About

Hans Krol (*18 mei 1943) is verzamelaar van librariana, documenten, afbeeldingen en voorwerpen in relatie tot bibliotheken en archiefinstellingen (wereldwijd). Schrijver van boeken en artikelen over lokale en regionale historie, voornamelijk over Heemstede. In 2015 o.a. voorzitter Probus Kennemerland, filatelistische motiefgroep Papier en Druk, stichting Joods Monument in Heemstede, als vrijwilliger werkzaam voor ‘Heemstede-collectie’ bij het Noord-Hollands Archief nadat in 2003 van de Bibliotheek Heemstede een scheiding plaatsvond van collectie Vereniging Oud Heemstede Bennebroek/Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en bewaarcollectie van boeken en documentatie Heemstede en Zuid-Kennemerland naar het NHA. Als lid van bibliofiel en grafisch genootschap ‘Het Beschreven Blad’ in Haarlem sinds meer dan drie decennia bijdragen schrijvend voor ‘Beschreven Bladen’ over boeken en bibliotheken.

Hans Krol in zijn privébibliotheek over bibliotheken (foto Hans Bartels)

Hans Krol in zijn privébibliotheek over bibliotheken (foto Hans Bartels)

BEKNOPTE LEVENSBESCHRIJVING

Alvorens wij ons in 1972 voorlopig ‘definitief’ in Heemstede vestigden woonde ik achtereenvolgens in Nederhorst den Berg (NH), Mierlo (NB), Venray (L), Gilze en Rijen (NB), Oudenbosch (NB), Nijmegen (G), Amsterdam (NH) en Tilburg (NB). Midden in de oorlog op 18 mei 1943 zag ik het levenslicht in Nederhorst den Berg, een waterrijke plaats aan de rand van het Gooi tussen Weesp en Hilversum, tegenwoordig deel uitmakend van de gemeente Wijdemeren. In 1953 verhuisden we met nog twee broers naar het Oost-Brabantse Mierlo nadat mijn vader in die gemeente burgemeester was geworden (na 13 jaar vervolgens in Gilze en Rijen). In Noord-Brabant werd mijn interesse gewekt voor de archeologie. Op wat latere leeftijd voor boeken en literatuur. Tussen 1960 en 1969 correspondeerde ik o.a. met de dichter Jan Hanlo [uitgegeven in brievenboeken Jan Hanlo bij G.A.van Oorschot, 1989]. Goed voor de studie, maar voor de rest aanzienlijk minder bevredigend waren drie jaar op het broederinternaat van Saint Louis te Oudenbosch. Op jonge leeftijd maakte ik tijdens de zomervakantie al liftend reizen naar Oost-Europa en het Nabije Oosten, met allerlei interessante ontmoetingen, variërend van een minister van Binnenlandse Zaken in Joegoslavië tot de kunstschilder Karel Appel. Vooral van de gastvrijheid van de gewone Bulgaren heb ik genoten en Istanbul werd mijn favoriete wereldstad. Minder goed zijn de herinneringen aan Syrië, waar ook toen al haat tegen Amerikanen bestond en daarmee ook tegenover West-Europeanen. Een band voor het leven ontstond met de bibliothecaris van Urgüp in Cappadocië Mustafa Güzelgöz, die tegelijkertijd directeur was van een wijnfabriek en in 2005 is overleden Na het HBS-diploma te hebben gehaald studeerde ik 3,5 jaar psychologie en wijsbegeerte en na resp. kandidaats- en baccalaureaatsexamen te hebben behaald vond verhuizing plaats naar Amsterdam voor een HBO-studie bibliotheek en documentatie aan de toenmalige Frederik Muller Academie. Na voltooiing werd ik direct hoofd informatieafdeling van de Openbare Bibliotheek Tilburg. Na ruim twee jaar volgde een benoeming tot directeur van de gemeentelijke openbare bibliotheek Heemstede. Daar maakte ik een enorme groei mee en verhuizingen van de ‘Meerlhorst’ in 1975 naar een pand aan de Kerklaan en elf jaar later naar de voormalige Dreefschool. Tot mijn verrassing ontving ik op Koninginnedag 2003 een onderscheiding als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1973 trouwde ik met Yvonne Ramakers, afkomstig uit Vaals, die destijds honderd meter van de Duitse grens woonde. Na 42 jaar (kinder)verpleegkunde in achtereenvolgens het St.Joseph-ziekenhuis/De Weever in Heerlen en Joannes de Deo/Kennemer Gasthuis nam zij begin 2006 afscheid. In 1976, 1979 en 1982 zijn drie dochters geboren: Jolanda, Marjolein en Angelique en intussen vijf kleinkinderen. De oudste studeerde theaterwetenschappen in Utrecht en werd professioneel bellydancer onder naam Raniya; de tweede heeft een studie pedagogische wetenschappen gedaan aan de UvA en heeft een leidinggevende functie bij een pedagische organisatie; de jongste studeerde toerisme en werkt momenteel als stewardess bij KLM  Na vervroegde pensionering houd ik me bezig met het verzamelen van ‘librariana’, bivakkeer ik in de regel op dinsdagochtend in het Noord-Hollands Archief – waar zich een gedurende een halve eeuw bijeengebrachte historische ‘Heemstede-collectie’ bevindt. Verder bezoek ik behalve verzamelbeurzen nog talrijke bibliotheken en archiefinstellingen in binnen- en buitenland. Ook hebben onder meer de informatievoorziening aan derden en publicaties betreffende de lokale geschiedenis van Heemstede mijn blijvende aandacht. Ten slotte ben ik in 2003 een weblog begonnen op het internet met tot op heden ruim 657 bijdragen over bibliotheken en de historie van Zuid-Kennemerland, schrijvers en beeldend kunstenaars als Godfried Bomans, Kees Fens, Jan Hanlo, A.L.Koster, Jaap Meijer, Michel van der Plas, Willem Snitker, Judith Leyster, Jan Miense Molenaer etc. met intussen gemiddeld 300 tot 500 bezoekers per dag –  hoogste aantal op één dag: 4 maart 2018: 1.630 views’ .Globaal gesproken 85% vanuit Nederland, 10% uit  België en Verenigde Staten en 5% overige landen. Op de ilibrariana- blogs zijn intussen bijna 80.000 scans (afbeeldingen en berichten) geplaatst. Meest aangeklikte bijdragen betreffen: Pieter Vis en prins Bernhard, Heropleving in Bomansjaar 2021-2022; Herinneringen van en aan oud Heemstedenaren, de Haarlemmermeerkaart uit 1591; Anton Pieck;  Joost Swarte; Opkomst en ondergang van Vroom & Dreesmann en Haarlemiana.

En profil, silhouet getekend door Pieter Wetselaar, 2005

Hans Krol en profil, silhouet getekend door Pieter Wetselaar, 2005

Mijn favoriete plekken in Heemstede op een ansichtkaart bijeengebracht

Mijn favoriete plekken in Heemstede op een ansichtkaart bijeengebracht

librariana

121 gedachten over “About”

 1. Annemarie van Leeuwen gezegd:

  Geachte meneer Krol,

  met veel plezier en bewondering heb ik uw artikelen over de buitenplaatsen in en om Haarlem en Heemstede gelezen. Zij vormen een van de bronnen voor de kleine expositie over buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout in september 2012 in Zuiderhout en de bijbehorende wandelroute.
  Graag zou ik hierover nog met u spreken,

  met vr.gr . Annemarie van Leeuwen

 2. hans Cieremans gezegd:

  Na het overlijden van mijn schoonmoeder vonden wij een prent met de titel: : “Lied om een goed tehuis”. Onderaan de prent staat: Deze rijmprent van Wim Snitker, verlucht door Henk van der Meij en met de hand ingekleurd werd in het jaar 1946 uitgegeven door de Toorts te Heemstede. Deze prent behoort nu natuurlijk toe aan de eigen kinderen van mijn schoonmoeder, maar ik ben benieuwd of u kunt zeggen of er belangstelling zou bestaan voor deze prent en of de prent wellicht enige waarde vertegenwoordigt.
  Wellicht hoor ik iets van u
  Hans Cieremans

  • In antwoord kan ik het volgende berichten over de genoemde rijmprent, die ook in ons bezit is. De rijmprent ‘Lied om een goed tehuis’ [38 x 52 cm] verscheen november 1941 bij uitgeverij De Toorts in Heemstede. Een lofzang op “de goede dingen van iederen dag en op het huisgezin”, geschreven door de journalist, publicist [scheef vooral voor het lekentoneel] en r.k. dichter Wim Snitker (1901-1950) met ingekleurde tekeningen van Henk van der Mey (geb.1918). De rijmprent kostte destijds blijkens een advertentie ƒ 1,75. De oplage was 1.000 waarvan 500 genummerd. Een recensie verscheen in dagblad De Tijd van 21 november 1941.Na de oorlog is kennelijk een herdruk uitgekomen. Vanwege het relatief grote aantal verschenen exemplaren niet kostbaar, toch wordt – voor ik kon nagaan – op dit moment geen exemplaar aangeboden via (antiquarische) boekensites. Met een groet, Hans Krol

 3. Beste Hans,
  Zo is het.
  Overigens geef ik deze week een Editie uit onder de titel: ‘Zegepralend Kennemerland’
  met een fotodrieluik van Harm Botman, een schitterend stuk van Dirk Sijmons (Hoogleraar Delft en Rijksadviseur Landschap ) en 4 prenten van mijn hand.
  Iets voor jullie?? en at alles over voornamelijk Elswout.

 4. Johan Op de Beeck gezegd:

  Beste ,
  ik ben op zoek naar de nazaten van de generaal Jean-Baptiste Van Merlen. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in deze historische figuur. Kan u mij misschien helpen ?
  Dank.

  • In antwoord: Generaal Joannes Baptista van Merlen, omgekomen in Waterloo, had één zoon: (generaal) Bernard van Merlen (1800-1890). Deze had 5 dochters en 1 zoon, te weten Jean Baptiste van Merlen (bewoner van Bosbeek in Heemstede). Getrouwd met Clasina Visser van Hazerswoude zijn uit dat huwelijk 2 zonen geboren: 1) Bernard Cornelis van Merlen (1862-1942) (met 1 dochter en 1 zoon Jean Baptiste, in 1899 geboren en in 1923 kinderloos overleden) en 2) Jean Baptiste van Merlen (1880-1950), kinderloos overleden, waarmee dit adellijk geschat in de mannelijke lijn is uitgestorven. Wèl zijn er nakomelingen via de vrouwelijke lijn, zoals Everwijn Lange.

 5. Marc van Biezen gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Ik ontmoette u onlangs op het gemeentehuis van Heemstede. We spraken even over John Hope en het molentje van Groenendaal. In een brief aan Boulton geeft Hope aan dat hij een eigen timmerman heeft. Deze brief staat op blz. 115 van deze dissertatie:

  Klik om toegang te krijgen tot thesis_Verbruggen.pdf

  Mijn suggestie is nu dat er een kans bestaat dat betreffende timmerman het molentje in opdracht van Hope heeft gebouwd. Wellicht bieden deze stukken uitsluitsel:

  http://www.noord-hollandsarchief.nl/search/?mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=3877&milang=nl&mizk_alle=stukken%20betreffende%20bosbeek%2Fgroenendaal&miview=inv2

  Hoe schat u dat in?

  Met dank en groeten,

  Marc van Biezen

 6. Ewoud gezegd:

  Geachte heer Krol,
  Ik begreep via uw geweldige artikel dat de villa Dennenheuvel te Heemstede in het bezit is geweest van Jhr. Ernst van Loon. Weet u welke periode dit is geweest en of hij het in bezit had? Kunt u mij misschien meer informatie hierover verschaffen?
  Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen.
  Hartelijke groet

  Ewoud

 7. Olav Lommerse gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Graag zou ik met u in contact komen. Voor het stukje geschiedenis op een nieuwe website over Heemstede zou ik graag uw advies willen.

  Met vriendelijke groet,

  Olav

 8. Anne-Lot Hoek gezegd:

  Beste heer Krol,

  Nav uw artikel over Mary Pos heb ik een vraag over haar archiefcollectie van Nederlands-Indie waar u mij hopelijk verder mee kunt helpen. Alvast veel dank.

  Hartelijke groet,

  Anne-Lot

 9. Naar aanleiding van haar reizen naar Nederlands Oost-Indië schreef Mary Pos naast artikelen o.a. de boeken ‘Werkelijkheid op Bali’ (1947) en ‘Eens op Java en Sumatra’ (1948). Na het overlijden van haar (tweede) echtgenote is de ‘collectie’ in Bussum min of meer aan de deur gezet en via een antiquaar en een verzamelaar uit Hilversum voor een aanzienlijk deel door toeval in Heemstede (bibliotheek) terecht gekomen. Alle (honderden) foto’s zijn uiteindelijk aan het Spaarnearchief overgedragen, tegenwoordig in het Nationaal Archief in Den Haag. Voorts archivalia zoals brieven, knipsels e.d. naar het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit. Op het internet is te vinden: ‘Plaatsingslijst van het archief van Mary Pos’. Ten slotte zijn de boeken en 1 doos met nog wat foto’s en andere documentatie in de ‘Heemstede-verzameling’ gebleven, thans in depot bij het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg.

 10. Geachte heer Krol,

  Mijn opa, die ik overigens nooit gekend heb, was Hendrik Venema, hoofd van de Bronsteeschool tijdens de oorlog. In uw digitaal archief kwam ik hem tegen in een passage waar hij een vraag stelt over Joodse boeken en schrijvers.
  Zijn zoon en mijn vader, Jan Venema (geb. 1928), heeft mij voor zijn sterven in 1994 dikwijls verteld over de oorlog zoals deze zich in Heemstede afspeelde. Hij vertelde o.a. dat hij als jongeman wel eens brieven langsbracht bij ondergedoken families.

  Weet u meer van de familie Venema in deze periode, of kunt u mij zeggen waar ik eventueel informatie zou kunnen vinden?

  Bij voorbaat dank.

  Nienke Venema

 11. Dag Nienke Venema, in antwoord laat ik weten dat het depot in het Noord-Hollands Archief wegens een interne verbouwing tot medio november is gesloten, waarna ik een en ander in de Heemstede-collectie nakijk.

 12. Bart Maltha gezegd:

  Graag zou ik Hans Krol een keer willen spreken i.v.m. zijn uitstekende weblog-artikel over Antoon Molkenboer.
  Als ik een e-mailadres krijg, kan ik wat makkelijker kunnen aangeven “wat enkele kleinere verbeteringen zouden kunnen zijn”, plus toelichten wat wij zelf nog in ons archief hebben over Antoon Molkenboer.
  Via de jongste dochter van Antoon Molkenboer heeft onze stichting ook redelijk wat materiaal van Antoon Molkenboer gekregen, dat indien wenselijk misschien als aanvulling opgenomen zou kunnen worden in het weblog-artikel.

  Bart Maltha (Stichting Vrienden van de Abt, Scheveningen)

 13. Geachte heer Krol,
  Op uw website vond ik een tekst waarin u meldt dat u naar Martijn Steenbergen hebt gezocht (en Geert Postma) (2008). Ik ben de vader van Martijn Steenbergen. Hij overleed volkomen onverwacht op 14 mei 2014 als gevolg van een hartstilstand. Ik ben bezig om allerlei informatie en materiaal van en over hem te verzamelen. Op mijn website http://www.roelsteenbergen.nl is veel te vinden over Martijn.
  Mogelijk heeft u relevante informatie voor mij. Ik zou het fijn vinden als u reageert.

  Met vriendelijke groet,
  Roel Steenbergen

  • Geachte heer Steenbergen, uw zoon Martijn vermeldde ik 2 x in Deel 11 van Librariana en Deel 13 naar aanleiding van zijn artikelen in het tijdschrift Punt/komma over 1) De naam was Boevi, Prins Boevi (mei 2003) en 2) Büch en geen einde (juni 2002). Van zijn overlijden zal ik in een voetnoot melding maken met een verwijzing naar uw site. Met vriendelijke groet, Hans Krol

 14. Geachte heer Krol,

  Met veel plezier heb ik op uw website rondgekeken. Ik heb veel bewondering voor de moeite, aandacht en oog voor detail die aan elk artikel besteed is.
  Echter mist er toch nog iets in uw artikel 2012-04-06 “joodse onderduik,vervolging en verzet in heemstede”. Dit is omtrend het gedeelte over de plaquette die op 13 Januari 2013 op de gevel van het huis Klapheklaan 14 in Aerdenhout aangebracht is in herinnering aan bewoonster Gezina van der Molen. Ik sta namelijk als ontwerper van de plaat die ik in opdracht van het Abraham Kuyperfonds ontworpen heb helemaal nergens vermeld. Zou het nog mogelijk om dit aan te kunnen passen?

  Met zeer vriendelijke groet.
  Frederick van de Bunt

 15. Geachte heer Krol,
  Al zoekend naar de makers van de boekensculptuur in de Dominicanerboekhandel in Maastricht kwam ik op uw site terecht. Geweldig! Als liefhebber van sculpturen heb ik ervan genoten, evenals mijn collega’s van museum Beelden aan Zee. Wij herkenden 2 beeldjes als zijnde van Tom Otterness, nl. die van de Stadtbücherei Münster en het beeld van lezer in de metro-station New York, 14th Street. Indien men meer van zijn werk wil zien is men van harte welkom in Scheveningen. Zijn vrij toegankelijke beeldenpark aan de boulevard, vormt een onderdeel van het vlakbij gelegen museum Beelden aan Zee.
  Met vriendelijke groet, Anneke Kuilman

  • Met dank voor aanvullende informatie. Ik kom graag een keer kijken en heb de naam van de Amerikaanse kunstenaar Tom Otterness bij de onderschriften toegevoegd, tevens met een verwijzing naar het beeldenpark in Scheveningen.

   • Anneke Kuilman gezegd:

    Hartelijk dank en graag tot ziens,
    Met vriendelijke groet,
    Anneke Kuilman

 16. Geachte heer Krol,
  Wilt u contact met mij opnemen? Het gaat om het gebruik van een foto van deze website voor een artikel op nrc.nl.
  Mvg,

  Arjan de Jongh

 17. Dear Mr Krol,

  I have accidentaly found your blog and was absolutely impressed with all information. How can I contact you directly as we would like to use some material for our website from your post https://ilibrariana.wordpress.com/2013/06/19/nieuw-boek-over-keizer-wilhelm-ii/

  My contact details are below
  Natalia Giovanoli
  Tel. +49 30 895 84 532
  Fax +49 30 895 84 800
  Mail ng@schlosshotelberlin.com

  Looking forward!

  • Dear Mrs. Natalia Giovanlo, thank you and in answer I let you know you are free to use any material. In the future I hope to write more about mrs. Catalina von Pannwitz and the art colleccions, distributed now all over the world and partly with her family in Salisbury, England.

 18. Geachte heer Krol,

  Ik ben zeer onder de indruk van uw prachtige website/blog, en de enorme schat aan informatie die daarmee blootgelegd wordt. Ik heb genoten van de stukken over de historie rondom de Herbergen langs de Haarlemmer Hout. Op dit moment is de Wijkraad Koninginnebuurt in Haarlem bezig met het opzetten van een nieuwe website. We zouden zeer geholpen zijn bij (digitaal toegankelijke) historische gegevens en goed digitaal beeldmateriaal over de omgeving gelegen tussen (grofweg) Leidsevaart, Dreef, Koningin Wilhelminalaan/Meester Lottelaan (oude zuidgrens Haarlem/Heemstede) en Raamgracht. Wellicht dat wij uw materiaal willen gebruiken. Zou dat mogen?

  Met vriendelijke groet,
  Marijke Gantvoort

 19. In onze school hebben we een mediatheek. Deze bestaat uit twee ruimtes waarvan de scheiding een glazen pui is. We willen deze laten beplakken en zijn erg gecharmeerd van de foto “Boeken lezen binnen boekenwand; door Imgur” op uw site. Is het mogelijk om deze foto met hoge resolutie te gebruiken?

  Met vriendelijke groeten,

  Cindy Karus
  Coenecoop College
  Waddinxveen

  • Goedendag Cindy Karus,
   In antwoord: de foto in zwart-wit van Imgur is overgenomen van het internet. Ik kan deze niet zo snel terugvinden, echter wel een betere foto van de boekenwand in kleur op de site van Mart Kleppe uit Apeldoorn. Diens email adres is: info@martkleppe.nl
   Succes en met vriendelijke groet, Hans Krol

 20. Lotte Huizenga gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Voor een evenement wat wij in Heemstede organiseren zijn wij opzoek naar een soort Stadsarcheoloog die met veel enthousiasme over Heemstede kan vertellen.

  We kwamen op uw site terecht en denken dat u met uw kennis en ervaring een geschikt persoon zou zijn om een stadstour door Heemstede te leiden.

  Nu vroeg ik mij af of u interesse heeft en of u eventueel contact wil opnemen.

  Ik hoor graag van u,

  Hartelijke groet,

  Lotte Huizenga

 21. Dear Mr Krol,

  Hopefully you do not mind I am turning to you in English. If that poses any problem for you, I can continue our correspondence in Dutch. I come from Poland and I am currently preparing a Master thesis proposal in History at the University of Groningen. The topic I am planning to do research on concerns the ‘Pak van je hart voor Polen’ action initiated by a group of people from Heemstede. My aim is, among others, to reconstruct the whole action. So far I made research on Dutch mewspapers and various Polish archives. Since I found an interesting text on your site about the action, I would like to ask if you could help me with further research. Do you have any knowledge about sources/archives on the Pak van je hart? Could you write me if there are people in Heemstede who took part in the action and would be willing to talk about it? I would be extremely grateful for any reaction and hints from your side.
  I am looking forward to hearing from you.

  Yours sincerely,
  Igor Erdmanski

 22. Leanne en Emy gezegd:

  Geachte heer Krol, beste Hans,

  Namens de bewoners van de Mariastichting zijn wij op zoek naar foto’s van vroeger van het pand, die we in onze centrale ruimtes willen ophangen. Op uw site zien we een aantal hele mooie foto’s. Ook weten we dat u één van de schrijvers bent van het boek over Het Spaarne Ziekenhuis. Zou u ons kunnen helpen in onze zoektocht naar beeldmateriaal van vroeger, bij voorkeur natuurlijk in hoge resolutie?

  Graag zouden we met u in contact willen komen. Als u het leuk vindt om in ons pand te komen kijken bent u natuurlijk meer dan welkom.

  Met vriendelijke groeten,
  Namens de bewoners van Mariastichting,
  Leanne van Oostende en Emy Piers

 23. Beste heer Krol,
  Ik ben de vader van Martijn Steenbergen, voorheen antiquaar te Groningen. In https://ilibrariana.wordpress.com/2011/12/31/librariana-deel-11-20072008/
  kom ik zijn naam tegen in het kader van uw verhaal over Prins Boevi.
  Martijn overleed in 2014 en ik ben nu bezig met een boekproductie over hem, met ook een aantal van zijn artikelen. Ik mis het artikel over Prins Boevi. Ik zou het fijn vinden als we via de mail verder contact kunnen hebben.

  Vriendelijke groet,
  Roel Steenbergen

 24. Wim Zonneveld gezegd:

  Geachte heer Krol, ik waar al een tijdje rond op uw prachtige site over Heemstede en omgeving. Op uw bijdrage over Eigenaren Buitenplaats ’t Klooster van april 2012 kwam ik nu een foto tegen van een voetbalwedstrijd van H.F.C. in 1898. Hij lijkt afkomstig uit een particulier album. Kent u meer details over deze bron?
  Zeer hartelijke groeten,
  Wim Zonneveld, Utrecht

  • Een tijdje uit de running, zodat ik de vraag pas heden heb kunnen checken. De zeer zeldzame foto uit 1898 komt niet voor in de bekende blauwe gedenkboeken van HFC, uitsluitend in: ‘Honderd jaar eigenzinnige amateurs 1879/1979′, 1979, pagina’s 14-15. In 1902 verhuisde de club naar de Spanjaardslaan, met medewerking van de burgemeester van Heemstede, want een groot deel van de Hout was toen nog (tot 1027) Heemsteeds grondgebied Boek in depot Heemstede van Noord-Hollands Archief. locatie Kleine Houtweg. Boek ook in andere bibliotheken, zoals Stadsbibliotheek Haarlem in te zien en mogelijk te leen.

 25. adewildt gezegd:

  beste Hans Krol, ik houd me als conservator van het Amsterdam Museum onder andere bezig met de geschiedenis van prostitutie in Amsterdam. Ik trof op uw mooie blog informatie over J.Kraan’s Hollandsche, Fransche en Engelsche Leesbibliotheek, aan de Lange Niezel 16, Amsterdam, circa 1900, gespecialiseerd in pornografie. Ik ben benieuwd waar deze informatie en de foto vandaan komt en of u nog meer weet over het assortiment van de zaak. groet, Annemarie de Wildt

 26. Bert Van Es gezegd:

  Beste Hans Krol, met veel belangstelling las ik uw artikel “de geslachten Hope en Van Merlen + geschiedenis Bosbeek/Groenendaal”. Een van mijn voorouders is Marinus Bakker, geboren in 1855 te Rotterdam, zoon van Rijmpje Bakker. Zijn vader is Jean Baptiste van Merlen (1833-1909) maar hij werd niet door hem erkend. Uit de familieverhalen weet ik dat de kinderen van Marinus door hun grootvader JB financieel werden gesteund om te studeren. Ik ben op zoek naar een testament van JB, waarin wellicht melding wordt gemaakt van een legaat aan zijn kleinkinderen. Misschien kunt u mij verder helpen. Met vriendelijke groet, Bert Van Es

 27. Antoon Erftemeijer gezegd:

  Beste Hans,
  Onlangs kreeg ik ‘Bomans in beeld deel 2’ onder ogen. Een prachtiwerkje. Een vraag: waar bevindt zich het portret door Bijvoet van Bomans?
  Met hartelijke groet, Antoon Erftemeijer

  • Antoon, voor het sterfbed- ofwel doodsportret [persoonlijk prefereer ik als beter herkenbaar de tekening van Aleid Slingerland, die in deel 1 staat] van Han Bijvoet is gebruik gemaakt van een ontvangen afdruk afkomstig van (broer) Jan Bomans. Of die ook over het origineel beschikte is mij niet bekend, maar is te achterhalen via zoon Arnold die thans in het ouderlijk huis aan de Herenweg woont. Een andere mogelijkheid is het NHA, waar zich een Bijvoet-collectie bevindt. Vanochtend was ik daar (locatie Kleine Houtweg) maar Alexander was in de locatie Janskerk. Zodra ik hem zie zal ik navraag doen.

 28. Marc Van Biezen gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Kunt u mij zeggen of er edities van HEEMSTEEDS LEVEN in een archief te doorzoeken zijn?

  Met dank en groet,

  Marc van Biezen

 29. Dag Marc van den Biezen, in antwoord kan ik het volgende berichten. Heemsteeds Leven werd in 1948 (mogelijk al iets ieder) uitgegeven door stichting Nieuw Unicum in Heemstede en is voortgezet als Heemsteedse Courant in 1949. Vanaf die tijd, zijn de kranten bewaard na oprichting in de Heemsteedse Bibliotheek, intussen verhuisd naar bibliotheekdepot van het Noord-Hollands Archief in de Janskerk. Ik weet dat zich van de sinds 1949 bewaarde collectie daartussen ook een aantal exemplaren van ‘Heemsteeds Leven’ bevinden met als redacteur Jan van Dam en met bijdragen van o.a. Harry Mulisch. U kunt voor inzage contact opnemen met bibliothecaris Rob Plasschaert.van het NHA. Ik heb nagekeken maar de Koninklijke Bibliotheek met de grootste collectie kranten bezit NIET Heemsteeds Leven. Het NHA verder bij mijn weten ook niet, een mogelijkheid is nog de oude boekerijcollectie van de Stadsbibliotheek, in depot bij het NHA,dat is via de heer Plasschaert of conservator mevrouw Anneke van den Bergh na te gaan. Met vriendelijke groet, Hans Krol

 30. Marc Van Biezen gezegd:

  Geachte heer Krol,
  Zeer veel dank voor uw uitgebreide respons. Ik ga erachteraan!
  Met vriendelijke groet,
  Marc van Biezen

 31. Wil Veltman gezegd:

  Geachte heer Krol,
  N.a.v mijn stamboom onderzoek ben ik op zoek naar gegevens m.b.t.. F.E. Everwijn Lange, ik zou het zeer op prijs stellen als u zou willen kijken.

  In afwachting, met vriendelijke groet Wil Veltman

  • Goedendag,
   In het verleden heb ik contact gehad met de heer E.J.Everwijn Lange (was dijkgraaf, woonde in Heemstede, later Bennebroek waar hij o.a. VVD-raadslid is geweest). De enige F.E.Everwijn Lange mij enkel van naam bekend was burgemeester van Maarn. Over die persoon is veel informatie te vinden via de krantensite Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. De genealogie van het geslacht Everwijn Lange is te vinden in jaarboekjes van het Nederlands Patriciaat, o.a. P61, o.a. aanwezig in de Stadsbibliotheek Haarlem en in het Noord-Hollands Archief.

 32. Jan Aukes gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Het overlijden van Mies Bouwman was een aanleiding om weer eens in uw archief te kijken. Ik kwam weer die foto tegen waarop de familie Bouwman met de broeders van De la Salle achter Berkenrode staan afgebeeld. Als oud-Heemstedenaar zat ik op scholen die werden geleid door de broeders: Jacobaschool, Henricus ULO, en de P.A. De la Salle. Ik meen op de foto broeder Willibrordus te herkennen.
  Wat de familie Bouwman betreft, het volgende. Van mijn vader hoorde ik destijds, dat de vader van Mies enige tijd in het huis van mijn grootvader verbleef in Helmond. Het is mij nooit duidelijk geworden wat nu precies de connectie tussen de familie Aukes en Bouwman is geweest en waarom ze elkaar kenden. Misschien katholieke families?

  • Dag Jan Aukes, wat u schrijft in verband met J.L.P.N.A.Bouwman is mij niet bekend, maar mogelijk, naar ik meen was hij kandidaat voor Provinciale Staten in Noord-Brabant. Bij Aukes en Helmond denk ik aan de EDAH, ik ken de namen van de oprichters nog uit het hoofd: Ebben, Dames, Aukes en Hettema (laatstgenoemden waren familie van elkaar]. Toen ik als kind in Mierlo woonde, was mijn vader burgemeester aldaar, en hadden we contact met A.Sevens, die toen directeur van de EDAH was en in Mierlo woonde, een dochter Lisette is later nog bekend geworden als hockeyster herinner ik me. Met vriendelijke groet, Hans Krol jlpmkrol@hotmail.com

   • Jan Aukes gezegd:

    Inderdaad was mijn grootvader een van oprichters. Mijn grootmoeder was een Hettema, die overleed al in 1937. Bij hem thuis kwamen veel mensen over de vloer. In de oorlog was er gebrek een voedsel, maar door de Edah viel dat bij de familie Aukes natuurlijk nogal mee. Uit reacties van familieleden kan ik concluderen dat dit een van de redenen zou kunnen zijn waarom de heer Bouwman daar verbleef.
    Lisette Sevens kan ik me ook nog wel herinneren.

 33. Dear Hans Krol:

  I suggest you a links exchange.
  I just add a link to your site in mine:
  encyclopaediaphilatelica.net/ca/links

  My site basic facts:

  Title: Encyclopaedia Philatelica
  URL: http://www.encyclopaediaphilatelica.net
  Description: Multilingual encyclopaedia composed on four sections: personages, fauna, flora & geography. Picture gallery about iconography, genealogy, history, art & taxonomy.

  Thank you advance and best regards.

  Jaume Gorriz Abella

 34. Arnoud Geux gezegd:

  Geachte Hans Krol,

  uw artikel over Bomans en C.E. (Lizzy) Breman-Schouten heb ik met veel interesse gelezen. Ik ben bezig met een promotie-onderzoek over de kerkontwerpen van M.J. Granpré Molière. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig heeft Granpré Molière voor Breman-Schouten een kapel met pastorie ontworpen, het plan is nooit gerealiseerd. In de catalogus van mijn proefschrift schrijf ik over dit ontwerp.

  Mijn vraag aan u: in het artikel over Bomans staat een foto van Bomans met Breman-Schouten en haar dochter Elsebee, heeft u hiervan een versie in hoge resolutie (minimaal 300 dpi)? En heeft u andere (portret)foto’s van Breman-Schouten?

  • Goedendag, bedoelde foto is bij mijn weten de enige van Godfried Bomans met Lizzy Breman-Schouten en dochter, waarvan het origineel zich bevindt in het Letterkundig Museum in Den Haag, waar u het beste kunt informeren naar een afdruk in hoge resolutie. Voor de zekerheid zal ik nog informeren bij het Godfried Bomans Genootschap, maar verwacht niet dat men nog een andere afbeelding bekend is. Succes gewenst bij promotie-onderzoek naar de Delftse architect en bouwkundig geleerde, vooral nog bekend rondom de Wieringmeerpolder en die terecht in Wieringerwerf met een straatnaam is vereerd.

   • Arnoud Geux gezegd:

    Dag Hans,

    dank je wel voor de reactie.

    Op vrijdag a.s. heb ik een afspraak met een achterneef van Lizzy Breman-Schouten, hij heeft waarschijnlijk een foto van haar.

    Voor mijn onderzoek ben ik zo nu en dan in Den Haag, een volgende keer zal ik bij het Letterkundig Museum de foto opvragen.

 35. Carlijn den Boer gezegd:

  Beste meneer Krol,

  Ik zou graag een aantal van uw foto’s uit het stuk: “Nederlandse Letterkundigen die ook als bibliothecaris of archivaris werkzaam waren” willen gebruiken voor een documentaire serie over Annie M.G. Schmidt. Ik zou graag de bron hiervan willen weten in verband met de rechten. Kunt u mij hierover mailen op: carlijn.den.boer@avrotros.nl

  Met vriendelijke groet
  Carlijn den Boer

 36. ANDRE TESTA gezegd:

  Geachte mijnheer Krol
  u heeft mijn Ex Libris opgenomen
  voor uw informatie, deze is gemaakt door Annelies Hoek
  http://annelieshoek.nl/
  Hartelijke groet ANDRE.TESTA@ME.COM

 37. Andre gezegd:

  Dag heer, met ontzettend veel plezier uw site bekeken en de informatie over KLM vliegers van weleer. Ik ben bezig met een project over de allereerste vliegers KLM van voor 1940. Hoop U een keer te spreken als dat kan. Ik woon in heemstede, hartelijke groet Andre ( andre.Ran@ziggo.nl)

  • Goedendag, Dat kan. Meestal ben ik op dinsdagochtend aanwezig in het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18, waar zich in de Heemstede-collectie de documentatie over ‘Heemsteedse’ KLM pionier vliegers aanwezig is. Met vriendelijke groet, Hans Krol

 38. Henk Groenendijk gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Dank voor uw boeiende weblog!
  In het artikel Lees-/winkelbibliotheken in Noord-Holland (circa 1900-1975) Deel 2 – staat een foto;Stempel leesbibliotheek van ‘De Huisvlijt’ (Leliegracht 60, Amsterdam-Centraal). Als het goed is was deze leesbibliotheek van Ignatius Maria Aleven en zijn zus. In mijn boekje over de heer Aleven, dat ik aan het schrijven ben, zou ik graag deze foto opnemen. Mag ik daarvoor uw toestemming? Uiteraard geef ik een bronvermelding en noem ik uw naam in de opsomming van mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het boekje.
  Mocht u meer informatie hebben over ‘De Huisvlijt’ en/of de heer Aleven dan verneem ik dat uiteraard ook graag van u!

  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Groenendijk

 39. Waarde Henk Groenendijk, Dat is prima! ik zal nakijken en mocht ik nog iets vinden laat ik dat weten. Met vriendelijke groet, Hans Krol

  • Henk Groenendijk gezegd:

   Hartelijk dank voor uw reactie! Om onbekende reden zie ik uw reactie pas vandaag. U kunt mijn verzoek van vandaag als niet verzonden beschouwen. Excuses voor het ongemak.

 40. Teun Koetsier gezegd:

  Geachte heer Krol,

  Ik wil graag enkele van de afbeeldingen Sonnwyck betreffende die u in uw boeiende stuk over Bomans hebt opgenomen voor een ander goed doel gebruiken.
  Zouden wij per e-mail daarover kunnen corresponderen?

  Met dank en hartelijke groeten,

  Teun Koetsier

  Je reactie is in afwachting van moderatie.

 41. J.P.Nelissen gezegd:

  Beste mensen,
  Ik vind dit een hele mooie website. Ik ga er zeker nog vaak naar terug. Ik ben hier op dit asdres gekomen omdat ik verder zoek naar de gebeurtenissen tijdens het bezoek van Napoleon aan Haarlem. Op ik kan maar geen antwoord vinden op de vraag welke weg/wegen Napoleon heeft afgelegd in Haarlem. Hij heeft het Teijlers bezocht en er was een erehaag voor hem. Wellicht heeft hij bij het ontvangen van de sleutels der stad ook nog stappen gezet in het stadhuis. Heel concreet door welke straten is hij zoal gekomen?

 42. Wat een informatierijke site!
  Misschien mag ik u attenderen op mijn roman Jongen met rood vest, in 2019 verschenen bij de Haarlemse uitgever In de Knipscheer. Onderwerp: roofkunst. Speelt zich af in o.a. Heemstede waar ik van 1955-1960 heb gewoond. Daarnaast locaties in Haarlem en Bentveld.

 43. Beste Hans Krol,
  Zag de fotos van Bloemendaalseweg 163 waar ik als kind heb gewoond. Buen Retiro heette het huis voor mijn moeder het tot Pension Corona maakte en nadien inderdaad Makerlaar van der Stoel. Ik kan U een foto sturen van de tijd dst het Corona heette (wat een onschuldige naam in die tijd!), beste groet Hans Thoolen

 44. mooie uitgebreide (bijna complete) catalogi van Joost Swarte!!

 45. Paul J. der Kinderen gezegd:

  Beste Hans Krol,

  Zojuist het ik het boek getiteld “Heemstedes gemeente politiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900” in mijn bezit gekregen.

  Mijn familie, in het bijzonder met de familienaam “der Kinderen” hebben hun leven geleefd in en rond Heemstede. In uw boek wordt mijn familie ook genoemd, o.a. In samenhang met de familie Dolleman.

  Zijn er nog portretten van onze familie bij u bekend en waar kan ik die vinden. Is er, naar uw weet, nadere informatie in de bronnen die u bestudeerd heeft bestudeerd, over de familie der Kinderen?

  Bij voorbaat dank voor uw hulp,

  Hoogachtend,

  Paul J. der Kinderen ( pjderkinderen@hotmail.com)

 46. Paul J. der Kinderen gezegd:

  Beste Hans Krol,

  Ik vernam dat er een portret zou bestaan van mijn directe voorvader in rechte lijn, ds. Frederik Leonard der Kinderen.

  Helaas nimmer kunnen vinden. Weet u raad.

  De tekst van de huwelijks inzegening van zijn zoon, Johannes Gerard der Kinderen met Alida Catrina Blom is te vinden in de universiteits bibliotheek te Utrecht. Zij waren de ouders van de later bekende Mr. Timon Henricus der Kinderen, o.a. Lid van de Raad voor Indie.

  Hoogachtend,

  Paul J. der Kinderen

  • Waarde Paul J.der Kinderen, wanneer een portret is vervaardigd, moet dat een schilderij, tekening of ets zijn geweest. In enkele geraadpleegde openbare beeldbanken van Alkmaar en Haarlem helaas niet gevonden. Interessant is wel en albuminscriptie van Frederik Leonard der Kinderen bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, gedateerd mei 1789. Over de 2 schoolmeesters Der Kinderen, over Elisabeth der Kinderen als over predikant Frederik Leonard nam ik heden wat gevonden gegevens over op mijn ilibrarianablog: ‘Overlaan in Heemstede’ . Wanneer ik meer te weten kom na opening NHA laat ik dat weten. Met vriendelijke groet, Hans Krol

 47. Rogier Veldkamp gezegd:

  Geachte heer Hans Krol,

  Heel veel dank voor het begrijpelijk maken van de positie van het toneel bij het huis “Doorneboompje” op Westerhout, toen Heemstede, gelegen aan de Wagenweg (uw ‘intermezzo’) 65. ‘Het beloofde land’. In het begrijpen van de achtergrond van Jan Steen’s hoogstwaarschijnlijke leertijd in Haarlem neemt het een belangrijke positie in.

  Het is een bijzondere toevalligheid dat ik middels uw intermezzo ben teruggevoerd naar dit stukje ‘beloofde land’ op Westerhout waar ik zelf op nr 55 ben opgegroeid. Toen slechts het huis van de houtvester maar op dezelfde grond. Voor mij onbegrijpelijk dat mij dit overkomt dat mijn 5 jaar onderzoek is terug te voeren is op ‘eigen’ grond!

  De politieke achtergrond van ‘old lords’ is me duidelijker geworden om te begrijpen wat positie van maatschappelijke groepen en hun kunst is geweest rond 1650 in een nieuwe republiek. Het lijkt erop dat de heer Pauw een bijzondere positie innam.

  Hopelijk krijg ik een keer de kans u te ontmoeten, en om u nog een aantal vragen te stellen. Mijn vader, nog zelfstandig wonend in Heemstede, bezoek ik vaak en ik ben daarom zelf in de gelegenheid. Indien u niet begrijp dan begrijp ik dat zeker en dank ik u op voorhand nogmaals.

  Hartelijk dank voor uw bijzondere werk,

  Met vriendelijke groet,

  Rogier Veldkamp

 48. Gerard de Bruijn, Hillegom gezegd:

  Beste Hans Krol, op de begraafplaats St. Barbara trof ik een een graf aan met daarin begraven een zestal Duitse dienstmeisjes, Komt u dit graf bekend voor? Onderzoek bracht mij niet echt verder. Zo, ja bij voorbaat hartelijk dank. Groet, Gerard de Bruijn, 0615163077

 49. J.nelissen gezegd:

  Er is op internet een digitaal ‘begraafregister’ daar staat St Barbara ook in.

 50. Hans Verberckmoes gezegd:

  Beste Mijnheer Hans Krol,
  Bedankt voor het mooie artikel over mijn papa.
  Het was tijdens mijn vakantie dit jaar toen we voorbij Heemstede reden dat de naam mij een belletje deed rinkelen.
  Ik was nog een kleine jongen toen ik bij jullie in Heemstede op bezoek ben geweest met mijn ouders. Ik denk dat ook een bezoek aan Zandvoort op de planning stond.
  Ook zijn jullie bij ons geweest en volgens mij reden jullie met een rode sportwagen, dat zijn dingen die een jongen zich herinnerd 🙂
  Vriendelijke groeten vanuit Antwerpen en indien jullie ook in de buurt zijn laat dat dan maar weten.
  Hans Verberckmoes

 51. hanskos gezegd:

  Ik zou graag uw blog nummer 98 van november 1998 willen inzien wat de “blauwe brug” betreft.
  Graag info.mvrgr HK

  • Van het artikel “Een 17e eeuwse kwakel met schilderfaam” in het blad van de historische vereniging Heemstede-Bennebroek, nummer 98 heb ik eventueel een dubbel exemplaar ter beschikking. Zie dezelfde bijdrage ook op librariana met bovengenoemde titel en 2 historische afbeeldingen van dat bruggetje bij herberg Oud Roomen toegevoegd.

   • hanskos gezegd:

    Hartelijk dank voor uw snelle beantwoording.

    Zoekend naar de oorspronkelijke blauwe brugkom ik telkens uit op verschillende resultaten.

    Maar deze moet het toch zijn(?):

    Bij die blauwe brug (het blauwe bruggetje) situeer ik dan ook:

    De Harreberg Emaüs ofwel Herberg Oude Rome(n).

    met kamers vrij?

    Heeft dit bruggetje ook een naam? De omschrijving bij #NHArchief luidt: Crayenestersingel nabij de Blauwe Brug. Nabij dus..

    Er zijn ook bronnen die dit de blauwe brug noemen…

    Kunt u mij, voor eens en altijd…, duidelijkheid verschaffen?

    Alvast hartelijk dank, Hans Koster

   • Ik ga een en ander binnenkort uitzoeken, ook wanneer NHA weer open is, ben momenteel met een ander artikel bezig. Ik laat later van me horen. Mvg, Hans Krol

   • hanskos gezegd:

    Hartelijk dank!

    Trof ook deze aan:

    prentbriefkaarten van Lou Braakman te Haarlem, Collectie van Inventarisnummer NL-HlmNHA_1094_55017327 Beschrijving

    #Blauwbruggetje 30587 Datering 1904 – 1904 Gemeente Heemstede Auteursrecht Nee

   • Hans Koster, je vraag over de Blauwe Brug is tot mijn spijt blijven liggen. Thans heb ik deze doorgezonden aan mw. Anja Kroon van de Historische Vereniging Heemstede Heemstede Bennebroek. en kenner van het gebied rond Krayenest. Haar antwoord doe ik separaat via email toekomen. Met hartelijke groet, Hans Krol

 52. Inderdaad interessante kaart, is namelijk van ijzer en blauw geschilderd. De huidige ‘blauwe brug met dat naambordje op de grens van Haarlem en Heemstede over de Heemsteedse Dreef is van de 20ste eeuw. In de 19e en mogelijk als 20e eeuw wordt van een (nabijgelegen) ‘blauwbruggetje’ geschreven.

 53. Sjef Frenken gezegd:

  Geachte heer Krol:

  In het opspeuren van gegevens over mijn vader, KLM piloot J. H. Frenken, kwam ik op het artikel van oud-piloot Steinbeck. Daar staat een foto in van een cigerettenkoker, waar mijn vaders handtekening ook op staat. Zoud U me kunnen zeggen hoe ik vergunning kan krijgen om deze foto in een book over mijn vader te gebruiken.

  Met hartelijke dank en groeten,

  Sjef Frenken (Ottawa, Canada)

 54. Sido Martens gezegd:

  Dag Hans Krol, zeer veel relevante en leuke informatie m.b.t. de EMI Studio en het achterliggende chalet waar Bovema huisde in Heemstede, dank daarvoor. Weet u waar ik een (rechtenvrije) afbeelding van beide gebouwen kan downloaden in 300 dpi voor eventueel gebruik in een boek? Dank voor de moeite.

  • Dag Sido Martens, de scans die ik gebruik zijn in de regel van afbeeldingen uit openbare bronnen, zoals archieven en bibliotheken, bij voorkeur op 300dpi afgedrukt en kunnen vrij overgenomen worden, zo mogelijk met bronvermelding. Mvg, Hans Krol

 55. Sina gezegd:

  Dear Mr. Hans Krol,

  I am an art history student in germany and currently working on a project for the birthday and retirement of an old and beloved professor in the art history department in Tübingen.
  We are working on a little exhibition for him (everyone writes a little personal story to an artwork or picture). Someone decided to write a a story to a picture, he got on a postcard on his officedoor.
  I tried to search the picture everywhere and your blog is the only site I could find it. I found it on this site (https://ilibrariana.wordpress.com/2012/04/06/5610/, it is presented with “‘Boeken niet aanraken’ (foto Robert Knight)”.
  We would like to use the picture in our little personal department exhibition, it is only for the for the birthday and retirement. After the exhibition, we would like to make a small book for the professor with all stories and pictures.
  I would love to ask you about the use of the photograph and the image rights?
  Maybe you can help me out?

  I would be very grateful to you, if you could answer me.

  Unfortunately I dont speak Netherlandish so I tried it in English. I will translate through the internet and post down below.

  Best wishes

  Sina

  __________________________

  Geachte heer Hans Krol,

  Ik ben een student kunstgeschiedenis in Duitsland en werk momenteel aan een project voor de verjaardag en pensionering van een oude en geliefde professor in de afdeling kunstgeschiedenis in Tübingen.
  We werken aan een kleine tentoonstelling voor hem (iedereen schrijft een klein persoonlijk verhaal bij een kunstwerk of foto). Iemand besloot een verhaal te schrijven bij een foto, die hij op een ansichtkaart op zijn kantoordeur had gekregen.
  Ik heb geprobeerd de foto overal te zoeken en uw blog is de enige site waar ik hem kon vinden. Ik vond hem op deze site (https://ilibrariana.wordpress.com/2012/04/06/5610/, hij wordt gepresenteerd met “‘Boeken niet aanraken’ (foto Robert Knight)”.
  We willen de foto gebruiken in onze kleine persoonlijke afdelingstentoonstelling, het is alleen voor de voor de verjaardag en pensioen. Na de tentoonstelling willen we een boekje maken voor de professor met alle verhalen en foto’s.
  Ik zou u graag vragen stellen over het gebruik van de foto en de beeldrechten?
  Misschien kunt u me helpen?

  Ik zou u zeer dankbaar zijn, als u mij antwoord zou kunnen geven.

  Helaas spreek ik geen Nederlands, dus ik heb het in het Engels geprobeerd. Ik zal het via internet vertalen en hieronder posten.

  Met de beste wensen

  Sina

  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 56. Sina gezegd:

  Geachte heer Hans Krol,

  Ik ben een student kunstgeschiedenis in Duitsland en werk momenteel aan een project voor de verjaardag en pensionering van een oude en geliefde professor in de afdeling kunstgeschiedenis in Tübingen.
  We werken aan een kleine tentoonstelling voor hem (iedereen schrijft een klein persoonlijk verhaal bij een kunstwerk of foto). Iemand besloot een verhaal te schrijven bij een foto, die hij op een ansichtkaart op zijn kantoordeur had gekregen.
  Ik heb geprobeerd de foto overal te zoeken en uw blog is de enige site waar ik hem kon vinden. Ik vond hem op deze site (https://ilibrariana.wordpress.com/2012/04/06/5610/, hij wordt gepresenteerd met “‘Boeken niet aanraken’ (foto Robert Knight)”.
  We willen de foto gebruiken in onze kleine persoonlijke afdelingstentoonstelling, het is alleen voor de voor de verjaardag en pensioen. Na de tentoonstelling willen we een boekje maken voor de professor met alle verhalen en foto’s.
  Ik zou u graag vragen stellen over het gebruik van de foto en de beeldrechten?
  Misschien kunt u mij daarbij helpen?

  Helaas spreek ik geen Nederlands, dus ik heb het via een vertaler op internet proberen te vertalen.

  De beste wensen

  Sina

 57. Will Zwetsloot gezegd:

  Geachte heer Hans Krol,

  Met verbazing heb ik het artikel over de vordering van onroerend goed gelezen en vervolgens “Het drama van Meer en Bosch”.
  Is het u bekend, dat in het woonhuis van de heer Ledeboer aan de Zandvoorter Allee 23 een koffer met documenten over Meer en Bosch is gevonden?
  Wij hebben tussen 1987 en 2008 op nr. 25 gewoond en hadden veel contact met mevrouw Paula Ledeboer. Na haar overlijden hebben de nieuwe eigenaren het huis verbouwd en troffen de koffer aan tussen een dubbele wand. Ik heb hen geadviseerd om deze waardevolle vondst over te dragen aan een deskundige organisatie, maar zij wilden de inhoud eerst zélf bestuderen. Wat er uiteindelijk met die documenten gebeurd is weet ik niet; zij zijn verhuisd en wij wonen inmiddels in Bennebroek.
  Mocht u geïnteresseerd zijn, wil ik graag helpen om méér gegevens te achtehalen.

  Met vriendelijke groet van een oud “Oudenboscher”.

  • Interessant! Dr. B.Ch. Lededeboer, voor mijn tijd, is van belang geweest bij het herstel van de verhoudingen op Meer en Bosch na de Tweede Wereldoorlog. De weduwe heb ik intussen lang geleden eenmaal in de bibliotheek ontmoet toen ze een genealogie van het geslacht Ledeboer kwam brengen. Wellicht kunt u nog nagaan wat met de aangetroffen papieren is gebeurd.

 58. Robin gezegd:

  Beste Hans,
  Met betrekking tot een foto van een penning op uw site, zou ik graag in contact komen.
  Hartelijke groet
  Robin

 59. Martijn gezegd:

  Goedendag,

  Ik zie dat u een schilderij heeft (of alleen de scan ervan) van herberg ‘het bonte paard’. Ik zou graag willen weten hoe u erachter bent gekomen dat dit schilderij van deze herberg is.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn

  • Martijn, de schilderijen van herbergen ‘het Bonte Paard’ en ‘de Konijnenberg’ in Heemstede waren eigendom van het Frans Hals Museum (FHM)en zijn aldaar als ‘pendanten’ toegeschreven aan Fredericus Theodoor Renard (1778-1820/1824)..Als ik me goed herinner zijn deze in bruikleen bij de gemeente Heemstede (raadhuis) gestolen. Dat zal ik nagaan in NHA., wanneer ik daar weer ben. Voor verder onderzoek dient het archief van het FHM geraadpleegd te worden.

   • martijn gezegd:

    Bedankt voor uw reactie. Ook erg leuk dat u al deze bevindingen verstrekt op deze website. Wat vervelend om te lezen dat de schilderijen gestolen zijn. Desalniettemin wel fijn dat er scans van overgebleven zijn. Wie weet duiken ze nog ergens op.

   • Martijn,vond ik in het Noord-Hollands Archief dat blijkens een stempel op de achterzijde van een foto het schilderij met pendant van Renaud is geveild bij Paul Brandt in Amsterdam, vermoedelijk in 1969, tevens is genoteerd : herberg Bonte Paard. Het andere schilderij, voorstellende de herberg Konijnenberg, blijkt overigens door de gemeente Heemstede te zijn aangekocht voor 4.500 gulden van antiquair J.Rijkelijkhuizen in Hillegom. met andere kunstvoorwerpen is dat gestolen bij een inbraak circa 18 september 1977. Het andere doek was daar niet bij. Dat bevindt zich bij een particulier of het Frans Hals Museum? Op librariana blogs de Konijnenberg en historie horeca Heemstede zal ik nog aanvullen van wat tot op dit moment bekend is .

 60. Interssant allemaal. Interessante tip : onze Columbus onze onderwijsbus van ZB Bibliotheek van Zeeland en portugese blog https://anavevoadora.wordpress.com Nuno Marcal vergelijkbare biblus collector

 61. Beste Hans Krol, ik ga een stuk schrijven over de Schrijversbuurt in Delftwijk, die door het Schoterbos in twee delen is gesplitst, en waar de naar auteurs vernoemde straten grofweg zijn verdeeld tussen de 19de en de 20ste eeuw. Het kadaster geeft hiervan een zeer onvolledig overzicht. Ik vroeg mij af of u misschien weet waar ik informatie kan vinden over de ontstaansgeschiedenis van deze buurt.

  Met vriendelijke groet,
  Joost Pollmann

  • Joost, ik moet je berichten dat mijn specialisatie en ook competentie is Heemstede, Bennebroek en de Haarlemmerhout (tot 1927 grotendeels Heemstede). Twee historische Haarlem-kenners bij uitstek waren Ab van der Steur en Marcel Bulte, beiden helaas verscheiden. Dan denk ik nog aan Wim Vogel vanwege zijn Literaire Wandelgids van Haarlem, wat je wel bekend zal zijn. Het beste lijkt me de vraag te stellen aan de directie van het Noord-Hollands Archief waar zeker iemand te vinden zal zijn die de gestelde vraag op basis van beschikbare archiefgegevens kan beantwoorden. Met hartelijke groet, Hans Krol

 62. Vorige week verscheen een biografie van Gerard von Brucken Fock (geschreven door Eric Matser). Informatie op deze site blijkt niet in alle opzichten geheel correct, aan te bevelen om boek te lezen (en site te updaten).

 63. Ben Hofhuis gezegd:

  Geachte heer Krol
  Wat een prachtig informatie en website. Ik lees het regelmatig met veel belangstelling.
  Mag ik u een vraag stellen? Wij hebben een paar aquarellen van Nico Schrier (waaronder de lezende vrouw die u in uw artikel laat zien) maar ook een lampje die uit de inboedel van Nico Schrier zou komen. Ik zou het leuk vinden om te weten of dit werkelijk zo is en/of de heer Schrier zelfs de maker is geweest. Heeft de heer Schrier kinderen, nazaten of anderen die dit mogelijk zouden kunnen bevestigen denkt u?
  Mogelijk mag ik van u horen.
  Met een hartelijke groet,
  Ben Hofhuis

  • Goedendag Ben Hofhuis. Met dank voor reactie laat ik weten vandaag de nap betreffende Nico Schrier te hebben gecheckt in het Noord-Hollands Archief. Ik vond slechts dat een dochter Anke da Costa Schrier in Toronto woont /woonde. Voorts zoon Nick Schrier (international logistics consultant) op het adres Kennedy Road 44, Cheltenham, Ontario, Canada, telephone 905-848-3371, Ik ontving een fax en briefje van hem, echter lang geleden in 1997. Hij liet weten 1 reactie te hebben ontvangen, maar geen verkoop van de Flora-1935-ramen van zijn vader, waarvoor hij 25.000 dollar vroeg exclusief verzendkosten. De fax heb ik bij het artikel over Schrier en glas in-loodramen geplaatst. Zoals bekend overleed Nico Schrier in 1989. Of in Nederland nog nazaten in directe dan wel indirecte lijn leven is mogelijk, maar heb ik niet kunnen achterhalen. Mocht ik nog iets vinden laat ik dat weten. Met vriendelijke groet, Hans Krol

   • ben Hofhuis gezegd:

    Beste heer Hans Krol
    Heel leuk dat ik een bericht van u mocht ontvangen. En zeker ook een hartelijke dank voor het onderzoekje dat u heeft gedaan. Mogelijk helpt mij het verder. Mocht u overigens nog iets te weten komen, dan is het fijn om nog van u te horen.
    Met een hartelijke groet,
    Ben Hofhuis

 64. Fam.van der Kruit gezegd:

  Beste redaktie !
  voor een videoproduktie over het putters stoomgemaal , zou ik de anonieme tekening met een afbeelding van het molentje in groenendaal met daarnaast de eerste in nederland gebouwde vuurmachine, goed kunnen gebruiken…Omdat het onduidelijk is of ik hiervoor de rechten nodig heb, vraag ik u of een gebruik voor een documentaire mogelijk is.?

 65. Ronald Dijkstra gezegd:

  Ik heb enkele vragen over de gevonden documenten van S.A. Steinbeck.
  Zijn de documenten die genoemd worden ook in uw bezit?
  Zou graag met u in contact komen.
  M.v.g. Ronald Dijkstra

  • Goedendag, over Svend Steinbeck schreef ik voor de Heemsteder, 6 december 1995, in 2003 wat uitgebreid op librariana-blog geplaatst. Ik herinner me veel informatie te hebben ontvangen van V.C.Klep (intussen overleden) , die hem had gekend. 10 januari 2023 ben ik weer in het Noord-Hollands Archief en zal ik checken of daar ook originelen, mogeliijk enkel kopieën, aanwezig zijn en laat dat vervolgens weten. Mvg, Hans Krol

   • Ronald Dijkstra gezegd:

    Goedendag, dat zou heel mooi zijn, ik wacht de verdere reactie af. Mvg. Ronald Dijkstra

    >

 66. Anna Noordeloos gezegd:

  Dag Hans, momenteel ben ikzelf bezig met een (kleinschalig) onderzoek naar Joep Paternostre voor zijn familie. Hij zat in het verzet en woonde in Heemstede. Er is relatief weinig over hem te vinden. Zo wordt hij wel door Cor van Stam kort genoemd in zijn boek “Wacht binnen de dijken”. Ook wordt hij een enkele keer genoemd in het werk van Marcel Bulte en jou “Heemstede 1940-1945, Een gemeente in bezettingstijd”, maar daar is ook alles mee gezegd. Heb jij mogelijkerwijs nog tips waar ik kan gaan zoeken? Hij heeft weinig achtergelaten, alleen zijn kleindochter wil graag zijn verhaal wel verspreiden. Vandaar dat ik ‘op zoek’ ben. Mocht je nog aanbevelingen hebben waar ik het best nog te rade kan gaan, dan hoor ik dat enorm graag. Alvast bedankt voor je tijd en aandacht. Groet, Anna

  • In antwoord: dinsdagochtend ben ik weer in het Noord-Hollands Archief en zal ik nakijken of daar in de Heemstede-collectie nog iets over J.Paternostre is te vinden

   • Anna Noordeloos gezegd:

    Ik bewonder je toewijding, interesse en tijd enorm. Nogmaals bedankt. En veel plezier dinsdag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.