not

Schilderij van de Notarius Publicus

De notaris in woord en beeld. Amsterdam/Zwolle, 2013. Op het stofomslag is de loketkast afgebeeld van en Friese notaris, die de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in bruikleen heeft van het Fries Museum in Leeuwarden. Daan Meijer publiceerde een artikel ‘De verbeelding van het notariaat’ in”De Boekenwereld, 30, nr.2, 2014, p.74-77.

notaris1

De Notaris op een gravure van Caspar Luyken, 1698

 

notaris Wernerus Köhne (1725-1788) uit Haarlem met zijn knecht (Rijksmuseum)

 

notaris2

In Haarlem verschenen leerboek van Johannes Gael, uitgegeven door Vincent Casteleyn.

De veelzijdige Dirk Volckertszoon Coornhert (1522-1590) die het grootste deel van zijn leven in Haarlem woonde was behalve een geleerd humanist, wijsgeer, pedagoog, secretaris, drukker, graveur en uitgever ook notaris in de Spaarnestad

notaris3

Vers op de notaris

 

 

Bos

Stichting mr.W.N.G.van den Bos, opgericht in restaurant van landgoed Groenendaal Heemstede (de Heemsteder, 12-3-2003)

 

Hayze.jpg

 

 

NOTARISSEN  IN HEEMSTEDE VANAF 1640

SK-A-1341

              Jan Woutersz. Stap, circa 1629, kantoor van de notaris (Rijksmuseum Amsterdam)

In een 17e eeuws notariskantoor

In een 17e eeuws notariskantoor

Een notaris in zin kantoor. Schilderij door Job Berckheyde uit 1672.

Een notaris in zin kantoor. Schilderij door Job Berckheyde uit 1672.

Francknotaris

 

Notariskantoor in Leeuwarden (Fries  Museum Leeuwarden). Schilderij vervaardigd in opdracht van Reinier Buysing door Christoffel Frederik Franck (1755-1816), die zich in 1806 op de Glip in Heemstede op de grens van Bennebroek vestigde. Op bovenstaand doek zijn 5 personen afgebeeld, onder wie koopman Reinier Buijsing (1743-1821) met schrijfveer in de hand, tevens lid van de vroedschap van Leeuwarden en diaken in de Hervormde Kerk. Nader onderzoek door O.Kuipers in het Tresoar (Rijksarchief Friesland) heeft uitgewezen dat koopman Reinier Buysing formeel nimmer notaris was, in tegenstelling tot diens kleinzoon Reinder Buijsing.  

Afbeelding van een notaris uit omstreeks 1830

Afbeelding van een notaris uit omstreeks 1830

notaris

Een notaris spreekt een weduwe over haar grote verlies en zij denkt aan haar nieuwe fortuin. Litho uit ‘Le Charivari’, circa 1840 (Uit: De verbeelding van het notariaat, in: DE Boekenwereld, 30,nr.2, 2014)

 

notaris

Vooromslag van bibliofiele uitgave: ‘De dood van de oud-notaris door F.A.H.Schlüter. Groning, Wolters-Noordhoff, 1978

notaris2

Vooromslag van het boek ‘De notaris in woord en beeld’. Amsterdam,/Zwolle, 2013. Afgebeeld is de loketkast van een Friese notaris, in bruikleen bij het Fries Museum te Leeuwarden)

 

1640 – 1654      Cornelis Buys  (1) Omstreeks deze tijd waren (ook) in het ambacht als notaris werkzaam o.a. Jacob Schouten Willem Kittesteyn, Cornelis Vliet en Sebastiaan van der Riet 1654                 Johannes van der Burgh (tevens secretaris van het Huis te Heemstede) 1656  –              Cornelis van Rijp 1660 –               Johannes Geraeds (2) 1662 –               Johannes van Hooven (2 idem) 1664 –               Jacob van der Camer (2 idem) 1669 –                Herman Crillarts (2 idem) 1670 –                Alexander Kervel en Aarnoud Verbeek (2 idem) 1692  – 1713       Johan van der Poel 1713 – 1727       Tamis de Jongh 1727 – 1747       Cornelis de Jongh (3) 1747 – 1755       Jan Reeland (4) 1708-1755

Getekend portret van mr.Jan Reeland uit 1737 van Frans Decker. Hij was schout van Heemstede en verder notaris, heraldicus, penningkundige en regent van het Proveniershuis (NHA)

Getekend portret van mr.Jan Reeland uit 1737 van Frans Decker. Hij was schout van Heemstede en verder notaris, heraldicus, penningkundige en regent van het Proveniershuis (NHA)

De regenten van het Grote Proveniershuis Haarlem. Schilderij van Frans Decker uit 1738. Zittend van links naar rechts: C.A.van Sypersteyn, A.de Bruyn, Jacobus Barnaart, M.Kuyts en Jan Reeland (1738-1755, schout van Heemstede van 1747-1755. (Staande mogelijk de secretaris. Frans Hals Museum).

De regenten van het Grote Proveniershuis Haarlem. Schilderij van Frans Decker uit 1738. Zittend van links naar rechts: C.A.van Sypersteyn, A.de Bruyn, Jacobus Barnaart, M.Kuyts en Jan Reeland (1738-1755, schout van Heemstede van 1747-1755. Tevens notaris. Staande mogelijk de secretaris. ( Frans Hals Museum).

Reeland

Beschrijving van het groepsportret  van de regenten [en van de regentessen van het St.Elisabeths Gasthuis] door Alexander de Bruin, in: ‘Hoogtepunten uit de collectie van het Elisabeth van Thüringenfonds’

Cornelis van Meekeren 1768 – 1800       Willem Dolleman 1813 – 1837

Sinds december 1853 was de heer Dirk Wolters in Heemstede werkzaam als kandidaat-notaris, gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger – als zodanig vermeld in het boek ‘Heemstede’ van H.H.B.Binnewiertz (1854).

1810-1837 W.H.Gerlings (5)

1837 – 1870       Jan Dolleman

Portret van J.Dolleman, die toen hij in 1849 moest kiezen het notariaat prefereerde boven het burgemeesterschap

Mw. Johanna ElisabethPhilippina Dolleman-Kleine (1892-1966), echtgenote van notaris Jan Dolleman Jr.

Mw. Johanna Elisabeth Philippina Dolleman-Kleine (1892-1966), echtgenote van notaris Jan Dolleman Jr.

ddd_010263279_mpeg21_p002_image

Verlening van eervol ontslag aan J.Dolleman als notaris in Heemstede en benoeming per 1 september 1871 van F.H.Dolleman (daarvoor kandidaat-notaris) binnen het arrondissement Haarlem met als standplaats Heemstede (De Tijd, 8-8-1971)

1871 – 1885      F.H.Dolleman

Oude prentbriefkaart uit omstreeks 1900 met rechts de villa 't Nieuw Klooster, notarishuis van de familie F. Dóllemab.

Oude prentbriefkaart uit omstreeks 1900 met rechts de villa ’t Nieuw Klooster, notarishuis van de familie F. Dólleman.

1885 – 1898      W.H. Smit  (6)

Heemstede beschikte in de jaren rond 1900 over een burgersociëteit waarvan notabele ingezetenen lid waren. Men kwam bij elkaar in etablissement 'GHet Wapen van Heemstede'. Op deze foto zit derde van links burgemeester J/Ph. Dolleman en rechts van hem notaris mr.W.H.Smit

Heemstede beschikte in de jaren rond 1900 over een burgersociëteit ofwel herensociëteit waarvan notabele ingezetenen lid waren. Men kwam bij elkaar in etablissement ‘Het Wapen van Heemstede’. Op deze foto uit omstreeks 1890 gemaakt tijdens een uitstapje naar Apeldoorn zit derde van links burgemeester J.Ph. Dolleman en rechts van hem notaris mr.W.H.SMIT.  Zittend v.l.n.r. J.van den Berg (landbouwer), J.Roest (loodgieter), J.Ph.Dolleman (burgemeester), mr.W.H.Smit (notaris), D.Frick (zonder beroep). Staand v.l.n.r.: G.L.C.v.Hees (gepensioneerd kolonel), A.v.d.Linden (landbouwer), W.A.van Amstel (aannemer), H.H.Höcker (molenaar), A.de Wilde (tuinbaas), L.Peeperkorn, M.Vester (metselaar), Kamman, H.Tibbe (schilder), Reydon (bloemist), W.H.Hirdes (smid) en L.Zieren (metselaar)

Op bovenstaande foto van de Heerensociëteit – een soort voorloper van de Rotary – uit 1890 bij een bezoek aan Apeldoorn zien we zittend v.l.n.r.: J.v.d. Berg (Landbouwer), J.Roest (loodgieter), mr.W.H.Smit (notaris), D.Frick (zonder beroep). Staand v.l.n.r.: G.L.C.F.Hees (gepensioneerd kolonel), A.van der Linden (landbouwer), W.A.van Amstel (aannemer), H.H.Höcker (molenaar), A.de Wilde (tuinbaas), L.Peeperkorn (wasserijtelg), M.Vester (metselaar), Kamman, A.Tibbe (huisschilder) Reydon (bloemist), W.H.Hirdes (smid) en L.Zieren (metselaar).

1898 – 1925      C.J.Boerlage  (7)

Bericht over notaris mr.C.J.Boerlage in Haarlemsch Dagblad van 26 november 1898

Bericht over notaris mr.C.J.Boerlage in Haarlemsch Dagblad van 26 november 1898

Scan0149

Jubileum van notaris Boerlage. Uit: De Tijd, 26-11-1923

Jubileum van notaris C.J. Boerlage. Uit: De Tijd, 26-11-1923

Op 24 april 1925 is mr.C.J.Boerlage bij koninklijk besluit eervol ontslagen. Korte tijd later berichtte o.a. de Telegraaf op 21 juli 1925 zijn overlijden op 74-jarige leeftijd

Op 24 april 1925 is mr.C.J.Boerlage bij koninklijk besluit eervol ontslagen. Korte tijd later berichtte o.a. de Telegraaf op 21 juli 1925 zijn overlijden op 74-jarige leeftijd

1925 – 1953      J.A.de la Hayze  (8)

Portret van mr. J.A.de la Hayze

In de Raadhuisstraat stonden naast het raadhuis twee dubbele witgepleisterde villa's, links op deze ansichtkaart Op nummer 15 woonde de gepensioneerde kapitein en paardenarts G.W.van der Wal en vervolgens notaris mr. J.A.de la Hayze

In de Raadhuisstraat stonden naast het raadhuis twee dubbele witgepleisterde villa’s, links op deze ansichtkaart Op nummer 15 woonde de gepensioneerde kapitein en paardenarts G.W.van der Wal en vervolgens notaris mr. J.A.de la Hayze

Advertentie ui de Heemsteder, 1934. Notaris mr. J.A.de la Hayze was gevestigd op het adres Raadhuisplen 15

Advertentie uit de Heemsteder, 1934. Notaris mr. J.A.de la Hayze was toen nog gevestigd op het adres Raadhuisplein 13, maar verhuisde in dat jaar naar de Van Merlenlaan.

Van 1916 tot 1949 was jonkheer J.P.W.van Doorn burgemeester van Heemstede. In 1928 is zijn koperen ambtsjubileum gevierd en is deze 'staatsiefoto' gemaakt. Zijn echtgenote was hierbij afwezig. In 1917 was zij bij het leren van schaatsen aan haar kinderen op het ijs ten val gekomen en liep daarbij ongeneeslijk rugletsel op. Tot aan haar overlijden 20 jaar later was zij aan het ziekbed gekluisterd. Op de eerste rij zijn gezeten v.l.n.r. de heer Van Rees (schoonvader van de burgemeester), burgemeester Van Doorn en zijn broer mr. U.C.van Doorn,

Van 1916 tot 1949 was jonkheer J.P.W.van Doorn burgemeester van Heemstede. In 1928 is zijn koperen ambtsjubileum gevierd en is deze ‘staatsiefoto’ gemaakt. Op de eerste rij staande achter de jubilaris zien mr. J.de la Hayze (met bril) staande iets achter tussen links wethouder A.van de Poll en rechts wethouder dr.E.A.M.Droog.

1953  – 1972      A.W.Voors (9) 1939 – 1959

Benoeming van A.W.Voors als notaris. Uit: Haarlem’s Dagblad, 5-10-1953)

 

diacones

10 mei 1974 opende prinses Beatrix het nieuwe Diaconessenhuis in Heemstede. Rechts van haar voorzitter A.W.Voors en burgemeester W.H.D.Quarles van Ufford

Overlijden A.W.Voors (NRC Handelsblad, 13-11-1991)

M.E.A. van Oppen   (10) 1939 – 1959

benoeming van M.E.A.van Oppen als notaris in Heemstede (Algemeen Handelsblad, 18-3-1939)

 

R.A.P.Roozen (11) 1971-

Benoeming van R.A.P.Roozen als notaris in Heemstede en eervol ontslag van M.van Oppen (De Tijd De Maasbode, 9-3-1959)

M.J.V.Kloeck,  komende uit Beverwijk.  Gevestigd Zandvoorter Allee 1. In 1995 opgevolgd door mr. J.C.L.Kloeck i.s.m. R.Einarson. Thans: 1) Jager, Stuyt en Einarson (Leidsevaartweg) en 2) Berckenrode (J.C.Kloeck), Havenstraat Heemstede.

Kloeck

Overlijdensbericht mr. M.J.V. Kloeck (Haarlems Dagblad, 8-11-1998) en In Memoriam (de Heemsteder, 23-12-1998)

Fraudeonderzoek notaris Heemstede (Haarlems Dagblad van 12-7-2008)

Rectificatie in de Heemsteder van 23 juli 2008

Bekend notaris in Haarlem e.o. was drs. Jan Brants, woonachtig in Heemstede. Met Godfried Bomans en Jan Leffelaar behoorde hij tot de oprichters van sociëteit Teisterbant, in de Bilderijkzaal van Brinkmann Haarlem. Op bovenstaande foto van de oprichtingsvergadering, 16 augustus 1949, zit hij vooraan links van president Godfried Bomans

Bekend notaris in Haarlem e.o. was drs. Jan Brants, woonachtig in Heemstede. Met Godfried Bomans en Piet Leffelaar behoorde hij tot de oprichters van sociëteit Teisterbant, in de Bilderijkzaal van Brinkmann Haarlem. Op bovenstaande foto van de oprichtingsvergadering, 16 augustus 1949, zit hij vooraan links van president Godfried Bomans

De villa op de hoek Zandvoorterallee en Zandvoortselaan waar Kloeck & Einarson waren gehuisvest voor verhuizing naar kantorencomplex 'Kennemerhaghe' aan de Leidsevaartweg.

De villa op de hoek Zandvoorter Allee en Zandvoortselaan waar notariskantoor Kloeck & Einarson was gehuisvest voor verhuizing naar kantorencomplex ‘Kennemerhaghe’ aan de Leidsevaart. Thans wordt het pand verbouwd door KPG architecten.

Kloeck1

Koninklijke onderscheiding voor notaris mr.M.J.V.Kloeck (de Heemsteder, 23-1-1997)

Kloeck2

Burgemeester Van den Broek reikt onderscheiding uit aan notaris M.J.V.Kloeck (Het Weelblad van Heemstede, 23 januari 1997)

 

 

In 2013 is als uitvloeisel van de vastgoedfraude Klimop notaris J.C.Kloeck [sinds 1-1–2008 werkend onder de naam van notariskantoor Berckenrode] door de Kamer van Toezicht over de notarissen uit het ambt gezet. Einarson voert na een fusie per 1-1-2012 praktijk onder de naam Jager Stuijt & Einarson Notarissen, gevestigd op het adres Leidsevaart 99 in Heemstede. 1972 – 1999.

Scan1333

Bericht uit het Haarlems Dagblad van 19 november 2015.

notaris

   (Uit: Haarlems Dagblad, 14 mei 2016)

Notaris J.Bakker, woonachtig in Heemstede, oud-notaris van Allen & Overy is in mei 2015 door het Amsterdamse gerechtshof uit het ambt gezet. Een artikel over de reden hiervan is door Kees van der Linden gepubliceerd in het Haarlems Dagblad van 18 mei 2015.

H.H.(Herbert) Kleine is opgevolgd door mr.E.H. (Edzo) Huisman (12)

Advertentie van notariskantoor Van Merlenlaan 19 Heemstede uit 1998

Advertentie van notariskantoor Van Merlenlaan 19 Heemstede uit 1998

De (historische) notariële archieven zijn raadpleegbaar in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Ook o.a. Hendrik ten Broek (eigenaar Overlaan), Jacob Scholting (het Oude Slot), Joannes Commelin (buitenhuis Camplaan) e.a. waren in de 19e eeuw notaris, echter in Haarlem of Amsterdam. Tot de Franse Tijd werd notarissen geadmitteerd door de ambachtsheer van Heemstede. De personen te beginnen met Johan vander Poel in 1692 waren tevens schout/burgemeester. Terwijl Jan Dolleman burgemeester en notaris was vervulde zijn broer Willem Antonie Dolleman de functie van secretaris en gemeenteontvanger. Bij wet van 9 juli 1842 is een reglement uitgevaardigd, dat in plattelandsgemeenten een van rijkswege ongewenst geachte combinatie van burgemeester en notaris onmogelijk maakte. Wèl kon voor bestaande situaties dispensatie worden verleend, wat in 1843 is geschied.  Bij herbenoeming van burgemeester Dolleman in 1849 kwam de dubbelfunctie wederom ter sprake. De Gouverneur van de Provincie vroeg de gemeenteraad hoe men hier in Heemstede tegenover stond. De gemeenteraad van Heemstede liet in afwezigheid van de burgemeester aan het provinciaal bestuur weten dat notaris Dolleman wat hen betreft zou kunnen aanblijven. De provincie meende echter dat een keuze voor de ene dan wel andere functie moest worden gemaakt. Omdat het ambt van burgemeester een slecht betaalde (ere)baan was koos J.Dolleman voor financiële zekerheid en legde hij zijn functie als burgemeester neer per 1 januari 1850. Al op 3 januari is toen mr.M.S.F.de Moraaz Imans uit Haarlem benoemd, op 8 januari aan de gemeenteraad gemeld, en op 14 januari vond zijn installatie plaats. Dolleman bleef notaris en is als zodanig opgevolgd door zijn zoon Fredrik Hendrik Dolleman (1840-1916).

Noten

(1) Tevens werkzaam als secretaris van Huis (Oude Slot) en Ambacht. Omstreeks 1644 deed zich een conflict voor omdat zich personen als notaris in het ambacht vestigden met toestemming van de Baljuw van Kennemerland, echter zonder hiervoor een vergunning bij de ambachtsheer te hebben aangevraagd. In 1660 is dit (oude) recht van consent door de Heren van Heemstede in hun ambacht in een regeling nogmaals vastgelegd. In 1654 is een verordening vastgesteld in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland, ondertekend door Gerard van Pauw als Heer van Heemstede (zie bijlage)

(2) Residerende in Haarlem, maar kreeg toestemming de functie van notaris ook in Heemstede uit te oefenen

(3) Tames de Jongh was een zoon van Johan (Jan) de Jongh.

(4) Zoon van Petrus Reeland (in 1714 overleden, was o.a. schepen in Haarlem). Mr. Jan Reeland promoveerde in 1730 aan de Universiteit van Leiden: Dissertation juridica inauguralis, ad L.XIV # 3.de muneribus et honoribus [door Joannes Relandus].  Hij was van 1744 tot 1755 schout en secretaris van Heemstede tevens Rietwijk en Rietwijkeroord en overleed op het Slot te Heemstede nop 47-jarige leeftijd aan een beroerte. Hij was een verzamelaar van boeken, prenten kaarten, munten, heraldische wapens etc. Ook een beoefenaar van genealogie en de penningkunde. Hij schreef enige gedichten. Na zijn door is deze collectie in mei 1756  Haarlem geveild. Catalogus:  Bibl. J.Relandi ofte Register van eene uytmuntende verzameling Boeken- prenten en Kaartwerken, portraiten en manuscripten. Een beknopte biografie is opgenomen in het biografisch woordenboek van Van der Aa.

(5) Op 12 augustus 1837 deed Gerlings een verzoek om eervol ontslag als notaris. De procureur-generaal schreef: “De suppliant staat als bijzonder persoon geenszins ter goeder naam en faam, ofschoon hij als notaris gene reden tot klachten schijn te hebben gegeven.” Hij is per 1 januari 1838 niet als burgemeester van Heemstede en Bennebroek herbenoemd vanwege bandeloos gedrag en gaf zijn broer Cornelis en diens zoon Cornelis Gerlings jr., allebei notaris in Haarlem, een volmacht om de zaken ten aanzien van zijn bezittingen in Bennebroek waar te nemen.In 1843, 1 jaar voor zijn overlijden, verkocht hij de hofsteden Middendorp en Duinzicht aan zijn broer Cornelis Gerlings voor ƒ 17.500,-.

Gerlings

Nadat W.H.Gerlings met ingang van 1 januari 1938 door de minister van binnenlandse zaken niet werd herbenoemd als burgemeester verhuisde hij naar Leerdam. Op 17 november 1844 is hij in Gorinchem overleden (Opr.Haerlemsche Courant, 21-11-1844)

Scan1621

Foto van ‘eerste steen’ in 1887 gelegd door N.E.J.Smit, dochter van notaris W.H.Smit, Kerklaan 111  Heemstede.  Na verhuizing in 1896 bewoond door de in dat jaar gepensioneerde-resident van Djokjakarta J.Mullemeister. (die eerder kort op het adres Nieuwe Gracht 45 woonde), in 1926 overleed hij tijdens een verblijf in Nice. [steen in bezit van HVHB].

djokjakarta1

Het grote huis Djokjakarta, in 1887 gebouwd in opdracht van notaris W.H.Smit, Kerklaan 111. Ontworpen door architect Johannes Wolbers. Na het overlijden van de heer Smit in 1896 bewoond door Jan Müllemeister, oud-resident van Djokjakarta die de villa dan ook ‘Djokjakarata;’ noemde. Na 1930 gesloopt.

 

(6) Op 15 juli 1896 op 46-jarige leeftijd overleden. Het Haarlems’ Dagblad berichtte: Na eene langdurige slepende ziekte overleed hedenmorgen de heer mr.W.H.Smit, notaris te Heemstede, tevens penningmeester van de Haarlemmermeerpolder, bij een ieder ten zeerste bemind om zijn humaniteit en degelijk karakter, zoodat niet alleen zijn naaste omgeving, maar de geheele gemeente tot ver in den omtrek het gemis zullen voelen. Den 26en Juni 1875 promoveerde de heer Smit te Leiden tot doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, na verdediging van Stellingen, waarna hij zich te Haarlem als advocaat en tot penningmeester van de Haarlemmermeerpolder werd benoemde. Het radicaal van candidaat-notaris bezittende werd hij den 30en Juli 1885 tot notaris te Heemstede benoemd, alwaar hij de algemeene achting genoot en zich in een uitgebreide practijk mocht verheugen.”

De Meerlhorst, in 1904 gebouwd voor mr.C.J.Boerlage als notarishuis

In 1881 is de Van Merlenlaan, aanvankelijk een breed pad, aangelegd en in 1904 is hier de eerste villa 'de Meerlhorst' gebouwd als notarishuis voor mr.C.J.Boerlage. Hier op een kaart circa 1920 uitgegeven door Nauta in Velsen

In 1881 is de Van Merlenlaan, aanvankelijk een breed pad, aangelegd en in 1904 is hier de eerste villa ‘de Meerlhorst’ gebouwd als notarishuis voor mr.C.J.Boerlage. Hier op een kaart circa 1920 uitgegeven door Nauta in Velsen

Oorspronkelijk notarishuis De Meerlhorst vanuit de Vrijheidslaan geschilderd door G.H.Jansen

Na het overlijden van mevrouw A. Boerlage-de Hoop Scheffer in 1937 is de Meerlhorst door de gemeente aangekocht. Omdat het raadhuis te klein was geworden zijn hier verscheidene afdelingen ondergebracht, zoals sociale zaken, sportzaken, de ontvanger, controle financiën en een hulpbode. Tijdens de oorlogsperiode was hier tevens tot 1947 het centraal distributiekantoor gehuisvest. In 1948 betrok de toen gestichte gemeentelijke openbare bibliotheek de villa en nadien zijn uitbreidingen gerealiseerd aan de oostzijde (jeugdbibliotheek) en zuidzijde van het gebouw (voor boekenopslag, binderij e.d.). Vanwege expansie begin jaren 70 van de vorige eeuw zijn plannen gemaakt voor verdere uitbreiding van de bibliotheek aan de achterzijde waartegen bewoners van de Burghave bezwaar maakten, waarna verhuizing plaatshad naar een doelmatiger en leegstaand kantoorpand aan de Kerklaan. De Meerlhorst kreeg een nieuwe bestemming voor kleinschalige, zelfstandige bewoning, beheerd door een woningbouwcorporatie in het kader van sociale woningbouw. De Meerlhorst is inpandig verbouwd tot 17 appartementen. Pas in 1984 heeft de gemeente Heemstede de Meerlhorst verkocht aan de rechtsvoorganger van Elan Wonen voor een bedrag van 1.376.663 euro. In het provinciale Monumenten Project (MIP) in 1991 is het pand summier beschreven [accessienummer 0007509] met als motivatie voor opname: ‘Van belang vanwege de stedenbouwkundige situering, als onderdeel van de laat 19e en vroeg 20ste eeuwse villa-ontwikkeling langs de Van Merlenlaan.’  Bescherming als gemeentelijk monument bleef uit, in tegenstelling tot omliggende panden Van Merlenlaan 1 en 3, 5, 7 naast nummer 4/4a als provinciaal monument. 6 mei 1914 heeft Elan Wonen in een schrijven aan het gemeentebestuur bericht ‘Paviljoen De Meerlhorst’ aan derden te willen vervreemden. De particuliere organisatie ‘Nova Zembla Zorg en Thuiszorg B.V.’ die in Oegstgeest als twee zorgvilla’s voor 38 senioren exploiteert wil op de plaats van de huidige villa aan de Van Merlenlaan een nieuwe zorgvilla bouwen, waarvoor door architectenbureau Vos Hoffer VdHaar in Oegstgeest een ontwerp laten maken. Daarbij is rekening gehouden met de vormgeving van de dit jaar precies één eeuw bestaande villa de Meerlhorst.

Achterzijde van de Meerlhorst met aanbouw uit de bibliotheekperiode (foto 1998)

Achterzijde van de Meerlhorst met aanbouw uit de bibliotheekperiode (foto 1998)

Vooraanzicht van de Meerlhorst, maart 2015. De benaming is al onzichtbaar gemaakt.

Vooraanzicht van de Meerlhorst, maart 2015. De benaming is al onzichtbaar gemaakt.

Op 23 juni is gestart met de afbraak van het vroegere notarishuis 'de Meerlhorst', een klus die ongeveer een week in beslag zal nemen. Het pand uit 1903 maakt plaats voor een nieuwe zorgvilla ten beoeve van 16 ouderen en zal worden geëexploiteerd door zorgaanbieder Nova Zembla uit Oegstgeest. Op deze foto van 25 juni 2015 is sloopbedrijf K.de Wit aan het werk.

Op 23 juni is gestart met de afbraak van het vroegere notarishuis ‘de Meerlhorst’, een klus die ongeveer een week in beslag zal nemen. Het pand uit 1904, het eerste aan de Vsan Merlenlaan,  maakt plaats voor een nieuwe zorgvilla ten beoeve van 16 ouderen en zal worden geëexploiteerd door zorgaanbieder Nova Zembla uit Oegstgeest. Op deze foto van 25 juni 2015 is sloopbedrijf K.de Wit aan het werk.

Nog een foto van de sloop aan de achterzijde van gebouw 'de Meerlhorst' (25 juni 2015). Toen ik in 1972 werd benoemd als directeur van de bibliotheek en nog geen huisvesting had heb ik hier nog op zolder geslapen tussen de magazijnboeken en bewaarde jaargangen van de Heemsteedse Courant

Nog een foto van de sloop aan de achterzijde van gebouw ‘de Meerlhorst’ (25 juni 2015). Toen ik in 1972 werd benoemd als directeur van de bibliotheek en nog geen huisvesting had heb ik hier nog op zolder geslapen tussen de magazijnboeken en bewaarde jaargangen van de Heemsteedse Courant

11 september 2015 zijn in de palen in de grond geslagen voor een nieuwe 'Meerlhorst', nu een pand met 17 studio's bedoeld voor senioren die veel zorg behoeven; een initiatief van de organisatie 'Nova Zembla' in Oegstgeest.

11 september 2015 zijn in de palen in de grond geslagen voor een nieuwe ‘Meerlhorst’, nu een pand enigszins in  de stijl van het ‘uitgeleefde’ en om die reden gesloopte notarishuis, met 17 studio’s bedoeld voor senioren die veel zorg behoeven; een initiatief van de organisatie ‘Nova Zembla’ in Oegstgeest.

(7) Mr. Jan Cornelis Boerlage, eerder werkzaam als notaris in Uithoorn, volgde Smit in 1886 op en woonde/werkte aanvankelijk in het pand van Smit aan de Kerklaan, destijds ‘Ons Genoegen’ geheten, later ‘Flora’. Hij verhuisde met zijn gezin in 1904 naar het door hem gebouwde notarishuis ‘de Meerlhorst’ (kantoor en woning) aan de Van Merlenlaan. Op kosten van de gemeente werd een lantaarn naar zijn inrijhek verplaatst op voorwaarde dat Boerlage de petroleum betaalde. Uit De Eemlander van 21 juli 1925: “Mr. C.J.Boerlage overleden. Een bekend notaris te Heemstede. In den ouderdom van ongeveer 74 jaar is Maandagmorgen overleden de bekende notaris Mr. C.J.Boerlage te Heemstede. De overledene was lid van de Kamer van Toezicht voor het notariaat in het arrondissement Haarlem.”  Nieuwsblad Het Vaderland berichtte op 24 juli over de begrafenis: “Onder groote belangstelling is op de algemeene begraafplaats te Heemstede ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen mr.C.J.Boerlage, in leven notaris aldaar. Het woord werd gevoerd door de heeren C.van Holk, voorzitter van den ring Haarlem van de broederschap van notarissen, door den burgemeester van Heemstede, jhr.J.P.W.van Doorn, door mr.J.A.de la Hayze, candidaat-notaris, door den heer P.Schoenmakers, voorzitter van de stoombootmaatschappij de Volharding te Leiden, waarvan de overledene 43 jaar bestuurslid is geweest, en door den notaris H.A.Schaafsma, uit Eefde. Mr. J.R.Boerlage uit Amsterdam dankte voor de belangstelling.”  J.C.Boerlage was bibliofiel en verzamelde geïllusteerde Franse boeken uit de 17e – 19e eeuw. Zijn bibliotheek is met enkele andere collecties van 19-27 okober 1926 geveild bij A.J.van Huffel’s Antiquariaat (directeur F.W.G.Théonville) in Utrecht. De weduwe mevrouw Agatha de Hoop Scheffer overleed 25 januari 1937 op de Meerlhorst in de ouderdom van 83 jaar. [Op 29 maart 1971 wijdde het Haarlems Dagblad een artikel onder de titel ‘Notariaat Boerlage viert eeuwfeest’.‘Reeds honderd jaar, namelijk van 1871 af, heeft Velsen een Boerlage als notaris. Drie geslachten Boerlage hebben in deze gemeente een notaris onder hun nakomelingen geteld. “Maar is dat nog niet alles” – vertelt ons de huidige notaris W.Boerlage in zijn bungalow in Santpoort – “want wij hebben zowaar vijf notarissen in de familie. Behalve de drie in Velsen – W.Boerlage vanaf 1866 notaris in Leymuiden, sinds 1871 in Velsen, op 30-11-1903 opgevolgd door G.D.Boerlage en van 5-8-1941 tot 39-3-1971 W. Boerlage –  waren er nog Gerrit Daniel Boerlage die van 1843 tot 1886 in Uithoorn notaris was en voornoemde mr. Jan Cornelis Boerlage die in Heemstede een notariskantoor bezat.” (…)’].

Schrijven van notaris mr.C.J.Boerlage aan burgemeester D.E.van Lennep

In 1971 ontving notaris W.Boerlage bij zijn afscheid als laatste uit een geslacht van 5 notarissen een koninklijke orde uitgereikt door de burgemeester van Velsen W.M.B.Bosman

In 1971 ontving notaris W.Boerlage bij zijn afscheid als laatste uit een geslacht van 5 notarissen een koninklijke orde uitgereikt door de burgemeester van Velsen W.M.B.Bosman (Haarlems Dagblad, 29-3-1971)

boerlage

Nóg een notaris Boerlage, in 1890 benoemd in Oosthuizen en in 1896 eervol ontslag verleend (Haagsche Courant, 4-9-1890)

 

(8) geboren op 7 oktober 1882 te Rotterdam. Promoveerde in 1912 in Leiden. Huwde in 1899 met Petronella Mathilde Losecaat Vermeer, uit welk huwelijk twee dochters en 1 zoon zijn geboren. Werkte enige jaren wisselend op notariskantoren in Doesburg en Heemstede en werd in 1913 aangesteld tot hoofdambtenaar bij de Nederlandse Bank te Amsterdam. In 1919 is hij in het notariaat teruggekeerd door als kandidaat-notaris wederom op het notariskantoor in Heemstede werkzaam te zijn. Bij Koninklijk Besluit van 3 september 1925 benoemd tot notaris als opvolger van mr.C.J.Boerlage. Verhuisde in 1934 van het Raadhuisplein naar Van Merlenlaan 19. Na A.W. Voors en H.H. Kleine en sinds 1999 E.H.Huisman vandaag de dag nog altijd notariskantoor.

Verhuisbericht van notaris J.A. de la Hayze uit de Heemsteder van 1934

Notarishuis in de Van Merlenlaan sinds 1934

Hayze

Feestmarkt in Heemstede ten bate van restauatie Oude Kerk aan het Wilhelminaplein,. Rechts staat notaris mr. J.A.de la Hayze (Opr. Haarlemsche Courant van 4 maart 1938)

(9) Ton Voors is 1 mei 1904 geboren in Alphen aan den Rijn als zoon van een sociaal bewogen predikant. Hij verhuisde met zijn gezin najaar 1945 naar Heemstede toen hij kandidaat-notaris werd bij notaris De la Hayze. In 1953 is hij benoemd tot notaris en vervulde die functie tot 1952. In 1949 publiceerde A.W.Voors in samenwerking met A.M.Vroom: ‘Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving’. Hij was na 1948 bestuurslid van de commissie tot beheer van Kennemeroord en gedurende 30 jaar bestuurslid en voorzitter van het Diaconessenhuis. Voorts voorzitter van de Kring Haarlem van de notariële Broederschap.  Bij zijn 70ste verjaardag werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. 12 november 1991 op 87-jarige leeftijd overleden. Antonie W.Voors is 16-11-1991 begraven op de algemene begraafplaats Heemstede [locatie II-138H (E)].

Ton Voors als jonge chartervoorzitter in de jaren 50 en als Lid van Verdienste van de Rotaryclub Heemstede in de tachtiger jaren.

Ton Voors als jonge chartervoorzitter in de jaren 50 en als Lid van Verdienste van de Rotaryclub Heemstede in de tachtiger jaren. [Uit: 50 jaar Rotaryclub Heemstede 1995-2005].

(10) M.E.A. van Oppen kwam oorspronkelijk uit Maastricht. Was voor zijn benoeming in 1939 in het arrondissement Haarlem met standplaats Heemstede, kandidaat-notaris te Amsterdam. Met zijn familie bewoonde hij het huis, tevens kantoor,  ‘Stella Duce’, Herenweg 143. Overleden op 1 november 1961. (11) R.A.P.Roozen kwam oorspronkelijk uit Overveen. In 1933 slaagde hij voor het notarieel examen Voor zijn benoeming in Heemstede was hij kandidaat-notaris in Haarlem. (12) Mr.H.H.Kleine, gevestigd aan de van Merlenlaan, nam op 19 maart 1999 afscheid met een drukbezochte receptie van zo’n 500 mensen, cliënten en oud-cliënten, in de gouden zaal van de Hartekamp. De dochters staken hulpeloos de handen omhoog: het loopt uit de hand!, maar hun vader stelde na afloop met een gerust hart vast vast: “Het was hartverwarmend en een goede afsluiting”

In 1994 ontvingen in het raadhuis van Heemstede uit het janden van burgemeester Van den Broek-Laman Trip(derde van links)  een koninklijke onderscheiding: de heren dr.P.A.Sillevis Smit (één van de directeuren van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen), H.Uittenbroek (pas afgezwaaid politiefunctionaris), notaris mr.H.H.Kleine (op de foto vijfde van links) en mr.F.F.van Schaik (actief voor o.a. het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond). Elders ontvingen 3 personen uit Heemstede hun onderscheiding, te weten M.van Vlijmen(lid van de Tweede Kamer), A.Vaandrager (o.a. commandeur bij de marine) en J.de Miliano (mede-oprichter van de organisatie Artsen Zonder Grenzen Nederland). In 1994 verkreeg bovendien accountant professor A.J.van ’t Klooster vanwege zijn bestuurlijke verdiensten voor de instelling Meer en Bosch een koninklijke onderscheiding.

19 maart 1999. De komende en gaande notaris voor het hoofdgebouw van de Hartekamp. Links de heer Kleine en rechts de heer Huisman [foto uit weekblad de Heemsteder]Vòòr zijn benoeming in 1959 als notaris in Heemstede was mr. Herbert Kleine, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, gedurende 15 jaar kandidaat-notaris, vanaf 1959  in Aalsmeer en vervolgens in Wassenaar (1963-1968) en Schoorldam (1968-1972. Ten slotte van 1972 tot 1999 notaris te Heemstede. Voor zijn verdiensten ontving hij de versierselen verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Zo was hij 1974-1983 penningmeester Kringbestuur Haarlem, van 1981-1987 lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Notariële Broederschap en van 1983-1989 lid van de commissie Praktijkscholing. Verder o.a. vanaf 1983 lid CAO-overlegcommissie, 1984-1986 lid commissie euthanasie, 1978-1990 plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht Haarlem, vanaf 1989 lid geschillencommissie artikel 15 CAO en vanaf 1990 lid kamer van Toezicht Haarlem. Voorts vanaf 1970 bestuurslid en een aantal jaren voorzitter van de Johannes Meedendorp Stichting, en lid van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Gemeente Heemstede. scannen0062

Notaris Huisman en kantoormedewerksters

Notaris Huisman en kantoormedewerksters. Sinds 1 juni 2013 werkt mr.E.H.Huisman samen met Hoogendoorn & Wieringa Notarissen uit Haarlem

Steur

Notarissen Huisman, Hoogendoorn & Wieringa. (Adv. uit: Haarlem’s Dagblad van 12 december 2015).

Huisman

Sinds 2016 vestiging van Huisman Hoogendoorm & Wieringa Notarissen in Heemstede

Nota Bene. Geboren uit een Heemsteeds geslacht van burgemeesters en notarissen was Willem Anthonie Dólleman, geboren te Heemstede op 30 juni 1877 en overleden in 1962 te Velsen. Zijn woon- en werkadres als notaris was de villa ‘Spaarnheuvel, Wüstelaan, Santpoort.

Willem Anthonie Dolleman (1877-1962) op een foto uit circa 1938.

Notaris Willem Anthonie Dolleman (1877-1962) op een foto uit circa 1938.

Scan1618

Willem Anthonie Dolleman (1877-1962. Uit: Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. 1938

Bijlage: ‘Van het notaris-ambt’ (1654)

Verordening omtrent het notaris-ambt, 15 juni 1654, ondertekend door ambachtsheer van Heemstede Gerard Pauw

Verordening omtrent het notaris-ambt, 15 juni 1654, ondertekend door ambachtsheer van Heemstede Gerard Pauw

Vervolg

Vervolg

Geschilderd portret van een notaris; door Arie de Vois (virca 1633-1680). St.Petersburg, Hermitage.

Geschilderd portret van een notaris; door Arie de Vois (circa 1633-1680). St.Petersburg, Hermitage.

not1

Gravure van Notarius Publicus