Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

In 1928 werd op het adres Borneostraat 23 de Eerste Heemsteedsche Grammofoonhandel opgericht, vanaf 1931 was hier lange tijd een kruideniers- en grutterswinkel gevestigd en na diverse verbouwingen o.a. foor Gerard Dulk is het pand nu als woonhuis in gebruik (uit: Winkels Indische buurt Heemstede; door Harry Opheikens, 2017)

10 familieleden Brouwer opgegroeid aan de  Eikenlaan 1  op 23 juli 2011 terug in Heemstede.

HERINNERINGEN VAN OUD-HEEMSTEDENAREN AAN HUN GEBOORTEGROND, zowel van mensen die naar elders in het land verhuisden of emigreerden als mensen die hier van de geboorte tot het verscheiden woonachtig waren. is een afzonderlijk librariana-blog  verschenen, zoals o.a. van de families/firma’s Oosterhoorn, Milatz, Zwarter, Arie Kramer, Jan Wiegman, Ben van Tongeren, H.J.Verkouw, Sem Hartz, dr.Edward Brongersma, Ted van Turnhout, Willem Snitker, professor Albert de Roos, ir.B.W.Colenbrander, P.J.C.Kapsenberg, Cees Sprangers, Lies Visser, Frans Muriloff en Phyllis Lane, Antoon Molkenboer, kunstschilder  A.L.Koster, Ben Gaasterland, Sjoukje van der Pas, Hans Reeringh, echtpaar Cohen-Koster en zonen Job en Floris, Emile Erens, Frans Muriloff, Apie en Sonja Prins, Sjoukje van der Pas, Siben Baar, Coby Riemersma, Miep van Luin, mr. Johannes (Han) Hollander, Herman Hofhuizen, Michel van der Plas, Auke A.Tadema en Bob Tadema Sporry, Herman(nus) van Tongeren (uitvinder en verzetsman/oorlogsslachtoffer), Jan Arnold Bomans, Mia Snelder, Wally Bomans  (zuster Borromée). Kees Fens, A.S.Talma,  Sake Helder (bibliothecaris Haarlemmermeer), Margreet Wijnstroom (CV/IFLA), J.C.Ketner (edelsmid/bibliothecaris PABO Haarlem), Aleid Slingerland, Kees Verkade.

achterweg

Jan Fabius, 1875, de Achterweg met zicht op de pastorie en Oude Kerk

Inhoudsopgave: 1. Mw. Corry (Anneveld-) Molenaar, 2. (Broeder) Piet Hulsebosch, 3.mw. P.G.van der Mey-Kramer, 4. Oud-Indischgasten in Heemstede: Jan Müllemeister en huize ‘Djokjakarta’ (Kerklaan Heemstede)  5. Henk Bank + 6. P.J.van Staveren + Theo van Staveren  + Hans Bank  + Otto Bank + Han Bank,  7. Kapper Rikkers aan de Cloosterweg  + aanvulling; barbier W.J.Spanjaard en kruidenierswinkel Schulz; 8/9 de broers Joop en Chiel Martin, 9a. Drie plaatselijke komieken: Co Bos, Jan Toledo en Jan Westerhoven + ‘prof’.  Antonini;  Vervolg gebroeders Martin Indische Buurt / 9b. 100 jaar Van Schagen van 1890; 9c. slagerij Van Sluisdam;

Het oude zorgcentrum HEEMHAVEN aan de Von Brücken Focklaan, naar een ontwerp van architect J.P.Kloos in 1968 geopend en omstreeks 1993in verband met nieuwbouw gesloopt

Kloos

In memoriam architect J.P.Kloos (1905-2001) die in de wijk Tuinwijk (Haarlem-Zuid) woonde (JanKuys, in Haarlems Dagblad, 10 augustus  2001) 

10. Jan van Looy, 11. Co Boot (1904-2000), Een wandeling over de Kerklaan opgetekend door mw. Wil de Groot-Boot, de KERKLAAN ; tevens boekuitgave van Kees de Raadt uit 1996 en een nieuw pand uit 1950: Kerklaan 115, nadat 15-11-1944 het huis “Mariahof’ als gevolg van een ontploffing verloren ging;   12. Herinneringen aan dominee Luit Wolthuis, 13. P. Turkenburg: vroeger in de Indische buurt; 13a Audretsch/fruitwekerij Insulinde ;14, J.A.F.Zorn,  uitgever bij Abrams; 15. Peter Hoetjer, gezagvoerder van motorschip Tjitjalenka; 15. Jan P.Strijbos; 16. An Hendriks-Kramer (Sint Antoniusschool), Kerklaan en het bollenland van Nelis; 17. De Nicolaas Beetsschool in 1931; 18 .Rie van Houten (1907-1990); 19. In memoriam ir.B.W.M.Colenbrander;  20. Een Gordel van Smaragd in Heemstede (Indische Buurt), uit: Haarlems Dagblad van 11-8-2017: 21 foto’s van de Christelijke Kleuterschool aan de Lieven de Keylaan (juffrouw Van Gelder) ; 22: Antoniusschool Heemstede; 23. Herinneringen van Mies Bouwman aan haar jeugd, familie, Bomans en verblijf op Berkenrode in Heemstede; 24. Het zilveren jubileum van fanfarecorps Excelsior; 25. De Heemsteedse jeugdjaren van Bertus Compier; 26. In 1994 een record aantal Heemstedenaren in de Tweede Kamer; 27 Herinneringen van Monse Weijers (*1942) aan badmeester P.J. van Esch van de zwemvijvers Heemstede; 28 An M.Hendriks-Kramer over het bloembollenland van Nelis; 29. Een halve eeuw “huishouderen” achter de toonbank. Artikel door Hetty Höcker over mevrouw Nel en haar man Simon Hageman, in haar “winkel van sinkel” Binnenweg 184 Heemstede, gepubliceerd in de Heemsteedse Koerier van 8 augustus 1994. 30. hoveniersfamilie F.H.van den Berg en Jan van den Berg; 30a  Rob van den Berg en de  Molenwerfslaan; 31, Bij de dood van Mia Robé [ps. van Maria Johanna Boer-Slieker]; 32 Wim Bak (1937-2009) Bakluchten brachten WIM BAK in het reine met zichzelf’. 33. VAN FLORICULTURA NAAR TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU NIEUWENHUIZEN, CRUQUIUSWEG 9  Heemstede; 33 Circus Gleich en andere circussen(Strassburger, Althoff etc.)  in Heemstede; 34. Heemstede een aardig dorp (Panorama, 1920); 35. Heemsteedse vrouwenmuts (hoofdkapje); 36. Spraakmakende talkshow ‘De Spiegel’ in het Oude Posthuis eind jaren 80 begin 90; 37. Oproep door F.C.Rouwit – stereokaart van op de weg van Haarlem naar Heemstede; 38. H.R. van Heekeren (1902-1974), eminent archeoloog (prehistoricus) in Indonesië, en zonder academische opleiding driemaal een eredoctoraat toegekend; 39. R.K.(Agnes) Kinderkoor en Christelijke zangvereniging Ex Animo: 40 Schrijven van Godfried Bomans aan Zwarter, delicatessenzaak en wijnhandel in de Raadhuisstraat Heemstede; 41. Familie Van den Toorn uit Charlois (Rotterdam) in Heemstede (eind 19de – begin 20ste eeuw); 42. Jos Schurgers (motorcoureur en ontwerper); 43. Duivensportvereniging De gevleugelde vrienden / deVredesduif in Heemstede.

Kaartje van Heemstede door W.Kloeke uit gids van Craandijk verschenen in1906

 

Beets3

Wilhelminaplein met de Oude Kerk en zicht op de Voorwegschool (rechts), het Wapen van Heemstede en het witte pand: museum Van Schagen aan de Achterweg (foto J.P.Teengs, 2017)

1.Het heimwee van Corry Molenaar

“Ik vond het verschrikkelijk uit Heemstede weg te moeten en ik heb die avond (1897) lang liggen snikken van verdriet en machteloosheid. M’n enige troost was dat ik later misschien nog in Heemstede terug zou komen, maar hoe lang duurde dat nog?” Aldus Apie Prins, de laatste der bohémiens genoemd, die bijna de gehele wereld rondzwierf. In zijn postuum verschenen autobiografie “Ik ga m’n eige baan’ zou hij meer dan 100 pagina’s herinneringen aan zijn geboorteplaats wijden. Wèl terug kwamen o.a. Leo Tepe, als schrijver in Duitsland bekend onder pseudoniem Leo van Heemstede en ir. B.W.Colenbrander, zoon van dr. M.Colenbrander na een verblijf in toenmalig Nederlands-Oost Indië. Heemstedenaar zijn geeft een bepaalde band en dat gold in het verleden zelfs in zekere zin voor de opgezetenen, zo fraai beschreven door jonkheer F.J.E.van Lennep. In 1990 ontving ik een schrijven van mevrouw C.Anneveld-Molenaar uit Olst in Overijssel, die schreef heimwee naar Heemstede te hebben. Aan de hand van bijgaande foto, voorstellend de derde klas van de Voorwegschool, laat ik haar zelf aam het woord: ‘Ik heb dierbare herinneringen aan de zwemvijvers. Voor mijn gezondheid moest ik iedere dag dat het zwembad open was daar naar toe. Ik zat op de Voorweg op school en het was in die tijd (omstreeks 1925) geen gewoonte dat m’n klasgenoten ook naar het zwembad gingen. Uit verveling ging ik dan maar meedoen met wat de badmevrouw (toen zo geheten) aan haar leerlingen vertelde. Op een gegeven ogenblik moest ik maar eens aan de lijn mijn kunsten vertonen en mocht toen zonder echt les te hebben gehad mee afzwemmen. Dat was tegelijk met een paar mensen van Meer en Bosch. Die liepen uit veiligheidsoverwegingen in een soort Singh Singh pak, zo’n breed dwarsgestreept soort pyama. Daarna heb ik met gekleed zwemmen gelijk afgezwommen. Van de school op de Voorweg herinner ik me vooral de klompenbakken met daarboven de dikke knop-kapstokjes.

De derde klas van de Voorwegschool onder leiding van juffrouw Boudewijn met uiterst rechts CORRY MOLENAAR.

De derde klas van de Voorwegschool onder leiding van juffrouw Boudewijn met uiterst rechts CORRY MOLENAAR.

Op de foto ben ik dat uiterst rechtse kind met die mooie, door mijn moeder gebreide witte jurk, sokjes en hoge schoenen! De schooljuffrouw heettte juffrouw Boudewijn. Jammer genoeg heb ik destijds geen namen van klasgenoten opgeschreven. Ik herinner me nog Aagje Eveleens, Kees Moolenaar en Corrie Stefels, een dochter van aannemer/makelaar H.Stefels, die aan de Molenlaan bij de ingang van Groenendaal woonde. Verder staat me bij dat er bij de uitgang van de school wel eens iemand met een zingende zaag een voorstelling gaf en ook eens iemand met een dansende beer! Na de derde klas werd ik automatisch overgeplaatst op de gloednieuwe Bronsteeschool (1927) met mijnheer Overmeer als onderwijzer . Grappig, dat de oude Voorweg- nu nog gewoon openbare school is en de nieuwe Bronsteeschool niet meer. Ik woonde Cloosterlaan 9 met een achtertuin van wel dertig meter. Er was eerst een flink terras met grote schuur en het trappetje afkwam de enorme tuin nog. Ons huis had een grote punterker. Er stonden vier huizen. Op nummer 5 woonde P.van Teutem, een gepensioneerd officier van de Marine. Op nummer 9 een Duitse weduwe, mevrouw E.A.Schmid-Kieserwetter met drie kinderen, o.a. Liselotte die op het conservatorium zat en schitterend piano speelde en op nummer 11 J.H.Greutemeijer. Ik heb gezien dat de gevels van die vier huizen zijn veranderd. Op de hoek van de Cloosterlaan en de Binnenweg woonde de bijzonder aardige familie Quarles van Ufford in de afgebroken villa ’t Nieuw Klooster. Ons stukje land was half bestaat en we keken op en meidoornhaag de en bloembollenveld van Ruijsenaars begrensde. Voorbij ons huis aan dezelfde kant van de straat stonden vier garages (ofschoon niemand hier een auto had!) Eén daarvan was een soort opslagplaats van de “bollenmijnheer” . Soms mocht ik helpen en tot wanhoop van m’n moeder kreeg ik dan hele bossen tulpen mee, tegen m’n altijd witte jurkjes gedrukt. Verder liep de laan naar de weilanden lang een dubbele meidoornlaan, daar speelde ik met en tussen de koeien. Je kon zo naar het Seminarie en over de Kwakel naar school, maar dat mocht natuurlijk niet. Veel te gevaarlijk. Kaart onze zoon nu op de Mozartkade recht tegenover dat bruggetje wonen! We moesten lopen over de Binnenweg en als we een tram hoorden aankomen gauw tegen de muur gaan staan. Op Koninginnedag altijd spelletjes, ’s middags bloemencorso en ’s avonds kermis en vuurwerk. Mijn grootouders woonden in Bronsteeweg 46. Ik weet nog dat daarachter de Dreef doorgetrokken werd. Het huis was bruin geschilderd en boven deur stond in prachtige letters de naam “Cornelia” . Ik zou wel eens willen weten, hoe het daar nu binnen is. Het was zo’n vreemd huis. Grote voorkamer, tussenkamers, serre. Een uitgebouwde keuken, dus ijskoud waar je in kwam via een enorme lange gang langs al die kamers. In de keuken was een pomp voor water. Boven was aan de voorkant die grote kamer met balkon aan de voorkant. Aan de achterzijde drie in hoekvorm piepkleine kamertjes, waar je maar door één naar binnen kon. Wat zouden de huidige bewoners daarvan gemaakt hebben. Ik heb gezien dat aan de overkant van ’t huis “Sunette” geheten, óók met die naam nog bestaat. Daar woonden toen meisjes bij wie m’n zus en ik op school zaten: Suze en Netty Koppelman, dochter van een commissionair in effecten’. Al met al heb ik fijne herinneringen aan mijn tijd in Heemstede. Wat had ik een verdriet toen we in 1929 naar Amsterdam verhuisden. En wat was ik gelukkig toen m’n jongste zoon trouwde in het raadhuis waar ik als kind al zo gek op was.’ Aldus mevrouw C.Anneveld-Molenaar die nog liet weten dat haar buurvrouw in Olst ook op de Bronsteeschool heeft gezeten. Soms in de wereld klein en Heemstede groot.’

Foto van de zesde klas Dreefschool, najaar 1929, in de achtertuin van de villa Djokjakarta aan de Kerklaan als tijdelijk huisvesting van de school. Bovenste rij van links naar rechts: G.S.Hackenberg, Lizzie Sara Maij (de latere schrijfster), onbekend, Coba Zieren, CORRY MOLENAAR, onbekend, onbekend, meester D.Kikkert, Carla v.d.Sluis, Corry Stefels, onbekend, Sjaantje Kolk, onbekend, Jope Eggers, Catotje Verburg. Middelste rij: Henk den Belder, Jaap Fontein, Piet van Veen, Jaap v.d.Laag, Evert Slijper, Jan Hellings, Han Bakker, Wim van Breda, Simon Hellings, Tonny Dallemgne. Voorste rij: George Simons, Jan Uvenhoven, Rob Tonus, v.d.Pols, Jilles Schelling, Louis Hartz, Wim Verspoor, Georg Leih en Henk Leloux.

Foto van de zesde klas Dreefschool, najaar 1929, in de achtertuin van de villa Djokjakarta aan de Kerklaan als tijdelijk huisvesting van de school. Bovenste rij van links naar rechts: G.S.Hackenberg, Lizzie Sara Maij (de latere schrijfster), onbekend, Coba Zieren, CORRY MOLENAAR, onbekend, onbekend, meester D.Kikkert, Carla v.d.Sluis, Corry Stefels, onbekend, Sjaantje Kolk, onbekend, Jope Eggers, Catotje Verburg. Middelste rij: Henk den Belder, Jaap Fontein, Piet van Veen, Jaap v.d.Laag, Evert Slijper, Jan Hellings, Han Bakker, Wim van Breda, Simon Hellings, Tonny Dallemgne. Voorste rij: George Simons, Jan Uvenhoven, Rob Tonus, v.d.Pols, Jilles Schelling, Louis Hartz, Wim Verspoor, Georg Leih en Henk Leloux.

2. Herinneringen van Broeder Piet Hulsebosch vanuit Panama aan de Aloysiusschool en de Borneostraat

De uitgave van fotoboek ‘Oud Heemstede in Beeld’ in 1991 leidde tot reacties van Heemstedearen die intussen ver van hun geboortegrond gevestigd zijn, in i.a. Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Nieuw Zeeland. Zo bracht 22 september 1992 jonkheer P.Quarles van Ufford, woonachtig in Engeland, een bezoek aan de bibliotheek. Hij woonde tot 1934 in de grote witte villa ’t Nieuw Clooster aan de Binnenweg, op de plaats waar de winkelgalerij is gebouwd. Na bijna zestig jaar heeft de eens zo landelijke Binnenweg en omgeving – de Heemsteedse Dreef moest nog aangelegd worden – een metamorfose ondergaan. Uit Laguna Beach in Californië reageerde J.Korringa, zoon van de destijds bekende architect van o.a. de Bosch en Hovenschool en Bronsteeschool die in de jaren vijftig vanwege een benoeming tot hoogleraar naar de Verenigde Staten emigreerde. Hij herinnerde zich uit zijn jeugd dat de IJzeren Brug een scherpe scheiding vormde tussen Noord en Zuid. ‘Als kinderen speelden we graag in Groenendaal, maar we durfden enkel maar terug naar Heemstede als we met een groep waren. Alleen of met z’n tweeën gingen we liever over het land van Eldering, ondanks de koeien en stieren.

Broeder Piet Hulsebosch in Panama (foto uit 2012 na terugkeer voor paspoortverlening uit Costa Rica)

Broeder Piet Hulsebosch in Panama (foto uit 2012 na terugkeer voor paspoortverlening uit Costa Rica)

Bijgaande foto toont de hoogste klas van de St.Aloysiusschool aan de Molenwerfslaan onder leiding van broeder Willibrordus Ottenhof. Op de voorste rij tweede van rechts is Piet Hulsebosch afgebeeld. Vooraan, helemaal links, Chiel Martin, later woonachtig in de Haemstedelaan. De heer Hulsebosch berichtte vanuit Panama: ‘De jongens van de klas ken ik allemaal, maar waar ze allemaal uithangen is voor mij een vraagteken. Met Friedus Snoeks ben ik nog een tijdje leider van een jeugdelftal geweest bij H.B.C. Ben Rikkers, de latere kapper, die naast mij in de las zat, knipt nog wel wat particulier. Jacob Olijershoek is geëmigreerd en ben ik uit het oog verloren. Daarentegen zien Piet zie ik Piet en Wim Stijnman, Jaap Roest, Piet Pieren, Jan Horeman en Kees Vester nog wel eens.’

6e/7e klas van de St. Aloysiusschool aan de Molenwerfslaan onder leiding van hoofdbroeder Willibrordus. Met helemaal vooraan , tweede van links Piet Hulsebosch en naast hem Ben Rikkers, de latere kapper aan de Cloosterweg

In een schrijven van 16 augustus 1992 uit Santiago de Santa Cruz in de Midden-Amerikaanse republiek Panama liet Piet Hulsebosch verder weten: ‘U kunt u misschien wel voorstellen hoe groot de verrassing is geweest mezelf weer terug te zien op een oude foto. Wat een stroom van herinneringen trokken aan m’n geest voorbij. Sinds 1957 ben ik uit Holland weg – eerst naar Curaçao ongeveer 3 maanden, toen nar de Dominicaanse Republiek (circa 4 jaar), daarna een jaar Panama, vervolgens weer de Dom. Republiek en nu weer sinds 1968 Panama als Kruisvaarder van Sint Jan (1). Er gaan nu zowat 15 jaar overheen dat ik niet meer in Nederland ben geweest, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik Holland en Heemstede ben vergeten. Zo gauw ik maar even een kaart onder ogen krijg zit ik meteen weer met mijn gedachten in het oude vaderland. Zo zult u begrijpen hoe m’n reactie was toen uw fotoalbum onder mijn ogen kwam. Eén van mijn medebroeders hier in Panama was in juli op vakantie en bezocht m’n zus Riet die in Wognum woont. Hoe zij aan dit exemplaar kwam weet ik niet, maar zij gaf met mee aan mijn “companeiro” , die één dezer dagen terugkeerde. Mijn familie woont al zo’n zestig jaar in de Borneostraat op nummer 33. Wij zijn 11 kinderen, van wie ik de oudste ben. Een broer en een zus hebben ons os ouderlijk huis bewaard tot heden toe. Zelf ben ik geboren terwijl onze ouders nog in een houten huisje woonden aan het Spaarne op ongeveer 100 meter afstand van de Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne – net in de bocht die de Breitnerweg naar het Spaarne toe maakt. Heel curieus woonden wij daar als straatarme mensen tussen merendeels welgestelden. Mijn vader Theodorus werkte als zelfstandig tuinder en zijn tuin was gelegen op het punt waar in het verlengde van het Heemsteeds Kanaal de nieuwe brug aan de andere kant de wal raakt. Het was een strook grond van omstreeks 1 hectare, geflankeerd door het zogeheten Jaagpad – daar heb ik 14 jaar lang gewerkt dag in dag uit in de stilte van de vredige natuur. Dat stuk grond werd de “baggerhoek” genoemd, omdat in het begin van de vorige eeuw het Spaarne werd uitgediept en de bagger daar werd opgespoten door een Schiedamse ondernemer Volker. Dit alles komt me weer levendig voor de geest.’ Mevrouw Bep Hulsebosch, die met een broer in het ouderlijk huis aan de Borneostraat woont, stopt dit jaar [1995] na een arbeidzaam leven van een halve eeuw, waarvan 38 jaar met een modevakschool. Honderden Heemsteedse vrouwen heeft ze de naaikunst bijgebracht. In het brede gedeelte van de Borneostraat heeft de gemeente een zitbank geplaatst om een boom heen, die de ‘Borneostraters’ op 11 juli 1989 zonder officiële plichtplegingen in gebruik hebben genomen. Jaarlijks wordt in de zomer een straatfeest georganiseerd. De laatste jaren heeft verjonging plaatsgehad met import van buiten Heemstede. De goede sfeer van vroeger is gebleven, maar het is niet zo dat iedereen elkaar kent. Afkomstig uit de Borneostraat is Esther Oosterbeek, die bekendheid kreeg als één van de ‘Dolly Dots’ en ook de vroegere stervoetballer Johan Neeskens heeft hier enige tijd gewoond.

Het gezin Hulsebosch in 1957 Boven van links naar rechts: Henk, 'padre' Piet, Frans en Ton; midden: Paula, Jan, Loek, Riet, Bep en Jo; vooraan: moeder Hulsebosch-d'Haene, vader en Thea.

Het gezin Hulsebosch in 1957 Boven van links naar rechts: Henk, ‘padre’ Piet, Frans en Ton; midden: Paula, Jan, Loek, Riet, Bep en Jo; vooraan: moeder Hulsebosch-d’Haene, vader en Thea.

In 1957 is bij het afscheid van Broeder Piet Hulsebosch naar Curaçao de laatste foto genomen met het hele gezin. Op de foto zien we op de achterste rij van links naar rechts: Henk, Piet, Frans en Ton; midden; Paula, Jan, Loek, Riet, Bep en Jo; vooraan: moeder Hulsebosch-d’Haene, vader en Thea. In 1995 waren alle kinderen nog in leven en twee nog in Heemstede woonachtig. ‘Padre’ Piet in Panama, Thea in San Francisco en de overigen verspreid over het land. Ondanks de geografische afstanden was de onderlinge band gebleven.

brief van Piet Hulsebosch uit Atalaya, Panama, 16 augustus 1992

 

vervolg schrijven van Piet Hulsebosch

(1)De Kruisvaarders van Sint-Jan zijn een seculiere instelling, een gemeenschap van leken, in 1922 opgericht door Jac. van Ginniken, dat hij in 1919 de Vrouwen van Bethanië had gesticht. De gemeenschap lijkt sterk op een broedercongregatie maar men legt geen kloosterbeloften af. Men legde zich in het verleden vooral toe op volwassenenapostolaat en de opvang van daklozen en is na de Tweede Wereldoorlog ook buiten ons land actief. Het hoofdkwartier was aanvankelijk gevestigd in Wassenaar, rond 1960 verhuisde men naar Vogelenzang en in 1986 naar Hageveld in Heemstede. De zich pater noemende Piet Hulsebosch was in 2012 als 86-jarige de laatste in leven zijnde Hollandse Kruisvaarder in Panama en moest voor het vernieuwen van zijn paspoort naar Costa Rica. Samen met pater Roberto hebben zijn in augustus 2012 een trip gemaakt die drie dagen duurde, eerst met de auto en vanuit de plaats David met een klein vliegtuigje naar San José, de hoofdstad van Costa Rica. Na het paspoort te hebben opgehaald zijn de twee teruggereisd naar Panama. In het verleden kon men nog in Panama-City voor een verlenging van het paspoort terecht. Op de site van Stichting Solidariteit Panama laat Piet Hulsebosch weten dat hij pas in 2017 wanneer hij 91 is weer voor het paspoort naar Costa Rica moet.

Pater Piet Hulsebosch is de enig nog in leven zijnde en inmiddels 92-jarige Kruisvaarder van Sint Jan in panama en nog actief in verschillende kerken.

Op 10 juni 2017 is in Cerro Plata officieel in gebruik genomen. De naam van de school is ‘Ecuela Agropedagogica Padre Pedro Hulsebosch.

 

Een studiebeurs in plaats van bloemen op het graf. Zoon overleden Heemsteedse installateur reist af naar Panama (Hein Flach, Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

 

Vervolg overlijden Erwin Nieuwenhuizen en bezoek zoon aan missionaris Pieter Hulsebosch aan Panama (Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

3. De jaren rond 1920-1936 aan de Blekersvaart door mw. P.G.van der Mey-Kramer

blekersvaartweg

De Blekersvaartweg in Heemstede waar mw. Van der Mey-Kramer als kind woonde

In 1985 stelde mevrouw P.G.van der Mey-Kramer haar herinneringen aan Heemstede op papier. Zij schreef: ‘ik ben op de Blekersvaartweg geboren en wel op nummer 25, zo ongeveer waar Coby Riemersma heeft gewoond. Wij woonden naast Mietje en Mijntje, twee melkvrouwen. Zelf hadden we een groot erf, vroeger zeiden we de werft. Daar stond nog een huisje en daar woonden buurvrouw Leentje en buurman Thijsje, twee gezellige nette mensen. Wij hadden daar een gezamenlijke plee en een waterpomp met heerlijk fris water. Nadat de twee oudjes overleden waren kwam hier Toosje Put wonen, die was precies, die was precies contra, nogal vies en vuil met haar 13 katten. Het was goed wonen dichtbij de brug met opschrift “Nieuwe Tijden, Nieuwe Dingen”. Vlak voor ons huis stond een gaslantaarn die ’s avonds werd aangestoken. Mijn ouders hebben daar 47 jaar gewoond met tien kinderen. Zij vonden het erg dat ze naar een andere woning moesten uitzien en ik geloof dat dankzij de bemiddeling van de familie Peeperkorn wij een huis kregen in de Vijfherenstraat nabij het Res Novaplein. Ondanks de armoede waren onze kinderjaren gelukkig. Alle dagen gingen wij via de Blekersvaartweg naar de Kerklaan waar de Antoniusschool stond. Wat was het een prachtige laan met al die dikke beukenbomen en menig plasje heb ik daarachter gepleegd, omdat je op school bijna nooit mocht. Ook de Koediefslaan was fraai aangelegd. Daar gingen wij, evenals op de Kerklaan, beukennootjes rapen. Ik heb in de wasserijen gewerkt van de families Rhee en Van Houten. Het oude huis van Visser, Adriaen Pauw, ben ik altijd voorbij gegaan als ik naar school ging. Daar zat meestal een blekersknecht, van wie ik dan een hand kreeg, welke helemaal doorweekt as van het sop. Mijn vader vertelde me dat vroeger de wasknechten op zondag in het washok zaten om te wachten of er soms een boodschap kwam van de baas. Zij kregen dan een borrel. Leve de liefdadigheid uit die tijd! In maart van de strenge winter 1928/1929 heb ik nog jongens zien schaatsen in de Blekersvaart, wat anders nooit kon vanwege de afwatering van de wasserijen. Op de Blekersvaart stond bij elke wasserij een vuilnisbak waar de asladen werden geleegd. Daar zaten soms nog goede kolen in die wij dan meenamen om in de kachel te stoken. De “dames” die bij de nortonpomp in de Raadhuisstraat woonden waren nochtans veel gehaaider en gingen met zakken vol op hun rug naar huis. Omdat ik in 1936 uit Heemstede verhuisd ben zijn voor mij thans veel straten of lanen onbekend. In de grote vakantie gingen we elke dag naar het wandelbos Groenendaal en nam boterhammen mee. We kregen dan 15 cent met z’n drieën om te snoepen. Heerlijk was dat, maar dat was alleen op zondag. Wat is de aanbouw van het raadhuis in Heemstede lelijk geworden, maar misschien kon dat niet anders. Ook de Van Merlenlaan was heerlijk om te wandelen. Meestal liepen we van en naar Groenendaal via het vaartkantje achter de boerderij van Van der Weiden. Ook gingen we zomers lopend naar Zandvoort. Een enkele keer als een tante meeging liepen we eerst naar Aerdenhout en stapten daar op de tram. Het oude rijmpje: ‘Van der Horst had een worst etc. hebben we vaak opgezegd en daar maakten we dan van alles bij’  Meest bekend als: ‘Jan van der Horst die had een worst, Van der Eijken kwam kijken, Van Houten zou hem zouten en Koekeneele zou hem stelen’. 

Koekeneel

Mw. Neeltje Roos-Munnik woonde in een van de kleine huisjes aan de Kerklaan bij de Zandvaart, later als weduwe  nog verhuisd naar de Binnenwegen had als bijnaam Koelerneel. Zij handelde met een wagentje in drop, snoep, garen en band  en ook koekjes vandaar de bijnaam ‘Koekeneel’ 

Haemstedeplein

==================================================

4. Oud-Indischgasten in Heemstede: Müllemeister en de villa Djokjakarta

Huize 'Jjojakarta', in 1997 gebouwd voor notaris Smit onder architectuur van Johannes Wolbers

Huize ‘Djokjakarta’, in 1887 gebouwd voor notaris W.H. Smit onder architectuur van Johannes Wolbers.

mul13

       Toelichting bij foto van villa Djokjakarta. Uit: HeerlijkHeden, nummer 153, 2012, pagina  33.

mul14

Eerste steen  van het pand in 1887 gelegd door N.E.J.Smit, thans in collectie HVHB 

De gunstige ligging, lage gemeentelijke belastingen en door exploitanten geïnitieerde bouw van villa’s en herenhuizen maakte Heemstede interessant als vestigingsplaats voor welgestelden van elders. Naar Heemstede verhuisden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw opmerkelijk veel renteniers, commissionairs in effecten (gepensioneerde) zeevarenden en officieren, evenals naar het vaderland terugkerende Nederlanders uit Oost-Indië. De heer Ruijssenaars vestigde zich omstreeks 1995 vanuit Indië als bloembollenkweker op “Bloemoord” aan de Binnenweg. A.P.Audretsch, directeur van een tuinbouwbedrijf en gemeenteraadslid was ook uit Insulinde afkomstig en woonde op het adres Laan van Insulinde 25. H.J.Smit, broer van notaris Smit, was een gepensioneerd tabaksadministrateur uit Deli en bouwde het huis “Kinheim” op het adres Jacob van Lennepweg 2. Zijn woning had wel een kleine open galerij, maar had geen hoge kamers. Toch was er iets dat aan Indië herinnerde. Naast het huis stond een broeikas en daar werden met succes mogelijk als eerste orchideeën gekweekt, volgens ir. B.W.Colenbrander, zelf ook Indiëganger. In de vroegere oranjerieën van de buitenplaatsen was men ingesteld op orchideeën. De heer Ludwig, planter in Deli, vestigde zich in een eenvoudig huis in de Spaarnzichtlaan. In 1887 heeft notaris mr.H.J.Smit de kapitale villa ‘Djokjakarta’ aan de Kerklaan laten bouwen onder architectuur van Johannes Wolbers, waar J.Müllemeister na zijn pensionering terug uit Ned.Oost-Indië zich met zijn gezin zou vestigen. Ir. Ben Colenbrander (1902-1993) die gedurende 45 jaar een managementfunctie vervulde bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegen kwam na pensionering in de Jan Steenlaan te Heemstede wonen. Voor de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek publiceerde hij de boekuitgave ‘Verkeer in en om Heemstede en Bennebroek.  

Gerhard Nicolaas (Gerrit) Aberson (1861-1939) was hoofdadministrateur van de Medan Tabak Maatschappij. In 1901 teruggekeerd in patria kocht hij het jaar daarop landgoed ’t Groot Clooster (tegenwoordig Hageveld) voor een bedrag van 148.630 gulden. Op bovenstaand foto uit 190 zien we hem met familieen twee dienstmeijes  in de tuin aan de oostzijde van villa ’t Clooster zitten.

Teneinde zogeheten Indiëgasten te trekken liet makelaar Cornelis L.Kwak elke maand bij honderdtallen zijn prestigieus uitgegeven woningenbrochure “Bloem- en Duinland” naar Indië sturen en aan boord leggen van de passagiersschepen der Maatschappij Nederland en van de Rotterdamse Lloyd ten behoeve van “het koopkrachtige publiek van Nederland”. In de editie van november 1930 noteerde hij: “Voor Oud-Indischgasten zijn Heemstede of een der omliggende plaatsen met de royaal opgezette villa’s, halve villa’s of landhuisjes ideale woonplaatsen. Immers de namen op enige Heemsteedsche woningen als: Villa Bandoeng, Soeka hati, Soekaboemi, Senang hati, de Tjitjak, di Tanggag en de Tandjong wijzen erop, dat zij gevonden hebben wat zij zochten. ’In de uitgave: “Waar zal ik wonen?” van de N.V. Bouwterreinen Leeuw en Hooft en Bronstee te Heemstede (1920), evenals in het “Woningnoodnummer” van de “Hollandsche Revue” verscheen de volgende (fictieve) brief van Huib van Vessem aan zijn vriend Henk Verlaat: “Padang, mei 1920. Mijn tijd in Oostelijk Nederland zit er bijna op. Begin juli hoop ik te repatriëren, om de rest van mijn leven in het moederland te slijten. Ik heb nu bijna 30 jaar onafgebroken hier vertoefd en hoewel ik me in Indië best thuis gevoel, verlang ik weer naar het oude, gezellige Holland. Mijn enige zorg is nu: hoe kom ik aan een geschikt Home. Voor een huurwoning – gesteld al dat ik die kan krijgen – huiver ik, dus er zal niets anders op zitten dan een eigen huisje. De kwestie is maar: waar vind ik dat voor niet te veel geld. In dezen heb ik mijn hoop op jou gevestigd. Jij kent ons land, beschikt over relaties en vrijen tijd; help mij dus en verschaf mij een onderdak. Eén tip wil ik je geven, wanneer je die tenminste nodig hebt.” Reeds verschillende malen las ik in “de Hollandsche Revue”, het blad dat hier in onzen vrijen tijd zoo menigmaal den band met het vaderland vormt, een pakkende annonce: “Goedkoop en mooi wonen te Heemstede.” Van datgene wat me nog is bijgebleven van mijn aardrijkskundige kennis over Nederland, herinner ik me nog, dat Heemstede een, een vooruitgaand dorp is bij Haarlem, gelegen in een bosrijke streek en in het centrum des lands. Het lijkt me dientengevolge juist iets voor mij en mijn gezin, vooral ook omdat mijn vrouw gezonde buitenlucht nodig heeft, mijn kinderen behoefte hebben aan goed onderwijs en ik niet gaarne ver van een grote stad verwijderd ben.”

Villa Djokjakarta, gebouwd voor notaris mr.W.H.Smit in 1887 , sinds 1896 residentie van Jan Müllemeister

mullemeistereerstesteen

In 1887 legde N.E.J.Smit de eerste steen voor het imposante huis Kerklaan 111 Heemstede (tegenwoordig is deze gedenksteen in bezit van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek)

 

de grote villa Dokjakarta, Kerklaan 111 Heemstede waar J.Müllemeister van 1896 tot zijn overlijden in 1926 woonde

de grote villa Djokjakarta, Kerklaan 111 Heemstede waar J.Müllemeister van 1896 tot zijn overlijden in 1926 woonde. later eigendom van Nelis is het pnd aan de gemeente verhuurd voor schoolgebruik. Tussen 1 februari en 8 oktober 199 is het inposante huis gesloopt. 

Bovenstaande foto geeft een beeld van van de villa “Djokjakarta”, met knalrode stenen in 1887 gebouwd in opdracht van notaris mr.W.H.Smit. Ontworpen door architect Johannes Wolbers en gebouwd door aannemer Hulsebosch uit Haarlem voor ƒ 23.400,- aan de Kerklaan 111 schuin tegenover de r.k/kerk St. Bavo. Na het overlijden van de heer Smit in 1896 aangekocht door Jan Müllemeister.

Portret van Jan Müllemeister (1838-1926)

Portret van Jan Müllemeister (1838-1926)

Jan Müllemeister (*Utrecht 1838- Nice 1926) gaf het pand de naam ‘Djokjakarta’. Hij was in 1870 als bestuursambtenaar naar Ned.Oost-Indië vertrokken en na assistent-resident in Breves (Tegal) te zijn geweest klom hij op tot resident van Djokjakarta op Midden-Java (vandaar de nieuwe naamgeving) en bovendien lid van de Raad van Nederlands Indië, te vergelijken met de Raad van State . In die laatste functie drukte hij zijn stempel op de naar hem genoemde reorganisatie van 1900, waarbij Java werd verdeeld in 16 residenties tot de instelling der provincies West-, Midden-, en Oost-Java omstreeks 1927. Door tijdgenoten wordt hij als statig , tevens vriendelijk en hulpvaardig omschreven, welwillend voor Zending. Zijn naam leeft voort op een paal-monument in Djokja. Hij was lid van de Vrijmetselarij in Indië – Jan Müllemeister Jr. was de laatste van loge ‘De Vriendschap’ in Soerabaja die in 1959 de lichten doofde – en heeft enkele bestuurlijke publicaties op zijn naam staan, aanwezig in de K.B. en/of UB-Leiden, zoals – Memorie voor het ontwerp eener ordonnantie op de verhuur van gronden door inlanders aan niet-inlanders (1894); – Ontwerp-ordonnantie tot herziening der regelen omtrent de verhuring van grond door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera (1895); – Nota over de verhuring door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera in voldoening aan de opdracht, vervat in artikel 1 van het besluit van 8 october 1893, no.1, met nota van toelichtingen verdere bijbehoorende bescheiden (1895); Algemeen verslag van de uitkomsten van het onderzoek ingesteld door het lid van de Raad van Nederlandsch-Indië J.Müllemeister in voldoening aan de opdracht vervat in het Gouvernementsbesluit van 10 juli 1894 no.31. Op 26 februari 1908 is als zoon Johannes Philip Müllemeister geboren, die met zijn ouders meeverhuisde naar Heemstede. Hij studeerde af in de rechten en was rechter en o.a. vice-president van de Rechtbank. In 1978 nam hij op 70-jarihge leeftijd afscheid van de rechtbank en emigreerde met zijn echtgenote naar Australië en is aldaar in Mudgeeraba op 17 januari 1985 op 76-jarige leeftijd overleden.

Overlijdensbericht mr.J.Ph.Müllemeister

 

Publicatie door J.Pronk, gewijd aan de bestuursorganisatie-Müllemeister op Java en Madoera Leoden, 1929

 

Uitspraak van resident Müllemeister (Soerabajisch Handelsblad, 15-7-1889)

 

Adv. uit Haarlemsch Advertentieblad, 27-7-1901)

Na zijn pensionering teruggekeerd in Nederland woonde hij eerst op het adres Nieuwe Gracht 45 in Haarlem en vanaf 1896 in het pand van de in dat jaar overleden notaris mr.W.H.Smit aan de Kerklaan. Achter de villa was een klein bos. Müllemeister tracteerde iedere herfst de Heemsteedse schooljeugd met daarbij het vriendelijk verzoek om in zijn tuin geen beukennootjes te rapen. Midden in de Eerste Wereldoorlog overleed hij op 1 juli 1926 te Nice. Hij was voordien in enkele besturen, zoals van ‘Neerlandia'(Algemeen Nederlands Verbond), afd. Haarlem en Omstreeken, en lid van de comnissie van het Koloniaal Museum èn als commissaris van de Noord-Zuid-Hollandsche Bank te Haarlem nog actief. Zijn echtgenote A.Müllemeister-van Oosterzee was o.a. bestuurslid van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, afdeling Heemstede. 

In 1914 diende het bos achter de villa ‘Djojkjakarta’ als decor voor een Hollandia-film ‘De Stadivarius”of ‘Zijn viool”. Helaas is de film verloren gegaan (Kees de Raadt, Kerklaan 1646-1969, pagina 61-63)

Het was met een huis met een verdieping en een open galerij en voor ons land ongewoon hoge kamers, waar het zomers koel, maar tijdens de wintermaanden – vooral ten tijde van de kolen schaarste in 1917-1918 – ijskoud kon zijn. Zijn echtgenote Louise Müllemeister gaf vioollles.

Sultan Hamengkoe Boewono VII (1880-1939) op zijn troon in Yokjakarta

Voorstelling van Hamengo Boewono VIII (1921-1939) van Yokjakarta te paard, toen hij nog kroonprins was

Toen drie zoons van sultan Hamengkoe Boewono VIII kort na elkaar wegens vergiftiging gestorven waren, besloot de Regering de enig overgebleven kroonpretendent naar Holland te turen en hem na terugkeer als sultan te installeren. Tijdens zijn verblijf in ons land bezocht de kroonprins de familie Müllemeister in Heemstede. Kort daarop is hij teruggekeerd naar Java om zijn vader die meer dan 40 jaar geregeeerd hd, op te volgen als sultan Hamenkoe Boewono VIII. Deze was de vader van de volgende sultan Hamengkoe Boewono IX, die de HBS in Haarlem volgde en in het huis verbleef bij directeur ir. Van Mourik Broekman in het Wilhelminapark. 

Overlijdensadvertentie J.Müllemister uit het Algemeen Handelsblad van 12 april 1929

Overlijdensadvertentie J.Müllemeister uit de Haagsche Courant van 6 juli 1926

De heer Müllemeister is op 87-jarige leeftijd 1 juli 1926 gestorven tijdens zijn verblijf in de Zuidfranse stad Nice. Na het overlijden van zijn echtgenote heeft het pand Djokjakarta na een vergeefse verkoop, kort bewoond door de familie D.Crommelin,  in 1929 en 1930 als school dienst gedaan, totdat in de Dreefschool gereed kwam.

Aankondiging van verkoop van huize 'Djokjakarta', Algemeen Handelsblad 12 april 1929

Aankondiging van verkoop van huize ‘Djokjakarta’, Algemeen Handelsblad 12 april 1929

Nadien is besloten het grote huis te slopen. De gronden zijn nog enige tijd voor bloembollenteelt geschikt gemaakt, waarna woningbouw plaatsvond.

In Heemstede wonen nog altijd mensen teruggekeerd vanwege de onafhankelijkheid van Indonesië van 1949. Bijgaand een bericht uit Het Haarlems Dagblad van 15 augustus 1991

In Heemstede wonen nog altijd mensen teruggekeerd vanwege de onafhankelijkheid van Indonesië van 1949. Bijgaand een bericht uit het Haarlems Dagblad van 15 augustus 1991

====================================================

5. Heemstedenaar pur sang: Henk Bank / 6.  melkwinkel Van Staveren

Uitventen van levensmiddelen kwam vroeger veelvuldig voor. Meer dan een halve eeuw een vertrouwd figuur met paard en wagen was melkboer Piet van Staveren. Hier in de Spaarnzichtlaan, met op de fiets rechts Warmerdam jr., De zuivelzaak was gevestigd op de hoek Camplaan/Bosboom Toussaintlaan, later voortgezet door Willem van der Peet.

Uitventen van levensmiddelen kwam vroeger veelvuldig voor. Meer dan een halve eeuw een vertrouwd figuur met paard en wagen was melkboer Piet van Staveren. Hier in de Spaarnzichtlaan, met op de fiets rechts Warmerdam jr., De zuivelzaak was gevestigd op de hoek Camplaan/Bosboom Toussaintlaan, later voortgezet door Willem van der Peet.

Heemsteedser dan Henk Bank kon bijna niet. Ik interviewde hem in 1991. Hij is geboren aan de Blekersvaart en zat op de Sint Josephschool in de klas bij de gebroeders Samson, Gerard Willemse en vele andere bekende namen in Heemstede. Na de lagere school kwam hij als melkbezorger in dienst van de eertijds fameuze melkhandel van P.J.van Staveren in de Camplaan.

bankhenk

Klassefoto van de St.Josephschool in 1922 genomen achter de woning van hoofdmeester D.Pronk aan de Herenweg. Links meester pronk en helemaal rechts juffrouw Konst. Bovenste rij: v.l.n.r.: Bertus Samson, Piet Spek, Herman Bank, HENK BANK , onbekend, onbekend, Piet v.d.Peijl, Nico Bos, Jan Rusman, Arie van den Putten  en Jan Langeveld. Tweede rij: Nico Schouten, Nelis Sloof, Wim de Zwart, Herman Grijmans, Nico Stijnman, Arie van den Putten, Piet Voordehaak, Gerard Willemse (de latere wethouder), Piet Willemse, Giel Bakker, Piet Kinkhouwers, Gerrit de Kok. eerste rij; Frans van den Berg, Johan van der Klashorst, Kees Leuven, Vrieke van Amerongen, Piet Bos, Hein Bos, Toon Heemskerk, onbekend, Kees Langeveld. Helemaal vooraan: Jaap Sloof, Tinis Samson, Piet Jansen en Kees van Looij.

==============================================

Bank1

Henk Bank met zijn eerste bakfiets met melk in bussen en flessen bij Van Staveren. Hij werkte daar van 1928 tot 1964.

 

Vooromslag van brochure 50 jaar Van Staveren 1888-1938

Vooromslag van brochure 50 jaar Van Staveren 1888-1938

 

Bank2

Advertentie van Staveren/Kaaswaag van Wim en Coby van der Peet, Camplaan 11 Heemstede circa 1975Een bijschrift invoeren

 

P.J.van Staveren 50 jaar melkinrichting (Eerste Heemteedsche Courant, 19 mei 1938)

In 1938 verscheen bij het 50-jarig bestaan van zuivelhandel Van Staveren een brochure. Het was op 19 mei 1988 dat de grondlegger van het bedrijf, Th.G.J.van Staveren, destijds eigenaar van en kleine boerderij aan de Kleine Houtweg in Haarlem, een melkwijk begon in Heemstede, omvattende de Camplaan, het Wilhelminaplein, Binnenweg, Bronsteeweg, Koediefslaan en Kerklaan. In 1920 kon hij er toe overgaan het oude huis aan de Camplaan 21 te verbouwen en daar een winkel te openen. In 1926 is begonnen met de fabricage van eigen producten, zoals room-karnemelk, yoghurt enz. Na een aantal jaren is een eigen installatie aangelegd voor het leveren van de benodigde elektrische stroom. Verder is een ijs-installatie geplaatst, evenals een apparaat voor gespoten slagroom. De zoon J.P.van Staveren zette het bedrijf van zijn vader voort en liet diverse verbeteringen aanbrengen. De melk werd ’s morgens vroeg betrokken van een zestal boerderijen. Een centrifuge met koeler zorgde voor reiniging en afkoeling en de verwijdering van schadelijke bestanddelen. Belangrijkste zuivelproducten waren naast gepasteuriseerde melk, chocolademelk, karnemelk, bloem- en havermoutpap, vla, ijs, yoghurt, natuurboter, slagroom, koffieroom, kaas en eieren.

Bank3

1944 Henk Bank met Ari v.d. Putten op de hoek Camplaan/Heemsteedse Dreef

 

Bank4

Henk Bank (16 jaar) voor het huis van Raket in de Spaarnzichtlaan (achterzijde Binnenweg) in 1931.

bank1

H. Bank 25 jaar melkbezorger in Heemstede (Haarlem’s  Dagblad, 6 mei 1954)

In 2019 verscheen als(foto)uitgave van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en de Heemsteder de Heemsteder: ‘Winkels Wilheminaplein – Camplaan Heemstede’, samengesteld door Harry Opheikens

 

bankstaveren4

Voor het zuivelbedrijf van Van Staveren aan de Camplaan

 

staveren1

Het in 1938 hypermoderne interieur van de zuivelwinkel  van P.J.van Staveren aan de Camplaan

 

staveren2

De eigen pap- en chocoladeketel van P.J.van Staveren. Door regelmatig roeren werd alles gelijktijdig gaar.

Op 27 oktober 1981 vierde de toen 83-jarige Piet van Staveren (1), die zijn zuivelhandel een aantal jaren daarvoor had overgedaan aan Willem van der Peet, met zijn echtgenote Annie Koelemij (dochter van het toenmaals alom bekende hotel ’t Gouden Haantje aan de Zijlweg in Overveen) het gouden huwelijksfeest met o.a. reen receptie in restaurant landgoed Groenendaal. Hij vertelde journalist Arie Kramer in de Koerier van 21 oktober: ‘Piet van Staveren was twaalf jaar toen hij als knechtje zijn vader in de melkzaak ging helpen. Om vijf uur ’s morgens ging ik al met paard en wagen op weg naar de boeren in de Meer om melk te halen. Dat waren lange dagen, want overdag was je met je wagen langs de straat en ook ’s avonds moest er nog gevent worden. Maar het was toch een mooie tijd. Van hard werken word je niet ziek en ik heb er altijd evenveel plezier in gehad.’

P.J.Staveren, diens echtgenote en rechts met 3 flessen Henk Bank

P.J.Staveren, diens echtgenote en rechts met 3 flessen Henk Bank

 

Melk-inrichting J.P.van Staveren, Campaan 11 Heemstede (Winkels Wilhelminaplein-Camplaan Heemstede; door Harry Opheikens (HVHB/de Heemsteder, 2019)

(1) Op 11 mei 1938 vestigde zich familielid Jan van Staveren (geboren in Schoten) in Heemstede op het adres Binnenweg 26, 26 maart 1940 verhuizend naar Zandvoortselaan 49, 25 oktober 1946 naar hert adres Herenweg 40 en 1 februari 1951 naar Gelderlandlaan 19. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren; Johannes Maria van Staveren (18-2-1939), Adrianus Petrus (7-6-1940), Carolina Maria (28-2-1942), Elizabeth Maria (12-6-1943), Eric Antonius (21-11-1944), Johannes Christoffel (4-11-1947) en Theodorus Daniël (30-11-1948). Op 20 september 1954 is de familie uitgeschreven vanwege emigratie naar de Verenigde Staten, in eerste instantie naar een oom in Salt Lake City (de moeder was mormoons geworden). De jongste zoon Theo sloot zich op 18-jarige leeftijd aan bij de Amerikaanse marine, werd 24 februari 1967 officieel marinier en begon aan zijn opleiding. In het najaar van 1967 zat hij in Camp Pendleton, tussen Los Angeles en San Diego. Hij werd naar Vietnam uitgezonden en is op 10 april 1968 in de buurt van het dorp Tra Lo door de Vietcong doodgeschoten. Op 21 april 1968 keerde hij terug in Salt Lake City. In 1969 kreeg de statenloos gestorven Theo van Staveren – uit het bevolkingsregister van Heemstede na zijn emigratie in 1954 uitgeschreven – alsnog de Amerikaanse nationaliteit. Als 1 van de 58 duizend Amerikaanse doden uit de Vietnam-oorlog komt zijn naam voor op de namenmuur van de begraafplaats Arlington in Washington. Het levensverhaal van soldaat 2261594, geboren in Heemstede, is 30 jaar na de val van Saigon waarmee een einde kwam aan de oorlog in Vietnam, beschreven door de journalisten John Schoorl en Bert Wagendorp, in: De Volkskrant, het Vervolg, van zaterdag 30 april 2005.

theo

Theo van Staveren (1954-1968)

 

Theo van Staveren postuum staatsburger van de USA (De Volkskrant, 18 februari 1969)

========================================================

7. HENK BANK

Henk Bank hield het niet bij zuivel alleen, werkte in het Heemsteedsch Cafetaria en het restaurant van de Heemsteedse Sportparken en was dertig jaar (van 1955 tot 1985) beheerder van de Princehof op de Glip. Na 1965 was hij tevens in dienst van de gemeente als controleur van de hondenbelasting – als laatste in Heemstede met dat beroep – en promoveerde tot bevolkings-contoleur. Legendarisch zijn de verhalen als zou hij ooit door de geopende brievenbus een blaffende hond hebben geïmiteerd, in afwachting van een reactie. Of hij belde op een verdacht adres aan en vroeg een verbouwereerde mevrouw of de hond thuis was… Over zijn ervaringen langs de deuren in Heemstede zou hij een boek kunnen schrijven, maar ziet daar liever vanaf, naar eigen zeggen om moeilijkheden te voorkomen. In 1888 begon Th.van Staveren een melkwijk in het oude centrum van Heemstede. Het pand, waar zich in 1968 de “Kaaswaag” van der Peet vestigde, Camplaan 11, was aanvankelijk een boerderij en in 1920 vond een verbouwing plaats en is de winkel geopend. Als 12-jarige jongen ging Piet van Staveren zijn vader helpen in de melkzaak. . Bij zijn gouden huwelijksjubileum in 1981 zei hij hierover in de Koerier: “Om vijf uur ’s morgens op ging ik met paard en wagen op weg naar de boeren in de Meer om melk te halen. Dat waren lange dagen, want overdag was je met je wagen langs de straat en ook ’s avonds moest er nog gevent worden. Maar het was toch een mooie tijd. Van hard werken word je niet ziek en ik heb er altijd evenveel plezier in gehad.” Na zijn huwelijk mocht hij de zaak overnemen en is deze uitgebreid tot een eigen zuivelinrichting, waar pap werd gefabriceerd en ook boter, vla, yoghurt en chocolademelk waren gewilde zuivelproducten, terwijl verder de ijszaak prima draaide. Op de foto, genomen achter de zaak, zien we links de heer J.P.van Staveren, in het midden met kasboek Alie Willemse, winkel- en kantoorbediende – een dochter van politieman Willemse die in Groenendaal woonde. Rechts met een fles melk, karnemelk en chocolademelk Henk Bank, die vanaf 1928 bij Van Staveren heeft gewerkt. Soms mochten kinderen op zijn paard en wagen een eindje meerijden. De hobby’s van Bank waren vissen en biljarten en vroeger ook gokken. Hij was toen een geziene gast in het casino van Zandvoort, maar omdat die laatste liefhebberij uit de hand dreigde te lopen heeft hij zich na de nodige verliezen beperkt tot een spelletje kaarten, vooral klaverjassen. Verder was hij muzikant en entertainer op bruiloften en partijen en zijn favoriete lied “’t is moeilijk bescheiden te blijven” schalt nog voor wie het horen wil. Henk Bank heeft ongeveer twintig jaar in het muziekkorps Excelsior gespeeld. Eerst bugel, vervolgens trompet en ten slotte piston. Hij vertelt daarover: “De dirigent was Reinier van ’t Hof. Dat was een grote dikke man. Als hij de maat sloeg gingen ook z’n onderkinnen op en neer. Het was een strenge, maar toch gezellige man.

bankexcelsior1935

In 1903 is harmonie ‘Eensgezindheid’ opgericht en in 1925 ‘Excelsior’. In 1957 gingen deze muziekverenigingen een fusie aan. Bovenstaande foto van Excelsior in de jaren 50 zien we in het midden vooraan zittend links met strohoed burgemeester jhr. Van Doorn en de corpulente man met hoed rechts van hem is dirigent Reinier van ’t Hof

De vereniging was opgericht door politie- en gemeentepersoneel. Mijn vader was ook lid; ook piston. Het werd op een gegeven moment steeds moeilijker nieuwe leden te vinden en er verscheen zelfs een advertentie in de krant. Vader Bank zorgde voor enkele nieuwe muzikanten inclusief z’n bloedeigen zonen Henk en Herman. Daarmee was de vereniging gered. Hoofdagent Evert van Pel was voorzitter. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik een keer met paard en wagen aan het einde van de Laan van Rozenburg, hoek Clivialaan, stond. De politieman kwam in mijn richting en ik schrok me een hoedje. Het bleek echter de voorzitter van de fanfare. Hij zei: “Henk, hoe gaat het er mee?” Ik zeg: “Met mij gaat het goed en m’n paard ook”. Toen kwam het hoge woord er uit. Van Pel wilde uitleg waarom ik al twee keer de repetitie had gemist. Ik heb toen verteld dat ik kennis had gekregen aan een meisje en om wat extra te verdienen de avondwijk – met als verdiensten twee kwartjes per avond – er bij had genomen. De voorzitter begreep het. Ik ben nog overgestapt naar Eensgezindheid, tot de twee muziekverenigingen fuseerden. Dirigent was Flip Vlessing, die in Haarlem woonde. Zijn vader heette Sam Vlessing. Het waren goede jodenmensen, die veel muziek op papier maakten, zoals marsmuziek, ouvertures e.d. Voorzitter was de heer Ten Braake, een op en top muziekman, die desnoods thuis bijles gaf. Toen kwam helaas de oorlog 1940-1945. Onze dirigent verdween plotseling De heer Ten Braake nam toen de dirigeerstok over. Waar is Flip Vlessing gebleven….?’ [Philip Salomon Vlessing , geboren op 12 mei 1943 in Velsen is 30 april 1943 ergens in Midden-Europa omgekomen].

Artikel gewijd aan Henk Bank bij zijn afscheid als conciërge van wijkcentrum Princehof op de Glip in Heemstede uit het Haarlems Dagblad

Artikel gewijd aan Henk Bank bij zijn afscheid als beheerder van wijkcentrum Princehof op de Glip in Heemstede in het Haarlems Dagblad  van 31 oktober 1985

Henk Bank (1) nam in 1965 afscheid van De Princehof. Bij zijn afscheid ontving hij een plakboek van toneelvereniging “Nut en Genoegen”. Aan de wand van zijn woning in de Zeelandlaan hangt een aquarel van de Princehof, die onvermoede artistieke kwaliteiten doet vermoeden van de immer populaire (oud)gemeente-opzichter R.Stegeman, lange tijd ook secretaris van woningbouwvereniging Heemstede’s Belang. Als ik afscheid neemt, zegt hij: “Meneer Krol, als de mensen van Oud Heemstede-Bennebroek vragen waarom ik de excursies niet bijwoon”, zeg dan: “Henk Bank wil wel, maar zijn ene been niet”.

(1) Een broer van Henk Bank was Otto Bank, getrouwd met Käthe afkomstig uit het Oost-Duitse Cranzähl, die begin maart 1995 op het Haemstedeplein hun gouden bruiloft vierden. Buurman en kunstenaar Henk Koelemeijer had bij die gelegenheid de voorgevel fraai versierd. Na de Tweede Wereldoorlog maakte tot zijn dertigste als bovenman deel uit van het destijds fameuse acrobatennummer ‘Holborn trio’ – met veelal als slot ‘de dodensprong’- waarmee hij in circussen, casino’s  en in variëté heel Europa doorreisde. Hij maakte  ooit een handstand op een telegraafpaal.

bankechtpaar

Het bruispaar Otto Bank (71), en de Duitse Käthe bij het gouden huwelijksjubileum 3 maart 1995 

HANS BANK In Heemstede geboren was woonachtig te Zandvoort en verhuisde naar Haarlem als een echte horecaman 

hansbank

Hans Bank met glas bier in Zandvoort, 2002 (foto Persvureau De Boer)

3 juli 1993 was hij uitbater van de bekende horecazaak Het Proeflokaal in Haarlem en werd hij geïnterviewd door John Schoorl onder de kop ‘De dadendrang van Hans Bank’.

Embleem van Proeflokaal De Blauwe Druif anno 1863

Over zijn jeugd in Heemstede staat in het artikel: ‘(…) Hans is horeca, denkt horeca. Hans ademt horeca. Hoe kan het anders als je wieg in een Heemsteeds cafetaria stond? Zijn grootouders van moeders kant hadden  dat cafetaria aan aan de Binnenweg en waren uitbaters van sportkantines, zoals die van RCH. Zijn moeder hielp in de zaak, zijn vader was melkboer. Later beginnen zijn ouders het Prinsenhof in Heemstede, zo’n horecabedrijf voor bruiloften en partijen. En Hans? Hansje hielp, Hans mocht in de kantine van RCH – in die jaren nog een top voetbalclub – van die mooie porseleinen kopjes ophalen. En als de rieten mand goed vol was -en het jochie niet meer te zien was achter die berg kopjes – mocht hij ze bij de bar brengen. Of als de Haarlems Polo Club een wedstrijd had. Dan maakte hij zijn karretje achter de fiets vast, deed daar flesjes fris, koeken en repen in en stalde alles weer uit op het veld. “Zo  ben ik grootgebracht. Voor de kinderen hadden mijn ouders geen tijd. Dat is logisch. Wij werden weer verwend met andere dingen…” Hans werd groot en ging naar de Mulo, naar de Banketbakkersschool, naar de Horecavakschool (…) Na ’t Heerenheck kwam Zandvoort: Hotel Friesland en zes jaar de Budha-club… tot het Proeflokaal volgde (..). 

bank

Portretfoto van Hans Bank

bankhans

Proeflokaal De Blauwe Druif bij Haarlem 750 in 1995 toen Bank Jopenbier serveerde (foto De Boer NHA)

Hans Bank als eigenaar van café ’t Proeflokaal in Haarlem geïnterviewd in het Haarlems Dagblad. Om1988 vierde ’t Proefloakal in de Lange Veerstraat 125 jarig bestaan entweedagen later op 26 juli van dat jaar reed als gevolg vaneen ingeluk een vrachtwagen vanchteren het etablissement in, op dat moment gelukkig zonderbeoekers, maar de schade voor eigenaar Hans Bank befroeg circa 50.000 gulden

HAN BANK, op1 juli 1958 geboren in Heemstede, werd ondernemer in elektrotechniek en oprichter van aannemersbedrijf Bank Bouw in Heemstede en omgeving,  overleed op 65-jarige leeftijd te Groningen en is in het Haarlems Dagblad herdacht

Op 26 april 1990 is bovenstaand wat beschadigd maar uniek exemplaar van een affiche opgehangen geweest betreffende hethuwelijk vanHan Bank met Maya van Baars in de Heemsteedse openbare bibliotheek. Vervolgens bewaard in het  personenarchief van deHeemstede-collectie in hetNoord-Hollands Archief 

bankhans1

In Memoriam Han Bank (1956-2022) door Arnold Aarts (Haarlems Dagblad, 6 juni 2022

janbankinstallatie

                          HANBANK installatietechniek is gevestigd in Cruquius, Crommelinbaan 3

8. Kapper Rikkers aan de Cloosterweg / W.J.Spanjaard / kruidenierswinkel Schulz

cloosterweg

De Cloosterweg in Heemstede met rechts de voormalige kapperszaak van Rikkers op nummer 2.

Coiffeur Rikkers aan de Cloosterweg 2 in het oude centrum van Heemstede nabij het Wilhelminaplein is bij vele Heemstedenaren nog bekend. Op een foto zien we de trotse eigenaar Hendricus Lambertus Rikkers (1897-1949) – getrouwd met Riet van der Prijt (1934-2012) – rechts geflankeerd door zijn bediende Arie de Fijter – zie onderstaande correctie –  en in de stoel een onbekende klant. In het keurige en sfeervolle interieur vond men rechts van de grote spiegel het scheerzeepkastje. Verder onder de boogdoorgang een aantal ronde tonnen met rode band waarin pruimtabak werd bewaard, toentertijd een gewild artikel. In de grote kast rechts zijn de destijds bekende tabaksartikelen uitgestald. De foto dateert uit omstreeks 1930-1935. Tot de klandizie behoorden priesters en seminaristen van ‘Hageveld’ Vader en zoon Rikkers waren de privéhaarverzorgers van heel wat monseigneurs: Diepenbrock, Henning, Huibers, Zwartkruis enz. Zoon P.F.Rikkers en een broer hebben met hun moeder de herenkapperszaak in 1949 voortgezet. Eerstgenoemde heeft ten slotte in 1987 de zaak verhuurd en nadien was nog een aantal jaren de dameskapsalon ‘Marcelle’ op het adres gevestigd. Wat sommigen zich zeker nog wel zullen herinneren is dat weliswaar in strijd met de loterijwet in de kapsalon vroeger twee keer per week werd gegokt door klanten en omwonenden via een zogenaamde prikklok. Deze plank bevatte 500 gaatjes. Elke prik kostte een dubbeltje. Met 50 tot 40 gulden aan prijzen hield de organisator gemiddeld 15 gulden over. In die tijd een behoorlijk bedrag. Op een prijslijst waren de prijswinnende nummers genoteerd. Vader Rikkers had dit spel bedacht teneinde dankzij deze bijverdienste voor zijn gezin met zes kinderen het hoofd boven water te houden. Op zaterdagavond werd tot tien uur gewerkt. Eerst lieten de winkeliers uit de omgeving zich scheren of knippen en vervolgens ging men ‘; gokken’. Bij winst werd feestgevierd tot soms na middernacht, overigens zonder drank! Daarvoor kon men terecht in o.a. ‘Het Wapen van Heemstede’. Of aan de overkant van de Cloosterweg bij café Langeveld. Volgens de heer Rikkers die ik in 1992 sprak werd het spel, ofschoon feitelijk illegaal, door de overheid gedoogd en heeft de politie nimmer ingegrepen. J.A.Rikkers, Cloosterweg 2, is met enige honderden andere mannen december 1944 opgepakt geweest en door de Duitse bezetters te werk gesteld in kamp Rees.

 

rikkers

Kapper H.L.Rikkers aan het werk met rechts van hem kappersbediende Arie de Fijter

CORRECTIE: bovenstaande informatie is gebaseerd op een in  januari 1992 gevoerd gesprek met een familielid Rikkers. Op 26 mei 2020 wijst mw. Marjo Lammers-Visser mij op een fout ten aanzien van de echtgenote van coiffeur H.L.Rikkers. Zij schrijft: ‘Dat de heer Rikkers (1897-1949) getrouwd was met Riet van der Prijt (1934-2012) klopt niet. Riet van der Prijt was getrouwd met Karel Rikkers, zoon van Hendricus Rikkers en broer van Ben Rikkers en hadden een Centra supermarkt op de Camplaan 2a’.  

Inderdaad is K.L.Rikkers, zoon van H.L.Rikkers en M.J.Lamers, februari 1957 in Heemstede gehuwd met M.Th.van der Prijt.

Onderstaand een advertentie uit het Haarlem Dagblad van 18-12-1954 waaruit blijkt dat de kapperszaak annex Parfumerie en Rokersartikelen Firma H.L.Rikkers en Zonen aan de Cloosterweg in 1954 is overgedragen aan beide zoons. In 1987 werd de zaak verhuurd en is deze nog een aantal jaren voortgezet als dameskapsalon Marcelle (vernoemd naar Marcelle van Rossum). Omstreeks 2005 is het pand tot woning verbouwd.

Kennisgeving van de weduwe mw.M.J.Rikkers-Lamers in het H.D. van 18-12-1954

 

Overlijdensadvertentie Riet Rikkers-van der Prijt (Haarlems Dagblad, 16 mei 2012)

 

Rikkers2

Vm. grafzerk van Hendricus Lambertus Rikkers (1897-1949) en echtgenote Maria Johanna Rikkers-Lamers (1902-1976) op de algemene begraafplaats Heemstede + het nieuwe familiegraf  aldaar mèt zoon Karel Rikkers (1932-2012) en Marie Theodora (Riet) Prikkers-van der Prijt (1934-2012) (www.online-begraafplaatsen.nl)

 

Artikel over Karel Rikkers (1932-2012 ) bij gelegenheid van bestuurswisseling HFC ‘Heemstede’ (7-8-1992)

Aanvulling: al in 1903 begon W.J.SPANJAARD als barbier (tevens scheren inhoudend) ofwel coiffeur voor mannen op zijn woonadres aan de Cloosterweg 2, later voortgezet door zijn zoon tot de overname door H.L.Rikkers. [Omdat Cloosterweg begin 1900 nog geen officiële straatnaam  was adverteerde aanvankelijk nog met ‘nabij het Wilhelminaplein’]. 

Advertentie W.J.Spanjaard uit 1909

 

In 1907 begon W.J.Spanjaard bovendien met J.Couenberg De Eerste Roomsch Katholieke Begrafenis-Vereeniging in Heemstede, maar deze negotie ging al binnen 1 jaar ter ziele (Haarlem’s Dagblad, 12 maart 1907)

Toevoeging: kruidenierswinkel Schulz, Cloosterweg 5 Heemstede

Aan de Cloosterweg 5 tegenover de Molenwerfslaan was lange tijd een bakkerij van Hoff, vader n zoon. Vervolgens een kruidenierswinkel van Schulz. Karel Schulz was aanvankelijk als schipper in dienst van beurtschipper Jan Huijg en zijn vrouw Jaantje en een dochter heheerden de winkel, die tot bijna het midden van de vorige eeuw heeft bestaan.

Bericht uit het Haarlem’s Dagblad van 28 februari 1940 bij het 60-jarig bestaan dat vanwege het overlijden van de moeder van toenmalig eigenaar P.Schulz niet is gevierd.

Overlijdensadvertentie van mw. Wil de Nie-Schulz, weduwe van Wim de Nie sinds 18 mei 1994 (de Heemsteder, 10 maart 1994. Wil de Nie heb ik meermaals meegemaakt vanwege de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek en bij uitwisselingen met jumelagegemeente Bad Pyrmont en bewaar daar mooie herinneringen aan.

9. Joop en Chel (Michael) Martin, hun jaren aan de Camplaan, op de Glip en in de Indische Buurt

Bidprentje van vader N.J.Martin (1880-1949) echtgenoot van Elisabeth Wilhelmina Brouwer,

 

De gebroeders Michel (Chiel) en Joop Martin

De zonen, gebroeders Michel (Chel) en rechts Joop Martin

Waar in de jaren twintig van de vorige eeuw een volkswijk, de zogeheten Indische Buurt, werd gebouwd lag in de 17de eeuw de kwekerij van de ambachtsheer van Heemstede, behalve weilanden bestaande uit teelgrond voor de groenten- en aardappelteelt. In dit gebiedje heeft het Hofje van Panhuys gelegen, later gekocht door de Amsterdamse koopman Minuit. Die voegde de hofstede samen met een nabijgelegen buitenplaats en deze kreeg in 1722 toen Dirk van der Meer eigenaar werd de naam ‘Meer en Dorp’, door een latere eigenaar ‘Carelsrust’ genoemd. Totdat het gebied na diverse transportaktes in 1756 eigendom is geworden van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk. Het huis is toen als pastorie in gebruik genomen, ten tijde van predikant Abraham van Limburg. Dat predikantenhuis is in 1868 gesloopt en tot 1951 heeft de villa Achterweg 11 als zodanig gefungeerd. De heer A.P.Audretsch heeft na zijn terugkeer uit Nederlands Oost-Indïe en o.a.van 1921 tot 1949 gemeenteraadslid, was kweker van beroep en noemde zijn bedrijf, gelegen midden in het gebied van de hedendaagse ‘Indische Buurt’ ‘Insulinde’. Zelf woonde hij in het gelijknamig huis aan de laan van Insulinde.

insulinde

Druivenkassen van Audretisch nabij de Achterweg aan de latere Laan van Insulinde voor de bouw van de Indische wijk op een foto uit 1919 (NHA)

 

indisch

Al spoedig na 1923 is een Indische buurtvereniging opgericht en trokken ouders en kinderen in optocht naar het centrum van Heemstede

Op de terreinen van deze kwekerij en die van Van Dort (wiens huis in 1923 is gesloopt) en omgeving zijn in 1923-1924 de huizen gebouwd van de Indische Buurt ofwel Insulinde  aan de Javalaan (85 nummers) , Lombokstraat (44) huizen), Celebesstraat (14), Borneostraat (70), Sumatrastraat (38), Balistraat (31), Timorstraat (64), Laan van Insulinde (38) Drie jaar later volgden de Billitonstraat (41), Bankastraat (38)en Madoerastraat (17) en in 1934 ten slotte de Soendastraat (21)tussen de Meerweg en de Timorstraat. In totaal 511 huizen.

 

De firma W.A. en C.Turkenburg (aannemer, timmerman en architect)  bouwde in 1925/1926  20 woningen in de Borneostraat, Sumatrastraat en Celebesstraat voor ƒ 90.000,-. Exploitant en bouwkundige Hendrik Brouwer (Zandvoortselaan 62) nam 30 huizen voor zijn rekening. Architect C.Ligtenberg uit Haarlem kreeg in 1927 de bouwvergunning voor een blok van 12 huizen (middenstandswoningen). Bouwondernemers J.Bosma en H.Bovenkamp in 1934 vergunning voor de bouw van 17 woonhuizen in de Laan van Insulinde, Timorstraat en Sumatrastraat (architect was C.J.Dop uit Overveen), die al begin mei 1935 opgeleverd werden. Voorts 11 woonhuizen in de Soendastraat. Tijdens WO11 zijn huizen in de Javalaan in opdracht van de Duitse bezetters gesloopt omdat deze in het schootsveld naar de Haarlemmermeer lagen. Er zijn toen (tijdelijk Duplex-woningen voor in de plaats gekomen.  In de Bankastaat de huizen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Al in 1977 kreeg de Indische Buurt van de gemeente hoge prioriteit en omstreeks 1990 was de renovatie voltooid.

Indische.jpg

Plattegrond van de Indische buurt en omgeving Heemstede

 

kombokstraat

Met de bouw van De Indische Buurt in Heemstede is begonnen in 1923 en in 1934 was de wijk voltooid. Karakteristiek was dat in sommige hoekpanden buurtwinkels te vinden waren, zoals op het adres Lombokstraat 22, hoek Celebesstraat een melkzaak  en kruidenier van de familie Koot  (NHA, 1988)

 

In 1953 begon Jaap Roos (1928-2006) met zijn vrouw een buurtwinkel in de Borneostraat , waar ze huishoudelijke waren verkochten, later ook speelgoed en luxe wedgewood serviezen. Vanaf 1970 is de Roos in het vroegere pand van kruidenier De Gruyter gevestigd als kantoorboekhandel  op het adres Binnenweg 110.

Verschillende bouwondernemers hebben vergunning gekregen blokken van woonhuizen te bouwen, middenstands- en vooral arbeiderswoningen, o.a. Hendrik Brouwer, Van Wonderen, Bakker en Koonings, G.J.Kooren en Th.H.M.Bosse, firma Turkenburg C.Ligtenberg, en de firma’s J.Bosma en H.Bovenkamp.

borneostraat

In de Borneostaat was kapper N.Peperkoorn gevestigd

 

sluisdam

Foto genomen voor de paarden-slagerijwinkel van de familie van Sluisdam aan de Lombokstraat 21. Voorste rij zittend van links naar rechts: Ton Driessen, Gerard Bontje, Jan Vester, Johan Vester (of jantje Driessen?),Gerard Knijnenburg, Karel Memel (half staande), Jopie Driessen en Saartje Knijnenburg. Staande op de achterste rij: Dinie Visser, Tootje Vester, Tilly van den Berg (logeerde tijdens WOII bij de familie Goemans en was afkomstig uit Limburg), Gath Knijnenburg, Annelies van Sluisdam, Willy Vester, Rietje Delissen, Jopie van der Aar en Corrie Knijnenburg, twee onbekende meisjes en Greetje van der Eem. (de Heemsteder, 30-10-1997)

 

school

Klassefoto r.k. St. Augustinusschool aan de Molenwerfslaan waar veel kinderen uit de Indische Buurt naar school gingen. Op de voorste rij geknield van links naar rechts; eerste jongetje onbekend, Cock Klaver, onbekend, Chris Dulk, onbekend, Henk Kroft, drie x onbekend, Jan van der Eem. Tweede rij: eerste onbekend, zuster Philomena, Henk Bos, Samson, De Groot, 2 x onbekend, Guus Verdonschot en Kortekaas. Op de achterste rij: Jaap Drayer, Jan Boot, Jan Driessen, Wim, Schuijlenburg, Kor Memel, onbekend en Aad Bakker.

 

school

Leerlingen van de Sint Augustinusschool in 1944, die toen bezet was door de Duitsers reden waarom de scholieren verhuisden van villa naar villa en ten slotte onderdak kregen in de Voorwegschool en Dreefschool. Bovenstaande foto is genomen in de tuin van een herenhuis aan de Heemsteedse Dreef. Bovenste rij van links naar rechts; Miep Jansen, Henny van Bentum, Annie Verdonschot, Corry Konijnenburg, Rietje Pijlman, An Spoor, Linda Caron, Truus Oosterbeek. Tweede rij van links naar Rechts: Greetje Delissen, Annie van Schagen, Nanda van den Berg, Riet Kroft, Greetje van Altena, Lien Breukels, Miep van er Eem,  Ansje Schaepman, Ria van der Aar, Achter haar juffrouw Mulders. Derde rij van links naar rechts: Nelly Breemer, Cok Mooijekind, Truus van der Werf, Annie Timmers, Hannele Olthof, Jannie Trouwen, Cor Berkhout. Onderste rij, zittend van links naar rechts: Sjaantje Apswoude, Ria Goemans, Els Keulemans, Cor Kolkman.  (de Heemsteder, m30 december 1997)

 

De St. Aloysiusschool Drukte en blijdschap na de Bevrijding in1945

In totaal zijn in twaalf jaar zo’n 511 huizen gebouwd, vaak op de hoeken vaak een winkel, bijvoorbeeld de sigarenwinkel van Luiten in de Lombokstraat en op nummer 21 de slagerij van Van Sluisdam; in de Madoerastraat destijds op nummer 1 de sigarenzaak van G.Oudakker en op nummer 3 startte P.van Deursen een boekhandel en leesbibliotheek.

Madoera

Madoerastraat 1, waar G.Oudakker een tabakzaak, maar ook ijs en frisdranken verkocht (NHA)

 

De winkel van Van der Peet op de hoek van de Borneostraat en Celebesstraat (Moord-Hollands Archief)

 

madoerastraat

Op nummer 3 van de Madoerastraat begon de heer P.Th.van Deursen een boekhandel die door zijn vrouw werd bijgehouden. Spoedig volgde een leesbibliotheek met ruim 2.000 boeken, die in 1945 teloorging, naar werd gezegd tengevolge van het strenge beleid van de censor-priester. Op bovenstaande foto zien we mw. van Deursen (in blijde verwachting van en zoon) en de driejarige Martinus, die eenmaal volwassen een baan aanvaardde bij de gemeentereiniging.

In de Borneostraat was kapper Peeperkorn gevestigd etc.Twee kenners van de Indische wijk waren de broers Michael (Chel) Martin en Joop Martin. Joop Martin, postbode en verdienstelijk voetballer bij HBC heeft zijn verhaal destijds aan mij verteld voor weekblad de Heemsteder en gepubliceerd in ‘Nieuwsbrief Oud-Heemstede-Bennebroek’, nummer 6, augustus 198. Hij woonde destijds met zijn echtgenote aan de Voorweg en is14 december 1917 in Heemstede geboren, bijna letterlijk achter de tapkast van het ouderlijk café op de hoek van de Raadhuisstraat en Camplaan. Michael, genoemd Chel, Martin heeft vanuit de Haemstedelaan zijn herinneringen op papier gezet, aanwezig in de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, en die in deze bijdrage voor een klein deel aan de orde komen.

Interieur van het café N.J.Martin op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat omstreeks 1910. Van links naar rechts; Van der Klashorst, onbekend, zittend met pijp: grootvader Brouwer, de Bruin, mevrouw Martin-Brouwer, N.J.Martin, onbekend en geheel rechts een persoon met bijnaam 'Scheve Dirk'.

Interieur van het café N.J.Martin op de hoek van de Kerklaan en de Raadhuisstraat omstreeks 1910. Van links naar rechts; Van der Klashorst, onbekend, zittend met pijp: grootvader Brouwer, de Bruin, mevrouw Martin-Brouwer, N.J.Martin, onbekend en geheel rechts een persoon met bijnaam ‘Scheve Dirk’.

De voorouders van beide broers (van voorvaders kant) kwamen uit Zuid-Limburg en verder terug in de geschiedenis komen we voorzaten tegen als glasblazers in Frankrijk. Van moeders zijde , het geslacht Brouwer, woonde men sinds onheuglijke tijden in Heemstede. Tussen 1909 en 1925 zijn acht kinderen op de wereld gebracht, vier jongens en vier meisjes. Vader werkte bij bakkerij Franken in Haarlem. In de avonduren en op zondag dreef het ouderlijk paar een café, maar dat werd geen succes. “moeder, die van kindsbeen af als gevolg van en ongeluk doof was, deugde niet voor de horeca. Ze liet veel op de lat bijschrijven, betaling bleef uit en de tapperij was op een gegeven moment een schip van bijleg’. In de Indische Buurt was een vereniging waarvoor men een contributie van tien cent per gezin per week betaalde en voor dat maakte men één keer per jaar een busreisje naar een speeltuin en werd voor de kleintjes een feestmiddag op Sinterklaas georganiseerd. De gemeenschapszin in de wijk was groot. Men had wel eens woorden met elkaar, maar vechtpartijen hadden vrijwel nooit plaats. Iedereen kende iedereen en bij problemen stond men klaar om elkaar te helpen. “De vier grote lokale vedetten” zoals Joop Martin ze noemde, die bijna iedere echte Heemsteder kende, waren vrachtrijder Harke de Jong, verder de ‘zingende vuilnisman’ Jan van der Hulst, Piet Kinkhouwers, officieel werkloos maar feitelijk klusjesman bij de rijke lui, ten slotte van wat recenter tijd de altijd vrolijke en dichterlijk zingende Bertus de Graaf achter zijn bakfiets schillen en bij het vuil gezette voorwerpen verzamelde.[bijvoorbeeld: “En daar is Joop Martin, die heeft altijd goede zin”]. Veel mensen hadden en bijnaam.

hulst

Jan van der Hulst, bijgenaamd ‘De zingende vuilnisman’ eind jaren 20 van de vorige eeuw aan het werk op de Binnenweg ter hoogte van de Iepenlaan.

 

Bertus de Graaf in 1980 met zijn ophaalwagen op de Binnenweg (foto Vincent Martin)

Bertus de Graaf omstreeks 1980 en zijn ophaalwagen op de Binnenweg (foto Vincent Martin)

=====================================================

9a Drie komieken van plaatselijke naam en faam die bruiloften en partijen opluisterden waren: 1) Co Bos, 2) Jan Westerhoven en 3) Jan Toledo. [+ 4. prof. Antonini van Heemstede]

Een poserende Jan Toledo, optredende als 'Jan Komiek'

Een poserende Jan Toledo, optredende als ‘Jan Komiek’

Co Bos, van beroep “humorist en muzikant”, woonde een tijd aan het Vaartkantje en was in Heemstede een gevierde komiek. Hij was ook nog conciërge op politiebureau en verzorger van het politie-voetbalelftal en na een paar borreltjes hield hij op verzoek conferences en deed hij typetjes na. Een groot succes was zijn voordracht: “Achter de tram’ en als typetje “het conducteurtje”. Zijn vaste pianist en begeleider was Gerrit Elseneus uit Haarlem. Bos maakte tevens gedichten op bestelling en trad op in de trant van Willy Alfredo…roept u maar!

kastanjeboom.jpg

Café-billard de Kastanjeboom op de hoek van de Binnenweg en Kastanjelaan. Van het groepje personen rechts op de foto staat een jonge Co Bos, de latere komiek en muzikant helemaal links.

 

Advertentie van J.J.Bos, humorist, Raadhuisstraat 34, circa 19230

Een jaarlijks terugkerend evenement was zijn optreden in ‘Het Wapen van Heemstede’ als Sinterklaas voor de kinderen van de Indische Buurt. Co Bos is op 30 juni 1968 op 82-jarige leeftijd overleden; zijn enige dochter is in Heemstede blijven wonen. Meest befaamd werd Jan Toledo, die in 1981 op 80-jarige leeftijd overleed. Oudere Heemstedenaren kennen nog het destijds bekende café van Toledo, in welk pand later schoenreparatie Kaptein was gevestigd. Toledo was een geboren en getogen Heemsteder die als clown vele rollen kon spelen en tot in de verre omtrek als gangmaker voor feesten gevraagd werd. Een andere rol was die van drager bij begrafenissen. Het ene moment bracht hij humor, het volgende begeleidde hij in alle ernst de doden naar hun laatste rustplaats. Evenals Jan Westerhoven maakte Jan Toledo als klarinettist deel uit van Harmonie Sint Michaël . In en gedenkuitgave van dat muziekgezelschap lezen we: ‘Jan Komiek was een uitzonderlijk lid. Vlak vóór en na de oorlogsjaren zorgde hij naast een muzikale, ook voor een vrolijke noot! Op vele bruiloften en partijen gaf hij met zijn bandje acte de présence. Wat een moppentapper was die man! Onuitputtelijk die lollige prikken over Mussert, Hitler, Seyss Inquart en de geldsaneerder Piet Lieftinck. De repetities begonnen te laat en de pauzes duurden te lang als hij van de partij was. Zijn echte naam was naam was Jan Toledo, maar als Jan Komiek ging hij door het leven.’ Hij had later een café in Bentveld en verbleef de laatste jaren van zijn leven in het bejaardenhuis Schalkwijde, waar Toledo voor de vrolijke noot zorgde.

Jan Toledo en Jan Westerhoven, omstreeks 19390 met op de achtergrond het molentje van Groenendaal

 

westo2

Optreden van het duo Westo (Westerhoven-Toledo) in het Verenigingsgebouw 16 oktober 1927

 

westo

Bericht van een optreden van het duo Westo (Westerhoven-Toledo) in de Eerste Heemsteedsche Courant van 12 april 1929

 

(Eerste Heemsteedsche Courant, 21-6-1929)

 

(Eerste Heemsteedsche Courant, 21-6-2020)

Met Jan Westerhoven, zoon van de in 1945 overleden badmeester Klaas Westerhoven heeft Jan Toledo jarenlang het duo “Westo” gevormd. Van beroep was Westerhoven banketbakker en ten slotte hotelier te Santpoort, in welke plaats hij ook voorzitter was van de Harddraverijvereniging. Jan Toledo trouwde met Bep, een zuster van Jan Westerhoven, zodat ze behalve komieken ook nog zwagers waren. Op zo’n avond (en soms nacht) verdiende men samen een tientje, maar dat was in de vooroorlogse jaren een heel bedrag.

west

Jan Westerhoven werkte een aantal jaren als bakker bij de coöperatieve verbruiksvereniging De Samenwerking in de Raadhuisstraat. Op bovenstaande foto staat hij tweede van rechts. Verder zien we als derde van links Hein Kroeze en geheel links Cornelis Koning, die later een sigarenzaak begon naast de IJzeren Brug.

In 1958 trad Westerhoven op in het KRO-radioprogramma “Cascade” als “de zingende ober”. Eén van zijn glansrollen was die van “Paljas” en als zodanig is hij in 1971 op 68-jarige leeftijd gestorven.

Komiek Jan Vastenhoven in zijn rol als paljas

Komiek Jan Westerhoven in zijn rol als Paljas

Prof.  Antonini van Heemstede (die eigenlijk in de Velserstraat te Haarlem woonde) was tijdens het interbellum maar ook nog in de eerste jaren na WO II een geliefde cabaretier voor de jeugd, o.a. werkzaam als goochelaar, manipilator, illusionist, buikspreker en poppenspeler. Hij trad desfwenst ook op voor volwassenen. 

Reclamekaart van prof. Antonini met zijn sprekende pop August

 

Professor Antonini van Heemstede (De Zaanlander, 17-8-1932)

===================================================

Vervolg Martin en Indische Buurt

Bankastraat1.jpg

Omdat de Bankastraat aan het eind van het riool lag kwam het vroeger voor dat na een wolkbreuk de afvoer verstopt raakte. Bovenstaande foto waarop de weg blank staat is op een zomerdag van 1939 gemaakt. Links staat de ijskar van Blokker, destijds een begrip in de Indische Buurt.

Van de Camplaan verhuisde de familie Martin naar de Glip en in 1924 nogmaals, toen naar de Indische Buurt, een echte volkswijk, waar het gezin zich vestigde op het adres Sumatrastraat 17. Michael: ‘Dat was een hele verbetering, maar voor uiteindelijk tien personen een klein huis waar elke vierkante meter optimaal benut werd. De huur bedroeg vier gulden en tien cent. Luxe hadden we niet, maar voor het allernoodzakelijkste was weinig ruimte al voldoende. Als je op zondag aparte kleren had dan was je een spekkoper. Het was geen uitzondering dat op zaterdagavond de boel schoon gewassen werd, om er op zondag schoon uit te zien.

Sumatra

In de Sumatrastraat was in de jaren 30 van de vorige eeuw ‘kruidenierswinkel ‘de Magneet’ gevestigd van mw. de Kragt en na WOII een groentezaak van de familie Van Dijk

Veel tijd sleet je op straat. Je was er vrij, niet gehinderd door auto’s. je kon er voetballen en nog zoveel andere dingen. De politie speelde het spel mee. Een agent kwam op een motor met zijspan aanracen, pakte de bal af en legde die op het zijspan. Eén van de jongens pakte de bal terug, trots als een aap, niet vermoedend dat dat ook de bedoeling was. De leerplicht gold, ook voor mij, en zo kwam ik bij de Broeders op de Molenwerfslaan terecht. Daar kwam je ook in contact met jongens uit de arbeidersklasse naast kinderen uit de duurdere wijken, zoals de Dreef en omgeving, die het financieel beter hadden.

Zes vrienden uit de Indische wijk omstreeks 1927 gefotografeerd in de Haarlemmerhout. Van links naar rechts: Jan Luiten, Wim Vos (voetballer later bij RCH), Nico Bank, Joop Luiten, Joop Martin en Niek Martin

Zes vrienden uit de Indische wijk omstreeks 1927 gefotografeerd in de Haarlemmerhout. Van links naar rechts: Jan Luiten, Wim Vos (voetballer later bij RCH), Nico Bank, Joop Luiten, Joop Martin en Niek Martin

Uiterlijk zag je dat zelfs aan de kleding, maar ook aan hun gezicht en handen, die er frisser uitzagen. Zij hadden een douche of badkuip. Wij gingen eenmaal in de week in de teil, later naar het Badhuis in de Postlaan. Op de school kregen zij ook meer aandacht van de Broeders. Begrijpelijk want zij leerden door, terwijl wij zo snel mogelijk aan het werk moesten. Bevriend met jongens uit de rijkeluismilieus was je alleen onder schooltijd. Zo gauw de bel klonk speelde men weer met zijn eigen soortgenoten. ’s Winters werd de speelplaats onder water gezet en zorgde de vorst voor een prachtige ijsbaan. Vooral de Broeders genoten ervan. Die waren overigens niet altijd gemakkelijk. Er heerste een strakke discipline, die ook wel nodig was. De zesde en zevende klas zaten bij elkaar. Een aantal namen kan ik me nog herinneren, zoals Friedus Snoeks, Ton van den Berg, Jilles Luiten, Piet Stijnman, Nelis Pijpers, Jan Meeuwenoord, Siem van der Pluijm, Chris van Bakel, Jan Vastenhoven, Piet Leuven, Hein en Hennie Lammers, Wout de Reus, Klaas Schintz, Fons Loogman, Van der zijden, Wim Turkenburg en Piet Hulsebosch, nu Broeder in Panama.’ Volgens Joop Martin was voor de oorlog sprake van een duidelijke scheiding tussen de rijken en de armen. De eerstgenoemde categorie liep op schoenen, de tweede op klompen. Voor de betere stand was het ‘mevrouw’, van de buitenplaatsen ook ‘freule’, terwijl de echtgenote van een dagloner ; juffrouw’ werd genoemd, maar daar lagen we niet wakker van’. Ook op kerkelijk gebied was er een scheiding tussen Katholieken en Protestanten. De kinderen zaten op afzonderlijke scholen en gemengde huwelijken waren geen regel, maar uitzondering. Men werd dan met de hand nagewezen en trouwde niet in de kerk. Het was in die tijd een ongeschreven wet dat een katholieke baas een knecht met hetzelfde geloof in dienst nam. ‘Als je geen geld had, maar je moest toch gekleed gaan, dan bestond de mogelijkheid een lening te sluiten bij Van Volen. Je kreeg geen geld in handen maar zegels waarop de waarde stond: een kwartje, een gulden enz. De aflossing was strikt geregeld. Begrijpelijk kon je alleen bij bepaalde zaken terecht.’ Het katholieke onderwijs stond onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen van de la Salle en de meisjes van de zusters Franciscanessen. Men haalde allerlei kattenkwaad uit, zoals het verruilen van klompen in de gang en straf bestond uit het overschrijven van regels of een pak slaag. De leerkrachten hadden de niet simpele taak de kinderen wat bij te brengen, in een tijd dat de toekomstperspectieven allesbehalve rooskleurig waren. De meesten waren voorbestemd loopjongen te jaren, althans de eerste jaren. Joop Martin die geen studiehoofd was begon zijn loopbaan op 13-jarige leeftijd door ‘zwart’ te werken bij vrachtvervoerder Harke de Jong. Hij moest stenen sjouwen met een gummiband om rug en handen. Kinderen droegen 5 en volwassenen 13 bouwstenen per keer, die uit het schip in de haven naar d wagen dienden te worden gedragen. Harke de Jong had toen twee door paarden getrokken wagens in bedrijf. Als de ene vol was reed De Jong naar de plaats van bestemming en kon de andere worden volgeladen. De werktijden waren va acht uur tot half zes en op zondag vrij. Het jeugdloon bedroeg 1 gulden per dag. Een verzamelplaats waar de buurtbewoners bij elkaar kwamen was op de hoek van de Molenwerfslaan vlakbij de van oorsprong Belgische kapper A.R.de Mijttenaere. Daar zijn heel wat roddels uitgewisseld onder het genot van pijp en pruimtabak; sigaren waren voor de gewone man onbetaalbaar. Op het open terrein naast de Sint Aloysiusschool was voetbal vrijwel de enige ontspanning. Opmerkelijk is dat de Indische Buurt zoveel voetballers heeft voortgebracht, van wie Johan Neeskens, oorspronkelijk uit de Bankastraat, later Eikenlaan, het meest bekend en in letterlijke zin doeltreffend is geworden. In de zwemvijver van Groenendaal aan de Glipperdreef kon men voor 10 cent zwemmen voor het gehele jaar. Volwassenen betaalden een kwartje en op woensdag was het gratis. Met een jaarkaart kon men gebruik naken van de omkleedhokjes, de ‘armen’ deden dat in het zogenaamde ‘schapenhok’ (voor maximaal 40 personen). Het huren van een zwarte zwembroek kostte 5 cent. De Ringvaart was kosteloos en in die tijd net zo schoon als de zwemvijver. ‘Bij heet weer nam men een duik in het vaartje bij de jachthaven. Er werd dan naakte gezwommen en de kleren langs de kant gelegd. Politieman A. IJtsma – die vaak achter de kinderen aan zat in tegenstelling tot zijn collega S.Salomons – zag dat met lede ogen aan en nam op zekere dag de kleren mee naar het bureau. Het gevolg was dat men zich zwemmend richting politiebureau begaf om de kleren na een vermaning terug te krijgen.

turkenburg

In de Indische wijk is nog altijd de Heemsteedsche Hout- en Triplexhandel W.A.Turkenburg & Zn. (anno 1925) gevestigd in de Lombokstraat, tegenover de Sumatrastraat. Turkenburg Senior liet huizen bouwen in de Sumatrastraat en bewoonde zelf het eerste opgeleverde pand.

 

schagenmartin

Michel Martin in gesprek met Jaap van Schagen. Links van Martin verder de heer H.J.van Assema, Johan Brouwer en Fekke Bijlsma. Foto genomen in 2003 bij de afscheidsreceptie van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in het raadhuis van Heemstede

9b. 100 jaar Van Schagen van 1890 BV

Goud voor Van Schagen (Heemsteese Koerier, 5-9-1970) V.l.v.r. burgemeester Van den Bosch, J(aap) C.M.van Schagen en Leen Bader. Daarachter rechts journalist Arie Kramer.

 

Eeuw Van Schagen: van paarden naar auto’s (Heemsteedse Courant, 18-11-1989)

 

Vervolg van: Eeuw Van Schagen (Heemsteedse Courant, 18-11-1989)

 

Bij het eeuwfeest van 100 Jaar Van Schagen publiceerde Cees Peper een artikel in het blad van Oud Heemstede Bennebroek in 1990, als afzonderlijke uitgave verschenen.

 

Drie generaties Van Schagen

 

Rechts J.C.M.van Schagen. Zie: http://www.autovanschagen.nl

9c. Slagerij Van Sluisdam

Na een jaar bij vrachtvervoerder Harke de Jong gewerkt te hebben kwam Joop Martin op 14-jarige leeftijd als leerling-slager in dienst van slagerij Van Sluisdam, Lombokstraat 21. Verdiensten ƒ 1,- en de volgende emolumenten; op woensdag een bal gehakt en op zaterdag een ossenlapje, een stuk vet en een rookworst. Met Janus de Bakker hield Van Sluisdam tien varkens op de Krocht – de plaats waar nu de HBC-terreinen liggen.

Janus

De bakkerskar van F.Janus, Borneostraat 46 Heemstede

Martin verzorgde deze en als ze vetgemest waren en voor de slacht verkocht ontving hij hiervoor niet minder dan 10 gulden. Na Van Sluisdam ging Joop Martin werken bij Van Amerongen in de Raadhuisstraat en vervolgens bij Van der Schoot, naast het vroegere politiebureau, later Stroet, nu slagerij-traiteur De Wit. Werkweken van 60 uur waren gewoon en aan het eind van de week bedroegen de verdiensten ƒ 14,-. Het vee voor de slacht werd voor de deur afgeleverd. De grote klapdeuren der veewagens kwamen tot midden op de rijweg, maar geen autotoeter verstoorde destijds dit dorpse tafereel. Vlees werd, zoals bijna alles in die tijd, voornamelijk thuis bezorgd. Een pond biefstuk kostte voor een Heemstedenaar ƒ 1,- , maar voor ‘rijke lui’ in Aerdenhout rekende men steevast 10 cent meer. Alles was daar een dubbeltje duurder. Martin herinnert zich dat voor de oorlog in Aerdenhout en in de dure buurten van Heemstede bijna uitsluitend Duitse dienstmeisjes werkten. Bij een geboorte was het usance dat de slagerij de ouders een half pond gratis biefstuk aanbood. M.J.Enschedé van de buitenplaats’ Ipenrode’ had de goede gewoonte aan het eind van het jaar de bezorger met een vorstelijke fooi van een tientje te belonen. Zoets blijft je levenslang bij. Lucie Hille distribueerde bonnen voor goedkope margarine, blikken vlees (hachee), kolen e.d. Zij was gevestigd nabij het politiebureau en besliste wanneer de allerarmsten in Heemstede in aanmerking kwamen voor versterkende middelen.

Thea van Sluisdam bij de slagerij

Omstreeks 1939 gemaakte foto vóór slagerij Van Sluisdam in de Lombokstraat. In de bokkenwagen van Bert Brinkmann uit de Borneostraat zien we de ongeveer 5jarige Annelies van Sluisdam. Beiden zijn in Heemstede blijven wonen.

=====================

drukte3

Zo druk als op 30 maart 1967 toen circus- en televisieclown Pipo de Borneostraat bezocht is het nadien niet meer geweest (Cees de Boer/Noord-Hollands Archief)

Intermezzo: in 1994 werd in door mevrouw Annelies van Sluisdam (vroeger Lombokstraat) in haar tegenwoordige huis in Heemstede uitgenodigd, waarbij met enkele andere aanwezige bewoners uit de Indische Buurt, te weten mw. S.F.Goemans-van Norden (vroeger Borneostraat), mw.J.Dhane-Vester (destijds Lombokstraat) en mw. C.Remmerswaal (die in de Drieherenlaan woonde)  herinneringen aan het verleden zijn opgehaald.

balistraat

Bovenstaande foto dateert uit omstreeks 1937/1938. Derde van links is Ciska Swinkels die in Heemstede is blijven wonen. Helemaal links in matrozenpakje is vermoedelijk Toon Driessen.  Talrijke écht Heemsteedse families woonden in de jaren dertig van de vorige eeuw in deze straat, zoals Bank, Booms, Van Looy, Kulk, Stijnman, Weijrers, Kolk, Driessen, Van Bakel, Eveleens, Kuvener, Loerakker, Rusman en van Deursen.

W.A.Turkenburg liet huizen bouwen in de Sumatrastraat en bewoonde zelf het eerste opgeleverde pand. De bedoeling was de woningen te verkopen, maar dat lukte niet altijd en deze werden dan verhuurd. Het kwam in de crisistijd regelmatig voor dat het moeilijk was de huur te innen. Er woonden vroeger veel grote (katholieke) gezinnen in deze wijk van vaak acht of meer kinderen. Mevrouw An Vester weet dat haar vader ƒ 33,-  per week verdiende. Hiervan moesten 13 kinderen gevoed en gekleed worden, wat haast ongelooflijk lijkt. Uiteraard hadden de kinderen uit de rijke buurten rond de Heemsteedse Dreef veel meer te verteren. Straatvoetbal was erg populair evenals allerlei straatspelletjes. Eens per jaar maakte men als lid van de ‘Indische Vereniging’ een uitstapje naar de grote speeltuin ‘Oud-Valkeveen’ onder Naarden [speeltuin de Linnaeushof bestond toen nog niet]. Het Sinterklaasfeest werd gevierd in ‘Het Wapen van Heemstede’.  Veel kinderen uit deze wijk gingen naar het Groenendaalse bos, maar niet naar de speeltuin want dat kostte geld. Soms betaalde iemand anders en kon men toch naar binnen. Iedereen is het er over eens, dat een arme maar over het geheel genomen een zalige tijd was. Bij de bekende sociaal werkster Lucie Hillen kon men gratis boter halen. In de buurt was de afstand tot de plaatselijke bestuurders groot. Burgemeester en wethouders lieten zich hier weinig of niet zien. Wèl dr. Droog, die eerst huisarts was en vervolgens als wethouder veel voor de rooms-katholieke arbeiders heeft gedaan op de terreinen van woningbouw, volksgezondheid e.d. Populaire dokters waren ook Laeijendecker, Van Luin en Van der Gugten. Vrachtrijder Harke de Jong (uit de Lombokstraat) kende iedereen. Legendarisch is het verhaal dat zijn paard bij elk café  stopte. Dee politie fietste door de wijk met de sabel op het stuur. Er was een goed contact tussen agenten en buurtbewoners. Als kind had je een heilig ontzag voor de geuniformeerde macht. Freule Van der Goes, die in huize ‘Kerkzicht’ op de hoek van het Wilhelminaplein woonde, deed veel charitatief werk (1). Dat gold ook voor mevrouw Chabot, tot 1949 bewoonster van het intussen gesloopte huis ‘Anno Sancto’ aan de Achterweg, dat nog enige tijd als parochiehuis van de r.k.kerk O.L.V.Hemelvaart gefungeerd heeft. De jongensschool ging een kwartier eerder uit dan de daarnaast gelegen meisjesschool. Dat de Broeders wel eens een tik of een klap uitdeelden was in die tijd niet ongewoon; de Zusters konden soms geniepig of gemeen zijn. Over het algemeen gaf men goed onderwijs. De kinderen uit de betere buurten kregen daarbij meer aandacht, want zij moesten van hun ouders doorleren. In de Aloysiusschool was er in de hoogste klas een splitsing tussen de ‘gewone’ leerlingen uit de Indische Buurt en de kinderen die voorbereid werden voor het voortgezet onderwijs.

(1) Aan freule van der Goes is een afzonderlijke bijdrage gewijd op de site ilibrariana.

==============================================================

Op 31 augustus hadden jaarlijks feesten plaats bij gelegenheid van Koninginnedag in het wandelbos of op het RCH-terrein, zoals veldloop om de Belvedère, hardlopen met hindernissen en populair was het zogeheten kat-knuppelen, waarbij men net zo lang met een houten knots gooide totdat de houten kat uit de stuk geworpen ton te voorschijn kwam.

Iedere avond was ijscoman Blokker present in de Indische Buurt. Een puntje kostte 1 cent en een bakje 3 cent. Dan had hij nog ijs van 5 cent, maar dat voor de gewone man niet te betalen. Op het adres Sumatrastraat 25 woonde Botbijl met een snoepzaak, de enige in de wijk. Hij had een groot blad met daarop kauwgomballen, zoethout, lollies, toverballen, laurierdrop enz., allemaal 1 cent kostend. De winkel was open van maandag tot zaterdag en op zondag kon men achterom in de keuken terecht. ‘Het was allemaal centjeswerk!’, aldus Martin.

pipo

Bezoek van de destijds populaire Pipo de Clown bij gelegenheid van opening woninginrichting Gebr. A & J. Beck in de Borneostraat 41 in 1967. (zie reactie). In het huis op  de achtergrond woonde kapper N.Peperkoorn. Pipo’s echtgenote in de televisieserie Mamaloe woonde als Christel Adelaar een groot deel van haar leven in Heemstede.

beck100

Advertentie uit 1969 van woninginrihting Gebr. A & J.Beck, Borneostraat 41 en Mr.G.van Tienhovenstraat 19, later verhuisd naar de Binnenweg 37

De kerken zaten vol op zondag. Door een toeval is Joop Martin bij de posterijen terecht gekomen, en leerde in die functie veel mensen kennen. Hij speelde lang bij Heemstede Berkenrode Combinatie aan de Herenweg achter het Verenigingsgebouw, waar in de oorlogsjaren op last van de Duitsers een bunker is gebouwd. H.B.C. verhuisde als gast naar de terreinen van RCH. Joop Martin speelde toen met Henk van Rooden (bijgenaamd: Moos), die bij de Post werkte met Jan Vermeer als voorman. De PTT was nog gevestigd in het houten noodgebouw, Binnenweg 162. Martin werd in Haarlem gekeurd en kreeg tot zijn eigen verrassing een baan als postbesteller in Heemstede waar hij later promotie maakte en uiteindelijk tot 1973 ongeveer 32 jaar met plezier heeft gewerkt. Vooral in de begintijd was de postbode nog bij iedereen bekend. Zijn grote hobby was de voetballerij. Ruim 45 jaar fungeerde hij als speler of trainer bij meer dan tien voetbalverenigingen in de regio, het laatst bij ‘Geel-Wit’(zaalvoetbal) in Haarlem.

Joop Martin als H.B.C'er

Joop Martin als H.B.C’er

Joop Martin (bijgenaamd Houtje) speelde in 1952 in het eerste elftal van HBC, evenals zijn oudere broer A.H.Martin, die al in 1929 in het eerste elftal speelde, aan welke club Godfried Bomans in zijn ‘Berkenrode-herinneringen’ schreef.

martinjoophbc

Heemstede Berkenrode Combinatie (HBC) is in 1917 ontstaan uit een fusie van de voetbalverenigingen HVV Heemstede (1902 en Berkenrode (1912). Méér dan voetbal alleen omvat het van oorsprong katholieke HBC ook andere sporten zoals gymnastiek, tennis  en badminton. Het is de grootste sportvereniging van Heemstede. Op bovenstaande foto het eerste elftal uit de jaren ’50. Voorste rij v.l.n.r.: Theo Veen, JOOP MARTIN, Theo Grijmans, Ben Goossens. Daarachter: Warmerdam (scheidsrechter), Henk Kors, Jaap Duivenvoorden, Sien de Reus, Ton Hilhorst, Jan van Bakel, Van den Berg. Daarachter: Tol en Adrie Bontje.

Joop Martin was gedurende zes jaar speler-coach bij het Heemsteedse politie-elftal, waaraan hij zijn huis aan de Voorweg te danken had. Erevoorzitter was burgemeester Ridder van Rappard. Tijdens een diner in Groenendaal zou Van Rappard gezegd hebben: “Het toch maar fantastisch dat u als kleine club kampioen bent geworden”, waarop Martin had geantwoord: ‘Ja burgemeester, maar ik zit nog altijd op een bovenhuis’, waarop de burgemeester repliceerde: ‘Morgen kom je bij mij op het spreekuur, dan bespreken we dat nader.’ De volgende ochtend ging hij naar het raadhuis, waar de bode hem al opwachtte. De burgemeester nam vervolgens telefonisch contact op met de heer Kroese, toenmalig ambtenaar belast met woningtoewijzing. Het resultaat was dat Martin ondanks een grote wachtlijst kon kiezen uit enkele beschikbare huurhuizen. De keuze was niet moeilijk: Voorweg 37, vlakbij wandelbos Groenendaal, de kerk en de sportvelden.

Bij de Broeders op de St. Aloysiusschool

De St. Aloysisschool (nu Valkenburgerschool geheten) aan de Molenwerslaan

De St. Aloysiusschool (nu Valkenburgschool geheten) aan de Molenwerfslaan

 

aloysius

Een versierde Aloysiusschool in Heemstede 8 mei 1945

De heer Michael Martin vervolgt zijn jeugdherinneringen aan de Sumatrastaat en de Indische Buurt. ‘Ik zat op de Aloysiusschool bij de Broeders. Op de speelplaats mocht je voetballen met een balletje niet veel groter dan een tennisbal. Het was de enige kans om de Broeders tegen de benen te schoppen, als die bal onder de toga terecht kwam. Bij de eerste bel moest je stilstaan, bij de tweede bel naar de rij lopen en ten slotte ging men rij voor rij naar binnen. Als gymnastiekleraar hadden we Pietje Wagemans, die een zeer gevarieerd programma had van apenkooien en nog eens apenkooien. De Augustinus meisjesschool was met een hoog hek van ons gescheiden. Als we op de bank gingen zitten kon we hen zien. Twee meisjes vielen op: Stekkie de Leeuw, mar de knapste vonden we toch Betsy Bijvoet. De Broeders deelden ons wel eens een klap uit, ofschoon dat geen gewoonte was. Later besef je pas goed, wat de Broeders gepresteerd hadden. Ze kwamen voor problemen te staan waar toen eigenlijk geen oplossing voor was. Neem nu Piet Schabbing, die opviel als spijbelaar. Zijn moeder moest werken om het gezin het meest noodzakelijke te kunnen heven. Piet had nog twee kleine zusjes waar hij op moest passen. Helaas is Piet jong overleden. Op zijn sterfbed vroeg hij een armbandhorloge voor zijn aanstaande verjaardag. Zijn moeder kocht het toch, ook al was het bij wijze van spreken een rib uit haar lijf. Zo was moeder Schabbing, uiterlijk onverschillig, botsend tegen de gangbare regels, maar van binnen een blanke pit. Wim Turkenburg was anders dan de andere jongens, maar werd toch volledig geaccepteerd. Ook hij is jong gestorven. Zelf heb ik twee werken bij slager Vedder gewerkt, wegens ziekte van een knecht. Het was hartje winter en lag een dik pak sneeuw. Met een grote transportfiets kwam ik ploeterend bij de klant aan. Na mijn aanbellen ging het bovenraampje van de voordeur open en kreeg ik het verwijt: ‘Wat ben je laat’ . Dat had die mevrouw niet moeten zeggen en ik kwakte het vlees midden in haar gezicht. Toen durfde ik niet meer naar de winkel terug. Na een uur trok ik de stoute schoenen aan en meldde me bij slager Vedder. Tot mijn grote verbazing zei die slechts|: ‘Jij wordt een hele goeie!’. Slager wilde ik echter niet meer worden.

aloysiusschool

De St.Aloysiusschool 6e klas aan de Molenwerfslaan Heemstede in 1938. onder leiding van Broeder Willibrordus Ottenhof. De volgende namen konden worden achterhaald: 1. Piet Hulsebosch, 2. Ben Rikkers, 3. onbekend, 4. Jaap Olijershoek, 5. onbekend, 6. Jaap Roest, 7. Piet Leuven, 8. Piet Pieren, 9. onbekend, 10. Wim Turkenburg, 11. CHEL MARTIN, 12. Friedus Snoeks, 13. Wim Stijnman, 14. Gerard Kieft, 15. Ton van den Berg, 16. Theo Milatz, 17. Joop Mok, 18. Niek Schoenmaker, 19. en 0 onbekend, 21. Hein Lammers, 22. Jan Horeman, 23. Bertus Brinkman, 24. en 25 onbekend, 26. Kees Vester, 27. Piet Stijnman, 28. Nelis Pijpers, 29. Thea Brouwer, 30. H.Kieft, 31. Sjaak Schintz, 33. Rinus Jansen, 34 en 35 onbekend, 36. Wim Visser, 37. Henk Lammers

Op zekere middag kwam de heer Van Staveren met een Broeder de klas binnen. Hij had een bekende melkzaak op de hoek van de Camplaan en de Bosboom Toussaintlaan (later Van der Peet). In de tuin stond een notenboom, waarbij je kon komen door op het dak te klimmen. Niet alleen zijn noten werden gepikt, ook zijn dak had te lijden. De schuldigen waren snel te herkennen, want je handen werden bruingeel van de buitenschil. Toevallig was ik er die keer niet bij, wat bij de Broeder ongeloofwaardig overkwam. Een van mijn beste vakken was godsdienstles, hoewel ik niets van de Catechismus begreep. Het was domweg uit je hoofd leren en als he een woord vergat betekende dat nablijven. In de hoogste klas kreeg je verkeersexamen. Broeder Willibrordus maakte daar veel werk van. Als je slaagde ontving je een speldje in de vorm van een driehoekig verkeersbord met daarin het wapen van Heemstede. Bij nul fouten kreeg je bovendien een doos Droste flikken. In een verpakking waarop verkeersborden stonden afgebeeld. Ik herinner me ook dat het is voorgekomen dat een jongen afkomstig uit het roomse Noord-Brabant, die voor het eerst op de Grote Markt in Haarlem kwam en toen op zijn knieën viel en ging bidden voor het beeld van Laurens Janszoon Coster. We hebben hem toen moeten uitleggen dat het geen heiligenbeeld was.’

Bij het afscheid van Hans Krol van de Heemsteedse bibliotheek in het raadhuis in 2003. Jos Admiraal en rechts van hem Michael Martin

 

chel

Overlijdensbericht van Michael (Chel) Martin, uit Haarlems Dagblad van 9 februari 2005.

10. JAN VAN LOOY, bekend als JAN DE TIPPELAAR (1861-1985)

looyjan-van

Jan van Looy ofwel Jan de Tippelaar in 1930, in Groenendaal  gefotografeerd met een aantal van zijn ontvangen medailles opgespeld. (Arie Kramer, Kent u ze nog…de Heemstedenaren)

Een Heemstedenaar die zijn leven lang het principe aanhield dat wandelen een gezonde vorm van beweging is was Jan van Looy, tijdens zijn lange  leven algemeen bekend als ‘Jan de Tippelaar’.  Hij was van beroep schoenmaker maar in zijn vrije tijd ging hij bij voorkeur wandelen. Hij nam  zeven keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse en aan allerlei langeafstandstochten, zoals in 1936 een mars door de provincie Zuid-Holland , een tocht van 100 kilometer die hij aflegde in 14 uur en hem een gouden medaille opleverde. Ruwweg geschat heeft hij in meer dan 90 jaar ongeveer 50.000 kilometer afgelegd, meer dan de omtrek van de aarde Zelfs op 90-jarige leeftijd zette hij er nog altijd de pas in en maakte hij nog altijd urenlange wandeltochten. Hij woonde in een van de vroeger zo geheten ‘weduwenhuisjes’uit 1914 aan de Berkenlaan en is omstreeks 1980 verhuisd naar tehuis ‘Het Overbosch’.  In 1978 toen hij 78 jaar werd liep Jan van Looy nog mee in de Vierdaagse en wijdde journalist Arie Kramer een artikel aan hem in de plaatselijke krant.: ‘Jan van Looy weet wandelend van geen ophouden en niet voor niets is hij in zijn geboorteplaats Heemstede bij velen dn ook bekend als ‘Jan de Tippelaar’. Een man met een enorme vitaliteit, die er minstens tien jaar jonger uitziet dan hij in werkelijkheid is en die zijn onverwoestbare gezondheid toeschrijft aan het beoefenen van de wandelsport. De afgelopen weken heft Jan van Looy zich nog eens voorbereid op de Vierdaagse. Lid van de Haarlemse wandelsportvereniging ‘Jan Pastoors’, waarvan 15 leden hem naar Nijmegen zullen vergezellen, maakte hij een 50 kilometer lange trainingstocht naar Scheveningen, die hij zonder een spoor van vermoeidheid aflegde. “Ik had na afloop alleen maar een geweldige dorst, maar verder voelde ik mij zo fit als een hoentje. Het wordt mijn zesde Vierdaagse” vertelde hij. “De laatste keer dat ik meedeed was in 1939, daarna is het er nooit meer van gekomen”.

looy2

Een bijna 80-jarige Jan van Looy aan de wandel

Eenmaal  aan het praten komt men met de altijd opgewekte Jan van Looy, die als 78-jarige zijn oude schoenmakersstiel in de zaak van zijn neef nog vol werklust beoefent, voor de ene verrassing na de andere te staan. Zonder te roemen op zijn wandelprestaties, daar is hij veel te bescheiden voor, denkt hij dan weer terug aan de jaren dertig, toen hij als deelnemer aan de Stille Omgang de nachtelijke wandeltocht van Haarlem naar de hoofdstad aflegde om er na afloop van de Omgang met een veertig kilometer lange mars naar ’t Gooi nog eens een stevig schepje boven op te gooien. Maar hij bekent eerlijk: “Toen ik die zondag thuis kwam, was ik werkelijk bek-af. Ruwweg geschat heeft Jan van Looy er intussen zo’n 40.000 kilometer opzitten. Hij was de veertig al gepasseerd toen hij voor de wandelsport werd gewonnen. Ik las een advertentie in de Nieuwe Haarlemmer, waarin de vereniging Jan Pastoors een mars uitschreef heen en terug naar Buitenveldert. “Ik deed er ongetraind aan mee, maar dat heb ik dan ook wel geweten.” Dagenlang liep Jan mank met de nodige blaren onder zijn voeten en een paar stijve benen. Het weerhield hem echter niet zich als lid van ‘Jan Pastoors’ aan te melden in het verband van welke vereniging hij in de loop der jaren talrijke marsen aflegde. ZIjn recordprestatie is nog altijd de lange afstandsmars door de provincie Zuid-Holland, een monstertocht van honderd kilometer, die hem een gouden medaille opleverde. Jan van Looij heeft de meeste medailles, hij had er zo’n honderdvijftig, weggegeven aan mensen die hij er een plezier mee kon doen. Maar die gouden “plak” heeft hij nog altijd als een kostbare herinnering bewaard. Mevrouw Van Looij, even goed gehumeurd als haar man, vindt het allemaal best. “Jan mag met zoveel wandelen als hij wil, maar ik kan hem echt niet bijhouden hoor. Wij maken samen wel eens een wandelingetje, maar dan gaat het kalmpjes aan. Na de Vierdaagse gaan wij samen weer ter bedevaart naar Kevelaer. Mijn man gaat voor de vijftiende en ik voor de zestiende keer mee. Dat zijn altijd prachtige dagen, maar we gaan niet lopen’.’ 

looy3

Jan van Looij wordt bij zijn 90ste verjaardag gefeliciteerd door directeur A.C.Berkelmans van verzorgingshuis Het Overbos; links zien we mevrouw Lampe met een fruitmand voor de jarige.(Heemsteedse Koerier, 22-1-1981)

 Op zijn 90ste deed Jan van Looij het wat rustiger aan, maar kon men hem nog altijd wandelend in Heemstede aantreffen.  De bekende kleine passen, altijd enigszins gehaast, er zit nog een behoorlijk tempo in en meestal ziet men hem met een boodschappentas. Hij is dan weer op pad voor de medebewoners van het Overbosch, waarvoor hij allerlei boodschappen doet en zo makt hij zich op hoge leeftijd nog altijd verdienstelijk voor zijn medebewoners. Ook werd bij de huldiging temidden van de familieleden naar voren gebracht door directeur A.Berkelmans die de 90-jarige typeerde als een markante figuur, altijd klaar staande voor de medemens, een man van wie zonder meer kan worden gezegd dat hij de goedheid zelve is. “U werd pas op latere leeftijd gelukkig in de liefde”, zo zei de heer Berkelmans tot de jarige die eerst 57 jaar oud in het huwelijk trad en gezeten naast zijn vrouw het huldebetoon over zich heen liet komen. Jan van Looij trad ooit op in een radioprogramma voor de KRO, dat op de band was opgenomen. Het bandje werd op zijn feestdag afgedraaid en geboeid kon men Jans levensverhaal beluisteren. Zijn leven als schoenmaker in zijn geboorteplaats, zijn jaren als soldaat in het leger, zijn vele belevenissen als wandelaar. Feestliederen weerklonken tijdens de huldiging, geschenken werden aangeboden door de directie en bewoners van het tehuis. Namens de “herentafel” offreerde de heer S.Middeldorp een cadeau, namens de bewonerscommissie deed dat de heer H.Suidman. De hoogst vitale sprak daarna zijn dankwoord uit en bracht daarbij met nadruk naar voren dat zijn echtgenote en hij in Huize Het Overbosch een ideaal tehuis hebben mogen aantreffen.

looy4

Overlijdensadvertentie Johannes Cornelis van Looij, Haarlems Dagblad van 19 augustus 1985.

11. Een wandeling over de Kerklaan van mijn jeugd door Co Boot (1904-2000) genoteerd door mevrouw Wil de Groot-Boot 8 mei 1996  en De Kerklaan (door Kees de Raadt, 1996)

Kerklaan.jpg

De Kerklaan op een in 1904 door de firma Trenckler in Leipzig uitgegeven prentbriefkaart

 

kerklaan1

De Kerklaan richting Herenweg in 1909

 

kerk

De Zandvaart en Kerklaan vanaf de IJzeren Brug richting Herenweg

De bij vele Heemsteders bekende heer Jan Boot uit de Meerweg is op 5 juli 1904 geboren in de kastanjelaan en op 9 november 2000 overleden. Hij heeft zijn leven lang in Heemstede gewoond en gewerkt. Mede door zijn beroep als timmerman en later als aannemer van bouwwerken, is van jongs af aan zijn interesse uitgegaan naar Heemstede. Hij was een boeiend verteller. Zijn dochter mevrouw Wil de Groot-Boot heeft hem meegenomen op zijn  dagelijkse – thans denkbeeldige – gang begin vorige eeuw naar de Sint Jozefschool aan de Herenweg en daarvoor twee jaar naar de bewaarschool St. Antonius bij de zusters aan de Kerklaan.

boot

Bericht over Co Boot, 50 jaar tenor in het parochiekoor O.LV.Hemelvaart Heemstede (H.D., 31 mei 1991)

 

kerklaan1904

De Kerklaan vanaf de IJzeren Brug in 1904

 

kerklaanfamiliepension1

Voormalig familiepension “Anna Cornelia” Kerklaan 121-123

‘De Kerklaan inlopend vanuit de Raadhuisstraat liep het water van de (Heeren)Zandvaart door tot aan de Blekersvaart,. Direct aan de overzijde van het water lag een loswal voor het opslagterrein van het metselbedrijf van Adriaanse. Dit bedrijf was gevestigd op de Binnenweg, vlak voor de brug. Op het terrein lagen metselzand, grind en andere metselmaterialen en er was een put met gebluste witkalk. Voor één dubbeltje kon men daar een schep witkalk halen. Je werd dan geholpen door opperman Toon Klabouw. Thuis werd er dan water en wat blauwsel toegevoegd. In de meeste Heemsteedse woningen werden ieder voorjaar de plafonds en zo nodig de muren opnieuw gewit. Er was in die dagen nog een waterverf. Op het opslagterrein heen hing een aftakking van de vaart rechtsaf nar de wasserij van Van der Weiden, waarvan de ingang was aan de Binnenweg. Later de Hubozaak van de firma Schutter. We gaan de toenmalige hoge gemetselde brug over. Hieronder liep een aftakking van de vaart naar links naar de Van Merlenlaan. De Kerklaan was in die dagen een grindweg, met aan weerszijden rijen bomen die in de zomer de laan overkapten. De laan was moeilijk begaanbaar als er nieuw grind op was aangebracht. Het duurde wel enige weken eer dat paard en wagen de weg weer hadden ingereden. ’s Avonds en ’s nachts werd de laan slechts spaarzaam verlicht door een enkele lantaarn. Direct over de brug passeren we rechts een bruggetje dat over het water toegang gaf naar het huis van de familie Waasdorp. Doorlopend passeren we dan de loswal van schipper Gijs de Rooij, die met zijn twee zonen een brandstoffenhandel aan de overkant, waar nu de Aldi gevestigd is. Dit bedrijf was wel het grootste brandstoffenbedrijf van Heemstede in die tijd – dat werd later in de eeuw de firma Teeuwen – . Aan de wal afgemeerd lag meestal een groot houten schip, met zwaarden aan de zijkant en een mast met zeil. De firma De Rooij gebruikte deze schuit om zelf turven te halen in de veenderijen. De bomenrij wordt even onderbroken voor drie of vier kleine woningen waarvan de entree aan de vaartkant was. De loswal van De Rooij liep achter deze woningen door. De huisjes stonden circa anderhalve meter van de wal af. Op de hoek woonde de familie Wagemans. Ook de familie Tromp en ene familie Van Rooij met hun gezin. Direct aan deze woningen aangebouwd stond een houten loods, met daarin gevestigd de smederij, tevens hoefsmid, van Jan de Rooij, zoon van de schipper. Weer onder de bomen doorlopend steken we een kleinere gemetselde brug over die over een smalle sloot lag welke dienst deed voor de bollenkwekerijen van Eldering en Van der Eijken, die hun bedrijven hadden achter het gesticht Sint Bavo. Over de brug liep het water nog iets door en sloeg dan af naar de Blekersvaart. Doordat de Kerklaan vrij hoog ligt waren er lange taluds naar het water. Vanaf de brug, vanwaar men nu op de Esdoornkade kijkt, had je een mooi uitzicht op de bloembollenvelden van de firma Ruijzenaars. Op de hoek waar de Esdoornkade een  bocht neemt met zicht op de Blekersvaart, lag het weiland van boerderij Milatz. Deze boerderij stond rechts op de Blekersvaart. We passeren de Blekersvaart en zien dan op de hoek de wasserij liggen van de familie Van der Weijden. Nu is daar de interieurinrichting Van den Broek gevestigd met daarboven appartementen ‘Duin en Vaart’.  We lopen door langs een sloot, genaamd de de Watering. Dit water was ongeveer even breed als het water dat voorheen genoemd is. Dit water liep ongeveer tot aan waar nu de Burgemeester van Lennepweg begint en ging dan rechtsaf langs het duin achter de bleekvelden van de wasserijen om. Het water was heel helder vanwege de hoge duinrand. Verder lopend op de Kerklaan werd het water smal en liep tot aan het schoollaantje. Aan het eind van dit laantje stond het Sint Antoniusklooster met bijbehorende school.

kerklaanantonius

Kerklaan met Antoniusgesticht/school

Het was een zesklassige lagere meisjesschool en een tweeklassige “gemengde” bewaarschool. De school stond onder leiding van de zusters Augustinessen. Voor het schoollaantje stonden toen reeds de twee oudere woningen, welke er nu nog staan. Beide woningen hadden een eigen houten bruggetje, met ijzeren hek. In de eerste woning woonde de familie Kolk. Het huis naast het laantje werd later bewoond door de familie Warmerdam, die een prachtige voortuin hadden. Voorbij het schoollaantje tot aan de Herenweg, wederom een smalle sloot. Achter de sloot lag de groententuin van pastoor IJzermans, die onderhouden werd door koster De Kok.

kerklaan2

Kerklaan met links de pastorie van de H.Bavokerk. Bord met waarschuwing ‘Motorvoertuigen langzaam rijden’

 

kerklaanijzermans

Pastoor IJzermans bij zijn 50-jarig priesterjubileum in 1930 geflankeerd door de kapelaans J.L.C.Witkamp [1925-1930] en A.J.van Schaik [van 1928-1936 in Heemstede]

Pastoor IJzermans (van 905-1931)  woonde in de pastorie met drie kapelaans, de heren Speet (1909-1916), Van Dieren (1883-1913) en Brinkman (1916-1925) en twee dienstbodes Betje en Mietje. De hekken om de tuin van de pastorie stonden er toen nog niet. Die zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Voorbij de dam, achter de sloot, keek je op een brede wand van rododendrons. Het voetpad van de Blekersvaart tot aan de Herenweg, dat er nu nog ligt, liep achter de rij hoge bomen van de Kerklaan.

kerklaanlommeroord

Huize Lommeroord van dr. Droog, later gelijknamig café-restaurant op de hoek van de Kerklaan en Herenweg

We steken over en lopen terug richting Raadhuisstraat. Op de hoek stond een villa genaamd Lommeroord, die bewoon werd door dokter en wethouder Droog, die daar ook praktijk hield. Achter de villa lag de tuin (meer bos dan duin) die liep tot aan de dubbele woning tegenover het kerkpad. Na de Eerste Wereldoorlog is de tuin volgebouwd met woningen. Na bewoning door dr. Droog heeft villa “Lommeroord” nog een aantal jaren dienst gedaan als horecagelegenheid en danscenrtum. Nu staat op die plaats een bezinestation.

voormalig hofje Kerklaan

Even voorbij de dubbele woning stond het huis van hovenier Harry Draijer, die daarachter zijn bedrijf had. Boomkwekerij Draijer aan de Herenweg is er nog een voortzetting van. Naast Draijer stonden nog enkele aparte woningen, waarvan één woning “Mariahoeve” van de familie Kramer tijdens de Tweede Wereldoorlog door het laten ontploffen van een V1 geheel vernield werd.

kerklaanmariahof

Het huis “Mariahof” nadat in 1944 een neergestorte V1 door Duitsers  is ‘gedemonteerd’

Dan komen we aan de overzijde langs het bos van de familie  Müllemeister, die de villa “Djokjakarta” – oorspronkelijk van notaris Smit – bewoonde.

kerklaanfilm

Foto van een filmopname in de tuin/het bos bij Djokjakarta voor de film ‘De Stradivarius’ van het Hollandia filmbedrijf in Haarlem

In dit bos is in 1913/1914 een film opgenomen. Wij spijbelden daarvoor van school. Midden in het bos was een houten optrek gemaakt, een woning voorstellende. Deze optrek moest in brand gestoken worden. Voor het bovenraam zou dan een dame tevoorschijn komen die, via een ladder, door een heer gered moest worden. De brandweer stond paraat en de brandslangen lagen over de Kerklaan aangesloten op de brandput van de waterleiding. De boel werd in de hens gestoken en de spanning was groot. Ze steeg ten top omdat het vuur snel aanwakkerde en de brandweer het water niet snel genoeg kon aanvoeren. De dame heeft het bovenraam nooit bereikt en vloog via de zogenaamde voordeur in de armen van haar held en redder. Voor ons werd dit één van de mooiste jeugdherinneringen.

kerklaandjokjakarta

Huize Djokjakarta aan de Kerklaan in Heemstede

Het bos van Müllemeister lag op een vrij hoog duin. Het ontbossen en vlak maken voor bollenland is veel werk geweest. Nu staan op de plaats van bos en villa het bedrijf van De Zwart en twee dubbele villa’s. Voorbij “Djokjakarta” komen we langs nog een oud huis. Daarnaast lag het schildersbedrijf annex woning van L. van der Weiden, waar in die dagen de verf eigenhandig gemaakt werd. De firma was toen het meest bekende schildersbedrijf van Heemstede. Buiten de zoon van Van der Weiden werkte daar de heer Kolk. Op de plaats van dat bedrijf begint tegenwoordig de Broeder Josephlaan.

kerklaan105broederjosephlaan

Kerklaan 105 bij ingang naar Broeder Josephlaan

Het huis op de hoek van deze laan dateert van 1891 en werd bewoond door de familie Van der Horst.

kerklaanflora

Huize Flora aan de Kerklaan

De grote villa die we nu passeren (later Huize Flora) werd bewoond door de gebroeders Meijer, die een bestuursfunctie hadden in het gesticht Sint Bavo. Dan wandelen we langs de bloembollenkwekerij van Eldering. Voor de villa liep een sloot tot aan het laantje van Van der Eijken. Na beëindiging van de firma Eldering kocht aannemer Granneman van de Herenweg het pand met daarachter de schuur, die hij als werkplaats in gebruik nam. Hij maakte van de villa drie woningen, door er aan beide zijden een stuk aan te bouwen. We staan nu voor het laantje van Van der Eijken. Midden in het laantje links woonde de familie Van Roon.

kerklaanbavo

Huize Sint Bavo aan de Kerklaan voor de verhuizing naar Het Overbos aan de Burgemeester van Lennepweg

 

Op bovenstaande foto het afscheid van de Zusters Fransciscanessen van ‘Charitas’ in de tuin van Huize Sint Bavo. Bovenste rij van links naar rechts; H.Rïcker, R.Niehe, C.Beijnes-Hellmich, F.van Meerwijk, pastoor C.Pouw, J.Kamps, Ch. E.Thunnissen,. Eerste rij vierde van links: zuster Feliciana (Moeder-Overste van 1960-1964) 

 

kerklaannaastsintbavo

Het huisje naast het Sint Bavogesticht

Op de hoek, tegen het gesticht van Sint Bavo aan, stonden twee huisjes. In één ervan woonde timmerman Pieterse. Deze huisjes zijn later gesloopt voor de bouw van de woning van pastoor IJzermans die in 1931 met emeritaat ging. Ook deze woning stond aangebouwd aan de Sint Bavo en kon zodoende vanuit het gesticht bediend worden.

Foto uit 1968 van de (vroegere) Witte Brug over de vaart aan de Kerklaan (vooraan links een gasleiding)

We passeren de Bavo waarvan de entree later verfraaid is met een boogingang. Naast het gesticht voor ouden van dagen een brede poort die met houten deuren aan de weg werd afgesloten. Daarnaast een dubbele woning. In één van de huizen woonde schoenmaker Glabbeek, die je met zijn knecht voor hert raam schoenen kon zien lappen. Dan nog vier huisjes met achterom. In het hoekhuis woonde de familie Mertens. Voordat je naar school ging kon je daar een pannetje afgeven voor soep. Tussen de middag kon dit weer in de poort opgehaald worden in een speciaal daarvoor bestemd stenen gebouwtje met schuifraam, dat bij het gesticht hoorde. Je werd dan bediend door één  van de gebroeders Meijer. Alleen de allerarmsten mochten een pan afgeven.

Het (intussen gedempte) Vaartkantje, midden jaren 60 gefotografeerd vanaf de Kerklaan

 

De stenen brug over de Zandvaart (destijds lopend vanaf de Witte Brug aan de Kerklaan naar Groenendaal) met aan de overzijde de boerderij van Kees van der Weiden

We gaan het bruggetje over, waaronder de vaart naar de eerdergenoemde bedrijven. Direct rechts zien we een oud koetshuis. Dit was de schilderswerkplaats van Co Hendriks, met knecht Thijs Mooren. Later had Hendriks zijn bedrijf aan de Binnenweg. Ook is jarenlang het aannemersbedrijf van de gebroeders Van den Putten in dit gebouw gevestigd geweest.  Dan twee woningen met daarnaast het huis “De Oase” van de familie Preijde, met aan het huis vast een loods. Daarnaast het huis van de familie Uijtendaal. Nog een woning en dan de kruidenierswinkel van de familie Tesselaar. Daarnaast was het bedrijf van huis- en decoratieschilder Kaptein. Na het beëindigen van dit bedrijf, wat gelijk viel met de sloop van de huisjes aan de overkant, werd in dit pand de smederij van Jan de Rooij overgeplaatst. Tot aan de poort nog een paar huisjes. In die poort stonden twee woninkjes, waarvan er één bewoond werd door de weduwe Prins met haar dochters. Naast de poort de drukkerij van A.M.C.Schellekens [voordat men verhuisde naar de Raadhuisstraat] gevolgd door Melisie [nu vervolg op drukkerij Van Assema Grafimedia].

kerklaanputten

In het kantoor waar zich nu het politiebureau staat aan de Kerklaan stond het aannemersbedrijf van de gebroeders Van den Putten

 

kerklaanvanassema

Voorheen drukkerij Schellekens, daarna drukkerij Melisie en vervolgens sinds 2016 drukkerij Van Assema Grafimedia, anno 2020 gevestigd onder de naam Unissant Grafische Groep in Hoofddorp

Hiernaast het huis van brandstoffenhandel De Rooij, met naast het huis de opslagplaats. Dan de opslagplaats, annex woning, van het metselbedrijf van Van den Putten. Hiernaast nog enkele woningen waar onder andere de familie Lageweg en Van Houten woonden.

kerklaan17

Huis Kerklaan 17 moest wijken voor aanleg van de Limburglaan

Waar nu de Limburglaan begint, stond een alleenstaande woning. Dan nog een rijtje huisjes waarin enkele ervan later makelaar mevrouw Van den Putten een makelaardij had [Huize Wolbers] . In later jaren woonde daar de familie Neeskens, in het huis aan het water woonde de familie Gielen. Tussen twee huizen door was de entree naar wasserij Van der Weiden. Na het opheffen van deze wasserij vestigde zich daar de familie Medemblik in zoetwaren. We gaan de brug over en zoen rechts twee in de diepte liggende huisjes. In één van deze huisjes woonde de familie Meeuwenoord. Later had Siem de Reus in éé0n van deze pandjes een slagerij. Langs deze woningen bereikte je het vaartkantje. Een zandpad langs het water achter de bebouwing van de Raadhuisstraat. Naast de kleine woningen een nieuwer pand met bovenwoning met daarin gevestigd de smederij, tevens kachelsmid, van Judokus van den Asdonk. De smederij was gevestigd in de kelder  en was ook bereikbaar via de Raadhuisstraat. Midden jaren twintig is in dit bedrijf verhuisd naar een nieuw pand aan de overkant (Binnenweg), waar de firma Adriaanse gevestigd was. Later de boekhandel en winkel in religieuze artikelen van Jonckbloedt, later de “Zanderij”. De zaak aan de Kerklaan, thans de “Gouden Schaar”,  werd later bekend door het loodgietersbedrijf Vogel. Op de hoek café  “Het Centrum” met als kastelein Peijst, nu café “De eerste Aanleg”.

kerklaancafe

Links café Het Centrum van J. Peijst

 

kerklaanvanafijzerenbrug

Kerklaan vanaf de IJzeren brug met de Heilige Bavokerk in de verte

Er waren in die jaren twee politieagenten in het dorp, de heren Bouwman en Schotvanger. Agent Schotvanger (ook gemeentebode) woonde als gemeentebode na 1907 in het bodehuis naast het toen nieuwe raadhuis. Na zijn pensionering is deze gaan wonen in een nieuw huis naast het huis van Van Waasdorp, rechts op de Kerklaan en hij had een eigen brug. Het huis is nu bereikbaar via de Esdoornkade en staat naast het parkeerterrein van de Dekamarkt.’

kerklaanschotvanger

De Zandvaart met over de brug het huis van Schotvanger en verderop de schoorsteen van wasserij Van der Weiden aan de Binnenweg

 

kerklaan1

De Kerklaan met eikenbomen: een zicht op de Raadhuisstraat en Binnenweg

 

kerklaan2

Bollenland van Van der Eijken tussen de Van Merlenlaan en op de achtergrond de Kerklaan (1950)

 

kerklaan3

Foto genomen van de Bavo-kerktoren met zicht op de Kerklaan en op de achtergrond de nog bestaande bloembollenvelden in 1953.

 

kerk1

Kerklaan 57-59, van 1784 tot 1893 was hier de apotheekhoudende dokterswoning van achtereenvolgens de heelmeesters Jacobus Groos, zoon Johannes Groos (tot 1855) en ten slotte tot 1893 W. van Luenen

 

kerklaan45

In het pand Kerklaan 45 woonde in zijn jeugd de later bekend geworden architect van de Haagse School Co Brandes (1884-1955). Aan de Herenweg ontwierp hij in 1930 ‘s-Herenwegkerk  in opdracht van de Vergadering van Gelovigen.

 

hofje

Foto van een voormalig hofje aan de Kerklaan achter drukkerij van Wouw (29) en tussen nummer 39 waar aardappelhandelaar A.Breewel woonde. Op de foto vermoedelijk de weduwe mevrouw Vennik-Reik; één van de bewoonsters van het hofje naast mevrouw J.E,Horst-Mabelius -Kuiper

Hoofdbewoners Kerklaan Heemstede in 1927: 1. J.N.Vogel, 2. H.P.Waasdorp, 3.S.de Reus, 4.wed. J.S.v.d.Hoorn, 5.J.Meeuwenoord, 6.W.Schotvanger, 7.R.H.P.Wening, 9.Th.G.Medenblik, 11.C.Weyers, 13.P.J.K.v.d.Putten, 15. Wed. V.van Vessem, 17. P.Reedijk, 19. P.H.Platerink, 20. G.Frederik, 21. A.J.M.van Houten, 23. mej.v.d.Putten, 27. H.de Rooij, 28,. M.J.Duisterhof, 29. G.van Wouw, 30.C.A.M.Jonckbloedt, 32. J.H.Kroon, 33. wd. G.Berndsen, 34. P.W.v.d.Sman, 35. J.van Aalst, 36. W.J.M.Heslenfeld, 37. Th.W.M.Prins, 38. A.W.Niebeiding, 39. A.P.Daniëls, 40. J.E.Tombrock, 41. T.Daniëls, 42. H.Spruijt, 43. M.Zorge, 44.J.Rombach, 45.wed.T.Brandes en A.v.d.Linden, 47. T.Visser, 48.J.C.F.Kroon, 49.B.Meesters Goedersz., 50. D.Pronk, 51.A.M.Bogert, 52.N.H.M.Roozen, 53.J.J.Uitendaal, 54.mej.J.P.M.Kolk, 55.C.J.Preijde, 56. Sint Anthonius Gesticht, 57.C.W.Breed, 59.wed.Th.Adriaanse, 61.J.S.v.d.Hoorn,63.W.N.van Straten, 65.P.J.Mertens, 81.K.Tolk,83.F.A.de Boer, 85.Sint Bavo Gesticht, 87.mej.M.M.Pieterse, 89.P.Spek, 91.W.L.van Roon,93.J.Termeer,95.J.C.van der Eijken, 97.D.H.Granneman en T.R.H.Rigter.

kerklaan

In 1996 publiceerde Kees de Raadt als uitgave van de historische vereniging  ‘De Kerklaan; het verhaal van een laan 1646-1996

Mariahof1

Het pand ‘Mariahof’, gebouwd in 1922, bewoond door de familie Kramer,

Het verwoeste huis ‘Mariahof’na de ontploffing op 15 november 1944

Villa gebouwd in 1950 na sloop van  het geruïneerde huis ‘Mariahof’ als gevolg van ontploffing van een V-1 op 15 november 1944, Kerklaan 115 Heemstede

kerklaan2

Kerklaan 115 Heemstede. Nieuwbouw 1950 onder architectuur van Piet Koster in opdracht van J.H.Kramer (Uit: Goed Wonen, 4 februari 2012)

Kerklaan3

                             Vevolg Kerklaan 115 Heemstede (Goed Wonen, 4 februari 2012)

Kerklaan4

                                        Slot Kerklaan 115 (Goed Wonen, 4 februari 2012)

==================

12. Een persoonlijke herinnering aan dominee en publicist  Luit J.Wolthuis

Wolthuis1

Uit: Kerk te kijk; 150 jaar gereformeerde gemeente te Drachten.

Dominee Luit Jan Wolthuis is 21 juli 1931 te Assen geboren. Bezocht HBS en Gymnasium in Groningen. Na een theologie-studie aan de V.U.  in Amsterdam was hij eerst corrector in buitendienst bij uitgeverij Kok en vanaf 1956 gereformeerd predikant te Oosterend, in 1962 Woerden en Drachten. Hij was o.a.legerpredikant. Van 1977 tot 1985 was hij pastor op het Instituut voor Epilepsiebestrijding (Meer en Bosch – Cruquiushoeve). Ging in 1991 met emeritaat. Tot 25 maart 1992 woonde hij in Heemstede op het adres Valkenburgerlaan 24. Eind maart 1992 verhuisde hij naar Leeuwarden en na een lang ziekbed overleed hij mei 1995 op 63-jarige leeftijd en is begraven in het Friese Oosterend. Luit Wolthuis gaf medewerking aan verscheidene gedenkboeken bij gelegenheid van het eeuwfeest van de Gereformeerde kerken. O.a. bij uitgeverij Kok in Kampen verscheen de fraaie uitgave: ‘De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis onder eindredactie van dr.J.de Vree en ds. L.J.Wolthuis. Daarin o.a. een foto van ‘Meer en Bosch’te Heemstede, een initiatief van hervormde zijde. Ook heeft Luit Wolthuis als voorzitter van de Wilma-stichting meegewerkt aan twee boeken die zijn gewijd aan deze protestants-christelijke romanschrijfster Willemina (Wilma) Vermaat, die leefde van 1873 tot 1967. ‘Een mantel van liefde’ bevat verhalen van Wilma en ‘Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd’ is een biografie (door Niek van der Heide); beide boeken zijn een uitgave van uitg. J.J.Groen en Zoon in Leiden. Wolthuis schonk de boeken aan de openbare bibliotheek Heemstede.

wolthuis2

Vooromslag van boek ‘Kerk te kijk’; 150 jaar gereformeerde kerk te Heemstede'(1992) waaraan Luit Wolthuis meewerkte.

 

wolthuis

Dominee Wolthuis biedt drietal  boekwerken aan (25-6-1992)

 

Wolthuis3

Opdracht van L.J.Wolthuis van boek aan gem. openbare bibliotheek, tegenwoordig in de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief.

 

Twee sporen éen weg. Gedenkboek ter gelegenheid van 100 jaar Gereformeerde Kerk in Oosterend e.o.. Door Luit Wolthuis. (NHA, Heemstede-collectie 6146K)

 

Wilma

Beeld van schrijfster Wilma Vermaat in Beekbergen

 

Wolthuis

Overlijdenskaart Luit Jan Wolthuis, 25 mei 1995

13. de vroegere Indische Buurt; door P.Turkenburg


Javalaan

Bus van Heemskerk, geëxploiteerd door de NZH staande op het eindpunt aan de Javalaan, 2942 (NHA)

 

‘Over de winkels in de Indische Buurt is al het nodige geschreven. Het stikte er van. Alle eerste levensbehoeften waren in een straal van een paar honderd meter te krijgen. Meestal verpakt in oude kranten of statiegeldflessen. En als je zelf niet naar de winkels wilde, dan kwam er wel een of andere boer langs de deur om iets te brengen. Zoals de kolenboer, de melkboer, de aardappelboer. Of in het geval van de schillenboer en de voddenboer: om wat op te halen. Neem nou alleen al de melk. Niet alleen kreeg je op school ’s morgens een flesje schoolmelk – de enige melk die je met een rietje dronk -, er waren ook nog een stuk of drie melkwinkels in de buurt. Uit het hoofd: Koot, Groot en Peet. En daarnaast sjokte het paard Swiebertje door de wijk met daarachter een melkkar. Melk aan huis, getapt in een vreemde hoge pan met daarop een aluminium deksel met gaatjes. In het pre-koelkast-tijdperk een uitkomst. “Drie glazen melk per dag!” bleef Joris Driepinter dan ook maar rondbazuinen. Met een enthousiasme alsof hij een stel blikjes Redbull had opgedronken. Achteraf is gebleken dat deze melkcampagne gewoon een poging was om de jeugd in te zetten bij het wegwerken van een Europese melkplas. Naast de levensmiddelenwinkels waren er ook nog andere zaken. Een paar hiervan maakte op een jonge jongen veel indruk. Zo waren  we voor het ‘frituurgebeuren’ aangewezen op twee adressen: haalden we de patat en kroketten bij Speknek in de Madoerastraat of bij Vita Nova aan de Cloosterweg. Deze laatste had naast de zaak een inhammetje met mooi verchroomde snoepautomaten aan de muur. Dubbeltjes of kwartjes er in en hard trekken aan het gewenst laatje voor een reep, een rol drop of kauwgum. Met als opmerkelijk verhaal hierbij: een klein jongetje van de Voorweg haalde zijn kauwgum niet uit de automaten maar pulkte het daar gewoon – tweedehands – van de straat. Je kon daar van de vloer eten zogezegd. Tussen haakjes: hij leeft nog en heeft een ijzersterke gezondheid. Snoep kon je ook kopen bij sigarenmagazijn De Bruin op de hoek van de Lombokstraat, dat was voor ons een stuk dichterbij. De kauwgum daar heette Bazooka Joe en zat in een wikkel met daarin een klein papiertje met een stripgrap. De kauwgum was mierzoet maar na een tijdje kauwen werd de smaak steeds minder. Dat kon worden opgelost door de kauwgum weer even door de suikerpot te rollen. Recycling zouden ze dat nu noemen. Wat een verhaal – voor een kauwgummetje van 5 cent. Maar eerlijk is eerlijk, het rook er in dat kleine winkeltje altijd heel apart naar tabak. Op de gevel stond een reclame voor North State sigaretten en binnen viel het oog meteen op een opvallend reclamebord. 

Rossum

Emaille bord van Van Rossum’s Troost. In de 17de eeuw stond een dergelijke schandpaal op het nabijgelegen Dorpsplein voor het ‘Wapen van Heemstede’, waar veroordeelde criminelen te kijk werden gesteld.

Hierop stond een aardige dikke man die zijn Goudse pijp aanbiedt aan een arme sloeber die met zijn hoofd en handen in een schandpaal staat. Van Rossum’s troost schiet me nu ineens te binnen’. (uit de Heemsteder van 19 april 2017).

Turkenburg

Houthandel W.A.Turkenburg in de Lombokstraat/hoek Sumatralaan in 1990 (NHA)

TERUG IN DE TIJD: INDISCHE BUURT (2) DOOR PIET TURKENBURG

Tegel met opschrift ‘Rust Roest’ van houthandelaar en aannemer Turkenburg in de Indische Buurt (uit: Heemstede Vooruit!, 2018, pagina 137)

 

Advertentie Heemsteedse Hout- en Triplexhndel W.A. Turkenburg & Zn., Lomboksstraat 1 Heemstede

‘Voor huishoudelijke artikelen kon je in de Indische buurt naar De Roos of naar Veldhuis. Deze laatste piepkleine en propvolle winkel was gevestigd in de Lombokstraat en had de naam ‘De Kleine Winst’. Bijna niemand gebruikte die naam, iedereen had het over Veldhuis. Of Veldmuis. Daar was van alles te koop, van fietsonderdelen tot gloeilampen in kartonnen kokerjes. En van Witte Kat batterijen tot munitie voor onze speelgoedpistooltjes. Eerst waren dat de rode rolletjes papieren klappertjes, later – toen de bewapeningswedloop weer wat verder was gevorderd – werden dit plastic dopjes met wat knalspul er in. Was Veldhuis een fietsenhandel? Was het een warenhuisje? Of was het een ijzerhandel? Ik zou het nu niet meer weten, wel dat we er vaak kwamen, in die vreemde geur van rubber, olie, plastic, metaal en niet ondefinieerbare stoffen. En de herrie van de spullen die overal hingen en steeds heen en weer bewogen, elke keer als de winkeldeur openging. Twee straten verderop, op de hoek van de Sumatrastraat en de Borneostraat stond het warenhuis De Roos. Een veel grotere winkel dan de Kleine Winst. Hier was zelfs speelgoed te koop. De eigenaar maakte veel werk van zijn grote etalage in de Sumatrastraat en had op een zeker moment hier een modeltreinbaantje in aangelegd, Buiten op het kozijn was een drukknop geschroefd en als we daar weer eens naar toe waren gehold en hierop drukken dan ging het treintje een minuutje of zo rondjes rijden. Een interactieve etalage, we stonden in de rij te wachten om ook eens op dat knopje te drukken. Jammer genoeg verhuisde De Roos begin jaren 70 naar de Binnenweg. Er kwam kater een kledingzaak voor terug. Een groter verschil is niet denkbaar. Ik ben nog nooit een etalage van een modezaak toe gehold. Eerder er van weg. De hekkensluiters zijn de winkels die eigenlijk geen echte winkels waren, ook al kon je er iets kopen. Zo had je de SHELL benzinepomp van Van Schagen aan de Achterweg en de ESSO benzinepomp van Voorham aan de Cruquiusweg. Deze laatste was nog open als andere zaken in de buurt al dicht waren. Zelfs op zondag. Wij kinderen hadden daar weinig te halen, behalve als de benzinemaatschappijen weer acties hadden waarbij cadeautjes werden weggegeven. Ik kan mij nog mobiles met vogels herinneren, sleutelhangers en aluminium munten met koppen van bekende voetballers. Een echt vreemde zaak zat op het Wilhelminaplein: bij Okkel Moeke kon je snelle motoren kopen. Dat deed mijn vader niet zo vaak. Eigenlijk nooit zeg maar. Hij haalde liever gebak bij de banketbakker met de mooie naam die recht tegenover Okkkel zat.  (de Heemsteder, 3 mei 2017)

Kniese

Banketbakkerij Kniese aan het Wilhelminaplein 19 Heemstede  op en foto uit 1990(NHA)

Inderdaad, bij Kees Kniese. Die later rondreed in een klein autotjes met een enorme moorkop bovenop. Oh, wacht even: dat kan nu nog wel, moorkop zeggen?’ (de Heemsteder van 3 mei 2016)

Voetbalelftal uit 1964 met jongeren uit de Indische Buurt, nabij het Jeugdhonk. Men speelde op het tet terrein van Meer en Bosch tegen patiënten van de instelling, soms ook tegen bewoners van de Hartekamp. Op de afbeelding zien op de bovenste rij van links naar rechts; John Jonkers (later bekend honkbalspeler geweest), Jan Evers, Loek Jansen, Klaas Deutekom, John de Bonte, Co Mingyu, Ben Jansen, Hubert Jansen. Vooraan geknield: John Jansen, Jan Vester, Rinus Compier, Jos Jansen en Theo van Winsem (foto Rinus Compier, de Heemsteder, 23 juli 2014).

Terug in de Indische Buurt: de scholen; door Piet Turkenburg

Valkenburg.jpg

Zicht op de Valkenburgschool aan de Molenwerfslaan, de vroegere St.Aloysiusschool (voor jongens) en St. Augustinuschool (voor meisjes)

‘In Heemstede waren er in de Indische Buurt een stuk of drie lagere scholen – de Voorwegschool, de Nicolaas Beetsschool en de Valkenburgschool. Deze laatste was omstreeks 1965 ontstaan uit een aparte jongens- en meisjesschool met de heilige namen Sint Aloysiusschool en Sint Augustinusschool. De maatschappij was gelukkig al zover dat jongens en meisjes in één klas konden verblijven maar door de verzuiling waren de Voorwegschool en de Nicolaas Beetsschool aan de Bosboom Toussaintlaan nog taboe voor ons. Katholieke kindertjes gingen dus naar de Valkenburg aan de Molenwerfslaan. De laatste broeder was daar net vertrokken en de fusieschool ging door onder de leiding van meneer De Backker. Onder elkaar hadden we het meestal over Pa de Bakker, wat achteraf niet zo gek was want een paar van zijn kinderen zaten ook op deze school. Tussen acht uur en half negen vulden de speelplaatsen zich met herrie en kindertjes. De kinderen stelden zich na de eerste zoemer per klas op op twee rijen witte stippen. Hierna marcheerden de kinderen dan per klas naar binnen. Zonder kringgesprekken of pedagogisch verantwoorde procedures gingen we meteen van start. Tot het speelkwartier tegen een uur of 10, dan kon iedereen naar buiten voor de broodnodige frisse lucht. En de leraren aan de koffie. Voetballen mocht in het speelkwartier ook niet, maar wel zijn in die jaren allerlei rages voorbij gekomen. Tollen, elastieken, touwtjespringen, knikkeren, hinkelspelletjes, hoepelen en klik-klakken. Bij dat laatste spel was het de bedoeling dat twee plastic balletjes aan touwtjes snel op en neer werden bewogen zodat deze tegen elkaar zouden botsen. Hierdoor ontstond het bekende klik-klak geluid (het nu uitleggen wat klikklakken was is bijna net zo moeikijk als het eigenlijke kunstje toen). Natuurlijk deden de horror-verhalen toen ook al de ronde: “ergens zou een kind zijn omgekomen door een klik-klak : tijdens het spelen zou men van de balletjes op zijn pols een slagader hebben dichtgedrukt.” Achteraf gezien was dat natuurlijk een flauwekulverhaal maar klikklakken kon wel heel pijnlijk zijn als die balletjes verkeerd terechtkwamen. Tussen de middag ging vrijwel iedereen thuis eten want daar waren nu eenmaal de meeste moeders. Moeders met een baan? Dat was toen net zo vreemd als bijvoorbeeld een telefoon meenemen als je de straat op ging. Alleen de jongens en meisjes die van heel ver kwamen, dat betekende toen de Haarlemmermeer of de Glip, bleven tussen de middag op school. Dat waren de overblijvers. De echte helden, die op de fiets naar school kwamen. Voor ons werd dat pas werkelijkheid toen wij na de lagere school naar middelbare scholen in de verre omtrek moesten. Niet meer twee minuten lopen maar een half uur of langer fietsen. Naar een andere plaats en brood mee voor tussen de middag: de kinderjaren waren duidelijk voorbij.’ [de Heemsteder, 17 mei 2017].

Familiegraf Turkenburg op de algemene begraafplaats Heemstede: Willem Turkenburg (ov. 1941), Wilhelm Adriaan Turkenburg (ov. 1962) en Anna M.C.Turkenburg-Wijnants (ov. 1986)

13A  P.A.Audretsch en fruitkwekerij Insulinde

Plattegrond Indische Buurt. Uit: Heemstede Vooruit! 2018, pagina 128

De Indische wijk in Heemstede is aangelegd op terreinen oorspronkelijk van de kwekerijen van A.P.Audretsch en P.N.van Dort. Het merendeel van de zo’n 500 huizen is gebouwd tussen 1923 en 1935. Het huis van Van Dort in de bocht van de Achterweg nabij de Laan van Insulinde is omstreeks 1923 gesloopt. aan de Indische Buurt is een hoofdstuk gewijd in het HVHB-boek ‘Heemstede Vooruit! 1890-940; van blekerijen en bloembollen naar forensen’, p.129vv. 

 

Het vroegere woonhuis van kweker A.P.Audretsch en gemeenteraadslid aan de Laan van Insulinde 25

A.P.Audretsch, die oorspronkelijk uit Nederlands Oost-Indië kwam en o.a. druiven kweekte zat voor de Vrijzinnig Gereformeerden (later C.D.A.) als gemeenteraadslid in Heemstede van 6 september 1927 tot 1 september 1931 en van 23-2-1932 tot 5 september 1939 (Haarlem’s Dagblad, 2-2-1939)

Overlijdensbericht A.P. Audretusch (Haarlem’s Dagblad, 15 november 1957)

Insulinde10

Laan van Insulinde 25, Heemstede, gebouwd  in opdracht van fruitteler Anton Audretsch (Haarlems Dagblad, 28 april 2022) 

14 J.A.F.Zorn (1921-2002). Was directeur uitgeverij Abrams voor Nederland; woonde Bentveldseweg 19 Aerdenhout en Meijerslaan 256 Heemstede. Begraven op de Algemene Begraafplaats in Heemstede

Zorn1.jpg

directeur J.A.F.Zorn weg bij de Amerikaanse uitgever Abrams. Uit: Haarlems Dagblad van 4 april 1986

 

Zorn2.jpg

Artikel J.A.FG. Zorn. Haarlems Dagblad, 4 april 1986.

15. Kapitein Peter Hoetjer (1906-1976).

Hoetjer1

Het motorschip Tjitjalenka waarop Pieter Hoetjer vanaf 1951 gezagvoerder was

Peter (Pieter) Hoetjer is in 1906 te Groningen geboren en is 21 juni 1976 in Heemstede overleden, waar hij na in  1957 op het adres Weissenbruchweg 18 een kwarteeuw woonde op het adres Jacques Perklaan 14 en kort na zijn verhuizing naar een appartement in de Bartoklaan (Spaarneborch) kwam te overlijden. Hij was in zijn werkzaam leven gezagvoerder bij Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen [KJCPL] (Royal Interocean Lines)  op het vlaggeschip van motorschip Tjitjalenka. Hoetjer heeft 36 jaar gevaren, sinds 1949 (tot 1961) als gezagvoerder. Tijdens WOII zat hij 3,5 jaar gevangen in een Japans concentratiekamp, zijn vrouw meer dan 4 jaar en zij verloren daar hun enige kind. In 1959 kwam hij met zijn schip Tjitjalenka bij Japan in een wervelstrorm ‘Vera’  terecht en strandde.

“Vera” zette Tjitjalenka aan de grond” (Haarlem’s Dagblad, 29-9-1959)

In 1961 ontving Hoetjer een koninklijke onderscheiding als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kapitein Hoetjer wordt beschreven in het Duitstalige boek Taifun, in 1981 ook in een Japanse en  Engelse editie (Typhoon) verschenen, geschreven door Rose Lesser, en door de weduwe Hoetjer voor opname in de bewaarcollectie van de Heemsteedse bibliotheek geschonken. Het boek is meeverhuisd naar de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18. Onderstaand een selectie van scans uit het boek en knipsels.

Hoetjer1

Vooromslag van Duitstalige uitgave van Taifun  und…; door Rose Lesser, 1981.

 

Lesser1

Engelstalige editie van ‘Typhoon; door Rose Lesser

 

Hoetjer2

Over gezagvoerder Peter Hoetjer uit het boek van Rose Lesser

 

Hoetjer3.jpg

vervolg Peter Hoetjer; door Rose Lesser. Op de foto met ingenieur C.Schravemaker, 1959

 

Hoetjer5

visitekaartje van kapitein P.Hoetjer

 

Hoetjer4

biografische informatie Peter Hoetjer

 

Hoetjer6.jpg

Biogr. Hoetjer (Kaapstad)

 

Het vastlopen van passagiersschip de Tjitjalengka (Nieuwsblad van het Noorden, 29-9-1959)

 

Tjitjalengka strandde in Japanse werfelstorm (De Telegraaf, 4-11-1959)

 

Hoetjertjitjalenka

Het nieuwe vlaggeschip Tjitjalenka der Java-China-Japan Lijn, gebouwd door de Nederl. Scheepsbouw Maatschappij. Uit: Provincilae Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 mei 1939

 

Unusual flag was flown from the Dutch liner Tjitjalengka

 

Taifun ‘Vera’ eiste zware tol (Amigoe di Curacao, 30-9-1959)

 

Hoetjer7

Vlaggeschip onder Chinese vlag Tjitjalenka in Durban Zuid-Afrika

 

Hoetjervera

Problemen voor de ‘Tjitjalenka’als gevolg van de taifoon Vera (Haarlem’s Dagblad 29-9-1959)

 

Hoetjer8

Auteur Rose Lesser (1908-2002) is in Berlijn geboren en in Tokio overleden. In 1929 emigreerde ze naar Japan en trouwde in 1933 met de Japanse geobotanicus Kenji Takahasji (1903-1947). Lesser was grondlegger van de ‘Geseelschaft für Jappanisch-Koreaische Freundschaft. Zij schreef een vietal boeke, waaronder in 1981 Taifun un…More Joy’.

 

Hoetjer9

Schrijven van mevrouw S.L.A.Hoetjer, de dato 27 september 1981.

 

Hoetjer10.jpg

Vervolgschrijven van mevrouw S.L.A.Hoetjer, gedateerd 4 oktober 1981.

 

In het zicht van de haven van zijn leven werd gekozen voor de Spaarneborgh met haventje en anker, maar is kapitein Peter Hoetjer (1906-1976) helaas al na 1,5 dag overleden

Overlijdensbericht Pieter Hoetjer (De Telegraaf, 21-6-1976)

Overlijdensadvertentie van mw. S.L.A.Hoetjer-Lesser (NRC- Handelsblad, 29–1988)

=====================================================

15. Jan Pieter Strijbos  (1891-1983)

Strijbos1

Portret van Ian P.Strijbos

 

Strijbos.jpg

Herinneringen van Haarlem J.P.Strijbos, die overigens een groot deel van zijn leven woonde aan de Claus Sluterlaan in Heemstede. Uit: Vogelvrij; mensen en tijden die ik gekend heb. Haarlem, Schuyt, 1976.

16. Herinneringen aan de Sint Antoniusschool Heemstede door mw. An Hendriks-Kramer + Kerklaan en het bollenland van Nelis

Antonius

De vm. Sint Antoniusschool aan de Burgemeester van Lennepweg, hoek Kerklaan Heemstede.  In 1980 is de nieuwe school geopend en in 1994 kwam de nieuwe school Icarus in het gebouw. St. Antonius en St. Jozef (voor de jongens) fuseerden en de heiligen moesten het veld ruimen ten faveure van een nieuwe naam ‘De Ark’.

Door toedoen van pastoor H.P.Zeegers is in 1899 de eerste Rooms-Katholieke School van Heemstede aan de Kerklaan tot stand gekomen. Het was de Sint Antoniusschool voor meisjes die onder leiding stond van de zusters Franciscanessen van Bennebroek.

Antonius3

De Sint Antoniusschool, zesde klas 1931-1932 met juffrouw Lageweg en verder o.a. An Kramer, Ida Kramer, Nel Hupkens, Hannie Heemskerk, Sientje [=Georgibe] Wiegman]. Jeanne van der Sman en Tiny Geheniau

Mevrouw An Hendriks-Kramer, later verhuisd naar Nijmegen, zond een foto van de zesde klas in het schooljaar 1931-1932. Behalve juffrouw Lageweg zijn haar slechts van de 34 namen van meisjes bekend gebleven, namelijk Ida Kramer, Nel Hupkens, Hannie Heemskerk, Sientje Wiegman, Jeanne van der Sman en Tiny Geheniau. Zij schrijft: ‘Aan mijn schooljeugd heb ik o.a. de volgende dierbare herinnering, ik denk uit de tweede of derde klas: Als we wilden mochten we op de vrije woensdagmiddag op school terugkomen onder leiding van een hele lieve zuster Berarda ten te breien en te haken. We kwamen allemaal terug. En waarom was dat zo fijn? Ze liet ons zingen! Alle liedjes uit “Kun je nog zingen, zing dan mee”. Het meisje in de voorste rij rechts mocht een lied naar keuze inzetten en wij zongen alle coupletten meerstemmig mee. En dan koos de volgende een lied en zo de hele klas door. Oh, wat was dat gezellig. En zuster Berarda intussen maar gevallen steken ophalen en ons met liefdevol geduld leren breien! Zodoende ken ik al die liederen nog uit mijn hoofd en breien kan ik ook! In mijn tijd: 1928-1933 was de juffrouw van de eerste klas altijd juffrouw Bal. Zij heeft ons allemaal lezen en schrijven geleerd. Mijn zusje viel vaak in slaap en ze liet haar rustig slapen. In de tweede klas was zuster Berarda klasse-zuster. De derde klas weet ik niet meer. In de vierde klas was juffrouw Witteveen de onderwijzeres. Zij had een lamme arm en droeg haar linkerhand altijd in haar zak. Dat heeft wel indruk op me gemaakt maar het deed niets af aan haar kunde en ik geloof dat ze er ooit mee geplaagd is (Dat durfden we toen nog niet!).  In de vijfde klas kreeg je juffrouw Lageweg. Dan kwamen de breuken en de lange deelsommen. Dan hoorde je al bijna bij de groten. In de zesde klas ten slotte zuster Maria Petra. Wat ook diepe indruk op me gemaakt heeft was het boekje waaruit we leerden lezen. Dat ging over en jongetje dat op een zandberg was gaan spelen en daarin stikte. Een doodgaand kind, vreselijk. In diezelfde tijd maakten we zo’n drama in werkelijkheid mee bij de familie Peeperkorn aan de Herenweg, waar het jongste kindje Yvonneke een teil water kokend water over zich heen kreeg en stierf. Met de hele klas zijn we in hun huis geweest. Zoiets hou je je hele leven. Hartelijke groeten aan bekenden in Heemstede, ik denk nog steeds aan de hartelijke ontvangst in de bibliotheek.’ 

Antonius2

De eerste klas van de Sint Antoniusschool aan de Kerklaan uit omstreeks 1931 onder leiding van zuster Maria Petra. In de linkerbanken o.a. Wil v.d.Bos, Lenie Steinhoff, Rietje van den Asdonk, Ria Smit, Hannie van Zanten, Lia Turkenburg, Dien Beeed, Rietje van Looij, Wil Peeperkorn, Tilly van Empelen, Trees van Kn, Ok van Breemen, Lies van den Sman, Jos de Reus, Sluiter, Annie Horeman, Jopie v.d.Meer, Rina Boos, R.Koomen. Rechts: Lies Visser, Toos Blaauwhof, Hannie Buddink, Annle le Fèvre, Ida en Annie van Vessem, Greet Koomen, Tesselaar, Lies Keizer, Rie Stolten, Sjaan Westerveld. Het meisje achteraan rechts is onbekend. De zusters zorgden voor discipline: de handen op de rug!

Mw. A.Hendriks-Kramer schreef 29 november 2000 vanuit haar woonplaats in Nijmegen: ‘Achter het huis van mijn ouders: Jac.H.Kramer en Catharina M.van der Weijden op Kerklaan 115, waar na herstel van ‘Mariahof ‘later mijn broer A.M.Kramer woonde, lagen tot aan de Van Merlenlaan en de Raadhuisstraat bollenvelden. Achter ons huis was het land van C. Nelis. Het waren vooral rosse, witte en blauwe hyacintenbloemen. De heerlijke geur als deze in bloei kwamen ruik ik in gedachten nog. Jammer was dat ze zo gauw geritst werden. Dat was nodig om de kwaliteit van de bol te bewaren. Van narcissen werden slingers gemaakt, die in een kraam langs de Herenweg verkocht werden aan automobilisten en fietsers. Deze werden aan de motorkap opgehangen. 

Het land van Nelis op een foto genomen vanuit Kerklaan 115. Je ziet de hopen stro liggen waarmee in het najaar de bollen bedekt werden. Er liepen ook slootjes en vaarten tussen. Daarlangs kon je lopen naar de Van Merlenlaan en nabij het huis van slager de Reus (naast het café op de hoek van de de Kerklaan en Raadhuisstraat agedaald te ijn. Een heerlijk wandelingetje. In die vaart heeft mijn broer J.A.M.Kramer, nu jachtbotenarchitect, zijn eerste zelfgemaakte zeilbootje eproefd. Hij kon er mee naar het Spaarne varen. 

 

Op bovenstaande foto mijn zusje Ietje Kramer met onze neef Jan Nefkens uit Amersfoort) en diens verloofde Ria Smink.

 

Hetzelfde stel Jan Nefkens en Ria Smink tussen de bloeiende bloembollen van Cees Nelis met op dce achtergrond de grote huizen aan de Van Merlenlaan.

17. De Nicolaas Beetsschool in 1931

Beetsschool1

De vergrote Beetsschool aan de Bosboom Toussaintlaan

De naar de oprichter dichter-predikant Nicolaas Beets vernoemde protestantse basisschool is in Heemstede de oudste instelling voor bijzonder onderwijs in Heemstede. De eerste steen voor het pandje aan de Camplaan 12 werd gelegd door het dochtertje Jacoba Elisabeth Beets op 18 maart 1952. De eerste bovenmeester Pieter Vergers was in zijn tijd een alom gewaardeerd schrijver van historie- en kinderboeken op protestants-christelijke grondslag. In 1895 is de school met een lokaal vergroot en kwam er een derde leerkracht bij. Tien jaar nadien is de Beetsschool verhuisd naar nieuwbouw tussen de Voorweg en een kwarteeuw later vergroot en verbouwd door architect Korringa met het front naar de Bosboom Toussaintlaan. Sinds 1983  is de school gevestigd in de Sportparklaan. Als herinneringen aan het verleden zijn de ‘eerste steen’ uit 1852 en een basreliëf van de stichter meeverhuisd. In 1931 toen bijgaande foto is genomen bestond het personeel uit de ‘meesters’ Van Noppen, Kijne (sinds 1929 hoofd). Florussen, Van Wijk, S.de Jong en gymnastiekleraar B.Miedema, alsmede de ; juffrouwen’ C.Koopmans, L.Keune en J.Vossers. De heer J.Kijne kreeg na een dienstverband van bijna dertig jaar in Heemstede koet voor de Kerstvakantie in 1958 van de dokter te horen dat hij om gezondheidsredenen met werken moest stoppen. Hij is toen als hoofd tijdelijk vervangen door meester P.J.van Noppen en toen laatstgenoemde de overstap maakte naar de nieuwe Prinses Beatrixschool door de heer A.W.v.d.Beek. De heer M.Hazekamp werd het negende hoofd sinds de oprichting. Meester Florussen nam eind 1958 de 6B-klas over en is spoedig daarna benoemd aan een lagere school in Rijswijk. De hieronder afgebeelde klassefoto toont de vijfde klas met behalve twee leerkrachten 16 meisjes en 17 jongens en is afkomstig van mevrouw B.v.d.Berg-van Veldhuijsen uit de Havenstraat.

Beetsschool2

Klassefoto Nicolaas Beetschool schooljaar 1930-1931. Staande van links naar rechts: de jongens Peter van Nassauw, Jan Pettersson, Piet Ruighaver, Gijs van Egdom, Gijs van Barneveld, Oets IJtsma en het hoofd der school de heer J.Kijne. Naast hem de meisjes Dientje Ansing, Neeltje van Barneveld, Corrie Bruinenberg, Betsie Veldhuijsen, Corrie Lameijer, Trientje Krabbendam, Coba Johannes. In het midden van links naar rechts: Loek Vermeer, Tomas Droger, onbekende, Bert en Jan Vaandering, meester A.Florussen, Geertje Bekker, Agaat v.d. Bosch, Mimmi Robbemond en Annie v.d.Leek. Vooraan: Thijs van den Heuvel, Evert Rot, Jan van Looij, Cor van Huis, Greetje Otte, Ploni Los, Alie Hofstee en Stientje Droger. Helemaal vooraan; Nico Jonkers (links) en Frits Krabbendam (rechts).

Sinds 1923 waren de terreinen begrensd door de Molenwerfslaan, Cruquiusweg, Javalaan en Instituut Meer en Bosch , voor woningbouw in exploitatie genomen, Insulinde geheten ofwel Indische buurt. Het merendeel van de scholieren – evenals van de Openbare Voorwegschool – was behalve uit de omliggende straten als Achterweg, Voorweg, Camplaan, Raadhuisstraat, Binnenweg e.d. woonachtig in de Indische wijk. Meisjes uit katholieke families gingen sinds 1925 naar de Sint Augustinusschool en de jongens vanaf 1931 naar de Sint Aloysiusschool (latere Valkenburgschool) beide gelegen aan de Molenwerfslaan.

Beets4

Het Heemsteedsch Christelijk Kinderkoor onder leiding van P.J.van Noppen, 1938

Naast de algemeen-vormende en religieuze opvoeding nam het zang- en muziekonderwijs op de Nicolaas Beetschool een voorname plaats in. Het Heemsteedsch Christelijk Kinderkoor ‘De zangvogeltjes’ (later uitgebreid met een Tienerkoor) onder leiding van de heer P.J.van Noppen, bestond uit leerlingen van de school en gaf onder meer in 1938 een concert voor de NCRV-radio in Hilversum

Beets3

Vooromslag van een in 1983 uitgegeven gedenkuitgave van de Nicolaas Beetsschool

18 Herinnering aan wijlen Rie van Houten (1907-1990)

Rie.jpg

Getekende kaart en tekst ‘in memoriam’ Rie van Houten (1907-1990)

19. In memoriam ir. B.W.M.Colenbrander

Colenbrander3

Uit: de Heemsteder van 12 februari 1993

 

Colenbrander1

I.m. ir. B.W.Colenbrander; door Hans Krol. Uit: de Heemsteder van 12 februari 1993

 

Door Ben Colenbrander aan de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek geschonken medicijndoosje afkomstig uit de apotheek van zijn vader dr. M.Colenbrander.

20. Een Gordel van Smaragd in Heemstede: de Indische Buurt  (Haarlems Dagblad, 11-8-2017) 

gordel

Een Gordel van Smaragd in Heemstede. Uit: Haarlems Dagblad, 11 augustus 2017.

 

De Sumatrastraat in de Indische Buurt Heemstede (foto Bob van der Lans, Hillegom)

21. FOTO’S VAN DE VOORMALIGE CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL AAN DE LIEVEN DE KEYLAAN IN HEEMSTEDE

Al eind en  vooral in de 18e eeuw zijn in verschillende delen van de ambachtsheerlijkheid Heemstede kinderscholen opgericht voor kinderen beneden de vijf jaar. De houdsters van deze schoolltjes werden door de Heren of Vrouwen aangesteld. Zij moesten het ABC leren en woorden kunnen spellen Er waren scbolen in de buurten Zandvaart, het dorp en de meester Lottenlaan. In het NHA zijn aanstellingsakten bekend van o.a.: 1) huisvrouw van Lucas, dd. 25 januari 1720; 2) de huisvrouw van Hendrik Huijnk, dd. 2 juni 1720; 3) Krijntje Breeroo, weduwe van Jacobus de Bie, dd. 16 april 1723; 4) Cornelis van der Steen, weduwe van Jan Grevel, dd. 4 februari 1756; 5) Elisabeth Langeveld, dd. 22 juni 1756; 6. Marijtje Schouten, dd. 25 november 1765.  In hoofdstuk 13 van zijn boek ”Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede; deel 2 (1800-1954), p.70-72, schrijft G.van Duinen o.a.: ‘In de 19de eeuw neemt het aantal van de Kleinkinderschooltjes zeer toe. Ze krijgen dan de naam BEWAARSCHOOL. De eerste scholen, die zo genoemd worden, zijn bestemd voor kinderen uit behoeftige gezinnen, waar de moeder uit werken gaat. Die naam geeft het doel wel heel juist aan. Het zijn inrichtingen, waar de kinderen beneden 6 jaar dagelijks voor enkele uren ‘bewaard’ woorden, om er de moeders gelegenheid te geven in de fabrieken of als werkster er wat bij te verdienen. Wat er in de bewaarplaatsen met de kinderen gedaan wordt, komt er minder op aan. Het voornaamste is, dat ze onder veilige hoede zijn tijdens de afwezigheid van de moeder. Langzamerhand krijgen al deze scholen de naam Bewaarschool, ook die voor kinderen uit meer gegoede gezinnen. Er vallen vele klachten te beluisteren over deze schooltjes, vooral in de grote steden, waar men ze bij tientallen vond. Op de meeste van de schooltjes leerde men de kleuters ook spellen, een weinig lezen en schrijven en zelf rekenen. (…)

van de Bewaarschool in 1850 naar de Kleuterschool in 1950 is een grote stap. In het begin van de 20ste eeuw bestond er in Heemstede een R.K.bewaarschool, die toen al ongeveer een halve eeuw oud was. In 1854 werd door de Gemeenteraad aan Mej. A.Botterman toestemming verleend tot het oprichten van een R.K.Bewaarschool. Het was een Zusterschool opgericht in 1853. Omstreeks 1900 werd er ook een Protestantse bewaarschool opgericht.(…)

Úit 1926 dateerde het protestants-christelijke Kleuterhuis aan de Lieven Keylaan. In 1976 is het halve eeuwfeest gevierd.

Gelder1

Vijftig jaar ’t Kleuterhuis (Heemsteedse Courant, 6 mei 1976)

 

Gelder2.jpg

Vervolg van 50 jaar ’t Kleuterhuis met op de foto juffrouw L.C.van Gelder

 

christyelijke1

Een groepsfoto uit omstreeks 1933/1944, genomen in de tuin van de Christelijke Lieven de Keylaan. Op de achtergrond rechts het oude Postkantoor. Bovenste rij o.a. Henk Barger (zoon van predikant G.A.Barger), Elsje Huizinga en juffrouw Teeseling. Middelste rij o.a. Dineke Toebes, Tom Corbeth, Janny Vollenga, Jaap Smit en Gerard Luiting. Vooraan o.a. Thea Jordens, Kopjes Nieman, Suusje van Nassau. Op de ‘vliegende-hollander’ Job (Jacob) de Ruiter, de latere minister van Justitie en Defensie.

 

christelijk2

De derde klas van het Kleuterhuis in 1960 (Christelijk onderwijs, later overgegaan naar de Prinses Beatrixschool). In het voormalige schoolgebouw is later het Dienstencentrum gevestigd. Vierde rij van links naar rechts: Gerard v.d. Meij, ?, Jaap Siezenga, Hans Trossel, Peter de Groot, Paul van Zwol, ?,?, juffrouw Ada. Derde rij: Arend-Jan Tibbe, Jan Westerhoven, Theo Bos, Wim de Leeuw, ?, Harry v.d.Berg, ?. Tweede rij: Jannetje Koren, Elsje van Velthuyzen, Renske Visser, juffrouw Van Gelder, Mary van Croonenborg, Sonja Beerkens, Yvonne Terwoert,. Eerste rij: Loesje van Kempen, Lenny van Honschoten, Matty Gohres, Adrie Schouw, Marijke Schouw en Josje van Deursen.

 

chr

Kinderen in een kring van de Christelijke kleuterschool  met juffrouw Corrie Visser en verder o.a. Ineke Andrea, Toosje Langelaar, Henny Band en Henk Lieftink (foto Henny Band)

Gelder2

Kleuterschool Lieven de Keylaan  met juffrouw van Gelder bij haar zilveren jubileum

kleuterhuis

Juffrouw Visser van het Kleuterhuis en o.a. Robbie Band en Remco van der Gugten (Henny Band)

 

band

Groepsfoto van de Christelijke Kleuterschool aan de Lieven de Keylaan in Heemstede. Juf onbekend, van de leerlingen o.a. Henk Bakker, Klaas Bont (?), Jetty Boender, Ineke van ’t Hoenderdaal (Mente), Lenie Menge, Eelco Scheepers, Jaap Stoffels, Lies Witbraad en Kees Verhoef (Henny Band).

 

Gelder4

Bericht van sluiting van ’t Kleuterhuis in 1985

 

Gelder5

Ode aan kleuterleidster juffrouw Van Gelder (de Heemsteder 16-5-2007). Zij was toen 93 jaar en woonde het grootste deel van haar leven met haar zuster in de Richard Strausslaan.Ten slotte is zij verhuisd naar Bentveld en bij haar 100ste verjaardag in 2014 bezocht en gefeliciteerd door o.a. burgemeester M. Heeremans uit Heemstede

22. school- en klassefoto’s van de Antoniusschool in Heemstede

tekening van Antoniusschool en Antoniusschool, Kerklaan/ hoek burgemeester van Lennepweg voor de afbraak Heemstede

 

portret van pastoor Henricus P.Zeegers

Henricus P.Zeegers was pastoor van Heemstede van 1896 tot 1905, voorafgegaan door pastoor Kerlen, 1875-1896 en opgevolgd door pastoor A.V.IJzermans (1905-1931). Al in Wognum had Zeegers zich verdienstelijk gemaakt bij de oprichting van een katholieke school. Op zijn initiatief is in 1897 besloten tot de bouw van het St. Antonius-Gesticht met scholen aan de Kerklaan. De bouw is na een publieke aanbesteding gegund aan de laagste inschrijver en gerealiseerd door architect en aannemer J.van Groenendaal voor het bedrag van ƒ 41.719,-. Toen in mei 1898 de bouw was voltooid de kosten aan bijwerk bedriegen ƒ 1859,91-,  sloot het Kerkbestuur een contract met de Zusters Franciscanessen van hert Sint Lucia-Gesticht te Rotterdam [later Zusters Franciscanessen van Bennebroek genoemd]. Op 1 juli 1899 werd een bewaar- en naaischool geopend, ingewijd door vicaris-generaal van het bisdom Haarlem (de latere bisschop) mgr. J.A.Callier. Die wees op de noodzaak van godsdienstig onderwijs.Een jaar later op 1 juli een lagere school voor meisjes. In 1907 is de school vergroot en in 1918 zijn de Zusters ook ULO-onderwijs gaan geven. Een verdere uitbreiding vond plaats in 1926-1927 toen een nieuwe bewaarschool en een gymnastiek-lokaal zijn gebouwd. In 1952 kreeg de lagere school aan de Kerklaan, gelegen op een duin een nieuw gebouw en de ULO is overgebracht naar een nieuw schoolgebouw aan de Burgemeester van Lennepweg. In 1899 telde de Antoniusschool 100 kinderen, in 1900 waren dat er al 157 en in 1907 toegenomen tot 240. Pastoor Zeegers stond tevens aan de basis van de katholieke Sint Jozefschool voor jongens aan de Herenweg, 1925 overgenomen door de Broeders van de Christelijke Scholen (de la Salle). In 1926 is de St.Antonius-kleuterschool gebouwd en in 1952 is de school grondig gerenoveerd. Tot 1 januari 1973 zijn de Antoniusscholen geleid door de Zusters; de kleuterschool tot augustus 1975. Ze maakten als onderwijsgevenden de nieuwbouw niet meer mee. Een nieuw schoolgebouw aan de Burgemeester Van Lennepweg heeft in 1980 de plaats ingenomen van de oude school, In 1994 kwam de nieuwe school Icarus in het gebouw. Sr. Antonius en St. Jozef fuseerden en de heiligen moesten het veld ruimen ten faveure van een nieuwe naam ‘De Ark’, gevestigd in de Geleerdenwijk.

Antoniusklooster met torentje op de kapel annex Antoniusschool Heemstede op een foto uit 1898

 

De oudst bewaarde schoolfoto dateert van 12 juli 1919. Het zijn de scholieren uit de zevende klas die overgingen naar de pas opgerichte ULO, in gezelschap van kinderen uit de lagere klassen.

Op bovenstaande foto uit 1919 zien we op de eerste rij van links naar rechts: Arie Verdonschot Jzn., Kees Verdonschot Azn., To Verdonschot (zus van Arie), Jo Braam en Ida Braam. Tweede rij: jongen met strikje onbekend, Sjaak Witteveen, Nel Kramer, Gerrit Verdonschot Jzn., Stien Verdonschot (zus van Arie), Kees Verdonschot Jzn., en de drie zusjes Koos, Vera en Francien Braam. Derde rij: meisjes en twee jongetjes Van Houten (van de Kerklaan), twee zusjes Nieuwenhuis, Nelly van der Weiden, de tweeling Jo en To Ruyzenaars. Vierde rij: de zusjes To en Sisja van Houten (van de Kerklaan), To Bieuwenhuis, Leni van Wees, Gaad Konst, Coba Hendriks, To Kramer, Nel Braam en Jo Teeuwen. Achterste rij: de broers Theo en Herman Ruyzenaars, Harry Witteveen, Piet Ruyzenaars, Toon van Houten (van de wasserij aan de Blekersvaartweg), Toon van Houten (van de stalhouderij) en de zusjes Bep en To Braam. De acht meisjes Braam (van de bekende bloembollenkwekerij) zijn allen zusjes van elkaar.

De eerste klas van de Sint Antoniusschool in 1932-1933 onder leiding van mejuffrouw Uilehoed en mejuffrouw Brokken.

de zesde klas van leerjaar 1931-1932 staat op nummer 16m evenals de eerste klas van de St.Antoniusschool omstreeks 1931 onder leiding van zuster Maria Petra.

leerlingen van St. Antoniussschool, foto uit 1936

Leerlingen van de Antonius kleuterschool 1942/1943 voor de Lourdesgrot

 

Herinneringen van J.G.Brouwer aan de mobilisatietijd 1939-1940 toen soldaten in de Antoniusschool waren gelegerd. (22-10-1980)

 

Leerlingen van de Antoniusschool eind jaren 40 met als juffrouw rechtsboven mw. Meuwese die meer dan dertig jaar aan de school was verbonden.

 

Zusters en familieleden van St.Antoniusklooster en -school in 1948 bij de inwijding van de gebouwde gymnastiekzaal voor het scholencomplex. Helemaal rechts zit pastoor Van Mierlo.

 

Antoniusschool voor de Lourdesgrot, omstreeks 1950

 

St. Antoniusschool, 1952

 

Antoniusschool Heemstede, 1952

 

Antoniuskleuterschool Heemstede in de jaren vijftig

 

Klas van de Antoniusschool uit de jaren zestig

 

Kleuters van de Antoniusschool, 1969

 

Gebouw van de Antonius-kleuterschool Heemstede

 

Renovatie van de Antoniusschool (Heemsteedse Courant, 10 april 1975)

 

Afbraak vanAntonius klooster en school (Heemsteedse Koerier, 30 mei 1979)

 

Verhuizing van de leerlingen naar de nieuwe Sint Antoniussschool, gerealiseerd door de architecten Terwindt en Groen en het aannemersbedrijf De Geus (Koerier Kombinatie 30 mei 1979)

 

alle leerlingen van de Antoniusschool in 1988

 

tekening van St. Antoniusschool uit 1981

 

tekening van de Antonius-kleutertschool uit 1981

 

Bericht van het laatste jubileum van de Antoniusschool, gesticht in 1898. (Haarlems Dagblad, 31 augustus 1989)

 

De vm. Antoniusschool, na 1990 Icarusschool aan de burgemeester van Lennepweg, gelegen op een duin

 

Het beeld van de heilige Antonius dat aan de voorgevel stond van klooster en oude school verhuisde naar een pand aan de Glipper dreef.

 

. Begin juni 1898 arriveerden op de Kerklaan zeven zusters om les te geven aan de nieuwe school. Het waren zusters Franciscabessen uit het Luciaklooster te Rotterdam. Vanuit dit….
(uit: Kerklaan 1646-1996; door Kees de Raadt (1996).

 

vooromslag van uitgave: Honderd haar katholiek onderwijs in Heemstede; door IJs Tuijn, 2000, met foto’s van de Sint Antoniusschool.

Verdere literatuur o.a. – B.J.van Houten. Gedenkboek bij gelegenheid van het twee honderd en vijftig jarig bestaan van de St. Bavoparochie te Heemstede (Berkenrode); – C.van Duinen. Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede; deel II 1800-1954; – Hyacintegeur en bisschopwijn; kroniek van honderd jaar wel en wee van blekers en kwekers, burgers en buitenlui in en rond een Heemsteedse parochie, 1979; – Vic Klep en Hans Krol, Huize Sint Bavo – Het Overbos; 140 jaar Charitas en Ouderenzorg in Heemstede. 1993; – Arie Kramer, Kent u ze nog…de Heemstedenaren. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981 (tweede druk); – Franciscaanse zielenijver; de congregatie van Bennebroek 1847-1947. Bennebroek, 1947; documentatiemap Antoniusschool in Heemstede-collectie van hetNoord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg in Haarlem.

ansichtkaart van het Sint Antoniusgesticht uit omstreeks 1900

23. HERINNERINGEN VAN MIES BOUWMAN (Timp-Bouwman) AAN HAAR JEUGD, FAMILIE, BOMANS EN BERKENRODE 9uit: Hans Krol en Ted van Turnhout: Berkenrode. 2002, p.93-97.

Voordat de heer L.P.N.A.Bouwman directeur werd van de Bata schoenfabrieken in Batadorp, Best, was hij werkzaam bij de N.V.Stoomvaartmaatschappij  ‘Nederland’

 

vader

Vader L.P.N.A.Bouwman, geëvacueerd uit Best, waar hij directeur van de Batafabriek was, met zijn familie op een zitje achter Berkenrode

 

Schrijven Van de KRO aan mej.M.Bouwman, Heemsteedse Dreef 190, Heemstede

 

Haarlem’s Dagblad, 4 oktober 1951

 

Debuut van Mies Bouwman (Haarlem’s Dagblad 8 oktober 1951)

 

Mies Bouwman (1)

 

Mies Bouwman (2)

 

Mies Bouwman (3)

 

Mies Bouwman (4)

 

Mies Bouwman (5)

 

Mies Bouwman (slot)

 

Oorkonde van de tijdelijke bewoners van Berkenrode voor de bevrijders uit Canada, 3rd Field Royal Canadian Engineers, 15 mei 1945

 

Onder de ondertekenaars o.a. de families Bouwman, Bomans, Thierry de Bye Dòlleman

 

In Heemstede woonde ook Emilie Bouwman, zuster van Mies. Zij was bijna twee decennia het gezicht van de Nederlandse zuivel in Duitsland als ‘Frau Antje’ Op bovenstaande foto met Rudi Carell in 1978

 

Aan de Koediefslaan runde Emilie Bouman een modewinkel ‘Emilie’, maar heeft zich vervolgens gestort op haar modellenbureau “Favourite Models Showdesign’ (Heemsteedse Koerier, 1 april 1987)

24. Het zilveren jubileum van fanfarekorps EXCELSIOR

Vanouds heeft/had iedere zichzelf respecterende gemeente tenminste één harmonie of fanfare ter opluistering van feesten en evenementen, zoals de Oranjefeesten. Heemstede telde tussen 1925 en 1957 zelfs drie van dergelijke muziekgezelschappen. Op 15 maart 1903 is de harmonie ‘Eensgezindheid’ opgericht, die onder andere in 1934 op een concours in Bilthoven de eerste prijs in de wacht sleepte, met vader J.Poecke, zoon van Jan en een dochter als enig vrouwelijke lid van de groep. In 1909 volgde de rooms-katholieke harmonie Sint-Michaël, die vroeger in het Vereenigingsgebouw repeteerde, later in de Voorwegschool en Pinksterkerk. Het is anno nu nog het enige muziekgezelschap dat zich tot in onze tijd heeft weten te handhaven, dankzij telgen uit plaatselijke geslachten als Hageman, Assendelft, Warmerdam, van Bakel, van Deursen, Juffermans, Driessen, van Roon, Leuven, Lamers en last not least de familie Gozeling. De Heemsteedse komedianten Jan Toledo en Jan Westerhoven waren ook al fluitist aan het korps verbonden.

In 1925 is het fanfarekorps Excelsior opgericht met aanvankelijk leden werkzaam bij de gemeente en de politie. Het oudste en jongste muziekgezelschap gingen in 1957 een fusie aan en in de jaren 90 van de vorige eeuw  repeteerde ‘Eengezindheid-Excelsior wekelijks in de bovenzaal van de Heemsteedse bibliotheek. In 1935 is een foto genomen met diverse telden uit de families Krabbendam en Vermeer in wandelbos Groenendaal.

Excelsior2

Excelsior in 1935. Op de eerste rij zittend van links naar rechts; F.Krabbendam, R.Kuipers, H.Vermeer, W.Vermeer, C.Davelaar, J.Krabbendam en G. Vermeer. Tweede rij: Van Keulen, F.van den Berg, A.Vermeer, Van Slooten, H.v.d. Zwan, E.van Pel (was 28 jaar voorzitter), Reinier van ’t Hoff (dirigent), Kuipers, Van den Hoonaard, Van Bakel, G.Does. Derde rij; Van Tol, I.Krabbendam, P.Vorst, Grüter, G.Visser, Vogels, Ter Braake, D.v.d.Zwan, C.Vijzelaar, B.Krabbendam, P.Veerman, J. Dollé, Krabbendam. Vierde rij: L.ter Braake en J.Kulk.

 

Jubileum van dirigent Reinier van ’t Hoff (De Telegraaf 16-3-1927)

Onderstaand nog een foto  gemaakt in 1950. Chris Vijzelaar die bij de gemeente Heemstede werkzaam was ontmoette zijn vrouw voor het eerst bij Excelsior. Zij blies de bugel en hij bespeelde eenzelfde instrument. Tijden de repetities zaten ze naast elkaar en zijn dat levenslang gebleven. Ook buiten het strikt muzikale terrein heeft de in 2004 opgeheven fanfare zijn vruchten afgeworpen.

Excelsior

Excelsior bij het zilveren jubileum in 1950. Op de eerste rij zien we van links naar recht: G.van Bakel, P.Veerman, J.Welters, W.van Slooten en J.Sloof. Op de tweede rij o.a. Evert van Pel (in 1925 was deze politieagent één van de oprichters van Excelsior, bij welk korps  hij gedurende 28 jaar het voorzitterschap bekleedde), C.Davelaar, G.Vermeer, de bekende dirigent Reinier van ’t Hoff (de corpulente persoon met hoed), J.Krabbendam, v.d.Hoonaart, Kuiper, Smit en A.Vermeer. Op de derde rij; S.van Bakel, Krabbendam, H.v.d.Zwan, W.Lager, L.Kulk, D.v.d.Zwan, Vogel, P.van Tol, J.Dollé, C.Vijzelaar, T.Verrijzer, G.Does, Heidlager en Vorst. Op de bovenste rij: A.Goossens, de Kadt, G.de Boer, Kulk, Grüter, Sloof en de Wilde.

 

Harmonie Eensgezindheid, 1953 o.l.v, Adr. Nieman en
enveloppe fanfarecorps Eensgezind-Excelsior, 1980

 

Nieuwe ruimte in bibliotheekgebouw voor Eensgezind-Excelsior (Heemstede Centraal 20-9-1990)

 

Vervolg van Eensgezind Excelsior is gemeentebestuur erkentelijk voor nieuwe huisvesting in bibliotheekzaal (Heemstede Centraal, 20-9-1990)

Het archief van fanfaregezelschap Excelsior-Eensgezind van 1957 tot 2004 bevindt zich in het Noord-Hollands Archief te Haarlem.

25. De Heemsteedse jeugdjaren van Bert Compier, uit: Heerlijkheden augustus 2005, nummer 125, p.110-113.

Bertus Compier (1)

 

vervolg Bertus Compier

 

slot Bertus Compier; door Pascale van der Vorst, 2005

 

Duiveniefhebber Bertus Compier in de prijzen (de Heemsteder, 27 november 1992)

 

Duivenliefhebbers Bertus Compier uit de Eikenlaan en Rob Diependaal uit de Lombokstraat in de prijzen (de Heemsteder, 27 november 1992).

26. In 1994 een record aantal Heemstedenaren in de Tweede Kamer gekozen

Van links naar Rechts: Jacques de Mililliano, Francien Giskes, Saskia Noorman-den Uyl en Ferd. Crone [José Smits ontbreekt] op de dag van de installatie in de Tweede Kamer, 19 mei 1998 (foto Peter Schipper).Bij de Parlementsverkiezingen van 1994 werden uit Heemstede niet minder dan vijf inwoners in de Tweede kamer gekozen. Qua aantal werd de gemeente enkel overtroffen door de steden Amsterdam (24), Den Haag (17) en Rotterdam (7). In tegenstelling tot wat men wellicht zou denken, ging het daarbij in Heemstede niet om VVD’ers. Met Saskia Noorman-den Uyl, Ferd. Crone en José Smits was het PvdA-smaldeel daarmee zelfs het sterkst vertegenwoordigd. De chique omgeving zegt overigens niet per sé iets over hun woning, aldus dagblad de NRC in een artikel ‘Meer Randstad in de Nieuwe Kamer’ van 19 mei 1998. Het vierde Parlementslid heette Francine Giskes van D66 en als vijfde en nieuwkomer, was de mede-oprichter van Artsen zonder Grenzen Jacques de Milliano (CDA), die het al na korte tijd voor gezien hield en zijn huisartsenfunctie in Haarlem ging vervullen. Van 1981 tot 1994 was de heer M.G.J.M. (Thijs) van Vlijmen (CDA) het enige Tweede Kamerlid uit Heemstede

 

Portret van Parlementslid Van Vlijmen

Van 1994 tot maart 1997 was bovendien Ruud Vreeman lid van de Tweede kamer. Tot zijn benoeming als burgemeester van Zaanstad woonde hij in een huis aan de Zandvoorselaan te Heemstede, maar welk pand zijn toenmalig colllega-volksvertegenwoordiger M.Houda (ook PvdA) vanuit Haarlem verhuisde.

27. Herinneringen van Monse Weijers (*1942) aan chef-badmeester Van P.J. van Esch van het zwembad aan de Glipperweg; door Monse Weijers

Zomersport – In den zwemvijver te Heemstede (Panorama, 1920)

Een bekentenis; door Monse Weijers (Argus, 19 februari 2019, pagina 12)

 

Zwemvijvers Heemstede aan de Glipperweg , circa 1925 (NHA)

 

Monse Weijers. Vervolg van ‘Een bekentenis’ (Argus, 19 februari 2019). P.J.van Esch was gedurende 27 jaar badmeester in Heemstede en woonde op het adres Glipperweg 107

diplomazwemmen

                        Diplomazwemmen zwemvijvers Glipperweg Heemstede 18 mei 1943

diplomazwemmen1

                                   Diplomazwemmen zwemvijvers Heemstede, 19 mei 1943

diplomazwemmen2

                           Diplomazwemmen Heemstede, mei 1943, terwijl NSB-burgemeester Van Riesen toekijkt

P.J. van Esch jubileerde (Haarlem’s Dagblad, 1 mei 1956)

Chef-badmeester Van Esch bij afscheid gehuldigd: 

Afscheid wegens pensionering van badmeester P.J.van Esch (Haarlem’s Dagblad, 14 oktober 1957)

 

Zwemvijvers aan de Glipperweg in Heemstede omstreeks 1930 (NHA)

28. Herinneringen van An.M.Hendriks-Kramer aan het bloembollenland van Nelis

An Hendriks-Kramer, in haar jeugd woonachtig aan de Kerklaan, schreef in 2000 vanuit haar woonplaats Nijmegen het volgende: ‘Achter het huis van mijn ouders Jac.H.Kramer en Catharina M.van der Heijden op Kerklaan 115 (haar jongste broer A.M.Kramer bleef daar wonen) lagen tot aan de Van Merlenlaan en de Raadhuisstraat bollenvelden. Achter ons huis was het land van Nelis. Het  waren vooral rosse, witte en blauwe hyacinthenvelden. De heerlijke geur als ze in bloei kwamen ruik ik nog. Jammer dat ze zo gauw geritst werden. Dat was nodig om de kwaliteit van de bol te bewaren. Van narcissen werden slingers gemaakt die langs de Herenweg werden verkocht aan automobilisten en passerende fietsers. De slingers werden aan de motorkap opgehangen.’ Onderstaand een vijftal foto’s.

Foto van het land van Nelis vanuit Kerklaan 115. Je ziet de hopen stro liggen waarmee in het najaar de bollen bedekt werden. Er liepen ook lootjes tussen. Vooral aan der de IJzeren brug herinner ik me nog goed. Daarlangs kon je lopen naar de Van Merlenlaan en na bij het huis van slager De Reus (naast het café De Eerste Aanleg) afgedaald te zijn. Een heerlijk wandelingetje! In die sloot of vaart heeft mijn broer J.A.M.Kramer, nu jachtarchitect, zijn eerste zelfgemaakte zeilbootje beproefd. Hij kon ermee naar het Spaarne varen.

 

Mijn zusje Iet Kramer met onze neef Jan Nefkens (uit Amersfoort) en zijn verloofde Ria Smink in het bollenveld van Nelis

 

Nog een foto van Jan Nefkens en Ria Smink in het bloembollenveld van Nelis

 

Links de hele familie: mijn zusje Ineke Kramer, met Greetje Smink, Ria, Iet, Jan en mijn moeder. Het huisje in het midden was van de gebroeders van der Weiden. Zij woonden met hun echtgenote ieder apart, maar onder één dak. Als huisschilders maakten zij zelf hun lijnolieverven. Rechts Ria Smink en Iet Kramer in het bollenveld achter Kerklaan 115

29. Een halve eeuw “huishouderen” door mw. Nel Hageman achter de toonbank in haar winkel aan de Binnenweg 184 Heemstede. (door Hetty Höcker gepubliceerd in de Heemsteedse Koerier van 8 augustus 1984.

‘Bijna een half jaar was het dicht, het meest oude en vertrouwde Heemsteedse winkeltje van huishoudelijke waar aan de drukke Binnenweg, het winkeltje waar je SIMON en NEELTJE Hageman als het ware in uittekenen kon, want sinds 1937 al stond het echtpaar, dat bij het “gezicht” van de Binnenweg hoorde, er paraat om de klanten van goed advies en “goed spul” van huishoudelijke aard te voorzien. Neeltje, bijna 78 jaar oud, staat na een niet zo vrolijk getinte tijd nu alleen achter de toonbank. “Dat bordje aan de deur met “wegens ziekte gesloten” erop, kon ik niet meer aanzien”, vertelt de nog jeugdig opende bekende winkelierster. “Van het ene moment op het andere heb ik het weggehaald en de deur weer geopend. Niet alleen omdat ik het “huishouderen’ niet laten kon, maar vooral omdat ik van mensen houd. Neeltje, meestal Nel genoemd, runt haar zaakje nu alleen

Nel Hageman in haar “winkel van sinkel” op huishoudelijk gebied. De zaak, waar ze samen met Simon zo lang lief en leed deelde, zet ze, nu alleen, op de oude voet voort. En dat betekent: alléén eerlijke waar en olie uit het vaatje.

Neeltje, meestal Nel genoemd, runt haar zaakje nu alleen, maar wel als vanouds. Want het piepkleine winkeltje, waarin dweilen en doeken, borstels en bezems van ouderwets goede kwaliteit de klant toelachen, heeft zijn oude vertrouwde gezicht behouden. En Nel doet het gewoon voor de broodnodige gezelligheid. Ze is stapel op haar plantjes en bloemen, dat wel, maar die zeggen immers geen stom woord! Vanuit de achterkamer, zó geïnstalleerd dat ze oog heeft op de zaak, vertelt Nel, die zelf wèl met haar tijd is meegegaan, over het vroegere winkel-wel-en-wee. “Kijk, zegt ze, “de kleine man” van nu heeft het niet makkelijk. Al die supermarkten en zo, daar valt gewoon niet tegenop te boksten. Het is onmogelijk om tegenwoordig als kleine zelfstandige het hoofd boven water te houden. Maar ook vroeger was het al vechten hoor, het is dus heus niets nieuws. Neeltje Hageman spreekt uit ervaring. Ze heeft het immers aan den lijve ondervonden. De gegalvaniseerde emmers en teilen, de wasketels, lampen en de petroleum uit het vat, brachten lang niet genoeg brood op de plank om zes hongerige magen te vullen. Want vier gezonde jonge telgen eten immers voor tien. “Vooral de oorlogsjaren waren bar en boos”, herinnert Bel zich levendig. En met iets van trots in haar stem vertelt ze hoe haar Simon, de man die vele Heemstedenaren zich nog wel kunnen herinneren, wars van zwarte handel. “Hij vertikte het om een slaatje te slaan uit de armoede en gebrek. Om een stukje huishoudzeep te verkopen voor een prijs buiten alle proporties. We verkochten dus gewoon UIT, tot alles op was en toen waren we blut”.  Ter wille van de rammelende magen heeft Simon Hageman, die die bovendien een begaafd kunstenaar was, zowel tijdens als na de oorlog op heel wat manieren het huishoud-budget bij moeten spijkeren. Hij liep krantenwijken, was bakkersknecht en kwam ook bij de PTT en Waterleiding aardig uit de verf, terwijl Nel het tweezijdig huishoudelijk fort bewaakte en de kinderen in het gareel te houden, al of niet bijgestaan door de fascinerende uitwerking van een authentieke mattenklopper, die in  de winkel “practisch” voor het grijpen slag. “Slaan deed ik nooit hoor”, klinkt het grinnikend uit de mond van Nel. “De dreiging met zo’n ding op zich werkte ook wel”. En schalks blikte ze vanachter haar toonbank en over de schouder van een trouwe klant heen, naar zo’n bos van die dingen”, bengelend aan een touwtje in de etalage, zich niet bewust van het feit dat ze in hun onvoorspelbare toekomst wellicht ook als middel tot “billekoek” zullen worden gebruikt. Om het stof der ondeugd uit jeugdige lieden te slaan, die als ze niet willen horen maar moeten voelen… Die multifunctionele kloppers, gemaakt van puur natuur, zijn tegenwoordig niet overal meer verkrijgbaar. Maar wel bij Nel. “Het is GOED SPUL en gaat een leven lang mee, als je er tenminste, of het nu mat of bil is, niet al te hard op los slaat”. 

De vroegere winkel van Hageman aan de Binnenweg 184 voor de sloop ten gunste van nieuwbouw

In het nostalgische winkeltje, daar aan die Binnenweg, die nog steeds het lijdend voorwerp is van een ingrijpende jongenskuur, valt uiteraard nog veel meer huishoudelijke goederen te halen. “Goed” goed, waar de ware huisbrouw haar huishoudelijke hart aan op kan halen. “Bij mij vinden ze soms dingen waar ze al jaren tevergeefs naar zochten”, aldus Neeltje, die gespecialiseerd is in de “gouwe ouwen’ in haar branche. Touwen heeft ze bijvoorbeeld, van oersterke traditionele makelij en verder borstels voor bad en closet, petroleum (nog steeds vers uit het vaatje getapt), pannenschuurlappen uit grootmoeders tijd en allerlei soorten kaarsen en was. Kortom een Heemsteedse “winkel van sinkel” op huishoudelijk gebied. Een oud en gezellig zaakje dat mevrouw Hageman-van Santen, nu terug van weggeweest, letterlijk en figuurlijk op oude voet voortzet.  “Nieuw leven blaas ik er niet meer in  hoor”, meldt ze eerlijk. “Ik heb mijn tijd gehad. Mijn winkeltje heb ik alleen nog voor m’n lol. Want ik houd van mensen om me heen en ben niet graag alleen. Doe daarentegen ook met een gerust hart de deur voor een dag op slot, als ik bijvoorbeeld een dag naar een van de kinderen ga. Dat kan ik nu doen, want niets moet en alles mag.’ Neeltje Hageman houdt het leven nog lang niet voor gezien, maar bekijkt met met haar helderbruine ogen van de meest zonnige kant. “Ik pluk de dag en maak me geen zorgen voor morgen”, zegt ze. Ben meestal open, maar sluit als ik dat wil, want wat ik heb staan en liggen eet geen brood en bederft niet”.

De haar  omringende, veelal jonge winkelbedrijven in de slagader van Heemsteeds centrum, staan op goede voet met hun “Nel”, die haar winkellesjes in de loop er tijd wel heeft geleerd. “Niets dan respekt voor Mevrouw Hageman”, hoor je enthousiast uit collegiale monden. “Die is niet stuk te krijgen”.  Een koutje vatten bijvoorbeeld moet ze beslist vermijden, zo luiden dokters orders. Wat ze van de winter zal doen, hangt er daarom nog maar vanaf. Maar als die net zo slecht is als de zomer, loopt het misschien nog wel los en zal ze als 78-jarige kleine middenstandster kloek en moedig haar mannetje blijven staan. In haar winkeltje waar iedereen welkom is, niet alleen voor een aankoop, maar ook voor een groet. Het adres: Binnenweg 184 Heemstede. De openingstijden zijn, tenzij de kinderen of kleinkinderen daar een stokje “uit” voor steken, van 9.00 tot 18.00 uur. ’s Maandags is Neeltje, Simon heeft dat zo gewild, gesloten’.

Mevrouw Hageman nog steeds actief in haar unieke winkeltje. MAGAZIJN ”’t Boschje’ viert vandaag 50 jarig bestaan (Piet Ouwerkerk, in de Heemsteedse Courant van 17-11-1988)

 

Mevrouw N. Hageman-van Santen (88) overleden (de Heemsteder, 26-10-1994)

Nota Bene in 1938 is tevens op het adres Binnenweg 184 door mej. M.H.Weijers (Weyers) een kunst- en postzegelhandel ‘Philarti’ geopend, welke slechts korte tijd heeft bestaan.

‘Een nieuwe zaak’, bericht uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 6 januari 1938

 

Advertentie van ‘Philarti’ uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 6 januari 1938

30. Hoveniersfamilie F.H. en Jan van den Berg. 

De familienaam Van den Berg komt veelvuldig voor in Heemstede. Van één tak, een blekersfamilie beginnend in de 18de eeuw met Jan van den Berg (aan de Zandvaart) publiceerde drs. Jan van Doorn een genealogie.  Onderstaand gaat het om een andere tak, sinds lang bestaande uit hoveniers en tuinlieden. De heer F.H.van den Berg sprak eind jaren 90 met de heer F.H.van den Berg, geboren in 1915 in de Molenwerfslaan, in 1920 verhuisd naar de Eikenlaan. Zijn vader J.C.van den Berg was ook werkzaam als hovenier en wel bij de gemeentelijke plantsoenendienst destijds onder voorman de heer Walet. Frans van den Berg heeft het dorp Heemstede zien uitgroeien tot een welvarende gemeente. Hij heeft zijn hele werkzame leven gewerkt als particulier tuinman. Maakte de tijd nog mee dat tuinpersoneel in oktober ontslag kreeg en maar moest zien in de winterperiode te kunnen blijven bestaan. Hijzelf deed dat door in die periode bij een slagerij te werken. In zijn tijd verdwenen het zogeheten ‘Bullenhofje’, vervangen door een kinderbegraafplaats. In zijn jeugd stelde de latere hertenkamp weinig voor en bestond uit een wei.Het latere hertenhok was de oude muziektent die destijds bij het Verversingshuis stond. Hij heeft de tennisbanen van Groenenaal zien komen op de plaats waar voordien de boomgard van de families De Wilde en Willemse lag. Als jongen had hij de gewoonte om de appelboomgaard met een bezoek te vereren en een gestolen appeltje was altijd lekkerderdan een rechtmatig verkregen exemplaar. Toen sprak men nog van veldwachters. Als men door de veldwachter was opgepakt en opgesloten moest worden dan stelde het gemeentebestuur daarvoor de fietsenstalling van het raadhuis ter beschikking. Willemse was tevens boswachter en had onder meer als taak om met het luiden van de tuinbel in Groenendaal de andere boswachters op te roepen wanneer dat noodzakelijk was. Als boswachter had men tevens de taak om bij zonsondergang de toegangshekken naar Goenendaal te sluiten en deze ’s morgens bij het opkomen van de on weer voor het publiek te openen. Van den Berg herinnert zich nog de die Flora’s gehouden in de jaren 1925, 1935 en 18953. Deze werden gehouden op het gebied rond de Vrijheidslaan en westelijk daarvan gelegen trapveldje. Toen Koningin Wilhelmina in 1925 de bloemententoonstelling kwam openen waren de Molenlaan en omgeving versierd met de vlaggen van een groot aantal landen. Veel heeft hij in de loop van de tijd zien verdwijnen: de ‘walvisbank’, bestaande uut walvisbeenden, de Belvedère tegenover het molentje, de schelpengrot en de bijartkoepel bij het Verversingshuis. En niet te vergeten de tram. Maar ook veel goeds zien komen, zoals de Dreef, de wijk Merlenhoven (waar woningen op heipalen staan), de wijken rond het Wilhelminaplein, de Glip etcetera. Het belangrijkste is: “De armoede van weleer kennen we niet meer”.

Bijlage 1: “Wees tevreden met een heel klein beetje, dat was vader ook”, interview met F.H.van den Berg door Peter de Haan (de Heemsteder, 12 mei 2004)

Boswachters van Groenendaal tonen in 1929 hun nieuwe uniform voor de Belvedère. Van links naar Rechts: A.Willemse, T.Saarloos, Th. van den Berg, H.Walet, F.Burger, J.Neeskens en D.Beck (NHA)

 

Gesprek met F.H.van den Berg (de Heemsteder, 12 mei 2004)

 

Vervolg van artikel Peter de Haan over Van den Berg (de Heemsteder, 12 mei 2004)

 

Gouden huwelijksfeest familie Van den Berg-Van Roode (Heemsteedse Courant, 8 augustus 1986)

 

In 2004 verscheen ‘Snoeien aan de stamboom, genealogie van het geslacht Van den Berg. Verschenen bij het 40-jarig huwelijk van F.H.van den Berg en A.van Roode

De zoon Jan den Berg werkte als hovenier bij de gemeente Heemstede. Hij woont anno 2019 met zijn echtgenote in een aanleunwoning bij Heemhaven aan de Von Brucken Focklaan

Receptie voor hovenier Jan van den Berg (Ton van den Brink, in de Heemsteder van 30 november 2005

 

“Groenman in de bloemetjes” bij de pensionering van Jan den Berg (Heemsteedse Courant, 7 december 2005)

30a Herinneringen van Rob van den Berg uit Ermelo ‘Ik woonde aan de Molenwerfslaan nummer 74 in Heemstede, Dit nummer is anno nu opgegeven en de woning is samengevoegd met nummer 72. Het was een rijtje van 3 huizen. Naast ons woonde de familie Poecke en daarnaast de familie Vos. Wij speelden vroeger altijd op het veldje naast de Cruquiusweg, er was een meidoornhaag omheen. Op een gegeven moment mochten wij er niet meer spelen. Daar kwam een benzinestation dat zou worden geëxploiteeerd door de heer Voorham dei ook een garagebedrijf had aan de Camplaan vlakbij het Wilhelminaplein. Toen het  Esso-benzinestation geopend werd, werden wij als kinderen uit de buurt uitgenodigd en mochten we op het gras zitten om een gebakje te eten. Dat was ongeveer in 1960 of iets eerder.  Als bijlage een jeugdfoto uit 1955 of 1956 met op de achtergrond het veldje met heg. Aan de overkant van de Cruquiusweg was de anjerkwekerij van destijds Emile Erens.

Rob van den Berg (vroeger uit de Molenwerfslaan in 1955 of 1956

 

Meegezonden foto door Rob van den Berg van de gesloopte koepel in Groenendaal in de tijd dat deze fungeerde als honk van een scoutinggroep

 

Als welp fietsend op de Molenwerfslaan

31. BIJ DE DOOD VAN JOURNALIST EN JEUGDSCHRIJFSTER MIA ROBÉ [= MARIA JOHANNA BOER-SLIEKER]

Na haar huwelijk met Parool-journalist Jan Boer woonde Mia Boer-Slieker in Heemstede, eerst in de Landzichtlaan 64 en vervolgens Chopinlaan 27 (adv. Het Parool, 16-11-1950)

 

Bij de dood van Mia Robé; door Th.J.Teeuwen, in: Heemsteedse Koerier, 11-11-1981) Zij publiceerde o.a. ‘Hier is Flossie, 1965, Silvita, dat kind uit Spanje, 1966, De vriendjes van Mik, 1967. Voorts: Help! Ik heb een camera gekregen, 1970.

Vooromslag van het boek ‘De zaak van sergeant Meijer‘ Amsterdam, Het Parool, 1970. Geschreven door journalist J.F.A.Boer en wegens plotseling overlijden door zijn echtgenote voltooid. Handelend  over de op 12 mei 1940 wegens desertie bij de Grebbeberg door Nederlandse militairen geëxecuteerde sergeant Chris  Meijer

Mia Robé, De vriendjes van Mik

 

Mw. Mia .Boer-Slieker biedt in het raadhuis van Heemstede en prent aan bij het afscheid als wethouder van mr. O.H.van Wijk in augustus 1974

======

32 Herinneringen aan Wim Bak (1936-2007)

Het 25-jarig huwelijk van Wim en Rita Bak is in 1979 gevierd in het Den Hartogh Fordmuseum te Hillegom

 

Joke van der Zee. Herinneringen aan een humoristisch schrijver. Bakluchten brachten Wim Bak in het reine met zichzelf (de Heemsteder, 18 december 2019).

 

De laatste ‘Baklucht’ van Wim Bak verscheen in de Heemsteder van 12 april 2006. Een aantal andere columns worden bewaard in het personenarchief van de Heemstede-collectie, Noord-Hollands Archief Haarlem, locatie Kleine Houtweg

 

Jos de Jong. In memoriam Wim Bak ‘verlies van een memorabel man’ door Jos de Jong (de Heemsteder, 18 februari 2009. Wim Bak (*5 MAART 1937 – 15 FEBRUARI 2009) was op vele terreinen actief, als fanatiek visser, coach voor de HBC-jeugd, politiek verslaggever, columnist etc. Zelf zal ik niet vergeten dat toen we op een zaterdagochtend in het bibliotheekgebouw aan de Kerklaan geconfronteerd werden met een enorme in braak – het was na een carnavalsnacht en het gebouw was nog niet beveiligd – dat Wim Bak als eerste hulp aanbood om de omvergegooide boekenkasten rechtop te zetten.

 

Foto bij een afscheidsartikel van Rita Bak die na 27 jaar afscheid nam van de Heemsteedse bibliotheek, onder de kop ‘Al je ervaring wordt in een computer gestopt‘ (Heemsteedse Courant, 11 april 2001). Zij was vanaf 1974 in dienst en maakte meerdere verhuizingen mee, van de ‘de Meerlhorst’ naar de Kerklaan en vandaar naar het Julianaplein. Deed diverse werkzaamheden, vooral in de discotheek en men kon altijd een beroep op haar doen Rita was attent en loyaal, kon uitbundig lachen en was geliefd bij personeel en publiek. Bij haar afscheid  op 23 april 2001 spraken liefst 7 personen, onder wie toenmalig wethouder Jos Hardesmeets en directeur Welzijn Kors Busbroek.

 

April 2001. Hans Krol en scheidend medewerkster Rita Bak bedanken elkaar in de bibliothek van Heemstede voor 27 jaar prettige samenwerking (foto Wim Bak)

33. VAN FLORICULTURA  NAAR TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU NIEUWENHUIZEN, Cruquiusweg 9 Heemstede

Oprichting n.v. Floricultura, Heemstede (Algemeen Handelsblad, 3 mei 1933)

Floricultura is als naamloze vennootschap opgericht in 1933 (Staatscourant 3-5-1933), gevestigd in Heemstede (ook Haarlem vermeld).Gericht op bloembollenhandel, vooral import. Gespecialiseerd in snijbloemen, dahlia’s, vooral orchideeën, tropische planten en zaden (Vóór WO II werden orchideeën uit Ned. Oost Indië geïmportreerd). Met een stand aanwezig op exposities Flora Heemstede (1935), Artis Amsterdam (1936), ook op Floriade Hoofddorp (2002).

Floricultura op Floriade in Haarlemmermeer, 2002

Als adressen zijn vermeld Zandvoortselaan 42 en na 1940 Bernard Zweerslaan. Gericht op snijbloemen.

Timmers en Leyer en Floricultura (in: Marcel Bulte, Wim Post: Bloeiende Bedrijvigheid. Haarlem, De Vrieseborch, 2002, pagina 210)

Tegenwoordig gevestigd in Heemskerk, met kassencomplex in Assendelft, een internationaal bedrijf met vestigingen in India, USA en in Holambra (Brazilië). Taken: veredeling gewasbescherming etc. Als oprichter wordt Jan H.Post senior genoemd, circa 1955 opgevolgd door diens zoon Jan Post junior.

Floriculura in Holambra, Brazilië

In 1950 is door de heren J.Timmers (Maassstraat 14) en J.D.Leier (Spaarnichtlaan 1), een gedeelte van het terrein aangekocht van de gemeente Heemstede, behorende bij het Gasbedrijf, hoek Cruquiusweg en Cloosterweg met de intentie daar een expeditiebedrijf van een bloembollenbedrijf te stichten. Groot: 40 meter breed en 27 meter diep. De aankoopprijs bedroeg 10 gulden per vierkante meter. Besluit gemeentebestuur Heemstede 23 augustus 1950

Besluit gemeente Heemstede 23 augustus 1950 over verkoop grond aan J.Timmers en J.D.Leijer

In opdracht van beide bovengenoemde personen is architect Piet Koster (1) opdracht gegeven een ontwerp te maken voor ee Expeditiegebouw voor bloembollen inclusief kantoor, genaamd FLORICULTURA. Bouwjaren 1951-952. In 2006 heeft een verbouwing plaatsgehad en in 2007 is dakkapel vernieuwd en vergroot.

Floricultura4

Bouwtekeningen 1951  door bureau Piet Koster van pand Cruquiusweg 9 (Bouwkundig archief Heemstede)

(1) Piet Koster, bekend Heemsteeds architect van woonhuizen, villa’s, scholen, bedrijfsgebouwen e.,d. in ‘gematigd moderne stijl’.

 

Floricultura, advertentie 1925 Catalogus Flora bloemententoonstelling 

 

Gebouw Floricultura Cruquiusweg Heemstede 1970

 

Vooromslag catalogus Floricultura, 1988

Sinds 2007 is in het pand van vh. Floriculura TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF NIEUWENHUIZEN gevestigd. Opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw. Aanvankelijk Esdoornkade 12, later verhuisd naar Lieven de Keylaan 15, vervolgens naar Drieherenlaan 31 en tegenwoordig Cruiquiusweg 9. Na Erwin Nieuwenhuizen (1943-2004) is diens zoon Frans Nieuwenhuizen directeur van het bedrijf, tegenwoordig tevens gevestigd in Zandvoort, Curiestraat 2f.

Logo installatiebureau Nieuwenhuizen Heemstede – Zandvoort

Over het gebouw, zoals in 1952 gereedgekomen, schrijft bouwhistoricus dr.Wim de Wagt in ‘Wederopbouwarchitectuur in Heemstede'(HVHB-rapport, 2015): ‘Eenvoudig bedrijfsgebouw bestaande uit een kelder, begane grond en verdieping onder een zadeldak. Gewapend betonnen kolominstructie, traditionele houten kapconstructie met sporen en gordingen, de gevels uitgevoerd in schoon metselwerk. De verhoogd liggende begane grond is onderverdeeld in een expeditieruimte, pakruimte, kantoorvertrekken en dienstruimten. De hoofdingang bevindt zich in de zuidgevel aan de Cruquiusweg en kan worden bereikt via een betonnen trap. In beide topgevels liggen de toegangen tot de expeditie- en pakruimten. Deze toegangen hebben verhoogde perrons met aan weerszijden betonnen trappen en worden beschut door betonnen luifels. De ramen van de begane grond hebben stalen sponningen. De kelder wordt verlicht door souterrain-achtige ramen in de zuidgevel. De zolder heeft aan beide de lange gevel lichtopeningen in het metselwerk.  De belangrijkste wijziging in het interieur betreft de plaatsing van een raamstrook in de vorm van een langgerekte dakkapel in de kap. Bovendien zijn op de kap zonnepanelen aangebracht. Waardering: Het bedrijfsgebouw vertoont een in de periode van ontstaan typerende combinatie van traditionele en eigentijdse bouwmethoden in een met aandacht gedetailleerde traditionalistische architectuurstijl. latere wijzigingen, met name in de dakkapellen en zonnepanelen op het dak, doen enige afbreuk aan de architectuur, maar de belangrijkste oorspronkelijke elementen zijn nog aanwezig en zichtbaar. Het gebouw vormt een getuigenis van de voor Heemstede kenmerkende bloembollencultuur’.

Advertentie Nieuwenhuizen uit 1957, Esdoornkade 12 Heemstede

 

Advertentie Nieuwenhuizen 1970 Lieven de Keylaan 15 en Esdoornkade 12 Heemstede

Advertentie Nieuwenhuizen b.v., Driekerenlaan 31a Heemstede,   1994

Advertentie Nieuwenhuizen 1975 Drieherenlaan 31a

 

Installatiebureau Cruquiusweg 9, sinds 2007 hier gevestigd. Een deel van het gebouw kan worden gehuurd via Hanson

 

‘Droomlocatie wordt werkelijkheid’ Opening vernieuwd installatiebureau  Nieuwenhuizen Heemstede (de Heemsteder, 17-10-2007) Eerder werd het bedrijf geleid door 2 broers en is 1 van hen uitgekocht.  Op 16 december 2015 is een faillissement uitgesproken, maar kon al na enkele dagen een herstart plaatsvinden, ofschoon het einde  formeel pas 20  juni 2018 door de rechtbank Noord-Holland is vastgelegd.

 

Een studiebeurs in plaats van bloemen. Zoon Bas van overleden Heemsteedse installateur Erwin Nieuwenhuizen reist af naar Panama (Hein Flach, in Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

 

Vervolg bericht in Haarlems Dagblad, 21 april 2005)

 =======================

De Sumatrastraat in de Indische Buurt (foto Bob van der Lans)

Bij zijn afscheid van zorgcentrum Het Overbos in 1990 werd de eerste directeur Arie Berkelmans door burgemeester O.R.van den Bosch onderscheiden met een koninklijke onderscheiding
DE bestuursleden van zorgcentrum het Overbos Heemstede in 1993. Van links naar rechts: dr.M.F.F.M. van den Berk, drs. C.J.Ankersmit, drs. J.Chr.Vermaak, mw. H.A.M. Roozen-Goossen, mr.P.M.F.Greuter, mr.T.van Daalen

33. CIRCUS IN HEEMSTEDE. In de vorige eeuw hebben diverse circussen, zoals van kapitein Schneider, Gleich, Sarrasani, Althoff, Strassburger en Boltini 1 of meer dagen in Heemstede gestaan, soms op de weilanden aan de Vrijheidsdreef maar meestal aan de Meerweg en vervolgens de Sportparklaan. Onderstaand volgen enkele afbeeldingen en knipsels.

Uit mijn jeugd herinner ik nog levendig dat we met de familie bijna jaarlijks in de jaren vijftig circus Strassburger in Hilversum bezochten, waarbij mij vooral de fascinerende paardendressuurnummers van o.a. Elly Strassburger zijn bijgebleven. Later zag ik circus Althoff in Helmond en circus Boltini in Gilze en Rijen. In Haarlem ben ik intussen met eigen kinderen eenmaal naar circus Herman Renz geweest en ten slotte een paar geleden in Amsterdam het uit Canada afkomstige Cirque du Soleil met indrukwekkende trapezenummers bezocht. In 1968 toen ik als student op de Frederik Muller Academie een stage volgde bij de universiteitsbibliotheek had ik het geluk op de catalogusafdeling te worden gestationeerd, destijds Piersonkamer geheten. Ik mocht toen onder leiding van drs. J.R.Defraipont, adjunct-bibliothecaris en hoofd van de afdeling Titelbeschrijving een klein deel van de circuscollectie ordenen die in 1963 was nagelaten door verzamelaar K.D.Hartmans
Eén van de paarduizend boeken, die naast brochures, folders, affiches, programma’s e.d. door K.D.Hartmans zijn verzameld en met een geldbedrag zijn geschonken aan de UB.Amsterdam. Hijzelf was van beroep archiefambtenaar, in 1923 begonnen in het Rijksarchief te Zwolle en sinds 1933 als bibliothecaris verbonden aan de gemeentelijke archiefdienst in Amsterdam. Al zijn vrije tijd besteedde hij aan het circus. Van 1949 tot 1961 was Hartmans bestuurslid van de ‘Club van Circusvrienden’ en voorts redigeerde hij het tijdschrift ‘De Piste’.

De weilanden in gebruik als sportterreinen waar in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw het rondtrekkende circus in Heemstede zijn tent op zette.(NHA)
Strassburger was in Europa een internationaal befaamd rondtrekkend circus. Van oorsprong opgericht en geleid door een Duits-Joodse familie die begin 1940 uitweek naar Nederland. Kort na 1960 kwam een einde aan het rondtrekkend circus. Al in 1928 was het circus in Heemstede te zien en kwamen ook veel Haarlemmers naar de Meerweg (Haarlem’s Dagblad 9 juni 1928)
Kamelen en dromedarissen in parade, destijds een vast onderdeel bij circus Strassburger
Vervolg circus Strassburger (Haarlem’s Dagblad 9 juni 2028)
Opbouw van het Duitse circus Sarrasani (opgericht in 1902) op de terreinen van HFC aan de Spanjaardslaan (tot 1927 gemeente Heemstede) (NHA) Omdat Haarlem geen vergunning gaf week Sarrasani uit naar Heemstede
Circus Sarrasani aan de Spanjaardslaan (NHA)
Vanwege slechte weersomstandigheden en de drassige grond aan de Meerweg kon in 1937 de eerste voorstelling geen doorgang vinden. (De Telegraaf, 11 september 1937)
Circus Kapitein Alfred Schneider met zo’n 300 dieren,- behalve paarden en apen ook leeuwen, tijgers, olifanten, kamelen, wolven, perikanen etc. en 200 artiesten deed Heemstede aan in 1930
Aankondiging van circus kapitein Schneider op het gemeenteterrein aan de Meerweg (11 augustus 1930)
Circus Schneider in Heemstede (Haarlem’s Dagblqad, 13 augustus 1930)
Het H.D. van 14 augustus 1930 wijdde een uitvoerig artikel met foto van panter ‘Sultan” aan de sympathieke dierentemmer kapitein Schneider

Italianen als Romeinse gladiatoren gekleed poseerden bij de circustent aan de Meerweg in Heemstede (H.D., 14-8-1930)

Het Duitse circus Gleich is in 1886 opgericht door Julius Gleich (1886-1951) en heeft bestaan van 1928 tot 1937. In de jaren dertig was het het grootste reizende circus in Europa.
Julius Gleich komt naar Heemstede en Haarlem (Eerste Heemsteedsche Courant, 14-8-1931)
Vervolg E.H.C., 14 augustus 1931
(Haarlem’s Dagblad, 1931)
Circus Gleich in Heemstede (Eerste Heemsteedsche Courant, 28-8-1931)
Circus Gleich aan de Sportparklaan augustus 1931 met behalve olifanten ook een nijlpaard
De circustent van Gleich
Het circus-nijlpaard voortgetrokken door ezels

Na Sarrasani en Gleich hebben ook de destijds bekende circussen als Rausch, Strassburger, Mullens, Boltini en Alhoff Heemstede aangedaan. In 1933 hebben rukwinden de circustent van Rausch vernield, in 1936 maakte Strassburger iets dergelijks mee, maar konden de voorstellingen alsnog doorgang vinden. Rond de komst van Althoff hebben zich na WOII in 1953 problemen voorgedaan.

Circustent Rausch vernield (Het Volk, 11-10-1933)
Ernstige schade aan circustent Rausch na stormschade (Eerste Heemsteedsche Courant, 13-101-1933)
Vervolg circusschade (Eerste Heemsteedsche Courant, 13 oktober 1933)
Bericht van komst paardencircus Amanada Roberti in Heemstede (Eerste Heemsteedsche Courant, 6 april 1934
Het circus Amanda Roberti van Piet Verhulst uit Purmerend gaf in 1934 enige voorstellingen aan de Herenweg in Heemstede (Het Volk 7 april 1934)
(Eerste Heemsteedsche Courant, 13 april 1934)
Een circusakt door studenten van kleinseminarie Hageveld, circa 1930 (Katholiek Documentatie Centrum)
Publiek bij Strassburger in Heemstede, juni 1936 (Allard Pierson)
Strassburger op het Valkenburgerplein, 1928
(Haarlem’s Dagblad, 4-7-1958)
Foto van circus op de Molenwerf in Heemstede (HVHB)
Opbouw van circus Strassburger
Paardenakt in het circus
Affiche van circus Strassburger
Aankomst van Strassburger-olifanten in treinwagons (Spaarnestad Photoarchief)
Vooromslag van boek over circus Strassburger dat bestond van 1892 tot 1963; door D.H.Vrieling en H.van den Berg. 2016.
Franse Nouveau Cirque voor het eerst in Nederland, vier dagen in Heemstede, Sportpark, 1946 (NTI)
Frans circus Moustier, 8-9-1946
(Trouw-11-7-1951)
(Leeuwarder Courant, 16-7-1936)
In juli 1952 was circus Mikkenie te zien aan de Sportparklaan en kon men in de pauze de stallen bezichtigden, waarvan professor Romme uit Bloemendaal, fractieleider van de KVP in de Tweede Kamer gebruik maakte (Haarlem Dagblad, 7 juli 1952).
Een dompteuse aan het werk in circus Mikkenie
Circus Mikkenie in aluminium tent op het Sportpark Heemstede (Nieuwe Haarlemsche Courant, 3 juli 1952)
(Circusact met leeuwen Mikkenie Heemstede, 3 juli 1952)
Fotopagina in artikel Godfried Bomans en het circus door Frank van der Voordt (Godfried, maart 2008, p.24-27).
Kindercircus Elleboog trad midden jaren 50 zowel in een tent aan de Sportparklaan als in het Minerva theater op
Circus Elleboog met acht kinderboekenschrijvers en enkele jonge circusartiesten. We zien o.a. Godfried Bomans en staande rechts van hem Dick Laan uit Heemstede (De Telegraaf, 28-10-1967)
Affiche circus Franz Althoff in Heemstede (NHA)
Actie omwonenden Sportparklaan Heemstede tegen komst Duits circus Althoff (Het Parool, 10-6-1953)
(Vervolg Het Parool, 10-6-1953)
(De Waarheid, 11-6-1953)
Burgemeester Van Rappard verbood het ophangen van biljetten tegen circus Althoff (Het Parool 11-6-1953)
(Algemeen Handelsblad, 11-6-1953)
Meestal op de terreinen aan de Meerweg, vervolgens aan de Sportparklaan zijn reizende circussen soms ook gestationeerd geweest op de weilanden nabij de Molenlaan en Vrijheidsdreef in Heemstede. Op bovenstaande foto van Leonard Baruch (1905-1978) , apotheker in Heemstede met als hobby fotografie zien we achter de gaslantaarnpaal de kerktoren van de O.L.V. ten Hemelopneming kerk
Even rust voor de olifant terwijl de circustent nog moet worden opgebouwd (foto Leonard Baruch)
Circus Boltini komt naar Heemstede (Haarlem’s Dagblad, 25 juni 1956)
Circus Renz, 4-9-1977 in Heemstede (De Boer/NHA)
Olifantenact circus Renz, 4 september 1977 (De Boer/NHA)
Circus Bavaria in Heemstede, 27 mei 1988 (De Boer / NHA)
(Affiche van circus Toni Boltini op het terrein van Dreefzicht in Haarlem)
Op 19 mei 1962 heeft zangeres Ria Kuiken, in aanwezigheid van circusdirecteur Toni Boltini zich in een kooi begeven van het circus in Haarlem. Onverwacht werd zij aangevallen door de aanwezige Russische beer. Zij kwam er met een lichte verwonding van af, maar de bruine eer is door de dompteur met een stengun doodgeschoten. Een en ander leidde tot een discussie over wilde dieren in het circus. De fotograaf Cees de Boer die foto’s maakte, zag deze landelijk en zelfs wereldwijd verspreid en hij won hiermee in dat jaar de prestitieuze World Press trofee in de sectie nieuws. De journalistieke primeur had de Heemsteedse journalist, destijds – werkzaam voor de Nieuwe Haarlemsche Courant – Arie Kramer. Het nieuws kwam van hem als correspondent in de Volkskrant en is vervolgens overgenomen in talrijke andere persorganen.
Karikatuur van mw. Bep Sturm-van den Bergh (1919-206) van beroep beeldhouwster die als hobby een poedelact had en als zodanig de bijnaam kreeg van ‘Bentveldse Beppie’. (NHA)
(Uit De Telegraaf van 26-2-1977)
Fotocollage van circusbeeldjes door Bep Sturm-van den Bergh
tekening van acrobaat Charlie Rivel (189-1983) door Kees Verkade
Opgericht in 2000 gaf circus SIJM van 18 tot en met 21 september 2011 voor het eerst voorstellingen in de blauwgele tent te Heemstede. Eerder, namelijk 5 augustus 1987 heeft hert circus van de clowns Bassie en Adriaan op 5 augustus 1987 Heemstede aangedaan.

Clowns Bassie en Adriaan, 6-8-1987 (De Boer NHA)
Circus SIJM
Circus Sijm gaf tussen 5 en 10 september 2018 7 voorstellingen in Bennebroek (de Heemsteder, 5 september 2018)

Circuswagen van Aramannt
Rob Hendriks maakte bovenstaande foto in 1995 van de twee rustende Afrikaanse vrouwtjescircusolifanten Tonga (15) en Tembo (9) in Bennebroek van het van oorsprong Berlijnse circus Aramannt (NHA) Zoals bekend i s het sinds 2015 verboden om met wilde zoogdieren, waaronder olifanten, in het circus op te treden.
Na jaren zonder circus komt komt Zorgcircus met 3 gratis voorstellingen 23 september 2022 naar de Vrijheidsdreef in Heemstede (Heemsteedse Courant, 16 augustus 2022)

34. HEEMSTEDE EEN AARDIG DORP (Panorama, 1920)

Een aardig dorp Heemstede (Panorama , 1920
vervolg uit Panorama, 1920

35. Een Heemsteedse damesmuts (hoofdkapje) uit vroeger tijd als museumstuk

Een Heemsteedse muts met een bol van geborduurde tule en een strook van machinale kant, aanwezig in de collectie van het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem
Portret als carte-de-visite uit omstreeks 1900 van Catharina Melman-van Dril, geboren in Heemstede 22-8-860 in Heemstede en op 22-5-1940 overleden. Foto vervaardigd door A.F.H.Harms uit Haarlem (fotostudio Zijlweg 75). [collectie Zuiderzeemuseum Enkhuizen].

36. Spraakmakende talkshow De Spiegel in ’t Oude Posthuis Heeemstede, midden en eind jaren tatchtig tot 20 oktober 1990

Zeven ‘gezworen kameraden’ ((bijgenaamd “de bende van zeven”) die op de grens van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een spraakmakende talkhow organiseerden in ’t Oude Posthuis Heemstede (Casca) met bekendheden als Boudewijn Büch, Arie Olivier , Henri van Eeghen, Thijs van Vlijmen, Marcus Bakker etc. Van links naar rechts: Gerard Rodenburg, Ruud Vreeman, Harry Borghouts, Ad van Amerongen, Jan van de Heuvel, Joop Kuijk en Maarten Divendal
(Het Vrije Volk, 14 maart 1985) De komst van Heer O. als gesprekspartner in talkshow De Spiegel in 1990 was reden voor burgemeester Van den Bosch om de zaal voortijdig te verlaten. Hij zei daarover: ‘Net als bij de televisie veroorloof ik het mijzelf om op een zeker moment de knop om te draaien’.
(Het Vrije Volk, 14 maart 1985)
Affiche maandelijkse talkshow de Spiegel, 18 november 1985, met de staatssecretaris voor onderwijs, stakingsleider en Tweede Kamerlid Paul Rosenmöller, ondernemers in Heemstede en Bertus de Graaf: de zingende schillenboer
Publicist Ko van Leeuwen wijdde een apart hoofdstuk in het boek “Het water bevroor in de trompetten”, 50 jaar Kunst & Cultuur in Heemstede (Heemstede, Heemsteedse Kunstkring, 2003) aan talkshow “De Spiegel’ onder het kopje ‘Het monument van de Bende van Zeven’, p.72-75. Bovenstaand de inleiding.


Relletjes waren bijna inherent taan talkshow De Spiegel. Bovenstaand een artikeltje in de Heemsteedse Courant van 2 februari 1990 door Marijke Mous over de schorsing van redactielid Maarten Divendal (tevens gewaardeerd gemeenteraadslid namens Progressief Heemstedevan1986 tot 1994). Het heeft zijn verdere loopbaan niet in de weg gestaan, sinds 2011 is hij burgemeester van de gemeente Ronde Venen.
Redacteur Maarten Divendal interviewt bibliotheekdirecteur Hans Krol in talkshow ‘de Spiegel’ (Heemsteedse Courant, 5 april 1991

Omdat de gevraagde subsidie werd afgewezen besloten de Heren Zeven per 20 oktober 1990 te stoppen met de talkshow De Spiegel
Verslag van de tiende tevens laatste talkshow De Spiegel met Ruud Vreeman als gespreksleider die sprak met burgemeestersvrouw Julie van den Bosch-Feith, zakenman Cees de Graaf en zakenman, amateur-diplomaat en varkenshouder op Berkenrode Ernst Henri van Eeghen (Haarlems Dagblad, 22-10-1990)

===========

37. Een lied door F.C.Rouwit – stereokaart op de weg van Haarlem naar Heemstede

Een lied door F.C.Rouwit (beeldbank Meertens Instituut)