Tags

, , , , ,

35 Historische bibliotheekinterieurs in Nederland

THE MOST BEAUTIFUL HISTORIC LIBRARIES IN THE NETHERLANDS

Kunsthistorische bibliotheek van het Rijksmuseum, Amsterdam (Noord-Holland)

Oude bibliotheek van de Ned. Academie van Wetenschappen in het Trippenhuis

Oude bibliotheek van de Ned. Academie van Wetenschappen in het Trippenhuis

rijks2

Basreliëfs aan de westzijde van de bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam. Vervaardigd door beeldhouwer Barend van Hove. Thema is de wordingsgeschiedenis van het boek. LOVRE is een verwijzing naar Lourens Janszoon Coster, en het vervoer van een kar vol loden letters. Midden het maken van papier en verder het drukken en inbinden.

Door Pierre Cuypers ontworpen bibliotheek van het Rijksmuseum welke in oude luister wordt hersteld

Door Pierre Cuypers ontworpen bibliotheek van het Rijksmuseum welke met het museum in oude luister is hersteld

Op Hemelvaartsdag 1969 gemaakte foto in de bibliotheek van het Rijksmuseum ter viering van het 25-jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij, waarvoor alle schrijvers van de uitgeverij waren uitgenodigd. Er zien o.a. Simon Vestdijk, Theun de Vries, Victor van Vriesland en Harry Mulisch. Prominente auteurs die wegens ziekte, verblijf in het buitenland of onenigheid afwezig waren : Willem Frederik Hermans, Gerard Kornelis van het Reve en Jan Cremer.

Hemelvaartsdag 1969 genomen foto in de bibliotheek van het Rijksmuseum ter viering van het 25-jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij, waarvoor alle schrijvers van de uitgeverij waren uitgenodigd. Er zien o.a. Simon Vestdijk, Theun de Vries, Victor van Vriesland en Harry Mulisch. Prominente auteurs die wegens ziekte, verblijf in het buitenland of onenigheid afwezig waren : Willem Frederik Hermans, Gerard Kornelis van het Reve en Jan Cremer. Foto Paul Huf (verschenen als affiche en legpuzzel)

rijks

Groepsportret van de medewerkers van De Bezige Bij in de bibliotheek van het Rijkmuseum bij het 60-jarig bestaan van de uitgeverij in 2004 Vooraan links zittend Maarten Toonder, naast hem  staande Harry Mulisch (foto Thom Hoffman)

Foto gemaakt in de bibliotheek van het Rijksmuseum bij het 75 jarig bestaan van uitgeverij De Bezige Bij (Stephan Vanfleteren)

Onderzoekbibliotheek van het Rijksmuseum; de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland

Onderzoekbibliotheek van het Rijksmuseum; de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland

Vernieuwd interieur van Rijksmuseum Amsterdam (foto Maurice Bergmans)

Vernieuwd interieur van Rijksmuseum Amsterdam (foto Maurice Bergmans)

rijks

Interieur van de leeszaal van de bibliotheek van het Rijksmuseum. Uit: De Boekenwereld, 33-3, 2017 (foto van Saskia Scheltjens)

Pagina uit: Rijksmuseum The building as work of art by Jenny Reynaerts. 2013.

Pagina uit: Rijksmuseum The building as work of art by Jenny Reynaerts. 2013.

timpaan

Timpaan met inscriptie boven de oude ingang van de bibliotheek van het Rijksmuseum aan de westzijde van het gebouw

Schildjes in de Cuypers bibliotheek vermelden de namen van bekende boekenmakers uit het verleden, zoals bovenstaand van de gebroeders Wetstein (1679-1743), uitgevers en drukkers in Amsterdam

De vorige museumdirecteur van het Rijksmuseum wilde van de fraaie Cuypers-leeszaal een restaurant maken welk onzalig idee gelukkig geen doorgang vond, zodat onderzoekers hier blijvend terecht kunnen en liefhebbers niet naar München hoeven te reizen waar een vergelijkbare (juridische) bibliotheek met spiralen wenteltrap - zie foto - wordt gekoesterd.

Een vorige museumdirecteur [de Leeuw] van het Rijksmuseum had de intentie van de fraaie Cuypers-leeszaal een restaurant te maken welk onzalig idee gelukkig geen doorgang vond, zodat onderzoekers hier blijvend terecht kunnen en liefhebbers niet naar München hoeven te reizen waar een vergelijkbare (juridische) bibliotheek met spiralen wenteltrap – zie foto – wordt gekoesterd. Vergelijkbaar is ook de historische bibliotheek (Handelingenkamer) van het Parlement aan het Plein in Den Haag, voorheen van het ministerie van Justitie – zie op deze site onder ‘s-Gravenhage

———————–

Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69A, Amsterdam

Het Pintohuis, sinds 1975 filiaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, maa intussen als zodanig is gesloten.

Huis de Pinto op een gravure van Romeyn de Hooghe uit omstreeks 1690

Interrieur met plafondschildering en schoorsteenmantel van Huis de Pinto. De Portugees-joodse familie De Pinto vestigde zich hier in 1651. Bekendste bewoner was Isaäc de Pinto (1717-1787), bewindhebber van de Oost- en West-Indische Compagnie. In 1686 had onder zoon David Emanuel de Pinto een ingrijpende verbouwing plaats door Elias Bouwman, die eerder de Portugese Synagoge had verbouwd.

Rond 1970 dreigde het historische pand met fraaie plafondschilderingen en oude schoorsteenmantel te worden gesloopt voor aanleg van de metro. Actiegroepen protesteerden met succes en in 1973 ging de gemeente akkoord met behoud en in 1975 is het gebouw gerestaureerd. In het smeedijzeren hekwerk voor de ramen zijn nog de letters IP, verwijzend naar Isaäc de Pinto te onderscheiden.

Huis de Pinto. Uit: Tussen Weelde en Woningwet; door Diderik van Bottenburg en Karel Loeff. Amsterdam, Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, 2001.

Vervolg van Huis de Pinto. 2001

Slot van Huis de Pinto, 2001

N.B. Anno 2015 is sprake van een bibliotheekservicepunt van de OBA in samenwerking met de buurt (stadsdeel Centrum) en bevat de benedenverdieping een leeszaal en ruilbibliotheek.

OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM (OBA) CINETOL, Tolstraat 160

"Het

Interieurfoto van de OBA Cinétol aan deTolstraat in Amsterdam

Interieurfoto van de OBA Cinétol aan deTolstraat in Amsterdam. De bibliotheek is opgenomen in het programma van de Open Monumentendagen zaterdag en zondag 12 en 13 september 2015.

Cinetol

===============================================

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam (Noord-Holland)

Bibliotheek KNAW in het Trippenhuis Foto G.J.van Rooij

Scan1487

Dr.José van Dijck (*1960) in 2015 benoemd tot president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Elsevier, 19 december 2015, foto Lukas Göbel).

Bibliotheekzaal Boekmanstichting, Herengracht 415, Amterdam

Het oorspronkelijke woonhuis dateert uit 1666 en behoorde ongeveer twee eeuwen aan de familie Goethals. In 1891 had een ingrijpende verbouwing plaats door architect W.G.Welsing en is de klokgeveld vervangen door een trapgevel. In 1993 liet de Boekmanstichting , die dan 16 jaar het pand beheert, de geschilderde plafond- en wanddecoraties restaureren in de voordrachtzaal waar nu de kunstbibliotheek huist.

Boekenlegger van de Boekmanstichting-bibliotheek

In het pand Herengracht 415 floreerde begin 1900 in de voordrachtzaal (nu kunstbibliotheek) van de voormalige katholieke vereniging Geloof en Wetenschap de ‘Damesbibliotheek ‘ en een verdieping hoger de ‘Heerenbibliotheek’ Vanaf 1930 was in het gebouw de Rooms Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek gehuisvest. Tot opheffing van de RKOLB in 1967 was sprake van ‘gesloten uitlening’ en ontvingen alle 2.250 ingeschreven leners hun boeken uitsluitend door de bibliothecaris aangereikt.

Cromhouthuis; huis van verzamelaars – house of collectors. Herengracht 368

bibliotheek- en leeszaalruimte in het Cromhouthuis, Herengracht 368

Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam (Noord-Holland)

Gebouw van Artis-bibliotheek door W.Hekking jr,, gelithografeerd door Emrik en Binger

Gebouw van Artis-bibliotheek door W.Hekking jr,, gelithografeerd door Emrik en Binger

Artis Bibliotheek Foto: Candida Höfer (2003)

      

Interieur van de 19e eeuwse Artis-bibliotheek (foto uit: Waanders/Bijzondere collecties UvA: Linnaeus in de Artis Bibliotheek , 2007.

Interieur van de 19e eeuwse Artis-bibliotheek (foto uit: Waanders/Bijzondere collecties UvA: Linnaeus in de Artis Bibliotheek , 2007).

Redmond O’Hanlon in de Artis bibliotheek met op de achtergrond het portret van Linnaeus in Laplands kostuum

‘De Artisbibliotheek ontstond tussen 1867 en 1872. De westelijke vleugel heette aanvankelijk Faunagebouw, omdat een deel van de collectie zoölogische preparaten en schelpen daar was tentoongesteld. Grondlegger van de indrukwekkende boekencollectie was Artis-oprichter en -directeur G.F.Westerman (1807-1890). In 2005 is een groot deel van de 20ste-eeuwse collectie verhuisd naar de bibliotheek van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam en van daaruit, in 2011, maar Naturalis in Leiden. De oorspronkelijke Artis-collectie mocht in haar eigen sfeervolle, oude zaal blijven, inclusief de atlassen van Blaeu, de beroemde Description de l’Egypte uit Napoleons tijd, de vroege drukken van M.S.Merian’s Surinaamse Insecten en de verzameling Linnaeana, de tweede ter wereld. Tot 1920 diende een deel van de benedenverdieping als Zebra- en Paardenstal; de laatste Quagga, een nu uitgestorven zebrasoort, overleed daar op 12 augustus 1883. Tussen 1963 en 1989 was in de voormalige stallen het eerste Nachtdierenhuis te zien, een noviteit in de dierenwereld.’  

Na een renovatie van drie jaar is de Artis bibliotheek van de Universiteit Amsterdam vanaf 27 juni 2022 weer geopend. De bibliotheek is vernieuwd, de fundering van het gebouw is hersteld en het geheel is grondig in de verf gezet. Aan de hand van de wereldberoemde collectie natuurlijke historie zullen er activiteiten plaatsvinden op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennis die daaruit voortkomt. Te beginnen met de Summerschool History of theBook van 29 augustus tot en met 9 september. Voor het raadplegen van de collectie is de Artis Bibliotheek op afspraak te bezoeken

Ets Haim bibliotheek, in bijgebouw van de Portugees-Israëlitische Synagoge, circa 1675. Amsterdam (Noord-Holland). In 1616 opgericht als seminarium (school) met bibliotheek. Sinds 2003 is de bibliotheek opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register. [Amsterdam kent nog een tweede grote Joodse bibliotheek: Bibliotheca Rosenthaliana, tegenwoordig ondergebracht bij Bijzondere Collecties].

ets

Ets Haim en Portugees-Joodse synagoge.Gravure uit: Basnage, 1728

Boekendepot in het vernieuwde Ets Haim

Interieur van Bibliotheek Ets Haim [‘Boom des Levens’] uit circa 1915 met links bibliothecaris David Montezinos. In 1889 schonk hij zijn persoonlijke collectie hndschriften, boeken en grafiek. Sindsdien luidt de naam: bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos.

Hier is de waardevolle historische collectie van Ets Haim opgeslagen foto: joodsmonunent.nl)

Hier is de waardevolle historische collectie van Ets Haim opgeslagen (foto: joodsmonunent.nl)

Ets Haim. Artikel uit Elsevier van 10-12-2011

Ets Haim. Artikel uit Elsevier van 10-12-2011

Barbra Streisand met echtgenoot, zoon en zus in de Joodse bibliotheek Ets Haim (foto D.P.H.Spits, uit: N.I.W., 24 april 2015; bij gelegenheid van fototentoonstelling 'Amsterdam Chai, Mokum Leeft!' in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam).

Barbra Streisand met echtgenoot, zoon en zus in de Joodse bibliotheek Ets Haim (foto D.P.H.Spits, uit: N.I.W., 24 april 2015; bij gelegenheid van fototentoonstelling ‘Amsterdam Chai, Mokum Leeft!’ in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam).

Bovenverdieping van Joodse bibliotheek Ets Haim in Amsterdam

De Amerikaanse vedette Barbra Steisand (*1942) van Joodse afkomst, haar voorouders kwamen uit Polen-Ukraine werd rondgeleid in de Ets Haim bibliotheek in 2013, waarna zij het Joods Historisch Museum bezocht.

Door Barbra Steisand geschreven woorden in het bezoekersregister van Ets Haim (Op dezelfde pagina als koning Willem Alexander, dankt zij voor een rondleiding langs  de schoonheid van ‘ons volk’).

Ets Haim bibliotheek Amsterdam

De oudste joodse bibliotheek ter wereld ETS HAIM (JHM Magazine, maart-mei 2011, pagina 37)

Ets Haim. Uit brochure: Ontdek de documenten om België, Nederland en Luxemburg. UNESCO Memory of the World (Lannoo)

Ets Haim. Uit brochure: Ontdek de documenten om België, Nederland en Luxemburg. UNESCO Memory of the World (Lannoo)

Vervolg Ets Haim bibliotheek Amsterdam

Vervolg Ets Haim bibliotheek Amsterdam

Ets Haim bibliotheek. Uit: Documenten die de wereld veranderden. Het UNESCO-erfgoed uitg. Lannoo.

Ets Haim bibliotheek. Uit: Documenten die de wereld veranderden. Het UNESCO-erfgoed uitg. Lannoo.

Titelblad van in 2015 bij de Walburg Pers uitgegeven boek ”18 highlights from ETS HAIM the oldest jewish library in the world’

Achteromslag van boek ’18 highlights from Ets Haim’. 2015 The oldest Jewish library in the world.

===========

Bibliotheek Industrieele Club  deel 1 

Vroegere leeszaal in de Industrieele Club, Dam 27 Amsterdam

De bibliotheek in de vernieuwde Koninklijke Industrieele Club aan de Dam in Amsterdam

Zie hieronder ook deel 2

BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA, gesticht in 1957 en opengesteld voor het publiek in 1984 te Amsterdam

Joost R.Ritman, oprichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Interieur Bibliotheca Philosophica Hermetica

Interieur Bibliotheca Philosophica Hermetica

Bibliotheca Philosophica Hermetica

Bibliotheca Philosophica Hermetica

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek in de Bloemstraat ontvangen exlibris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Folder van Bibliotheca Philosophica Hermetica/J.R.Ritman Library

Folder van Bibliotheca Philosophica Hermetica/J.R.Ritman Library

——————————————————————————————————

Leeszaal van Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam IN 2013 GESLOTEN ————————————————————————-

Bibliotheek van de Industrieele Grote Club, Amsterdam deel 2

In 1788 werd het leesgezelschap Doctrina et Amicitia in Amsterdam opgericht. Men bezat 8.000 boektitels welke tot 1975 zijn bewaard in de latere Groote Club. Een deel is opgenomen in de bibliotheek van het IISG. De Industrieele Grote Club, oorspronkelijk in 1913 gesticht, bevindt zich op het adres Paleisstraat 1 met uitzicht op de Dam. De bibliotheek bevindt zich in een ruimte waar men tevens kan vergaderen of dineren.

Stempel uit afgeschreven boek van de 'Groote Club'

Stempel uit afgeschreven boek van de ‘Groote Club’

Bibliotheek van het Letterenfonds, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam

Interieur bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam. Foto van talkshow met Mariët Meester en Hanneke van der Heijden over de Turkse verhalenschrijver Sait Faik Abasiyanik (1906-1954) op 27 september 2014 (NPO-Cultura)

Interieur bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds, Nieuwe Prinsengracht 89, Amsterdam. Foto van talkshow met Mariët Meester en Hanneke van der Heijden over de Turkse verhalenschrijver Sait Faik Abasiyanik (1906-1954) op 27 september 2014 (NPO-Cultura)

—————————————————————-

Interieur van bibliotheek vh. N.Tetterode, in 1913 ontworpen door K.P.C.de Bazel, Da Costakade, Amsterdam. Verplaatst naar een bijgebouw van de Oude Lutherse Kerk (Aula UvA), Singel 411, Amsterdam 

Interieur van Typografische Bibliotheek Tetterode (in beheer bij UBA)

——————————————————————————– Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam

De bibliotheek van de KNAW in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam

De bibliotheek van de KNAW in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam

Toevoeging:  bibliotheek van Heimans en Thijsse-stichting in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan, Amsterdam

Interieur van bibliotheekzaal Heimans en Thijsse Stichting

Interieur van bibliotheekzaal Heimans en Thijsse Stichting

Buch

Interieurfoto van de voormalige Bibliotheca Didina et Pinguina van Boudewijn Büch , Keizersgracht 149 in Amsterdam

Het dodobotje dat Bodewijn Büch in Mauritius ontving bleek na onderzoek toch niet van deze uitgestorven vogelsoort  te zijn vaneen ander dier. Het is mogelijk permanent tentoonsgesteld in Teylers Museum te Haarlem 


Bibliotheek van Koning Stadhouder Willem III (1650-1702), Apeldoorn (Gelderland)

Museumbibliotheek in Paleis Het Loo

DELFT: museum Tetar van Even

Delft

woonkamer van de kunstenaar Tetar van Elven met bibliotheek  in Delft

Museum van Gijn, Dordrecht (Zuid-Holland)

Bibliotheek en studeerkamer in Museum Van Gijn, Dordrecht, in 1886-1889 ontworpen door Constantijn Muijsken in Hollandse Renaissancestijl.

Bibliotheek en studeerkamer in Museum Van Gijn, Dordrecht, in 1886-1889 ontworpen door Constantijn Muijsken in Hollandse Renaissancestijl.

Bibliotheekkamer in huis Simon van Gijn aan de Nieuwe Haven te Dordrecht (2019),.

Bladwijzer van Museum Simon van Gijn, gevestigd in twee monumentale panden aan de Nieuwe Haven te Dordrecht.

Bladwijzer van Museum Simon van Gijn, gevestigd in twee monumentale panden aan de Nieuwe Haven te Dordrecht.

bladwijzer bibliotheek van bevlogen verzamelaar Simon van Gijn, Dordrecht

Dordrecht1

Van Gijn was een groot verzamelaar van prenten en kaarten, bekend onder de naam Atlas van Gijn, aanwezig in het museum Huis van Gijn te Dordrecht

Openbare Bibliotheek Franeker (Friesland)

Exterieur van openbare bibliotheek Franeker

Leescafé in fraai gerestaureerde bibliotheek Franeker


De Handelingenkamer (bibliotheek) in het voormalige Ministerie van Justitie ‘s-Gravenhage (Zuid-Holland) / Parlementsbibliotheek en leeszaal

Minister-president Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) met de politici mgr. Nolens en Aalberse in de leeskamer van de Tweede Kamer (Katholieke Illustratie, 1953)

Drie parlementsleden van de christelijk-historische unie aan het werk in de bibliotheek van deTweede Kamer. Van links naar rechts mr. W.baron van der Feltz, Tj. Krol en J.de Ruiter. (Katholieke Illustratie, 1952)

Bibliotheek (Handelingenkamer), Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Kijkje in de in 1814 opgerichte bibliotheek, binnen het ministerie van Justitie gebouwd tussen 1876 en 1883. Ontwerp in neo-renaissancestijl van rijksbouwmeester C.H.Peters, een leerling van architect Cuypers, De zaal is 13 meter lang, 6 meter breed en 9 mater hoog. De bibliotheek geeft een aantal Chinese invloeden: de roodgroene aankleding, de handgreepjes in de vorm van drakenklauwen, de schubben in de dakkoepel en de drakenkopjes aan de balustraden.

Minister Opstelten poseert op 15 oktober 2012 in de bibliotheekzaal met de nieuwe presidenten van de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Voorste rij v.l.n.r. Leendert Verheij, mw. Robine de Lange-Tegelaar, Theo Simons, mw. Carla Eradus, Erik van den Emster (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak), minister Ivo Opstelten, mw. Marieke Koek, Reinier van Zutphen, mw.Christa Wiertz-Wezenbeck, Ronald Philippart. Achterste rij: Herco Uniken Venema, mw. Simone Roos (lid van de Raad), Daan Keur, Maarten van de Laarschot, Herman van der Meer, Joop Pot (lid van de Raad), Fred van der Winkel, Henk Naves, Evert van der Molen, Frits Bakker (lid van de Raad) en Peter Pulles.

Alle Nederlandse parlementsdocumenten bij elkaar (foto Menno Manheim)

Alle Nederlandse parlementsdocumenten bij elkaar (foto Menno Manheim)

Over de zogeheten Handelingenkamer aan het Plein is een uitvoerig artikel verschenen van mw.jkvr. Annelies Quarles van Ufford met foto’s door Martin Potjes, in: sociëteitsblad De Witte, 28e jaargang, nummer 3, september 20129, p. 58-63

Oud premier Jan peter Balkenende in de bibliotheek van de Tweede kamer (foto Roel Rozenburg, NRC)

Oud premier Jan Peter Balkenende in de bibliotheek van de Tweede kamer (foto Roel Rozenburg, NRC)

Haag

Uit: ‘Dertig in een dozijn; een selectie uit twaalf Metamorfoze 1997-2008. 2009.

Leeszaal Tweede Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof, ‘s-Gravenhage (Zuid-Holland)

De Eerste Kamer beschikt weliswaar over een eigen bibliotheek, maar de personeelsbezetting is niet van dien aard dat er een bibliothecaris af kan (Elsevier, 21 mei 2011)

De Eerste Kamer beschikt weliswaar over een eigen bibliotheek, maar de personeelsbezetting is niet van dien aard dat er een bibliothecaris af kan (Elsevier, 21 mei 2011)


Bibliotheek van Sociëteit De Witte, ‘s-Gravenhage (Zuid-Holland)

Bibliotheek van sociëteit de Witte in Den Haag

Leeszaal sociëteit de Witte

Bibliotheek van Sociëteit De Witte aan het Plein 24 in Den Haag op een afbeelding uit 1971 (foto Cees Hageman)

Bibliotheek van Sociëteit De Witte aan het Plein 24 in Den Haag op een afbeelding uit 1971 (foto Cees Hageman)

Stamppottendiner van de Open Jongerentafel van sociëteit de Witte in de bibliotheek

De leeszaal van ‘De Witte” is oorspronkelijk gebouwd in Jugendstil, later verbouwd in een aangepaste stijl met art-déco-elementen

De bibliotheek van sociëteit De Witte

Heren in de bibliotheek van De Witte in 2005 bij het 150-jarig bestaan

Bibliotheek Sociëteit De Witte gedigitaliseerd (uit: De Witte, 28e jaargang. nummer 1. maart 2019).

‘ Great Gatsby Tafel viert 5 jaar Atlassenkamer’ (De Witte’, 29e jaargang, nummer 1 maart 2020

————————————————————————–

Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek ‘s-Gravenhage (Zuid-Holland)

De stijlvolle boekenzaal uit 1851

Recente ansichtkaart, aangeboden door Boekenpost

————————————————————————–Bibliotheek van de Raad van State in ‘s-Gravenhage

De Raad van State is sinds 1982 gevestigd in een monumentaal gebouwencomplex aan de Kneuterdijk. Aan Merckx+Girod architecten is in 2001 gevraagd een renovatie op zich te nemen. De monumental kapconstructie van het voormalige woonhuis van raadpensionarus Johan van Oldenbarneveldt is in het zicht gebracht en biedt nu onderdak aan de bibliotheek van de Raad van State

De Raad van State is sinds 1982 gevestigd in een monumentaal gebouwencomplex aan de Kneuterdijk. Aan Merckx+Girod architecten is in 2001 gevraagd een renovatie op zich te nemen. De monumentale kapconstructie van het voormalige woonhuis van raadpensionaris Johan van Oldenbarneveldt is in het zicht gebracht en biedt nu onderdak aan de bibliotheek van de Raad van State , geleden aan de Kneuterdijk (Foto Villa d’Arte, nr.5 okober/november 2012) 

Bewaarboekenkast met de collectie boeken afkomstig van Gijsbert Karel van Hogendorp. de eerste vice-president van de Raad van State (1814-1816). in de bibliotheek van de Raad van State in Den Haag foto Martin Potjes bij een artikel ‘Raad van State, een verborgen bibliotheek onder eeuwenoude hanenbalken., door Annelies Quarles van Ufford (De Witte, 29e jaargang, nr.1 maart 2020) De totale collectie omvat 55.000 boekwerken over democratie, staatsrecht en openbaar bestuur. 

Drie christelijk-historische afgevaardigden gefotografeerd in de Parlementsbibliotheek Den Haag. Van links naar rechts; mr.W.baron van der Feltz, en de heren T.Krol en J.de Ruiter (Katholiele Illustratie, 1952)

————————————————————————————————-

Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief, ‘s-Gravenhage

Bibliottheek van het Koninklijk Huisarchief

Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief

DE bibliotheek gezien vanaf de galerij [Uit: B.Woelderink en M.Loonstra: Het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage, 1989]

De bibliotheek gezien vanaf de galerij [Uit: B.Woelderink en M.Loonstra: Het Koninklijk Huisarchief te ‘s-Gravenhage, 1989]

bieb

Illustraties. uit: ”Uit Koninklijk Bezit; honderd jaar Koninklijk Huisarchief”, 1996


Bibliotheek van Teylers Museum in Haarlem (Noord-Holland)

Teylers museum en bibliotheek

Ontwerp bibliotheekzaal door A.van der Steur jr., circa 1880

Teylers Bibliotheek met kastje boeken en memorabilia afkomstig van Boudewijn Büch

Bibliotheek Teylers Museum. Foto: Kees Hageman (2009)

Een hoekje van Teylers’ bibliotheekruimte. Foto Candida Hoefer, gespecialiseerd in het fotograferen van musea en bibliotheken.

Na een recente renovatie zijn ook de boeken in de Ovale Zaal weer goed zichtbaar

Op de omloop van de Ovale Zaal (in 1784 voltooid) bevindt zich de ganderij met 12 ingebouwde boekenkasten, waaronder deze bestemd voor encyclopedieën

Op de omloop van de Ovale Zaal (in 1784 voltooid) bevindt zich de ganderij met 12 ingebouwde boekenkasten, waaronder deze bestemd voor encyclopedieën

Teylers bibliotheek; door Candida Höfer

Koningin Máxima in Teylers Bibliotheek, 30-11-2021, rechts directeur mw. Marjan Scharloo uit Heemstede.

Boekenkast in Fundatiehuis Teylers Museum, juni 2010.


De (Stads)Bibliotheek Haarlem en omstreken (Noord-Holland) Kopergravure van de Oude Doelen door Romeyn de Hooghe, 1688 Kopergravure van de Oude Doelen door Romeyn de Hooghe uit 1688

De Oude Doelen uit 1562, 450 jaar oud, en tegenwoordig huisvesting van de bibliotheek

Bibliotheek van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem (Noord-Holland)

maat1.jpg

Groepsfoto op 11 december 1875 genomen in de bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, nadat Hendrik Lorentz was gepromoveerd aan de Hogeschool te Leiden op het proefschrift ‘Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht’.  Vooraan zittend van links naar rechts jhr.mr.J.W.G.Boreel van Hogelanden (latere burgemeester van Haarlem), jhr.mr.dr.Röell (commissaris der Koningin in Noord-Holland), mw.J.W.Leemhorst=Lorentz, mr.V.H.Rutgers, mw.A.C.Lorentz-Kaiser, prof.dr.H.A.Lorentz, mw.prof.dr.M.Curie, mw.dr.G.L.de Haas-Lorentz, mej.M.E.van Vollenhoven, dr.R.Lorentz (zoon van Hendrik Lorentz, vanaf 1925 tweede bibliothecaris HMW en na het samengaan van de bibliotheken in 1948 bibliothecaris van Teylers Stichting). Voorts 52=prof.dr.G.Holst, 51=jhr.mr.P.Teding van Berkhout, 50=prof.dr.B.van der Pol, 49=jhr.F.Teding van Berkhout, 48=dr.H.K.de Haas, 47=dr.F.G.Waller, 40=prof.dr.P.Th.L.Kan, 39=jhr.mr.dr.N.Ch.de Gijselaar, 38=prof.dr.Th.E.de Donder, 34=mej.dr.H.J.van Leeuwen, 33=prof.dr.H.Haga, 32= prof.dr.ALBERT EINSTEIN, 28=prof.dr.J.Perrin, 27=mr.M.Slingenberg, 25=prof.dr.P.Langevin, 23=prof.dr.P.Lasereff, 22=prof.dr.P.Zeeman, 19=prof.dr.P.Ehrenfest, 17=prof.dr.J.D.van der Waals, 16=prof.dr.M.Wolfke, 15=dr.A.C.van Rossem, 14=jhr.mr.D.E.van Lennep, 13=prof.dr.W.H.Keesom, 12=prof.dr.G.A.F.Molengraaff, 11=dr.C.A.Crommelin, 46=prof.dr.E.Henriot, 45=mr.H.C.Leemhorst, 44=prof.dr.dr.L.H.Siertsema, 43=Ch.Lefebure, 42=Dr.D.Schoute, 41=jhr.prof.dr.G.J.Elias, 37=prof.dr.A.S.Eddington, 36= prof.dr.J.van der Hoeve, 35=prof.dr.M.de Haas, 31= prof.dr.N.Bohr, 30= prof.dr.A.D.Fokker, 29=prof.dr.L.Brillouin, 26=prof.dr.J.E.Verschaffelt, 24=prof.dr.F.A.F.C.Went, 23=prof.dr.P.Lasereff, 20=prof.dr.J.Droste, 18=prof.dr.H.Bremekamp, Niet op de foto staan, maar wel bij het diner aanwezig: J.A.Fontein en mr.A.J.van Beeck Calkoen. Zes personen op de foto wonnen een Nobelprijs, namelijk Biels Bohr, Madame Curie (2 x,voor natuurkunde en scheikunde), Albert Einstein, H.A.Lorentz, J.D.van der Waals en P.Zeeman.

maat2

De personen op 11 december 1875 aanwezig in Haarlem (bron: Frits Berends. Verhalen rond een foto. Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 2014)

curie

Vergadering van de Commission Internationale de Coperation Intellectuelle (CICI)in een gebouw van de Volkenbond in Parijs met de  natuurgeleerden Curie, Lorentz en Einstein 

De bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem met oud-secretaris prof. dr.J.Bosscha. Uit: Zondagsblad van de Opr. Haarl. Courant, 1909

De bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem met oud-secretaris prof. dr.J.Bosscha. Uit: Zondagsblad van de Opr. Haarl. Courant, 1909

Begrafenis van professor dr. J.Bosscha (1831-1911 Heemstede), natuurkundige en hoogleraar theoretische mechanica, 19 april 2011 op algemene begraafplaats in Heemstede.

Begrafenis van professor dr. J.Bosscha (1831-1911 Heemstede), natuurkundige en hoogleraar theoretische mechanica, 19 april 2011 op algemene begraafplaats in Heemstede.

Gerestaureerde bibliotheekruimte in het Hodshon Huis aan het Spaarne

Rode Kamer; Bibliotheek. Uit: Het Huis Hodshon, zetel van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem (2000).

Rode Kamer; Bibliotheek. Uit: Het Huis Hodshon, zetel van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem (2000).

De bibliotheek in het Hodshon Huis.

In 2001 verscheen het boek: ‘Hodson Huis; bewoningsgeschiedenis en restauratie’ waarin hoofdstuk 4 is gewijd aan de bibliotheek.

Mediatheek College Hageveld, Heemstede (Noord-Holland)

Mediatheek voor scholieren onder de koepel van de voormalige kapel van het vroegere kleinseminarie

mediatheek.jpg

Tessa en Karlijn van der Hulst in de mediatheek van college Hageveld. Uit: Ode aan Heemstede, 2015 (Elianne Meijer)

18e eeuwse Rococo-seminariebibliotheek Rolduc, gemeente Kerkrade (Limburg)

Foto van rococo-bibliotheek in Rolduc

Foto van rococo-bibliotheek in Rolduc

Deel van bibliotheek Rolduc

Deel van bibliotheek Rolduc

17 augustus 2010 bezoek van prins Willem Alexander met mgr. Wiertz (links), bisschop van het bisdom Roermond, aan de historische abdijbibliotheek Rolduc

17 augustus 2010 bezoek van prins Willem Alexander met mgr. Wiertz (links), bisschop van het bisdom Roermond, aan de historische abdijbibliotheek Rolduc

Kroonprins tekent het gastenboek in de bibliotheek van Rolduc (foto Evers)

Kroonprins tekent het gastenboek in de bibliotheek van Rolduc (foto Evers)

Ex-wereldkampioen Garri Kasparov ontving 16 november 2012 de Martin Buber plaquette in de bibliotheek van Rolduc

Orlando festival Kerkrade (uit: Podium Zuiderlucht, augustus 2018)

Luchtfoto van seminarie Rolduc

Luchtfoto van seminarie Rolduc

Rococo-bibliotheek Rolduc


Bibliotheca Thysiana, Leiden (Zuid-Holland)

Thijsius

Portret van boekverzamelaar Johannes Thijsius (1622-1653) door Jan de Vos, in 1658 besteld door de curatoren en aangekocht voor 25 gulden

thijs2

Voorgevel van de Bibliotheca Thijsiana op Rapnburg 5, Leiden. Ontworpen door de Leidse stadsarchitect Arent van ‘Gravensande, en voltooid in 1655

IThijs4

Interieurvan de bibiotheca Thijsiana aan het begin van de 19deeeuw. Tekening van D.P.G.Humbert de Superville (Regionaal Archief Leiden)

Interieur van in 1653 bij testament gestichte bibliotheek door de jurist Joannes Thijsius

Interieur van in 1653 bij testament gestichte bibliotheek door de jurist Joannes Thysius (Jan Thys)

Vooraan de antieke boekenmolen in de Bibliotheca Thysiana Uit folder van de Vereniging Hendrick de Keyser: restauratie Bibliotheca Thysiana

Kopergravure met portret van Jacobus Thijsius, oudoom van Johannes Thijsius. Hij was hoogleraar geschiedenis in Leiden en o.a. bibliothecaris van de Duitse keurvorst Maurits van Hessen. Een deel van zijn privéboekerij ging na zijn verlijden naar Johannes Thijsius.

Kopergravure met portret van Jacobus Thysius (1560-1620) , oudoom van Johannes Thijsius. Hij was hoogleraar geschiedenis in Leiden en o.a. bibliothecaris van de Duitse keurvorst Maurits van Hessen. Een deel van zijn privéboekerij ging na zijn verlijden naar Johannes Thijsius.

De Bibliotheca Thijsiana op een tekening door Jacob Timmermans uit omstreeks 1788

De Bibliotheca Thijsiana op een tekening door Jacob Timmermans uit omstreeks 1788

Thijsiana

Najaar 2017 verschijnt een boek bij uitgeverij Verloren over het archief van de Bibliotheca Thijsiana

De historische boekenmolen (ook aangeduid als boekenwiel) in de Bibliotheca Thijsiana te Leiden.

==========


Bibliotheek van het Canisius College in Nijmegen (Gelderland) 

Interieurfoto van bibliotheek in het Canisiuscollege te Nijmegen

Leeszaal-bibliotheek Canisiuscollege Nijmegen

canisius

Bibliotheek van vm. Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen


Rookkamer-bibliotheek familie Kröller Müller in Jachthuis Sint Hubertus, Otterlo (Gelderland) Openbare bibliotheek Roosendaal: huis Emile van Loon

Leeszaal in bibliotheek Roosendaal (Rijksmonment nr. 517275)

Leeszaal in bibliotheek Roosendaal (Rijksmonument nr. 517275)

Stijlkamer in monumentale bibliotheek van het Geldmuseum, Utrecht                ——————————————————————————- Astronomiebibliotheek, Rijkuniversiteit Utrecht

In de astronomie-bibliotheek zijn ook historische instrumenten uitgestald (foto Erik)

In de astronomie-bibliotheek zijn ook historische instrumenten uitgestald (foto Erik)

————————————————————————————————-

Universiteitsbibliotheek Utrecht in de binnenstad

Zoals de bibliotheekzaal was in het voormalige paleis van koning Lodewijk Napoleon

Kapel (kleine bibliotheekzaal) op een afbeelding uit 1836 van het vroeger paleis van koning Lodewijk Napoleon in gebruik bij de universiteitsbibliotheek sinds 1820

Kapel (kleine bibliotheekzaal) op een afbeelding uit 1836 van het vroeger paleis van koning Lodewijk Napoleon in gebruik bij de universiteitsbibliotheek sinds 1820

Spotprent op de situatie bij de ub Utrecht omstreeks 1856 in de grote bibliotheekzaal

Spotprent op de situatie bij de ub Utrecht omstreeks 1856 in de grote bibliotheekzaal

Boven en onder: Universiteitsbibliotheek in de Binnenstad Utrecht, thans met de collecties Geesteswetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Provincie Utrecht)

Ansichtkaart van het complex Wittevrouwenstraat van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Te onderscheiden zijn: de kapel en de balzaal (in gebruik sinds 1820) en de poortgebouwen (in gebruik sinds 19160) van het voormalige paleis van koning Lodewijk Napoleon (linker- en rechterzijde op de foto) alsmede het L-vormige bibliotheekgebouw van 1909 (linker- en onderzijde) en het paviljoen van 1975 op de binnenplaats.

Ansichtkaart van het complex Wittevrouwenstraat van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Te onderscheiden zijn: de kapel en de balzaal (in gebruik sinds 1820) en de poortgebouwen (in gebruik sinds 19160) van het voormalige paleis van koning Lodewijk Napoleon (linker- en rechterzijde op de foto) alsmede het L-vormige bibliotheekgebouw van 1909 (linker- en onderzijde) en het paviljoen van 1975 op de binnenplaats.

Zoals het nu is anno 2012 Zoals het nu is, anno 2012 UB Utrecht

In 2013 verscheen een boek over de nieuwbouw: 'The University Library in the Academic World'., een uitgave van Grosveld van der Velde ism met DHV. Bovenstaand een foto van het boekendepot vanuit de binnentuin

In 2013 verscheen een boek over de nieuwbouw: ‘The University Library in the Academic World’., een uitgave van Grosveld van der Velde ism met DHV. Bovenstaand een foto van het boekendepot vanuit de binnentuin

Nog een fotyo uit hret in 2013 verschenen boek met een afbeelding van de leeszaal, oorspronkelijk gebouwd als kapel.

Nog een foto uit hret in 2013 verschenen boek met een afbeelding van de leeszaal, oorspronkelijk gebouwd als kapel.

—————————— Bibliotheek in Kasteel Amerongen, gemeente Utrechtse Heuvelrug —————————————————————————————- Bibliotheek in Kasteel ‘De Haar’, Haarzuilens, gemeente Vleuten-De Meern (Provincie Utrecht) ———————————————————————————– Voormalige kloosterbibliotheek Wittem (gemeente Gulpen-Wittem), Limburg

Bibliothek van het klooster der paters Redemptoristen in Wittem (foto Wiel van der Randen, 1936/nbd-biblion 2009)

Bibliotheek van het klooster der paters Redemptoristen in Wittem (foto Wiel van der Randen, 1936/nbd-biblion 2009)

Ansicht met interieur van de oude kloosterbibliotheek Wittem uit 1936

Ansichtkaart met interieur van de oude kloosterbibliotheek Wittem uit 1936

Kloosterbibliotheek Wittem

Kloosterbibliotheek Wittem

Het bibliotheekgebouw in Wittem dateert uit 1892 en groeide uit tot circa 80.000 banden. Ongeveer 40.000 (oude) boeken verhuisden naar de Universiteit van Nijmegen. 40.00 andere boeken vormen tegenwoordige het decom van de bibliotheekzaal die wordt gebruikt voor tentoonstellingen, studiedagen,lezingen cursussen, symposia e.d.

De door paters Redemptoristen gebouwde bibliotheekzaal in Wittem dateert uit 1892 en de collectie groeide uit tot circa 80.000 banden. Ongeveer 40.000 (oude) boeken verhuisden naar de Universiteit van Nijmegen. Zo’n 40.000 andere boeken vormen tegenwoordige het decor van de kloosterbibliotheek die wordt gebruikt voor tentoonstellingen, studiedagen,lezingen cursussen, symposia e.d.

November 2013 zijn circa 5.000 boeken waarvoor geen ruimte was in de bibliotheekzaal van Wittem verkocht waarvoor grote belangstelling bestond

November 2013 zijn circa 5.000 boeken waarvoor geen ruimte was in de bibliotheekzaal van Wittem verkocht waarvoor grote belangstelling bestond

Trouwfoto in kloosterbibliotheek Wittem (Ajurlie fotografie)

Politicus en Gouverneur in Limburg Emile Roemer in het programma Kloostergasten bij de paters Redemptoristen in Wittem (VPROgids, 18 september 2022)

———————————————————————————-

Openbare Bibliotheek Zutphen (Provincie Overijssel)

Nog gehuisvest in de vroegere Broederenkerk

Librije in Zutphen (Overijssel)

Librije bij de Walburgskerk uit 1564 met boeken aan de ketting op lessenaars

Zie ook: The 35 Most Amazing Libraries in the world:  http://www.thebestcolleges.org/amazing-libraries/