Tags

,

EIGENAREN VAN BUITENPLAATS ’T KLOOSTER  (Heemstede)

Deze hofstede lag ter hoogte van het Bernardieten- ofwel Cisterciënserklooster ‘Hemelpoort’ (1455/1458-1572) – sinds 1923 bekend onder de naam Hageveld.

Circa 1590  Boudewijn van Loo, rentmeester-generaal van Friesland.

Na zijn overlijden in 1591 bleef de hofstede het Klooster in eigendom van de erven.

1613 Hans Fabri, koopman te Haarlem en na diens overlijden zijn erfgenamen

1652 Balthasar Coymans (1618-1690), ondernemer en schepen van Haarlem – voor de helft ƒ 26.962,- , de andere helft was van zijn zwager Johan van Herrewijne.

coymans

Portret van Balthasar Coymans (1618-1690)

In het standaardwerk ‘Landgoed Hageveld Heemstede’ (2011) van F.R.Hazenberg schrijft de auteur over de families Coymans, Herrewijne en Geraerdts het volgende: ‘Op 25 juni 1652 kregen Balthasar Coymans (1618-690) en Maria van Herrewijne de helft van buitenplaats het Klooster als bruidsschat  van haar ouders. Balthasar Coymans was weduwnaar van Anna Willems Prins en Maria van Herrewijne was weduwe van Stephanus Geraerdts – Stepanus Geraerdts was de schoonvader van Isabella Coymans. Isabella Coymans was de zus van Balthasar (Josephuszoon) Coymans – Uit het huwelijk van Balthasar Coymans en Maria van Herrewijne kwamen 10 kinderen voort, van wie er velen jong stierven. Op 28 april 1653 kocht Balthasar Coymans de andere helft van het klooster voor 27.000 gulden van twee van zijn neven  (…)’ 

Coymans1

Bericht uit de Heemsteedse Courant van 20 augustus 2019

Coymans2

De door Frans Hals geschilderde portretten van Stephanus Geraerdts en Isabella Coymans. Het doek van de man hangt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en van Isabella Coymans is aanwezig in een particuliere collectie.

Coymans3

Het huis in de Koningstraat 18 te Haarlem dat het echtpaar Geraerdts-Coymans in 1649 kocht voor 12.800 gulden. Het pand is in de 19de eeuw gerestaureerd (Oneindig Noord-Holland)

1677 Verkoop door Coymans en Herrewijn voor ƒ 50.000,- aan Sophia Coymans (dochter van Elias Trip) en haar neef Jean Bernard. Laatstgenoemde overleed al in 1678 en Sophia Trip, weduwe van Joan Coymans een jaar later.

Portret van Sophia Coymans-Trip door Bartholomeus van der Helst uit 1645. (Iconografisch Bureau Den Haag)

Portret van Sophia Coymans-Trip (1615-1679) door Bartholomeus van der Helst uit 1645. (Iconografisch Bureau Den Haag)

Porert van Sophia Coymans geboren Trip op latere leefrijd,

Portret van Sophia Coymans geboren Trip op latere leeftijd

1679 het Klooster komt in eigendom van een groep erfgenamen

1701 Transport naar Cornelis Blesen, koopman te Amsterdam voor nog slechts 27.533 carolusgulden en 7 stuivers.

1721  Vrouwe Johanna Elisabeth Blesen (in 1738 overleden) en Godefridus Cromhout

Scan1555

Zilveren penning ‘ter gedagtenis’ van Johanna Elisabeth Blesen, 1719

1739 Arnold Pieter Blesen

Door landmeter Dirk Klinkenberg in 1744 vervaardigde kaart voor geometrische parkaan leg van 't Klooster

Door landmeter Dirk Klinkenberg in 1744 vervaardigde kaart voor geometrische parkaanleg van ’t Klooster. Op initiatief van Godefridus Cromhout, echtgenoot van Johanna Elisabeth Blesen zijn vanaf 1721 beelden vervaardigd door Ignatius van Logteren, Gerrit van Heerstal en Michiel Shee. [N.H.A., overgenomen in: F.R.Hazenberg. Landgoed Hageveld, pagina 71-72].

Uitsnede van kaart Klinkenberg met het nieuwe hoofdgebouw van 't Klooster.

Uitsnede van kaart Klinkenberg met het nieuwe hoofdgebouw van ’t Klooster. *(Uit boek van Frits Hazenberg).

[1753 kocht Arnold Pieter Blesen de naast het Klooster liggende hofstede Sparenburg en voegde deze bij de buitenplaats toe]

1758 erfde een dochter Maria Blesen het Klooster, in 1751 gehuwd met mr. Denis Adriaan Roest van Alkemade. Laatstgenoemde overleed in 1790, één jaar na zijn echtgenote.

Links het stadshuis van C.G.J.van Wijkerslooth aan de Keizersgracht in Amsterdam. Met zijn echtgenote Geertruida Maria Roest is hij afgebeeld op het bordes van het huis door kunstschilder Hendrik Keun

Schilderij van Hendrik Keun. Links het stadshuis van C.G.J.van Wijkerslooth aan de Keizersgracht in Amsterdam. Met zijn echtgenote Geertruida Maria Roest is hij afgebeeld op het bordes van het huis.

1791 Geertruida Maria Roest van Alkemade, oudste dochter van de vorige eigenaren erft ’t Klooster. Zij was gehuwd met Cornelis Gerard Joseph van Wijkerslooth de Grevenmachern (1749-1804). [Zij laten de tuin opnieuw aanleggen in landschappelijke stijl door Johan David Zocher sr. Overleden in respectievelijk 31 juli 1804 en 13 juni 1807 zijn beide echtelieden voor het priesterkoor in de Hervormde Kerk te Heemstede begraven].

Handgekeurde prenttekening van voorzijde Het Klooster uit 1794 door H.Numan

Achterzijde van hofstede het Klooster op een prent van Hermanus Numan uit 1794

Achterzijde van hofstede het Klooster op een prent van Hermanus Numan uit 1794

1808 Maria Geertruida van Wijkerslooth erft het Klooster, getrouwd met Johannes Stephanus Schaep (1778-1833). Na het overlijden van zijn vrouw in 1832 hertrouwde Schaep met Joanna Cornelia Theresia Charlé.

Miniatuur van Johanna Cornelia Theresia Charlé, gouache op ivoor. Anonieme en ongedateerde schildering (RKD, iconografisch bureau)

Miniatuur van Johanna Cornelia Theresia Charlé, gouache op ivoor. Anonieme en ongedateerde schildering (RKD, iconografisch bureau)

21 oktober 1836 overlijdt J.S.Schaep en erft zijn weduwe de buitenplaats. Zij hertrouwde in 1840 met graaf Dietrich Ludolf von Westerholt und Gysenberg (1804-1869).

1850 wordt de buitenplaats verkocht aan Willem Anthonie Dolleman, gemeentesecretaris van Heemstede  voor ƒ 76.000,-. Deze liet het grote huis na 1854 slopen.

Advertentie afbraak herenhuis 't Klooster uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 juli 1854.

Advertentie veiling afbraak herenhuis ’t Klooster uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 juli 1854.

Portret van burgemeester-notaris Jan Dolleman (1801-1878)

Portret van burgemeester-notaris Jan Dolleman (1801-1878)

’t Klooster (houtgravure in: Zondagsblad Oprechte Haaarlemsche Courant, mandag 10 juni 1907)

In 1865 erfde een broer Jan Dolleman (notaris en oud-burgemeester) de buitenplaats en laat voor zijn zoon (burgemeester) Jan Philip Dolleman in 1873 een villa in chaletstijl ’t Clooster bouwen.

Burgemeester Jan Philip Dolleman (1842-1891) en zijn gezin op een kabinetfoto van Cordes (RKD-Den Haag)

Burgemeester Jan Philip Dolleman (1842-1891) en zijn gezin op een kabinetfoto van Cordes (RKD-Den Haag)

Literatuur:

– F.R. Hazenberg: Landgoed Hageveld Heemstede. Heemstede, 2011

– C.P.M.Holtkamp pr.: De aristocratie op het voormalig Bernardijnenklooster te Heemstede. In: Haarlemsche Bijdragen, 61ste deel. Feestbundel opgedragen aan mgr. J.V. van der Loos. Heiloo, 1946, blz. 197-211.

Na oprichting van H.F.C. in 1879 speelde de voetbalclub eerst in de Koekamp te Haarlem, vervolgens (tot 1900 toen men naar de Spanjaardslaan verhuisde) op een terrein achter ‘Het Wapen van Heemstede’ nabij de Molenwerf dat ter beschikking werd gesteld door mevrouw Dólleman van ’t Clooster. Deze foto dateert uit 1898.