Tags

, ,

Bibliothecarissen Mouseion Alexandrië

 

ptolemaeus

Ptolemaeus Philadelpus II, stichter van de Mouseion-bibliotheek. (gravure door T.Worlidge, 1768)

 

alexandrie

Ptolemaeus Philadelphus, stichter van de antieke bibliotheek van Alexandrië (gravure uitgegeven door Pieter van der Aa, 1725)

 

 

Fantasietekening van Mouseion-bibliotheek Alexandrië

Artistieke impressie van Mouseion-bibliotheek Alexandrië door O.von Corven

Papyrusfragmenten van Homerus' Odyssee, vrij zeker circa 280 v.c. gekopoeerd in de Alexandrijnse bibliotheek. Thans in de Bodleian Library te Oxford (Bodleian Library Papyrus MS Gr.Class.b.3 [PJ]).

Papyrusfragmenten van Homerus’ Odyssee, vrij zeker circa 280 v.c. gekopoeerd in de Alexandrijnse bibliotheek. Thans in de Bodleian Library te Oxford (Bodleian Library Papyrus MS Gr.Class.b.3 [PJ]).

homerus

Papyrusfragment van de Ilias door Homerus

 

(Gebaseerd op o.a. het werk van Johannes Tzetzes; ‘Plautin Scholium’ en de Oxyrhynchus Papyrus 1241. De jaartallen zijn veelal ramingen). Demetrius van Phalerum  (richtte mede de Mouseion bibliotheek van Ptolemaeus I Soter in)  290-283

Demetrius van Phalerum. Gravure van een marmeren buste

Demetrius van Phalerum. Gravure van een marmeren buste

Beeld van Demetrius van Phalerum, bij de ingang van de nieuwe Bibliotheca Alexandrina

Zenodotus van Efese    285-270/260 Onder zijn supervisie werkte Alexander de Aetoliër aan de editie en rangschikking van tragedies, Lycrophon van Chalcidië aan de komedies.

Beeld van bibliothecaris Zenodotus van Efese

Callimachos 260-240  Samensteller van de ‘Pinakes’ [= lijsten], de eerste onderwerpscatalogus in 120 papyrusrollen met een classificatie in de volgende hoofdrubrieken: retorica, recht, epiek, tragedies, komedies, lyriek, geschiedenis, geneeskunde, mathematica, natuurwetenschappen en miscellanea.

Callimachus. Gravure door P.Giovio. Uit: Elogia vivorum litteris illustrium. Bazel, 1577

Callimachus. Gravure door P.Giovio. Uit: Elogia vivorum litteris illustrium. Bazel, 1577

Gravure Callimachus poeta & Historicus in een 17e eeuws boek

Papyrus van Callimachus: ‘Aetia’

Apollonius van Rhodes   tussen 270 en 260 Erathostenes van Cyrene  235 – 204/195 Aristophanes van Byzantium   202-180  Reviseerde de Pinakes en stelde als eerste een canon samen van Griekse schrijvers [zgn. Alexandrijnse canon] van auteurs die belangrijk genoeg geacht werden om gekopieerd te worden. Apollonius Eidographos   circa 186-175 Aristarchus van Samothrace  175-144

Aristarcos van Samothrace, uit 'Apotheosis of Homer' (1827) door J.A.D.Ingres (1780-1867)

Aristarchos van Samothrace, uit ‘Apotheosis of Homer’ (1827) door J.A.D.Ingres (1780-1867)

Het gehele schilderij van Ingres uit 1827 gewijd aan Homerus. Aanwezig in het Museum Louvre (Wartburg.edu)

Het gehele schilderij van Ingres uit 1827 gewijd aan Homerus. Aanwezig in het Museum Louvre (Wartburg.edu)

Apollodorus van Athene   ? – 145 (na conflict uitgeweken naar Pergamum) Kydas, bijgenaamd “van de speerdragers”   145-116 Onesander of Onosander van Paphos (of van Cyprus)   88-… Didymus Chalcenterus   63-10 Chaeremon van Alexandrië  (1ste eeuw na Christus) Dionysius. Zoon van Glaucus  100-120 Caius Julius Vasinus  120-130 Diophantus   (3e eeuw) [wiskundige] Theon van Alexandrië   (4e eeuw – 391)

theon

Beeld van de wiskundige Theon van Alexandrië

 

Pagina uit manuscript d'Orville. 301, fol.113v. in Bodleian Library Oxford. Het oudste manuscript van Euclides' 'Elementen van de geografie'is een 4e eeuwse editie van Theon van Alexandrië. Het handschrift dat in bezit was van de geleerde classicus J.Ph. d'Orville is via diens kleinzoon en vervolgens J.Cleaver Banks door aankoop in eigendom gekomen van de Bodleian bibliotheek

Pagina uit manuscript d’Orville. 301, fol.113v. in Bodleian Library Oxford. Het oudste manuscript van Euclides’ ‘Elementen van de geografie’is een 4e eeuwse editie van Theon van Alexandrië. Het handschrift dat in bezit was van de geleerde classicus J.Ph. d’Orville is via diens kleinzoon en vervolgens J.Cleaver Banks door aankoop in eigendom gekomen van de Bodleian bibliotheek

Hypatia zoals zij is afgebeeld door Rafael op zijn schilderij van 'de School van Athene'.

Hypatia zoals zij is afgebeeld door Rafael op zijn schilderij van ‘de School van Athene’.

Fantasietekening van Hypatia

Schildering van Hypatia door Charles William Mitchell (1854-1903), 1885 (Laing Art Gallery, Newcastle). De Griekse wiskundige en filosofe was een dochter van wiskundige en bibliothecaris Theon van Alexandrië. In 391 verzette zij zich tegen vernietiging van Griekse geschriften ten tijde van keizer Theodosius I. In 415 is Hypatia door Christenen op gruwelijke wijze vermoord.

Hypatia. Scène uit 'Agora' met Rachel Weisz als Hypatia, hoofdbibliothecaresse, filosoof en wiskundige in Alexandrië

Hypatia. Scène uit ‘Agora’ met Rachel Weisz als Hypatia, hoofdbibliothecaresse, filosoof en wiskundige in Alexandrië

De meeste bibliothecarissen van de ‘Mouseion’-bibliotheek waren in hun tijd vooraanstaande filologen/grammatici; Erathostenes wiskundige, astronoom en geograaf; Kydas – in een tijd van verval – legerofficier en Theon mathematicus. Over Zenodotus van Ephese, Aristophanes van Byzantium, Aristarchus van Samothrace, Dionysius Thrax en Apollonius Dyscolus, zie: Casper de Jonge, De Alexandrijnse bibliotheek en de geschiedenis van de klassieke filologie. In: Ampas, tijdschrift voor classici, jaargang 44, nummer 4, december 2011, p.331-348 (speciaal nummer gewijd aan Alexandrië). Chaeremon van Alexandrië was conservator van de heilige boeken in de Serapeum- tempelbibliotheek.

Deel van plattegrond klassiek Alexandrië, met ligging van de Universele Bibliotheek (Mouseion) en het paleis nabij de haven aan de Middellandse Zee. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in Western civilization, I, 2004, p. 163.

Deel van plattegrond klassiek Alexandrië, met ligging van de Universele Bibliotheek (Mouseion) en het paleis nabij de haven aan de Middellandse Zee. Uit: K.S.Staikos. The history of the library in Western civilization, I, 2004, p. 163.

Detailkaart Alexandrië met ligging van Mouseion

Detailkaart Alexandrië met ligging van Mouseion in het stadsdeel Brucheion

Ptolemaeus II Philadelphus, oprichter van het Mouseion [Beeld in het Louvre, Parijs]

Inscriptie in steen uit het jaar 79 met betrekking tot Tiberius Claudius Balbilus van Rome. In de achtste regel wordt de Alexandrijnse bibliotheek genoemd.

Inscriptie in steen uit het jaar 79 met betrekking tot Tiberius Claudius Balbilus van Rome. In de achtste regel wordt de Alexandrijnse bibliotheek genoemd.

Fragment van papyrus uit de tweede eeuw met een deel van Homerus' Ilias. (Edgar J.Goodspeed Papyri Collection)

Fragment van papyrus uit de tweede eeuw met een deel van Homerus’ Ilias. (Edgar J.Goodspeed Papyri Collection)

Denkbeeldige afbeelding van Alexander de Grote die de wetken van Homerus redt. Gravure door Marcantonio Raimondi (Bibliothèque nationale, Parijs)

Denkbeeldige afbeelding van Alexander de Grote die de wetken van Homerus redt. Gravure door Marcantonio Raimondi (Bibliothèque nationale, Parijs)

(fantasieafbeelding van interieur Mouseion)

Fantasietekening Mouseion-bibliotheek

Fantasietekening Mouseion-bibliotheek

Library_of_Alexandria_4 alexandriapapyrus

Reconstructie van het Mouseion (Jimmy Dunn) Links een afbeelding van Alexander de Grote en rechts van Serapis

Alex1.jpg

Reconstructie National Geographic Channel

 

Model reconstructietekening Mouseion Alexandrië

Model reconstructietekening Mouseion Alexandrië

Reconstructietekening van papyrusrollenzaal in het Mouseion

Reconstructietekening antieke bibliotheek van Alexandrië

Reconstructietekening antieke bibliotheek van Alexandrië

Pagina uit en Duits boek uit circa 1690 net een kopergravure van de oude bibliotheek in Alexandrië

Pagina uit en Duits boek uit circa 1690 net een kopergravure van de oude bibliotheek in Alexandrië

Ptolemaios.jpg

Borstbeeld van Ptolemaeus in het Brits Museum te Londen (foto David Castor)

De wiskundige Euclides (circa 265-200 v.Chr.) is bekend van zijn hoofdwerk 'de Elementen' . Hij zou veel in de bibliotheek werkzaam zijn geweest. 'Hoewel de Bibliotheek natuurlijk voor het voortbestaan van talloze literaire en wetenschappelijke werken van cruciaal belang is gebleken, is haar rol voor de wiskunde o mogelijk nog crucialer.' (F.A.J.de Haas) Papyrus Oxy. 1.29 met een diagram ter illustratie van Euclides, Elementen III propositie 5.

De wiskundige Euclides (circa 265-200 v.Chr.) is bekend van zijn hoofdwerk ‘de Elementen’ . Hij zou veel in de bibliotheek werkzaam zijn geweest. ‘Hoewel de Bibliotheek natuurlijk voor het voortbestaan van talloze literaire en wetenschappelijke werken van cruciaal belang is gebleken, is haar rol voor de wiskunde o mogelijk nog crucialer.’ (F.A.J.de Haas) Papyrus Oxy. 1.29 met een diagram ter illustratie van Euclides, Elementen III propositie 5.

Een slaaf pakt een papyrusrol uit een opbergkast. Tekening naar een verloren gegaan Romeins reliëf uit Neumagen

Een slaaf pakt een papyrusrol uit een opbergkast. Tekening naar een verloren gegaan Romeins reliëf uit Neumagen

boekrolromeins

Romein met een papyrusrol (John Clark, The care of books)

 

Houtsnede door Michael Wohlgemut (1434/37-1519) met vernietiging bibliotheek in Alaxandrië (3e eeuw) uit de Nuremberger Chronik van Hartmann Schedel, 1493.

Houtsnede door Michael Wohlgemut (1434/37-1519) met vernietiging bibliotheek in Alaxandrië (3e eeuw) uit de Nuremberger Chronik van Hartmann Schedel, 1493.

Imaginaire afbeelding van de bibliotheek van Alexandrië. Uit: H.Goll, die Weissen und Gelehrten des Altertums, II. Leipzig, 1876.

Imaginaire afbeelding van de bibliotheek van Alexandrië. Uit: H.Goll, Die Weisen und Gelehrten des Altertums, II. Leipzig, 1876. Tekening van Leutemann.

Reconstructie van het centrum van Alexandrië, gezien vanaf de 'Canoptische weg' (boulevard). Aquarel door J.P.Golvin, uit: Alexandria Rediscovered. London, 1998 (Staikos).

Reconstructie van het centrum van Alexandrië, gezien vanaf de ‘Canoptische weg’ (boulevard). Aquarel door J.P.Golvin, uit: Alexandria Rediscovered. London, 1998 (Staikos).

Denkbeeldige reconstructie-tekening van de stad Alexandrië in vlammen onder Caesar, 48 v.Chr. Uit H.Goll, Die Weissen und Gelehrten des Altherthums. 1878.

Denkbeeldige reconstructie-tekening van de stad Alexandrië in vlammen onder Caesar, 48 v.Chr. Uit H.Goll, Die Weissen und Gelehrten des Altherthums. 1876.

Voorzijde boek van de Franse schrijver Jean-Pierre Luminet uiot 2002 : De bibliotheek van Alexandrië in Nederlandse vertaling, 2005.

Voorzijde boek van de Franse schrijver Jean-Pierre Luminet uiot 2002 : De bibliotheek van Alexandrië in Nederlandse vertaling, 2005. De imaginaire reconstructie is afkomstig uit H.Goll, Die Weisen und Gelehrten des Altherthums. 1876

ALEXANDRIA_library

Fantasietekening van Alexandrië in 48 v.Chr. in brand gestoken door de Romeinse troepen van Julius Caesar

Fantasietekening van Alexandrië in 48 v.Chr. in brand gestoken door de Romeinse troepen van Julius Caesar

ptolemaeus

In Alexandrië gevonden borstbeeld vermoedelijk van Ptolemaeus Philadelphus II

 

Ancient Alexandria met ligging van Serapeum-tempel en tweede (kleinere) bibliotheek

Ancient Alexandria met ligging van Serapeum-tempel en tweede (kleinere) bibliotheek, beschreven door christelijke schrijvers uit de 4e eeuw zoals Epipanius en Aphtonius

Alexander.jpg

Mozaïek van Alexander de Grote in strijdhouding te paard afgebeeld

 

Fantasietekening: de brand van de dochterbibliotheek Serapeum in Alexandrië in 389 of 391 na Christus. Uit: Hutchinsons History of the Nations uit 1910.

Fantasietekening: de brand van de dochterbibliotheek Serapeum in Alexandrië in 389(?) maar vermoedelijk 391 na Christus. Uit: Hutchinsons History of the Nations uit 1910.

Theophilus was sinds 385 patriarch van Alexandrië. Deze 5e eeuwse rol illustreert de verwoesting van het Serapeum in opdracht van Theophilus

Theophilus was sinds 385 patriarch van Alexandrië. Deze 5e eeuwse papyrusrol illustreert de verwoesting van het Serapeum in opdracht van Theophilus in 391. Hij is triomferend op het Serapeion afgebeeld. Op deze plek loet hij een christelijke kerk bouwen.

Inscrptie van Serapeion (Serapeum) in Alexandria, Egypt

Inscriptie van stichting Serapeion (Serapeum) in Alexandria, Egypt

Restanten van het in 391 verwoeste Serapeum (Serapeion) in Alexandrië. De tempel bevatte een dochterbibliotheek van de grote bibliotheek, het Mouseion

Restanten van het in 391 in opdracht van patriarch Theophilos verwoeste Serapeum (Serapeion) in Alexandrië, in de jaren 40 van de vorige eeuw uitgegraven.  Gelegen in de wijk Rakotis. mogelijk gesticht door Ptolemaeus 111. De tempel bevatte een dochterbibliotheek van de grote (moeder) bibliotheek, het Mouseion met volgens 1 bron ruim 47.000 werken (mogelijk doubletten van het Mouseion)

Nog een foto van uitgegraven Serapeion tempelcomplex in Alexandria

Nog een foto van uitgegraven Serapeion tempelcomplex in Alexandria

==========================================

Prentje van brand bibliotheek van Alexandrië

Fantasiekaartje uit serie Liebig, 1896

Fantasiekaartje uit serie Liebig, 1896

Uit: Donald Duck, nummer 63: de reisavonturen van oom Dagbobert

Uit: Donald Duck, nummer 63: de reisavonturen van oom Dagbobert

Kathryn Lasky publiceerde in 1994 een kinderboek, geïllustreerd door Kevin Hawkes, gewijd aan Erathostenes die als eerste de omtrek van de aarde schatte.

Kathryn Lasky publiceerde in 1994 een kinderboek, geïllustreerd door Kevin Hawkes, gewijd aan Erathostenes die als eerste de omtrek van de aarde schatte.

Berry

Vooromslag van ‘De Alexandrië connectie; door Steve Berry (fiction)

alexandria

Voorzijde van boek ‘The library of Alexandria, centre of learning in the Anciennt Wolreld edited by Roy MacLeod

A.M.Dean. De verborgen bibliotheek.Thriller over de verloren bibliotheek van Alexandrië

A.M.Dean. De verborgen bibliotheek.Thriller over de verloren bibliotheek van Alexandrië

Eratostenes in het Museion. Fantasietekening van Kevin Hawkes

Eratostenes in het Museion. Fantasietekening van Kevin Hawkes

Vooromslag: De avonturen van oom Dagobert: de verdwenen bibliotheek van Alexandrië (Nummer 63).

Vooromslag: De reisavonturen van oom Dagobert: de verdwenen bibliotheek van Alexandrië (Nummer 63).

Uit de strip: De reisavonturen van oom Dagbobert: de verdwenen bibliotheek van Alexandrië

Uit de strip: De reisavonturen van oom Dagbobert: de verdwenen bibliotheek van Alexandrië

=============================================================================

Dit mozaïek van twee worstelaars bij een bekken werd opgegraven bij de bouw van de nieuwe Bibliotheca Alexandrina.

Dit mozaïek van twee worstelaars bij een bekken werd opgegraven bij de bouw van de nieuwe Bibliotheca Alexandrina.

Mouseion en Bibliotheek; door W.H.Mineur. Uit: Hermeneus, juli 1985 (1)

Mouseion en Bibliotheek; door W.H.Mineur. Uit: Hermeneus, juli 1985 (1)

Mouseion en Bibliotheek (2)

Mouseion en Bibliotheek (2)

Mouseion en Bibliotheek (3)

Mouseion en Bibliotheek (3)

Mouseion en Bibliotheek (4)

Mouseion en Bibliotheek (4)

Mouseion en Bibliotheek (5)

Mouseion en Bibliotheek (5)

DE NIEUWE BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, GEOPEND IN 2003

De nieuwe Bibliotheca Alexandrina

In 2002 uitgegeven postzegel van de Alexandrijnse bibliotheek

Egypte, 2002, verschenen bij gelegenheid van opening nieuwe Biblioteca Alexandrina

Egypte, 2002, verschenen bij gelegenheid van opening nieuwe Biblioteca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina

Interieurfoto Alexandrijnse bibliotheek

Interieurfoto Alexandrijnse bibliotheek

De Egyptische geleerde professor Serageldin (geb.1943) is sinds de opening directeur van de Bibliotheca Alexandrina, Hij was o.a. vicepresident van de Wereldbank en hoogleraar duurzame ontwikkeling in Wageningen. Hij heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Op deze foto ontvangt Seragelding in 2006sinds 1996 zijn 33ste eredocoraat, ditmaal van de Universiteit van Baku, Azerbeidjan.

De Egyptische geleerde professor Serageldin (geb.1944) is sinds de opening directeur van de Bibliotheca Alexandrina, Hij was o.a. vicepresident van de Wereldbank en hoogleraar duurzame ontwikkeling in Wageningen. Hij heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Op deze foto ontvangt Seragelding in 2012 sinds 1996 zijn 33ste eredocoraat, ditmaal van de Universiteit van Baku, Azerbeidjan.

Achterzijde van brochure: 'Discover the treasures of Egypt in stamps'.

Achterzijde van brochure: ‘Discover the treasures of Egypt in stamps’.

Vooromslag boek: A landmark building; reflections on the architecture

Vooromslag boek: A landmark building; reflections on the architecture of the Bibliotheca Alexandrina.

Dine Petrik; Bibliotheca Alexandrina; unterwegs auf Weltwunderboden. Wien, Sondersahl, 2005.

Dine Petrik; Bibliotheca Alexandrina; unterwegs auf Weltwunderboden. Wien, Sondersahl, 2005.

Hans Krol tijdens zijn bezoek aan een tentoonstelling in de Bibliotheca Alexandrina, 2008

Hans Krol tijdens zijn bezoek aan een tentoonstelling in de Bibliotheca Alexandrina, 2008

Alexandria.jpg

Fantasieafbeelding van Romeinse aanval op Alexandrië (ill. uit James Crawford: Fallen Glory)

akexandria1

Vraag van Quest betreffende bibliotheek van Alexandrië

 

Alexandria2.jpg

Antwoord QUEST betreffende bibliotheek van Alexandrië

 

reconstructie van een bibliotheek in de antiek oudheid (Museo Nazionale della civita romana, Roma)

=================================================

Hans Krol bij een pilaar van wat overbleef van de antieke bibliotheek in Pergamon op een foto uit 2011.

Hans Krol bij een pilaar van wat overbleef van de antieke bibliotheek in Pergamon op een foto uit 2011.