Tags

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEEMSTEDE: BIJZONDERE GRAFTEKENS

18e eeuwse tekening van het klassieke park van Westermeer, met vergezicht op het Haarlemmermeer en in het midden een groot tuinbeeld

Na de sloop van buitenplaats “Westermeer” in 1829 is op deze plaats naar een ontwerp van J.D.Zocher Jr. de Begraafplaats aangelegd in (Engelse) landschappelijke stijl met vrijvers en gebogen lanen.

zocher2

Gegraveerd portret van J.D.Zocher junior soor A.D.Nett uit 1842

De begraafplaats Heemstede is in 1829 aangelegd door (landschaps)architect J.D.Zocher jr. (Uit: J.D.Zocher 1791-1870 architect en tuinarchitect. Door Josi Smit, m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008.

De begraafplaats Heemstede is in 1829 aangelegd door (landschaps-)architect J.D.Zocher jr. (Uit: J.D.Zocher 1791-1870 architect en tuinarchitect. Door Josi Smit, m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008.

Jan David Zocher Jr. (1791-1870)

Jan David Zocher Jr. (1791-1870) op oudere leeftijd gefotografeerd

vooromslag

Vooromslag van in 2008 verschenen publicatie over de werken van architect en tuinarchitect J.D.Zocher jr.

Begraafplaats Heemstede 1829

Latere uitbreidingen van 1828 tot 1949 onder leiding van Gerard Bleeker hebben meer rechte en geometrische vormen. In 1993 verzorgde architect Victor van Boven een uitbreiding met een columbarium. Ten zuiden ligt de R.K.begraafplaats. De begraafplaats geeft een beeld van de begrafeniscultuur. Een eeuw geleden waren rouwtakken “in de mode”, vandaag de dag is men in bepaalde gevallen uitbundiger, zoals bijvoorbeeld het graf van Bart de Graaff of op de kinderbegraafplaats.

begraafplaats

globale plattegrond van begraafplaats Heemstede

Bart de Graaff

Bart de Graaff

Het graf van Bart de Graaff, omzoond door bloemen, speeltjes en beeldjes

Bart nog in leven op een reclamekaart voor de film ‘Bikkel’ een portret over het turbulente leven van Bart de Graaff

foto graf Bart de Graaff na plaatsing beeldje, 2018 (foto J.P.Teengs)

Graf Bart de Graaff (2020)

Scan1297

Uit Haagsche Courant van 31 mei 2002.

============================================

Op het hoogtepunt van de corona crisistijd maart-april 2020  zijn in Heemstede 32 geteste personen overleden, waarvan 24 in woonzorgcentrum Kennemerduin. Om een waardig afscheid recht te doen is hiermee op de algemene begraafplaats Heemstede  rekening gehouden, bijvoorbeeld door een uitvaart in tijdelijke openluchtaula (de Heemsteder, 27 mei 2020. Voor meer informatie: begraafplaatsheemstede.nl

Sinds enige tijd is op het oudste deel  een voorlopige “monumententuin” van oude graven in gebruik genomen. Daarmee wordt voorkomen dat grafstenen met een cultuurhistorische betekenis worden vernietigd.

Foto van de Algemene Begraafplaats Heemstede uit 1903

Toegang naar de (bijzondere) grafstenentuin op de algemene begraafplaats Heemstede, 19 april 2020

Algemeen graf zonder naam met pelikanen op de algemene begraafplaats Heemstede. De pelikaan is het middeleeuws symbool voor liefde

Graven van historische betekenis voor Heemstede dienen in principe voor het nageslacht bewaard te blijven. Op de 1e afdeling ligt o.a. de grafsteen “Mach Pela” Begraafplaats van de famielje van J.A.van Lennep. Volgens koninglyk besluit van den ..september 1827. Hieronder deeze steen op 4 voet diep te onder den bovengrond legd de kist van J.A.van Lennep, stigter van deeze verzameling”. Baron J.A. van Lennep was eigenaar van de hofstede Meer en Berg. De verzameling slaat vermoedelijk op schelpen e.d. [Over het graf is in enkele publicaties geschreven]. Voor informatie over o.a. paaltje nummer 26 (Adolph Ulrich Westerberg, 1839), zie: “een stukje Zweden op de algemene begraafplaats” In: HeerlijkHeden, nummer 100, 1999, p.105-107. Van de 3 aanwezige grafkelders (Enschedé, Van Merlen, Van Vollenhoven) is de fraaiste, in neoclassicistische stijl, van de familie Van Vollenhoven (circa 1870, onlangs gerestaureerd) op de  Provinciale Monumentenlijst geplaatst.

Grafmonument Van Vollenhoven

Grafkelder Van Vollenhoven, begraafplaats Heemstede (J.P.Teengs, 2018)

Restauratie grafmonument Van Vollenhoven (de Heemsteder, 29-9-2020)

Vollenhovengrafkapel

Grafkapel van Van Vollenhoven. Tekening Eric J.Coolen (Haarlems Dagblad, 10-12-2021)

Interieur grafkelder Van Merlen

Dat geldt tevens voor de volgende 3 grafmonumenten: 1)      Familie Van Verschuer-Brants  1847/1901 [Marmeren sarcofaag  met op 7-jarige leeftijd overleden zoon heeft van 1847 tot het overlijden van de vader en moeder, resp. 3 januari en 26 maart 1901) op het terrein van de Hartekamp gestaan 2)      2) Müller-Rivet  (1881) [Gesluierde obelisk naar een ontwerp van J.D.Zocher] 3)      Jeanne van Lennep  (1928) [beeld van een zittende vrouw, door M.Guiraud-Rivière].

De drie monumentale graven (foto V.C.Klep)

familiegraf Van Verschuer-Brants (J.P.Teengs)

Overzicht familiegraf Van Verschuer Brants (van de Hartekamp) (J.P.Teengs)

Vermelding van jong overleden zoontje Bernard Diederik Theodor van Verschuer op marmeren grafmonument  (J.P.Teengs)

Vermelding graf Barthold Arnold Baron van Verschuer, januari 1901 (J.P.Teengs)

Anna Maria Brants, echtgenote van Barthold Arnold Baron van Verschuer, 26 maart 1901 (J.P.Teengs)

Bovenvermelde  graven zijn beschreven in o.a.: Concept-register Provinciale Monumenten Noord-Holland. Haarlem, 1987. Op basis van een rondgang en gemaakte foto’s door Marcel Bulte uit Haarlem (tegenwoordig) Emmen), worden de volgende bijzondere graven vermeld. Het grafteken van de (bankiers)familie Labouchère (1864-1869) op het oudste deel van de begraafplaats met kruis omgeven door gebeeldhouwde rouwtakken, staande op enkele stenen, waarvan 4 met inscripties. Zou eigenlijk op de Provinciale Monumentenlijst moeten staan. Hieronder een (eerste) overzicht van bijzondere graven, alfabetisch op personen (soms familiegraven). Voor locatie, zie bestaand overzicht : “Informatie, hoe u een graf op de Algemene Begraafplaats kunt vinden” . H.A.Bokhorst (19-3-1941) en Alwina Sybilla  Goverdine Bokhorst-Voget (ov. 23-4-1961) [met opbouw en symboliek] Gerhard Botje (14-3-1872/31-1-1935) + 2 familieleden [G.B. was gezagvoerder bij Stoomvaart Maatschappij Nederland]

Dr.Johannes Bosscha (1831-1911), natuurkundige  Voor biografie, zie o.a. Biografisch Woordenboek, deel 1. 

Begrafenis van de natuurkundige professor dr.J.Bosscha jr., geboren in 1891 en begraven op 15 april 1911 in Heemstede.

Begrafenis van de natuurkundige professor dr.J.Bosscha jr., geboren in 1891 en begraven op 15 april 1911 in Heemstede.

Bloemenzee op het graf van prof. J.Bosscha (Zondagsblad Opt.Haarl. Courant, 29 april 1911).

Bloemenzee op het graf van prof. J.Bosscha (Zondagsblad Opr.Haarl. Courant, 29 april 1911).

Dr.J.Bosscha (naar een schilderij van mej. A.J.Bosscha)

Drie ‘grand old men’ van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. V.l.n.r.: mr.G.van Tienhoven, voorzitter, mr.H.Enschedé, onder-voorzitter en dr.J.Bosscha, secretaris

Borstbeeld van dr.J.Bosscha, door Bart van Hove, aan Bosscha aangeboden bij zijn 70ste verjaardag in 1901

Annie M.Bouwman-Klots (28-12-1928) Bijzondere gebeeldhouwde staande steen (+ later in familiegraf bijgelegd:  Jan Bouwman (ov. 6-2-1964) en Hendrica Bouwman-van Straten (ov. 16-2-1998)

Grafmonument Annie M.Bouwman-Klots, Heemstede, locatie E-D-005. In het tijdschrift Heerlijkheden nummer 164, voorjaar 2015 is door Marc de Bruijn een artikel gepubliceerd: ‘Annie Klots: een bijzondere juf met een bijzonder grafmonument’.

Eenmalige prijs voor vrouwenboegbeeld vernoemd naar onderwijzeres Annie Klots (de Heemsteder, 13-3-2019)

Emile T.J.Dinaux (9-9-1925), ontworpen door architect J.J.Oud voor zijn schoonfamilie [Dinaux was na postbeheerder in Ommen en Laren tot zijn pensionering in 1920 gedurende 17 jaar directeur van het post- en telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat in Heemstede. Zijn Zoon C.J.E.Dinaux (1898-1980) werd een bekend journalist en literair criticus

Pensionering E.Dinaux (Haarlem’s Dagblad, 17-8-1920)

Begrafenis E.T.J.Dinaux (Haarlem’s Dagblad, 9-9-1925)

Graf Emile T.J.Dinaux op algemene begraafplaats Heemstede. Overleden 5-9-1925; begraven 9-9-1925 [locatie E-I-249]

Graf T.J.Dinaux op de algemene begraafplaats Heemstede, in leven directeur van het postkantoor in Heemstede

De zoon C.J.E.Dinaux publiceerde zijn herinneringen in ‘Levend verleden’ in 1981

Recensie van boek C.J.E.Dinaux (1898-1980)  (Haarlems Dagblad, 29 augustus 1981)

Vervolg boekbespreking ‘Levend verleden’ door Wim Vogel (Haarlems Dagblad, 29 augustus 1981)

Ir. Willem J.A.Duynstee  (1-1-1953)  + echtg. [was dir. Openbare Werken Heemstede]. Gemetseld met nis en daarin een beeldje

Grafmonument ir. W.A.Duynstee, Heemstede (was directeur  van het gemeentelijk  Gas- Water en Electriciteitsbedrijf Heemstede)

Familiegraf Kees van Eden (12-9-1934)  + echtg.  Grafsteen in Jugendstil (bloemenkrans) (woonde in “Hof van Eden”, Oosterlaan)

Familiegraf Klaas van Eden, Heemstede (1855-1934), vooraanstaand drogist in Haarlem, bestuurslid landelijke Drogistenbond

Klaas.jpg

K. van Eden, min leven woonachtig in de Oosterlaan, in ‘Hof van Eden’,  te Heemstede was lid van de Liedertafel ‘Zang en Vriendschap’in Haarlem (bovenstaande foto tevens van C.Montauban uit 1930)

Johannes Enschedé (9-4-1938) Moderne staande grafsteen, naar een ontwerp van A.J.Th.Kok uit 1940 [O.a. opgenomen met foto in boek Heemschut over begraafplaatsen].

Naast elkaar de staande grafstenen van Johannes Enschedé (VI) (1879-1938) en rechts van Boudewijn Franciscus Enschedé (1893-1978) op de Algemene Begraafplaats Heemstede. Beide personen waren directeur van de uitgeverij en drukkerij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem en woonden op Ipenrode in Heemstede.

Graf Johannes Enschede, 9-4-1938 begraven

Graf Johannes Enschede, 9-4-1938 begraven. Ontwerp grafsteen door A.J.Th.Kok, 1940

Boudewijn Franciscus Enschede, begraven 9-8-1954

Boudewijn Franciscus Enschede, begraven in 1978.

Emile Erens en echtgenote J. Erens-Bouvy. Met beeldje in nis [Emile Erens was een schrijver van Heiligenlevens en anjelierkweker; bewoonde het huis genaamd Het Oude Slot] Evy = Everdina W.Reinders (24-5-1942) (1) Grafsteen met harp en bloemen

Grafsteen Evy (20-7-1920 – 24-5-1942)

Familiegraf Goldschmeding (4 personen. O.a. Dirk G.) Meervormige opstaande steen

Familiegraf Goldschmeding, Heemstede

Sophia Grunholz (ov. 3-10-1938). Liggende steen omgeven door beeldjes van putti en op de steen een openliggend boek Dr. Ph.J. Hoedemaker  (27-7-1910)  + echtg. en 3 familieleden. Fraaie staande steen  met o.a. bijbeltekst [‘Het is mij geen roem want de nood is mij opgelegd 1 Cor. 9-10] + liggende steen

Graf van Nico van Hinte (1869-1932), in leven oprichter en directeur van de Nederlandsche Bond van personeel in overheidsdienst, + echtgenote Amtonia P.E.van Hinte-Smit (1970-1960)

Grafmonument theoloog dr. Ph.J.Hoedemaker

Grafmonument theoloog Ph.J.Hoedemaker (J.P.Teengs)

Grafmonument Ph.J.Hoedemaker, 19 april 2020

grafsteen

grafsteen 4 familieleden Hoedemaker in Heemstede. In het blad ‘HeerlijkHeden’ van zomer 2016, nummer 170, publiceerde Marc de Bruijn een artikel: ‘P.J.Hoedemaker: “Heel de kerk en heel het volk” ‘, p. 43-45.

Portret van dr.P.J.Hoedemaker. Overleden en begraven in Heemstede

Portret van dr.P.J.Hoedemaker, schrijver van talrijke theologische publicaties. Geboren in Utrecht (1837), overleden in Santpoort (26-7-1910)  en begraven in Heemstede. Over het graf en de theoloog-predikant, zie: P.J.Hoedemaker: “Heel de kerk en heel het volk” door Marc de Bruijn, in: Heerlijkheden, nummer 170, zomer 2016, p.43-45.

In steen gegraveerde tekst van dr.Ph.J.Hoedemaker in het Viseum-Veenendaal.

In steen gegraveerde tekst van dr.Ph.J.Hoedemaker in het Viseum-Veenendaal.

Beknopte levensbeschrijving van dr.Ph.J.Hoedemaker. Uit: De Spiegel, 22-2-1908.

Beknopte levensbeschrijving van dr.Ph.J.Hoedemaker. Uit: De Spiegel, 22-2-1908.

Hoedemaker

Graf van dr.Ph.J.Hoedemaker in Heemstede (foto beeldbank universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit)

Hoedemaker

portret van Philippus Jacobus Hoedemaker door Bernard dde Hoog.

Scheer

dr.G.Ph.Scheers wijdde zijn proefschrift aan de predikant en  theoloog Ph.J.Hoedemaker (1839-1916)

Hendricus Haselager (23-10-1957) + echtg. W.H.Hoedemaker (9-11-1937) Natuursteen in metselwerk J.C.Hoen (22-10-1934) + echtg. M.F.Friedrichs (3-12-1931) T.M. Hoogendoorn (ov. 11-06-1945) + echtg.   Met op sokkel een wenende vrouw met 3 fluiten

Grafmonument T.M.Hoogendoorn

Bonne de Jong (ov. 22-9-1977) Jan van Krimpen (1892-1958)

Graf Jan van Krimpen (begraven 23-10-1958) en zijn echtgenote

Graf Jan van Krimpen (begraven 23-10-1958) en zijn echtgenote

Grafsteen Jan van Krimpen, letterontwerper/graficus + echtgenote algemene begraafplaats Heemstede, 19 pril 2020

Herman van de Linde (ov. 12-2-1950)

Moderne staande steen met beeldje C.A.van Meeuwen  (24-1-1967) en L.van Meeuwen-Wibbelink (16-8-1947) Staande steen met symboliek van veer en rijzende/ondergaande zon

Graf C.A.van Meeuwen, begraven 24-1-1967 + echtgenote

Graf C.A.van Meeuwen, begraven 24-1-1967 + echtgenote

Theodora Hermina Mirandolle  (5-2-1938) + 2 familieleden. Met links en rechts gebeeldhouwde bloemen op staande steen

Graf familie Mirandolle op de algemene begraafplaats Heemstede

Antoon Molkenboer (1-3-1960) [+ W.J.Schmitz] met mozaïek: kruis + pax van de beeldend kunstenaar Antoon Molkenboer.

Graf Antoon Molkenboer

K.N. zur Mühlen   (9-4-1931) + echtg. [met gebeeldhouwde inscriptie en geslachtswapen] Albertus J.T.Mutsaers (21-8-1991): modern kunstwerk door Wim Mutsaers Salomon M. Noach (4-10-1947) en J.J.Noach-Waage (15-7-1960)  Uit losse stenen opgebouwd met koperen inscripties en een nis met gebeeldhouwde uil en 2 boeken Dr. Willem Pauw (3-2-1953) + echtgen. Gesine Doncan (6-8-1934)

Graf Karel N.zur Mühlen, begraven 9-4-1931 + echtgenote

Graf Karel N. zur Mühlen, begraven 9-4-1931 + echtgenote

Staande en liggende steen met gebeeldhouwde rouwkrans Jan Cornelis Peereboom (31-5-1930) + echtgenote.

Graf van Jan Cornelis Peereboom (1863-1930) op de algemene begraafplaats in Heemstede

Staande gemetselde steen met uitstekende hoeken en in het midden een driehoek Theodorus van Reijn (ov. 6-8-1954) met beeld van de bekende beeldhouwer

Graf van beeldhouwer Theo van Reijn met beeldje van treurende vrouw, algemene begraafplaats Heemstede, 19 april 2020

overlijdensbericht Theo van Reijn (Algemeen Handelsblad, 10-8-1954)

Bronzen kop van ‘ Mijn Moeder’, in 1936 vervaardigd door Theo van Reijn (Uit: Nederlandse beeldhouwers. Elsevier, 1949, pagina 136)

Gedenksteen van Coornhert in Haarlem, door Theo van Reijn, 1950

Verzetsmonument door Theo van Reijn bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem

Het verzetsmonument van Theo van Reijn, in 1950 onthuld aan de Jan Gijzenkade, op de plaats waar de volgende verzetsmensen door de Duitsers 12 februari 1945 zijn gefusilleerd nadat een Duitse onderofficier bij een schietpartij was doodgeschoten. Hun namen zijn: Klaas de Boer (32), Egbert Snijders (32), Walraven van Hall (39), Frederik Nieuwenhuijsen (39), Bastiaan van Beveren (21), Joop Oudenaller (68), ds. Henk de Jong (33) en Ben Genemans (25).

In de Beeldengids Haarlem van uitgeverij Thoth in Busum uit 1995  zijn de volgende sculpturen in de openbare ruimte van Theo van Rijn beschreven: 1) Verzetsmonument Jan Gijsenbrug (1950), ‘De Herinnering’, boven de ingang van de door architect Friedhoff ontworpen aula van de Algemene Begraafplaats, Vergierdeweg (1937), Sculpturen aan het exterieur van de Kloppersingelkerk (1926-1927) en beeld  ‘Inspiratie of Het Wijze Beleid; stadhuis Grote Markt (circa 1926)

Bakstenen beeltenis van Theo van Reijn gered; door Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad, 7 september 2010)

Vervolg van; Bakstenen beeltenis van Theo van Reijn gered (H.D., 7-9-2010)

Theo van Reijn: deurklopper in brons

Borstbeeld van schrijver-journalist Job Steynen door Theo van Reyn

In 1911 won Theo van Reijn de eerste prijs, een gouden eremedaille van de Prix de Rome met bovenstaand beeld van ‘de wedkamp’ (De Prins, 1911)

Theo van Reijn aan het werk in het Baptisterium te Pisa (De Prins, 1913)

Reijn.jpg

Theo van Reijn de beeldhouwer, uit: Heerlijkheden, nummer 164, voorjaar 2015, pagina 26.

(Theo van Reijn uit encycl. Mak van Waay)

Necrologie Theo van Reijn (1884-1954). Door A.D.Huijsman, in jaarboek Haerlem 1955.

Vervolg necrologie. Jaarboek Haerlem 1955, p.21.

Portret Theo van Reijn

De Haarlemmer Theo van Rijn kreeg in 1920 goedkeuring van de gemeente Heemstedevoor een woning-atelier op de terreinen van Leeuw en Hooft

Theo van Reijn in zijn atelier te Heemstede, Amalia van Solmslaan, in 1927 bij Haarlem geannexeerd. De atelierwoning is gebouwd door architect C.Kruyswijk

Theo van Reijn: tegelsculptuur van moeder en kind, in Gezondheidshuis Heemstede, Lieven de Keylaan (NHA)

Theo van Reijn: sculptuur aan Aeneas Mackayschool Amsterdam (Verheij)

penning30

Penning 700 jaar Haarlem, in  1945 ontworpen door Theo van Reijn.

expositie  in Dreefschool Heemstede, Kunstkring Heemstede in Heemstede, 1930

Expositie beeldhouwkunst in Kleuterhuis, Lieven de Keylaan (Eerste Heemsteedsche Courant, 21-12-1928)

toelichting Theo van Reijn bij expositie Kunstkring Heemstede. Als voorzitter van Kunstkring ‘Heemstede’ schreef Theo van Reijn tevens het voorwoord van de jubileumuitgave in 1932.

vervolg toelichting Theo van Reijn

Tentoonstelling Architectuur en Plastiek in de Dreefschool Heemstede (Eerste Heemsteedsche Courant, 10 april 1931)

De Heemsteedse Kunstkring met ckarikaturen van Theo van Reijn en W.Rasch (Eerste Heemsteedsxhe Courant, 14-10-1932)

Theo van Reiin: antilope (1928)

Theo van Reijn: portret in steen van rector dr. A.de Vletter van het Kennemer Lyceum in Overveen, 1945

Plaquette A.A.de Vletter, in Kennemer Lyceum (J.P.Teengs)

Bronzen kop van professor Kamerlingh Onnes, natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Door Theo van Reijn, 1935 (Uit: Nederlandse beeldhouwers. Amsterdam, Elsevier, 1949)

DE schrijver Job Steynen door Theo van Reyn

Theo van Reijn, gelvelsculptuur Mr.Cornelisstraat 7 Haarlem

portret van de beeldhouwer Theo van Reijn. Penning uit 1940

Borstbeeld van de letterkundige dr.Gerard Brom, vervaardigd door Th.van Reijn (De Prins 1913)

In 1927 is een Gereformeerde kerk gebouwd aan de Kloppersingel in Haarlem, geheten Kloppersingelkerk ofwel Koningskerk. Ontworpen door architect B.T.Boeyina. Beeldhouwer Theo van Reyn vervaardigde zes stenen koppen voor de pilasters van Luther, Calvijn, dr.A.de Cock, dr. F.L.Rutgers, dr.H.Bavinck en dr. Abraham Kuyper (zie bovenstaande foto uit Jaarboek Haerlem 1991, 1992, pagina 129). Helaas ging deze kerk bij en grote brand in 2003 volledig verloren.

Theo van Reijn: ‘masker in gemetaliseerd beton

Theo van Reijn: maskerkoppen in kalksteen, Gereformeerde Kerk, Kloppersingel Haarlem (NHA)

Theo van Reijn: verzetsmonument ‘Rustende vrouw’ in Zaandam, 1948

Theo van Reijn: beeldje in nis Gravenzaal stadhuis Haarlem (NHA)

Mal voor penning Leendert Bolle (?) door Theo van Reijn, (Museum Boymans, Rotterdam)

Theo van Reijn in zijn atelier werkend aan grafbeeld ‘Herinnering’ in 1937. Geplaatst op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem. Herplaatst naar de aula van de begraafplaats Akendam an de Vergierdeweg.

Herinnering. Sculptuur van Theo van Reijn, in aula begraafplaats Akendam, Haarlem-Noord, 1937 NHA)

Bakstenen beeltenis van Theo van Reijn in de Mr.Cornelisstaat Haarlem gered; door Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad, 7 september 2010)

Vervolg van; Bakstenen beeltenis van Theo van Reijn gered (H.D., 7-9-2010)

Grafmonument mw. Annie M. Klots-Bouwman op de algemene begraafplaats Heemstede, ontworpen door Theo van Reyn

(Algemeen Handelsblad, 29-10-1932)

vooromslag van jubileumuitgave Kunstkring Heemstede 1927-1932.

Een uitvoerig artikel over Theo van Reijn (Reyn)  is geschreven door O.van Tusschenbroek, gepubliceerd in: Elsevier LXIX, nummer 3, maart 1925, blz. 153-160. 

Ex libris van Theo van Reyn voor Phil Roos. Met portret van Homerus op de achtergrond

Theo van Reyn heeft verschillende opmerkelijke exlibris getekend en gelithografeerd. Zijn steendrukken voor J.D.D.P., met de twee koppen is van een tedere expressie en technische begaafdheid. Onder verschillende andere exlibris trekken zijn pentekeningen voor Phil. Roos en W.Hartsuijker, beide met goed verzorgde tekst, de aandacht.

========

Familiegraf Beels van Heemstede op de algemene begraafplaats Heemstede aan de Herfstlaan. 1) G.M.C.Beels-Matron (1869-1915), Cornelia Sophia Beels-van Lennep (1859-1917), Alexander Hercules Beels (1885-1935), Gerard Haro Heemstra Beels (1888-1938) en Herman Cornelis Beels van Heemstede (1884-1955)

Familiegraf Beels van Heemstede op de algemene begraafplaats Haarlem: Charlotte Caroline Beels Gildemeester (1793-1839), Marten Adriaan Beels van Heemstede (1790-1839), Henriëtte Agnes Beels (1865-1867), Leonard Marius Beels van Heemstede (1825-1882), Carel Adrriaan Beels (1860-1894) en Agnes Henriëtte Beels-van loon (1829-1902)

J.D. Schamhart (6-3-1944) + M.A.Schamhart-Scholte (12-8-1959, I.M.Kalis-Schamhart (15-3-1945) met spreuk van Inayat Khan

Grafmonument J.D.Schamhart, M.A.Schamhart-Scholte en I.M.Kalis-Schamhart(foto mw. Odile van Beek) 

Staande steen met een vrouw in reliëf uitgebeeld Bastiaan Timmerman (ov. 23-5-1939)  + familie  [graf uit 1942] Met op pilaar een gebeeldhouwde voetbal

Graf van Bastiaan Timmerman, jong overleden voebaltalent, op de Algemene Begraafplaats Heemstede

Familiegraf Turkenburg  (1941/1962?) Met staande steen en een gebeeldhouwde engel

Graf van W.A.Turkenburg (ov. 1962) en W.J.Turkenburg (ov. 1941), Algemene begraafplaats Heemstede

Marmeren grafsculptuur van Jeanne Caroline van Lennep (* Heemstede 1898, ov, in St.Theoffroy 1928),’en douvenire de Jeanne van Lennep’,  vervaardigd door de Franse beeldhouwer Maurice Guiraud-Rivière.  Tevens familiegraf van jhr.Dirk Carel van Lennep (1806-1896), jhr. Rudolf Warner Ewald van Lennep (1910-19180, Cornelia G.van Haeften (1874-1953) en Nora van Lennep-Griffin, geboren 13 april 1893, overleden Haarlem 28 april 1988 (J.P.Teengs).

JEANNE CAROLINE VAN LENNP (Geneanet)

Eerste pagina van een artikel door Marc de Bruijn: Jeanne van Lennep: levensecht op de Algemene Begraafplaats (tijdschrift HeerlijkHeden HVHB, nummer 187, 2021, p.8-13

Joos van Vlijmen (ov. 28-6-1990)  [edelsmid]

Graf Joos van Vlijmen, algemene begraafplaats Heemstede (foto Marcel Bulte) [Edelsmid Joos van Vlijmen (1920-1990)

overlijdensbericht Joos van Vlijmen 28 juni 1990

informatie uit kunstencyclopedie Scheen (1969-1970. Tevens vermeld in: Jacobs (1993), Scharten (1996) en Jacobs (2000, deel 6, pagina 218)

brons ‘Genezing van Tobias sr.’ uit Scheen

informatie Joos van Vlijmen: Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie

Huwelijk J.M.B.G. Joos van Vlijmen met J.G.M. Trui Grapperhaus (Haarlem’s Dagblad, 23-0-1948)

Mevrouw Van Vlijmen-Grapperhaus en dochter Maria, kunsthistorica, werkten al bijna 30 jaar gelegen aan een oplossing voor de plastic-milieuvervuiling (Haarlems Dagblad, 11 mei 1991)

(Haarlems Dagblad, 11 mei 1991)

uit: Na-oorloge edelsmeden in kritieke situatie. Federatie van Goud en Zilver erkent examens kunstnijverheidsscholen niet (Algemeen Handelsblad, 3-4-1956)

koperen plastiek van Joos van Vlijmen naar koninklijke Boldoot (Algemeen Handelsblad, 1 mei 1964)

Door Joos van Vlijmen in opdracht van VOHB in 1985 vervaardigde penning met beeltenis van Adriaen Pauw (1585-1653). Op achterzijde plattegrond van het Oude Slot

Door Joos van Vlijmen in opdracht van VOHB in 1985 vervaardigde penning met beeltenis van Adriaen Pauw (1585-1653). Op achterzijde plattegrond van het Oude Slot

Joos van Vlijmen: keerzijde Adriaan Pauw-penning met plattegrond van het Oude Slot. 1985

Door Joos van Vlijmen vervaardigd altaartafel in de O.L.V. Hemelvaart kerk in Heemstede, als een geschenk van de parochianen bij het 50jarig jubileum van de kerk in 1977 aangeboden. Op de foto de plechtige viering ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe altaar door bisschop mgr.Th.Zwartkruis met concelebranten pastoor L.Dijkstra en pastor Th.Klaver (uit: Michel Bakker e.a. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart; 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein. Haarlem, de Vrieseborch, 2002, pagina 51).

Joos van Vlijmen: zilveren collier met afbeelding van een beweegbare acrobaat. circa 1970 (Haffmans Antiek en Kunst)

burgemeestersketting Heemstede vervaardigd door Joos van Vlijmen, Zie  artikel ‘Zilveren symbolen van waardigheid’, door Marloes van Buuren, in: HeerlijkHeden, 163, winter 2015, p. 11–16.

medaillons burgemeestersketting met de heraldische wapens van Heemstede en het rijkswapen (foto Theo Out)

bronsreliëf van man bij appelboom door Joos en dochter Mona van Vlijmen, aangebracht bij de winkel Hensen in Haarlem (zie bijstandbeelden van der Krogt)

===========

Louis J. Vreugde (ov. 3-11-1938) + echtg. Bevat beeld van deze beeldbouwer

Graf van beeldhouwer Louis J. Vreugde (1868-1938) op algemene begraafplaats Heemstede

graf J.C.Hoen en M.F.E.Hoen-Friedrichs (J.P.Teengs)

Graven Agathe Cornelia Kaars Sypestein-Crok, Pieter Hendrik Kaars Sypestein, mr.Dirk Kaars Sypestein en Maria Elisabeth Kaars Sypestein-Cnoop Koopmans (J.P.Teengs)

graf Petrus Dorhout Mees (1868-1939) (J.P.Teengs, 2018)

foto7

Graf van echtpaar Dorhout Mees (J.P.Teengs)

Dolf de Vries (1944-1996)  [Grafsteen van deze Haarlemse boekhandelaar in de vorm van een boek]

Graf van boekhandelaar Dolf de Vries

Graf van de Haarlemse boekhandelaar Dolf de Vries (1944-1996) op algemene begraafplaats Heemstede

Geschilderd portret van Dolf de Vries, door Olga Maas (Uit: 'Hier vind je de hele wereld'; een eeuw H.de Vries boeken. 2005)

Geschilderd portret van Dolf de Vries, door Olga Maas (Uit: ‘Hier vind je de hele wereld’; een eeuw H.de Vries boeken. 2005)

Silhouet en profil, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Silhouet en profil van Dolf de Vries, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Hendricus Maria Zonderop (7-5-1994)  Met een gebeeldhouwde militair in uniform en hond

Graf H.M.Zonderop

Familiegraf Reinder Folmer op de algemene begraafplaats Heemstede, 19 april 2020

Familiegraf Van Beeck Vollenhoven op de algemene begraafplaats Heemstede

Graf van Allegonda Maria v.d.Broek-de Loor (25.3.1871 – 27.10.1937) algemene begraafplaats Heemstede

Grafmonument van jong overleden voetballer Bastiaan Timmerman (1920-199) op de algemene begraafplaats Heemstede, 19 april 2020

Graf van Teunis Saarloos, 1874-1939 (was beheerder van de begraafplaats en van Johannes Anthonie Saarloos, 1897-1961

Zilveren jubileum T.Saarloos (Haarlem’s Dagblad, 16-9-1936)

Teunis Saarloos was eerst gemeentelijk opzichter in Groenendaal. Op deze foto met de Belvedère op de achtergrond staat hij tweede van links

Graf van Piet Harmannus Lokman (1027-1944) oorlogsslachtoffer, algemene begraafplaats Heemstede

Graf van Hermanus van Tongeren (1890-1944), oorlogsslachtoffer, algemene begraafplaats Heemstede

(1) Informatie Dolf Böing P.S. Liggende grafsteen Meer en Bosch met inscripties van 5 personen  ?

Graf Frederik van Heel (geboren in Java, 3-9-1846, overleden in Heemstede 24-11029.

Bovenstaand 1-een grafsteen in de vorm van opengeslagen boek

Uit: J.D.Zocher jr. 1791-1870 atchitect en tuinarchitecht; door Josi Smit m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008

Uit: J.D.Zocher jr. 1791-1870 architect en tuinarchitect; door Josi Smit m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008

Scan1298

Priestergraf op r.k. begraafplaats O.L.Vrouw Hemelvaartkerk Glipper Dreef Heemstede

Vooraanzicht algemene begraafplaats Heemstede rond 1960

Aula van Algemene Begraafplaats Heemstede

Aula van Algemene Begraafplaats Heemstede

Glas in lood-raam achterzijde aula begraafplaats Heemstede

Glas in lood-raam achterzijde aula begraafplaats Heemstede

Gedenkteken voor in voormalig Nederlands-Indië omgekomen soldaten uit Heemstede

Indiëmonument Heemstede De steen met inscriptie van 5 gesneuvelde militairen 1945  1950 op de algemene begraafplaats Heemstede: C.Boshoven, 25 jaar, Soemobito; A.A.Denekamp, 38 jaar, Makassar; J.Hindriks, 23 jaar (Mendalan; R.E.Jessurun, 45 jaar, Kroja; D.J.Willemse, 23 jaar (Soerabaja); C.J.IJland, 28 jaar, Semarang

Grafmonumentje Heemstede door beeldhouwer Theo van Reijn, uit: Het Landschap, jaargang 33, 1938

Rechtsboven een grafmonumentje in Heemstede door beeldhouwer Theo van Reijn, uit: Het Landschap, jaargang 33, 1938

Familiegraf Van Verschuer Brants, Heemstede

Familiegraf Van Verschuer Brants, Heemstede

grafmonument Van de familie van Verschuer Brants

beschrijving grafmonument Van Verschuer, uit: register provinciale monumenten Noord-Holland)

Grafsculptuur behorend bij het graf van de familie Van Lennep op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Op een mrmeren plaat zijn de bamen uitgehakt van diverse leden, onder meer jonkvrouw Jeanne Caroline van Lennep (Heemstede 23 maart 1898 - St.Theoffrey 1 april 1928, die is afgebeeld. Op rechter zijvlak van de bank waarop zij is gezeten met de naam van de maakster: M.Giraud-Rivière en op het linker zijvlak: 'en souvenire de Jeanne van Lennep'. Provinciaal monument.

Grafsculptuur behorend bij het graf van de familie Van Lennep op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Op een marmeren plaat zijn de namen uitgehakt van diverse leden, onder meer jonkvrouw Jeanne Caroline van Lennep (Heemstede 23 maart 1898 – St.Theoffrey 1 april 1928, die is afgebeeld. Op rechter zijvlak van de bank waarop zij is gezeten met de naam van de maakster: M.Giraud-Rivière en op het linker zijvlak: ‘en souvenire de Jeanne van Lennep’. Provinciaal monument.

Jeanne

Uit artikel door Marc de Bruijn, in: HeerlijkHeden, nummer 187, winter 2022, p.8-13.

Grafmonument Müller-Rivet, 1881, op de algemene begraafplaats in Heemstede. Zerk met 3 familieleden overleden in respectievelijk 1883, 1904 en 1921. Daarachter een met doodskleed gesluierde obelisk. Op de piëdestal staat aan de voorzijde de volgende inscriptie: 'S.A.Müller-River 19 november 1881'. Provinciaal monument

Grafmonument Müller-Rivet, 1881, op de algemene begraafplaats in Heemstede. Zerk met 3 familieleden overleden in respectievelijk 1883, 1904 en 1921. Daarachter een met doodskleed gesluierde obelisk. Op de piëdestal staat aan de voorzijde de volgende inscriptie: ‘S.A.Müller-River 19 november 1881’. Provinciaal monument

KINDERBEGRAAFPLAATS op Algemene Begraafplaats, Herfstlaan, Heemstede

Sculptuur van Kindermonument ‘Spelend voor Gods aanschijn’ door beeldhouwster Anneke Hei-Degenhardt. In 2009 onthuld door wethouder C.D.M.Kuiper-Kuijpers en pastoor A.J.M.Hendriks van de O.L.V. Hemelvaartparochie

Toelichting Kindermonument begraafplaats Heemstede

Sculptuur van Remco van der Gugten naast een vijver op de uitbreiding van de Heemsteedse begraafplaats 2020

Familiegraf Aberson:  Gerhard Nicolaas Aberson (1861-139), Dina Petronella Aberson-Kolff (1866-1953) en Willem Johan Aberson (1933-1962)

Graf van Henri Willem de Voogt, 1892-1963),scheepontwerper (De Voogt Yachts, Haarlem)  en Madelain de Voogt-Aberson (1898-1932)

Graf van Rob Smit (1836-1997)  ‘de Dichter’ op de algemene begraafplaats Heemstede

minnedejong

Graf van fotograaf Minne de Jong (1925-1986) en echtgenote Abtina de Jomg-Brand (1922-2013)

Graf van Herman Bardeloos (1949-1997), klassiek zanger bariton, was leerling van Coby Riemersma, directeur van cultureel centrum ’t Oude Slot Heemstede

Herman Bardeloos en Joke bij het afscheid van burgemeester Quarles van Ufford als burgemeester van Heemstede in 1978

—–

Graf van Louis Hartz (1896-1935), kunstschilder alsmede van Herman Hartz (1928) en Louis Hartz (1916-1965)

Graf van mr.F.B.M.Nederveen (1923-2002), bekend als Bob Nederveen,  in leven alg. directeur van de Raad van Nederlandse Bloembollen Ondernemers te Hillegom. Voorts genealoog, gemeenteraadslid Heemstede voor de KVP/CDA van 1970 tot 1974 en landelijk secretaris Van de KVP-Democraten, vanaf  de oprichting begin 1982 lid en nadien ook penningmeester van Probus Kennemerland 1. Tevens familiegraf van V.M.W.Nederveen-Voermans (1962-2011) en M.B.Leistikow -Van Koningsbruggen (1893-1974). Op 9 april 2021 overleed  in Haarlem de weduwe van mr.Franciscus Bertholdus Maria (Bob) Nederveen; Agnes Maria Nederveen-Leistikow (geboren op 8 mei  1929 in ‘s-Gravenhage).

Voorzitters van de in 1981 opgerichte Probusclub Heemstede zijn achtereenvolgens geweest: Jos Schoenmaeckers (1981-1982), H. Peters (1983), H.D.Vooren (1984), T.E.G. Domela Nieuwenhuis (1985), A.R.van Eldik (1988), J.W.Bomhof (1988), J.Hollander (1989-1990), A.M.Reitsema (1991-1992), F.Wijkhuizen (1992-1993), D.Bloemers (1994-1995), A.P.Roodvoets (1996-1997), Rien Breman (1998-1999), Ed  Heeremans (2000-2001), Kroon Galema (2002-2004), Hittjo Kruijswijk (2005-2007), Hans Labout (2008-2010), Kees de Waard (2011-2013), Hans Krol (2013-2015), Bob Verburg (vanaf 2015-2020), Hendrik Blanksma (2021- )

Graf van Gustaaf Adolf Ebbers (1881-1943) en Johanna Ebbers-Granneman (1884-1949)

Graf In Memoriam Jennifer Alexandra Winklaar (1987-2020)

Mariabeeld van achteren en zonnepanelen die het  graf van de jong gestorven Alexandra Winklaar permanent verlichten 2020

Graf van mr. Alexander Bruch (1885-1965) , advocaat en procureur, was o.a. Deken van de Orde van Advocaten te Haarlem + echtgenote Arnoldina W.S.Bruch-Steijling (1897-1988) voor een necrologie door mr.O.H.van Wijk, zie o.a. Jaarboek Haerlem 1965. 1966, p.21-23

Portret mr.A.Bruch

Graf jonkheer Johan Leo van Citters (1874-1924), directeur Nat. Bankvereeniging Haarlem  + van Willem Johan van Citters (1910-1966) en Constantijn van Citters (1841-1913)

Begrafenis J.L.van Citters (Algemeen Handelsblad, 11-11-1924)

Graf van Reinier Christiaan Alphonsus Cranenburgh (1873-1957), notaris te Haarlem, en echtgenote E.H.A.M.C.Cranenburgh-Hermans. Waren woonachtig op landgoed Spruit en Bos, Haarlem

Reinier Christiaan Alphonsus Cranenburgh (Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, 1938)

Graf van uitgever Hendrik Theodorus Kramer (1878-1946 en echtgenote Jacomina Kramer-van Leeuwen (1877-1939)  Woonden in de Van Slingelandtlaan 13 Heemstede

(Nieuwsblad van de Boekhandel, 1937)

Overlijdensadvertentie van procurator, na 1937 uitgever in Heemstede onder de naam Kramer’s Uitgevers Onderneming Hendrik Theodorus Kramer (Algemeen Handelsblad, 18 juli 1946)

Graf van Wim Catsman (1950-2013 ), onderwijzer Beatrixschool Heemstede en gemeenteraadslid in Haarlem

‘God is Getrouw’:  Graf van Hendricus Haselager (1871-1937) en Wilhelmina Hendrika Haselager-Hoedemaker (1876-1937). Nadien zijn hier tevens begraven; Geertrui Theodora Haselager (1900-1983) en Adrianus Baltus van Tienhoven (1947-2008) locatie E-I-307 Algemene Begraafplaats Heemstede

Grafsteen Lizette Oeverhaus (*24-10-1961 ov. 29-1985) en Fritz Theodor Janos Oeverhaus (*10-10-1931 ov. 28-1986) op algemene begraafplaats Heemstede

Familiegraf Rekoert (van de Zandvoortselaan Heemstede) op de algemene begraafplaats Heemstede met Maria Johanna  van der Linden (1884-1940), echtgenoot Gerardus Roest (1889-1978) en zoon Gerardus Rekoert (1924-2016)

Vergunning gemeente Heemstede aan G.Rekoert tot plaatsing grafsteen. vervaardigd door Troupin Haarlem, op de algemene begraafplaats Heemstede.

Verordening op de heffing van rechten graf Rekoert, 2 november 1940

Vestigingsvergunning 1937 waterfittersbedrijf G.Rekoert, Zandvoortselaan 10 Heemstede

(Bericht in Centraal blad voor Israëlieten, 21-7-1938)

Vader en dochter Rekoert bij het afscheid van winkel/loodgietersbedrijf in 2014

In nummer 164 van HeerlijkHeden  (voorjaar 2015) publiceerde Marloes van Buuren een artikel: ‘Van lood en zink tot bloeilampen: de firma G.Rekoert’. 

rekoert8

Foto van de voormalige museumkelder van Geer Tekort aan de Zandvoortselaan 12 (Heerlijkheden 164,2015, pagina 17)

G.Rekoert sr. en echtgenote Marie Rekoert-van der Linden

G.Rekoert in de winkel Zandvoortselaan 10, 14-2-1995

Bij het 90 jarig bestaan van het bedrijf. in 2006.V.l.n.r. Frederiek, dochter Marjon, en Geer Rekoert

Inventaris pand Rekoert, Zandvoortselaan 10. Huisraad 1986

Vervolg inventaris huisraad Rekoert Heemstede 1968

Geer Rekoert was ook amateur-tekenaar. Onderstaand 2 originele tekeningen uit het personenarchief Rekourt, Heemstede collectie Noord-Hollands Archief (personenarchief)

Geer Rekoert: Slot Moermond op Schouwen-Duiveland in Zeeland, 21-6-1962

Geer Rekoert: Kufstein 1997

Graf van Gerhard Botje (1872-1935), oud-gezagvoerder Stoomvaart Maatschappij Nederland en van Nelly Botje-Bakker (1878-1952) en mr.Herman Eduard Jonker Botje (1909-1089) + Clara Maria Bothe-Zoetmulder (1915-1996) en Johanneke Botje (1943-1944)

Graf van Dirk-Jan Botje (1877-1953), oud-gezagvoerder Stoomvaart Maatschappij Nederland en van Catharina Margaretha Botje-Swart (1891-1978) en G.Swart-Bakker (1866-1944)

dolleman5

Graf van Felix Doffegnies (overleden 17-4-1859 op 60jarige leeftijd), Wilhelmina Catharina Dijckmeester (overleden 17-6-1866 op 64jarige leeftijd), Felix Hyacinthe Henri Doffegnies (overleden 1-5-1921 op 66 jarige leeftijd) en Louise Henriëtte Dolleman(overleden 1-5-1921, op 31 jarige leeftijd)

Doffegnies

Fragmentgenealogie Doffegnies

Graf van o.a. Hille Schaap (Terschelling 30-12-1886 / Heemstede 31-8-1986 Zie o.a. artikel in de Heemsteedse Koerier van 30-12-1981 en artikel: ‘Met volle kracht erop af! Kapitein Hille Schaap’. van M.de Bruijn, in: Heerlijkheden, 2014, nummer 162, p.25-30.

Klassefoto Voorwegschool met mw. Annie Klots, getrouwd met Jan Bouwman, eerste onderwijzeres aan de school verbonden van 1918 tot 1928 Naar haar is door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek een prijs vernoemd

Onthulling monument op het graf van mw. A.Bouwman-Klots , vervaardigd door de beeldhouwer Theo van Reyn. (Haarlem’s Dagblad, 26 september 1929)

Beerkens1

Graven van Wilhelmus Johannes Bartholomeus van Liemt en Johanna Maria van Liemt-Dolmans Rechts daarvan: Francicus Gerardus Jozef Beerkens van Liemt (1892-1983) en Maria Johanna Wilhelmina Beerkens-van Liemt (1898-1980). Helemaal rechts: Arnold Jozef Beerkens (1863-1931 en Johanna Maria Beerkens-Potten ((1865-1935)

beerkens2

Portret van Franciscus Gerardus Joseph Beerkens van Liemt, zoon van Arnold Beerkens en Maria Potten, houtimporteur, uit: ‘Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden’, 1936. pagina 94.

Beerkens3

Wilhelmus Johannes Bartholomeus (Willem) van Liemt (1873-1949). Geboren uit een aannemersgeslacht was hij vanaf 1915 gemeenteraadslid en per 1 september 1931 tot wethouder in Haarlem verkozen, vanaf 1937 tevens loco-burgemeester. Voorts vanaf 1932 voorzitter van de Kamer van Koophandel , en o.a. eerste voorzitter van ‘Harlems Bloei’. Zijn necrologie publiceerde H.W.M.van Os, in Jaarboek Haerlem 1940. 1950, p. 27-29.

Graf E-G-107 van mr. Cornelis Briët (1886-1958) en echtgenote Hendrika Adriana Briët-Kleyn van Willigen (1891-1967)

Mr.C.Briët, oud-president van de arrondissementsrechtbank Amsterdam,  overleden (Het Parool, 22-9-1958)

Graf van predikant C.M.Briët (1881-1947) en echtgenote Marie Briët-Chantepie de la Saussaye (1883-1966).Een necrologie met portret van Catharinus Marius Briët, die van 1927 tot 1947 predikant was van de Ned.Hervormde Gemeente Heemstede is gepubliceerd in het Jaarboek Haerlem 1948, p. 31-33

Verbeek1

Familiegraf Verbeek op de algemene begraafplaats Heemstede met o.a. Cornelis Petrus Henny Verbeek (1921-2002)

Bokhorst

Grafmonument E-C-024 van Alwine Sybilla Goverdina Bokhorst-Voget. (Amsterdam 22-4-1873) – Haarlem 23-4-1961) op de algemene begraafplaats Heemstede

Graf van Dirk Kas (1784-1868) I-51 algemene begraafplaats Heemstede + van Jansje Victor-Kas (1814-1880) en F.R.P.Victor (1807-1888)

Graf van J.Th. Mathot (1862-1938) en Annie Mathot-de Vries (1884-1981)

J.Th.Mathot, was woonachtig in de Landzichtlaan,  begraven R.K.begraafplaats ‘Valkenburg’ aan de Herfstlaan Heemstede (Haarlem’s Dagblad, 12-6-1936)

Briefhoofd J.T.Mathot, verplegingsartikelen en instrumenten, Haarlem  (N.H.A.)

Vooromslag van boek ‘Mathot, medische speciaalzaken 1897-2009’ door Hans Ellenbroek. 2009

Grafechtpaar Mathot op de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede (uit voornoemd boek, pagina 26).

Familiegraven van Hendrik Meinesz(1871-1942), was o.a. directeur van de Javasche bank Amsterdam. Begraven 30-1-1942. locatie E-I-212 en van echtgenote Louise M.Th Meinesz, baronesse van Ittersum (1871 geboren in Bennebroek en in 1962 overleden te Bloemendaal. Rechts van Gerard Hendrik de Marez Oyens (1873-1949) en Fréderique Christine de Marez Oyens baronesse van Ittersum, geboren in 1875 te Bennebroek en overleden in Hilversum in 1963

Familiegraf van Hendrik N.Hartgerink (856-1936), boer en bestuurder), zijn 1e echtgenote Sjoerdje Visscher (1863=1902) en tweede echtgenote Helena van Rijkswijk (1856-1925)

Foto van Hendrik Nicolaas Hartgerink en Sjoerdje Visscher met zijn hele gezin voor de boerderij.

Uit de door Peter (P.J.H.) Hartgerink uit Almere-Buiten samengestelde genealogie:  V1a Hendrik Nikolaas Hartgerink, geboren op 23 juli 1856 te Franeker, overleden 17 januari 1938 te Haarlem en begraven op 20 januari 1938 te Heemstede. Gehuwd 24 april 1884 te Oldemarkt met Sjoerdje Visscher , geboren 18 september 1863 te Oldemarkt men dochter van Jan Siemens Visscher en Klaasje Kroes. Hendrik N. hertrouwde 18 februari 1904 te Haarlemmerliede met Nel (Helena) van Rijkwijk.

Portret van J.M.C.Tombrock (1923-1977) was huisarts aan de Kerklaan in Heemstede

Bidprentje ter herinnering van Joseph Maria Casper Tombrock. Geboren in Heemstede in 1923, verhuisde naar Berkel-Enschot bij Tilburg waar een Dokter Tombrocklaan naar hem is vernoemd

Graf van J.M.C.Tombrock (1923-1977) – gehuwd met Cécile L.M.Nieuwland – op de algemene begraafplaats in Heemstede

Biografie, R.Chr.A.van Cranenburgh uit Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden. 1938

Albertina J.F.Mutsaers overleden 21-8-1991. Moderne grafsculptuur door Wim Mutsaers (1922-1998) locatie H-RR-249

Fraai reliëf op grafsteen Wilhelmus Frederik Schenk (1864-1948 en echtgenote Anne Schenk-Arnoldus (1871 -1959) H-f-026 (E) algemene begraafplaats Heemstede

Familiegraf Ludwig op de algemene begraafplaats Heemstede. Tevens van oorlogsslachtoffer. de jonge Frans Ludwig uit Heemstede. Hij sloot zich aan bij de Knokploeg Rotterdam-Zuid onder de naam Frank van Duyn en is 8 november1944  verraden en door de Sicherheitsdienst meengenomen en al de volgende dag op 19-jarige leeftijd standrechtelijk gefusilleerd.

Familiegraf Schönhuth: Emmy Schönhuth-Strehle (1891-1975), Rudolf Schönhuth (1892-1978) en Carl Schönhuth (1923-1989)

Brief gericht aan R.Schönhuth, Joh. Verhulstlaan 2, Heemstede

Links Rudolf Schönhuth, daarnaast Otto en Ottman Schönhuth, directie van De Haas Azijnfabriek Haarlem, circa 1939. Algemene begraafplaats Heemstede (NHA)

Cornelis L. Kwak stichtte Heemstede’s Woningbureau en bouwde talrijke huizen in Heemstede

Advertentie van Heemstede’s Woningbureau C. Kwak met hoofdkantoor Heemsteedse Dreef 276

Portret van Cornelis L. Kwak

Overlijdensbericht in IJmuider Courant 15-3-1947

Familiegraf Kwak op de algemene begraafplaats Heemstede: Cornelis Louwrens Kwak (1879-1947), zijn echtgenote Sophia Kwak-Korthof (1882-1957) en hun aangenomen zoon uit Hongarije Karoly Forintos (1912-1984)

Architecten Koster: Antonius Theodorus Aaldrik Koster (1900-1971) (ov.Haarlem) en zonen Pieter Koster  (1908-1988) en broer Cees Koster (1933-1990) [Voorts Piet Koster (jr.]

A(aldrik) Koster, architect Haarlem (De Standaard, 7-2-1936) was gespecialiseerd in de bouw van zwembaden

Overlijdensadvertenties architect Pieter Koster (Haarlems Dagblad, 22-7-1988)

Graf van F.C.A.O.Wiesenhaan (1910-1968) en Paul Fredrik Wiesenhaan, gynaecoloog (1938-2000)

P.F.Wiesenhaan (Haarlems Dagblad, 28 maart 2000)

Graf van Pieter Koster (1908-1988) en Cornelia Koster-van der Wilden (1904-1997) algemene begraafplaats Heemstede

Cees Koster, architect van appartementenbouw Spaarneborch in Heemstede (De Telegraaf, 10-8-1974)

Architect Cees Koster (1933-19990) overleden (Haarlems Dagblad, 12 juni 1990)

Overlijdensadvertenties architect Cees Koster (Haarlems Dagblad, 11-6-1990)

Graf van Cees Koster ( 1933-1990), en van Florine Koster-Turnes (algemene begraafplaats Heemstede)


Graf van Adry Hermans (1917-2007) en van haar zoon Hans Breukhoven (1946-2017), als ondernemer de oprichter van Free Record Shop. Hans Breukhoven is 20 januari 2017 in Londen aan alvleesklierkanker overleden. De uitvaartplechtigheid had plaats in Rotterdam en hij is in het graf van zijn moeder in Heemstede begraven. Adry Hermans was schoonheidsspecialiste, onderneemster en in Rotterdam oprichtster van het ‘Instituut Adry Hermans’
——–

In een artikel in de Telegraaf van 20-1-2021 bericht Connie Witteman dat zij bij het graf van ex-man Hans Breukhoven groen heeft aangebracht (foto Ferry de Kok) Een week later bericht de wakkere krant van Nederland dat de familie van Hans Breukhoven, kennelijk onaangenaam verrast over de publiciteitstunt van mw. Witteman, het groen heeft laten weghalen. Donderdag 28 januari is in de papieren krant zelfs een hele pagina aan het voorval gewijd, onder de titel: ‘Erfgenamen halen Connie’s boompjes alweer weg. SLAG OM HET GRAF VAN HANS BREUKHOVEN’ 

Zoektocht naar grootouders Blommestein (Heemsteedse Courant, 20-7–2020) Op afbeelding familiegraf van A.J.C.G. van Blommestein-Engelhard (1884-1960), Joyce C.M.van Schaik (1963), Catharina Bernard van Blommestein (1882-171), Bernard van Blommestein (1917-2000) en Anna Elisabeth van Blommestein (1924-2007)

Overlijdensadvertentie Adriana Johanna Cornelia Goverda van Blommestein-Engelhard (Algemeen Handelsblad, 10-10-1960)

Graf van Christel Adelaar (1935-2013), zangeres en actrice (o.a. Mammaloe in kindertelevisieserie Pipo de Clown)  Tevens graf van Hendrik Fokkens (1930-1981)

===============================================

DE WEDUWE. Anecdote uit: Het papieren badpak van Herman Pieter de Boer, bladzijde 203:

Onderstaande geschiedenis is uit de doeken gedaan door de heer Warmerdam te Heemstede, begraafplaats-tuinman van beroep: ‘Heemstede, 11 april 1992. Op dat kerkhof ging het grafdelven nog met de hand. Het was de taak van de begraafplaats-tuinman, zo’n paar keer in de week moest er gegraven worden. De voorgeschreven diepte was 2 meter. Die dag zat hij op 1 meter 80, toen er een dame het kerkhof kwam oplopen. Ze zag hem niet, hij haar wel. Hij kende haar en wist waar het graf van haar man was. Maar wat scharrelde ze vreemd rond? Ze keer allerlei kanten op, blikte eens hier, zocht eens daar…Een paar paadjes voor het graf van haar echtgenoot stopte ze. Bij een graf stond een prachtige tuil bloemen. Ze bukte zich en pakte de bos uit de vaas. Schichtig keek ze rond. Diep uit het verse graf riep de tuinman: “Mevrouw, dat graf hoort niet bij u, u moet twee paadjes verder zijn!” Met een kreet liet de weduwe de bloemen vallen. Ze keek bang omhoog naar de hemel en riep: “God, ik zal het nooit meer doen!” Toen vluchtte ze het kerkhof af. Sindsdien bleef het graf onverzorgd.’

Plattegrond begraafplaats Heemstede

Plattegrond begraafplaats Heemstede

Plattegrond begraafplaats Heemstede, noordelijk deel.

Plattegrond begraafplaats Heemstede, noordelijk deel.

Plattegrond begraafplaats Heemstede, zuidelijk deel

Plattegrond begraafplaats Heemstede, zuidelijk deel

Monument voor zusters en broeders van Meer en Bosch op de algemene begraafplaats (Uit: de Heemsteder, 3 december 2014)

Monument voor zusters en broeders van Meer en Bosch op de algemene begraafplaats (Uit: de Heemsteder, 3 december 2014)

Het monument op de begraafplaats in Heemstede (de Heemsteder, 3-12-2014)

Het monument op de begraafplaats in Heemstede (de Heemsteder, 3-12-2014)

http://www.dodenakkers.nl/oorlog/herdenkingsmonumenten-wo-i/870-willem-okhuijzen.html?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Stichting+Dodenakkers.nl&utm_medium=email

Graf van Albert Biemond (1901-1941) en Willem Biemond (1928-1955)

Overlijdensbericht Albert Biemond (Opr. Haarlemsche Courant, 17-2-1941)

Graf van Jan Turenhout (1917-2006)  op het katholieke deel van de algemene begraafplaats Heemstede

Graf van C.Henri Soullié (1917-1994) uit Bennebroek op het r.k. deel ‘Valkenburg’op de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede

Graf van A.A.van Amerongen (1902-2001) en van zijn echtgenote A.M.J.van Amerongen-Broens (1913-2012) op het r.k. kerkhof ‘Valkenburg’ aan de Herfstlaan in Heemstede

ROOMS-KATHOLIEK KERKHOF BERKENRODE, Herenweg,  (H.BAVOKERK HEEMSTEDE)

Kerkhof van de St. Bavo (Berkenrode) door Marenka Groenhuijzen (Heemsteder, 21-2-2022)

Entree kerkhof BerkenRode (Bavokerk)

Kindergraven begraafplaats Berkenrode (H.Bavoparochie Heemstede)

Overzicht van priestergraven Bavokerkhof Heemstede

Priestergraven 1 o.a. pastoor Cornelis Pouw, overleden21-12-1991

Priestergraven 2, o.a. Hub.Peeperkorn, priester in Assendelft, overleden 25 juli 1888.

Priestergraven 3

Graf Joannes Cornelis Nieuwenhuis, priester bisdom Haarlem-Amsterdam  (1927-2017)

Graf van Hendrik Franciscus Andriessen (1892-1981), componist, dirigent, musicoloog en van echtgenote Johanna Justine Anschutz (1898-1975) r.k.kerkhof Bavoparochie Heemstede

Graf Wim Snitker (dichter, schrijver, journalist) en echtgenote Agnes M.S.Snitker-Hesseling

Graf W.Thunnissen, aannemer  Heemstede  en 2 familieleden

Graf van oprichter aannemersbedrijf Willem Thunnissen (* Kekerdom 1885- ov. Heemstede 1967) op rk kerkhof Berkenrode Heemstede

Overlijdensbericht Charles Eugène Thunnissen (1923-2011) Haarlems Dagblad, 11 maart 2011

Graf van Charles Eugène Thunnissen (1923-2011) en echtgenote Nelleke Thunnissen-Moorman (1939-2007) 

Aannemer Charles Thunnissen was o.a. van 1967 tot 1987 voorzitter van Stichting Katholiek Zorgcentrum ‘Het Overbos’ en maakte in 1967 de verhuizing mee van Huize St, Bavo aan de Kerklaan naar het nieuwe ‘Overbos’. Op bovenstaande foto het afscheid van de Zusters Fransciscanessen van ‘Charitas’ in de tuin van Huize Sint Bavo. Bovenste rij van links naar rechts: H.Rücker, R.Niehe, C.Beijnes-Hellmich, F.van Meerwijk, pastoor C.Pouw. J.Kamps, CH. THUNNISSEN. Eerste rij: vierde van links zuster Feliciana (Moeder-Overste van 1960-1964). 


Aannemersbedrijf/ -Bouw  Thunnissen  Heemstede (Cruquius) 

thunnissen1

Thunnissen, door Kees van Duijn & Rob Hollebrink (Uit: De eigenzinnige geschiedenis van het dorp Cruquius. . 2009. Onder redactie van  Paula Homrighausen-Vrugt

thunnissen2

Vervolg Thunnissen

Thunnissen3

Thunnissen Heemstede Cruquius

Thunnissen4

Thunnissen7

Aannemersbedrijf Thunnissen is gevestigd geweest in een pand aan de Lanckhorstlaan 42   waar thans een synagoge is gevestigd en in een kantoor aan de Cruquiusweg (zie bovenstaande foto)

Thunnissen5

Thunnissen Bouw is tegenwoordig gevestigd Wipperplein 10-14 Heemstede

Thunnissen6

Directieteam Thunnissen Bouw Heemstede 2018-  bestaande uit Bart Maas, Roel van Drongelen, Richard Treur en Martijn Goesten

Omstreeks 1900 is Thunnissen aannemersbedrijf gesticht door de familie Thunnissen. Willem Thunnissen senior en de heer Van Sambeek kochten een pand in Heemstede om Thunnissen Bouw verder uit te breiden. In die periode zijn o.a. verscheidene r.k. kerken gebouwd. Eind jaren twintig is het terrein aan de Bennebroekerdijk in Cruquius aangekocht voor opslag van bouwmateriaal. Het hoofdkantoor van onderhoud is daar nog gevestigd. In 1982 richtte Kees van Duijn Thunnissen Onderhoud op. In 2004 zijn Thunnissen Bouw en Thunnissen Onderhoud gesplitst in twee afzonderlijke bedrijven. Thunnissen Bouw eerst aan de Cruquiusweg thans aan het Wipperplein in Heemstede gevestigd. Thunnissen Onderhoud, KernBouw genoemd aan de Bennebroekerdijk in Cruquius, gemeente Haarlemmermeer

Op 1 maart 1942 genomen foto bij gelegenheid van het 12,5 bestaan van de Henricus ULO met de volgende personen. Staande van links naar rechts: br.Gabriël Straetman, br.Hubertus v.d.Berg, br. Gabriël Leys, J.Steenbrink (onderwijzer), br. Johannes Saris (provinciaal 1950-1953), br.Norbertus Warmerdam, , Leonardus Toonen, br. Willibrordus Gehling, br. Albertus Handgraaf, br.Alexius Steers. Zittend v.l.n.r.: kapelaan Plaat, br. Edward v.d. Kok (directeur), pastoor Chr. van Mierlo, br. Wilhelmo, de Heer (directeur mavo) en de heren schoolbestuurders W.THUNNISSEN, grondlegger van het aannemersbedrijf en bloemist J.v.d.Berg

Overlijdensadvertentie Willem Thunnissen (De Volkskrant, 25-11-1958)

(De Volkskrant, 17-4-1967)

Portretfoto van aannemer A.W.J. van Sambeek (NHA), In de jaren 20 van de vorige eeuw bouwde hij veel samen met W.Thunnissen.

==========================

Graf P.J.J.Verhallen (1918-2007), hoofd algemene zaken en huisvesting gemeente Heemstede. + echtgenote Johanna M.Verhallen (1926-2019)

Graf Gerard Bouwman (1923-1986)

Graf Adrianus Johannes (Arie) Kramer (1917-1998) ), journalist en echtgenote

Graf A.C. van Noort (1914-2003), kunstschilder, en van echtgenote M.C.van Noort-Immers

Graf Albert Suerink (1939-1996), amateur-historicus, en echtgenote

Suerink

Opening tentoonstelling ‘Drinken en Klinken in Kennemerland’ in cultureel centrum ’t Oude Slot Heemstede, georganiseerd door de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek , 12-4-1980. V.l.n.r.: D.Hessels, ?, ing. Ben van Tongeren (voorzitter), burgemeester van den Bosch en echtgenote, jonkheer Beelaerts van Blokland en ALBERT SUERINK

Neelissen1

Graf van Ton Nelissen (1927-1989), fotograaf, en echtgenote Gon Nelissen-Loomans (1928-2010)Een bijschrift invoeren

Graf Jan Bomans (1915-2000) en echtgenote Maria Bomans-Snelder (1920-2018)

Graf van Maria Agnes Zwarter-Meijer (1894-1983) en Johan Adam Zwarter (1895-1985) (www.online-begraafplaatsen.nl)

Grafsteen Machiel den Ouden (1916-2000) en van Neeltje Adriana den Ouden-Mudde (1920-2008)

Nieuw leven in Heemstede Over Joke en Machiel den Ouden (in: LEVEN, jaargang 3, lente 2020, pagina 110)

Graf van Anna Maria van der Eijken (1893-1982), Petrus Alfonsus Maria Mascini (1898-1982) en Elisabeth Maria van der Eijken (1905-1994) (www.online-begraafplaatsen.nl)

Graf van Agnes C.M.Korsten-Heijligers (1889-1962) en Ben Korsten (1916-1969), ‘eerste Nederlandse spin-doctor’ , r.k.begraafplaats Berkenrode

Graf P.H.M.Höcker (1913-1975, meelfabrikant, en echtgenote A.J.M.Möcker-de Jong (1914-2000)

Graf van Adrianus Antonius (Arie) Kramer (1917-1998) en Elisabeth Margaretha Kramer-de Jong (1921-2012)

Graf van Herman Moerkerk (1879-1949), beeldend kunstenaar

Graf van Franciscus Antonius Visser (1881-1948), Maria Johanna Visser-Warner (1894-1967) en E.C.M.Visser (1924-2017) (www.online-begraafplaatsen.nl)

Familiegraf A.H.IJsselmuiden (1891-1955), L.A.M.IJsselmuiden-Gerritsen (1892-1973) en H.A.Th.G. IJsselmuiden (1925-1998)

Graf van B.W.Pelder (1920-2002) , politie-inspectecteur Heemstede, op het r.k. kerkhof Bavokerk Heemstede + echtgenote G.Pelder-Joosten (1920-009)

Graf L.J.A.van Sambeek (1921-2009 (aannemer) en van echttgenote C.J.M.van Sambeek-Peeperkorn (1923-2010)

Graf van Erwin Wilhelmus Nieuwenhuizen (1943-2004)

Een studiebeurs in plaats van bloemen op het graf. Zoon overleden Heemsteedse installateur reist af naar Panama (Hein Flach, Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

Vervolg overlijden Erwin Nieuwenhuizen en bezoek zoon aan missionaris Pieter Hulsebosch aan Panama (Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

Graf Bernardus Johannes Cornelis (Ber)  Eicholtz (1918-1982) en echtgenote Hendrika Eicholtz (1915-2006) alsmede Alexa Eicholtz  (Paramaribo 1919, begraven te Heemstede 23 maart 1964

Een studiebeurs in plaats van bloemen op het graf. Zoon overleden Heemsteedse installateur reist af naar Panama (Hein Flach, Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

Graf van Gerardus Josephus Nelis (1913-1940), oorlogsslachtoffer+ familiegraf bloemenkwekers Nelis

Graf Cees Sprangers (1919-1998) en echtgenote Ton Sprangers-Verpoort (1915-2003)

Graf van C.P.A.v.d. Raadt (1923-2001) en echtgenote C.E.G.Beijer (1926-2000)

Graf J.C.M.C. (Jan) Kiebert (1939-001)op de r.k. begraafplaats Berkenrode, Herenweg Heemstede

Graf Elizabeth M.Tel-Keyzer, ov. 17-12-1959, Leo Tel,  ov. 21-1-1975, Petrus G.Tel, ov. 31-10-1985 en Anna M.P.Hupkens, overleden 3-11-2016

Tel

P.G.Tel was de schrijver van enkele romans zoals ‘Doorbraak voorkomen’ en in 1966 ‘Parelpolder in de branding’ betreffende de Haarlemmermeer. Aanwezig in bibliotheek van het Noord-Hollands Archief.

Graf Gerard Rodenburg (1946-2000) en echtgenote Sofia Dorothea van der Linden (1943-2006)

Personeel van club- en buurthuis t Oude Posthuis aan de Herenweg. Staande vierde van links Gerard Rodenburg, circa 1985

Neelissen1

Graf van Ton Neelissen (1927-1989), fotograaf ven echtgenote Gon Neelissen-Loomans (1928-2010)

Graven familie De Winter Heemstede; pater Kees de Winter (1919-1969), Jan de Winter (1916-1999) en Maria de Winter-van der Zwan (1916-2001)

Graf van Cornellis Hendricus Maria Hesseling (1876-1912), en A.C.Kleine-Hesseling (1871-1954) en B.C.M.Hesseling, overleden 1977

Graf van priester dr. Jan Sanders (1918-2010), arabist en oriëntalist, docent Hageveld + Johannes Egbertus Sanders (1881-1960) en Paul Sanders (ov.2019) Aboena is een arabisch/Syrisch begrip voor (geestelijk) vader, een priester

In Memoriam Jan Sanders (Tweeluik nr.55 van Parochie Heilige Bavo en parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 2010)

sanders5

Priester dr. Jan Sanders als voorganger met voor hem 3 Franse jongetjes en met wierookvat Hillebrand Lange, de latere docent geschiedenis op Hageveld. Naast Sanders Jaap Vlaar. (1907-1979). rechts Simo Konijn (foto site Hans Dornseiffen)

Aanvullend laat Hillebrand de Lange het volgende weten: ‘Ik zou uitgebreid over Jan Sanders kunnen vertellen. Ik ben op zijn uitvaart geweest in de Bavokerk aan de Kerklaan. Maar nu de foto. Die is genomen in Charbeau, een dorpje in Frankrijk vlak over de grens, dichtbij de abdij van Orval in de (Belgische) Ardennen. In de zomer van 1963 zijn we met een groepje seminaristen onder leiding van Jan Sanders naar dit dorpje getrokken. Het eerste gedeelte op de fiets tot Roosendaal en  vervolgens met de trein naar de Franse grens via Namen. Dat was voor die tijd toch wel heel bijzonder. Het was mijn allereerste buitenlandse rei. Jan Sanders was  daar dan enige tijd de pastoor van het dorp. De foto is gemaakt vlak voor of na de mis. Vandaar de misdienaars. De drie Franse jongens zijn van het dorp zelf. Ik ben inderdaad degene die het wierookvat draagt. Ook Jaap Vlaar en Simon Konijn staan op de foto en nog een jongen die met ons meereisde. Dat was echter geen seminarist van Hageveld. Jan Sanders kwam in 1961 na een lang verblijf in Israël op Hageveld wonen om zijn studies te voltooien. Hij was niet officieel leraar, maar hij rekende zich die rol toe. Hij heeft ook nooit officieel een lesprogramma gegeven, maar gaf los-vast wel eens een les. Dat kon van alles zijn. Hij was ook wel actieftijdens de vrijetijdsbesteding van de seminaristen. Hij “organiseerde” van alles voor de seminaristen. Hok was wel een vreemde vogel. Nu maar even tot zover’.  

In Jaarboek 2009 Stichting Reünisten Hageveld publiceerde Jaap Suidgeest een ‘In Memoriam Jan Sanders’ (pagina 70),

Graf van Johannes E.Laimböck (1928-1966) en Elisabeth E.M.Laimböck-Rouhard (1905-1984)

Familiegraf Johannes Adolf de Wolf (1884-1945), Elisabeth Christina Maria  de Wolf-Freytel (1887-1967), Johannes Bernardus de Wolf (1906-1975) en Andreas Gregprius de Wolf (1911-1976)

Op het r.k.kerkhof Berkenrode in Heemstede bevindt zich het graf van priester mgr. Ignatius Maria Petrus Alphonsus Wils (1883- 1 juli 1972. Hij wwas zeer begaan met de pauselijke zouaven en publiceerde een boekwerk ‘Uit den Zouventijd’ over twee van zijn voorvaderlijke familieleden die als commandnt optraden. Tevens in het graf het stoffelijk overschot van Anna Patronella Jacoba Maria Van der Waag-Wils (1894-1974).

Jubileum mgr. M.P.A.Wils (De Tijd. de Maasbode, 28 september 1963)

KERKHOF KLEINSEMINARIE HAGEVELD HEEMSTEDE

Zowel de rooms-katholieke tehuizen Bosbeek (Zusters van de Voorenigheid) als Mariënheuvel (Zusters Augustinessen) beschikken over een eigen klein kerkhof. Op de begraafplaats van Bosbeek zijn  tevens de rector mgr. Starreveld en bisschoppen mgr. Huibers en mgr. Zwartkruis begraven. Ook  het voormalig kleinseminarie Hageveld beschikt over kerkhof met 20 graven voor 21 priesters van Hageveld of het bisdom Haarlem + 1 priester van het bisdom Rotterdam (J.L.J.M.Langemeyer) en 5 personeelsleden van Hageveld.  De eerste persoon is in 1951 en de laatste in het jaar 2000 begraven.  in de zuidwesthoek van het landgoed. De stenen graven en de sculptuur van een gekruisigde Christus zijn vervaardigd door Haarlemse steenhouwerij Troupin. Drs. Michel Bakker (1) publiceerde over dit kerkhof een artikel in het tijdschrift SamenKerk, uitgave van het Bisdom Haarlem – Amsterdam, november 2015, p. 8-9: ‘Rusten op Hageveld; een onbekende Heemsteedse begraafplaats.

(1) Een uitvoeriger bijdrage verscheen eerder in Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld. Heemstede, 2002, p.51-58

De religieuze doden rusten nog even in stilte op Hageveld (Haarlems Dagblad, 24 juni 2001)

Vervolg van: De religieuze doden rusten nog even in stilte op Hageveld; door Hein Flach (Haarlems Dagblad, 24 juli 2001) Oud-directeur Dirk Dekker kreeg gelijk: het kerkhof is vooralsnog  in stand gebleven.

Overzicht van het kerkhof Hageveld Heemstede

Overzicht van het kerkhof Hageveld Heemstede. Vooraan het centrale dubbelgraf met het beeld van de gekruisigde Christus.

Plaatsing van rozenboog voor de priesterbegraafplaats van Hageveld met links Ton van Hamm en rechts Wim van Riet (Jaarboek 2017 Stichting Reünisten Hageveld. 2018, p. 67).

Als eerste is op dit bijzondere kerkhof de oud regent (van 1934-1938) Nicolaus Leonardus Antonius Ammerlaan ter aarde besteld, overleden op 16 augustus  1951.

Geschilderd portret can oud subregent en regent N.L.A.Ammerlaan, dat vroeger in de Paarse Zaal hing.

Geschilderd portret van oud subregent en regent N.L.A.Ammerlaan, dat vroeger in de Paarse Zaal hing. In 1942 geschilderd door de Haarlemse kunstschilder Otto B.de Kat.

Bericht van overlijden mgr.N.L.A.Ammerlaan, van 1928 tot 1934 subregent van seminarie Hageveld (Katholieke Illustratie, 1951)

Bidprentje van mgr. Nicolaas Leonardus Antonius Ammerlaan (1894-1951)

Na hem volgde regent mgr.dr.C.J.Henning van 1939 tot 1962, overleden 27 juli 1985.

Dr.C.J.Henning was regent van Hageveld van 1938 tot 1962

Dr.C.J.Henning was regent van Hageveld van 1938 tot 1962

Bidprentje mgr. dr. Cornelius Josefus Henning (897-1985)

Begraven zijn hier verder Cornelius A.M.Snelders, leraar wiskunde van 1936 tot 1946 die landelijke bekendheid kreeg als astronoom van de sterrenwacht in Leiden. Verder de Hagevelder Johannes Deroy (1913-1981), die van 1938 tot 1966 leraar Frans was op het seminarie (1); graf nummer 10 Hij promoveerde in 1963 te Nijmegen bij professor dr. Christine Mohrmann. Voorts: J.J.A.M.van Rek, eerst kapelaan in Santpoort die wis- natuur- en scheikunde gaf op Hageveld en bovendien fungeerde als econoom van Hageveld. Als laatste is hier Bartholomeus Jacobus van der Spek ter aarde besteld; emeritus-priester van het bisdom Haarlem.

Herinnering aan twee klassieke grootmeesters: dr.C.Spoelder en mgr.dr.C.J.Henning; door Wim Helversteijn (Haarlems Dagblad, 6-8-1985)

vervolg van Herinnering aan twee klassieke grootmeesters; door Wim Helversteijn (Haarlems Dagblad, 6-8-1985)

Op onderstaand lijstje zijn nog 16 priesters en 5 leken-medewerkers van Hageveld vermeld, waaronder twee vrouwen.

Begraven priester-docenten en overige personen die in dienst waren van Hageveld

Begraven priester-docenten en overige personen die in dienst waren van Hageveld: J.A.M.Schmidt, ov. 13-11-1999 – graf nummer 3; R.W..M.Geraets, ov.28-4-1999 – graf nummer 4; J.B.M. Blankers, ov. 30-11-1997 – graf nummer 5; M.Kroeders, ov. 12-9-1996 – graf nummer 6; J.Blom, ov. 28-2-1994 – graf nummer 7; G.P.A.Alkemade, ov. 26-8-1988 – graf nummer 8; F.J.C.Langelaan, ov. 25-8-1995 – graf nummer 9; C.W.J.Wenneker, ov. 10-1-1986 – graf nummer 10; J.W.Bruin, ov. 29-12-1983 – graf nummer 11; J.F.Bloem, ov. 19-8-1995 – graf nummer 12; J.Andriessen, ov. 21-7-1997 – graf nummer 13; N.J.M.van Kan, ov. ov. 24-5-1999 – graf nummer 14; H.Pen, ov. ov. 8-10-1999 – graf nummer 15; J.van Zonneveld, ov. 11-10-1999; B.J.van der Spek, ov. 18-8-2000; J.L.M.Langemeyer, ov. 12-3-1984 – graf nummer 16; J.W.M Straathof – graf nummer 17, ov. 29-1-1996; R.Stam, ov. 2-6-1988 – graf nummer 18; P.A.Lever, ov. 26-10-1988; J.P.M.van Adrichem, ov. 17-2-1994 – graf nummer 19; R.J.van der Steen, ov. 13-2-1994 – graf nummer 20.

Plattegrond van het kerkhof Hageveld (Uit: Jaarboek Hageveld, 2001. 20002). In graf 1 is mgr. Ammerlaan begraven en in 2 twee personen,C.A.M.Snelders en J.J.M.A.M.van rwk.

Plattegrond van het kerkhof Hageveld (Uit: Jaarboek Hageveld, 2001. 2002). In graf 1 zijn mgr. Ammerlaan en mgr. Henning begraven, in graf 2 de volgende twee priesters,C.A.M.Snelders en J.J.M.A.M.van Rek, in graf 15 H.Pen en J.van Zonneveld in graf nummer 19 R.Stam en P.A.Lever

(1) Michel van der Plas schreef onderstaand vers bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van zijn leraar Frans, vòòr in een aan J.Deroy ten geschenke gegeven boek:

Uit: Michel van der Plas, Hageveldse herinneringen. In: Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld (Heemstede, 2002, bladzijde 50).

Vers voor dr. Johannes Deroy. Uit: Michel van der Plas, Hageveldse herinneringen. In: Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld (Heemstede, 2002, bladzijde 50).

Onderstaand een aantal foto’s vervaardigd door J.P.Teengs. Op sommige grafzerken zijn de letters bijna niet meer zichtbaar

Overzicht priestergraven Hageveld

Het Christuskruis

 

Het centrale dubbelgraf: rechts N.L.A.Ammerlaan (1894-1951)en C.J.Henning (1897-1985); links C.A.M.Snelders (1908-1946)en J.J.A.M.van Rek (1911-1958)

 

Graf van J.A.M.Schmidt (1911-1999)

Graf van R.W.M.Geraets (1915-1999)

Graf van J.B.M.Blankers (1906-1997)

       

Graf van M.Kroeders (1936-1996)

Graf van Johannes Blom (1919-1994)

Graf van G.P.A. Alkemade (1904-1988)

Graf van F.J.C.Langelaan (1910-1995)

Graf van C.W.J.Wenneker (1911-1986)

Graf van J.P.Th.Deroy (1913-1981)

Graf J.W.Bruin (1913-1983)

Graf van J.F.Bloem (1929-1995)

Graf van J.Andriessen (1918-1997)

Graf van N.J.M.van Kan (1927-1999)

Graf van Hendrika Pen (1933-1999) (zuster van Alverna)

Graf van B.J.van der Spek (1916-2000)

Graf van J.L.J.M.Langemeyer (1908-1984)

Graf van J.W.M.Straathof (1918-1996)

Liggend graf van P.A.Lever (1908-1988) en opstaande steen R.Stam (1921-1966)

Graf van J.P.M.van Adrichem (1918-1994)

Graf van R.J.van der Steen (1923-1994)

===========================================

Zusterkerkhof Bosbeek aan de Glipper Dreef in Heemstede

Op het kerkhof zijn 2 oud-rectors en 2 ex-bisschoppen begraven evenals een aantal zusters van de Congregatie ‘De Voorzienigheid’. Op een stenen monument tussen een houten kruis stan de namen van alle overleden zusters van de Congregatie die ooit elders in het land of in Indonesië  zijn begraven. 

P1000885.JPG

Het uit omstreeks 1700 daterende landhuis van Bosbeek, sinds 1951 eigendom van de Zusters van de Voorzienigheid

P1000872

Een eeuwenoude treurbeuk in de tuin van Bosbeek

kerkhof2

Een deel van het zusterkerkhof op Bosbeek van de Zusters van de Voorzienigheid

Bosbeek2

Overzicht kerkhof Bosbeek

P1000880

Op monumentale platen staan  alle overleden zusters van de Voorzienigheid vanaf het begin tot heden vermeld

P1000881.JPG

De andere zijde met alle namen van zusters

P1000883

In het midden is een houten kruis geplaatst

                Enkele voorzijdes van bidprentjes Zusters van de Voorzienigheid

Zuster Lima = Johanna Maria van Mill, *1892  Voorburg en 9 april 1989 overleden; zuster Marie Hélène = Helena Catharina van der Ploeg *1919 De Zilk, overleden 20 december 1991; zuster Agathina = Joukje Monkel *1917 Oudega, begraven 2 oktober 1989;  zuster Veronia = Maria Jonker * 19 juli 1907 Harenkarspel, ov. Heemstede 14 februari 1996; zuster Brigitta = Alida Bruijns * 17-8-1907 Otterleek, ov. 21-9-1986 Heemstede; zuster Jacobina = Klazina Buis * 16-8-191 in Bennningbroek, ov. 12=3-1990 Bosbeek; zuster Urbina = Johanna Maria van Dam * 26-9-1895 Langeraar, begraven zusterkerkhof 30-1-1993; zuster Mechtilda = Catharina Johnna Droogh, ov.19-12-1983 Heemstede; zuster Alwina = Dina van Eijden *5-9-1901 Hoorn, ov. 28-12-1989 Bosbeek; zuster Helenia = Cornelia Enthoven *18-8-1901 Duivendrecht, ov. 16-12-1991 Bosbeek; zuster Greet = Anna Margaretha Würtz *29-9-1910, ov. 30-7-1987 Bosbeek; zuster Vincentia = Helena Theela Wortelboer * 22-11-1900 Enschedé, ov. 29-21988 Bosbeek; zuster Ludwien = Engelbertha Weel *19-10-1908 Berkmeer (NH), begraven 3-9-1986 Bosbeek; zuster Canisia = Cornelia Sophia Mria de Wit *30-11910 Amsterdam, ov 8-12-1995 Bosbeek; zuster Emerentia *26-21907 Alkmaar, begraven 18-2-1988 Bosbeek; zuster Henrica = Hendrika Volkers *Anna Paulowna 26-12-1908, ov. 22-11-1989 Bosbeek; zuster Sabina = Catharina Maria Tangel * 21-12-1914 Kwintsheul, ov.5-10-1993 Bosbeek; zuster Nicodema = Catharina Maria Timmers 8 8-12-1901 Looduinen, ov. 7-11-1993 Bosbeek; zuster Ignatius = Oeke Siemensma *22-12-1899 Exmorra (Fr.), ov. 30-1994 Bosbeek; zuster Quirina = Margaretha Maria Schilleman * 15-10-1901 Beverwijk, ov. 17-1-1995 Bosbeek; zuster Margaretha Alacoque = Maria Schlebusch *27 maart 103 Voorst, ov, 12 mei 1982 Heemstede; zuster Julitta = Rosina Theodora Nijmöller *22-121895 Arnhem, ov. 5 mei 1981 Heemstede; zuster Gerlacha = Maria Johanna Oostdam *4-2-1905 Zoeterwoude, ov. 3-11-1996 Bosbeek; zuster Arnulpha = Johanna Overdevest *15-10-1900 Stompwijk, ov. 27-2988 befraven op Bosbeek; zuster Edelburga = Maria Helena Omtzigt 87-8-1889 Zevenhoven, ov. 17-12-1986 Heemstede; zuster Marie-Hélène = Helena Catharina van der Ploeg *15-9-1919 De Zilk, ov. 20-12-1991 Bosbeek; zuster Tiburtia =  Margaretha Elisabeth Persoon *5-3-1886 Loosduinen, ov. 20-3-1984 Heemstede; zuster Michaëla = Wilhelmina Gerritdina Veneboer *22-31908 Hoonhorst-Dalfsen, ov. 8-121993 overleden op Hageveld en begraven op Bosbeek; zuster Albertine Johanna Elisabeth Rietveld *3-9-1901 Nederhorst den Berg, maart 1984 begraven op Bosbeek; zuster Paduana = Johanna Elisabeth Ristjouw * 24-2-1891 Amsterdam, ov. 4-2-1982 Heemstede; zuster Reinilda = drs.Wilhelmina Barbara van Raaphorst *6-5-1907 Amsterdam, begraven 1 december 1984 op Bosbeek; zuster Beatrijs = Lidwina Maria Smits *9-11-1912 Nederhorst den Berg, ov. 1 maart 1989 Bosbeek; zuster Nazaria = Marie Smits *8-2-1898 Nieuw Vennep, ov. 4 juni 1996 Bosbeek; zuster Assisius = Helena Antonia Maria Slootweg “9-8-1906 Rijswijk, begraven 24-5-1991 Bosbeek; zuster Annie = Anna Lucia Smal *5-12-1933 Spanbroek, 12-7-1990 begraven Bosbeek; zuster Accursia = Alida Maria Smits *27-2-1897 Nederhorst den Berg, begraven 30-1-988 Bosbeek; zuster Beatrijs = Lidwina Maria Smits * 9-1-`1912 Nederhorst den Berg, ov. 1-3-9189 Heemstede; zuster de Sales = Maria Francisca van Smaoorenurg *26-4-1897 Ter Aar, ov. 17-7-19876 HuizeBosbeek; zusterVenantia *2-10-1901 te Brielle, ov. 3-9-1988 Heemstede; zuster Martha = Maria Steur *14-11-1901 Westerblokker, ov. 27-61998 Heemstede; zuster Sabina = Catharina Maria Tangel * 21-12-1914 Kwintsheul, ov. 5-10-193 Heemstede; zuster Paulina = Elisabeth Bot * 11-9-1905 Wervershoof, begraven 7-21989 Bosbeek; zuster Jacqueline = Jacoba Catharina Johanna Maria Bratengeyer * 13-8-1911 Amsterdam, ov. 22-21994 Heemstede; zuster Agnes = Johanna Haak * 31-3-1908 Amsterdam, begraven 21-3-1988 Bosbeek; zuster Marie = Maria Tecla van Emmerik *18-1-1907 Amsterdam, ov. 19-5-1998 Heemstede; zuster Paulina = Elisabeth Bo *11-9-905 Wervershoof, begraven 7-2-1989 Bosbeek; zuster Marga = Cornelia Margaritha Binnekade * 27-4-1899 Amsterdam, ov. 18-5-1990 Bosbeek; zuster Jacobina = Klasina Buis * 16-8-1911 Benningbroek, ov. 12-3-1990 Heemstede; zuster Nicolina = Elisabeth Petronella van Beusekom * 24-2-1901 Weesperkarspel, begraven 8-31990 Bobeek; zuster Marga = Maria Hendrika Binken *30-11-1909 Boskoop, begraven 12-3-1993 Bosbeek; zuster Theresia = Margaretha Johanna Aker * 26-2-1909 Andijk, begraven februari 1909 Heemstede; zuster Nicolette = Anna Bernardina Antonia Goddijn * 16-11-1909 Leiden, begraven 19-2-1992 Bosbeek; zuster Petronilla = Theodora Alberta van der Ark * 2-12-1902 Loosduinen, ov. 28-5-1994 Heemstede;

P1000876.JPG

De graven van mgr. Johannes Starrenburg en mgr. Stieger, oud-rector-directeur van de zusters van de Voorzienigheid op Bosbeek. Op 15-1-1941 is dr. J.J.A.Starrenburg door de bisschop van Haarlem benoemd tot directeur der Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind “De Voorzienigheid” en tot rector van het gesticht ‘De Voorzienigheid en van het r.k. Jongensweeshuis te Amsterdam, een functie die hij tot 1967 heeft vervuld.  Voordien was hij vanaf augustus 1934 subregent op het kleinseminarie Hageveld te Haarlem.Op 8 april 1959 is door mgr. J.Starrenburg als directeur van de congregatie de eerste steen gelegd van de te bouwen kapel op Bosbeek, op 19 oktober 1960 geconsacreerd door emeritus-bisschop mgr. J.P.Huibers. In 1999 is Starrenburg op Bosbeek overleden en aldaar op het kerkhof begraven. Vanwege diverse klachten door slachtoffers van seksueel misbruik, gepleegd tussen 1940 en 1980, heeft bisschop Jos Punt de heer Starrenburg uit het priesterambt gezet. Als reden geeft het Katholiek Nieuwsblad van 26 juli 2012 dat ‘tegen priester J.J.Starrenburg de afgelopen tijd – bericht in het rapport Deetman van 2011 – verschillende klachten van ernstig seksueel misbruik geuit. Bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam heeft de priester postuum uit het ambt gezet.’

starrenburg3

Rector J.J.A..Starrenburg

P1000878

Graf van bisschop mgr. J.P.Huibers die na zijn emeritaat een aantal jaren op Bosbeek verbleef.

Het afscheid van mgr. Th.Zwartkruis in Heemstede. Op de rug M.Groot, officiaal, celebrant H.Kuipers, assistent broeder L.Paauw, privé secretaris van de bisschop. Verder onderscheidt men bij het graf bisschop H.Bomers, bisschop Niehaus, bisschop-coadjutor J.Lescrauwaet, bisschop A.Simonis en kardinaal J.Willebrands

P1000879

Graf van bisschop mgr. H.J. Zwartkruis op Bosbeek

P1000875.JPG

Algemeen overzicht priester- en zusterkerkhof op Bosbeek

KERKHOF BERKENRODE nabij H.BAVO-KERK AAN DE HERENWEG

‘Op 1 december 18979 werd het nieuwe kerkhof – het oude lag aan de overzijde van de Herenweg – achter de huidige Sint Bavokerk aan de Herenweg/hoek Kerklaan en begrensd door de burgemeester van Lennepweg ingewijd door de Deken van Haarlem, A.J.v.d.Akker. Daarmee ging een wens in vervulling. Vanaf die datum werden de rooms-katholieken uit Heemstede op dit kerkhof begraven.  Het rooms-katholieke gedeelte op de algemene begraafplaats zou tot 1927 niet worden gebruikt. In dat jaar ontstond de Parochie ‘Valkenburg’, met de O.L.V.Hemelvaart kerk aan het Valkenburgerplein.  De kapel op de algemene begraafplaats  werd toen wederom in orde gemaakt voor begrafenisplechtigheden en het kerkbestuur kreeg opnieuw de beschikking over het r.k.deel, inclusief een eigen doodgraver. 

Begraafplaats Berkenrode r.k. parochie St. Bavo Heemstede