Tags

, , , ,

  1. Heemsteedse en Bennebroekse Olympiërs (1908-1996)

Bij de eerste moderne Olympische van 1896 namen 245 atleten (enkel mannen) deel uit nog slechts 14 landen. De Nederlandse sportpionier Pim Mulier kon hiervoor weinig enthousiasme opbrengen blijkens zijn woorden: “Voor die Olympische Spelen gevoel ik niet veel en zie er weinig heil in voor de toekomst. Wanneer de eerste wedstrijden plaats zullen hebben te Athene met den Acropolis tot achtergrond en de Ilissus in ’t verschiet, zal men er in opgaan, doch later behoudt men het toneelstuk zonder de coulissen en dan heeft het, naar mijn bescheiden mening, nogal gebreken”. Op dit punt zou de initiatiefvolle Mulier die zovele sporten (veelal vanuit Engeland) voor het eerst in Nederland introduceerde – waaronder voetbal met de oprichting van H.F.C. in de Haarlemmerhout in 1879 (1) ongelijk krijgen.

De in Friesland geboren Pim Mulier verhuisde als 2-jarige naar Haarlem en wordt de vader van vele sporten genoemd, die o.a. voetbal, rugby, cricket, hockey en ijshockey naar ons land bracht

De in Friesland geboren Pim Mulier verhuisde als 2-jarige naar Haarlem en wordt de vader van vele sporten genoemd, die o.a. voetbal, rugby, cricket, hockey en ijshockey naar ons land bracht

Bij de volgende Olympische Spelen van 1900 in Parijs was Nederland voor het eerst vertegenwoordigd met 27 deelnemers die in totaal zes medailles vergaarden. Bij de Spelen van 1908 in Londen komen we Heemstede en Bennebroek voor het eerst tegen met de kleiduivenschutters Reindert de Favauge en John Waterloo Wilson.

Portret van John Waterloo Wilson, industrieel, op 1 september 1879 geboren in Bennebroek; woonde lange tijd in huize 'de Beek' te Bloemendaal.

Portret van John Waterloo Wilson, industrieel, op 1 september 1879 geboren in Bennebroek; woonde lange tijd in huize ‘de Beek’ te Bloemendaal.

Tijdens de ‘Centennial’ Zomerspelen in Atlanta (1996) is een recordaantal van 10.298 atleten uit 197 landen geregistreerd, waaronder 240 Nederlandse deelnemers. Onlangs publiceerden Ton Bijkerk en Ruud Pauw het ‘Gouden Boek van de Nederlandse Olympiërs’ (Haarlem, De Vrieseborch, 1996), gevolgd door een bijlage ‘De Olympische Zomerspelen, Atlanta’. Daaruit blijkt dat in totaal 2077 Nederlanders ons land 2626 keer bij de Olympische Spelen hebben vertegenwoordigd. Afgewisseld door 84 beknopte interviews met (willekeurige) ex-deelnemers ‘Olympische stemmen’ zijn per sport alle Olympiagangers alfabetisch geordend, voorzien van geboortedata en -plaatsen (ev. overlijden) en hun prestaties, die dit werk tot een belangwekkend naslagwerk maken. Het omvangrijke archiefonderzoek  is gedaan door de heer A.Th. Bijkerk, afkomstig uit Haarlem, tegenwoordig wonend in Fochteloo, tevens secretaris-generaal van de in 1991 opgerichte ‘International Society of Olympic Historians’ (ISOH). Nadat laatstgenoemde in 1993 een brief stuurde aan J. Duizer, beleidsambtenaar sportzaken bij de gemeente Heemstede, met het verzoek om nadere gegevens betreffende de schutter R.de Favauge, roeier Henri Cox en voetballer Loek Biesbrouck, heb ik met enige regelmaat over Olympische deelnemers gecorrespondeerd, daarbij gebruik makend van o.a. adresboeken in de bibliotheek en met hulp ook van de heer Dolf Böing, die gegevens in het plaatselijk bevolkingsregister checkte. Voornoemd boek is uitgangspunt voor een overzicht van Olympiërs uit Heemstede en Bennebroek.

4 deelnemers wonnen 12 medailles

Uit Bennebroek zijn twee en Heemstede 30 oud-Olympische deelnemers achterhaald, inclusief zes vrouwen: Annemieke Fokke (hockey), Marjan Janus (zwemmen), Manon Masseurs (zwemmen), Joke Dierdorp (roeien), Brenda Schultz (tennis), Karin Abma (zeilen), Sarah Siegelaar (toeien). Van hen zijn er 10 geboren in Heemstede en 1 te Bennebroek. Zes sporters overleden te Heemstede, 1 in Bennebroek. Verder zijn nog minstens 13 personen voor een aantal jaren in Heemstede woonachtig geweest. Enkel de hordenloper Arie Klaase is ook in zijn geboorteplaats op 80jarige leeftijd in Heemstede overleden. In Antwerpen (1920) waren de meeste plaatsgenoten aanwezig, namelijk zeven, gevolgd door Amsterdam (1928) met vijf. Seoul (1988) en Barcelona (1992) volgen elk met drie sporters. Tijdens de Olympische ‘Centennial’ Spelen van Atlanta was ‘Heemstede’ met tennister Brenda Schultz present, intussen in het raadhuis te Heemstede getrouwd met de Amerikaan McCarthy en gevestigd in Florida. Verder met de zwemster Manon Masseurs, later verhuisd naar Zwaanshoek. Opmerkelijk is dat Ingrid Haringa (geboren te Velsen), verhuisd naar Hoofddorp, zoowel aan de Olympische  Winterspelen 1988 in het  Canadese Calgary op onderdeel schaatsen deelnam als aan de Zomerspelen als wielrenster in 1992 en 1996. Op de wielerbaan won zij in totaal twee bronzen en een zilveren medaille, reden waarom zij beide keren officieel werd gehuldigd vanwege haar dienstverband bij de Heemsteedse politie. Sarah Siegelaar, in 1981 geboren in Heemstede won bij roeien met de 8 brons in Athene (2004) en in 2008 Beijing zilver  De te jong overleden wegwielrenner Piet Steenvoorden die in 1956 voor de O.S.in Melboume was geselecteerd had de pech niet uitgezonden te worden omdat Nederland om politieke redenen niet deelnam vanwege de Russische inval in Hongarije (2). Van de Olympische Winterspelen is geen enkele Olympia-ganger uit beide gemeenten bekend. Naar de diverse Olympische sporten gerangschikt tellen we de volgende aantallen deelnemers: zwemmen 7; voetbal 6; roeien 5; atletiek en hockey 3; kleiduivenschieten en zeilen 2; schermen en tennis elk 1. Niet verwonderlijk is dat we bij het onderdeel boogschieten alleen Noord-Brabanders tegenkomen en een enkele Limburger en dat in de hockeysport Bloemendalers (tot 1996 maar ook daarna) boventallig aanwezig waren met o.a. P.A.Gunning, Aat de Roos, Jan Schlatmann, Lisette Sevens, Marjolein Eijsvogel en Floris Jan Bovelander.

Elf HPC-Olympiërs

Loek Biesbrouck behaalde met RCH in 1953 het kampioenschap van Nederland

Loek Biesbrouck behaalde met RCH in 1953 het kampioenschap van Nederland en maakte het jaar daarvoor deel uit van de Olympische voetbalploeg in Helsinki.

Als leden van sportverenigingen komen we de Koninklijke H.F.C (ook Nico Bouvy, C.H.ten Cate en M.C.Sigmond) tegen, RCH (Loek Biesbrouck en de Haarlemmer Peer Krom), de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ’t Spaame (3), maar de kroon spant met niet minder dan 11 Olympiërs de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (HPC).

Bertus Mooi naar de Olympische Spelen in Berlijn, 1936

Bertus Mooi, eigenlijk Sjoerd Lambertus  Mooi Wilten, naar de Olympische Spelen in Berlijn, 1936. Hij was woonachtig in Bloemendaal en lid van HPC.

In alfabetische volgorde: Jan Bouwman,  Johan Bontekoe, Petra Hillenius (uit Spaarndam), Marjan Janus, Gérard de Kort, Hans Kroes (Lisse), Brigitte van der Lans (Lisse), Manon Masseurs, Bertus Mooi Wilten (Haarlem), Abdul Karim Ressang (Aerdenhout) en Joris Tjebbes.

Hans Kroes, geboren op 3 juni 1965 te Lisse, beoefende de rug- en vrije slag. Was lid van HPC. Kroes nam deel aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984 en Seoul 1988 (foto Wikipedia van Hans Kroes in 1988).

Hans Kroes, geboren op 3 juni 1965 te Lisse, beoefende de rug- en vrije slag. Was lid van HPC. Kroes nam deel aan de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984 en Seoul 1988 (foto Wikipedia van Hans Kroes in 1988).

Karim Ressang (geb.1953) was lid van HPC en nam deel aan de Olympische Spelen van Montréal in 1976 bij 200 meter rugslag en estafetteploeg 4 x 200 meter Vrije Slag. Foto uit 1973

Karim Ressang (geb.1953) was lid van HPC en nam deel aan de Olympische Spelen van Montréal in 1976 bij 200 meter rugslag en estafetteploeg 4 x 200 meter Vrije Slag. Foto uit 1973

1984 was het gloriejaar van HPC met niet minder dan vier Olympia-gangers in Los Angeles: Petra Hillenius, Gérard de Kort, Hans Kroes en Brigitte van der Lans Andere nationale zwemcoryfeeën uit de ‘gouden tijd’ van de in Heemstede wonende trainer Wim Geurtsen zoals Yvonne van Kuilenburg en Paula van Eijk hebben niet deelgenomen aan de Olympische Spelen. Paula van Eijk moest in 1976 wegens ziekte afhaken voor de O.S. in Montréal.

V.l.n.r. winnaressen Hansje van Bunschoten, Yvonne van Kuilenburg en Linda de Boer bij de nationale zwemkampioenschappen op 25 juli 1970 in Leeuwarden (foto Bert Verhoeff)

V.l.n.r. winnaressen Hansje van Bunschoten, Yvonne van Kuilenburg en Linda de Boer bij de nationale zwemkampioenschappen op 25 juli 1970 in Leeuwarden (foto Bert Verhoeff)

Paula van Eijk in haar HPC-tijd

Paula van Eijk in haar HPC-tijd

Ondanks alle internationale zwemprestaties van Nederland in het verleden (voornamelijk bij de dames) wist géén van bovengenoemden eremetaal te winnen.

De Olympische ploeg vertrekt naar Los Angeles in 1984: Van links naar rechts: Gerard de Kort, Hans Kroes, Brigitte v.d.Lans, Petra Hillenius + trainer Wim Geurtsen

De Olympische ploeg vertrekt naar Los Angeles in 1984: Van links naar rechts: Gérard de Kort, Hans Kroes, Brigitte v.d.Lans, Petra Hillenius + trainer Wim Geurtsen

Ko Korsten, geboren 2-5-1895 in Amsterdam en overleden 3-10-1981 in Heemstede. Deelnemer zwemmen 100 meter vrije slag in Antwerpen (1920).

Heemsteedse stenen in Seoul

In 1988 is aan alle bijna 8.500 atleten gevraagd een steen van huis mee te nemen om er in Seoul als blijvende herinnering aan de Koreaanse Spelen een mozaïek van te maken. In Heemstede zijn met dit doel drie klinkers uit het plaveisel van het Raadhuisplein verwijderd, twee voor de gebroeders Ralph en Sven Schwarz en één voor HPC-zwemmer Hans Kroes. De in Heemstede woonachtige mevrouw Josée de Kort ontfermde zich als chef d’équipe van de elf man sterke zwemploeg over de steen van Hans Kroes, die – woonachtig in Lisse tevens een steen uit Lisse in zijn bagage meenam. De stenen zijn voorzien van een koperen plaatje met inscriptie ‘Heemstede’ en de namen der deelnemende personen en vervolgens in een oranje doek gewikkeld naar Seoul overgevlogen.

WINNAARS VAN OLYMPISCH EREMETAAL

Totale oogst tot 1996: 4 zilveren en 8 bronzen medailles, gewonnen door: – J.L.van Dort, bronzen medaille voetbal (1920); – Annemieke Fokke, bronzen medaille hockey (1988); – J.C.van Hoolwerff, zilveren medaille zeilen (1928); – A.J.L.Katte, zilveren medaille hockey (1928);  – J.H.Kruize, bronzen medaille hockey (1948) + zilveren medaille hockey (1952); – F.C.Kuipers, bronzen medaille voetbal (1920); – O.E.van Rappard, bronzen medaille voetbal (1920); – R.Mac Neill, bronzen medaille voetbal (1920); – B.W.J.Verwey, bronzen medaille voetbal (1920), Sara Siegelaar, bronzen medaille roeien (2004) en zilveren medaille roeien (2008).

De Nederlandse zeilers die bij de O.S. van 1928 zilver wonnen in de 8 meter klasse zeilen met Cornelis van Staveren, Gerard de Vries Lentsch jr., Hendrik Kersten, Johannes van Hoolwerff, Lambertus Doedes en Maarten de Wit.

De Nederlandse zeilers die bij de O.S. van 1928 zilver wonnen in de 8 meter klasse zeilen met Cornelis van Staveren, Gerard de Vries Lentsch jr., Hendrik Kersten, Johannes van Hoolwerff, Lambertus Doedes en Maarten de Wit.

EEN OVERZICHT (4)

Atletiek

Fredericus Arnoldus ‘Frits’ de Ruijter is 5 april 1917 in Rotterdam geboren en 20 maart 2012 in Heemstede overleden. Hij nam deel aan de 800 meter mannen [4e serie eliminaties tweede in 1:54:4; 3e halve finale zesde in 1:54:6 uitgeschakeld}, 1500 meter [1e serie eliminaties vierde in 3:55:2, niet geplaatst voor de finale].

1. Arie Jan Kaan. 22-12-1901 Haarlem. Overleden 8-10-1991 in Gennep. Deelnemer in 1928 op 110 meter horden series. Van beroep wolhandelaar. Woonde van 1950 tot 1970 Lorentzlaan 11.

Arie Kaan. Hier rechts op 8 augustus 1926 tijdens interland Nederland-België. In 1928 nam hij deel aan de O.S. in Amsterdam en werd vierde in de tweede serie en is daarmee uitgeschakeld.

Arie Kaan. Hier rechts op 8 augustus 1926 tijdens interland Nederland-België. In 1928 nam hij deel aan de O.S. in Amsterdam en werd vierde in de tweede serie en is daarmee uitgeschakeld.

2. Adrianus (Arie) Klaase. 23-9-1903 Heemstede. Overleden 2011- 1983 Heemstede. Deelnemer O.S. Amsterdam (1928) 5000 meter series. Geboren Res Novaplein, woonde later als hovenier in de H.Peeperkornstraat. Was lid van de Athletiek Vereniging Haarlem.

Arie Klaase als vijfde lopend tijdens een wedstrijd 1500 meter op 4 september 1927 in Ter Werve. Winnaar werd Jan Zeegers

Arie Klaase als vijfde lopend tijdens een wedstrijd 1500 meter op 4 september 1927 in Ter Werve. Winnaar werd Jan Zeegers

3. O.E.van Rappard (5) 2.4.1896 Probolinggo (Ned.O.Indië) Overleden 18-4-1962 te ‘s-Gravenhage. Woonde Herman Heijermanslaan 13. Deelnemer O.S. Antwerpen (1920) series 110 meter horden en in 1924 (Parijs) kwartfinales 110 meter horden en series 400 meter horden. Zie ook onder voetbal.

Oscar Emile van Rappard (lid HBS-Den Haag) hier links in 1918 toen hij tweede werd bij 110 meter horden na Rien van den Heuvel (Sparta Rotterdam) rechts op de actiefoto.

Oscar Emile van Rappard (lid HBS-Den Haag) hier links in 1918 toen hij tweede werd bij 110 meter horden na Rien van den Heuvel (Sparta Rotterdam) rechts op de actiefoto.

4. Menno Johannes Menso (1925 geboren in  Den Haak, in 1990 overleden te Amsterdam), verhuisde 1-8-1925 naar de Berkenrodestraat 22 Heemstede (in 1927 bij Haarlem geannexeerd). Was middenafstandsloper; nam deel aan de Olympische Spelen van 1924 in Parijs en werd zowel bij de 400 meter als 800 meter bij de series uitgeschakeld.

Menso

Menso, in het midden, als deelnemer aan de Monte Carlo rally in 1934

 

Hockey

4. Annemieke Fokke. 4-11-1967 Heemstede. Deelneemster 1988 (Seoul), bronzen medaille en in 1992 (Barcelona), met een zesde plaats voor Nederland. Woonde tot 1981 in de dr.Schaepmanlaan, vervolgens woonachtig in Frankrijk. Begonnen bij Alliance, speelde ze bij HGC in Wassenaar.

Annemieke (Wilbrenninck)-Fokke (genb. 4-11-1967 in Heemstede speelde 83 interlands hockey voor Nederland en was deelneemster aan de O.S. in

Annemieke (Wilbren-ninck)-Fokke (geb. 4-11-1967 in Heemstede speelde 83 interlands hockey voor Nederland en won met haar ploeg een bronzen medaille bij de O.S. in  Seoul.

Uit brochure:  H.G.C.Europa Cup 1988: Yvonne Buter, Aletta van manen, Noor Holsboer, Laurien Willemse, ANNEMIEKE FOKKE, Lieke Dirkes, Imke Lempers, Wietske de Ruiter, Jet Fischer, Marieke van Doorn, Annet Doeschot, Ingrid Jansen,

Annemieke (Wilbrenninck-)Fokke

Annemieke (Wilbrenninck-)Fokke

Jos Bekkers en Jan-Willem van Doorn reiken als organisatoren van het 5e internationale zaalhockeytoernooi in de Groenendaalhal van Heemstede de beker uit aan Annemieke Fokke

Jos Bekkers en Jan-Willem van Doorn reiken als organisatoren van het 5e internationale zaalhockeytoernooi in de Groenendaalhal van Heemstede de beker uit aan Annemieke Fokke

De internationals van Alliance (Uit: Alliance 80 jaar hockey 1927-2007, pagina 151, in welk jubileumboek meer informatie is te vinden over Annemieke Fokk.,

5. Adriaan Johan Louis Katte. 24-6-1900 Amsterdam. Overleden 4-6-1991 Bennebroek. Won in 1928 met hockeyploeg een zilveren medaille. Was arts van beroep die zich omstreeks 1960 te Bennebroek (Fresialaan) vestigde.

6. Jan Hendrik (Roepie) Kruize (6). 18-1-1925 Heemstede, Tuinwijklaan 30. Overleden 14-2-1992 ‘s-Gravenhage. deelnemer O.S. 1948 (Londen) bronzen medaille en 1952 (Helsinki) winnaar van zilveren medaille. Was verzekeringsmakelaar, vader van Ties, Jan Hidde en Hans Tjebbe Kruize, drie latere Olympische hockeyers. Tijdens de spelen in Londen werd Roepie Kruize in de halve finale tegen India . In Helsinki speelde hij als linksbinnen vervangen door  Henk Bouwman, maar speelde alle overige wedstrijden. Hij scoorde zes doelpunten. In Helsinki speelde Roepie Kruize als midvoor in alle wedstrijden.

Roepie Kruize scoort tegen Frankrijk op 24 april 1948

Roepie Kruize scoort tegen Frankrijk op 24 april 1948

6a. Henricus Nicolaas ‘Henk’ Bouwman, geboren in Amsterdam 1926, overleden op 27 december 1955 in Baarn. Woonde tijdens oorlogsjaren bij zijn ouders aan de Heemsteedse Dreef in Heemstede. Was in zijn tijd een befaamd hockeyer die in het nationaal elftal peelde. In 1948 won hij bij de Olympische Spelen in Londen met de hockeyploeg een bronzen medaille. Hij speelde als linksbinnen in de halve finale tegen India.

Henk Bouwman uit Heemstede in 1945 of 1946 als oorlogsvrijwilliger, opgeleid in Engeland, voorkomend op de site van netwerk oorlogsbronnen.

Portret van Henk Bouwman (Wikipedia)

uit: Hockeysport 1948, nummer 15

Henk Bouwman. Uit: B.M.H.C. Bloemendaal-Musschen-Haarlem-Combinatie, gedenkboek 1895-1955.

In 1944 waren de Broeders van de Christelijke Scholen (de la Salle) met de families Ogtrop, Dólleman en Bouwman ondergebracht bij mevrouw Bomans op huize Berkenrode aan de Herenweg in Heemstede. Henk Bouwman staat in het midden tussen de Broeders. Zittend zien we van links naar rechts; Michiel Dólleman, mevrouw Bouwman met Paultje en Tineke, Broeder directeur Eduard, mevrouw Dolleman met haar twee dochtertjes, vader L.Bouwman en helemaal recht geknield Mies Bouwman, de latere televisiepresentatrice.

Roeien

7. Henri (Han) Cox. 21-5-1899 Arnhem. Overleden 18-3-1979 Bathmen (Deventer). Deelnemer 1928: dubbel-twee, 5e plaats. Zat tijdens W.O.II in het verzet. Was tandarts van beroep. Huwde in 1929 te Haarlem met Petronella Cornelia Vos. Was lid van de K.R. en Z.V. Het Spaarne. Woonde tot april 1970 Heemsteedse Dreef 156.

Roeier Han Cox met bootsman Verlaan van Het Spaarne

Roeier Han Cox met bootsman Verlaan van Het Spaarne

8. Ralph Schwarz. 28-3-1967 Haarlem. Op 17 september 1992 door een noodlottig vliegtuigongeval omgekomen in de Verenigde Staten. Woonde in de Componistenwijk. Was evenals zijn broer lid van het Spaarne. 1988 (Seoul) Vier zonder-stuurman: 9e plaats.

Heemsteedse klinkers naar Seoul (Haarlems Dagblad, 23-8-1988)

Ralph Schwarz (1967-1992)

Ralph Schwarz (1967-1992)

schwarz

Ten  gevolge van een tragisch ongeluk kwam Ralph Schwarz op slecht 25-jarige leeftijd om op 17 september 1992 in de Verenigde Staten (Haarlems Dagblad, 21-9-1992)

 

9. Sven Schwarz. 3-12-1964 Haarlem. Woonde in Geleerdenwijk. Deelnemer 1988 (Seoul) vier-zonder- stuurman, 9e plaats; 1992 (Barcelona) 4-z-s, 5e plaats.

Sven Schwarz nam als roeier, vier zonder stuurman, deel aan de Olympische Spelen in Barcelona (foto Ruud Hoff)

Sven Schwarz nam als roeier, vier zonder stuurman, deel aan de Olympische Spelen in Barcelona (foto Ruud Hoff)

Een nieuwe generatie Schwarz dient zich aan in de roeierswereld. Bericht over Bram Schwarz uit de Heemsteedse Courant van 7 oktober 2015.

Een nieuwe generatie Schwarz (getraind door Sven Schwarz) dient zich aan in de roeierswereld. Bericht over Bram Schwarz uit de Heemsteedse Courant, wiens vader en oom op de O.S. deelnemer waren, van 7 oktober 2015.

Zoon Bram Schwarz treedt als toproeier in de voetsporen van zijn overleden vader (Haarlems Dagblad, 14 september 2018)

10. Jan Johan van der Vliet. 5-3-1949 Heemstede. Deelnemer 1972 (München) acht, 9e plaats.

Toevoeging 10a  Joke Dierdorp. Woonde Bronsteeweg 17. Maakte deel uit van de Nereus-dames-acht in Montréal 1976

Toevoeging  10b Karin Abma. Woonachtig Paulus Potterlaan. Roeide bij O.S.Montréal (1976) bij dames-acht.

Sarah Siegelaar, 4 oktober 1981 in Heemstede. Won als lid van de dames Holland Acht in Athene (2004) een bronzen medaille en in 2008 in Beying een zilveren medaille. Woont in Amsterdam, lid van de roeivereniging Nereus.

Sara Siegelaar bij thuiskomst na het behalen van een zilveren plak in Beijing in 2008 (Wikipedia)

Sarah Elaine  Siegelaar bij thuiskomst na het behalen van een zilveren plak in Beijing in 2008 (Wikipedia)

Schermen

Foto uit eind jaren twintig van de schermclub in Amsterdam. Helemaal rechts Cornelis Weber

Foto uit eind jaren twintig van de schermclub in Amsterdam. Helemaal rechts Cornelis Weber

11. Cornelis Weber (7).  7-12-1899 Kota Radja (N.O.I.). Overleden 28-5-1995 Heemstede. Deelnemer O.S. 1936 (Berlijn) Degen-individueel kwartfinale; floret landenwedstrijd- teams kwartfinale. Was vertegenwoordiger van beroep. Woonde vanaf 1940 in Heemstede, eerst in de Mesdaglaan, de laatste jaren in zorgcentrum Het Overbos.

Deelnemers aan de eindschermwedstrijden op floret om het kampioenschap van Nederland in Leiden . Zittend v.l.n.r. Cornelis Weber, Schoon, Ger.Scheffers, Schreurs (de 3 laatsten zijn hoofddsecondanten), , Fraterman. Staand: Olman, Nederpelt, Grunbaum, dr.L.Hofsteenge (1), Booy, Evenblij, Knoeck (foto uit Sport in beeld, jrg. 8,1932, nr.50)

Deelnemers aan de eindschermwedstrijden op floret om het kampioenschap van Nederland in Leiden. Zittend v.l.n.r. Cornelis Weber, Schoon, Gen.Scheffers, Schreurs (de 3 laatsten  hoofddsecondanten),  Fraterman. Staand: Olman, Nederpelt, Grunbaum, dr.G.L.Hofsteenge (1), Booy, Evenblij, Knoeck (foto uit Sport in beeld, jrg. 8,1932, nr.50)

(1) Dr. Gerard Lucas Hofsteenge, geboren in 1908 te Leiden werd in 1933 tweede bij de degen-kampioenschappen van Amsterdam na C.Weber. In dat jaar ging hij naar N.O.I. (Java). Hij is 29 maart 1942 gevangen genomen in Atjeh, 19-12-1944 ziek geworden in kamp 2 Pakan baroe (hospitaal-kamp) en aldaar 19 juni 1945 overleden.

Schieten

12. Romain Henri Theodor David (Reindert) de Favauge. 22-12-1872 Bergen op Zoom. Overleden 8-101949 Bloemendaal. Vestigde zich op 30 juni 1890 (vanuit Göttingen) in Heemstede. Woonde Herenweg 212; in 1927 naar Bloemendaal verhuisd. Deelnemer O.S-.Londen (1908) kleiduiven-trap individueel 22 niet geplaatst in de 3e serie), alsmede O.S.-Antwerpen (1920) kleiduiven-trap individueel niet geklasseerd voor de derde serie; kleiduiven-trap in teamverband 6e plaats.

13. John Waterloo Wilson (8) 1-9-1879 Bennebroek. Overleden 15-3-1940 Amsterdam. In 1908 (Londen) bij onderdeel kleiduiven-trap individueel 8ste.

Tennis

14. Brenda Anne Marie Schultz. 28-12-1970 geboren in Haarlem, (kraamkliniek Uitenbos). Woonde bij haar ouders op de Molenwerfslaan in Heemstede; april 1975 gehuwd met een Amerikaan in het Raadhuis van Heemstede; verhuisd naar Florida. Deelneemster Barcelona (1992) enkelspel 2e ronde; dubbel Ie ronde; Atlanta (1996) onder naam Schultz-Mccarthy enkel 3e ronde; dubbel met Manon Bollegraf een vierde plaats.

Tennister Brenda Schultz

Tennister Brenda Schultz

Schulz1

Vooromslag van ‘Honderd Jaar Olympische Spelen, augustus 1996,  met artikel gewijd aan o.a. Brenda Schultz (aanwezig in: Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief Haarlem)

Begin artikel over Brenda Schultz

begin van artikel over Brenda Schultz, door Coen Vemer (augustus 1996) aanwezig in Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief.

Schulz2

Pagina uit artikel over Brenda Schultz; door Coen Vemer (augustus 1996)

Brenda Schultz, in HIK Heemstede In Kaart, december 2017

Voetbal

Het Nederlands elfal voor de strijd tegen Luxemburg (met 3-0 verslagen) tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. Met vijf bronzen medaillewinnaars in relatie tot Heemstede. Achterste rij 2e van links Frits Kuipers, 4e van links Joop van Dort. Voorste rij helemaal links Oscar van Rappard, in het midden zittend Ben Verweij en helemaal rechts Dick Mac Neill.

Het Nederlands elfal voor de strijd tegen Luxemburg (met 3-0 verslagen) tijdens de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. Met vijf bronzen medaillewinnaars in relatie tot Heemstede. Achterste rij 2e van links Frits Kuipers, 4e van links Joop van Dort. Voorste rij helemaal links Oscar van Rappard, in het midden zittend Ben Verweij en helemaal rechts Dick Mac Neill.

Jan Leendert van Dort is 25 mei 1889 in Heemstede geboren en 1 april 1967 te Leiden overleden. . Afkomstig van Ajax, ging hij later naar Vitesse. Was hovenier. later fabrikant/eigenaar. Van Dort speelde in de wedstrijden tegen Luxemburg en Spanje als rechtsbinnen.

15. Louis (Loek) Biesbrouck (9) 20-2-1921, overleden 20-12-2005. Woonde op het adres Leidsevaart 546 (sedert l mei 1927 gemeente Haarlem). Maakte deel uit van Olympische ploeg in 1952 (Helsinki) kwalificatie- ronde.

Biesbroeck

Albumplaatje margarine van Loek Biesbrouck

Loek Biesbrouck 13 november 1960 geëerd bij RCH in Heemstede

Loek Biesbrouck 13 november 1960 door zijn ploeggenoten op de schouders gehesen bij RCH in Heemstede bij gelegenheid van zijn 500ste wedstrijd voor RCH

Loek Biesbrouck op 14 maart 2001 terug bij de opening van het RCH-museum. Op de achtergrond voorzitter Rinus Dinkelberg.

16. Jan Leendert (Joop) van Dort. Geboren 27-5-1889 in Heemstede (Achterbuurt). Overleden 1-4-1967 in Leiden. Behaalde in 1920 (Antwerpen) een bronzen medaille. 17. Frederik Carel Kuipers. Geboren 11-7-1899 Eist. Was arts van beroep. Overleden 10-10-1943 Heemstede, maar woonde eigenlijk in Haarlem. 1920 bronzen medaille.

Geboortebewijs van voetballer en hovenier J.L.van Dort

Geboortebewijs van voetballer en hovenier J.L.van Dort

18. Richard Mac Neill. 7-1-1898 Pasoeroean (Ned.O.I.) Overleden 10-10-1963 Heemstede. Woonde Johan Vermeerstraat 1. 1920 bronzen medaille.

19. Bernard Willem Jan (Ben) Verweij. 31-8-1895 Medan (Ned.O.I.). Overleden 18-4-1962 ‘s-Gravenhage. Was fabrikant van tandheelkundige artikelen en woonde voor de oorlog enige jaren op het adres César Francklaan 20. Vier gebroeders Verweij hebben in het eerste elftal van HFC gespeeld. 1920 bronzen medaille.

19a. O.E.van Rappard (zie onder atletiek nummer 3). 1920 bronzen medaille.

Oscar Emile van Rappard (1896-1962)

Oscar Emile van Rappard (1896-1962)

Wielrennen

wiel5

Schrijven van de heer A.Th.Bijkerk uit Fochteloo met verzoek informatie wielrenner Gerrit van Wees, 25 april 1994

goud

Vooromslag van het Gouden Boek van de Nederlandse Olympiërs

 

 

Baanrenner Gerrit van Wees (1913-1995) uit Heemstede, later Haarlemmermeer, was in de jaren dertig een bekende verschijning op de Heemsteedse wielerbaan

Baanrenner Gerrit van Wees (1913-1995) uit Heemstede, later in Den Helder, was in de jaren dertig een bekende verschijning op de Heemsteedse wielerbaan

20. Gerardus Jacobus (Gerrit) van Wees (10). 26-1913 Heemstede, Lindenlaan 31. Overleden 5-5-1995 Hoofddorp. 1936 (Berlijn) 4 kilometer ploegenachtervolging series met Ben van der Voort, Chris  Kropman en Adri Zwartepoorte. (val van Ch.Kropman en A.Zwartepoorte). Hij was bakker van beroep en lid van de wielervereniging ‘Achilles’ in Haarlem

Baanrenner Gerrit van Wees met zijn echtgenote Marie Meijer uit Vijfhuizen op een foto 9 augustus 1937 genomen op het middenterrein van de Heemsteedse wielerbaan

Baanrenner Gerrit van Wees met zijn echtgenote Marie Meijer uit Vijfhuizen op een foto 9 augustus 1937 genomen op het middenterrein van de Heemsteedse wielerbaan

huldiging

Huldiging van Ingrid Haringa na het behalen van een bronzen medaille bij het baansprinten op de Olympische Spelen in Barcelona. Op de rug gezien met bloemen voor de politieagente locoburgemeester mw. drs.J.R.Beets-Hehewirth (Heemstede, 7 augustus 1992)

Haringa.jpg

Ingrid Haringa in Heemstede gehuldigd, Haarlems Dagblad 10 augustus 1992

haringa1

Ingrid Haringa (*1969), een dubbeltalent (schaatsen en wielrennen)  woonde in Hoofddorp en werkte bij de gemeentepolitie Heemstede. In 1992 won zij brons in de sprint wielrennen en bij de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta twee medailles: brons op de print en zilver op de pintenkoers.

Haringa

Ingrid Haringa gekozen tot sportvrouw van het jaar 1996  (Haarlems Dagblad 19-12-1996)

 

Zeilen

21.Johannes Cornelis van Hoolwerff. 13-4-1878 Hoorn. Overleden 2-8-1962 Heemstede. Woonde na Hoorn in Leiden en vervolgens in een deel van Heemstede dat in 1927 bij Haarlem werd geannexeerd. Sedert begin mei 1961 op het adres J.C.van Oostzanenlaan 8. Was onderdirecteur van de Hollandse Beton Groep. Deelnemer 1928 (Amsterdam). Won met het jacht ‘Hollandia’ op onderdeel 8 meter-klasse zilveren medaille.

22. Ernst Octavianus Moltzer . Amsterdam 1-5-1910. Woonde Anton Mauvestraat 6. Omgekomen bij een poging met een boot naar Engeland te ontvluchten 15-11-1941. Deelnemer 1936 (Berlijn) 6 meter-klasse 8e plaats. Moltzer was adjunct directeur van de n.v. Amsterdamse Likeurstokerij ’t Lootsje der Erven Lucas Bols

Moltzer1934

Portret van Ernst Moltzer (1934)

 

E.O.Moltzer als zeiler in de zesde klasse bij de O.S. van 1936

E.O.Moltzer als zeiler in de zesde klasse bij de O.S. van 1936

E.O. Moltzer in 1939

E.O. Moltzer in 1939

Toevoeging 22a Simon Willem Korver, geboren in 1940. Woonde in de Reggelaan. Nam in 1972 als zeiler (Flying D 10) deel aan de Olympische Spelen in 1972.

Simon Willem Korver als zeiler

Simon Willem Korver als zeiler

P.S. Van de Koninklijke Roei & Zeil Vereniging Het Spaarne, opgericht in 1885 en gevestigd in Heemstede namen de volgende 10 leden deel aan de Olympische Spelen; – Olivier Siegelaar (OS 2008 en OS 2012) – Ivo Snijders (OS 2004 en OS 2008) – Gerritjan Eggenkamp (OS 2000 en OS 2004) – Jochem Verberne (OS 2000) – Anita Meiland (OS 2000) – Harriët van Ettekoven (OS 1984, OS 1988, OS 1992) – Catalien Neelissen (OS 1984) – Lynda Cornet (OS 1984) – Ralph Schwarz (OS 1988) – Sven Schwarz (OS 1988 en OS 1992).

Gerritjan Eggenkamp, geboren in 1975, won op de Olympische Spelen in 2004 in Athene als lid van de Holland Acht een zilveren medaille. Studerend in Oxford was hij de eerste Nederlander die in de acht op de Thames de befaamde Boat Race won tussen Oxford en Cambridge.

Gerritjan Eggenkamp, geboren in 1975, won op de Olympische Spelen in 2004 in Athene als lid van de Holland Acht een zilveren medaille. Studerend in Oxford was hij de eerste Nederlander die in 2002 in de acht op de Thames de befaamde Boat Race won tussen Oxford en Cambridge (foto Sybrand Treffers).

Zwemmen- waterpolo

In 1915 vond de opening plaats van de gemeentelijke zwemvijver aan de Glipper Dreef. Na de aanleg besloot een aantal Heemstedearen op 6 oktober 1916 in ‘Het Wapen van Heemstede’ de Heemsteedse Polo Club (H.P.C.) op te richten, waaruit in 1919 de Heemsteedse Reddingsbrigade voortkwam.  De Stichting Vereeniging tot exploitatie van een Bad- en Zweminrichting te Heemstede organiseerde samen met H.P.C.[Heemsteedse Zwem- en Poloclub] en de Reddingsbrigade de jaarlijkse zwemfeesten. Sinds 1923 – in dat jaar werd het waterpolokampioenschap behaald – organiseerde H.P.C. langebaanwedstrijden en andere kampioenschappen in  de zwemvijvers. In 1925 financierde de gemeente de plaatsing van een springtoren, zodat ook schoonspringers nu in de gemeentelijke zwemvijver hun wedstrijden konden houden. In 1930 kreeg H.P.C. een zilveren medaille voor het ontvangen van een buitenlandse zwemvereniging uitgereikt. Eerder was in 1918 een tweede zwemvijver aangelegd, waarvan de kosten ƒ 11.000,-  bedroegen. In de jaren 50 tot 80 zijn vooral onder zwemcoach Wim Geurtsen landelijk en ook internationale grote successen behaald. In 1991 verscheen bij het 75-jarig bestaan een gedenkbundel en in 2016 wordt het eeuwfeest gevierd.

Hans Kroes  geboren 3 juni 1965  in Lisse. Lid van HPC Heemstede. Naast de 4 x 100 meter vrije slag estafette mannen en de 4 x 200 meter vrije slag estafette mannen nam Kroes deel aan de 100 meter vrije slag mannen.

Sjoerd Lambertus Mooi Wilten is 30 november 1913 in Semarang en 27 juni 1965 in Eindhoven overleden. Hij was lid van HPC in Heemstede. Van beroep werktuigkundige, ingenieur, later bij de reinigingsdienst. In Berlijn kwam hij in 1936 uit op de 100 meter vrije slag mannen (2e serie eliminaties zesde in 1:03,4 uitgeschakeld).

estafetteploeg

Estafetteploeg 4 x 100 meter vrije slag bij het behalen van het Nederlands record 22 april 1953. Staande v.l.n.r. Jan Bouwman, Joris Tjebbes, gehurkt Wim Geurtsen en Ruud Prins (NHA)

 

Kikkert1

De commissie voor het schoolzwemmen bijeen in zwembad Groenendaal aan de Glipperweg in Heemstede met de heren Miedema, Roozen, Bosman, Schipper (ambtenaar), Jackson (wethouder) en D.Kikkert (hoofdmeester) (NHA)

 

23 Johan Klaas Bontekoe. 1-7-1943 Assen. 1964; overleden 25 maart 2006 in Amsterdam. Lid van HPC Heemstede. Studeerde economie in Amsterdam, werkte later bij ABN AMRO bank, waarvan vele jaren in het buitenland, meestal Afrika. (Tokyo) 400 Woonde op de Heemsteedse Dreef. 400 meter vrije slag series; 4 x 100 meter vrije slag series; 4 x 200 meter vrije slag estafette series.

Johan Bontekoe met beker in 1961

Johan Bontekoe met beker in 1961

Bontekoe

1962: Europese kampioenschappen in Leipzig, waar Johan Bontekoe goud won op de 400 meter vrij

bontekoe

De 4 x 200 meter vrije slag-ploeg in 1964 met van links naar rechts: Dick Langerhorst, Aad Oudt, Ron Kroon en Johan Bontekoe (laatstgenoemde overleed 25 maart 2006 in het ziekenhuis aan en longontsteking

 

24. Jan Bouwman. 27-11-1935 Heemstede, Achterweg 26, overleden 18 december 1999 in Noordwijk. Lid van HPC. In militaire dienst, later zweminstructeur.  1960 (Rome) 100 meter vrije slag series [4e serie eliminaties vierde in 58,8 uitgeschakeld].

 

Bouwman

Nederlandse Olympiërs in 1960. Onderaan rechts Jan Bouwman

 

25. Jacobus Gerardus (Ko) Korsten. 2-5-1895 Amsterdam. Overleden 3-10-1981 Heemstede (Diaconessenhuis). Woonde feitelijk te Haarlemmermeer. 1920 (Antwerpen) 100 meter vrije slag halve finales.

26. Maria Alida Catharina (Marjan) Janus. 31-1-1952 Heemstede. Woonde in de Troelstralaan, verhuisde naar Heemskerk. 1968 (Mexico) 100 meter schoolslag series [2e series eliminaties vijfde in 1:21:9; uitgeschakeld].

Marjan Janus met Klenie Biemolt en Cobie Sikkens tijdens een training bij de O.S. van 1968 in Mexico-stad

Marjan Janus met Klenie Biemolt en Cobie Sikkens tijdens een training bij de O.S. van 1968 in Mexico-stad

 

Janus

Pagina uit gedenkuitgave: 75 jaar HPC, 1991

                            

27. Gérard Adrianus Pius de Kort. Leiden, 11-9-1963.  Lid van HPC. Woonachtig in de Schilderswijk Heemstede. Deelnemer 1984 (Los Angeles) 100 meter vlinderslag series; 200 meter vlinderslag 13e plaats.

Kort

 Winterkampioenschappen Hengelo 1983. Hans Kroes (links) feliciteert Gérard de Kort met zijn Nederlands record op de 200 meter vlinderslag

Kort2

Zwemevenementen waaraan Gérard de Kort deelnam, waaronder O.S. in Madrid en Seoul

28. Manon Masseurs. 29-4-1974 Rotterdam. Woonde bij haar ouders in de wijk Merlenhoven; sinds kort in Zwaanshoek. Pupil van Wim Geurtsen, eerst bij HPC later bij Rapido in Haarlem. Deelneemster 1996 (Atlanta) 4 x 100 meter vrije slag estafette 4e plaats (zwom in de serie).

Manon (van der Meer) Masseurs bij de Europesche zwemkampioenschappen 1997 in Sevilla

Manon (van der Meer) Masseurs bij de Europesche zwemkampioenschappen 1997 in Sevilla

29. Joris Willem Eelco Tjebbes. 5-11-1929 Vlissingen. Woonde op de Heemsteedse Dreef. Overleden op 31 juli 2001 te Hoogeveen. Arts en chirurg geworden; is verhuisd naar Drente. Deelnemer 1952 (Helsinki) 100 meter vrije slag halve finales; 400 meter vrije slag halve finales. Was na 1958 op het onderdeel 100 meter vrije slag Nederlands recordhouder.

Joris Tjebbers (1929-2001) was deelnemer 400 meter vrije slag bij de O.S. 1952 in Helsinki

Joris Tjebbes (1929-2001) was deelnemer 400 meter vrije slag bij de O.S. 1952 in Helsinki

Ressang

Abdul Karim Ressang (geboren in  1953)  was deelnemer bij de Olympische Spelen in Montréal

Kuilenburg

Yvonne van Kuilenburg en Wim Geurtsen bij de Nederlandse kampioenschappen in 1968

 

Geurtsen

Portret van de succesvolle HPC-coach Wim Geurtsen, bijgenaamd ‘de kampioenenmaker’ die gedurende 35 jaar talrijke zwempupillen naar de nationale top  begeleidde, zoals Yvonne van Kuilenburg, Marjan Janus, Paula van Eijk, Hans Kroes, Manon Masseurs, Johan Bontekoe, Karim Ressang, Gerard de Kort e.v.a

geurtsen

In memoriam Wim Geurtsen (73), uit: Haarlems Dagblad van 9 januari 2003

 

Braam

‘Een feestelijke  gebeurtenis bij de Heemsteedse Polo Club in de zomer van 1936: aanvoerder Guus Braam wordt gehuldigd ter gelegenheid van zijn honderdste wedstrijd voor het eerste zevental. H.P.C. behoorde toentertijd tot de sterkste waterpoloclubs van het land. Menige Heemstedenaar zal zich de ontmoetingen herinneren tussen H.P.C. en tegenstanders als ’t IJ, de Dolfijn, H.Z.& P.C, ZIAN en de Waterratten, die in het schilderachtige zwembad Groenendaal altijd grote belangstelling trokken. H.P.C. werd opgericht p 6 oktober 1916 door de heren J.Hasper, J.Kersten, J.Talma, N.Vos en J.Waldkötter. Aanvankelijk legde de club zich uitsluitend op het polospel toe, maar na enige tijd werden ook zwemwedstrijden gehouden. Prominente polospelers uit de geschiedenis van H.P.C. waren vooral Guus Braam – deze speelde tot zijn drieënveertigste jaar in het eerste zevental, hetgeen een unicum mag worden genoemd – Herman Leijenaar, Jan Kooyman, Wim Nollenaar, Han Eldering, Bertus Mooi, Frits de Geest en Evert Vrugt. Ook tal van nationaal bekende zwemmers kwamen uit de gelederen van H.P.C. voort. We denken weer aan een Guus Braam en Bertus Mooi. Verder Charles Kemper, Ad Sipkema, Marius Mauritz, Joris Tjebbes, Johan Bontekoe en Ruud Prins. En om ook de dames niet te vergeten: de namen van Marjan Janus en Yvonne van Kuilenburg mogen met ere worden vermeld! Met vele sterke jeugdzwemmers is er bij H.P.C. nog altijd volop leven in de brouwerij. Op de foto zien we het volgende poloteam: Herman Leijenaar, Wim Molenaar, Guus Braam, Luuc Köhler (met cap), Bertus Mooy, Joop Uitendaal en de in witte badmantel gestoken Jan Kooijman. Verder van links naar rechts; V.Visser (official K.N.Z.B.), Engelenberg, Truus Wildeboer, Hannie de Carpentier, Jopie Vermeer, Han Bakker (H.P.C.’s latere secretaris), Bert Vermeer, onbekende, Klaartje Huijg, Frieda Kan (met tulband), Jan Thijssen, Lou Vermeer, Bertus Kooijman, Frans Samson en helemaal rechts Roel Engelenberg. De dame rechts boven met witte hoed is mevrouw Knuyt-van Laer, destijds een bekende figuur bij H.P.C.’ (Arie Kramer)

braam

Een ijzersterk H.P.C. waterpoloteam van H.P.C.uit 1926. Van links naar rechts staande: J.Leyenaar, A.J.Braam, J.Kodde, J.J.Moolenaar. Zittend: J.C.Brand,  B.J.Moolenaar en J.Kooyman. Op de achtergrond badmeester Groen. Eenmaal versloeg het Argentijnse nationale zevental H.P.C. in Heemstede onverdiend met 3-1. De zwem- en polovereniging organiseerde ook 1 kilometer zwemwedstrijden in de Van Merlenvaart. In 2016 bestaat H.P.C. 100 jaar!.

 

Verspoor

‘Door de jaren hebben bij H.P.C. ook de dames het waterpolospel beoefend. Zij bereikten zoals bij de heren van H.P.C. wel het geval was, weliswaar nooit de topklasse van de K.N.Z.B., maar het plezier is er nooit minder om geweest en met veel enthousiasme hebben de Heemsteedse dames altijd aan de competitie deelgenomen. Op deze foto uit 1938 zien we het eerste dames zevental met in hun midden de heer A.J.J.Verspoor, die gedurende een lange reeks van jaren voorzitter was van H.P.C. en een warm propagandist van de zwemsport was en van de schoolzwemwedstrijden. Op de achterste rij: Caro Kan, de heer Verspoor, Frieda Kan en Els Kloots. Frieda Kan trouwde met een zoon van de heer Verspoor en emigreerde, evenals haar zuster Caro, naar Canada. Vooraan: Minca Steenhuysen, Rietje Bakker, Mies van der Zouwe en Polly Schalen.’ (Arie Kramer).

HPCDeel van affiche HPC  uit 1987 Voor Seoul 1988: HPC levert Olympische kandidaten. Daartoe kwalificeerden zich Hans Kroes, die ook deelnemer was bij de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles, en Gérard de Kort, eerder ook deelnemer in Los Angeles

HPC1

HPC = Heemsteedse Zwem en Poloclub is 6 oktober 1916 opgericht. In 1991 is bij het 75-jarig bestaan een gedenkuitgave verschenen. Momenteel wordt door mw. Mieke Schaap het archief van de vereniging geïnventariseerd bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem

Honkbal

Draijer

Dave Draijer van de Hoofddorp Pioniers

Dave Draijer, geboren op 30 september 1973 in Heemstede) deed 2 x mee als honkbalspeler in 2004 in Athene (zesde plaats Nederland) en in 2008 te Beijing (zevende plaats).

Op 22 aptil 1953 is in het Stoopbad te Overveen het Nederlands record 4 x 100 meter vrije slag verbeterd (4.04.0) door vier H.P.CV.'rs (waaronder twee Pl;ympiërts) Jan Bouwman, Joris Tjebbes, Wim Geurtsen en Ruud Prins (uit Gedenkboek 75 jaar HPC, 1971)

Op 22 april 1953 is in het Stoopbad te Overveen het Nederlands record 4 x 100 meter vrije slag verbeterd (4.04.0) door vier H.P.CV.’rs (waaronder twee Olympiërs) Jan Bouwman, Joris Tjebbes, Wim Geurtsen en Ruud Prins (uit Gedenkboek 75 jaar HPC, 1971)

Noten

(1) Vanaf 1893 speelde HFC op een terrein achter het ‘Wapen van Heemstede’ beschikbaar gesteld door mevrouw H.Dolleman-Thierry de Bye, afgewisseld door een fraai veld aan de Meerweg. Sinds 1899 op de definitieve huisvesting aan de Spanjaardslaan tot 1 mei 1927 in Heemstede gelegen.

(2) “Dit was voor Piet Steenvoorden de grootste teleurstelling die hij in zijn wielerleven moest verwerken. Hij had als geen ander naar de Spelen toegeleefd, het had zelfs aan een zijden draadje gehangen of hij was niet meegegaan, maar uiteindelijk behoorde Piet bij de geselecteerden “ (citaat uit: Excelsior 50 jaar jong; een Haarlemse wielerclub blikt terug. 1986, blz.60).

(3) Het Spaame-damestrio Lynda Cornet, Harriët van Ettekoven en Catalien Neelissen maakte in 1984 deel uit van de ‘bronzen acht’ op de Olympische Spelen in Los Angeles. Zij waren afkomstig uit respectievelijk Leiden, Zandvoort en Haarlem.

Het succesvolle duo Lynda Cornet en Harriët van Ettekoven, die in 1984 deel uitmaakten van 'bronzen acht' op de Olympische Spelen (K.R. & Z.V. Het Spaarne 1885-1985., p. 49)

Het succesvolle duo Lynda Cornet en Harriët van Ettekoven, die in 1984 deel uitmaakten van ‘bronzen acht’ op de Olympische Spelen (K.R. & Z.V. Het Spaarne 1885-1985., p. 49)

(4) Ten aanzien van de Olympische Spelen van gehandicapten zijn geen andere namen bekend dan Heemstedenaar C. Hill die op 17-12- 1980 in de Burgerzaal van het Heemsteedse Raadhuis door burgemeester jhr.mr.O.R.van den Bosch is gehuldigd wegens het behalen van goud op het onderdeel tafeltennis voor geamputeerden.

(5) Oscar Emile ridder van Rappard, civiel-ingenieur, nam deel als hordenloper én voetballer tijdens de O.S. van 1920 Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gokte hij op het verkeerde paard door zich als bestuurslid aan te sluiten bij de door zijn broer dr.Ernst Herman ridder van Rappard gestichte Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP), destijds een van de drie gelijknamige fascistische splinterpartijen, sterk anti-semitisch en imitaties van de Duitse nazi-partij NSDAP.

(6) J.H.Kruize, winnaar van twee medailles, was vader van drie Olympische hockeydeelnemers, namelijk Ties, Hans Tjebbe en Jan Hidde, alledrie geboren in den Haag, in respectievelijk 1952, 1954 en 1961.

(7) Bij de verschijning van de publicatie ‘Gouden boek van de Nederlandse Olympiërs’ portretteerde het weekblad Elsevier in de editie van 20 juli 1996 zes Nederlandse oud-Olympiërs van 90 jaar of ouder. Daaronder de in Haarlem geboren Jan Dirk Schepers (98), die in 1936 evenals C.Weber deelnam op het onderdeel schermen. Weber is in 1995 op 95-jarige leeftijd overleden.

(8) John Waterloo Wilson was een achterkleinzoon van de in Engeland geboren Thomas Wilson welke zich in 1833 vanuit België in Haarlem had gevestigd en daareen katoendrukkerij, -blekerij en -ververij oprichtte. In 1869 sloot de fabriek. Het Wilsonplein herinnert aan deze familie. John Waterloo Wilson was firmant bij de destijds grote bouwfirma J.v.d. Vliet & De Jonge en woonde na zijn Bennebroekse tijd op ‘de Beek’ in Bloemendaal. Zij grote hobby was schieten, eerst op kleiduiven, later op wild. Wilson’s compagnon, de Bloemendaler Cornelis David van der Vliet, nam ook deel als kleiduivenschutter op de Olympische Spelen in Antwerpen van 1920.

(9) Over Loek Biesbrouck verscheen o.a. een artikel van Arie Kramer: ‘De roemruchte voetbaljaren van recordhouder Loek Biesbrouck’ in ‘De Heemsteder’ van 11 december 1996.

(10) Over baanrenner Gerrit van Wees publiceerde ik een artikel in ‘De Heemsteder’ van 6 juli 1994.

(11) E.O.Moltzer is bij een poging Engeland te bereiken in de Noordzee omgekomen 15 november 1941 na een poging met twee anderen met een motorboot vertrokken van het strand nabij Castrïcum – om naar Engeland over te steken. De historica mevrouw dr.A.Huisman-van Bergen uit Leiden was zo vriendelijk kopieën van geautoriseerde verklaringen te doen toekomen.

Hans Krol

Zwentrainer Wim Geurtsen (ov. 2003) van HPC die mede als clubcoach de Nederlandse zwemploeg bij de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 begeleidde

Zwemtrainer Wim Geurtsen (ov. 2003) van HPC die mede als clubcoach de Nederlandse zwemploeg bij de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 begeleidde

Twee aanvullingen van Olympiërs woonachtig in Heemstede:

– F.A. de Ruyter (geboren in 1917 te Rotterdam, verhuisd de Kerklaan): Athletiek Londen 1948, deelnemer 800 meter hardlopen kwartfinales en in de series 1500 meter.

– Jaap Reesink (geboren 22-8-1946 te Amsterdam), gevestigd in de Alberdingk Thijmlaan, die deelnam aan het onderdeel roeien (acht) in 1968 te Mexico-City.

P.S. Ingrid Haringa (geboren 11 juli 1964 in Velsen) was woonachtig in Hoofddorp en in Heemstede werkzaam bij de gemeentepolitie. Naast Robert de Wit was zij de enige landgenoot die zowel deelnam aan de Olympische Zomerspelen als aan de Olympische Winterspelen: bij het schaatsen in 1988 en wielrennen in 1992 en 1996. Bij de laatste discipline was zij succesvol en won in totaal 3 medailles, te weten, in 1992 een bronzen medaille bij de sprint en in 1996 in Atlanta brons bij de sprint en zilver in de puntenkoers.

Op deze foto wordt Ingrid Haringa op 26 augustus 1991 bejubeld door haar politiecollega's in Heemstede nadat zij wereldkampioene sprint is geworden. (foto Marcel Antonisse)

Op deze foto wordt Ingrid Haringa op 26 augustus 1991 bejubeld door haar collega’s voor het politiebureau in Heemstede nadat zij wereldkampioene sprint is geworden. (foto Marcel Antonisse, ANP)

BIJLAGE  In Jaarboek 2007 van de Stichting Reünisten Hageveld zijn 4 oud-Hagevelders beschreven die hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen, evenals 2 (eigenlijk 3) coaches. (Heemstede, 2008, p. 14-28). Onderstaand zijn de samenvattingen weergegeven.

Inleiding bij artikel van Elianne Meijer over Oud-Hagevelders op de Olympische Spelen (Jaarboek 2008 Stichting Reünisten Hageveld).

Inleiding bij artikel van Elianne Meijer over Oud-Hagevelders op de Olympische Spelen (Jaarboek 2008 Stichting Reünisten Hageveld).

Gérard de Kort, roeien

Gérard de Kort, roeien

Wigert Thunissen, hordenloper

Wigert Thunissen, hordenlopen

Bart Schouten, coach schaatsen

Bart Schouten, coach schaatsen

Anita Meiland, roeien

Anita Meiland, roeien

Annemarie Kramer, athletiek

Annemarie Kramer, athletiek

Kirsten van der Kolk, roeien

Kirsten van der Kolk, roeien. Ter aanvulling: in 2008 nam ze deel aan de Olympische Spelen in Beijing in de lichte dubbel twee met Marit van Eupen en werd een gouden medaille behaald.

fokke2

Alliance-dames. Van links naar rechts; Janine Hop, Maud Janssen (keepster), Gabriëlle van Doorn, Ellis Winnubst, Catrien Geenen, Marloes Kloeck, Dorrie Heemskerk, ANNEMIEK FOKKE, Petra Driessen, Judith Drontmann, Monique Samson (uit: gedenkboek 80 jaar Alliance, 2007)

=======

 

Hogenstein

Hogestein uit Heemstede in training voor de Olympische Spelen van Tokio in 1964 (foto Stadsarchief Amsterdam)

BIJLAGE: ZES OUD-HAGEVELDERS DIE ALS DEELNEMER OF COACH DEELNAMEN AAN DE OLYMPISCHE SPELEN: Gérard de Kort, Wigert Thunissen, Bart Schouten,Anita Meiland,, Annemarie Kramer, Kirsten van der Kolk.  Uit: Jaarboek Stichting Reüunsten Hageveld 2007. Heemstede, 2008, artikel van Elianne Meijer, p. 14-28.

Inleiding van Oud-Hagevelders en de Olympische Speken; door Elianne Meijer

Gérard de Kort, deelnemer Olympische Spelen van Los Angeles (1984) op de 100 en 200 meter vlinderslag

Wigert Thunissen, coach van twee 4×100 meter estafetteteams bij de Olympische Spelen van Athene (2004)

Bart Schouten; coach schaatsers bij de Olympische Spelen van Salt Lake City (2002) en Turijn (2006)

Bart Schouten met Derek Parra na het behalen van Olympich goud op de 1500 meter

Bart Schouten en Wieneke Hermans tijdens de Olympische Spelen van Salt Lake City 2002

Anita Meiland: nam deel aan de Olympische Spelen van Barcelona (1992) op de dubbelvier roeien.

Annemarie Kramer: lid van het 4 x 100 meter estafetteteam bij de Olympische Spelen van Athene (2004)

Kirsten van der Kolk; bij de Olympische Spelen van Sydney (2000) zesde in de dubbel twee, in Athene (2004) brons dubbel twee; eerste bij de lichte dubbel twee in Beijng (2008) samen met Marit van Eupen.

 

Kolk

Mart van der Kolk (*Haarlem 18 december 1975) na het behalen van goud bij de Olympische Spelen in Beijng 2008.

=========

CARLIJN SCHOUTENS geboren in 1974 in de USA groeide zij op in Heemstede en schaatste zij in 2013/2014 voor Nederland via de IJsbaan in Haarlem. In 2018 zij bij de Olympiche winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea, een bronzen medaille namens de USA bij de schaatsploegenachtervolging. 

Carlijn Schoutens met haar Olympische medaille terug in Heemstede (de Heemsteder, Bart Jonker)

 

Vooromslag van het standaardwerk door Anthony Bijkerk: Olympisch Oranje, van Athene 1896 t/m Londen 2012. Zomer- en winterspelen. Haarlem, 2012.


Maarten Westermann uit Heemstede is een verzamelaar van Olympische curiosa (Haarlems Dagblad, 27-7-2012)