Tags

, , , , , , , ,

Fichel

Eugène Fichel (1826-1895): De encyclopedisten in de bibliotheek van de Franse Koning in Prijs met o.a. Jean-Sylvain Bailly, Denis Diderot, Jean Lerond d’Alembert, Frédérique-Melcior Grimm.

Prime minister of Great-Britain Boris Johnson visiting Middleton primary school october 26th 2019: ‘make the most of your Library”

LIBRARIANA  2015-2016   DEEL 2 (internationaal)

peepshow

          Peepshow van een bibliotheek; door M.Engelbrecht, Augsburg, circa 1760 (Bubb Kuyper)

peepshow1

Peepshow van een bibliotheek; door M.Engelbrecht, Augsburg, circa 1760  (Bubb Kuyper)

Moderne flatbibliotheek

BELGIE: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEUVEN

Leuven4

De universiteitsbibliotheek Leuven is in 2015 verrijkt met een rijk verlucht manuscript, getiteld: ‘’Preparationes ante missam’(Voorbereidingen voor de mis), in 1582 geschreven in het toenmalige Celestijnenklooster van Heverlee, nu de Campusbibliotheek Arenberg. Her is hert eerste handschrift dat voor zover bekend daar vervaardigd is. Het gebedenboek is geschreven en van miniaturen voorzien door Petrus Angeli, de latere prior van de abdij. Van de 75 bladen zijn er 34 voorzien van uitvoerige randversieringen, verder bevat het boek in klein formaat 16 miniaturen die telkens een enkele pagina innemen. De ub kon het manuscript aankopen dankzij de genereuze steun van de Amerikaanse Bresslauer Foundation, een stichting die bibliotheken ondersteunt bij de aankoop van bijzondere boeken en manuscripten. Ook het Bibliotheekfonds van de KU Leuven en de vicerector Wetenschap & Technologie leverden een financiële bijdrage. In 2016 zal het manuscript centraal staan in het master c0llege miniatuurkunst onder leiding van professor Lieve Watteeuw.

Heverlee.jpg

Op de plaats van het vroegere Celestijnenklooster bevindt zich tegenwoordig de campus-universiteisbibliotheek Arenberg bij Heverlee-Leuven. Bovenstaande foto toont de bewaard gebleven Norbertijner kloosterbibliotheek van Abdij ’t Park Heverlee. Deze is tussen 2012 en 2014 dankzij een subsidie van 25 miljoen euro van de Vlaamse overheid gerestaureerd, en is thans een pronkstuk van de abdij.

Leuven5

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de (eerste) vernietiging van de Leuvense universiteitsbibliotheek is in 2015 een tentoonstelling georganiseerd over de verwoesting van de bibliotheek door de Duitse bezetters, waarbij talrijke unieke manuscripten voorgoed verloren gingen.  Voorts is een driedaagse internationale conferentie georganiseerd rond het thema ‘What do we lose when we lose a library’.

Leuven6

De Leuvense universiteitsbibliotheek voor en na de verwoesting in 1914

In Librariana zal als afzonderlijke uitgave een beeldverhaal verschijnen aan de hand van in de loop van de jaren talrijke verzamelde gravures, ansichtkaarten, foto’s e.d. van wereldwijd door oorlogsgeweld verwoeste bibliotheken, te beginnen met de grote bibliotheek van Alexandrië.

Het museum Mayer van den Bergh in Antwerpen stelde van 9 oktober 2015 tot 31 januari 2016 uit eigen bezit het 12de eeuwse handschrift uit de omgeving van de meester van Sawalo ten toon dat intussen ook digitaal doorbladerbaar is.

Mayer

Vlaamse overheid koopt Rederijkerstopstuk Eind 2015 kocht de Vaamse overheid het verzamelhandschrift ‘t Dor Wert Groeyende’. Dit Lierse manuscript staat sinds 2014 in de ‘Lijst van roerend erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap’, de zogenaamde ‘Topstukkenlijst’. Het Rederijkershandschrift bevat achttien toneelstukken geschreven door verschillende, bekende en minder bekende, auteurs en waren bestemd voor de rederijkerskamer ‘De Groeyende Boom’ in de Lier en zijn  op twee na allemaal geschreven en voor het eerst opgevoerd tussen 1734 en 1803. Met een bloei in de 16e en 17e eeuw brachten de rederijkerskamers ook in de 18e eeuw nog heel wat toneelliteratuur voort. (bron: Nieuwsbericht van de Vlaamse erfgoedbibliotheek, 2016).

Eeuwenoude grafstenen ontdekt in toekomstige bibliotheek Mechelen

Mechelen

(Graven in voormalig Predikherenklooster Mechelen – foto Patrick Hattori)

Tijdens archeologisch onderzoek in het Predikherenklooster te Mechelen zijn 55 eeuwenoude grafstenen ontdekt. Het is de bedoeling om deze te integreren in de toekomstige bibliotheek. In de loop van 2018 moet de bibliotheek verhuizen naar het gererestaureerde  klooster in de Goswin de Stassartstraat. Met dit project is een investering gemoeid van 22 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid ongeveer de helft subsidieert. Ondertussen zijn de werken aan de daken volop bezig en ook de gevels van het imposante klooster worden gereinigd. In deze eerste fase van de restauratie gebeurt ook een beperkt archeologisch onderzoek en dat heeft verrassende resultaten opgeleverd: 55 grafstenen, allemaal te dateren in de 16de en 17de eeuw. “Ze werden op zo’n tien tot vijftien centimeter onder de huidige vloer aangetroffen” , zegt Bart Robberechts van de stedelijke dienst Archeologie (Gazet van Antwerpen, 12 januari 2016)

Mechelen2

Enkele van de 555 ontdekte grafstenen in Mechelen (foto Patrick Hattori)

De onder de vloer ontdekte grafstenen in het voormalige Predikherenklooster

Boekenleggers Oude Predikheren Mechelen (B.)

Per 1 september 2019 opening van de nieuwe bibliotheek Mechelen in de Predikheren

https://mechelen.bibliotheek.be/het-predikheren

Bibliotheek Muntpunt Brussel introduceert robot Zora Op dinsdag 8 maart is de humanoïde robot, in België ontwikkkeld met subsidie van de Vlaamse regering, voor het eerst in gebruik genomen. De robot meet 58 centimeter, is kleiner dan een peuter en zal gaandeweg worden ingezet in de jeugdbibliotheek en achter de balie van het informatiebureau, o.a voor het beantwoorden van vragen, rondleidingen verzorgen aan kinderen en vooral worden ingezet bij het voorlezen van boeken. De robot kan voorlezen in 19 verschillende talen. Vanaf de zomervakantie verschijnt Zora regelmatiger in Muntpunt en krijgt de robot een vast takenpakker. Het blijft de bedoeling mee te groeien met de trends en technologische ontwikkelingen.

robot1

                              De robot in bibliotheek Muntpunt van Brussel

==================================================

 

Guillaume Bijl exposeert in Mechelen Guillaume Bijl (Antwerpen, 1946) is beeldhouwer en installatiekunstenaar, enigszins vergelijkbaar met Daan Rossegaarde met als vershil dat Bijl autodidact is. Hij nam onder andere deel aan de Biënnale van Venetië (1988), Documenta IX in Kassel (1992) en Skulptur Projekte Münster (1992). Zijn conceptuele vormental drukt een voortdurende spanning tussen herkenning en vervreemding uit, waarmee hij op licht ironische manier kriek levert op de hedendaagse maatschappij. Tot 8 mei exposeert hij in de Garage (Cultuurcentrum), Onder den Toren 12, Mechelen.

Axel

In navolging van Kassel waar Bijl “Ein Neuer Politiker’ met als schuilnaam Hermann Lutz op de proppen kwam,  introduceert hij  in Mechelen als nieuwe politicus  Stef Duyck = Axel Mebis uit Antwerpen (van professie directeur van een grafisch studiebureau en piloot). als leider van de NDP, een persiflage op de politiek. Daarnaast is in 2016 nog werk van Guillaume Bijl te zien in Berlijn, Eupen, Château-Gontier en  Zürich (Manifesta 11) en permanent in o.a. het Middelheimmuseum te Antwerpen.

Axel Mebis

Stef Duyck = dubbeltalent Axel Mebis [piloot en grafisch vormgever uit Antwerpen], een creatie van kunstenaar Guillaume Bijl, op affiches in de stad Antwerpen (foto Laenen)

Axel Mebis als vliegenier in Umea, Zweden, 2019

Axel1

                                           Bericht uit: Het Nieuws van de Dag van 29 juni 2016

Axel2

Luc Tuymans schildert ’s nachts  fresco . Uit: Gazet van Antwerpen, 29 juni 2016. Rechtsboven Stef Duyck op een gevel aan de Blindestraat in Antwerpen met op een stoel gezeten kunstenaar Guillaume Bijl (foto Kerstens)

Artikel uit de Volkskrant van 27 januari 2017

================================================================

DUITSLAND

Goed nieuws uit BAD AROLSEN is dat de in het slot van Arolsen (waar de latere koningin-regentes Emma van Waldeck-Pyrmont opgroeide) Brehm-bibliotheek voor de komende tijd is verzekerd. De boekerij, ondergebracht in den stichting, is gesticht door naamgever Adolf Brehm en omvat kostbare werken uit een periode van 550 jaar Duitse cultuur op diverse terreinen, zoals jeugdliteratuur, cartografie, letterkunde etcetera. Het regiobestuur heeft zich voor een periode van 10 jaar garant gesteld voor een jaarlijkse bijdrage van 128.000 euro. Naast beschikbaarheid voor onderzoek zullen rondleidingen worden georganiseerd en documenten beschikbaar worden gesteld voor afzonderlijke tentoonstellingen in musea elders in het land.

Brehm

Het bestuur van de Brehm-bibliotheek bij de ondertekening met zittend derde van rechts de stichter-mecenas Adolf Brehm

In de loop van de jaren heb ik vrijwel alle openbare en een aantal universiteitsbibliotheken in het Ruhrgebied bezocht. De hoofdbibliotheek van regiohoofdstad Düsseldorf verdient beter, daarentegen beschikt Dortmund over een moderne en architectonische fraaie stadsbibliotheek.

Dortmund1

                         Het moderne hoofdgebouw van de stadsbibliotheek Dortmund

Dortmund

Technische Universiteitsbibliotheek in Dortmund bij avond, welk gebouw dit jaar wordt gerenoveerd.

Bovendien zal het 40 jaar oude gebouw van de bibliotheek der Technische Universiteit Dortmund een renovatie met totale vernieuwing van in- en exterieur ondergaan waarvoor een bedrag van 60 tot 80 miljoen euro is gereserveerd. Sinds 2015 heeft Duisburg een nieuw en modern bibliotheekgebouw, in samenwerking met de volkshogechool, zoals in Duitsland meer voorkomt. Op de openingsdag in augustus kwamen meer dan 3.000 Duisburgers een kijkje nemen naar alle aangebrachte vernieuwingen. ‘Die neue Duisburger Bibliothek macht Lust aufs Lesen’ kopte de lokale berichtendienst WAZ.

Duisberg

Het gloednieuwe gebouw van de stadsbibliotheek in Duisburg annex volkshogeschool

In Berlijn-Tenpelhof zal komende jaren een nieuwe centrale Landesbibliotheek verrijzen waarvoor de stad 270 miljoen euro heeft uitgetrokken. Het winnende ontwerp is van het architectenbureau Ortner & Ortner Bau Gmbh Berlin.

Berlin

     Ontwerp voor de te bouwen ‘Zentrale Landesbibliothek’ in Berlijn-Tempelhof Schöneberg

In 2015 bezocht ik voor de eerste keer in mijn leven de monumentale Universitätsbibliothek von Heidelberg. De oorsprong van de ‘Pfälzische Landbibliothek’ ofwel Bibliotheca Palatina ligt in 1396, tien jaar na oprichting van de universiteit door Kuurvorst Ruprecht 1 van de Palts. Tijdens de Dertigjarige oorlog  heeft paus Gregorius XV via gezant Leone Alacci ervoor gezorgd dat de katholieke troepen die Heidelberg in 1622-1623  hebben bezet circa 3.700 handschriften en 13.000 oude drukken met paard en wagens naar Rome hebben overgebracht, sindsdien een van de schatten van de Vaticaanse Bibliotheek. Bij het verdrag van het Wener Congres (1814/1815) zijn toen de Duitstalige geschriften aan de bibliotheek teruggegeven.  Tot op de dag van vandaag bevinden zich echter nog alle Latijnse en Griekse manuscripten evenals gedrukte boeken in die talen in de Bibliotheca Apostolica Vaticana. In de 19e eeuw zijn de kloosterbibliotheken van de Cisterciënzers in Salem en van de Benedictijnen  in Petershausen aan de Bodensee aan de universiteit toegevoegd.  In 1875 kwam het huidige hoofdgebouw van de ub gereed. Tot de grootste schatten van de bibliotheek behoort het in 1888 verworven handschrift bekend onder de naam Codex Manesse (‘Grosse Heidelberger Liederhandschrift’) dat rit het begin van de 14de eeuw stamt, verlucht met fraaie miniaturen, o.a. een afbeelding van de Duitse minnezanger en dichter Walther von der Vogelweide, die tussen 1170 en 1250 leefde.

universitatsbibliothekheidelberg.jpg

                              Façade van hoofdgebouw universiteitsbibliotheek Heidelberg

ubibibibliothek

Uitbreiding in 2015 van de universiteitsbibliotheek  Heidelberg met 6.5000 vierkante meter en 1.000 nieuwe studieplekken voor de gebruikers

GROOT-BRITTANNIE

– De British Library is er in geslaagd om een uitzonderlijk verlucht manuscript uit circa 1465 van Filips de Goede, hertog van Boergondië (1396-1467),  aan te kopen. Het betreft de enig overgebleven tekst van het toneelstuk ‘Mystère de la Vengeance’ van Eustachius Marcadé . De in het Frans geschreven tekst bevat 20 miniaturen van de Zuid-Nederlandse kunstenaar Loyset Liédet, die lange tijd in Brugge werkzaam was. Het manuscript was in handen van vooraanstaande boekverzamelaars en is in 1792 door boekhandelaar Thomas Paynes  naar Londen overgebracht. Toen het in 1812 voor 493 pound werd verkocht, was het toenmaals het duurste handschrift ooit. De laatste twee eeuwen was het in bezit van de ‘Devonshire Colleccion at Chatworth’ in Derbyshire. De recente verkoop aan de Britse staat maakte deel uit van de afrekening van een belastingschuld. De totale overdrachtswaarde van het manuscript bedroeg omgerekend 3,3 miljoen euro. (informatie: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014).

British

                                                Miniatuur uit het manuscript van hertog Filips de Goede

-De 10 meest bezochte toeristische attracties van Groot-Brittannië bevinden zich allemaal in Londen, met op de eerste plaats de British Library met in 2015: 6,8 miljoen bezoekers. Buiten Londen staat thans de nieuwe Birmingham Public Library op plaats  nummer 1 met in 2015 ruim 1,8 miljoen bezoekers, gevolgd door het kasteel van Edinburgh met het afgelopen jaar 1,6 miljoen toeristen.

Studenten van de universiteit van Aberythwyth (Wales) ontwerpen model van een robot-bibliothecaris.   Twee robotica-studenten Pasi William Sachiti en Ariel Ladegaard hebben het prototype van een robot-bibliotheek vervaardigd, genaamd ‘Hugh’, een kunstmatig intelligente bibliotheekcatalogi die in staat is mondelinge boekverzoeken te verwerken en studenten naar de kast en plank te sturen waar de gevraagde publicaties is opgeslagen.  ‘Hugh’ luistert naar de gestelde vraag, zoekt via een geautomatiseerde app het boek en brengt de aanvrager daar naar toe. De eerste proeven zijn redelijk geslaagd, maar verdere perfectionering voor gebruik zijn nog noodzakelijk. ‘Elisabeth Kensler, customer services and academic engagement manager for information services at Aberythwyth, said the “world-first’ prototype has so far been received well by faculty members. “The response of staff tot he work done by Pasi and Aries had been fantastic, and we look forward to working with them as they test the prototype over the coming months”, she said’.

robot

De twee uitvinders Pasi William Sachati (links) en Ariel Ladegaard met het prototype van de door hen ontwikkelde robot-bibliothecaris

FRANKRIJK

De Franse politie heeft in juli 2015 een employee van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in Parijs aangehouden in verband met de verdwijning van 43 gravures uit de zestiende eeuw met een waarde van ongeveer 4,4 miljoen dollar.

Het was de tweede grote aanhouding nadat eerder in het Richelieu-Louvois gebouw van de bibliotheek in de binnenstad bij een aan de gang zijnde renovatie 20 antieke kaarten waren gestolen, welke uit boeken bleken gesneden, gegraveerd en beïnvloed naar werken van de 16e eeuwse Vlaamse kunstenaar Pieter de Bruegel de Oudere, de patriarch van een geslacht van 4 generaties kunstenaars. Omdat de dienstallen behalve bij de politie waren gemeld aan een netwerk van Europese bibliotheken en een vereniging van antiquarische boekhandelaren, konden de dieven worden geïdentificeerd en vervolgens aangehouden. Zo leidde het spoor naar een Belgische verkoper die 20 gravures had gekocht van een Nederlandse verzamelaar. Die collectioneer wist op zijn beurt de employee van de bibliotheek te herkennen, van wie hij de etsen had gekocht. Met een bezit van 14 miljoen boeken en andere schatten zoals handschriften, foto’s, kaarten, munten, penningen etc. is de beveiliging een voortdurende bron van zorg, aldus een oordvoerder van de BNF. ‘With the rising prices of rare books and old manuscripts, national libraries are growing increasingly concerned about thefts. In June, the French National Library participated in a conference hosted by the British Library to discuss show state institutions can protect their treasures.’ (The New York Times, by Doreen Carvajal, 23 juli 2015)

In migrantenkamp Jungle Calais een bibliotheek geopend.

Calais

                                              De Jungle-bibliotheek in Calais voor de ontruiming

In Calais waar zich duizenden vluchtelingen hebben verzameld uit Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Eritrea en andere landen in Azië en Afrika, met als doel de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, is een kamp ontstaan van tenten en houten gebouwtjes waar mensen in mensonwaardige omstandigheden verblijven. Een Britse onderwijzers, Mary Jones, woonachtig in Frankrijk, nam het initiatief in een houten frame met een blauwpaard doek een Jungle-bibliotheek in te richten met stoelen, tafels en boeken in de Arabische, Franse en Engelse taal. Vooral woordenboeken bleken al snel in trek te zijn, maar er is ook vraag naar studieboeken, literatuur en poëzie. Naast een school, winkeltjes, restaurants en moskeeën is de migrantenbibliotheek in de zomer van 2005 ingericht voor de toen naar schatting 5.000 migranten. Drie dagen in de week is Mary Jones in de Jungle library aanwezig om de bieb draaiende te houden. Begin 2016 gaf de rechter toestemming het kamp te ontruimen. Uit frustratie hebben de vluchtelingen zelf het aanwezige schooltje afgebroken; de bibliotheekruimte is echter gesloopt door Franse politiemensen belast met de afbraak van Kamp Jungle.

OOSTENRIJK

Hakenkruizen blijven in boeken van universiteitsbibliotheek Wenen

In de bibliotheek van de universiteit van Wenen bevinden zich meer dan 65.000 boeken uit de periode van het Nationaalsocialisme (1938-1845), die een stempel hebben met een hakenkruis aan de onderzijde van de rijksadelaar. Die zorgen soms tot verontwaardiging bij studenten of onderzoekers die een dergelijk boek onder ogen krijgen. De directie van de bibliotheek begrijpt het onbehagen, maar heeft na ampel beraad besloten de stempels niet te verwijderen. ‘Die Bücher sind als historische Dokumente zu verstehen. Das darf und muss man auch am Buch selbst erkennen, auch wenn das vielleicht unangenehm ist‘, aldus directeur Markus Stumpf (Wien.ORF.at)

hakenkruis

                     Stempel met hakenkruis in een boek van de Weense universiteitsbibliotheek

ZWITSERLAND

De grafische verzameling van de Zentralbibliothek Zürich (ZB)  heeft in januari 2016 zes belangrijke gravures uit de 16e eeuw als geschenk ontvangen. Het gaat om 6 dubbelportretten van Reformatoren uit de 16e eeuw, die afkomstig zijn van de uitgeverij Christoph Froschauer (1490-1564). Onder de portretten bevinden zich Philipp Melanchton en Erasmus van Rotterdam, evenals de drie eerste predikanten van de protestantse kerk in Zürich: Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger en Rudolf Gwalther (Tages Anzeiger, 26-1-2016).

ITALIE

Columbus

                     Brief van Columbus terig in Italië (uit: Haarlems Dagblad van 19 mei 2016)

SPANJE

Tije Vervoort 28 april 2022 op bezoek in Smurfendorp Juczar, Spanje, provincie Malaga, waar alle witte huizen compleet blauw zijn geverfd voor een in 2011 opgenomen smurfen-film

Belgisch kunstenaar Louis de Cordier, alias Cosco, bouwt bibliotheek op een berg in de Sierra Nevada Cosco maakt visionair werk. Hij werkt zijn ideeën uit zonder enige vorm van mentale of creatieve beperking. Te moeilijk, te groot en te ingewikkeld bestaan niet in de woordenschat van deze tomeloze vrije ziel, die zich diep verbonden voelt met het leven, het universum en de geschiedenis. Oudheid, wetenschap, universele schoonheid en phi zijn wederkerende thema’s. Dat is ook in het geval ijn nieuwe project de Biblioteca del Sol, High Mountain Culture Ark, een werk in progress op tweeduizend meter hoogte in de verlaten uitlopers van de Sierra Nevada in Spanje.

Cordier

De Biblioteca del Sol in aanbouw

In het blad 100% EXPO, een uitgave van de provincie Antwerpen, nummer 14, maart-mei 2016 staat een artikel over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere bibliotheek. De centrale koepel van de bibliotheek is een decoratie die het verhaal van de bibliotheek vertelt en de functie ervan toelicht, is een werk in progress. Cosco grijpt hierop terug op oude bronsgiettechnieken. De boeken zijn voorlopig opgeslagen vacuüm verpakt in koffers van het Belgisch leger. Een kruipgang geeft toegang tot de centrale koepel. Werk van Cosco is ook te zien in Antwerpen: Marc Claes & Cosco – Gold Dust, tot 2 april 2016, Galerie Annette de Keyser, Generaal Belliaardstraat 19, Antwerpen. http://www.annettedekeyser.com

Cordier

Uit: 100% EXPO, nummer 14, maart-mei 2016, p.32-35

DENEMARKEN

De nieuwe openbare bibliotheek van de op Kopenhagen na grootste stad van Denemarken: Aarhus, met 30.000 vierkante meter één van de grootste in Europa is op 20 juni 2015 geopend.  De bibliotheekbouw heeft meer dan 100 miljoen euro heeft gekost, blijkt wat bezoekersaantal betreft een enorm succes te zijn, toegenomen van ruim 2 miljoen in 2012 naar bijna het dubbele in 2015. Gewerkt wordt, zoals intussen voor veel bibliotheken in Denemarken geldt, volgens het systeem van de ÓPEN BIBLIOTHEEK’, wat inhoudt dat het gebouw ook kan worden bezocht buiten de reguliere werktijden van het personeel, dus ook ‘s nachts. De boeken staan in open uitleen en kunnen zelf door het publiek verwerkt worden, maar in plaats van het lenen is het gebruik van de stoelen om elkaar te treffen of een boek te lezen het meest in trek. Dat is ‘s morgens goed te merken wanneer de zitplaatsen rechtgezet moeten worden. Kostbare boeken bevinden zich in een afgesloten magazijn.  De Duitse krant ‘Die Zeit’ publiceerde 12 november 2015 een hele pagina aan de bibliotheek van Aarhus. Susanne Gilling verEine Bibliothek soll ein Ort sein, an sich Menschen wohlfühlen und etwas tun, gern auch zusammen. Lesen ist dabei nur eine Option von viele. Die Ausleihzahlen bei gedrückten Büchern sinken in Dänemark seit einigen Jahren drastisch, gleichzeitig kommen aber immer mehr Menschen in die Bibliotheken, Denn oft sind sie der einizige angenehmer Atmosphäre kostenlos aufhalten kann. ‘ Behalve de hoofdbibliotheek telt Aarhus met 310.000 inwoners nog 18 filialen.

aarhus2

                     Zicht bij avond op de nieuwe openbare bibliotheek van Aarhus, Denemarken

Aarhus1.jpg

                                                            Leeszaal in de bibliotheek van Aarhus

FINLAND

Finland beschikt in Helsinki over een monumentale nationale bibliotheek, gebouwd in 1840-1845 naar een ontwerp van architect C.L.Engel.  Deze is begin maart 2016 na een grondige restauratie die meer dan 2 jaar heeft geduurd en ongeveer 19 miljoen euro heeft gekost, officieel heropend. Thans voorzien van de modernste technologie met uiteraard ‘wireless internet’.  Tegelijkertijd heeft de universiteit die de bibliotheek beheert aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd, die bij uitvoering aan 50 medewerkers hun baan zal kosten, wat volgens directeur Kai Ekholm onverteerbaar is, reden om het ministerie van onderwijs en cultuur hierop te wijzen als  ‘extremely uncivilised, naive, mediocre and deitful’.  (Yie News 2.3.2016).

Helsinki

De Cupola hal in de Nationale  Bibliotheek van Finland in Helsinki

Helsinki1

Voorgevel van een nieuwe centrale campus-universiteitsbibliotheek in Helsinki, 31.700 vierkante meter, gebouwd nar een ontwerp van Antine Oliva Architects, Finland.

In 2018 is in Helsinki een hypermoderne centrale openbare bibliotheek geopend, ontworpen door het Finse bureau ALA Architects, met een oppervlak van 17.250 vierkante meter. Onderstaand enkele afbeeldingen van het gebouw en interieur. In: Bibliotheekblad, 2019, nummer 7, p.28-35 is een artikel aan de bibliotheek gewijd: ‘Oodi: van droom naar daad’

Openbare bibliotheek Helsinki (2018)

Exterieur bibliotheek Helsinki

Interieur bibliotheek Helsinki

Bibliotheek Helsinki

Interieur nieuwe bibliotheek Helsinki, Finland

De nieuwe centrale openbare bibliotheek van Helsinki

De nieuwe centrale openbare bibliotheek van Helsinki bij avond

RUSLAND

bibliotheeknaonderzoek

De Oekraïense bibliotheek na onderzoek door gewapende en gemaskerde politieagenten. Ook in haar huis werd een inval gedaan.

-Op 29 oktober 2015 hebben gewapende en gemaskerde politieagenten de Oekraïense Literatuur Bibliotheek in Moskou doorzocht op ‘anti-Russisch propagandamateriaal’.  Ook de woning van bibliotheekdirecteur Natalya Sharina werd doorzocht. Er zijn computers, geheugensticks, documenten en ander materiaal voor onderzoek meegenomen.

Natalya1

Natalyna  Sharina voor de Russische rechtbank waar zij in afwachting van een proces werd veroordeeld voor huisarrest

De directeur is voor 48 uur vastgehouden en ondervraagd door de KGB. Eind 2010 was er al een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen voornoemde bibliotheek en haar directeur.

natalya_sharina_og

Door Amnesty International is een internationale campagne gestart  voor Natalyna Sharyna tegen wie nieuwe beschuldigingen zijn ‘gefabriceerd’.

De bibliotheek werd toen verdacht van haat zaaien door het verspreiden van anti-Russische boeken. In augustus 2011 is het onderzoek toen beëindigd bij gebrek aan bewijs. Als gevolg van ‘veranderingen in de politieke situatie’ vindt nu een nieuw onderzoek plaats.

-Russisch minister ‘beveelt onderzoek naar ‘boekverbranding’ in universiteitsbibliotheken. Regionale onderwijs-autoriteiten hebben eerder bevolen aan bibliotheken van universiteiten en instituten om boeken die uitgegeven door de Soros-Stichting uit de collecties te verwijderen en te vernietigen, vanwege ‘de anti-Russische ideologie’. In verschillende republieken is aan dat verzoek gevolg gegeven, zoals in de Republiek Komi, waar 53 van dergelijke boeken zijn verwijderd uit de bibliotheek van het Vokutka Mijnbouw en Economie College. ‘W haalden deze uit de catalogi, namen de boeken uit de kasten en hebben deze in 2015 verbrand op het binnenterrein van het college’, aldus universiteitsbibliothecaresse  Elena Vasileva, in een lokale krant. Dat zou zijn gebeurd naar aanleiding van een instructie van Andrei Travnikov, een afgevaardigde van Vladimir Putin’s officiële gedeputeerde in Ruslands noordwestelijk federaal district Komi. Ook in andere instellingen, zoals de Ukheinsky Staats Technische Universiteit zijn in totaal 413 Soros-publicaties verwijderd. George Soros (geboren in 1930 in Hongarije, woonachtig in de Verenigde Staten) is een zakenman en filantroop, wiens vermogen wordt geschat op 22 miljard dollar. Hij ondersteunde organisaties als ‘Solidariteit’ in Polen en ‘Charta77’ in Tsjechoslowakije, en meer recent de Oranje Revolutie in Oekraïne en Rozen Revolutie in Georgië. In 1993 stichtte hij het ‘Open Society Institute’ met als een van de doelstellingen om democratie in Oost-Europa te bevorderen. Naar aanleiding van bovenvermelde  boekverwijderingen heeft Vladimir Medinsky, Russisch minister van Cultuur, aan journalisten medegedeeld de ‘boekverbranding’ volledig onacceptabel te vinden vanwege reminiscenties met het verleden, waarmee hij doelde op de nazi-methodes. Hij heeft toegezegd een onderzoek te laten instellen (bron: The Telegraph, 7 maart 2o16).

Vorkuta

De Vokutka mijnbouw en economie-universiteit met bibliotheek, waar in 2015  53 boeken van de Soros Foundation publiekelijk zijn verbrand

CANADA

In Sakatoon, centrum van de graanhandel in Canada is een speciale zadenbibliotheek in het leven geroepen. In plaats van boeken kunnen landbouwers en tuinlieden zaden lenen, vergelijkbaar met boeken. Men leent de zaden, gebruikt deze om te groeien en men brengt deze vervolgens terug, zodat ook anderen van het resultaat kunnen profiteren, aldus mede-oprichter Karen Farmer in het blad ‘Saskatoon Moring’. De bibliotheek levert zaden voor o.a. tomaten, bonen en talrijke andere groenten- en fruitsoorten. De bibliotheek is gestart met medewerking van de ‘Saskatoon Food Bank and Learning Centre’ en de eerste resultaten tonen een groeiend gebruik vooral bij jonge boeren.  Vergelijkbare zaden-bibliotheken bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk in Londen (met meer dan 50 variëteiten) en als onderdeel van de Windsor Public Library.

Saskatoon1

                           Interieurfoto van de Saskatoon zaden-uitleenbibliotheek in Canada

bieb4

                        Zadenbibliotheek in openbare bibliotheek van Richmond, California, USA

USA

In een eerder bericht is de vermissing sinds juni 2014 – maar pas 10 april 2015 bij de politie gemeld van kostbare prenten uit de Boston Public Library, waaronder grafisch werk van o.a. Albrecht Dürer (‘Adam en Eva waarde 6 miljoen dollar) en Rembrandt van Rijn (gewaardeerd op 30.000 dollar). De politie startte op 29 april 2015 een onderzoek en kwam tot de voorlopige conclusie dat de werken door personeel moeten zijn gestolen.  Uit nader onderzoek vanuit de bibliotheek waarbij gedurende twee maanden 180.000 gravures (van de 320.000 items in bezit) een voor een zijn bekeken is medio 2015 gebleken dat de werken in de depots zelf zijn teruggevonden op een afstand van enkele tientallen meters. De etsen bevonden zich in magazijn rij 14B, plank 2 in plaats van op de planken waar deze volgens de catalogus hadden moeten liggen, een menselijke fout, die eerder de baan kostte van bibliotheekdirecteur Susan Glover, die in april 2015 met betaal verlof werd heengezonden. Het gevolg van de vermeende diefstal  is geweest dat de beveiliging van gebouw en collecties in de Boston Public Library is opgeschroefd door een contract te sluiten met het bureau Andy Frain Services voor een bedrag van 780.000 dollar en 100.000 dollar voor speciale projecten.

Boston

De teruggevonden gravures van Dürer (lins) en Rembrandt in de Boston Public Library

Obama nomineert een vrouw als Librarian of Congress.

De ‘Congresbibliotheek in Washington, bekend als ‘Library of Congress’ is de grootste van de wereld. Grondlegger van de instelling was Thomas Jefferson door na de oorlog van 1812 zijn persoonlijke collectie aan de bibliotheek te schenken. Deze bevat inmiddels meer dan 24 miljoen boeken naast 160 miljoen andere items (ter vergelijking , in 1987: 85,5 miljoen) , zoals kaarten, foto’s, musicalia etcetera. De hoofdbibliothecaris wordt altijd vaak voor het leven door de president benoemd. In 198 stelde president Ronald Reagan James H.Billington aan, een geleerde, gespecialiseerd in Ruslandkunde. Dr. Billington bood onder druk van collegae en senatoren op 1 juni 2015 zijn ontslagaan, op 86-jarige leeftijd. De laatste jaren kwam er vanuit de bibliotheek en de wetenschappelijke wereld steeds meer kritiek op zijn functioneren. Van de charismatische en energieke directeur  van de eerste jaren bleek  uiteindelijk weinig meer over te zijn, aldus ingewijden Een in 2013 uitgevoerd audit door de inspecteur-generaal voor bibliotheekzalen constateerde toen een achterstand van miljoenen items teruggaande tot circa 1980 bij de verwerking in catalogi mede als gevolg van overvolle kasten in de opslagruimten van de bibliotheek.

Carla

Dr.Carla Hayden door president Obama genomineerd als 14e Librarian of Congress

Op 24 februari makte de Washington Post bekend dat Barack Obama als 14de Librarian of Congress Carla D.Hayden (63) wil benoemen ‘regarded as a smart, politically savvy leader and strong advocate for community engagement and access for all’.  Zij is nog hoofdbibliothecaris van de Enoch Pratt Free Library in Baltimore, een baan die zijn gedurende 22 jaar met succes heeft vervuld. De reactie vanuit Capitol Hill luidt:’The next Librarian must be committed to building upon the institution’s tradition of knowledge throughout the world. We look forward to hearing more from Carla D.Hayden as she makes her way through the Senate confirmatie process’.  Colleagues describe Hayden as tough, straightforward and dynamic’ (Peggy McGlone in ‚The Washington Post‘, Febuary 24 2016).

ProQuest en Ex Libris willen innovatie voor bibliotheken wereldwijd versnellen

Ann Arbor, Michihgan  en Jeruzalem, Israel, 6 october 2015. ProQuest, een Amerikaans instituut dat wereldwijd informatie-oplossingen centraal stelt heeft een overeenkomst getekend voor overname van de Ex Libris Group, een toonaangevende leverancier van automatisering in bibliotheken. Als gevolg van de overname denkt men innovatieve diensten sneller te kunnen implementeren, met expertise op de gebieden van druk, elektronica, automatisering en het aandragen van oplossingen voor een effectief beheer van bibliotheekinstellingen.

Uit onderzoek blijkt dat 92% van de studenten aan Amerikaanse universiteiten voor hun studie gedrukte boeken preferen boven digitale boeken ofwel e-books.

De nieuwe bevindingen zijn afkomstig van afkomstig van linguïstiek-hoogleraar Naomi S.Baron en zijn staf, auteur van het boek ‘Words Onscreen: The Fate of Reasing in a Digital World’.  Baron die tot de opmerkelijke conclusie kwam dat niet pixels maar bedrukte/gekopieerde pagina’s de voor keur hebben leidde een team van onderzoekers dat studente ondervroeg in de Verenigde Staten, Slowakije, Japan en Duitsland. ‘Physical books were the choice of 92% of the respondents, who selected paper over an array of electronic devices’ (Michael Schaub)

The New York Times bericht in een papieren artikel van 24 september en elektronische versie van 23 september 2015 dat papieren boeken verre van dood zijn en zelfs een opleving beleven. Vijf jaar geleden brak een collectieve paniek op bij boekenliefhebbers en boekverkopers vanwege een onzekere toekomst van het gedrukte boek en de sluiting van een boekhandelsketen als Borders. Het gebruik van e-books steeg tussen 2008 en 2010 met liefst 1260 procent.  Toch is een digitale apocalyps achterwege gebleven. Analisten die voorspelden dat e-books in 2015 de druk zou inhalen, hebben ongelijk gekregen, omdat de digitale verkoop sterk vertraagd. In de eerste vijf maanden van 2015 daalde de verkoop van E-books zelfs met 10%, aldus de Association of American Publishers, alleen Amazon heeft haar niveau gehandhaafd. Het is overigens deze firma die bekend heeft gemaakt te starten met fysieke winkels. Digitale boeken zijn in de USA momenteel goed voor 20 procent van de markt, ongelijk gelijk met een jaar geleden. De American Booksellers Association telt 1712 aangesloten winkels in 2227 plaatsen in 2015, tegenover 1410 in 1660 gemeenten vijf jaar geleden. Penguin Random House heeft bijna 100 miljoen dollar geïnvesteerd in de uitbreiding en het actualiseren van haar magazijnen en het versnellen van distributie van boeken. Het depot in Crawfordsville, Indiana, is qua grootte intussen meer dan verdubbeld.

penguinradomhouse

                        Interieur van opslag Penguin Random House in Crawfordsville, Indiana, USA

John Palfrey publiceerde een nieuw boek onder de titel: ‘Biblio Tech: Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google’, waarin hij aantoont dat openbare bibliotheken in de USA in 2010 298 miljoen mensen bedienden (ofwel 96% van de totale bevolking), terwijl de subsidies van de federale regering en gemeenten daalden met respectievelijk 38 en 19% in de periode tussen 2000 en 2010. Ofschoon de uitleningen afnemen stellen Pew-onderzoekers vast dat vrouwen en kinderen het meest frequent gebruik blijven maken van de bibliotheek en van de allochtonen de zogeheten ‘Hispanics’.

Woede in Berkeley op het verwijderen van duizenden boeken

Berkeley

Gemeenteraadslid Kriss Worthington met studenten op 12 augustus 2015 voor het hoofdgebouw van de Berkeley Public Library protesterend tegen de vernietiging van duizenden boeken uit de bibliotheek

Door de Berkeley Public Library zijn in 2015 duizenden boeken vernietigd in opdracht van de directie. Dat leidde tot protesten van ruim mensen, bibliothecarissen zowel als politici voor de ingang van de hoofdbibliotheek in Berkeley.’The Berkeley Public Library, once a destination library, has now become a decimated library, said Pat Mullan, former head of the music library. “We’re losing too many books”.’De nieuwe directeur Jeff Scott, die te drastisch te werk zou gaan, verdedigde zich door te zeggen dat reductie van de collectie in overeenstemming is met voorgaande jaren, ook in 2014 toen hij nog niet benoemd was zijn 56.000 documenten uit de collectie verwijderd.

Hunt1

Het in 2013 gereed gekomen gebouw van de Hunt Library, vernoemd naar filantroop James B.Hunt Jr., in Raleigh, Nort Carolina (Wake County), USA

Hunt

                                       Interieur van de Hunt-belevenisbibliotheek in Raleigh, N.C.

bieb3

               Vooromslag van (foto)boek: The Public Library (in the USA) door Robert Dawson

bieb1

In de Cass Lake Library sieren portretten van de regionale Missen Cass Lake in Minnesota  het interieur van de lokale bibliotheek  (Dawson)

bieb2

Mobiles in de vorm van boeken in de centrale bibliotheek van Salt Lake City, Utah, USA (Dawson)

bieb8

Sculptuur van een lezende jongeman, door Fred X. Brownstein, Henry M.Seymour Library, Indianola, Mississippi, USA (Dawson)

bieb9

                            Achteromslag van fotoboek Amerikaanse bibliotheken door Robert Dawson

Sanfrancisco

In de centrale Ooenbare Bibliotheek  van San Francisco komen zoveel werklozen, zwervers en daklozen dat de instelling met ingang van 2016 een sociaal werker in dienst heeft genomen. Bovenstaand een beeld van de bibliotheek kort voor de ochtendopenstelling.

MALAWI

Afrika

In Mtanthena, Malawi, is de academie-library vernoemd naar de vorige president van Malawi Kamuzu. De school is gebaseerd op het voorbeeld van het college Eton in Engeland en de bibliotheek  is gemodelleerd naar het systeem van de Library of Congress. Op deze foto leerling Joanna Kadzamira aan het studeren. (foro Paul Grover, in het tijdschrift Horizon, editie van 23 april tot 7 mei 2015, nr.65, pagina 45).

Kamuzu

 Nog een afbeelding van studenten aan het werk in de Kamuzu-bibliotheek

BRAZILIE

Ondanks de recessie die Brazilië meemaakt en kritiek op de enorme bedragen die het land bijdraagt aan internationale evenementen zoals de Olympische Spelen zijn er ook plaatsen die de cultuur prefereren. Zo is in de plaats Feira de Santana, in de deelstaat Bahia in 2015 een fraaie nieuw bibliotheekgebouw tot stand gekomen met allerlei technologische vernieuwingen.

Feira de Santana

Voorgevel van de nieuwe gemeentebibliotheek van Feira de Santana, Brazilië (foto Carlos Augusto)

ISRAEL

Over de manuscripten van de in Tsjechië overleden letterkundige Franz Kafka wordt al jaren juridisch getwist met nazaten, die in het bezit kwamen via Max Brod die de manuscripten niet verbrandde. Een lagere rechtbank bepaalde drie jaar geleden dat de familie de documenten uit handen moet geven. 1 juli 2015 heeft een Israëlitisch gerechtshof gevonnist dat een familie in het land de manuscripten van de schrijver moet overhandigen aan de Nationale Bibliotheek van Israël. De bibliotheek is van plan nog onbekend werk online te zetten.

IRAN: boekenbeurs in Teheran

Iran

(Uit Haarlems dagblad van 11 mei 2016)

INDONESIE

Indonesie

Op Java heeft Riswan Sururi (42) het initiatief genomen via een mobiele paarden-bibliotheek ‘Kuda Pustaka’ boeken bij kinderen in de dorpen rond zijn woonplaats te brengen.

CHINA

The new modern public library to be built in Haikou, China in 2020

Haikou

Een pagina met interieur van de bibliotheek in Shanghai in ‘Classical Library Buidings of the World’.

China1

In de nieuwe Nationale Bibliotheek van China in Beijing zijn in de regel alle 2.000 plaatsen door studenten bezet

Commemoration of the Opening of the new Shanghai Library,1996.12.20

Commemoration new Shanghai Library. 1996.12.20.

Commemoration new Sjanghai Library, 1996.12.20

====

OCTOBER 2021 OPENING OF A BIG NEW CENTRAL PUBLIC LIBRARY IN SHANGHAI of 110,000 square metres! Designed by Danisch architects firm Schmidt Hammer Larsen.

Design Shanghai Public Library, 2021

New Shanghai Library, 2021

Interior new Shanghai Library, 2021

Schandaal in bibliotheek van Academie voor Wetenschappen in Guangzhou  De voormalige hoofdbibliothecaris tot 2010 van de universiteit in Guangzhiu heeft bekend dat hij meer dan 40 antieke schilderijen van moderne Chinese meesters uit de galerie van de academiebibliotheek heeft gestolen en daarvoor in de plaats door hemzelf vervaardigde namaakdoeken heeft opgehangen. Xiao Yuan (57) deed dat tot 2006 en was gespecialiseerd in het kopiëren van landschappen en kalligrafieën. Bij zijn arrestatie en ondervraging in de rechtbank beweerde hij dat toen hij zijn baan aanvaardde al vaststelde dat eerder originele doeken door fake-schilderijen waren vervangen. Hij beweerde dat bij gebrek aan controle door professoren of studeren met evenveel gemak schilderijen konden worden geleend als boeken. Ziao verkocht tussen 2004 en 2011 in totaal 125 schilderijen voor een bedrag van meer dan 24 miljoen yuan (= circa 6 miljoen dollar) . 18 niet verkochte doeken zijn volgens de aanklagers geraamd op 70 miljoen yuan (11 miljoen dollar). Xiao had het geld gebruikt om appartementen en andere schilderijen te kopen. Voor de rechter gaf hij zijn schuld toe en betuigde hij zijn diepe spijt 143 schilderijen en aquarellen te hebben gestolen, o.a. landschappen en lotusbloemen van Qi Baishi en Zhang Daqian, maar ook ‘Rotsen en vogels’ door Zhu Sa, een schilder en kallograaf uit de 17de eeuw. Hij s voor een tiental jaar gevangenisstraf veroordeeld.

China2

Exterieur van de nieuwe Guangzhou bibliotheek met een vloeroppervlak van 100.00 vierkante meter groter dan Sjanghai  [althans tot October2021 with a new library building of more than 110.000 square metres} en ruimte voor meer dan 4 miljoen boeken. Het is de grootste openbare bibliotheek ter wereld [ter vergelijking Birmingham: 32.000 vierkante meter] met dagelijks tussen de 10.000 en 11.0000 bezoekers.

China3

Voormalig hoofdbibliothecaris Xiao Yuan plaatste door hem vervaardigde kopieën in de galerie van de bibliotheek en nam de originelen mee naar huis.

china4

                          Meester-vervalser Xiao Yuan in de beklaagdenbank van de rechtbank

De Tibetaanse manuscripten van Dunhuang

Dunhuang_Cave_16

                                 De Dunhuang-bibliotheekgrot in Tibet (tegenwoordig China)

dunhuang2

Enkele van de aanwezige bundels in Dunhuang, waar in totaal 15 kubieke meter rollen met teksten zijn gevonden, die voor een aanzienlijk deel naar Engeland en Frankrijk verhuisden.

In het jaar 1900 eeuw zijn in een grot verborgen oude Boeddhistische manuscripten ontdekt nabij de in de middeleeuwen bloeiende woestijnstad Dunhuang in Tibet. Taoïstische De monnik Wang Yuanlu die de grotten bewaakte, maar de oude geschriften niet kon lezen, verkocht een flink deel van de handschriften aan de archeologische onderzoekers Aurel Stein (een in Hongarije geboren Indoloog) en Paul Pelliot en de werken kwamen vervolgens in het bezit van de Britse en Franse regering, respectievelijk de British Library en Bibliothèque Nationale de France .De meeste manuscripten bleken in de Chinese en Tibetaanse taal geschreven in de achtste en negende eeuw en bleek interessant voor zowel linguïsten als historici. De grot van Dunhuang , sindsdien ‘library cave’ genoemd werd het eerst door een Westerling ontdekt door Marc Aurel Stein (1862-1943) en schatte de aantallen op 230 bundels Chinese en 80 bundels Tibetaanse rollen, elke bundel ongeveer 12 rollen bevattende. Verder nog een 11 grote Tibetaanse pothi delen. Hij wist voor 130 pound ongeveer 10.000 documenten te verkrijgen die hij meenam naar Londen en bracht later 11 delen terug die hij als bekende prajnaparamita kopieën zag .  Toen de Fransman Paul Pelliot in 1908 bij de grot kwam was deze juist geïnteresseerd in de Tibetaanse pohto delen.

Dunhuang1 Paul Pelliot onderzoekt manuscripten in de Dunhuang-bibliotheek-grot (1908)

dunhuang3

                            Een boeddhistische soetra met miniatuur uit de Dunhuang-grot

Duanhungchinesesutra

  De diamanten soetra afkomstig uit Dunhang, China  Het oudste ooit gedrukte boek, een Boeddhistische tekst. Gedateerd 868 na Christus (foto British Library)

Hij wilde alle 11 delen meenemen, maar kreeg van de monnik Yuanlu die de grot bewaakte slechts toestemming voor 3 delen. Sinds 1994 is een ambitieus digitaliseringsprogramma gestart vanuit de British Library met partners in USA (Universiteit van California, Berkeley), China (Beijing Universiteit), Frankrijk, Duitsland, Japan en Korea om alle gevonden en bewaard gebleven handschriften in Tibet via scanning elektronisch voor onderzoekers beschikbaar te stellen, the International Duanhuang Project (http://idp.bl.uk) Alleen al aan het restaureren en bewerken van de befaamde Diamond Soetra, een kopie van een Chinese vertaling van een van Boeddha’s preken, algemeen erkend als het oudste gedrukte boek, kostte meer dan 1.000 manuren.

AUSTRALIE

Perth1

                                                            Gezicht op de Perth Public Library

In de stad Perth is in februari 2016 de 165 jaar oude stadsbibliotheek verhuisd vaan een hypermodern multipurpose gebouw, dat 60 miljoen dollar heeft gekost. Het gebouw telt 5 verdiepingen en is in het centrum gevestigd op het Cathedra Square. Op de vierde etage bevindt zich een fraaie ruimte voor de jeugd en oostelijk van de bibliotheek bevindt zich een café en gedurende de zomer zal het dakterras open zijn. De burgemeester van Perth Lisa Scaffildi toonde haar trots bij de opening en zei: ‘Unlike the State Library on the other side of the city, the council library was very much a local space and NOT just a space of scholars. It’s a beautiful  place to just go and sit for a while. Libraries truly have evolved…it is a place for us to go and look the knowledge we have all accrued and a placet to meet and engage.’

Perth2

Exterieur van nieuwe Perth Public Library in de vorm van opengeslagen boeken/bladzijden

surry-hills-library-community-centre

Voor- en zijgevel van de nieuwe Surry Hills Library and community Centre, Australië

 Recent verschenen publicaties gewijd aan boeken, grafische vormgeving, uitgeverijen, drukkerijen, boekhandels en bibliotheken

Den bosch

              Vooromslag gedenkuitgave 110 jaar bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch

-Lisa Kuitert. Het boek en het badwater; de betekenis van papieren boeken. Amsterdam University Press, 2015.

-Jan Rock. Papieren monumenten; filologie en nationalisme in de Lage Landen, 1591-1863. Nijmegen, Vantilt, 2016. [Over de geschiedenis van de tekstbezorging in Nederland].

-Truusje Goedings. ‘Afsetters en meester-afsetters’; de kunst van het kleuren 1480-1720.  Nijmegen, Vantilt, 2015.

-Joost Nijsen. Uitgeversdroom: het boek is dood, leve het boek. In: Vrij Nederland, 26 september 2015, p. 66-73.  [De redding van het boek; waarom een uitgever zo opgewekt is; verslag van een  onderzoek in New York met omslagillustratie van Joost Swarte]

-Rietje van Vliet. Elle Luzac (1721-1796). Bookseller of the Enlightenment. Enschede, AFdH, 2015.

-Willem van Toorn. Emanuel Querido. 2015.[biografie van de uitgever].

Onno Blom. De conversationalist; insulaire gesprekken met gentleman en ex-uitgever Theo Sontrop. Amsterdam, Arbeiderspers, 2015.

-Paul van Capellenveen. Artists & Others. The Imaginative French Book, 2000-2015 from the Koopman Colleccion, National Library of the Netherlands. Nijmegen, Vantilt, 2016. [Over het Franse boek als kunstwerk].

-Gedrukt voor de stad. Amsterdam, uitgeverij Bas Lubberhuizen. [historie van de stadsdrukkerij Amsterdam van 1735 tot 2002].

-Brocante Special: Van liefdesbrief tot boekenpagina. Bewaar-papier. Door de makers van Ariadne at Home. Brocante 2-2015.

-Jaap Vesteegh. Leven in lijnen. Begijnkade 18 Uitgevers [overzicht van leven en werk van de grafica Debora Geertruida Duyvis (1886-1974)].

-Jürgen Holstein (red.) Buchumschläge in der Weimarer Republik / The Book Cover in the Weimar Republic. Taschen Verlag, 2015.

-Albert Kapr. 101 stellingen over de vorm van het boek. Amsterdam, De Buitenkant, 2015.

-A.Stijnman en E.Savage (red.) Printing-Cour 1400-1700. History, Techniques, Functions and Receptions. Leiden/Boston, Brill, 2015.

-Hans D. Schneider (ed.) Een knaap à deux mains. De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven, uit herinneringen samengesteld door Tiemen Hooiberg. Zoetermeer, Free Musketeers, 2015. [over de in 1878 opgerichte drukkerij De Hooiberg, in 2009 verhuisd van Epe naar Deventer en 1 jaar later opgeheven].

marge

Gerard Post van der Molen. Magie en misère van het margedrukken. Veertig jaar Stichting Drukwerk in de Marge. Leiden, Bert van Selmlezing, nummer 24, 2015.

– Jaarboek voor de boekgeschiedenis 2015. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2015.

-Gerard Jaspers. De Encyclopédie van Diderot et d’Alembert in de bibliotheek van kasteel Keukenhof. In: Kasteel Keukenhof: huis en haard. Achtste jaarboek, 2015.

Jaspers

                       Dr. G.Jaspers aan het werk in de bibliotheek van kasteel Keukenhof te Lisse

-August den Hollander en Erna van Looveren (eds.). Het Ruusbroecgenootschap, 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed. Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, 2015.

-Boeken onder vuur. In: De Boekenwereld, 31, nummer 2, 2015.

-Bibliotheken in der Oeffentlichkeit: zwischen Event und Alltagsroutine. Koblenz, 2015 (Schriften des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz 11).

-Helga Rebhan. Botschaften aus dem Wüstenland: Antike Holzinschriften aus den Jemen 1000 v.Chr. – 550 n. Chr. In: Bibliotheksmagazin, Mitteilungen aus den Staatsbibliotheken in Berlin und München, 3.015, p.23-32.

-(Bibliofiele) Gesamtverzeichnis. Mainz, Verlag Hermann Schmidt 2015/2016.

-Alex Johnson. Buitengewone bibliotheken. Antwerpen, Luster, 2015. [Oorspronkelijke vertaling van: Improbable Libraries. London, Thames & Hudson Ltd., 2015].

– De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland. Een enquêteonderzoek. ’s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 2015.

-Gerda C.Huisman. The university library. Four hundred years of history in four buildings, forty colleccions and infinite pictures. Groningen, 2014.

-Gonnie Keine en Aleid van der Meer. Kroniek van nieuwsgierigheid. Deel 1 Deventer, de Bibliotheek, 2015.(Artnik uitgaven)

-Marten Heijs. Veertien blogs; bibliotheek van het onbestelde. Naar een idee van Jean Klare in 2015 verschenen als onderdeel van het project de Bibliotheek van de Toekomst. Een samenwerkingsproject van de Bibliotheek Deventer en het Kunstenlab naar aanleiding van de plannen voor de realisering van de nieuwbouw van de bibliotheek Deventer.

Martenheijs

Vooromslag van ‘Veertien blogs’ door Marten Heijs Bibliotheek van het onbestelde; naar een idee van Jean Klare

Enkele oude boekenleggers van de openbare leeszaal en bibliotheek in Deventer

Twee prentbriefkaarten van de openbare leeszaal en bibliotheek aan de Brink in Deventer

De nieuwe openbare bibliotheek in 2019 aan de Stromarkt in Deventer, ontworpen door Bierman Henket

-Denise de Costa. 100 jaar Bieb ’s-Hertogenbosch. Vooruit naar vroeger. 2015

-Carles Broto. Libraries; innovation and design. Barcelona, LinksBooks, 2014. In Nederland verkrijgbaar via NAI 010 uitgevers publishers. Bevat 26 nieuwe bibliotheekgebouwen in 15 landen: Duitsland (5), Spanje (5), USA, Canada en Nederland elk 2 [uit ons land: Openbare bibliotheek Helmond en Technische Universiteitsbibliotheek Eindhoven] en 1 in de volgende staten: Tsjechië, Frankrijk, Noorwegen, China, Groot-Brittannië, Australië, Singapore, Polen en Finland. (1)

-Hillebrand Komrij. De ondergang van de particuliere leesbibliotheek. Uitgave in eigen beheer, 2015. ISBN/EAN: 978-90-822779-2-0.

-In krabbengang door kreeftenboeken. Leiden, Naturalis Biodiversity Center. [= een rondgang door de bibliotheek van oud-conservator van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden: Lipke  Blijdeley Holthuis (1921-2008)].

-Stephen Hebron. Marks of Genius. Masterpieces from the colleccions of the Bodleian Libraries.

goed

Boekenlegger bij uitgave boek: Goed Fout; grafische vormgeving in Nederland 1940-1945. Uitgeverij Vantilt in samenwerking met Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek Amsterdam

(1) Bevat een uitvoerige beschrijving en veel illustaties van de volgende bibliotheken:

-Folkwang Bibliotheek in Essen-Werden, Duitsland, p.8-17.

-Can Llaurador openbare bibliotheek, Barcelona, Spanje, p.18-31.

-Nationale Technische Bibliotheek, Dejvice, Tsjechië, p.32-41.

-Universiteit van Versailles, wetenschapsbibliotheek, p.42-53.

-Vennesla bibliotheek en Cultuurhuis, Noorwegen, p.54-67.

-Stadsbibliotheek Stuttgart, Duitsland, p.68-79.

-Nationale Bibliotheek Beijing, China, p. 80-91.

-Bibliotheek in Vita-Real, Spanje, p.92-101.

-Kanazawa Umimirai bibliotheek, Japan, p.102-115

-James B.Hunt Jr. Library, Raleigh, USA, p.116-123.

-Universiteitsbibliotheek Aberdeen, Schotland, p.724-137.

-Stadsbibliotheek Surrey City, Canada, p.138-147.

Surrey City openbare bibliotheek, Canada., 7.600 vierkante meter, ontwerp van Bing Thom Architects

int

                                                    Interieur Surrey stadsbibliotheek, Canada

-Surry Hills biblotheek en gemeenschapscentrum, Australië, p.148-155.

-Carlo Santamaria bibliotheekcentrum, Spanje, p.156-169.

-Openluchtbibliotheek Magdeburg, Duitsland, p.170-183.

Magdeburg

Openlucht-bibliotheek in Magdeburg, Duitsland, een ontwerp van KARO-architecten.

-Technische Universiteitsbibliotheek Eindhoven, Nederland, p184-193.

-Bishan Public Library, Singapore, p.194-201.

-Cesar Chavez Regionale Bibliotheek, Phoenix, USA, p.22-211.

-Stdsbibliotheek en leespark, Torre Pacheco, Spanje, p.212223.

-Grimm Centrum Universiteitsbibliotheek Humboldt, Berlijn, Duitsland, p.224-233.

-Stadsbibiotheek Helmond, Nederland, p.234-247.

-Raymond-Lévesque openbare bibliotheek, Canada, p.248-259.

-Wetenschappelijk Informatiecentrum en Academische Bibliotheek, Katowice, Polen, p.260-271.

Openbare bibiotheek in Santiago de Compostela, Spanje, p.272-281.

-Universiteitsbibliotheek Helsinki, Finland, p.282-289.

-Bibliotheek op station Lückenwalde, Duitsland, p.290-299.

 Swarte

 Vooromslag ‘De redding van het boek’ met een illustratie van Joost Swarte (Vrij Nederland, 26 september 2015).

library.png

Historische bibliotheek Franckesche Stiftungen in  in Halle a.d.Saale, Duitsland

Loenen1.jpg

Kaart met personeel van nieuwe openbare bibliotheek in Loenen aan de Vecht, opening 20 september 1980

Loenen2

Bedrukte achterzijde van de kaart bibliotheek Loenen, 1980

STARFIELD LIBRARY in Coex ‘mall’ winkelcentrum Seoul, wijk Gangnam, Zuid-Korea Over twee verdiepingen, bevat ruim 50.000 boeken, Koreaans maar ook Japans en Engels. Voorts 600 kranten en tijdschriftentitels. Vrij toegankelijk, ook elektronische boeken.

Openbare bibliotheek Seoul in Coex winkelcentrum

Seoul Public Library in Coex Mall

Seoul Library

Ook digitale faciliteiten in Seoul Library + café

Bezoek van fotografe Laura Weemering aan bibliotheek in winkelcentrum van Seoul, Zuid Korea, maart 2020

Openbare bibliotheek Seoul (foto Laura Weemering)