Tags

ERE-, LEG- EN GEDENKPENNINGEN IN RELATIE TOT HEEMSTEDE(NAREN) (1)

In de loop van de jaren zijn de volgende (ere) penningen uitgegeven:

  1. Gemeentebestuur van Heemstede met gravure van het raadhuis. Een fraaie gedenkpenning, aanwezig in het raadhuis van de Engelse gemeente Royal Leamington Spa, jumelagegemeente van Heemstede in het district Warwickshire
Penning uit 1948 door de gemeente Heemstede verleend aan Royal Leamington Soa

Penning uit 1948 door de gemeente Heemstede verleend aan Royal Leamington Spa

Keerzijde penning Leamington Heemstede 1948

Keerzijde penning Leamington Heemstede 1948

2.Penningen als bijzondere ereprijzen toegekend bij bijzondere gelegenheden, zoals een gouden medaille van Jhr.J.P.W.van Doorn, Burgemeester van Heemstede, (tevens voorzitter van het Eere-comité der tentoonstelling) als bijzondere ereprijs bij de internationale FLORA 1925. Verder twee verguld zilveren medailles van de Burgemeester van Heemstede bij de FLORA 1935. [Bij de FLORA in 1953 deed Heemstede niet mee, maar stelde toen ƒ 1.000,- beschikbaar aan het Bekroningenfonds].

medaile

In 1935 toen de FLORA plaatshad en de Onderlinge Tuinlieden Vereniging Aerdenhout en Omstreken 15 jaar bestond een reikte wethouder Van de Poll namens de gemeentebestuur van  Heemstede aan het bestuur een zilveren medaille uit. (Eerste Heemsteedsche Courant, 12 juli 1935)

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is een aantal amlen een gouden dan wel zilveren legpenning uitgereikt, oa.a. aan jhr.J.P.W.van Doorn (1949, goud), N.de Lange (was voorzitter van comité Heemstede adopteert Puttershoek; zilver); 24 oktober 1956 aan ir.E.A.Bierdrager bij zijn afscheid als directeur van openbare werken; in 1955 aan Jac. Roest (bericht Haarlems Dagblad, 31-51055)

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is een aantal malen een gouden dan wel zilveren legpenning uitgereikt, o.a. aan jhr.J.P.W.van Doorn (1949, goud), N.de Lange (was voorzitter van comité Heemstede adopteert Puttershoek; zilver); 24 oktober 1956 aan ir.E.A.Bierdrager bij zijn afscheid als directeur van openbare werken; in 1955 aan Jac. Roest (bericht Haarlems Dagblad, 31-51055)

Uitzonderlijk is dat in1957 3 personen tegelijkertijd een zilveren legpenning ontvangen vanwege hun verdienste voor sportactiviteiten, te weten D.Beets (o.a.voorz. Heemsteedse Sportparken, C.A.Schipper (gem.ambtenaar sportzaken) en A.Verspoor (o.a. bestuurder H.P.C.) (deel van artikel uit het Haarlems Dagblad van 15 juli 1957).

Uitzonderlijk is dat in1957 3 personen tegelijkertijd een zilveren legpenning ontvangen vanwege hun verdienste voor sportactiviteiten, te weten D.Beets (o.a.voorz. Heemsteedse Sportparken, C.A.Schipper (gem.ambtenaar sportzaken) en A.Verspoor (o.a. bestuurder H.P.C.) (deel van artikel uit het Haarlems Dagblad van 15 juli 1957).

3. ’Burgemeester van Heemstede’, zoals afgebeeld in HeerlijkHeden, 2007, nummer 131.

In het Duitse Güstrow verblijvende penning 'Burgemeester van Heemstede'

De in particulier bezit in het Duitse Güstrow verblijvende penning ‘Burgemeester van Heemstede’

Achterzijde van de penning

Achterzijde van de penning

Toelichting:  in oktober 2006 bracht mevrouw H.Engelmann-Amling uit Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) een bezoek aan Heemstede met een speciaal doel. Haar vader Walter Engelmann (die ze nooit gekend heeft) was in 1941/1942 als soldaat 1ste klasse in het Duitse bezettingsleger te Heemstede gelegerd met veldpostnummer 39686. In 1942 werd hij naar het Oostfront gezonden en bezocht hij onderweg korte tijd op verlof zijn echtgenote. Negen maanden later is zijn dochter geboren. Engelmann kwam bij de gevechten in Rusland om. De enige herinnering voor de dochter zijn een paar portretfoto’s van haar vader, gemaakt in IJmuiden en Alkmaar, een foto van een vrouw in klederdracht, op het eiland Marken door ‘Gefreiter Engelmann’ vervaardigd en opgenomen in de propagandistische publicatie ‘Der Deutsche Soldat erlebt Holland’ 1942, die uitkwam in opdracht van de militaire bevelhebber van de Duitse Weermacht in Nederland, generaal Fr. Christiansen. Ten slotte bezit zij van haar vader een ongeveer 5 centimeter grote zilveren penning met het opschrift ‘Burgemeester van Heemstede’.  Verondersteld wordt het dat het hier om een door de burgemeester uitgereikte eremedaille zou gaan. Dat laatste is zeer onwaarschijnlijk omdat de NSB-burgemeester Van Riesen pas op 23 juni 1943 in Heemstede werd geïnstalleerd. Gelet op het feit dat de penning met een nog zichtbaar haakje aan een ketting heeft gezeten ben ik het de heer Dolf Böing (oud-ambtenaar bevolking in het raadhuis) eens, dat eerder aan de ambtsketting van burgemeester Van Doorn gedacht moet worden en derhalve aan ‘Kriegsbeute’.

'Frau von der Insel Marken' von Gefreiter Engelmann. In: De Deutsch Soldat erlebt Holland. Im Auftrag des Wehrmachtbefehlhabers (Christiansen) in den Niederlanden bearbeitet. Herausgegeben vom Major von Zeska und Hauptmann Ferdinand Schlüter.

‘Frau von der Insel Marken’ von Gefreiter Engelmann. In: De Deutsch Soldat erlebt Holland. Im Auftrag des Wehrmachtbefehlhabers (Christiansen) in den Niederlanden bearbeitet. Herausgegeben vom Major von Zeska und Hauptmann Ferdinand Schlüter.

Schrijven van mw. Heidi Amling, gedateerd 26 april 2006. 2 november schreef zijn nog: 'Ich werde Heemstede immer in sehr guten Erinnerung behalten. Hier die Feldpost Nr. meines Vaters Walter Engelmann: 39686. Vielleicht is noch irgend eine Eintragung in den Akten zu finden.'

Schrijven van mw. Heidi Amling, gedateerd 26 april 2006. 2 november schreef zijn nog: ‘Ich werde Heemstede immer in sehr guten Erinnerung behalten. Hier die Feldpost Nr. meines Vaters Walter Engelmann: 39686. Vielleicht is noch irgend eine Eintragung in den Akten zu finden.’

4. Eremedailles in goud, zilver of brons, uitgereikt aan bestuurders (meestal bij een afscheid) of burgers die zich voor de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. O.a. een zilveren legpenning in 1950 door Adam Zwarter ontvangen uit handen van burgemeester A.G.A.Ridder van Rappard. Eerder ontving burgemeester Cornelis van Lennep in 1874 bij zijn vertrek als afscheidsgeschenk een gouden vestkenning met gedenkpenning [Gemeentearchief Heemstede notulen raadsvergadering 28-4-1874, 260-261. Deze penning werd in 1962 door een kleinzoon aan de gemeente Heemstede geschonken].

De familie Zwarter ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente Heemstede bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de zaak en vanwege verdiensten in de oorlog op 10 mei 1950 is uitgereikt door burgemeester mr.A.G.A.Ridder van Rappard.

De familie Zwarter ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente Heemstede bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de zaak en vanwege verdiensten in de oorlog op 10 mei 1950 is uitgereikt door burgemeester mr.A.G.A.Ridder van Rappard.

De aan Zwarter uitgereikte zilveren legpenning van de gemeente Heemstede, die overeenkomst met die verleend aan de gemeente Royal Leamington Spa.

De aan Zwarter uitgereikte zilveren legpenning van de gemeente Heemstede, die overeenkomst met die verleend aan de gemeente Royal Leamington Spa.

Vos

Aan de heer N.Vos is bij zijn afscheid als gemeentesecretaris in 1953 de gouden erepenning uitgereikt (Haarlem’s Dagblad, 18-12-1953). Ook zijn opvolger Th.M.Schelling, 40 jaar in gemeentedienst ontving bij zijn pensionering 1-1-1959 de gouden erepenning van de gemeente Heemstede

Kikkert.jpg

De heer D.Kikkert, hoofd van de Dreefschool, is bij bij zijn pensionering in 1958 de zilveren erepe nning van Heemstede toegekend (Haarlems Dagblad, 15-9-1958)

Toekenning erepenning aan D.Kikkert door gemeentebestuur Heemstede, 21 augustus 1958

P1020210.JPG

Graf van Dirk Kikkert  (1893-1972) en echtgenote P.M.Kikkert-van der Knoop (1892-1974) op de algemene begraafplaats Heemstede (19 april 2020)

Aan burgemeester mr.A.G.A.ridder van Rappard op 14 augustus 1970 postuum de gouden erepenning verleend.

Uit: de Telegraaf van 15 augustus 1970

Uit: de Telegraaf van 15 augustus 1970

Aan de heer R.J.de Winter is in 1959 een zilveren erepenning verleend bij het 40-jarig bestaan van woningbouwvereniging ‘Haemstede’.

Gemeentelijke onderscheiding voor R.J.de Winter. Uit: Haarlem's Dagblad van 20 mei 1959

Gemeentelijke onderscheiding voor R.J.de Winter. Uit: Haarlem’s Dagblad van 20 mei 1959

Erepenning ingesteld door de gemeenteraad op 17 december 1953 verleend voor bijzondere verdiensten

Erepenningen Heemstede verleend van 1949 tot 1970

Erepenningen Heemstede verleend van 1949 tot 1970

Toekenning erepenning in goud van de gemeente Heemstede  aan mw.H.van der Meulen-Houwer, 27 augustus 1970

 

Vos

Gouden erepenning uitgereikt aan gemeentesecretaris Nicolaas Vos 1 januari 1954 (via het internet in 2018 te koop aangeboden, vraagprijs 1500 euro)

 

Linden1

(Overleden 15 april 1973 ontving N.J.van der Linden vanwege 40 jaar raadslidmaatschap in 1966 de gouden eremedaille van de gemeente Heemstede. (Haerlem Jaarboek 1974. 1974).

Vervolg erepenningen Heemstede 1953 (1949) - 1970

Vervolg erepenningen Heemstede 1953 (1949) – 1970

Gouden erepenningen uitgereikt in Heemstede 1967-1998

Sinds 1967 uitgereikte gouden erepenningen in Heemstede

Sinds 1967 tot 1998 uitgereikte gouden erepenningen in Heemstede

 

 

Burgemeester ridder van Rappard die in het harnas stierf ontving de erepenning van de gemeente Heemstede postuum (De Telegraaf, 15-8-1970)

Vervolg van sinds 1967 uitgereikte gouden erepenningen.

Vervolg van sinds 1967 uitgereikte gouden erepenningen.

Uitreiking van gouden erepenning Heemstede door burgemeester Van den Bosch aan wethouder G.J.Willemse, 26 augustus 1982 (NHA)

Verlening gouden erepenning van de gemeente Heemstede aan scheidend burgemeester O.R.van den Bosch 25 juni 1993 (NHA)

In 1973 werd aan mr.O.H.van Wijk, vanaf 1948 raadslid voor de ARP en later CDA en sinds 1953 tevens wethouder van Heemstede, door burgemeester Quarles van Ufford de gouden erepenning van de gemeente Heemrede uitgereikt.]

Necrologie van mr. Otto Huibert van Wijk (1910-2000) door Piet Arp. Uit: Haarlems Dagblad van 15 juni 2000.

Sinds 2004 kent Heemstede een gemeentelijke erepenning in brons. Deze erepenning wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend aan personen, instellingen, verenigingen e.d. die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de gemeente Heemstede. Onderstaand ook een overzicht van in Heemstede uitgereikte penningen in brons. Op de voorzijde is het Raadhuis van Heemstede afgebeeld met de woorden ‘Gemeentebestuur van Heemstede’ en op de achterzijde wordt de naam van degene die de penning geeft ontvangen en de datum van uitreiking gegraveerd. De penning heeft een doorsnede van 50 mm en bij de penning hoort een oorkonde.

Vissererepening.jpg

Uitreiking erepenning gemeente Heemstede op 17 mei 2007 aan mevrouw E.C.M. (Lies) Visser door burgemeester mw. T.van der Stroom-van Ewijk

Overzicht van in Heemstede uitgereikte erepenningen in brons

Overzicht van in Heemstede uitgereikte erepenningen in brons

Op 5 juni 2010 is bij zijn afscheid als gynaecoloog verbonden aan het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp, aan dr.D.B. van ’t Hof, woonachtig in Haarlem, de bronzen erepenning van de gemeente Heemstede uitgereikt door burgemeester mw. M.Heeremans, ‘vanwege zijn onbaatzuchtige instelling om patiënten dag en nacht t helpen.’

Uitreiking erepenning in brons in 2013 door burgemeester mw.M.Heeremans aan de Heemsteedse Reddingsbrigade in de persoon van voorzitter Jochem Cornelis

Uitreiking erepenning in brons in 2013 door burgemeester mw.M.Heeremans aan de Heemsteedse Reddingsbrigade in de persoon van voorzitter Jochem Cornelis

bronzen

Voor jatrenlange inzet als organist bij o.a.de Petrakerk in Heemstede is aan de heer Ad Reuijl op 10 januari 2016 door burgemeester mw. Heeremans de bronzen eremedaille van de gemeente uitgereikt (foto Wim M.van der Vooren)

erepenning

Erepenning voor RCH’er Jaap Booms (Haarlems Dagblad, 29 maart 2016)

Booms

Gemeentelijke erepenning Heemstede voor Jaap Booms. Uit de Heemsteder van 30 maart 2016, door Eric van Westerloo

Gouden erepenning voor scheidend gemeentesecretaris Heemstede Willem van den Berg. (Haarlems Dagblad, 1 juni 2018)

Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede reikt de gouden erepenning van de gemeente uit aan scheidend gemeentesecretaris Willem van den Berg (foto Ellen Toledo, Heemsteedse Courant)

Goud voor mr.Willem van den Berg (de Heemsteder, 5 juni 2018)

======================

In mei 1648 ontving ambassadeur Adriaan Pauw, Heer van Heemstede een in zilver vergulde penning, door Kettler vervaardigd, in opdracht van de Spaanse hoofdvertegenwoordiger graaf de Peneranda. Op de ene zijde zien we een door de stralende zon rijdende vredegodin Pax, met een hoorn van overvloed en in haar rechterhand een mercuriusstaf en teugels in haar linker, in een zonnewagen waarvan de wielen en spaken gevormd worden door een zonnegezicht. De wagen wordt getrokken door twee leeuwen waarvan de voorste met scepter en koningskroon van Spanje en de achterste met pijlbundel en kroon van de Staten-Generaal. Over het span ligt het wapentuig. In het veld o.a. PAX/HISPANO. BATAVA.

De keerzijde van de speciale vredespenning, in 1648 in Munster Westfalen geslagen in opdracht van de Spaanse graaf de Peneranda.

Bronzen penning/plaquette ter nagedachtenis aan Gerard Jan van Wickevoort Crommelin. Geboren op Klein-Berkenrode aan de Herenweg in Heemstede. In leven was hij sportcommissaris van de Kon. Ned. Automobiel Club (KNAC). Op 10 mei 1940 als soldaat in Oegstgeest door oorlogsgeweld om het leven gekomen. Penning is ontworpen door M.R.J.Fleur en vervaardigd bij de Koninklijke Begeer in Voorschoten.

Bronzen penning/plaquette ter nagedachtenis aan Gerard Jan van Wickevoort Crommelin (1894-1940). Geboren op Klein-Berkenrode aan de Herenweg in Heemstede als zoon van Arnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin (1864-1912). In leven was hij sportcommissaris van de Kon. Ned. Automobiel Club (KNAC). Op 10 mei 1940 als soldaat in Oegstgeest door oorlogsgeweld om het leven gekomen en begraven in Warmond.  Penning is ontworpen door M.R.J.Fleur en vervaardigd bij de Koninklijke Begeer in Voorschoten.

Keerzijde penning met op voorzijde de beeldenaar van Gerard van Wickevoort Crommelin

Keerzijde penning met op voorzijde de beeldenaar van Gerard Jan van Wickevoort Crommelin

Luden

Penning aangeboden aan aan mr.dr.Johannes Ludeman uit Heemstede bij zijn 50-jarig werkjubileum bij de Associatie Cassa  in 1935, vervaardigd door David van der (II) Kellen

Penning van de Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Heemstede 1908 (geslagen door Begeer in Utrecht)

achterzijde penning Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Heemstede, 1908

 

Scan1623

Een plaatselijke vereniging die destijds jaarlijks medailles liet vervaardigen voor prijswinnaars  was ijsvereniging ‘de Volharding’ Bovenstaand als voorbeeld een eerste prijs op de 500 meter schaatsen, in februari 1956 gewonnen door de heer Ton Meijer.

medaille

Medaille van de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (HPC), opgericht in 1916 uit 1934 met het gemeentewapen van Heemstede (Heemstede Toenennu.nl)

medaille1

                                                           Keerzijde van medaille HPC uit 1934

In het verleden gebruikte gaspenningen van de gemeente Heemstede

Hondenpenning van de gemeente Heemstede uit 1941

penning ter gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum van Johannes Nutges [Bennebroek] en Ida Maria van Hoogstraten door Johann George, (1726-1808, 1771 (Teylers Museum)

Bennebroek: bij het aftreden van burgemeester P.N.van Doorninck in Bennebroek in 1902 is in een oplage van 25 stuks [voornamelijk verspreid onder gemeentebestuurders] in opdracht van de gemeente een zilveren penning vervaardigd door de Haarlemse zilversmid E.Voet jr. Voorzijde in driepas het wapen van Van Doorninck en tekst. Keerzijde In driepas het gehelmde wapen van Van Doorninck met honden als helmteken en schildhouder, Zilver, 42,5 mm. [Een zilveren exemplaar wordt voor 150 Euro aangeboden door de firma Mevius].

Zilveren erepenning bij gelegenheid van afscheid burgemeester P.N.van Doorninck van Bennebroek, 1902

Zilveren erepenning bij gelegenheid van afscheid burgemeester P.N.van Doorninck van Bennebroek, 1902, Elias Voet

doorninck

Erepenning van raadsleden en secretaris aan aftredende burgemeester Van Doorinck, Elias Voet, 1902

1891-1902 P.N.van Doorninck burgemeester van Bennebroek (Teijlers Museum) vervaardigd door P.N.Voet Jr., 1902

 

Erepenning burgemeester P.N. van Doorninck, 1902

Penning door burgemeester P.N. van Doorninck aan raadsleden van Bennebroek geschonken, 1902, vervaardigd door Elias Voet

Bij het inspectiebezoek van koning Wilhelmina in de mobilisatieperiode van de Eerste Wereldoorlog op 11 augustus 1916 in Bennebroek  op de weilanden voor het Huis te Bennebroek is een speciale herdenkingspenning vervaardigd.

Penning

Penning ter herinnering aan het bezoek van H.M.de Koningin te Bennebroek 11 aug 1916

voor- en achterzijde van een zilveren prijspenning, uitgereikt door de schutterijen St.Joris te Noordwijk en St.Sebastiaan te Alkmaar aan IJ van der Mark te Bennebroek de dat 10-8-1842. Aan de voorzijde schutterijattributen, de wapens van de schutterijen in Noordwijk en Alkmaar. Op de keerzijde opdracht. Vervaardiger: C.W.Bruinvis. Via een munten- en penningenveiling verworven door het Regionaal Archief in Alkmaar

In 2010 zond de heer Dirk Veenstra met verzoek om informatie de scan van een penning met letters HEBA en het jaar 1927. De penning is afkomstig van zijn grootouders die vanaf 1936 tot hun overlijden, respectievelijk 1950 en 1963, in Heemstede gewoond hebben. Ofschoon in eerste instantie werd gedacht aan het annexatiejaar 1927 blijkt bij nader onderzoek dat H.E.B.A. slaat op een niet meer als zodanig bestaande vereniging van banketbakkerijen e.d., opgericht in 1902 die in 1927 een jubileum vierde. In het Noord-Hollands Archief is de volgende publicatie aanwezig (zie bibliotheekcatalogus): ‘Prospectus der HEBA: tentoonstelling van banketbakkerij, kokerij en aanverwante vakken ter herdenking van het 25-jarig bestaan der afd. Haarlem van de Nederlandsche Banketbakkersvereniging in het Brongebouw te Haarlem 20-29 mei 1927.’ Aanwezig is ook uit 1927 een Eere-diploma(…)  aan de tentoonstelling banketbakkerij, kokerij en aanverwante vakken H.E.B.A. Ten slotte: in 1952 is nog het 50-jarige bestaan gevierd van de Nederlandsche Banketbakkersvereniging (NBV), afdeling Haarlem, met een tentoonstelling. Later berichtte de heer Veenstra aanvullend: ‘Aan mijn oma’s kant Riezouw, zaten er bakkers en (zee)koks en bij de vrouw van een om van mij (Herman Veenstra), van wiens dochter ik de medaille kreeg ook, namelijk Van Wely. Die hield zich vooral bezig met chocolaterie e.d. Onder deze naam bestaat er nog steeds een zaal in Noordwijk [tegenwoordig ook in Heemstede nabij het spoorwegstation]. Die Riezouw’s hielden zich behalve in Amsterdam ook in Haarlem en Heemstede bezig: zo voerde een Riezouw een viszaak-handel onder de naam Prividel aan de Binnenweg 141b (=PRIma Vis en DELicatesse).’  

Advertentie EHC van 22-5-1936 winkel PRIVIDEL (afk. van PRIma VIs en DELicatesse) van F.Riezouw, Binnenweg 141b Heemstede

Advertentie Eerste Heemsteedsche Courant van 22-5-1936 winkel PRIVIDEL (afk. van PRIma VIs en DELicatesse) van F.Riezouw, Binnenweg 141b Heemstede

Marc de Bruijn wees op het beschikbaar stellen door de gemeente Heemstede van een medaille in verband met de 'Heba'-tentoonstelling 20-29 mei 1927 in Haaelem (27-1-1927; enkel het gemeenteraadslid H.M.van Unen (VVD)gaf in de raadsvergadering van 27 januari aan aan te tekenen dat hij tegen was. De kosten waren geraamd op 15 tot 20 gulden).

Marc de Bruijn wees op het beschikbaar stellen door de gemeente Heemstede van een medaille in verband met de ‘Heba’-tentoonstelling 20-29 mei 1927 in Haaelem (27-1-1927; enkel het gemeenteraadslid H.M.van Unen (VVD)gaf in de raadsvergadering van 27 januari aan aan te tekenen dat hij tegen was. De kosten waren geraamd op 15 tot 20 gulden).

H.E.B.A.penning, 1927

H.E.B.A.penning, 1927

H.E.B.A.penning aangeboden door de gemeente Heemstede

H.E.B.A.penning aangeboden door de gemeente Heemstede

In herinnering aan enkele bewoners van de buitenplaats ’t Clooster zijn ‘ter nagedagtenis’ zilveren penningen geslagen, zoals voor Cornelia Clementia Barchman Wuytiers (1692) en Johanna Elisabeth Blesen (1719). Architect Jan Stuyt ontwierp een penning die is uitgereikt ter gelegenheid van de consecratie van de kapel van Hageveld, mei 1925. Een zilveren en bronzen penning waarover F.R.Hazenberg in zijn boekwerk over Landgoed Hageveld opmerkt: ‘De penningen waren gegoten bij de Stichtsche Fabriek van Zilverwerken in Utrecht van C.L.J.Begeer. Er waren 1 gouden, 10 zilveren en 50 bronzen exemplaren gemaakt. Op de voorzijde stond een borstbeeld van bisschop Callier van beeldhouwer Johannes Petrus Maas (1861-1941) en op de achterzijde een gezicht in vogelvlucht op het seminarie van Jan Stuyt’. (pagina 148).  

Seminarie Hageveld-penning met beeltenis van bisschop Callier, ontworpen door Jan Stuyt

Seminarie Hageveld-penning met beeltenis van bisschop Callier, naar het borstbeeld van de Haarlemse beeldhouwer Johannes Petrus Maas (1861-1941)

Het borstbeeld van mgr. A.J.Callier (1849-1928), bisschop van Haarlem en bouwheer van kleinseminarie Hageveld in Heemstede met spreuk: 'In fide nihil hesitans' ofwel twijfel nooit in het geloof.

Het borstbeeld van mgr. A.J.Callier (1849-1928), bisschop van Haarlem en bouwheer van kleinseminarie Hageveld in Heemstede met spreuk: ‘In fide nihil hesitans’ ofwel twijfel nooit in het geloof.

Keerzijde penning Hageveld met plattegrond van het kleinseminarie in Heemstede

Keerzijde penning Hageveld met plattegrond in vogelvlucht van het kleinseminarie in Heemstede, 1925, naar het ontwerp van Ja Stuyt

De Hageveld-peningen zijn gegoten bij de Stichtsche Fabriek van Zilverwerken in Utrecht van C.L.J.Begeer. In totaal zijn 1 gouden, 10 zilveren en 50 bronzen exemplaren vervaardigd

In 1985 is bij gelegenheid van het vierhonderdste geboortejaar van staatsman en ambachtsheer dr. Ridder Adriaen Pauw (1585-1653) een speciale legpenning ontworpen door edelsmid Joos van Vlijmen met op de voorzijde een portret van Pauw en op de keerzijde een plattegrond van zijn buitenverblijf het Huis te Bennebroek en in randschrift Ver.Oud-Heemstede- Bennebroek, 1985.  

Penning Adriaen Pauw, ontworpen door Joos van Vlijmen in 1985

Penning van een zwerende Adriaen Pauw (n.a.v. Vrede van Munster), ontworpen door Joos van Vlijmen, in gegoten brons. 58 mm. [In de vakliteratuur omschreven als zeer fraai].

Keerzijde van gedenkpenning Adriaen Pauw met plattegrond van het Oude Slot, 1985, Joos van Vlijmen

Keerzijde van gedenkpenning Adriaen Pauw met plattegrond van het Oude Slot, 1985, Joos van Vlijmen. Uitgegeven door de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek.

Geboortepenning voor Johanna Brokke, voorzijde in 1920 ontworpen door E.Telcs (1872-1948). Johanna Brokke, dochter van H.Brokke en E.Brokke-Ingwersen

Gegraveerde keerzijde Johanna Brokke, geboren 26 juli 1955 in Heemstede, dochter van H.Brokke en E.Brokke-Ingwersen

Geboortebericht Johanna Brokke uit de Tijd van 28-7-1955

In archiefcollectie van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek bevindt zich een gedenkpenning ter nagedachtenis van de Weleerw.Heer H.Corn.Leenders, R.C. Pastoor te Berkenrode, overleden 1-4-1-1828. Achterzijde: ‘Gedenkt Uwe Leidsmannen. Aan Jan v.d.Weiden Lz.’ V.J.Leenders was pastoor van Berkenrode van 6 november 1817 tot 1 april 1828.

Penning pastoorLeenders (collectie HVHB)

Penning pastoor Leenders van parochie Berkenrode (collectie HVHB)

==================================================

Voorbeeld van een gemeentepenning uit Haarlem, zoals bijv. toegekend aan restaurateur 'A.A.Kok - Herstelling Houtmarkt 17 - 1932-1933'.

Voorbeeld van een gemeentepenning uit Haarlem, zoals bijv. toegekend aan restaurateur ‘A.A.Kok – Herstelling Houtmarkt 17 – 1932-1933’.

In Haerlem Jaarboek 2010 (2011) publiceerde oud-burgemeester Jaap Pop een uitvoerig artikel ‘Ere wie ere toekomt; een overzicht van de eerbewijzen die de stad Haarlem aan verdienstelijke inwoners kan toekennen, p. 119-157.

Begrafenispenningen. Het Catharijne Convent in Utrecht bezit een begrafenispenning van pastoor Lambertus Ignatius Geeres (overleden in 1817) en van pastoor Jacobus Johannes Tielen (overleden in 1845), allebei van de St. Bavoparochie Bekenrode-Heemstede. Van J.J.Tielen is tevens een exemplaar aanwezig in het archief van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.

Bijzondere erepenningen verleend aan Heemstedenaren:

Penning

Penning Voor Herman Hendrik van Heemstede, 1904

Penning van de Associatie Cassa en de Rente Cassa in 1904 uitgereikt aan Herman Hendrik Beels van Heemstede (1827-1916) [Heer van Heemstede], vanwege 50-jarige werkzaamheden (1854-1904).

Burgemeester Reehorst van Haarlem reikte in 1981 een legpenning van de Jos de Klerk Stichting uit aan zangpedagoge Coby Riemersma uit Heemstede

Burgemeester Reehorst van Haarlem reikte in 1981 een legpenning van de Jos de Klerk Stichting uit aan zangpedagoge Coby Riemersma uit Heemstede

15 november 1996 ontving mr.Jaap Tielenius Kruythof uit Heemstede bij zijn afscheid van de Kamer van Koophandel de erepenning van de gemeente Haarlem uit handen van burgemeester mr.Jaap Pop.

NHA1dewit

Mr. J.Tielenius Kruythof (links) op een feestelijke bijeenkomst met commissaris drs. Roel de Wit. Helemaal rechts zittend de echtgenote van commissaris De Wit.(NHA)

Haarlemse erepenning op 23 mei 2011 uitgereikt aan de in Heemstede woonachtige musicus Boudewijn de Groot

Haarlemse erepenning op 23 mei 2011 uitgereikt aan de in Heemstede woonachtige musicus Boudewijn de Groot

Keerzijde van erepenning voor Boudewijn de Groot, ontworpen door de in Heemstede geboren illustrator Joost Swarte

Keerzijde van erepenning voor Boudewijn de Groot, ontworpen door de in Heemstede geboren illustrator Joost Swarte

Boudewijn de Groot ontving de erepenning van Haarlem, ingevoerd in 1924, uit handen van burgemeester Bern Schneiders op 23 mei 2011 als 38ste persoon. De afbeeldingen zijn ontworpen dor Joost Swarte en gegraveerd door Robert de Ruyter uit Schoonhoven

Boudewijn de Groot ontving de erepenning van Haarlem, ingevoerd in 1924, uit handen van burgemeester Bern Schneiders op 23 mei 2011 als 38ste persoon. De afbeeldingen zijn ontworpen dor Joost Swarte en gegraveerd door Robert de Ruyter uit Schoonhoven

De heer H.C.J.L.Borhouts uit Heemstede ontving bij zijn afscheid in 2009 als commissaris van de koningin van de provincie Noord-Holland uit handen van gedeputeerde mw. Post een gouden erepenning, bijzonder, want voor het laatst toegekend in 1954.

De heer H.C.J.L.Borghouts uit Heemstede ontving bij zijn afscheid in 2009 als commissaris van de koningin van de provincie Noord-Holland uit handen van gedeputeerde mw. Post een gouden erepenning, bijzonder, want voor het laatst toegekend in 1954.

Voorbeeld van een Haarlemse vroedschapspenning uit circa 1740. Met voorstelling van de Stedemaagd die in haar linkerhand model van een schip naar Damiate vasthoudt. Op de achtergrond een boekdrukpers om te benadrukken dat de uitvinding van de boedrukkunst in Haarlem plaatshad.

Voorbeeld van een Haarlemse vroedschapspenning uit circa 1740. Met voorstelling van de Stedemaagd die in haar linkerhand model van een schip naar Damiate vasthoudt. Op de achtergrond een boekdrukpers om te benadrukken dat de uitvinding van de boedrukkunst in Haarlem plaatshad.

Andere zijde van vroedschapspenning stad Haarlem

Andere zijde van vroedschapspenning stad Haarlem

 

(1)  Met uitzondering van de HEBA-medaille, aangeboden door de gemeente Heemstede, blijven buiten beschouwing koninklijke en kerkelijke onderscheidingen, verzets- herdenkingspenningen,  hondenpenningen, gaspenningen, uitgereikte medailles aan deelnemers van avondvierdaagsen evenals door bedrijven, kunstinstellingen of voor sportprestaties (o.a. Olympische Spelen) uitgereikte medailles, van carnavalsverenigingen of toegekend door Carnegie Heldenfonds, Maatschappij tot Redding van Drenkelingen e.d.

Appendix:  FLORA-BLOEMENTENROONSTELLINGEN: MEDAILLES

Door bloemist J.W.Daudey in 1895 ontvangen ereprijs gouden-Koninginne-medaille

Door bloemist J.W.Daudey in 1895 ontvangen ereprijs gouden-Koninginne-medaille

 

Voorzijde herinneringspenning bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik  aan Flora Haarlemmerhout, mei 1910

keerzijde penning Flora Haarlemmerhout 1910

Emma

Schrijven van secretariaat koningin-moeder Emma voor Flora 1925 een zilveren medaille beschikbaar te stellen.

Verzilverde bronzen penning aangeboden door Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam bij gelegenheid van FLORA 1935 toegekend aan N.Bos.

Verzilverde bronzen penning aangeboden door Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam bij gelegenheid van FLORA 1935 toegekend aan N.Bos.

Verzilverde penning van Flora bloemententoonstelling 1935 in Heemstede voor N.Bos, verstrekt door Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam.

Verzilverde penning van Flora bloemententoonstelling 1935 in Heemstede voor N.Bos, verstrekt door Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam.

Bloemendaal

Prijspenning van de gemeente Bloemendaal, circa 1920-1925

In 2015 door Hans Krol ontvangen erepenning

Boven: medaille H.N.W. = Het Nieuwe Werken, ingevoerd door gemeente Heemstede op het raadhuis. Onder: medaille 1e prijs H.P.C. = Heemsteede Zwem en Poloclub, 1939

====

Gedenkpenning verschenen ter nagedachtenis van pastoor Cornelis Leenders van de parochie Berkenrode-Heemstede in 1828 (HVHB)

Keerzijde gedenkpenning ter ere van leidsman Jan van der Weijden, 1828,   HVHB)