Tags

 

 

archiefschatten1

Folder van ARCHIEFSCHATTEN 1000 jaar in honderd stukken. Tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam in 1991

Programma 700 jaar Janskerk Haarlem, 1318-2018, georganiseerd door het Noord-Hollands Archief

ARCHIEFGEBOUWEN EN ARCHIEFBEWAARPLAATSEN IN NEDERLAND IN VERLEDEN EN HEDEN + ARCHIEFGEBOUWEN BELGIE

Een archief is een bewaarplaats van gegevens die zijn vastgelegd in documenten. Naast agenda’s, notulen, besluiten, dossiers, brieven en akten, worden daar ook foto’s, gedrukte stukken, ansichtkaarten, plattegronden, films en digitale bestanden gerekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dynamisch archief, zich beperkend tot de laatste twintig jaar, en statisch archief, van oudere datum en vooral van belang voor historisch onderzoek. Behalve de overheid (landsbestuur, provincies, gemeenten) en semioverheid zoals waterschappen e.d. beschikken ook maatschappelijke en commerciële organisaties veelal over een archief. Behalve het begrip ‘archief’ wordt voor provincies (voorheen Rijksarchieven genoemd) of regio’s ook de nieuwere benaming ‘Regionaal Historisch Centrum’ aangewend (1), soms ook Erfgoedcentrum.  In Het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich tevens het archief van de provincie Zuid-Holland. Van de overige provincies zijn deze bewaarinstelling in de volgende plaatsen gevestigd: – Groninger Archieven (Groningen); Tresoar (Friesland, Leeuwarden); Drents Archief (Assen); Historisch Centrum Overijssel (Zwolle); Gelders Archief (Arnhem); Erfgoedcentrum Nieuw Land (Flevoland, Lelystad); Het Utrechts Archief (Utrecht); Noord-Hollands Archief (Haarlem); Zeeuws Archief (Middelburg); Brabants Historisch Informatie Centrum (’s-Hertogenbosch); Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht). De laatste decennia zijn in deze grote overheidsarchieven talrijke bedrijfs-, persoons-, verenigings- kerkelijke en historische archieven opgenomen. In grotere gemeenten bevinden zich gemeente- dan wel stads- of streekarchieven. Het stadsarchief van Amsterdam is qua oppervlak van het gebouw zelfs het grootste gemeentearchief van Europa. Wanneer de gemeente geen afzonderlijke dienst instelt staan de archieven veelal onder beheer van de gemeentesecretaris. Ingevolgde de Nederlandse Archiefwet dient een overheidsorgaan zijn archieven na twintig jaar aan het gemeente- streek- of provinciaal archief over te dragen. Behalve een studie- en/of leeszaal beschikken overheidsarchieven veelal over een atlas (met kaarten en afbeeldingen) en bibliotheek (met boeken en drukwerken). Het Spaarnestad-fotoarchief is vanuit Haarlem overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Enkele grote archieven/documentatiecentra op specifieke vakgebieden zijn o.a. – voor materiaal over de Tweede Wereldoorlog: het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam; – folklore: Meertens Instituut in Amsterdam; – koninklijk huis: Koninklijk Huisarchief (Den Haag); – modene letterkunde: Letterkundig Museum in Den Haag; – theater/toneel: Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Amsterdam; – sociale/politieke geschiedenis: Internationaal Instituut voor Internationale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam; – stamboomonderzoek: Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag; – radio en televisie: Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum; – persgeschiedenis: Nederlands Persmuseum in Amsterdam; – kunst: Stichting Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Iconografisch Bureau; – vrouwengeschiedenis: ATRIA, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam; – economische geschiedenis: Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) in Amsterdam; – architectuur: Het Nieuwe Instituut (vh.Nederlands Architectuur Instituut NAI) in Rotterdam; – catholica: Katholiek Documentatie Centrum  (KDC) in Nijmegen; – Erfgoed Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, N.Br.

Bewaarplaats kloosterarchieven in Sint Agatha (Cuyck)

Bewaarplaats kloosterarchieven in Sint Agatha (Cuyck)

– protestantisme: Historische Documentatie voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden) (HDC) in de Vrije Universiteit Amsterdam; – monumenten: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort

Gebouw van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Gebouw van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in  Amersfoort

Interieur tweede verdieping Atrium RCE, Amersfoort

Interieur tweede verdieping Atrium RCE, Amersfoort

Vele wetenschappelijke geleerdenbibliotheken van professoren bevinden zich behalve in de Universiteitsbibliotheek Leiden in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. In de loop van de jaren verzamelde ik prentbriefkaarten van archiefinstellingen waarvan een aantal, aangevuld met een moderne foto’s, in onderstaand overzicht alfabetisch op gemeente gerangschikt, wordt afgebeeld. Zowel voormalige gebouwen als huidige huisvestingen zoals de in 2014 betrokken nieuwbouw van het Gelders Archief. (1) Regionaal Historische Centra (RHC) zijn als zodanig genaamd in o.a. Alkmaar, Bergen op Zoom, Breukelen e.o. (Vecht en Venen), Eindhoven, Groningen, Maastricht (Regionaal Historisch Centrum Limburg), Tilburg, Wijk bij Duurstede (Zuidoost Utrecht), Woerden (Rijnstreek en Lopikerwaard), en Zwolle (Overijssel). In Den Bosch spreekt men van Historisch Informatie Centrum (HIC). De benaming Streekarchief wordt gehanteerd in o.a. Alphen aan den Rijn (Rijnlands Midden), Epe (Hattem en Heerde), Gouda (Midden-Holland), Heusden, Hilversum en Naarden (Gooi- en Vechtstreek), (Eiland) IJsselmonde.

ALKMAAR

Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

11 jjanuari 2009 droeg mw. Erna Winters, directeur van de bibliotheek Alkmaar het laatste deel van de 100-jarige bibliotheek over aan het Regionaal Archief Alkmaar.

11 jjanuari 2009 droeg mw. Erna Winters, directeur van de bibliotheek Alkmaar het laatste deel van de 100-jarige bibliotheek over aan het Regionaal Archief Alkmaar.

Op 4 oktober 2013 is het nieuwe depot van het Regionaal Archief Alkmaar geopend.

Op 4 oktober 2013 is het nieuwe depot van het Regionaal Archief Alkmaar geopend.

I203 is het nieuwe gebouw regionaal archiefdepot in Alkmaar opgeleverd. Directeur Paul Post tekende het huurcontract met burgemeester Piet Bruinooge.

23 mei 2013 is het nieuwe gebouw regionaal archiefdepot in Alkmaar opgeleverd. Directeur Paul Post tekende het huurcontract met burgemeester Piet Bruinooge.

AMERSFOORT

Het archief van Amersfoort is sinds 2013 met o.a. de openbare bibliotheek gehuisvest in het prachtige Eemgebouw,

Het archief van Amersfoort is sinds 2013 met o.a. de openbare bibliotheek gehuisvest in het prachtige Eemgebouw, gehuisvest op de eerste verdieping wordt beschikt over twee publieksruimten, inclusief een studiezaal.

AMSTERDAM

De Zuiderkruisbeyk van de Oude Kerk in Amsterdam met de buitenzijde van de uit de 15e eeuw daterende IJzeren Kapel, waarin de kast met stadsprivileges stond. Aquarel van G.Lamberts, 1808 (uit: Nederland in stukken, 1979, pagina 15.

De Zuiderkruisbeuk van de Oude Kerk in Amsterdam met de buitenzijde van de uit de 15e eeuw daterende IJzeren Kapel, waarin de kast met stadsprivileges stond. Aquarel van G.Lamberts, 1808 (uit: Nederland in stukken, 1979, pagina 15.

De huidige huisvesting van het Stadsarchief Amsterdam. Gebouwd voor de Nederlandsche Handelmaatschappij (later bankgebouw) onder architectuur van K.P.C.de Bazel (1869-1923). Het gebouw, gelegen aan de Vijzelstraat, heette oorspronkelijk De Spekkoek, tegenwoordig De Bazel, naar de architect.

De huidige huisvesting van het Stadsarchief Amsterdam, sinds 2007. Gebouwd voor de Nederlandsche Handelmaatschappij (later bankgebouw) onder architectuur van K.P.C.de Bazel (1869-1923). Het gebouw, gelegen aan de Vijzelstraat, heette oorspronkelijk De Spekkoek, tegenwoordig De Bazel, naar de architect.

Luchtfoto van het grootste archiefgebouw in Europa, Amsterdam

In de enorme kluis waar vroeger geld en goud waren opgeslagen zijn nu de meest kotbare archiefstukken opgeslagen

Minicard van stadsarchief Amsterdam qua oppervlak het grootste gemeentearchief ter wereld

Minicard van stadsarchief Amsterdam qua oppervlak het grootste gemeentearchief ter wereld

Hal Stadsarchief Amsterdam, bij welke instelling meer dan 40 strekkende kilometer documenten zijn opgeslagen

Hal Stadsarchief Amsterdam, bij welke instelling meer dan 40 strekkende kilometer documenten zijn opgeslagen

Gebouw met torentje, oorspronkelijk gebouwd als het raadhuis van Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk, fungeerde tot de verhuizing naar gebouw De Bazel als gemeentearchief van Amsterdam

Gebouw met torentje, oorspronkelijk gebouwd als het raadhuis van Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk, fungeerde van 1914 tot de verhuizing in 2007 naar gebouw De Bazel als gemeentearchief van Amsterdam

Scan1714

Vm. archief Amsterdam, Amsteldijk 67

Jonkheer F(rans) J.M. van Lennep uit Heemstede, hier in het gemeentearchief Amsterdam gefotografeerd bij de uitgave van een Rembrandtpostzegel, publiceerde diverse uitgaven over de vroegere bewoners van buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland en het Gooi, zowel patricische als adellijke families, zoals Van Verschuer Brants, van Lennep, van Wickevoort Crommelin, Backer-Dedel, Teding van Berkhout etc. Enkele titels: ‘Honderd haar Hartenkamp’, ‘Late Regenten’,  De tamme kastanje’. Scan1715

 

 

Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt deed aanvankelijk dienst als Sint-Anthoniespoort en fungeerde in 19e eeuw als bewaarplaats voor het stadsarchief

Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt deed aanvankelijk dienst als Sint-Anthoniespoort en fungeerde in 19e eeuw als bewaarplaats voor het stadsarchief

tekening

Interieur van archiefkamer in de Waag omstreeks net voor de verhuizing naar de Amsteldijk. Tekening door S.B.J.Denijs uit 1914

Amsterdam

In 1914 is het vm. raadhuis van de geneente Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk bij de Tolstraat ingericht als gemeentearchief.Links het toen bijgebouwde depot voor de opslag van oude archieven. Een bijschrift invoeren

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam

Afbeelding van jonkheer Frans van Lennep (1865-1934), BANKIER VAN BEROEP, woonachtig in Heemstede (later Bentveld), zoon van burgemeester jhr.mr.David Eliza van Lennep en veelvuldig bezoeker van het gemeentearchief in Amsterdam. Hier met Rembrandtpostzegel gefotografeerd, bestemd voor de verkoop tot ondersteuning van de kas van de Vereniging Rembrandt, maart 1930. (uit boek Gemeentearchief Amsterdam, 1998) F.J.E.van Lennep was schrijver van een aantal boeken over familiegeschiedenissen (petite histoire), zoals: Honderd jaar Hartekamp (1968), Een weduwe aan de Amsterdamse beurs (over weduwe Borski-van der Velde) (1973), Als vorsten (1967), De tamme kastanje(1969), Late regenten (1962).

Gebouw van Persmuseum en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG aan de Zeeburgerkade, Oostelijk Havengebied Amsterdam

Gebouw van Persmuseum en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG aan de Zeeburgerkade, Oostelijk Havengebied Amsterdam

Entree Persmuseum Amterdam

Entree Persmuseum Amterdam

Display archiefdozen in hal van IISG Amsterdam

Display archiefdozen in hal van IISG Amsterdam

APELDOORN

Het archief van Apeldoorn bevindt zich in het CODA-gebouw (Cultuur Onder een Dak), samen met openbare bibliotheek en museum. Er wordt samengewerkt met het Gelders Archief

Het archief van Apeldoorn bevindt zich in het CODA-gebouw (Cultuur Onder een Dak), samen met openbare bibliotheek en museum. Er wordt samengewerkt met het Gelders Archief

ARNHEM

Illustratie bij een artikel van mr.Th.H.F.van Riemsdijk: Het oude Geldersche Archief. In: Eigen Haard, 1878, p. 94-96.

Illustratie bij een artikel van mr.Th.H.F.van Riemsdijk: Het oude Geldersche Archief. In: Eigen Haard, 1878, p. 94-96.

Voormalig rijksarchief van Gelderland in Arnhem

Voormalig rijksarchief van Gelderland in Arnhem, het eerste als rijksarchief in oud-Hollandse stijl gebouwd en in 1880 betrokken

archiefarnhem

Gouvernement en Archief Arnhem

 

Vm. rijksarchief in Arnhem op een ansichtkaart uit 1920

Vm. rijksarchief in Arnhem op een ansichtkaart uit 1920

Rijksarchief Arnhem in 1945 na de bombardementen.

Rijksarchief Arnhem in 1945 na de bombardementen.

Gelders archiefgebouw aan de Markt in Arnhem in aanbouw medio jaren 60. Daar het in de oorlog beschadigde rijksarchiefgebouw uit 1879 was beschadigd is het omstreeks 1970 gesloopt.

Gelders archiefgebouw aan de Markt in Arnhem in aanbouw medio jaren 60. Daar het in de oorlog beschadigde rijksarchiefgebouw uit 1879 was beschadigd is het omstreeks 1970 gesloopt.

Links het vm. gemeentearchief Arnhem

Links het vm. gemeentearchief Arnhem

Voorgevel Archief Arnhem

Voorgevel Archief Arnhem

Het nieuwe in 2014 in gebruik genomen Gelders Archief aan de Rijnkade te Arnhem

Het nieuwe in 2014 in gebruik genomen Gelders Archief aan de Rijnkade te Arnhem

Het nieuwe Gelders Archief aan de overzijde van de Rijn

Het nieuwe Gelders Archief aan de overzijde van de Rijn

Opening van het nieuwe Gelders Archief in Arnhem op 22 september 2014 door prinses Margriet

Opening van het nieuwe Gelders Archief in Arnhem op 22 september 2014 door prinses Margriet

Eén van de depots in het Gelders Archief Arnhem

Eén van de depots in het Gelders Archief Arnhem

Gelders Archief

Gelders Archief: dossier nieuwbouw in de vorm van een vergote archiefdoos

ASSEN

Prentbriefkaart van voormalig Provinciaal Museum en Rijksarchief aan de Brink te Assen

Prentbriefkaart van voormalig Provinciaal Museum en Rijksarchief aan de Brink te Assen

Muurschilderingen in het rijksarchief van Drenthe, Assen

Muurschilderingen in het rijksarchief van Drenthe, Assen

Drents Archief Assen

Het Drents archief na de vernieuwing

Het Drents archief na de vernieuwing

Interieur Drents Archief in Assen

Interieur Drents Archief in Assen

Een hypermoderne digilouche in het Drents Archief, Assen

Een hypermoderne digilouche in het Drents Archief, Assen

Boekenlegger van de Vrienden van het Rijksarchief Drenthe

Boekenlegger van de Vrienden van het Rijksarchief Drenthe

Zoals uit deze foto blijkt kan in het Drents Archief ook getrouwd worden (Laura Weemering Photography).

Zoals uit deze foto blijkt kan in het Drents Archief ook getrouwd worden (Laura Weemering Photography, 2015).

Pagina uit: Drents Archief; het Geheugen van de Drentse samenleving. 2001

BARNEVELD

Kerkhistoricus Marien Geelhoed, archivaris van de gereformeerde kerken vrijgemaakt pleit voor het faciliteren van een digitaliseringsproces op nationaal niveau.

Kerkhistoricus Marien Geelhoed, archivaris van de gereformeerde kerken vrijgemaakt pleit, voor het faciliteren van een digitaliseringsproces op nationaal niveau.

BERGEN OP ZOOM

Regionaal Historisch Centrum entree (foto Uitinbrabant.nl)

Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom, entree (foto Uitinbrabant.nl)

Museum en Archief Bergen op Zoom in het historische Markiezenhof. Het Historisch Centrum herbergt archieven van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht + waterschap Scheldekwartier

Museum en Archief Bergen op Zoom in het historische Markiezenhof. Het Historisch Centrum herbergt archieven van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht + waterschap Scheldekwartier

Per 1 juli 2016 vormen onderstaande negen gemeenten in West-Brabant één regionaal archief met hoofdvestiging in Bergen op Zoom in het Markiezenhof de publieks- en kantoorfunctie. Zowel in Oudenbosch als Bergen op Zoom blijft een depotfunctie. In Roosendaal komt een informatiepunt in het Tongerlohuis.Bergen

Depot gemeentearchief Bergen op Zoom (De Stem, 2014)

Depot gemeentearchief Bergen op Zoom (De Stem, 2014)

 

 

BREDA

Oude foto van interieur stadsarchief Breda

Oude foto van interieur stadsarchief Breda

Het stadsarchief van Breda is opgericht in 1862 en telt momenteel ruim 8 strekkende kilometer archief (straatjesenplaatjes.nl)

Het stadsarchief van Breda is opgericht in 1862 en telt momenteel ruim 8 strekkende kilometer archief (straatjesenplaatjes.nl)

Studiezaal van stadsarchief Breda

Studiezaal van stadsarchief Breda

Bouw van kelderdepot (archiefbewaarplaats), stadsarchief Breda, 1998 (Europeana)

Bouw van kelderdepot (archiefbewaarplaats), stadsarchief Breda, 1998 (Europeana)

BREUKELEN

Expositie in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Bruekelen

Expositie in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Bruekelen

BRIELLE

Gemeentearchief Brielle (v.m. 'Provoost')

Gemeentearchief Brielle (v.m. ‘Provoost’)

Het archiefgebouw van Brielle waar de in zijn tijd populaire jeugdboekenschrijver Johan Been van 1927-1930 als archiefmedewerker werkzaam was

Het archiefgebouw van Brielle waar de in zijn tijd populaire jeugdboekenschrijver Johan Been van 1927-1930 als archiefmedewerker werkzaam was (foto R.G.Meijer)

DELFT

'Het Gemeenlandshuis'. De Oude Delft met het Gemeenlandshuis van Delfland en een deel van het gebouw van de archiefdienst. Chromolitho P.W.M.Trap naar C. en G.J.Bos, circa 1859. Uitgave ter gelegenheid van 125 jaar gemeentelijke archiefdienst Delft 1859-1984.

‘Het Gemeenlandshuis’. De Oude Delft met het Gemeenlandshuis van Delfland en een deel van het gebouw van de archiefdienst. Chromolitho P.W.M.Trap naar C. en G.J.Bos, circa 1859. Uitgave ter gelegenheid van 125 jaar gemeentelijke archiefdienst Delft 1859-1984.

Gemeentearchief Delft

Gemeentearchief Delft

 

Delft1

Medewerkers en vrijwilligers van het stadsarchief nemen afscheid van ‘Het Wapen van Savoyen’, september 2017 (Stadsarchief Delft)

 

delft

Delfland wil archiefgebouw Delft kopen (2013)

 

 

Ontwerp voor nieuw archiefgebouw in Delft

Het nieuwe archiefgebouw in Delft (ontwerp Gottlieb Paludan Architects), 2014, gaat in 2017 open.

DEURNE

In het linker deel van pand in de Martinetstraat was het streekarchivariaat in Peelland gevestigd. In 2003 gefuseerd met gemeentearchief Helmond en streekarchief regio Eindhoven tot het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

In het linker deel van pand in de Martinetstraat was het streekarchivariaat in Peelland gevestigd. In 2003 gefuseerd met gemeentearchief Helmond en streekarchief regio Eindhoven tot het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

DEVENTER

Voorzijde oude folder van gemeentelijke archiefdienst Deventer

Voorzijde oude folder van gemeentelijke archiefdienst Deventer

Toegamgspoort Atheneum- ofwel Stadsbibliotheek en Stadarchief aan 't Klooster in Deventer

Toegangspoort Atheneum- ofwel Stadsbibliotheek en Stadarchief aan ’t Klooster in Deventer

Gebouw, een voormalig klooster, van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB) in Deventer (Wikipedia)

Gebouw, een voormalig klooster, van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB) in Deventer (Wikipedia)

Huisvesting van archiefdepot Stadsarchief Deventer

Huisvesting van archiefdepot Stadsarchief Deventer

Interieur stadsarchief Deventer

Interieur stadsarchief Deventer

Logo van gezamenlijk Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (als stadsbibliotheek gesticht in 1560)

Logo van gezamenlijk Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (als stadsbibliotheek gesticht in 1560)

DOESBURG

Televisieopnamen in streekarchief De Liemers , Doesburg

Televisieopnamen in streekarchief De Liemers , Doesburg

DOETINCHEM

Archief Doetinchem

Archief Doetinchem, Achterhoek en Liemers, uitgeroepen als BNA-gebouw van het jaar 2002. Het cultuurcluster omvat tevens de openbare bibliotheek West-Achterhoek, VVV Doetinchem en een grand café.

Studiezaal van archief Doetinchem

Studiezaal van archief Doetinchem

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem

DOKKUM

Dokkum1

                                                   Streekarchief en bibliotheek in Dokkum

Dokkum4

Leeszaal in streekarchief Dokkum

Dokkum3

Depot van streekarchief Dokkum

Dokkum

Historicus en biograaf Lammert de Hoop hield een boeiende lezing over dominee en staatsman A.S. Talma – als minister initiator  van de sociale verzekeringswetten en door vakbondsbestuurder Doekle Terpstra ‘de Friese Obama’ genoemd vanwege zijn elan – in het streekarchief-bibliotheek van Dokkum (foto Henk Aartsman)

DORDRECHT

Archiefgebouw Dordrecht

Archiefgebouw Dordrecht

Wethouder Piet Sleeking van Dordrecht bij de opening van de nieuwe studiezaal van het Regionaal Archief Dorecht in het Hof van Nederland

Wethouder Piet Sleeking van Dordrecht bij de opening van de nieuwe studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht in het Hof van Nederland

Aquarel van de studiezaal in het oude archiefgebouw te Dordrecht. Door Hans Petri, circa 1948.

Aquarel van de studiezaal in het oude archiefgebouw te Dordrecht. Door Hans Petri, circa 1948.

Bibliothecaris Jan Alleblas en archivaris Joan van Albeda ontruimen net op tijd de in de kelder van het Dordrechts gemeentearchief gelegen koelcel in verband meteen dreigende hoge waterstand, 31-1-1995.

Bibliothecaris Jan Alleblas en archivaris Joan van Albeda ontruimen net op tijd de in de kelder van het Dordrechts gemeentearchief gelegen koelcel in verband meteen dreigende hoge waterstand, 31-1-1995.

EDE

Interieur gemeentearchief van Ede

Interieur gemeentearchief van Ede

EINDHOVEN

Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven

Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven

ENSCHEDE

Vm. archiefgebouw Enschede

Vm. archiefgebouw Enschede

Het stadsarchief van Enschede is in 2008 vernieuwd naar een ontwerp van Gispen

Het stadsarchief van Enschede is in 2008 vernieuwd naar een ontwerp van Gispen

Tegenwoordig is het stadsarchief van Enschede gevestigd in het stadhuis https://www.youtube.com/watch?v=XngwByoqdhQ&feature=youtu.be

EPE (Gld.)

Archiefhuisvesting Epe

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

FRANEKER

Het historisch archief van Franekerl en Gaasterland bevindt zich in het nieuwe gemeentehuis van Franekeradeel

Het historisch archief van Franekerl en Gaasterland bevindt zich in het nieuwe gemeentehuis van Franekeradeel

Ook het archief van de gemeente Bolsward is verhuisd naar het gemeentehuis van Franekeradeel

Ook het archief van de gemeente Bolsward is verhuisd naar het gemeentehuis van Franekeradeel

GEMERT

Gemeentearchief Gemert-Bakel (regio Zuidoost-Brabant)

Gemeentearchief Gemert-Bakel (regio Zuidoost-Brabant)

GOES

Gemeentearchief in Goes, Zeeland

Gemeentearchief in Goes, Zeeland

Na in 1959 in dienst te zijn getreden bij het gemeentearchief nam de heer Allie Barth in 2009 afscheid als gemeentearchivaris van Goes om vervolgens nog bij te dragen aan lokaal-historisch onderzoek

Na in 1959 in dienst te zijn getreden bij het gemeentearchief nam de heer Allie Barth in 2009 afscheid als gemeentearchivaris van Goes om vervolgens nog bij te dragen aan lokaal-historisch onderzoek

GORINCHEM

Homepage van Regionaal Archief Gorinchem

Homepage van Regionaal Archief Gorinchem

DCF 1.0

DCF 1.0 Regionaal Archief Gorinchem, waar sinds 2006 zijn opgenomen de archieven van het voormalig Hoogheemraadschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden en vanaf 2007 officiële archiefbewaarplaats van de gemeente Giessenlanden.

 

GOUDA

Stadsarchief en Librije (vm. stadsbibliotheek) Gouda

Stadsarchief en Librije (vm. stadsbibliotheek) Gouda

Gevelsteen archief Gouda

Gevelsteen archief Gouda, thans opgenomen in Museum Gouda (foto Nationale Beeldbank)

Gouda

Vooromslag van ‘Gouda’s schatkamer. De archiefdienst van de gemeente Gouda en haar geschiedenis en inhoud. 1967.

 

Voorgevel van nieuw streekarchief Midden Holland en openbare bibliotheek Gouda

Voorgevel van nieuw streekarchief Midden Holland en openbare bibliotheek Gouda

Interieurfoto van 'de Chocoladefabriek' met streekarchief en openbare bibliotheek Gouda

Interieurfoto van ‘de Chocoladefabriek’ met streekarchief en openbare bibliotheek Gouda

Op 28 februari 2014 opende prinses Laurentien het kenniscentrum 'De Chocoladefabriek' in Gouda (voorheen chocoladefabriek, daarna stadskantoor). In de vernieuwde behuizinbg zijn het streekarchief Midden-Holland en de openbare bibliotheek gevestigd, alsmede een drukkerswerkplaats en horecabedrijf (De Weekkrant Goudse Post, foto Mark van Esch)

Op 28 februari 2014 opende prinses Laurentien het kenniscentrum ‘De Chocoladefabriek’ in Gouda (voorheen chocoladefabriek, daarna stadskantoor). In de vernieuwde behuizing zijn het streekarchief Midden-Holland en de openbare bibliotheek gevestigd, alsmede een drukkerswerkplaats en horecabedrijf (De Weekkrant Goudse Post, foto Mark van Esch)

Bibliotheek, archief, librije-collectie en drukkerswerkplaats in Goudaverenigd in één gebouw: een voormalige chocoladefabriek

Bibliotheek, archief, librije-collectie en drukkerswerkplaats in Goudaverenigd in één gebouw: een voormalige chocoladefabriek

‘S-GRAVENHAGE

Entree Nationaal Archief in Den Haag

Entree Nationaal Archief in Den Haag

archief3.jpg

4 bekende archivarissen: boven links: mr.Hendrik  van Wijn, van 1802 tot 1812 archivaris van de Bataafse Republiek edn van 1814-1831 archivaris van het Rijk; boven rechts:dr.R.C.Bakhuizen van den Brink, archivaris des Rijks van 1854-1865; onder links: mr.S.Muller, gemeentearchivaris van Utrecht van 1874-1919 en rijksarchivaris in Utrecht van 1879-1920 naar een tekening van J.Veth uit 1895; onder rechts: professor mr.Fruin, algemene rijksarchivaris van 1912-1932, geschilderd door Herman Mees uit 1928.

 

Sinds 1802 zijn de volgende personen directeur geweest van het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief: Hendrik van Wijn (1802-1831), Johannes Cornelis de Jonge (1831-1853), Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1854-1865), L.Ph.V.van den Bergh (1865-1887), Th.H.F.van Riemsdijk (1887-1911),

Afscheid van rijksarchivaris jht.mr.H.N.F.van Riemsdijk (Zondagsblas Opr.Haarl. Courant), 1 april 1911)

Afscheid van rijksarchivaris jht.mr.H.N.F.van Riemsdijk (Zondagsblad Opr.Haarl. Courant), 1 april 1911)

Peter van Meurs (1911-1912, waarnemend), Robert Fruin (Th.Azn.) (1912-1933), Roelof Bijlsma (1933-1945), Dirk Graswinckel (1946-1953), Herman Hardenberg (1953-1966), J.L.van der Gouw (1966-1968), Ton Ribberink (1968-1988), Eric Ketelaar (1989-1997), Maarten van Boven (1997-2007), Martin Berendse (2007-2014), Marens Engelhard (2014-).

Rijhksarchivaris mr. A.E.M. (Ton) Ribberink (2013 overleden) begroet koningin Beatrix in 1980 bij de opening van het nieuwe archiefgebouw in Den Haag.

Rijksarchivaris mr. A.E.M. (Ton) Ribberink (2013 overleden) begroet koningin Beatrix in 1980 bij de opening van het nieuwe archiefgebouw in Den Haag.

Gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 20-30 te Den Haag, waarin het Nationaal Archief [Algemeen Rijksarchief], het Centraal Bureau voor Genealogie en enkele andere instellingen zijn gevestigd, tussen het Centraal Station en de Koninklijke Bibliotheek

Gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 20-30 te Den Haag, waarin het Nationaal Archief [Algemeen Rijksarchief], het Centraal Bureau voor Genealogie en enkele andere instellingen zijn gevestigd, tussen het Centraal Station en de Koninklijke Bibliotheek

In de studiezaal van het Nationaal Archief

In de studiezaal van het Nationaal Archief

6 januari 2015 is tijdens de Openbaarheidsdag van circa 95% van de overheidsarchieven uit de jaren 1939, 1964 en 1989 de geheimhouding komen te vervallen. Circa 4.100 voordien geheime dozen op basis van de Archiefweg 1995 zijn thans vrij te raadplegen (Archiefdepot in NA Den Haag, foto ANP).

6 januari 2015 is tijdens de Openbaarheidsdag van circa 95% van de overheidsarchieven uit de jaren 1939, 1964 en 1989 de geheimhouding komen te vervallen. Circa 4.100 voordien geheime dossiers, o.a. van ministeries, op basis van de Archiefweg 1995, zijn thans vrij te raadplegen door onderzoekers. (Archiefdepot in NA Den Haag, foto ANP).

Vooraan op deze ansichtkaart; het Centraal Bureau voor Genealogie

Vooraan op deze ansichtkaart; het Centraal Bureau voor Genealogie

Litho van een gezicht op het Algemeen Rijkssarchief in aanbouw aan het Bleyenburg in Den Haag, 1900. Slechts het dépôt is dan gereed

Litho van een gezicht op het Algemeen Rijkssarchief in aanbouw aan het Bleyenburg in Den Haag, 1900. Slechts het dépôt is dan gereed

Plein 23 in Den Haag. Eerste residentie van koningin Sophie en Willem III. Het gebouw heeft van 1854 tot 1913 gefungeerd als rijksarchief.

Plein 23 in Den Haag. Eerste residentie van koningin Sophie en Willem III. Het gebouw heeft van 1854 tot 1913 gefungeerd als rijksarchief.

Rijksarchief

Bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Rijksarchief in 1952 is een tentoonstelling georganiseerd in museum Prinsenhof-Delft, waarbij ook een boekje met de geschiedenis van het archief verscheen, waarvan bovenstaand het vooromslag.

Nieuwjaarskaart Rijksarchief 007

Het Haags Gemeentearchief, gevestigd in het stadhuiscomplex

Het Haags Gemeentearchief, gevestigd in het stadhuiscomplex

Paleistuin met het Koninklijk Huisarchief in Den Haag (foto Els van den Bergh)

Paleistuin met het Koninklijk Huisarchief in Den Haag (foto Els van den Bergh)

Scan1662

(Achteromslag van boek: Het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage; door B.Woelderink en M.Loonstra)

Vestibule met hoofdtrap in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage

Vestibule met hoofdtrap in het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage

Bibliotheek gezien vanaf de galerij in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage.

Bibliotheek gezien vanaf de galerij in het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage.

Scan1661.jpg

Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief Den Haag

bieb

Uit: ‘Honderd jaar Koninklijk Huisarchief’, 1996.

 

GRONINGEN

Provinciehuis Groningen met links het voormalig rijksarchief (2008, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Provinciehuis Groningen met links het voormalig rijksarchief (2008, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Het voormalig gebouw van het Groninger Archief

Het voormalig gebouw van het Groninger Archief

Gevelsteen boven de voormalige toegangsdeur van het provinciaal/rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat

Gevelsteen boven de voormalige toegangsdeur van het provinciaal/rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat

Groninger Archief

Groninger Archief

Voorgevel van het huidige Groninger Archief

Voorgevel van het huidige Groninger Archief

Regionaal Historisch Centrum: Groninger Archieven

Regionaal Historisch Centrum: Groninger Archieven

HAARLEM

tentoonstelling 700 jaar bewaard in Janskerk Haarlem 2018

openingstijden tentoonstelling in Noord-Hollands Archief Haarlem 2018

‘Goudmijn’ Column van Frans van Deijl in Haarlems Dagblad van 15 juni 2018

In maart 1957 verscheen van dr.G.Kurtz e.a. het boek: Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst Haarlem.

 

Lezing etc. Een gemiste kans? HARELEM. Wat als Nederland en België samen waren gebleven? NH-Archief, 21 september 2015.

Lezing etc. Een gemiste kans? HAARLEM. Wat als Nederland en België samen waren gebleven? NH-Archief, 21 september 2015.

Mr.A.J.Enschedé, eerste archivaris van de gemeente Haarlem, 1857-1896

Mr.A.J.Enschedé, eerste archivaris van de gemeente Haarlem, 1857-1896

Kamer van rijksarchivaris Gonnet in de Vleeschhal te Haarlem

Kamer van rijksarchivaris Gonnet in de Vleeschhal te Haarlem

De Vleeschhal aan de Grote Markt te Haarlem in de periode dat gebouw als rijksarchief fungeerde

De Vleeschhal aan de Grote Markt te Haarlem in de periode dat gebouw als rijksarchief fungeerde

Kamer van de genmeentearchivaris C.J.Gonnet omstreeks 1900 in het stadhuis omstreeks 1900, tevens fungerend als studiezaal. De schouw was door zijn voorganger A.J.Enschedé aangebracht en is later verwijderd (W.Cerutti, Het stadhuis van Haarlem)

Kamer van de genmeentearchivaris C.J.Gonnet omstreeks 1900 in het stadhuis omstreeks 1900, tevens fungerend als studiezaal. De schouw was door  A.J.Enschedé (gemeentearchivaris van 1857-1896) aangebracht en is later verwijderd (W.Cerutti, Het stadhuis van Haarlem)

Gemeentearchivaris H.E.Kanppert, die in 1916 jhr.H.H.Röell is opgevolgd, in zijn werkkamer boven de westelijke kloostergang van het stadhuis, 1928

Gemeentearchivaris H.E.Knappert, die in 1916 jhr.H.H.Röell is opgevolgd, in zijn werkkamer boven de westelijke kloostergang van het stadhuis, 1928

In 1938 werd dr.Gerda Kurtz (1899-1989) als eerste vrouwelijke (hoofd)archivaris in Haarlem benoemd. (uit: Jannie Poelstra, Vrouwen aan het Spaarne. 1998)

vervolg dr.Gerda Kurtz

Gemeentearchivaris drs.N.M.Japikse voor het Haarlemse archiefgebouw in 1965

Een jonge stadsarchivaris Lieuwe Zoodsma in zijn kantoor in het gemeentearchief Haarlem (NHA).

Een jonge stadsarchivaris Lieuwe Zoodsma in zijn kantoor in het gemeentearchief Haarlem (NHA).

De vm. Janskerk, tegenwoordig in gebruik van het Noord-Hollands Archief

De vm. Janskerk, sinds 1936 in gebruik van het Noord-Hollands Archief

De Janskerk op gegraveerde kaart van Haarlem door Romeyn de Hooghe (1645-170-8)

De Janskerk op gegraveerde kaart van Haarlem door Romeyn de Hooghe (1645-170-8)

Illustratie van Eric J.Coolen die Reve portretteerde voor het archiefgebouw. Verschenen ter gelegenheid van de Reve-avond 13 maart 2009 in de Janskerk te Haarlem

Illustratie van Eric J.Coolen die Reve portretteerde voor het archiefgebouw. Verschenen ter gelegenheid van de Reve-avond 13 maart 2009 in de Janskerk te Haarlem

Entree Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40.

Entree Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40, voormalige Janskerk van de Johannieterorde

Geertgen

Tot 1636 hing deze schildering op hout, met een voorstelling van de bewening van Christus, vervaardigd door Geertgen tot Sint Jans (eind 15e eeuw) in de Janskerk van de Johannieterorde te Haarlem. Het altaarstuk werd in voornoemd jaar door de Staten van Holland als een geschenk gegeven aan koning Karel 1. Tegenwoordig in bezit van het Kunsthistorisches Museum in Wenen.

Willem

In 2010 verscheen een glossy: ‘Willen; alles wat u moet weten over ons koninkrijk’, een uitgave van BCM in samenwerking met het Nationaal Archief Den Haag en Noord-Hollands Archief Haarlem.

 

Drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief knoopt een Haarlem-stropdas

Drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief knoopt een Haarlem-stropdas. Uitgeroepen tot beste archivaris 2014

Drs. Lieuwe Zoodsma is 7 december 1955 geboren in Arum, provincie Friesland. Hij volgde een academische opleiding rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Was werkzaam bij het rijksarchief provincie Zeeland in Middelburg en is in 1995 als opvolger van drs. Jaap Temminck benoemd tot gemeentearchivaris in Haarlem. Behalve van de Spaarnestad worden tegenwoordig in Haarlem tevens de gemeentearchieven beheerd van Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort [naast talrijke particuliere-, bedrijfs- verenigings- en wetenschappelijke archieven] Vanwege een fusie tussen de Archiefdienst van Kennemerland en het Rijksarchief voor Noord-Holland sinds 1 februari 2005 directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA), gevestigd in 2 locaties (vm. Janskerk en vm. Doopsgezind Weeshuis), welke beide gebouwen afgelopen periode naar de eisen van de moderne tijd zijn gerenoveerd. De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief telt meer dan 300 donateurs en organiseert jaarlijks een symposium, 15 december 2014 gewijd aan ‘Bedrijvigheid in Velsen in de lange 20ste eeuw. Geschiedenis en archieven.’ Aan de vooravond van Driekoningen is drs. Lieuwe Zoodsma door Librariana uitgeroepen tot beste archivaris 2014, welke verkiezing vooral als een oeuvreprijs voor 20 jaar Haarlems/Kennemerlands archivariaat moet worden gewaardeerd.

Studiezaal in Noord-Hollands Archief, voormalige Janskerk, Haarlem

Studiezaal in Noord-Hollands Archief, voormalige Janskerk, Haarlem

archief2

Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40 Haarlem

archief3

Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 Haarlem

De Janskerk: van kloosterkerk der Johannieters tot Noor-Hollands Archief (1)

vervolg van folder: De Janskerk: van kloosterkerk tot Noord-Hollands Archief in Haarlem

Het publiekscentrum van het N.H.Archief in de Janskerk wordt multifunctioneel gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, symposia, muziekuitvoeringen, toneel, dans etc. Op deze foto spreekt burgemeester Bernt Schneiders

In het NH-Archied vinden regelmatige culturele en muzikale activiteiten plaats. Op deze foto een brei-concert met Bulgaarse sedjanaka (= een combinatie van zang, dans en handwerken) voor 3FM Serous Request door het Paino trio

In het NH-Archief vinden regelmatige culturele en muzikale activiteiten plaats. Op deze foto een brei-concert met Bulgaarse sedjanaka (= een combinatie van zang, dans en handwerken) voor 3FM Serous Request door het Pauni trio

Adressen en routekaart uit folder van het Noord-Hollands Archief Haarlem

Adressen en routekaart uit folder van het Noord-Hollands Archief Haarlem

 

zoodsma

Lieuwe Zoodsma in de Burgerzaal van het Raadhuis Heemstede bij de afscheidsreceptie van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in 2003. Links van hem mr. Willem van den Berg (gemeentesecretaris die eind mei 2018 met pensioen gaat) en rechts Sak van den Boom (publicist  en contentmarketeer; was o.a. voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Zuid-Kennemerland))

 

Het in 2014 vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 in Haarlem

Het in 2014 vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 in Haarlem (foto Paul Maessen)

Bij de opening van het vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg. op 8 december 2012. V.l.n.r. directeur Lieuwe Zoodsma, commissaris Noord-Holland Johan Remkes en burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders (Paul Maessen)

Depôt Noord-Holllands Archief, locatie Kleine Houtweg

Depôt Noord-Holllands Archief, locatie Kleine Houtweg

Deel van Heemstede-collectie in bibliotheekdepot, N.H.Archief, locatie Kleine Houtweg

Deel van Heemstede-collectie in bibliotheekdepot, N.H.Archief, locatie Kleine Houtweg

NHA

 

Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Staand van links naar rechts: Hans Krol, Frans Willem Lantink, Lieuwe Zoodsma (directeur NHA en adviseur), Jaap Temminck, Joan Patijn-de Vroe, Siebe Rolle. Knielend:  Wim Cerutti en Tony Lindijer (uit: Noord-Hollands Archief, jaarverslag 2008)

 

 

Bij de officiële opening van het verbouwde en gerestaureerde complex N.H.-Archief aan de Kleine Houtweg op 8 november 2012. V.l.n.r. burgemeester van Haarlem B.Schneiders, commissaris van de koning J.Remkes en directeur L.Zoodsma (foto Marisa Beretti)

Bij de officiële opening van het verbouwde en gerestaureerde complex N.H.-Archief aan de Kleine Houtweg op 8 november 2012. V.l.n.r. burgemeester van Haarlem B.Schneiders, commissaris van de koning J.Remkes en directeur L.Zoodsma (foto Marisa Beretti)

Expositie van het Spaarnestad Photoarchief in Haarlem, in 1986, na verzelfstandiging van het fotorarchief door de VNU-Tijdschriftengroep. Tegenwoordig bevindt de miljoenencollectie foto's te vinden in het Nationaal Archief Den Haag.

Expositie van het Spaarnestad Photoarchief in Haarlem, in 1986, na verzelfstandiging van het fotorarchief door de VNU-Tijdschriftengroep. Tegenwoordig is de miljoenencollectie foto’s te vinden in het Nationaal Archief Den Haag.

Heeft het Spaarnestad fotoarchief Haaelem verwisseld voor Den Haag, het zeer rijke archief van de drukkersfirma Kon. Joh. Enschede, opgericht in 1703, verhuist in 2015 van de fabriek in de Waarderpolder naar het Noord-Hollands Archief.. locatoe Kleine Houtweg. Het wordt beschouwd als één van de grootste en belangrijkste bedrijsarchieven van ons land.Op bovenstaande foto van Toussant Kluiters uit het Haarlems Dagblad van 3 april 2015 zien we links directeur drs. Lieuwe Zoodsma van het NHA en rechts Edzard Enschede, voorzitter van de stichting Museum Enschede en lid van de negende generatie uit de roemrijke Haarlemse drukkers- en uitgeversfamilie. Als een volgende stap wordt nagesteefd enkele antiekse drukpersen in de toekomst over te brengen naar de Janskerk. Meeverhuisd als conservator Johan de Zoete die tot zijn pensionering in dienst blijft van de stichting.

Heeft het Spaarnestad fotoarchief Haarlem verwisseld voor Den Haag, het zeer rijke archief van de drukkersfirma Kon. Joh. Enschede, opgericht in 1703, verhuist in 2015 van de fabriek in de Waarderpolder naar het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg. Het wordt beschouwd als één van de grootste en belangrijkste bedrijsarchieven van ons land.Op bovenstaande foto van Toussant Kluiters uit het Haarlems Dagblad van 3 april 2015 zien we links directeur drs. Lieuwe Zoodsma van het NHA en rechts Edzard Enschede, voorzitter van de stichting Museum Enschede en lid van de negende generatie uit de roemrijke Haarlemse drukkers- en uitgeversfamilie. Als een volgende stap wordt nagesteefd enkele antiekse drukpersen in de toekomst over te brengen naar de Janskerk. Meeverhuisd als conservator is Johan de Zoete die tot zijn pensionering in dienst blijft van de stichting.

Scan1355

Op 26 november 2015 is in de Janskerk  het tienjarig bestaan gevierd van het Noord-Hollands Archief met o.a. een feestrede van directeur drs. Lieuwe Zoodsma en introductie van een vernieuwde website. Na afloop ontvingen alle aanwezigen een boekje als cadeau  mee naar huis

Vooromslag van het door Hof van Jan in Haarlem gedrukte boek in opdracht van het Noord-Hollands Archief: ‘In Haarlem laten ze alles staan’. Bevat lezingen van Boudewijn Büch en Erik van Muiswinkel, gehouden op respectievelijk 22 november 2002 en 22 november 2013 ter gelegenheid van festiviteiten van het Kennemer (en later) Noord-Hollands Archief.

Scan1354

archiefhaarlem

 

Hans Krol als regelmatig bezoeker van het Noord-Hollands Archief in de Janskerk Haarlem (foto Laura Corduwener, 2015)

In het glossyblad HRLK nummer 22 is een artikel opgenomen over het Noord-Hollands Archief in Haarlem

Lieuwe Zoodsma toont een uniek document met een gelling van het aantal kogels afgevuurd op Haarlem tidens het Beleg van Haarlem 1573, uit: HRLM 22, juni-juli 2002

Uit: HRLM 22, juni-juli 2012

folder Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief in Haarlem

vervolg van folder Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief

 

Voormalige archiefbewaarplaats in Grote Kerk Haarlem boven de sacristie op een tekening van G.Kerkhoff uit 1910 (Noord-Hollands Archief)

Voormalige archiefbewaarplaats in Grote Kerk Haarlem boven de sacristie op een tekening van G.Kerkhoff uit 1910 (Noord-Hollands Archief)

archief

Cartoon Donald Duck NHA

Vroegere sluitzegel van gemeentearchief Haarlem

 

HARDERWIJK

In het archief van Noordwest-Veluwe in Harderwijk werd in 2012 een dubbelbeschreven bijbeluitleg uit de elfde eeuw ontdekt (foto Ruben Schipper, de Stentor)

In het archief van Noordwest-Veluwe in Harderwijk werd in 2012 een dubbelbeschreven bijbeltekst uit de elfde eeuw ontdekt. op bovenstaande foto bestudeerd door Henk Bovenkamp (foto Ruben Schipper, de Stentor)

HEERLEN

De voormalige Koningskerk in Heerlen is in 2015 door de gemeente aangekocht om te worden herontwikkeld tot regionale archiefbewaarplaats

De voormalige Koningskerk in Heerlen is in 2015 door de gemeente aangekocht om te worden herontwikkeld tot regionale archiefbewaarplaats

‘S-HEERENBERG

Archieftoren kasteel 'Berg', 's-Heerenberg

Archieftoren, voormalige gevangentoren, kasteel ‘Berg’, ‘s-Heerenberg

HENGELO

Hengelo2

 

 

Het gemeentearchief van Hengelo (Overijssel) bevindt zich in het stadhuis

hengelo2

           Het stadsarchief van Hengelo maakt deel uit van de afdeling documentaire informatie

‘S-HERTOGENBOSCH

Voormalig Rijksarchief van Noord-Brabant in Den Bosch

Voormalig Rijksarchief van Noord-Brabant in Den Bosch, in 1893 gebouwd naar een ontwerp van J.van Lokhorst

Entree vm. rijksarchief Den Bosch, 2007

Entree vm. rijksarchief Den Bosch, 2007

Vm. rijksarchief in 's-Hertogenbosch

Vm. rijksarchief in ‘s-Hertogenbosch

Het Rijksarchief in Noord-Brabant, na een grondige interne verbouwing gehuisvest in de Citadel te 's-Hertogenbosch

Het Rijksarchief in Noord-Brabant, na een grondige interne verbouwing gehuisvest in de Citadel te ‘s-Hertogenbosch

Vooraanzicht Citadel/Rijksarchief Den Bosch (foto M.Willems)

Vooraanzicht Citadel/Rijksarchief Den Bosch (foto M.Willems)

Voorgevel van stadsarchief in 's-Hertogenbosch

Voorgevel van nieuw depot van stadsarchief in ‘s-Hertogenbosch (2013)

HEUSDEN

Archief van de stad Heusden

Vm. archief van de stad Heusden

Streekarchief Langstraat, Heuden en Altena (omvat Aalburg, Heuden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem)

Streekarchief Langstraat, Heuden en Altena (omvat Aalburg, Heuden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem)

HILVERSUM

Archief Gooi- en Vechtstreek in het stadhuis dat tevens het streekarchief bevat

Archief Gooi- en Vechtstreek in het stadhuis dat tevens het streekarchief bevat

Exterieur van instituut Beeld en Geluid in Hilversum

Exterieur van instituut Beeld en Geluid in Hilversum

Archiefkasten mat audiovisueel materiaal in 'Beeld en Geluid' te Hilversum

Archiefkasten met audiovisueel radio/televisie/filmmateriaal in het Instituut voor  ‘Beeld en Geluid’ te Hilversum

Archiefrobot in gebruik bij Beeld en Geluid in Hilversum

Archiefrobot in gebruik bij Beeld en Geluid in Hilversum

HOORN

Westfries Archief in Hoorn (foto Christian Richters)

Westfries Archief in Hoorn (foto Christian Richters)

Het Westfries Archief in Hoorn bij nacht, ontworpen door ONX Architects, Hoofddorp

Het Westfries Archief in Hoorn bij nacht, ontworpen door ONX Architects, Hoofddorp

HULST

Het gemeentearchief bevindt zich in het gemeentehuis van Hulst. In het 17e eeuwse Landshuis (foto) is de leeszaal gevestigd.

Het gemeentearchief bevindt zich in het gemeentehuis van Hulst. In het 17e eeuwse Landshuis (foto) is de leeszaal gevestigd.

IJSSELMONDE

Het Streekarchief van Eiland IJsselmonde is gevestigd in het stadskantoor

Het Streekarchief van Eiland IJsselmonde is gevestigd in het stadskantoor

KAMPEN

archief4

IJzeren deur van de schepentoren in Kampen, al in de middeleeuwen gebruikt voor het bewaren van oorkonden. Het is mogelijk de oudste archiefbewaarplaats van ons land

 

Gebouw van gemeentearchief Kampen

Gebouw van gemeentearchief Kampen; nieuwbouw gerealiseerd in 2006

Interieurfoto gemeentearchief Kampen

Interieurfoto gemeentearchief Kampen

Kampen.jpg

Interieur (bibliotheek) gemeentearchief Kampen

 

LEEUWARDEN

Historisch

                            Gemeentearchief ofwel Historisch Centrum Leeuwarden

Gezicht op de Turfmarkt en de Kanselarij te Leeuwarden. Schilderij van Cornelis Springer, 1873 (Fries Museum).. Vanaf 1566 was hier het Hof van Friesland gevestigd, zetel van het hoogste gerecht in Friesland. Voor 1966 was in het gebouw het Rijksarchief van Friesland gehuisvest, het archief beneden en de provinciale bibliotheek op bovenverdieping, waar zich eertijds de boekerij van het Hof van Friesland bevond.

Gezicht op de Turfmarkt en de Kanselarij te Leeuwarden. Schilderij van Cornelis Springer, 1873 (Fries Museum). Vanaf 1566 tot 1814  was hier het Hof van Friesland gevestigd, gerechtelijk bestuurscentrum van Friesland. Voor 1966 was in het gebouw het Rijksarchief van Friesland gehuisvest, het archief beneden en de provinciale bibliotheek op de bovenverdieping, waar zich eertijds de boekerij van het Hof van Friesland bevond.

Archief in Leeuwarden op een ansichtkaart uit circa 1925

Archief in Leeuwarden op een ansichtkaart uit circa 1925

Kanselarij , 1566-71, gebouwd als zetel van het Hof van Friesland, waar Rijksarchief en Provinciale Bibliotheek gehuistvest zijn geweest

Kanselarij , gebouwd tussen 1566-1571, gebouwd als zetel van het Hof van Friesland, waar voor 1966  Rijksarchief en Provinciale Bibliotheek gehuistvest zijn geweest

Tresoar [Fries voor 'treasure) in Leeuwarden

Tresoar [Fries voor ‘treasure], Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden

Hans Krol voor Tresoar in Leeuwarden 7-9-2915

Hans Krol voor Tresoar in Leeuwarden 7-9-2915

Tresoar (rechts) naast middeleeuwse Oldehove-kerktoren in Leeuwarden

Tresoar (rechts) naast middeleeuwse Oldehove-kerktoren in Leeuwarden

Deel van (Buma-)bibliotheek in Tresoar, Leeuwarden

Deel van (Buma-)bibliotheek in Tresoar, Leeuwarden

Receptie Tresoar Leeuwarden

Receptie Tresoar Leeuwarden

Klok tegen manuscriptmonument in Tresoar, Leeuwarden

Klok tegen manuscriptmonument in Tresoar, Leeuwarden

archiefschatten

Flyer van Tresoar, Leeuwarden

 

Archiefgebouw Tresoar Leeuwarden (foto Klaas Vermaas)

Archiefdepot Leeuwarden, ontworpen door Bekkering 2008-2009.

LEIDEN

Kaart uit circa 1920 van Archiefgebouw Leiden

Kaart uit circa 1920 van Archiefgebouw Leiden, Boisotkade 2. Gebouwd in 1891-1893. Leiden was de eerste stad in Nederland met een eigen gebouw voor het gemeentearchief.

Gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief Leiden

Gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) aan de Boisotkade, voorheen gemeentearchief Leiden

Marmeren plaquette met portret van J.C.Overvoorde, gemeentearchivaris van Leiden van 1901-1930., aangebracht bij het gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief, in 2002.

Marmeren plaquette met portret van mr.dr.J.C.Overvoorde, gemeentearchivaris van Leiden van 1901-1930., aangebracht bij het gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief, in 2002.

Het 'ijzeren archief' in het Gemeenlandshuis aan de Breestraat in Leiden op een foto uit 1902

Het ‘ijzeren archief’ in het Gemeenlandshuis aan de Breestraat in Leiden op een foto uit 1902

Het monumentale gemeenlandshuis, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden met een rijk historisch archief

Het monumentale gemeenlandshuis, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden met een rijk historisch archief

Een privilegekist in het archiefdepot van het Hoogheemradschap van Rijnland in Leiden

Een privilegekist in het archiefdepot van het Hoogheemradschap van Rijnland in Leiden

Een boekenkast in de erfgoedbibliotheek van het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden

Een boekenkast in de erfgoedbibliotheek van het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden

MAASTRICHT

OP het vooromslag van de Katholieke Illustratie van 20 september 1919 is een foto opgenomen van A.J.A.Flament, rijksarchivaris in Limburg.

OP het vooromslag van de Katholieke Illustratie van 20 september 1919 is een foto opgenomen van A.J.A.Flament, rijksarchivaris in Limburg.

Bijschrift bij het portret van rijksarchivaris van Limburg Flament (K.I., 20 september 1919)

Bijschrift bij het portret van rijksarchivaris van Limburg Flament (K.I., 20 september 1919)

Zicht op het schip van de Minderbroederskerk ingericht als studiezaal van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht (Oerlemans van Reeken studio)

Zicht op het schip van de Minderbroederskerk ingericht als studiezaal van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht na fusie met gemeentearchief (2004): Regionaal Historisch Centrum Limburg (Oerlemans van Reeken studio)

Historisch Centrum Limburg in de Grote Looiersstraat Maastricht. Foto uit 1993 (Europeana)

Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Grote Looiersstraat Maastricht. Foto uit 1993 (Europeana)

Kaartje van Regionaal Historisch Centrum Limburg (Rijksarchief) in Maastricht, 2015

Kaartje van Regionaal Historisch Centrum Limburg (Rijksarchief) in Maastricht, 2015

Rijksarchief Limburg = voormalig Franciscaner- klooster

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), vm. rijksarchief, tegenwoordig gevestigd in een voormalig Franciscanerklooster in Maastricht

Informatiebord Franciscanerklooster/archief

Informatiebord Franciscanerklooster/archief

Links: komp ofwel schepenkist waarin de archieven van Meerlo werden bewaard (1645(), thans in Rijksarchief van Limburg; rechts: doxaal in de Minderbroederkerk met de muurschildering van de Annunciatie, begin 16 eeuw (Studio Oerlemans van Reeken)

Links: komp ofwel schepenkist waarin de archieven van Meerlo werden bewaard (1645(), thans in Rijksarchief van Limburg; rechts: doxaal in de Minderbroederkerk met de muurschildering van de Annunciatie, begin 16 eeuw (Studio Oerlemans van Reeken)

Koor van de Minderbroeders- ofwel Franciscanerkerk in Maastricht, 14e eeuw, de Commandantswoning,18e eeuw met restant van de middeleeuwse kruisgang en de koffiekamer van het Rijksarchief in Limburg (Oerlemans van Reeken studio)

Koor van de Minderbroeders- ofwel Franciscanerkerk in Maastricht, 14e eeuw, de Commandantswoning,18e eeuw met restant van de middeleeuwse kruisgang en de koffiekamer van het RHCL (Oerlemans van Reeken studio)

In een uitgave ‘De Oude Minderbroeders'(Maastrichts 12) is ook een hoofdstuk gewijd aan de overgang naar rijksarchief

Vooromslag van boek: Een nieuwe huisvesting voor het rijksarchief Limburg. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1996

MIDDELBURG

Abdijgebouw met huisvesting van het Rijksarchief van Zeeland in Middelburg

Abdijgebouw met huisvesting van het Rijksarchief van Zeeland in Middelburg

Voorgevel van het vroegere archiefgebouw aan de Lange Sint Pieterstraat (1914)

Voorgevel van het vroegere archiefgebouw aan de Lange Sint Pieterstraat (1914)

Vm. Industrie- en huishoudschool met archiefgebouw Middelburg, circa 1920

Vm. Industrie- en huishoudschool met archiefgebouw Middelburg, circa 1920

Als het begin van een algehele vernieuwing van alle rijksarchieven in Nederland opende minister mr. Maarten Vrolijk (rechts op de foto) op 27 januari 1966 het vernieuwde rijksarchief van Zeeland in Middelburg

Als het begin van een algehele vernieuwing van alle rijksarchieven in Nederland opende minister mr. Maarten Vrolijk (rechts op de foto) op 27 januari 1966 het vernieuwde rijksarchief van Zeeland in Middelburg

De vm. bibliotheek in het Van de Perrehuis, gemaakt door Van Baurscheit’s atelier in Antwerpen. Foto Marco de Nood, januari 2000. In dat jaar vond de restauratie en nieuwbouw plaats van de Perrehuis in Middelburg.

Middelburg: Zeeuws Archief is ontstaan door samengaan van het Rijksarchief in Zeeland en de stadsarchieven van Middelburg en Veere. Gesitueerd in en naast het patricische Van de Perrehuis, een stadspaleis daterend uit 1766

Middelburg: Zeeuws Archief is ontstaan door samengaan van het Rijksarchief in Zeeland en de stadsarchieven van Middelburg en Veere. Gesitueerd in en naast het patricische Van de Perrehuis, een stadspaleis daterend uit 1766

Het Zeeuws Archief in Middelburg

Het Zeeuws Archief in Middelburg

Foto's van gebouw en leeszaal van het Zeeuws Archief in Middelburg

Foto’s van gebouw en leeszaal van het Zeeuws Archief in Middelburg

NAALDWIJK

Studiezaal van het Westlands Archief in Naaldwijk

Studiezaal van het Westlands Archief in Naaldwijk

NAARDEN

Voorgevel stadsarchief Naarden. Tevens streekarchief voor Bussum, Muiden en Huizen

Voorgevel stadsarchief Naarden. Tevens streekarchief voor Bussum, Muiden en Huizen

NIJMEGEN

Regionaal Archief aan het het Mariënburg in Nijmegen, gelegen naast de openbare bibliotheek

Regionaal Archief aan het het Mariënburg in Nijmegen, gelegen naast de openbare bibliotheek

Plein Mariënburg in Nijmegen met links het archief- en rechts daarvan het bibliotheekgebouw

Plein Mariënburg in Nijmegen met links het archief- en rechts daarvan (in gele steen) het bibliotheekgebouw

Vooromslag van folder regionaal archief Nijmegen

Vooromslag van folder regionaal archief Nijmegen

Gratis gecombineerde rondleidingen bibliotheek en archief. Sinds de gerealiseerde doorgang tussen het Regionaal Archief Nijmegen en de Bibliotheek is het nog eenvoudig geworden om de schatten van beide instellingen te ontdekken. Tijdens de gratis rondleidingen krijgt men een uniek kijkje voor en achter de schermen van de bieb en het archief en staat de bezoeker oog in oog met de bijzondere bronnen uit de rijke geschiedenis van de (met Maastricht) oudste stad van Nederland. De rondleidingen vinden tot en met juni derde donderdag van de maand plaats van 19 tot 20 uur. De rondleidingen starten in de hal van de bibliotheek. Aanmelden kan per mail via marienburg@obgz.nl     Data 2015: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni. OSS

Voorzijde stadsarchief Oss

Voorzijde stadsarchief Oss

Depot stadsarchief Oss (foto Pieter Roskam)

Depot stadsarchief Oss (foto Pieter Roskam)

Collage stadsarchief Oss

Collage stadsarchief Oss

Oss

OUDENBOSCH

Het nieuwe pand van het Regionaal Archief West-Brabant in Oudenbosch (foto Studio Aksento)

Het nieuwe pand van het Regionaal Archief West-Brabant in Oudenbosch (foto Studio Aksento)

PURMEREND

Gebouw van Waterlands Archief in Purmerend

Gebouw van Waterlands Archief in Purmerend

RENKUM

Opslag gemeentearchief Renkum

Opslag gemeentearchief Renkum, tegenwoordig zich bevindend in het Gelders Archief te Arnhem

ROERMOND

Het archief is in het gemeentehuis van Roermond gehuisvest

Het archief is in het gemeentehuis van Roermond gehuisvest

ROOSENDAAL

Gemeentearchief Roosendaal, N.Br.

Gemeentearchief Roosendaal, N.Br.

Huisvesting van gemeentearchief Roosendaal

Huisvesting van gemeentearchief Roosendaal

Entree van archief en museum Roosendaal

Entree van archief en museum Roosendaal

Leeszaal van archief en museum Roosendaal

Leeszaal van archief en museum Roosendaal

ROTTERDAM

Scan1717

Het voormalig archiefgebouw Rotterdam aan de Mathenesserlaan, van 1900 tot 1998 hier gevestigd

 

Vm. archiefgebouw Rotterdam

Vm. archiefgebouw Rotterdam (1900-1998) op een prentbriefkaart.

Scan1718

Het Schielandhuis waar het Rotterdams archief voor 1900 was gehuisvest

Voorgevel Schielandhuis in Rotterdam

Scan1716

De rotonde van het oude stadhuis Rotterdam als opslagplaats van archivalia

 

 

 

Foto van het vroegere gemeentearchief van Rotterdam

Foto van het vroegere gemeentearchief van Rotterdam, van 1900-1998 gevestigd, aan de Mathenesserlaan, ontworpen in 1898 door D.Loogeman, een rijk gedecoreerd gebouw, beschermd als rijksmonument.

Het vm. gemeentearchiefgebouw is aangekocht door het consulaat van Angloa. Die gaf eind februari 2015 zonder overleg opdracht de voorgevel wit te schilderen. Vanwege de kwetsbare zandsteen is het gebouw, een rijksmonument, daarmee onherstelbaar bgeschadigd.

Het vm. gemeentearchiefgebouw is aangekocht door het consulaat van Angola. Die gaf eind februari 2015 zonder overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam, opdracht de voorgevel wit te schilderen. Vanwege de kwetsbare zandsteen is het gebouw, een rijksmonument, daarmee onherstelbaar beschadigd. (foto Jan de Groen)

Voor het stadhuis aan de Coolsingel wordt verwezen naar het huidig gemeentearchief in Rotterdam

Voor het stadhuis aan de Coolsingel wordt verwezen naar het huidig gemeentearchief in Rotterdam

Rot

Voorgevel stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651

Huidige huisvesting van Gemeentearchief Rotterdam

Huidige huisvesting van Gemeentearchief Rotterdam

 

Het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) met archief en bibliotheek is in 1993 ontworpen door Jo Coenen

Het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) in Rotterdam met archief en bibliotheek is in 1993 ontworpen door Jo Coenen = Het Nieuwe Instituut.

Nog een afbeelding van het NAI in Rotterdam

Nog een afbeelding van het NAI in Rotterdam, tegenwoordig Het Nieuwe Instituut geheten

SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam

Schiedam

 

Het gemeentearchief van Schiedam bevindt zich op de derde etage van het stadshuis, hier gezien vanaf het Stadserf

Het gemeentearchief van Schiedam bevindt zich op de derde etage van het stadshuis, hier gezien vanaf het Stadserf

SCHOONHOVEN

Interieur archief Krimpenerwaard, Schoonhoven

Interieur archief Krimpenerwaard, Schoonhoven

SCHOORL

Interieur oude raadhuis van Schoorl met archiefkasten

Interieur oude raadhuis van Schoorl met archiefkasten

SCHOUWEN-DUIVELAND

Zierikzee2

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland in Zierikzee waar zich het gemeentearchief bevindt.

In het onderzoek van BRAIN naar de kwaliteit van de dienstverlening in 2017 scoorde het archief van Schouwen Duivelabd als 1 na hoogste na het IISG. Complimenten!

 

Zierikzee1

                                                            Archievendag Zierikzee

Studiezaal gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Studiezaal gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Scan1431

Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland geeft een eigen nieuwsbrief uit.

 

SITTARD

Gebouw van Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

Gebouw van Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

Studiezaal Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

Studiezaal Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

De nieuwe archiefbewaarplaats Sittard-Geleen is op 28 juni 2015 in gebruik genomen.

De nieuwe archiefbewaarplaats Sittard-Geleen is op 28 juni 2015 in gebruik genomen.

SLUIS (OOSTBURG)

Ontwerp nieuwbouw archief gemeente Sluis te Oostburg

Ontwerp nieuwbouw archief gemeente Sluis te Oostburg

Het nieuwe archief Sluis in Oostburg (foto Peter Nicolai)

Het nieuwe archief Sluis in Oostburg, gerealiseerd door bouwbedrijf De Delta (foto Peter Nicolai)

TERNEUZEN

Leeszaal gemeentearchief Terneuzen

Leeszaal gemeentearchief Terneuzen

THOLEN

Kijkje in het archief in Tholen in het nieuwe gemeentehuis (De Stem, foto Willem Mieras, 2009)

Kijkje in het archief in Tholen in het nieuwe gemeentehuis (De Stem, foto Willem Mieras, 2009)

Lancering van website in archief Tholen, 14 december 2012 (foto Rien Burgers)

Lancering van website in archief Tholen, 14 december 2012 (foto Rien Burgers)

TIEL

Regionaal Archiefgebouw Rivierenland in Tiel

Regionaal Archiefgebouw Rivierenland in Tiel

Studiezaal van het vernieuwd archief in Tiel

Studiezaal van het vernieuwd archief in Tiel

TILBURG

Een tentoonstelling in het stadhuis van Tilburg rond carnaval in 1980 was georganiseerd door het gemeentearchief van de 'schoonste stad van het land'.

Een tentoonstelling in het stadhuis van Tilburg rond carnaval in 1980 was georganiseerd door het gemeentearchief van de ‘schoonste stad van het land’.

Regionaal Historisch Centrum Tilburg aan Kazernehof (foto Frans van der Ameijde)

Regionaal Historisch Centrum Tilburg aan Kazernehof (foto Frans van der Ameijde)

Heropening van het vernieuwde R.H.C. Tilburg, samen met Stadsmuseum, 11-9-2014 met digitale handtekening onder een document door loco-burgemeester mw. Marcelle Hendrickx

Heropening van het vernieuwde R.H.C. Tilburg, samen met Stadsmuseum, 11-9-2014 met digitale handtekening onder een document door loco-burgemeester mw. Marcelle Hendrickx

Interieurfoto gemeentearchief Tilburg

Interieurfoto gemeentearchief Tilburg

Archiefgebouw bij Audax Textielmuseum in Tilburg

Archiefgebouw bij Audax Textielmuseum in Tilburg

UTRECHT

De Domkerk met archiefkamer in Utrecht

De Domkerk met archiefkamer in Utrecht

Samuel Muller werkend in de archieven van de Dom van Utrecht in 1901

Samuel Muller werkend in de archieven van de Dom van Utrecht in 1901

Voormalig archiefgebouw Utrecht aan de Drift Utrecht, 1959

Voormalig archiefgebouw Utrecht aan de Drift Utrecht, 1959

Utrecht

Het vroegere gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat in Utrecht op een oude prentbriefkaart, tegenwoordig huisvesting van het Utrechts Archief

Archiefgebouw Utrecht

Archiefgebouw van het Utrechts Archief

Rechts het voormalig kantongerecht en links de vm. arrondissementsrechtbank in Utrecht, tegenwoordig stadsarchief Utrecht, tevens gevestigd in de daarachter gelegen vroegere Benedictijnerabdij Sint Paulus, waar thans een fraaie tentoonstellingsruimte is ingericht door het Utrechtse archief.

Rechts het voormalig kantongerecht en links de vm. arrondissementsrechtbank in Utrecht, tegenwoordig stadsarchief Utrecht, tevens gevestigd in de daarachter gelegen vroegere Benedictijnerabdij Sint Paulus, waar thans een fraaie tentoonstellingsruimte is ingericht door het Utrechtse archief.

Interieurfoto van het Utrechts Archief

Interieurfoto van het Utrechts Archief

Het plein voor het Utrechts Archief tijdens de viering van de Stadsdag in 2012(Ge 2016, p.29):

Utrecht

 

Minicard van het Utrechts Archief, gevestigd in het Museumkwartier, Hamburgerstraat 28

Minicard van het Utrechts Archief, gevestigd in het Museumkwartier, Hamburgerstraat 28. Het archief bevat 19 kilometer archieven.

Voorzijde van een brochure over de middeleeuwse St.Paulusabdij, op welke plaats zich later de rechtbank vestigde en tegenwoordig het archief van Utrecht is gehuisvest.

Voorzijde van een brochure over de middeleeuwse St.Paulusabdij, op welke plaats zich later de rechtbank vestigde en tegenwoordig het archief van Utrecht is gehuisvest.

Een bezoek aan het archief van Utrecht is de moeite waard. Bevat een tentoonstellingruimte en filmzaal, waar beschikbare films naar keuze kunnen worden bekeken. Het adres is: Hamburgerstraat 128 en de openingstijden zijn van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur en op zaterdag en zondag van 12.30-17 uur. DE toegang is gratis.

Een bezoek aan het archief van Utrecht is de moeite waard. Bevat een tentoonstellingruimte en filmzaal, waar beschikbare films naar keuze kunnen worden bekeken. Het adres is: Hamburgerstraat 28 en de openingstijden zijn van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur en op zaterdag en zondag van 12.30-17 uur. DE toegang is gratis.

Scan1561

 

VEERE

Archief Veere. Aquarel vervaardigd door Johannes Bosboom in de 19e eeuw met figuren in 17e eeuwse kledij (Rijksmuseum Amsterdam)

Archief Veere. Aquarel vervaardigd door Johannes Bosboom in de 19e eeuw met figuren in 17e eeuwse kledij (Rijksmuseum Amsterdam)

VEGHEL

Gemeentearchief Veghel

Gemeentearchief Veghel

(VELSEN)

Voormalig gemmeentearchivaris Syben Rolle in gemeentearchief Velsen, tegenwoordig opgenomen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem

Voormalig gemmeentearchivaris Syben Rolle in gemeentearchief Velsen, tegenwoordig opgenomen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem

VENLO

 

Gemeentearchief Venlo

Gemeentearchief Venlo

Venlo

                                                         Entree gemeentearchief Venlo

VLAARDINGEN

Stadsarchief, Plein Emaus, voormalig stadhuis Vlaardinger Ambacht

Stadsarchief, Plein Emaus, voormalig stadhuis Vlaardinger Ambacht

Inter

                        Interieur archief in raadhuis Vlaardingerambacht, 1905

 

VLAGTWEDDE

Verbouwing van de archiefbewaarplaats in Vlagtwedde

Verbouwing van de archiefbewaarplaats in Vlagtwedde

Kijkje in de vernieuwde archiefbewaarplaats in Vlagtwedde. O.a. het luchtbehandelingskanaal is angepast

Kijkje in de vernieuwde archiefbewaarplaats in Vlagtwedde. O.a. het luchtbehandelingskanaal is angepast

VLISSINGEN

Oude kaart van voorgevel vm. stedelijk museum en oud archief Vlissingen

Oude kaart van voorgevel vm. stedelijk museum en oud archief Vlissingen

Gebouw van gemeentearchief Vlissingen

Gebouw van gemeentearchief Vlissingen

Gemeentearchief Vlissingen, Oost- en West Souburg en Rithen

Gemeentearchief Vlissingen, Oost- en West Souburg en Rithen

VOORNE-PUTTEN

De studiezaal in het streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg

De studiezaal in het streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg

WAGENINGEN

Archiefdepot in gemeentehuis van Wageningen

Archiefdepot in gemeentehuis van Wageningen

WEERT

Studiezaal Archief Erfgoedhuis Weert

Studiezaal Archief Erfgoedhuis Weert

WIJK BIJ DUURSTEDE

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede

De redding van een verdronken archief; Wijk bij Duurstede is ramp bijna te boven (1) VNG Magazine, 2003, nummer 18/19, pagina 14

De redding van een verdronken archief; Wijk bij Duurstede is ramp bijna te boven (2). Uit: VNG Magazine, 2003, nummer 18/19, pagina 15.

WOERDEN

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden

ZAANSTAD

Het gemeentearchief van Zaanstad in Koog aan de Zaan (foto René Ros, 2002)

Het gemeentearchief van Zaanstad in Koog aan de Zaan (foto René Ros, 2002)

ZEIST

Gemeentearchief Zeist, het Rond

Gemeentearchief Zeist (en Utrechtse Heuvelrug), het Rond

De eerste 30 cenitimer van 42 meter parochiearchief van de St. Josephkerk overgedragen aan het gemeentearchief Zeist, 1 februari 2015

De eerste 30 cenitimer van 42 meter parochiearchief van de St. Josephkerk overgedragen aan het gemeentearchief Zeist, 1 februari 2015

ZIERIKZEE, zie: Schouwen Duiveland

 

ZUTPHEN

Foto uit circa 1965 van Museum en Archiefgebouw Zutphen

Foto uit circa 1965 van Museum en Archiefgebouw Zutphen

Interieurfoto Regionaal Archief Zutphen

Interieurfoto Regionaal Archief Zutphen (omvat Brummen, Lochem en Zutphen)

ZWOLLE

Zwolle: Sassenpoort in gebruik als archiefgebouw

Zwolle: Sassenpoort in gebruik als archiefgebouw

Nieuwe gebouw van het rijksarchief Overijssel: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

Nieuwe gebouw van het rijksarchief Overijssel: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

Publieksingang Historisch Centrum Overijssel, Van Wervelinkhovenstraat, Zwolle

Publieksingang Historisch Centrum Overijssel, Van Wervelinkhovenstraat, Zwolle

======================================================

archief1

Vooromslag boek door dr.W.J.Formsma en mr.F.C.J.Ketelaar. Gids voor de Nederlandse archieven. Bussum, 1975

archief2.jpg

Voorzijde van ‘Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven’. Bussum, Unieboek, 1979

cartoon1

De digitale archivaris. Cartoon door Toos en Henk

cartoon2

Cartoon door Alex van Koten

cartoon3

Cartoon van Herman van Straaten

 

 

 

 

 

Cartoon in verband met Gelders Archief: Duurzame nieuwbouw met optimale isolatie (Pan/Pantoons)

Cartoon in verband met Gelders Archief: Duurzame nieuwbouw met optimale isolatie (Pan/Pantoons)

Ansichtkaart uit een setje in 2003 uitgegeven ansichtkaarten door Tresoar, Groninger Archieven, Nederlands-Russisch Archiefcentrum (NRAC), Drents Archief, Historisch Centrum Overijssel (HCO), Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Rijksarchief in Noord-Holland, Archiefdienst voor Kennemerland, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie,Nationaal Archief, Stadsarchief Dordrecht, Haags Gemeentearchief, Hoofheemraadschap van Delfland, Rijksarchief in Noord-Brabant

Ansichtkaart uit een setje in 2003 uitgegeven ansichtkaarten door Tresoar, Groninger Archieven, Nederlands-Russisch Archiefcentrum (NRAC), Drents Archief, Historisch Centrum Overijssel (HCO), Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Rijksarchief in Noord-Holland, Archiefdienst voor Kennemerland, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie,Nationaal Archief, Stadsarchief Dordrecht, Haags Gemeentearchief, Hoofheemraadschap van Delfland, Rijksarchief in Noord-Brabant

Nog een kaart uit archieven-promotiesent 2003, in dit geval een uitgave van De Ree Archiefsystemen, Groningen

Nog een kaart uit archieven-promotieset 2003, een uitgave van De Ree Archiefsystemen, Groningen

In Salt Lake City, Utah, worden in het archief van de Mormonenkerk gegevens bewaard van miljoenen personen, ook uit Nederland

In Salt Lake City, Utah, worden in het archief van de Mormonenkerk gegevens bewaard van miljoenen personen, ook uit Nederland

In 1998 debuteerde de New Yorkse schrijfster en journaliste Martha Cooley met 'The Archivist'. Deze roman werd meteen een bestseller en verscheen nog in hetzelfde jaar in een Nederlandse vertaling bij Prometheus onder de titel 'De Archivaris; een liefdesgeschiedenis'.

In 1998 debuteerde de New Yorkse schrijfster en journaliste Martha Cooley met ‘The Archivist’. Deze roman werd meteen een bestseller en verscheen nog in hetzelfde jaar in een Nederlandse vertaling bij Prometheus onder de titel ‘De Archivaris; een liefdesgeschiedenis’.

Voorzijde van strip 'De Archivaris'

Voorzijde van strip ‘De Archivaris’ door Schuiten & Peeters (uitgegeven door Casterman)

archivarisindia

Een archiefmedewerkster aan het werk in India

 

Jan van Hout (1542-1609) was behalve secretaris ook stadsarchivaris van Leiden. Postzegel uit 1950

Jan van Hout (1542-1609) was behalve secretaris ook stadsarchivaris van Leiden. Postzegel uit 1950

Herdenkingspostzegel voor de politicus G.Groen van Prinsterer (1801-1876) uit 1976. Hij was 1836 tot 1873 de eerste directeur van het Koninklijk Huisarchief in Den Haag

Herdenkingspostzegel voor de politicus G.Groen van Prinsterer (1801-1876) uit 1976. Hij was 1836 tot 1873 de eerste directeur van het Koninklijk Huisarchief in Den Haag

In 2005 wijdde de Belgische Posterijen een postzegel aan J.H.van Dale (1828-1878), lexicograaf, die van 1855 tot 1872 werkte als gemeentearchivaris van Sluis in Zeeuwsvlaanderen

In 2005 wijdde de Belgische Posterijen een postzegel aan J.H.van Dale (1828-1878), lexicograaf, die van 1855 tot 1872 werkte als gemeentearchivaris van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen

Hendrik van Wijn Penning [vernoemd naar de eerste rijksarchivaris tot 1831], in 2009 tijdens de Haarlemse KVAN-dagen [Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland] uitgereikt aan Rienk Jonker.

Hendrik van Wijn Penning [vernoemd naar de eerste rijksarchivaris tot 1831], in 2009 tijdens de Haarlemse KVAN-dagen [Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland] uitgereikt aan Rienk Jonker, gemeentearchivaris van Leeuwarden.

Geschilderd portret door F.H.Bach van archivaris jhr.mr.J.A.Feith (1858-1913). Hij volgde in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris in de provincie Groningen. Feith stelde in 1898 een handleiding voor de archivistiek op, in samenwerking met de archivarissen Muller (Utrecht) en professor Fruin (Middelburg, later Algemeen Rijksarchivaris van 1912-1933.

Geschilderd portret door F.H.Bach van archivaris jhr.mr.J.A.Feith (1858-1913). Hij volgde in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris in de provincie Groningen. Feith stelde in 1898 een handleiding voor de archivistiek op, in samenwerking met de archivarissen Samuel Muller (Utrecht) en professor Robert Fruin (Middelburg, later Algemeen Rijksarchivaris van 1912-1933. Gedrieën hebben zij in 1891 de Vereeniging van Archivarissen opgericht.

Tekening door Cornelis Veth van Samuel Muller Fz. (1848-1922), gemeentearchivaris, rijksarchivaris Utrecht en museumdirecteur van 1873 tot 1893. Hij was zoon van de antiquaar/veilinghouder/bibliograaf Frederik Muller

Tekening door Cornelis Veth van Samuel Muller Fz. (1848-1922), gemeentearchivaris, rijksarchivaris Utrecht en museumdirecteur van 1873 tot 1893. Hij was zoon van de antiquaar, veilinghouder en bibliograaf Frederik Muller

Portret van Robert Fruin Th. Azn. (1857-1935), rijksarchivaris van Zeeland van 1894 tot 1912, vervolgens algemene rijksarchivaris en directeur van het Algemeen Rijksarchief (ARA) tot 1933.

Portret van Robert Fruin Th. Azn. (1857-1935), rijksarchivaris van Zeeland van 1894 tot 1912, vervolgens algemene rijksarchivaris en directeur van het Algemeen Rijksarchief (ARA) tot 1933.

Isabelle Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was een archivaris pur sang die bijna haar leven lang, ook na haar pensionering in 1978 was verbonden aan het Amsterdamse gemeentearchief. Zij heeft talrijke onderzoekers bij zoekwerk geholpen en een groot aantal publicaties op haar naam staan.

Isabelle Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was een archivaris pur sang die bijna haar leven lang, ook na haar pensionering in 1978 was verbonden aan het Amsterdamse gemeentearchief. Zij heeft talrijke onderzoekers bij zoekwerk geholpen en schreef een groot aantal publicaties.

GEMEENTEARCHIVARISSEN HAARLEM

Portret van de eerste officiële gemeentearchivaris van Haarlem mr.A.J.Enschedé, die deze functie van 1857 tot 1896 vervulde.

Portret van de eerste officiële gemeentearchivaris van Haarlem mr.A.J.Enschedé, die deze functie van 1857 tot 1896 vervulde. Hij was tevens stadsbibliothecaris van 1874 tot 1895.

Jan Willem Enschede (1865-1926), archivaris en bibliothecaris te Haarlem van 1896 tot 1902 (foto RKD)

Jan Willem Enschede (1865-1926), stadsarchivaris en stadsbibliothecaris te Haarlem van 1896 tot 1902 (foto RKD)

Cornelis Jacobus Gonnet (1842-1926), op deze foto helemaal rechts kwam op 14-jarige leeftijd als volontair in dienst van de gemeente Heemstede. Van klerk klom hij op tot archivaris met uiteindelijk de functies van gemeente-, provinciaal en rijksarchivaris

Cornelis Jacobus Gonnet (1842-1926), op deze foto helemaal rechts kwam op 14-jarige leeftijd als volontair in dienst van de gemeente Heemstede. Van klerk klom hij op tot archivaris met uiteindelijk de functies van gemeente-, provinciaal en rijksarchivaris

Op bovenstaande foto uit 1917 is de Bisschoppelijke Commissie afgebeeld. Deze bestond uit van links naar rechts: pater De Jong, de heer G.Th.M.van den Bosch uit Alkmaar, pater J.A.F.Kronenberg CssR uit Roermond, Deken Ooms, mgr. J.J.Graaf, Deken en pastoor uit Ouderkerk aan de Amstel, staande Jan Stuyt, architect te Amsterdam en helemaal rechts archivaris C.J.Gonnet.

Portretje van archivaris C.J.Gonnet (1842-1926). In 1901 was hij medeoprichter van de Vereniging Haerlem.

Portretje van archivaris C.J.Gonnet (1842-1926). In 1901 was hij medeoprichter van de Vereniging Haerlem.

Drs. Jaap Temminck, sinds 1966 werkzaam in het Haarlems archief en vanaf 1973 als gemeente-archivaris is hoofdpersoon in een filmpje dat ook op het internet staat: 'De archivaris on Vimeo'. Met Marian de Haan en de in 2008 overleden adj.archivaris dr.Florence Koorn heeft hij zo'n 30 jaar gewerkt aan een nieuwe inventarisatie van het Haarlemse archief, welke in 2013 is voltooid.

Drs. Jaap Temminck, sinds 1966 werkzaam in het Haarlems archief en vanaf 1973 als gemeente-archivaris is hoofdpersoon in een filmpje dat ook op het internet staat: ‘De archivaris on Vimeo’. Met Marian de Haan en de in 2008 overleden adj.archivaris dr.Florence Koorn heeft hij zo’n 30 jaar gewerkt aan een nieuwe inventarisatie van het Haarlemse archief (1573-1813 met bijna 8.500 nummers), welke in 2013 is voltooid.

Potret van Gerda H.Kurtz (1899-1989). Zij was van 1936 (toen de Janskerk als archief is ingericht) tot 1964 gemeentearchivaresse van Haarlem. Was woonachtig in Heemstede en publiceerde o.a. over Kenau Simonsdr. Hasselaer

Portret van Gerda H.Kurtz (1899-1989). Zij was van 1936 (toen de Janskerk als archief is ingericht) tot 1964 gemeentearchivaresse van Haarlem. Was woonachtig in Heemstede en publiceerde o.a. over Kenau Simonsdr. Hasselaer

==========================================

AUGUST SASSEN (Helmond)

Necrologie August Sassen. Uit: De Prins, 1913

Necrologie August Sassen. Uit: De Prins, 1913

Ex libris van August Sassen (1853-1913), die o.a. als archivaris aan het gemeentearchief van Helmond was verbonden.

Ex libris van August Sassen (1853-1913), die o.a. als archivaris aan het gemeentearchief van Helmond was verbonden.

HENDRIK OUWERLING (Deurne)

Foto van H(endrik) N.Ouwerling (1861-1932) uit omstreeks 1928

Foto van H(endrik) N.Ouwerling (1861-1932) uit omstreeks 1928. Zijn jongere broer F.H.M.Ouwerling (1883-1960) was gemeentearchivaris van Tilburg

Het was Hendrik Ouwerling, onderwijzer en heemkundige uit Deurne, in leven ook eigenaar en hoofdredacteur van de krant ‘Zuid-Willemsvaart’ in Helmond die via diens publicaties mijn belangstelling wekte voor plaatselijke en regionale geschiedenis. Vanuit het gemeentearchief in Deurne schreef Ouwerling een uitvoerige ‘Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, welk boek in 1933, één jaar na zijn overlijden is verschenen. Aan Hendrik Ouweling als emancipator van Peelland wijdde ik als leerling van het Carolus Borromeus College (HBS) in Helmond mijn eerste artikel, gepubliceerd in het schoolblad.

Exlibris van H.N.Ouwerling, ontworpen door Johan Jacobs. Ouwerling beschikte in zijn huis 'de Romeyn' in Deurne over een indrukwekkende bibliotheek waarvan de jonge plaatsgenoot Antoon Coolen dankbaar gebruik maakte.

Exlibris van H.N.Ouwerling, ontworpen door Johan Jacobs. Ouwerling beschikte in zijn huis ‘de Romeyn’ in Deurne over een indrukwekkende bibliotheek waarvan de jonge plaatsgenoot Antoon Coolen dankbaar gebruik maakte.

J.J.M.HEEREN (Haarlem)

Foto van Jacques J.M.Heeren, archivaris van Helmond en bestuurslid van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, die talrijke publicaties over Helmond en Brabant op zijn naam heeft staan, o.a. een 'Biographisch Woordenboek van Helmond' (1920)

Foto van Jacques J.M.Heeren, archivaris van Helmond en bestuurslid van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Hij heeft talrijke publicaties over Helmond en Brabant op zijn naam staan, o.a. een ‘Biographisch Woordenboek van Helmond’ (1920) en ‘Geschiedenis van het raadhuis en de heren van Helmond (1938)

Twee archivarissen die in de jaren tussen circa 1953 en 1963 mijn interesse voor het archivariaat en regionale geschiedenis hebben gewekt zijn: 1) Jac. J.M.Heeren, stadsarchivaris van Helmond, die mij diverse malen bij hem thuis ontving en meenam naar het archief in het kasteel-raadhuis van Helmond. Een bescheiden man, die op een wetenschappelijke wijze te werk ging, 2) de flamboyante E(mile) J.Th.A.M.van Emstede (1911-1994). Na in Drenthe als archivaris te hebben gewerkt is hij in 1958 benoemd als streekarchivaris van Peelland (Deurne), waaronder destijds ook het historisch archief van de toenmalige gemeente Mierlo ressorteerde. Hij zette een reeks ‘Varia Peellandiae Historiae ex fontibus’ op waarin voor het eerst talrijke archiefstukken in druk verschenen en publiceerde een aantal gemeentelijke archiefinventarissen. Intussen zijn de archieven van zowel Deurne (Peelland) als Helmond overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven.

Foto genomen bij het zilveren ambtsjubileum van drs. H.Schurink, archivaris van Tilburg. Naast hem E.van Emstede, archivaris van Peelland en daarnaast H.Douma, ass.archivaris van Sint Anthonis

ERIC HENNEKAM

Eric Hennekam, op deze foto in actie in het gemeentearchief Schiedam staat aan de basis van de site archieven.org met archiefzoeker.nl. (een databank voor het zoeken naar personen en documenten).

Eric Hennekam, op deze foto in actie in het gemeentearchief Schiedam, staat aan de basis van de site archieven.org met archiefzoeker.nl. (een databank voor het zoeken naar personen en documenten).

SYMPOSIUM 2014 in Noord-Hollands Archief over bedrijvigheid in Velsen

Voorzijde programma 5e symposium in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, gewijd aan bedrijvigheid en archieven Velsen

Voorzijde programma 5e symposium in het Noord-Hollands Archief (NHA) te Haarlem, gewijd aan bedrijvigheid en archieven Velsen, en georganiseerd door de Stichting Vrienden van het NHA.

Programma symposium Velsen in Janskerk NH-Archief Haarlem, 15 december 2014

Programma symposium Velsen in Janskerk NH-Archief Haarlem, 15 december 2014

=========

Een vanwege zijn historische denkbeelden controversieel archivaris was Albert Delahaye (1915-1997). Hij was achtereenvolgens volontair aan het Rijksarchief te Maastricht, 1941-1943; gemeentearchivaris van Kerkrade, 1943-1946; adjunct-archivaris van Nijmegen, 1946-1980; archivaris van Nassau Brabant, 1957-1980. Voorts ere-archivaris van Tournehem-sur-la-Hem, Pas de Calais, Frankrijk. In 1980 publiceerde hij: ‘Memoires van een archivaris’.

Portret van archivaris Albert Delahaye (1915-1987)

=====================================================

Cartoon van Fokke & Sukke

Cartoon van Fokke & Sukke

(Peter van Straten)

(Peter van Straaten)

Mw.Sushma Prasad (1962) beheert sinds het overlijden van haar echtgenoot het overheidsarchief van de deelstaat Bihar in India

Mw.Sushma Prasad (1962) beheert sinds het overlijden van haar echtgenoot het overheidsarchief van de deelstaat Bihar in India

Logo van Archive Team Warrior

Logo van Archive Team Warrior

===============================================================

ARCHIEFGEBOUWEN BELGIE

Van België verzamelde ik ongeveer 500 prentbriefkaarten van bibliotheken en ruim 50 van archiefinstellingen. De helft uit de laatste categorie wordt hieronder naar plaats alfabetisch geordend weergegeven, aangevuld met foto’s via scans en/of het internet

Prentenkabinet

Prentenkabinet, deel uitmakend van museum Plantijn Moretus, Antwerpen

 

Rijksarchief Antwerpen, Verstraeteplein (+ standbeeldje jong meisje)

Rijksarchief Antwerpen, Door Verstraeteplaats 5, tussen Schorpioenstraat en Bosduifstraat (+ standbeeldje jong meisje)

Rijksarchief provincie Antwerpen in Beveren

Rijksarchief provincie Antwerpen in Beveren

Zijaanzicht van rijksarchief Beveren

Zijaanzicht van rijksarchief Beveren

In deze kist met 13 sloten vergrendeld was in de 16e/17e eeuw het archief van de stad Antwerpen opgeborgen

In deze kist met 13 sloten vergrendeld (overeenkomend met het aantal bestuurders) was vanaf de13e eeuw eeuw het archief van de stad Antwerpen opgeborgen

Nog een foto van de middeleeuwse archiefbewaarkist van de stad Antwerpen

Nog een foto van de middeleeuwse archiefbewaarkist van de stad Antwerpen

Plaatje bij tentoonstelling 450 jaar stadhuis Antwerpen (2015)

Plaatje bij tentoonstelling 450 jaar stadhuis Antwerpen (2015)

Voormalige leeszaal stadsachief Antwerpen, 1960. In 1794 bepaalde het Franse bestuur dat de archieven beschikbaar moesten zijn voor onderzoekers. Zij konden terecht in de leeszaal op de derde verdieping van het stadhuis

Voormalige leeszaal stadsachief Antwerpen, 1960. In 1794 bepaalde het Franse bestuur dat de archieven beschikbaar moesten zijn voor onderzoekers. Zij konden terecht in de leeszaal op de derde verdieping van het stadhuis

Archiefrekken op de hoogste verdieping van stadhuis Antwerpen. De archieven werden op een gegeven moment zo omvangrijk dat ze ook russen de gebinten werden gezet. Op de foto is de overkapping van de aanvankelijk open binnenkoer te zien.

Archiefrekken op de hoogste verdieping van stadhuis Antwerpen. De archieven werden op een gegeven moment zo omvangrijk dat ze ook russen de gebinten werden gezet. Op de foto is de overkapping van de aanvankelijk open binnenkoer te zien.

Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief)

Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief)

Vooromslag van boek over FelixArchief Antwerpen

Vooromslag van boek over FelixArchief Antwerpen

het Felixarchief (in voormalige pakhuizen) = stadsarchief Antwerpen

het Felixarchief (in voormalige pakhuizen) = stadsarchief Antwerpen

Interieur Felixarchief Antwerpen

Interieur Felixarchief Antwerpen

De boeken van de burgerlijke stand in het stadsarchief Antwerpen

De boeken van de burgerlijke stand in het stadsarchief Antwerpen

Perkament, papier en digitaal in Felix Archief Antwerpen

Perkament, papier en digitaal in Felix Archief Antwerpen

Boekenleggers van Felix stadsarchief Antwerpen

Boekenleggers van Felix stadsarchief Antwerpen

bladwijzers Felix archief

Bladwijzers van Felix Archief stad Antwerpen

Bladwijzers van Felix Archief stad Antwerpen

Het eerste bezoek van Julie Mebis (1) aan het Felix Archief in Antwerpen

archief1.jpg

Vooromslag van folder FelixArchief Antwerpen (met dank aan Martin Mebis)

Mijn kleindochter Julie Mebis verwonderend kijken in het Felix Archief (10 april 2018)

archief2

Links: folder van FelixArchief en rechts een boekje met een beschrijving van de volgende archiefinstellingen in de provincie Antwerpen: 1) Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (ADVN);  20 AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis Centrum Antwerpen; 3) AMVC – Letterenhuis: 4) Archief en Documentatiecentrum Witte Brigade (FIDELIO); 5) Archief Plantin-Moretus: 6) Archief van het Bisdom Antwerpen: 7) Architectuurarchief van de provincie Antwerpen; 8) Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAA); 9) Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis: 10) Nationaal Museum en Archief van douane en accijnzen VZW; 11) Provinciearchief Antwerpen; 12) Rijksarchief Antwerpen; 13) Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum; 14) Stadsarchief; 15) Universiteitsarchief van de Universiteit Antwerpen; 16) Archief en Documentatiecentrum in Bornem; 17) Gemeentelijke archiefdienst Duffel; 18) Stadsarchief Geel; 19) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel; 20) Gemeentelijk Archief en Heemkundig Documentatiecentrum Heist-op-den-Berg; 21) Stadsarchief Herentals; 22) Archiefdienst Hoogstraten; 23) Gemeentearchief Kalmthout; 24) Gemeentearchief Kontich; 25) Kerkarchief Sint-Gummaris in Lier; 26) Stadsarchief Lier; 27) Archief Bissschoppelijke (Jongens) Normaalshool Mechelen; 28) Archief Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen; 29) Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel; 30) Stadsarchief Mechelen; 31) Archief van de abdij van Postel; 32) Gemeentearchief Mol; 33) Studiecentrum voor Kernenergie – SCK.CEN in Mol; 34) Lieven Gevaertarchief in Mortsel; 35) Joseph van Rompay-DF-Genootschap VZW; 36) Gemeentelijk archief Putte; 37) Gemeentelijk archief Sint-Katelijne-Waver; 38) Archief van de abdij van Tongeren; 39) Stadsarchief – TRAM 41 in Turnhout (met dank aan Antwerpenaar Martin Mebis)

 

 

Het Letterenhuis in Antwerpen. Het archief en museum van de Vlaamse Letterkunde, opgericht in 1933, bevindt zich in de Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen

Het Letterenhuis. Het archief en museum van de Vlaamse Letterkunde, opgericht in 1933, bevindt zich in de Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen

Archiefdepot in Arlon (Henegouwen)

Archiefdepot in Arlon (Henegouwen)

Beauraing: kasteel, interieur van archiefzaal

Beauraing: kasteel, interieur van archiefzaal

Beauraing: het kasteel met archiefzaal. Ansichtkaart uit circa 1920

Beauraing: het kasteel met archiefzaal. Ansichtkaart uit circa 1920

archief1

interieur van archief gemeente Bornem

 

Brugge: het Belfort, kassen waarin de stadsarchieven bewaard werden afgesloten door 4 ijzeren deuren, teruggaande tot 1292

Brugge: het Belfort, kassen waarin de stadsarchieven bewaard werden afgesloten door 4 ijzeren deuren, teruggaande tot 1292

Links het Stadsarchief van Brugge

Links het Stadsarchief van Brugge

Links gebouw van het stadsarchief Brugge (Andrew Critschell)

Vooraanzicht van het stadsarchief Brugge (Andrew Critschell)

Nog een ansichtkaart van het stadsarchief Brugge bij avond,

Nog een ansichtkaart van het stadsarchief – het linker gebouw –  Brugge bij avond

Brugge: Rijksarchief van West-Vlaanderen

Brugge: Rijksarchief van West-Vlaanderen

brugge2

Tentoonstellingszaal in rijksarchief Brugge

 

Algemeen Rijksarchief in Brussel nabij de Kunstberg in het centrum

Algemeen Rijksarchief in Brussel nabij de Kunstberg in het centrum

archief3

Vooromslag folder van het Belgisch Rijksarchief in Brussel

 

Rijkarchief in Anderlecht (Brussel)

Rijkarchief in Anderlecht (Brussel)

Stadsarchief van Brussel

Stadsarchief van Brussel

Rijksarchief in Courtrai

Rijksarchief in Courtrai

Rijksarchief Eupen

Rijksarchief Eupen

Oude prentbriefkaart van archievenzaal in kasteel Gaasbeek nabij Brussel

Oude prentbriefkaart van archievenzaal in kasteel Gaasbeek nabij Brussel

Denyergem

Het nieuwe gebouw van het archief in Dentergem met daarvoor de burgemeester (2016).

 

Archiefkamer in kasteel Gaasbeek

Archiefkamer in kasteel Gaasbeek

Archiefgebouw van de stad Gent

Archiefgebouw van de stad Gent

Oude ansichtkaart circa 1910 met Gerard Duivelsteen, huisvesting van het rijksarchief

Oude ansichtkaart circa 1910 met Gerard Duivelsteen, was huisvesting van het rijksarchief

Rijkarchief Vlaanderen Gent

Vm. Rijkarchief Vlaanderen Gent

stadsarchiefgent.jpg

Stadsarchief van Gent

 

Gent

Het nieuwe Rijksarchief van Oostvlaanderen in Gent

 

Stadsarchief Gentbrugge

Stadsarchief Gentbrugge

Rijkarchief Hasselt

Rijkarchief Hasselt

De Lakenhallen in Ieper, verwoest tijdens WOII, 22 november 1914. Het archief bevond zich in de Belforttoren het middelste toren in het langgerekte gebouw

De Lakenhallen in Ieper, verwoest tijdens WOII, 22 november 1914. Het archief bevond zich in de Belforttoren het middelste toren in het langgerekte gebouw

De Belforttoren met historisch archief van Ieper, 22 november 1914 door Duitse bezetters in brand geschoten

De Belforttoren met historisch archief van Ieper, 22 november 1914 door Duitse bezetters in brand geschoten

archief2

Stadarchief Herentals (Open Erfgoedhuis voor de Kempen)

 

Stedelijk centrum Ieper dat het stadsarchief en de stadsbibliotheek herbergt

Stedelijk centrum Ieper dat het stadsarchief en de stadsbibliotheek herbergt

archief3

Leeszaal van gemeentearchief Kalmthout

 

Vooraanzicht van rijksarchief Kortrijk

Vooraanzicht van rijksarchief Kortrijk

Rijksarchief Leuven

Rijksarchief Leuven

In gebouw Tweebronnen in het centrum van Leuven zijn zowel de stadsbibliotheek als het stadsarchief gehuisvest. [In tegenstelling tot de Universiteitsbibliotheek bleef het stadsarchief - destijds gevestigd in het stadhuis- zowel tijdens WO1 als WO11 gespaard.

In gebouw Tweebronnen in het centrum van Leuven zijn zowel de stadsbibliotheek als het stadsarchief gehuisvest. [In tegenstelling tot de Universiteitsbibliotheek bleef het stadsarchief – destijds gevestigd in het stadhuis- zowel tijdens WO1 als WO11 gespaard.

Stadsarchief Leuven: leeszaal

Stadsarchief Leuven: leeszaal

archief4

Stadsarchief Lier met stadsarchivaris en bezieler Luc Coenen in het oude archief (site: Lier en omgeving)

 

Archiefgebouw in La Louvière

Archiefgebouw in La Louvière

Vm. paleis van de prins-bisschoppen, later paleis van Justitie in Luik, is ook huisvesting geweest van bibliotheek en archief

Vm. paleis van de prins-bisschoppen, later paleis van Justitie in Luik, is ook huisvesting geweest van bibliotheek en archief

Luik: rijksarchief

Luik: rijksarchief

Stadsarchief Mechelen

Stadsarchief Mechelen

Entree stadsarchief Mechelen

Entree stadsarchief Mechelen

ansichtkaart van stadsarchief Mechelen

ansichtkaart van stadsarchief Mechelen

Nog een kaart van stadsarchief Mechelen

Nog een kaart van stadsarchief Mechelen

Exterieur Rijksarchief Namen

Exterieur Rijksarchief Namen

Interieurfoto van rijksarchief Namen

Interieurfoto van rijksarchief Namen

Ruïne van archieftoren abdij Orval

Ruïne van archieftoren abdij Orval

Ruïne van abdij Orval met archieftoren

Ruïne van abdij Orval met archieftoren

Prentbriefkaart van archiefkamer in stadhuis van Oudenaarde

Prentbriefkaart van archiefkamer in stadhuis van Oudenaarde

Archiefgebouw_2011.jpg

Provinciaal archief van West-Vlaanderen in Sint Andries

Sint Niklaas

Stadsarchief Sint Niklaas

De entree van de archieven in het oude stadspaleis uit 1735 van Tournai (Doornink)

De entree van de archieven in het oude stadspaleis uit 1735 van Tournai (Doornik)

archief5

Interieur van stadsarchief Turnhout

 

 

==========================================

Postkaart van UNESCO ARCHIVES PORTAL

Postkaart van UNESCO ARCHIVES PORTAL