Tags

,

COLLECTIE BOB TADEMA SPORRY (1912-1987) en AUKE ANNE TADEMA (1913-1989) IN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, HAARLEM

Na een werkzaam leven van reizen en thuis reisimpressies en verzamelde documentatie verwerken, vastgelegd in een veertigtal boeken en honderden artikelen overleed mevrouw Bob (Jacoba) Tadema-Sporry 15 september 1987 op 75-jarige leeftijd. Samen met haar echtgenoot Auke Anne Tadema – op 19 oktober 1989 plotseling gestorven  – was een groot deel van de wereld en de geschiedenis haar werkterrein, met sinds 1949 een woning in de Rembrandtlaan, de Schilderswijk van Heemstede,  als thuisbasis. Wie veel reist kan veel verhalen luidt een bekend gezegde en dat gold nadrukkelijk voor Bob Tadema Sporry, die behalve in geschriften nog eens talrijke mensen door middel van lezingen en diapresentaties haar opgedane indrukken en kennis heeft overgedragen.

Rembrandtlaan

Het huis in de Rembrandtlaan Heemstede waar de familie Tadema woonde

Eerste ontmoeting in Assoean

De eerste keer dat ik het echtpaar Tadema ontmoette was niet in Heemstede, maar in 1977 op vakantie in Egypte bij de Assoean-dam, welke kontakten later hebben geleid tot een expositie van beider werk, vooral van Auke Tadema’s surrealistische schilderijen in de Heemsteedse bibliotheek in 1979, 19 februari van dat jaar geopend door Egyptoloog en uitgever drs. R.Demarée  en in 1986 de presentatie van de veertigste boektitel in de bibliotheek aan de toenmalige ambassadeur van Egypte.

Veel reizen waarvan 72 maal naar Egypte

Jacoba Tadema-Sporry is 16 februari 1912 geboren in Makassar, Celebes, tegenwoordig Sulawesi geheten, in het voormalige Nederlands-Indië. Zij volgde de Rijksnormaalschool voor tekenleraren te Amsterdam, waar zij haar levenspartner leerde kennen. Na drie jaar lerares tekenen te zijn geweest verruilde zij definitief de tekenstift voor de pen en gedurende een periode van een halve eeuw is zij als journaliste, publiciste, vertaalster en globetrotter werkzaam geweest. Na de oorlog is zij pas goed met beschrijvingen van exotische gebieden begonnen, die als spannende avonturen werden verslonden. Met drie jonge kinderen emigreerde het gezin eerst naar Rio de Janeiro vervolgens naar het berg-oerwoud van Brazilië, maar na een jaar hield men het voor gezien, ook omdat het slechte onderwijs een probleem vormde. ‘Je moet Braziliaan worden, anders kun je het vergeten.’ was de nuchtere constatering en het gezin Tadema keerde terug naar Nederland om zich in Heemstede te vestigen, vanwaar zij reisden over de hele wereld, met uitzondering van Noord-Amerika en Australië. Na de ontdekking dat met reizen en vooral de eerste jaren met hard knokken geld te verdienen viel, zijn de koffers gepakt gebleven. Geleidelijk is het werkterrein verlegd naar de gebieden waar de geschiedenis faam heeft gemaakt, in het bijzonder Egypte dat zij 52 maal bezochten in 27 jaar, aldus soms enkele keren per jaar.

Taakverdeling

De werkverdeling was globaal als volgt. Hij ging de bronnen na en stelde de documentatie samen, zij bewerkte de dorre gegevens voor een boek of artikel en hij zorgde dan weer voor illustraties, zoals tekeningen, plattegronden en foto’s. Het resultaat was populairwetenschappelijke boeken als ‘De piramiden van Egypte’ met vele herdrukken, ‘Het wereldrijk der farao’s’ met een oplage van 40.000 exemplaren die binnen een maand was uitverkocht; en ‘Operatie farao’s’ over de grootscheepse UNESCO-actie tot redding van de tempels die door de bouw van de Assoean-dam in hun voortbestaan werden bedreigd. Verschillende van hun werken zijn ook vertaald in de Engelse, Franse, Duitse, Deense of Italiaanse taal. De jeugdroman ‘De gouden vazen van de farao’ is zelfs in het Arabisch en ‘Avontuur in Bali’ in het Bahassa Indonesia’ vertaald.

Tadema

Bij de presentatie van een nieuw boek van Bob Tadema Sporry en Auke Tadema ‘Operatie Farao’s’ in 1977 bij boekhandel Blokker in Heemstede. Staande en in gesprek met Auke Tadema: Hans Krol en naast hem Yvonne Krol-Ramakers.

Harm

Op de rug gezien bij een signeersessie van ‘Operatie Farao’s’ in boekhandel Blokker (1977) te Heemstede : Auke Tadema en Bob Tadema Sporry. Links staande Hans Krol en rechts naast de man van het midden: Frans Harm, gewaardeerd voorzitter van de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek.

Affiche tentoonstelling van tekeningen, aquarellen, gouaches van Auke Anne Tadema in het Reinalda-Huis Te Haarlem, 1985

Wars van speculatie

Recensenten schreven vrij algemeen lovend over de onderhoudende, vlot geschreven en toch wetenschappelijke verantwoorde boeken, wars van speculatieve ideeën of romantische onzinverhalen. Zij kon zich ergeren aan een Franse geleerde die meende een wetenschappelijke studie over de zogeheten ‘vloek van Toetanchamon’ te moeten schrijven. Behalve over de boorden van de Nijl verschenen publicaties over onder andere ‘Betoverend Bali’ en de geschiedenis van Griekenland, China, Japan, Indonesië en bijbelse landen: ‘Tussen Nijl en Eufraat’.  Succesvol was in 1986 de jubileumpublicatie ‘De sleutel van de Nijl’ over de tempels van Luxor en Karnak, en in hetzelfde jaar kwamen uit de vertaling van en Duitse uitgave, evenals vijf herdrukken waaronder de zevende en achtste druk van ‘De geschiedenis van China’.  Bob Tadema Sporry was een van de weinige auteurs die behalve volwassenen ook jongeren liet meeprofiteren van haar reiservaringen. Zij wilde zoveel mogelijk zelf alles bekijken en onderzoeken en zich niet beperken tot wat sommige schrijvers doen, namelijk het kopiëren van de fouten van andere auteurs. Haar grote gave was de moeizaam verkregen resultaten van archeologen voor een groot publiek toegankelijk te maken. Mij eigen ervaring was dat veel mensen na lezing van Tadema’s boeken opmerkzamer en bewuster de monumenten en opgravingen in Egypte en elders zijn gaan bekijken, al kwam het ook voor dat men na een bezoek voor verdieping van kennis hun boeken ter hand nam. Dir afgezien van het veelvuldig gebruik door jongeren voor spreekbeurten en werkstukken, waarbij de wat mysterieuze piramiden, koningsgraven en tempels als onderwerp duidelijk favoriet waren.

Door weliswaar de tijd te nemen voor het reizen, maar evenzeer een strak schema aan te houden heeft zij, zonder televisie en vaak tot na middernacht doorwerkend, velen op ruime schaal laten delen van haar ontwikkelde talent: kennis van het oude en nieuwe Egypte op een bevattelijke wijze over te dragen. Ze was belangstellend in het dagelijks leven van de mensen in verre landen en hield van wereldsteden als Rome, Athene en Cairo, waar ze op den duur de weg evengoed kende als in Haarlem en Heemstede. Als persoon nuchter en beminnelijk kon zij ze zich mateloos ergen aan bijvoorbeeld de door haar als nonsens bestempelde hypotheses van fantasieën als de ooit populaire Erich vond Däniken, evenals aan zonder enige kennis van zaken uitgesproken meningen, wat tot uiting kwam in menig ingezonden stuk. De Tadema’s leerden bij hun studiereizen niet slechts de cultuur van de bezochte landen kennen maar ook de bewoners van verre oorden. Citaat ‘Zo kunnen ze rapporteren dat de inwoners van de Afrikaanse staat Liberia buitengewoon vervelend zijn, de Palestijn enorm fel reageert en dat de Japanners zich tegenover een vreemdeling steeds vriendelijker gaat gedragen. Men is daar de laatste tien jaar veel aardiger geworden. Vroeger antwoordde de Japanner nooit als men de weg vroeg. Maar Tokio blijft adembenemend, niet te beschrijven.’ In dit artikel in De Telegraaf van 22 maart 1986 was het echtpaar ook goed te spreken over de Chinesen. De Tadema’s trachtte zich steeds zoveel mogelijk te schikken naar de zeden en gewoonten in andere delen van de wereld. Citaat: ‘Wel kijken ze soms vreemd op. Zoals die keer toen ze in het zuiden van Syrië begeleid door vrolijke muziek een hapje zaten te eten. Plotseling verscheen op het plein voor het restaurant een mobiele galg. Even later werd een man, beschuldigd van diefstal, pardoes opgehangen. Overigens acht Auke Tadema Syrië  uitermate geschikt om op een simpele manier cholera op te lopen.’

Op een vraag van een interviewer: ‘U hebt over bijna de hele wereld gezworven en door studie veel reizen gemaakt door de tijd. Als U mocht kiezen, waar zou u het liefste wonen en in welke tijd?’ luidde het ántwoord zonder een moment van aarzeling: Hier, in Nederland, en nu!’.  Haar leven was eigenlijk één grote wereldreis tussen Makassar en Heemstede. Op het programma stonden onder andere nog verkenningen van de Verenigde Staten en Peru. Zeer toepasselijk gaf haar haar levens- en reisgezel de volgende opdracht mee in het overlijdensbericht: ‘Straks, Bob, straks reizen we weer verder samen.’ De herinnering blijft aan een door veel van de wereld te zien en daarmee opgedane rijkdom en levenservaringen, altijd bescheiden gebleven vrouw.’

Scan0011

 Boven: Bob Tadema Sporry in Senegal en onder: bij een oogsthut in noordelijk Ivoorkunst (Uit: Lezerskrant openbare bibliotheken, juni 1979)

Abu

Houtgravure van Ramsestempel Abu Simbel uit 1944 door Auke A.Tadema (voor 825 euro geveild via Catawiki)

Auke A.Tadema (1913-1989)

Scan0012

Auke A.Tadema aan het werk (Uit: Lezerskrant bibliotheken, 1979)

Science fiction illustratie (NHA)
Auke A.Tadema De Republiek Holland in de Gouden Eeuw (NHA)
Auke A.Tadema:  Pharos ofwel vuurtoren in Alexandrië, één van de zeven wereldwonderen in de Klassieke Oudheid (NHA)

Haar echtgenoot, de kunstschilder/tekenaar overleed plotseling op 19 oktober 1989 op 76-jarige leeftijd in Heemstede  gestorven. Hij is geboren in Leeuwarden, Friesland, in 1913. Was geen kleinzoon van de vooral in Engeland beroemd geworden kunstschilder Lourens (Lawrence) Alma Tadema, zoals in sommige publicaties staat vermeld. Wèl is een voorvaderlijke familieband is aan te wijzen. De vader van Auke Anne Tadema, Petrus Jacobus Tadema was de volle neef van Lourens Alma Tadema. De vader van Petrus Jacobus vader en de vader van Lourens Alma Tadema waren broers. 

Overlijdensbericht Auke Tadema, Limburgs Dagblad, 21-10-1989
Tadema10

Egyptisch schaakspel, geschilderd door Laurens Alma Tadema. Talrijke schilderingen van L. Alma Tadema zijn geïnspireerd op oud-Egyptische taferelen.

Van 1929 tot 1931 volgde hij een opleiding voor Tekenleraren in Amsterdam, daarna aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten tot 1934. Aanvankelijk werd hij een reclame-illustrator voor Rotogravure in Leiden, voor bedrijven als Philips en AKU. In 1936 voor De Groene Amsterdammer met ‘De Wonderlijke Ontdekkingen van Kleinekland en Bijtetand’. in De Groene Amsterdammer (1936) en ‘Pietertje’ in Doe Mee magazine, kindersupplement inb Algemeen Handelsblad (1937). Voor het Rotogravure tijdschrift Brvo begon hij de reeks ’25 km. onder de aarde’, 1938. gevolgd door Ivanhoe in 1939, ‘De spannendste avonturen van Robinson Crusoe'(1939-1942), Pim’s wereldreis (1943) en ‘Het mechanisch continent (1947-1948). Voor het tijdschrift Bravo werkte hij tijdens de oorlogsperiode samen met Maarten Toonder. Zie: site LAMBIEK comoclopedia

Tadema4

Illustratie uit de strip: ‘De wonderbaarlijke ontdekkingsreizen van kleineklant en Bijtetant’ door Auke A.Tadema

Zijn specialiteit was sciencefiction strips.

Tadema100

Poster voor Holland West-Afrika Lijn, ontworpen door Auke A.Tadema

Tadema101

Affiche voor de 17e Nationale Trekpaardententoonstelling in ‘s-Hertogenbosch. Ontwerp van Auke A.Tadema

Tadema3

Strip Chi-Pek-We van A.A.Tadema

Tekening uit de strip van Kleineklant en Bijtetand; door Auke A.Tadema

In 1948 verhuisde Auke Tadema naar Brazilië en het jaar daarop vestigde hij zich met Bob Tadema-Sporry in de Rembrandtlaan te Heemstede, van waaruit talrijke reizen voor hun boeken zijn ondernomen. De eerste keer dat ik het echtpaar  ontmoette was niet in onze woonplaats maar in Assuan, Egypte. [zie mijn blog: Flarden van reisherinneringen].

Verder illustreerde hij vele tientallen boeken, waarna de intense samenwerking met zijn echtgenote begon met enige tientallen historische reisboeken als uiteindelijk resultaat. De technieken waarin hij werkte waren veelzijdig: (pen)tekeningen, etsen, litho’s, aquarellen, gouaches, pastels. Tadema was ook kunstschilder van surrealistische werken, meestal met vrouwen als compositie. Tentoonstellingen hebben plaatsgehad in Amsterdam (Kunstzalen Vecht), Bennebroek (raadhuis), Heemstede (bibliotheek, galerie Epoque, raadhuis), Zandvoort (bibliotheek). Selectie van opdrachten: Haarlem (Diaconessenhuis, Bethesda Sarepta wandschilderingen), Heemstede (Meer en Bosch wandschilderingen), gemeente Heemstede (Kleuterschool Glip, wandschilderingen en glazen deuren). Hij woonde achtereenvolgens in Aerdenhout, Haarlem en Heemstede. A.A.Tadema was van 1955 tot 1984 lid van de Rotaryclub Heemstede, zij het met een minimale ‘attendance’ vanwege zijn veelvuldige uit(heem)stedigheid. Het echtpaar liet drie kinderen na.

Tadema6

Sprinkhanen roosteren voor de maaltijd; inkttekening als illustratie voor een boek door Auke A.Tadema

Scan0010

Pentekening Lagos – Nigeria  door Auke A.Tadema

Auke A.Tadema: Ghana
Auke A. Tadema, Nigeria
Auke A.Tadema: vrouwen in Nigeria
Scan1350

Tekening van pindadragers in Noord-Nigeria door Auke Anne Tadema

Tadema0

Twee kamelen in de woestijn met rotsen op de achtergrond (Jordanië). Tekening  door Auke A.Tadema, 1960

Tadema102

Bedoeïnen in Noord-Afrika. Tekening door Auke A.Tadema

Tad1

Door A.Tadema getekend in Takoradi, Ghana

Tad2

           Kinderen in Monovia, Liberia, door Auke A.Tadema

Tad4

West-Afrika door Auke A.Tadema

Tad7

                                                                                   Freetown, Sierra Leone, pentekening door Auke A.Tadema

Tad3

                                                            Accra, Ghana, door Auke A.Tadema

Tad9

           Auke A.Tadema: boven; Capitool Monrovia, Liberia, onder boot in lagune Lagos, Nigeria

Scan1371

Illustratie van Auke Tadema bij een verhaal van Bob Tadema Sporry, Panda, China’s eigen knuffeldier. Uit: Kerstboek voor het Wereld Natuur Fonds 1988.

Tadema
Illustratie Auke Tadema bij verhaal ‘Witte orchideeën voor het Kerstkind van Bob Tadema Sporrt, in: Het Rode Kruis Kerstboek, onder redactie van Ted van Turnhout, 1986.
Auke A.Tadema. Originele tekening voor boekillstratie. Onderscgrift: ‘Een god soldaat leest Mao, ook al is hij een stenen beeld (MHA)
A.A.Tadema. Gouache van Chinese vrouwen met geweren en het rode boekje van Mao tse Tung (NHA)
A.A.Tadema. Originele tekening van een Arabisch interieurtafereel, gepubliceerd in het jeugdblad Taptoe (NHA)
Arabisch interieur; door A.A.Tadema
Arabische portretten; door A.A.Tadema (NHA)
A.A.Tadema: Changchou, China (NHA)
A.A.Tadema. Romeinen, Ballista, de oudste beweegbare veldartillerie waarmee men pijlen tot 500 meter kon afschieten (NHA)
A.A.Tadema, naar antieke prent: chinese vrouw te paard (NHA)
A.A.Tadema, tekening van een hanengevecht op Bali (NHA)
Tadema: gouache van een oud Egyptisch tafereel, gemaakt voor een jeugdboek (NHA)
Scan1387

‘om naar het stralend verlichte Rio te trekken…’ Tekening van Auke A.Tadema bij een artikel van Bob Tdema Sporry: ‘Gods vinger achter het eiland der liefde’ (AVRO-radiobode, december 1957)

het verhaal ‘Gods vinger achter het eiland der liefde’ door Bob Tadema Sporry (AVRO radiobode december 1957)

Tadema-collectie

signatuurSignatuur van Auke Anne Tadema, het oud-Egyptiscshe anch-teken ofwel levenskruis

Aan de Heemsteedse bibliotheek zijn bijna alle 150 door Auke A. Tadema geïllustreerde boeken nagelaten (1), evenals 24 manus-typo-scripten/drukproeven van boekuitgaven. (2) Verder onder meer 1.262 artikelen uit kranten en tijdschiften op land of onderwerp in mappen geordend (3). Het eerste boek van de Tadema’s kwam uit in 1949 en ging over Brazilië. Het 40ste boek werd in  1986 gepresenteerd in de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede. Achteraf bleek het de 41ste boekkitel te zijn; vertalingen van diverse buitenlandse uitgaven niet meegerekend. Tussen 1953 en 1986 verschenen 20 boeken bij UNIEBOEK. Daarbij nog eens 8 vertalingen ofwel bewerkingen bij dezelfde uitgeverij van Bob Tadema Sporry.  Het materiaal is tegenwoordig aanwezig in de ‘Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg te Haarlem.

Ake A.Tadema: portrettekening van de Amerikaanse astronaut Glenn (1921-2016)
A.A.Tadema: keizer Wilhelm II als balling op kasteel Amerongen, in 1918

(1) Zie: http://www.noord-hollandsarchief.nl., onder BIBLIOTHEEK (Tadema en Tadema Sporry)

(2) 1) Koningsgraven. 1979, 2) Sinoehé, de banneling uit Egypte, 1984 (2x), 3)  Zandbewoners Aboe Simbel (kinderboek), 4) De vallei der koningen, 1979, 5) De pyramiden van Egupte (verkort en drukproef 3x), 6) Farao’s pyramiden, 1982, 7) Tussen Nijl en Eufraat, 1983), 8) Geschiedenis van Japan, 1983), 9) Het Balinese feest, 10) Bali, 11) Avontuur op Bali (jeugdboek), 1979, 12) Egyptische mummies en hun geheimen, 1981, 13) Betoverend Bali, 14) Mijn vader is een dwerg, 1981, 15) Ben Hur van Lewis Wallace, bewerkt door Bob Tadema Sporry, 16) De sleutel van de Nijl, 17) De geschiedenis van het honderdpoortig Thebe, 18) Farao’s, 1975 (2 x), 19) Het Chinese paard (jeugdboek), 20) Piramiden, 1971, 21) Nubië, 22) De geschiedenis van Indonesië, 1984, 23) Indonesische sagen en verhalen, 1987, 24) De geschiedenis van Griekenland, 1985.

(3)  Als volgt ingedeeld: 1) China 110 stuks; 2. Israël 2; Griekenland 25; Nabije en Midden Oosten 41; Kunstcritiek 2; Diversen 53; Wereldwonderen 7; 3) Verre Oosten/Japan 57; Indonesië/Singapore 61; India/Thailand 53; Philippijnen 10; 4) Egypte 18; modern Egypte 29; Toetanchamon 8; piramiden 27; oud-Egypte 102; lezingen etc. 21 5) Noord-Afrika 18;  Tunesië 20; Marokko 6; Algerije/Sahara 60, Libië 35; Tsjaad/Soedan 8; Diversen Afrika 48; West-Afrika 45; Nigeria 11; 7) Brazilië/Argentinië 38; 7) Organorama (1984) 25; Arts en Wereld 54; Tussen de Rails (1969-1987) 50; Diversen 3; ‘Op de praatstoel’ 197 stuks. Ten slotte: Duitse commentaren op ‘Unternehmen Pharao’ (vertaling van Operatie farao’s), 1978.

Unternehmen

Voorzijde Unternehmen Pharao von Auke A.Tadema/Bob Tadema Sporry. Lübbe, 1983.

LIJST VAN VOOR DE TADEMA-COLLECTIE BIJEENGEBRACHTE BOEKEN:

Scan1395

Selectie van vooromslagen boeken:

Tadema1

Vooromslag Groot Egypte Boek, 1989

Tadema10

Vooromslag van Egyptische mummies en hun geheimen, 1981

Tadema21

Vooromslag van ‘Vallei der koningen; de graven van de farao’s’, 1979

pir

De piramiden van Egypte, 1971.

Tadema22

Vooromslag van ‘De geschiedenis van Egypte’, 1980

Piramide en Farao
Tadema25

Vooromslag van ‘Operatie Farao’s; Egypte’s tempels gered’, 1977

Scan1372

Brieven uit het oude Egypte; dagboek van Kydon – door Bob Tadema Sporry, 1980

Tadema2

Vooromslag van ‘De Sleutel van de Nijl; de tempels van Luxor en Karnak’, 1986

Met handtekeningen van Bob Tadema Sporry en onder van Auke A.Tadema
The Story of Egypte
‘Fascinants Pharaons’ Franse vertaling. Tevens verschenen in een Engelse en Duitse editie
Tadema2

Presentatie van eerste exemplaar van ‘De sleutel van de Nijl’ door Bob Tadema Sporry aan de ambassadeur van Egypte in de Heemsteedse Bibliotheek (Heemsteedse Koerier, 19 maart 1986)

Tadema11

                                    Vooromslag van ‘Het honderdpoortig Thebe’, 1967

Abba

Abba en de Zandbewoners. Bob Tadema Sporry, 1980.

Sahara

Sahara, 1955

Tadema12

Vooromslag van ‘Tussen Nijl en Eufraat; archeologie van de bijbel’, 1983

Tadema4

Vooromslag van ‘Kijk op Indonedië’; door Bob Maternbroek en Bob Tadema Sporry, 1981

christenhond

Christenhond in Afrika. Zwrvend door Marokko..Algiers…Tunis. 1954 (Catawiki)

zinloze

De zinloze reis van Wenamon, 1979

Tadema5

Vooromslag van ‘Betoverend Bali’, 1978

indo

Indonesische sagen en verhalen, 1988

ex1

Exotisch Azië; een reis door Japan, Filippijnen en Thailand, 1962 (Catawiki)

Japan

De geschiedenis van Japan, 1983

Griekenland

Voorzijde van ‘De geschiedenis van Griekenland’

Scan1367

China met een gl/grimlach; door Bob Tadema Sporry,  1967

Tadema13

Vooromslag van ‘De geschiedenis van China’, 1986

SELECTIE VAN VERTAALDE UITGAVEN:

story

The Story of Egypt, by Bob Tadema Sporry, 1964

Story2

Steinerne Zeugen der Biblischen Geschichte; zwische Euphrat und Nil. Auke A.Tadema und Bob Tadema Sporry.

Story3

Auke A.Tadema/Bob Tadema Sporry. Fascinants Pharaons

Story4

Tadema: Das Weltreich der Pharaonen.

OVER HET ECHTPAAR AUKE A.TADEMA EN BOB TADEMA SPORRY

Scan1388

Foto van Bob (links) en Auke Tadema, bij een artikel door Conny Sluysmans, gepubliceerd in De Telegraaf van 1 augustus 1968: ‘Globetrottersechtpaar vindt dat de wereld verder reikt dan de noordzee – “We lopen van dorp tot dorp’.

Scan1351

(Uit: Heemsteedse Koerier van 1 augustus 1979). Artikel: Even kennismaken met… Bob en Auke Tadema; door Cees Peper.

Bob en Auke Tadema voor de Televisie (VPRO-gidsScan1361

AUKE ANNE TADEMA. Uit losbladige uitgave Noord-Hollandse kunstenaars. Culturele Raad Noord-Holland 1990.
Scan1380

Auke Tadema’s Wereld te kijk (Uit: Heemsteedse Koerier, 15 september 1982)

Scan1383
Auke A. Tadema signeerde zijn werk, zker zijn schilderijen, veelal met het anch-telen. Het anch-kruis ofwel het levenskruis is een bekend oud-Egyptisch symbool en verwijst in de mythologie naar het leven. Het komt onder meer voor in de naam Toetanchamon = levend evenbeeld van Amon. (artsignaturedictionary.com)

Opmerkelijke expostie van Bob en Auke Tadema Sporry. Uit: Heemsteedse Koerier, 1985

Scan1385

Presentatie van het veertigste boek van het Heemsteedse echtpaar Bob Tadema Sporry en Auke Tadema aan ambassadeur Hassan Abd El Aal Nayel. Voorafgaande hieraan bleef zat de ambassadeur vast in de lift naar de multifunctionele ruimte van de bibliotheek, waarop zijn secretaris en lijfwacht die werd gewaarschuwd, droog opmerkte ‘no problem’. Gelukkig kon het euvel snel worden verholplen(Haarlems Dagblad, 19 maart 1986)

Scan1355

Bob Tadema Sporry overleden; door Udo J.Buys. Uit: De Koerier van 23 september 1987

Scan1354

Vervolg van: Bob Tadema Sporry overleden. Door Udo J.Buys. Uit: De Koerier, 3 september 1987

Scan1371

Auke Tadema was boeiend tekenaar èn verteller; door Frans Keijsper. Uit: Haarlems Dagblad van 21 oktober  1989

Scan1428

Eind 1989 heeft nog een postume tentoonstelling plaatsgehad met werk van Auke A.Tadema bij Kabinet Hendrik Beekman in Alkmaar.

Scan1381

Later altijd als Bob Tadema Sporry publiceerde Jacoba in het begin oom met J.A.Tadema Sporry, zoals in Elseviers Weekblad, 15 december 1951.

Scan1382

Voor het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, dienst lektuurvoorziening volwassenen in openbare bibliotheek stelde Bob Tadema Sporry in 1980 een kleuzelijst Egypte samen

Scan1379

Goede vrienden van de Tadema’s in hun Heemsteedse tijd waren de heer en mevrouw Meijer uit de Johannes Vermeerstraat 25. De heer Meijer verstrekte voor de Tadema Sporry collectie een 30 tal kaarten verzonden uit de volgende landen in willekeurige volgorde: Egypte, Singapore, India, Griekenland, Indonesië, Japan, Koeweit, Vaticaanstad, Argentinië en China. Bovenstaand een voorbeeld vanuit Cairo verzonden. Rechts het zich in Berlijn bevindende beeld van Nefertiti ofwel Nofretete.

A.A.Tadema, Oude voorraadschuren in Algerije, 1952 (NHA)
Tadema: Oase in de Algerijnse Sahara (NHA)
Tadema's2

Drie verschillende exlibris voor P.van Wijngaarden, Laan de Vries en De Wilde, vervaardigd door Auke A.Tadema

Illustraties en foto’s uit: ‘Vrolijke ontmoeting met Auke Tadema, Wereldkroniek van 20 december 1952 [6 januari 1988 geschonken door collectionneur Jan Henry uit Voorhout voor de Tadema-collectie van het Heemsteeds bibliotheekarchief

Scan1389

‘De weg naar het Egyptisch Hiernamaals’ – door Auke Tadema verzinnebeeld

Scan1391

Auke Tadema: begenadigd tekenaar, afstammeling van een koning en bezitter van de Zuiderzee…

Scan1392

Auke Tadema in zijn element “ergens”  aan de Algerijnse kust. Niet altijd heeft hij het zo rustig: op z’n tweede reis in Afrika zat hij door een overstroming zestien dagen achtereen vast – midden in de Sahara! Het had toen in Marokko hevig geregend: het water zette zich vast in de grond en stroomde op die keer breed als de Rijn, maar gewelddadiger, de Sahara in.

Scan1394

Mevrouw  Bob Tadema Sporry hoog te paard, tijdens hun onvergetelijk verblijf op de Estado do Rio in Brazilië

Scan1390

Een van de vele danseressen, die Auke Tadema in de Sahara tekende. “Ik kon de Berber-vrouwen die schitterend mooi zijn, gemakkelijk benaderen. Zij, zowel als de mannen beschouwden me als ongevaarlijk vanwege m’n lichte haardos die voor hen op hoge ouderdom wees…”

Scan1393

Drie inheemse typen door Auke Tadema geportretteerd in de Sahara, die hij in alle richtingen doorkruiste.

==========================================

Overlijdensberichten van Bob Tadema-Sporry (15-9-1987) en Auke Anne Tadema (19-10-1989) uit het Haarlems Dagblad:

Tadema2

===============================================

Illustratie Auke A.Tadema (ontvangen van Hillebrand Komrij) Evenals volgende 3 illustraties uitgaven van de Hollandsche Bibliotheek tussen circa 1929 en 1931.
Illustratie A.A.Tadema (Hillebrand Komrij)
Illustratie A.A.Tadema (Hillebrand Komrij)
Illustratie A.A.Tadema (Hillebrand Komrij)
Auke A.Tadema: tekening van junks
Auke A. Tadema: Abu Simbel. Houtgravure uit 1944. Voor 825 dollar verkocht via Peter’s Markt
Auke A.Tadema: ‘Chariten’, ‘de drie gratiën’, olieverschilerij uit 1966/1967, geveild januari 2019 via Bruun Rasmussen, Denemarken

Ex librissen oor Auke A,Tadema

Ex libris door Auke A.Tadema met wapen van Haarlem
Ex libris ir.C.J.Meyers door A.A.Tadema
Ex libris De Wilde door A.A.Tadema

========

Auke .Tadema: science-fiction strip: 25 km. onder de aarde
Auke A.Tadema: schilderij van een café tafereel (Lion Zadick, Uberlingen)
Kaarten voor Meer en Bosch: De Macht van het Kleine, ontworpen door Reyn Dirksen en A.A.Tadema (IJmuider Courant, 26 mei 1956)

============

Archiefdozen met manuscripten boeken in Heemstede-collectie NHA nummers 641 tot en met 649

De duizenden foto’s, negatieven en dia’s die in bezit waren van Auke A.Tadema zijn volgens een opgave van dochter Nefertari Tadema ondergebracht bij de volgende instellingen:

  • Alles betreffende wonen op platteland en landbouw in modern Egypte bij het Instituut voor de Tropen in Amsterdam
  • Alles betreffende Indonesië, China, Japan etc. bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden
  • Alles betreffende het antieke Egypte, bij het Egyptologisch Instituut, nu TMCO in Leiden (Midden-Oosten Studies, Universiteit Leiden)
  • Enkele mapjes betreffende antiek Libanon en Syrië, bij Assyriologie. Leiden
  • Alles betreffende Arabische landen bij Universiteitsbibliotheek Leiden (dr.Witkam)
  • Enkele mappen foto’s en dia’s Egyptische oudheden en modern Egypte bij TMCO. Leiden.
  • =========================================
  • BIJLAGE 1:
  • Tadema
  •                                                       Uit Haarlems Dagblad van 30 april 2016

SELECTIE UIT 45 ALBUMBLADEN,  TEKENINGEN: ‘NEDERLAND TIJDENS DE BEZETTING’ DOOR AUKE A.TADEMA (1946).

Scan1357

Vooromslag van nog uit te geven album 1940-1945 door Auke A.Tadema (1946)

Scan1358

Blad 1: 10 mei 1940 door Auke A.Tadema

Scan1402

14 mei 1940. Door Auke A.Tadema.

Scan1401

Arbeidsinzet februari 1943

Scan1369

1944 Albumblad 1940-1945 door Auke A.Tadema

Scan1397

Wachtlopen jan-febr. 1943; pentekening albumblad Auke A. Tadema

Scan1370

‘De Ondergrondsche’ over vervaardiging en distributie van illegaal drukwerk. Albumblad  24 door Auke A.Tadema

Scan1398

Dolle Dinsdag 6 september 1944. Albumblad Auke A.Tadema

Scan1399

Brandhout. Pentekening Auke A.Tadema

Scan1400

Noordgangers 1944-1945 Albumblad Auke A.Tadema

Scan1403

Welkom Liberators, 8 mei 1945. Door Auke A.Tadema

OScan1363

Overzicht van albumbladen ‘Nederland tijdens de bezetting’ door Auke A.Tadema. Nog toe te voegen: – Hier rust ons koper;  – Inundatie; – Honger 1945; – Het Roode Kruis helpt. N.B. Van de volgende 3 albumbladen zijn 2 ontwerpen aanwezig met kleine verschhillen in de voorstelling: 5 Rotterdam 15 mei 1940; 19. 1944 Mauer Muur Sperrgebiet; – 29 Onderduiken.

Scan1411

Duitse soldaten die na verslagen te zijn door de geallieerde legers de oorlog overleefden terug naar de “Heimat”: ‘Wir haben’s nicht gewollt…’ (Pentekening Auke A. Tadema, 1946)

========================================================

BIJLAGE 2: foto’s van Auke A.Tadema en Bob Tadema Sporry

Tadema

                                                    Auke A. Tadema (1913-1989) (foto NOS)

Tadema1

        Bob Tadema Sporry (1912-1987), thuis in de Rembrandtlaan te Heemstede

      

Laatste verhuizing in 1987 van Auke A.Tadema van de Rembrandtlaan 5 naar Zandvoortselaan 84 in Heemstede

=====================================================

Tadema2

Over de Tadema-verzameling in Heemsteeds bibliotheek (nu in Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg Haarlem (Heemsteedse Courant van 21 juli 1994)

Auke A.Tadema. Originele tekening van dreiging door wolven gebruikt als boekillustratie (NHA)
Auke A.Tadema: kinderportret (NHA)
Auke A.Tadema Berbermeisje in Noord-Afrika (NHA)
Marokkaanse dame (NHA)
Rustplaats Marokko (NHA)
Algerijnse strijders te paard (NHA)
Pentekening van Auke A.Tadema: souk (bazaar) in Algiers (NHA)
A.A.Tadema: in de moskee, gebogen richting Mekka (NHA)
A.A.Tadema, cliché van oude voorraadschuren in Algerije, 1952 (NHA)
A.A.Tadema, aquarel van kerk in Patnongan, Philippijnen (geveild via Kunstveiling.nl)
A.A.Tadema technicus bij oliepijplijn (Kunstveiling.nl)
A.A.Tadema . Gendarme en de oude soldaat (Kunstveiling)

Bijlage 3: lijst van boeken van het echtpaar Tadema en Tadema Sporry + overzicht van boeken verzameld in Heemstede-collectie

Tadema2

Tadema/Tadema Sporry: lijst van boeken (1)

Tadema3

Vervolg boeken door Tadema/Tadema Sporry

Tadema4

Lijst van boeken verzameld voor Heemstede-collectie NHA; zie Verder ook: Noord-Hollands Archief: bibliotheek.

BIJLAGE 4: archiefdozen Tadema’s met typoscripten etc. in Heemstede-collectie van Het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg:

Doos 1  – De mummies en hun geheimen. (1981) typoscript; – Avontuur op Bali (1979) jeugdboek zetsel; – Het Balinese feest  typoscript; – Kinderen overal (bewerkt door Ted van Turnhout)

Doos 2 – Nubië doorslagen; – Thebe proefdruk; – Mijn vader is een dwerg (1981) typoscript; – Betoverend Bali typoscript en proefdruk

Doos 3 Pyramiden (7-71) typoscript; – Het Chinese paard typoscript; – Egypte typoscript

Doos 4 – Baliboek typoscript; – Indonesische sagen en verhalen. (1987) doorslag; – De geschiedenis van Indonesië. (1984)

Doos 5 – Operatie farao’s (1975) typoscript + extra kopie; – map met knipsels van Duitse recensies  ‘Unternehmen Pharao’ in kranten en tijdschriften;

Tadema20

                             Voorbeeld van Bücher Kommentar. Freiburg, Nr.3 Mai/Juni 1978

– De sleutel van de Nijl (Karnak/Luxor) typoscript;

Tadema21

                      Foto’s van Auke A.Tadema met o.a. Bob Tadema Sporry

– Ben Hur van Lewis Wallace bewerking door Bob Tadema Sporry

Doos 6 – De vallei der koningsgraven (10-79) typoscript; – Kinderboek: Zandbewoners Aboe Simbel; – Sinoehé de banneling uit Egypte typoscript (2x); – map Tadema Sporry: bibliografisch; – map met losse knipsels betreffende interviews, tentoonstellingen, boeken etc.

Doos 7 – De pyramiden van Egypte (verkort) drukproef + losse uitbreiding; – Piramide en farao (1982) typoscript; – Geschiedenis van Japan (1983); – Tussen Nijl en Eufraat (19-7-1983)

Doos 8 – Koningsgraven (1979) typoscript; – losse verhalen, zoals ‘De vallende steen’ en 14 andere in typoscript; – map met circa 400 boekbesprekingen uit de periode van 1953 tot 1987

Doos 9 –  43 tekeningen; Nederland tijdens  de bezetting 1940-1945 door Auke A.Tadema + 3 albums in druk.

ENKELE ILLUSTRATIES UIT doos 8, map met boekbesprekingen e.d.:

Tadema23

Drie recensies van Tadema en Tadema Sporry boeken door gerenommeerde geleerden voor PRISMA-Lectuurvoorziening

Tadema24

Schrijven van toenmalig directeur prof. dr.A.Klasens van hert Rijksmuseum van Oudheden te Leiden aan mevrouw,. Bob Tadema Sporry van 12 maart 1975

Tadema25

Brief van kabinet gouverneur-général service d’information et de documentation, Algiers, gedateerd 8 februari 1955

Tadema26

Recensie van kinderboek ‘De man met het zilveren mes’ uit het Haarlems Dagblad van 29 juli 1974

Tadema27

Briefje van een kind aan het schrijversechtpaar Tadema/Tadema Sporry na het lezen van een boek over China

Tadema28

Aankondiging van het boek ‘Unternehmen Pharao’ door Duitse uitgeverij Lübbe

Aankondiging van lezingen met lichtbeelden over de Sahara door Bob Tadema Sporry en Auje A.Tadema
Begin haren zestig verscheen van Bob Tadema Sporry in het Haarlems Dagblad een serie columns onder de titel ‘Op de Praatstoel’
Nog een column ‘Beeld’ uit het H.D. van 5 juli 1963

=========

KALENDERTEKENINGEN HAARLEM; DOOR AUKE A.TADEMA EN UITGEGEVEN DOOR DRUKKERIJEN VERNHOUT EN SLUYTERS  IN HAARLEM, ONTVANGEN VAN DIRECTEUR MEIJER

paviljoen

Het Paviljoen in de Hout  door Auke A.Tadema

Tad5

Molen de Eenhoorn aan het Zuiderbuitenspaarne in Haarlem-Schalkwijk; kleurentekening door Auke A.Tadema

Tad6

Houtmarkt 7 aan het Spaarne in Haarlem; kleurentekening door Auke A.Tadema

Tad10                        De Nieuwe Kerk in Haarlem, litho naar tekening van Auke A.Tadema

Tad11

                                  Het Müllerorgel in de Oude Bavokerk te Haarlem door Auke A.Tadema

Tad12

          De Ruïne van Brederode in Santpport, litho naar tekening door Auke A.Tadema

Diverse (reclame)tekeningen en illustraties van Auke Anne Tadema

junk
Junks aan de kust van de Chinese zee (Catawiki)
Plaat van Auke A.Tadema voor: N.V. Internationaal Rayon-Verkoopkantoor. Arnhem. Aangewend als nieuwjaarswens voor 1956 NHA)
Door Auke A.Tadema vervaardigd ontwerp als nieuwjaarswens voor een exportfirma (NHA)
Auke A.Tdema. De Daibursu (Grote Boeddha) van Kamakura bij Tokyo, Japan (NHA)
Auke A.Tadema: Ice Queen Menthol 42-44 graden Celsius (NHA)

Reclameplaten van A.A.Tadrma voor n.v. Chemische fabriek “Naarden’ Holland (NHA)

A.A.Tadema. Les Nardénisées
“Naarden” a cree les essences Nardénisées.
Tekening A.A.Tadema met citaat van Baudelaire

Zeeuws Meisje en reclameplaten door A.A.Tadema voor Droste chocola, Haarlem (NHA)

Zeeuws Meisje met oester
Omslag Droste chocolade oesters
Omslagplaat voor doos Droste chocola
Omslagdoos Droste Chocolade assortiment
Reclameplaat Droste Haarlem – Holland
Droste chocolade korenaren

======

Auke A.Tadema: 1 van 4 reclameplaten, vervaardigd voor kalender van “eerste Rotterdamsche” Maatschappij van Verzekering, (Nationale Verzekerings-Bank), 1958. Teves 4 originelen aanwezig (NHA)
Reclametekening Tadema voor Hollandsche Bank-Unie n.v. (NHA)
Auke A.Tadema: getekend portret Mao tse ung en de Chinese Muur (NHA)
Arabisch tafereel (NHA)
Auke A.Tadema: Petra in Jordanië (NHA)
Auke A.Tadema (NHA)
Illustratie Auke A.Tadema (NHA)
Auke A.Tadema: illustratie acupunctuur (NHA)
gouache van Auke A.Tadema (NHA)
Aquarel van Chinese vrouwen met geweren (NHA)
Illustratie van vrouw , meer en berglandschap in Shuksan voor tijdschrift Eva, door Auke A.Tadema (NHA)
Aquarel van Indonesisch tafereel door Auke A.Tadema (NHA)
Auke A.Tadema. Arabisch tafereel met paarden (NHA)
Auke A.Tadema. Markttafereel in Athene, Griekenland (NHA)
Egyptische tekening, Aboe Simbel, door A.A.Tadema
Illustraties van door A.A.Tadema getekende bloemen en planten (NHA)
Ondertekening Tadema met anch-teken (NHA)
Vrij werk van A.A.Tadema (NHA)
Auke A.Tadema. Illustratie van een slangenbezweerder (NHA)
Griekse illustratie van A.A.Tadema (NHA)
Begin van artikel van de Tadema’s:”De tovenares van het nevelwoud. Gepubliceerd in Margriet.
Illustratie van A.A.Tadema bij artikel: ‘De hergeboorte van het heilig woud’
A.A.Tadema. illustratie van een Afrikaans stamhoofd en tweekruikendaagsters, gepubliceerd in weekblad Revue.
Illustratie door A.A.Tadema bij artikel ‘De “kleine dokter”stierf aan een gebroken hart, bij een artikel over het drama van de Dione-vijfling in Canada, gepubliceerd in fmilietijdsxhrift ‘Margriet;, voorstellende dokter William Dafoe met de vijf ling
Reclame-illustratie voor Philips van A.A. Tadema met onderschrift: ‘Man, animals and plants alike are all dependent on the fertility of the earth for their sustenance. But where nature may falter, Philips can offer assistance in combating pests and thus increasing the productivity of the soil’.
‘Verao em Copacabana (Rio de Janeiro) Pintor Auke Anne Tadema (verschenen in Brazilië) (NHA)
Foto van affiche voor UNAC ‘Millioen kinderen verhongeren’ (NHA)
Illustratie A.Tadema: UNAC Verenigde Naties helpen het kind (NHA)
Affiche Help UNAC ‘miljoen kinderen verhongeren (NHA)
Eerste gedrukte tekening van A.A.Tadema uit 1937, verschenen ín het Haarlems Dagblad naar aanleiding van een Frans Hals tentoonstelling (NHA)
Eén van de eerste in een blad gepubliceerde illustraties van A.A.Tadema, bij een Kerstverhaal in ‘Doe mee – Weekblad voor de jeugd’ 1938 (NHA)
Ilustratie bij Kerstverhaal: engelen met een open boek (NHA)
A.A.Tadema: foto van tekening gebaseerd op antiek Egypte (NHA)
Idem, motief illustratie gebaseerd op oud-Egyptische mythologie (NHA)
Vroege tekening van Auke Tadema  (NHA)
Foto van A.A.Tadema bij artikel: De eerste Nederlander in Noord-Afrika met grafsteen van Audiutor in Algerije met slecht leesbare tekst (NHA)
Illustratie van Tadema bij ‘Tusschen pintade en Patée; door Kees van Bruggen (NHA)

Selectie van enkele der  meer dan 200 boekomslagen door Auke A.Tadema, vervaardigd voor iigen boeken, maar ook voor andere uitgeverijen Zoals C.A.J.van Dishoeck, M.C.Stok/Zuid-Hollandse Uitgevers Mij, Callenbach e.a.  aanwezig in het Noord-Hollands Archief, Heemstede-collectie, locatie Kleine Houtweg

Vooromslag ‘Gelukkig Libië’ door Tadema
Tadema: De zingende zeelui van Afrika (reisverhaal)
Tadema. Wij aten bij menseneters.
C.H.J.Maliepaard. In het land van witte steden en zwarte tenten
C.H.J.Maliepaard. Zwervend tussen Arabieren en Koerden.
Naar het Land van zon en schoonheid; door Alexandre Dumas
Alexandre Dumas: La tulipe noire (collection Marabout)
Baronesse Orczy. Het verbond van de Rode Pimpernel (Mimosa reeks)
Kees van Ginniken. Niet tevergeefs.
Jaap ter Haar: De geschiedenis van het Romeinse keizerrijk.
Nathaniel Noren Weinreb. De Babyloniërs.
Mythologie van Grienen en Romeinen. Bewerkt door S.Ramondt
Mary Macgregor. De geschiedenis van Rome.
Mary Macgregor. De geschiedenis van Griekenland
Omslag A.A.Tadema. M.B.Synge. De ontdekking van de wereld. Deel uit een nieuwe serie ‘Geschiedenis en cultuur voor jonge mensen. Met medewerking van dr.B.Keulen, dr.K.Sprey, Sophie Ramondt, Lorenz Schultz, Jeroen Franke, Tadema Sporry, Lydia Belinfante, drs.P.Hijmans, C.Teitler, Jaap ter Haar, H.Wansink, dr.A.Saalborn e.v.a. Uitgeven door C.A.J.van Dishoeck, Bussum. Bevat de volgende delen: – De geschiedenis van Egypte; – De Geschiedenis van Grienenland; – De Geschiedenis van Rome; Het Romeinse Keizerrijk; – Mythologie van Grieken en Romeinen; – De Geschiedenis van de Middeleeuwen; – De Franse Revolutie in Europa; – De Geschiedenis van Zuid-Afrika; – De Geschiedenis van Noord-Amerika; – De Geschiedenis van Rusland.
Cover A.A.Tadema voor boek door Roland Nitsche. Oeroude wegen eeuwige reis.
Ilias Venesis. Eolische aarde.
Louis de Wohl. De boodschapper.
Louis de Wohl. Sterren stralen in oorlog en vrede
Louis de Wohl. De speer.
Vooromslag van ‘Schimmen van verbeelding’, n.a.v. tentoonstelling Camera Obscura in Haarlem
Rie van Rossum. Kleine poppenkast.
Felix Rutten, Iwan.
Herman Heijermans. De moord in de trein. Mimosa reeks
Le Dauphin Perdu.
Cor Bruijn. De vogels van Mijnheer Dupont
Lin Yutang. Als een blad in de storm
Fritz Mendax. Uit de wereld der vervalsers.
W.P.Postma. Kom mee naar buiten.
Dr.W.Postma. Kleine Flora.
Chandu. Leer uit uw handschrift
Onbekende boektitel.
Als poster verschenen afbeelding door A.A.Tadema (NHA)
Hugo Charteris. Mijn deel van de wereld.
F.E.Smith. De nevels trokken op
Alexander Baron. De gouden Prinses
René Hardy. De held van Benghazi
Tayler Caldwell. Rufus, de stoutmoedige. Voor Ad M.C.Stok/Zuid-Holl. Uitgevers Mij vervaardigse Tadema tevens de omslagen van andere boektitels van Caldwell, zoals ‘Wonderlijke wegen van het lot’ en ”Estelle Rivale’.
M.A.Renes-Boldingh. En nog zingt de leeuwerik
Roger Vercel. Ontmoeting te New York
Eilif Mortansson. Het “slechte” meisje
Angela du Maurier. Tragische carrière van Lawrence Vane pianiste
Gerda Aachen. Ochtend in Boedapest.
Sasha Siemel. Jaguar!
Pierre La Mure (auteur van Moulin Rouge) De grote passie.
Carter Dickson. Een kerkhof te huur
Ellery Queen. Moord achterstevoren
A.E.Lindop. De zanger niet het lied
P.C.Wren. Beu geste. Roman uit het vreemdelinge-legioen.
Frank Yerby. Katoen bloeit onder de galgen
Clara de Groot. Een overwinning zonder vlaggen
Ruth Feiner Kristallen geluk
V.Canning. De gouden salamander
Maria de Lannoy. Goud
Edgar Maass. Een vrouw staat terecht
Edgar Maass. Keizerlijke Venus
Paul Hackett. Reuzen van karton
Paul I.Wellman. Theodora keizerin van Byzantium
Paul I.Wellman. St.Denis chevalier van Frankrijk
Phyllis Bottome. Het geschonden hart.
Houot en Willm. Diepeeduikers
H.M.Mons. Monsieur de Paris
Frans Vennatier. De majoor en de stieren
Cili Wethekam. Een gat in het dak,
Salvador de Madariaga. Het hart van jade
Olive Eckerson. Lord Essex
William Manchester. Nog voor de regens kwamen
Herman Gohde. De achtste dag
Omslag van De achtste dag in kleur
Klaas v.d. Geest. Tussen 70 en 80 graden Zuid (ARO reeks)
Frank Yerby. Vrouw van graniet
Frederica Bremer. Het land dat Dante zag.
Leonard Clark. De zeven steden van Cibola
Monica Dickens. Geluk voor Virginia
Cyril Joly. Tanks aan de horizon
Berkeley Gray. De blonde tijgerin
Carmen de Icaza. Bedreigd door het leven
Hans van Zuydveen. Carnaval
Nevile Shute. Land in de verte
Anne de Vries. Panokko
Anne de Vries. Wij en de wereld
Mr.M.W.F.Treub
Gertrug Fusenegger. Het huis der donkere kruiken
Auke Tadema ontwierp de omslagen van de reeks ‘Catharina de Medici van Jean Plaidy, zoals Koningin Jezebel en Dochter van Satan, maar ook Madame Serpent en verder De Spaanse bruidegom
Margit Soderholm. Wolken boven Hellesta.
Marie Hackett. De golven beuken.
Bruno E.Werner. De galei
A.den Doolaard. Le vainqueur du Mont Blanc
Leo de Laforque. Vincent van Gogh (Mimosa reeks)
Melis Stoke. De Reis zonder Einde (Mimosa reeks)
Cover voor titel uit detective serie: Spanning en Avontuur, van uitgeverij Holland (zie publicatie Hillebrand Komrij  van de FuManchu vereniging)
Op de vleugels van de tijd. De geschiedenis van Nederland door W.F.H.Visser
Anne en Serge Golon. Angelique. Favoriete des Konings.
Hans Habe. In naam des duivels
Hans Habe. Ik neem de handschoen op
Fritz Habeck. De dans van de zeven duivels

BIJLAGE: Aanvullende schenking Tadema-collectie Noord-Hollands Archief 30 april 2019

A.Heemstede collectie bibliotheek NHA
-map met circa 100 losse artikelen in typoscript van columns en reisimpressies voor diverse kranten (o.a. Haarlems Dagblad: ‘Op de praatstoel’), door Bob Tadema Sporry, verschenen tussen 1950 tot 1963
-map Griekenland en Rome typoscripten
-map artikelen Israël
-map drukwerken met ruim illustraties voor boeken en affiches en tijdschriftartikelen, o.a. de Margriet. Betreffende; Philippijnen, Ramses II, Egypte, China, Rio de Janeiro, Japan, Peking, Tscaad, Nigeria, Berbers, Bangkok, Sahara. Bali, Hantsau, India, witte tijger, Kanton, Chinese muur, vrouwenfigurenacupunctuur, Padang, Syrië, Damascus, Soedan, initiatie, tovenaar, Athene
-map artikelen met illustraties reisverhalen, gepubliceerd in, o.a, Revue en Margriet, jaren 50-60; reclamedrukwerk o.a. voor Droste en Chemische Fabriek Naarden, kalenders, geïllustreerde nieuwjaarswensen voor diverse bedrijven.
– artikel De eerste Nederlander in Noord-Afrika, met foto van Adiutors grafsteen in Algerije (was veldheer van het eerste Kaninefaten regiment)
-map afdrukken van eigen werk van Auke A.Tadema gedrukt voor 1950 (o.a. 3 ex libris voor hem persoonlijk, ir. C.J.Meyers en De Wilde)
– map met 53 zwartwit illustraties Indonesië (kinderboek)
-map met illustraties Egypte boek
-map met circa 250 boekomslagen van eigen werk en boeken voor diverse uitgeverijen en series, o.a. Callenbach, Forum Boekerij, Ad M.C.Stok/Zuid-Hollandse Uitgevers Mij, ATO-reeks, C,.A.J.van Dishoeck, Collection , Mimosa reeks, Marabout etcetera.
-map artikelen Brazilië en Philippijnen
-map artikelen Arabië
-map De zeven wereldwonderen
-map diverse artikelen
-idem map artikelen
-idem map, circa 50 artikelen oud-Egypte
-map Egypte artikelen 2
-map Afrika
-map Noord-Afrika
-map Indonesië
(Totaal circa 6 archiefdozen)

B.ATLAS NHA
-map negatieven dia’s kleinbeeld van eigen tekeningen Afrika, Egypte, Touaregs, Philippijen, Japan
-map negatieven eigen werk in kleur: Afrika, Egypte, China, Brazilië, Thebe, mummies, diversen + in losse enveloppe: Guinee, Senegal, Algerije, Sahara, Joggar-Targui.
– 3 grote mappen + 1 doos met circa 300 (ten dele kleuren-)pentekeningen, gouaches, aquarellen (China, Brazilië, Japan, Indonesië, Egypte, Nederland (VOC/keizer Wilhelm II Amerongen), fantasy, science fiction, portretten etcetera

HET VERLOREN MANUSCRIPT VAN BERTUS AAFJES EN AUKTE TADEMA IN CAIRO (door Ted van Turnhout, uit: Dagboekherinneringen, in: “Moet dit dan verloren gaan?’ Gopher, 2001)

Het verloren manuscript van Bertus Aafjes en Auke Tadema ging verloren in Cairo
Vervolg van door Ted van Turnhout opgetekende anecdote

ALMUM 1940-’45. De originele tekeningen worden bewaard in de Heemstedecollectie van het Noord-Hollands Archief. In 2015 is hiervan een uitgave verschenen. Daarvan zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar door inclusief portokosten 9 euro over te maken naar IBAN  NL23 ABNA 0474 2459 50 van J.L.P.M.Krol, Heemstede

Inleiding

Vooromslag Album 1940-’45

Bezettingstekeningen opgedoken (Haarlems Dagblad, 30 april 2015)

Auke A.Tadema (album 1940-’45)

Auke A.Tadema

Auke A.Tadema

====

Auke A.Tadema. Markt in Tineghir, Marokko(Kunstveiling.nl, oktober2021)