Bericht uit de Heemsteedse Courant van 18 februari 2015

Bericht uit de Heemsteedse Courant van 18 februari 2015

HEEMSTEDE BEZOEKT ROYAL LEAMINGTON SPA / TISSINGTON HALL / BIRMINGHAM LIBRARY

Van 19 tot 22 juni 2014 heeft een groep van 22 leden van de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) een geslaagd bezoek gebracht aan de Engelse jumelagegemeente Royal Leamington Spa. Ditmaal zonder officiële vertegenwoordiging vanuit de gemeente zoals in 2012 toen wethouder Jur Botter met zijn echtgenote op een voortreffelijke wijze de gemeente representeerde. Het gezelschap reisde met een KLM-vliegtuig naar Birmingham en vervolgens per touringcar. Het gezelschap bestond ditmaal uit Leon en Cia Christophe, Anneke Tros, Ger Bosman, Hans en Yvonne Krol, Nico en Mea Klay, Piet en Dinie Baars, Carla Koopman, Erik Koopman, Frans van Bockel, Quirina Vreeburg, Elly de Bruijn, Anna Drent, Cocky Verhoef, Wil de Nie-Schultz, Rita Maas en Ton Schreuders. In Leamington Spa sloot zich de familie Van der Veen aan, al op doorreis in Engeland.  Met vakantie of vanwege andere omstandigheden moesten Ans en Rinus Dinkelberg, Yan en Marianne de Graaff, Elizabeth en Wietze Grolman evenals Ad en Astrid Vreeburg verstek laten gaan. De ontvangst had plaats in het historische raadhuis van de Engelse gemeente in aanwezigheid van o.a. de op 24 mei nieuw benoemde burgemeester councillor John Knight.

De verwelkoming in Royal Leamington Spa begint al bij de gemeentegrens

De verwelkoming in Royal Leamington Spa begint al bij de gemeentegrens

leamington1

Wandbord van The Pump Rooms in Roral Leamington Spa waarin tegenwoordig de public library is gevestigd

Frans van Bockel bekijkt aandachtig de memorabilia van Heemstede en andere zustersteden in de burgemeesterskamer van het stadhuis in Royal Leamington Spa

Frans van Bockel bekijkt aandachtig de memorabilia van Heemstede en andere zustersteden in de burgemeesterskamer van het stadhuis in Royal Leamington Spa

Restaurant The Old Library in Royal Leamington Spa

Een beknopte geschiedenis

De geografische ligging van Royal Leamington Spa nabij Coventry

De geografische ligging van Royal Leamington Spa nabij Coventry

Leamington wordt voor het eerst genoemd in het befaamde in opdracht van de Normandische koning Willem de Veroveraar opgestelde Domesday Book uit 1086 als the homestead [heemstede] of Lamentine, vernoemd naar het riviertje de Leam. Gedurende vier eeuwen stond de plaats onder beheer van het nabijgelegen Kenilworth. Bij de eerste volkstelling van 1801 telde de gemeente nog slechts 315 inwoners.  Begin 19e eeuw kwam de gemeente tot bloei nadat dr. Kerr in 1784 en dr. Lambe in 1797 het medicinale karakter van het aanwezige bronwater hadden ontdekt. In 1814 is de Royal Pump Rooms en Baths gebouwd dichtbij de Leam-rivier. Als prinses bezocht Victoria Leamington Spa in 1838 en in 1850 verleende zij als koningin het predikaat Royal. Globaal zijn tussen 1810 en 1840 de fraaie huizen aan de Parade en omgeving gebouwd in de toen heersende Regency-stijl. In 1819 kwam het Regent Hotel gereed en in 1884 het huidige stadhuis, waarvoor een standbeeld ter ere van koningin Victoria is opgericht. Dat beeld werd bijna verwoest door een Duitse vliegtuigbom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Midden in de gemeente ligt Jephson Garden, vernoemd naar een populaire kuuroordarts en filantroop uit de 19e eeuw. Een meer dan 9 eeuwen oude Midland Oak in Leamington Spa markeert vanouds symbolisch het geografisch midden van Engeland.

De 'Midland' Eik met paquette

De ‘Midland’ Eik met paquette

Royal Leamington Spa is de geboorteplaats van de eerste lawn tennisclub ter wereld, in 1872 gesticht door burgemeester Harry Gem en Jean Batista Pereira.

Tekening van de eerste tennisclub, in 1872 opgericht in Leamington Spa

Tekening van de eerste tennisclub, in 1872 opgericht door Major Harry Gem in Leamington Spa op de terreinen van (hotel) Manor House

damesdubbel.jpg

Prent van eeen damesdubbel tennisspel

De eerste plaatsgenoot die Leamington Spa in Midden-Engeland bezocht is voor zover bekend de schrijver Jacob van Lennep, een Amsterdammer die tijdens zijn kinderjaren gedurende de zomermaanden vaak in het ouderlijk buitenhuis te Manpad logeerde en verder tussen 1832 en 1845 Woestduin als woonverblijf huurde. In de maanden mei en juni 1834 maakte hij een reis naar Engeland en hield daarvan een dagboek bij. Toen maakte hij  een uitstapje naar Leamington dat hem zeer goed beviel. De gemeente maakte in die periode een snelle ontwikkeling als kuuroord door dankzij de aanwezigheid van minerale, zwavel-, staal- en zoutbronnen en nadat in 1814 – dit jaar twee eeuwen geleden – de Pump Rooms tot stand was gekomen. 130 jaar na Jacob van Lennep zou wederom een Nederlandse schrijver van naam en faam Leamington bezoeken en wel Godfried Bomans. De op 22 december 1971 overleden literator en entertainer was een veelgevraagd en gewaardeerd feestredenaar, ook in Engeland waar hij in 1964 sprak op uitnodiging van de plaatselijke letterkundige vereniging. In een volledig uit het hoofd gehouden redevoering wisselde hij de gebruikelijke nonsense af met citaten van Boswell, Johnson, Pepys, Sydney en Dickens. Het effect op de Britse toehoorders was altijd verpletterend, maar in Leamington Spa pakte het verkeerd uit. Ongelukkigerwijze zat in de zaal een gepensioneerde schoolmeester van 83 jaar, die ongeveer de hele Engelse literatuur uit zijn hoofd kende. Bomans bleek zowat alle aanhalingen van onjuiste naamkaartjes te voorzien en werd steeds hinderlijk hardop gecorrigeerd door de aanwezige schoolfrik, waarop Godfried midden in een betoog plotsklaps ophield, theatraal zijn horloge raadpleegde en vervolgens mededeelde te moeten stoppen om nog op tijd de nachtboot naar Holland te halen.

De Royal Pump Rooms, dit jaar 200 jaar oud, maar de medicinale baden maakten na 1197 plaats voor de VVV, een café, Art Gallary & Museum en waar in verleden het zwembad was bevindt zich nu de openbare bibliotheek

De Royal Pump Rooms, dit jaar 200 jaar oud, maar de medicinale baden maakten na 1197 plaats voor de VVV, een café, Art Gallary & Museum en waar in verleden het zwembad was bevindt zich nu de openbare bibliotheek. In de zomer van 2014 vindt in het museum een tentoonstelling plaats die is gewijd aan twee eeuwen ‘Pump Rooms’.

De 'Royal Pump Rooms' vandaag de dag met links op de achtergrond de anglicaanse All Saints Church

De ‘Royal Pump Rooms’ vandaag de dag met links op de achtergrond de anglicaanse All Saints Church

Voorzijde van folder Royal Pump Rooms

Voorzijde van folder Royal Pump Rooms

Schilderijen uit de Hollandse Gouden eeuw en naschilderingen in ‘Art Gallery & Museum’, Royal Leamington Spa, in 1953 aan het museum nagelaten door kunstverzamelaar Mark Field en in 2003 geïnventariseerd door de Leidse kunsthistorica dr. Sophie Oosterwijk. In totaal bezit het museum 377 schilderijen, inclusief werken (toegeschreven aan) de volgende Zuid-Nederlandse (Vlaamse) kunstschilders: Jean-Baptiste Morel, Theodoor Rombouts, David Teniers II, Anthonie van Dijck, Adriaan Frans Boudewyns en (school van) Pieter Brueghel de Jongere.

Het 'Leamington Art Gallery & Museum' bezit een mooie collectie 16e en 16e eeuwse schilderijen van Vlamingen en Hollanders. O.a. dit olieverfdoek van Willem van Mieris (1662-1747) uit tussen 1700 en 1720, dat een Hollandse koopman en zijn echtgenote op hun buitenplaats voorstelt

Het ‘Leamington Art Gallery & Museum’ bezit een mooie collectie 16e en 16e eeuwse schilderijen van Vlamingen en Hollanders. O.a. dit olieverfdoek van Willem van Mieris (1662-1747) uit tussen 1700 en 1720, dat een Hollandse koopman en zijn echtgenote op hun buitenplaats voorstelt. De Hollandse werken zijn aan het museum nagelaten door Mark Field (1953) en geïnventariseerd door de Leidse kunsthistorica dr.Sophie Oosterwijk.

Schilderij van een stilleven: mand met bloemen aanwezig in Leamington Spa Art Gallery & Museum. Niet gesigneerd en vroeger ten onrechte toegeschreven aan Jan van Breughel. Tegenwoordig aan (atelier van) Jan van Kessel de Oudere (1641-1680).

Schilderij van een stilleven: mand met bloemen aanwezig in Leamington Spa Art Gallery & Museum. Niet gesigneerd en vroeger ten onrechte toegeschreven aan Jan van Breughel. Tegenwoordig aan (atelier van) Jan van Kessel de Oudere (1641-1680).

Cavalcade ofwel ruiteroptocht van Hollandse prinsen, toegeschreven aan Adriaen van de Venne (1589-1662). Aanwezig in Leamington Spa Art Gallery & Museum. Afgebeeld zijn stadhouder prins Maurits, prins Frederik Hendrik, prins Frederik V (bijgenaamd de 'Winterkoning', die was gehuwd met de dochter van koning Jacobus I van Engeland: Elizabeth Stuart), prins Philips Willem, prins Willem Lodewijk, prins Johan Ernst en prins Johan Lodewijk van Nassau

Cavalcade ofwel ruiteroptocht van Hollandse prinsen, toegeschreven aan Adriaen van de Venne (1589-1662). Aanwezig in Leamington Spa Art Gallery & Museum. Afgebeeld zijn stadhouder prins Maurits, prins Frederik Hendrik, prins Frederik V (bijgenaamd de ‘Winterkoning’, die was gehuwd met de dochter van koning Jacobus I van Engeland: Elizabeth Stuart), prins Philips Willem, prins Willem Lodewijk, prins Johan Ernst en prins Johan Lodewijk van Nassau

Prins Frederik Hendrik V, kleinzoon van Willem van Oranje, was keurvorst van de Palts, bewoonde het destijds fraaie kasteel van Heidelberg en was gedurende 1 jaar koning van Bohemen, waarna hij in 1621 moest vluchten. Omdat de Palts werd ingenomen door de Spanjaarden  vestigde zich in Den Haag bij o.a. zijn neven de prinsen Maurits en Frederik Hendrik. Hij kreeg de bijnaam van ‘Winterkoning’ omdat hij slechts 1 winter koning van Bohemen was. Geaccompagneerd met enige edellieden bezocht de prins op 24 juni 1623 Adriaan pauw in Heemstede. De prins die nog met koning werd aangeduid kwam des namiddags van Amsterdam, bezichtigde het Slot geheel en al, van onderen tot boven. Volgens een kroniekschrijver informeerde hij zich zeer omstandig naar verscheiden particulariteiten van de gelegenheid en inkomsten van de Heerlijkheid en goederen, daartoe inspecterende, en vertrok omtrent zes uur, rijdende via de Achterweg en langs de blekerijen om die te bezichtigen (manuscript Dolleman, pagina 97). 

Prins Maurits en Frederik op de dorpsmarkt in Valkenburg

De prinsen Maurits en Frederik op de dorpsmarkt in Valkenburg (deail); 20e eeuwse naschildering van Adriaen van de Venne. Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Landelijke scène met personen en paarden. Naar Wouwerman. Leamington Art Gallery & Museum

Landelijke scène met personen en paarden. Naar Philip Wouwerman. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Bosgezicht en rivier. Toegeschreven aan Willem Schellinks (1627-1678). Leamington Art Gallery & Museum

Bosgezicht en rivier. Toegeschreven aan Willem Schellinks (1627-1678). Leamington Art Gallery & Museum

Waterscène met schaatsers. Toegeschreven aan Andries Vermeulen (1763-1814)

Waterscène met schaatsers. Toegeschreven aan Andries Vermeulen (1763-1814)

Portret. 19e eeuwse schildering naar Frans Mieris de Oudere. Art Gallery & Museum, Royal Leamington Spa

Portret. 19e eeuwse schildering naar Frans Mieris de Oudere. Art Gallery & Museum, Royal Leamington Spa

Portret van een onbekende geleerde. Toegeschreven aan en kunstenaar uit de Leidse School, circa 1675-1685

Portret van een onbekende geleerde. Toegeschreven aan en kunstenaar uit de Leidse School, circa 1675-1685. Leamington Art Gallery & Museum

Godfried Schalcken (1643-1706): Zelfportret bij kaarslicht, 1695. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Godfried Schalcken (1643-1706): Zelfportret bij kaarslicht, 1695. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Gezicht op de Tiber nabij de Ripa Grande, Rome Naar Jan de Both (1608-1652). 17e eeuw. Art Gallery & Museum, Royal Leamington Spa

Gezicht op de Tiber nabij de Ripa Grande, Rome Naar Jan de Both (1608-1652). 17e eeuw. Art Gallery & Museum, Royal Leamington Spa

Nabij Haarlem. Naar Jan van Goyen. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Wijk bij Duurstede. Naar Jan van Goyen. Vermoedelijk uit de 19e eeuw. Leamington Art Gallery & Museum

Landing van pelgrims, 1623. Toegeschreven aan de Nederlandse marineschilder Adam Willaerts (1577-1644). Dit en de andere doeken van Hollandse meesters zijn in 1953 aan het museum van Leamington Spa gelegateerd door captain Mark Field. O.a. ook een schilderij van de Haarlemmer Jan de Bray uit 1653: twee kinderen en een duif. Verder een 'Bezoek aan de dokter' van Caspar Netscher (1639-1684).

Landing van pelgrims, 1623. Toegeschreven aan de Nederlandse marineschilder Adam Willaerts (1577-1644). Dit en de andere doeken van Hollandse meesters zijn in 1953 aan het museum van Leamington Spa gelegateerd door captain Mark Field.

Abraham Bloemaert (1566-1651): De verloren zoon, 1615. Leamington Museum

Abraham Bloemaert (1566-1651): De verloren zoon, 1615. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Jan de Bray (1627-1673): Twee kinderen en een duif, 1653. Jan de Bray was lid van het Sint Lucasgilde en is begraven in de Oude of Sint Bavokerk te Haarlem.

Jan de Bray (1627-1673): Twee kinderen en een duif, 1653. Jan de Bray was lid van het Sint Lucasgilde en is begraven in de Oude of Sint Bavokerk te Haarlem.. Leamington Spa Art Gallery & Museum

Jongen met speer. Schilderij uit de kring van Nicolaes Maes (1634-1693). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Jongen met speer. Schilderij uit de kring van Nicolaes Maes (1634-1693). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Landschap met brug. Schilderij naar Jan van Goyen. Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Landschap met brug. Schilderij naar Jan van Goyen. Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Nachscène. Schilderij van of in de stijl van Aert van der Neer (1603-1677). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Nachtscène. Schilderij van of in de stijl van Aert van der Neer (1603-1677). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa.

Zelfportret Anthony van Dijck (1599-1641). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Zelfportret Anthony van Dijck (1599-1641). Art Gallery & Museum Royal Leamington Spa

Caspar Netscher (1639-1684): Een bezoek aan de dokter. Een in de Gouden Eeuw veelvuldig geschilderd motief, o.a. door Jan Steen.

Caspar Netscher (1639-1684): Een bezoek aan de dokter. Een in de Gouden Eeuw veelvuldig geschilderd motief, o.a. door Jan Steen. Leamington Kunst galerij en Museum

Hollands interieur naar Pieter de Hooch (1629-1684). Leamington Art Gallery & Museum

Hollands interieur naar Pieter de Hooch (1629-1684). Leamington Art Gallery & Museum

Rivierwandeling. Nageschilderd in de stijl van Adriaen van de Venne. Leamington Art Gallery & Museum

Rivierwandeling. Nageschilderd in de stijl van Adriaen van de Venne. Leamington Art Gallery & Museum

Stopplaats bij een ruïne door of in de stijl van de in Haarlem geboren kunstschilder Nicolaes Pietersz. Berchem (1620-1683). Leamington Art Gallery & Museum

Stopplaats bij een ruïne door of in de stijl van de in Haarlem geboren kunstschilder Nicolaes Pietersz. Berchem (1620-1683). Leamington Art Gallery & Museum

============================================================

Interieur van Public Library and Information Center in de vn. Pump Rooms sinds 1999

Interieur van Public Library and Information Center in de vn. Pump Rooms sinds 1999

Hans Krol in de openbare bibliotheek van Leaminton, gevestigd in de voormalige Pumproom

De oude bibliotheek die met de kunstgalerij tot 1999 aan de Avenue Road was gevestigd. Tegenwoordig een appartementencomplex.

De oude bibliotheek die met de kunstgalerij tot 1999 aan de Avenue Road was gevestigd. Tegenwoordig een appartementencomplex.

De eerste steen van de vroegere bibliotheek is op 12 december 1902 aangebracht

De eerste steen van de vroegere bibliotheek is op 12 december 1902 aangebracht

Vriendschapsbanden sinds 1947

De ontvangst in 1949: burgemeester G.Purcell (links met ambtsketen) begroet zijn collega van Heemstede jhr. Van Doorn. In hun midden zien we hockeyster Tiny Verdonschot. De man die letterlijk overal boven uitstak was wethouder R.Bakhuizen van den Brink

De ontvangst in 1949: burgemeester G.Purcell (links met ambtsketen) begroet zijn collega van Heemstede jhr. Van Doorn. In hun midden zien we hockeyster Tiny Verdonschot. De man die letterlijk overal boven uitstak was wethouder R.Bakhuizen van den Brink

Aankomst van de Heemstedenaren in 1949 na eerst met de boot naar Harwich de Noordzee te hebben overgestoken

Aankomst van de Heemstedenaren in 1949 na eerst met de boot naar Harwich de Noordzee te hebben overgestoken

Affiche uit 1949 van zwemwedstrijden tussen Heemstede en Leamington Spa in de Pump Room Baths, ruimschoots door de Nederlandse deelnemers gewonnen.

Affiche uit 1949 van zwemwedstrijden tussen Heemstede en Leamington Spa in de Pump Room Baths, ruimschoots door de Nederlandse deelnemers gewonnen.

Na de Tweede Wereldoorlog was er duidelijk behoefte aan uitwisseling met de bevolking in andere landen op basis van vriendschapsbanden. Met dit doel is in 1947 De Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap in het leven geroepen. Over en weer zijn bezoeken afgelegd, in 1949 reisden zelfs bijna 90 sportlieden uit Heemstede naar Royal Leamington Spa onder supervisie van burgemeester Van Doorn. De Heemsteedse sporters van H.P.C., de Heemsteedse Reddings Brigade en GSV glorieerden, maar de hockeysters van Alliance werden door de Leamingtonians ‘grondig afgemaakt’ en ook bij het cricket kwam Heemstede er niet aan te pas. Aan de uitwisselingen kwam in 1953 na de grote watersnoodramp een voorlopig einde toen Heemstede ter ondersteuning de gemeente Puttershoek adopteerde. Met ingang van 1975 zijn op initiatief van Leamington, in het bijzonder van de latere mayor Peter Barton, en gestimuleerd door toenmalig Heemsteeds burgemeester Quarles van Ufford de contacten voortgezet. Sedert 1967 onderhoudt Royal Leamington Spa officiële vriendschapsbanden met de Frans plaats Sceaux, vanaf 1973 met de Duitse gemeente Brühl en in 1987 is twinning formeel geëffectueerd met Heemstede.

Baronet Ritchard FitzHerbert en zijn echtgenote

Baronet sir Richard FitzHerbert, die deze titel in 1989 verwierf, op deze foto met zijn al even charmante echtgenote in de tuin van Tissington Hall.

Op vrijdag werd gezamenlijk een excursie gemaakt naar het bijna 2,5 uur van Leamington Spa gelegen toeristische dorpje Tissington in het graafschap Derbyshire. In de East Midlands. Zaterdag was men vrij en zijn wisselend bezoeken gebracht aan Warwick, Coventry, Kenilworth, Stratford of Birmingham. ’s Avonds had een informeel diner plaats in de Pyne Rooms van de Warwick College School, in aanwezigheid van 64 personen. Het casual ging wat kleding betreft zover zover dat heren met een das werd verzocht deze af te doen. In de keuken is men het koken voor groepen gewend met zo’n 1300 maaltijden per dag voor de (interne) scholieren van genoemde private/public school. De vlotte en vriendelijke bediening geschiedde door een Engelse, Chinese en Thaise dame. Ton Schreuders spreekt een mondje Thais en viel daarmee bij de  jongedame uit Thailand meteen in de smaak.

Kan Heemstede bogen op de oudste lagere school van Nederland op dezelfde plaats, de Warwick School gaat terug tot het jaar 914 en is daarmee de oudste jongensschool van Groot-Brittannië. Het is een onafhankelijke school voor jongens van 7 tot 18 jaar, tevens internaat.

Kan Heemstede bogen op de oudste lagere school van Nederland op dezelfde plaats, de Warwick School gaat terug tot het jaar 914 en is daarmee de oudste jongensschool van Groot-Brittannië. Het is een onafhankelijke school voor jongens van 7 tot 18 jaar, tevens internaat.

Voorzijde menukaart

Voorzijde menukaart van twinning dinner 2014 in Warwick School

Impressie van het diner in Warwick College School

Impressie van het diner in Warwick College School. Staande: Tony Bass.

Na een gebruikelijke toast op Her Majesty the Queen zijn toespraken gehouden door de burgemeester van Royal Leamington Spa John Knight, de voorzitter van de Leamington International Friendship Society (LIFS) John Mather en de voorzitter van de HKIV Leon Christophe. Laatstgenoemde had zich voor de gelegenheid uitgedost met een oranje sjaal en refereerde fijntjes aan het verschil in prestaties van Holland en Engeland tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië. Weliswaar is het gelukkig niet zo erg zoals een Engels boulevardblad suggereerde dat met de uitschakeling van Engeland in de eerste ronde het einde van de wereld nabij is.

Voorzitter Leon Christophe (rechts) biedt in oranje verpakking een cadeau aan aan voorzitter John Mather van de Leamington International Friendship Society

Voorzitter Leon Christophe (rechts) biedt in oranje verpakking een cadeau aan aan voorzitter John Mather van de Leamington International Friendship Society

Een fraaie kunstzinnige prent van het raadhuis in Heemstede wordt aan de mensen in de zaal getoond.

Een fraaie kunstzinnige prent van het raadhuis in Heemstede, vervaardigd door grafisch ontwerpster Fiona Hannaart uit Voorburg, wordt aan de aanwezigen in de zaal getoond.

De prent van Fiona Hannaart

De prent van Fiona Hannaart (raadhuis Heemstede)

De voorzitter hield een lichtvoetige speech en overhandigde een kunstzinnige prent van het raadhuis in Heemstede. Dankzij de welwillende medewerking van Heemsteeds gemeentesecretaris, mr. Willem van den Berg, is aan de Britse gastheren en –vrouwen een speldje met het wapen van Heemstede en een setje ansichtkaarten van Heemstede in verleden en heden uitgereikt.

Anneke Tros reikte aan burgemeester de eerste onderscheiding aan in zijn nieuwe functie als burgemeester: een speld met het wapen van Heemstede

Anneke Tros reikte aan burgemeester de eerste onderscheiding aan in zijn nieuwe functie als burgemeester: een speld met het wapen van Heemstede

De Nederlandse gasten ontvingen een speciale kaars als aandenken. Nestor Nico Klay dankte ten slotte de organisatoren van deze uitwisseling, vanuit Nederland in het bijzonder Anneke Tros en aan Engelse zijde Peter Cantley. De zondag werd alvorens de terugreis via Birmingham International Airport naar Schiphol te aanvaarden door de meeste mensen besteed met een bezoek aan het centrum van Leamington Spa en de Jephson tuinen.

Afscheid voor het stadhuis van Royal Leamington Spa

Afscheid voor het stadhuis van Royal Leamington Spa 22 juni 2014 met o.a. Rinus en Ans Dinkelberg, Hans en Yvonne Krol, Anneke Tros, Ger Bosman, Ad en Astrid Vreeburg, Erik en Carla Koopman, Will Nie-Schultz, Rita Maas, Toos Hoogland, Nico en Mea Klay, Frans van Bockel, Leon en Cia Christophe, Piet en Dinie Vreeburg, Quirina Vreeburg, Elly de Bruijn, Witze en Elizabeth Grolman.

TISSINGTON HALL AND VILLAGE

Het dorpje Tissington nabij Ashbourne, Derbyshire, wordt sinds 1469 beheerd door de aristocratische FitzHerbert familie, die hier in 1609 een kasteelachtig huis, een Jacobean mansion, liet bouwen. Tot de bezittingen behoren 10 boerderijen, 40 huizen/winkels en een restaurant. We werden ontvangen door de negende baronet van Tissington sir Richard FitzHerbert die het bezit in 1989 erfde van zijn oom.

Vooraanzicht van Tissington Hall

Vooraanzicht van Tissington Hall met links de bibliotheekaanbouw

Bij het huis behoren o.a. een arboretum, stallen, garage en rozentuin. Het 46 kamers tellende gebouw is rijk aan schilderijen – vooral veel portretten van zijn familie – oud meubilair, boeken en antieke voorwerpen: glaswerk, porselein e.d.  Een van de Engelse gastheren nam tijdens ons verblijf op een 18e eeuwse zetel plaats en zakte daar vanwege zijn gewicht prompt doorheen. Bij de kunstwerken zagen we een doek van de beroemde schilder Joshua Reynolds. Eén van de gidsen vertelde dat in het verleden een kostbaar werk moest worden geveild om noodzakelijke vervanging van de dakgoten mogelijk te maken. Om een en ander betaalbaar te houden vinden in het kasteel regelmatig huwelijken en ceremoniële bijeenkomsten plaats en worden op afspraak rondleidingen gehouden. Een specialiteit van de nog geen 150 bewoners is the art of well dressing: het versieren van 5 of 6 stenen bronnen met bloemen en collages die taferelen uit de bijbel voorstellen, een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen in een periode van pestuitbraken. In 1348 zijn inwoners van 49 dorpen in Derbyshire geteisterd door de pest, maar niet in Tissington. Dat werd toegeschreven aan de zuiverheid van het water in de plaatselijke bronnen. Reden voor de inwoners jaarlijks de bronnen te versieren met bloemblaadjes e.d. en daarbij God elk jaar te aanbidden op Hemelvaartsdag.

LIBRARY OF BIRMINGHAM

ansichtkaart met afbeelding van de vorige centrale bibliotheek (tot 2013) in Birmingham

De niweuwe centrale bibliotheek van Birmingham met het motto ‘rewriting the book’

Voorzijde van de nieuwe bibliotheek van Birmingham

Voorzijde van de nieuwe bibliotheek van Birmingham

Birmingham

                                                           Exterior new Birmingham Public Library

Amsterdam mag bogen op het grootste stadsarchief van Europa [gehuisvest in het vroegere bouwwerk van de Nederlandsche Handel-Maatschappij] en van 2007 tot 2013 eveneens het grootste openbare bibliotheekgebouw, met 7 verdiepingen en 28.000 vierkante meter groter dan de Amsterdamse Bijenkorf, en sinds de opening bezocht door bijna 11 miljoen bezoekers. Op 3 september 2013 is na een bouwtijd van 3 jaar en 8 maanden een hypermodern openbaar bibliotheekgebouw in Birmingham tot stand gebracht met 10 etages, 60 meter hoog en een vloeroppervlak van 35.000 vierkante meter. Behalve door de bewoners van de stad en omgeving sindsdien druk bezocht als toeristische attractie. Het stadsbestuur beschouwt de bibliotheek als het vlaggenschip van de herstructurering van Birmingham. Op de hoogste verdieping bevindt zich de Shakespeare Memorial Library, gesticht op 23 april 1864 en als huisvesting in 1882 ontworpen door John Henry Chamberlain, in 1974 ook al eens integraal verhuisd naar een toen nieuw gebouw en tegenwoordig met een bestand van 43.000 banden. De boekerij is vorig jaar nogmaals vanuit het ovorige gebouw inclusief het originele meubilair van Chamberlain plank voor plank overgebracht naar de nieuwbouw. Het gaat hier om de belangrijkste collectie Shakespeareana van Groot-Brittannië, qua grootte en zeldzaamheid slechts te vergelijken met de Folger Shakespeare bibliotheek in Washington DC. De instelling bevat verder diverse andere belangrijke collecties waaronder de archieven van uitvinders als Boulton en Watts uit de periode van Engelse industriële revolutie. Het bouwwerk is ontworpen door Mecanoo architecten (Patrick Arends) uit Delft onder leiding van creatief directeur Francine Houben. Dat bureau, dat werd gekozen op basis van een internationale ontwerp competitie, heeft ervaring met bibliotheekbouw. Men ontwierp eerder de technische universiteitsbibliotheek van Delft en houdt zich momenteel bezig met een grondige renovatie en vernieuwing van de Martin Luther King Bibliotheek in Washington D.C. De kosten van de bibliotheek in Birmingham hebben 188.8 miljoen Britse pond bedragen, ofwel  219 miljoen euro, ongeveer driemaal meer in vergelijking met de Amsterdamse centrale bibliotheekvestiging. (OBA).  De opening werd 3 september verricht door Malala Yousafzai, de Pakistaanse scholiere/activiste die een moordaanslag van de Taliban overleefde en na enige succesvol verlopen operaties vandaag de dag in Birmingham woont. Prins William bezocht de bibliotheek op 29 november en premier David Cameron prees tijdens een bezoek aan Birmingham de innovatieve kracht van Birmingham, in een tijd dat als gevolg van bezuinigingen veel bibliotheken in kleinere gemeenten en filialen in grote steden moeten sluiten. Opvallend is de uitwendige decoratie met in elkaar grijpende metalen cirkels die verwijzen naar het industriële staalverleden van Birmingham. Evenals in Amsterdam is het gebouw 7 dagen in de week toegankelijk voor het publiek en bedraagt het bezoekersaantal dagelijks gemiddeld meer dan 5.000 personen. Er zijn afdelingen voor handel, jeugd, muziek, familie- en lokale geschiedenis etc. en er worden tentoonstellingen, workshops, lezingen en talrijke andere activiteiten georganiseerd. Het motto van de bibliotheek van Birmingham is: rewriting the book. Op een vraag van Arjen van der Horst van dagblad Trouw of papieren boeken en bibliotheken niet overbodig zijn geworden in tijden van internet en e-books antwoordde Francine Houben met overtuiging: ‘Dit is eigenlijk geen bibliotheek meer. Alle zintuigen worden hier geprikkeld. We hebben openbare tuinen, er is een grote foto- en muziekcollecties en een kunstgalerij. Er zijn congreszalen, een amfitheater en een onderwijscentrum waar inwoners Engels kunnen leren of hun eigen bedrijf opzetten. Dit gebouw gaat zeker honderd jaar mee. Dit is de bibliotheek van de 22ste eeuw.’

Interieurfoto van de bibliotheek Birmingham

Interieurfoto van de bibliotheek Birmingham

Een bezoek waard is de nabijgelegen ‘Museum and Art Gallery’ met een rijke collectie voorwerpen uit de geschiedenis van Birmingham maar tevens 17e eeuwse schilderijen van Hollandse meesters, zoals Jan Van Goyen en Willem van de Velde de Jongere.  Het stadhuis van Birmingham is een replica van een Grieks-Romeinse tempel. Op zich indrukwekkend, maar als nadeel voor de ambtenaren die daar mogen werken dat ramen merendeels ontbreken. Van de moderne architectuur is het nieuw gebouwde warenhuis Selfridges een hoogtepunt, gebouwd van staal en glas en bedekt met 15.000 aluminium schijfjes. Enigszins in de vorm van een stier, symbool van het nieuwe winkelcentrum de Bullring van de tweede grootste stad van Groot-Brittannië met bijna 1 miljoen inwoners. De rokende schoorstenen van de zware industrie dat Birmingham groot maakte zijn verdwenen met alle voor- en nadelen vandien.

Het stadhuis van Birmingham in neoklassieke stijl. Bestuursvergaderingen worden in een nabijgelegen gebouw gehouden

Het stadhuis van Birmingham in neoklassieke stijl. Bestuursvergaderingen worden in een nabijgelegen gebouw gehouden

De bronzen stier van Birmingham

De bronzen stier van Birmingham

Buitenaanzicht van het warenhuis Selfridges in Birmingham

Buitenaanzicht van het warenhuis Selfridges in Birmingham

FOTOBIJLAGEN: 1 ROYAL LEAMINGTON SPA, 2 TISSINGTON HALL, 2 BIRMINGHAM LIBRARY

1 ROYAL LEAMINGTON SPA / HEEMSTEDE

De Heemstede Lane in Royal Leamington Spa

De Heemstede Lane in Royal Leamington Spa

Voor liefhebbers van alcoholische dranken en Heemstede is Clarendon een populaire pleisterplaats

Voor liefhebbers van alcoholische dranken en Heemstede is Clarendon een populaire pleisterplaats

Town Hall van Royal Leamington Spa met het standbeeld van koningin Victora

Town Hall van Royal Leamington Spa met het standbeeld van koningin Victora

De op 24 mei benoemde burgemeester John Knight naar Britse traditie in vol ornaat (foto Peter Rove)

De op 24 mei benoemde burgemeester John Knight naar Britse traditie in vol ornaat (foto Peter Rove). Dankzij haar natuurlijke uitstraling heeft de burgemeester van Heemstede een dergelijke uitdossing niet nodig.

Onder: een Delfts blauw gedenkbord herinnerend aan een uitwisseling met Heemstede in 1949 siert de burgemeesterskamer in Leamington Spa

Onder: een Delfts blauw gedenkbord herinnerend aan een uitwisseling met Heemstede in 1949 siert de burgemeesterskamer in Leamington Spa

Penning Heemstede - Leamington Spa uit 1948

Penning Heemstede – Leamington Spa uit 1948

Keerzijde van de penning uit 1948

Keerzijde van de penning uit 1948

Een sierbord met de heraldische wapens van Heemstede en Royal Leamington Spa

Een sierbord met de heraldische wapens van Heemstede en Royal Leamington Spa

Tot droefenis van velen is dit welkomstbord op de grens van Heemstede bij gebrek aan monumentale status van de ene op de andere dag uit het straatbeeld verdwenen. Yan de Graaff was nog net op tijd een foto te maken ten behoeve van een speciale postzegel, thans een gewild collector's item bij verzamelaars

Tot droefenis van velen is dit welkomstbord op de grens van Heemstede bij gebrek aan monumentale status van de ene op de andere dag uit het straatbeeld verdwenen. Yan de Graaff was nog net op tijd een foto te maken ten behoeve van een speciale postzegel, thans een gewild collector’s item bij verzamelaars

In 2011 verschenen postzegel, uitgegeven bij gelegenheid van 25 jaar officiële jumelage met Royal Leamington Spa en 10 jaar met Bad Pyrmont

In 2011 verschenen postzegel, uitgegeven bij gelegenheid van 25 jaar officiële jumelage met Royal Leamington Spa en 10 jaar met Bad Pyrmont

Onthulling van de Royal Leamington Spa brug nabij de Groenendaalkade en het molentje van Groenendaal door jht.mt.O.R.van den Bosch, burgemeester van Heemstede en mrs. S.A.Boad, deputy mayor of Royal Leamington Spa.

Onthulling van de Royal Leamington Spa brug, 25-6-1993, nabij de Groenendaalkade en het molentje van Groenendaal door jhr.mr.O.R.van den Bosch, burgemeester van Heemstede en mrs. S.A.Boad, deputy mayor of Royal Leamington Spa. Links de heer Boad en mw. J. van den Bosch-Feith.

Plaquette

Plaquette aangebracht bij de onthulling van de brug over de van Merlenvaart van de Molenlaan naar Groenendaal door burgemeester O.T.van den Bosch en mrs. S.R.Boad, deputy mayor of RLS

De Parade en Euston Place in Leamington Spa met de Pump Rooms op de achtergrond omstreeks 1850

De Parade en Euston Place in Leamington Spa met de Pump Rooms op de achtergrond omstreeks 1850

Een monument met alle namen van de gevallenen uit Leamington Spa tijdens de 1e en 2e wereldoorlog maar ook van andere oorlogen zoals in Korea en Falkland. Peter Cantlay, woonachtig in Warwick, bekijkt de namen

Een monument met alle namen van de gevallenen uit Leamington Spa tijdens de 1e en 2e wereldoorlog maar ook van andere oorlogen zoals in Korea, Maleisië en Falkland. Peter Cantlay, zelf woonachtig in Warwick, bekijkt de namen.

Het Manor House Hotel, opgericht in 1743 bevindt zich aan de Avenue Road in Leamington Spa. Hier op een ansichtkaart uit circa 1990 (reproduced from the local history collection of Leamington Library)

Het Manor House Hotel, opgericht in 1743 bevindt zich aan de Avenue Road in Leamington Spa. Hier op een ansichtkaart uit circa 1990 (reproduced from the local history collection of Leamington Library). Op de terreinen van buitenhuis Manor House, sinds 1847 een hotel, is voor het eerst tennis gespeeld, aanvankelijk pelota geheten.

Portet van dr. Henry Jephson (1798-1878), geneesheer en filantroop naar wie het park is vernoemd midden in de gemeente, waar de 'glory of Heemstede'dahlia's bloeien gecultiveerd door wijlen Cor Geerlings

Portet van dr. Henry Jephson (1798-1878), geneesheer en filantroop naar wie het park is vernoemd midden in de gemeente, waar de ‘glory of Heemstede’ dahlia’s, gecultiveerd door wijlen Cor Geerlings.

Het Jephson-tempeltje in de naar deze geneesheer vernoemde tuinen

Het Jephson-tempeltje in de naar deze geneesheer vernoemde tuinen

 

Voor de fontein in Jephson Garden

Voor de fontein in Jephson Garden

Hans Krol (links) en Peter Cantley, coördinator LIUFS voor Heemstede uitrustend op een bank in herinnering aan Joe Lieberman

Hans Krol (links) en Peter Cantlay, coördinator van LIFS voor Heemstede, uitrustend op een bank in herinnering aan Joe Lieberman

De anglicaanse Allerheilgen parochiekerk, van Royal Leamington Spa is gebouwd in 1842

De anglicaanse Allerheilgen parochiekerk, van Royal Leamington Spa is gebouwd in 1842

Stoomtrein rijdend over een viaduct boven de rivier Leam op een foto uit 1905

Stoomtrein rijdend over een viaduct boven de rivier Leam op een foto uit 1905

De prachtige zaal van het Royal Spa Center, aangewend voor toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en allerlei publieksevenementen

De prachtige zaal van het Royal Spa Center, aangewend voor toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en allerlei publieksevenementen

Entree van een modern overdekt winkelcentrum aan de parade in Royal Leamington Spa

Entree van een modern overdekt winkelcentrum aan de Parade in Royal Leamington Spa.

Panorama van het nabijgelegen Warwick kasteel. Sinds overdracht van lord Brooke eigendom van de museumorganisatie Madame Tusssauds (tegenwoordig Merlin Entertainment Group).

Panorama van het nabijgelegen Warwick kasteel. Sinds overdracht van lord Brooke eigendom van de museumorganisatie Madame Tusssauds (tegenwoordig Merlin Entertainment Group).

Affiche met reclame voor Royal Leamington Spa uit 1937

Affiche met reclame voor Royal Leamington Spa uit 1937 ontworpen door Ronald Lampitt

Verwelkoming van Heemstede-gangers in het stadhuis van Royal Leamington Spa in 2002

Verwelkoming van Heemstede-gangers in het stadhuis van Royal Leamington Spa in 2012

Afscheidsfoto van de Heemsteedse delegatie in Leamington Spa in 2012

Afscheidsfoto van de Heemsteedse delegatie in Leamington Spa in 2012

2. TISSINGTON HALL

Sir William FitzHerbert, 1st Baronet of Tissington (1748-1791). Portret door Pompeo Batoni, circa 1768

Sir William FitzHerbert, 1st Baronet of Tissington (1748-1791). Portret door Pompeo Batoni, circa 1768

Staalgravure van Tissington Hall. Uit: Jone's views. Seats, mansions, castles. Uitgegeven in 1929.

Staalgravure van Tissington Hall. Uit: Jone’s views. Seats, mansions, castles. Uitgegeven in 1929.

Aquarel van Tissington Hall door Harold Gresley (1892-1967)

Aquarel van Tissington Hall door Harold Gresley (1892-1967)

Raphael Tuck-kaart van Tissington Hall

Raphael Tuck-kaart van Tissington Hall

Luchtfoto Tissington Hall, in het graafschap Derbyshire

Luchtfoto Tissington Hall, in het graafschap Derbyshire

Achterzijde van Tissington Hall

Achterzijde van Tissington Hall

Baronet FitzHerbert (met hoed) onderhoudt de Nederlandse gasten voor zijn kasteel

Baronet Richard Ranulp FitzHerbert (met Panamahoed) geeft uitleg over Tissington Hall aan zijn Nederlandse bezoekers.

Uitleg door de baronet in de tuin van Tissing Hall

Uitleg door de baronet in de tuin van Tissing Hall. Op 24-jarige leeftijd erfde hij in 1989 het estate Tissington Hall en wat daarbij hoort van zijn oom, wijlen sir John Richard Frederick FitzHerbert (1913-1989)

Op de koffie bij de baronet van Tissington, v.l.n,r.: Wil de Nie, Hans Krol en Yvonne Krol-Ramakers

Op de koffie bij de baronet van Tissington, v.l.n,r.: Wil de Nie, Hans Krol en Yvonne Krol-Ramakers

Aan de koffie bij de baron in de zon en met zilveren lepeltjes

Aan de koffie bij de baron in de zon en met zilveren lepeltjes (foto Frans van Bockel)

Eén van de talrijke kamers in Tissington Hall

Eén van de talrijke kamers in Tissington Hall

Een foto van de kamer waar zich in het verleden een tragedie heeft afgespeeld. Van een mooie jongedame die te dicht voor de open haard stond hebben haar lange haren vlam gevat en zij veranderde in een levende toorts. Een week later is hert meisje aan haar verwondingen in het hospitaal overleden. In deze ruimte komt de familie niet in de avonduren omdat haar geweeklaag soms nog te horen zou zijn. (MotorLife.be)

Een foto van de kamer waar zich in het verleden een tragedie heeft afgespeeld. Van een mooie jongedame die te dicht voor de open haard stond hebben haar lange haren vlam gevat en zij veranderde in een levende toorts. Een week later is hert meisje aan haar verwondingen in het hospitaal overleden. In deze ruimte komt de familie niet in de avonduren omdat haar geweeklaag soms nog te horen zou zijn. (MotorLife.be)

Kijkje in de bibliotheekzaal

Kijkje in de bibliotheekzaal

In de bibliotheek waar de baron na zijn drukke werkzaamheden tot rust komt

In de bibliotheek waar de baron na zijn drukke werkzaamheden tot rust komt

De kasteelheer toont Hans Krol een album in zijn bibliotheek. Alle ruim 3.000 boeken zijn digitaal en in druk gecatalogiseerd met uitzondering van een Playboy uitgave

De kasteelheer toont Hans Krol een album in zijn bibliotheek. Alle ruim 3.000 boeken zijn digitaal en in druk gecatalogiseerd met uitzondering van een Playboy uitgave

Ook al heeft hij enige tientallen kamers tot zijn beschikking bij voorkeur verblijft sir Richard FitzHerbert in de bibliotheekruimte

Ook al heeft hij enige tientallen kamers tot zijn beschikking bij voorkeur verblijft sir Richard FitzHerbert in de bibliotheekruimte

De baronet en zijn geliefde lady in hun meest geliefde woonkamer

De baronet en zijn geliefde lady in hun meest geliefde woonkamer

Het echtpaar FitzHerbert bewondert een getekende aanwinst gewijd aan Tissington Hall

Het echtpaar FitzHerbert bewondert een getekende aanwinst gewijd aan Tissington Hall

Vertrek uit Tissington Hall terwijl de baronet toekijkt

Vertrek uit Tissington Hall terwijl de baronet met strohoed toekijkt (foto Frans van Bockel)

Het vroegere koetshuis van Tissington Hall, nu in gebruik als café-restaurant waar we de lunch gebruikten.

Het vroegere koetshuis van Tissington Hall, nu in gebruik als café-restaurant waar we de lunch gebruikten.

Het historische kerkje van Tissington met kerkhof

Het historische kerkje van Tissington met kerkhof, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Normandische tijd

Interieur van St. Mary's kerk in Tissington met monumentale herinneringen aan de adellijke FitzHerbert familie (foto RKMAS)

Interieur van St. Mary’s kerk in Tissington met monumentale herinneringen aan de adellijke FitzHerbert familie (foto RKMAS)

FitzHerbert gedenkmonument in St. Mary's Church, Tissington

FitzHerbert gedenkmonument in St. Mary’s Church, Tissington

Een 'kale' bron in Tissington village

Een ‘kale’ bron in Tissington village

Een door de lokale bevolking 'aangeklede' bron in het dorpje Tissington

Een door de lokale bevolking ‘aangeklede’ bron in het dorpje Tissington (2010)

'Well-dressing' is een eeuwenoude traditie in het graafschap Derbyshire, inhoudende het versieren en zegenen van de aanwezige bronnen. Tissington claimt deze traditie als enige door alle eeuwen heen te hebben voortgezet

‘Well-dressing’ is een eeuwenoude traditie in het graafschap Derbyshire, inhoudende het versieren en zegenen van de aanwezige bronnen. Tissington claimt deze traditie als enige door alle eeuwen heen te hebben voortgezet

3. BIRMINGHAM LIBRARY: REWRITING THE BOOK

Hans Krol voor het kolossale gebouw van saai beton waar de bibliotheek van Birmingham van 1974 tot 2013 was gehuisvest. Nu in gebruik als winkelcentrum

Hans Krol voor het kolossale gebouw van saai beton waar de bibliotheek van Birmingham van 1974 tot 2013 was gehuisvest. Nu in gebruik als winkelcentrum: ‘Paradise Forum’.

Op weg naar de indrukwekkende nieuwbouw van de Birmingham bibliotheek

Op weg naar de indrukwekkende nieuwbouw van de Birmingham bibliotheek

De hal van de Birmingham Library tevens fungerend als informatiecentrum voor toeristen

De hal van de Birmingham Library tevens fungerend als informatiecentrum voor toeristen

Een informatiebureau op één van de verdiepingen

Een informatiebureau op één van de verdiepingen

Yvonne in de tuin van de achtste verdieping

Yvonne Krol-Ramakers in de tuin van de achtste verdieping van de bibliotheek ijn Birmingham

De nieuwe bibliotheek van Birmingham profileert zich als een cultureel centrum waar overigens op papier gedrukte boeken centraal blijven staan met ongeveer 1,5 miljoen exemplaren en nog eens een half miljoen in de filialen.

De nieuwe bibliotheek van Birmingham profileert zich als een cultureel centrum waar overigens op papier gedrukte boeken centraal blijven staan met ongeveer 1,5 miljoen exemplaren en nog eens een half miljoen in de filialen.

Wachtend op de lift naar de Shakespeare Memorial Library

Wachtend op de lift naar de Shakespeare Memorial Library

In de Shakespeare gedenkbibliotheek

In de Shakespeare gedenkbibliotheek

Gedenksteen van de in 1882 geopende bibliotheek in Birmingham die steeds meeverhuisde

Gedenksteen van de in 1882 geopende bibliotheek in Birmingham die steeds meeverhuisde

Opening van de eerste echte openbare uitleenbibliotheek in 1865. De bakermat van de 'public library movement' is Engeland, begonnen omstreeks 1850

Opening van de eerste echte openbare uitleenbibliotheek in 1865. De bakermat van de ‘public library movement’ is Engeland, begonnen omstreeks 1850

Verlicht met gas is de eerste bibliotheek in 1879 afgebrand. Enkel 520 boeken uit de Shakespeare collectie, een eerste editie van 'Don Quichotte' en een kostbaar middeleeuws handschrift: 'The Gilde of St. Anne of Knowle' konden nog worden gered.

Verlicht met gas is de eerste bibliotheek in 1879 afgebrand. Enkel 520 boeken uit de Shakespeare collectie, een eerste editie van ‘Don Quichotte’ en een kostbaar middeleeuws handschrift: ‘The Gilde of St. Anne of Knowle’ konden nog worden gered.

De bibliotheek van Birmingham omstreeks 1900

De bibliotheek van Birmingham omstreeks 1900

Het door Chamberlain in 1882 ontworpen interieur van de Shakespeare Memorial Library, in zowel 1974 als 2013 meeverhuisd naar nieuwbouw

Het door Chamberlain in 1882 ontworpen interieur van de Shakespeare Memorial Library, in zowel 1974 als 2013 meeverhuisd naar nieuwbouw

Interieurfoto van de Birmingham bibliotheek uit 1970

Interieurfoto van de Birmingham bibliotheek uit 1970

Het in 1974 betrokken bibliotheekgebouw dat als zodanig tot 2013 in gebruik was

Het in 1974 betrokken bibliotheekgebouw dat als zodanig tot 2013 in gebruik was

Constructie van het bibliotheekgebouw Birmingham in 2012

Constructie van het bibliotheekgebouw Birmingham in 2012

In het begin zijn op één zaterdag 14.400 bezoekers geteld

In het begin zijn op één zaterdag 14.400 bezoekers geteld

Een groepje activisten protesteerde bij de opening tegen het 'people's palace' in Birmingham mede met het oog op sluiting van bibliotheekfilialen in de wijken.

Een groepje activisten protesteerde bij de opening tegen het ‘people’s palace’ in Birmingham mede met het oog op sluiting van bibliotheekfilialen in de wijken.

De decoratie van het gebouw met stalen ringen die in elkaar overvloeien

De decoratie van het gebouw met stalen ringen die in elkaar overvloeien

Interieuroverzicht van de nieuwe bibliotheek van Birmingham

Interieuroverzicht van de nieuwe bibliotheek van Birmingham

Opening van de nieuwe bibliotheek door Malala die na haar toespraak symbolisch het laatste van de circa 1,5 miljoen boeken in een van de schappen plaatste.

Opening van de nieuwe bibliotheek door Malala die na haar toespraak symbolisch het laatste van de circa 1,5 miljoen boeken in een van de schappen plaatste. (3 september 2013).

Bezoek van prins William aan de nieuwe bibliotheek van Birmingham

Bezoek van prins William aan de nieuwe bibliotheek van Birmingham op 29 november 2013

Prins William, hertog van Cambridge, in gesprek met scholieren in de jeugdbibliotheek

Prins William, hertog van Cambridge, in gesprek met scholieren in de jeugdbibliotheek

Prins William spreekt zijn bewondering uit aan de Nederlandse architecte Francine Houben

Prins William spreekt zijn bewondering uit tegenover de Nederlandse architecte Francine Houben

Een spontaan pianoconcert op de tweede verdieping van de bibliotheek

Een spontaan pianoconcert op de tweede verdieping van de bibliotheek

De verschillende verdiepingen zijn behalve via trap en lift via roltrappen bereikbaar. Vergeleken met de openbare bibliotheek Amsterdam (OBA) is in Birmingham computerapparatuur veel minder dominant aanwezig

De verschillende verdiepingen zijn behalve via trap en lift via roltrappen bereikbaar. Vergeleken met de openbare bibliotheek Amsterdam (OBA) is in Birmingham computerapparatuur minder prominent zichtbaar.

Entree Shakespeare Memorial Library

Entree Shakespeare Memorial Library

Buste van Shakespeare (1564-1616), nog altijd algemeen erkend als de grootste schrijver in het Engelse taalgebied, zie toe op aan hem gewijde boekerij

Buste van Shakespeare (1564-1616), nog altijd algemeen erkend als de grootste schrijver in het Engelse taalgebied, zie toe op aan hem gewijde boekerij

Speciaal uitgebrachte postzegels bij gelegenheid van de nieuwbouw voor internationale post

Speciaal uitgebrachte postzegels bij gelegenheid van de nieuwbouw voor internationale post

Overweldigd door alle indrukken kan men in de beeldengalerij op de hoogste verdieping van de bibliotheek met een boek tot rust. In dit geval onder het oog van de oudheidkundige William Harper. Wie kent hem niet?

Overweldigd door alle indrukken kan men in de beeldengalerij op de hoogste verdieping van de bibliotheek met een boek tot rust komen. In dit geval onder het toeziend oog van de bibliofiel William Hamper (1776-1831). Wie kent hem niet?

VOOR EEN FILMPJE VAN DE BIBLIOTHEEK IN BIRMINGHAM:  

http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/aug/29/birmingham-new-library-architecture

Voor nadere informatie over de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap kan men mailen naar de heer Leon Christophe, e-mail adres: ciachristophe@quicknet.nl

Voor nadere informatie over de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap kan men mailen naar de heer Leon Christophe, e-mail adres: ciachristophe@quicknet.nl