Tags

, , ,

Citaat: ‘Bestuurlijke functies houden je scherp’

IN MEMORIAM W.H.D.QUARLES VAN UFFORD (1929-2017)

Portret van burgemeester Quarles van Ufford (Amstelveen, 2002)

Op 17 december 2017 overleed jonkheer mr. Wilhelm Herman Daniël Quarles van Ufford op 88-jarige leeftijd, oud-burgemeester van Heemstede in de periode 1971-1978. Op 23 december is een herdenkingsdienst gehouden in de Pieterskerk te Breukelen en na een condoleance aan de familie had de begrafenis in besloten kring plaats op Gunterstein. Onderstaand wat herinneringen aan een opmerkelijk bestuurder.

Levensoverzicht

familie

Familiefoto in 1925 genomen op Gunterstein in Breukelen met vader jonkheer Louis Henry Quarles van Ufford (1883-1950),  moeder barones Everarda Jacoba van Lynden (1888-1971) en hun  acht  kinderen, geboren in respectievelijk de jaren 1916, 1927, 1919, 1921, 1922,1924, 1926 en 1929. Op de schoot van zijn moeder is Herman.(RKD, iconografisch bureau)

Quarles van Ufford, stammend uit een oud adellijk geslacht, was de jongste van 8 kinderen. (Een oudere broer Louis Albert was o.a. van 1947 tot 1963 burgemeester van Abcoude, een zuster secretaresse van Koningin Wilhelmina). Na het gymnasium en een studie rechten in Utrecht te hebben afgerond begon hij van 1949-1951 eenvoudig als employé bij de Koninklijke Java-Paketvaartlijn. Na enkele andere functies is hij in 1963 benoemd tot burgemeester van Reeuwijk, per 1 februari 1971 gevolgd als burgemeester van Heemstede, totdat hij 1 oktober 1978 promotie maakte als burgemeester van Amstelveen. Ten slotte heeft hij van 1984 tot zijn pensionering in 1991 de functie van directeur Kabinet der Koningin vervuld. In zijn loopbaan heeft hij tevens verscheidene nevenfuncties gehad, zoals voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond (KNSB) van 1968 tot eind 1975– destijds  één van de roerigste Nederlandse sportbonden, voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie, bestuurder Nederlands Olympisch Comité (1968-1973), tweemaal chef de mission bij de Olympische Winterspelen in Grenoble en Sapporo en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging van 1969 tot 1977.

W.H.D.Quarles van Ufford sprekend als NSF-delegatieleider in het Nationaal Sport Overleg, 1980.

Burgemeester van Heemstede

Koptitel uit de Heemsteedse Courant van 3 februari 1971

Burgemeester Quarles van Ufford voor het raadhuis van Heemstede

Als energieke voorzitter van de gemeenteraad bleek VVD-lid Quarles van Ufford een verademing ten opzichte van zijn voorganger ridder Van Rappard door via een georganiseerde inspraak meer openheid en openbaarheid te betrachten. Inspraak betekende overigens voor hem ‘meedenken’ niet ‘meebeslissen’, Met zijn komst is in commissievergaderingen veel voorbereid en voor het eerst vonden hoorzittingen plaats. Als voorzitter van de stuurgroep beleidsplanning en van de verkeerscommissie heeft hij veel bijgedragen tot het ontwerp van een verkeersstructuurplan en de totstandkoming van een geïntegreerd beleidsplan. Toen in 1978 een derde deel van de oude gemeenteraad, waaronder twee wethouders, achtte hij dat een gevaar voor de continuïteit van beleid. De uitbreiding met een vleugel van het raadhuis kwam gereed, evenals het toen nieuwe Diaconessenhuis.

Het raadhuis van Heemstede met rechts de in 1973 gerealiseerde uitbreiding

De bebouwing van de Schouwbroekerpolder met het appartementencomplex Spaarneborch en het nieuwe deel van de Geleerdenwijk zijn gerealiseerd.

Burgemeester jhr.mr.W.H.S.Quarles van Ufford draait aaan “het grote wiel’ bij het neerlaten van het anker aan de nieuwe jachthaven aan het Heemsteeds Kanaal t.g.v. de officiële opening van een modelwoning van ‘De Spaarneborch’, in de volksmond bekend als ‘Apenrots’, op 20 juni 1974. Op de achtergrond de koepel van Hgeveld.

Er is een begin gemaakt met een renovatie van de Indische wijk. Voorts een nieuwe huisvesting voor de bibliotheek en cultureel centrum ’t Oude Slot gerealiseerd. Op 29 september 1977 opende Quarles van Ufford de geheel vernieuwde Dreefschool, na een jaar daarvoor een uitslaande brand het het dak ernstig had aangetast. Vanaf 1974 stond de abortuskliniek het Bea-huis/Bloemenhove volop in de landelijke belangstelling. Politie-optreden was zelfs noodzakelijk bij een botsing tussen voor- en tegenstanders. De burgemeester deed daarop een schrijven uitgaan aan beide groepen waarin nadrukkelijk werd verzocht niet opnieuw een demonstratie-vergunning aan te vragen: ‘Beide partijen hebben ampel de gelegenheid gehad om via de kranten, radio en televisie hun mening kenbaar te maken.’

Bericht uit de Waarheid van 20 mei 1976

CDA-fractievoorzitter dr.J.de Ruiter konstateerde in 1976 dat sinds Witte van Haemstede in 1304 de Vlamingen bij het Manpad verjoeg Heemstede niet zó veel in het nieuws was geweest. Hij doelde daarbij op de akties van vice-premier en minster van justitie Van Agt tegen de abortuskliniek Bloemenhove. Pater Koopman kwam met zijn volgelingen regelmatig demonstreren voor sluiting. Op bovenstaande foto lijkt adjudant van politie B.W.Pelder de priester de weg naar het hiernamaals te wijzen. De pro-abortus vrouwenbeweging onder leiding van Tweede Kamerlid mr.Anneke Goudsmit bezette de Bloemenhovekliniek ter voorkoning van het weghalen van de apparatuur waarvoor de mobiele eenheid al klaar stond. De spanningen liepen zeer hoog op, maar in de nacht van 24 op 25 mei 1976 nam het Kabinet onder leiding van premier Den Uyl het besluit dat geen maatregelen genomen zouden worden zolang de zaak in handen van de rechtbank was. Op 2 juni velde mr.Andreae het oordeel dat de beslaglegging als opgeheven kon worden beschouwd en de Bloemenhovekliniek mocht openblijven.

Release gaf verhoor aan het verzoek van de burgemeester niet meer te demonstreren, maar de groep rond pater Koopman kwam terug met opgeheven spandoeken, waarna gemeentesecretaris Kruitwagen de pater en zijn volgelingen wist te overtuigen tot een kort geding dat de NVSH bij de Haagse rechtbank had ingediend niet meer te demonstreren. Na het door de rechtbank gevelde oordeel van 2 juni keerde de rust aan de Herenweg, met op een gegeven moment honderden pro-en anti abortus demonstranten, in Heemstede terug

2 juni 1976 maakte D’66 Kamerlid mr.Anneke Goudsmit het gevelde oordeel van de rechtbank in Haarlem aan de pers en het massaal toegestroomde publiek bekend.

In 1973 werd aan mr.O.H.van Wijk, vanaf 1948 raadslid voor de ARP en later CDA en sinds 1953 tevens wethouder van Heemstede, door burgemeester Quarles van Ufford de gouden erepenning van de gemeente Heemrede uitgereikt.

10 mei 1974 opende prinses Beatrix het nieuwe Diaconessenhuis in Heemstede. Rechts van haar bestuursvoorzitter A.W.Voors en burgemeester Quarles van Ufford

Zijn interessegebieden gingen vooral uit naar politie en brandweer. Vanwege een noodzakelijk geachte reorganisatie en teleurstellingen bij het plaatselijk politiekorps deden zich de nodige spanningen voor op de werkvloer, en dreigde een boycotactie bij de scheidende hoofdinspecteur. De burgemeester als hoofd van de politie nam toen zijn verantwoordelijk door te benadrukken dat hij als korpsbeheerder verantwoordelijk was en niet de korpschef. Over de brandweer zei hij ooit: ‘Het is daar een geheel aparte wereld en als je daar eenmaal door gegrepen bent, laat dat je niet meer los’. Door Quarles van Ufford zijn de in 1953 verwaterde contacten met jumelagegemeente Royal Leamington Spa opnieuw aangehaald. In de Engelse gemeente stond men versteld van de in vloeiend Engels gevoerde toespraken die bij de ‘civic dinners’ door hem werden gehouden.

Burgemeester W.F. Fowler van Royal Leamington Spa (links) en rechts burgemeester Quarles van Ufford in april 1976  bij de opening van een expositie over de Engelse jumelagegemeente in de Heemsteedse openbare bibliotheek

De burgemeester kwam enkele malen in aanvaring met raadslid mr. Michel Jager van D’66, latere commissaris van de Koningin in Flevoland, o.a. over de ontruiming en daarmee beëindiging van een bezetting van de Hartekamp en aanstelling van een milieucontroleur. Hij voerde een middag ijsvrij in tijdens een strenge winter, hetgeen door de gemeenteambtenaren bijzonder werd gewaardeerd (1). Op 10 juli 1972 liep de sportieve burgemeester met de fractieleden Ben van Tongeren en Michel Jager van D’66 een wadlooptocht op Schiermonnikoog.
In 1978 zijn in de Haarlemmerhout touwtrekwedstrijden georganiseerd tussen ambtelijke ploegen uit Haarlem (onder leiding van burgemeester drs.Reehorst) en Heemstede onder leiding van jhr.Quarles van Ufford, waarover het Haarlems Dagblad 7 juni schreef: ‘Overeenkomstig de verwachtingen moest Haarlem het loodje leggen tegen de veel krachtiger Heemstedenaren, van oudsher mannetjesputters wanneer het op touwtrekken aankomt’.

Burgemeester Reehorst rechts als eerste van de Haarlems ambtenaren en links van hem Quarles van Ufford met zonnebril die met succes de Heemsteedse ambtenaren aanvoerde bij een touwtrekwedstrijd in de Haarlemmerhout.

Nog een foto van de andere kant bekeken die is gepubliceerd in het Haarlems Dagblad van 7 juni 1978

Ook mevrouw Quarles van Ufford ondersteunde waar mogelijk haar man bij persoonlijke gebeurtenissen en was om die reden geliefd bij de bevolking.

Foto genomen van het echtpaar Quarles van Ufford – Hanselaar bij gelegenheid van het toekennen van een koninklijke onderscheiding aan mej. A.W.C.M.van Houten, 31 augustus 1974.

Er ging een schok door de gemeente toen in 1973 bekend werd dat de twee oudste dochters van 19 en 21 jaar en nog een derde student bij een tragisch verkeersongeval in Voorschoten met de auto op het spoor om het leven kwamen. Later vernam ik dat de student die hiervoor ongewild medeverantwoordelijk was geweest door de familie Quarles goed is opgevangen.
Een hoogtepunt was op 4 oktober 1974 het nationale eerbetoon aan zangpedagoge (overigens tevens plaatselijk activiste) Coby Riemersma in de grote zaal van de Haarlemse Concertgebouw.

Riemersma

Burgemeester Quarles van Ufford begeleidt Coby Riemersma naar het jubileumfeest in het Haarlemse Concertgebouw.

Citaat uit: ‘Het water bevroor in de trompetten’; 50 jaar Kunst & Cultuur in  Heemstede (2003, p. 28: ‘In Heemstede spreekt Coby Riemersma gauw haar actieve rol in de plaatselijke samenleving. Ze is een lastige vrouw voor degene die het in haar ogen niet goed voorheeft met de samenleving. In haar maatschappelijke betrokkenheid gaat zij desnoods tot het uiterste en  wordt zij nooit drammerig. De Blekersvaartweg, waar zij resideert, is haar heilig. Zodra het gerucht gaat dat er plannen zijn om de Blekersvaart te dempen, springt zij ervoor in de bres en als zij bij een muziekuitvoering de burgemeester ontwaart, schiet zij op hem af. Strijdbaar vertelt zij hem wat zij denkt van bestuurders die nu of in een onverhoopte toekomst, ooit een hand naar de Blekersvaart zullen uitsteken. Het plan blijkt niet te bestaan, maar Coby Riemersma heeft haar visitekaartje afgegeven. Later zegt burgemeester Quarles van Ufford: “Bijna had ik een vijand in plaats van een vriendin voor het leven gehad”.’

Uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan jubilerend zangpedagoge Coby Riemersma, 4 oktober 1974

Burgemeester Quarles van Ufford bij het afscheid van mr.F.J.Kranenburg (1911-1994) als commissaris van de Koningin in Noord-Holland in het Provinciehuis te Haarlem, 1976 (NHA)

Bij zijn afscheid in 1978 is een burgercomité opgericht dat een afscheidscadeau overhandigde, bestaande uit 4 personen, van wie de andere drie leden Coby Riemersma, Lies Visser en Willem Snitker intussen zijn overleden, stel ik vast.
In 1984 nam Quarles van Ufford afscheid als burgemeester van de gemeente Amstelveen. Hij toonde zich een meester in het bouwen van lange zinnen die door hun ingewikkelde structuur niet onmiddellijk voor eenieder begrijpelijk waren. Een journalist van dagblad Het Parool publiceerde toen een interview, waarin de geïnterviewde om voornoemde reden als ‘kleurloos’ en ‘een gebrek aan wapenfeiten’ werd verweten. Van een vriendelijke bejegening was al helemaal geen sprake. Dat artikel leidde tot verontwaardigde reacties waarbij ook Heemstedenaren zich roerden en bleek eens te meer dat men zijn gerespecteerd burgemeester van weleer niet was vergeten.

Drs.W.H.van den Hoek, rechts, als gemeentesecretaris na mr.J.M.Kruitwagen (tot 1977) rechterhand van de burgemeester (19-11-1978)

Heer van Gunterstein en Tienhoven

Hoofdgebouw van de ridderhofstede Gunterstein Breukelen. Het echtpaar Quarles van Ufford woonde vervolgens in de nabijgelegen Oranjerie

Een mooie afsluiting van zijn loopbaan is de eervolle functie van directeur Kabinet van de Koningin geweest. Een schakelfunctie tussen ministers en Koningin. Hij maakte een kordaat einde aan de opgetreden stagnatie in de wettelijk voorgeschreven overdracht van het Kabinetsarchief aan het Nationaal Archief, van belang voor wetenschappelijk onderzoek.

Op 28 december is aandacht besteed aan het overlijden van jonkheer W.H.D. Quarles van Ufford in weekblad de Heemsteder, en op 3 januari in de Volkskrant.

foto

Foto genomen bij het afscheid van Quarles van Ufford als directeur van het Kabinet der Koningin, 22-3-1991 (Haagse Beeldbank)

Bij zijn afscheid verscheen een vriendenboek onder de titel ‘Some ships will pass in the night, some will always meet’. Het bevat bijdragen van 23 personen (2), onder wie drs. F.E.R.Rhodius (met Heemsteedse banden via Bloemenoord), commissaris drs. R.J.de Wit en van oud-wethouder, nadien burgemeester van Doorn mr. Hans Reeringh, zoals velen zich zullen herinneren òòk een gentleman en eloquent spreker, helaas in 2014 overleden. In 1991 is Quarles van Ufford benoemd tot Commandeur inde Orde van Oranje-Nassau.
Na zijn vertrek uit Heemstede bleef hij zijn betrokkenheid met het wel en wee van Heemsteders onderhouden. In 1994 en 1998 zijn we door het echtpaar ontvangen op de ridderhofstad Gunterstein.

Een ontvangst in 1974 van de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek op Gunterstein

Gunterstein bij Breukelen op een gravure van Hendrik Spilman uit 1773

Het familiegoed in Breukelen wordt door een stichting beheerd, waarvan Quarles van Ufford tot 2006 voorzitter was. Sindsdien is het beheer overgedragen aan dochter Bertien en een schoonzoon.

Guntersteinpoulle

De salon van Gunterstein met het portret van Magdalena Poulle. Vermogend geworden dankzij een erfenis liet zij in 1680 het derde Gunterstein opbouwen. De eerste steen werd gelegd door haar neefje Pieter Poulle, een zoon van haar broer Benjamin, die een kaart in de hand houdt van huis en parkaanleg. Het schilderstuk is vervaardigd door David van der Plas in 1683. Na haar overlijden in 1711 liet Magdalene Poulle  de ridderhofstede na aan haar broer Benjamin Poulle, van 1690 tot 1711 ambachtsheer van Berkenrode bij Heemstede

Noten
(1) in het personeelsblad Vit@ 24/2009 schreef ene Bert het verslag van een schaatstocht in 2009, waaruit het volgende citaat: ‘Met dank aan burgemeester Quarles van Ufford. Deze oud-burgemeester van Heemstede was jarenlang voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond. Hij heeft een spoor van schaatspret nagelaten onder de gemeenteambtenaren uit diverse plaatsen. Door zijn tomeloze enthousiasme voor de schaatssport is zijn stempel op Heemstede weer merkbaar als Koning Winter toeslaat. Waar ze in Friesland nerveus worden voor de tocht der tochten maakt het Heemsteedse ambtenarenkorps zich op voor een middag ijspret. Nog onze hartelijke dank mijnheer van Ufford voor deze middag IJSVRIJ (…)’.

(2)In het vrienden komen diegenen aan het woord welke met hem hebben samengewerkt, niet alleen ambtelijk doch ook op het bestuurlijke vlak (poilitieke partij, brandweer en vooral de schaatssport), waarbij een rijkgeschakeerd beeld wordt geschetst, dankzij bijdragen van de heren T.C.Akerman, R.H.P.Baaij, J.v.d.Berg, C.Bontenbal Azn, mr.E.A.G.Brautigam, W.G.Comello, J.J.Graas, H.v.d.Grift, mr.dr.A.J.Havermans, mr.R.J.Hoekstra, B.Hoornstra, L.v.d.Kar, mr.F.W.Kist, J.P.de Koning, H.Kroon, Ad.Kuiper, A.Leeuwenhoek, mr.H.J.F.Reeringh, drs.F.E.R.Rhodius, mr.W.Scholten, H.J.L.Vonhoff, J.W.Wegstapel en drs.R.J.de Wit.

Vier (oud)burgemeesters in 2006 bijeen in het raadhuis van Heemstede met van links naar rechts mw. H.N.van den Broek-Laman Trip (1993-2001) , jhr.O.R,van den Bosch (1979-1993 ), mw.T. van der Stroom-van Ewijk (2001-2007)  en jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford (van 1971-1978).

Nota Bene

Naast gegevens in het gemeentearchief Heemstede, aanwezig in het Noord-Hollands Archief Haarlem, en foto’s op de beeldbank van het NHA,  bevindt zich een documentatiemap Quarles van Ufford in de ‘Heemstede-colllectie van het NHA., locatie Kleine Houtweg in Haarlem

Bijlage 1: Uit: De Tijden veranderen; burgemeesters van Heemstede en Bennebroek 1811-1997; door Annabelle Meddens-van Borselen

De tijden veranderen, pagina 59

Vervolg van De tijden veranderen, pagina 60.

Bijlage 2: selectie illustraties: 

De gemeenteraad van Heemstede in 1973. Van links naar rechts: achter de heren C.R.Kirschbaum, dr.J.K.van den Briel, dr. J.de Ruiter, ing.M.J.M.van der Hulst, ing. B.van Tongeren, mr.M.J.E.M.Jager en C.M. van Emmerik. Tweede rij: de heer H.H.Rücker, mw.mr.A.J.Snoep-Mook, mw.F.Diel-Kroese, mw.A.J.H.Gaasterland-Braaksma en mw.P.M.J.van Hoeken-Klinkenberg. Zittend; de wethouders G.J.Willemse en mr.O.H.van Wijk, burgemeester jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford, secretaris mr.J.M.Kruitwagen en de wethouders H.H.van Ark en H.J.Verkouw.

Het gemeentebestuur van Heemstede in 1974 met burgemeester Quarles van Ufford en de raadsleden H.H.van Ark, mw.drs.P.M.J.van Hoeken-Klinkenberg, mr.O.H.van Wijk (wethouder), mw.mr.A.J.H.Gaasterland-Braaksma, H.J.Verkouw (wethouder), G.J.Willemse (wethouder), mw.F. Diel-Kroese, mw.A.Bernelot Moens Honing, H.H.Rücker, G.W.Kuiper, ing.B.van Tongeren, ing.B.van Tongeren, C.R.Kirschbaum, mw.mr.A.J.Snoep-Mook, mr.M.J.E.M.Jager, dr.J.J.de Ruiter, C.Brandsma, ing.M.J.M.van der Hulst, H.Matzinger, mr.C.M.van Emmerik en  drs.P.P. Kettenis

Een bijeenkomst op landgoed Dennenheuvel in 1974  met van links naar rechts eigenaar Hans Rhodius, Evert van Wieringen (die als hovenier werd geridderd) en burgemeester Quarles van Ufford.

ontvangst

Ontvangst in 1976 van het echtpaar Quarles van Ufford in kasteel Warwick, met het rechs het echtpaar Williams en rechts de toenmalige eigenaar Lord David Robin Francis Guy Greville, 8th Earl of Warwick (tevens lid van het Britse Hogerhuis), Lord Brooke (1934-1996).

Quarles van Ufford links voorover gebogen bij een vitrine na de opening van een tentoonstelling gewijd aan Godfried Bomans in maart 1977. Verder van links naar rechts: Maarten Stork, Michel van der Plas, Herman Hofhuizen, Simon Carmiggelt, Hans Krol, mw Pietsie Bomans-Verscheure,  D.Hessels en daarachter rechts Frank van der Voordt van het Godfried Bomans Genootschap.

Het  gemeentebestuur van Heemstede op 31 augustus  1978. Bij de raadsverkiezingen scoorden VVD en CDA vrijwel gelijk, resp. 37,2 en 36,3%; Progressief Heemstede behaalde 26% van de uitgebrachte stemmen. De volgende personen namen in september afscheid: R.van der Wal, C.Sprangers, C.Kirschbaum, mw.A.Bernelot Moens-Honing, P.Kettenis, T.Klos en J.Lugard. Op bovenstaande foto zien we op de derde rij v.l.n.r.M.B.M.J.van Vlijmen, (werd later parlementslid), C.R.Kirschbaum, J.W.Lugard, C..J.J.Sprangers, G.J.Willemse (wethouder) mr.H.J.F.Reeringh (wethouder), T.C.Klos. Tweede rij: drs.S.Baar (wethouder), mr. CM.van Emmerik, mw.A.Bernelot Moens-Honig, nw.mrM.Bierman-Beukema toe Water , burgemeester jhr.mr/W.H.D.Quarles van Ufford, mw.mr.A.J.Snoep-Mook, H.Hofland. Voorste rij: gemeentesecretaris drs. W.H.van den Hoek, R.J.van der Wal, mr.M.J.E.M.Jager (later burgemeester van Wageningen en commissaris van de Koningin in Flevoland), K.de Jong, mr.H.C.J.L.Borghouts (later commissaris van de Koningin in Noord-Holland), drs.P.P.Kettenis, drs. A.H.M.van Amerongen, ing. M.J.M.van der Hulst en T.W.Kaptein.

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in 1978 met v.l.n.r. burgemeester Quarles van Ufford en de wethouders mr.H.Reeringh, C.Sprangers, P.M.van Drooge en G.J.Willemse

Een ontvangst van Leamingtonians in 1977 in Heemstede met rechts brurgemeester W.F.Fowler

Ontvangst in Spa Centre van een Heemsteedse delegatie in jumelagegemeente Royal Leamington Spa met links mayor Tom Williams

Jephson

Bezoek van de Heemsteedse delegatie aan Jephson Garden, waar behalve o.a. narcissen ook de ‘Glory of Heemstede’ bloeit, een dahlia die werd gekweekt door Cor Geerlings.

Groepsfoto van de Heemstedenaren voor het Royal (Leamington) Spa Centre. Tweede van links Loek de Vré, voorzitter van de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendscchap (HKIV), vierde van links Peter Barton, president Leamington International Friendship Society (LIFS). Elfde van links burgemeester Quarles van Ufford en links van hen zijn echtgenote.

Augustus 1977 is mr.J.M.Kruitwagen (*1926), gemeentesecretaris vanaf 1965 in Heemstede, benoemd als secretaris van de gemeente Soest. Tijdelijk waargenomen door mr.A.Bruiter, is medio december drs.W.H.vanden Hoek door burgemeester Quarles van Ufford geïnstalleerd. Op de foto uit de Heemsteedse Courant zien we achter de heer Quarles: mr.Aart Buiter staan en rechts achter de tafel de wethouders G.Willemse en C.Sprangers

brandweer

Gezeten op een antieke Magirus brandweerauto worden burgemeester Quarles van Ufford en echtgenote op 29-9-1978 door de Heemsteedse Brandweer uitgereden.

In de raadszaal bij de afscheidsceremonie. Vooraan de raadsleden mw. Saskia Noorman-den Uyl, Ruud Weeteling, Ad van Amerongen. Daarachter o.a. Hans Krol, Coby Riemersma en Lies Visser.

Het komende en gaande burgemeestersechtpaar in Heemstede, met links de familie Van den Bosch en rechts Quarles van Ufford

Jan Arnold Bomans, directeur van het Spaarnestad Fotoarchief en oud-gemeenteraadslid neemt 29 september 1978 tijdens een receptie afscheid van het burgemeesterspaar.

Voor de laatste maal schrijdend via de krakende houten trap van de raadszaal naar burgerzaal en uitgang, op de foto begeleid door VVD-gemeenteraadslid mevrouw Agnes Snoep-Mook, met daarachter dochter Bertien en rechts van haar mevrouw Saskia Noorman-den Uyl Mw. Agnes Snoep-Mook, van 1970-1986 gemeenteraadslid voor de VVD in Heemstede overleed 21 juli 2020 in haar woonplaats Bennebroek op 89-jarige leeftijd

De familie wordt in de Burgerzaal toe- en uit-gezongen door de georganiseerde jeugd van Heemstede, waaronder scouts van de Heemsteedse Trekkers

==========

Portret van jhr.L.J.Quarles van Ufford

Een familielid jonkheer Louis Jacques Quarles van Ufford (*Haarlem 1891 – ‘s-Gravenhage 1971) was bestuurslid van het NOC van 1930 tot 1957 en vice-voorzitter van 1933-1957. Jhr.W.H.D.Qurles van ufford bestuurslid van het Nederlands Olympisch Comité van 1973 tot 1979.

lid

Nadat eerst op 8 april 1967 in het stadhuis van Maassluis  de topschaatsers Ard Schenk, Stien Kaiser en Kees Verkerk zijn gehuldigd, werden zij later die dag door KNSB-voorzitter Quarles van Ufford op Gunterstein uitgeroepen tot ‘lid van verdienste’.

Aankomst op Schiphol van Jan Bols (dubbeltalent: schaatser en wielrenner) met links de heer Westerling namens de KNWU en rechts jhr. Quarles van Ufford (Leidsche Courant, 30-1-1968)

Opening van de Olympische Winterspelen op 6 februari 1968 in het Franse Grenoble  met v.l.n.r. Stien Kaiser, Wil Burgmeier, een onbekende en Quarles van Ufford als chef de mission

Het prinselijk paar bij de Olympische Winterspelen in 1968 te Grenoble op bezoek bij de Nederlandse deelneemsters. Van links naar rechts: Ans Schut, prins Claus, Stien Kaiser, Elly van de Bron, Carry Geyssen. Aan de andere kant van de tafel zien we prinses Beatrix en chef de mission jhr.mr.Herman Quarles van Ufford

Uit: Nieuwsblad van het Noorden, 2-12-1970

Jhr. Quarles van Ufford benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie (Haarlems Dagblad, 10 juni 1977)

Jhr.mr.A.Feith overhandigt de voorzittershamer aan jhr.mr.Quarles van Ufford al nieuwe voorzitter van de NSF., welke functie hij tot 1980 vervulde (foto uit Sport intermedium)

Als voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie overhandigt jhr.mr.Quarles van Ufford het NSF-ereteken aan dr. J.Jongh (foto, 1980), tevens aan F.Jutte.

Nadat eerder het voorzitterschap van de KNSB te hebben vervuld van 1968 tot 1975 werd hij op dringend verzoek die functie ad interim nogmaals te vervullen in 1980 (bericht uit Haarlems Dagblad van 15 december 1980). In 1982 schreef hij het voorwoord in het gedenkboek: 100 jaar KNSB, samengesteld door H.Bijlsma en K.Verbeek.

Bij zijn afscheid publiceerde de Telegraaf op 9 december 1983 een paginagroot artikel onder de kop: ‘Jonkheer Quarles stapt uit de sport. Afscheid met bloedend hart’.

Van kinds af tot hoge leeftijd geïnteresseerd in de schaatssport

==================================

exlibris met wapens van de families Beels en Quarles van Ufford (1917 1967); ontworpen door grafisch kunstenares E.Reitsma Valenca

Bijlage1: Het Kabinet der Koningin/Koning

 

Vooromslag van een in 1991 verschenen gedenkboek ‘Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg.

Ten Geleide van de directeur van het Kabinet der Koningin jonkheer mr.W.H.D.Quarles van Ufford

Uit het gedenkboek, pagina 51

Uit het gedenkboek, pagina 52

vervolg gedenkboek Het Kabinet der Koningin, pagina 52.

slot, uit gedenkboek Het Kabinet der Koningin, pagina 52

Rhodius2

F.E.R.Rhodius, als opvolger van jhr. Quarles van Uffford, van 2006 tot 20912 directeur van het Kabinet van de Koningin, in zijn werkkamer in DenHaag (Werry Crone) 

================================================

Bijlage 2: Op 17 september 1999 overleed op bijna 85-jarige leeftijd in Hilborough, Norfolk, op zijn landgoed jonkheer Pieter Quarles van Ufford. Hij groeide op in villa ’t Nieuw Clooster aan de Binnenweg waar zich tegenwoordig de winkelgalerij bevindt. Vanuit de achtertuin had men een vrij uitzicht op het Spaarne in een tijd dat wijken als de Componisten- en Schilderswijk nog niet gebouwd waren. De heer Quarles van Ufford, mede-firmant van de firma Heldring, Pierson & Heldring, toonde altijd belangstelling voor de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek. Nog slechts enkele weken geleden zegde hij in de Heemsteedse bibliotheek toe zijn herinneringen aan ‘Kennemeroord’ op papier te zetten, welke intentie niet meer gerealiseerd kon worden. (Heerlijkheden, nummer 102, november 1999).

Het tennisteam van Haarlem Lawn Tennis Club (H.L.T.C.) omstreeks 1930/1931 met van links naar rechts mevrouw Mense, jonkheer Pieter Quarles van Ufford, mevrouw De Graaf, jonkheer mr.B.W.F.van Riemsdijk, mej. Josselin de Jong, jonkheer A. van de Poll en jonkheer A.H.C.van Riemsdijk

Heraldisch wapen Quarles van Ufford