Tags

, , , , , , , ,

Zijn motto is: Volg je hart, dan is de kans het grootst dat je je passies levenslang kunt uitoefenen’ 

JEFFREY A.P. BOSCH

HEEMSTEDENAAR EN HAGEVELDER  —  BOEKEN/GRAFIEK-EXPERT — HAARLEMS AUCTIONARIS IN WAARDEVOL OUD PAPIER  —VOORWOORDSCHRIJVER EN STILIST

Jeffrey Bosch is op 19 juni 1959 in Heemstede geboren en heeft sindsdien deze gemeente niet meer als woonplaats verlaten, al liggen zijn werkzaamheden in Haarlem waarheen hij zich dagelijks bij voorkeur op de fiets begeeft.
Geboren in de Koediefslaan kreeg hij de voornamen Jeffrey, Alexander en Petrus. Al het jaar daarop verhuisde de familie naar de Mr. J.Heemskerkstraat in de Glip. Sinds 2003 woont hij met zijn gezin in een huis, voorheen bewoond door televisiepresentator en voice-over Gaston Starreveld, in de wijk Merlenhoven, vòòr 1983 het domein van zijn schoonfamilie Van Schie; een eeuwenoud stukje Heemstede met weilanden, waar ooit de historische boerenhofstede ‘Overthoorn’ lag. Om die reden is onder senioren tot op de dag van vandaag sprake van “het land van Schie’, zoals in het verleden de nieuwe woonbuurt met ‘Vrouwenwijk’ is aangeduid omdat alle straten naar vooraanstaande vrouwen zijn vernoemd.

Jeffrey Bosch als veilingmeester (Boekblad, 2011)

Eén persoonlijke herinnering aan Jeffrey wil ik de lezer niet onthouden. In 1998 vierde de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede het 50-jarig jubileum. Op een zondagmiddag was een taxatiemiddag in de multifunctionele ruimte georganiseerd. Die werd zo druk bezocht dat zelfs de niet voor een kleintje vervaarde Bubb Kuyper het onmogelijk alleen aankon. Al voor de opening om 13.00 stond een lange rij wachtenden met tassen en dozen voor de ingang te wachten. Ondanks zijn vrije dag bestemd voor zijn jonge gezin bleek Jeffrey na een telefoontje direct bereid te assisteren. De sessie duurde officieel tot 16.00 uur maar pas een uur later verlieten de laatste bezoekers het pand. Als verlate dank is hij nu voor ‘eeuwig’ opgenomen op een ‘Lijst van Heemstedenaren’ in de digitale encyclopedie WIKIPEDIA. Daarop figureert Jeffrey Bosch tussen andere illustere Heemsteders, zoals Dirk van Heemstede (Theodorus Heemstedius), geleerde en illuminator van boeken in het Karthuizer klooster van Leuven, kunstschilder Willem Vester, internationaal kunsthandelaar en zwendelaar R.Chr. Noortman, acteur Kees Prins, televisiepresentatrice Floortje Dessing, componist Hans Asselbergs, de voetballers Loek Biesbroeck en Johan Neeskens, en last not least de in 1568 in Brussel onthoofde edelman Jacob van Ilpendam.
Een aardige typering van hem geeft Henny Sturkenboom (administrateur in Amsterdam) op zijn weblog onder het kopje ‘Hageveld revisited (2003)’.
Ik citeer:
“(…) in de tussentijd word ik aangesproken door de reünieorganisator die ik al meteen herkende Jeffrey Bosch. Dezelfde krulrijke kop en een zeer vriendelijk voorkomen. Zachte handdruk. Vriendelijk gesprek. “Nogmaals bedankt voor je bijdrage”. Ik heb het nog niet durven bekijken (bang dat het tegenvalt al zeg ik dat maar niet). Hij vertelt nog wat over de totstandkoming. Het kwam pas afgelopen woensdag van de pers. ‘Dus het was nog even tempo, tempo’, roep ik verbaasd terugdenkend aan de solide deadlines die me werden doorgebeld. Die lijken al weer eeuwen geleden. “Maar sommigen anderen moet ik steeds achter de vodden aanzitten”. Tegelijk nodigt hij me uit voor een extra borrel ergens in augustus. Lijkt me leuk”. (1)

(1) In Jaarboek 2002 (2003) verscheen het artikel ‘Hageveldse herinneringen’ door Henny Sturkenboom, blz. 45-58.

Hageveld

Jeffrey Bosch bezocht College Hageveld van 1971 tot 1977. Hij is medeoprichter en was lang voorzitter van de Stichting Reünisten Hageveld (SRH). Tevens is hij sinds 1998 (eind)redacteur van alle tot en met 2016 verschenen jaarboeken
Voornoemde stichting telt intussen zo’n 600 leden. SRH organiseert iedere vijf jaar een reünie. Voorts worden naast jaarboeken en nieuwsboeken uitgegeven en rondleidingen in het gebouw georganiseerd en wil SHR participeren in de instandhouding van het instituut Hageveld.

oorkonde van het erelidmaatschap van de Stichting Reünisten Hageveld uitgereikt aan Jeffrey Bosch

Antiquaar en veilingmeester

Rechts leermeester Bubb Kuyper en links leerling Jeffrey Bosch op een foto uit de jaren tachtig van het vorige millennium

In 1952 begon Gé Verboom zijn ‘Eerste Haarlemse Boekencentrale’ op het adres Kleine Houtstraat 60. In het hoofdstuk; ‘Louis Putman: “verzamelaar voor verzamelaars” schrijft Piet J.Buijnsters: ‘ Putman kocht vroeger veel in bij De Slegte in Den Haag, toen daar Van Egmond en E.M.Mulder nog werkten. Verder veel bij Gé Verboom in de Kleine Houtstraat te Haarlem, het pand waar later Bubb Kuyper in trok. Daar, bij Verboom kwamen altijd alle “morgensterren” hun uit de open afvaldozen gehaalde waar afleveren. Daar zat heel veel bij en alles was heel goedkoop, “maar ik kocht selectief. Als het te volumineus werd, stalde ik het zolang bij Cees Hovingh Sr., een iets voornamere zaak'(…).

Etalage van antiquariaat Bubb Kuyper, Kleine Houtstraat 60 in Haarlem, in 1978 overgenomen van de in Heemstede woonachtige antiquaar D.C. (Gé)Verboom (foto E.Zwartser)

In het antiquariaat aan de Kleine Houtstraat van Bubb Kuyper met Jeffrey Bosch op de achtergrond, kort voor de verhuizing naar het Hofje van Staats december 1985 (uit: Waardevol oud papier. 1996, pagina 13)

Onder de titel ‘Mijn bibliotheken (4)’ schreef Bubb Kuyper o.a. de geschiedenis van boekhandel-antiquariaat Gé Verboom waarin ook Jeffrey met een afbeelding ter sprake komt. (Beschreven Bladen, jaargang 5, nummer 4, april 1995, p.185-189).

Goed veilen doe je met ervaring, gevoel en verstand, Kees van Rixoort in gesprek met Jeffrey Bosch en Thijs Blankevoort van veilinghuis Bubb Kuyper (BOB, nummer1, 2017, pagina 17)

Bijna helemaal in de antiquarische traditie van ons land heeft Jeffrey Bosch het boekenvak in de praktijk geleerd.
In 1978 zette Hageveld-leraar Nederlands Bubb Kuyper de stap naar het antiquariaat toen hij de zaak van D.G.Verboom in de kleine Houtstraat overnam. Zijn veelbelovende schoolleerling Jeffrey Bosch kwam vervolgens in 1979 bij hem als losse kracht parttime werken en studeerde tegelijkertijd tussen de antiquarische boeken door Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1986 is het antiquariaat verplaatst naar het toen leegstaande Hofje van Staats (1), voordien domicilie van antiquariaat C.P.J.van der Peet. Met de verhuizing kwam Jeffrey in vaste dienst (2). De door Buijnsters en anderen als ongeduldig, ambitieus en dynamisch omschreven Bubb meldde zich al spoedig aan als veilinghouder, ook al zou hij even als goede kok overwogen hebben een restaurant te beginnen.
In 1986 vond de eerste boekenveiling plaats tot verrassing van de paar andere boekenauctionarissen in ons land. “De door hem geleide veilingen onderscheidden zich vanaf het begin door hun snelle tempo en koele zakelijkheid” (Buijnsters). In 1989 is de anglist Thijs W. Blankevoort (1960) aangetrokken, die in 2005 met Jeffrey Bosch de resterende aandelen van het veilingbedrijf zou overnemen, nadat Jeffrey al in 1994 mede-eigenaar/directeur van het veilinghuis was geworden.

Voorgevel van het Hofje van Staats; een rijksmonument


Voorheen Christelijk Militair Tehuis in de Jansweg als tijdelijke huisvesting van Bubb Kuyper Auctions tot 2012

Eerder betrok men tevens het voormalig Christelijk Tehuis voor Militairen (3) aan de overkant van de Jansweg, alwaar sinds mei 1998 de veilingen plaatsvinden.

Soldaten poserend voor het Christelijk Militair Tehuis aan de Jansweg op een oude prentbriefkaart

Spotplaat ‘Caveant Cives! – Burgers Waakt! door K.C.v.A uit circa 1939 (Noord-Hollands Archief)

Burgemeester O.Cremers (staande) opende in 1951 het verbouwde Christelijk Militair Tehuis (Noord-Hollands Archief)


Jeffrey Bosch en Bubb Kuyper als organisatoren van de Nederlandse Antquarenberus van 17 – 19 november 1995 in de Beijneshal Haarlem (Haarlems Dagblad, 16 november 1995)


Reve weer onder de hamer (Haarlems Dagblad, 2 oktober 1997)


Gerard Van het Reve met zijn toenmalige partner Hanny Michaelis in 1948. Verder zien we Ed. Hoornik, Anna Blaman, Tiny en Simon Carmiggelt. Manuel van Logge, Rienk Visser (met pijp) en Ben en Elisabeth Stroman [Bernard Johan Hendrik (Ben) Stroman is 21 april 1902 in Rotterdam geboren en op 18 april 1985 overleden te Haarlem. Stroman was journalist en literatuurcriticus, o.a. chef kunstredactie bij het Algemeen Handelsblad, en  publiceerde tussen 1932 en 1961 in totaal 21 boeken. Kunsthistorica en redacteur Irene van Thiel-Stroman uit Bennebroek is een dochter van hem. Vorpts schrijver en filmregisseur Marcel Visbeen een kleinzoon. 

Sinds 2012  heeft men nieuw pand met betere bereikbaarheid voor auto’s gevonden in een villa op het adres Kenaupark 30

De tegenwoordige huisvesting van Bubb Kuyper Veilingen aan het Kenaupark in Haarlem

Naast boeken wordt ook steeds meer grafiek geveild. Jeffrey lijkt een gelukkige hand te hebben bij het aantrekken van literaire manuscripten. Een hoogtepunt, die bovendien veel publiciteit genereerde, is voor hem zonder enige twijfel de verkoop van de enorme boekencollectie van Boudewijn Büch, die verdeeld over drie aucties, 23 november 2004, 31 mei en 29 november 2005 is geveild. Later is o.a. ook de bibliotheek van o.a. Gerrit Komrij geveild die bijna 200.000 euro opbracht.

Een veiling uit de beginperiode van Bubb Kuyper met zijn rechterhand van toen Jeffrey Bosch (uit: P.J.Buijnsters, de geschiedenis van het Nederlands antiquariaat, pagina 333)

Bubb Kuyper en Jeffrey Bosch bij de veiling van de Gastronomische bibliotheek van Landwehr op de veiling (Boekenpost. 5e jaargang, jul/augustus 2997, pagina 30

Jeffrey Bosch in overleg met de Haagse antiquaar Bob Looze in 1995, overleden in 2011 (foto P.J.Buijnsters)

Sinds eind vorige eeuw is het onrustig in veilingland. Van Gendt ging op in een groter veilinghuis en Beijers in Utrecht verdween van het toneel. AioloZ is in 2009 met AABP Auctions niet het succes geworden wat van Piet van Winden mocht worden verwacht, tegenwoordig werkt hij samen met NRC voor algemene (kunst)veilingen. De eerste catalogus van het toen nieuwe veilinghuis kreeg het nummer 101 (sic!) met de collectie van mister X en werd met veel bombarie aangekondigd. Een anonymus speculeerde dat mister X wellicht de organisator is van AABP Auction [AioloZ Amsterdam Books & Print Auctions].

Begin van ‘De Voorbode, Lente 2009, jaargang 1 nummer 1. AABP auctions

Burgersdijk en Niermans in Leiden houdt het vol met vooral wetenschappelijke privéboekerijen van professoren. Veilinghuis Van Stockum in Den Haag is in 2016 overgenomen door het Venduehuis der Notarissen in Den Haag en verhuisde daarmee van de Prinsengracht naar de wat achteraf gelegen Nobelstraat.
Redelijk succesvol aan het firmament is (Vincent) Zwiggelaar Auctions in Amsterdam.
Boekenspecialist Arie Molendijk verricht vooral taxaties en organiseert incidenteel een veiling. Antiquariaat De Roo in Zwijndrecht houdt veilingen van voornamelijk theologische boeken. Voor wat de toekomst betreft lijken de internetveilingen Catawiki een concurrent van belang te worden.

flyer Bubb Kuyper 1991

De vijftigste jubileumveiling van Bubb Kuyper vond plaats van 26 tot 29 mei 2009.
In Boekenpost nummer 101 van mei/juni 2009 schreef toenmalig eindredacteur Caspar Wechgelaer: “Waar liefhebbers naar uitkijken, zijn de collecties ornithologie en luchtvaart die komende maand mei bij Bubb Kuyper onder de hamer komen. Naast de gebruikelijke en wederom goed gevulde vaste rubrieken met onder andere twee eerste drukken van ‘De Avonden’, vallen een grote kunstbibliotheek en een forse collectie oude en moderne grafiek op.”
————————————————————————————————-
(1) Voor dit hofje uit 1730-1733, gefinancierd uit de nalatenschap van garenreder en handelaar Ysbrand Staats, staat een indrukwekkend poortgebouw, waarin tot 2012 Veilinghuis Bubb Kuyper gevestigd, met boven de entree een beeldhouwwerk van Gerrit van Heerstal. Rijksmonument.
(2) Op de K.B.site ‘Bibliopolis’ wordt hij als zodanig bij Bubb Kuyper vermeld vanaf 1986.
(3) Haarlem was lange tijd garnizoenstad met de Ripperda of Cavalerie kazerne en Koudenhorn of Infanterie kazerne. In 1881 is het Chr. Militair Tehuis gesticht aan de Jansweg 34. Later volgden een R.K.Militair Tehuis en cadi-club. In 1956 had bij het pand aan de Jansweg nog een uitbreiding plaats. In 1971 is het 90-jarig bestaan gevierd en nam de heer L.Lam afscheid na 44 jaar bestuurslid te zijn geweest. Het eeuwfeest werd echter niet meer gehaald. Het gebouw met decoratieve voorgevel is naar ik meen gebouwd naar een ontwerp van de Haarlemse architect W.F. Doeglas en is opgenomen in een concept-gemeentelijke monumentenlijst.
(4) Artistiek Bureau is een digitaal letterkundig magazijn. De directeur schrijft over onderbelichte boeken en in de vergetelheid geraakte boeken.

In een serie ‘de antiquaar’ publiceerde het Haarlems Dagblad in een artikel van Margot Klompmaker, een uitvoerig interview met Jeffrey Bosch onder de titel: ” ‘Achter sommige zaken zit een heel verhaal en een hoop verdriet’.”

foto uit ‘Onder de hamer’ van Hans Rombouts: boekenveiling van Bubb Kuyper in het Hofje van Staats. Links achter de lessenaar de veilinghouder, rechts van hem Jeffrey Bosch (hoofdstuk: Boekenveilingen zijn er niet voor koopjes’, p. 64-73 Uitgave Unieboek, 1988

vooromslag van ‘Waardevol oud papier; feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper veilingen boeken en grafiek. Haarlem, 1996

feestelijkheden bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper veilingen, november 1996, in het Hofje van Staats. Op de foto links John Landwehr in gesprek met Bas Hesselink van antiquariaat Forum (uit: P.J.Buijnsters, de geschiedenis van het Nederlands antiquariaat, fotokatern)

Jeffrey Bosch in: Literatuur, jaargang 21 (2004), Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren DBNL

In 2011 verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Bubb Kuyper Veilingen een monografie ‘De Hollandse Mercurius’, uitgegeven tussen 1651 en 1691. Een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw, geschreven door Garrelt Verhoeven en Sytze van der Veen. Een uitgave van de Haarlemse boekverkoper Pieter Casteleyn en na diens overlijden voortgezet door diens jongere broer Abraham Casteleyn

Voorzijde van ‘Bubb Kuyper Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Boeken; Kroniek van 56 veilingen tussen 1986 tot 2012 gehouden aan de Jansweg te Haarlem. Haarlem’, 2012.

Stilist van voornamelijk voorwoorden en andere bezigheden

Wie de bibliografie van Jeffrey Bosch bekijkt komt tot de ontdekking dat zijn sterke zijde ligt in het schrijven van voorwoorden. Met zijn vaardige pen doet hij dat al sinds 1998 bij de Jaarboeken Hageveld en tevens voor ‘Beschreven Bladen’ die altijd een genoegen zijn om te lezen.
Incidenteel geeft hij lezingen over 19e en 20ste eeuwse ‘private press’-uitgaven en het veilen van boeken. Sinds 2004 maakt hij deel uit van ‘Mooi Marginaal’, een initiatief van genootschap Het Beschreven Blad.
Verder gaf hij medewerking aan het herdenkingsboek (paperback en doos):‘André Olgers 1953-2005’. Onder meer in Amsterdam, Haarlem en Heemstede was hij betrokken bij georganiseerde boekentaxaties (1)
Zijn magnum opus is zonder enige twijfel de monumentale Büch-catalogus, van meer dan 800 bladzijden, waarin de geveilde boeken door hem en zijn compagnon Thijs Blankevoort zijn beschreven.

(1) Via de site Listserv.surfnet.nl komt de naam Jeffrey Bosch voor bij de volgende items:
274 (22-10-1999), 343 (26-9-2001), 497 (1-5-2006), 548 (24-5-2008) en 563 (28-1-2009) etc.

Internetvermeldingen

De vermeldingen op het internet hebben voor een groot deel betrekking op zijn werkzaamheden als antiquaar en veilinghouder. Het meeste over hem is te vinden in relatie met trefwoorden als ‘Haarlem’ en ‘Bubb Kuyper’. Zijn naam komt op 1 Chinese site voor.
Jeffrey Bosch (1) , met op google (eng) 697 treffers moet concurreren met minstens 7 naamgenoten, onder wie een Britse Lottomiljonair, chief officer van Global Financial Network. Ook twee Amerikaanse naamgenoten. In ons land spant voetballer Jeffrey Bosch de kroon. Een eersteklasser Alcides uit Meppel die sinds 2008 voor zaterdag hoofdklasser WHC uit Wezep uitkomt. Deze linksbenige voetballer kan op meerdere posities op links worden ingezet. Niet onderschat moet worden ene Jeffrey Bosch (20), die bij de Nederlandse Kampioenschappen taekwondo een derde plaats behaalde als middengewicht in de klasse tot 84 kilogram. Jeffrey Bosch uit Dalen biedt regelmatig huishoudelijke spullen voor fancyprijzen aan via veilingsite Marktplaats. Nog weer een andere Jeffrey Bosch uit Ubach over Worms won de tennistitel in het Masters Circuit 2008.
Over ‘onze’ Jeffrey Bosch rijst het beeld op van een sympathieke jongeman, liefdevol echtgenoot en zorgzaam huisvader. Negatieve berichten en pikanterieën ontbreken.
Zijn belangstelling voor muziek komt enkele malen expliciet aan de orde. Naar aanleiding van ‘The 43 Personal Songs’ van Keith John Adams schreef Jeffrey Bosch: “One summerday, when we were sitting in the garden, my 4-year old daughter pointed at a plane high in the sky, crossing the blue air as a silvery dot with a white line behind it, and said: ‘I wish it would fall down, so that I could see how big it really is!”.
Op de site van ‘Pantheon Boekhandel’ geeft Jeffrey Bosch een commentaar op het boek van J. Sellers: Perfect from now on – How Indie Rock Saved My Life.
“Wat te denken van een boek over popmuziek dat begint met de zin “I hate Bob Dylan”?
Iedere rechtgeaarde popliefhebber wordt immers geacht van Bob Dylan te houden? Ik bezit, vrees ik, alle officiële studio- en live-albums van Dylan, dus ik kan gezien worden als een liefhebber van zijn werk. Waarom dan toch een boek gelezen van een Dylan-hater? Vooral omdat het boek geen afrekening is met het werk van Dylan (eerder het afzetten tegen een vader die zijn absolute Dylan verafgoding door de strot van zijn zoon probeert te duwen), maar een zelfportret van een schrijver aan de hand van de ontwikkeling van zijn muziekvoorkeuren. Een beschrijving van de muzikale zoektocht vanaf zijn jeugd, die tot de niet geringe verbazing van de auteur ontaardt in een obsessie voor de band Guided By Voices, vergelijkbaar met de Dylan-obsessie van zijn vader. Een buitengewoon geestig geschreven boek met achterin tenslotte een aantal lijstjes, een prettige afwijking die meer boeken in het genre hebben.
Het is wellicht niet de perfecte fictie van Hornby’s ‘Hi-fidelity’, maar voor de liefhebber een aanrader.”

(1) Op enkele websites is de naam foutief gespeld als Jeffrey Bos.

Bubb Kuyper als veilingmeester met rechts aan tafel Jeffrey Bosch die de administratie bijhoudt. Vooraan links gezeten mw. Ans van Pagée (in 2007 overleden) van antiquariaat Brabant in Den Bosch  (uit: Bubb Kuyper; het hofje van boeken.., pagina 29)

Jeffrey Bosch en rechts Thijs Blankevoort, mede-eigenaar en -directeur van Bubb Kuyper Veilingen voor (nog) lege boekenkasten tijdens de verbouwing in het nieuwe veilinghuis in het Kenaupark (J.P.Buijnsters; de foto staat ook in Boekenpost 121, september/oktober 2012, p.1: Bubb Kuyper verhuist)

Bubb Kuyper verhuist. Caspar Wechgelaer, in: Boekenpost 121, 2012, pagina 16

Thijs Blankevoort (links) en Jeffrey Bosch, mei 1991 (uit: Bubb Kuyper; het Hofje van Boeken.., pagina 49

Eenmaal andermaal. Uit: Boekenpost, nummer 151, september/oktober 2017, pagina 22.

eenmaal andermaal, in: Boekenpost, nummer 151, september/oktober 2017, pagina 23

Uit: Eenmaal; andermaal, in: Boekenpost, nummer 154, maart/april 2018, pagina 25

Eind november 2018 bracht op de veiling van Bubb Kuyper een houtblokje van Escher met ex libris van de litterator G.H.’s-Gravesande 25.000 euro op

afdruk ex libris G.H.’s-Gravesande

Ex libris van M.C.Escher voor G.H.’s-Gravesande, tekening door Wybo Meyer (illustrator en graficus), ided H.A.Bijvoet, linoleumsnede Jaap Egmond voor Dijkduis, houtgravure van Th.Mauve voor Mia Hofstee.

versje uit  ‘poesiealbum’ geschreven door Anne Frank in 1942 met een geraamde opbrengst van minstens 30.000 euro werd in 2017 afgeslagen voor een recordbedrag van 140.000 euro Zie o.a.: Van hype maar hoax in drie dagen – het “gedichtje van Anne Frank” door Caspar Schuckink Kool, in: Boekenpost, nummer 147, januari/februari 2017, pagina 55.

Ex libris G.H.’s-Gravesande Wybo Meyer

Selectieve Bibliografie van primaire literatuur (1)

– Jeffrey Bosch. Ex libris Boudewijn Büch. In: bijzonder nummer van ‘De Boekenwereld” (maart 2006): ‘List en bedrog; over misleiding en verleiding in de boekenwereld’, blz. 259.
– Jefffrey Bosch. ‘Met veel goede wensen van Gerard Reve’. Heemstede, maart 1998
[kleine anecdotes over opdrachten van Gerard Reve aan Jeffrey]. Bron: Bibliografie van Reefdrukken Curiosa 12.
– Joost Dankelman/Jeffrey Bosch. Een vlinder in de sneeuw / door Joost Dankelman / foto’s van Jeffrey Bosch. [Heemstede]: [s.n.], 1977. 56 p. [Aanwezig in de bibliotheek van het Noord-Hollands Archief].
– Jeffrey Bosch en Thijs Blankevoort. Voorwoord in luxe editie van de catalogus ‘Bibliotheca Didina et Pinguina; The Library of Boudewijn Büch’. 2006.

Jaarboek 1998 Stichting Reünisten Hageveld. Heemstede, 1998
– Voorwoord, blz. 7
– Met als co-auteur Joost Divendal: Als je je ogen dichtdoet, zie je jezelf weer door die gangen lopen, blz. 38-51 [Interview met Jeroen Kramer en Kees Prins].
Jaarboek 1999 Hageveld
– Voorwoord, blz. 7
Jaarboek 2000
– Voorwoord, blz. 7
Jaarboek 2001
– Voorwoord, blz. 7-8
– Toen leerling – nu docent – steeds Hageveld, blz. 74-89.
Jaarboek 2002
– Voorwoord, blz. 7-8
– Met als co-auteur Michel Bakker: P.M.J.Stuyt. Herinneringen aan mijn vader, architect van Hageveld, blz. 15-21
Jaarboek 2003
– Woord vooraf, blz. 7-8
– Met co-auteur Michel bakker. C.A.M.Jonckbloedt. Bouwen aan de Hemelpoort, blz. 32-38.
Jaarboek 2004
– Woord vooraf, blz 7-8
– Met Michel Bakker: Ko Rees, de laatste kok van Hageveld, blz. 24-30.
Jaarboek 2005
– Woord vooraf, blz. 7-8
Jaarboek 2006
– Woord vooraf, blz. 7-8
– Met Michel Bakker: “Ik praat makkelijker over Hageveld dan over de Kecks” [In gesprek met Leo Kenter], blz. 29-41.
Jaarboek 2007
– Woord vooraf, blz. 7-8
– Toen leerling – nu docent – steeds Hageveld (2), blz. 91-97.
Jaarboek 2008 Woord vooraf, blz. 7-8.
-Jaarboek 2007 Woord vooraf, blz.7-8.
-Jaarboek 2008. Woord vooraf, blz.7-8
-Jaarboek 2009. Woord vooraf, blz.7-8
– Jaarboek 2010. Woord vooraf, blz.7-8
-Jaarboek 2011-2012. Woord vooraf, blz.7-8.
-Jaarboek 2013 Woord vooraf blz.7-8
– Jaarboeken 2014, 2015, 2016. Woord vooraf, blz. 7-8.

Secondaire literatuur

Silhouet Jeffrey Bosch; door Pieter Wetselaar,1995. Ene Stan, navolger van het Haarlemse literair genootschap ‘Democriet’,  voegde daar aan toe: “Het lijkt op een mierenhoop en je denkt: het zit in de knoop. Je kunt er een stoel mee vullen en een blik geheel mee verhullen. Het is de treurnis van de schaar deze uitbundige bosch haar”. (uit: En Profil, een uitgave van Het Beschreven Blad, 1995)

Met veel goede wensen van Gerard Reve. Uitgave door Jeffrey Bosch. Anekdoten over de twee veilingen van Reve in 1996 en 1997. Heemstede, 1998.

Colofon van Reve-uitgave door Jeffrey Bosch

Eerste druk van De Avonden met opdracht van Gerard Reve aan Jeffrey Bosch, 8 februari 1996.

A. Boeken

– Piet J.Buijnsters. Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat. 2007. Blz. 333-337, 436
[Bevat op pagina 333 foto van een van de eerste veilingen, circa 1986/1987 in het Hofje van Staats met van links naar rechts Bubb Kuyper, Jeffrey Bosch en Jutta Swakowski]
– Marjan (Hester) groot. Vrouwen in de vormgeving van Nederland, 1880-1940. 2007. Proefschrift Universiteit Leiden, 1 april 2007. (Handelseditie Uitgeverij 010, Rotterdam).
– Nop Maas. Veilinghuis Bubb Kuyper. In: Waardevol oud papier; feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper veilingen boeken en grafiek. Haarlem, 1996, blz. 9-17. [Voorwoord boek door Jeffrey Bosch, Bubb Kuyper en Jutta Swakowski, blz. 7]. (Bevat foto van een boekenveiling met achter de lessenaar Bubb Kuyper en naast hem achter de tafel als secondant Jeffrey Bosch).
– Frans Mouws. De bibliotheek van Boudewijn Büch. Uitgeverij Aspekt, 2008. Hoofdstuk: Hoe het afliep – De veilingmeester Jeffrey Bosch, blz. 103-110.
[Een uitvoerige beschrijving op de blogspot van Achille van den Branden van 17 maart 2009].

Jeffrey Bosch poserend in het boek over Büch van Frans Mouws

– Mooi Marginaal 2002-2003. Haarlem, 2004 [Juryleden: Jeffrey Bosch, Paul Hefting, Laurens van Krevelen, Jan Middendorp en Joost Swarte].
– Mooi Marginaal 2004-2005. Haarlem, 2006. [Juryleden: Jeffrey Bosch, Jan de Jong, Laurens van Krevelen, Marcus de Schepper en Joost Swarte].
– Mooi Marginaal 2006-2007. Haarlem, 2008 [Juryleden: Jeffrey Bosch, Jan de Jong, Laurens van Krevelen, Marcus de Schepper en Joost Swarte].
– Hans Rombouts. Onder hamer; gids voor veilingbezoekers, 1988.
– Pieter Wetselaar. Silhouettenalbum; Jeffrey Bosch en profil.
Daarbij het volgende vers van een HBB’r onder schuilnaam Stan:
“Het lijkt op een mierenhoop
En je denkt: het zit in de knoop.
Je kunt er een stoel mee vullen
En een blik geheel mee verhullen.
Het is de treurnis van de schaar
Deze uitbundige Bosch haar.”
[- Over het veilen van boeken: lezing voor Het Gezelschap Nonpareil, Amsterdam, 7 september 2006 (Bron: Piet J.Buijnsters)].

Groet van een uitgever-drukker ‘Op een redacteur’

titelbeschrijving uit bibliografie van de Uitvreter

B. Kranten en tijdschriften

‘Het hameren was altijd heerlijk’ Bubb Kuyper neemt na twintig jaar afscheid van zijn veilinghuis. In: Haarlems Dagblad van 21 december 2005

‘Wat begon als een klein antiquariaat in de Kleine Houtstraat mondde uit in Nederlands meest vooraanstaande, in boeken, manuscripten en grafiek gespecialiseerde veilinghuis aam de Jansweg. Bubb Kuyper veilde Reve’s manuscript van ‘De Avonden’, Erik of het klein insectenboek in manuscript van Godfried Bomans, kladgedichten van Achterberg en  de enorme boekencollectie van Boudewijn Büch. Komende Vrijdag neemt de directeur (59) afscheid van zijn gelijknamige bedrijf’ (uit: Haarlems Dagblad van 21-12-2005 met een foto van het publiek bij de boekenveiling van Boudewijn Büch in het Tehuis voor Militairen (foto GPD/Koen van Weel).

-veiling van publikaties uit jaren zestig leidt tot matig resultaat. NRC-Handelsblad, 24-11-1989

-Kunst veiling van collectie handschriften gaat door Trouw, 22-2-1990

-Handschriften van Gerrit Achterberg gaat door. Trouw 23-2-1990

-‘Zweep onmisbaar voor de fiets’ Trouw, 17-11-1992

-De hele kast van Bomans-spullen gaat leeg (Het Parool, 9 juni 1993)

– De Volkskrant, 24 oktober 1996 (Ontroerende brieven, foto’s en kattebelletjes Kan geveild).
– De Volkskrant, 13 mei 2004 in Kunstkatern (Conflict over veiling van oer-Nijntje)).
– NRC-Handelsblad, 12 mei 2004 (idem)
– NRC Handelsblad, 15 november 2004 [‘Huis vol boeken valt uiteen’].
– De Volkskrant, 25 mei 2004. [‘Krassen, krabbels, krullen…’over autografen].
– NRC Handelsblad, 21 november 2007 (‘Brief van “Bestevaer”’).
– De Volkskrant, 14 oktober 2004 (over Büchcollectie).
– De Telegraaf, 14 oktober 2004 (Büch-collectie).
– Het Parool, 16 april 2004 (Voorstudie Donkere Kamer van Hermans ontdekt).
– De Volkskrant, 28 mei 2004 [‘manuscript Hermans toch naar museum’].
– NRC Handelsblad, 30 november 2005 (‘Bibliotheek Büch brengt miljoen euro op’)
– Het Parool, 16 september 2004 (‘De nacht van Boudewijn Büch’).
– Trouw, 18 november 1998. (Hermans zag zich met Reve boek schrijven).
– Haarlems Dagblad, 27 april 1990. (Veiling van tachtig versies dolende ridder Don Quichotte). [etc.]
– Leeuwarder Courant, 24 november 2004 (Eerste veiling van Büch).
– Literatuur. Magazine over Nederlandse letterkunde. Aflevering 7, 2004, p. 6-9. Interview van Marika Keblusek met Jeffrey Bosch van veilinghuis Bubb Kuyper over de boekenveiling in november 2004:
‘Op heel veel terreinen alles’: de boeken van Boudewijn Büch onder de hamer’. Bevat illustraties.
– Boekenpost, januari/februari 1997. Janneke van der Veer: Waardevol oud papier, blz. 17.
– Boekenpost, januari/februari 2005. Kees Hendrikse: Reizen, boeken, veel geld en geluk; Eerste deel van Büch’s boeken bij Bubb Kuyper geveild, blz. 2021.
– Boekenpost, maart/april 2006. Kees Hendrikse: Büch 3 bij Bubb Kuyper; papieren reservaat van dodo en pinguïn opgeheven, blz. 39.
– Boekenpost, maart/april 2007. Kees Hendrikse: Harmonica Macrocosmica; oude en zeldzame boeken bij Bubb Kuyper, blz. 23.
– BüchMania InfoBulletin, 24 oktober 2004. Een gesprek met Jeffrey Bosch over de verzamelaar, zijn boeken en de veiling van het jaar.
– Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek/HeerlijkHeden: 1996, blz. 101 [Beschreven Bladen];1998, blz. 133 [Hageveld]; 2001, blz. 67-68 [Hageveld].

-Veiling Bubb Kuyper: van Haarlem tot Reve. Haarlems Dagblad, 6 mei 2009.

-Veiling bibliotheek Komrij brengt ruim twee ton op. Het Parool, 27 november 2012

-‘Geuren met Komrij-buit is uit den boze'(Haarlems Dagblad, 28 november 2012.

-Uitbundig geïllustreerde boeken in trek bij veiling Bubb Kuyper. Haarlems Dagblad, 25 -11-2017

Een belangstellende bekijkt een boek uit de boekencollectie van Gerrit Komrij, geveild op 27 november 2012 (ANP)

-Koos van Velsen. Veiling biedt nieuwe kijk op werk Reve. In: Trouw 10 mei 2017.

-Kleine 9000 euro voor manuscripten Reve. De Telegraaf 30 mei 2017

Velingcatalogus Boudewijn Büch. Bubb Kuyper 2006

Pagina uit Boudewijn Büch veilingcatalogus Bibliotheca Didina et Pinguina

De veiling de bibliotheek van Boudewijn Büch vond in 3 delen plaats. Bovenstaand de catalogus van 23 november 200431 mei 2005 en 29 november 2005. Daarvoor zijn kostbaarheden, curiosa, historische kaarten e.d. op 22 september geveild bij Sotheby’s in Amsterdam. De opbrengst daarvan was vooraf getaxeerd op tussen de 200.000 en 300.000 euro, maar bedroeg ruim 400.000 euro. Warhols portret van Mick Jagger met een richtprijs van 8.000 tot 12.000 euro werd afgehamerd voor 21.000 euro.

folder Bibliotheca Didina et Pinguina (Bubb Kuyper Veilingen)

Vervolg veiling bibliotheek van Boudewijn Büch

Vervolg veiling Bibliotheca Didina et Pinguina

Slot van folder boekenveiling Büch, uitgegeven door Bubb Kuyper Veilingen in 2004

Haarlemse Büch-veiling moet half miljoen euro opbrengen Haarlems Dagblad, 15 oktober 2004)

Alleen al de eerste veiling bracht 565.000 euro op (bericht in Haarlems Dagblad door Martin Hendriksma, 17 november 004)

=========

Peepshow ofwel kijkkast van een bibliotheek, door M.Engelbracht uit Augsburg, circa 1760 Tijdens auctie 55, 2011, geveild voor 950 euro.

De hele kast met Bomans-spullen gaat leeg. (Het Parool, 9 juni 1993)

vervolg Bomans-veiling (Het Parool, 9 juni 1993)

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren (NVvA)op 16 januari 2011 in Krasnapolsky Amsterdam. Staande op de trap vierde van links Jeffrey Bosch. Vooraan vierde van links Bubb Kuyper en als negende Ab van der Steur.

Veiling Bubb Kuyper: van Haarlem tot Reve (Haarlems Dagblad, 6 mei 2009)

vervolg uit Haarlems Dagblad van 6 mei 2009

Uitbundig geïllustreerde boeken in trek bij veiling Bubb Kuyper (Haarlems Dagblad, 25-11-2017)

foto in Haarlems Dagblad op 27 november 2012 gemaakt toen het eerste deel van de collectie boeken van Gerrit Komrij werd geveild


Van hype naar hoax in drie dagen Het “gedichtje van Anne Frank” ( Boekenpost, nummer 147, 2017)

Jeffrey Bosch als ijverig jurylid

Uit presentatie Mooi Marginaal 2002-2003. Met in 2004 bestaande uit de leden Jeffrey Bosch, Paul Hefting, Laurens van Krevelen, Jan Middendorp en Joost Swarte

De jury aan het werk voor Mooi Marginaal 2002-2003

Vooromslagen van Mooi Marginaal 2002-003 en 2004-2005, uitgegeven door de Stichting Laurens Janszoon Coster in Haarlem

AVM-materiaal (Aanwezig in de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum)

– Radio. De Avonden. 27-1-1997. Radio 5 VPRO: de rubriek ‘Het uitzicht’, ditmaal door Jeffrey Bosch.
– Televisie. Weeldekwartier. 24-9-2005. Nederland 1 AVRO O.a. Jeffrey Bosch, taxateur veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem over het ordenen en beoordelen van binnengekomen partijen schetsen.
– Radio. Ontbijtradio 30-11-2005 Radio 2 VARA. O.a. Interview met Jeffrey Bosch, mede-eigenaar veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem over de veiling van een bijzondere collectie,
Veelal ongepubliceerde, gedichten, teksten en brieven van de schrijfster Annie M.G.Schmidt.

(1) ‘Beschreven Bladen’ en de veilingcatalogi Bubb Kuyper zijn (veelal) buiten beschouwing gelaten.

selectie van enige bijzondere catalogi

Gerard Reve. Het manuscript van De Avonden. Bubb Kuyper 1996, veilingcatalogus met uitgebreide beschrijving van het manuscript door Jeffrey Bosch (aangekocht door het Letterkundig Museum in Den Haag)

Bubb Kuyper Comics auction sale 24 May 2011 including drawings from the Toonder Studio’s collection

Gerrit Komrij nog in levenden lijve met een aantal van zijn boeken, waarvan en groot deel is geveild door Bubb Kuyper, een deel ook in het Portugese huis achtergebleven.

catalogus Gerrit Komrij uitgebracht door veilinghuis Bubb Kuyper. Het vignet BK werd ontworpen door Pieter Wetselaar (Catawiki)

Piet Zwart (1885-977); a choice from his personal archive. Bubb Kuyper 28 May 2013

Piet Zwart; a choice from his personal archive (2). 26 November 2013

Surinam The Willy Lindwer Collection. Bubb Kuyper 27 November 2013

Works on paper from the ABN AMRO Collection (part 1) 28 november (Part 1) 2013

Piet Zwart; a choice from his personal archive (3) 20 May 2014

Piet Zwart: a choice from his personal archive (4) 19 May 2015

Piet Zwart; a choice from his personal archive (6). Bubb Kuyper 22 November 2016

Fine Printing: the collection M.B.B.Nijkerk and K.J.Nijkerk 22 November 2016 (part 2); Part 1 werd eerder op 24 mei 2016 geveild.

Dutch historical avantgarde typography including the Piet Zwart Collection of Johan Venema (1940-2013) 30 May 2017


titelblad van 1 van 3 delen van de laatst verschenen veilingcatalogi mei/juni 2018

Citaat: ‘Het is een voorrecht om dagelijks met bijzondere (en minder bijzondere) gedrukte, geschreven en getekende werken bezig te zijn, om vrijwel dagelijks geconfronteerd te worden met nieuwe, mij onbekende “schatten”. ‘ Jeffrey Bosch heeft naast interesse voor boeken en literatuur nog een passie, namelijk muziek. Daarover schreef hij exclusief voor leden van het bibliofiel en grafisch genootschap in een nummer van november 2015.

Artikel over de Nederlandse antiquarenbeurs in de Beijneshal te Haarlem. (Uit: Haarlems Dagblad van 14 november 1995)

In het bibliothekennummer van bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad (1994) gaf Jeffrey aan op welke boeken jij het privé het meest gesteld is. Bovenstaand daaruit een selectie.

Jeffrey Bosch (foto Jan Dekker)

Bijenkomst 25 november van genootschap Het Beschreven Blad in Groot Hartenlust Bloemendaal. Vooraan van links naar rechts: Wim Vogel, JEFFREY BOSCH, Hans Rombouts en Bert Sliggers

Artistiek Bureau (Nick ter Wal): redacteur tag van Jeffrey Bosch

ten slotte een culinaire Italiaans-georiënteerde uitsmijter

Jeffrey tijdens een buitengewone maaltijd op een buitengewone bijeenkomst van Het Beschreven Blad in Haarlem

Advertentie boekenveiling Bubb Kuyper 69 van 27-3- november 2018 (uit: Catalogus Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 2018)

Maart 2018 bracht bij veilinghuis Bubb Kuyper een houtblokje van M.C. Escher met ex libris voor uitgever A.M.E.van Dishoeck 23.000 euro op (Boekenpost)

Eind november 2018 werd een houtblokje ex libris van Escher voor literatuurcriticus G.H.’s-Gravesande  voor 25.000 euro bij Bubb Kuyper geveild. Om de naam is een oud citaat gegraveerd: ‘Van dichten comt mi cleine bate die liede raden mi dat ict late’. Beide houtblokjes zijn aangekocht door een Amerikaanse handelaar.

Voor het hele artikel van Sidonius Ettema, zie: Boekenpost, nummer 140, november/december 2015, p. 20-21

ANNEX: Het bureau & zo… Jeffrey Bosch, door Kees van Rixoort. Uit: Boekenpost, jaargang 23, nummer 139, september/oktober 2015, p.42-45.

Jeffrey Bosch (1)

(2)

(3)

(4)

Jeffrey Bosch (slot)

Een hoogtepunt; een achtregelig poesieversje van Anne Frank afgeslagen door Jeffrey voor 140.000 euro (Haarlems Dagblad, 24 november 2016)

Vooromslag van uitgaafje: ‘Een vlinder in de sneeuw’. Kolofon: *fotografie, bijbehorende poëzie (’s nachts een wandeling), ’n morgen (vol eenzame gedichten), (buiten in de avond), (waar eens geweest) door Joost Dankelman. * Overige poëzie Jeffrey Bosch, * Lay out, typografische en technische verzorging door Jeffrey en Joost. mei 1977, ”Voor onze ouders’ Exemplaar in: Heemstede collectie van het Noord-Hollands Archief, 6007K.

Jeffrey Bosch toont een aantal te veilen werken aan leden  van genootschap ‘Het Beschreven Blad voor de auctie van 15 mei 2018 (foto Jan Dekker)

Cartoon van Pieter Hogenbirk in het Haarlems Dagblad van 30november 2020. Bij een artikel van Ed Brouwer: ‘Schilderijveiling. Twist over echtheid gouache tussen Jan de Bruin en veilinghuis AAG WOBBE ALKEMA LIJKT NEPPER’ ‘Als kunstadviseur koopt en verkoopt Jan de Bruin uit Zaandam regelmatig kunt via het Amsterdamse veilinghuis Arts & Antiques ‘(AAG), het belangrijkste kunst- en antiekcentrum van het land. Hij roemde altijd hun zorgvuldigheid en zijn vertrouwen in hun expertise zag hij nooit beschaamd. Tot nu. Tijdens de Christmas sale 2013 had hij daar een gouache van Wobbe Alkema aangekocht voor 850 euro. Toen hij deze onlangs bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem weer te koop aanbood, stelde men daar vast dat het werk een vervalsing is. De Bruin vroeg AAG daarop om het kunstwerk terug te nemen of op z’n minst een second opinion te vragen aan Han Steenbergen, dé Wobbe Alkema-expert. Maar het veilinghuis weigert beide’. Om een lang verhaal kort te maken. De Bruin vraagt de ombudsman van het Haarlems Dagblad om te bemiddelen. Han Steenbergen bestudeerde het werk en stelde vast dat de gouache met zekerheid een echte Wobbe Alkema is. Inmiddels heeft een geïnteresseerde koper het schilderij van Jan de Bruin gekocht (Haarlems Dagblad, 30 november 2020)

Gedicht Vondel geveild bij Bubb Kuyper (Haarlems Dagblad, 19 mei 2022)
Vooromslag van Verzamelaarsverdriet een anecdotisch essay door Dik van der Meulen met een Engelse vertaling A Collector’s Heardache van Ellen Witsen Elias. In november 2021 verschenen ter gelegenheid van de 75e veiling van BUBB KUYPER VEILINGEN. Omslag illustraties: Arthur Slenk.