Tags

,

OVERZICHT VAN EIGENAREN, van 1465 tot de Franse Tijd/ 2007 tevens AMBACHTSHEREN/-VROUWEN VAN BERKENRODE

1. Jan van Haerlem, zoon van Aleyde                    1284-1305 2. Arent van Berckenrode                                     1305-1357 3. Jan van Berckenrode                                        1357-1380 4. Gerrit van Berckenrode                                     1380-1412 5. Jan van Berckenrode                                         1412-1465 6. Gerrit van Berckenrode (Janszoon)                     1465-1497 7. Gerrit van Berckenrode (Gerritszoon)                  1497-1533 8. Hendrik van Berckenrode (Gerritszoon)                1533-1548

Hendrik van Berckenrode. Paneel, kopie van verloren gegaan origineel (Iconografisch Bureau)

Hendrik van Berckenrode, heer van Berkenrode en Schotervlieland. Paneel, kopie van verloren gegaan origineel Linksboven is het geslachtswapen, een klimmende leeuw, afgebeeld. In particulier bezit.(Iconografisch Bureau).

9. Dirk van Berckenrode (Hendrikszoon)                  1548-1559 10. Hendrik van Haerlem van Berckenrode               1559-1620 11. Dirk van Haerlem van Berckenrode                     1620-1642 12. Goedele van Berckenrode (echtgenote van Floris van Alkemade)   1643-1648 13. Hendrik van Alkemade                                       1649-1690

Verkoop van Berkenrode door de erven van Hendrik van Alkemade (Opr. Haerlemsche Courant, 7-12-1690). Aankoop door Benamin Poulle

14. Benjamin Poulle                                                 1690-1711

Benjamin Poulle door Nicolaes Maes ,1677 (Iconografisch Bureau)

Benjamin Poulle door Nicolaes Maes ,1677 (Iconografisch Bureau)

15. Elizabeth Tiellens (1)                                         1711-1724

Portret uit 1677 van Elizabeth Tiellens (1652-1724) door Nicolaes Maes

Portret uit 1677 van Elizabeth Tiellens (1652-1724) door Nicolaes Maes

16. Mattheus Lestevenon de Jonge                           1724-1797

Mattheus Lestevenon. Schilderij van Constantijn Netscher uit 1693

Mattheus Lestevenon. Schilderij van Constantijn Netscher uit 1693 (Iconografisch Bureau)

De gezanten Mattheus Lestevenon en Gerard Brantsen overhandigen de Franse admiraal Pierre André de Suffren een gouden zwaard, 1784 (gravure door Jacobus Buys).

Mattheus Lestevenon (1715-1797) was van 1745 tot 1758 eigenaar van het witte pand, Keizersgracht 444-446 in Amsterdam, later gebruik als bank van de firma Hope & Co en van 1919 tot 1991 als centrale van de openbare bibliotheek.

17. Willem Anne Lestevenon                                     1797-1798

Verkoop van de bibliotheek van W.A.Lestevenon coor Librairie Betune  in Den haag (Rotterdamse Courant, 8-3-1798)

18. Johanna Maria Dutry, douairière de Drevon          1798-1809

Scan1341

Van Johanna Maria Dutry, gesepareerde huisvrouw van Jan Frederik Hendrik de Drevon bestaat geen portret. Zij was van 1793 tot 1809 ambachtsvrouwe van Heemstede en voorts van 1798 tot haar overlijden ook van Berkenrode. In Den Haag woonde ze lange tijd in het huis Buitenhof 28 en vervolgens in een pand aan de Riviervismarkt waar zijn 20 oktober 1808 overleed. Bovenstaand een foto van het sterfhuis.

Rechts het huis van Mevrouw Dutry De Drevon op tekening van C.Pronk, circa 1740

Gezicht op het Buitenhof vanaf het Binnenhof. In het midden de achterzijde van het huis van mevrouw Dutry de Drevon. Gedeelte van een schetsboekblad van C.Pronk, circa 1740, in de verzameling van het Gemeentearchief Den Haag

Drevon

Hendrik de Drevon, kapitein in het Staatse leger; schilderij door Bernardus Accena, 1735?, in Fries Museum Leeuwarden Een bijschrift invoeren

 

Scan1342

Het grootste deel van haar leven bewoonde Johanna Maria de Drevon-Dutry (1746-1808) in het huis Buitenhof 28 (olieverfschilderij)

19. Jacob Scholting                                                  1809

20. Jan Pieter van Wickevoort Commelin (2)               1809-1837

Silhouet van J.P.van Wickevoort Crommelin uit 1795

Silhouet van J.P.van Wickevoort Crommelin uit 1795

Portretten van J.P.van Wickevoort Crommelin (bijgenaamd Appie) en zijn echtgenote Catharina (Cateau) van Lennep (bijgenaamd Ampie)(foto Marloes van Buuren, 2018)

21. Aarnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin          1837-1881 22. Hendrik van Wickevoort Crommelin                       1881-1901 23. Aarnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin          1901-1912

A.H.van Wickevoort Crommelin (1864-1912) (Iconografisch Bureau)

A.H.van Wickevoort Crommelin (1864-1912) (Iconografisch Bureau)

24. Hendrik van Wickevoort Crommelin 1912-1939

 

Geschilderd portret van Hendrik van Wickevoort Crommelin (1889-1939) foto van Theo Out

25. Olga Ernestine Henriëtte van Eeghen                     1939-1954

Portret van Olga Ernestine van Eeghen (1889-1939). Zij trouwde met Hendrik van Wickevoort Crommelin. Het huwelijk bleef kinderloos. Na zijn overlijden hertrouwde zij met (weduwnaar) Quirijn van Johan van Swinderen en ging op diens landgoed in Loosdrecht wonen. Na haar dood is in 1954 Berkenrode vermaakt aan haar neef Ernst Henri van Eeghen (geboren in Amsterdam op 13 april 1920), afstammeling van Appie en Ampie in de zesde generatie. (foto Theo Out)

26. Ernst Henri van Eeghen  (3)                                  1954-2007

Ernst van Eeghen

Ernst van Eeghen (1981)

(1) Van 1724-1732 (eigenlijk al na zijn huwelijk in 1713) tooide Jan Trip zich met de titel Heer van Berkenrode. Feitelijk had hij na haar overlijden enkel het vruchtgebruik van de ambachtsheerlijkheid.

Portret van Jan Trip. Anoniem en ongedateerd (Iconografisch Bureau)

Portret van Jan Trip. Anoniem en ongedateerd (Iconografisch Bureau)

(2) Vanaf 1797 bezat hij al huis en grond van Berkenrode. (3) Door de heer Van Eeghen is een stichting Berkenrode als eigenaresse in het leven geroepen.

De ligging van Berckenrode op de kaart van M.Bolstra (1687/1746)

De ligging van Berckenrode op de kaart van M.Bolstra (1687/1746)

SCHOUTEN/BURGEMEESTERS van  ambachtsheerlijkheid/gemeente BERKENRODE 1620  Pieter Gijsbertss Emaus, schout 1656  Simon Steynburch, schout 1668  Willem Massa, schout 1690/1692   Cornelis Rens, schout 1714   Jan Croon, schout 1728/1735  Jan Croon, schout (tot zijn overlijden in 1741) 1741/1745    Hendrik (Henry) Croon, schout 1747/1748  Pieter Kerkhoven, schout 1765/1766  Tobias Looze,  schout 1773-    François Augustus de Genestet, schout 1788-    Johannes de Waal Malefijt, schout 1795-1822  Hendrik Moerbeek, schout en secretaris 1823-1835  Mr. J.P.A.van Wickevoort Crommelin,  burgemeester en secretaris

Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin. Portret togeschreven aan Johannes Anspach

Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin, burgemeester van Berkenrode van 1823-1835. Portret toegeschreven aan Johannes Anspach (Iconografisch Bureau)

1835-1850  Mr. H.S.van Wickevoort Crommelin, burgemeester en secretaris

Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, burgemeester van Berkenrode van 1835-1850. Portret toegeschreven aan Johannes Anspach

Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, burgemeester van Berkenrode van 1835-1850. Portret toegeschreven aan Johannes Anspach

1850-1853  Mr. M.S.F.de Moraaz Imans (tevens burgemeester van Heemstede en Bennebroek)

Burgemeester de Moraaz Imans, getekend door Anton Mauve

Burgemeester mr. M.S.F. de Moraaz Imans, getekend door Anton Mauve

1853-1856 Mr. M.S.P.Pabst (ook burgemeester van Heemstede en Bennebroek)

Mr. Pabst, burgemeester van Heemstede en Berkenrode

Mr. M.S.P. Pabst, burgemeester van Heemstede en Berkenrode

1856 tot opheffing 13 mei 1857 C.van Lennep (ook burgemeester van Heemstede en Bennebroek)

Jonkheer mr. C. van Lennep, burgemeester van Heemstede, Berkenrode en Bennebroek

Cornelis van Lennep, burgemeester van Heemstede, Berkenrode en Bennebroek

======================================================

PASTOORS VAN BERKENRODE EN HEEMSTEDE SINDS 1694 (H.BAVO-PAROCHIE) DESERVITOREN (ALS PRIESTER WERKZAAM IN HEEMSTEDE EN BERKENRODE): Joannes Albert Ban, priester en componist  circa 1628 [in 1630 pastoor van het Haarlemse Begijnhof. Vondel wijdde na zijn bekering een vers aan Ban. In de periode rond 1629 komen er overigens 2 priesters met dezelfde naam en voornaam: Joannes Bannius (Ban) voor in het wijdingenboek van Apostolisch Vicaris Philippus Rovenius. Op een priesterlijst van 1628 is vermeld: ‘In Hillegom, Heemstede D.Joannes Bannius’.

Portret van Joan Albert Ban (1597-circa 1644), toegeschreven aan Jan de Bray

Portret van Joan Albert Ban (1597-circa 1644), toegeschreven aan Jan de Bray

Henricus van Harlingen, werkzaam in Berkenrode/Heemstede circa 1633-1638 Gerlacus ab Angelis (Ingels, Geerlingh van Engelen), als priester werkzaam in Berkenrode en Heemstede omstreeks 1648 tot 1666  [Geerlingh van Engelen is circa 1612 geboren in Bokhoven, Heusden (Noord-Brabant; bisdom Den Bosch) als zoon van Gerrit en Michielken van Drongelen). Hij studeerde in Leuven en promoveerde 14-11-1634, studeerde ook in Keulen. Per 21 april 1648 is hij benoemd tot deservitor te Hillegom, De Zilk, Vogelenzang, Heemstede, Berkenrode, Bennebroek, Schalkwijk en Aerdenhout. Hij stichtte bij testament van 13-6-1663 drie studiebeurzen ter waarde van 6.000 gulden. Is op 16-7-1683 overleden.] HUISKAPELAANS VAN BERKENRODE: Cornelis Lambertus van Duynen, circa 1666-1681 Gerardus van Delden, circa 1681-1688 Petrus Hanneman, circa 1688-1692

De Bavo-kerk van Berkenrode Heemstede, circa 1854 gegraveerd door Willem Vester en uitgevoerd door J.A.van Belle

De Bavo-kerk van Berkenrode Heemstede, circa 1854 gegraveerd door Willem Vester en uitgevoerd door J.A.van Belle

afgietsel met reliëf van een jachtscène afkomstig uit vm. kerk van Heemstede. Jaar onbekend (Catharijne convent Utrecht)

Franciscus Christophorus Basius, pastoor van  1694 tot 13 september 1700 [In maart 1694 is Franciscus Basius als eerste pastoor benoemd door de Apostolisch Vicaris Petrus Codde. Dit geschiedde na een verzoek van de Pro-Vicaris van haarlem, Josephus Cousebant. Deze berichtte op 24 december 1693 aan Codde: ‘Ick denck dat U H wel bekent is, dat alle kercken hier wederom geopent zijn. Nu willen wij het werck van Berckenrode voort setten; als wij maer weten, dat U H ons een begaeft Priester zal toeschikken.’ Hierop antwoordde Codde omgaand: ‘Het zal mij aengenaem wesen dat de zaak van Berkeroode voorgezet worde: maer ik weet niemand er te stellen als hr. Basius. Hij heeft zich in den Briel wel gedraegen…Ik zou hem te Berkeroode stellen, omdat hy bequaem is en om die statie op te rechten en omdat ik niemand anders daer zoude weten uyt te vinden.” In september 1700 doet pastoor Basius (geboren in Duinkerken), hij is dan 43 jaar, zijn intrede in de abdij van Orval (Belgisch Luxemburg). Deze abdij zou bekend zijn geweest als ‘een haard van Jansenisme.’ In het Nieuw Nederlands Biographisch Woorden boek (deel 7) lezen we nog ‘(…) Met de strenge hervorming was ook het Jansenisme in de abdij van Orval binnengedrongen. De rust en vrede werden aanhoudend verstoord. Tijdens eene visitatie 1725 weigerden een vijftiental met den prior aan het hoofd, zich te onderwerpen en namen de vlucht uit de abdij. Zij vestigden een Jansenistenklooster te Rijnwijk bij Utrecht, gesteund door hunnen aartsbisschop te Utrecht. Bij de visitatie bleek, dat de monnik Fr. Basius, sinds een jaar overleden, te voren pastoor in Holland, als lector der theologie en als biechtvader een verderfelijke invloed had uitgeoefend. Hij had hun steeds voorgehouden, dat de pauselijke bul Unigenitus niet zonder doodzonde en gevaar van eeuwig verloren te gaan, kon aangenomen worden.’   Franciscus Jacobus Hugla, pastoor van 13 september   1700 tot 31 oktober 1705 Philippus Cavellier, pastoor van 10 november 1705 tot 24 augustus 1715

Philipps Cavellier, pastoor van Berkenrode van 10 november 1705 tot 24 augustus 1715 (Pastorie St. Anna, Amsterdam)

Philippus Cavellier, pastoor van Berkenrode van 10 november 1705 tot 24 augustus 1715 (Pastorie St. Anna, Amsterdam)

Petrus Weerts, pastoor van 1715-1728

Petrus Weerts, pastoor van Berkenrode van 24 augustus 1715 tot 14 maart 1728 (vh. Bisschoppelijk Museum Haarlem)

Petrus Weerts, pastoor van Berkenrode van 24 augustus 1715 tot 14 maart 1728 (vh. Bisschoppelijk Museum Haarlem)

Johannes S.H.Oem, pastoor van 1728-1739

Joannes Sim. Herm. Oem, pastoor van Berkenrode van 14 maart 1728 tot december 1739

Joannes Sim. Herm. Oem, pastoor van Berkenrode van 14 maart 1728 tot december 1739

Jacobus Franciscus Cramer, pastoor van december 1739 tot 15 december 1786 Joannes Cornelis Maas, pastoor van 1787 tot 10 maart 1810 Lambertus Ign. Geeres, pastoor van 1810 tot 1817

Lambertus Ignatius Geeres, pastoor van Berkenrode van 10 mei 1810 tot 7 oktober 1817 (Pastorie)

Lambertus Ignatius Geeres, pastoor van Berkenrode van 10 mei 1810 tot 7 oktober 1817 (Pastorie)

Vermelding van L.I.Geeres als pastoor van de parochie Bekenrode (Uit: Naam-lyst der roomsch catholyke en zendelingen... Amsterdam, wed.F.J.van Tetroode, circa 1816

Vermelding van L.I.Geeres als pastoor van de parochie Bekenrode (Uit: Naam-lyst der roomsch catholyke en zendelingen… Amsterdam, wed.F.J.van Tetroode, circa 1816

Zilveren gedenkboekje met in deksel gegraveerd: 'Lambertus Ignatius Geeres...pastoor te Berkenrode...1817 (collectie Catharijne Convent Utrecht)

Zilveren gedenkboekje met in deksel gegraveerd: ‘Lambertus Ignatius Geeres…pastoor te Berkenrode…1817′(collectie museum Catharijne Convent Utrecht)

bidprentje voor pastoor Geeres, overleden 7 october 1817 in den ouderdom van 57 jaren (Catharijne Convent)

 

Bidprebtje pastoor I.L.Geeres, 1817 (Museum Catharijneconvent)

Cornelis Joannes Leenders, pastoor van 6 november 1817 tot 1 april 1828 [In archiefcollectie HVHB een gedenkpenning ter nagedachtenis van de Weleerw. Heer H. Corns Leenders, R.C.Pastoor te Berkenrode, overleden 1-4-1828. Achterzijde: Gedenkt Uwe Leidsmannen. Aan Jan v.d.Weiden Lz.] Jacobus Joannes Tielen, pastoor van 1828 tot 1845

Bidprentje voor pastoor Cornelis Leenderts, overleden in 1828 (Catharijne Convent)

Portret van Jacobus J.Tielen, pastoor van Berkenrode van 1828 tot 1843 (Pastorie Berkenrode; foto Hans Poldermans)

Portret van Jacobus J.Tielen, pastoor van Berkenrode van 1828 tot 1843 (Pastorie Berkenrode; foto Hans Poldermans)

Schilderij van de kerk en pastorie van Berkenrode Heemstede, vermoedelijk vervaardigd door Willem Vester

Schilderij van de kerk en pastorie van Berkenrode Heemstede uit ongeveer 1835 met kerk en pastorie vanaf e westzijde, linksonder gesigneerd door W. Vester

Adrianus van der Weyden, pastoor van 10 september 1845 tot 20 juni 1867

Adrianus van der Weijden, pastoor van Berkenrode van 10 september 1845 tot 20 juni 1867

Adrianus van der Weijden, pastoor van Berkenrode van 10 september 1845 tot 20 juni 1867

Portret van pastoor Adrianus van der Weiden terug in Het Overbos (Uit de Heemsteedse Koerier van 31-8-1983)

Portret van pastoor Adrianus van der Weiden terug in Het Overbos (Uit de Heemsteedse Koerier van 31-8-1983)

De r.k.kerk H.Bavo te Berkenrode; gebouwd in 1817, vergroot in 1837 en gesloopt in 1880 (NHA)

Aquarel uit 1881, vervaardigd door Pieter van Looij.De r.k.kerk H.Bavo te Berkenrode; gebouwd in 1817, vergroot in 1837 en gesloopt in 1880 (NHA)

Op de linkerbanier staat: Aan dit Kerkgebouw opgerigt onder directie van D.E.H. L.J.Geeres, pastoor en kerkmeesters P.Kroon, H.van Eyk, J.Beelen P.Niesten. De 1ste steen gelegd door H.S.van Wickevoort Crommelin den 1 Julius 1817. Rechts met tekst: Dit kerkgebouw vergroot onder het bestuur van den weleerw. Heer J.J.Tielen pastoor en kerkmeesters: P.Niesten, J.van der Horst, J.Peeperkorn, J.van Houten. De eerste steen gelegd door Arnoud van Wickevoort Crommelin des 4 April 1837.

Portret van Adrianus van der WWeiden (Zie: Frans Harm, Van Huize Sint Bavo tot Nieuw Overbos, Heerlijkheden, nummer 163, p.27--33).

Portret van Adrianus van der Weiden (Zie: Frans Harm, Van Huize Sint Bavo tot Nieuw Overbos, Heerlijkheden, nummer 163, p.27–33).

Graf van pastoor A. van der Weiden, St. Bavo-kerkhof Berkenrode, Heemstede

Graf van pastoor A. van der Weiden, St. Bavo-kerkhof Berkenrode, Heemstede

penning2.jpg

Begrafenispenningen, o.a. van pastoor A.van der Weiden BMH m8996 = vierde rij helemaal rechts (Catharijne Convent Utrecht)

 

Portret van mgr. Anthonius Gerardus Schweitzer (1833-1905), was o.a kapelaan van Berkenrode van 1858 tot 1861. In september 1861 benoemd tot subregent van seminarie Hageveld.

Portret van mgr. Anthonius Gerardus Schweitzer (1833-1905), was o.a kapelaan van Berkenrode van 1858 tot 1861. In september 1861 benoemd tot subregent van seminarie Hageveld.

Joannes Christ. Hub. Muré, pastoor van Berkenrode van 1867 tot 1875

Joannes C.H.Muré als professor te Hageveld omstreeks 1860. Hij was pastoor van Berkenrode van 13 augustus 1867 tot 2 december 1875 (vh. Bisschoppelijk Museum Haarlem)

Joannes C.H.Muré als professor te Hageveld omstreeks 1860. Hij was pastoor van Berkenrode van 13 augustus 1867 tot 2 december 1875 (vh. Bisschoppelijk Museum Haarlem)

Henricus Kerlen, pastoor van Berkenrode van 1875 tot 1896

Henricus Kerlen, pastoor van Berkenrode van 2 december 1875 tot 1896 (Pastorie)

Henricus Kerlen, pastoor van Berkenrode van 2 december 1875 tot 1896 (Pastorie)

Henricus Kerlen (foto katholiek Documentatie Centrum Nijmegen)

Henricus Kerlen (foto katholiek Documentatie Centrum Nijmegen)

Carte de visite van pastoor H.Kerlen, gefotografeerd door W.Vester

Carte de visite van pastoor H.Kerlen, gefotografeerd door W.Vester

De oude kerk van Berkenrode verbeeld door P.van Loon in 1881. De R.K.kerk St. Bavo is gebouwd in 1817, vergroot in 1837 en gesloopt in 1880

De oude kerk van Berkenrode verbeeld door P.van Loon in 1881. De R.K.kerk St. Bavo is gebouwd in 1817, vergroot in 1837 en gesloopt in 1880

De r.k.kerk H.Bavo, pastorie en een nabijgelegen huis aan de Kerklaan

De r.k.kerk H.Bavo, pastorie en een nabijgelegen huis aan de Kerklaan

H.Bavokerk op de hoek van de Herenweg en Kerklaan in Heemstede. Rechts daarvan de pastorie. Links het huidige EHBO-gebouwtje.

H.Bavokerk op de hoek van de Herenweg en Kerklaan in Heemstede. Rechts daarvan bevindt zich de pastorie. Links het huidige EHBO-gebouwtje. Gebouwd in 176 onder architectuur van A.A.J.Margry

Margry

portret van architect A.A.J.Margry in 1911 op 54-jarige leeftijd overleden, was bouwmeester van talrijke katholieke kerkgebouwen o.a. van de Bavokerk in Heemstede. (uit: De Leidsche Courant van zondag 1911)

Kerklaan met links de pastorie van de H.Bavokerk, 1926

Kerklaan met links de pastorie van de H.Bavokerk, 1926

Henricus Petrus Zeegers, pastoor van 1896 tot 1905

Pastoor Henricus Petrus Zeegers, geboren te Delft 1 november 1856, sinds 26 mei 1896 pastoor te Berkenrode. Foto genomen bij 40 jarig jubileum, in blad Sint Bavo 1903, pagina 505

Henricus P.Zeegers, pastoor van Berkenrode van 22 mei 1896 tot 24 juli 1905

Henricus P.Zeegers, pastoor van Berkenrode van 22 mei 1896 tot 24 juli 1905

Zeegers

In 1906 verschenen als bijlage K.I. bij Zeegers’  40-jarig priesterjubileum

zeegers

Pastoor H.P.Zeegers (overleden in 1911) (Catharijne Convent Utrecht)

Henricus Antonius Vincentius IJzermans, pastoor van 1905 tot 1931

Zilveren jubilé Henricus Antonius Vincentius IJzermans, geboren te Vlaardingen, gewijd 17 ugutus 1879. Was sinds 3 november 1894 rector van de Weeshuizen te Rotterdam (Sint Bavo, 1904)

Henribus A.V. IJzermans, pastoor van Berkenrode van 24 juli 1905 tot 15 augustus 1931

Henricus A.V. IJzermans, pastoor van Berkenrode van 24 juli 1905 tot 15 augustus 1931

Portret van pastoor H.A.V.IJzermans uit 1919 (KDC-Nijmegen)

Portret van pastoor H.A.V.IJzermans uit 1919 (KDC-Nijmegen)

Henricus A.V.IJzermans, van 1905 tot 1931 pastoor van de St. Bavoparochie bij zijn 50-jarig priesterjubileum in 1930, geflankeerd door de kapelaans J.L.C.Witkamp en A.J. van Schaik. Pastoor IJzermans is op 7 april 1936 in Huize St. Bavo aan de Kerklaan overleden. Hij gold als zeer humoristisch en ook een regent, gewend om gehoorzaamd te worden. Een overgeleverde anecdote: op zeker moment beschikte IJzermans over twee kapelaans wier namen op 'man' eindigden, namelijk Brinkman en Hoofman. Eén van hen maakte de opmerking dat er tezamen nu die 'mannen' waren, waarop IJzermans gevat antwoordde: 'zekler, maar ik ben van ons alleen meer

Henricus H.A.V.IJzermans, van 1905 tot 1931 pastoor van de St. Bavoparochie bij zijn 50-jarig priesterjubileum in 1930, geflankeerd door de kapelaans J.L.C.Witkamp en A.J. van Schaik. Pastoor IJzermans is op 7 april 1936 in Huize St. Bavo aan de Kerklaan overleden. Hij gold als zeer humoristisch en ook een regent, gewend om gehoorzaamd te worden. Een overgeleverde anecdote: op zeker moment beschikte IJzermans over twee kapelaans wier namen op ‘man’ eindigden, namelijk Brinkman en Hoofman. Eén van hen maakte de opmerking dat er tezamen nu die ‘mannen’ waren, waarop IJzermans gevat antwoordde: ‘zeker, maar ik ben van ons alleen meer “mans”‘.’

19 mei 1922: eerste steenlegging van seminarie Hageveld. Pastoor IJzermans staat hier vijfde van links en zijn latere opvolger Van der Tuyn vierde van links.

19 mei 1922: eerste steenlegging van seminarie Hageveld. Pastoor IJzermans staat hier vijfde van links en zijn latere opvolger Van der Tuyn vierde van links.

Op bovenstaande foto zien we in het midden bisschop mgr. Callier. Links van hem (met baardje)  mr. Heerkens Thijssen, wethouder van Haarlem. Rechts van de bisschop staat iets naar achteren gemeentesecretaris A.A.Swolfs, verder burgemeester Van Doorn, gevolgd door de wethouders A. van de Poll en dr. E.Droog. Derde van rechts is gemeenteraadslid Tromp zichtbaar. [Uit: A.J.Kramer. Kent u ze nog….de Heemstedenaren].

Bericht overlijden pastoor H.IJzermans, uit: de Tijd van 9 april 1036

Bericht overlijden pastoor H.IJzermans, uit: de Tijd van 9 april 1036

Joannes Marinus van der Tuijn, pastoor van 1931 tot 1935

Joannes Mar. van der Tuijn, pastoor van Berkenrode van 15 augustus 1931 tot 11 januari 1935

Joannes Marinus van der Tuijn, pastoor van Berkenrode van 15 augustus 1931 tot 11 januari 1935

pastoors

Pastoor J.M.v.d.Tuijn legde 15 oktober 1931 de eerste steen van de Henricusschool (ULO) aan de Herenweg

Bestuur van de afdeling Heemstede van het 'Genootschap van de Stille Omgang' in 1932. Eerste rij zittend v.l.n.r: W.Groenland, kapelaan J.M.Brinkman, pastoor J. van der Tuijn, kapelaan J.J.Tesselaar, H.Krieger en L.van der Vosse. Staande: Q.van der Peijl, J.Steinhof, de kunstenaar Jan Wiegman (die het vaandel ontwiep) en P.de Wildt.

Bestuur van de afdeling Heemstede van het ‘Genootschap van de Stille Omgang’ in 1932. Eerste rij zittend v.l.n.r: W.Groenland, kapelaan J.M.Brinkman, pastoor J. van der Tuijn, kapelaan J.J.Tesselaar, H.Krieger en L.van der Vosse. Staande: Q.van der Peijl, J.Steinhof, de kunstenaar Jan Wiegman (die het vaandel ontwiep) en P.de Wildt.

'Tot Deken van 's-Gravenhage is benoemd de zeereerw. heer J.M.van der Tuijn, pastoor van de Sint Bavo te Heemstede' (Uit de Katholieke Illustratie van 1934)

‘Tot Deken van ‘s-Gravenhage is benoemd de zeereerw. heer J.M.van der Tuijn, pastoor van de Sint Bavo te Heemstede’ (Uit de Katholieke Illustratie van 1934)

tuin

Inzegening bij de heropening van het opgeknapte terrein van r.k.voetbalclub HBC in 1932 door pastoor Van der Tuijn. Uniek was de 50 mater lange overdekte staantribune.

Bovenstaande foto van deken J.M.van der Tuijn werd in 1936 nogmaal in de Katholieke Illustratie geplaatst nadat hij bij zijn zilveren priesterfeest op de feestdag van Maria Hemelvaart was benoemd tot geheim kamerheer van Z.H. de Paus.

Christianus Wilhelmus van Mierlo, pastoor van 11 januari 1935 tot 1955

Bavokerkhoogmis

Hoogmis in de Bavokerk Heemstede, 1954 (IISG)

Pastoor Christianus W. van Mierlo, pastoor van Berkenrode van 1935 tot 1955

Pastoor Christianus W. van Mierlo, pastoor van Berkenrode van 1935 tot 1955

Pastoor Van Mierlo in vol ornaat tussen gelovigen bij de uitgang van de H. Bavo-kerk in Heemstede

Pastoor Van Mierlo in vol ornaat tussen gelovigen bij de uitgang van de H. Bavo-kerk in Heemstede

Bij pastoor Van Mierlo op bezoek in het rusthuis Sint Bavo aan de Kerklaan. Hij overleed in het Overbos.

Bij pastoor Van Mierlo op bezoek in het rusthuis Sint Bavo aan de Kerklaan. Hij overleed in het Overbos.

Priesters bij de viering van het 25-jarig bestaan in 1944 met auteur B.J.van Houten, pastoor Van Mierlo en o.a. de kapelaans G.J.M.ten Have, Th.B.F.Plaat en en J.A.M.van Adrichem

Priesters onder elkaar bij de viering van het 250-jarig bestaan van de Berkenrode/St.Bavoparochie  in 1944 met auteur B.J.van Houten, pastoor Van Mierlo en o.a. de kapelaans G.J.M.ten Have, Th.B.F.Plaat en en J.A.M.van Adrichem

Cornelis Pouw, pastoor van 1955 tot 1970

Cornelis Pauw, pastoor van Berkenrode van 1955 tot 1970

Cornelis Pouw, pastoor van Berkenrode van 1955 tot 1970

Overlijdensadvertentie pastoor Cornelis Pauw, de laatste pastoor van Berkenrode genoemd.

Overlijdensadvertentie pastoor Cornelis Pouw, de laatste pastoor van Berkenrode genoemd.

foto genomen tijdens de Wereldjamboree in Vogelenzang begin augustus 1937. Van links naar Rechts: onbekende, Bernhard Westermayer, kapelaan J.F.Franse (in Heemstede van 1932 tot 1937) , groepsleider Wil van Houten en hopman Post

Pastor J.Schut (1965-1975), vertrokken wegens benoeming tot deservitor van de parochie van de HH.Petrus en Paulus in Haarlem-Noord

Kapelaan J.Schut van de St.Bavoparochie Heemstede  (van 1965 tot 1975), vertrokken wegens benoeming tot deservitor van de parochie van de HH.Petrus en Paulus in Haarlem-Noord

Pastor Martin Wilson van de S.Bavoparochie Heemstede (1970-1978) die op 4 december 1978 na een langdurige ziekte overleed.

Kapelaan Mar-tin Wilson van de S.Bavo-parochie Heemstede (1970-1978) die op 4 december 1978 na een langdurige ziekte overleed.

Pastoor D.C.J. de Vries, pastoor van 1979 tot 2004

Pastoor De Vries in de H.Bavokerk Heemstede

Pastoor De Vries in de H.Bavokerk Heemstede

Pastoor De Vries nam in 2004 afscheid van zijn parochianen in Het Overbos. Niet meer in de pastorie bleef hij wèl in Heemstede wonen.

Pastoor De Vries nam in 2004 afscheid van zijn parochianen in Het Overbos. Niet meer in de pastorie bleef hij wèl in Heemstede wonen.

Afscheid van de populaire pastor Paul Visser. Uit: de Heemsteder van9 juli 2014.

Afscheid van de populaire pastor Paul Visser. Uit: de Heemsteder van9 juli 2014. Hij is 5 mei 2015 overleden en begraven op het kerkhof van de H.Bavo in Heemstede

Vries1.jpg

Overlijdensbericht pastoor De Vries Heemstede (Haarlems Dagblad,. 4 juli 2017)

derk

Necrologie pastoor Derk de Vries; door Ton van den Brink (de Heemsteder 19 juli 2017)

=========

Zilveren jubilé van Johannes Petrus Maria Antonius Binnewiertz, geboren te Heemstede 12 oktober 1852. Was sinds 20 januari 1911 pastoor in Den Haag (parochie Allerh. Hart van Jezus). Hij was een zoon van hoofdonderwijzer H.H.B.Binnewiertz, die in 1854 een geschiedenis publiceerde van Heemstede (foto Sint Bavo 1903, p.506)

Zilveren jubilé van Wilhelmus Antonius van Halen, geboren te Heemstede 24 januari 1851, telg uit een Heemsteeds blekersgeslacht (Sint Bavo, 1899, p.519)

Vroeger gebruikt stempel van Bavoparochie Berkenrode

Entree van kerkhof Berkenrode achter de H.Bavokerk aan de Herenweg

Sint Bavokerk Heemstede

Sint Bavokerk Heemstede

Een feestelijk versierde Bavokerk te Heemstede bij het eeuwfeest in 1979.

Een feestelijk versierde Bavokerk te Heemstede bij het eeuwfeest in 1979.

Afgietsel van kl;ok RK. Bavokerk Heemstede met jachtsène (in collectie van het Catharijne Convent Utrecht)

Afgietsel van klok RK. Bavokerk Heemstede met jachtsène (in collectie van het Catharijne Convent Utrecht) Gegoten door Petit en Fritsen in Aarle Rixtel

Stempel van de St. Bavokerk Heemstede

Stempel van de St. Bavokerk Heemstede

 

orgel1

orgel in St.Bavokerk Heemstede 1833/1854 L./v.d.Brink & Zn.

 

orgel2

informatie over het orgel in de Bavokerk Heemstede (1950)

 

 

In 2017 heeft voor de 141ste keer de jaarlijkse kerkbollenveiling met opbrengst voor de Bavokerk in Heemstede plaatsgehad (de Heemsteder, 22 november 2017)

=========================================

R.K. parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart aan het Valkenburgerplein.is 24 maart 1927 opgericht.Bouwopdracht aan bouwpastoor P.J.Nieuwenhuis in 1924.Ingebruikname kerkgebouw 25 maart 1927.; inwijding 7 juli 1927

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Valkenburgerplein Heemstede, ingewijd in 1927 (foto H.E.Wesselink)

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Valkenburgerplein Heemstede, ingewijd in 1927 (foto H.E.Wesselink)

Links de nieuwe pastoor E. van Teijlingen

Links de nieuwe pastoor E. van Teijlingen. Op zondag 5 januari 2014 is hij als nieuwe pastoor geïnstalleerd in de OLV Hemelvaartkerk in Heemstede als opvolger van pastoor A.J.M.Hendriks. De viering werd geleid door vier Herders, deken Ton Cassee, de pastores Eric van Teijlingen, Rob Verhaegh uit Bennebroek, Paul Visser pastor van de Bavo Heemstede en Herderin Ans Dekker van OLV Tenhemelopneming Vogelenzang.  De huidige pastoor in 2018 is Jan-Jaap van Peperstraten.

lijst van kapelaans Berkenrode. Deze is niet volledig. Vanaf 1928 zijn de namen overgenomen uit de Godsdienstvriend, uit het archief van de R.K.Eredienst (Nationaal Archief Den Haag), en uit het Memoriaal-Register van de parochie. Gepubliceerd in: Gedenkboek 250 jaar St.Bavoparochie, 1944.

lijst van kapelaans Berkenrode. Deze is niet volledig. Vanaf 1928 zijn de namen overgenomen uit de Godsdienstvriend, uit het archief van de R.K.Eredienst (Nationaal Archief Den Haag), en uit het Memoriaal-Register van de parochie. Gepubliceerd in: Gedenkboek 250 jaar St.Bavoparochie, 1944.

Vervolg van lijst van kapelaans St.Bavo-parochie Berkenrode

Vervolg van lijst van kapelaans St.Bavo-parochie Berkenrode

Vervolg priesters H.Bavoparochie Berkenrode: uit Hyacintegeur en bisschopwijn, 1979: 1939-1947 Th.B.F.Plaat; 1941-1949 J.A.M.van Adrichem; 1945-1953 P.J.N.M.Riep; 1948-1954 J.N.van Rossum; 1949-1960 J.J.M.Agteriof; 1953-1957 C.Visser; 1954-1958 J.Wesseling; 1955-1970 Cornelis Pouw; 1958-1964 F.P.G.Jansen; 1958-1960 A.Th.Mous; 1960-1965 J.J.Laan; 1964-1978 J.A.M.Welling; 1965-1975 J.Schut; 1970-1978 Martin Wilson; 1978-  C.Boer; 1979-2004 D.C.J.de Vries Literatuur: – H.H.B.Binnewiertz. Heemstede.  Rotterdam, 1854. Hoofdstuk; de Kerk, p.16-21 – B.J.van Houten. Gedenkboek bij gelegenheid van het twee honderd vijftig jarig bestaan  van de St. Bavo parochie te Heemstede 1694 – 1944. (Heemstede, 1944). Foto’s van Hans Poldemans Heemstede

Vooromslag van in 1944 verschenen gedenkuitgave 250 jaar katholiek leven in Berkenrode-Heemstede

Vooromslag van in 1944 verschenen gedenkuitgave 250 jaar katholiek leven in Berkenrode-Heemstede

Houten1

Rector van Houten in 1944 bij het 2 feest van de H.Bavo parochie Berkenrode in Heemstede50-jarig

Houten2

Bij het 25-jarig priesterjubileum van rector A.C.J.van Houten, in 1904 geboren in Heemstede, verscheen bovenstaand artikel in 1954. Hij was toen bisschoppelijk hoofdinspecteur van het onderwijs in het bisdom Haarlem.

bidprentje

Bidprentje van priester Adrianus Cornelis Josephus van Houten (1904-1969)

 

 

 

– Jan Bomans, Fer van Buuren, Herman Hofhuizen (redactie). Hyacintegeur en bisschopwijn; kroniek van honderd jaar wel en wee van blekers en kwekers, burgers en buitenlui in en rond een Heemsteedse parochie. (Heemstede, 1979).

Vooromslag van het boek: Hyacintegeur en bisschopwijn.

Vooromslag van het boek: Hyacintegeur en bisschopwijn.

verhorst

A.W.Verhorst (1879=1947): interieur Bavokerk Heemstede

 

PASTOORS VAN DE ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART PAROCHIE HEEMSTEDE P.J. Nieuwenhuis  van 1927 tot 1932

Ontwerp Hemelvaartparochie + pastorie aan het Valkenburgerplein in Heemstede op een kaart afgebeeld.  Ontwerp van J (Jos) Th.J.Cuypers en diens zoon P (Pierre) J.M.Cuypers Jr., 1926 Aannmers waren Thunnissen en Van Sambeek, Heemstede

Bouwpastoor O.L.Vrouw Hemelvaartkerk P.J.Nieuwenhuis

Bouwpastoor O.L.Vrouw Hemelvaartkerk P.J.Nieuwenhuis (van 1927-1932)

A. van Noort, pastoor O.L.V.Hemelvaart-parochie Heemstede van 1932-1953

Portret van pastoor A.van Noort

Portret van pastoor A.van Noort

bidprentje pastoor A.F.C.van Noort (Delcampe)

Foto van een jonge pastoor A.F.C.Noort van de O.L.V.Hemelvaartparochie Heemstede (KDC-Nijmegen)

Foto van een jonge pastoor A.F.C.van Noort van de O.L.V.Hemelvaartparochie in Heemstede (KDC-Nijmegen)

bidprentje van pastoor A.F.C.van Noort

Pastoor H.A.J.Drost, pastoor in Heemstede van 1953 tot 1970

Pastoor H.A.J.Drost (1901-1973)

Pastoor H.A.J.Drost (1901-1973)

H.A.J.Drost was van 1953 tot zijn pensionering in 1970 pastoor te Heemstede. Op deze foto staat hij als praeses van dr St.Joseph jongerenbeweging en docesaan aalmoezenier in de K.A.J. (Katholiek Documentatie Centrum)

H.A.J.Drost was van 1953 tot zijn pensionering in 1970 pastoor te Heemstede. Op deze foto staat hij vijfde van links als rector van de St.Joseph jongerenbeweging en docesaan aalmoezenier in de Katholieke Arbeiders Jeugd (Katholiek Documentatie Centrum)

Pastoor L Dijkstra  van 1970 tot zijn overlijden in 1985

Zondag 8 juni 1980. Foto genomen bij het vijfentwintig jarig priesterfeest van pastoor L.Dijkstra

Zondag 8 juni 1980. Foto genomen bij het vijfentwintig jarig priesterfeest van pastoor L.Dijkstra

Pastoor Y.C.Tuijn van 1985 tot 1997

Pastoor dr. M.A.L.Wagemaker van 1997 tot 2002

pastoor dr.A.J.M.Hendriks van 2002 tot 2013

E.van Teylingen 2014-2015

dr.J.J.van Peperstraten 2017

Vooromslag van in 2002 verschenen boek: 'Onze Lieve Vrouw Hemelvaart; 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgeplein'' , door Michel Bakker e.a. (Haarlem, De Vrieseborch, 2002).

Vooromslag van in 2002 verschenen boek: ‘Onze Lieve Vrouw Hemelvaart; 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein” , door Michel Bakker e.a. (Haarlem, De Vrieseborch, 2002).

===================================

Binnewiertz

J.P.M.A.Binnewiertz is in 1852 in Heemstede geboren als zoon van de in dat jaar in Heemstede als hoofdonderwijzer benoemde H.H.B.Binnewiertz, die bovendien in 1854 het eerste geschiedenisboek publiceerde over Heemstede. Bovenstaande persoon werd priester, eerst kapelaan in Amsterdam, later pastoor, vervolgens in IJmuiden ten slotte in Den Haag waar hij in 1914 stopte met werkzaamheden wegens gezondheidsproblemen. Joannes P.M.A.Binnewiertz is in 1919 in Den Haag overleden.

========

Neomisten, parochiezonen- en dochters die in de Missie hebben gewerkt: 3 nonnen uit gezin De Wildt, Wilhelmina Drayer, Maria Magdalena.   MISSIEPATERS uit Heemsteedse families: Jan Prins, Preijde, G.van Bakel, Ton van Bakel (Costa Rica), Hulsebosch (Guatemama) Poet de Boer (Tanzania), Piet Schreurs, C.S.Tukker.