Tags

, , , , , , ,

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEEMSTEDE: BIJZONDERE GRAFTEKENS

18e eeuwse tekening van het klassieke park van Westermeer, met vergezicht op het Haarlemmermeer en in het midden een groot tuinbeeld

Na de sloop van buitenplaats “Westermeer” in 1829 is op deze plaats naar een ontwerp van J.D.Zocher Jr. de Begraafplaats aangelegd in (Engelse) landschappelijke stijl met vrijvers en gebogen lanen.

zocher2

Gegraveerd portret van J.D.Zocher junior soor A.D.Nett uit 1842

 

De begraafplaats Heemstede is in 1829 aangelegd door (landschaps)architect J.D.Zocher jr. (Uit: J.D.Zocher 1791-1870 architect en tuinarchitect. Door Josi Smit, m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008.

De begraafplaats Heemstede is in 1829 aangelegd door (landschaps)architect J.D.Zocher jr. (Uit: J.D.Zocher 1791-1870 architect en tuinarchitect. Door Josi Smit, m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008.

Jan David Zocher Jr. (1791-1870)

Jan David Zocher Jr. (1791-1870) op oudere leeftijd gefotografeerd

vooromslag

Vooromslag van in 2008 verschenen publicatie over de werken van architect en tuinarchitect J.D.Zocher jr.

 

Latere uitbreidingen tot 1948 onder leiding van Gerard Bleeker hebben meer rechte en geometrische vormen. In 1993 verzorgde architect Victor van Boven een uitbreiding met een columbarium. Ten zuiden ligt de R.K.begraafplaats. De begraafplaats geeft een beeld van de begrafeniscultuur. Een eeuw geleden waren rouwtakken “in de mode”, vandaag de dag is men in bepaalde gevallen uitbundiger, zoals bijvoorbeeld het graf van Bart de Graaff of op de kinderbegraafplaats.

 

begraafplaats

globale plattegrond van begraafplaats Heemstede

 

Bart de Graaff

Bart de Graaff

Het graf van Bart de Graaff, omzoond door bloemen, speeltjes en beeldjes

Bart nog in leven op een reclamekaart voor de film ‘Bikkel’ een portret over het turbulente leven van Bart de Graaff

foto graf Bart de Graaff na plaatsing beeldje, 2018 (foto J.P.Teengs)

Scan1297

Uit Haagschee Courant van 31 mei 2002.

============================================

Sinds enige tijd is op het oudste deel  een voorlopige “monumententuin” van oude graven in gebruik genomen. Daarmee wordt voorkomen dat grafstenen met een cultuurhistorische betekenis worden vernietigd.

Foto van de Algemene Begraafplaats Heemstede uit 1903

Graven van historische betekenis voor Heemstede dienen in principe voor het nageslacht bewaard te blijven. Op de 1e afdeling ligt o.a. de grafsteen “Mach Pela” Begraafplaats van de famielje van J.A.van Lennep. Volgens koninglyk besluit van den ..september 1827. Hieronder deeze steen op 4 voet diep te onder den bovengrond legd de kist van J.A.van Lennep, stigter van deeze verzameling”. Baron J.A. van Lennep was eigenaar van de hofstede Meer en Berg. De verzameling slaat vermoedelijk op schelpen e.d. [Over het graf is in enkele publicaties geschreven]. Voor informatie over o.a. paaltje nummer 26 (Adolph Ulrich Westerberg, 1839), zie: “een stukje Zweden op de algemene begraafplaats” In: HeerlijkHeden, nummer 100, 1999, p.105-107. Van de 3 aanwezige grafkelders (Enschedé, Van Merlen, Van Vollenhoven) is de fraaiste, in neoclassicistische stijl, van de familie Van Vollenhoven (circa 1870, onlangs gerestaureerd) op de  Provinciale Monumentenlijst geplaatst.

Grafmonument Van Vollenhoven

Grafkelder Van Vollenhoven, begraafplaats Heemstede (J.P.Teengs, 2018)

Interieur grafkelder Van Merlen

Grafmonument Van Merlen, begraafplaats Heemstede (J.P.Teengs)

Dat geldt tevens voor de volgende 3 grafmonumenten: 1)      Familie Van Verschuer-Brants  1847/1901 [Marmeren sarcofaag  met op 7-jarige leeftijd overleden zoon heeft van 1847 tot het overlijden van de vader en moeder, resp. 3 januari en 26 maart 1901) op het terrein van de Hartekamp gestaan 2)      2) Müller-Rivet  (1881) [Gesluierde obelisk naar een ontwerp van J.D.Zocher] 3)      Jeanne van Lennep  (1928) [beeld van een zittende vrouw, door M.Guiraud-Rivière].

De drie monumentale graven (foto V.C.Klep)

familiegraf Van Verschuer-Brants (J.P.Teengs)

Overzicht familiegraf Van Verschuer Brants (van de Hartekamp) (J.P.Teengs)

Vermelding van jong overleden zoontje Bernard Diederik Theodor van Verschuer op marmeren grafmonument  (J.P.Teengs)

Vermelding graf Barthold Arnold Baron van Verschuer, januari 1901 (J.P.Teengs)

Anna Maria Brants, echtgenote van Barthold Arnold Baron van Verschuer, 26 maart 1901 (J.P.Teengs)

 

Bovenvermelde  graven zijn beschreven in o.a.: Concept-register Provinciale Monumenten Noord-Holland. Haarlem, 1987. Op basis van een rondgang en gemaakte foto’s door Marcel Bulte uit Haarlem (tegenwoordig) Emmen), worden de volgende bijzondere graven vermeld. Het grafteken van de (bankiers)familie Labouchère (1864-1869) op het oudste deel van de begraafplaats met kruis omgeven door gebeeldhouwde rouwtakken, staande op enkele stenen, waarvan 4 met inscripties. Zou eigenlijk op de Provinciale Monumentenlijst moeten staan. Hieronder een (eerste) overzicht van bijzondere graven, alfabetisch op personen (soms familiegraven). Voor locatie, zie bestaand overzicht : “Informatie, hoe u een graf op de Algemene Begraafplaats kunt vinden” . H.A.Bokhorst (19-3-1941) en Alwina Sybilla  Goverdine Bokhorst-Voget (ov. 23-4-1961) [met opbouw en symboliek] Gerhard Botje (14-3-1872/31-1-1935) + 2 familieleden [G.B. was gezagvoerder bij Stoomvaart Maatschappij Nederland]

Dr.J.Bosscha(1831-1911)

Begrafenis van de natuurkundige professor dr.J.Bosscha jr., geboren in 1891 en begraven op 15 april 1911 in Heemstede.

Begrafenis van de natuurkundige professor dr.J.Bosscha jr., geboren in 1891 en begraven op 15 april 1911 in Heemstede.

Bloemenzee op het graf van prof. J.Bosscha (Zondagsblad Opt.Haarl. Courant, 29 april 1911).

Bloemenzee op het graf van prof. J.Bosscha (Zondagsblad Opr.Haarl. Courant, 29 april 1911).

Dr.J.Bosscha (naar een schilderij van mej. A.J.Bosscha)

Drie ‘grand old men’ van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. V.l.n.r.: mr.G.van Tienhoven, voorzitter, mr.H.Enschedé, onder-voorzitter en dr.J.Bosscha, secretaris

Borstbeeld van dr.J.Bosscha, door Bart van Hove, aan Bosscha aangeboden bij zijn 70ste verjaardag in 1901

Graf Gerhard Botje, Algemene Begraafplaats Heemstede

Annie M.Bouwman-Klots (28-12-1928) Bijzondere gebeeldhouwde staande steen (+ later in familiegraf bijgelegd:  Jan Bouwman (ov. 6-2-1964) en Hendrica Bouwman-van Straten (ov. 16-2-1998)

Grafmonument Annie M.Bouwman-Klots, Heemstede, locatie E-D-005. In het tijdschrift Heerlijkheden nummer 164, voorjaar 2015 is door Marc de Bruijn een artikel gepubliceerd: ‘Annie Klots: een bijzondere juf met een bijzonder grafmonument’.

Eenmalige prijs voor vrouwenboegbeeld vernoemd naar onderwijzeres Annie Klots (de Heemsteder, 13-3-2019)

Emile T.J.Dinaux (9-9-1925), ontworpen door architect J.J.Oud voor zijn schoonfamilie [Dinaux was na postbeheerder in Ommen en Laren tot zijn pensionering in 1920 gedurende 17 jaar directeur van het post- en telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat in Heemstede. Zijn Zoon C.J.E.Dinaux (1898-1980) werd een bekend journalist en literair criticus

Pensionering E.Dinaux (Haarlem’s Dagblad, 17-8-1920)

Begrafenis E.T.J.Dinaux (Haarlem’s Dagblad, 9-9-1925)

Graf Emile T.J.Dinaux op algemene begraafplaats Heemstede. Overleden 5-9-1925; begraven 9-9-1925 [locatie E-I-249]

De zoon C.J.E.Dinaux publiceerde zijn herinneringen in ‘Levend verleden’ in 1981

Recensie van boek C.J.E.Dinaux (1898-1980)  (Haarlems Dagblad, 29 augustus 1981)

Vervolg boekbespreking ‘Levend verleden’ door Wim Vogel (Haarlems Dagblad, 29 augustus 1981)

Ir. Willem J.A.Duynstee  (1-1-1953)  + echtg. [was dir. Openbare Werken Heemstede]. Gemetseld met nis en daarin een beeldje

Grafmonument ir. W.A.Duynstee, Heemstede

Familiegraf Kees van Eden (12-9-1934)  + echtg.  Grafsteen in Jugendstil (bloemenkrans) (woonde in “Hof van Eden”, Oosterlaan)

Familiegraf Klaas van Eden, Heemstede

Klaas.jpg

K. van Eden, min leven woonachtig in de Oosterlaan te Heemstede was lid van de Liedertafel ‘Zang en Vriendschap’in Haarlem (bovenstaande foto tevens van C.Montauban uit 1930)

Johannes Enschedé (9-4-1938) Moderne staande grafsteen, naar een ontwerp van A.J.Th.Kok uit 1940 [O.a. opgenomen met foto in boek Heemschut over begraafplaatsen].

Naast elkaar de staande grafstenen van Johannes Enschedé (VI) (1879-1938) en rechts van Boudewijn Franciscus Enschedé (1893-1978) op de Algemene Begraafplaats Heemstede. Beide personen waren directeur van de uitgeverij en drukkerij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem en woonden op Ipenrode in Heemstede.

Graf Johannes Enschede, 9-4-1938 begraven

Graf Johannes Enschede, 9-4-1938 begraven. Ontwerp grafsteen door A.J.Th.Kok, 1940

Boudewijn Franciscus Enschede, begraven 9-8-1954

Boudewijn Franciscus Enschede, begraven 9-8-1954

Emile Erens en echtgenote J. Erens-Bouvy. Met beeldje in nis [Emile Erens was een schrijver van Heiligenlevens en anjelierkweker; bewoonde het huis genaamd Het Oude Slot] Evy = Everdina W.Reinders (24-5-1942) (1) Grafsteen met harp en bloemen

Grafsteen Evy (20-7-1920 – 24-5-1942)

Familiegraf Goldschmeding (4 personen. O.a. Dirk G.) Meervormige opstaande steen

Familiegraf Goldschmeding, Heemstede

Sophia Grunholz (ov. 3-10-1938). Liggende steen omgeven door beeldjes van putti en op de steen een openliggend boek Dr. Ph.J. Hoedemaker  (27-7-1910)  + echtg. en 3 familieleden. Fraaie staande steen  met o.a. bijbeltekst [‘Het is mij geen roem want de nood is mij opgelegd 1 Cor. 9-10] + liggende steen

Grafmonument theoloog dr. Ph.J.Hoedemaker

Grafmonument theoloog Ph.J.Hoedemaker (J.P.Teengs)

 

grafsteen

grafsteen 4 familieleden Hoedemaker in Heemstede. In het blad ‘HeerlijkHeden’ van zomer 2016, nummer 170, publiceerde Marc de Bruijn een artikel: ‘P.J.Hoedemaker: “Heel de kerk en heel het volk” ‘, p. 43-45.

 

Portret van dr.P.J.Hoedemaker. Overleden en begraven in Heemstede

Portret van dr.P.J.Hoedemaker, schrijver van talrijke theologische publicaties. Geboren in Utrecht (1837), overleden in Santpoort (26-7-1910)  en begraven in Heemstede. Over het graf en de theoloog-predikant, zie: P.J.Hoedemaker: “Heel de kerk en heel het volk” door Marc de Bruijn, in: Heerlijkheden, nummer 170, zomer 2016, p.43-45.

In steen gegraveerde tekst van dr.Ph.J.Hoedemaker in het Viseum-Veenendaal.

In steen gegraveerde tekst van dr.Ph.J.Hoedemaker in het Viseum-Veenendaal.

 

Beknopte levensbeschrijving van dr.Ph.J.Hoedemaker. Uit: De Spiegel, 22-2-1908.

Beknopte levensbeschrijving van dr.Ph.J.Hoedemaker. Uit: De Spiegel, 22-2-1908.

Hoedemaker

Graf van dr.Ph.J.Hoedemaker in Heemstede (foto beeldbank universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit)

 

Hoedemaker

portret van Philippus Jacobus Hoedemaker door Bernard dde Hoog.

 

Scheer

dr.G.Ph.Scheers wijdde zijn proefschrift aan de predikant en  theoloog Ph.J.Hoedemaker (1839-1916)

 

 

Hendricus Haselager (23-10-1957) + echtg. W.H.Hoedemaker (9-11-1937) Natuursteen in metselwerk J.C.Hoen (22-10-1934) + echtg. M.F.Friedrichs (3-12-1931) T.M. Hoogendoorn (ov. 11-06-1945) + echtg.   Met op sokkel een wenende vrouw met 3 fluiten

Grafmonument T.M.Hoogendoorn

Bonne de Jong (ov. 22-9-1977) Jan van Krimpen (1892-1958)

Graf Jan van Krimpen (begraven 23-10-1958) en zijn echtgenote

Graf Jan van Krimpen (begraven 23-10-1958) en zijn echtgenote

Herman van de Linde (ov. 12-2-1950)

Moderne staande steen met beeldje C.A.van Meeuwen  (24-1-1967) en L.van Meeuwen-Wibbelink (16-8-1947) Staande steen met symboliek van veer en rijzende/ondergaande zon

Graf C.A.van Meeuwen, begraven 24-1-1967 + echtgenote

Graf C.A.van Meeuwen, begraven 24-1-1967 + echtgenote

Theodora Hermina Mirandolle  (5-2-1938) + 2 familieleden. Met links en rechts gebeeldhouwde bloemen op staande steen

Antoon Molkenboer (1-3-1960) [+ W.J.Schmitz] met mozaïek: kruis + pax van de beeldend kunstenaar Antoon Molkenboer.

Graf Antoon Molkenboer

K.N. zur Mühlen   (9-4-1931) + echtg. [met gebeeldhouwde inscriptie en geslachtswapen] Albertus J.T.Mutsaers (21-8-1991): modern kunstwerk door Wim Mutsaers Salomon M. Noach (4-10-1947) en J.J.Noach-Waage (15-7-1960)  Uit losse stenen opgebouwd met koperen inscripties en een nis met gebeeldhouwde uil en 2 boeken Dr. Willem Pauw (3-2-1953) + echtgen. Gesine Doncan (6-8-1934)

Graf Karel N.zur Mühlen, begraven 9-4-1931 + echtgenote

Graf Karel N.zur Mühlen, begraven 9-4-1931 + echtgenote

Staande en liggende steen met gebeeldhouwde rouwkrans Jan Cornelis Peereboom (31-5-1930) + echtgenote.

Staande gemetselde steen met uitstekende hoeken en in het midden een driehoek Theodorus van Reijn (ov. 6-8-1954) met beeld van de bekende beeldhouwer

Graf Theodoor van Reijn (begraven 9-8-1954) en echtgenote

Graf Theodoor van Reijn (begraven 9-8-1954) en echtgenote

overlijdensbericht Theo van Reijn (Algemeen Handelsblad, 10-8-1954)

Theo van Rijn in zijn artelier te Heemstede (foto Jaap Doeser)

Theo van Reijn in zijn atelier te Heemstede (foto Jaap Doeser)

Reijn.jpg

Theo van Reijn de beeldhouwer, uit: Heerlijkheden, nummer 164, voorjaar 2015, pagina 26.

Theo van Reijn: Coornhert in Gouda, gedenksteen aangebracht bij diens 350ste verjaardag in 1940

(Theo van Reijn uit encycl. Mak van Waay)

Theo van Reijn in zijn atelier te Heemstede, Amalia van Solmslaan, in 1927 bij Haarlem geannexeerd. De atelierwoning is gebouwd door architect C.Kruyswijk

Theo van Reijn: tegelsculptuur van moeder en kind, in Gezondheidshuis Heemstede, Lieven de Keylaam (NHA)

Theo van Reijn: sculptuur aan Aeneas Mackayschool Amsterdam (Verheij)

expositie  in het Kleuterhuis, Lieven de Keylaan, Kunstkring Heemstede in Heemstede, 1928

toelichting Theo van Reijn bij expositie Kunstkring Heemtede

vervolg toelichting Theo van Reijn

beeld van kop moeder van Theo van Reijn, 1936

Theo van Reiin: antilope (1928)

Theo van Reijn: deurklopper van brons, 1928

Theo van Reijn: portret in steen van rector dr. A.de Vletter, 1945

verzetsmonument WO II bij Jan Gijzenbrug Haarlem van Theo van Reijn

met bovenstaand beeld won Theo van Reijn een gouden medaille als winnaar van de Prix de Rome, 1911 (De Prins)

portret van de beeldhouwer Theo van Reijn. Penning uit 1940

Borstbeeld van de letterkundige dr.Gerard Brom, vervaardigd door Th.van Reijn (De Prins 1913)

Theo van Reijn: ‘masker in gemetaliseerd beton

Theo van Reijn: maskerkoppen in kalksteen, Gereformeerde Kerk, Kloppersingel Haarlem (NHA)

Theo van Reijn: beeldje in nis Gravenzaal stadhuis Haarlem (NHA)

Herinnering. Sculptuur van Theo van Reijn, in aula begraafplaats Akendam, Haarlem-Noord, 1937 NHA)

Bakstenen beeltenis van Theo van Reijn in de Mr.Cornelisstaat Haarlem gered; door Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad, 7 september 2010)

(Algemeen Handelsblad, 29-10-1932)

vooromslag van jubileumuitgave Kunstkring Heemstede 1927-1932.

vervolg artikel door Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 7-9-2010

necrologie Theo van Reijn 1884-1954. In Haerlem Jaarboek, 1955, p.19-21

portret en handtekening Theo van Reijn

vervolg necrologie Theo van Reijn, door A.D.Huijsman (Haarlem Jaarboek 1954, 1955)

J.D. Schamhart (6-3-1944) + M.A.Schamhart-Scholte (12-8-1959) Wilhelmus Frederik Schenk (30-3-1948) + Johanna C.Arnoldus (13-10-1959)

Staande steen met een vrouw in reliëf uitgebeeld Bastiaan Timmerman (ov. 23-5-1939)  + familie  [graf uit 1942] Met op pilaar een gebeeldhouwde voetbal

Graf van Bastiaan Timmerman, jong overleden voebaltalent, op de Algemene Begraafplaats Heemstede

Familiegraf Turkenburg  (1941/1962?) Met staande steen en een gebeeldhouwde engel

Graf van W.A.Turkenburg (ov. 1962) en W.J.Turkenburg (ov. 1941), Algemene begraafplaats Heemstede

Nora van Lennep-Griffin, geboren 13 april 1893, overleden Haarlem 28 april 1988 (J.P.Teengs)

Joos van Vlijmen (ov. 28-6-1990)  [edelsmid]

Graf Joos van Vlijmen, algemene begraafplaats Heemstede (foto Marcel Bulte) [Edelsmid Joos van Vlijmen (1920-1990)

overlijdensbericht Joos van Vlijmen 28 juni 1990

informatie uit kunstencyclopedie Scheen (1969-1970. Tevens vermeld in: Jacobs (1993), Scharten (1996) en Jacobs (2000, deel 6, pagina 218)

brons ‘Genezing van Tobias sr.’ uit Scheen

 

informatie Joos van Vlijmen: Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie

Huwelijk J.M.B.G. Joos van Vlijmen met J.G.M. Trui Grapperhaus (Haarlem’s Dagblad, 23-0-1948)

Mevrouw Van Vlijmen-Grapperhaus en dochter Maria, kunsthistorica, werkten al bijna 30 jaar gelegen aan een oplossing voor de plastic-milieuvervuiling (Haarlems Dagblad, 11 mei 1991)

(Haarlems Dagblad, 11 mei 1991)

uit: Na-oorloge edelsmeden in kritieke situatie. Federatie van Goud en Zilver erkent examens kunstnijverheidsscholen niet (Algemeen Handelsblad, 3-4-1956)

koperen palstiek van Joos van Vlijmen naar koninklijke Boldoot (Algemeen Handelsblad, 1 mei 1964)

Door Joos van Vlijmen in opdracht van VOHB in 1985 vervaardigde penning met beeltenis van Adriaen Pauw (1585-1653). Op achterzijde plattegrond van het Oude Slot

Door Joos van Vlijmen in opdracht van VOHB in 1985 vervaardigde penning met beeltenis van Adriaen Pauw (1585-1653). Op achterzijde plattegrond van het Oude Slot

Joos van Vlijmen: keerzijde Adriaan Pauw-penning met plattegrond van het Oude Slot. 1985

Door Joos van Vlijmen vervaardigd altaartafel in de O.L.V. Hemelvaart kerk in Heemstede, als een geschenk van de parochianen bij het 50jarig jubileum van de kerk in 1977 aangeboden. Op de foto de plechtige viering ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe altaar door bisschop mgr.Th.Zwartkruis met concelebranten pastoor L.Dijkstra en pastor Th.Klaver (uit: Michel Bakker e.a. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart; 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein. Haarlem, de Vrieseborch, 2002, pagina 51).

Joos van Vlijmen: zilveren collier met afbeelding van een beweegbare acrobaat. circa 1970 (Haffmans Antiek en Kunst)

burgemeestersketting Heemstede vervaardigd door Joos van Vlijmen, Zie  artikel ‘Zilveren symbolen van waardigheid’, door Marloes van Buuren, in: HeerlijkHeden, 163, winter 2015, p. 11–16.

medaillons burgemeestersketting met de heraldische wapens van Heemstede en het rijkswapen (foto Theo Out)

bronsreliëf van man bij appelboom door Joos en dochter Monaa van Vlijmen, aangebracht bij de winkel Hensen in Haarlem (zie bijstandbeelden van der Krogt)

===========

Louis J. Vreugde (ov. 3-11-1938) + echtg. Bevat beeld van deze beeldbouwer

Graf Louis J. Vreugde

graf J.C.Hoen en M.F.E.Hoen-Friedrichs (J.P.Teengs)

Graven Agathe Cornelia Kaars Sypestein-Crok, Pieter Hendrik Kaars Sypestein, mr.Dirk Kaars Sypestein en Maria Elisabeth Kaars Sypestein-Cnoop Koopmans (J.P.Teengs)

graf Petrus Dorhout Mees (1868-1939) (J.P.Teengs, 2018)

 

foto7

Graf van echtpaar Dorhout Mees (J.P.Teengs)

 

Dolf de Vries (1944-1996)  [Grafsteen van deze Haarlemse boekhandelaar in de vorm van een boek]

Graf van boekhandelaar Dolf de Vries

Graf van boekhandelaar Dolf de Vries

Geschilderd portret van Dolf de Vries, door Olga Maas (Uit: 'Hier vind je de hele wereld'; een eeuw H.de Vries boeken. 2005)

Geschilderd portret van Dolf de Vries, door Olga Maas (Uit: ‘Hier vind je de hele wereld’; een eeuw H.de Vries boeken. 2005)

Silhouet en profil, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Silhouet en profil van Dolf de Vries, in 1995 getekend door Pieter Wetselaar

Hendricus Maria Zonderop (7-5-1994)  Met een gebeeldhouwde militair in uniform en hond

Graf H.M.Zonderop

(1) Informatie Dolf Böing P.S. Liggende grafsteen Meer en Bosch met inscripties van 5 personen  ?

Graf Frederik van Heel

Ten slotte nog 3 bijzondere grafmonumenten, waarvan ik over de foto’s beschik, maar op dit moment de namen niet kan lezen vanaf de foto. Alsmede 1 in de vorm van een liggend kruis en een open boek aan de bovenzijde met inscripties in het Nederlands en Duits, echter geen persoonsnaam zichtbaar.  Bovendien nog 1 steen in de vorm van opengeslagen boek: Fred. Van Heel etc. Hans Krol

Uit: J.D.Zocher jr. 1791-1870 atchitect en tuinarchitecht; door Josi Smit m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008

Uit: J.D.Zocher jr. 1791-1870 architect en tuinarchitect; door Josi Smit m.m.v. Radboud van Beekum. Rotterdam, 2008

Scan1298

Priestergraf op r.k. begraafplaats O.L.Vrouw Hemelvaartkerk Glipper Dreef Heemstede

Vooraanzicht algemene begraafplaats Heemstede rond 1960

Aula van Algemene Begraafplaats Heemstede

Aula van Algemene Begraafplaats Heemstede

Glas in lood-raam achterzijde aula begraafplaats Heemstede

Glas in lood-raam achterzijde aula begraafplaats Heemstede

Gedenkteken voor in voormalig Nederlands-Indië omgekomen soldaten uit Heemstede

De steen met inscriptie van 5 omgekomen militairen

Grafmonumentje Heemstede door beeldhouwer Theo van Reijn, uit: Het Landschap, jaargang 33, 1938

Rechtsboven een grafmonumentje in Heemstede door beeldhouwer Theo van Reijn, uit: Het Landschap, jaargang 33, 1938

Familiegraf Van Verschuer Brants, Heemstede

Familiegraf Van Verschuer Brants, Heemstede

grafmonument Van de familie van Verschuer Brants

beschrijving grafmonument Van Verschuer, uit: register provinciale monumenten Noord-Holland)

Grafsculptuur behorend bij het graf van de familie Van Lennep op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Op een mrmeren plaat zijn de bamen uitgehakt van diverse leden, onder meer jonkvrouw Jeanne Caroline van Lennep (Heemstede 23 maart 1898 - St.Theoffrey 1 april 1928, die is afgebeeld. Op rechter zijvlak van de bank waarop zij is gezeten met de naam van de maakster: M.Giraud-Rivière en op het linker zijvlak: 'en souvenire de Jeanne van Lennep'. Provinciaal monument.

Grafsculptuur behorend bij het graf van de familie Van Lennep op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Op een marmeren plaat zijn de namen uitgehakt van diverse leden, onder meer jonkvrouw Jeanne Caroline van Lennep (Heemstede 23 maart 1898 – St.Theoffrey 1 april 1928, die is afgebeeld. Op rechter zijvlak van de bank waarop zij is gezeten met de naam van de maakster: M.Giraud-Rivière en op het linker zijvlak: ‘en souvenire de Jeanne van Lennep’. Provinciaal monument.

Grafmonument Müller-Rivet, 1881, op de algemene begraafplaats in Heemstede. Zerk met 3 familieleden overleden in respectievelijk 1883, 1904 en 1921. Daarachter een met doodskleed gesluierde obelisk. Op de piëdestal staat aan de voorzijde de volgende inscriptie: 'S.A.Müller-River 19 november 1881'. Provinciaal monument

Grafmonument Müller-Rivet, 1881, op de algemene begraafplaats in Heemstede. Zerk met 3 familieleden overleden in respectievelijk 1883, 1904 en 1921. Daarachter een met doodskleed gesluierde obelisk. Op de piëdestal staat aan de voorzijde de volgende inscriptie: ‘S.A.Müller-River 19 november 1881’. Provinciaal monument

===============================================

DE WEDUWE. Anecdote uit: Het papieren badpak van Herman Pieter de Boer, bladzijde 203:

Onderstaande geschiedenis is uit de doeken gedaan door de heer Warmerdam te Heemstede, begraafplaats-tuinman van beroep: ‘Heemstede, 11 april 1992. Op dat kerkhof ging het grafdelven nog met de hand. Het was de taak van de begraafplaats-tuinman, zo’n paar keer in de week moest er gegraven worden. De voorgeschreven diepte was 2 meter. Die dag zat hij op 1 meter 80, toen er een dame het kerkhof kwam oplopen. Ze zag hem niet, hij haar wel. Hij kende haar en wist waar het graf van haar man was. Maar wat scharrelde ze vreemd rond? Ze keer allerlei kanten op, blikte eens hier, zocht eens daar…Een paar paadjes voor het graf van haar echtgenoot stopte ze. Bij een graf stond een prachtige tuil bloemen. Ze bukte zich en pakte de bos uit de vaas. Schichtig keek ze rond. Diep uit het verse graf riep de tuinman: “Mevrouw, dat graf hoort niet bij u, u moet twee paadjes verder zijn!” Met een kreet liet de weduwe de bloemen vallen. Ze keek bang omhoog naar de hemel en riep: “God, ik zal het nooit meer doen!” Toen vluchtte ze het kerkhof af. Sindsdien bleef het graf onverzorgd.’

Plattegrond begraafplaats Heemstede

Plattegrond begraafplaats Heemstede

Plattegrond begraafplaats Heemstede, noordelijk deel.

Plattegrond begraafplaats Heemstede, noordelijk deel.

Plattegrond begraafplaats Heemstede, zuidelijk deel

Plattegrond begraafplaats Heemstede, zuidelijk deel

Monument voor zusters en broeders van Meer en Bosch op de algemene begraafplaats (Uit: de Heemsteder, 3 december 2014)

Monument voor zusters en broeders van Meer en Bosch op de algemene begraafplaats (Uit: de Heemsteder, 3 december 2014)

Het monument op de begraafplaats in Heemstede (de Heemsteder, 3-12-2014)

Het monument op de begraafplaats in Heemstede (de Heemsteder, 3-12-2014)

 

http://www.dodenakkers.nl/oorlog/herdenkingsmonumenten-wo-i/870-willem-okhuijzen.html?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Stichting+Dodenakkers.nl&utm_medium=email

KERKHOF KLEINSEMINARIE HAGEVELD HEEMSTEDE

Zowel de rooms-katholieke tehuizen Bosbeek (Zusters van de Voorenigheid) als Mariënheuvel (Zusters Augustinessen) beschikken over een eigen klein kerkhof. Op de begraafplaats van Bosbeek zijn  tevens de rector mgr. Starreveld en bisschoppen mgr. Huibers en mgr. Zwartkruis begraven. Ook  het voormalig kleinseminarie Hageveld beschikt over kerkhof met 20 graven voor 21 priesters van Hageveld of het bisdom Haarlem + 1 priester van het bisdom Rotterdam (J.L.J.M.Langemeyer) en 5 personeelsleden van Hageveld.  De eerste persoon is in 1951 en de laatste in het jaar 2000 begraven.  in de zuidwesthoek van het landgoed. De stenen graven en de sculptuur van een gekruisigde Christus zijn vervaardigd door Haarlemse steenhouwerij Troupin. Drs. Michel Bakker (1) publiceerde over dit kerkhof een artikel in het tijdschrift SamenKerk, uitgave van het Bisdom Haarlem – Amsterdam, november 2015, p. 8-9: ‘Rusten op Hageveld; een onbekende Heemsteedse begraafplaats.

(1) Een uitvoeriger bijdrage verscheen eerder in Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld. Heemstede, 2002, p.51-58

Overzicht van het kerkhof Hageveld Heemstede

Overzicht van het kerkhof Hageveld Heemstede. Vooraan het centrale dubbelgraf met het beeld van de gekruisigde Christus.

Als eerste is op dit bijzondere kerkhof de oud regent (van 1934-1938) Nicolaus Leonardus Antonius Ammerlaan ter aarde besteld, overleden op 16 augustus  1951.

Geschilderd portret can oud subregent en regent N.L.A.Ammerlaan, dat vroeger in de Paarse Zaal hing.

Geschilderd portret van oud subregent en regent N.L.A.Ammerlaan, dat vroeger in de Paarse Zaal hing. In 1942 geschilderd door de Haarlemse kunstschilder Otto B.de Kat.

Bericht van overlijden mgr.N.L.A.Ammerlaan, van 1928 tot 1934 subregent van seminarie Hageveld (Katholieke Illustratie, 1951)

Na hem volgde regent mgr.dr.C.J.Henning van 1939 tot 1962, overleden 27 juli 1985.

Dr.C.J.Henning was regent van Hageveld van 1938 tot 1962

Dr.C.J.Henning was regent van Hageveld van 1938 tot 1962

Begraven zijn hier verder Cornelius A.M.Snelders, leraar wiskunde van 1936 tot 1946 die landelijke bekendheid kreeg als astronoom van de sterrenwacht in Leiden. Verder de Hagevelder Johannes Deroy (1913-1981), die van 1938 tot 1966 leraar Frans was op het seminarie (1); graf nummer 10 Hij promoveerde in 1963 te Nijmegen bij professor dr. Christine Mohrmann. Voorts: J.J.A.M.van Rek, eerst kapelaan in Santpoort die wis- natuur- en scheikunde gaf op Hageveld en bovendien fungeerde als econoom van Hageveld. Als laatste is hier Bartholomeus Jacobus van der Spek ter aarde besteld; emeritus-priester van het bisdom Haarlem.

Herinnering aan twee klassieke grootmeesters: dr.C.Spoelder en mgr.dr.C.J.Henning; door Wim Helversteijn (Haarlems Dagblad, 6-8-1985)

vervolg van Herinnering aan twee klassieke grootmeesters; door Wim Helversteijn (Haarlems Dagblad, 6-8-1985)

Op onderstaand lijstje zijn nog 16 priesters en 5 leken-medewerkers van Hageveld vermeld, waaronder twee vrouwen.

Begraven priester-docenten en overige personen die in dienst waren van Hageveld

Begraven priester-docenten en overige personen die in dienst waren van Hageveld: J.A.M.Schmidt, ov. 13-11-1999 – graf nummer 3; R.W..M.Geraets, ov.28-4-1999 – graf nummer 4; J.B.M. Blankers, ov. 30-11-1997 – graf nummer 5; M.Kroeders, ov. 12-9-1996 – graf nummer 6; J.Blom, ov. 28-2-1994 – graf nummer 7; G.P.A.Alkemade, ov. 26-8-1988 – graf nummer 8; F.J.C.Langelaan, ov. 25-8-1995 – graf nummer 9; C.W.J.Wenneker, ov. 10-1-1986 – graf nummer 10; J.W.Bruin, ov. 29-12-1983 – graf nummer 11; J.F.Bloem, ov. 19-8-1995 – graf nummer 12; J.Andriessen, ov. 21-7-1997 – graf nummer 13; N.J.M.van Kan, ov. ov. 24-5-1999 – graf nummer 14; H.Pen, ov. ov. 8-10-1999 – graf nummer 15; J.van Zonneveld, ov. 11-10-1999; B.J.van der Spek, ov. 18-8-2000; J.L.M.Langemeyer, ov. 12-3-1984 – graf nummer 16; J.W.M Straathof – graf nummer 17, ov. 29-1-1996; R.Stam, ov. 2-6-1988 – graf nummer 18; P.A.Lever, ov. 26-10-1988; J.P.M.van Adrichem, ov. 17-2-1994 – graf nummer 19; R.J.van der Steen, ov. 13-2-1994 – graf nummer 20.

Plattegrond van het kerkhof Hageveld (Uit: Jaarboek Hageveld, 2001. 20002). In graf 1 is mgr. Ammerlaan begraven en in 2 twee personen,C.A.M.Snelders en J.J.M.A.M.van rwk.

Plattegrond van het kerkhof Hageveld (Uit: Jaarboek Hageveld, 2001. 2002). In graf 1 zijn mgr. Ammerlaan en mgr. Henning begraven, in graf 2 de volgende twee priesters,C.A.M.Snelders en J.J.M.A.M.van Rek, in graf 15 H.Pen en J.van Zonneveld in graf nummer 19 R.Stam en P.A.Lever

(1) Michel van der Plas schreef onderstaand vers bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van zijn leraar Frans, vòòr in een aan J.Deroy ten geschenke gegeven boek:

Uit: Michel van der Plas, Hageveldse herinneringen. In: Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld (Heemstede, 2002, bladzijde 50).

Vers voor dr. Johannes Deroy. Uit: Michel van der Plas, Hageveldse herinneringen. In: Jaarboek 2001 Stichting Reünisten Hageveld (Heemstede, 2002, bladzijde 50).

priester

                                       foto van priesterkerkhof op Hageveld (Michel Bakker)

===========================================

Zusterkerkhof Bosbeek aan de Glipper Dreef in Heemstede

Op het kerkhof zijn 2 oud-rectors en 2 ex-bisschoppen begraven evenals een aantal zusters van de Congregatie ‘De Voorzienigheid’. Op een stenen monument tussen een houten kruis stan de namen van alle overleden zusters van de Congregatie die ooit elders in het land of in Indonesië  zijn begraven. 

P1000885.JPG

Het uit omstreeks 1700 daterende landhuis van Bosbeek, sinds 1951 eigendom van de Zusters van de Voorzienigheid

P1000872

Een eeuwenoude treurbeuk in de tuin van Bosbeek

kerkhof2

Een deel van het zusterkerkhof op Bosbeek van de Zusters van de Voorzienigheid

Bosbeek2

Overzicht kerkhof Bosbeek

P1000880

Op monumentale platen staan  alle overleden zusters van de Voorzienigheid vanaf het begin tot heden vermeld

P1000881.JPG

De andere zijde met alle namen van zusters

P1000883

In het midden is een houten kruis geplaatst

P1000876.JPG

De graven van mgr. Starrenburg en mgr. Stieger, oud-rector-directeur van de zusters van de Voorzienigheid op Bosbeek

P1000878

Graf van bisschop mgr. J.P.Huibers die na zijn emeritaat een aantal jaren op Bosbeek verbleef.

Het afscheid van mgr. Th.Zwartkruis in Heemstede. Op de rug M.Groot, officiaal, celebrant H.Kuipers, assistent broeder L.Paauw, privé secretaris van de bisschop. Verder onderscheidt men bij het graf bisschop H.Bomers, bisschop Niehaus, bisschop-coadjutor J.Lescrauwaet, bisschop A.Simonis en kardinaal J.Willebrands

P1000879

Graf van bisschop mgr. H.J. Zwartkruis op Bosbeek

P1000875.JPG

Algemeen overzicht priester- en zusterkerkhof op Bosbeek