Tags

, ,

                              IN MEMORIAM:  VIC KLEP (86) OVERLEDEN

klep

De heer Vic Klep (midden) in 1987 in overleg met Pauline de Jong over een te plaatsen dorpspomp in de Raadhuisstraat

Heemstede – Op 26 oktober overleed in de Heemhaven op 86jarige leeftijd de heer Victor Christiaan (Vic) Klep, een (bijna) levenslange Heemstedenaar die vanuit zijn actieve jaren nog bij velen bekend zal zijn Hij was de achterkleinzoon van Cornelis, oprichter in 1856 van de destijds bekende ijzergieterij en fabriek van keukenapparatuur en haarden Etna in Breda als C.Klep de Bruyn en Zoon.  Zijn grootvader Frans Klep nam in 1875 het bedrijf over en maakte in 1902 van de firma een naamloze vennootschap, en diens zoon Arthur Johannes Hubertus Klep (1879-1945) kreeg in 1924 de algemene leiding van het bedrijf.

Briefhoofd van ijzergieterij/kachelfabriek de Etna in Breda

Briefhoofd van ijzergieterij/kachelfabriek de Etna in Breda

Een andere zoon, V.CH.P.Klep’s vader, ook Vic(tor) Klep geheten, werd in 1923 de leiding van het toenmalige filiaal van Etna in Amsterdam toevertrouwd, waarna die zich na huisvesting in Amsterdam en Haarlem (Bakenessergracht) eind jaren 30 in Heemstede vestigde, eerst aan de Bronsteeweg vervolgens in de Cesar Francklaan. De zoon Victor Cornelis is 5 oktober 1930 in Amsterdam geboren, drie jaar na zijn oudere broer Rob, uit het huwelijk van zijn vader met Angela Rosa Letizia (1900-1982).

Vic Klep als spreker tijdens een internationaal seminar van bankbeveiligers in Zeist

Vic Klep als spreker tijdens een internationaal seminar van bankbeveiligers in Zeist

Vic Klep werkte bij de Nederlandse Middenstands Bank, eerst bij bouwzaken vervolgens bij veiligheidszaken, in welke functie hij als communicatie-expert tevens eindredacteur was van het ‘Incidenten bulletin’. In 1991 is hem tijdens het 24ste U.S. Industrial Film en Video Festival in Chicago uit 1483 ingezonden producties uit 37 landen een ‘Silver Screen Award’ toegekend vanwege zijn videoproductie ‘Zeker Weten’ van de NMB Postbank Groep. In genoemd jaar maakte Vic Klep gebruik van de regeling vervroegd uittreden en kreeg hij de tijd zich met andere werkzaamheden bezig te houden. Als journalist werkte hij voor o.a. lokale kranten.

Producent Ab Talman (l.) en Vic Klep namen de 'Silver Screen Award' in ontvangst tijdens het festival in Chicago

Producent Ab Talman (l.) en Vic Klep namen de ‘Silver Screen Award’ in ontvangst tijdens het festival in Chicago

In 1991 liep hij langs alle straten en huizen in Heemstede en inventariseerde toen de eerste stenen, gedenkstenen, namen van huizen, waterpompen, zonnewijzers en andere kleine monumenten. Dat leidde in 1991 tot een historische uitgave: ‘Wat ons is nagelaten; kleine en verborgen monumenten in Heemstede en Bennebroek’.

Vooromslag van 'Wat ons is nagelaten....' door Vic Klep en Hans Krok

Vooromslag van ‘Wat ons is nagelaten….’ door Vic Klep en Hans Krol

Tweede Wereldoorlog

De oorlogsjaren die hijzelf bewust meemaakte heeft sindsdien zijn historische interesse gehouden. In de jaren 1990-1995 nam hij het volledig goed bewaarde politiearchief van Heemstede door en vervaardigde daarvan enkele inventarissen. Voor de schooljeugd publiceerde hij een ‘Kroniek van 60 maanden bezetting in Heemstede’, welke uitgave 2 herdrukken beleefde. Voorts vertelde hij met Nol Leuven in de hogere groepen van Heemsteedse basisscholen over de oorlogstijd mede naar aanleiding van de jaarlijkse adoptie van het Vrijheidsbeeld. Van zijn hand zijn ook publicaties over o.a. ‘Noodlanding bij Stavoren’ en ‘Halifax NA 347neergeschoten boven Zandvoort’(met een gedenksteen in de Waterleidingduinen).

Klep

Vic Klep (links en Nol Leuven (rechts) vertellen op de Voorwegschool over hun ervaringen tijdens de bezettingstijd 1940-1945

De Biggenvangers

Vic Klep was jarenlang actief binnen ‘De Biggenvangers, enkele jaren mede als bestuurslid, en het is geen wonder dat hij in 2 delen de geschiedenis van deze plaatselijke carnavalsvereniging vastlegde van 1973 tot 1988.

Vooromslag van 'De Biggenvangers

Vooromslag van ‘De Biggenvangers  elf jaar 1973-1984

klep1

Ontvangst van carnavalsvereniging de Biggenvangers door  locoburgemeester G.J.Willemse in 1978 (foto V.C.Klep)

klep2

Burgemeester jhr.mr.O.R,van den Bosch in 1987 benoemd tot ere-lid van de Heemsteedse carnavalsvereniging de Biggenvangers

De Prins der Biggenvangers in 1994: Piet Howel geflankeerd door pages Bernardine en Marijke (Heemstede Jaarboek 1994)

Hij schreef verder over de ‘Heemsteedsche Radiodistributie, waarbij A.A.van Amerongen in 1929 een pioniersfunctie vervulde, een gedenkuitgave bij 75 jaar woningbouwvereniging ‘Heemstede’s Belang 1919-1994’ en over zorgcentrum ‘Het Overbos’, 140 jaar Charitas en Ouderenzorg in Heemstede’.

Fotograaf en mede-initiatiefnemer dorpspomp

Ook op andere terreinen was Vic Klep actief en laat hij iets na. Zo maakte hij talrijke foto’s van Heemsteedse monumenten die in het archief van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek zijn opgenomen. Verder was hij actief betrokken bij de plaatsing van een in 1988 gebouwde dorpspomp in de Raadhuisstraat op de plek waar van 1898 tot 1919 een nortonpomp de omwonenden drinkbaar water verschafte.

pomp

De werkgroep Dorpspomp Heemstede april 1988 bij de plaats op het pleintje van de Raadhuisstraat zal verrijzen. V.l.n.r. Vic Klep, Leo Zwarter, Hans Krol en Edward van der Zwaag.Ir. Willem Kraayenga ontbreekt

Gemakkelijk was hij niet altijd in de omgang met anderen,  Destijds woonachtig aan het Valkenburgerplein maakte hij zich druk over het harde en vele gelui van de kerkklokken en andere voorbeelden van zijn eigenzinnigheid laat ik hier buiten beschouwing.

EEN VERGETEN OORLOGSSLACHTOFFER: JOHAN HENDRIK (Henk) GRIESE

De laatste keer dat ik Vic Klep ontmoette was slechts enkele weken geleden in gezelschap van mevrouw Laura Corduwener uit Lingen (in Duitsland). Haar oom Johan Hendrik (Henk) Griese is op Kerstavond 1943 op 29-jarige leeftijd in restaurant Boekenrode doodgeschoten. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd toen twee politieagenten hem wilden arresteren en hij zich hiertegen hevig verzette, waarna een politieman het dodelijke schot loste. Dat ‘noodlottig ongeval’ moest toen van de autoriteiten buiten de pers blijven. Na de Bevrijding is binnen de familiekring door de ouders nooit met een woord over het gebeuren op 25 december 1943 gesproken, maar aangenomen wordt dat zij het drama van het verlies van hun zoon niet echt te boven zijn gekomen.

griese

Een jonge Hendrik Griese met lauwerkrans thuis gefotografeerd

Dankzij de heer Klep die evenals de familie Griese in die periode in de Cesar Francklaan woonde was het voor genoemde dame Corduwener een genoegdoening dat zij via hem nog heeft kunnen vernemen wat de reden van het vroegtijdig overlijden van haar oom zou zijn geweest.

Als zijn laatste wens, anderen te vrijwaren van een tijdrovende plichtpleging, vond de uitvaart van de heer Vic Klep enkel binnen de familie plaats.

Hans Krol

Rouwadvertentie Victor Christianus Klep, uit Haarlems Dagblad van 29 oktober 2016

Rouwadvertentie Victor Christiaan Klep, uit Haarlems Dagblad van 29 oktober 2016

Panorama van de Etna-fabrieken In de 20ste eeuw 1 van de 3 grote industrieën in Breda naast Kwatta-chololade en Hero-conserven [en verder Oranjeboom brouwerijen en Moelschot weekwerktuigenfabriek). . In dce jaren 20 van de vorige eeuw was het personeelsbestand uitgegroeid tot meer dan 5--. In 1983 verhuisde de productie naar Ulft en in 2000 is Etna samen met ATAG en Pelgrim gegaan, sindsdien gevestigd in Duiven. De merknaam Etna bestaat nog altijd

Panorama van de Etna-fabrieken In de 20ste eeuw 1 van de 3 grote industrieën in Breda, naast Kwatta-chololade en Hero-conserven [en verder Oranjeboom brouwerijen en Molenschot weegwerktuigenfabriek). In de jaren 20 van de vorige eeuw was het personeelsbestand uitgegroeid tot meer dan 500, midden jaren 60 tot 1.300. In 1983 verhuisde de productie naar Ulft en in 2000 is Etna samen met ATAG en Pelgrim gegaan, sindsdien gevestigd in Duiven. De merknaam Etna bestaat nog altijd.

160 jaar ETNA IN VOGELVLUCHT

1856 Cornelis Klep start ‘De Etna'[vernoemd naar vulkaan op Sicilië] ion zijn smederij te Breda en produceert onder andere kachelonderdelen

1875 Frans Klep neemt het bedrijf over, waar op dat moment 62 mensen werken.

1887 Frans Klep bouwt een nieuwe ijzergieterij aan de huidige Etnastraat en Smederijstraat; binnen 25 jaar telt het bedrijf 250 medewerkers

1902 het bedrijf de Etna door Frans Klep omgezet in een naamloze vennootschap

1920 De Etna specialiseert zich in de massaproductie van kachels, fornuizen en toiletreservoirs

1924 Arthur Johannes Hubertus Klep (geb. 1879) wordt algemeen directeur als opvolger van zijn vader  Frans Klep, zijn broer Frans Klep jr. en Hubert Klep

Jacobus Maria Arthur Klep (1903-1977) en Antonius Maria Franciscus Klep (1904-1983), zijn de laatsten uit de Klep-dynastie, beiden achtereenvolgens adjunct-directeur en directeur, en lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke IJzergieterijen De Etna in Breda. De eerste was commercieel en Ton technisch directeur

[in 1983 verhuisde de productie naar Ulft en in 2000 is Etna onder de naam Atag Nederland voortgezet, gevestigd in Duiven bij Arnhem.

1930 V.P.H. (Victor) Klep directeur van Etnavestiging in Amsterdam [vader van Vic Klep uit Heemstede]

etna3

Overtoom-Derde Kostverlorenkade. Overblijfselen van ijzergieterij de Etna (Stadsarchief Amsterdam)

1935 Spectaculaire groei, toepassing van email als roestwerend product op kachels en gasfornuizen. Het personeelsbestand wordt uitgebreid tot meer dan 500.Op haar gebied (kachels, haarden en fornuizen) is Etna dan het grootste bedrijf in Nederland

etna

De Etna-fabrieken te Breda nog in volle glorie, jaren 50 van de vorige eeuw (Catawiki)

1966 De broers Jaap en Ton Klep hebben inmiddels 1.300 werknemers; in het jaar 1966 worden 280.000 gasfornuizen en gascomforen geproduceerd.

1970 ETNA-Daalderop gaat fusie aan met de DRU te Delft

1973 Etna overgenomen door de Rotterdamse Internatio Muller. DRU en ETNA worden zelfstandige werkmatschappijnen

1976 De gieterij en emailleerafdeling in Breda gaan dicht

1988 Etna betrekt een nieuw onderkomen in Ulft

1991 DRU wordt verkocht aan Wolters Schaberg NV; Etna gaat als zelfstandige bv verder.

2000 Etna neemt de keukendivisie van ATAG Group NV over mer de merken ATAG en Pelgrim; ATAG Etna Pelgrim Products verhuist naar Duiven bij Arnhem

2000 Merknaam Etna viert haar 150 jarig bestaan.

Vooromslag van de Etna-krant van juni 1960 naar aanleiding van het overlijden van (vader) V.H.P.Klep

Vooromslag van de Etna-krant van juni 1960 naar aanleiding van het overlijden van (vader) V.P.H..Klep

Overlijdensadvertentie V.Klep, 1960

Overlijdensadvertentie V.P.H. Klep, 1960

overlijdensadvertentie V.P.Klep, uit: De Volkskrant 13-5-1960

Afscheid VIC Klep van de NMB Bank, divisie facilitair bedrijf, juli 1996

Afscheid VIC Klep van de NMB Bank, divisie facilitair bedrijf, juli 1996

Vic Klep was vanaf het begin actief lid van de Heemsteedse carnavalsvereniging ‘De Biggenvangers’. Hij publiceerde in 1984 een kroniek van de eerste elf jaar: 1973-1984.In 1988 volgde nog een afzonderlijk supplement. 15 jaar openbaar dorpscarnaval, notities bij het derde lustrum.

Carnaval zat er blijkbaar al vroeg in bij de Brabanse familie Klep blijkens een foto in de grote zaal van het Stedelijk Museum Breda

Toelichting bij bovenstaande foto van Arthur Klep en familie uit het Stadsarchief  in het Stedelijk Museum van Breda

woning

75 jaar Woningbouwvereniging ‘Heemstede’s Belang 1919-1994′ door Hans Krol en Vic Klep (1994)

klep1

Vic Klep: geschiedenis van de n.v. Heemsteedsche Radiodistributie in Nederland. 1998.

klep1

Huize Sint Bavo / Het Overbos; 140 jaar Charitas en Ouderenzorg in Heemstede; door Hans Krol en Vic Klep. 1993.

Vooromslag boek Kroniek van 60 maanden bezetting in Heemstede; door Vic Klep

Vooromslag boek Kroniek van 60 maanden bezetting in Heemstede; door Vic Klep

Vic Klep's uitgave over de ramp met de HALIFAX NA347 boven de Waterleidingduinen bij Zandvoort, 1999

Vic Klep’s uitgave over de ramp met de HALIFAX NA347 boven de Waterleidingduinen bij Zandvoort, 1999

klep2

Vic Klep: Halifax  NA347 neergeschoten boven Zandvoort, 13 april 1945.2003

klep3

Vooromslag van Vic Klep: Noodlanding bij Stavoren met de Halifax LL294 van de Royal Air Force. 2002

Brief van Vic Klep van 23 januari 1983 naar aanleiding van 15 jaar dorscarnaval in Heemstede

Brief van Vic Klep van 23 januari 1983 naar aanleiding van 15 jaar dorscarnaval in Heemstede

klep2

Schrijven van Vic Klep, de dato 3 juli 1991 in verband met ‘vervroegd uittreden’ bij de Nederlandse Middenstands Bank

klep1

Schrijven van Vic Klep, 15 oktober 1989 over het stoppen als correspondent van Heemstede Centraal. Buijze Pers.

 

Klep

Foto uit 1935 van een particuliere kleuterklas die was gevestigd in het huis ‘Jeanette’ in de Oude Posthuisstraat 18. In het midden staande juffrouw Bettie Bal. Op de foto van links naar rechts: VIC KLEP, twee onbekenden, vervolgens Carl van Empelen, een onbekende en Kees Peperkoorn (de Heemsteder 26-4-2000)

Vic Klep fotografeerde veel. Zwart-wit foto’s van kleine monumenten in Heemstede zijn geschonken aan het archief van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek

Bijval maar ook kritiek op het voortdurend luiden van kerkklokken. Berichten uit het Haarlems Dagblad van 13 augustus 1998 en de Telegraaf van 20 augustus 1998

Graf van Victor Paulus Klep (897-1960) en zoon Victor Christiaan Klep (1930-2016) op de Algemene Begraafplaats Heemstede (foto J.P.Teengs)

Voorzijde bidprentje Victor Paulus Hubertus Klep

In memoriam V.P.H.Klep (1897-1960)

Graf van V.P. H.en V.C.Klep, Pasen 2020

ingezonden

Uit een ingezonden brief van Vic Klep, Haarlems Weekblad, 28 april 1989