Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

vd

Drukte in de Grote Houtstraat en bij Vroom & Dreesmann Haarlem op een zomerse zaterdag in 1968 Haarlems Stadsglossy 52, 2017 / Noord-Hollands Archief)

Vroom & Dreesmann  Nederland viert feest (drie meter)

De opkomst en ondergang van een familiebedrijf

Eind 2019 nu ook de finale van een failliet Hudson’s Bay [By!] in Nederland (Haarlems Dagblad, 31-12-2020)

DE GLORIEUZE BEGINJAREN VAN V & D HAARLEM EN DE TRIESTE FINALE VAN EEN LANDELIJK WARENHUISCONCERN

31 december 2015 ging Vroom en Dreesmann failliet, een warenhuisconcern met 62 winkels en exploitatie van ongeveer 250 La Place-restaurants. Dat betekende een banenverlies van meer dan 8.000 werknemers. De omzet in het najaar van met name textiel viel tegen, evenals het traditionele tweejaarlijkse prijzencircus in maart/april  en september/oktober. Sun Capital, een private equity fonds gevestigd in Florida, sinds eind 2010 eigenaar van V&D, wilde in verband met de jarenlange verliesgevendheid geen geld meer steken in het warenhuisconcern en claimt zelf bij de curatoren een bedrag van 80 miljoen euro. De totale schuldenlast van V&D, aanvankelijk geraamd op 124 miljoen euro zou volgens de laatste gegevens volgens optimisten op 200 miljoen euro en volgens pessimisten op 360 miljoen euro kunnen uitkomen (1). In Haarlem heeft/had Vroom en Dreesmann 2 winkels, in de Grote Houtstraat/Verwulft en een filiaal in winkelcentrum Schalkwijk aan de Rivièradreef. Het monumentale hoofdgebouw zal na een interne verbouwing door het Canadese winkelconcern Hudson’s Bay in gebruik worden genomen – naar verwachting in het derde kwartaal van 2017.

vroom2

De Zon/Vroom & Dreesmann, schilderij van Huib Luns

 

Advertentie van V & D Haarlem in catalogus Flora bloemententoonstelling Heemstede 1925

Ongeveer 30 jaar geleden ontving ik van een vroegere inkoper damesstoffen voor V&D Noord-Holland, voornamelijk in het buitenland, de heer Henri Soullié uit Bennebroek (in 1995 overleden), een intussen zeldzaam geworden Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vroom & Dreesmann Haarlem, getiteld; ‘1896-1946 50 jaar V&D Haarlem’. In het 40 pagina’s tellende boekje met veel illustraties wordt het wel en wee van het Haarlemse winkelbedrijf gedurende de eerste halve eeuw uiteengezet.

Vooromslag herdenkingsuitgave Vroom en Dreesmann Haarlem, 1946

Vooromslag herdenkingsuitgave Vroom en Dreesmann Haarlem, 1946

Noot

(1)Volgens de Raad van Bestuur van Vroom en Dreesmann hebben de malaise in de retail en de ‘indian summer’ van 2015 voor dusdanig tegenvallende inkomsten gezorgd dat er meer snel geld bij moest om te kunnen overleven. Sun Capital zou op dat moment al 212 miljoen dollar in het warenhuisconcern hebben gestoken en weigerde nog meer geld in een volgens hen bodemloze put te gooien. Sinds 2010 maakte V&D verlies, de rode cijfers hielden aan met een totaal geschat verlies van circa 135 miljoen dollar. Het management hield rekening met een liquiditeitsprobleem op de korte termijn, maar op de lange termijn verwachtte men een kloppend verdienmodel. Die tijd is V&D niet gegeven en de kredietkraan van de banken werd gestopt. In 2015 kon naar schatting voor 35 miljoen euro geleverde goederen niet betaald worden. Het gevolg is bekend: surséance van betaling, gevolgd door een faillissement, een mislukte doorstart [de laatste CEO zei dat V&D als een paling uit zijn handen was geglipt], een opheffingsuitverkoop, definitieve sluiting van de warenhuizen op 14 februari 2016, ontslagaanvrage voor enige duizenden teleurgestelde vaak vele jaren bij het concern werkende personeelsleden en ten slotte vermoedelijk nog jarenlange werkzaamheden en verslagen van de bewindvoerders.

Eerder was het bedrijf in 1991 in grote financiële problemen gekomen omdat V&D tijdelijk niet aan betalingsverplichtingen kon voldoen en aan het personeel is gevraagd salaris in te leveren. Dat liep toen uiteindelijk nog goed af en vanaf 1997 werd het conglomeraat Vendex opgesplitst in kleinere onderdelen, waarvan het onderdeel Vroom & Dreesmann in 1999 is samengevoegd met Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB), waartoe ook de HEMA behoorde. De met V&D verbonden restaurantketen La Place, in 2010 ook verkocht aan Sun European Partners, is in 2016 voor zover niet inpandig bij V&D-vestigingen in januari 2016 overgenomen door supermarktketen Jumbo.

Het begin: Willem Vroom (V) en Anton Dreesmann (D); grondleggers van een familieimperium

Geschilderde portretten van de oprichters Anton Dreesmann en rechts Willem Vroom

Geschilderde portretten van de oprichters rechts Anton Dreesmann (door Jan Sluyters) en links Willem Vroom (Klinkenbergh), circa 1930.(Amsterdam Museum)

Verkorte fragmentgenealogie Anton Dreesmann

Drees

Rouwbericht van overlijden A.C.R.Dreesmann uit de Katholieke Illustratie van 1935

De zakenlieden Anton C.R.Dreesmann (1854-1934) [die al in 1878 met geleend kapitaal van een familielid een zaak was begonnen in de Tweede Rozendwarsstraat 24 in de Jordaan, gevolgd door een tweede winkel in de Rozenstraat 143-145] en de Groninger Willem H.Vroom (1850-1925) (1) realiseerden een idee: een winkel beginnen waar men tegen lage en vaste prijzen inkopen kon doen. Tevens namen ze het besluit om partijen goederen bij fabrikanten in het buitenland te kopen. Dat leidde 1 mei 1887 tot de oprichting van Vroom & Dreesmann manufacturenzaak in de hoofdstad, in de Weesperstraat, aanvankelijk nog bijgenaamd ‘Magazijn De Zon’. De familiezaak bleek een succes, in 1892 telde men al vijf zaken in Amsterdam en in de daarop volgende jaren zijn filialen gesticht in heel Nederland, zoals Rotterdam (1892), Den Haag (1893), Nijmegen (1894), Haarlem (1896), Utrecht (1898)’s-Hertogenbosch (1899), Tilburg (1899) etc. De winst die in 1895 circa ƒ50.000,- bedroeg was 5 jaar later opgelopen tot ƒ 110.000,- en in 1917 gestegen tot ruim 23,5 miljoen gulden. In 1901 liet Anton Dreesmann een prachtige villa bouwen ‘Looverhof’ genoemd in Bussum. De groei van het winkelbestand nam verder toe. Alleen al in 1905 zijn dertien zaken opgericht, waar overal gelieerde familieleden de topfuncties innamen. [naast Amsterdam (A.Dreesmann/W.Vroom), Rotterdam (W.Vinke), Leeuwarden (G.Tombrock), Leiden (G.Berentzen), ’s-Gravenhage (D.Holt), Utrecht (R.Dreesmann), Breda (H.Witte), Haarlem (B.Rosenmöller,W.Vehmeijer), ’s-Hertogenbosch (L.Vehmeijer), Nijmegen (N.Dreesmann), Tilburg (J.Huer), Deventer (R.Muller), gevolgd in 1916 met als oprichters-directeuren; Alkmaar (F.Berentzen), Maastricht (R.Rosenmöller) en Zwolle (J.Vroom). Bij alle vermelde n.v.’s met Anton Dreesmann en Willem Vroom als medeoprichters en tot 1919 commissaris, nadien opgevolgd door W.J.R.Dreesmann en B.H.Vroom. Voor de oprichters gold in de praktijk als stelregel dat ‘de klant koning is’. Als uitvloeisel van de 19e eeuw heeft nog een aantal jaren begin 20ste eeuw het V&D-personeelsinternaat gefunctioneerd waarbij werknemers intern werden gehuisvest, voortkomend uit wensen van de directie een stabiel personeelsbestand te rekruteren en discipline bij te brengen. De plaatselijke oprichters-directeuren van de naamloze vennootschappen waren aandeelhouder, de andere aandelen waren in handen van de grondleggers Vroom en Dreesmann. Verwacht werd dat de directeuren dankzij hard werken zich volledig inzetten om van hun winkel een succes te maken. De familiebanden en een juridisch overkoepelende structuur moesten de eenheid van het concern garanderen (2). In 1912, toen van een bloeiende onderneming kon worden gesproken met filialen in 24 Nederlandse steden, opende V&D het eerste echte moderne warenhuis van ons land in de Kalverstraat. Voor die tijd een gigantisch pand dat bol stond van technische snufjes met meerdere liften, een lichthal en een telefooncentrale.

Geschilderd portret van W.J.R.Dreesmann

 

Willem Dreesmann was een groot verzamelaar van Amsterdamse topografie. In 1952 in boekvorm (3 banden) in een oplage van 350 exemplaren uitgegeven als de verzameling Amsterdam van W.J.R.Dreesmann 1942/1951

Noten

(1)Willem Vroom afkomstig uit een geslacht van welgestelde landbouwers is geboren in Veendam. Eenmaal verhuisd naar Amsterdam huurde hij met van een oom geleend geld in 1881 een winkelhuis op de hoek van de Leliegracht en Keizersgracht. Anton Dreesmann werd geboren in Haselünne (Nedersaksen) en is in 1871 naar Nederland geëmigreerd, naar verluidt om aan de straffe Pruisische dienstplicht te ontkomen. Opmerkelijk is dat met uitzondering van Vroom het merendeel van de 20 aanverwante families [verbonden aan het bedrijf als manager en veelal ook aandeelhouder] uit Haselüne afkomstig was. De vader van Anton Dreesmann werkte aanvankelijk als marskramer en kwam rond 1845 in de textielbranche bij zijn oom en tante Hegge-Dreesmann in een manufacturenzaak. Hij kreeg 10 kinderen, goed voor een uitgebreid netwerk van te creëren relaties zoals die later voortdurend opduiken bij de uitbreiding van de winkels. Zowel Vroom als Dreesmann waren goed rooms-katholiek opgevoed en in Amsterdam lid van een door de paters Jezuïeten geleide mannenvereniging. Thuis bij Dreesmann ontmoette Vroom daar een zuster van Anton met wie hij in 1883 in het huwelijk trad. Vier jaar later besloten de zwagers voortaan als ‘V & D’ zakelijk verder te gaan. Zij kochten daartoe een winkelpand aan in de Weesperstraat, dat vervolgens bekend zou komen te staan als de ‘Manufacturenhandel Vroom & Dreesmann’.

(2)Dat ging redelijk goed tot begin jaren 50 toen Vroom en Dreesmann een begin maakte met een  sanering binnen de intussen elkaar concurrerende winkelbedrijven en is geleidelijk het aantal n.v’s gereduceerd. 1973 betekende een mijlpaal voor het bedrijf. De 23 plaatselijke naamloze vennootschappen zijn toen door Anton Dreesmann bij elkaar gebracht in een nieuwe structuur: Vroom en Dreesmann BV.

Magazijn De Zon, de eerste Vroom en Dreesmann vestiging in Haarlem aan de Korte Veerstraat, 1896

Magazijn De Zon, de eerste Vroom en Dreesmann vestiging in Haarlem aan de Korte Veerstraat, 1896

Haarlem: Magazijn ‘De Zon’; Bernhard Rosenmöller en Wilhelm Vehmeyer

Over het begin in Haarlem schreef A.C.R.Dreesmann (1854-1934) het volgende: ‘Een schoonzus van Willem Vroom en mij was gehuwd met H.Witte, die een vrij groot kapitaal had, waarvan hij echter een groot gedeelte in de zaak van Hollefeld, grossier in manufacturen verloren had. Daarna is Witte een manufacturenzaak begonnen op de Nieuwendijk, hoek Brugsteeg. Hoewel de zaak vrij goed ging, kon er toch geen voldoende omzet behaald worden om hun grote huishouden een behoorlijk bestaan te verschaffen. Het overgebleven vermogen ging dan ook van jaar tot jaar meer achteruit. Door bemiddeling van de heer Max van Gelder, thans fabrikant te Enschede, destijds werkzaam in de Firma Weyl, werd ons de zaak van Van Vriesland in Haarlem aangeboden. Wij vroegen toen aan onze zwager Witte of hij het compagnonschap met ons van deze zaak wilde aanvaarden. Na enige dagen beraad deelde hij echter mede dat hij hiertoe niet kon overgaan, en dat hij het beslist weigerde. Toen het door Witte zo beslist werd afgewezen, boden wij het eerst aan mijn  zwager Rosenmöller uit Hamburg aan. Reeds eerder hadden wij hem beloofd zo spoedig mogelijk met hem in Holland te zullen beginnen, aangezien hun manufacturenzaak in Hamburg na de choleraepidemie reusachtig was achteruit gegaan. Hij heeft toen zijn gedeelte van de zaak aan zijn compagnon verkocht, en is naar Haarlem gekomen. Aangezien hij echter zelf, als Duitser, de zaak niet kon drijven, en hij bovendien reeds op leeftijd was, hebben wij Willem Vehmeyer, die bij ons chef was in de Rozenstraat, als tweede compagnon aangenomen. Willem Vehmeyer huwde later, (op 22 februari 1900) met de oudste dochter van B.Rosenmöller. De zaak van Van Vriesland moesten we overnemen met alle voorraden.(…)’. 

De eerste directeuren vn V&D in Haarlem: links G.B.E.Rosenmöller en rechts W.C.Vehmeijer

De eerste directeuren van V&D in Haarlem: links G.B.E.Rosenmöller en rechts W.C.Vehmeijer

Gerard Bernard Eduard Rosenmöller is in 1840 in het Duitse Bawinkel geboren. In 1895 vestigde hij zich in Hamburg waar hij een baan kreeg bij de firma Huster, destijds toonaangevend in de vrije Hanzestad vooral in dames- en herenstoffen. In 1878 trouwde hij met mej. W.E.M.Dreesmann uit Haselüne – bakermat van verscheidene koopmansgeslachten, o.a. van de familie Vehmeyer die vandaag de dag in dat plaatsje nog over een bedrijf in bouwmaterialen beschikt – uit welk huwelijk 7 kinderen zijn geboren. Via zijn echtgenote kwam Rosenmöller in contact met zijn zwager A.C.R.Dreesmann. Familiebanden en zakelijke intuïtie hebben tot gevolg gehad dat de Amsterdamse vennoten uitzagen naar de oprichting van een zaak in Haarlem (1). Die mogelijkheid deed zich voor in 1896 waar de firma van Vriesland van ‘De Zon’ het pand, inventaris en goederen in de Korte Veerstraat ter overname aanbood. Anton Dreesmann en Willem Vroom betaalden in het tweede halfjaar van 1896 in zes termijnen in totaal liefst ƒ 72.560,00 aan de firma Van Vriesland, voor die tijd een gigantisch bedrag. Op 11 juli 1896 werd de nieuwe zaak met 18 personeelsleden op de nummers 2-4 en het ertegenover liggende pand nummer 1-5 geopend onder de naam Magazijn ‘De Zon’. Tegenwoordig vestiging van een restaurant (brasserie en bar ‘Seymour’, voorheen ‘Componist’). De eerste dag bedroeg de opbrengst in de hoofdwinkel ƒ 532,- en in het tegenover liggende zaak ƒ 122,- . Een vernieuwing was uitbreiding van het assortiment met meubelen zoals ledikanten, matrassen, tapijten, wiegen e.d., later door andere filialen overgenomen. Oorspronkelijk was het de bedoeling het compagnonschap van Haarlem aan Henri Witte aan te bieden, een zwager van Anton en Willem, maar toen deze weigerde kwam Bernard Rosenmöller, gehuwd met de oudste zus van Anton, in beeld. Met voornoemde heren Dreesmann en Vroom als commissarissen kreeg Bernhard Rosenmöller als directeur de leiding van de Haarlemse vestiging met naast hem W.C. Vehmeyer als chef en bedrijfsleider (vervolgens mededirecteur). Wilhelm Carl Vehmeyer is als zoon van een steenfabrikant en houthandelaar op 12 juni 1870 in Haselüne geboren en huwde eenmaal in Nederland met een dochter van Rosenmöller. Zijn vader dreef handel met Nederland en de zoon verhuisde op 17-jarige leeftijd naar ons land – om in de manufacturenbranche bij zijn oom Herman Többen in Edam, afkomstig uit Haselüne, te worden opgeleid en vervolgens een betrekking te vinden bij de firma Peek en Cloppenburg. Een bijkomende reden om naar Nederland te verhuizen zou zijn geweest dat hij wilde voorkomen in de verplichte Pruisische militaire dienst te moeten treden. Na een ontmoeting met de heren Vroom en Dreesmann is hij als chef bij V&D in filiaal de Rozenstraat te Amsterdam aangesteld en vanwege zijn doortastend optreden vervolgens naar Haarlem overgeplaatst als rechterhand van Rosenmöller (intussen 55 en nog weinig bekend met de Nederlandse taal en gewoonten) teneinde voorbereidingen te treffen voor het nieuw te openen bedrijf in Haarlem. Op zaterdag 11 juli 1896 is de zaak in de Korte Veerstraat voor het publiek geopend. De heer Rosenmöller behartigde vanaf het begin het administratieve en financiële gedeelte, bijgestaan door commissaris W.Vroom. Vehmeyer nam voornamelijk de inkoop en organisatie van de verkoop voor zijn rekening, waarbij commissaris A.Dreesmann hem aanvankelijk ondersteunde. Er werd gewerkt volgens het principe ‘lage prijzen en contante betaling’, in tegenstelling tot Van Vriesland die op krediet had verkocht. Hondelink en Otto beschrijven in hun voortreffelijke monografie dat de ingevoerde centrale kassa met 1 kassière om verschillende reden geen succes was, zodat werd teruggekeerd naar de aloude geldlade in de toonbank. ‘Pas jaren later werd dit ouderwetse systeem bij de firma Vroom & Dreesmann vervangen door een verbeterd betalingssysteem met moderne kasregisters.’ Nadat Rosenmöller zijn zaken in Hamburg had afgehandeld kwam hij met zijn gezin naar Haarlem waar hij de bovenwoning van de winkel betrok om in 1903 te verhuizen naar een door V&D gekocht pand aan het Spaarne 72, terwijl de familie Vehmeyer in 1905 een woning betrok aan de Dreef. Op 22 februari 1900 is het huwelijk gesloten van zijn zakelijke partner Willem Vehmeyer met de oudste dochter Antonie Rosenmöller. In de oude vennootschap is de heer Vehmeyer na zijn huwelijk opgenomen. Deze is in 1905 ontbonden en omgezet in de ‘N.V. Haarlemse Manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann’ met de heren Rosenmöller en Vehmeyer als directeuren en de oprichters A.C.R.Dreesmann en W.H.Vroom als commissarissen. Van belang bij de eerste ontwikkelingen in Haarlem is ook de heer Tombrock geweest, verwant aan Anton Dreesmann (die was namelijk getrouwd met Helena Tombrock uit Franeker, terwijl zijn compagnon Vroom huwde met een zuster van Helena, Cisca Tombrock) en vervolgens een functie kreeg als directeur van Vroom en Dreesmann in Leeuwarden. In het jaar 1905 zijn bij koninklijk besluit 10 familieleden uit de geslachten Dreesmann, Berentzen, Vehmeyer en Rosenmöller tot Nederlander genaturaliseerd. Het jaar daarop is Rudolf Rosenmöller, zoon van G.B.E.Rosenmöller en Anna W.M.Dreesmann benoemd tot eerste directeur van de Vroom en Dreesmann-vestiging in Maastricht.

Het in 1977 gesloopte pand vh. V&D Haarlem tussen het Spaarne en de Korte Veerstraat (NHA)

Het in 1977 gesloopte pand  V&D Haarlem tussen het Spaarne en de Korte Veerstraat (NHA)

Omstreeks 1925 zijn de zonen Willem J.R.Dreesmann (1885-1954) (2) en B.H.Vroom Wzn.(1884-1961) als commissaris in Haarlem aangetreden. Eerder is het winkelhuis van Magazijn De Zon in 1909 in opdracht van Vroom en Dreesmann verbouwd onder architectuur van P.Kleiweg Dijserinck. Een winkelpui van twee bouwlagen met een afgeschuinde hoektravee opgetrokken, vormgegeven met aan de Jugendstil ontleende elementen. Er kwam een centrale, terugliggende ingangspartij. De verlengde etalageruiten op de eerste twee bouwlagen boden door de ligging van het hoekpand een goed zicht op de uitgestalde waren. Bovendien is een verkoopkelder gerealiseerd. Intussen en nadien zijn diverse aangrenzende panden in de omgeving en aan het Spaarne aangekocht. Anegang – Korte Veerstraat – Kleine Houtstraat en Korte en Lange Veerstraat vormden destijds het hart van de winkelstand in de Spaarnestad. In 1914 bedroeg het personeelsbestand rond de 50 personen, zowel dames als heren. De openingstijden waren toen van 9 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds en op zaterdag sloot de zaak zelfs pas om 11 uur, maar door verschillende werkzaamheden werd het voor het personeel soms nog later. Tussen 1918 en 1923 werd in fasen de historische bebouwing aan de zuidzijde gesloopt en vervangen door een nieuw grootschalig winkelhuis naar een ontwerp van de Amsterdamse architect F.M.J.Caron. Dit grote pand kreeg na de realisering in 1934 van het gigantische winkelpand tussen de Grote Houtstraat/Gedempte Oude Gracht/Gierstraat de naam van het ‘kleine V&D’. Het Spaarne-winkelgebouw is in juli 1977 gesloopt. De directie zorgde goed voor het personeel en velen bleven dan ook 25, 40 of zelfs meer jaren in dienst van het winkelbedrijf.

Naar de Grote Houtstraat in 1911 en in 1934 een gloednieuw monumentaal pand nabij het Verwulft

Omstreeks 1910 kwam een nieuw winkelcentrum in opkomst in de Grote Houtstraat. V&D. speelde hierop in door beslag te leggen op het bestaande pand Grote Houtstraat 70, waar voordien de ijzerzaak van de firma Stolp was gehuisvest. Na een verbouwing verrees hier een modern winkelpand met ingangen aan de Grote Houtstraat en Gierstraat. De opening had plaats 16 september 1911.

Jet eerste V&D pand in de Grote Houtstraat voor de verhuizing naar 'de wolkenkrabber van Haarlem'

Het eerste V&D pand in de Grote Houtstraat voor de verhuizing naar ‘de wolkenkrabber van Haarlem’

Het publiek durfde aanvankelijk niet zo’n luxe winkel te betreden, waar binnen gratis een landkaart van Nederland werd uitgedeeld met in rode inkt alle plaatsen aangekruist met een V&D winkel. De eerste dag bedroeg de omzet slechts ƒ 199,- en de gratis landkaarten bedoeld als openingsstunt zijn toen maar op straat aan voorbijgangers uitgedeeld. Geleidelijk is de gang naar de nieuwe vestiging door het publiek gevonden. In 1925 kwam uitbreiding van V&D in de Grote Houtstraat aan de orde. Het ene plan volgde na het andere. Blijvende problemen bleven zich voordoen met kruidenier/drogisterij Van der Pigge, gevestigd in de Gierstraat in een 18e eeuws pand, die zich met succes tegen sloop verweerde, dat de geschiedenis is ingegaan als ‘Klein Duimpje tegenover de Reus’. Uiteindelijk heeft men besloten die winkel te handhaven en daaromheen het ‘winkelpaleis’ te bouwen naar een ontwerp van architect J.Kuyt, die naar aanleiding van een prijsvraag de opdracht kreeg en waaraan in drie etappes van 1930 tot 1934 is gewerkt. Voor de nieuwbouw zijn eerst 22 oude panden gesloopt. Een gigantisch bouwwerk kwam tot stand met in totaal negen etages, waarvan twee ondergronds. De hoofdconstructie van het warenhuis bestaat uit een betonskelet met een bekleding van geelkleurige baksteen afgewisseld met decoratieve elementen van mergel en baksteen. Het hoofdtrappenhuis was uitgevoerd in Franse steen geheten Napoleon marmer. Twee liften kregen liftkooien in mahoniehout en esdoornhout. De opening had plaats op 15 mei 1934 ‘als een meesterwerk van architectuur op winkelgebied’. Bij de opening waren alle directie van de V&D filialen in ons land aanwezig, evenals autoriteiten van de gemeente en het bisdom. Zo’n 300 bloemstukken zijn bezorgd en her en der in de 45 afdelingen neergezet. Vernieuwend was een goederenglijbaan naar het voorraadmagazijn in de kelder en de lunchroom op de hoogste verdieping met daktuin en uitzicht op het centrum van Haarlem bleek al direct een groot succes. Nieuw was verder in het assortiment een uitgebreide afdeling levensmiddelen. Op de vijfde afdeling was bovendien een kunstafdeling ingericht waar de Haarlemse kunstschilder zijn werk mocht tentoonstellen en verkopen. Opmerkelijk is dat de opening van een toch bijzonder bouwwerk van belang van groter belang dan Haarlem en omgeving in de pers nauwelijks aandacht kreeg. Jammer is dat de ramen van het pand op een gegeven moment zijn verduisterd. De directie van V&D Haarlem, altijd bedacht op expansie, vatte in 1934-1935 het plan op een filiaal te beginnen in één van de gemeenten in Midden-Kennemerland. Daartoe werd gekozen voor Beverwijk, waar na de openstelling begin 1938 – tot de oorlogsjaren – beschreven door L.G.Mostertman – een bloeiend winkelbedrijf tot stand kwam (3).

Ondanks zijn zwak gestel is oprichter Bernard Rosenmöller op 88-jarige leeftijd in 1928 overleden. De verhuizing naar het grote pand in de Grote Houtstraat in 1934 heeft hij dus niet meer beleefd, in tegenstelling tot Willem Vehmeyer die gedurende 2 jaar de zaak alleen leidde, totdat zijn zoon Bernard Vehmeyer door de vergadering van aandeelhouders tot mededirecteur is benoemd. W.C.Vehmeyer die als ‘de grote stuwende kracht’ van de Haarlemse vestiging werd gezien overleed op 29 april 1944 op 74-jarige leeftijd. De zoon Bernard was de laatste vier jaar vòòr zijn benoeming al in Haarlem werkzaam geweest als chef van de herenmode-afdeling en had voordien zijn opleiding genoten in Engeland en andere V&D zaken in Leeuwarden en Rotterdam. Op 1 februari 1943 is hij als mededirecteur in de n.v. opgenomen. De Tweede Wereldoorlog betekende stilstand en moesten alle plannen die in voorbereiding waren voor uitbreiding wachten op betere tijden. Toch kwam, in 1939 voorbereid door de fungerende directeuren vader en zoon Vehmeijer, ondanks de barre tijden in 1942 een pensioenfonds voor het personeel tot stand. Op 1 mei 1943 is V&D door de Duitse bezetter gedwongen de zaken in de Korte Veerstraat en Beverwijk te sluiten, enkel de winkel in de Grote Houtstraat mocht open blijven. Na Bernard Vehmeyer (in 1963 overleden) heeft Wim Vehmeyer, die als 3-jarige de officiële opening verrichtte van de nieuwe V & D vestiging in Beverwijk (4) als zoon en kleinzoon van beide directeuren, alsook op 3 april 1939 de eerste steen heeft gelegd van de Kuyt ontworpen villa Caspar Fagellaan 1 in Heemstede, eenmaal volwassen, in de directie van V&D opgenomen. Voornoemde villa heeft in de oorlog glasschade geleden toen er in de late avond van 11 mei 1941 enkele brisantbommen zijn ingeslagen nabij de kruising Adriaan Pauwlaan met de Caspar Fagellaan, waarbij 1 dode was te betreuren.

In 1954 is aan Willem Dreesmann, de gedoodverfde opvolger van zijn vader, de leiding gegeven van V&D in Haarlem. In 1971 kreeg hij echter de leiding van het V&D moederbedrijf Vendex. Enkele weken na zijn aantreden als algemeen directeur kwam Willem Dreesmann op 28 maart 1971 als gevolg van een hersenbloeding in de auto om het leven en moest zijn tien jaar jongere broer dr.Anton Dreesmann van de familie (lees grootaandeelhouders) die taak overnemen, ofschoon de Raad van commissarissen daarover verre van enthousiast was.

Directeur van de Vroom en Dreesmann vennootschappen Den Helder en Haarlem was verder de zoon van de eerste directeur in Haarlem en van Anna W.M.Dreesmann (1856-1929): Georg Engelbert Rosenmöller, op 23 april 1888 in Hamburg-Altona geboren en 21 juni 1976 te Bergen (N.H.) overleden. De volgende directeur werd zoon George R. Rosenmöller Hij is na de militaire dienst en een interne opleiding binnen het V&D-bedrijf in 1955 als directeur van de vestiging in Den Helder [in 1918 opgericht] te hebben gewerkt in 1963 tot directeur benoemd van V&D-Haarlem, woonachtig aan de Bronsteeweg in Heemstede. Hij vervulde die functie tot zijn vervroegde uittreding in 1986 als stafdirecteur van Vroom & Dreesmann Nederland B.V. Als waardering voor zijn bestuursactiviteiten op maatschappelijk, kerkelijk en cultureel terrein in Haarlem en omgeving ontving hij een Koninklijke onderscheiding. G.R.Rosenmöller was het laatste familielid binnen V&D. Met name zijn zoon Paul Rosenmöller had zoals bekend andere ambities als vakbondsbestuurder, stakingsleider en (GroenLinks-)politicus (4).

NOTEN

(1)Al in 1839 had de uit Westfalen afkomstige familie Schlatmann een winkel in Haarlem geopend, in de loop van de 19e eeuw uitgebreid tot een modeketen met zaken in Leiden, Schoonhoven, Dordrecht, Woerden en Rotterdam. Via huwelijken raakte de familie verwant met Dreesmann en Rosenmöller en is men gestopt dan wel gedeeltelijk opgegaan in het V&D concern opgegaan. [Catharina Bernardina Elisabeth Schlattmann (geboren in 1884 te Haarlem) trouwde met J.B.A.R.Rosenmöller. Hun zoon Rudolf Bernard (1881 geboren in Hamburg en in 1971 overleden te Maastricht) was oprichter en directeur van Vroom & Dreesmann in Maastricht]. Terug naar de datum 19 november 1906, de dag waarop het notariskantoor van mr.Van de Gracht te Amsterdam de akte tot oprichting van de naamloze vennootschap werd gepasseerd. ‘W.H.Vroom, koopman, wonende te Amsterdam, A.K.R.Dreesmann, koopman, wonende te Bussum, B.H.Vroom, koopman, wonende te Amsterdam, handelende bij deze ingevolge onderhandse akte van volmacht, den tweeden november deezes jaar te Rotterdam getekend, die na den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke lasthebber van de Heer J.B.A.R.Rosenmöller’.

schalatmann

Hendrik Schlatmann, manufacturier te Haarlem met zijn echtgenote. In 1918 verkocht Hendrik Schlatmann ijn zaak in de Veerstraat te Haarlem aan zijn broer Gustav. Hij overleed in 1923 te Haarlem. Zijn oudste dochter Catharina Schalatmann, geboren in 1884 te Haarlem, huwde aldaar op 23-jarige leeftijd met de oudste zoon en oprichter en directeur van Vroom & Dreesmann te Haarlem. (N.A.Hamers. Genealogieën)

Advertentie Schlatmann ‘de Faam’ (Haarlem’s Dagblad, 12-6-1909)

Vooromslag boek van Tom J.M.Schlatmann (uroloog) over zijn vader en voorfamilie.

De naam “Schlatmann” begint volgens overlevering bij de stamvader van de famille., Anton Schlatmann, die in 1774 wordt geboren te Catenhorn, een buurtschap bij Neuenkirchen en Rheine in Westfalen, iets ten Oosten van Bad Bentheim.

vervolg van: “een verhaal over mijn vader” van Tom J.M.Schlatmann

De heer Tom J.M.Schlatmann uit Overveen (uroloog van professie) publiceerde een familieuitgave ‘Een verhaal over mijn vader’= Franz August Heinrich Antonius Maria Schlatmann (1901-1973), waarin ook de voorgeschiedenis aan de orde komt.

Vervolg van ‘Een verhaal van mijn vader’ over familie Schlatmann

Overlijdensadvertentie R.M.J.A.Schlatmann (1893-1988) Hij was medefirmant van kledingmagazijn de Faam

Schlatmann overleden (Haarlems Dagblad, 20 april 1988)

(2) Deze Willem Dreesmann verhuisde in 1919 met zijn gezin naar Johannes Vermeerstraat 2 in Amsterdam, waar hij naast zijn werkzaamheden veel van zijn vrije tijd wijdde aan het bijeenbrengen van een grote kunstcollectie in relatie tot Amsterdam en een Vondelboekerij van meer dan 2.500 boeken. De hele inventaris verhuisde tijdens de oorlogsjaren liefst vijf keer maar haalde vrijwel ongeschonden de bevrijding. In 1950 opende burgemeester A.J. d’Ailly in de Vermeerstraat een Dreesmann-museum, maar uiteindelijk is in maart 1960 de unieke verzameling in opdracht van de familie door veilinghuis Frederik Muller geveild.

Dreesmannmuseum

Het Dreesmannmuseum in de Joh. Vermeerstraat, gewijd aan Amsterdam is 25 november 1950 geopend door burgemeester mr.A.J.d’Ailly.

De totale opbrengst van 706 nummers bedroeg  4.323.420 gulden. Gelukkig is  dankzij het gemeentebestuur van Amsterdam veel in openbaar bezit gekomen, documenten en gravures aangeschaft door het Stadsarchief, Vondeliana door de UB en Amsterdamse voorwerpen voor het Amsterdams Historisch Museum.

Eén van de drie dochters van voornoemde Willem Dreesmann was de talentvolle Cécile, die het volgens ingewijden haar hele leven heeft dwarsgezeten dat zij als vrouw geen functie binnen het warenhuisconcern mocht vervullen. Zij heeft naam gemaakt als borduurkunstenares en publiceerde een aantal boeken over borduurkunst en merklappen. In 1988 verscheen bovendien haar boek ‘De Mandersens, roman rond een warenhuisdynastie’ [Mandersens is een anagram van Dreesmann]. De publicatie wekte binnen de familie enige beroering en was lange tijd niet te koop in de boekenafdelingen van de V&D warenhuizen.In 1989 verscheen van haar hand nog een vervolgdeel.

Willem

Willem Dreesmann (1885-1954)  in zijn Amsterdamse huis gefotografeerd door Jacob Merkelbach (Stadsarchief Amsterdam)

(3) Het Vroom en Dreesmann filiaal in Beverwijk kwam tot stand nadat hiervoor enkele panden aan de Breestraat en Koningstraat waren gesloopt, waarna de bouw in 1937 kon beginnen naar een ontwerp van de huisarchitect van het warenhuisbedrijf Jan Kuyt Wzn. en begin 1938 tot ingebruikneming kon worden overgegaan met een officiële opening door Wim Vehmeijer, zoon en kleinzoon van de beide directeuren. De afzonderlijke geschiedenis van deze winkel is tot 1946 beschreven in de gedenkuitgave ‘1896-1946 50 jaar V&D Haarlem’.

(4)   Uit een gesprek met Jaap Sluis in het Haarlems Dagblad van 17 september 1988: ‘Heemsteeds jochie knokt in de havens: ‘Hij staat vaak in de publiciteit. Kranten, radio, tv, ze weten de weg naar FNV-bestuurder Paul Rosenmöller (32) uitstekend te vinden. De man die in de Rotterdamse haven stakingen en onderhandelingen leidde is ongewild een bekende Nederlander geworden. Helemaal nu hij, de in Heemstede opgegroeide zoon van een voormalig V&D-directeur, begin deze week te hoop liep tegen de negenhonderd ontslagen die de warenhuizen boven het hoofd hangen. We lunchen in een morsig koffiehuis in Rotterdam. Sommige klanten herkennen Rosenmöller en begluren hem heimelijk. Hij doet alsof hij het niet ziet. Later vertelt hij er een bloedhekel aan te hebben. Een opgewekte jongen. Groen jack, spijkerbroek en makkelijk overhemd. Hij praat graag en snel en houdt daarbij zijn handen geen moment stil. Geboren in Den Helder waar vader Rosenmöller directeur van een V&D filiaal was. Vroom, Dreesmann, Rosenmöller, Vehmeyer, het zijn families die het concern groot hebben gemaakt. Families wier leven vaak volledig in het teken van ‘de zaak’ stond. Zo ook bij de Rosenmöllers. In 1963 klimt vader omhoog op de V&D-ladder. Hij wordt directeur van de vestiging in Haarlem. En later van de regio Noord-Holland. Verhuizen van Den Helder naar Heemstede is onvermijdelijk. “Zoiets werd niet in de familie besproken. Je ging gewoon mee en verder geen gezeur. De loopbaan van de man was toen nog allesbepalend.”, zegt Paul Rosenmöller. In Heemstede gaat hij naar de Jacobaschool op de Lanckhorstlaan en daarna naar het katholieke Sancta Maria in Haarlem in Haarlem. De kerk en het geloof zijn niet aan hem besteed. Hij wordt misdienaar omdat dat beter is dan stijf en verveeld in de kerkbank zitten. Op zijn vijftiende heeft Rosenmöller het wel gezien, maar de komst van de beatmis rekt zijn verblijf in de kerk nog een jaartje. Daarna is het echt afgelopen. ”Ik ben absoluut niet streng opgevoed. Ik heb het geloof al jong meegekregen, maar toen ik besloot er niets mee te doen werd daar liberaal op gereageerd. Mijn ouders waren nooit dwingend of rigide”. Op zijn achttiende begint hij in Amsterdam aan een studie sociologie. Hij heeft dan al een heftig kloppend, rood hart “Ik wist dat de V&D-wereld niet klopte. Te beperkt en te veel gericht op succes. Ik zat meer in de PPR-sfeer. Groen en geen brommer, weet je wel. Op het Sancta in Haarlem ontstond mijn maatschappelijke en politieke bewustwording en die is in Amsterdam alleen maar sterker geworden”. Maar ondanks dat bleef huize Rosenmöller in Heemstede gespaard voor hartverscheurende twisten. Geen overspannen ouders of gesmijt met deuren, maar discussies. “Op verkiezingsavonden zat ik samen met mijn ouders voor de tv. Zij blij met winst van CDA of VVD, ik blij met winst van links. Wat ik altijd heb gewaardeerd is mijn sterk anti-fascistische opvoeding. De 4e en 5e mei hakten er emotioneel behoorlijk in. Mijn moeder heeft in de oorlog veel familie verloren. Vandaar. Die sterke traditie bij ons thuis van gelijkheid ervaar ik nog steeds als een verrijking.”(…)’. Elders zegt hij van de Jacobaschool vooral goede herinneringen te bewaren aan schoolmeester van Tongeren. In 2003 verscheen van zijn hand het boek ‘Een mooie hondenbaan’ met persoonlijke observaties over de Haagse politiek.

els

Vooromslag van ‘Mijn stille kind’ door Els Rosenmöller, 1977

Een zuster van Paul, Els Rosenmöller, woonachtig in Heemstede, zet zich in bij de verzorging en begeleiding van stervenden en publiceerde in 1977 bij uitgeverij Fontein het boek ‘Mijn stille kind; ze leefde haar leven in zes maanden’. Dat gaat over de geboorte van een gehandicapte baby die uiteindelijk 6 maanden oud overleed en de spanningen die dat allemaal in de thuissituatie teweeg  bracht.

ros.jpg

C.v. van vader George Rosenmöller, naar aanleiding van toekenning van een koninklijke onderscheiding in 1997

A. Miolee (1879-1961) Het Spaarne met bouw van V&D gebouw, 1923

Nostalgie

Het gebrandschilderd glas-in-lood raam 0 jaar V&D Haarlem

Het gebrandschilderd glas-in-lood raam 50 jaar V&D Haarlem

zijpaneel

Rechter-zijpaneel glas-in-lood raam V&D Haarlem 1896-1946, vervaardigd door Huib de Ru (Pieter Winters)

Ru.jpg

Bij een litho van Huib de Ru, door Hans Vogelesang, 1997.  P.A. Een herdenkingsraam (1946) van Huib de Ru bevindt zich in het gebouw van Vroom & Dreesmann in Haarlem  bij de trap naar de eerste verdieping.

In dit verband noem ik  het fraaie driedelig gebrandschilderd gedenkraam dat bij het 50-jarig bestaan van V&D Haarlem in 1946 door het gezamenlijke personeel van de vestigingen Grote Houtstraat, Korte Veerstraat en Beverwijk aan de directie werd aangeboden en een plaats kreeg in het monumentale gebouw aan het Verwulft. Daarin is diverse symboliek verwerkt zoals een rijzende zon etc. Ontwerp en uitvoering zijn van de sierkunstenaar Huib de Ru en de drie ramen werden vervaardigd op het atelier van de firma Sabelis en Kerrebijn te Haarlem.

gedenkraam

Uitleg gedenkraam V&D Haarlem, in: gedenkboek  1896-1946

marker

Marker op V&Dgebouw Haarlem, een torentje zonder specifieke functie (Sierksma)

vroom

De firma Vroom & Dreesmann heeft haar gouden jubileum gevierd. Het personeel uit Amsterdam deed de directie een plaquette ten geschenke, waarop de beide stichters van de manufacturenkhandel W.Vroom en A.C.R.Dreesmann staan afgebeeld (Katholieke Illustratie, 1937)

De teloorgang van de landelijke V&D (1980-2015)

Op het hoogtepunt rond 1980 met circa 33.000 werknemers bedroeg de omzetwaarde van V&D/Vendex en de diverse divisies in binnen- en buitenland een rond de 7,5 miljard gulden met als onbetwiste (solistische) leider [intern ‘Anton de Doordouwer genoemd en door de vakbonden als een dictator beschouwd] de fysiek grote Anton Dreesmann. Toch is met de geleerde professor dr.drs. Anton Dreesmann, kleinzoon en naamgenoot van de oprichter van het V&D concern het begin van de neergang begonnen. Hij deed zijn studies rechten en economie (beide in twee jaar), promoveerde in 1963 cum laude tot doctor in de economische wetenschappen met een lijvig proefschrift ‘Evolutie en expansie’, had op zijn 18de al 6.000 boeken gelezen en verzamelde naast een kunstcollectie (o.a. Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec en Van Gogh), een exquise muntenverzameling, Nederlands zilverwerk en miniaturen evenals een bibliotheek van bijna 60.000 boeken (incl. 10.000 naslagwerken) op de gebieden van geschiedenis, literatuur, kunst èn detectives. Met een abonnement op meer dan 100 tijdschriften en catalogi had hij zich een effectieve methode van snellezen aangeleerd. Hij kocht allerlei bedrijven wereldwijd en beperkte zich niet tot een conglomeraat van winkelformules. Voorts corporeerde hij V & D in 1973 binnen Vendex en in 1982 was deze warenhuisdivisie nog maar een klein onderdeel van een enorm concern, omgedoopt tot Vendex International N.V.

Logo van Vendex International

Logo van Vendex International

In de Verenigde Staten nam Dreesmann een 51% belang in Dillards warenhuizen waarvoor meer dan een half miljard gulden werd overgemaakt en in Brazilië zijn grote investeringen in Ultralar gedaan, een bedrijf gespecialiseerd in meubelen, elektrotechnische en huishoudelijke artikelen. Na een aantal goede goede jaren – 1986 werd afgesloten met een recordwinst van 302 miljoen gulden, maar in 1987 daalde de winst al tot ƒ 226 miljoen en 1988 tot 172 miljoen gulden – begon steeds verder de achteruitgang. Winkelketen V&D maakte overigens in het jubileumjaar van het eeuwfeest, door alle familieleden gevierd, in het boekjaar 1986/1987 een verlies van 36 miljoen euro. Bij het eeuwfeest verscheen een jubileumuitgave 100 jaar Vroom en Dreesmann, is een speciale penning geslagen. Tevens kwam een videoband uit : een vervolgverhaal met medewerking van o.a. dr. A.C.R.(Ton) Dreesmann (als voorzitter van de bedrijfsdirectie en cabaretiers/acteurs zoals o.a. Robert Paul, André van Duin, Paul van Vliet, Astrid Joosten, Kees Brusse, Tineke Schouten, Pleuni Touw, Coen Flink en Ivo Niehe, welke video tijdens het eeuwfeest 13 maart 1987 in het nieuwe muziektheater van Amsterdam in première ging. Tevens liet men bij die gelegenheid een videoband over de beginperiode van het bedrijf zien, voerde het BBC-showballet ‘de dans der winkelmeisjes’ op, schitterde Ton van Duinhoven als chauffeur van de directeur, is een speelfilm met een fictief verhaal over het leven in het warenhuis in de Kalverstraat vertoond en werd als verrassing aan Anton Dreesmann door staatssecretaris Evenhuis als commandeur in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Daarnaast is in de regio’s voor het personeel het eeuwfeest gevierd.

Voorzijde van jubileumuitgave Vroom en Dreesmann 1887 1987

Voorzijde van jubileumuitgave 100 jaar Vroom & Dreesmann: 1887 1987

Het economische tij was nochtans al beginnen te keren en met Vendex ging veel geld verloren o.a. als gevolg van verkeerde aankopen in Brazilië. Nadat Anton Dreesmann in 1987 werd geveld door een beroerte ontstond korte tijd later een conflict binnen de top van de onderneming. Dat leidde er toe dat Willem Dreesmann om gezondheidsredenen terugtrad als voorzitter van de hoofddirectie. Zijn beoogde opvolger professor Arie van der Zwan kreeg de leiding, maar vanwege diens beoogde saneringen en reorganisatieplannen, zoals 2.100 aangekondigde ontslagen, van wie 1.400 gedwongen en het afstoten van de Braziliaanse activiteiten moest hij al snel het veld ruimen. Dreesmanns naaste medewerker A.J.Verhoef nam het roer over als nieuwe CEO, op zijn beurt opgevolgd door Jan-Michiel-Hessels, van 1992 tot 2003 voorzitter Raad van Bestuur Vendex KBB, met alleen al uit Nederland intussen vrijwel alle grote winkelketens omvattende zoals de Bijenkorf, V&D, Hema, Hans Anders etcetera. Laatstgenoemde verkocht verschillende winkelformules en na enige jaren is het restant opgekocht door participatiemaatschappij KRR [=Kohlberg Kravis Roberts, een Amerikaanse multinational private equity firma, gevestigd in New York – als dank  toucheerde toenmalig bestuursvoorzitter Ed Hamming voor liefst 1,8 miljoen euro aan aandelen en opties!]] die Vendex, dat sinds eind 1995 beursgenoteerd was van de beurs haalde. [Pas in 2014 zijn de laatste twee winkelketens van Vendex verkocht; de Praxis en Formido]. De vier zonen van Anton Dreesmann ambieerden geen loopbaan binnen Vendex maar bleven wel grootaandeelhouder naast ongeveer 650 andere familieleden-aandeelhouders. Verdere saneringen zijn doorgevoerd. Juni 2000 was drs.P.E.Hamming mr.J.M.Hessels opgevolgd als bestuursvoorzitter van Vroom en Dreesmann.

Anton Dreesmann ('voor de duivel niet bang' die in karakteristieke houding de vakbonden aanspreekt. Vooromslag boek

Anton Dreesmann (‘voor de duivel niet bang’ die in karakteristieke houding de vakbonden aanspreekt. Vooromslag boek van Jeroen Terlingen: Moed, macht en miljoenen.

Sun Capital, in Florida gevestigd, kocht eind 2004 V&D voor naar schatting 70 miljoen euro van Maxeda: het oude Vendex-concern dat in 2004 door private equity-collega’s van KRR en Alpinvest voor 2,4 miljard euro op behoorlijk winstgevende wijze van de beurs was gehaald en opgesplitst. In 2005 is het vastgoed voor 1,4 miljard euro verkocht en weer teruggehuurd. Een restyling door Jan des Bouvrie in 2002/2003, sluiting van een aantal filialen, een interne herindeling, een nieuw logo in 2007 en een (te laat geïntroduceerde) webwinkel sinds 2008 hebben niet mogen baten, in 2013 bedroeg het verlies al 42 miljoen euro. De wispelturige CEO van Vroom en Dreesmann  van 2007 tot februari 2013, de Brit Mark McKeon, slaagde er niet in Vroom en Dreesmann een duidelijk vernieuwend imago te geven., aldus marketingexpert professor A.Molenaar.

boom

De boom van V&D tegelijk met een nieuw zwart-wit logo geïntroduceerd in 2007

De per 1 maart 2015 als CEO van V&D benoemde John van der Ent heeft nog gepoogd Vroom en Dreesmann weer winstgevend te maken, door het personeel te vragen salaris een deel van in te leveren (5,8%), 450 werknemers te ontslaan, huurverlagingen te vragen, een kapitaalinjectie van Sun Capital te wensen en vernieuwingen in de collecties aan te brengen. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de topman in 2015 nog optimistisch: ‘Over 127 jaar bestaat V&D nog’. Edoch, het kan verkeren. Na jarenlange rode cijfers en geen verwachtingen ten aanzien van toekomstige winstgevendheid trok Sun Capital, een investeringsmaatschappij gericht op hoge rendementen voor de aandeelhouders, de stekker eruit. Men was niet langer bereid meer geld in het bedrijf te steken na de tegenvallende verkoopresultaten in het najaar van 2015. Na surséance van betaling volgde eind eind december 2015 het faillissement. De curatoren hebben daarna nog vergeefse pogingen gedaan bedrijven te vinden om een doorstart mogelijk te maken. Roland Kahn, oprichter van o.a. CoolCat en enkele andere winkelketens, die belangstelling toonde V&D over te nemen kreeg de zaak echter financieel niet rond. De banken weigerden aan zijn constructie financieel mee te werken en de eigenaren van de panden hadden geen fiducie in hem. Uiteindelijk heeft Kahn, nadat een nazaat Vroom zijn bezwaren introk, enkel de merknaam ‘Vroom en Dreesmann’ – samen met zakenvriend Jaco Scheffers en voormalig Hema-topman Ronald van Zetten – voor vermoedelijk  een half miljoen euro gekocht om hiermee in de toekomst een webwinkel ‘Het nieuwe V&D’ te beginnen. [Kortgeleden is Kahns’ winkelketen H & M Mode in ons land failliet gegaan].Verder heeft supermarktketen Jumbo van de familie van Eerd uit Veghel de winstgevende sector van de restaurants La Place, voor zover niet in V&D panden aanwezig, voor naar wordt verondersteld 45 miljoen euro overgenomen. [Op 23 augustus is bekend gemaakt dat van de 5.000 werknemers van La Place onder V&D vlag, intussen 1.500 een baan hebben gekregen via de nieuwe eigenaar Jumbo]. Ten aanzien van het V&D-gebouw in de Grote Houtstraat, eigendom van ASR-vastgoed, is bekend dat Hudson’s Bay uit Canada in het pand een eigentijds warenhuis gaat vestigen. Wat de toekomst van het gesloten filiaal in Schalkwijk zal zijn is de toekomst nog onzeker.

Vroom en Dreesmann-gebouw in Amsterdam wordt in 2017 Hudson's Bay

Impressie van de toekomstige hoofdvestiging van Hudson’s Bay aan het Rokin in Amsterdam. Eerder was in de panden warenhuis Haussmann gepland (HBC)

Nadat de doorstart van V&D was mislukt zei Vincent Vroom, achterkleinzoon van de oprichter, in een interview met journalist Peter de Waard van De Volkskrant, 16 februari 2016, dat het voor hem pijnlijk zal zijn als direct de namen van de gevel gaan. ‘Dat wordt slikken. Maar de tijden zijn veranderd’. Hij erkende dat hij zelf niet meer geloofde in een toekomst voor V & D. ‘Economisch bood het concept geen perspectief. Je zou kunnen zeggen dat de familie moreel iets had moeten doen. Maar dat is ieders individuele beslissing Financieel gezien hadden de familie Dreesmann, Vroom plus de aangetrouwde families Barge, de Vehmeijers, Rosenmöllers, Peek en Berentzen hun voormalige imperium probleemloos kunnen redden. Zij zijn samen steenrijk geworden van de beursgang van Vendex in 1995, aldus Vincent Vroom. (1).

Ansichtkaart met tekening van V&D Haarlem door Joost Veerkamp

Ansichtkaart met tekening van V&D Haarlem door Joost Veerkamp

kaarten postzegels V&D Haarlem door Joost Veerkamp. Architect 1933 Jan Kuyt

V&D wordt van de gevel gehaald in Haarlem

V&D wordt van de gevel gehaald in Haarlem (Rosalie Westerman)

Noot

(1)Het vermogen van de familie Dreesmann, tegenwoordig om fiscale redenen merendeels in Vlaanderen woonachtig, wordt door Quote geraamd op  tussen 1,5 en 1,6 miljard euro, van de familie Vehmeijer op circa 480 miljoen euro.

Brasschaat

Nazaten van Dreesmann, vroeger woonachtig in Bussum of Laren zijn, verkast naar Brasschaat en Antwerpen

Vervolg Vroom en Dreesmann, o.a.  Haarlem (Rosenmöller en Vehmeyer)

ddd_010728165_mpeg21_p005_image

Bij het gouden jubileum van Vroom en Dreesmann verscheen een herdenkingsalbum. Bericht uit Nieuwsblad voor Friesland, 21 mei 1937.

-1896-1946 50 jaar V&D Haarlem. Haarlem, 11 juli 1946. (1)

-Genealogische informatie via het internet.

-N.A.Hamers. Samenvatting van de genealogieën der geslachten verbonden aan het concern Vroom & Dreesmann. 1967.

algemeen

Vooromslag boek genealogieën Vroom & Dreesman

Vroom & Dreesmann, in: Korn. Muller. Hannekemaaiers en kiepkerels. Haren, Knoop & Niemeijer, 1971, pagina 101

Vervolg Vroom & Dreesman. pagina 102.

-Philippe Hondelink & Ricard Otto. Vroom & Dreesmann; de opkomst en ondergang van het warenhuis (1887-2006). Tens Media, 2016.

Vooromslag van in 2016 verschenen standaardwerk over de geschiedenis van bijna 129 jaar Vroom en Dreesmann

Vooromslag van in 2016 verschenen standaardwerk over de geschiedenis van bijna 129 jaar Vroom en Dreesmann door Ph.Hondelink en R.Otto

 

De bouw van Vroom & Dreesmann in Haarlem

Verdere literatuur

-J.Kok. 100 Jaar Vroom en Dreesmann. 1887-1987.

-Hans Krol. V&D Haarlem begin en einde. In: Beschreven Bladen, jaargang 26, nummer 3, 2016.

-Quote 2013: 500 rijkste Nederlanders.

-Willem Hogendoorn. Van vader op zoon. Nederlandse familiebedrijven. Haarlem, 1981.

-Philippe Hondelink. De Amsterdamse Dreesmann. In: Ons Amsterdam, 1995.

-Frederik Melle, Anton Dreesmann: geen warenhuisman. 2010.

-J.Bart Uittenhout. ‘Klein Duimpje en de Reus’, in: Jaarboek Haerlem 1992.

'Klein Duimpje (drogisterij Van der Pigge) en de Reus (het om de 18e eeuwse winkel gebouwde megawarenhuis van V&D

‘Klein Duimpje (drogisterij Van der Pigge) en de Reus (het om de 18e eeuwse winkel gebouwde megawarenhuis van V&D (Henk Blansjaar)

-Wim de Wagt. Architectuurgids Haarlem. 2005.

Een selectieve bibliografie is te vinden in een bijlage: ‘Geraadpleegde literatuur’ van het huidige standaardwerk over de historie van V&D door Hondelink en Otto, p. 416-419.

N.A.Hamers publiceerde in 1967 het boek: Samenvatting van de genealogieën der geslachten verbonden met het concern Vroom en Dreesmann.

Verder is gebruik gemaakt van Delpher, Wikipedia en de beeldbanken van o.a. Pinterest, Europeana, Geheugen van Nederland, Noord-Hollands Archief, Delcampe, Catawiki, Facebook: groep Vroom en Dreesmann, Olav van Dijk, Stadsarchief Amsterdam, Stadsarchief Den Bosch, Groninger Archieven, collecties Ph.Hondelink en R.Otto.

Het archief van Vroom & Dreesmann is overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam (toegangsnummer 30633) en beslaat bij aanvang circa 200 meter documenten etcetera. Daar is tevens een archief van de familie Vroom (toegangsnummer 30634).

Drogisterij A.J.van der Pigge, Gierstraat 3 Haarlem. Uit: Koninklijke ondernemingen & hofleveranciers in Nederland; een vorstelijke onderscheiding.1999, pagina 143

Aquarel hoek Gierstraat/Verwulft met drogisterij Van deer Pigge

A.J. van de Pigge

De Gaper aan de voorgevel van Van der Pigge

toelichting monumentenbordje drogisterij A,J,van der Pigge

Maastricht50jaar

Vooromslag van jubileumuitgave 50 jaar V&D Maastricht, 1958.

Noot

(1) Een los bijlage-briefje bevat de volgende informatie: ‘De tekening en layout van dit Jubileumboek zijn van M.Kooymans. De foto’s werden vervaardigd door J.Voerman, de cliché’s door Clichéfabriek ‘Chemez’. De typografische verzorging werd verzorgd door de drukkerij van het St. Jacobs Godshuis, allen te Haarlem.’

ILLUSTRATIES:

Portretten van de eerste commissarissen van V&D Haarlem, vanaf 1896 en van na 1919

Portretten van de eerste commissarissen van V&D Haarlem, vanaf 1896 en van na 1919

VERVOLG DE ZON / VROOM EN DREESMANN HAARLEM (Rosenmöller,Vehmeyer. Tombrock)

Vroomopeningsstunt

Kritiek in een ingezonden brief naar aanleiding van een minder geslaagde openingsstunt (Haarlem’s Dagblad, 3 december 1896)

ros

In 1898 bij notaris Bührs gepasseerde akte. Uit: De Tijd van 8 december 1898

 

Magazijn 'De Zon' in de Korte Veerstraat omstreeks 1900

Magazijn ‘De Zon’ in de Korte Veerstraat Haarlem omstreeks 1900

Foto van het personnel van magazijn d'De Zon'(V&D). Op de bovenste rij derde van links de heer Tombrock, de latere directeur van V&D Leeuwarden, die het in Haarlem heeft geleerd. Op de tweede rij derde van rechts mw. Agatha Spijkers-Koster die zoals veel anderen haar hele werkzame leven met hart en ziel aan V&D verbonden was.

Foto van het personeel van magazijn de De Zon'(V&D) in Haarlem. Op de bovenste rij derde van links de heer Tombrock, de latere directeur van V&D Leeuwarden, die het in Haarlem heeft geleerd. Op de tweede rij derde van rechts mw. Agatha Spijkers-Koster die zoals veel anderen haar hele werkzame leven met hart en ziel aan V&D verbonden was.

Tekeningetje van wat rond 1900 met duidelijke letters op de toombanken was geschi'lderd: 'vaste prijzen à contant

Tekeningetje van wat rond 1900 met duidelijke letters op de toonbanken was geschilderd: ‘vaste prijzen à contant’

 

Tekening van de zogeheten mantelzaal van V&D in de Veerstraat

Tekening van de zogeheten mantelzaal van V&D in de Veerstraat

Winkelpand de Zon, warenhuis, Korte Veerstraat 1 Haarlem. Uit: Gids voor industriële monumenten in Zuid-Kennemerland. 1987

Vroombranddezongerestaureerdnha.png

Foto van een brand bij V&D in de Korte Veerstraat (NHA). Vroom en Dreesmann is landelijk diverse malen geteisterd door min of meer grote branden. Goed verzekerd is de herbouw steeds op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd.

Zon10

Tekening door Reinoud Brandt  van gebouw De Zon, Korte Veerstraat 1, Haarlem. Architect P.Kleiweg Dijserinck. Het in opdracht van Vroom en Dreesmann gebouwde pand werd tot 1959 gebruikt als winkel, later bood het het onderdak aan een lingerie-atelier en een magazijn. Na een periode van verval werd het in 1985 door Cobraspen Vastgoed (Luigi Prins) gerestaureerd. Karakteristieken als de ijzeren zuilen in het interieur, het glas in lood, de eikenhouten puien en de art deco zuilen bij de entree bleven behouden. Tegenwoordig in gebruik als restaurant/brasserie.

Vroom.png

Advertentie De Zon/Vroom & Dreesmann Haarlem

Vroommagazijndezon

Tegenwoordig brasserie Seymour  zijn de vroegere opschriften van De Zon damesconfecctie – kinderconfectie – mantels  in het vroegere V&D pand van de Korte Veerstraat in stand gebleven.

Vroom1.png

Zijaanzicht pand vroeger De Zon/V&D in Haarlem

vd1

Nota van Vroom en Dreesmann Haarlem uit 1912 (NHA)

VD2.jpg

Nota in sepa met in het briefhoofd een afbeelding van de 3 Haarlemse vestigingen van n.v. Haarlemse manufacturenhandel Vroom en Dreesmann uit 1914  + vermelding van in dat jaar 42 filialen van V&D in Nederland  (NHA)

 

hout

Schetsje van de heren B.Vroom en W.Vehmeijer (G.Rosemöller was toen al gepensioneerd), samen zuchtend en steunend op een bankje in de Haarlemmerhout over het genomen risico  kort voor het uitbreken van de grote wereldoorlog, bij de aankoop op 1 augustus 1914 van de (concurrerende) winkels met inboedel Van de heer Bak die in de Grote Houtstraat aan beide zijden van de Paardensteeg zijn zaken had gevestigd.

Overlijdensbericht B.H.M.Vehmeyer, 3 oktober 1963

 

Vroom.jpg

Advertentie uitverkoop van Vroom & Dreesmann, uit: Haarlem’s Dagblad van 31 december 1909

 

Winkelinterieur V&D Haarlem omstreeks 1921

Winkelinterieur V&D Haarlem omstreeks 1921

Winkel van Vroom en Dreesmann in de Korte Veerstraat Haarlem

Winkel van Vroom en Dreesmann in de Korte Veerstraat Haarlem

De kleine Vroom & Dreesmann, ontworpen door architect Caron, aan het Spaarne in Haarlem

Vroombouw1930

Bericht over de bouw van een winkelpaleis Vroom en Dreesmann uit 1930

Adriaan Miolée (1879-1961) Het Spaarne met gebouw Vroom & Dreesmann (Catawiki, februari 2021)

Bouw 1932 van de kelder voor het nieuwe V&Dgebouw,

Bouw 1932 van de kelder voor het nieuwe V&D gebouw

Vroom.jpg

Verwulft, hoek Gierstraat tijdens de afbraak van oude panden en bouw van nieuwe Vroom & Dreesmann, 1933

bouw2

bouwfoto V&D Haarlem

 

Vroom en Dreesmann-warenhuis in aanbouw, 1933

Vroom en Dreesmann-warenhuis Haarlem in aanbouw, 1933

Het hoogste punt van V&D in de Grote Houtstraat bereikt met architect J.Kuyt, aannemer en directieleden

Het hoogste punt van V&D in de Grote Houtstraat in 1932 bereikt met architect J.Kuyt (1884-1944) , aannemer en directieleden, derde van links. Kuyt ontwierp behalve Haarlem de V&D winkelpanden in o.a. Den Haag (1930), Dordrecht (1931), Maastricht (1932), Arnhem (1932-1934), Utrecht (1939) en Enschede (1939)

Interieurfoto V&D Haarlem in 1934

Interieurfoto V&D Haarlem in 1934

 

Ontwerp voor Vroom & Dreesmann Haarlem (Veerstraat en Houtstraat) door sierkunstenaar Mathé van der Weiden (1890-1963) omstreeks 1930.

 

Vroom1934advertentienieuwpersoneel

Bij de opening van het grote pand aan het Verwulft/Grote Houtstraat/Gierstraat in 1934 verschenen advertenties in de kranten voor nieuw personeel

Foto’s van het interieur van de nieuwe V&D gebouw aan Verwulft/Grote Houtstraat kort na de opening 1933

V&D Haarlem

V&D Haarlem

V&D Haarlem

V&D Haarlem

V&D Haarlem

V&D Haarlem

V&D Haarkem

Een reclamewagen van Vroom en Dreesmann Haarlem passeert de Grote Houtstraat in 1935

Een reclamewagen van Vroom en Dreesmann Haarlem tijdens een presentatie van de Haarlemse winkeliers passeert bioscoop Palace in  de Grote Houtstraat (1935) (NHA)

Promotiewagen

Promotiewagen van Vroom en Dreesmann Haarlem in de Haarlemmerhout (1935) (NHA)

Hopman Bes meldt 750 stormers, stormsters, meeuwen en meeuwkes aangetreden voor de installatie van 300 jongeren voor stafleider van de jeugdstorm en opperbanheer C. Quispel nabij het V&D gebouw in het centrum ban Haarlem, 31 oktober 1941.

Parade van jonge NSB’ers op 31 zaaimaand [= oktober] 1943. Op de achtergrond het V&D gebouw.

Vroompensioenfonds

Oorkonde uit september 1952 van personeel opgedragen aan directie van Vroom en Dreesmann Haarlem: W.C.Vehmeijer en B.H.M.Vehmeijer + reproductie van het beeld dat door het personeel van het gehele V&D werd aangeboden en toen een plaats kreeg in de hal van het hoofdkantoor te Amsterdam.

 

Personeel van Vroom en Dreesmann, althans van wat er nog van over was, 1 mei 1943, toen het filiaal in de Korte Veerstraat op last van de Duitse bezetters moest worden gesloten

Personeel van Vroom en Dreesmann, althans van wat er nog van over was, 1 mei 1943, toen het filiaal in de Korte Veerstraat Haarlem op last van de Duitse bezetters moest worden gesloten

Afbeeldingen van V&D Haarlem in de Grote Houtstraat uit 1946

Afbeeldingen van V&D Haarlem in de Grote Houtstraat uit 1946

Collage Vroom en Dreesmann Haarlem na 50 jaar, 1946

Collage Vroom en Dreesmann Haarlem na 50 jaar, 1946

Personeel van V & D Haarlem

Bij het gouden jubileum van V&D Haarlem in 1946 zijn de pioniers niet vergeten. Velen waren 25, 40 of zelfs meer jaren in dienst van V&D.

Bij het gouden jubileum van V&D Haarlem in 1946 zijn de pioniers niet vergeten. Velen waren 25, 40 of zelfs meer jaren in dienst van V&D.

Ook gepensioneerde V&D'ers kregen met een portret aandacht in de hedenkingsuitgave van 1946

Ook gepensioneerde V&D’ers kregen met een portret aandacht in de herdenkingsuitgave van 1946

Spaarne

De zogenaamde ‘kleine’ V&D aan het Spaarne (hoek Korte Veerstraat). Toen de Duitse bezetters  in 1943 vorderden alle radiotoestellen in te leveren (m.u.v. NSB-leden) werden deze in het gebouw opgeslagen alvorens naar de ‘Heimat’ te worden getransporteerd. Helaas is het gebouw gesloopt en bestaat anno 2016 ook V&D niet meer.

Tekenaar-illustrator tekende dit tafereeltje in de lunchroom van de Haarlemse V&D.

Tekenaar-illustrator Jan Wiegman uit Heemstede tekende onder het genot van een kopje koffie en een koekje dit tafereeltje in de lunchroom van de Haarlemse V&D op 30 december 1958

Het populaire dakterras van V&D met uitzicht over het centrum van Haarlem

Het populaire dakterras van V&D met uitzicht over het centrum van Haarlem

Vroomlaplace

La Place op bovenverdieping V&D Haarlem met uitzicht op de Oude Bavo en omgeving

Vroomlaplacedakerrashaarlem.jpg

Dakterras La Place (V&D)  Haarlem

 

Vroomlaplacehoogsteverdieping

La Place, gevestigd op de hoogste verdieping van V&D Haarlem

Annemarie de Haas en Bart Houtenhout over het gebouw Vroom en Dreesmaan aan het Verwulft (Haarlems Dagblad, 5 maart 1993)

Vervolg artikel over warenhuisgebouw Vroom & Dreesmann in Haarlems Dagblad van 5 maart 1993.

Het V&Dgebouw Haarlem als grafisch kunstwerkje

Het V&Dgebouw Haarlem als grafisch kunstwerkje

Vroom12

Interieurfoto van V&D Haarlem uit 1954

 

Interieurfoto van V&D Haarlem uit 1955

Interieurfoto van V&D Haarlem uit 1955

Gezicht op Vroom en Dreesmann vanaf een hogere verdieping, 1960

Gezicht op Vroom en Dreesmann vanaf een hogere verdieping, 1960

Vroom3

V&D Haarlem. Uit: Kees Kolenbrander. Ik weet nog dat… Vergeten beelden uit Haarlemse familliealbums. Schuyt & Co. , 1998.

Vroom13

Interieurfoto Vroom en Dreesmann Haarlem omstreeks 1960

Haarlemvroom

Fietsendrukte voor Vroom en Dreesman Haarlem, 1967 (Haerlem.nu)

 

Vroom en Dreesmann Haarlem, 1965. Jongeren beluisteren muziek (foto Ton Damstra)

Vroom en Dreesmann Haarlem, 1965. Jongeren beluisteren muziek (foto Ton Damstra)

Gierstraat1928

De Gierstraat in 1928. Enkel de drogisterij van van der Pigge (met toenmalig eigenaar Anton van Os) bleef bestaan, de overige panden zijn gesloopt om het gigantisch grote  V&D warenhuis te kunnen bouwen, waarvan de bouw in 1934 gereed kwam.

Vervolg firma drogisterij A.J.van der Pgge

Voorzijde van in 1950 uitgegeven foldertje van frirma A.J.van der Pigge, Gierstraat 3, Haarlem anno 1849

Voorzijde van in 1950 uitgegeven foldertje van firma A.J.van der Pigge, Gierstraat 3, Haarlem anno 1849

In 1949 verscheen een boekje: ‘Honderd jaar A.J.van der Pigge Haarlem’. Over de problemen met Vroom en Dreesmann wordt daarin het volgende geschreven: ‘Na de dood van Jan van Os (13 juli 1910) kwam het beheer der firma in de jeugdige handen van diens oudste zoon Antonius Johannes Maria van Os (…) Toen in 1910 de Manufacturenhandel Vroom en Dreesmann zich in de Grote Houtstraat gevestigd had in het statige herenhuis van de ijzerhandel Stolp en haar tegelijkertijd – of zeer spoedig daarop het perceel Gierstraat 7 (van Heyligers)  in de economische schoot was gevallen, lekten wilde expansiegeruchten langs de oude gevels van de Gierstraat, Verwulft en de Grote Houtstraat. In de loop van een twintig jaren waren de geruchten werkelijkheid geworden. Terwijl verkeersverbetering, opheffing van de Paardensteeg, grondruiling en adres aan de Koningin even zovele vruchtbare onderwerpen waren én voor de bittertafels én voor de Haarlemse kranten én voor de vergaderingen van onze vroede, uitgelezen mannen, capituleerde – na Heyligers – de héle buurt voor V&D, met uitzondering van A.J.van der Pigge. Door de goede Spaarnestad holden toen de meest wilde en hardnekkige verhalen over een uiteindelijke aankoop van A.J.van der Pigge: de koopsom zou geweldig zijn, enorm, fantastisch! Zelfs zou V&D behalve de fabelachtige som, nog een spiksplinter nieuw gebouw leveren!. Eigenaardig was evenwel, dat deze sterke verhalen nimmer bevestigd werden door de belanghebbende firma’s! Ontkenning zou toen zelfs niet aanvaard zijn: het was zo…en niet anders…dus uit! In de herdenkingsuitgave, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vroom & Dreesmann Haarlem (1946), licht directeur Vehmeijer een tip op van deze geheimzinnige, textielrijke sluier. Hij schrijft: “Slechts het pand, waarin ook nu nog de van ouds bekende drogisterij van de firma v.d.Pigge gevestigd is, bleek niet te koop. De heer van Os ontving de Heren van V&D, steeds allervriendelijkst, vond het zeer aangenaam om met hen een buurpraatje te maken over alles en nog wat, behalve over zijn winkelhuis. Hierover viel niet te praten. Na verschillende pogingen, waarbij het zelfs niet eens tot onderhandelen kwam, was het wel duidelijk geworden, dat de heer Van Os beslist voor geen enkele prijs tot verkoop wilde overgaan.” En hiermede stierf een Haarlemse mythe… Inmiddels is V&D’s moderne blokvorm om A.J.van der Pigge heen gelegd. Het oude cachet van Gierstraat  is van binnen volledig bewaard, dankzij de smaak en speurzin van de huidige firmant.’  

 

Vroom1

Foto van V&D vanaf het Verwulft.  Te betreuren is dat op een gegeven moment de ramen zijn verduisterd met uitzondering van de bovenste verdieping met vm. lunchroom

Vroom5.jpg

Vroom en Dreesmann vanaf de Gierstraat met daartussen drogisterij van der Pigge met een uithangbord en gaper aan de voorgevel

 

vroom2

Bord van A.J.v.d.Pigge uit 1849

vroom3

De Gaper voor de winkel van A.J.van der Pigge, Haarlem

vroom4

ANWB-monumenten bordje voor drogisterij A.J.van der Pigge, Gierstraat 3 Haarlem

 

Vroomhudson

Recente foto van V&D vanaf de Botermarkt met  in de etalage links nog reclame voor de vroegere leren handschoenenfirma Laimböck

VroomVenDHaarlemvoorgevel

Voorgevel en hoofdingang van Vroom en Dreesmann Haarlem in de Grote Houtstraat

 

Voorgevel Vroom & Dreesmann Haarlem uit 2007(V&D).ANP PHOTO KOEN SUYK

Voorgevel Vroom & Dreesmann Haarlem uit 2007(V&D).ANP PHOTO KOEN SUYK

Vroom1.jpg

Voormalig V&D winkelpand in de steigers (foto Olav van Dijk, maart 2017)

Artikel ‘Warenhuis is en blijft een warenhuis’, 1 dag na de opening van Hudson’s Bay in Haarlem op 6 april gepubliceerd in Haarlems Dagblad. Komende week verschijnt van Radboud van Beckum en boek over de V&D architect Jan Kuijt Wzn.

Kaart van Hudson’s Bay, Grote Houtstraat 70 Haarlem. Gemeente Haarlem. Nominatie Lieven de Key Penning 2018. (Niek Schols / Arcadis Nederland, fotografie: Chris Hoefsmit).

Overlijdensbericht van architect Jan Kuijt, in: De Tijd van 14-2-1944

Man berecht voor ‘terreur’-tweets aan V&D Haarlem (Haarlems Dagblad 24-11-2017)

Vroom9

Beschrijving gebouw Magazijn De Zon, Vroom en Dreesmann. Uit: Architectuurgids Haarlem van Wim de Wagt en Jos Fielmich, 2005

Vroom.jpg

Artikel over vm. De Zon/Vroom & Dreesmann. Het vierde restaurant in het pand sloot in 2017, achtereenvolgens: De Componist, Luca & Lucas, Lambermon’s, brasserie Brass en& Bar Seymour (Haarlems Dagblad, 21 maart 2017)

vend

Ook Brasserie & Bar Seymour redde het niet. Bericht uit het Haarlems Dagblad van 19 augustus 2017

vroom1

In het boek: ‘Haarlem in veelvoud'(1989)  is een artikel van J.H.Graband-Pleging: ‘Beeld van een verdwenen stukje Haarlem’ gewijd aan de bouw van het grote warenhuis van Vroom en Dreesmann en de ruim twintig huizen die hiervoor in 1920  op die plek zijn gesloopt, met uitzondering van de drogisterij van Van der Pigge,  pagina’s. 32-39.

 

Door architectuurhistoricus J.Bart Uittenhout geschreven boekje: ‘Klein Duimpje en de Reus. Het winkelpaleis van V&D aan het Verwulft’ Bevat met illustraires een geschiedenis van Vroom & Dreesmann vanaf de Zon tot het gebouw aan het Verwulft met behoud van van drogisterij Van der Pigge tot het einde van het V&Dals warenhuis

 

Vroom8

Beschrijving Vroom en Dreesmann gebouw in de Grote Houtstraat 70, uit: Architectuurgids Haarlem, 2005

Vroom&deigendom van ASRvastgoed

Overzicht van Vroom en Dreesmann gebouw Haarlem, eigendom van ASR vastgoed, waar in 2017 een vestiging van Hudson’s Bay uit Canada wordt verwacht

vroom2

Uit: Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-1940. 1993.

vroom1.jpg

Tekenschrift: V&D gebouw Haarlem; door Jaap Sluis (tekst) en Hans van der Horst (tekening). Haarlems Dagblad, 22 april 1987.

Hein Klemann. Vroom & Dreesmann laat sporen na in de stad (Haarlems Dagblad, 7 februari 2023)

Vervolg van ‘Vroom & Dreesmann laat sporen na in de stad (Haarlems Dagblad, 7-2-2023)

 

Hein Klemann: ‘Vroom & Dreesmann en de opgeslokte Paardesteeg (Haarlems Dagblad, 14-2-2023)

 

Vervolg van Vroom & Dreesmann en de opgeslokte Paardesteeg in Haarlem

 

VroomzichtvanuitrestaurantopdestadAriannaArdia

Duizenden  foto’s zijn gemaakt van de lunchroom, later La Place met een gezicht op het centrum van Haarlem

Vroom

Het monumentale gebouw van Vroom & Dreesmann Haarlem

Interieurfoto V&D Haarlem. Uit: Kees Kolenbrander. “Ik weet nog dat…” Haarlem, Schuyt & Co, 1998.

Van V&D tijdelijk naar GATHER Op 17 september 2016 schrijft het Haarlems Dagblad: ‘GATHER LANGER IN V&D -PAND. ‘Het nieuwe Haarlemse winkelconcept Gather mag langer in het voormalige V&D-warenhuis aan het Verwulft blijven zitten. In ieder geval tot het eind van dit jaar, mogelijk nog langer. “De overeenkomst met eigenaar ASR was op 1 september verlopen. Maar we zitten er nog.”, stelt Danny van Heusden van Gather tevreden vast. “We hoeven nu niet voor voor het eind van het jaar uit, dan kunnen we hier nog een mooi oud en nieuw-feestje vieren. Het is niet uitgesloten dat we nog langer kunnen blijven.” De verlenging van het monumentale warenhuis is mogelijk omdat het Canadese warenhuisconcern Hudson’s Bay pas ongeveer halverwege 2017 met ingrijpende verbouwing begint.(…)’.

vroom5

Entree voormalig V&D gebouw  Haarlem (benedenetage) Gather met kramen van design, meubels, kunst, horeca, massage  e.d. (september 2016)

Vroom1.jpg

Gezicht in ‘ Gather’ Haarlem ex V&D (september 2016)

Vroom6.jpg

Zicht op de afgesloten roltrappen Haarlem (september 2016)

Eind 2017 begin 2018 wordt hard gewerkt aan de inwendige transformatie van Vroom & Dreesmann naar Hudson’s Bay. Aan het monumentale exterieur mag weinig gewijzigd worden.

5 april 2018 gaat Hudson’s Bay in Haarlem na een grote interne verbouwing open voor het publiek. De naamgeving is intussen al aangepast (Haarlems Dagblad, 9 maart 2018) La Place komt terug op de bovenste verdieping met uitzicht op de stad,

Met de overname van V&D Haarlem door Hudson’s Bay is in 2016 bovenstaande gedenkplaquette in herinnering aan 10 mei 1940 Haarlemse gesneuvelde werknemer Dirk van der Linden weggehaald. Overgedragen aan de Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage, waar de steen ligt opgeslagen. in Het Haarlems Dagblad van 20 februari 20119 doet de neef Ab Zandstra een oproep de gedenksteen een nieuwe plaats te geven, bij voorkeur in Haarlem.

vend

(Haarlems Dagblad, 14 maart 2019)

De gedenkplaat in herinnering aan Dirk v.d.Linden is tegenwoordig geplaatst in de  het Noord-Hollands Archief, locatie Janskerk.

Portret van Dirk van der Linden (Haarlems Dagblad, 20 februari 2019)

vroomendreesmann

Voormalige V&D verkocht (Haarlems Dagblad, 29 januari 2022)

Entree V&D filiaal Schalkwijk gevestigd in het overdekte winkelcentrum

Entree V&D filiaal Schalkwijk gevestigd in het overdekte winkelcentrum

Vroomschalkwijk

Gebouw van V&D filiaal in winkelcentrum Schalkwijk. Haarlems Dagblad van 23 december 2016 berichtte dat eigenaar van het pand CBRE Global Investars het leegstaande winkelpand heeft verkocht aan de Aerdenhoutse ondernemer Cees Jan Hoes. Die sloopt het gebouw om er een groot nieuw complex te bouwen met een woontoren in combinatie met kleinschalige detailhandel en horeca op de begane grond.

Schalkwijk

Defintieve opheffingsuitverkoop bij V&D Schalkwijk

vroom10

Sloop voor V&D pand Schalkwijk, uit: Heemsteedse Courant, 28 december 2016

2. VROOM EN DREESMANN, filiaal BEVERWIJK

Bever

Afbeelding van Vroom & Dreesmann filiaal, vanuit Haarlem (Vehmeijer) gesticht  kort na de opening in 1938

Vroominterieurbeverwijk

Interieurfoto’s V&D Beverwijk, 1946

Vroombeverwijk2

Simon de Wit en Vroom en Dreesmann in de Breestraat op een ansichtkaart uit circa 1950 te Beverwijk (Catawiki)

 

Vroombeverwijk1

Foto van Vroom & Dreesmann te Beverwijk, blauwe letters tegen een gele achtergrond, van voor de laatste restyling in 2007.

V&D Hoofddorp (duCroq & Van Zutphen Architects)

Opkomst en ondergang Vroom en Dreesmann (Hoofddorp door Harry van Raak (Meer-Historie, september 2019).

Vervolg artikel Vroom en Dreesmann (Hoofddorp) ‘…pand zou gesloopt worden en op die plaats zou er een nieuw warenhuis van circa 10.000 vierkante meter, verdeeld over vier bouwlagen met daarboven 50 appartementen komen. Het pand in Hoofddorp staat echter nog steeds leeg, maar is nu aangekocht door de Segesta Groep, een projectontwikkelaar. De groep wil nieuwbouw, met commerciële ontwikkelingen op de begane grond en woningen erboven’.

3. ROSENMOLLER EN VEHMEIJER: OPRICHTERS EN DIRECTEUREN V&D HAARLEM

Vroomrosenmoller

Anton Dreesmann, vader van de oprichter Anton jr., met dochters en schoonzonen omstreeks 1895. Van links naar rechts: Margaretha Dreesmann en Johann Rohenkohl, Henriëtte Dreesmann en Engelbert Berentzen, Anna Dreesmann en Bernard Rosenmöller

Vroomnaturalisatie

Naturalisatiebericht van het Nederlanderschap verleend aan Gerard Bernard Rosenmöller en Wilhelm Carl Vehmeijer, 1910 (De Tijd 17 juni 1905. De naturalisatie is op 7 juni 1905 tevens verleend aan Hubertus Laurentius Augustus Vehmeijer, geboren te Haselünne

Ropsenmoller1928

Overlijdensbericht van oprichter G.B.E.Rosenmöller uit 1928

MMKB04_000197755_mpeg21_p004_image (1)

Overlijdensadvertentie in de Maasbode van 22 septemner 1929

Rosenmöller1976

Overlijdensadvertentie (zoon) G.J.E.Rosenmöller uit 1928

Ros

In 1987 ontving G(eorge) R.Rosenmöller een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester N.N.van den Broek-Laman Trip

 

G.R.Rosenmölkler. Uit interview met Josee Bodewes in de Heemsteedse Courant van 28 mei 1987.

 

Oud-drecteur George Rosenmöller van V&D Den Helder (van 1955 tot 1963), rechts op de foto,  schenkt in 2018 op 90-jarige leeftijd een sierbord dat in 1943 door het personeel van V&D Den Helder aan de directie werd aangeboden aan Cees Rondèl van de Stichting Afgestoft (foto: Afgestoft)

In een interview met Josee Bodewes vertelde de (gepensioneerde) heer Rosenmöller bij die gelegenheid over zijn afkomst, jeugd, loopbaan en nevenfuncties onder meer het volgende in in het Heemsteeds Weekblad van 28 mei 1997: ‘(…) Anna Dreesmann, de zus van de oprichter van V&D was mijn grootmoeder. Per stad waren er vennootschappen en de aandelen in dit concern verdeeld. Mijn vader zat in Den Helder. Hier ben ik dan ook geboren. Mijn oudste broer was echter zwaar astmatisch, voor hem verhuisden wij  naar Bergen. Ik was toen vier jaar. Mijn jeugd heb ik grotendeels in dit dorp doorgebracht. Tijdens de oorlogsjaren werd Bergen geëvacueerd. Ook wij moesten die jaren doorbrengen in Alkmaar. Mijn vader reisde op en neer naar Den Helder. Op een van deze trips werd de trein waarin hij zat, beschoten en raakte hij gewond. Vlak daarvoor was mijn broer overleden. Waarschijnlijk door deze gebeurtenissen kregen wij toestemming om naar ons huis in Bergen terug te keren. Tijdens de hongerwinter verhuisden wij terug naar ons huis in Bergen. Verder woonde er niemand. Na mijn middelbare school ging ik als militair naar Indonesië. Als je uit zo’n beschermd milieu komt als ik, is dit en heel bijzondere ervaring. De omgangsvormen, het taalgebruik, het was wel wat anders dan ik gewend was. De hele periode maakte veel indruk, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Wat ik er aan over gehouden hebt is mijn liefde voor bootreizen. Op de Oldebarneveld ben ik naar Indonesië  gevaren. Een luxe manier omdat het schip toen nog niet omgebouwd was. (…) Voordat Rosenmöller aan een carrière bij V&D mag beginnen, wordt er gekeken of hij er wel geschikt voor is. Na verschillende gesprekken, onder andere met met de oude Dreesmann, wordt hij toegelaten tot de hoger kaderopleiding bij V&D. Na verschillende stage-plaatsen gaat hij, in 1955 , in Den Helder werken en trouwt. Al gauw komen er kinderen. Paul, de oudste , wordt in 1956 geboren, Erik, Rolf en Els volgen. In 1963 verhuist de familie naar De Bronsteeweg in Heemstede. Rosenmöller gaat V&D Haarlem versterken. Het concern is bezig met een eenwording. Tien jaar later is G.R.Rosenmöller districtsdirecteur van de regio Haarlem. Een greep uit zijn nevenfuncties laat zien dat hij ook op andere terreinen blijk geeft van bestuurlijke kwaliteiten; regent van het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem, waardoor hij hij jarenlang ook voorzitter was van het verpleeghuis Boerhaave; voorzitter van City Haarlem en bestuurder van Haarlem Promotie; bestuurslid van de Stichting Gravinnehof die werkt aan het hofje van de 21ste eeuw aan het Spaarne; als voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen is hij bovendien een van de oprichters van het COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden) in Heemstede. Sociaal is Rosenmöller een actief mens. (…)’

Vroom22vaderenzoon

Vader George en zoon Paul Rosenmöller die gezamenlijk optraden in een Heemsteedse talkshow (Heemstede Centraal 15-11-1987)

Vroomeenmooiehondenbaan

Vooromslag van boek door politicus Paul Rosenmöller

Ros1.jpg

Achteromslag van boek Paul Rosenmöller

ros2

Artikel over presentatie boek van Paul Rosenmöller, uit het Haarlems Dagblad van 21 november 2003

ros3

Tal van Kamerleden en ex-Kamerleden waren aanwezig bij de presentatie van ‘Een mooie hondenbaan’van voormalig fractievoorzitter Paul Rosenmöller van GroenLinks. In het midden van links naar Rechts: H.F.Dijkstal. Jeltje van Nieuwenhoven, Thom de Graaf. Vooraan rechts Paul Rosenmöller die de hand schudt van oud-minister van buitenlandse zaken Jaap de Hoop Scheffer  (HD, 21-10-2003)

Vroompaulrosenmollervendex

Applaus voor Paul Rosenmöller van aandeelhouders Vendex (Leidse Courant, 13 september 1988)

Rosenmoller.jpg

Artikel door Henk Willem Smits over Paul Rosenmöller, Quote, maart 2017

GENEALOGIE ROSENMOELLER UIT N.A.Hamers (1967)

rosen1

Bernard Rosenmöller (1840-1928) en Anna Dreesmann (1856-1929)

rosen2

De familie Rosenmöller

rosen3

Bernard Rosenmöller en Anna Dreesmann met hun kinderen omstreeks 1892.

rosen4

Antonie Rosenmöller (1879-1954), dochter van Bernard Rosenmöller, echtgenote van Wilhelm Vehmeijer

Rosen5.jpg

Familie Rosenmöller omstreeks 1925

Rosen6.jpg

Rosenmöller

Rosen7.jpg

Te Zandvoort in 1900 met o.a. Rudolf Rosenmöller en Bernard Rosenmöller

 

Vehmeyer1

In Haselünne (Nedersaksen), herkomstplaats van de familie bevindt zich vandaag de dag nog een bedrijf voor bouwmaterialen Vehmeijer

naturalisatie

Vooorstel tot naturalisatie van W.C.Vehmeijer en negen anderen . Staatscourant 7 juni 1905

In juli 1930 is de zoon van Willem Vehmeyer, Bernard Vehmeyer, directeur van V&D Haarlem geworden.

 

Vroom21

Bernard H.M.Vehmeijer (1903-1963), zoon van Wilhelm Carl Vehmeijer). Hij was  directeur van de Haarlemse V&D en in zijn laatste jaren voorzitter van het landelijk overkoepelende hoofdbestuur van het warenhuisconcern, verder bestaande uit B.H.Vroom Wzn., H.A.J.Dreesmann, W.J.R.Dreesmann Jr., H.J.Vroom en L.A.M.Vehmeijer

82c6a5ce-c08e-09fa-1a1a-b6713a17768b (1)

Overlijdensbericht van de heer W.C.Vehmeijer in de Haarlemsche Courant van 2 mei 1944

Vehmeyer

Overlijdensbericht W.C.Vehmeijer, 1944

 

Vroomzoonoprichter

Max Vehmeijer, jongste broer van Bernard H.M.Vehmeijer die samen met George Rosenmöller de directie van zijn vader Bernard H.M.Vehmeijer voortzette

Vroom2directieledenophet dakterras

Twee directieleden van Vroom en Dreesmann Haarlem in overleg op het dakterras

vehmeijer

Overlijdensbericht van de op 60-jarige leeftijd overleden V&D directeur B.H.M.Vehmeyer

vehmeijer2

Berichten naar aanleiding van het overlijden van V&D directeur B.H.M.Vehmeyer uit het Haarlems Dagblad

vehmeijer1

Bidprentje ter gedachtenis aan Bernardus Hubertus Maria Vehmeyer (1903-1963)

Vroomcasparfagellaan1

Begin jaren dertig woonde B.H.M.Vehmeijer op het adres Bakenessergracht 27 In Haarlem. Op bovenstaande foto het woonhuis van Vehmeijer in de Caspar Fagellaan te Heemstede, gebouwd naar een ontwerp van V&D (huis)architect J.Kuyt en dat tijdens WOII bij een bominslag 11 mei 1941 nabij de kruising van de Adriaan Pauwlaan met de Caspar Fagellaan schade opliep.

UIT: N.A.HAMERS genealogieën rond Vroom en Dreesmann; VEHMEIJER

vehmeijer5

Wilhelm Vehmeijer (1870-1944), directeur Vroom & Dreesmann te Haarlem en Antonie Rosenmöller (1879-1954), dochter van Bernard Rosenmöller echtgenote van Wilhelm Vehmeijer

veh

 

vehmeijer1

Wilhelm Vehmeijer en Antonie Rosenmöller met hun kinderen

De oudste zoon, drs.H.W.A.Vehmeyer, zich noemende Ernst August Vehmeyer, geboren in 1900 te Haarlem, was eerst verbonden met de zaak te Haarlem en daarna van 1934 tot 1966 aan de Centrale Inkoop, afd. confetie, van Broom & Dreesmann Nederland Coöperatieve Handelsonderneming G.A. te Amsterdam. In 1934 huwde hij te Haarlem met Elisabeth Wentrup, geboren in 1908 te Lüdinghauen als dochter van Franz Wentruo en Auguste Ostrop. Uit zijn huwelijk werden zes dochters en een zoon geboren. De derde dochter Edith huwde in 1965 met Anton Kasdorp.

Vehmeijer2.jpg

Bernard Vehmeijer (1903-1963), directeur van Vroom & Dreesmann Te Haarlem

vehmeijer3

De familie Vehmeijer.  Vroom & Dreesmann te Haarlem

vehmeijer4

Vehmeyer Haarlem

====================================================================

VD4

Plaquette ter herinnering van gesneuvelde Haarlemse soldaat Dirk v.d.Linden op 10 mei 1940 overgeplaatst van voormalig Vroom & Dreesmann pand naar het Noord-Hollands Archief (Haarlems Dagblad, 12 mei 2021)

bimbo1

De destijds populaire Bimbobox op de speelgoedafdeling van het Verwulft in Haarlem

vroom

Toenmalige Nederlandse Miss Universe Angelique van Zalen uit Heemstede verkocht 1 april 1993 in de V&D vestiging aan het Verwulft in Haarlem het eerste spaarlot van het Rode Kruis (bericht uit het Haarlems Dagblad van 2 april 1993)

voorraad

Deel van de voorraad gebakken taarten bij de heropening na verbouwing van de V&D Haarlem in 1995 (NHA)

 

vroom

Van de Haarlemse Vroom & Dreesmann naar Hudson’s Bay, te openen in 2018.  (Haarlems Dagblad, 6 februari 2018)

4. VROOM EN DREESMANN (Haselünne) , DE OPRICHTERS EN AMSTERDAM

Haselünne1

In 1849 verwoestte een stadsbrand meer dan 100 huizen in Haselünne. De familie Dreesmann, sinds lang in de plaats woonachtig stichtte daarna een hotel-manufactuurbedrijf, in 1912 verkocht aan Karl Brand en later overgenomen en voortgezet door (Gerhard) Schröder als textielwarenhuis

anton

De vader van de oprichter van Vroom en Dreesmann in Nederland heette eveneens Anton en was manufacturier in Haselünne. Op bovenstaande foto zien we ook zijn echtgenote Antonia Kerckhoff

 

Vroomwillem

Geschilderd portret van Willem H.Vroom, (1850-1925), door Therese Schwartze

Dreesmannanton

Portret van Anton C.R.Dreesmann (1854-1934) door Therese Schwartze [Van Dreesmann zijn ook geschilderde portretten vervaardigd door Jan Sluyters (tevens een tekening)  en Jan van den Tempel]

penning

Gedenkpenning ter nagedachtenis van Anton Dreesmann, medeoprichter van V&D. Op de achterzijde staat vertaald uit het Latijn de volgende tekst: ‘Rijk zonder enige onrechtvaardigheid – Groots zonder overdaad – Vrijdenkend zonder de aandacht te willen trekken – Ernstig zonder zwaarmoeidigheid – Godgelovig zonder bijgeloof’

advertentie

Advertentie van Vrooms Manufacturenhandel, Amsterdam, eind 19e eeuw.

Drees

De eerste winkel van Dreesmann (nog zonder Vroom) in de tweede Rozendwarsstaat Amsterdam (1912), een tweede zaak (ook nog zonder Vroom) startte Anton Dreesmann in de Rozenstraat 143-145

 

Zon2opening

Opening manufacurenzaak De Zon in Amsterdam

Vroodreesmannstartweesperstraat1887

Winkel van Vroom en Dreesmann in de Weesperstraat Amsterdam, 1887

zon

Een van de eerste advertenties van Magazijn De Zon/Vroom en Dreesmann, uit Nieuws van den dag, 16-11-1891

 

Vroomeerstegezenlijkewinkelinweesperstraatdezon

Een kar met 1 matras en een kar met melkbussen gefotografeerd voor Vroom & Dreesmann in de Weesperstraat

 

Vroomamsterdamuitverkoop1907rozenstraat

Grote uitverkoop Vroom en Dreesmann in de Rozenstraat wegens verbouwing, 1907

Zon1

Stoffenzaak De Zon/Vroom en Dreesmann in de Ferdinand Bolstraat Amsterdam, 1916

VroomAmsterdam1912fmjcaronarchitect

Tekening van het eerste grote warenhuis van Vroom en Dreesmann in de Kalverstraat/het Rokin  te Amsterdam, 1912, naar een ontwerp van architect F.M.J.Caron. Deze tekening komt uit een catalogus die V&D in 1919 publiceerde ter gelegenheid van de heropening van het pand Kalverstraat-Rokin. De illustratie toont de nieuwe situatie, zoals die ontstond na de verbouwing die van 1917 tot 1919 heeft plaatsgevonden. Tijdens deze verbouwing zijn de percelen Kalverstraat 219 en Rokin 164-170-172 aan V&D toegevoegd.

 

Vroomuitnodinginboekamsterdam1919

Een uit een afgeschreven bibliotheekboek uit de seminariebibliotheek Hageveld gevonden uitnodigingskaart voor de heropening in 1919 van de V&D magazijnen Kalverstraat/Rokin

‘Oud-bestuurders V&D valt niets te verwijten'(Haarlems Dagblad, 11-12-2019)

genealogie1

Fragment genealogie Dreesmann

vroomvillalooverhofbussumantondr.1901

De in 1901 door Anton Dreesmann gebouwde villa ‘Looverhof’ in Bussum

schenkingfamilie

Schenking aan Bussum door de familie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van A.C.R.Dreesmann

bidprentjeD

Bidprentje uit 1934 van A.C.R.Dreesmaan, weduwnaar van Helena Aleida Antoinette Tombrock

VroomWoverleden

Overlijdensbericht W.Vroom, 1925, in de pers geroemd om zijn charitas ten aanzien van katholieke doelen (Katholieke Illustratie, 21-1-1925)

Tegeltableau: Vroom & Dreesmann 1887-1912 (25-jarig jubileum)

 

Vroomcatalogusamsterdam

Algemene catalogus van V&D (Amsterdam) uit 1926

VroomenDreesmannplaquette1937

Plaquette door het personeel van V&D bij het halve eeuwfeest in 1937 aangeboden ter herinnering aan de oprichters W.Vroom en A.C.R.Dreesmann, geplaatst in de hoofdvestiging te Amsterdam

 

Vroomoudenotaamsterdam

Nota van Vroom en Dreesmann filiaal Bilderdijkstraat hoek de Clercqstraat uit 1927

5. VROOM EN DREESMANN ALGEMEEN (INCLUSIEF DE ZON, VENDEX, VENDOPOLIS, VENDET, LA PLACE)

Vroom15

Oprichters V&D 1905-1912 naast W.Vroom en A.Dreesmann als mede-oprichters/aandeelhouders/commissarissen. Uit: Willem Hogendoorn, Van vader op zoon. 1981

Zon1

Briefhoofd op nota van Magazijn De Zon/Vroom en Dreesmann in Den Bosch (Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch)

vroom6

Briefhoofd Magazijn De Zon/Vroom & Dreesmann Nijmegen, 1906 (Catawiki)

Replica in brons van Mariken van Nieumeghen, door Vera van Hasselt. Het originele beeld op de Grote Markt in Nijmegen werd in 1957 vervaardigd in opdracht van Vroom & Dreesmann

Zon11.jpg

Pand van De Zon/Vroom en Dreesmann in Haarlem uit 1896. Na vertrek en leegstand is in op dit adres aan de Korte Veerstraat een restuarant gevestigd:  de Componist, vervolgens Lambermon’s en sinds 2013 Brass(erie) Haarlem – Seymour.

Zon12

Recente ontdekking in gevel van voormalig  pand van de Zon/Vroom en Dreesmann in Deventer (A.J. van der Wal)

vroom1

Advertentie van Vroom & Dreesmann Deventer

tegeltableau.jpg

Tegeltableau uit 1931 dat hing in de personeelsruimte van het gebouw van Vroom & Dreesmann in Deventer (foto Tom de Bruin)

 

ZonDeventer.jpg

Voorgevel van Magazijn de Zon in Deventer

 

zon

Aanplakbiljet uitgegeven toen De Zon/Vroom en Dreesmann 50 filialen telde.

 

Vroomlogo

V&D logo op een winkelgevel

vedlogoexit

V&D logo uit 1998

logo2

V&D logo uit 2002

 

Vroomlogo's

Collage van oude V&D logo’s

Vendex

Het vroegere hoofdkantoor van Vendex in Amsterdam (Roland Gerrits, 1987)

Omstreeks 1980 was Vendex een miljardenbedrijf geworden met naast Vroom en Dreesmann, Vendet junior warenhuizen en Vendomus woonwarenhuizen, de volgende bedrijven In de Landscroon, Super Doe, Menuet, Confendix, Kreymborg, Hunkemöller, Frank & Jean, Nieuw Engeland, Claudia Sträter, Bracona, Kijkshops, Dixons, Rovato, Heymans, Groen & Aldenkamp Guco, Rinck, Siebel, Van Reeuwijk, Peek Yachting International, Vendahoy, Vendoto, Edah, Torro, Basismarkt, Konmar, Boekanier, Drogistore, Verduyn,Staal Bnkiers, Staal Effecten, Staal Assurantiën, Vendopolis, Voorschotbank v/h Rotterdamsche Credietbank, Dactylo/Interlance, ISO, Nedsafe total security, Dinet catering, Interhaag, Interhostess, AMD, Vedior E & O, Caral Automatisering, Comgraph International, Techno Holland, Vendagence, Intervendex, Hodon, Tesco, Evro, Vendorado, Delta teledistributie, XP-service, City Courier, Nederlands Taleninstituut, Keurkoop, Lekturama, C.Acta. Verder divisies in België, de Verenigde Staten, Brazilië, West-Duitsland, Oostenrijk en Japan. Ten slotte voor een bepaald percentage deelnemingen in o.a. Kavee, Peek en Cloppenburg, Mac & Maggie en Koninklijke Bijenkorf Beheer. Een totaaloverzicht met beknopte beschrijvingen is opgenomen in een apart hoofdstuk Vendex International van het boek ‘Vroom & Dreesmann; de opkomst en ondergang van het warenhuis (1887-2016), p.369-413.

Bram

Bram van Leeuwen, alias de prins van Lignac, (ov.2001) die op tijd zijn Nederlands Talen Instituut en Lekturama verkocht aan Vendex van Anton Dreesmann om vervolgens als een vorst te leven op een jacht van 60 meter en met enige tientallen personeelsleden

wjr

W.J.R.Dreesmaan, tweede generatie van Dreesmann bij V&D Nederland, getekend door Johanna Elisabeth Westerdijk Osieck, februari 1942 (Stadsarchief Amsterdam)

Ex libris boekerij van W.J.R.Dreesmann (1865-1954), zoon van oprichter A.J.R.Dreesmann, o.a. verzamelaar van kunst, boeken, grafiek etc. Het stadsarchief Amsterdam wist bij de veiling van zijn bezit een groot deel van de Amsterdam-prenten en tekeningen te verwerven.

peek

W.J.R.Dreesmann (1885-1954) was gehuwd met Anna M.A. Peek (1885-1956), telg uit de ‘kleding-familie’ Peek en Cloppenburg, op bovenstaande familie door J.Merkelbach met hun vijf kinderen gefotografeerd. (Stadsarchief Amsterdam)

ddd_010951909_mpeg21_p010_image

Overlijdensbericht W.J.R.Dreesmann, Het Vrije Volk, 25 mei 1954

Anton Dreesmann (1913-2000) in 1987 achter zijn bureau van Vendex Hij begon zijn loopbaan als (adjunct-)directeur van V&D in Den haag vanaf 1952. Na het plotse overlijden van zijn broer Willem (1913-1971) volgde hij die op als CEO van Vendex, dat hij uitbreidde tot een gigantisch conglomeraat, met introductie van Vendex International in 1982. Om gezonheidsredenen trad hij in 1988 af maar bleef nog een aantal jaren commissaris van het bedrijf en bleef zich nog op zijn ziekbed met V&D bemoeien.

 

Dreesmann

Anton Dreesmann in zijn Larense villa met zijn collectie munten en penningen en op tafel een vergrootglas en muntencatalogus om de waarde te kunnen bepalen. Zijn kunst- en boekencollectie is door Christie’s in Amsterdam en Londen geveild.

Verzameling Dreesmann bij Christie’s geveild; door H.Rikken. In: Boekenpost, nummer 60, juli/augustus 2002, pagina 35.

Verzameling Dreesmann bij Christie’s geveild (1)

vervolg (2)

kunstcollectie

De kunstcollectie van Anton en Olga Dreesmann bracht uiteindelijk 36 miljoen euro op.

kunstcollectie1

Topstuk van de Anton Dreesmann kunstcollectie was het portret van een man met halsdoek door Rembrandt van Rijn,dat bijna 11,5 euro opbracht Het doek werd met andere 17e eeuwse schilderijen, zoals een Saenredam voor 4,6 miljoen euro , bij Christie’s in Londen geveild.

Vroomanton

De warenhuisman Willem Dreesmann versus zijn broer megaondernemer Anton Dreesmann, aldus Jeroen Terlingen (Leidsch Dagblad, 21 mei 1992)

Overigens voorspelde de Zwitser Nicholas Keller (Vendex bestuurder van 1982 tot 1987) al in zijn tijd dat V&D met Anton Dreesmann aan het roer ‘conceptloos de afgrond indook’.  Gefocust op ‘mega’ en geld was volgens hem Anton Dreesmanns’ concept ten aanzien van de warenhuizen visieloos. ‘Shopping should be fun’ was niet aan hem besteed, zo min als hij inzag dat de V&D filialen grijs en grauw waren en een uitnodigende uitstraling misten.

devotieprentje

Voorzijde bidprentje Willem Dreesmann, geb. 1884, overleden in 1954. (Delcampe)

 

Vroomceciledreesmann

Cécile Dreesmann (1920-1994), vijfde kind van Willem (W.J.R.Dreesmann) (1885-1954) en zuster van o.a. Anton Dreesmann jr. Zij ontwikkelde zich tot een geslaagd textielkunstenares, schreef boeken en stelde haar borduurwerk incidenteel tentoon zoals in het gemeentehuis van Bloemendaal, op bovenstaande foto met burgemeester D.H.Peereboom Voller gefotografeerd, 8-12-1967

Mabdersens

De Mandersens; roman en persoonlijke observaties rond ups en downs van een warenhuisdynastie door Cécile Dreesmann. Amsterdam, De Boekerij, 1988

achteromslag

Achteromslag van het boek van Cécile Dreesmann: De Mandersens

Erfgoed

Vervolgboek van Cécile Dreesmann: Het erfgoed, roman van een warenhuisdynastie. Amsterdam, de Boekerij, 1989 De boeken mochten zich niet verheugen in een hartelijke ontvangst door familie en concern

 

Vendopolis

Een tijdlang kom men bij V&D ook terecht voor verzekeringen, financieringen en hypotheken

Vroomvernieuwingmetvendetwinkelsinjaren7080

Vernieuwing in de jaren 70-80 met Vendet zelfbedieningswinkels, zgn. juniorwinkels, in kleinere plaatsen, gestart in Oss, 1973

vendomatic

Vendomatic-kartonnetje dat in het hardplastic doosje zat waarin cassettebandjes verkocht werden. (Simon Harper)

Amstelveen

Nadat Arie van der Zwan het veld had moeten ruimen en Anton Dreesmann vanwege ziekte zich had moeten terugtrekken is de heer Jan Kessels, afkomstig van de Bijenkorf als CEO van V&D aangetrokken (van 1988 tot 1991). Die telde vast dat na een eeuw het winkelconcept niet meer van deze tijd was en werd gewerkt met verouderde systemen ten aanzien van administratie, magazijnvoorraad etc.  Hij schakelde Keja/Donia in voor een broodnodige restyling met Amstelveen als eerste resultaat, inhoudende minder grijs en meer geel en een betere toegankelijkheid en routing. De nieuwe slogan luidde: ‘Het wordt steeds leuker bij V&D’. Ook een nieuwe opfrisbeurt van Jan des Bouvrie in 2002-2003  heeft uiteindelijk niet mogen baten.

RECKAME TEKSTEN VAN GODFRIED BOMANS (1913-1971) VOOR HET WARENHUIS VROOM & DREESMANN IN VERBAND MET SINTERKLAASTIJD 1959 (Uit: Godfried Bomans Weken supplement op deel 3, uitgeven door het Godfried Bomans Genootschap in 1997)

Reclame-feuilleton V & D door Godfried Bomans

 

Vervolg V&D teksten door Godfried Bomans

 

Slot van reclametekst voor Vroom & Dreesmann- mantels door Godfried Bomans, 1959

muurschildering

Muurschildering Vroom en Dreesmann in Amsterdam ‘Des ochtens versch van het land  is immer kwaliteit voor onze klant!’ (Conny Cornelis)

Gouda

Filiaal van De Zon/Vroom en Dreesmann , naar een Jugendstil ontwerp van architect Piet Buskens. V&D was tot 1995 in het pand gevestigd.

Bernard

Groningen heeft jarenlang, vanaf 1897 een Vroom-winkel gehad van Bernard Vroom zonder Dreesmann in de Oude Ebbingestraat

Bernard1

Reclame van Bernard Vroom uit Groningen  (Groninger Archieven)

vroomgroningen

Sinds 2003 heeft de Groningse firma zich volledig toegelgd op internet- en telefonische verkoop (door heel Nederland)

groningen3

Bouw van Vroom & Dreesmann in Groningen, 1956

groningen2

V&D aan de Oude Ebbingestraat te Groningen  na nieuwbouw in 1956

Deventer.png

Archieffoto Vroom en Dreesmann Deventer

vroom8

Broom & Dreesmann Deventer op een ansichtkaart uit 1960 (Catawiki)

 

Deventer1.JPG

Vroom en Dreesmann Deventer met  fraaie bovengevel (Ronald Hissink)

 

Bezorgdienst

Bezorgdienst Vroom en Dreesmann Rotterdam begin 20ste eeuw

ontwerp

De (katholieke)  architect Jan Kuyt kreeg in 1931 de opdracht om het Vroom en Dreesmann warenhuis aan het Rokin/Kalverstraat uit te breiden en te moderniseren. Hij ontwierp een grote uitbreiding met een grote glazen gevel aan zowel het Rolin als de Kalverstraat en met verticale accenten en een toren an de Rokin zijde. Uiteindelijk is van het plan enkel de meest oostelijke helft gerealiseerd. Een deel van de oude gevel van Caron bleef intact.

Rotterdam

Het vooroorlogse filiaal van De Zon/Vroom en Dreesmann op de Binnenweg in Rotterdam

Rotterdam2

Vroom en Dreesmann Rotterdam na Duitse bombardement mei 1940

Heropening na bouw nieuwe V&D in Hoogstraat Rotterdam 1950

 

Rotterdam1

Het naoorlogse filiaal van Vroom en Dreesmann Rotterdam na verbouwing door Kraayvanger Architecten in Rotterdam

 

Vroomhalvevendkuijtdenhaagspui

Een van de grootste V&D vestigingen, in Den Haag, Spuistraat

Amersfoort1.JPG

Gebouw van V&D warenhuis in Amersfoort,in 1934 ontworpen door Jan Kuyt

Amersfoort

Lichtkoepel in het pand van Vroom en Dreesmann in Amersfoort (Klaas Mulder)

Amersfoort2

Glas in lood ramen in het trappenhuis van het warenhuis van  van V&D Amersfoort (Klaas Mulder)

 

consoles

Consoles in bovengevel V&D Den Haag, vervaardigd door leden van het r.k. genootschap van beeldhouwers als Termote, Brouwer en van Remmen

Haag

Opening nieuwbouw V&D Den Haag door burgemeester H.A.T.M.Kolfschoten en daarnaast Willem en Anton Dreesmann, 21-9-1964 (Haags Gemeentearchief)

Tilburg.jpg

Aanplakbiljet van opening De Zon/Vroom en Dreesmann in Tilburg, 1 september 1899

 

brand

Een brand bij V&D Tilburg 10 augustus 1965 met een schade van ongeveer 20 miljoen gulden

Tilburg2

Nieuwbouw van Vroom en Dreesmann Tilburg in de Heuvelstraat

vroom

Een demonstratie op 31 zaaimand 1942 in Haarlem. NSB-Hopman Bes van meldt 750 (jeugd)Stormers, Stormsters, Meeuwen en Meeuwkes aangetreden voor installatie van 300 makkers aan stafleider opperbanheer Quispel.

VROOM EN DREESMAN IN ‘s-Hertogenbosch

In zijn herinneringen schreef A.C.R.Dreesmann over de vestiging in Den Bosch met een niet geplande stop in Tilburg het volgende: ‘Toen onze attentie werd gevestigd op Den Bosch gingen Vroom en ik erheen. Onderweg in de trein troffen we een zekere grossier Holthaus die we erover spraken. Hij zei ons dat hij een prachthuis te koop wist in Tilburg. Hij kon ons ten zeerste recommanderen, de eigenaars waren gestorven, en het huis was in handen van een familielid in Utrecht. We reisden dus eerst naar Tilburg om het huis te zien. Het huis beviel ons goed, de stand was uitstekend, het huis groot genoeg, en zo besloten we dan het geheel met de goederen te kopen. Daarna  zijn wij naar Den Bosch gegaan, alwaar ons op de eerste stand een huis aangeboden werd door de heer Appel, die ons door de heer Bonnike gerecommandeerd was als een zeer betrouwbaar persoon. In het huis was een kleine manufacturenzaak gevestigd. Wij gingen erheen, en we vroegen nar de prijs. Hij noemde ons een zeer schappelijke prijs waaraan wij niet gewend waren, want we waren er langzamerhand aan gewoon geraakt dat ze ons hogere prijzen vroegen voor huizen op goede stand. Maar, zei hij, ik heb er een voorwaarde bij, en wel: U kunt het huis kopen op voorwaarde dat ik mijn geld erop mg laten staan, en u mij jaarlijks zolang ik leef 10% rente van dit geld zult betalen. Wij hadden hierin veel plezier, en hebben er dan ook direct in toegestemd. Zodoende hadden we tegelijk twee zaken, Tilburg en Den Bosch die bezet moesten worden. Toen gaven wij aan de chef van de Vijzelstraat, Julius Huer, de keus welke van de twee zaken hij wilde bezetten. Ik heb hem persoonlijk Den Bosch aangeraden, maar hij koos Tilburg. Toen Huer dus Tilburg nam hebben wij Den Bosch aangeboden aan Laurens Vehmeyer, die chef was in de Rozenstraat (opvolger van zijn broer Willem). Deze huwde later met mijn oudste dochter Maria. De familie Vehmeyer was eveneens afkomstig uit Haselünne, en woonde naast mijn ouders, terwijl ons beider vaders goede vrienden waren. Wij openden Den Bosch op 7 april 1900 en begonnen er met 8 man personeel en een knecht. De winkel was niet groot, ze had namelijk slechts 5 meter frontbreedte, en was 18 meter diep. Van het begin af marcheerde de zaak naar wens, en zo deed al spoedig de behoefte aan uitbreiding zich gevoelen. In 1902 konden we het naastgelegen huis kopen, en trokken we dit door verbouwing bij de zaak, doch toen allengs de zaken groter omvang aannamen, bleek ook dit op den duur niet groot genoeg meer. en werd in 1914 door nieuwbouw alles onder een dak verenigd. Naast ons was nog een mooi pand gelegen hetwelk we gaarne hadden willen kopen, doch de eigenaar vroeg ƒ 50.000,-, terwijl het huis destijds hoogstens een waarde had van ƒ 20.000,-. Na lange onderhandelingen was de eigenaar ten slotte bereid ons het huis voor ƒ 30.000,- af te staan; aangezien deze prijs ons echter te hoog was hebben wij hem geduid dat wij van de koop afzagen, en verbouwden wij onze zaak in 1914. In 1915 nu overleed de oude eigenaar, en traden zijn erfgenamen weer met ons in onderhandeling. Na schier eindeloze onderhandelingen troffen we de volgende regeling: Wij kregen het huis in eigendom op conditie dat wij een jaarlijkse lijfrente zouden betalen ad ƒ 1.200,- op het leven van een broeder en zuster van de overledene; mocht een van beiden overlijden, dan moet de overlevende een jaarlijkse lijfrente genieten van ƒ 900,-. Na beider overlijden blijft het huis zonder verdere betaling ons eigendom. De zaak ging steeds meer vooruit, en bleek dat het op den duur verdere uitbreiding noodzakelijk zou worden. Waar men echter voor de naastgelegen huizen zulke buitensporige prijzen vroeg, en men bovendien bij aankoop zeer weinig frontbreedte zou verkrijgen, besloten we het gebouw van de Hanzebank en de Gouden Leeuw, een sinds mensenheugenis te Den Bosch bestaand hotel, te kopen. In de loop der laatste jaren zijn daar successievelijk nog 8 panden bijgekocht. Door het kopen van de panden werden wij eigenaar van een steegje waarin nog twee huisjes stonden welke onbewoonbaar waren verklaard, en welk publiek zouden worden verkocht. Wij gaven een stroman opdracht om deze huisjes voor ons te kopen, en werd ons na de verkoping medegedeeld dat we eigenaars waren geworden voor de kapitale som van ƒ 375,-. voor de twee. In 1929 werd met sloping der oude panden en de nieuwbouw begonnen en november 1931 werd de nieuwe zaak geopend. Het gebouw heeft een kelder en 5 bovengrondse verdiepingen, terwijl het bebouwde oppervlak 1.800 vierkante meter bedraagt. De oude zaak wordt eveneens voor zover nodig verbouwd en ingericht als meubel- en beddenzaak. In 1929 is de zoon van Laurens Vehmeyer, August Vehmeyer, mede-directeur geworden.’ 

 

Zon3

Drukte bij Magazijn De Zon in Den Bosch kort na de overname van het pand van Van Vugt, 1899/1900 door Laurensz. Vehmeijer, schoonzoon van Anton Dreesmann.In 1912 volgde een uitbreiding en werd de Zon Vroom en Dreesmann.(Stadsarchief Den Bosch)

 

Vroomdenbosch1931

Openingsplechtigheid 10-11-1931 van Vroom en Dreesmann in Den Bosch.Groep met links  dames en heren Vehmeijer, midden W.Dreesmann, rechts directeur Fokkelman (Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch

Bosch

Vroom en Dreesmann Den Bosch was gevestigd in een fraai Art Deco gebouw  aan de Schapenmarkt

trappenhuis.jpg

Monumentale trappenhuis V&D Den Bosch (1931, Stadsarchief)

Bosch

Lichthal van warenhuis Vroom en Dreesmann in ‘s-Hertogenbosch

 

Luns

Gebrandschilderd raam Vroom & Dreesmann Den Bosch door Huib Luns

Hoofddorp

Vroom en Dreesmann in Hoofddorp (Haarlemmermeer)

Hoorn.jpg

Vroom en Dreesmann in Hoorn

purmerend

Vroom en  Dreesmann in Purmerend

Alkmaar.jpg

Vroom en Dreesmann Alkmaar

VroomUtrecht1933rene vallentgoed

Wagenpark met chauffeurs in uniform voor het filiaal van V&D in Utrecht, 1933

vroom6

Interieur Vroom & Dreesmann Utrecht

 

UTRECHT-OPTREDEN-KON. MARINIERSKAPEL

De Koninklijke Marinierskapel speelt een mars voor het V&D pand in Utrecht, 1936

Utrecht2

Actie van de FNV Dienstenbond voor het V&D warenhuis in Utrecht in 2001 (Ramon Mosterd)

Utrecht1

Sinterklaasreclame in etalage van Vroom en Dreesmann Utrecht (hetutrechtsarchief.nl)

Helmond

Vroom en Dreesmann Helmond in de Veestraat op een prentbriefkaart (Delcampe)

Breda

Trappenhuis V&D Leiden na de laatste restyling

Leeuwarden

Confectieadeling van V&D Leeuwarden in 1940

Amstelveen1

Archieffoto van V&D Amstelveen, 1966

vlaardingen

Vroom en Dreesmann in Vlaardingen

vlaardingen

Teamfoto van V&D medewerkers Vlaardingen (facebook groep Vroom en Dreesmann)

33959194.jpg

2015-09-01 10:03:40 DEN HAAG – Een personeelslid opent een filiaal van V&D in Den Haag. Medewerkers van het warenhuis worden geïnformeerd over de gevolgen van grote reorganisatie waarbij 400 banen verdwijnen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

enschede

Oude foto van V&D Enschede (Jaap Huisman)

enschede1

Recente foto V&D Enschede (Jaap Huisman)

VroomDenHelder

Vroom en Dreesmann in Den Helder waar G.R.Rosenmöller in 1955 zijn loopbaan begon alvorens in 1963 tot directeur in Haarlem te worden benoemd

Bij het (bij vergissing Amerikaanse) bombardement op Nijmegen 22 februari 1944 kreeg het V&D pand een voltreffer en zijn des personeelsleden omgekomen

VROOM & DREESMANN IN ARNHEM

A.C.R.Dreesmann schreef in zijn herinneringen het volgende over V & D Arnhem: ‘Mijn achterneef George Berentzen deed in Alkmaar zaken met zijn broer Ferdinand, onder de naam gebrs. Berentzen. George Berentzen raakte geëngageerd met Tony Schiermann, en wilde na enige tijd huwen. Wijl echter de zaak in Alkmaar niet voldoende opleverde om twee gezinnen te onderhouden, begon hij op 15 april 1894 een nieuwe zaak te Arnhem in de Rijnstraat hoek Kortestraat. Hij had de toezegging van ons dat hij onbeperkt mocht deelnemen in alle door ons gekochte partijen. Ongeveer anderhalve jaar daarna, toen de zaak reeds flink vooruit ging, kon hij een deel van het pand van Peek en Cloppenburg te Arnhem huren. Hij had echter niet voldoende geld om de zaak op grotere voet te drijven, en toen stelden Vroom en ik hem voor om verder voor gezamenlijke rekening zaken te doen. Na overleg met zijn schoonvader ging Berentzen hiermede accoord en op 1 april 1896 werd de nieuwe zaak onder de naam Vroom & Dreesmann geopend. Enige tijd daarna hoorde Berentzen door toeval dat het huis van Peek en Cloppenburg in de Roggestraat, hoek Velperplein, te koop was, met men hen een ander hoekhuis kon aanbieden. George Berentzen, wetende dat ik goed met Peek bevriend was, wilde niet rechtstreeks met Peek en Cloppenburg onderhandelen, en dus moest ik erop af, en het bleek toen dat zij ons dit helemaal niet kwalijk namen en zo kochten wij het pand, en kochten voor Peek en Cloppenburg het hoekhuis Rijnstraat-Kortestraat, waarmede men accoord ging. De omzetten gingen steeds vooruit en de zaak werd telkens vergroot door bijkoop van omliggende panden. In de jaren 1929-1930 zijn nog verschillende huizen bijgekocht van een Hypotheekbank, het bekende huis van Franken, en de stallen van Riemer. Tevens werd toen begonnen met de verbouwing, en op 5 maart 1933 werd de nieuwe zaak geopend. Het gebouw is prachtig gelegen op het Velperplein, en is een bezienswaardigheid voor Arnhem. Er is nog voldoende mogelijkheid voor expansie aanwezig, aangezien de oude panden van de Firma Riemer nog niet geheel bij de nieuwbouw zijn betrokken.’

Vroomarnhem2egebouwroggestraat1930

Vroom en Dreesmann in Arnhem op een foto uit 1930. Een oom van mij Albert (Appie) Meiners  (ov.1977), de zoon van Duitse een immigrant  meer dan 40 jaar met plezier heeft gewerkt als chef magazijn. Ik herinner me dat hij met hart en ziel bij de zaak betrokken was. Slechts een maal vernam ik een  kritische uit zijn mond, namelijk toen de directeur naar een nieuwe woning was verhuisd en die zijn meubelen e.d.uit de voorraad van de winkel onttrok.

Meiners1

Bericht uit de Prov. Noordbrabantsche Courant van 17-2-1906) . Hermann Heinrich Meiners (geb. 1864 in Barssen (Oldenburg) ov. in 1923 te Arnhem ), is als handelsreiziger/koopman  in 1889 naar Groningen verhuisd waar hij trouwde met Lucia Maria Elizabeth Piëtat. In 1894 tot Nederlander genaturaliseerd, begon hij een textielatelier in Helmond, en vervolgde met een confectiefabriek , Grobbendonckstraat 29 in Den Bosch, waar zo’n 100 personen werkten. Met het uitbreken van de wereldoorlog ging het mis en kwam de export stil te liggen. In 1915 ging de confectiefabriek failliet.

Meiners2

V.l.n.r. (moeder) Lucia M.E.Pretat, Henry Meiners, Albert Meiners en (vader) Hermann Heinrich Meiners

Meinershh

Ov.adv. H.H.Meiners, uit Arnhemsche Courant 2-11-1923

Berentzen

Foto met Vroom en Dreesmann-Arnhem personeel i.v.m. 70 jarig jubileum van  oprichter en eerste directeur A.H.G.W. Berentzen Sr. (Albert Meiners met een vrouw in het midden achter voorste tafeltjes met familie Berentzen

Meiners3

Enkele foto’s genomen bij het 40 jarig jubileum van Albert Meiners, getrouwd met Nel Meiners-Krol bij Vroom en Dreesmann in Arnhem

Berentzen1.jpg

Antonia Schlattmann en Georg Berentzen (1868-1950)

berentzen2

Vroom & Dreesmann Arnhem: Berentzen

Arnhem3

Reclamefolder van Vroom en Dreesmann Arnhem naar aanleiding van openstelling

 

Vroom10.jpg

Foto uit 1904 van Vroom en Dreesmann in Leiden

Leiden

Vroom en Dreesmann in Leiden  wordt met Haarlem, Deventer, ‘s-Hertogenbosch, en ‘s-Gravenhage tot de 5 meest monumentale V&D gebouwen in Nederland gerekend

 

Leiden1

Middenstandspoëzie op een glas-in-l00d raam van het V&D pand in Leiden

Leiden2

Nog een glas-in-loodraam in de V&D vestiging van Leiden

Breda1

Door F.M.J.Caron (1866-1945) ontworpen V&D vestiging in Breda. De architect tekende in opdracht van Vroom en Dreesmann ook warenhuizen in Amsterdam, Alkmaar en Deventer.

 

Maastricht

Voorgevel van V&D in Maastricht

Maastricht1

Drukte bij Vroom en Dreesmann in Maastricht

folder2

De Sinterklaas folder 1939 van V&D Maastricht (Hondelink en Otto)

 

Uden

Nog in 2015 had in Uden de feestelijke opening plaats van een V&D vestiging in Uden

Roosendaal

V&D, thans een groot gemis in de binnenstad van Roosendaal (Tonnie Vossen)

Roosendaalers

Mensen uit Roosendaal en omgeving in de rij voor de laatste koopjes bij V&D Roosendaal in 2016 (Alexander Vingerhoeds)

Over het begin van de V& D vestiging in Eindhoven noteerde A.C.R.Dreesmann het volgende: ‘Op zekere dag kwam Henri Baekers van de Firma Baekers en Raymakers bij Laurens Vehmeyer, en bood hem in Eindhoven een huis aan in de Rechtestrat 5. Vroom en ik gingen er met Vehmeyer heen om het huis te zien. Eindhoven telde destijds met de randgemeenten reeds ongeveer 25.000 inwoners en bood goede vooruitzichten aangezien de industrie zich geweldig ontwikkelde. Zo besloten we dan het huis te nemen, en huurden het voor ƒ 1.000,-  per jaar met recht van koop voor ƒ 18.000,-. Nadat aan het huis verschillende kleinere veranderingen waren angebracht openden we de zaak op 28 maart 1908. De snelle ontwikkeling van Eindhoven is ook an onze zaak ten goede gekomen, en we mogen gerust zeggen dat wij met die ontwikkeling gelijke tred hebben gehouden. De zaak breidde zich meer en meer uit, en we moesten al spoedig tot aankoop van meerdedre percelen overgaan en zo kochten we successievelijk nog twee huizen in de Rechtestraat en vijf in de Vrijstraat, terwijl eveneens een achter onze huizen gelegen brouwerij voor ƒ 50.000,- werd aangekocht. Deze brouwerij alleen besloeg reeds een oppervlakte van 1100 vierkante meter. Allengs werden deze huizen bij de zaak getrokken doch vormde het geheel geen mooi complex, zodat besloten werd een geheel nieuw gebouw op te trekken. Het eerste gedeelte hiervan werd voltooid en geopend in October 1930. De economische toestand, en speciaal van een stad als Eindhoven waar een groot deel van de bevolking afhankelijk is van de industrie welke ten zeerste met de malaise heeft te kampen, is echter zodanig dat de voorzichtigheid gebiedt den afbouw tot betere tijden uit te stellen.’

 

Eindhoven

De eerste vestiging van V&D Eindhoven in 1934 (Regionaal Historisch Centrum)

Eindhoven2

Vroom en Dreesmann in Eindhoven, menigmaal door mij bezocht toen ik in Mierlo woonde

Eindhoven1

De glazen toren van V&D aan de Demer in Eindhoven (Frans Gommers)

Eindhoven3

Megadrukte bij V&D Eindhoven tijdens de tijdelijke heropening in 2016

 

helmond

Vroom & Dreesmann Helmond

AlkmaarAnsichtkaart Vroom en Dreesmann Alkmaar (Delcampe)

alkmaar

Prentbriefkaart van linchroom V&D Alkmaar

zaandam

De HEMA en VOOM EN DREESMANN in Zaandam (archief Zaanstad, foto W.de Jong, 1990

 

Nijmegen2

Vroom en Dreesmann pand in Nijmegen

Nijmegen

Elektrische avondverlichting op een foto uit 1910 bij Vroom en Dreesmann in Nijmegen

Hellevoetsluis.jpg

Modern Vroom en Dreesmann pand uit 2001 naar een ontwerp van architect Wim de Bruijn in Hellevoetsluis

heerlen

Ansichtkaart van Vroom & Dreesmann in Heerlen

geleen

Ansichtkaart van V & D vestiging in Geleen

Venlo

In 2003 zijn bij een reorganisatie 12 vestigingen gesloten o.a. van V&D Venlo (foto) en Valkenswaard

 

feestaandelen

Bij het eeuwfeest door Vroom en Dreesmann uitgegeven feestaandelen

Vroomvendexbeursnotering

De eerste beursnotering van Vendex op de beurs 1 juni 1995 met Vendex-topman J.M.Hessels en links beursvoorzitter jonkheer B.F. van Ittersum. De eerste notering van ƒ 41,30 liep snel op naar bovem ƒ 42,-. Voor de familieleden-aandeelhouders liep de zilvervloot binnen.

legpuzzel

Door Vroom en Dreesmann uitgegeven legpuzzel bij gelegenheid van 60 jaar service (Catawiki)

 

vroom4

Advertentie van Vroom & Dreesmann Spuistraat en Boekhorststraat Den Haag

Utrecht

Advertentie van De Zon/Vroom en Dreesmann uit 1906. Vanaf 1898 gevestigd nabij de Stadhuisbrug dichtbij de destijds fameuse ‘Winkel van Sinkel’. Vanfaf 1973 waren de 2 vestigingen van V&D Utrecht na samenvoeging gehuisvest in het winkelcentrum Hoog Catharijne.

 

bordspel

Bordspel als reclamemiddel van Vroom en Dreesmann

 

advertentie2

Advertentie van Vroon & Dreesmann (Amsterdam. Gouda, Hilversum)

folder1

Folders over uitverkoop van V&D uit de periode 1932-1934 (Hondelink en Otto)

 

advertentie3

Advertentie Vroom en Dreesmann (Amsterdam-Hilversum)

 

venda

Plastic zak van V&D huismerk van eigen supermarkt: VENDA

sluitzegel

Sluitzegel Vroom en Dreesmann

 

affiche

Aanplakbiljet met reclame voor serie-week van V&D

vroom

boekhandelsmerkje Vroom & Dreesmann Haarlem

reclame

Reclame van Vroom en Dreesmann Amsterdam (Erik Dubelaar)

 

uiver

Op de historische KLM Uiverracevlucht van Mildenhall (Engeland) naar Melbourne in 1934 haakte V&D in met speciale Uiver-legpuzzels (coll.R. Otto)

vroom8

Atelier met modinettes werkzaam voor Vroom & Dreesmann

Bimbo

In verscheidene vroegere V&D winkels stonden vroeger zogenaamde Bimbo-boxen ofwel aapjesautomaten,o.a. in Dordrecht, Nijmegen en Haarlem. Na inworp van een dubbeltje later een kwartje begon het aapjesorkest te spelen.

Vroegere bimbobox (aapjesautomaat bij V&D Haarlem)

 

Vroomvestigingen1

Overzicht van alle Vroom vestigingen tot de sluiting in 2016. Uit: Vroom en Dreesmann; door Philippe Hondeling & Richard Otto

Vroomvestigingen2

Vervolg overzicht van alle 62 V&D vestigingen tot de sluiting in 2016; uit: Vroom en Dreesmann, door Philippe Hondelink & Richard Otto

zeep

Begin vorige eeuw bracht Vroom en Dreesmann een eigen huishoudzeep als huismerk op de markt, vervaardigd in de fabrieken van de firma Dobbelman te Nijmegen.

huishoudzeep.jpg

Reclame voor huishoudzeep van Vroom en Dreesmann (vervaardigd door zeepfabrikant Dobbelman in Nijmegen

spelden

Huismerk roestvrije spelden met reclame voor de fournituren van V&D

tijdschrift.jpg

Rond 1930 gaf V&D een blad uit met reclame ‘De practische huisvrouw’

Lentenieuws

Lentenieuws van Vroom en Dreesmann

 

reclame

Reclameplaat Sinterklaasgeschenken V&D  1950

50jaar

In 1970 gaven de Limburgse V&D vestigingen (behalve Maastricht) bovenstaand affiche uit. Van V&D Maastricht verscheen in 1957 bij gelegenheid van het halve eeuwfeest een gedenkboek.

vroomgrafischevormgving1973

Op grafisch gebied heeft V&D in de reclame nooit voorop gelopen, i.t.t. bijv. de Bijenkorf. Uitzonderingen daargelaten, zoals ontwerpen uit 1973 (overigens anoniem vervaardigd) waarmee Anton Dreesmann zich persoonlijk bemoeide (Uit: Holland in Beeld 1895-2008, samengesteld door Toon Lauwen. Bussum, uitgeverij Thoth, 2007

collageCollage Vroom en Dreesmann Haarlem. Uit hoofdstuk: 50 jaar Propaganda, 1896-1946.

vroom3

Vooromslg van De Boekenmolen voor de jeugd 19 Vroom & Dreesmann (Catawiki)

vroom4

Folder V & D winkelpas (Catawiki)

vroom5

Reclame voor wolsoorten van V & D (Catawiki)

vroom9

Reclame V & D  75 jaar (Catawiki)

vroom7.jpg

Stripuitgave voor de jeugd  ‘Daantje Dak’ door A.Rooijmans en J.S.van der Steen, uitgave  van Vroom en Dreesmann (Catawiki)

 

vroom

Advertentie van opening magazijn De Zon/Vroom & Dreesmann in Nijmegen

 

kalender

Ontwerp van Huib Luns voor een kalender ‘Uit de geschiedenis van de wereldhandel’, 1937.

 

VD3

V&D affiche, circa 1920, vervaardigd door Blikman en Sartorius

VD

Reclameplaat ontworpen voor Vroom en Dreesmann door C.Roest, 1949

 

In veel V&D warenhuizen was ook een boekhandel aanwezig. Bovenstaand reclame bladwijzers voor boeken van de jeugdserie de Kameleon doorP. deRoos (uitgeverij Kluitman, Alkmaar) tijdens de Kinderboekenweek 1992 in Haarlem

schoolcampus

Met de actie Schoolcampus heeft Vroom en Dreesmaan jarenlang succes gehad

 

VD2

Nog een reclameaffiche voor V&D door C.Roest, 1950

 

reisafdeling

Reclame voor reisafdeling V&D, 1933 (coll. Ph.Hondelink)

 

vroom1

Vroom & Dreesmann: de schatkamer van Sint Nicolaas reclame (Catawiki)

vroom2

Vroom & Dreesmann: de schatkamer van St.Nicolaas (Catawiki)

 

Vroomschatkamer

Bekende najaarsreclameplaat van Vroom & Dreesmann: de schatkamer van St.Nicolaas

vroomdreesmann

In 2008 verscheen een boekje:’Wordingsgeschiedenis van een groote onderneming’ Verhaald door A.C.R.Dreesmann (1854-1934) op villa Looverhof te Bussum, in bijzijn van Nicolaas Dreesmaan uit Nijmegen.Bevat korte beschrijvingen van de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Maastricht, Dordrecht, Nijmegen, Venlo, Tiel, Haarlem, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Leiden, Leeuwarden, Alkmaar, Breda en Heerlen.

 

Sinterklaasdrukte

Vroegere Sinterklaasdrukte bij Vroom en Dreesmann

lees7

Boekhandelsmerkjes van Vroom & Dreesmann Den Haag

boekhandelszegeltjes van Vroom & Dreesmann

Vroomschoolcampus

Bij scholieren was V&D jarenlang populair met de Schoolcampus

Vroomreclame

Voorbeeld van V&D reclame

 

Vroomjubileumkaartalkmaar

Jubileumkaart Vroom en Dreesmann in Alkmaar (Delcampe)

Vroomfelicitatiekaart

Monopoly-felicitatiekaart Anton C.R. Dreesmann    (IISG, circa 1985)

Vroomjubileumspeldenhaag18931953

Jubileumspel 60 jaar Vroom en Dreesmann Den Haag 1893-1953

poststempel

Poststempel V&D ‘s-Gravenhage, 1931 (Delcampe)

pin

Pin 10 jaar Vrijdag Voordeel Vroom & Dreesmann Amsterdam  (Delcampe)

videoband.jpg

In 1977 door V&D uitgebrachte videoband bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest met o.a. André van Duin e.v.a.

Vroomlaplacehaarlem

Reclameplaat van La Place Haarlem:  HAARLEM IS HOT

 

auto1

Klaas de Vries werkte van 1928 tot 1978 bij Vroom en Dreesmann Leeuwarden als chauffeur (Tresoar)

Auto2

Een chauffeur van Vroom en Dreesmann in Heerlen

 

Heerlen

Het wagenpark van Vroom en Dreesmann Heerlen in betere tijden (Sociaal Historisch Centrum in Limburg)

daf

Een oude Borgward bestelwagen van Vroom en Dreesmann in Leeuwarden (Piet Pietjouw)

 

Vroommodelmercedesecoliner

Vroom en Dreesman model Mercedesvrachtwagen ecoliner met de leus ‘Altijd iets nieuws onder de zon

vrachtwagens

Vrachtwagens van Vroom en Dreesmann klaar voor vertrek

VroommodelvolkswagenT1

Model V&D Volkswagenbestelauto T1

bestelauto's

Besteauto’s van Vroom en Dreesmann in Leiden (Paul de Keizer)

Vroom1.jpg

Brief Vroom & Dreesmann Leiden aan de heer Bert Koekebakker, journalist en praeses van Godfried Bomans Genootschap

 

auto.jpg

Auto die in de jaren 70 een pendeldienst onderhield tussen V&D filialen Hofplein en Hoogstraat in Rotterdam (Henk Takken)

bestelauto

Foord AA bestelauto Vroom en Dreesmann

model.jpg

Zeldzaam model van een V&D bestel-vrachtauto begin 20ste eeuw, vervaardigd door de Duitse speelgoedfabrikant S.Gunthermann

 

laatste vrachtwagens.jpg

De laatste vrachtwagens van V&D, op bovenstaande foto in Zuid-Limburg

magneetMagneet ‘Shalom Israël’, Israël bij Vroom en Dreesmann (Delcampe)

Vroom23suikerzakje

Suikerzakje lunchroom V&D Haarlem (Catawiki)

Zara

In 2005 is kledingwinkel Zara ingetrokken in het V&D gebouw te Leeuwarden

Leeuwarden1

Wegwijzer in V&D Leeuwarden na de laatste restyling met geschenkenboom

hoofdkantoor

Het laatste hoofdkantoor van Vroom en Dreesmann in Amsterdam

bewindvoerders

Twee bewindvoerders met mogelijk nog werk voor jaren poseren voor het verder gesloten hoofdkantoor van Vroom en Dreesmann

tegeltableau

Tegeltableau Vroom en Dreesmann Dordrecht 1924 – 1949 te veilen uit de inboedel bij Troostwijk, waarvoor uiteindelijk circa 2.000 euro is geboden

 

brand

In de loop van de tijd heeft Vroom en Dreesmann te maken gehad met branden, inbraken, diefstallen en andere malheur. Op de foto de ravage na een brand bij V&D Tilburg op 10 augustus 1965 (Geheugen van Nederland)

bericht

Bericht over de sluiting als gevolg van een faillissement aan de klanten van Vroom en Dreesmann (Jacob Haan)

hilversum

Als laatste V&D vestiging sloot Hilversum. MaasBergen maakte bovenstaande foto en noteerde op zijn blog het volgende op 17 april 2016: ‘Als oud curator kan ik het toch niet nalaten om nog eens even een vestiging van V&D binnen te lopen. Eens een familiebedrijf, opgericht in 1887, door Willem Vroom en Anton Dreesmann. Helaas al lang geen familiebedrijf meer. De overgang zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de teloorgang van deze echte Nederlandse onderneming. Een groot verlies voor de detailhandel al zagen de kenners dit onheil al langere tijd aankomen. V&D was een vehicle geworden waar investeerders geld mee wilden verdienen en dat is waarschijnlijk ook best gelukt gezien de lege huls die zonder vastgoed maar wel met veel personeel, voorraden en vorderingen van verhuurders achterbleef.’ 

Vroomplaatjevancuratorenspijtgeendoorstart

Bericht van de curatoren van Vroom en Dreesmann die tot hun spijt geen doorstart hebben kunnen realiseren

sluiting

Voor sommige medewerkers werd de sluiting even te veel…(facebook  groep Vroom en Dreesmann)

meeleven.jpg

Meeleven ook vanuit het publiek…

vroom1

In een artikel van Vrij Nederland, 10 oktober 1998, veronderstelde Reinout van der Heijden dat Vendex vrijwel zeker alle warenhuizen zou incorporeren.

vroom2

foto van Vroom & Dreesmann uit: ‘Honderd jaar grootwinkelbedrijf in Nederland’

Vroom3.jpg

Thema-etalage van V&D in de jaren dertig van de vorige eeuw voor lingerie

VroomuitgekleedfiliaalAlkmaarkeesFloor

Een vrijwel uitgeklede paspop bij V&D in Alkmaar als afsluiting van betere tijden weleer (foto Kees Floor)

 

uitgekleed

Een uitgekleed interieur bij V&D Utrecht

damesafdeling

Damesafdeling V&D na het faillissement (Irma Vlasblom)

Vroomsymbolischegeschenkenboomopheffingsuitverkoop.png

Opheffingsuitverkoop Vroom & Dreesmann in februari 2016  met in de etalage de zogeheten geschenkenboom van Vroom en Dreesmann ‘al 125 jaar jouw warenhuis’ uit 2012 Opmerking: volgens Roger Pluym, V&D Den Haag,. Foto mogelijk gemaakt zomer/herfst 2014, sluiting van dit filiaal 1 februari 2015.

Weert

Nooit was het zo druk bij Vroom en Dreesmann Weert als bij de liquidatie-uitverkoop rond 23 maart 2016

Haarlem10.jpg

Het einde van Vroom en Dreesmann in Haarlem augustus 2016 (Patrick van Berkum). Wat blijft zijn de herinneringen en het gebouw, een rijksmonument…..

bedankt

Beterschap en Bedankt! (de laatste wens van Dave van Hattem, Den Helder)

Vroomvaarweleerbetoon

Een laatste groet aan V&D van Sensusmedia. De een z’n dood is de ander z’n brood luidt een bekende uitdrukking. Supermarktketen Jumbo nam de renderende La Place restaurants over, echter niet de bij V&D inpandige eetgelegenheden. En het Canadese Hudson’s Bay  koos vooralsnog  de krenten uit de pap door op termijn een 20tal panden te gaan huren die eerst verbouwd moeten worden om daar een warenhuis te beginnen volgens hun formule, zoals ook al in België toegepast met 16 winkels van Galerio Inno en in Duitsland waar 167 warenhuizen die zijn overgenomen van het Duitse Kaufhof.Wereldwijd telt Hudson’s Bay thans 460 vestigingen en 66.500 personeelsleden.

zonderwoorden

Zonder woorden van een jarenlang trouwe V&D medewerkster (Marja Haeren)

vrachtwagen

Vrachtwagens van V&D geparkeerd bij de dienstingang van het Stadsarchief aan de Herengracht. De papieren geschiedenis van bijna 129 jaar Vroom en Dreesmann ligt –  althans wat daarvan bewaard is – vast voor ‘de eeuwigheid’. Met circa 200 strekkende meter voldoende voor minstens 2 of 3 dissertaties,  een ‘Fundgrube’ voor toekomstige onderzoekers, ook al is al veel uitgezocht en recent in boekvorm uitgegeven door historicus Philippe Hondelink in samenwerking met mediaondernemer Richard Otto.

hoop

boom1

Karikatuurtekening van de V&D boom anno 2016 (FOK)

 

Hudson

In de volgende V&D vestigingen is een Hudson’s Bay warenhuis voorzien: Amsterdam (Kalverstraat, Rokin), Breda, Tilburg, Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle. (foto Hudson’s Bay Company, Toronto, Canada)

baker

De Willem Vroom en Anton Dreesmann van Hudsons Bay Company: Jerry Storch en Richard Baker die voorlopig denken aan 20 van  warenhuizen in Nederland

hudson

Hudson’s Bay in vm. V&D vestigingen Rotterdam (Hoogstraat) en Maastricht (Haarlems Dagblad, 31 januari 2017)

Bay

Transformatie V & D naar Husdon’s Bay (Christa Warmerdam, in: Heemsteeds Nieuwsblad, 4-11-2017)

 

vroomrotterdam

Vh. Vroom & Dreesmann, Hoogstraat Rotterdam

Vroommaastricht.jpg

Vh. V&D-winkelgebouw in  Maastricht

 

Hudson.jpg

Vroom & Dreesmann wordt Hudson’s Bay in Den Haag (Zsuzsa Kis)

Het boek: Samenvatting van de genealogieën der geslachten verbonden met het concern Vroom & Dreesmann (Nijmegen, 1957), bevat de volgende hoofdstukken: – Voorwoord door drs. R.Vroom; – Inleiding; – Anton Dreesmann en Willem Vroom, – Kwartieren van Anton Dreesmann’- Filiatie van Anton Dreesmann, – Kwartieren van Willem Vroom, – Fililatie van Berend Vroom, – de familie Tombrock, – Theissling, – Schiermann, – Huer, – Taphorn, – Witte, – Holt, – Dreesmann, – Rosenmöller, – Berentzen, – Vehmeyer, – Schlatmann, – Barge, – Kerckhoff, – Többen, – Langen, – Wentrup, – Vroom, – Muller, Vinke; – Register van vestigigingen van Vroom & Dreesmann; – Register van persoonsnamen.

BIJLAGE TOMBROCK uit N.A.Hamers, 1957

Tombrock.jpg

De jongste zoon van Joseph Tombrock en Rheresia Theissling was Conrad Tombrock, geboren in 1868 te Frankeker. Hij emigeerde naar Amerika, bleef ongehuwd, en keerde lter naar Nederland terug, waar hij te Venray in 1937 overleed.  Uit: ‘Genealogieën Vroom & Dreesmann’. Nijmegen, 1967. Een kleindochter dan dr.J.L.Tombrock: Odile Tombrock startte in 1992 in Heemstede een praktijk voor Cesar-oefentherapie is samenwerking met Francisca Boogerd.

Tombrock1.jpg

De Kerklaan in Heemstede met op de achtergrond het Sint Antonius Gesticht. De huizen zijn gebouwd door de aannemersfirma van den Putten. Rechts op nummer 40/42 woonde en werkte  dokter J.L.Tombrock (1891-1961), vervolgens diens zoon dokter J.M.C.Tombrock (1923-1977)

Tombrock3

Jubileum dr.J.L.Tombrock. Uit: Haarlem’s Dagblad 28 juni 1945

 

Jubikleum dr. J.L.Tombrock (Haarlems Dagblad, 2 juli 1945)

Tombrock

De dokterstas van J.L.Tombrock, Heemstede

 

Tombrock

Jubileum in Heemstede dokter Tombrock (uit illegale krant Katinpers 24 juni 1943

Tombrock2.jpg

Overlijdensbericht Joseph Leopold Tombrock. Uit De Tijd/de Maasbode van 6-11-1961

Huwelijk van zoon (tevens huisarts) J.C.M.Tombrock met C.L.M.Nieuwland (Nieuwe Haarlemse Courant, 14 april 1953)

Portret van J.M.C.Tombrock, geboren in Heemstede, overleden in Berkel-Enschot en begraven in zijn geboorteplaats

Bidprentje Joseph Maria Casper Tombrock

Graf van Joseph M.C.Tombrock  (1923-1977) en echtgenote Cécile L.M. Tombrock-Nieuwland (1923-1977)

Situering dokter Tombrocklaan in nieuwbouwwijk Berkel-Enschot bij Tilburg

Hudson

Hudson’Bay anders dan V&D. Uit: Haarlems Dagblad, 7 april 2017.

V&D1

Uit: Haarlems Stadsglossy nummer 49, maart-april 2017, pagina 89

V&D1

Afscheidsvers V&D Haarlem; door stadsdichter Nuel Gieles. Gepubliceerd in Haerlem Jaarboek 2017.2017, pagina 178.

 

Vroom

Ook beoogde webwinkel V&D verdwenen, nu platform/app Frendz (bericht uit Haarlems Dagblad van 14 april 2017)

Hudson

La Place trekt in bij Hudson’s Bay  (voormalige V&D-winkels) Uit: Haarlems Dagblad 9 mei 2017.

Een deel van de glas-in-lood ramen die bij V&D waren afgeschermd zijn thans weer zichtbaar gemaakt

Door Hudson’s Bay weer zichtbaar gemaakte ramen. Viel mijn eerste bezoek aan Hudson’s Bay in Maastricht wat tegen, veel enthousiaster kan ik zijn na Hudson’s Bay in Haarlem te hebben bezocht. Fraaie indeling en veel keuze aan merken bij dames- en herenkleding.

Hudson’s Bay; uit: LEVEN! magazine regio Haarlem 01

vervolg Hudson’s Bay. Uit: Leven! magazine regio Haarlem 01

illustratie van Eric J.Coolen (Haarleme Glossy, 57, pagina 97)

VOOR MEER NOSTALGIE IN RELATIE TOT VROOM EN DREESMANN WORDT VERWEZEN NAAR FACEBOOK, groep ‘Vroom en Dreesmann’.   Met dank ook aan Olav van Dijk voor ontvangen correcties en aanvullingen.

BIJLAGE: De droom van Willem Deesmann; de ondergang van het Dreesmann-museum en de slag om de zoutvaten. Uit: Ons Amsterdam, juli/augustus 2018

vh. Dreesmann-museum

vervolg Dreesmann-museum

vervolg Dreesmann-museum

slot: De droom van Willem Dreesmann, de ondergang van het Dreesmann-museum en de slag om de zoutvaten.

In 2018 telt Nederland warenhuizen van Hudson’s Bay in 13 voormalige V&D panden in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle

Wilhelmus Hermannus VROOM. door H.P.h.Hondelink, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, del 5. 2001, p. 531-533.

W.H.Vroom

vervolg W.H.Vroom

vervolg W.H.Vroom

vervolg W.H.Vroom

slot W.H.Vroom

Anton Caspar Rudolph DREESMANN; door H.Ph.Hondelink, in: Biografisch woordenboek van Nederland, deel 5, 2001, p.108–110

A.C.R.Dreesmann