Tags

, , , , , , , , ,

Na aanslag op bevolkingsregister Amsterdam 28 maart 1943
ten dele verbrande persoonskaart uit het bevolkingsregister Amsterdam, 1943
archiefschatten1
Folder van ARCHIEFSCHATTEN 1000 jaar in honderd stukken. Tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam in 1991
Programma 700 jaar Janskerk Haarlem, 1318-2018, georganiseerd door het Noord-Hollands Archief
Nostalgie in coronajaar 2020. ‘Nachtelijk dansen in het Noord-Hollands Archief’ (Haarlems Dagblad, 31 januari 2011)

ARCHIEFGEBOUWEN EN ARCHIEFBEWAARPLAATSEN IN NEDERLAND IN VERLEDEN EN HEDEN + ARCHIEFGEBOUWEN BELGIE

Een archief is een bewaarplaats van gegevens die zijn vastgelegd in documenten. Naast agenda’s, notulen, besluiten, dossiers, brieven en akten, worden daar ook foto’s, gedrukte stukken, ansichtkaarten, plattegronden, films en digitale bestanden gerekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dynamisch archief, zich beperkend tot de laatste twintig jaar, en statisch archief, van oudere datum en vooral van belang voor historisch onderzoek. Behalve de overheid (landsbestuur, provincies, gemeenten) en semioverheid zoals waterschappen e.d. beschikken ook maatschappelijke en commerciële organisaties veelal over een archief. Behalve het begrip ‘archief’ wordt voor provincies (voorheen Rijksarchieven genoemd) of regio’s ook de nieuwere benaming ‘Regionaal Historisch Centrum’ aangewend (1), soms ook Erfgoedcentrum.  In Het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich tevens het archief van de provincie Zuid-Holland. Van de overige provincies zijn deze bewaarinstelling in de volgende plaatsen gevestigd: – Groninger Archieven (Groningen); Tresoar (Friesland, Leeuwarden); Drents Archief (Assen); Historisch Centrum Overijssel (Zwolle); Gelders Archief (Arnhem); Erfgoedcentrum Nieuw Land (Flevoland, Lelystad); Het Utrechts Archief (Utrecht); Noord-Hollands Archief (Haarlem); Zeeuws Archief (Middelburg); Brabants Historisch Informatie Centrum (’s-Hertogenbosch); Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht). De laatste decennia zijn in deze grote overheidsarchieven talrijke bedrijfs-, persoons-, verenigings- kerkelijke en historische archieven opgenomen. In grotere gemeenten bevinden zich gemeente- dan wel stads- of streekarchieven. Het stadsarchief van Amsterdam is qua oppervlak van het gebouw zelfs het grootste gemeentearchief van Europa. Wanneer de gemeente geen afzonderlijke dienst instelt staan de archieven veelal onder beheer van de gemeentesecretaris. Ingevolgde de Nederlandse Archiefwet dient een overheidsorgaan zijn archieven na twintig jaar aan het gemeente- streek- of provinciaal archief over te dragen. Behalve een studie- en/of leeszaal beschikken overheidsarchieven veelal over een atlas (met kaarten en afbeeldingen) en bibliotheek (met boeken en drukwerken). Het Spaarnestad-fotoarchief is vanuit Haarlem overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag. Enkele grote archieven/documentatiecentra op specifieke vakgebieden zijn o.a. – voor materiaal over de Tweede Wereldoorlog: het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam; – folklore: Meertens Instituut in Amsterdam; – koninklijk huis: Koninklijk Huisarchief (Den Haag); – modene letterkunde: Letterkundig Museum in Den Haag; – theater/toneel: Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Amsterdam; – sociale/politieke geschiedenis: Internationaal Instituut voor Internationale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam; – stamboomonderzoek: Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag; – radio en televisie: Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum; – persgeschiedenis: Nederlands Persmuseum in Amsterdam; – kunst: Stichting Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Iconografisch Bureau; – vrouwengeschiedenis: ATRIA, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam; – economische geschiedenis: Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) in Amsterdam; – architectuur: Het Nieuwe Instituut (vh.Nederlands Architectuur Instituut NAI) in Rotterdam; – catholica: Katholiek Documentatie Centrum  (KDC) in Nijmegen; – Erfgoed Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, N.Br.

Bewaarplaats kloosterarchieven in Sint Agatha (Cuyck)
Bewaarplaats kloosterarchieven in Sint Agatha (Cuyck)

– protestantisme: Historische Documentatie voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden) (HDC) in de Vrije Universiteit Amsterdam; – monumenten: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort

Gebouw van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Gebouw van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in  Amersfoort
Interieur tweede verdieping Atrium RCE, Amersfoort
Interieur tweede verdieping Atrium RCE, Amersfoort

Vele wetenschappelijke geleerdenbibliotheken van professoren bevinden zich behalve in de Universiteitsbibliotheek Leiden in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. In de loop van de jaren verzamelde ik prentbriefkaarten van archiefinstellingen waarvan een aantal, aangevuld met een moderne foto’s, in onderstaand overzicht alfabetisch op gemeente gerangschikt, wordt afgebeeld. Zowel voormalige gebouwen als huidige huisvestingen zoals de in 2014 betrokken nieuwbouw van het Gelders Archief. (1) Regionaal Historische Centra (RHC) zijn als zodanig genaamd in o.a. Alkmaar, Bergen op Zoom, Breukelen e.o. (Vecht en Venen), Eindhoven, Groningen, Maastricht (Regionaal Historisch Centrum Limburg), Tilburg, Wijk bij Duurstede (Zuidoost Utrecht), Woerden (Rijnstreek en Lopikerwaard), en Zwolle (Overijssel). In Den Bosch spreekt men van Historisch Informatie Centrum (HIC). De benaming Streekarchief wordt gehanteerd in o.a. Alphen aan den Rijn (Rijnlands Midden), Epe (Hattem en Heerde), Gouda (Midden-Holland), Heusden, Hilversum en Naarden (Gooi- en Vechtstreek), (Eiland) IJsselmonde.

ALKMAAR

Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Regionaal Archief/Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
11 jjanuari 2009 droeg mw. Erna Winters, directeur van de bibliotheek Alkmaar het laatste deel van de 100-jarige bibliotheek over aan het Regionaal Archief Alkmaar.
11 januari 2009 droeg mw. Erna Winters, directeur van de bibliotheek Alkmaar het laatste deel van de 100-jarige bibliotheek over aan het Regionaal Archief Alkmaar.
Op 4 oktober 2013 is het nieuwe depot van het Regionaal Archief Alkmaar geopend.
Op 4 oktober 2013 is het nieuwe depot van het Regionaal Archief Alkmaar geopend.
I203 is het nieuwe gebouw regionaal archiefdepot in Alkmaar opgeleverd. Directeur Paul Post tekende het huurcontract met burgemeester Piet Bruinooge.
23 mei 2013 is het nieuwe gebouw regionaal archiefdepot in Alkmaar opgeleverd. Directeur Paul Post tekende het huurcontract met burgemeester Piet Bruinooge.

AMERSFOORT

Het archief van Amersfoort is sinds 2013 met o.a. de openbare bibliotheek gehuisvest in het prachtige Eemgebouw,
Het archief van Amersfoort is sinds 2013 met o.a. de openbare bibliotheek gehuisvest in het prachtige Eemgebouw, gehuisvest op de eerste verdieping wordt beschikt over twee publieksruimten, inclusief een studiezaal.

AMSTERDAM

De Zuiderkruisbeyk van de Oude Kerk in Amsterdam met de buitenzijde van de uit de 15e eeuw daterende IJzeren Kapel, waarin de kast met stadsprivileges stond. Aquarel van G.Lamberts, 1808 (uit: Nederland in stukken, 1979, pagina 15.
De Zuiderkruisbeuk van de Oude Kerk in Amsterdam met de buitenzijde van de uit de 15e eeuw daterende IJzeren Kapel, waarin de kast met stadsprivileges stond. Aquarel van G.Lamberts, 1808 (uit: Nederland in stukken, 1979, pagina 15.
Een bewaarde charterkast met deels nog aanwezige etiketten met opschriften betreffende de inhoud van de laatjes.
De huidige huisvesting van het Stadsarchief Amsterdam. Gebouwd voor de Nederlandsche Handelmaatschappij (later bankgebouw) onder architectuur van K.P.C.de Bazel (1869-1923). Het gebouw, gelegen aan de Vijzelstraat, heette oorspronkelijk De Spekkoek, tegenwoordig De Bazel, naar de architect.
De huidige huisvesting van het Stadsarchief Amsterdam, sinds 2007. Gebouwd voor de Nederlandsche Handelmaatschappij (later bankgebouw) onder architectuur van K.P.C.de Bazel (1869-1923). Het gebouw, gelegen aan de Vijzelstraat, heette oorspronkelijk De Spekkoek, tegenwoordig De Bazel, naar de architect.
Luchtfoto van het grootste archiefgebouw in Europa, Amsterdam
In de enorme kluis waar vroeger geld en goud waren opgeslagen zijn nu de meest kostbare archiefstukken opgeslagen
Minicard van stadsarchief Amsterdam qua oppervlak het grootste gemeentearchief ter wereld
Minicard van stadsarchief Amsterdam qua oppervlak het grootste gemeentearchief ter wereld
Bezoek van een delegatie leden van Probus Kennemerland 1 (Heemstede e.o.) aan het stadsarchief Amsterdam, 28 mei 2009 met behalve vier partners van links naar rechts: Han Hollander (intussen overleden) , Hittjo Kruyswijk, Cees de Waard, Willy Hijmans (overleden) , Hans Labout, Hans Krol, Harald Copier, Ed Heeremans (overleden), Pierre Geelen (foto Bob Verburg)
Hal Stadsarchief Amsterdam, bij welke instelling meer dan 40 strekkende kilometer documenten zijn opgeslagen
Hal Stadsarchief Amsterdam, bij welke instelling meer dan 40 strekkende kilometer documenten zijn opgeslagen
Archivaris werkzaam in stadhuis Amsterdam. Gravure door Willem Steelink Jr, 1845
Stadsarchief Amsterdam: depot met notariële archieven, 1988 (foto Martin Alberts)
Stadsarchief Amsterdam: Indices, ook we; klapperboekjes genoemd van de Doop-, trouw en begraafregisters 164-1811 in de studiezaal van het Gemeentearchief Amsterdam aan de Amsteldijk 67 (foto door Doriann Kransberg, 1988)
Charterkast, de oudste archiefbewaarplaats van Amsterdam [De kast, thans in het Stadsarchief, wordt afgesloten door een houten, met ijzer beslagen deur, die omlaag kan worden geklapt en dan rustend op een poot als tafel kan dienen. Een drietal sleutels sloten deze klapdeur af. Als extra waarborg voor de veiligheid werden deze sleutels op drie verschillende plaatsen door drie verschillende functionarissen bewaard. Het vertrekje waarin de kast stond, werd afgesloten door een ijzeren buitendeur, voorzien van twee sloten en door een zware houten deur met een grendel vlak achter de ijzeren deur].
Gebouw met torentje, oorspronkelijk gebouwd als het raadhuis van Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk, fungeerde tot de verhuizing naar gebouw De Bazel als gemeentearchief van Amsterdam
Gebouw met torentje, oorspronkelijk gebouwd als het raadhuis van Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk, fungeerde van 1914 tot de verhuizing in 2007 naar gebouw De Bazel als gemeentearchief van Amsterdam
Scan1714

Vm. archief Amsterdam, Amsteldijk 67

Nogmaals het vorige archiefgebouw van Amsterdam met uitbreiding

Jonkheer F(rans) J.M. van Lennep uit Heemstede, hier in het gemeentearchief Amsterdam gefotografeerd bij de uitgave van een Rembrandtpostzegel, publiceerde diverse uitgaven over de vroegere bewoners van buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland en het Gooi, zowel patricische als adellijke families, zoals Van Verschuer Brants, van Lennep, van Wickevoort Crommelin, Backer-Dedel, Teding van Berkhout etc. Enkele titels: ‘Honderd haar Hartenkamp’, ‘Late Regenten’,  De tamme kastanje’. Scan1715

Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt deed aanvankelijk dienst als Sint-Anthoniespoort en fungeerde in 19e eeuw als bewaarplaats voor het stadsarchief
Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt deed aanvankelijk dienst als Sint-Anthoniespoort en fungeerde in 19e eeuw als bewaarplaats voor het stadsarchief
tekening
Interieur van archiefkamer in de Waag omstreeks net voor de verhuizing naar de Amsteldijk. Tekening door S.B.J.Denijs uit 1914
Amsterdam
In 1914 is het vm. raadhuis van de gemeente Nieuwer Amstel aan de Amsteldijk bij de Tolstraat ingericht als gemeentearchief.Links het toen bijgebouwde depot voor de opslag van oude archieven.
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam
Afbeelding van jonkheer Frans van Lennep (1865-1934), BANKIER VAN BEROEP, woonachtig in Heemstede (later Bentveld), zoon van burgemeester jhr.mr.David Eliza van Lennep en veelvuldig bezoeker van het gemeentearchief in Amsterdam. Hier met Rembrandtpostzegel gefotografeerd, bestemd voor de verkoop tot ondersteuning van de kas van de Vereniging Rembrandt, maart 1930. (uit boek Gemeentearchief Amsterdam, 1998) F.J.E.van Lennep was schrijver van een aantal boeken over familiegeschiedenissen (petite histoire), zoals: Honderd jaar Hartekamp (1968), Een weduwe aan de Amsterdamse beurs (over weduwe Borski-van der Velde) (1973), Als vorsten (1967), De tamme kastanje(1969), Late regenten (1962).
Wat hulpvaardigheid betreft bewaar ik goede herinneringen aan Bas Dudok van Heel, van 1969 tot 2001 werkzaam bij het Amsterdams Stadsarchief. Vooral ook aan juffrouw Isabella van Eeghen (1913-1996), die van 1943 tot 1978 aan het archief verbonden was en talrijke publicaties over Amsterdam op haar naam heeft staan. Bovenstaand de eerste pagina van een In Memoriam, uit: Ons Amsterdam, december 1998, p.301-305
Gebouw van Persmuseum en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG aan de Zeeburgerkade, Oostelijk Havengebied Amsterdam
Gebouw van Persmuseum en Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis IISG aan de Zeeburgerkade, Oostelijk Havengebied Amsterdam
Entree Persmuseum Amterdam
Entree Persmuseum Amterdam
Display archiefdozen in hal van IISG Amsterdam
Display archiefdozen in hal van IISG Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
In het Eye Collectiecentrum zijn filmarchieven, posters, boeken etc. opgeslagen. Gelegen aan de Asterweg in Amsterdam-Noord
Bibliotheek in Eye Study, onderdeel van het Eye Collectiecentrum; filmmuseum Amsterdam

APELDOORN

Het archief van Apeldoorn bevindt zich in het CODA-gebouw (Cultuur Onder een Dak), samen met openbare bibliotheek en museum. Er wordt samengewerkt met het Gelders Archief
Het archief van Apeldoorn bevindt zich in het CODA-gebouw (Cultuur Onder een Dak), samen met openbare bibliotheek en museum. Er wordt samengewerkt met het Gelders Archief

ARNHEM

Illustratie bij een artikel van mr.Th.H.F.van Riemsdijk: Het oude Geldersche Archief. In: Eigen Haard, 1878, p. 94-96.
Illustratie bij een artikel van mr.Th.H.F.van Riemsdijk: Het oude Geldersche Archief. In: Eigen Haard, 1878, p. 94-96.
Voormalig rijksarchief van Gelderland in Arnhem
Voormalig rijksarchief van Gelderland in Arnhem, het eerste als rijksarchief in oud-Hollandse stijl gebouwd en in 1880 betrokken
archiefarnhem
Gouvernement en Archief Arnhem
Vm. rijksarchief in Arnhem op een ansichtkaart uit 1920
Vm. rijksarchief in Arnhem op een ansichtkaart uit 1920
Rijksarchief Arnhem in 1945 na de bombardementen.
Rijksarchief Arnhem in 1945 na de bombardementen.
Gelders archiefgebouw aan de Markt in Arnhem in aanbouw medio jaren 60. Daar het in de oorlog beschadigde rijksarchiefgebouw uit 1879 was beschadigd is het omstreeks 1970 gesloopt.
Gelders archiefgebouw aan de Markt in Arnhem in aanbouw medio jaren 60. Daar het in de oorlog beschadigde rijksarchiefgebouw uit 1879 was beschadigd is het omstreeks 1970 gesloopt.
Links het vm. gemeentearchief Arnhem
Links het vm. gemeentearchief Arnhem
Voorgevel Archief Arnhem
Voorgevel Archief Arnhem
Het nieuwe in 2014 in gebruik genomen Gelders Archief aan de Rijnkade te Arnhem
Het nieuwe in 2014 in gebruik genomen Gelders Archief aan de Rijnkade te Arnhem
Het nieuwe Gelders Archief aan de overzijde van de Rijn
Het nieuwe Gelders Archief aan de overzijde van de Rijn
Opening van het nieuwe Gelders Archief in Arnhem op 22 september 2014 door prinses Margriet
Opening van het nieuwe Gelders Archief in Arnhem op 22 september 2014 door prinses Margriet
Eén van de depots in het Gelders Archief Arnhem
Eén van de depots in het Gelders Archief Arnhem
Gelders Archief
Gelders Archief: dossier nieuwbouw in de vorm van een vergote archiefdoos

ASSEN

Prentbriefkaart van voormalig Provinciaal Museum en Rijksarchief aan de Brink te Assen
Prentbriefkaart van voormalig Provinciaal Museum en Rijksarchief aan de Brink te Assen
Muurschilderingen in het rijksarchief van Drenthe, Assen
Muurschilderingen in het rijksarchief van Drenthe, Assen

Drents Archief Assen

Het Drents archief na de vernieuwing
Het Drents archief na de vernieuwing
Interieur Drents Archief in Assen
Interieur Drents Archief in Assen
Een hypermoderne digilouche in het Drents Archief, Assen
Een hypermoderne digilouche in het Drents Archief, Assen
Boekenlegger van de Vrienden van het Rijksarchief Drenthe
Boekenlegger van de Vrienden van het Rijksarchief Drenthe
Zoals uit deze foto blijkt kan in het Drents Archief ook getrouwd worden (Laura Weemering Photography).
Zoals uit deze foto blijkt kan in het Drents Archief ook getrouwd worden (Laura Weemering Photography, 2015).
Pagina uit: Drents Archief; het Geheugen van de Drentse samenleving. 2001

BARNEVELD

Kerkhistoricus Marien Geelhoed, archivaris van de gereformeerde kerken vrijgemaakt pleit voor het faciliteren van een digitaliseringsproces op nationaal niveau.
Kerkhistoricus Marien Geelhoed, archivaris van de gereformeerde kerken vrijgemaakt pleit, voor het faciliteren van een digitaliseringsproces op nationaal niveau.

BERGEN OP ZOOM

Regionaal Historisch Centrum entree (foto Uitinbrabant.nl)
Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom, entree (foto Uitinbrabant.nl)
Museum en Archief Bergen op Zoom in het historische Markiezenhof. Het Historisch Centrum herbergt archieven van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht + waterschap Scheldekwartier
Museum en Archief Bergen op Zoom in het historische Markiezenhof. Het Historisch Centrum herbergt archieven van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht + waterschap Scheldekwartier

Per 1 juli 2016 vormen onderstaande negen gemeenten in West-Brabant één regionaal archief met hoofdvestiging in Bergen op Zoom in het Markiezenhof de publieks- en kantoorfunctie. Zowel in Oudenbosch als Bergen op Zoom blijft een depotfunctie. In Roosendaal komt een informatiepunt in het Tongerlohuis.Bergen

Depot gemeentearchief Bergen op Zoom (De Stem, 2014)
Depot gemeentearchief Bergen op Zoom (De Stem, 2014)

BREDA

Oude foto van interieur stadsarchief Breda
Oude foto van interieur stadsarchief Breda
Het stadsarchief van Breda is opgericht in 1862 en telt momenteel ruim 8 strekkende kilometer archief (straatjesenplaatjes.nl)
Het stadsarchief van Breda is opgericht in 1862 en telt momenteel ruim 8 strekkende kilometer archief (straatjesenplaatjes.nl)
Nog een foto van het vooraanzicht van het stadsarchief Breda
Receptie stadssarchief Breda
Uitstalling in het stadsarchief Breda
Bouw van kelderdepot (archiefbewaarplaats), stadsarchief Breda, 1998 (Europeana)
Bouw van kelderdepot (archiefbewaarplaats), stadsarchief Breda, 1998 (Europeana)

BREUKELEN

Expositie in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Bruekelen
Expositie in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Bruekelen

BRIELLE

Gemeentearchief Brielle (v.m. 'Provoost')
Gemeentearchief Brielle (v.m. ‘Provoost’)
Het archiefgebouw van Brielle waar de in zijn tijd populaire jeugdboekenschrijver Johan Been van 1927-1930 als archiefmedewerker werkzaam was
Het archiefgebouw van Brielle waar de in zijn tijd populaire jeugdboekenschrijver Johan Been van 1927-1930 als archiefmedewerker werkzaam was (foto R.G.Meijer)

DELFT

'Het Gemeenlandshuis'. De Oude Delft met het Gemeenlandshuis van Delfland en een deel van het gebouw van de archiefdienst. Chromolitho P.W.M.Trap naar C. en G.J.Bos, circa 1859. Uitgave ter gelegenheid van 125 jaar gemeentelijke archiefdienst Delft 1859-1984.
‘Het Gemeenlandshuis’. De Oude Delft met het Gemeenlandshuis van Delfland en een deel van het gebouw van de archiefdienst. Chromolitho P.W.M.Trap naar C. en G.J.Bos, circa 1859. Uitgave ter gelegenheid van 125 jaar gemeentelijke archiefdienst Delft 1859-1984.
Gemeentearchief Delft
Gemeentearchief Delft
Delft1
Medewerkers en vrijwilligers van het stadsarchief nemen afscheid van ‘Het Wapen van Savoyen’, september 2017 (Stadsarchief Delft)
delft
Delfland wil archiefgebouw Delft kopen (2013)
Ontwerp voor nieuw archiefgebouw in Delft
Het nieuwe archiefgebouw in Delft (ontwerp Gottlieb Paludan Architects), 2014, gaat in 2017 open.
Huidig archiefgebouw Delft e.o.

DEURNE

In het linker deel van pand in de Martinetstraat was het streekarchivariaat in Peelland gevestigd. In 2003 gefuseerd met gemeentearchief Helmond en streekarchief regio Eindhoven tot het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
In het linker deel van pand in de Martinetstraat was het streekarchivariaat in Peelland gevestigd. In 2003 gefuseerd met gemeentearchief Helmond en streekarchief regio Eindhoven tot het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

DEVENTER

Voorzijde oude folder van gemeentelijke archiefdienst Deventer
Voorzijde oude folder van gemeentelijke archiefdienst Deventer
Toegamgspoort Atheneum- ofwel Stadsbibliotheek en Stadarchief aan 't Klooster in Deventer
Toegangspoort Atheneum- ofwel Stadsbibliotheek en Stadarchief aan ’t Klooster in Deventer
Gebouw, een voormalig klooster, van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB) in Deventer (Wikipedia)
Gebouw, een voormalig klooster, van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek (SAB) in Deventer (Wikipedia)
Huisvesting van archiefdepot Stadsarchief Deventer
Huisvesting van archiefdepot Stadsarchief Deventer
Interieur stadsarchief Deventer
Interieur stadsarchief Deventer
Logo van gezamenlijk Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (als stadsbibliotheek gesticht in 1560)
Logo van gezamenlijk Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (als stadsbibliotheek gesticht in 1560)

DOESBURG

Televisieopnamen in streekarchief De Liemers , Doesburg
Televisieopnamen in streekarchief De Liemers , Doesburg

DOETINCHEM

Archief Doetinchem
Archief Doetinchem, Achterhoek en Liemers, uitgeroepen als BNA-gebouw van het jaar 2002. Het cultuurcluster omvat tevens de openbare bibliotheek West-Achterhoek, VVV Doetinchem en een grand café.
Studiezaal van archief Doetinchem
Studiezaal van archief Doetinchem
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem

DOKKUM

Dokkum1

                                                   Streekarchief en bibliotheek in Dokkum

Dokkum4

Leeszaal in streekarchief Dokkum

Dokkum3

Depot van streekarchief Dokkum

Dokkum

Historicus en biograaf Lammert de Hoop hield een boeiende lezing over dominee en staatsman A.S. Talma – als minister initiator  van de sociale verzekeringswetten en door vakbondsbestuurder Doekle Terpstra ‘de Friese Obama’ genoemd vanwege zijn elan – in het streekarchief-bibliotheek van Dokkum (foto Henk Aartsman)

DORDRECHT

Archiefgebouw Dordrecht
Archiefgebouw Dordrecht
Wethouder Piet Sleeking van Dordrecht bij de opening van de nieuwe studiezaal van het Regionaal Archief Dorecht in het Hof van Nederland
Wethouder Piet Sleeking van Dordrecht bij de opening van de nieuwe studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht in het Hof van Nederland
Aquarel van de studiezaal in het oude archiefgebouw te Dordrecht. Door Hans Petri, circa 1948.
Aquarel van de studiezaal in het oude archiefgebouw aan het Stek te Dordrecht. Door Hans Petri, circa 1948.
Stadsarchivaris (van 1901-1934) en historicus van Dordrecht Jan Leendert van Dalen (1864-1936) bekijkt een prent uit de collectie Dordracum Illustratum van Simon van Gijn.
Bibliothecaris Jan Alleblas en archivaris Joan van Albeda ontruimen net op tijd de in de kelder van het Dordrechts gemeentearchief gelegen koelcel in verband meteen dreigende hoge waterstand, 31-1-1995.
Bibliothecaris Jan Alleblas en archivaris Joan van Albeda ontruimen net op tijd de in de kelder van het Dordrechts gemeentearchief gelegen koelcel in verband meteen dreigende hoge waterstand, 31-1-1995.

EDE

Interieur gemeentearchief van Ede
Interieur gemeentearchief van Ede

EINDHOVEN

Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven
Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven

EMMEN

NationaalArchief_Emmen_Exterieur_20190523, RA01
In de gemeente Emmen, provincie Drenthe, is in 2019 een nieuw archiefgebouw van het Nationaal Archief min gebruik genomen waar circa 90 kilometer archieven duurzaam kunnen worden opgeslagen. (foto Rob Acket)

ENSCHEDE

Vm. archiefgebouw Enschede
Vm. archiefgebouw Enschede
Het stadsarchief van Enschede is in 2008 vernieuwd naar een ontwerp van Gispen
Het stadsarchief van Enschede is in 2008 vernieuwd naar een ontwerp van Gispen

Tegenwoordig is het stadsarchief van Enschede gevestigd in het stadhuis https://www.youtube.com/watch?v=XngwByoqdhQ&feature=youtu.be

EPE (Gld.)

Archiefhuisvesting Epe
Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

FRANEKER

Het historisch archief van Franekerl en Gaasterland bevindt zich in het nieuwe gemeentehuis van Franekeradeel
Het historisch archief van Franekerl en Gaasterland bevindt zich in het nieuwe gemeentehuis van Franekeradeel
Ook het archief van de gemeente Bolsward is verhuisd naar het gemeentehuis van Franekeradeel
Ook het archief van de gemeente Bolsward is verhuisd naar het gemeentehuis van Franekeradeel

GEMERT

Gemeentearchief Gemert-Bakel (regio Zuidoost-Brabant)
Gemeentearchief Gemert-Bakel (regio Zuidoost-Brabant)

GOES

Gemeentearchief in Goes, Zeeland
Gemeentearchief in Goes, Zeeland
Na in 1959 in dienst te zijn getreden bij het gemeentearchief nam de heer Allie Barth in 2009 afscheid als gemeentearchivaris van Goes om vervolgens nog bij te dragen aan lokaal-historisch onderzoek
Na in 1959 in dienst te zijn getreden bij het gemeentearchief nam de heer Allie Barth in 2009 afscheid als gemeentearchivaris van Goes om vervolgens nog bij te dragen aan lokaal-historisch onderzoek
Folder gemeentearchief Goes
Vervolg gemeentearchief Goes

GORINCHEM Het Regionaal Archief Alblasserwaard bevindt zich in het stadhuis van de stad Gorinchem en omgeving (Alblasserwaard) 

Stadhuis Gorinchem, bevat tevens historisch archief
Homepage van Regionaal Archief Gorinchem
Homepage van Regionaal Archief Gorinchem
DCF 1.0
DCF 1.0 Regionaal Archief Gorinchem, waar sinds 2006 zijn opgenomen de archieven van het voormalig Hoogheemraadschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden en vanaf 2007 officiële archiefbewaarplaats van de gemeente Giessenlanden.

GOUDA

Stadsarchief en Librije (vm. stadsbibliotheek) Gouda
Stadsarchief en Librije (vm. stadsbibliotheek) Gouda
Gevelsteen archief Gouda
Gevelsteen archief Gouda, thans opgenomen in Museum Gouda (foto Nationale Beeldbank)
Gouda
Vooromslag van ‘Gouda’s schatkamer. De archiefdienst van de gemeente Gouda en haar geschiedenis en inhoud. 1967.
Voorgevel van nieuw streekarchief Midden Holland en openbare bibliotheek Gouda
Voorgevel van nieuw streekarchief Midden Holland en openbare bibliotheek Gouda
Interieurfoto van 'de Chocoladefabriek' met streekarchief en openbare bibliotheek Gouda
Interieurfoto van ‘de Chocoladefabriek’ met streekarchief en openbare bibliotheek Gouda
Op 28 februari 2014 opende prinses Laurentien het kenniscentrum 'De Chocoladefabriek' in Gouda (voorheen chocoladefabriek, daarna stadskantoor). In de vernieuwde behuizinbg zijn het streekarchief Midden-Holland en de openbare bibliotheek gevestigd, alsmede een drukkerswerkplaats en horecabedrijf (De Weekkrant Goudse Post, foto Mark van Esch)
Op 28 februari 2014 opende prinses Laurentien het kenniscentrum ‘De Chocoladefabriek’ in Gouda (voorheen chocoladefabriek, daarna stadskantoor). In de vernieuwde behuizing zijn het streekarchief Midden-Holland en de openbare bibliotheek gevestigd, alsmede een drukkerswerkplaats en horecabedrijf (De Weekkrant Goudse Post, foto Mark van Esch)
Bibliotheek, archief, librije-collectie en drukkerswerkplaats in Goudaverenigd in één gebouw: een voormalige chocoladefabriek
Bibliotheek, archief, librije-collectie en drukkerswerkplaats in Gouda verenigd in één gebouw: een voormalige chocoladefabriek
Op 8 juni 2022 bezocht ik in het kader van Gouda 750 jaar de speciale tentoonstelling in de Sint-Jankerk. Ook de (voormalige) ‘Chocoladefabriek’, tegenwoordig cultureel centrum met openbare bibliotheek, drukkerswerkplaats, waar enkele personen druk bezig waren met een nieuw drukwerk, café en Streekarchief Midden-Holland. Ontving daar het interessante boekje ‘HOERA GOUDA 750 JAAR, alles wat je altijd al wilde weten over het stadsrecht’.

‘S-GRAVENHAGE

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF – NATIONAAL AERCHIEF

Entree Nationaal Archief in Den Haag
Entree Nationaal Archief in Den Haag
archief3.jpg
4 bekende archivarissen: boven links: mr.Hendrik  van Wijn, van 1802 tot 1812 archivaris van de Bataafse Republiek edn van 1814-1831 archivaris van het Rijk; boven rechts:dr.R.C.Bakhuizen van den Brink, archivaris des Rijks van 1854-1865; onder links: mr.S.Muller, gemeentearchivaris van Utrecht van 1874-1919 en rijksarchivaris in Utrecht van 1879-1920 naar een tekening van J.Veth uit 1895; onder rechts: professor mr.Fruin, algemene rijksarchivaris van 1912-1932, geschilderd door Herman Mees uit 1928.

Sinds 1802 zijn de volgende personen directeur geweest van het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief: Hendrik van Wijn (1802-1831), Johannes Cornelis de Jonge (1831-1853), Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1854-1865), L.Ph.V.van den Bergh (1865-1887), Th.H.F.van Riemsdijk (1887-1911),

Afscheid van rijksarchivaris jht.mr.H.N.F.van Riemsdijk (Zondagsblas Opr.Haarl. Courant), 1 april 1911)
Afscheid van rijksarchivaris jhr.mr.H.N.F.van Riemsdijk (Zondagsblad Opr.Haarl. Courant), 1 april 1911)

Peter van Meurs (1911-1912, waarnemend), Robert Fruin (Th.Azn.) (1912-1933), Roelof Bijlsma (1933-1945), Dirk Graswinckel (1946-1953), Herman Hardenberg (1953-1966), J.L.van der Gouw (1966-1968), Ton Ribberink (1968-1988), Eric Ketelaar (1989-1997), Maarten van Boven (1997-2007), Martin Berendse (2007-2014), Marens Engelhard (2014-). Een beschrijving van alle rijksarchivrissen met portretfoto’s is o.a.gepubliceerd in ‘Elsevier Erfggoed; de Nederlandse geschiedenis in 100 documenten – speciale editie, 005. 

Rijhksarchivaris mr. A.E.M. (Ton) Ribberink (2013 overleden) begroet koningin Beatrix in 1980 bij de opening van het nieuwe archiefgebouw in Den Haag.
Rijksarchivaris mr. A.E.M. (Ton) Ribberink (2013 overleden) begroet koningin Beatrix in 1980 bij de opening van het nieuwe archiefgebouw in Den Haag.
Openingskaart Algemeen Rijksarchief Den Haag 1979
Vervolg Algemeen Rijksarchief 1979
Vervolg Algemeen Rijksarchief 1979
Slot kaart Algemeen Rijksarchief 1979
Gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 20-30 te Den Haag, waarin het Nationaal Archief [Algemeen Rijksarchief], het Centraal Bureau voor Genealogie en enkele andere instellingen zijn gevestigd, tussen het Centraal Station en de Koninklijke Bibliotheek
Gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 20-30 te Den Haag, waarin het Nationaal Archief [Algemeen Rijksarchief], het Centraal Bureau voor Genealogie en enkele andere instellingen zijn gevestigd, tussen het Centraal Station en de Koninklijke Bibliotheek
In de studiezaal van het Nationaal Archief
In de studiezaal van het Nationaal Archief
6 januari 2015 is tijdens de Openbaarheidsdag van circa 95% van de overheidsarchieven uit de jaren 1939, 1964 en 1989 de geheimhouding komen te vervallen. Circa 4.100 voordien geheime dozen op basis van de Archiefweg 1995 zijn thans vrij te raadplegen (Archiefdepot in NA Den Haag, foto ANP).
6 januari 2015 is tijdens de Openbaarheidsdag van circa 95% van de overheidsarchieven uit de jaren 1939, 1964 en 1989 de geheimhouding komen te vervallen. Circa 4.100 voordien geheime dossiers, o.a. van ministeries, op basis van de Archiefweg 1995, zijn thans vrij te raadplegen door onderzoekers. (Archiefdepot in NA Den Haag, foto ANP).
Vooraan op deze ansichtkaart; het Centraal Bureau voor Genealogie
Vooraan op deze ansichtkaart; het Centraal Bureau voor Genealogie
Litho van een gezicht op het Algemeen Rijkssarchief in aanbouw aan het Bleyenburg in Den Haag, 1900. Slechts het dépôt is dan gereed
Litho van een gezicht op het Algemeen Rijkssarchief in aanbouw aan het Bleyenburg in Den Haag, 1900. Slechts het dépôt is dan gereed
Plein 23 in Den Haag. Eerste residentie van koningin Sophie en Willem III. Het gebouw heeft van 1854 tot 1913 gefungeerd als rijksarchief.
Plein 23 in Den Haag. Eerste residentie van koningin Sophie en Willem III. Het gebouw heeft van 1854 tot 1913 gefungeerd als rijksarchief.
Rijksarchief

Bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Rijksarchief in 1952 is een tentoonstelling georganiseerd in museum Prinsenhof-Delft, waarbij ook een boekje met de geschiedenis van het archief verscheen, waarvan bovenstaand het vooromslag.

Nieuwjaarskaart Rijksarchief 2007
In 2019 vindt een tentoonstelling plaats van ‘Topstukken in perspectief’. Het Nationaal Archief toomt daarbij onder meer een zeven meter lange gekalligrafeerde rol waarin sultan Ahmed 1 in 1612 aan de Nederlanders het recht geeft handel te drijven met het Ottomaanse Rijk.

GEMEENTEARCHIEF

Het Haags Gemeentearchief, gevestigd in het stadhuiscomplex
Het Haags Gemeentearchief, gevestigd in het stadhuiscomplex
Entree gemeentearchief ‘s-Gravenhage in het Stadhuiscomplex
Gemeentearchivaris H.E.van Gelder stond aan de basis van het Gemeentemuseum, tegenwoordig Kunstmuseum genoemd, in ‘s-Gravenhage (De Telegraaf, 9 juni 2020)

KONINKLIJK HUISARCHIEF DEN HAAG

Paleistuin met het Koninklijk Huisarchief in Den Haag (foto Els van den Bergh)
Paleistuin met het Koninklijk Huisarchief in Den Haag (foto Els van den Bergh)
Scan1662

(Achteromslag van boek: Het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage; door B.Woelderink en M.Loonstra)

Vestibule met hoofdtrap in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage
Vestibule met hoofdtrap in het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage
Bibliotheek gezien vanaf de galerij in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage.
Bibliotheek gezien vanaf de galerij in het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage.
Scan1661.jpg

Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief Den Haag

bieb
Uit: ‘Honderd jaar Koninklijk Huisarchief’, 1996.

GRONINGEN

Provinciehuis Groningen met links het voormalig rijksarchief (2008, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
Provinciehuis Groningen met links het voormalig rijksarchief (2008, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
Het voormalig gebouw van het Groninger Archief
Het voormalig gebouw van het Groninger Archief
Tegen de gevel van het voormalig rijksarchief aan de Sint Jansstraat 2 – waar tegenwoordig het GRID: Grafisch Museum Groningen is gevestigd – bevindt zich en plaquette waarin de Canadese bevrijders worden herdacht: ‘Thank you Canada. In dit voormalig rijkarchief gebouw werd tijdens hevige gevechten op 16 april 1945 de Duitse bezetter tot overgave gedwongen door het Canadese  leger’. 
Gevelsteen boven de voormalige toegangsdeur van het provinciaal/rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat
Gevelsteen boven de voormalige toegangsdeur van het provinciaal/rijksarchief Groningen aan de Sint Jansstraat
Groninger Archief
Groninger Archief
Voorgevel van het huidige Groninger Archief
Voorgevel van het huidige Groninger Archief
Regionaal Historisch Centrum: Groninger Archieven
Regionaal Historisch Centrum: Groninger Archieven

HAARLEM

tentoonstelling 700 jaar bewaard in Janskerk Haarlem 2018
openingstijden tentoonstelling in Noord-Hollands Archief Haarlem 2018
‘Goudmijn’ Column van Frans van Deijl in Haarlems Dagblad van 15 juni 2018
In maart 1957 verscheen van dr.G.Kurtz e.a. het boek: Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst Haarlem.
Mr.A.J.Enschedé, eerste archivaris van de gemeente Haarlem, 1857-1896
Mr.A.J.Enschedé, eerste archivaris van de gemeente Haarlem, 1857-1896
Kamer van rijksarchivaris Gonnet in de Vleeschhal te Haarlem
Kamer van rijksarchivaris Gonnet in de Vleeschhal te Haarlem
De Vleeschhal aan de Grote Markt te Haarlem in de periode dat gebouw als rijksarchief fungeerde
De Vleeschhal aan de Grote Markt te Haarlem in de periode dat gebouw als rijksarchief fungeerde
Kamer van de genmeentearchivaris C.J.Gonnet omstreeks 1900 in het stadhuis omstreeks 1900, tevens fungerend als studiezaal. De schouw was door zijn voorganger A.J.Enschedé aangebracht en is later verwijderd (W.Cerutti, Het stadhuis van Haarlem)
Kamer van de genmeentearchivaris C.J.Gonnet omstreeks 1900 in het stadhuis omstreeks 1900, tevens fungerend als studiezaal. De schouw was door  A.J.Enschedé (gemeentearchivaris van 1857-1896) aangebracht en is later verwijderd (W.Cerutti, Het stadhuis van Haarlem)
Gemeentearchivaris H.E.Kanppert, die in 1916 jhr.H.H.Röell is opgevolgd, in zijn werkkamer boven de westelijke kloostergang van het stadhuis, 1928
Gemeentearchivaris H.E.Knappert, die in 1916 jhr.H.H.Röell is opgevolgd, in zijn werkkamer boven de westelijke kloostergang van het stadhuis, 1928
In 1938 werd dr.Gerda Kurtz (1899-1989) als eerste vrouwelijke (hoofd)archivaris in Haarlem benoemd. (uit: Jannie Poelstra, Vrouwen aan het Spaarne. 1998)
vervolg dr.Gerda Kurtz
verhuizing gemeentearchief Haarlem in 1936
Dr. Gerda Hendrika Kurtz (1899-1989) was van 1936 tot 1964 gemeente-archivaris van Haarlem, en was daarmee de eerste vrouwelijke archivaris in Haarlem
Archivaris Gerda Kurtz (tekening Eric Coolen) Haarlems Dagblad, 25-4-2020
Onjuistheden in tekst Gerda Kurtz; Lieuwe Zoodsma  (Haarlems Dagblad, 29-4-2020)
Op Internationale Vrouwendag 8 maart 2020 gaf mw. Klaartje Pompe, plaatsvervangend directeur van het Noord-Hollands Archief, in de Janskerk een interessante voordracht over ‘Gerda Kurtz, een Haarlemse die steeds haar eigen pad volgde’. (J.P.Teengs)
Gemeentearchivaris drs.N.M.Japikse voor het Haarlemse archiefgebouw in 1965. Hij bereikte 31 januari 1973 de pensioengerechtigde leeftijd en is in 1983 op 75-jarige leeftijd overleden.
Drs. Jaap Temminck werd in 1966 benoemd tot adjunct gemeente-archivaris van Haarlem en was hoofdarchivaris in de Spaarnestad van 1973 tot 1994. (foto uit 1976 Oneindig Noord-Holland)
Opening van de middeleeuwse Heemstede-kapel in de Janskerk Haarlem, september 1976. Rechtsboven gemeente-archivaris Jaap Temminck. Verder o.a. bouwkunding ingenieur A.I.Pathuis en Frans Tames, conservator van de atlas.  (foto Jos Fielmich, NHA)
Een jonge stadsarchivaris Lieuwe Zoodsma in zijn kantoor in het gemeentearchief Haarlem (NHA).
Een jonge stadsarchivaris Lieuwe Zoodsma in zijn kantoor in het gemeentearchief Haarlem (NHA). Geboren in het Friese Arum, na een herindeling bij Wonseradeel, sinds 2011 de gemeente Súdwest-Frieslân, qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Na functies bij het rijksarchief van Zeeland in Middelburg in 1995 benoemd als gemeente-archivaris van Haarlem, via uitbreiding tot Archiefdienst voor Kennemerland volgde in 2005 een fusie  met het Rijksarchief in Noord-Holland, sindsdien directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zijn motto luidt: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ 
De vm. Janskerk, tegenwoordig in gebruik van het Noord-Hollands Archief
De vm. Janskerk, sinds 1936 in gebruik van het Noord-Hollands Archief
De Janskerk op gegraveerde kaart van Haarlem door Romeyn de Hooghe (1645-170-8)
De Janskerk op gegraveerde kaart van Haarlem door Romeyn de Hooghe (1645-170-8)
Voorgevel van het Voormalig Sint Jansklooster in Haarlem, Jansstraat 40, tegenwoordig hoofdvestiging van het Noord-Hollands Archief (J.P.Teengs)
Illustratie van Eric J.Coolen die Reve portretteerde voor het archiefgebouw. Verschenen ter gelegenheid van de Reve-avond 13 maart 2009 in de Janskerk te Haarlem
Illustratie van Eric J.Coolen die Reve portretteerde voor het archiefgebouw. Verschenen ter gelegenheid van de Reve-avond 13 maart 2009 in de Janskerk te Haarlem
Entree Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40.
Entree Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40, voormalige Janskerk van de Johannieterorde
Geertgen

Tot 1636 hing deze schildering op hout, met een voorstelling van de bewening van Christus, vervaardigd door Geertgen tot Sint Jans (eind 15e eeuw) in de Janskerk van de Johannieterorde te Haarlem. Het altaarstuk werd in voornoemd jaar door de Staten van Holland als een geschenk gegeven aan koning Karel 1. Tegenwoordig in bezit van het Kunsthistorisches Museum in Wenen.

Willem
In 2010 verscheen een glossy: ‘Willen; alles wat u moet weten over ons koninkrijk’, een uitgave van BCM in samenwerking met het Nationaal Archief Den Haag en Noord-Hollands Archief Haarlem.
Drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief knoopt een Haarlem-stropdas
Drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief knoopt een Haarlem-stropdas. Uitgeroepen tot beste archivaris 2014

Drs. Lieuwe Zoodsma is 7 december 1955 geboren in Arum, provincie Friesland. Hij volgde een academische opleiding rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Was werkzaam bij het rijksarchief provincie Zeeland in Middelburg en is in 1995 als opvolger van drs. Jaap Temminck benoemd tot gemeentearchivaris in Haarlem. Behalve van de Spaarnestad worden tegenwoordig in Haarlem tevens de gemeentearchieven beheerd van Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort [naast talrijke particuliere-, bedrijfs- verenigings- en wetenschappelijke archieven] Vanwege een fusie tussen de Archiefdienst van Kennemerland en het Rijksarchief voor Noord-Holland sinds 1 februari 2005 directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA), gevestigd in 2 locaties (vm. Janskerk en vm. Doopsgezind Weeshuis), welke beide gebouwen afgelopen periode naar de eisen van de moderne tijd zijn gerenoveerd. De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief telt meer dan 300 donateurs en organiseert jaarlijks een symposium, 15 december 2014 gewijd aan ‘Bedrijvigheid in Velsen in de lange 20ste eeuw. Geschiedenis en archieven.’ Aan de vooravond van Driekoningen is drs. Lieuwe Zoodsma door Librariana uitgeroepen tot beste archivaris 2014, welke verkiezing vooral als een oeuvreprijs voor 20 jaar Haarlems/Kennemerlands archivariaat moet worden gewaardeerd.

Plattegrond centrum Haarlem met ligging van Noord-Hollands Archief in twee gebouwen
Het archief als nachtclub. Nachtelijk dansen in in het NHA aan de Jansstraat (Haarlems Dagblad, 31 januari 2011)
Over copyright problemen met foto’s. Uit Haarlems Dagblad van 19 februari. Op de foto v.l.n.r. de archivarissen Klaartje Pompe, Annabelle  Aarts en Alexander de Bruin
Bericht uit Haarlems Dagblad van 29 juni 2018
Studiezaal in Noord-Hollands Archief, voormalige Janskerk, Haarlem
Studiezaal in Noord-Hollands Archief, voormalige Janskerk, Haarlem
archief2
Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat 40 Haarlem
archief3
Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 Haarlem
De Janskerk: van kloosterkerk der Johannieters tot Noord-Hollands Archief (1)
vervolg van folder: De Janskerk: van kloosterkerk tot Noord-Hollands Archief in Haarlem
In het Haarlems Dagblad van 22 juni 1996 verscheen een uitvoerig artikel van Kees van der Linden: Archivaris Zoodsma over achterstanden Haarlems gemeentearchief “Een kind ziet dat er moet wat gebeuren’. In de daarop volgende jaren zijn deze achterstanden grotendeels weggewerkt, heeft automatisering/digitalisering een hoge prioriteit gekregen en hadden diverse uitbreidingen plaats. Anno 2022 is het Noord-Hollands Archief de tweede grootste archiefinstelling van Nederland na het Nationaal Archief in Den Haag.
Het publiekscentrum van het N.H.Archief in de Janskerk wordt multifunctioneel gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, symposia, muziekuitvoeringen, toneel, dans etc. Op deze foto spreekt burgemeester Bernt Schneiders
In het NH-Archied vinden regelmatige culturele en muzikale activiteiten plaats. Op deze foto een brei-concert met Bulgaarse sedjanaka (= een combinatie van zang, dans en handwerken) voor 3FM Serous Request door het Paino trio
In het NH-Archief vinden regelmatige culturele en muzikale activiteiten plaats. Op deze foto een brei-concert met Bulgaarse sedjanaka (= een combinatie van zang, dans en handwerken) voor 3FM Serous Request door het Pauni trio
Een aankoniding van concert door Arte Vocale in de Janskerk, NH-Archief 6 februari 2010
Tentoonstelling De Haan is los! De kleurige kinderwereld van uitgever L. de Haan. De Bibliotheek Haarlem en omstreken. In Noord-Hollands Archief 15 november 2011 t/m 14 januari 2012
Adressen en routekaart uit folder van het Noord-Hollands Archief Haarlem
Adressen en routekaart uit folder van het Noord-Hollands Archief Haarlem
zoodsma
Lieuwe Zoodsma in de Burgerzaal van het Raadhuis Heemstede bij de afscheidsreceptie van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in 2003. Links van hem mr. Willem van den Berg (gemeentesecretaris die eind mei 2018 met pensioen gaat) en rechts Sak van den Boom (publicist  en contentmarketeer; was o.a. voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Zuid-Kennemerland))
Het in 2014 vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 in Haarlem
Het in 2014 vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18 in Haarlem (foto Paul Maessen)
Bij de opening van het vernieuwde Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg. op 8 december 2012. V.l.n.r. directeur Lieuwe Zoodsma, commissaris Noord-Holland Johan Remkes en burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders (foto Paul Maessen)
Depôt Noord-Holllands Archief, locatie Kleine Houtweg
Depôt Noord-Holllands Archief, locatie Kleine Houtweg
Foto Hans Krol uit 2002 toen de bewaarcollectie van de Heemsteedse  bibliotheek en het archief van de historische vereniging nog één geheel vormde. In 2003 is de bibliotheekcollectie overgebracht naar het Archief  voor Kennemerland (tegenwoordig Noord-Hollands Archief)  in de Jansskerk te Haarlem
Deel van Heemstede-collectie in bibliotheekdepot, N.H.Archief, locatie Kleine Houtweg
Deel van Heemstede-collectie in bibliotheekdepot, N.H.Archief, locatie Kleine Houtweg. Sinds 2003 hadden twee interne verhuizingen plaats: 1) van het depot in de Janskerk naar de locatie Kleine Houtweg, 2) van een bovenverdieping naar een benedenverdieping
De tentoonstelling Haarlem op kaart gezet – Historische kaarten en hun functies trok in 2008 2.872 bezoekers De expositie werd geopend door Luc Carbonez van België, links op de foto, die daarbij werd geasssiteerd door burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede en burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem. Foto Rob de Jong.
NHA

Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Staand van links naar rechts: Hans Krol, Frans Willem Lantink, Lieuwe Zoodsma (directeur NHA en adviseur), Jaap Temminck, Joan Patijn-de Vroe, Siebe Rolle. Knielend:  Wim Cerutti en Tony Lindijer (uit: Noord-Hollands Archief, jaarverslag 2008)

De Janskerk met studiezaal en commandeurszaal gezien naar het oosten
Expositie van het Spaarnestad Photoarchief in Haarlem, in 1986, na verzelfstandiging van het fotorarchief door de VNU-Tijdschriftengroep. Tegenwoordig bevindt de miljoenencollectie foto's te vinden in het Nationaal Archief Den Haag.
Expositie van het Spaarnestad Photoarchief in Haarlem, in 1986, na verzelfstandiging van het fotorarchief door de VNU-Tijdschriftengroep. Tegenwoordig is de miljoenencollectie foto’s te vinden in het Nationaal Archief Den Haag.
Heeft het Spaarnestad fotoarchief Haaelem verwisseld voor Den Haag, het zeer rijke archief van de drukkersfirma Kon. Joh. Enschede, opgericht in 1703, verhuist in 2015 van de fabriek in de Waarderpolder naar het Noord-Hollands Archief.. locatoe Kleine Houtweg. Het wordt beschouwd als één van de grootste en belangrijkste bedrijsarchieven van ons land.Op bovenstaande foto van Toussant Kluiters uit het Haarlems Dagblad van 3 april 2015 zien we links directeur drs. Lieuwe Zoodsma van het NHA en rechts Edzard Enschede, voorzitter van de stichting Museum Enschede en lid van de negende generatie uit de roemrijke Haarlemse drukkers- en uitgeversfamilie. Als een volgende stap wordt nagesteefd enkele antiekse drukpersen in de toekomst over te brengen naar de Janskerk. Meeverhuisd als conservator Johan de Zoete die tot zijn pensionering in dienst blijft van de stichting.
Heeft het Spaarnestad fotoarchief Haarlem verwisseld voor Den Haag, het zeer rijke archief van de drukkersfirma Kon. Joh. Enschede, opgericht in 1703, verhuist in 2015 van de fabriek in de Waarderpolder naar het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg. Het wordt beschouwd als één van de grootste en belangrijkste bedrijsarchieven van ons land. Op bovenstaande foto van Toussant Kluiters uit het Haarlems Dagblad van 3 april 2015 zien we links directeur drs. Lieuwe Zoodsma van het NHA en rechts Edzard Enschede, voorzitter van de stichting Museum Enschede en lid van de negende generatie uit de roemrijke Haarlemse drukkers- en uitgeversfamilie. Als een volgende stap wordt nagesteefd enkele antiekse drukpersen in de toekomst over te brengen naar de Janskerk. Meeverhuisd als conservator is Johan de Zoete die tot zijn pensionering in dienst blijft van de stichting. Hij is intussen gepensioneerd.
Scan1355

Op 26 november 2015 is in de Janskerk  het tienjarig bestaan gevierd van het Noord-Hollands Archief met o.a. een feestrede van directeur drs. Lieuwe Zoodsma en introductie van een vernieuwde website. Na afloop ontvingen alle aanwezigen een boekje als cadeau  mee naar huis

Vooromslag van het door Hof van Jan in Haarlem gedrukte boek in opdracht van het Noord-Hollands Archief: ‘In Haarlem laten ze alles staan’. Bevat lezingen van Boudewijn Büch en Erik van Muiswinkel, gehouden op respectievelijk 22 november 2002 en 22 november 2013 ter gelegenheid van festiviteiten van het Kennemer (en later) Noord-Hollands Archief.

Scan1354
grotedrie

De ‘grote drie van Heemstede’ in 2003 bijeen. Van links naar Rechts Willem van den Berg [Van Heemstede verhuisd naar Delden], Lieuwe Zoodsma [vanuit Bloemendaal-Aerdenhout verhuisd naar Heemstede] en Sak van den Boom [verhuisd van Heemstede naar Haarlem]. 

In het glossyblad HRLM nummer 22 is een artikel opgenomen over het Noord-Hollands Archief in Haarlem
Lieuwe Zoodsma toont een uniek document met een telling van het aantal kogels afgevuurd op Haarlem tijdens het Beleg van Haarlem 1573, uit: HRLM 22, juni-juli 2002
Uit: HRLM 22, juni-juli 2012
11 juni 2018 won Lise Koning, medewerkster educatie en evenementen  bij het Noord-Hollands Archief de publieksprijs ‘jonge archivaris 2018’vanwege haar bijdrage aan Geschiedenis023, een educatieve website met Haarlemse bronnen
folder Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief in Haarlem
vervolg van folder Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief
Boekenlegger Noord-Holland Archief 2019
Noord-Hollands Archief en de firma J. Enschedé Haarlem
Enschedé-bezit is goudmijn (Haarlems Dagblad, 28 februari 2019)
Joh.Enschedé Museum in de Janskerk (H.D. 28-2-2019)
Vevolg uit Haarlems Dagblad van 28 februari 2019
Flyer van Joh.Enschedé in de Janskerk NHA Haarlem
Met ingang van 23 november 2019 een grafisch museum van de Kon. Joh. Enschedé in de Janskerk van het Noord-Hollands Archief
Voormalige archiefbewaarplaats in Grote Kerk Haarlem boven de sacristie op een tekening van G.Kerkhoff uit 1910 (Noord-Hollands Archief)
Voormalige archiefbewaarplaats in Grote Kerk Haarlem boven de sacristie op een tekening van G.Kerkhoff uit 1910 (Noord-Hollands Archief)
archief
Cartoon Donald Duck NHA
Vroegere sluitzegel van gemeentearchief Haarlem
In 2018 verschenen publicatie: Zevenhonderd jaar Janskerk Haarlem 1318-2018; door Wim Cerutti
Aanwinst foto’s Hannie Schaft in NHA (Argus, 15 mei 2018, pagina 3)
Collectie Jacobus van Looy naar Frans Hals Museum en Noord-Hollands Archief (Haarlems Dagblad, 27-3-2019)
Portret van schilder-schrijver Jacobus van Looy
Vooromslag boek: de dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy, door Christiaan Will en Peter J.A.Winkels (Haarlem, Vrieseborch)
Affiche tentoonstelling Jacobus van Looy van 27 maart t/m 28 april 1992 in openbare bibliotheek Heemstede
Titia van Looy-van Gelder overleden. (1940)
Schrijven van Titia van Looy-van Gelder, gedateerd 11 april 1937. Andere brieven van haar hand, gedateerd 28 april 1936 en 6 juni 1937 zijn aanwezig in archiefmap nummer 438 van Heemstede-collectie in het Noord-Hollands Archief. Nota bene: in het huis Kleine Houtweg 103, Huis van Looy, in Haarlem  was in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland [voorloper van ProBiblio in Hoofddorp] onder directie van Dick Reumer en Marijke Engels en werkte daar o.a. als grafisch vormgever/drukker Marcel Dorèl.
Vooromslag van ‘Militaire ridderlijke orden in Nederland. Verslag van het symposium. Zevenhonderd jaar Janskerk Haarlem 1318-2018. Onder redactie van Wim Cerutti, Jan Spoelder, Sander van Walsum. Uitgave van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. April, 2020. Eerdere uitgaven betreffen: Wetenschapsarchieven (mei 2010), Heerlijkheden (mei 2017) en Velsen (mei 2017)

Zie ook: http://www.janskerk-haarlem700.nl

Per 15 januari 20121 gaat mw. drs. Annabella Meddens-van Borselen na 37 jaar met pensioen bij Noord-Hollands Archief in Haarlem. Ze begeleidde o.a. vrijwilligers, alsook bezoeken van groepen en individuele bezoekers, was o.a. redactielid van het Archievenblad en publiceerde over talrijke historische onderwerpen. O.a. het boek ‘De Tijden Veranderen’. Op bovenstaande foto, in 2003 in het raadhuis van Heemstede genomen, naast jonkheer Van Lennep uit Overveen.
Vooromslag van het boek ‘De Tijden veranderen; burgemeesters van Heemstede en Bennebroek 1811-1997 ‘door Annabelle Meddens-van Borselen (Alkmaar, De Doelenpers, 1997).
Op 21 maart kwam de per 1 juni 2022 te benoemen directeur van het Noord-Hollands Archief Willeke de Groot alvast langs, Zij zal dan de na 27 jaar vanwege pensionering scheidende directeur Lieuwe Zoodsma opvolgen. Laatstgenoemde heeft als geen ander voor hem het NHA groot gemaakt en gemoderniseerd. Rechts op de foto zien we burgemeester van Haarlem en voorzitter van het algemeen bestuur Jos Wienen. Mw. De Groot is thans nog directeur bij de Sdu en in die functie verantwoordelijk voor de digitale transformatie van drukwerk (boeken en naslagwerken) naar digitale kennisbanken.
Afscheidsinterview drs. Lieuwe Zoodsma als directeur van het NHA (Haarlems Dagblad, 18 mei 2022)
Op donderdag 2 juni 2022 namen we in een volle Janskerk op waardige wijze afscheid wegens pensionering na 27 jaar van de Friese Haarlemmer, directeur-archivaris Lieuwe Zoodsma, die voordien o.a. aan het Zeeuws Archief in Middelburg  verbonden is geweest. Waarderende woorden werden gesproken door burgemeester Jos Wienen, verder door Maarten Brock en Klaartje Pompe namens het personeel alsmede door dr.Jan Spoelder als voorzitter van de Vrienden van het Noord-Hollands Archief. In een dankwoord volgden enkele interessante herinneringen en anecdotes. De nieuwe directeur mevrouw Willeke de Groot werd voorgesteld. Last not least namens de Koning een koninklijke onderscheiding uitgereikt en mag Heemstede trots zijn er een eigentijdse ridder bij te hebben. (bericht/foto uit het Haarlems Dagblad van 3 juni)
Het tijdschrift UITGELICHT, juni 2022, nummer18, is grotendeels gewijd aan de afscheidnemende directeur drs. Lieuwe Zoodsma Op bovenstaande foto bekijkt hij één van de vele topstukken uit het Noord-Hollands Archief. In dit geval een Portiuncula-aflaat, een pauselijke aflaat uit 1397. Vernoemd naar een gelijknamig kerkje nabij Assisië, dat  verbonden is met de geschiedenis van de heilige Franciscus, stichter van de Franciscanerorde. De toenmalige paus Benedictus XIII  (overigens tegenpaus in Avignon) gaf gelovigen het recht een aflaat te verlenen op de eerste zondag na Pinksteren. Uitgerekend ook aan Haarlemmers waar de mensen massaal naar de Bavokerk kwamen om te biechten. Dit zou tot de 17de eeuw hebben voortgeduurd.
Voor de tweede keer in de geschiedenis van het Haarlemse archiefwezen is een vrouw benoemd als directeur, na de onvergetelijke mw. dr. Gerda Kurtz, is dat thans mw. Willeke de Groot (Uitgelicht, juni 2022, pagina 18))

HARDERWIJK

In het archief van Noordwest-Veluwe in Harderwijk werd in 2012 een dubbelbeschreven bijbeluitleg uit de elfde eeuw ontdekt (foto Ruben Schipper, de Stentor)
In het archief van Noordwest-Veluwe in Harderwijk werd in 2012 een dubbelbeschreven bijbeltekst uit de elfde eeuw ontdekt. op bovenstaande foto bestudeerd door Henk Bovenkamp (foto Ruben Schipper, de Stentor)

HARLINGEN

Gemeentearchief Harlingen met mw. Jeanine Otten aan het werk in de archiefbewaarplaats

(HATTEM collectie Voerman Stadsmuseum)

Zestiende eeuwse archiefkist. Hierin werden belangrijke documenten van de Hanzestad Hattem in de provincie Gelderland bewaard. De archiefkist moest met twee sleutels tegelijk worden open gemaakt door twee verschillende personen. Tocht raakte in 1551 een belangrijke brief van een schepenvergadering zoek , waarin hertogin Eleonora twee eeuwen eerder het Veen aan de burgers van Hattem schonk, Die brief is nooit meer boven water gekomen.

HEERLEN

De voormalige Koningskerk in Heerlen is in 2015 door de gemeente aangekocht om te worden herontwikkeld tot regionale archiefbewaarplaats
De voormalige Koningskerk in Heerlen is in 2015 door de gemeente aangekocht om te worden herontwikkeld tot regionale archiefbewaarplaats

‘S-HEERENBERG

Archieftoren kasteel 'Berg', 's-Heerenberg
Archieftoren, voormalige gevangentoren, kasteel ‘Berg’, ‘s-Heerenberg

HENGELO

Hengelo2

Het gemeentearchief van Hengelo (Overijssel) bevindt zich in het stadhuis

hengelo2

           Het stadsarchief van Hengelo maakt deel uit van de afdeling documentaire informatie

‘S-HERTOGENBOSCH

Voormalig Rijksarchief van Noord-Brabant in Den Bosch
Voormalig Rijksarchief van Noord-Brabant in Den Bosch, in 1893 gebouwd naar een ontwerp van J.van Lokhorst
Entree vm. rijksarchief Den Bosch, 2007
Entree vm. rijksarchief Den Bosch, 2007
Vm. rijksarchief in 's-Hertogenbosch
Vm. rijksarchief in ‘s-Hertogenbosch
Het Rijksarchief in Noord-Brabant, na een grondige interne verbouwing gehuisvest in de Citadel te 's-Hertogenbosch
Het Rijksarchief in Noord-Brabant, na een grondige interne verbouwing gehuisvest in de Citadel te ‘s-Hertogenbosch
Vooraanzicht Citadel/Rijksarchief Den Bosch (foto M.Willems)
Vooraanzicht Citadel/Rijksarchief Den Bosch (foto M.Willems)
Vooromslag van ‘Van Waterstaat naar Citadel’ Bijdragen ter gelegenheid van de officiële opening van het Rijksarchief in Noord-Brabant. Redactie: drs. H.Th.M.Roosenboom. (Rijksarchief in Noord-Brabant). 1986
Voorgevel van stadsarchief in 's-Hertogenbosch
Voorgevel van nieuw depot van stadsarchief in ‘s-Hertogenbosch (2013)
Hans Krol 27 september 2019 het Bossche stadsarchief bezoekend
In het achter het stadsarchief gelegen Tuighuis wordt het erfgoedverleden van ‘s-Hertogenbosch zichtbaar gemaakt

HEUSDEN

Archief van de stad Heusden
Vm. archief van de stad Heusden
Streekarchief Langstraat, Heuden en Altena (omvat Aalburg, Heuden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem)
Streekarchief Langstraat, Heuden en Altena (omvat Aalburg, Heuden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem)

HILVERSUM

Archief Gooi- en Vechtstreek in het stadhuis dat tevens het streekarchief bevat
Archief Gooi- en Vechtstreek in het stadhuis dat tevens het streekarchief bevat
Exterieur van instituut Beeld en Geluid in Hilversum
Exterieur van instituut Beeld en Geluid in Hilversum
Archiefkasten mat audiovisueel materiaal in 'Beeld en Geluid' te Hilversum
Archiefkasten met audiovisueel radio/televisie/filmmateriaal in het Instituut voor  ‘Beeld en Geluid’ te Hilversum
Archiefrobot in gebruik bij Beeld en Geluid in Hilversum
Archiefrobot in gebruik bij Beeld en Geluid in Hilversum

HOORN

Westfries Archief in Hoorn (foto Christian Richters)
Westfries Archief in Hoorn (foto Christian Richters)
Het Westfries Archief in Hoorn bij nacht, ontworpen door ONX Architects, Hoofddorp
Het Westfries Archief in Hoorn bij nacht, ontworpen door ONX Architects, Hoofddorp
Buitenaanzicht van het Westfries Archief in Hoorn

HULST

Het gemeentearchief bevindt zich in het gemeentehuis van Hulst. In het 17e eeuwse Landshuis (foto) is de leeszaal gevestigd.
Het gemeentearchief bevindt zich in het gemeentehuis van Hulst. In het 17e eeuwse Landshuis (foto) is de leeszaal gevestigd.

IJSSELMONDE

Het Streekarchief van Eiland IJsselmonde is gevestigd in het stadskantoor
Het Streekarchief van Eiland IJsselmonde is gevestigd in het stadskantoor

KAMPEN

archief4
IJzeren deur van de schepentoren in Kampen, al in de middeleeuwen gebruikt voor het bewaren van oorkonden. Het is mogelijk de oudste archiefbewaarplaats van ons land
Gebouw van gemeentearchief Kampen
Gebouw van gemeentearchief Kampen; nieuwbouw gerealiseerd in 2006
Interieurfoto gemeentearchief Kampen
Interieurfoto gemeentearchief Kampen
Kampen.jpg
Interieur (bibliotheek) gemeentearchief Kampen

LEEUWARDEN

Historisch

                            Gemeentearchief ofwel Historisch Centrum Leeuwarden

Rinskje Visscher (1868-1950) wordt meestal beschouwd als de eerste vrouwelijke archivaris in Nederland. In 1900 benoemd tot gemeentearchivaresse van Leeuwarden behield zij die functie tot haar pensionering in 1938.  Omstreeks dezelfde tijd als Visscher is Hermine Moquette (1865-1945) na een promotie in 1898 benoemd bij het gemeentearchief van Rotterdam, waar zij tot 1 mei 1929 werkzaam was. In de gemeente Rotterdam is een straat naar haar vernoemd.
Gezicht op de Turfmarkt en de Kanselarij te Leeuwarden. Schilderij van Cornelis Springer, 1873 (Fries Museum).. Vanaf 1566 was hier het Hof van Friesland gevestigd, zetel van het hoogste gerecht in Friesland. Voor 1966 was in het gebouw het Rijksarchief van Friesland gehuisvest, het archief beneden en de provinciale bibliotheek op bovenverdieping, waar zich eertijds de boekerij van het Hof van Friesland bevond.
Gezicht op de Turfmarkt en de Kanselarij te Leeuwarden. Schilderij van Cornelis Springer, 1873 (Fries Museum). Vanaf 1566 tot 1814  was hier het Hof van Friesland gevestigd, gerechtelijk bestuurscentrum van Friesland. Voor 1966 was in het gebouw het Rijksarchief van Friesland gehuisvest, het archief beneden en de provinciale bibliotheek op de bovenverdieping, waar zich eertijds de boekerij van het Hof van Friesland bevond.
Archief in Leeuwarden op een ansichtkaart uit circa 1925
Archief in Leeuwarden op een ansichtkaart uit circa 1925
Kanselarij , 1566-71, gebouwd als zetel van het Hof van Friesland, waar Rijksarchief en Provinciale Bibliotheek gehuistvest zijn geweest
Kanselarij , gebouwd tussen 1566-1571, gebouwd als zetel van het Hof van Friesland, waar voor 1966  Rijksarchief en Provinciale Bibliotheek gehuistvest zijn geweest
Tresoar [Fries voor 'treasure) in Leeuwarden
Tresoar [Fries voor ‘treasure], Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden
Hans Krol voor Tresoar in Leeuwarden 7-9-2915
Hans Krol voor Tresoar in Leeuwarden 7-9-2915
Tresoar (rechts) naast middeleeuwse Oldehove-kerktoren in Leeuwarden
Tresoar (rechts) naast middeleeuwse Oldehove-kerktoren in Leeuwarden
Deel van (Buma-)bibliotheek in Tresoar, Leeuwarden
Deel van (Buma-)bibliotheek in Tresoar, Leeuwarden
Receptie Tresoar Leeuwarden
Receptie Tresoar Leeuwarden
Klok tegen manuscriptmonument in Tresoar, Leeuwarden
Klok tegen manuscriptmonument in Tresoar, Leeuwarden
archiefschatten
Flyer van Tresoar, Leeuwarden
Archiefgebouw Tresoar Leeuwarden (foto Klaas Vermaas)
Archiefdepot Leeuwarden, ontworpen door Bekkering 2008-2009.
tresoar

LEIDEN

Kaart uit circa 1920 van Archiefgebouw Leiden
Kaart uit circa 1920 van Archiefgebouw Leiden, Boisotkade 2. Gebouwd in 1891-1893. Leiden was de eerste stad in Nederland met een eigen gebouw voor het gemeentearchief.
Gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief Leiden
Gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) aan de Boisotkade
Marmeren plaquette met portret van J.C.Overvoorde, gemeentearchivaris van Leiden van 1901-1930., aangebracht bij het gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief, in 2002.
Marmeren plaquette met portret van mr.dr.J.C.Overvoorde, gemeentearchivaris van Leiden van 1901-1930., aangebracht bij het gebouw van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), voorheen gemeentearchief, in 2002.
Boekenlegger van Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a Leiden
Hoofdentree Regionaal Archief Leiden, Boisotkkade
Het 'ijzeren archief' in het Gemeenlandshuis aan de Breestraat in Leiden op een foto uit 1902
Het ‘ijzeren archief’ in het Gemeenlandshuis aan de Breestraat in Leiden op een foto uit 1902
Het monumentale gemeenlandshuis, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden met een rijk historisch archief
Het monumentale gemeenlandshuis, Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden met een rijk historisch archief
Een privilegekist in het archiefdepot van het Hoogheemradschap van Rijnland in Leiden
Een privilegekist in het archiefdepot van het Hoogheemradschap van Rijnland in Leiden
Een boekenkast in de erfgoedbibliotheek van het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
Een boekenkast in de erfgoedbibliotheek van het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden

MAASTRICHT

OP het vooromslag van de Katholieke Illustratie van 20 september 1919 is een foto opgenomen van A.J.A.Flament, rijksarchivaris in Limburg.
OP het vooromslag van de Katholieke Illustratie van 20 september 1919 is een foto opgenomen van A.J.A.Flament, rijksarchivaris in Limburg.
Bijschrift bij het portret van rijksarchivaris van Limburg Flament (K.I., 20 september 1919)
Bijschrift bij het portret van rijksarchivaris van Limburg Flament (K.I., 20 september 1919)
Zicht op het schip van de Minderbroederskerk ingericht als studiezaal van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht (Oerlemans van Reeken studio)
Zicht op het schip van de Minderbroederskerk ingericht als studiezaal van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht na fusie met gemeentearchief (2004): Regionaal Historisch Centrum Limburg (Oerlemans van Reeken studio)
Historisch Centrum Limburg in de Grote Looiersstraat Maastricht. Foto uit 1993 (Europeana)
Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Grote Looiersstraat Maastricht. Foto uit 1993 (Europeana)
Kaartje van Regionaal Historisch Centrum Limburg (Rijksarchief) in Maastricht, 2015
Kaartje van Regionaal Historisch Centrum Limburg (Rijksarchief) in Maastricht, 2015
Rijksarchief Limburg = voormalig Franciscaner- klooster
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), vm. rijksarchief, tegenwoordig gevestigd in een voormalig Franciscanerklooster in Maastricht
Informatiebord Franciscanerklooster/archief
Informatiebord Franciscanerklooster/archief
Links: komp ofwel schepenkist waarin de archieven van Meerlo werden bewaard (1645(), thans in Rijksarchief van Limburg; rechts: doxaal in de Minderbroederkerk met de muurschildering van de Annunciatie, begin 16 eeuw (Studio Oerlemans van Reeken)
Links: komp ofwel schepenkist waarin de archieven van Meerlo werden bewaard (1645(), thans in Rijksarchief van Limburg; rechts: doxaal in de Minderbroederkerk met de muurschildering van de Annunciatie, begin 16 eeuw (Studio Oerlemans van Reeken)
Koor van de Minderbroeders- ofwel Franciscanerkerk in Maastricht, 14e eeuw, de Commandantswoning,18e eeuw met restant van de middeleeuwse kruisgang en de koffiekamer van het Rijksarchief in Limburg (Oerlemans van Reeken studio)
Koor van de Minderbroeders- ofwel Franciscanerkerk in Maastricht, 14e eeuw, de Commandantswoning,18e eeuw met restant van de middeleeuwse kruisgang en de koffiekamer van het RHCL (Oerlemans van Reeken studio)
In een uitgave ‘De Oude Minderbroeders'(Maastrichts Silhouet 12) is ook een hoofdstuk gewijd aan de overgang naar rijksarchief
Vooromslag van boek: Een nieuwe huisvesting voor het rijksarchief Limburg. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1996

MIDDELBURG

Abdijgebouw met huisvesting van het Rijksarchief van Zeeland in Middelburg
Abdijgebouw met huisvesting van het Rijksarchief van Zeeland in Middelburg
Voorgevel van het vroegere archiefgebouw aan de Lange Sint Pieterstraat (1914)
Voorgevel van het vroegere archiefgebouw aan de Lange Sint Pieterstraat (1914)
Vm. Industrie- en huishoudschool met archiefgebouw Middelburg, circa 1920
Vm. Industrie- en huishoudschool met archiefgebouw Middelburg, circa 1920
Als het begin van een algehele vernieuwing van alle rijksarchieven in Nederland opende minister mr. Maarten Vrolijk (rechts op de foto) op 27 januari 1966 het vernieuwde rijksarchief van Zeeland in Middelburg
Als het begin van een algehele vernieuwing van alle rijksarchieven in Nederland opende minister mr. Maarten Vrolijk (rechts op de foto) op 27 januari 1966 het vernieuwde rijksarchief van Zeeland in Middelburg

De vm. bibliotheek in het Van de Perrehuis, gemaakt door Van Baurscheit’s atelier in Antwerpen. Foto Marco de Nood, januari 2000. In dat jaar vond de restauratie en nieuwbouw plaats van de Perrehuis in Middelburg.

Middelburg: Zeeuws Archief is ontstaan door samengaan van het Rijksarchief in Zeeland en de stadsarchieven van Middelburg en Veere. Gesitueerd in en naast het patricische Van de Perrehuis, een stadspaleis daterend uit 1766
Middelburg: Zeeuws Archief is ontstaan door samengaan van het Rijksarchief in Zeeland en de stadsarchieven van Middelburg en Veere. Gesitueerd in en naast het patricische Van de Perrehuis, een stadspaleis daterend uit 1766
Het Zeeuws Archief in Middelburg
Het Zeeuws Archief in Middelburg
Foto's van gebouw en leeszaal van het Zeeuws Archief in Middelburg
Foto’s van gebouw en leeszaal van het Zeeuws Archief in Middelburg

NAALDWIJK

Studiezaal van het Westlands Archief in Naaldwijk
Studiezaal van het Westlands Archief in Naaldwijk

NAARDEN

Voorgevel stadsarchief Naarden. Tevens streekarchief voor Bussum, Muiden en Huizen
Voorgevel stadsarchief Naarden. Tevens streekarchief voor Bussum, Muiden en Huizen

NIJMEGEN

Regionaal Archief aan het het Mariënburg in Nijmegen, gelegen naast de openbare bibliotheek
Regionaal Archief aan het het Mariënburg in Nijmegen, gelegen naast de openbare bibliotheek
Plein Mariënburg in Nijmegen met links het archief- en rechts daarvan het bibliotheekgebouw
Plein Mariënburg in Nijmegen met links het archief- en rechts daarvan (in gele steen) het bibliotheekgebouw
Vooromslag van folder regionaal archief Nijmegen
Vooromslag van folder regionaal archief Nijmegen
Gemeentearchivaris  van Regionaal Archief Nijmegen mw. C.C. van der Woude (VNG Magazine 28 januari 2005) (foto Joost Grol)
Boekenlegger regionaal archief Nijmegen
Ommzezijde bladwijzer archief Nijmegen

Gratis gecombineerde rondleidingen bibliotheek en archief. Sinds de gerealiseerde doorgang tussen het Regionaal Archief Nijmegen en de Bibliotheek is het nog eenvoudig geworden om de schatten van beide instellingen te ontdekken. Tijdens de gratis rondleidingen krijgt men een uniek kijkje voor en achter de schermen van de bieb en het archief en staat de bezoeker oog in oog met de bijzondere bronnen uit de rijke geschiedenis van de (met Maastricht) oudste stad van Nederland. De rondleidingen vinden tot en met juni derde donderdag van de maand plaats van 19 tot 20 uur. De rondleidingen starten in de hal van de bibliotheek. Aanmelden kan per mail via marienburg@obgz.nl     Data 2015: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni. OSS

Voorzijde stadsarchief Oss
Voorzijde stadsarchief Oss
Depot stadsarchief Oss (foto Pieter Roskam)
Depot stadsarchief Oss (foto Pieter Roskam)
Collage stadsarchief Oss
Collage stadsarchief Oss
Oss

OUDENBOSCH

Het nieuwe pand van het Regionaal Archief West-Brabant in Oudenbosch (foto Studio Aksento)
Het nieuwe pand van het Regionaal Archief West-Brabant in Oudenbosch (foto Studio Aksento)

PURMEREND

Gebouw van Waterlands Archief in Purmerend
Gebouw van Waterlands Archief in Purmerend

RENKUM

Opslag gemeentearchief Renkum
Opslag gemeentearchief Renkum, tegenwoordig zich bevindend in het Gelders Archief te Arnhem

ROERMOND

Logo gemeentearchief Roermond. Men beschikt over een beeldbank
Het archief is in het gemeentehuis van Roermond gehuisvest
Het archief van Roermond was lange tijd gevestigd in het gemeentehuis van Roermond (foto Cord Beckmann). Het gemeentearchief is een van de oudere archieven in ons land. Al in 1866 is Jean Baptiste Sivré (later ook rijksarchivaris Limburg en overleden in 1889) als gemeentearchivaris benoemd.
Het tegenwoordige pand van het gemeentearchief Roermond in de Swalmerstraat 12
Interieurfoto depot gemeentearchief Roermond
Bisscchoppelijk archief, naast bisschoppelijk paleis in Roermond (rijksmonument)

ROOSENDAAL

Gemeentearchief Roosendaal, N.Br.
Gemeentearchief Roosendaal, N.Br.
Huisvesting van gemeentearchief Roosendaal
Huisvesting van gemeentearchief Roosendaal
Entree van archief en museum Roosendaal
Entree van archief en museum Roosendaal
Leeszaal van archief en museum Roosendaal
Leeszaal van archief en museum Roosendaal

ROTTERDAM

Scan1717

Het voormalig archiefgebouw Rotterdam aan de Mathenesserlaan, van 1900 tot 1998 hier gevestigd

Vm. archiefgebouw Rotterdam
Vm. archiefgebouw Rotterdam (1900-1998) op een prentbriefkaart.
Scan1718

Het Schielandhuis waar het Rotterdams archief voor 1900 was gehuisvest

Voorgevel Schielandhuis in Rotterdam
Scan1716

De rotonde van het oude stadhuis Rotterdam als opslagplaats van archivalia

Foto van het vroegere gemeentearchief van Rotterdam
Foto van het vroegere gemeentearchief van Rotterdam, van 1900-1998 gevestigd, aan de Mathenesserlaan, ontworpen in 1898 door D.Loogeman, een rijk gedecoreerd gebouw, beschermd als rijksmonument.
Het vm. gemeentearchiefgebouw is aangekocht door het consulaat van Angloa. Die gaf eind februari 2015 zonder overleg opdracht de voorgevel wit te schilderen. Vanwege de kwetsbare zandsteen is het gebouw, een rijksmonument, daarmee onherstelbaar bgeschadigd.
Het vm. gemeentearchiefgebouw is aangekocht door het consulaat van Angola. Die gaf eind februari 2015 zonder overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam, opdracht de voorgevel wit te schilderen. Vanwege de kwetsbare zandsteen is het gebouw, een rijksmonument, daarmee onherstelbaar beschadigd. (foto Jan de Groen)
Voor het stadhuis aan de Coolsingel wordt verwezen naar het huidig gemeentearchief in Rotterdam
Voor het stadhuis aan de Coolsingel wordt verwezen naar het huidig gemeentearchief in Rotterdam
Rot

Voorgevel stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651

Huidige huisvesting van Gemeentearchief Rotterdam
Huidige huisvesting van Gemeentearchief Rotterdam
Het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) met archief en bibliotheek is in 1993 ontworpen door Jo Coenen
Het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) in Rotterdam met archief en bibliotheek is in 1993 ontworpen door Jo Coenen = Het Nieuwe Instituut.
Nog een afbeelding van het NAI in Rotterdam
Nog een afbeelding van het NAI in Rotterdam, tegenwoordig Het Nieuwe Instituut geheten

SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam

Schiedam
Het gemeentearchief van Schiedam bevindt zich op de derde etage van het stadshuis, hier gezien vanaf het Stadserf
Het gemeentearchief van Schiedam bevindt zich op de derde etage van het stadshuis, hier gezien vanaf het Stadserf

SCHOONHOVEN

Interieur archief Krimpenerwaard, Schoonhoven
Interieur archief Krimpenerwaard, Schoonhoven

SCHOORL

Interieur oude raadhuis van Schoorl met archiefkasten
Interieur oude raadhuis van Schoorl met archiefkasten

SCHOUWEN-DUIVELAND

Zierikzee2

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland in Zierikzee waar zich het gemeentearchief bevindt.

In het onderzoek van BRAIN naar de kwaliteit van de dienstverlening in 2017 scoorde het archief van Schouwen Duivelabd als 1 na hoogste na het IISG. Complimenten!
Zierikzee1

                                                            Archievendag Zierikzee

Studiezaal gemeentearchief Schouwen-Duiveland
Studiezaal gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee
Scan1431

Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland geeft een eigen nieuwsbrief uit.

SITTARD

Gebouw van Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
Gebouw van Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
Studiezaal Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
Studiezaal Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
De nieuwe archiefbewaarplaats Sittard-Geleen is op 28 juni 2015 in gebruik genomen.
De nieuwe archiefbewaarplaats Sittard-Geleen is op 28 juni 2015 in gebruik genomen.
Erfgoedcentrum de Domijnen in Sittard-Geleen

SLUIS (OOSTBURG)

Ontwerp nieuwbouw archief gemeente Sluis te Oostburg
Ontwerp nieuwbouw archief gemeente Sluis te Oostburg
Het nieuwe archief Sluis in Oostburg (foto Peter Nicolai)
Het nieuwe archief Sluis in Oostburg, gerealiseerd door bouwbedrijf De Delta (foto Peter Nicolai)

TERNEUZEN

Leeszaal gemeentearchief Terneuzen
Leeszaal gemeentearchief Terneuzen

THOLEN, gevestigd Hof van Tholen 2

Tholen, archiefdepot
Archief Tholen, 1991, met links archivaris Zuurdeeg
Kijkje in het archief in Tholen in het nieuwe gemeentehuis (De Stem, foto Willem Mieras, 2009)
Kijkje in het archief in Tholen in het nieuwe gemeentehuis (De Stem, foto Willem Mieras, 2009)
leeszaal gemeentearchief Tholen
Lancering van website in archief Tholen, 14 december 2012 (foto Rien Burgers)
Lancering van website in archief Tholen, 14 december 2012 (foto Rien Burgers)

TIEL

Regionaal Archiefgebouw Rivierenland in Tiel
Regionaal Archiefgebouw Rivierenland in Tiel
Archiefgebouw Tiel
Studiezaal van het vernieuwd archief in Tiel
Studiezaal van het vernieuwd archief in Tiel

TILBURG

Een tentoonstelling in het stadhuis van Tilburg rond carnaval in 1980 was georganiseerd door het gemeentearchief van de 'schoonste stad van het land'.
Een tentoonstelling in het stadhuis van Tilburg rond carnaval in 1980 was georganiseerd door het gemeentearchief van de ‘schoonste stad van het land’.
Regionaal Historisch Centrum Tilburg aan Kazernehof (foto Frans van der Ameijde)
Regionaal Historisch Centrum Tilburg aan Kazernehof (foto Frans van der Ameijde)
Heropening van het vernieuwde R.H.C. Tilburg, samen met Stadsmuseum, 11-9-2014 met digitale handtekening onder een document door loco-burgemeester mw. Marcelle Hendrickx
Heropening van het vernieuwde R.H.C. Tilburg, samen met Stadsmuseum, 11-9-2014 met digitale handtekening onder een document door loco-burgemeester mw. Marcelle Hendrickx
Interieurfoto gemeentearchief Tilburg
Interieurfoto gemeentearchief Tilburg
Archiefgebouw bij Audax Textielmuseum in Tilburg
Archiefgebouw bij Audax Textielmuseum in Tilburg

UTRECHT

De Domkerk met archiefkamer in Utrecht
De Domkerk met archiefkamer in Utrecht
Samuel Muller werkend in de archieven van de Dom van Utrecht in 1901
Samuel Muller werkend in de archieven van de Dom van Utrecht in 1901
Voormalig archiefgebouw Utrecht aan de Drift Utrecht, 1959
Voormalig archiefgebouw Utrecht aan de Drift Utrecht, 1959
Utrecht

Het vroegere gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat in Utrecht op een oude prentbriefkaart, tegenwoordig huisvesting van het Utrechts Archief

Archiefgebouw Utrecht
Archiefgebouw van het Utrechts Archief
Rechts het voormalig kantongerecht en links de vm. arrondissementsrechtbank in Utrecht, tegenwoordig stadsarchief Utrecht, tevens gevestigd in de daarachter gelegen vroegere Benedictijnerabdij Sint Paulus, waar thans een fraaie tentoonstellingsruimte is ingericht door het Utrechtse archief.
Rechts het voormalig kantongerecht en links de vm. arrondissementsrechtbank in Utrecht, tegenwoordig stadsarchief Utrecht, tevens gevestigd in de daarachter gelegen vroegere Benedictijnerabdij Sint Paulus, waar thans een fraaie tentoonstellingsruimte is ingericht door het Utrechtse archief.
Interieurfoto van het Utrechts Archief
Interieurfoto van het Utrechts Archief

Het plein voor het Utrechts Archief tijdens de viering van de Stadsdag in 2012(Ge 2016, p.29):

Utrecht
Minicard van het Utrechts Archief, gevestigd in het Museumkwartier, Hamburgerstraat 28
Minicard van het Utrechts Archief, gevestigd in het Museumkwartier, Hamburgerstraat 28. Het archief bevat 19 kilometer archieven.
Voorzijde van een brochure over de middeleeuwse St.Paulusabdij, op welke plaats zich later de rechtbank vestigde en tegenwoordig het archief van Utrecht is gehuisvest.
Voorzijde van een brochure over de middeleeuwse St.Paulusabdij, op welke plaats zich later de rechtbank vestigde en tegenwoordig het archief van Utrecht is gehuisvest.
Een bezoek aan het archief van Utrecht is de moeite waard. Bevat een tentoonstellingruimte en filmzaal, waar beschikbare films naar keuze kunnen worden bekeken. Het adres is: Hamburgerstraat 128 en de openingstijden zijn van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur en op zaterdag en zondag van 12.30-17 uur. DE toegang is gratis.
Een bezoek aan het archief van Utrecht is de moeite waard. Bevat een tentoonstellingruimte en filmzaal, waar beschikbare films naar keuze kunnen worden bekeken. Het adres is: Hamburgerstraat 28 en de openingstijden zijn van dinsdag tot zaterdag van 10-17 uur en op zaterdag en zondag van 12.30-17 uur. DE toegang is gratis.
Scan1561

VEERE

Archief Veere. Aquarel vervaardigd door Johannes Bosboom in de 19e eeuw met figuren in 17e eeuwse kledij (Rijksmuseum Amsterdam)
Archief Veere. Aquarel vervaardigd door Johannes Bosboom in de 19e eeuw met figuren in 17e eeuwse kledij (Rijksmuseum Amsterdam)

VEGHEL

Gemeentearchief Veghel
Gemeentearchief Veghel

(VELSEN)

Voormalig gemmeentearchivaris Syben Rolle in gemeentearchief Velsen, tegenwoordig opgenomen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem
Voormalig gemmeentearchivaris Syben Rolle in gemeentearchief Velsen, tegenwoordig opgenomen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem

VENLO

Gemeentearchief Venlo
Gemeentearchief Venlo
Venlo

                                                         Entree gemeentearchief Venlo

VLAARDINGEN

Stadsarchief, Plein Emaus, voormalig stadhuis Vlaardinger Ambacht
Stadsarchief, Plein Emaus, voormalig stadhuis Vlaardinger Ambacht
Inter

                        Interieur archief in raadhuis Vlaardingerambacht, 1905

VLAGTWEDDE

Verbouwing van de archiefbewaarplaats in Vlagtwedde
Verbouwing van de archiefbewaarplaats in Vlagtwedde
Kijkje in de vernieuwde archiefbewaarplaats in Vlagtwedde. O.a. het luchtbehandelingskanaal is angepast
Kijkje in de vernieuwde archiefbewaarplaats in Vlagtwedde. O.a. het luchtbehandelingskanaal is angepast

VLISSINGEN

Oude kaart van voorgevel vm. stedelijk museum en oud archief Vlissingen
Oude kaart van voorgevel vm. stedelijk museum en oud archief Vlissingen
Gebouw van gemeentearchief Vlissingen
Gebouw van gemeentearchief Vlissingen
Gemeentearchief Vlissingen, Oost- en West Souburg en Rithen
Gemeentearchief Vlissingen, Oost- en West Souburg en Rithen

VOORNE-PUTTEN

De studiezaal in het streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg
De studiezaal in het streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg

WAGENINGEN

Archiefdepot in gemeentehuis van Wageningen
Archiefdepot in gemeentehuis van Wageningen

WEERT

Studiezaal Archief Erfgoedhuis Weert
Studiezaal Archief Erfgoedhuis Weert

WIJK BIJ DUURSTEDE

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede
De redding van een verdronken archief; Wijk bij Duurstede is ramp bijna te boven (1) VNG Magazine, 2003, nummer 18/19, pagina 14
De redding van een verdronken archief; Wijk bij Duurstede is ramp bijna te boven (2). Uit: VNG Magazine, 2003, nummer 18/19, pagina 15.

WOERDEN

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden
Nieuw Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 26 juni 2019 geopend net met 7,3 kilometer archieven uitgebreid

ZAANSTAD

Het gemeentearchief van Zaanstad in Koog aan de Zaan (foto René Ros, 2002)
Het gemeentearchief van Zaanstad in Koog aan de Zaan (foto René Ros, 2002)

ZEIST

Gemeentearchief Zeist, het Rond
Gemeentearchief Zeist (en Utrechtse Heuvelrug), het Rond
De eerste 30 cenitimer van 42 meter parochiearchief van de St. Josephkerk overgedragen aan het gemeentearchief Zeist, 1 februari 2015
De eerste 30 cenitimer van 42 meter parochiearchief van de St. Josephkerk overgedragen aan het gemeentearchief Zeist, 1 februari 2015

ZIERIKZEE, zie: Schouwen Duiveland

ZUTPHEN

Foto uit circa 1965 van Museum en Archiefgebouw Zutphen
Foto uit circa 1965 van Museum en Archiefgebouw Zutphen
Interieurfoto Regionaal Archief Zutphen
Interieurfoto Regionaal Archief Zutphen (omvat Brummen, Lochem en Zutphen)

ZWOLLE

Zwolle: Sassenpoort in gebruik als archiefgebouw
Zwolle: Sassenpoort in gebruik als archiefgebouw
Nieuwe gebouw van het rijksarchief Overijssel: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle
Nieuwe gebouw van het rijksarchief Overijssel: Historisch Centrum Overijssel in Zwolle
Publieksingang Historisch Centrum Overijssel, Van Wervelinkhovenstraat, Zwolle
Publieksingang Historisch Centrum Overijssel, Van Wervelinkhovenstraat, Zwolle

======================================================

archief1
Vooromslag boek door dr.W.J.Formsma en mr.F.C.J.Ketelaar. Gids voor de Nederlandse archieven. Bussum, 1975
archief2.jpg
Voorzijde van ‘Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven’. Bussum, Unieboek, 1979
cartoon1
De digitale archivaris. Cartoon door Toos en Henk
cartoon2
Cartoon door Alex van Koten
cartoon3
Cartoon van Herman van Straaten
Cartoon in verband met Gelders Archief: Duurzame nieuwbouw met optimale isolatie (Pan/Pantoons)
Cartoon in verband met Gelders Archief: Duurzame nieuwbouw met optimale isolatie (Pan/Pantoons)
Ansichtkaart uit een setje in 2003 uitgegeven ansichtkaarten door Tresoar, Groninger Archieven, Nederlands-Russisch Archiefcentrum (NRAC), Drents Archief, Historisch Centrum Overijssel (HCO), Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Rijksarchief in Noord-Holland, Archiefdienst voor Kennemerland, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie,Nationaal Archief, Stadsarchief Dordrecht, Haags Gemeentearchief, Hoofheemraadschap van Delfland, Rijksarchief in Noord-Brabant
Ansichtkaart uit een setje in 2003 uitgegeven ansichtkaarten door Tresoar, Groninger Archieven, Nederlands-Russisch Archiefcentrum (NRAC), Drents Archief, Historisch Centrum Overijssel (HCO), Gelders Archief, Het Utrechts Archief, Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Rijksarchief in Noord-Holland, Archiefdienst voor Kennemerland, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie,Nationaal Archief, Stadsarchief Dordrecht, Haags Gemeentearchief, Hoofheemraadschap van Delfland, Rijksarchief in Noord-Brabant
Nog een kaart uit archieven-promotiesent 2003, in dit geval een uitgave van De Ree Archiefsystemen, Groningen
Nog een kaart uit archieven-promotieset 2003, een uitgave van De Ree Archiefsystemen, Groningen
In Salt Lake City, Utah, worden in het archief van de Mormonenkerk gegevens bewaard van miljoenen personen, ook uit Nederland
In Salt Lake City, Utah, worden in het archief van de Mormonenkerk gegevens bewaard van miljoenen personen, ook uit Nederland
In 1998 debuteerde de New Yorkse schrijfster en journaliste Martha Cooley met 'The Archivist'. Deze roman werd meteen een bestseller en verscheen nog in hetzelfde jaar in een Nederlandse vertaling bij Prometheus onder de titel 'De Archivaris; een liefdesgeschiedenis'.
In 1998 debuteerde de New Yorkse schrijfster en journaliste Martha Cooley met ‘The Archivist’. Deze roman werd meteen een bestseller en verscheen nog in hetzelfde jaar in een Nederlandse vertaling bij Prometheus onder de titel ‘De Archivaris; een liefdesgeschiedenis’.
Voorzijde van strip 'De Archivaris'
Voorzijde van strip ‘De Archivaris’ door Schuiten & Peeters (uitgegeven door Casterman)
Jan van Hout (1542-1609) was behalve secretaris ook stadsarchivaris van Leiden. Postzegel uit 1950
Jan van Hout (1542-1609) was behalve secretaris ook stadsarchivaris van Leiden. Postzegel uit 1950
Herdenkingspostzegel voor de politicus G.Groen van Prinsterer (1801-1876) uit 1976. Hij was 1836 tot 1873 de eerste directeur van het Koninklijk Huisarchief in Den Haag
Herdenkingspostzegel voor de politicus G.Groen van Prinsterer (1801-1876) uit 1976. Hij was 1836 tot 1873 de eerste directeur van het Koninklijk Huisarchief in Den Haag
In 2005 wijdde de Belgische Posterijen een postzegel aan J.H.van Dale (1828-1878), lexicograaf, die van 1855 tot 1872 werkte als gemeentearchivaris van Sluis in Zeeuwsvlaanderen
In 2005 wijdde de Belgische Posterijen een postzegel aan J.H.van Dale (1828-1878), lexicograaf, die van 1855 tot 1872 werkte als gemeentearchivaris van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen
Hendrik van Wijn Penning [vernoemd naar de eerste rijksarchivaris tot 1831], in 2009 tijdens de Haarlemse KVAN-dagen [Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland] uitgereikt aan Rienk Jonker.
Hendrik van Wijn Penning [vernoemd naar de eerste rijksarchivaris tot 1831], in 2009 tijdens de Haarlemse KVAN-dagen [Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland] uitgereikt aan Rienk Jonker, gemeentearchivaris van Leeuwarden.
Geschilderd portret door F.H.Bach van archivaris jhr.mr.J.A.Feith (1858-1913). Hij volgde in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris in de provincie Groningen. Feith stelde in 1898 een handleiding voor de archivistiek op, in samenwerking met de archivarissen Muller (Utrecht) en professor Fruin (Middelburg, later Algemeen Rijksarchivaris van 1912-1933.
Geschilderd portret door F.H.Bach van archivaris jhr.mr.J.A.Feith (1858-1913). Hij volgde in 1892 zijn vader op als rijksarchivaris in de provincie Groningen. Feith stelde in 1898 een handleiding voor de archivistiek op, in samenwerking met de archivarissen Samuel Muller (Utrecht) en professor Robert Fruin (Middelburg, later Algemeen Rijksarchivaris van 1912-1933. Gedrieën hebben zij in 1891 de Vereeniging van Archivarissen opgericht.
Tekening door Cornelis Veth van Samuel Muller Fz. (1848-1922), gemeentearchivaris, rijksarchivaris Utrecht en museumdirecteur van 1873 tot 1893. Hij was zoon van de antiquaar/veilinghouder/bibliograaf Frederik Muller
Tekening door Cornelis Veth van Samuel Muller Fz. (1848-1922), gemeentearchivaris, rijksarchivaris Utrecht en museumdirecteur van 1873 tot 1893. Hij was zoon van de antiquaar, veilinghouder en bibliograaf Frederik Muller
Portret van Robert Fruin Th. Azn. (1857-1935), rijksarchivaris van Zeeland van 1894 tot 1912, vervolgens algemene rijksarchivaris en directeur van het Algemeen Rijksarchief (ARA) tot 1933.
Portret van Robert Fruin Th. Azn. (1857-1935), rijksarchivaris van Zeeland van 1894 tot 1912, vervolgens algemene rijksarchivaris en directeur van het Algemeen Rijksarchief (ARA) tot 1933.
Isabelle Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was een archivaris pur sang die bijna haar leven lang, ook na haar pensionering in 1978 was verbonden aan het Amsterdamse gemeentearchief. Zij heeft talrijke onderzoekers bij zoekwerk geholpen en een groot aantal publicaties op haar naam staan.


Isabelle Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was een archivaris pur sang die bijna haar leven lang, ook na haar pensionering in 1978 was verbonden aan het Amsterdamse gemeentearchief. Zij heeft talrijke onderzoekers bij zoekwerk geholpen en schreef een groot aantal publicaties.

GEMEENTEARCHIVARISSEN HAARLEM

Portret van de eerste officiële gemeentearchivaris van Haarlem mr.A.J.Enschedé, die deze functie van 1857 tot 1896 vervulde.
Portret van de eerste officiële gemeentearchivaris van Haarlem mr.A.J.Enschedé, die deze functie van 1857 tot 1896 vervulde. Hij was tevens stadsbibliothecaris van 1874 tot 1895.
Jan Willem Enschede (1865-1926), archivaris en bibliothecaris te Haarlem van 1896 tot 1902 (foto RKD)
Jan Willem Enschede (1865-1926), stadsarchivaris en stadsbibliothecaris te Haarlem van 1896 tot 1902 (foto RKD)
Cornelis Jacobus Gonnet (1842-1926), op deze foto helemaal rechts kwam op 14-jarige leeftijd als volontair in dienst van de gemeente Heemstede. Van klerk klom hij op tot archivaris met uiteindelijk de functies van gemeente-, provinciaal en rijksarchivaris
Cornelis Jacobus Gonnet (1842-1926), op deze foto helemaal rechts kwam op 14-jarige leeftijd als volontair in dienst van de gemeente Heemstede. Van klerk klom hij op tot archivaris met uiteindelijk de functies van gemeente-, provinciaal en rijksarchivaris

Op bovenstaande foto uit 1917 is de Bisschoppelijke Commissie afgebeeld. Deze bestond uit van links naar rechts: pater De Jong, de heer G.Th.M.van den Bosch uit Alkmaar, pater J.A.F.Kronenberg CssR uit Roermond, Deken Ooms, mgr. J.J.Graaf, Deken en pastoor uit Ouderkerk aan de Amstel, staande Jan Stuyt, architect te Amsterdam en helemaal rechts archivaris C.J.Gonnet.

Portretje van archivaris C.J.Gonnet (1842-1926). In 1901 was hij medeoprichter van de Vereniging Haerlem.
Portretje van archivaris C.J.Gonnet (1842-1926). In 1901 was hij medeoprichter van de Vereniging Haerlem.
Drs. Jaap Temminck, sinds 1966 werkzaam in het Haarlems archief en vanaf 1973 als gemeente-archivaris is hoofdpersoon in een filmpje dat ook op het internet staat: 'De archivaris on Vimeo'. Met Marian de Haan en de in 2008 overleden adj.archivaris dr.Florence Koorn heeft hij zo'n 30 jaar gewerkt aan een nieuwe inventarisatie van het Haarlemse archief, welke in 2013 is voltooid.
Drs. Jaap Temminck, sinds 1966 werkzaam in het Haarlems archief en vanaf 1973 als gemeente-archivaris is hoofdpersoon in een filmpje dat ook op het internet staat: ‘De archivaris on Vimeo’. Met Marian de Haan en de in 2008 overleden adj.archivaris dr.Florence Koorn heeft hij zo’n 30 jaar gewerkt aan een nieuwe inventarisatie van het Haarlemse archief (1573-1813 met bijna 8.500 nummers), welke in 2013 is voltooid.
Potret van Gerda H.Kurtz (1899-1989). Zij was van 1936 (toen de Janskerk als archief is ingericht) tot 1964 gemeentearchivaresse van Haarlem. Was woonachtig in Heemstede en publiceerde o.a. over Kenau Simonsdr. Hasselaer
Portret van Gerda H.Kurtz (1899-1989). Zij was van 1936 (toen de Janskerk als archief is ingericht) tot 1964 gemeentearchivaresse van Haarlem. Was woonachtig in Heemstede en publiceerde o.a. over Kenau Simonsdr. Hasselaer

==========================================

AUGUST SASSEN (Helmond)

Necrologie August Sassen. Uit: De Prins, 1913
Necrologie August Sassen. Uit: De Prins, 1913
Ex libris van August Sassen (1853-1913), die o.a. als archivaris aan het gemeentearchief van Helmond was verbonden.
Ex libris van August Sassen (1853-1913), die o.a. als archivaris aan het gemeentearchief van Helmond was verbonden.

HENDRIK OUWERLING (Deurne)

Foto van H(endrik) N.Ouwerling (1861-1932) uit omstreeks 1928
Foto van H(endrik) N.Ouwerling (1861-1932) uit omstreeks 1928. Zijn jongere broer F.H.M.Ouwerling (1883-1960) was gemeentearchivaris van Tilburg

Het was Hendrik Ouwerling, onderwijzer en heemkundige uit Deurne, in leven ook eigenaar en hoofdredacteur van de krant ‘Zuid-Willemsvaart’ in Helmond die via diens publicaties mijn belangstelling wekte voor plaatselijke en regionale geschiedenis. Vanuit het gemeentearchief in Deurne schreef Ouwerling een uitvoerige ‘Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden, welk boek in 1933, één jaar na zijn overlijden is verschenen. Aan Hendrik Ouweling als emancipator van Peelland wijdde ik als leerling van het Carolus Borromeus College (HBS) in Helmond mijn eerste artikel, gepubliceerd in het schoolblad.

Exlibris van H.N.Ouwerling, ontworpen door Johan Jacobs. Ouwerling beschikte in zijn huis 'de Romeyn' in Deurne over een indrukwekkende bibliotheek waarvan de jonge plaatsgenoot Antoon Coolen dankbaar gebruik maakte.
Exlibris van H.N.Ouwerling, ontworpen door Johan Jacobs. Ouwerling beschikte in zijn huis ‘de Romeyn’ in Deurne over een indrukwekkende bibliotheek waarvan de jonge plaatsgenoot Antoon Coolen dankbaar gebruik maakte.

J.J.M.HEEREN (HELMOND)

Foto van Jacques J.M.Heeren, archivaris van Helmond en bestuurslid van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, die talrijke publicaties over Helmond en Brabant op zijn naam heeft staan, o.a. een 'Biographisch Woordenboek van Helmond' (1920)
Foto van Jacques J.M.Heeren, archivaris van Helmond en bestuurslid van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Hij heeft talrijke publicaties over Helmond en Brabant op zijn naam staan, o.a. een ‘Biographisch Woordenboek van Helmond’ (1920) en ‘Geschiedenis van het raadhuis en de heren van Helmond (1938)

Twee archivarissen die in de jaren tussen circa 1953 en 1963 mijn interesse voor het archivariaat en regionale geschiedenis hebben gewekt zijn: 1) Jac. J.M.Heeren, stadsarchivaris van Helmond, die mij diverse malen bij hem thuis ontving en meenam naar het archief in het kasteel-raadhuis van Helmond. Een bescheiden man, die op een wetenschappelijke wijze te werk ging, 2) de flamboyante E(mile) J.Th.A.M.van Emstede (1911-1994). Na in Drenthe als archivaris te hebben gewerkt is hij in 1958 benoemd als streekarchivaris van Peelland (Deurne), waaronder destijds ook het historisch archief van de toenmalige gemeente Mierlo ressorteerde. Hij zette een reeks ‘Varia Peellandiae Historiae ex fontibus’ op waarin voor het eerst talrijke archiefstukken in druk verschenen en publiceerde een aantal gemeentelijke archiefinventarissen. Intussen zijn de archieven van zowel Deurne (Peelland) als Helmond overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven.

Foto genomen bij het zilveren ambtsjubileum van drs. H.Schurink, archivaris van Tilburg. Naast hem E.van Emstede, archivaris van Peelland en daarnaast H.Douma, ass.archivaris van Sint Anthonis

ERIC HENNEKAM

Eric Hennekam, op deze foto in actie in het gemeentearchief Schiedam staat aan de basis van de site archieven.org met archiefzoeker.nl. (een databank voor het zoeken naar personen en documenten).
Eric Hennekam, op deze foto in actie in het gemeentearchief Schiedam, staat aan de basis van de site archieven.org met archiefzoeker.nl. (een databank voor het zoeken naar personen en documenten).
Eric Hennekam, excellent internetarchivaris (Fabian)

SYMPOSIUM 2014 in Noord-Hollands Archief over bedrijvigheid in Velsen

Voorzijde programma 5e symposium in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, gewijd aan bedrijvigheid en archieven Velsen
Voorzijde programma 5e symposium in het Noord-Hollands Archief (NHA) te Haarlem, gewijd aan bedrijvigheid en archieven Velsen, en georganiseerd door de Stichting Vrienden van het NHA.
Programma symposium Velsen in Janskerk NH-Archief Haarlem, 15 december 2014
Programma symposium Velsen in Janskerk NH-Archief Haarlem, 15 december 2014

=========

Een vanwege zijn historische denkbeelden controversieel archivaris was Albert Delahaye (1915-1997). Hij was achtereenvolgens volontair aan het Rijksarchief te Maastricht, 1941-1943; gemeentearchivaris van Kerkrade, 1943-1946; adjunct-archivaris van Nijmegen, 1946-1980; archivaris van Nassau Brabant, 1957-1980. Voorts ere-archivaris van Tournehem-sur-la-Hem, Pas de Calais, Frankrijk. In 1980 publiceerde hij: ‘Memoires van een archivaris’.
Portret van archivaris Albert Delahaye (1915-1987)

=====================================================

Cartoon van Fokke & Sukke
Cartoon van Fokke & Sukke
cartoon Donald Duck
(Peter van Straten)
(Peter van Straaten)
Mw.Sushma Prasad (1962) beheert sinds het overlijden van haar echtgenoot het overheidsarchief van de deelstaat Bihar in India
Mw.Sushma Prasad (1962) beheert sinds het overlijden van haar echtgenoot het overheidsarchief van de deelstaat Bihar in India


Rechtbankarchivaris Michael Nyere in Uganda op zoek naar een dossier

Logo van Archive Team Warrior
Logo van Archive Team Warrior

===============================================================

ARCHIEFGEBOUWEN BELGIE

Van België verzamelde ik ongeveer 500 prentbriefkaarten van bibliotheken en ruim 50 van archiefinstellingen. De helft uit de laatste categorie wordt hieronder naar plaats alfabetisch geordend weergegeven, aangevuld met foto’s via scans en/of het internet

Prentenkabinet

Prentenkabinet, deel uitmakend van museum Plantijn Moretus, Antwerpen

Rijksarchief Antwerpen, Verstraeteplein (+ standbeeldje jong meisje)
Rijksarchief Antwerpen, Door Verstraeteplaats 5, tussen Schorpioenstraat en Bosduifstraat (+ standbeeldje jong meisje)
Rijksarchief provincie Antwerpen in Beveren
Rijksarchief provincie Antwerpen in Beveren
Zijaanzicht van rijksarchief Beveren
Zijaanzicht van rijksarchief Beveren
In deze kist met 13 sloten vergrendeld was in de 16e/17e eeuw het archief van de stad Antwerpen opgeborgen
In deze kist met 13 sloten vergrendeld (overeenkomend met het aantal bestuurders) was vanaf de13e eeuw eeuw het archief van de stad Antwerpen opgeborgen
Nog een foto van de middeleeuwse archiefbewaarkist van de stad Antwerpen
Nog een foto van de middeleeuwse archiefbewaarkist van de stad Antwerpen
Plaatje bij tentoonstelling 450 jaar stadhuis Antwerpen (2015)
Plaatje bij tentoonstelling 450 jaar stadhuis Antwerpen (2015)
Voormalige leeszaal stadsachief Antwerpen, 1960. In 1794 bepaalde het Franse bestuur dat de archieven beschikbaar moesten zijn voor onderzoekers. Zij konden terecht in de leeszaal op de derde verdieping van het stadhuis
Voormalige leeszaal stadsachief Antwerpen, 1960. In 1794 bepaalde het Franse bestuur dat de archieven beschikbaar moesten zijn voor onderzoekers. Zij konden terecht in de leeszaal op de derde verdieping van het stadhuis
Archiefrekken op de hoogste verdieping van stadhuis Antwerpen. De archieven werden op een gegeven moment zo omvangrijk dat ze ook russen de gebinten werden gezet. Op de foto is de overkapping van de aanvankelijk open binnenkoer te zien.
Archiefrekken op de hoogste verdieping van stadhuis Antwerpen. De archieven werden op een gegeven moment zo omvangrijk dat ze ook russen de gebinten werden gezet. Op de foto is de overkapping van de aanvankelijk open binnenkoer te zien.
Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief)
Overzicht van stadsarchivarissen Antwerpen (n.a.v. tentoonstelling 2015 in het FelixArchief)
Vooromslag van boek over FelixArchief Antwerpen
Vooromslag van boek over FelixArchief Antwerpen
het Felixarchief (in voormalige pakhuizen) = stadsarchief Antwerpen
het Felixarchief (in voormalige pakhuizen) = stadsarchief Antwerpen
Interieur Felixarchief Antwerpen
Interieur Felixarchief Antwerpen
De boeken van de burgerlijke stand in het stadsarchief Antwerpen
De boeken van de burgerlijke stand in het stadsarchief Antwerpen
Perkament, papier en digitaal in Felix Archief Antwerpen
Perkament, papier en digitaal in Felix Archief Antwerpen
Boekenleggers van Felix stadsarchief Antwerpen
Boekenleggers van Felix stadsarchief Antwerpen
bladwijzers Felix archief
Bladwijzers van Felix Archief stad Antwerpen
Bladwijzers van Felix Archief stad Antwerpen
Het eerste bezoek van Julie Mebis (1 jaar) 9 april 2018 aan het Felix Archief in Antwerpen op weg naar wereldlijk huwelijk van Axel Mebis en Angelique Krol, dat vanwege een verbouwing niet in het stadhuis maar in  het stadsarchief van Antwerpen plaatsvond.
Huwelijk Angelique Krol en Axel Mebis in het Felix archiefgebouw van Antwerpen, 9 april 2018
archief1.jpg
Vooromslag van folder FelixArchief Antwerpen (met dank aan Martin Mebis)
Mijn kleindochter Julie Mebis verwonderend kijken in het Felix Archief Antwerpen(9  april 2018)
archief2
Links: folder van FelixArchief en rechts een boekje met een beschrijving van de volgende archiefinstellingen in de provincie Antwerpen: 1) Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (ADVN);  20 AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis Centrum Antwerpen; 3) AMVC – Letterenhuis: 4) Archief en Documentatiecentrum Witte Brigade (FIDELIO); 5) Archief Plantin-Moretus: 6) Archief van het Bisdom Antwerpen: 7) Architectuurarchief van de provincie Antwerpen; 8) Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAA); 9) Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis: 10) Nationaal Museum en Archief van douane en accijnzen VZW; 11) Provinciearchief Antwerpen; 12) Rijksarchief Antwerpen; 13) Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum; 14) Stadsarchief; 15) Universiteitsarchief van de Universiteit Antwerpen; 16) Archief en Documentatiecentrum in Bornem; 17) Gemeentelijke archiefdienst Duffel; 18) Stadsarchief Geel; 19) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel; 20) Gemeentelijk Archief en Heemkundig Documentatiecentrum Heist-op-den-Berg; 21) Stadsarchief Herentals; 22) Archiefdienst Hoogstraten; 23) Gemeentearchief Kalmthout; 24) Gemeentearchief Kontich; 25) Kerkarchief Sint-Gummaris in Lier; 26) Stadsarchief Lier; 27) Archief Bissschoppelijke (Jongens) Normaalshool Mechelen; 28) Archief Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen; 29) Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel; 30) Stadsarchief Mechelen; 31) Archief van de abdij van Postel; 32) Gemeentearchief Mol; 33) Studiecentrum voor Kernenergie – SCK.CEN in Mol; 34) Lieven Gevaertarchief in Mortsel; 35) Joseph van Rompay-DF-Genootschap VZW; 36) Gemeentelijk archief Putte; 37) Gemeentelijk archief Sint-Katelijne-Waver; 38) Archief van de abdij van Tongeren; 39) Stadsarchief – TRAM 41 in Turnhout (met dank aan Antwerpenaar Martin Mebis)
Pieter Génard (1830-1899) was stadsarchivaris van Antwerpen van 1863 tot 1894
Bidprentje Pieter Marius Nikolaas Jan Génard, eere-archivaris der stad Antwerpen. Ontslapen 3 maart 1899 en begraven in Deurne (B.)
antwerpen1

Overzicht van (hoofd)stadsarchivarissen Antwerpen vanaf 1792

Het Letterenhuis in Antwerpen. Het archief en museum van de Vlaamse Letterkunde, opgericht in 1933, bevindt zich in de Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen
Het Letterenhuis. Het archief en museum van de Vlaamse Letterkunde, opgericht in 1933, bevindt zich in de Minderbroedersstraat 22 te Antwerpen
Archiefdepot in Arlon (Henegouwen)
Archiefdepot in Arlon (Henegouwen)
Beauraing: kasteel, interieur van archiefzaal
Beauraing: kasteel, interieur van archiefzaal
Beauraing: het kasteel met archiefzaal. Ansichtkaart uit circa 1920
Beauraing: het kasteel met archiefzaal. Ansichtkaart uit circa 1920
archief1
interieur van archief gemeente Bornem
Brugge: het Belfort, kassen waarin de stadsarchieven bewaard werden afgesloten door 4 ijzeren deuren, teruggaande tot 1292
Brugge: het Belfort, kassen waarin de stadsarchieven bewaard werden afgesloten door 4 ijzeren deuren, teruggaande tot 1292
Links het Stadsarchief van Brugge
Links het Stadsarchief van Brugge
nog een ansichtkaart van het stadsarchief Brugge, naast het historisch stadhuis van de stad
Links gebouw van het stadsarchief Brugge (Andrew Critschell)
Vooraanzicht van het stadsarchief Brugge (Andrew Critschell)
Nog een ansichtkaart van het stadsarchief Brugge bij avond,
Nog een ansichtkaart van het stadsarchief – het linker gebouw –  Brugge bij avond
boekenleggers van topstukken in het stadsarchief van Brugge
vervolg boekenleggers van topstukken in het stadsarchief van Brugge
vervolg boekenleggers van topstukken in het stadsarchief van Brugge
Brugge: Rijksarchief van West-Vlaanderen
Brugge: Rijksarchief van West-Vlaanderen
Op 5 september 2018 bezocht Hans Krol het Rijksarchief van Vlaanderen in Brugge
brugge2
Tentoonstellingszaal in rijksarchief Brugge
Algemeen Rijksarchief in Brussel nabij de Kunstberg in het centrum
Algemeen Rijksarchief in Brussel nabij de Kunstberg in het centrum
archief3
Vooromslag folder van het Belgisch Rijksarchief in Brussel
flyer van Rijksarchief in België
Rijkarchief in Anderlecht (Brussel)
Rijkarchief in Anderlecht (Brussel)
Stadsarchief van Brussel
Stadsarchief van Brussel
Rijksarchief in Courtrai
Rijksarchief in Courtrai
Rijksarchief Eupen
Rijksarchief Eupen
Oude prentbriefkaart van archievenzaal in kasteel Gaasbeek nabij Brussel
Oude prentbriefkaart van archievenzaal in kasteel Gaasbeek nabij Brussel
Denyergem
Het nieuwe gebouw van het archief in Dentergem met daarvoor de burgemeester (2016).
Archiefkamer in kasteel Gaasbeek
Archiefkamer in kasteel Gaasbeek
Archiefgebouw van de stad Gent
Archiefgebouw van de stad Gent
Oude ansichtkaart circa 1910 met Gerard Duivelsteen, huisvesting van het rijksarchief
Oude ansichtkaart circa 1910 met Gerard Duivelsteen, was huisvesting van het rijksarchief
Rijkarchief Vlaanderen Gent
Vm. Rijkarchief Vlaanderen Gent
stadsarchiefgent.jpg
Stadsarchief van Gent
Gent
Het nieuwe Rijksarchief van Oostvlaanderen in Gent
Stadsarchief Gentbrugge
Stadsarchief Gentbrugge
Rijkarchief Hasselt
Rijkarchief Hasselt
De Lakenhallen in Ieper, verwoest tijdens WOII, 22 november 1914. Het archief bevond zich in de Belforttoren het middelste toren in het langgerekte gebouw
De Lakenhallen in Ieper, verwoest tijdens WOII, 22 november 1914. Het archief bevond zich in de Belforttoren het middelste toren in het langgerekte gebouw
De Belforttoren met historisch archief van Ieper, 22 november 1914 door Duitse bezetters in brand geschoten
De Belforttoren met historisch archief van Ieper, 22 november 1914 door Duitse bezetters in brand geschoten
archief2
Stadarchief Herentals (Open Erfgoedhuis voor de Kempen)
Stedelijk centrum Ieper dat het stadsarchief en de stadsbibliotheek herbergt
Stedelijk centrum Ieper dat het stadsarchief en de stadsbibliotheek herbergt
archief3
Leeszaal van gemeentearchief Kalmthout
Vooraanzicht van rijksarchief Kortrijk
Vooraanzicht van rijksarchief Kortrijk
Rijksarchief Leuven
Rijksarchief Leuven
In gebouw Tweebronnen in het centrum van Leuven zijn zowel de stadsbibliotheek als het stadsarchief gehuisvest. [In tegenstelling tot de Universiteitsbibliotheek bleef het stadsarchief - destijds gevestigd in het stadhuis- zowel tijdens WO1 als WO11 gespaard.
In gebouw Tweebronnen in het centrum van Leuven zijn zowel de stadsbibliotheek als het stadsarchief gehuisvest. [In tegenstelling tot de Universiteitsbibliotheek bleef het stadsarchief – destijds gevestigd in het stadhuis- zowel tijdens WO1 als WO11 gespaard.
Uit folder van Stadsarchief Leuven
vervolg folder stadsarchief Leuven
Alle medewerkers, o.a. vrijwilligers die transcriberen, van het stadsarchief in Leuven, in 2009 gefotografeerd
Door het stadsarchief van Leuven is een doosje met 16 kaarten en afbeeldingen van bijzondere documenten verkrijgbaar, zoals rechts een illustratie van Boonens kroniek , voltooid in 1594.
archief4
Stadsarchief Lier met stadsarchivaris en bezieler Luc Coenen in het oude archief (site: Lier en omgeving)
Archiefgebouw in La Louvière
Archiefgebouw in La Louvière
Vm. paleis van de prins-bisschoppen, later paleis van Justitie in Luik, is ook huisvesting geweest van bibliotheek en archief
Vm. paleis van de prins-bisschoppen, later paleis van Justitie in Luik, is ook huisvesting geweest van bibliotheek en archief
Luik: rijksarchief
Luik: rijksarchief
Stadsarchief Mechelen
Stadsarchief Mechelen Het vroegere Schepenhuis, waar tijdens de middeleeuwen de schepenbank haar vergaderingen hield. Het gebouw wordt beschouwd als het eerste stenen ‘stadhuis’ in Vlaanderen De geschiedenis gaat terug tot 1288.  Van 1897 tot 1989 was hier het stadsarchief (en stadsbibliotheek) gehuisvest. Sinds 2018 in gebruik als toeristisch infocentrum van de stad Mechelen.
Entree stadsarchief Mechelen
Entree voormalig archief en bibliotheek van de stad Mechelen
ansichtkaart van stadsarchief Mechelen
ansichtkaart van voormalig stadsarchief Mechelen
Nog een kaart van stadsarchief Mechelen
Nog een kaart van vroegere stadsarchief Mechelen
Van de vroegere huisvesting van het stadsarchief ‘Palais de Archives’ in Mechelen -Malines, bestaan talrijke oude prentbriefkaarten. Bovenstaand een selectie
Vm. Hof van Habsburg, tegenwoordig vestiging van het stadsarchief in Mechelen
Interieurfoto stadsarchief Mechelen
Leeszaal in stadsarchief Mechelen
Het archief van de Grote Raad van Mechelen, destijds het hoogste rechtscollege in de republiek der zeventien Verenigde Nederlanden, verhuisde naar het Nationaal Archief in Brussel, maar de bibliotheek bevindt zich nog grotendeels in Mechelen
Afbeelding van de erfgoedbibliotheek in het stadsarchief van Mechelen. De stadsbibliotheek van Mechelen werd opgericht in  1760. Het oude bezit maakt sinds 1844 deel uit van de erfgoedbibliotheek van het Mechelse stadsarchief
Hoofdarchivaris Willy van de Vijver (links op de foto) en zijn staf heten bezoekers welkom bij de entree van het Mechelse stadarchief
Archives de ‘l’État Mons (Bergen)
Verwijzing naar het staatsarchief van Mons (Bergen)
Ingang van Archives de l’État à Mons. op nieuwjaarkaart 2007
Exterieur Rijksarchief Namen
Exterieur Rijksarchief Namen
Interieurfoto van rijksarchief Namen
Interieurfoto van rijksarchief Namen
Ruïne van archieftoren abdij Orval
Ruïne van archieftoren abdij Orval
Ruïne van abdij Orval met archieftoren
Ruïne van abdij Orval met archieftoren

Stadsarchief Oudenaarde

Prentbriefkaart van archiefkamer in stadhuis van Oudenaarde
Prentbriefkaart van archiefkamer in stadhuis van Oudenaarde
Stadsarchief van Oudenaarde, gevestigd in vm. abdij Maagdendale
Archiefgebouw_2011.jpg
Provinciaal archief van West-Vlaanderen in Sint Andries
Studiezaal in provinciaal archief West-Vlaanderen, Sint Andries
Sint Niklaas
Stadsarchief Sint Niklaas
De entree van de archieven in het oude stadspaleis uit 1735 van Tournai (Doornink)
De entree van de archieven in het oude stadspaleis uit 1735 van Tournai (Doornik)
archief5
Interieur van stadsarchief Turnhout

==========================================

Uganda. When widows turn to the law to battle abyse and property grabbing, the odds against them can be formidable. Archivist MICHAEL NYERO works in the records room of the Mengo Chief Magistrate Court, one of the many local courts overwhelmed by backlogs
Achterstanden bij het inwerken van boeken in de Nationale Bibliotheek van Georgië, Tiblishi (F.A.Z., 6-10-2018; foto Martin Parr)
Postkaart van UNESCO ARCHIVES PORTAL
Postkaart van UNESCO ARCHIVES PORTAL

SUPPLEMENT