Tags

,

 ‘Schrijven is mijn grote passie’ (Ted van Turnhout, 10-8-2001)

‘Ted van Turnhout is onze moderne Viruly’ (Lennaert Nijgh, 10-4-1990)

 TED VAN TURNHOUT (1936-2003); een bevlogen schrijver/samensteller en Bomansiaan van het eerste uur

 Kort voor hij met zijn vrouw Loekie in 2003 afreisde voor een weekje vakantie op de Veluwe belde hij me. We zouden na terugkeer een definitieve afspraak maken voor een gezellig uitje. Die date kon niet meer gerealiseerd. Terugkerend naar zijn thuisbasis in Santpoort stond zijn hart op zondag stil. Zaterdag 6 december, op de feestdag van de heilige Nicolaas, vond de drukbezochte begrafenis plaats op het R.K.Kerkhof Adelbert in Bloemendaal, dicht bij zijn leermeester Godfried Bomans

Evenals Godfried was Ted leerling van de R.K.Schoolvereniging te Haarlem, en onder zijn redactie verscheen in 1978 een jubileumuitgave bij het 75-jarig bestaan van deze lagere school. Van 1926 tot 1933 was Godfried leerling geweest van het Triniteitslyceum in Haarlem-Overveen. Ook Ted is hier scholier geweest. In 1953 ging er echter een gebod uit van de paters Augustijnen dat  ‘een iegelijke Trinitarier’ die ten noorden van van de Kennemerbrug woonde zich zou laten inschrijven bij het nieuw opgerichte Mendel College. Aldus werd de 17-jarige Ted ‘de eerste Mendelier’, zoals pater Hutjens, de rector van deze scholengemeenschap hem steevast noemde.

Zijn vader H.W. (Henk) van Turnhout (1902-1971) heeft zich destijds verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Haarlem. Hij was jarenlang KVP-gemeenteraadslid  (1949-1953 en 1964-1970) en voorzitter van de Sportraad, waarbij vooral voetballen en handballen zijn interesse hadden.  Was  ook  voorzitter van de afdeling Haarlem van de KNVB

turnhout1

Portret van H.W.van Turnhout, geb. 31-7-1902 in Heemstede, ov in Haarlem 29-6-1971, vader van Ted van Turnhout

Een bijzonder jubileum van H(enk) W. van Turnhout (door  J.E.Goudsmit, in: Ons Racing Nieuws, juni1963)

Reden voor het College van Burgemeester en Wethouders op 23 november 1979 een straat naar hem te vernoemen, het Henk van Turnhoutpad in Schalkwijk. Daar is in maart 1980 tevens een naar hem vernoemde sporthal geopend.

turnhouthal

Vooromslag van brochure, in 1980 uitgegeven bij gelegenheid van de officiële opening van het nieuwbouw complex van de sportvereniging TYBB vernoemd naar Henk van Turnhout

hal1

Ets van de Henk van Turnhout hal; door Henk Daas, 1980

De jonge Ted raakte in de ban van het werk van Godfried Bomans en vond het een grote eer bij ‘de grote meester’ in Bloemendaal ontvangen te worden. Het was Bomans die zijn eerste pennenvruchten corrigeerde en de jonge adept een aantal schriftjes met het manuscript van Erik of het klein insectenboek in bewaring gaf. Ted van Turnhout was medeoprichter van de Godfried Bomans Kring en publiceerde in het ‘officieel orgaan PP uniek’ omstreeks 1964/1965 zijn eerste ‘Opstellen van een nieuwkomer’ Medio 1972 hoorde hij met o.a. Frank van der Voordt, tot de initiatiefnemers voor een hernieuwde ‘Godfried Bomans Society’, spoedig omgedoopt in het anno 2016 nog altijd florerende Godfried Bomans Genootschap.

Carrière op Schiphol bij de K.L.M.

In 1962 trouwde Ted van Turnhout  met de uit Heemstede afkomstige Loeki Verbeek, uit welk huwelijk 3 dochters zijn geboren. Het echtpaar woonde aanvankelijk in het Bosch en Vaartkwartier van Haarlem en verhuisde later naar Santpoort.

Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien kwam de immer gesoigneerde Ted in dienst bij de KLM als functionaris Speciale Diensten en Protocol. In die functie mocht hij vorstelijke personen, presidenten, ministers, ambassadeurs en andere hooggeplaatste politici en leden van de Raad van Bestuur van multinationals officieel begroeten en van en naar het vliegtuig begeleiden. Na ongeveer 20 jaar kwam hieraan een einde en kon hij zich dankzij een voortreffelijke regeling als ZZP’r full-time aan zijn grote hobby wijden: het schrijven en redigeren van teksten van anderen. Toen ik in 2002 met hem sprak over een nieuwe bezuinigingsronde bij KLM met vele honderden ontslagen was zijn antwoord: ‘Ik heb geluk gehad, in deze tijd zou ik eerder een schop onder mijn kont krijgen.’ Tijdens de Schipholjaren legde hij de basis voor een uitgebreid netwerk, waaraan hij later bij verschillende van zijn talrijke projecten plezier zou bekleven. Voor zover mij bekend hebben nog slechts weinig vliegvelden in de wereld (New York, Washington, Tokio) een speciale functionaris voor Protocolzaken in verband met de ontvangst van VIPS in dienst. Zelf heb ik enige jaren geleden bij een bezoek aan de Stad Tokio in Japan gemerkt hoe zoiets werkt. Toen ik – met mijn vrouw en jongste dochter – uit het vliegtuig stapte werd ik onmiddellijk door een keurige dame in uniform eruit gehaald, nadat zij had opgemerkt dat ik op de revers van mijn colbert een speldje van Heemstede met heraldisch wapen op had. Zonder iets te kunnen terugzeggen, dat ik ‘slechts een eenvoudige burger van Heemstede ben’ werd ik voor een ambassadeur aangezien en zijn we direct door de douane en naar de aankomsthal begeleid, wat al gauw een uur wachten scheelde.

Een van Europa’s meest producerende auteurs”

exlibris

Exlibris T.J.van Turnhout (Anton Pieck)

In een persbericht van Turnboro Productions b.v. uit het jaar 2000 afficheerde Ted van Turnhout zich met bovenstaande kop, daarbij vermeldend: ‘volgens ingewijden’. In 1992 verschenen in één jaar liefst 5 titels van zijn had, waaraan op de Frankfurter Messe aandacht werd besteed. Ted Woodboro werd geïntroduceerd naast voormalige schuilnamen als Ted Vantee, Ted Kelly, Ted Jacoby en Ted Lencebury. Als specificatie van zijn publicaties en ‘screen work’ werden de volgende aantallen genoemd: – Non-fictie 23 titels; Gedichtenbundels: 3; Televisieshows: 4; Televisieprogramma’s: 15; Filmscripts: 2: Plots and ‘extended outlines: 20.  Moeilijk te controleren merkt hij, nimmer wars van bescheidenheid, op: ‘enkele jaren teksten te hebben geschreven voor o.a. Wim Kan, André van Duin [met teksten die zijn te vinden in ‘Moet dan verloren gaan?’] de Tommy Cooper-show en de Benny Hill-show, songtekst voor Dolly Parton en met Jim Henderson teksten en verhaallijnen voor de Muppet-show’. Overigens zijn diverse Engelse teksten voor vernoemde artiesten opgenomen in: ‘Moet dit dan verloren gaan?’

In het voetspoor van Godfried Bomans

Na een aantal probeersels, twee dichtbundels, naast redactioneel werk voor uitgeverij Elsevier – de in paperback uitgegeven columns van Godfried Bomans –verscheen in april 1980 het verhalenbundeltjes ‘Een snuifje Haarlemmerhout’, met als passende ondertitel ‘in de voetsporen van Godfried Bomans’. Ik bezit nog de geschreven uitnodiging op een reclameflyer van de uitgever: ‘Dat moet gevierd worden! Dit schijnt zo te horen. Loekie en ik nodigen jullie daarom uit op zaterdag 26 april (rond 9 uur) dit boekje te komen inwijden. Neem deze gekke uitnodiging mee want er worden enkele presentexemplaren verloot.’ Tijdens de verder feestelijke avond waren tot overmaat van ramp de bundels afwezig. Ik ontving ter plaatse een ‘tegoedbon’.

De recensies waren gemengd. De vernietigende, zoals in het Haarlems Dagblad (van Ko van Leeuwen) en de Volkskrant,  las ik zelf. Meer positieve reacties, o.a. uit Hervormd Nederland en de Limburger, zond Ted met later toe met de opmerking: ‘Voor je verzameling. Uitstekende recensie; precies zoals ’t allemaal bedoeld is.’

Ted ging onverdroten door met verzen, scenario’s, romans, non-fictie, humoristische teksten, scenario’s en bestookte uitgeverijen daarbij. In 1981 hielp hij Michel van der Plas met redactionele teksten voor de biografie ‘Godfried; het leven van de jonge Bomans 1913-1945’ (Bussum, uitgeverij Villa, 1982).

In 1993 besloot hij plotseling zich te ontdoen van zijn uitgebreide Bomans-collectie en liet hij deze op 9 juni veilen bij Bubb Kuyper in Haarlem. Het klapstuk: 7 schriftjes met het manuscript van ‘Erik of het klein insectenboek;  bracht 26.000 gulden [raming 10.000 tot 15.000 gulden] op en werd aangekocht door een Nederlandse houthandelaar woonachtig in Vlaanderen, een vermoedelijke liefhebber van het werk van Godfried Bomans. Het Letterkundig Museum haakte al snel af en van de twee particuliere bieders, bood Ronald van het Lugt uiteindelijk het hoogste bedrag.

erik

De bij Bubb Kuyper geveilde Erik-schriftjes van Godfried Bomans

Kerstboeken voor het goede doel

Succesvol was Ted van Turnhout met de samenstelling van een dertiental fraai uitgegeven kerstboeken, allemaal verschenen voor het goede doel (Rode Kruis, Wereld Natuur Fonds etcetera) met literaire teksten van schrijvers en illustraties van beeldend kunstenaars.  Meestal met een voorwoord van een lid van het Koninklijk Huis. Naast Bomans was prins Bernhard zonder enige twijfel zijn tweede grote voorbeeld. Over de prins wilde hij levenslang geen kwaad woord horen. In samenwerking met Niels F.Halbertsma verscheen het fotoboek ‘’Prins Bernhard en de natuur’. Een hoogtepunt was voorts de publicatie van ‘Denkend aan Haarlem’, in 1995 bij Gottmer en Schut uitgekomen ter gelegenheid van 750 jaar stad Haarlem. Na de presentatie in het stadhuis van Haarlem gaf hij de gebruikte  manuscripten/typoscripten e.d. in bewaring aan de Heemsteedse bibliotheek en deze zijn in 2003 verhuisd naar de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief  in de Spaarnestad.

Projectontwerper

De laatste tien jaar van zijn arbeidzaam leven heeft hij zich beziggehouden met talrijke al of niet geslaagde projecten. In een interview in 1988 met het Haarlems Dagblad zei hij hierover: ‘’Als het ene plan wordt afgewezen, dan begin ik aan het volgende. Mijn fantasie valt onmogelijk te stoppen. Maar daar ben ik dan ook projectontwerper voor. Nee, precies, inderdaad hahahaha, dat vind je niet terug in de Dikke Van Dale, projectontwerper. Dat komt, ik heb dat beroep zelf bedacht,’

Moet dit dan verloren gaan? / Berkenrode

Eenmaal 65 geworden vierde Ted in 2001 met een drukbezochte receptie op het Landgoed Beeckesteijn, tevens zijn 25-jarig jubileum als auteur ‘samen met zijn pseudoniemen’  en uitgenodigde VIP’s, zakenrelaties, vrienden en ex-collega’s. Bij die gelegenheid verscheen een selectie van niet eerder gepubliceerd werk onder de titel: ‘Moet dit dan verloren gaan?’ De eerste exemplaren van deze uitgave van Gopher Publishers waren bestemd voor onder anderen André van Duin en dr.Albert Heijn.

Een jaar later verscheen zijn laatste boekuitgave: ‘Berkenrode Heerlijkheid, Landgoed en Huis’. Zelf schreef ik de historische teksten en Ted verzorgde o.a. de interviews o.a. met Mies Bouwman en van Ernst van Eeghen.

Ted was vervolgens met een bouwproject bezig in de Nederlandse Antillen. Aan zijn werkzaam leven kwam onverwacht een einde. In het exemplaar van zijn voorlaatste boekuitgave schreef hij voor mij de volgende tekst: ‘’Voor Hans Krol, mijn vriend en biograaf. Nu gaat helemaal niets meer verloren@ Ik voel me opnieuw geboren…Ted 9-11-01’.

Zoals in de slotregel van een vers in ‘Een opening gedicht’ heeft Ted nu ‘de wereld vaarwel’. Wat mede blijft is de herinnering, of zoals Godfried Bomans ooit zei: ‘’Zolang er mensen zijn die hem hebben gekend is hij niet helemaal dood.’

Turnhout

Ted van Turnhout Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Haarlems Dagblad, 26-4-2002)

Catalogus

ted5

Ted van Turnhout (links) en Hans Krol bij voorbereiding van een Godfried Bomans-tentoonstelling in de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede, 1977

Ad A. Bomansiana

-Opstellen van een nieuwkomer. In: PP uniek, officieel orgaan der Godfried Bomans Kring, 3e jaargang, nr.5, mei-juli 1964, p.23-26.

-Reclameliteratuur. In: PP uniek, 3e jrg, nr.6, juli-augustus 1964, p.23-26.

-Voorbij de dood. Eindelijk het licht. In: PP uniek, 4e jrg., nr.1, 1965, p.11-14.

-De schrijver. PP uniek, 4e jrg., nr.2, 1965, p.8-11.

-De inspiratie. In: PP uniek, 4e jrg.,nr.3, november 1964, p10-12.

-De verlossing. In: PP uniek, 4e jrg., nr.5, januari 1965, p.2-4.

-Etymon, in: PP uniek, 4e jrg.,nr.6, februari 1965, p.6-9.

-Godfried Bomans, Groot Sprookjesboek. Waar nodig verbeterd  door Ted van Turnhout. Amsterdam enz., Elsevier, 1975.

-Confrontatie (interview met Aleid Slingerland). In: Godfried, jrg.1, nr.4, p.93-103.

-Het Pinkellied. In: Godfried, jrg.2 (1977), nr.2-3, p.59-65.

-Jubileumboek van de R.K.Schoolvereniging te Haarlem, 1903-1978, onder redactie van Ted van Turnhout. Haarlem, 1978. [Godfried Bomans als leerling]

-Godfried Bomans. Bloed en liefde en ander toneelwerk. Met nawoord en verantwoording door Ted van Turnhout. Amsterdam enz., Elsevier, 1979.

– Godfried noemde haar Anna (Anna III). In: Godfried, jrg.4 (1980), nr.2, p86-89.

-De glimlach bleef. Enschede eert Godfried Bomans [catalogus van de] tentoonstelling 5-15 oktober 1981

-Bloemendaal, Bomans en zijn adept. In: Ons Bloemendaal, januari 2005, p.29-38.

-Michel van der Plas (ps. Van Ben Brinkel). Godfried, het leven van de jonge Bomans 1913-1945. Met redactionele bijdragen van Ted van Turnhout. Bussum, Villa, 1982.

-Bloed en Liefde en ander toneelswerk [van Godfried Bomans], samengesteld door Ted van Turnhout. A,sterdam, Elsevier, 1979.

-Groot Sprookjesboek van Godfried Bomans. Samengesteld door Ted van Turnhout. Elsevier, 1975.

-Godfried: het leven van de jonge Bomans 1913-1945. Michel van der Plas m.m.v. Ted van Turnhout.Sesam/Bosch & Keuning, 1989

-Ted van Turnhout (redactie). G.J.A.B, nr.1-18 (= Het Gemystificeerde Jokkernij- en Anekdotenboek. G.J.A.B. bevat anekdoten van/over Godfried Bomans. In: Godfried, vanaf jaargang 1, nr.2-3 t/m jrg. 5, nr.1

Zie ook: Onder het stof. Een documentair overzicht van twintig jaargangen ‘Godfried, het tijdschrift van het Godfried Bomans Genootschap. Samenstelling Jac.Aarts. Arnhem/Utrecht, 1988.

Ted3.png

Jan Bomans (links) en Ted van Turnhout bij het graf van Godfried Bomans in Bloemendaal

Graf van Ted van Turnhout (1936-2003) op de Adelbert begraafplaats in Bloemendaal (foto Frank van der Voordt)

Zie ook onder Poëzie: Kranslegging

Zie ook: Proza (verhalen): Een snuifje Haarlemmerhout.

Zie ook: Moet dit dan verloren gaan? Met ten aanzien van Bomans: 1) Dagboekherinneringen; 2) Het Koninklijk toilet – anekdote en 3) De smokkelende Sinterklaas –anekdote.

ted11

Slot van laatste brief van Godfried Bomans aan Ted van Turnhout, 29 augustus 1971

Ad b. Poëzie

-Kerstgedachte [gedicht]. In: PP uniek, nr.4, december 1964, nr.12-13.

-Liefde op leven en dood. [gedichten]. Z.pl. en uitg. 1975. 47 p. Met opdracht.

liefde

Vooromslag van bundel Liefde op leven en dood; door Ted van Turnhout, 1975 N.H.Archief 6385K

-Kranslegging [gedicht, aan het graf van GB]. In: Godfried, jrg.1 (1975). Nr.4, p.72.

-Een opening gedicht. Amsterdam, De Beuk, 1978. NH-Archief 6384K

-Jet wonder [gedicht], 1980.

-Godin + Ontmoeting. In: verborgen dichtkunst in Noord-Holland. Velsen, 1981, p.56-57. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Culturele Raad Noordholland.

– Kerstmis en ik [gedicht], 1982.

-R.K.Schoolvereniging te Haarlem 1903-1978. Samenstelling Arina van Stekelnburg, Dick van Zuidam en Han Kuenen. Redactie en Vraaggesprekken: Ted van Turnhout

Jubileumboek van de R.K.Schoolvereniging te Haarlem (1903-1978)

Ad c. Kerstboeken (samenstelling)

-Kerstboek voor Tondo. Met een voorwoord van H.K.H.prinses Irene. Breda, Stichting Colombine, 1981.

ted2

Ted van Turnhout: Kerstboek voor Tondo, 1981

-Het Rode Kruis Kerstboek. Met een voorwoord van H.K.H.Prinses Margriet. Kampen, La Rivière en Voorhoeve, 1986.

-Kerstboek voor het Wereld Natuur Fonds. Met een voorwoord van Z.K.H Prins Bernhard. Amsterdam enz., Van Holkema & Warendorf, 1987.

-Kinderen van één wereld. Met en aanbeveling van H.K.H. Prinses Juliana voor de Stichting Redt de Kinderen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1989.

ted2

Aanbieding op 3 november 1989 door Ted van Turnhout van ‘Kinderen van één wereld’ aan prinses Juliana op paleis Soestdijk (Van Dam, Baarn)

-Schrijvers zonder grenzen. Voor ‘Artsen zonder Grenzen’. Voorwoord prins Willem Alexander.  Houten, Van Holkema & Warendorf, 1990.

– Landschap vol verhalen. Kersboek voor Natuurmonumenten. Met een voorwoord van dr.Pieter Winsemius. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1991.

-Een bron van licht. Kerstboek voor UNICEF. Met een voorwoord van Audrey Hepburn. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1992.

-En ’t wintert overal. Kerstboek voor Jantje Beton. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1993.

-En ’t had er geen huis….Houten, Van Holkema & Warendorf, 1994.

-En ’t is bijster, bijtend koud. Van Holkema & Warendorf, 1995

-Als het jaar ten einde loopt. Van Holkema & Warendorf, 1996

-Mensen maken het verschil. Van Holkema & Warendorf, 1997

-Voor wie een hart heeft. Van Holkema & Warendorf, 1998.

voor1

Vooromslag van ‘Voor wie een Hart heeft…’samengesteld door Ted van Turnhout. Nederlandse Hartstichting, 1998.

Ad d. Proza (verhalen)

-Willink natuurlijk: Carel Willink’s kijk op de natuur. M&P, 1988.

-Jet lag de baas: fit op de plaats van bestemming. ps. Kathhleen Mayes, Van Holkema & Warendorf, 1992.

-Op kamers: een praktische gids voor ‘thuisverlaters’. Van Holkema & Warendorf, 1992.

-Nederland, Nederland, ik lijd nog steeds: 1940-1945: het onvoorstelbare verhaal van verzetsstrijdster Corrie van Ede. M&P, 1990.

-Ted Vantee (ps.) De Berlijnse muur is nog te laag! 3 verhalen. Z.j.

-De eerste winterdag. In: Godfried, jrg.1, nr.1, p.12-14.

-Zijn laatste schepping [verhaal], 1979.

-Een snuifje Haarlemmerhout. Antwerpen enz., Elsevier Manteau, 1980.

ted7

Ted van Turnhout: Een snuifje Haarlemmerhout, 1980

-Codenaam: Ruimteboek, Sf-bijdrage voor de speviale jubileumkrant ‘Vier eeuwen open boek’uitgegeven bij gelegen van de 400ste verjaardag van de Haarlemse stadsbibliotheek

Baudet

Michèle Baudet verzorgde 8 illustraties bij het artikel ‘Codenaam: ‘Ruimteboek’ van Ted van Turnhout.

-Moet dit dan verloren gaan? Gopher Publishers, 2001.

-Het hert, de vos en de vrede op aarde [verhaal], 1984.

-Open schrijven aan de Eniggeboren Heer J.van Nazareth, 1985.

-Denkend aan Haarlem (samenstelling). Haarlem, Gottmer/Schuyt, 1985.

turnhout1

Tekening van het contract voor ‘Denkend aan Haarlem’. Uitgever Schuyt tekent.In het midden Ted van Turnhout en links uitgever van Wijk. Daarachter van links naar rechts: Marja Stroom,. Jan Put en Leontien Splinter van het projectbureau Haarlem 750

ted1

Vooromslag van ‘Denkend aan Haarlem’, samengesteld door Ted van Turnhout, 1985

-Waterland Manor, afscheid van Doyle’s. 2013

-Waterland; nieuwe perikelen. deel 2, 2013.

Onder pseudoniem Ted Woodboro:

-Een daad van liefde. Gopher Publishers, 2000.

-De dubbelganger = The look-alike. Groningen, Gopher Publishers, 2001.

-Blinde liefde = The lightness of being blind. Gopher, 2003.

ted12

Compilatie van door Ted van Turnhout onder pseudoniem geschreven boeken

Ted van Turnhout heeft in de marge ook meegewerkt aan het fraaie jubileumboek: Alliance 80 jaar hockey (2007), o.a. met een interview met opa Stobbe [Len van Turnhout was in de jaren veertig wedstrijdsecretaresse bij de Heemsteedse hockeyclub Alliance, in 1927 opgericht vanuit het Triniteitslyceum door F.Hoogeveen, E.Schürmaan en vooral Charles van Rooy – mr.dr.Ch.J.A.M van Rooy (1912-1996) – de latere KVP-politicus, die van 1927 tot 1931 voorzitter was].

Ad E. Non-fictie (en samengesteld)

-Jubileumboek van de R.K.Schoolvereniging te Haarlem (1903-1978). 1980.

-Ted Jacoby (ps.) Dagboek Alpha 10. Antwerpen, Standaard, 1989.

-Ik lijd nog steeds; het onvoorstelbare verhaal van verzetsstrijdster Corrie van Ede. Weert. M & P., 1990.

-(Mayes, Kathleen. Beat jet lag; Arrive Alert and stay Alert. Thorsons, 1991 Vertaling van TvT: Jet lag de baas: fit op de plaats van bestemming. 1992.[Ontbrekend}.

-Op kamers; een praktische gids voor ‘thuisverlaters; . Houten, Van Holkema & Warendorf, 1992.

– (Samenstelling). Een tien met een griffel; met een gouden griffel bekroonde auteurs schrijven voor de Stichting Redt de Kinderen, Houten, Holkema & Warendorf, 1992.

(Samenst.) Brieven aan de Koningin. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1992.

-(Samenstelling met Niels F.Halbertsma. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard en de natuur. Stichting De Gouden Ark.

ted6

Niels F.Halbertsma en Ted van Turnhout: Prins Bernhard en de natuur, 1997

-184 manieren om een bakfiets vol te laden en andere tips voor kamerbewoners. Van Holkema & Warendorf, 1994.

Vooromslag van ‘184 manieren om een bakfiets vol te laden en andere tips voor kamerbewoners; door Ted van Turnhout.

-Get ready: op jezelf. Van Holkema & Warendorf, 1997.

-Berkenrode; Heerlijkheid Landgoed en Huis; door Hans Krol en Ted van Turnhout, met een inleiding van Michel van der Plas. Heemstede, Nordex, 2015

Ted4.png

Vooromslag van: Berkenrode, 2002

Ontbrekend nog: – Willink natuurlijk: Carel Willinks’s kijk op de natuur, 1988; – En ’t wintert overal. Kerstverhalen, 1994; 184 manieren om en bakfiets vol te laden en andere tips voor kamerbewoners, 1984; – ’t Is bijster, bijtend koud. Kerstverhalen, kinderboek)1995; – Als het jaar ten einde loopt, 1996; – Get ready op jezelf, 1997.

-Moet dit dan verloren gaan? door Ted van Turnhout. Gopher, 2001

ted9

Vooromslag boek. Op de foto v.l.b.r. prins Bernhard, Ted van Turnhout en de schrijver Belcampo (ps. van Schönfeld Wichers)

ted11

Achteromslag van: Moet dit dan verloren gaan? samengesteld door Ted van Turnhout.

ted13

Opdracht van Ted van Turnhout aan Hans Krol

Ted9.jpg

Bij de presentatie van ‘Moet dit dan verloren gaan, v.l.n.r.; Vivian Boelen, André van Duin, Ted van Turnhout en Loekie van Turnhout-Verbeek. Vooraan zittend Albert Heijn

turnhout

Twee van de laatst verschenen romans van Ted van Turnhout alias Ted Woodbury : ‘Blinde liefde’ en ‘Een daad van liefde’.

Selectie artikelen over Ted van Turnhout uit PICA/Delpher:

-Natuurprins der Nederlanden. Trouw, 28-2-1998, p.4.

-Boeken. RCC Handelsblad, 3-7-1997, p.5.

-Standbeeld voor minnaars ‘omdat ze de mooiste stad voor me ontsloten; De Volkskrant, 25-3-1992, p.41.

-De hele kast met Bomans-spullen gaat leeg. Het Parool, 9-6-1993.

-Manuscripten van Godfried Bomans onder de hamer, Trouw, 28-5-1993, p.8.

-Werk van Bomans onder de hamer. Het Algemeen Dagblad, 28-5-1993, p.13.

Bericht van verkoop manuscript Erik via veiling Bubb Kuyper, aangekocht door de Vlaming Ronald van der Lugt (Nieuwsblad van het Noorden, 10-6-1993)

-‘Wat was Godfried toch een dijk van een vent!’ NRC Handelsblad, 25-3-1993, p.14.

-Schrijven voor het kind in ons. Het Parool, 26-11-1992.

N.B. In Heemstede-collectie, circa 100 krantenartikelen, recensies, interviews etc. Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg.

Ted8.jpg

Hommage aan Ted van Turnhout, door Hans Krol, 2001

tegoedbon voor niet op tijd geleverde presentexemplaren bij de presentatie van ‘Een snuifje Haarlemmerhout’

Tedvan Turnhout (links) bij het afscheid van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in 2003

Ted en Loekie van Turnhout in 2003

ted4

Overlijdensbericht Ted J.van Turnhout, overleden op 30 november 2003

ted5

Ted van Turnhout overleden. Uit: Haarlems Dagblad van 2-12-2003

ted6

In Memoriam Ted van Turnhout, door John Oomkes, in: Haarlems Dagblad , 2 december 2016

ted3

Bericht uit: Heemsteedse Koerier van 29 november 1989.

ted11

Ted van Turnhout tijdens een televisieoptreden met betrekking tot Godfried Bomans. Op de onderste foto v.l.n.r. Ted van Turnhout, Bert Koekebakker (1948-1984) en Frank van der Voordt

turnhout

Ted van Turnhout bij de opening van een Godfried Bomans tentoonstelling in de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede in 1977. Vooraan gezeten bij pilaar burgemeester Quarles van Ufford, daarnaast Michel van der Plas

ted10

Artikel van Henk van Gelder over veiling Bomansiana bij Bubb Kuyper uit verzameling van Ted van Turnhout. NRC, 25 mei 1993

ted8

‘Drenkend aan Haarlem’ door Hans Krol , over schenking van correspondentie e.d. door Ted van Turnhout aan het Noord-Hollands Archief, bibliotheek Heemstede-collectie (Kennemer Kroniek, 6e jaargang, nummer 22, juli 2002, p.14

turnhout

De schrijvers  en illustrators uit stad en omstreken aanwezig bij de uitgave ‘Denkend aan Haarlem’ in het stadhuis van Haarlem met vooraan Renate Dorrestein, Harry Mulisch en Toon Kortooms, Wim Hornaman en verder Nelleke Noordervliet, Bert Sliggers, Joost Swarte, Henk van Kerkwijk, Ted van Turnhout, Wim Vogel, L.H.Wiener, Cherry Duyns, Jan kal, Frèderic Bastet, Gerrit van Dijk, Frank Herzen, Rita Verschuur, Harriët Laurey, Ed Leeflang, Jan Mulder, Joost Niemöller, Lennaert Nijgh, Louis Ferron, Annemarie Oster, Wim Povel, Tomas Ross, Simone Schell, Bies van Ede, George Moormann, Kester Freriks, Marie-Sophie Nathusius,, Hans Keller, Geerten Meijsing, The Tjong Khing, Willem Snitker, Lennaert Nijgh en Fiel van der Veen.

De auteurs Ted van Turnhout en Hans Krol met het boek BERKENRODE bij de boekpresentatie in 2002

turnhout

Artikel  Ted van Turnhout, uit Haarlems Weekblad

turnhouttedvan

Ted van Turnhout en echtgenote Loeki in 2003 bij het afscheid van Hans Krol in 2003 in het raadhuis van Heemstede

BIJLAGE: in 2016 ontvangen voor de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief collectie handschriften/typoscripten van correspondentie en bijdragen van schrijvers in de periode van het samenstellen van zijn kerstboeken ontvangen door Ted van Turnhout.  Onderstaand een kleine selectie van correspondentie met schrijvers e.d.

ted1

Brief van de Britse letterkundige Graham Greene vanuit Antibes

greene

Graham Greene (1904-1991) woonde van 1966 tot 1990 in het Zuidfranse Antibes

ted6

Kaart van mr.Dries van Agt met op de voorzijde het beeld van een Hettitische koning uit de 8ste eeuw voor Christus, gevonden in Malatya, museum Ankara

ted7

Brief van Geerten Meijsing aan Ted van Turnhout, 1994

Ted3.jpg

Kaart van Studio Vandersteen uit Heide-Kalmthout, België

ted2

(Strip)studio Vandersteen aan Ted van Turnhout

ted9

Schrijven van prins Bernhard, Soestdijk

Ted4.jpg

Kaartje met wapen van Toon Kortooms uit Bloemendaal

Kortooms.jpg

Voorzijde bidprentje Toon Kortooms

bouwman

Schrijven en foto van Mies Timp-Bouwman

ted10

Tekening/handschrift van Harry Prenen

ted11

Schrijven van Simon Carmiggelt

ted12

Briefje van Olaf J.de Landell

ted13

Bertus Aafjes was een  levenslange vriend van Ted van Turnhout

Enveloppe van Belcampo, Schuitendiep 31 Groningen (Frank van der Voordt)

Prins Bernhard, Ted van Turnhout en Belcampo tijdens de presentatie van het een boek met bijdragen van schrijvers en illustrators, waarbij de opbrengst ten goede kwam van het Wereld Natuur Fonds.

ted14

Schrijven van Belcampo (= H.P.Schönfeld Wichers)

ted16

Brief van Leo Vroman vanuit Brooklyn aan Ted van Turnhout. 1988

ted15

Schrijven van Heere Heeresma

Ted1

Opdat wij niet vergeten: Wie is Ted van Turnhout ook weer?

Ted van Turnhout, door Sak van den Boom, in: Haarlem moet je zien: 103 Schrijvershuizen. 2019 Als getekend portretje is per abuis de vader van Ted, Henk van Turnhout afgebeeld.