Tags

, , , , ,

China Architectenbureau MVRDV  uit Rotterdam wint met ontwerp voor een nieuwe centrale openbare bibliotheek in Wuhan, China

In 1918 begon Mao Zedong (Tse Tung) zijn loopbaan als assistent in de krantenzaal van de universiteitsbibliotheek van Beijing (Peking).  In 1935 werd hij leider van de in 1921 opgerichte Chinese Communistische Partij (CCP)  en vanaf 1949 tot zijn overlijden op 9 september 1976  heeft Mao het land op totalitaire wijze als dictator geregeerd.

De Nederlandse marxist en verzetsstrijder Henk Sneevliet (1883-1942) was onder schuilnaam Marang/Marin betrokken bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij. Hij is op 13 april 2042 bij kanp Amersfoort gefusil1eerd. Bovenstaand een Chinees bankbiljet met zijn portret. Op 13 april 2008 kwam een delegatie uit Sjanghai naar het monument op Westerveld om hem te herdenken.

Tijdens de Grote Zuivering, bekend als de Culturele Revolutie van 1966 tot 1969 -met het zogeheten Rode Boekje van als leidraad – heeft niet enkel genocide maar ook bibliocide plaatsgevonden. Veel literatuur is toen vernietigd

.

Mao ontving buitenlandse gasten als regel in zijn privébibliotheek, zoals in 1972 president Nixon met rechts minister Kissinger. Helemaal links zit premier Tjoe Enlai

Voorts zijn volgens een rapport uit 2004 van de Verenigde Naties in de jaren tussen 1999 en 2003 tienduizenden boeken en documenten verbrand die betrekking hadden op de door de Chinese regering verboden Falun Gong Beweging.

Vernietiging van boeken van de Falung Gong Beweging in 1994

Te beginnen  onder Deng Xiaoping, regerend van 1978 tot 1989, zette de economische groei in. Het analfabetisme is geleidelijk teruggebracht tot momenteel op een bevolking van ruim 1,4 miljard inwoners naar schatting  70 miljoen ongeletterden  ofwel zo’n  5 procent van de totale bevolking, terwijl  het percentage analfabeten in India onder mannen volgens een raming van UNESCO nog zo’n 30% bedraagt en onder vrouwen zelfs de helft van een bevolkingsaantal

Tijdens het bewind van president Jang Zemin (1993-2003) is in 2001 een modern opgezette Nationale bibliotheek in Beijing  geopend, met een grootte van 280.000 vierkante meter en anno 2023 circa 42 miljoen items bevattend, waaronder 26 miljoen Chinese boeken en  12 miljoen in buitenlandse talen. In de vrije wereld slechts overtroffen door de Library of Congress in Washington, verdeeld over 4 gebouwen: Thomas Jefferson Library, James Madison Building, John Adams Building en Packert Campus (voor audiovisuele media), gezamenlijk in oppervlak circa een half miljoen vierkante meter groot.

National Library of China in Beijing
Interieur grote leeszaal in Beijng Nationale Bibliotheek

De vorige directeur van de bibliotheek in Shanghai (van 2002-2018; sindsdien  van de UB Macau) Wu Jianzhong publiceerde in 2006 in het Chinees en Engels een omvangrijk boek ‘Classical Library Buildings in the World’, waarin 47 historisch interessante bibliotheken in 22 landen zijn beschreven. Daarvan 29 in Europa (inclusief 6 in Nederland: Artis, Ets Haim, Glaspaleis met ob-Heerlen, Vredespaleis, Teylers en Librije Zutphen), 7 in Noord-Amerika, 3 in Midden- en Zuid-Amerika en 8 in Azië.  Inclusief twee  in China: Tianyl Ge bibliotheek in Ningbo, gebouwd in 1561, en de Bibliotheca Zi-Ka-Wei, constructies in 1867 en 1896, als onderdeel van de tegenwoordige Shanghai Bibliotheek , sinds 1952 met het Sjanghai instituut voor wetenschappelijk een technologische informatie gevestigd in een gebouw van 24 verdiepingen, 106 meter hoog.

Vooromslag van boekwerk Classical Library Building of the world by Wu Jianzhong, 2006

Om de betekenis van bibliotheekinstellingen in het zich snel ontwikkelende China te benadrukken kan worden opgemerkt dat alleen al in het Minhang district van Shanghai in 2021-2022 vijftien nieuwe openbare bibliotheekfilialen zijn geopend. Op nationaal niveau wordt via CADLIS (= Chinese Academic Digital Library and Information System)  gewerkt aan een digitale catalogus waarop 1.800 academische bibliotheken en universiteiten zijn aangesloten.

In 2016 is in Shanghai gestart met de bouw van hypermoderne  openbare bibliotheek, ontworpen door Schmidt Hammer Lassen Architects in Aarhus, Denemarken. De afbouw en daarmee openstelling is vertraagd in verband met de uitbraak van corona. Het gebouw telt 9 verdiepingen, waarvan 2 ondergronds, en is 115.000 vierkante meter groot en zal ruim 1200 studieplaatsen bevatten. Gesitueerd in het Pudong district in het ‘Century Park’, het grootste in de miljoenenstad verspreid over 140 hectare.

 

Exterieur nieuwe Openbare Bibliotheek van Shanghai (Schmidt Hammer Lassen)
Interior new Sjanghai Library (Schmidt Hammer Lassen)

Bij een ontwerpwedstrijd onder een aantal grote architectenbureaus is het design van MVRDV in Rotterdam als winnaar uit de bus gekomen voor een nieuwe centrale bibliotheek van WUHAN, hoofdstad van de provincie Huwei, en  gelegen bij de samenvloeiing van de Jangtsekiang en Han rivier Het stadsdistrict telt ruim 12 miljoen inwoners. Wuhan wordt beschouwd als het economisch, financieel en commercieel centrum van Centraal China. De stad telt niet minder dan 350 onderzoeksinstituten. Op educatief gebied met universiteiten en (technische) hogescholen neemt Wuhan in China een vijfde plaats in na Beijing, Shanghai, Nanjing en Guangzhou.

Zicht op Wuhan aan de Jangtsekiang rivier
Taditionele bouw naast nieuwbouw in Wuhan
Ontwerp nieuwe centrale bibliotheek voor Wuhan door MVRDV architecten in Rotterdam

 

Wuhan als beginpunt van de Corona-pandemie

Wuhan is wereldwijd bekend om het feit dat naar algemeen wordt aangenomen de pandemie aangeduid met SARS-CoV-2 ofwel Covid 19 in Wuhan zijn oorsprong vond. De eerste plaats wereldwijd ook waar een lockdown is uitgevaardigd (1). Een gevolg van besmetting door mensen afkomstig van dieren gekocht op de Huanan zeevruchtenmarkt en die zich het eerst bij inwoners in de stad heeft verspreid.  

De (ten dele illegale) Huanan dierenmarkt in Wuhan is gesloten

In december 2019 heeft de verspreiding naar algemeen door wetenschappers wordt aangenomen als zoönose plaatsgevonden.  De eerste lockdown is in Wuhan op 23 januari 2020 ingegaan, nadat een dag eerder 562 personen positief op het virus waren getest. Dr. Ai Fen, hoofd van de afdeling spoedeisende hulp in het centrale ziekenhuis van Wuhan, was de eerste die 30 december 2019 op basis van laboratoriumtests vaststelde dat 7 mensen  met een zware longontsteking  waren opgenomen en in quarantaine lagen. Het was vervolgens de oogarts Li Wenliang van dit ziekenhuis  die via een app een aantal collega’s van zijn medische opleiding waarschuwde  voor een ‘mysterieuze infectie,  een Sars-achtige longontsteking’ nadat bij zeven  patiënten een infectievirus was vastgesteld na bezoek aan een plaatselijke markt. Van de lokale politieautoriteiten kreeg de oogarts op 3 januari 2020 een schriftelijk bevel dat hij moest stoppen met het verspreiden van geruchten ter voorkoming van ondermijning van de sociale orde. Onder dwang heeft hij een verklaring moeten ondertekenen voortaan af te zien van ‘illegale activiteiten’  Wenliang ging weer aan het werk en is toen zelf met het virus besmet geraakt door een vrouw op 8 januari 2020. Twee dagen later kreeg hij ziekteverschijnselen en op 12 januari is hij op de intensive care afdeling van het Wuhan Central Hospital opgenomen waar Li  Wenliang  7 februari op 33-jarige leeftijd stief.  Officieel is door de Chinese overheid de eerste dode als gevolg van dit Sars virus 10 januari geregistreerd, maar vrij zeker zijn reeds eerder personen met het opgelopen virus overleden.  

Behalve in zijn ziekenhuis in Wuhan is Li Wenliang herdacht in het grote hospitaal van Hong Kong. (foto)

Ai Fen, die een bijdrage over de geconstateerde virusinfectie publiceerde, bekritiseerde de overheid welke te laat maatregelen zou hebben genomen. Binnen enkele uren is haar artikel van het internet verwijderd. Wat is haar verdere lot?  In 2021 is zij na een conflict met het Aier Oog-hospitaal waar zij  als gevolg van een mislukte oogoperatie vrijwel blind raakte, door haar werkgever in het centrale hospitaal ontslagen. Zij kreeg een zenuwinzinking en sindsdien is niets meer van of over haar vernomen.

In Nederland is op 17 februari 2020 het eerste corona-geval bij een 56-jarige man uit Loon op Zand vastgesteld en 6 maart de eerste Nederlandse corona-dode, een 86-jarige Rotterdammer die bezweek in het ziekenhuis. 12 maart was de aanvang van een eerste lockdown.

Cartoon van Bas van der Schot in De Volkskrant

In 2020 is nog door sommigen verondersteld, al of niet beïnvloed door een uitspraak van president Trump,  dat het Sars virus dat in 2020 tot een pandemie leidde zou zijn ontsnapt uit het Wuhan Institute of Virology. Intussen is zowel door Chinese virologen als buitenlandse wetenschappers, waaronder professor Marion Koopmans, deze hypothese verworpen (2).

Wuhan Institute of Virology

De Hubei Districts-/Provinciale bibliotheek in Wuhan is in 1904 in traditioneel Chinese stijl gebouw onder gouverneur Zhang Zhidong. Het was in China de eerste provinciale bibliotheek open voor het publiek. Goedgekeurd in mei 2007 is tussen 26 oktober 2008 en 30 juni 2011 een nieuw bibliotheekgebouw tot stand gekomen , bestaande uit 8 bovengrondse verdiepingen, en 2 ondergronds op een bouwvolume van circa 100.000 vierkante meter. De kosten bedroegen  640 miljoen Chinese yuan, vergelijkbaar met ruim 127.000 USAdollars. In de verschillende leeszalen is ruimte voor 6.500 personen.  De bibliotheek telde in 2009 4.96 miljoen boeken, inclusief 460.000 oudere publicaties,  en beschikt over voldoende ruimte voor een toekomstige uitbreiding naar 10.22 miljoen boeken alsmede faciliteiten om dagelijks 10.000 bezoekers te ontvangen. Wuhan telt in totaal meer dan 100  bibliotheken. 50 grotere wetenschappelijke instellingen zijn verenigd binnen een centrale digitale catalogus, welke met een (gratis) leespas kunnen worden geleend.

Vooraanzicht van de Provinciale ofwel Distrctsbibliotheek in Wuhan
Wuhan Huangshan library (architect GLA)
Interieurfoto Wuhan Hunanshan bibliotheek
The old library één van de 4 vestigingen van Wuhan Universiteitsbibliotheek
Wuhan University Library

De openbare bibliotheek  van Wuhan is in oktober 1946 opgericht. In december 2000 is het tegenwoordige gebouw in gebruik genomen. De centrale vestiging neemt 32.000 vierkante meter in beslag. De organisatie bestaat uit 16 afdelingen en geeft leiding aan alle filialen in de stad. De collectie bedraagt momenteel meer dan 3 miljoen boeken, waaronder 230.000 oudere werken. Tevens kan van  talrijke databases gebruik worden gemaakt. De bibliotheek is dagelijks 12 uur het gehele jaar open en vrij toegankelijk met inbegrip van zon- en feestdagen. Een bibliotheekpas wordt zonder kosten uitgereikt.

Voorgevel van huidige centrale bibliotheek van Wuhan, China
De centrale bibliotheek van Wuhan bij avondlicht
Op 28 september 2022 geopend bibliotheekfiliaal, in Wuhan, district Dongxihu nabij Airport Economic Developement Zone

Een nieuw openbaar bibliotheekgebouw in Wuhan

MVRDV is opgericht in 1991 en een afkorting van de achternamen der architecten Winy Maas, Jacob Van Rijs en Nathalie De Vries. De twee eerstgenoemden werkten voordien bij bureau OMA van Rem Koolhaas. De te bouwen bieb in Wuhan zal liefst 140.000 vierkante meter bedragen waarin traditionele functies van opslag worden gecombineerd met studie-, huiskamer-, lees- en studioruimten. De intentie is van de instelling een sociaal, cultureel en educatief centrum te maken ‘Meteen als je binnenkomt, word je welkom geheten in een boekenlandschap. De plateaus hebben verschillende functies, sommige zijn om te studeren, andere voor interactieve activiteiten. Hoe hoger je het gebouw komt, hoe specifieker het programma’ Het gebouw is qua vorm geïnspireerd op de natuur. Grote raampartijen boven de bibliotheek geven het drie ijkpunten met uitzicht over de skyline van de omgeving, het park en het plein’, aldus architect Jacob van Rijs. Lezen en leren worden geïntegreerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Met het gebouw wordt bovendien nagestreefd de economische positie van de stad te versterken. De situering is voorzien nabij het Wuhan Central Business District.  Speciale aandacht ten aanzien van materialen en klimatisering is besteed aan duurzaamheid. Opdrachtgever is de Wuhan Urban Construction Group (WUCG). Het Rotterdamse ontwerp is tot stand gekomen met UAD, te weten mw. Wenchian Shi, partner, architect en stadsplanoloog  van het MVRDV-bureau in Azië (die eerder ook betrokken was  het ontwerp van de Tianjin Binhai bibliotheek.  

Enkele ontwerpafbeeldingen MVRDV van te bouwen centrale bibliotheek in Wuhan, China

Wuhan library (MVRDV)
Wuhan library design MVRDV
Wuhan library MVRDV
Design Wuhan central library MVRDV
design Wuhan central library MVRDV
Wuhan centrale library MVRDV

Het Rotterdamse bureau MVDRV is ook ontwerper geweest van de in 2012 geopende openbare bibliotheek van Spijkenisse, bijgenaamd ‘de Boekenberg’.  Een vergelijkbare piramidale stadsbibliotheek, in 2004 in gebruik genomen, bevindt zich te Ulm, Duitsland.  

Voorgevel van De Boekenberg, openbare bibliotheek Spijkenisse
Vooromslag van door Nicoline Baartman gepubliceerd boek over Boekenberg Spijkenisse, biografie van een gebouw.
Boekenberg MVDRV Uit: Double Dutch. Nederlandse architectuur na 1985; door Bernard Hulsman en Luuk Kramer
De stadsbibliotheek van Ulm, Duitsland

Het Rotterdamse architectenbureau heeft eerder in China bekendheid gekregen vanwege het spectaculaire ontwerp  van de stadsbibliotheek in Tianjin Binhai . Met 5 verdiepingen, 33.700 vierkante meter groot, een auditorium, een wereldbol als eyecatcher, en ruimte voor 1,2 miljoen boeken, Opgeleverd in oktober 2017. Wanneer het nieuwe project in Wuhan zal zijn gerealiseerd is op dit moment nog niet bekend.

Exterieur Tianjin bibliotheek
Hal van de Tianjin bibliotheek
Interior Tianjin library Architectural Photography by Seb Loaiza (https://www.sebloaiza.com)

Noten

(1) Op 8 april 2020 is de lockdown in Wuhan officieel beëindigd, maar nadien zijn in deze en andere regio’s van China nieuwe lockdowns ingetreden. De grootste in Shanghai begin 2022.  November 2022 vonden op verschillende plaatsen in het land protesten plaats tegen de verplichte covid-19 tests. Op 7 december vaardigde de China Nationale Gezondheidsdienst voor het gehele land een besluit uit dat een negatieve test niet meer noodzakelijk was, met uitzondering van voor kwetsbare personen, zoals in bejaardentehuizen.

(2)  In 2020 is door de historicus Geert Mak een lezenswaardig boekje verschenen bij uitgeverij Atlas Contact: Epiloog bij Grote Verwachtingen , gericht aan ‘Mijn student  van 2069’.  Daarin beschrijft hij vroegere epidemieën, zoals o.a. de Florentijnse pestepidemie van 1348, de pestepidemie van 1665 in Londen  tot en met de ebola-uitbraak van 2014 in West-Afrika. Vervolgens gaat hij uitvoerig in op de pandemie die begon in de miljoenenstad Wuhan, welke toen al herleid werd tot de dierenwereld en dat het virus afkomstig moet zijn  van de Huanan  vis- dierenmarkt. Een van zijn voorlopige conclusies is dat ‘dit virus zal, daar het nu naar uitziet, een wereld scheppen die minder welvarend en minder vrij en open zal zijn’.  

Tongling bibliotheek in China
Interieurfoto van Tongling bibliotheek Yue-design
Leesruimte Tonglingh bibliotheek, gelegen aan het water
Interieur Guiyangh bibliotheek in Zuidwest China, ontworpen door Wang Architecten
Voorgevel van de Nanjing bibliotheek, China
Geheel van hout opgetrokken bibliotheek in het dorp Jiagiehe buiten Beijing
De LiYuan bibliotheek in een dorp nabij Beijing is geheel van hout vervaardigd, in 2011 geopend naar een ontwerp van Li Xiaodong
Achteromslag boek Geert Mak Epiloog. 2020
Afbeelding van voormalige dierenmarkt in Wuhan (EPA)

Leen Vervaeke, Belgisch journaliste met standplaats China sinds 2018 publiceerde een artikel over de situatie in Wuhan in De Volkskrant van 4 februari 2023

(Leen Vervaeke, De Volkskrant, 4-2-2023 ‘In Wuhan wordt het herstel nog gevoeld
vervolg De Volkskrant, 4 februari 2023
Vervolg De Volkskrant, 4-2-2023
Slot De Volkskrant, 4 februari 2023