Groenwit’ op. Er hadden verscheidene tochten plaats naar o.a. de Blinkert (waar tevergeefs naar het hol is gezocht) en een kampement in Uddel. In het vierde en laatste jaar heeft men eindelijk het hol gevonden, waarnaar drie jaar was gezocht. Verschillende flessen zijn toen opgegraven. Groenwit kreeg een Berlijnse (C.F.F.von Winning (2)) en kort daarna ook een Brusselse (Rob Lombaers) en Londense (Th.v.d.Meer) correspondent. De Duinclub kreeg ook de beschikking over een eigen tent. Plannen om naar de Ardennen te reizen moesten onverrichterzake worden afgeblazen. Het einde van de Duinclub en daarmee ook van Groenwit diende zich aan. In het slotnummer van 1 mei 1933 zijn 13 handtekeningen opgenomen van de erevoorzitter, beschermheer voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, kok, Berlijnse correspondent, Brusselse correspondent, Londense correspondent en 3 oud-leden, waaronder oprichter B.S.Korsten en Stan Gall.

Na het schoolblad ‘Tolle Lege’ (vanaf november 1929), en in 1932 onder schuilnaam Bernard Majorick, debuteerde de gymnasiast Godfried Bomans in het verenigingsorgaan ‘Groenwit’ als schrijver (maart 1933).

Portret van Godfried Bomans als gymnasiast

Portret van Godfried Bomans als gymnasiast

(1) Citaat uit het boek ‘Godfried: “De dwarsliggende leerling van Gym IV laat zich ook van een andere zijde kennen. Hij publiceert in dit schooljaar, bijvoorbeeld zijn eerste bijdrage aan de schoolkrant Tolle Lege. Dat gebeurt in het nummer (derde jaargang, no.7) van 30 november 1929. De redactie wordt dan gevormd door J.Babeliowsky, B.Everts en J.Schutter. Godfrieds stukje heet ‘Zuurkraampjes’, een frisse impressionistische schets, die zijn scherpe waarnemingsvermogen verraadt. Ongeveer terzelfder tijd wordt er op het lyceum een schaakclub opgericht, die Godfrieds belangstelling opwekt. Zijn twee jongste broers verenigen zich met drie vriendjes in een eigen organisatie, die gezien mag worden als een welbewuste doorbreking van het eenheidsfront der Bomansen op school en in de vrije tijd: Godfried en Rex beginnen een paar apart te vormen naast Jan en Arnold. De twee laatsten stichten (met Ben Korsten, Chris Bekkers en J.Hendrix) ‘De Duinclub’. Hun bedoeling is fietstochten maken (De Blinkert, het Naaldenveld) en het zoeken naar een hol. Ieder van de vijf heeft een bestuursfunctie: de titel van Arnold, jongste lid, is ‘kok’” .  

(2) Zoon van de in zijn tijd bekende  Haarlemse vrouwenarts bij de Mariastichting jonkheer Carl G.J.von Winning (1887-1973)

Voorzijde van het eerste nummer uit 1932 van de in 1929 opgerichte Duinclub.

Voorzijde van het eerste nummer uit 1932 van de in 1929 opgerichte Duinclub.

Afscheid van redactieleden J.Bomans en J.Hendrix in Groenwit, 1933, nummer 4

Afscheid van redactieleden J.Bomans en J.Hendrix in Groenwit, 1933, nummer 4

Cum tacent clamant (door te zwijgen spreken zij luide); door Godfried Bomans, in Groenwit; orgaan van de Duinclub, 2, 1933, nummer 4 (15 maart)

Op 15 maart 1933 [wanneer Godfried voor zijn eindexamen staat]  komt een einde aan de Duinclub. Het motto van de beschermheer luidt:  Cum tacent clamant (door te zwijgen spreken zij luide); door Godfried Bomans, in Groenwit; orgaan van de Duinclub, 2, 1933, nummer 4 (15 maart). N.B. 38 jaar later bij het overlijden van zijn broer Godfried zal Arnold als pater Johannes -Baptiste de uitvaartplechtigheid in Bloemendaal leiden en als motto nemen:’ Door te zwijgen spreken onze gedachten luider’.

Overzicht van door leden van de Duinclub gemaakte tochten. 4e jaar betrof tocht Haarlem-Sneek-Assen-Hoogeveen-Ede-Haarlem

Overzicht van door leden van de Duinclub gemaakte tochten. 4e jaar betrof tocht Haarlem-Sneek-Assen-Hoogeveen-Ede-Haarlem

Kampement van de Duinclub

Kampement van de Duinclub

Handtekeningen van 13 (ex)leden, het Duinclub wapen en wat de Duinckub-bibliotheek bevatte.

Handtekeningen van 13 (ex)leden, het Duinclub wapen en wat de Duinclub-bibliotheek bevatte.

Proclamatie van 'Wij Duin-Club', januari 1932, met 3 'Bomansen': Godfried (beschermheer), Jan (voorzitter) en Arnold (kok).

Proclamatie van ‘Wij Duin-Club’, januari 1932, met 3 ‘Bomansen’: Godfried (beschermheer), Jan (voorzitter) en Arnold (kok).Het Ere-Voorzitterschap gat naar de rector van het Triniteitslyceum pater Vlaar. [Scan uit: Gedenkboek Triniteitslyceum Haarlem 1922-1947].

bom1

Ten Geleide van Godfried Bomans bij het gedenkboek Triniteitslyceum Haarlem 1922-1947.

bom2

Godfried Bomans behaalde het diploma van Gymnasium Triniteitslyceum in 1933; zijn vriend Harry Prenen in 1935. Rex Bomans behaalde het diploma van hetzelfde lyceum HBS-B in 1932 (Uit: gedenkboek 1937)

 

BIJLAGE: Ben Korsten, mede-oprichter van de Duinclub

bom4

Ben Korsten, vriend van Godfried Bomans, behaalde het diploma HBA-A van het Triniteitslyceum in 1934 (uit: Gedenkboek 1947).

 

Archiefstukken Heemsteedse 'mannetjesmaker' Ben Korsten naar AVK (1). UitKennemer Kroniek, juli 2002

Archiefstukken Heemsteedse ‘mannetjesmaker’ Ben Korsten naar AVK; door Hans Krol  (1). Uit Kennemer Kroniek, juli 2002

 

Korsten

fotoportret Ben Korsten

Portret van Ben Korsten

Portret van Ben Korsten op latere leeftijd toen hij als spin doctor voor de KVP fungeerde

Ben Korsten overleden. De Volkskrant, 28-8-1969

Graf van Ben Korsten en zijn echtgenote op het kerkhof Berkenrode, bij H.Bavokerk in Heemstede

Graf van Ben Korsten en zijn moeder Agnes Catharina Maria Korsten-Heijligers op het kerkhof Berkenrode, bij H.Bavokerk in Heemstede

Onderzoek naar dood Ben Korsten (De Telegraaf, 2-9-1964)

Geen strafvervolging tegen dr.Haex (het Parool, 1903-1970)

 

Vervolg. Nadien is de collectie, voornamelijk bestaande uit foto's overgedaan aan het Spaarnestad fotoarchief, tegenwoordig in het Nationaal Archief Den Haag

Vervolg. Nadien is de collectie-Korsten, vooral bestaande uit foto’s overgedaan aan het Spaarnestad fotoarchief, tegenwoordig in het Nationaal Archief Den Haag

Over Ben Korsten en zijn archief publiceerde ik een artikel in het blad ‘Beschreven Bladen’, jaargang 12, nummer 5, juni 2002 in de serie: zolderopruimingen en vondsten uit afvalbakken. Deel 2: Het geredde restarchief en het turbulente leven van Ben Korsten, de eerste Nederlandse spin doctor, p.262-274. ZIE BIJLAGE

Onder de schuilnaam Claesz. Compaen schreef Ben Korsten de illegale brochure ‘Voorste linie’, ‘een uitgave van ‘De Patriot’.

Over film ‘de Mannetjesmaker'(Ben Korsten, gespeeld door Gerard Thoolen)) Trouw, 17-11-1983

BIJLAGE: Het geredde restarchief en het turbulente leven van Ben Korsten, de eerste Nederlandse spin doctor

Ben Korsten (1)

Ben Korsten (1)

Ben Korsten (2)

Ben Korsten (2)

Ben Korsten (3)

Ben Korsten (3)

Ben Korsten (4)

Ben Korsten (4)

Ben Korsten (5)

Ben Korsten (5)

Foto van journalisten die in 1938 poseren bij het vertrek van Evert Werkman – zelf niet op de foto voor het L.J.Coster-monument in de Haarlemmerhout. Van links naar rechts: Serphos, Max van Leeuwen, Stevens (fotograaf), F.Primo, Suurendonk, A.Overmeer, H.J.D.Kammeijer, Ben Korsten, (daarboven een onbekende persoon), Charles Louis Scarlet (met bolhoed), Sjoerd Kuiper, Cobi Homann (echtgenote van Sj. Kuiper), Karel van Heudsen, Cas v.d. Berg, M.Koops, K.Rol, Wim van Willige, daarboven; Herman Voskuil (van het Haarlems Dagblad), Leenders en helemaal rechts Leo Staal (journalist van Het Volk).

Bovenste foto: aankomst van de Nederlandse journalistendelegatie in Jakarta in 1952. Onder; In gesprek met Soekarno in het presidentieel paleis. Vooraan links: Ben Korsten.

Bovenste foto: aankomst van de Nederlandse journalistendelegatie in Jakarta in 1952. Onder; In gesprek met Soekarno in het presidentieel paleis. Vooraan links: Ben Korsten.

Vervolg Ben Korsten (6)

Vervolg Ben Korsten (6)

Ben Korsten (7 en slot)

Ben Korsten (7 en slot)

Ben2

Foto van het kabinet Zijlstra.  Ben Kosten adviseerde o.a. de ministers J.de Quay, P. de Jong, G.Veldkamp, mw. Marga Klompé e.v.a.

Omstreeks 1996 ontving ik van mevrouw Luus van Dusschoten voor de ‘Heemstede-collectie’ die ik bijeenbracht voor de bewaarcollectie van de Heemsteedse bibliotheek – in 2003 grotendeels verhuisd naar de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Zij had deze archivalia ontvangen van een latere bewoner van het huis aan de Bronsteeweg waar Ben Korsten tot zijn overlijden in 1969 woonde en op zolder waren gevonden. Een aantal foto’s verhuisde naar het Spaarnestad-archief (nu Nationaal Archief) en archiefstukken zijn verder opgenomen in het depot van het Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40, plaatsingsnummer 45/7000070-22*2M.

graf Ben Korsten (Stichting Dodenakkers; door Pim de Bie, 2007)

vervolg graf Ben Korsten (Pim de Bie 2007)

Slot Ben Korsten (Stichting Dodenakkers.nl. door Pim de Bie, 2007)

Over LUUS VAN DUSSCHOTEN, jarenlang Haarlem-verzamelaar bij uitstek is een artikel van Peter Hammann verschenen onder de titel ‘Hofdame zonder Hofje. Peter Hammann schrijft als inleiding: ‘Het moet begin jaren zeventig van de vorige eeuw zijn geweest dat de Haarlemse Luus van Dusschoten veel succes had met  het maken van dias met geluid. Geen vervelende dia-avondjes met eindeloze reeksen vakantieplaatjes, neen, Luus maakte diaseries over de geschiedenis van Haarlem. De beelden werden begeleid met muziek en gesproken tekst met behulp van een bandrecorder’.  Het artikel uit Haarlems Hofjeskrant, nummer 33, voorjaar 2018, neem ik hieronder als scan over.

Hofjesverhaal over Luus van Dusschoen door Peter Hammann (Haarlemse Hofjeskrant, nr.22, voorjaar 2018)

Vervolg Hofjesverhaal ‘Hofdame zonder hofje’. (uit: Haarlemse Hofjeskrant, nr.33, voorjaar 2018)