Tags

, , , , , ,

‘Erik Schots heeft een geniaal atelier atelier, waar je je ogen uitkijkt. Hij is een flamboyante figuur met mooie verhalen. Zijn kunstzinnige projecten in de boekdrukkunst hebben hem bekend gemaakt in heel Nederland’ (Hollandia Archeologen; Zaanse parels).

ERIK SCHOTS: BIJNA EEN HALVE EEUW WERKZAAM ALS AMBACHTSMAN OFWEL “BINDBIBLIOFIEL”;  DOOR HUB. HUBBEN MET “MEESTERBINDER” AANGEDUID

Een uitspraak van boekhistoricus dr. Ernst Braches was ooit; ‘De binder krijgt geen fanmail…’, maar meer dan drie decennia handboekbinden is in 2003 niet ongemerkt voorbij gegaan toen op initiatief van het Haarlems bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ een speciale editie verscheen van ‘Beschreven Bladen’. Zelf lid vanaf het begin 1984, behoorde Erik Schots tot een van de eerste leden in 1985 en heeft hij in de loop van de jaren om niet veel bindwerk voor het genootschap verzorgd. Bovendien zijn talrijke miniatuurboekjes aan zijn creatieve geest ontsproten en via zijn creatieve handen vervaardigd en uitgedeeld. Immer bescheiden staat onomstotelijk vast dat hij altijd vriendelijk en belangstellend is.

GENEALOGIE
In 1996 verscheen als resultaat van veel research een welhaast monumentaal boekwerk, samengesteld door J.H.Beudeker, en uitgegeven en verzorgd door Erik Schots te Krommenie . Getiteld; ‘Familieportret op papier gesteld; genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots. Uit tak C is Willem Schots 23 augustus 1874 in Krommenie geboren. Op basis van diens huwelijk met Trijntje Middelkamp zijn drie zonen geboren, de jongste Jan Schots in 1906. Hij exploiteerde een electrotechnisch installatiebureau met winkelverkoop en trouwde in 1934 met de in Zaandam geboren Maria Hillegonda Vrolijk. Uit dat huwelijk zijn ook drie zonen geboren: Willem in 1939, Erik in Krommenie op 11 februari 1949 en Edo in 1952.

Titelblad van “Familieportret Schots op papier gezet
De band van een familie met circa 280 pagina’s van dik papier en een omvang van 30 x 21 x 3 centimeter

HET SPINDERSPAD IN KROMMENIE

Erik Schots in zijn atelier
Erik met een gerestaureerd antiek boekwerk

Erik Schots specialiseerde zich in de restauratie van antieke boeken en richtte daarvoor een atelier in nabij zijn woning in Krommenie, Spinderspad 2-4, tegenwoordig een gemeentelijk monument (1).
Ons land telt 3 straten met de naam ‘Spinderspad’, in Tilburg, het nabijgelegen Loon op Zand (Kaatsheuvel) en in Krommenie. Spinders slaat oorspronkelijk op spinnen. Waar de ingeslopen ‘d’ vandaan komt blijkt nergens, aldus een beschrijving in de nieuwe Tilburgsche Courant van 12 juli 1941: ‘Het Spinderspad, ’n historische benaming’. Vaststaat wèl dat het spinnen van garens in het Brabantse al in de zeventiende eeuw voorkwam. Voor Krommenie is de benaming in ieder duidelijk, namelijk in 1698 kwam één van de huizen aan het pad in het bezit van een spinner, genaamd Maarten Spinder.
Spinderspad 2-4 is oorspronkelijk een dubbel woonhuis, gelegen aan de zuidzijde van het pad en werd omstreeks 1850 gebouwd. Spinderspad nummer 4 is als woning ingericht en nummer 2 als boekbinderij en restauratieatelier. Enkele jaren geleden is het pand volledig gerestaureerd. Ook het daarnaast gelegen dubbelpand Spinderspad 6-8 werd aangewezen als gemeentelijk monument. Architectuurhistorisch van belang als voorbeeld van een in traditionele Zaanse houtbouw opgetrokken, eenvoudig 19de eeuws woonhuis, waarvan het origineel karakter goed behouden bleef. In stedenbouwkundig opzicht heeft het object een ensemblewaarde met de panden Spinderspad 2 en 4. Deze panden vormen de nog overgebleven authentieke bebouwing aan het Spinderspad, dat behoort tot een der oudste panden van Krommenie.

(1) Rond 2000 zag het er nog minder rooskleurig uit wat de toekomst van het historische Spinderspad betreft. Ik citeer wat ik in destijds op de site van  ROSA, de Zaanse politieke vereniging die – volgens eigen zeggen – socialisme, pacifisme en humanisme hoog in het vaandel heeft staan: ‘Afgelopen jaar maakte ik kennis met het Spinderspad in Krommenie. We hadden met ROSA een verkiezingsstandje op een paar meter afstand van dit pad, en werden rondgeleid in de buurt. Ik was er een tijdje stil van. Wat een oase. Prachtige Zaanse pandjes, een mooie tuin, een sfeervol gerestaureerde handboekbinderij: al met al een monumentaal stukje stad. een van de bewoners, Toon Al, vertelde me dat de woningen ter plaatse op de nominatie stonden om  gesloopt te worden. Eigenaar Klinkenberg zou plannen hebben voor nieuwbouw. Deze week kreeg ik bericht dat het zo ver gaat komen. Enkele woningen die anderhalve eeuw oud en fantastisch opgeknapt zijn, dreigen plat te gaan voor 34 zielloze prefabhuizen. een van de oudste paden van Krommenie dreigt daardoor definitief te worden verpest. De historische dorpskern wordt opnieuw aangepast. Het is nu aan de gemeente om nee te zeggen tegen dit plan. Niet voor niets wordt in de welstandsnota van Zaanstd aandacht gevraagd voor het behoud van de historische kern van dit stukje Zaanstad. Er is al te veel verloren gegaan de afgelopen jaren. Dit lijkt me een mooi moment om een statement te maken voor behoud van het goede. Aan ROSA zal het in ieder geval niet liggen’ (18 novemner 2002).

Spinderspad 2-4 in Krommenie

SCHOTS’ BIBLIOFIEL BINDWERK

Volgens ‘Frances Wakeman Books’ in Nottingham, UK, is sprake van een geleidelijke internationale uitstraling: ‘Professional handbinders having worked for Mercator Press include David Simaleavich, formerly in Amsterdam, and Erik Schots, at Krommenie’.

Zoekmachines google en bing geven ongeveer 100 treffers bij Erik Schots’.
(Hand)boekbinderijen bevinden zich behalve te Krommenie in de provincie Noord-Holland in o.a. Alkmaar. Amsterdam, Blokker, Bussum, Den Helder, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Hoorn, Obdam en Zaandam.
Bescheiden is (nog) het aantal vermeldingen op de krantensite delpher 6x, te weten in Het Parool (2-8-1974) en (5-3-1994), Trouw (19-9-1986) en De Volkskrant (4-4-1992), (4-4-1992), (29-1-1994) en (11-6-1994).

‘Eigen bazen’ over boekbinder Erik Schots  (Riet Diemer, in Trouw, 19 september 1986)

Worldcat (bibliothekencatalogus Koninklijke Bibliotheek vermeldt een 22tal van zijn uitgaven o.a. in relatie tot o.a. J.H.Beudeker, Jaap Blansjaar, Ernst Braches, Ronald Breugelmans, Wilhelm Busch, Bram de Does, Karli Frigge, Rigby Graham, Friedrich Hölderlin, Gerard Keller en Eugeen Zetterman.

Voorzijde van tentoonstellingscatalogus:’Uit de Kast'(Koninklijke Bibliotheek, 1995)

Tijdens de tentoonstelling ‘Uit de Kast’; 10 jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek’ in 1995 was Erik Schots met 4 werken vertegenwoordigd: nummer 18: Hans Rombouts, De perfecte navolging van Henk Drost, de laatste lettersnijder. Met een tekening door Pieter Wetselaar en een foto door Paul Huf. Driehuis, Augustijn Pers, 1989. Zetwerk door Peter Hendriks en Hans Rombouts. Oplage 107 genummerde exemplaren, waarvan 32 romeins genummerd voor leden van Het Beschreven Blad. Gebonden in een kartonnen/koperen omslag door David Simaleavich en Erik Schots. Signatuur KW DPA 0022; nummer 116 ‘De spiegel op het gemak”. Feestschrift aan Ronald Breugelmans aangeboden op zijn vijftigste verjaardag, 10 dubbelbl. Bevat acht door verschillende margedrukkers verzorgde bijdragen: circa 15 exemplaren. Losbladig in een doos vervaardigd door Erik Schots; nummer 118 ‘Tien jaar Het Beschreven Blad HBB. ’Samengesteld en geproduceerd door Peter Hendriks e.a. Haarlem, 1993. Oplage 90 genummerde exemplaren, waarvan 35 romeins genummerd voor de leden. Tweelingband door Erik Schots. Signatuur KW DKP 0165 Ten slotte nummer 192: Uitspraken over Kees Verwey. Samengesteld door Hans Rombouts. Met tekeningen en een zelfportret door Kees Verwey. Driehuis, Augustijn Pers, 1991. Oplage 135 genummerde exemplaren. Gebonden in papier band voor Erik Schots. Signatuur: KW DPK 0087. De in 2013 overleden propriétaire Hans Rombouts beschouwde typograaf Peter Hendriks en boekbinder Erik Schots als zijn geestelijke vaders [zie het boek: Waardevol oud Papier, 1996, pagina 204].

Vooromslag van Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 (KB 1996)

In ‘Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 1996, samengesteld door Marieke van Delft en Kees Thomassen) komt werk van Erik Schots achtmaal voor: 1) 67; Het boek van Jan de Wasser; Breda: Broese & Comp. [ca. 1986], ongepagineerd, ill. Nieuwjaarsuitgave van Erik Schots te Krommenie; 2) 99 Het Aldernuttigst boexken met veelderhandt goede raedt en informacie / uitgegeven by occasie van ’t nieuwe jaer 1978 en verciert met printverbeeldingen. Krommenie: Erik Schots, 1978 – 16 p.; 3) 2820 Gerard Keller. Geïllustreerd spanningsboek voor jongens / naar het hoogduitsch door Gerard Keller. Utrecht: Gebr. Van der Post [= Krommenie: Erik Schots], 1984. 12 p. ; 4) 3353 Licht en schaduw. Kommenie: Erik Schots, 1985 17p. ill.; 5) 3910 Nieuw A.B.C.boekje voor leerzame kinderen. Krommenie: Schots. 1982 12p. ill.; 6) 4387 Jan de Regts Star-deun. Krommenie: Schots, 1983. 14p. ill. [fotomechanische herdruk van uitgave J.Vriese Amsterdam, 1789]; 7) 4718 Erik Schots. Per advertentie. Krommenie: Schots, 1986. 18p.; 8) 4912 A.C.W.Staring. Aan Adrast. 1985. 4p. Gedrukt door G.v.d.B, G.K. [=Ger Kleis], E.S. [=Erik Schots} en P.W. [=Pim Witteveen]. (Geesbrug). Oplage van 30 exemplaren.

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief in Haarlem heeft tot op heden de volgende 10 uitgaven gecatalogiseerd met inventarisnummer 1) 535521 Per advertentie… 1986; 2) 535820 De reizende nieuwsbode, 1989; 3) 53882 De virtuoos. Wilhelm Busch, 1989; 4) 535821 Een nieuw lied van een meinedig jongmens, 1988; 5) 583655 Essays Sem Hartz, 1992; 6) 535371 Het boek van Jan de Visser, 1986; 7) 512140 Hyperion lied van het lot (Hölderlin), 1998; 8) 53511 Licht en schaduw, 1985; 9) 510514 The stealfast tin soldier of Joh. Enschedé. 1992; 10) 57436 Vogels Volière. 2002 (gewijd aan neerlandicus Wim Vogel).

Vogel’s volière. 2002

Tijdens zijn lidmaatschap van bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ heeft Erik Schots niet slechts meegewerkt aan het bindwerk van talrijke uitgaven, maar de leden ook verblijd met een aantal miniatuuruitgaafjes die ik nog moet catalogiseren en waarvan een selectie als illustratie is toegevoegd.

Omslag ‘Tien Jaar Beschreven Bladen’ 1993. Bindwerk door Erik Schots. Tevens deel drukwerk op de Minolta Pers in Krommenie

Erik verzorgde onder meer het bindwerk van ‘Tien jaar Het Beschreven Blad’, een jubileumuitgave uit 1993 in een oplage van 90 genummerde exemplaren, waarvan 35 met Romeinse cijfers voor leden van Het Beschreven Blad, en in 1995: ‘Het Beschreven Blad en profil’ in een oplage van oplage van 40 exemplaren

XXIX & LV. Het Beschreven Blad. Gedichtenbundel samengesteld door Hans Rombouts. Haarlem,14 december 1996 Bindwerk Erik Schots.
Silhouet van Erik Schots; door Pieter Wetselaar, 1995

Opgemerkt dient te worden dat Clemens Hoevenaars, tevens oud-lid van HBB en voormalig directeur van Boekhandel Blokker in Heemstede, woonachtig in Amsterdam, sinds zijn pensionering 1 dag per week Erik assisteert bij diens bind- en restauratiewerkzaamheden. In de loop van de jaren zijn diverse door Erik ingebonden publicaties bekroond door de jury van ‘Mooi Marginaal’, waarvan in de bijlagen een tweetal voorbeelden.

Vooromslag van bibliofiele uitgave FeestRede door Jan Blokker uitgesproken ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Harry Mulisch.  [In serie Indrukwekkend van HBB 2006].
Losse toelichting bij FeestRede door Clemens Hoevenaars en Erik Schots.
Omslag van jubileumuitgave 25 jaar grafisch en bibliofiel genootschap Het Beschreven Blad, 1993 , door Erik Schots

Men moge wensen dat vanuit het Spinderspad in Krommenie nog menig bibliofiele uitgave een ‘finishing toch’ mag ondergaan, wetende dat Erik Schots hier ambachtelijk en creatief excelleerde voor huidige en toekomstige generaties boekenliefhebbers.
Hans Krol

Een bibliofiel tuinfeest in de Haarlemmerhout (foto Jan Dekker)

ILLUSTRATIES

Handboekbinderij en restauratieatelier Erik Schots (website)
Erik Schots als restaurateur aan het werk
Gereedschappen in het atelier te Krommenie
Resultaat versierde  boeksnede van een Russisch-Orthodox evangelieboek
Clemens Hoeveaars, gepensioneerd boekhandelaar, nu Erik Schots assisterend in diens atelier
Erik Schots in zijn binderij bezig aan een precisieklus
Bijdrage van Wikje van Bitbergen uit tijdschrift ‘Zaans Erfgoed’, mei-nummer 2003
Vervolg artikel Erik Schots in Zaans Erfgoed, mei 2003
Een jolige bijeenkomst van genootschap Het Beschreven Blad. Vooraan gelegen Clemens Hoevenaars en rechts Erik Schots (foto Han Dekker)
Vooromslag Erik Schots-nummer (Kalamos Pers)
Achteromslag Erik Schots-nummer (Kalamos Pers)
In 2003 verscheen een Schots-editie van ‘Beschreven Bladen, jaargang 13. nummer 6, binnnenflap omslag door Kalamos Pers
Zonder bomen kun je geen bos beginnen (Houtpers van Niek Smaal, Wageningen)
Erik Schots comes down to the Eesentials. Bijdrage van uitgever Sander Knol
Vers: Niet scheef maar schots; door George Moormann
Voorzijde: Volstruis en /Augha/ aku, die boesman; door Karin Ottenhoff
Karin Otttenhof: vir Erik
Schotsiaanse uitspraken, vezameld door Cees van Steijnen
Jan Willem Holsbergen. De grafische ontwerper / over het ontwerpen en bedenken van drukletters. Amsterdam, de Buitenkant, 1988-1990
Ronald Breugelmans/André Swertz. De laatste loodjes. Sub Signo Libelli, 1999-2010-2013.
Prentenboek. Frans de Jong, eigen beheer, 1977. Gebonden door Erik Schots
Canto general de Chile. Zevende zang. Pablo Neruda, Amsterdam, C.J.Aarts, 1975. Halflinnen met titeletiket en stofomslag door Erik Schots.
Bijzondere bladwijzer van papier en fluweel; door Erik Schots
Vloerpastei. Pieter Marius van Cleef 1844 / Spierdijk, De Stolphoeve. 1976. Bindwerk door Erik Schots
Amicus ende Amelius. Sub Signo Libelli (Ger Kleis). 1999. Naar oorspronkelijke uitgave van Cornelis Bellaert, Haarlem 1484. Zeefdrukken Bart Drost Omslag-bindwerk Erik Schots.
Vieux Papiers; voor Hans Rombouts door Erik Schots
(Bibliofiele) doos voor Hans (Rombouts), verschenen bij diens 75ste verjaardag in 2006. Bevat van George Moormann en Erik Schots miniatuurboekje ‘Papieren Paradijzen’.
Groen en Grijs; een gecombineerde uitgave van Pauline van Wensveel en Erik Schots
Fredeik Bastet. Haarlem. zes sonnetten in zwarte inkt. Bibliofiele uitgave van Sub Signo Libelli, 1994. Nummer 5 gebonden door Erik Schots. (antiquariaat Artistiek Bureau)

DRIE BEKROONDE  UITGAVEN

Mooi Marginaal 2002-2003: uitgave van de Lojen Deurs Pers (Bubb Kuyper),. Aerdenhout, 2003.
Mooi Marginaal 2004-2005: Een open oog, [Tussen Haakjes] Pers van Jaap Binsbergen in Purmerend, 2004
(Mooi Marginaal 2006-2007, Haarlem, 2008, pagina 104).

SELECTIE MINIATUURUITGAVEN (veelal via scan vergroot weergegeven)

Miniatuurboekje ‘Catchpenny printbook 1993/1994  met marmeren blad en opgeplakte titel.
Inhoud. Eindejaarsgeschenk 1993/1994.
De virtuoos door Wilhelm Busch. Met noot van de binder: Deze prent van Wilhelm Busch is in 1989 in boekvorm uitgegeven door Erik Schots te Krommenie
In 2011 vervaardigde Erik Schots voor HBB een brochure ‘Campagne voeren of wel de boer op gaan’. De foto van hem  op het vooromslag is gemaakt in de voortuin van “Kenzavril”in Dennecy, september 2010. Vastgelegd in een gang van het museum Château-Chinon, waar alle geschenken die president Mitterand op zijn binnen- en buitenlandse reizen ontving, zijn tentoongesteld.
Koddige en ernstige opschriften.
Titelblad van miniatuurboekje
Twee pagina’s uit: Koddige en ernstige Opschriften.
Een nieuw lied van een meineedig jongman, die eene dochter bedroog en van een serpent verscheurd werd. [Opnieuw uitgegeven in 1988 door Erik Schots, boekbinder aan de Zuid, tevens het Spinderspad te Krommenie.
Omslag van De Reizende Nieuwsbode [in ’t jaar 1990 uitgegeven door Erik Schots, boekbinder te Krommenie oude Zuid nevens ’t Spinderspad.
Miniatuurboekje ‘De marine vergroot je wereld’. Dit prachtwerkje van George Moormann & Erik Schots [formaat 5,7 bij 4,6 centimeter, in een fraai marineblauw bandje met goudopdruk] verscheen in 2006 als een uitgave van HBB.
wie wat waar hoe en vooral waarom?
Klein Lezers Prentenboek, in 1988 uitgegeven door Erik Schots voor HBB-leden
Eén van de 13 prentjes van lezende personen uit: Klein Lezers Prentenboek [aanwezig in kistje jaaruitgaven HBB, Heemstede-collectie nummer 682].
Recepten [= een handgeschreven boekje (ca.1975) uit de voormalige keukeninventaris van kasteel Eerde te Ommen. In druk uitgebracht door Erik Schots in 1991 in 65 exemplaren.
Vooromslag van ”t Is beter geveesten dan kwalijk gevaren’ 2007 Door Clemens Hoevenaars. Vormgeving & druk Gravé Heemstede, bindtechnische vormgeving verzorgd door Erik Schots.
miniatuur “Papieren Paradijzen (door Erik Schots) 2006
Nature Morte boekje met illustraties. in oplage van 65 exemplaren, waarvan 31 voor HBB in 2005
Linksboven: Fragmenten uit het schandelijke leven van Heliogabalus, de decadente keizer van Rome. Opgedragen aan Erik Schots en uitgezocht door Clemens Hoevenaars; rechtsboven: Ter ere van de hoogedele Erik Schots onvolprezen boekbinder. Krommenie; door Marianne Andriessen-Canoy; onder: Genaaid & Gebonden. Vers in augustus 2003 geschreven, gezet en gedrukt voor Erik Schots, boekbinder [Bert Sliggers]
Linksboven; Onder het Schotse rokje; door Joep Jaspers en Nop Maas; rechtsboven: verslag van de bijeenkomst van Het Beschreven Blad op donderdag 19 juni 2003, door Dick Jalink (Kalamos Pers); linksonder: Dak van den Boom; Het  schuim der aarde zij geprezen; rechtsonder: Schots en Bont, fotografische bijdrage door Jan Dekker
Linksboven: tekst over de Zaanstreek, eerder gepubliceerd in Het Volk van 4 oktober 1903 in de rubriek Van en voor kinderen, gezet uit de smalle Bembo door Jan Keijser (Avalon Pers); rechtsboven: ‘Schrale troost’ Schots & scheef bijdrage door André Olgers. Erik Schots special Beschreven Bladen, september 2003; linksonder: Spoedbehandeling Erik. Lojen Deur Pers, 2003; rechtsonder: Allo erotikon, een van de Anakreonta, gedichten in de trant van Anakreon, werd in juli 2003 in 30 exemplaren gedrukt voor de leden van HBB en vooral voor Erik Schots. Mercator Press [Willem Kramer], 1983.
Schotsschrift: Sextetten. HBB, z.j. Een vilein spel. Gezet uit de nobele Slieter. Gedrukt door en op de Augustijn Pers (Driehuis) en de Thompson bij het Y (Amsterdam). Medewerkers aan dit projekt van Erik Schots: Pauline van Wensveen, Hans Rombouts, Julia Koster, Martijn van de Griendt en Ad Hoogendoorn.
Lot miniatuurboekjes vervaardigd door Erik Schots (Krommenie) en Aske Land (Bredevoort), in 2018 geveild bij Zwiggelaar.
FERWEH BLANCHE werd in oktober 1999 ontworpen door Lucas Appel en geproduceerd door Erik Schots in opdracht van Jan Schnerr als bijdrage aan de reeks Indrukwekkend van het genootschap Het Beschreven Blad. De oplage is 35 exemplaren
Binder Erik Schots
Ernst Braches. The Steatford Tin Soldier of Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem

Het oude boekbindersambacht in enkele afbeeldingen

Houtsnede van ‘Der Buchbinder” Uit: ‘Ständebuch’ door Joost Amman en Hans Sachs, 1568.
Johannes en Caspares  Luyken. De boeckbinder In: het menselyck bedrijf (in oude  ambachten). 1694
Jan Luyken: de boeckbinder in spiegelblad voor kopergravure (Rijksmuseum)
De boeckbinder op een Delfts Blauwe tegel
Prent uit Comenius Series: The Book-Binder, in ‘The Visible World’ 1658.
Prent van’ Ancien bookbinders’Daarbij een vers door Mary Elizabeth Townsend: ‘Bookbinder’s Song’ (1876)
18e eeuws boekbindersbedijf
Relieur Soleur. 18de eeuwse gravure naar tekening van Lucotte.
Engelse boekbinder aan het werk. Met naast de werktafel een vuur- ofwel brand emmer, gevuld met zand.
Werkplaats van een boekbinder (anoniem, Rijksmuseum). Illustratie uit de Encyclopédie van Diderot & d’Alembert, Paris, 1751-1752. Opgenomen in: ‘Iers mos en ossegal. een tentoonstelling van Papier-Marmerkunst uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek in het Rijksmuseum Meermanno-Westreeninum te ‘s-Gravenhage, van 1 juni tot 30 juni 1977. Brochure met inleiding tot de tentoonstelling door H. Voorn, conservator van de papier-historische afdeling der Koninklijke Bibliotheek.
Boekbinderij. Uit: l’Encyclopedie Diderot
Het marmeren van papier. Illusstratie uit: Encyclopedie van Diderot en d’Alembert. Prijs, 1751-1772. – 92 gravure door Benard Direxit.
Peephow van binderij door M.Engelbracht uit Neurenberg, circa 1750 (Bubb Kuyper, veilingcatalogus fine arts 23/24 Mei 2019, nummer 5784)
Franse boekbinders
Wandplaat van een handboekbinderij (Bossaerts, Antwerpen)
Ingekleurde antieke prent van de boekbinderij als handwerk
Negentiende eeuwse boekbindersetiketjkes
Affiche door de kunstenaar Th.Molkenboer voor een eertijds befaamde boekbinderij in Amsterdam: Elias P. van Bommel (houtsnede in Rijksmuseum Amsterdam)
Adv. Boekbinderij Stokkink, Elandsgracht 52-58 Amsterdam (De Nieuwe Amsterdammer, 1915)
Bakker Teerink Boekbinders Amsterdam, Utrechtsche Dwarsstraat 17-19 (De Nieuwe Amsterdammer 1914) 
Kwartetkaart: Boekbinder

Van plano-vel tot gebonden boek (uit: Prikkels, nummer 169 (10 april 195 Huisorgaan van papiergroothandel – boekbinders  – uitgevers Proost en Brandt n.v. 

Van plano-vel tot gebonden boek (1)
Van plano-vel tot gebonden boek (2)

AMBACHTELIJKE BOEKBINDERIJ ELBEL LIBRO  VAN DE FRANSMAN BENJAMIN ELBEL IN HAARLEM

Ambachtelijke Boekbindkunst (Haarlems Dagblad 27 maart 2019)
Vervolg H.D., 27 maart 2019
Haarlems Dagblad, 27 maart 2019
Handwerk van Elbel Libro uit Haarlem gaat de wereld over; handboekbinster Mariska Verheijen (Haarlems Dagblad, 27 maart 2019)
Boekrestauratie in een wetenschappelijke bibliotheek te Cairo, Egypte

==

Th.W.Nieuwenhuis. Affiche van de Nationale Tentoonstelling van het Boek, 1910. Litho. Stedelijk Museum Amsterdam. In verband met een tentoonstelling over bijzondere boekbanden in 2019 in museum Meermanno/Huis van het Boek in Den Haag is De Boekenwereld 35, nummer 1 , 2019 gewijd aan bijzondere boekbanden van Dijsselhof, Lion Cachet, Nieuwenhuis e.a.
Bladwijzer van de succesvolle roman ‘De boekbinder’ door Bridget Colllins. Een uitgave van The House of Books, en in het Nederlands vertaald uitgegeven
Voor zijn boek ‘Spiegel der zeevaert’ (1584/1585) gaf Lucas Janzoon Waghenaer de volgende opdracht ‘Aen den boeckbinder”: ‘Om nu dit Boeck wel ende te recht te binden, soo sal den binder een dick pampier achter aen den rugghe vande Caerten pappen, ende bindent dan alsoo in, dt die vouwen eenen vingher breet hoogher wtsteken dan de ander blderen doen, om alsmen het Boeck aldus nu ghebonden opslet, alle die Caerten na t’behooren moghen vlack ligghen, ende alsoo bequamelijck ter orboire ende nut ghebesicht werden’.
Artikel in de Volkskrant vamn 19 maart 2021 door Bob Witman over Van Waarden in Zaandam, een familiebedrijf uit 1840, één van de laatste traditionele boekbinderijen in Nederland
Vervolg van artikel in De Volkskrant van 19 maart 2021
Haynsburger Mühle. Alte Buchbinderij. Uit: Bugra-Ansichten. Historische Bilder der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Kunstverlag H.C.Schmiedicke. Leipzig, 1914
Innenseite Haynsburger Mühle. 1914
Die 200 Jahre alte Haynsburger Mühle (L:eipig, 1914)
F.B. Smits Boekbinderij – Encadrementen te Batavia
Etiketje van F.B.Smits, binderij etc. in Batavia, Ned. Oost-Indië

Bladwijzer nv boekbinderij vh. firma C.H.F.Wörmann en zonen, Zutphen
Advertentie van F.B.Smits (Noordwijk – Weltevreden) in: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 juni 1903)
Restauratie Atlas van Blaeu, Teylers Magazijn 137, 2019, pagina 22.
Het oudst bekende werk over het boekbindproces in Noord-Hollands Archief Haarlem, door Hannah Goedbloed (Stadsglossy HRLM 80, 2022.
Vervolg, HRKM 80, 2022
Slot van het oudst bekende werk over het boekbindproces. HRLM, 80, 2022